Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd"

Transkript

1 EL-ULYKKER

2 nul spænding det er dit liv Kun 2,5 % af alle elektrikere har aldrig fået elektrisk stød i deres arbejdsliv. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som Dansk El-Forbund har fået lavet i Samme undersøgelse viser, at 8 % får varige helbredsproblemer i form af muskel- og skeletsygdomme, nerveskader samt psykiske eftervirkninger. Selv om Dansk El-Forbund i flere år har haft fokus på dette særlige arbejdsmiljøproblem, får alt for mange elektrikere stadig alt for mange stød. Med denne pjece vil vi informere om de skader, man kan pådrage sig ved strømgennemgang, samt hvordan man forebygger strømulykkerne. strømskader er farlige Når kroppen udsættes for strøm, kan der ske skader, der viser sig umiddelbart i relation til ulykken, men der kan også opstå skader, som først viser sig senere. Man taler om akut og senere opståede skader. Skader kan altså opstå flere måneder efter, at man har fået stød. Skadernes omfang og alvorlighed afhænger af spændingen, strømstyrken og varighed af strømgennemgangen. Desuden betyder vævsmodstanden i kroppen noget. Modstanden er størst i knogler og mindst i nerver. Det betyder også noget, om der er tale om vekselspænding eller jævnspænding. Selv ved lav spænding eller strømstyrke kan der opstå alvorlige helbredsskader.

3 EL-ULYK strømskader: Hjerte og blodkar Et strømstød kan i alvorligste fald medføre hjertestop. I andre tilfælde kan følgerne være forskellige former for uregelmæssig hjerterytme. Blodkarrene kan blive ødelagt af varmepåvirkning, hvilket kan medføre blodpropper. Hvis blodkarrene forsyner nerver og muskler, kan der også opstå skader på dem. Hud De sværeste brandskader forekommer ved lysbuedannelse. Ofte kan et lille brandsår dække over en større skade. Der kan ses marmoreringer i huden (vekslende hvid og rødfarvning af huden ), som betyder, at der er forstyrrelser i hudblodkarrenes gennemstrømning. nyrer Nyresvigt kan være en akut dødelig konsekvens af strømmen, idet der ophobes myoglobin (muskulaturens iltbinder) fra skadet muskelvæv.

4 bevægeapparatet ( muskel skelet systemet ) Musklerne kan blive forbrændt eller direkte kogt. Når strøm passerer væv med stor modstand, som f.eks. knoglevæv, kan den afsatte varmeenergi medføre ødelagt væv i både knogler og muskler. syn og hørelse El-ulykker kan forårsage forskellige øjenlidelser, hvoraf grå stær er den hyppigste. Høreskader kan ligeledes opstå.

5 smerter Mange har smerter i muskler, sener og led efter en el ulykke. Mange kan have smerter i den legemsdel, hvor strømmen er gået ind, også uden at man objektivt kan finde en grund til smerterne. nervesystemet Nerverne er selv strømførende og påvirkes kraftigt af strøm. Det kan medføre smerte og en snurrende og sovende fornemmelse, der hvor nerverne er blevet ødelagt. Man kan opleve nedsat kraft i musklerne i det samme område, ligesom man over tid kan se muskel svind. Hjernen Hjernen kan ligeledes tage skade, og der kan opstå bevidstløshed og forvirring. Nogle har tale og hørebesvær lige efter ulykken. Nogle oplever dårlig hukommelse og nedsat koncentration. Neuropsykologiske følgevirkninger i form af hukommelsesproblemer, nedsat intellektuel funktion, depression, træthed og nedsat opmærksomhed, angst og irritabilitet ses ligeledes. senskader: De ovenfor nævnte følgeskader af el-ulykker er efterhånden kendt af de fleste læger. Desværre overses de senere opståede helbredsskader ofte. En del personer, der har været udsat for strømgennemgang, kan opleve, at de først udvikler symptomer mellem få dage og op til 24 måneder efter ulykken.

6 erjylland jælland lland Man er ikke endnu helt klar over, hvordan det kan lade sig gøre, at nogen skader ikke sker akut i forbindelse med ulykken, men først viser sig over tid. Det er vigtigt, at du selv er opmærksom på dette. Tal med din læge, hvis du på nogen måde har en fornemmelse af at du har pådraget dig sygdomme, som, du mener, kan skyldes, at du har været udsat for strømgennemgang. FoRbUnd Ej 26 Sørg for at få ulykken anmeldt så hurtigt som RiKsbERg muligt. C K 1. oplag / Januar 2012 / Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk

7 Relaterede skader: Selve strømgennemgangen kan altså give mange helbredsproblemer. Dertil kommer, at ca. 20 % af de, der kommer til skade ved et strømstød, pådrager sig mere eller mindre alvorlige skader ved fald fra stiger, som de arbejdede på, da ulykken skete. når ulykker alligevel sker Sker der trods alle sikkerhedsforanstaltninger en ulykke, er det vigtig, at der hurtigt ydes hjælp. Det er et krav, at et tilstrækkeligt antal personer, der arbejder på, med eller nær ved elinstallationer, kan give den nødvendige førstehjælp. Det er ikke nærmere specificeret hvilken uddannelse i førstehjælp, man skal have. Det er op til arbejdsgiveren, der sammen med de ansatte skal beslutte det. El-forbundet anbefaler, at du altid tager på skadestuen, hvis du har fået stød. Fortæl hvad der er sket, og skadestuen vil foretage den relevante behandling. Se på hvad skadestuen som minimum bør foretage sig. Sørg altid for at få ulykken registreret. Som minimum i virksomheden via forebyggelses delen i det elektroniske anmeldeprogram EASY. Har man en formodning om, at der kan komme følge virkninger, skal ulykken anmeldes til arbejdsgiverens forsikringsselskab. Kontakt egen læge, hvis der opstår fysiske og psykiske følgevirkninger. Foto: Sikkerhedsstyrelsen

8 Årsager til strømulykker Der bliver ikke foretaget en risikovurdering. Det vil sige, at man skal undersøge, om det er forsvarligt at udføre arbejdet under spænding. Kan arbejdet på nogen måde udføres uden spænding, så gør det. Størstedelen af ulykkerne skyldes, at L-AUS bestemmelserne ikke er blevet overholdt. Det betyder, at hver fjerde ulykke skyldes, at en kortslutning har skabt en lysbue ved arbejde på tavler. Mange ulykker sker, fordi der ikke bliver kontrolmålt. Tavlen eller kablet er spændingsførende, men medarbejderen tror, det er uden spænding og kontrollerer det ikke, før arbejdet påbegyndes. Ulykker sker ligeledes, når der er flere medarbejdere om arbejdet. Man husker ikke at aftale, hvornår der skal ske genindkobling af tavlen, og der genindkobles, mens der arbejdes på den. Værktøj og ledningsstykker falder ned i tavlen. Dele af kroppen kommer i kontakt med spændingsførende dele. Kabelender er strømførende, selv om de ikke burde være det. Der arbejdes under pres, hvilket kan betyde, at der sjuskes, eller at man tager en sikkerhedsmæssig risiko.

9 elinstallationen. 4. Vurder, om du har den fornødne viden til at udføre arbejdet, og sørg for at få instruktion Hvordan i hvordan kan kan arbejdet ulykker ulykker undgås skal undgås udføres gode gode råd råd Organiser Dan Dan dig dig et arbejdet, et overblik overblik sådan over over arbejdsopgaven. at egnet sikkerhedsudstyr Kan Kan arbejdet er let udføres udføres tilgængelig. uden uden spænding? Anvend konsekvent udgangspunkt sikkerhedsværktøj kan kan det det meste meste og handsker arbejde arbejde udfø- og udfø- Som Som afdæk res res spændingsløst. de dele, som stadig er under spænding. Kontroller altid, altid, at at arbejdsområdet reelt reelt er er God uden uden planlægning spænding, reducerer før før arbejdet risici påbegyndes. for ulykker Vær Du Du skal en skal god sikre, sikre, rollemodel. at at tavlen tavlen Brug ikke ikke kan sikkerhedsudstylesles, og mens rigtigt mens der værktøj. der arbejdes Undgå på på tavlen unødvendige tavlen eller eller på på kan genindkob- smutveje elinstallationen Lad Vurder, Vurder, dig ikke om om presse du du har har den til den at fornødne tage sikkerhedsmæssige udføre udføre arbejdet, risici. og og sørg sørg for for at at få få instruktion 9. Vær i hvordan i med til arbejdet at ændre skal holdninger skal udføres. og vaner, viden viden til at til at så Organiser sikkerheden arbejdet, kommer sådan sådan i fokus at at egnet egnet sikkerhedsudstyr alle er ulykker let let tilgængelig. i virksomheden, Anvend Anvend og kon- ar- kon- sikker- 10. Registrer bejd sekvent sekvent med sikkerhedsværktøj at finde både direkte og og handsker indirekte og og årsager afdæk afdæk de til ulykken dele, dele, som som stadig stadig er under under spændingding. spæn- Læs mere God God planlægning reducerer risici risici for for ulykker. ulykker Vær Vær en en god god rollemodel. Brug Brug sikkerhedsudstyr og og rigtigt rigtigt værktøj. Undgå Undgå unødvendige smutveje Lad Lad dig dig ikke ikke presse presse til at til at tage tage sikkerhedsmæssige risici. risici. styr Kilder: Vær Elektrikernes Vær med med til arbejdsmiljø at til at ændre ændre 2010 holdninger og og vaner, vaner, Sikkerhedsstyrelsens så hjemmeside så sikkerheden kommer i fokus i fokus Senfølger efter el ulykker: Anette Kærgaard, Overlæge Arbejdsmedicinsk Registrer klinik alle alle ulykker Herning. ulykker i virksomheden, i og og arbejd sørg med for at at finde både direkte og og indirekte årsager årsager til ulykken til ulykken Læs Læs mere mere Kilder: Kilder: Elektrikernes arbejdsmiljø Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside Senfølger Senfølger efter efter el ulykker: el ulykker: Anette Anette Kærgaard, Overlæge Overlæge Arbejdsmedicinsk klinik klinik Herning. Herning.

10 Nordjylland Nordsjælland Randers Storstrøm din Din LoKaLE afdeling afdeling af af Sønderjylland dansk DansK EL-FoRbUnd EL-FoRbUnD Vestsjælland Østjylland Bornholm Esbjerg Fyn Fyn København Lillebælt MidtVest Nordjylland Nordsjælland Randers Storstrøm Sønderjylland dansk Vestsjælland EL-FoRbUnd VodRoFFsVEj Østjylland FREdERiKsbERg C telefon Fax ww.def.dk dansk DansK EL-FoRbUnd EL-FoRbUnD VodRoFFsVEj VoDRoFFsVEj FREdERiKsbERg FREDERiKsbERg C C telefon TELEFon Fax Fax oplag Januar 2012 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk 1. oplag Januar 2012 Tryk: Rosendahls Schultz 1. Grafisk oplag / Januar 2012 / Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk 1. oplag / Januar 2012 / Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk 2. oplag Januar 2013 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk 2. oplag / Januar 2013 / Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk vi vi sørger for for Danmarks elektrikere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 2007 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 1 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Senfølger efter el-ulykker. Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus

Senfølger efter el-ulykker. Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus Senfølger efter el-ulykker Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus Dansk El-Forbund, København 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord...........................................................

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere