Arbejdsbeskrivelse 14. VVS-arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse 14. VVS-arbejde"

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse 14. VVS-arbejde Hovedprojekt

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: MLH Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring CE-mærkning mv D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Generelt Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Testperiode Brugerinstruktion Anmeldelser Service Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Transport og oplagring Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Materialer og produkter Generelt Røranlæg Rør i jord Rør i bygning Bæringer Rørgennemføringer Komponenter i røranlæg Følere, termometre og manometre... 3

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Ventiler og haner Motorventiler Pumper Filtre og snavssamlere Udførelse Mærkning Røranlæg Rørlægning Komponenter i røranlæg Generelt Aftap og udluftning Tæthed- og trykprøvning Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Føringsveje Arbejdsmiljø Bygningsdelsbeskrivelser... 1 Varmeinstallationer... 1 Blandesløjfer... 1 Varmegivere... 1 Brugsvandsinstallationer... 1 Sanitet og taparmaturer... 1 Afløbsinstallationer... 1 Teknisk isolering... 1 Bilag 1... Udbudskontrolplan

4 1. Orientering Side : 1/1 Udarbejdet: MLH Kontrolleret: Godkendt: 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.410, Basisbeskrivelse - vvs er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering bips B2.125, Basisbeskrivelse jordarbejder for ledninger i jord

5 14. VVS-arbeide Dato : Omfang Side : 1/3 Udarbejdet: MLH Kontrolleret: Godkendt: 2. Omfang 2.1 Generelt Bygningen opvarmes med fjernvarme. Alle rum opvarmes ved gulvvarme. I tørrerum etableres ud over gulvvarmen også konvektorer I teknikrum placeres blandesløjfer til ventilationsvarmeflade og gulvvarme. Koldt vand føres i jord fra stophane og ind ved facaden og videre til hovedteknikrum. Der etableres varmeveksler på fjernvarmeforsyningen. Denne placeres i teknikrum, mens der placeres ekstra hovedventiler m.m. ved indføring til bygningen. Varmtvandsproduktion sker via beholder placeret i teknikrum. Der føres rustfrie stålrør med koldt og varmt vand samt cirkulation til taparmaturer. Vandinstallationer til udvendig spulehane m.m. føres i PE-rør i jord eller under terrændæk. Øvrige vandinstallationer forsynes med pexrør. Følgende grænseskemaer er gældende: 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Varmeinstallationer Blandesløjfer Varmegivere Brugsvandsinstallationer Sanitet og taparmaturer Afløbsinstallationer Teknisk isolering Følgende dele, der leveres af anden entreprenør, monteres under dette arbejde: Motorventil fra ventilations-entreprenør Hovedmåler for fjernvarme fra forsyningen Målere fra ventilations-entreprenør Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men monteres af anden entreprenør: Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af anden entreprenør: Automatik af ventilations-entreprenør Elforsyning af el-entreprenør Ventilationsvarmeflade af ventilationsentreprenør 2.4 Byggeplads Arbejdet omfatter etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggepladsvand. Der henvises i øvrigt til byggesagsbeskrivelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Vvs-entreprenøren skal medregne nødvendige foranstaltninger til sikkerhed og sundhed i forbindelse med egne og evt. underentreprenørers arbejde.

6 14. VVS-arbeide Dato : Omfang Side : 2/3 2.6 Omgivende miljø Vvs-entreprenøren skal medregne nødvendige foranstaltninger til sikring af omgivende miljø ved egne og evt. underentreprenørers arbejde. 2.7 Kvalitetsstyring CE-mærkning mv. Maskiner/anlæg Der skal afleveres dokumentation for følgende: Vand- og varmeanlæg i teknikrum D&V-dokumentation D&V-vejledninger afleveres til byggeledelsen 3 uger inden aflevering i 3 eksemplarer. Tegninger som udført afleveres 2 uger inden aflevering. Tegningerne afleveres som papirtryk i 1 eksemplar Autorisationsdokumentation Entreprenøren skal være autoriseret VVS-installatør. 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde og 1 fælles koordineringsmøde med øvrige underentreprenører for at gennemgå installationsprincipper samt evt. uklarheder. Hvor det vurderes, at projektmaterialet ikke yder tilstrækkelig vejledning til arbejdets udførelse, skal der indhentes instruks hos bygherrens byggeledelse, senest 10 dage inden det pågældende arbejde påbegyndes Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Det påhviler entreprenøren at udføre huller for egne arbejder. Huller < ø150 skal medregnes boret på stedet Entreprenøren skal lukke hullerne for egne rør efter gennemføring af installationer. Der udføres fugning omkring rør med malbar fugemasse. Ved gennemføring gennem bygningsdel med udført luft- og dampspærre eller BS/BD-funktion skal denne retableres med tæt tilslutning ved gennemføring af entreprenøren. Der er ikke brandsektionsadskillelse i projektet Rengøring Der rengøres generelt for egne arbejder ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Alle egne anlæg, tavler, komponenter og kabler skal fysisk mærkes. Rør og kanaler Alle egne rør skal fysisk mærkes Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres:

7 14. VVS-arbeide Dato : Omfang Side : 3/3 Afløbsinstallationer Brugsvandsinstallationer Varmeinstallationer Testperiode Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Varmeanlæg Brugsvand I en periode på 5 uger tilses anlæggene jævnligt, funktioner og driftstilstande kontrolleres nøje og driftsfejl registreres og afhjælpes Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: Varmeanlæg Brugsvand 2.17 Anmeldelser Følgende anmeldelser skal udføres: Opstart og færdigmelding til myndigheder for afløbs-, vand- og varmeinstallationer 2.18 Service Følgende service skal udføres: Et års service.

8 3. Generelle specifikationer Side : 1/5 Udarbejdet: MLH Kontrolleret: Godkendt: 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Maskiner/anlæg 89/106/EØF Byggevarerdirektivet, BEK om byggevarer 2006/42/EF Maskindirektivet, BEK om maskiner Transport og oplagring Alle komponenter, der indgår i bygningsdelene, skal transporteres og opbevares på en forsvarlig måde, så disse ikke beskadiges. Beskadigede dele må ikke indbygges i bygningsdelene, og vil blive forlangt udskiftet. 3.2 Referencer Generelt Vandinstallationer SBI-anvisning : 2011 Statens byggeforskningsinstitut Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 2. a) DS 439:2009 Ad stk. 7. a) Godkendt Ad stk. 8. a) , 2. Udgave Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Metalliske materialer - Typer af inspektionsdokumenter DS/EN 10204:2004 Dansk standard Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer - Generelle regler DS/EN ISO 15607:2005 Dansk standard Personale til plastsvejsning - Godkendelse af svejsere - Svejste samlinger af termoplast DS/EN 13067:2003 Dansk standard Hårdlodning - Godkendelse af operatører DS/EN 13133:2000 Dansk standard

9 3. Generelle specifikationer Side : 2/5 3.5 Materialer og produkter Generelt Der skal anvendes materialer og produkter for følgende tryktrin: Afløbsinstallationer TN 6 Brugsvandsinstallationer TN 10 Varmeinstallationer TN 10 Der skal foreligge materialecertifikater 3.1. iht. DS/EN på alle metalliske materialer (rør, flanger, fittings mv.). Byggeledelsen forbeholder sig ret til at få materialecertifikater til gennemsyn Røranlæg Komponenter vist tilsluttes CTS på principdiagrammet skal entreprenøren levere med nødvendige udbygningsmoduler forberedt for ekstern tilslutning. Dette gælder måler, pumper m.m Rør i jord Der anvendes PEM-rør for ledninger i jord Rør i bygning Varmforzinkede stålrør Varmeforzinkede stålrør må ikke benyttes til brugsvand. Rustfri stålrør Anvendes som vandrør Rustfri stålrør skal være nikkelfri og med minimum 2 % Molybdæn indhold i Rørsystemet skal leveres med 10 års leverandørgaranti og med farveindikering for korrekt udført samling PEX-rør Skjult rørinstallation udføres i Pex rør ført i tom-rør (Rør i Rør) Anvendes til gulvvarmekredse og koblingsledninger til taparmaturer Bæringer Opsættes med passende mellemrum ud fra leveradørens anvisninger og godt håndværk. Fastspændinger fremstilles af VVS-entreprenør og påtænkt løsning fremvises til tilsyn og bygherre til godkendelse inden udførelse Rørgennemføringer Bøsninger til indstøbning mv. afleveres til konstrutionsentreprenøren efter aftale med denne. Rosetter Opsættes ved gennemføringer i væg. Rørgennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele skal udføres med et MKgodkendt brandtætningssystem som angivet i Brandteknisk vejledning 31. Tætninger i lavenergibyggeri skal udføres med stor omhyggelighed. Der anvendes rørkrave ved gennemføringer af lufttætte konstruktioner. Kraven monteres direkte på fx dampspærren enkelt, hurtigt og sikkert.

10 3. Generelle specifikationer Side : 3/5 Produktet skal bestå af en sort, blød og fleksibel EPDM dug pålagt en meget stærkt klæbende akrylklæber. Klæben skal være specielt udviklet til tætning og laminering af PE og PP dampspærre Komponenter i røranlæg Følere, termometre og manometre Varme: Termometre: Med forlænget rørlomme for isolering, skivediameter 100mm. Temperaturområde C. Manometre: Skivediameter 100mm. Trykområde 0,6bar. Monteres med afspærringsventil. Vand: Termometre: Med forlænget rørlomme for isolering. Skivediameter 100 mm. Temperaturområde C. Manometre: Som under varme Ventiler og haner Varme: Afspærringsventiler: < DN 50, kugleventil med muffer og forlænget spindel. > DN 50, kugleventil med flanger og forlænget spindel. Strengreguleringsventiler: < DN50 mm: Automatisk strengreguleringsventil med trykudtag og afspærring Kontraventil (VA-godkendt): Drikkevand Afzinkningsfri messing, Lukkesystem POM, PPO, rustfrit stål. Pakning: EPDM og NBR 3/8-2, max 10 bar Behandlet vand som ikke medfører menneskelig risiko: mediekategori 2 Aftap: Kugleventil med T-greb og muffeende, der forsynes med slutmuffe eller tilsvarende. Afspærringsventiler på koblingsledninger ved tapsteder: I god kvalitet. Ved tapsteder, der tilsluttes via fleksslanger o.lign. skal afspærringsventiler være med indbygget kontraventil fx ved opvaskemaskine, kaffemaskine og vandkøler Motorventiler Leveres under ventilationsarbejdet Pumper Alle pumper udføres med lavt støj og energiforbrug energiklasse A.

11 3. Generelle specifikationer Side : 4/5 Alle pumper tilkobles CTS, hvorved pumper leveres og monteres med udbygningsmoduler for ekstern styring og overvågning Filtre og snavssamlere Snavssamlere: Forsynes med DN15 udslamningsrør med kugleafspærringsventil og prop der er placeret fri af isolering. 3.6 Udførelse Installationsentreprenøren skal sikre at skruer/søm/bolte eller lignede ikke gennembryder dampspærren Mærkning Røranlæg Anlæg og komponenter Rørlægning Rør og kanaler Rør og kanaler mærkes med farvet mærke med angivelse af medie og strømningsretning. Det skal fremgå på rør, hvilken anlægstype som f.eks. strålevarmeanlæg, radiatoranlæg eller ventilationsvarmeflade, de forsyner. I bygning På tegningerne er der ikke vist alle nødvendige overbøjninger, forsætninger, slag mv., og hvis noget taler for at lægge rørene på en anden måde, skal dette gøres uden udgift for bygherren. Fagtilsynet skal underrettes herom inden ændringen. Vvs-entreprenøren skal tjekke og fotodokumentere placeringen/udførslen af sine rør mv., umiddelbart inden disse skjules helt eller delvist af andre entreprenørers arbejde. Rørene skal fixeres, så disse ikke forskydes ved det efterfølgende arbejde. Ansvaret for evt. forskydninger og skæve rør påhviler vvs-entreprenøren, og vvs-entreprenøren skal sikre, at KS-mapper ugentligt er opdateret med fotodokumentation Komponenter i røranlæg Generelt Nødvendige studse i rørsystemet til automatikkomponenter skal udføres Aftap og udluftning Nødvendige aftap og udluftninger i rørsystemet for tømning og udluftning af rørsystemet skal udføres. Disse er ikke vist på tegningsmaterialet Tæthed- og trykprøvning Ad. stk. 4. Tæthedsprøvning af installationerne skal foretages med følgende tryk: Brugsvandsinstallationer 10 bar Varmeinstallationer 10 bar 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Det påhviler vvs-entreprenøren, inden arbejdets begyndelse, at sikre sig, at forudgående arbejder er udført på en sådan måde, at forudsætningerne for vvs-entreprenørens konditionsmæssige udførelse af nærværende arbejde er til stede. Vvs-entreprenøren skal i god tid rette

12 3. Generelle specifikationer Side : 5/5 henvendelse til byggeledelsen, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede Forudgående arbejder Under arbejdets afvikling bliver der forhold til og afhængighed af andre arbejder. Vvsentreprenøren skal derfor koordinere sine arbejder med de øvrige entreprenører på byggepladsen Koordinering Der skal generelt koordineres med alle relevante entreprenører på pladsen, men der skal i særlig grad koordineres med følgende arbejder omkring rørføringer: El Ventilation Kloak Beton Tømrer Hultagning i vægge og tag må først ske, når koordinering med de andre arbejder har fundet sted, og når tilsyn har godkendt de af vvs-entreprenøren opmærkede huller Føringsveje Føringsveje fremgår af tegninger. 3.8 Arbejdsmiljø Dårlige løft og arbejdsstillinger (Brug tekniske hjælpemidler, når I skal transportere radiatorer, kedler, gasflasker, varmevekslere, sanitet o.lign. Brug løfte- og hejsemateriel samt motoriserede transportvogne, hvor det er muligt. Brug lift eller platform i stedet for stige) Arbejde i højden (Vær særligt opmærksomme, når I arbejder på tage, afsatser, stilladser, stiger og lignende. Brug fx rullestilladser og lifte i stedet for stiger. Brug faldsikringsudstyr, når andre sikkkerhedsforanstaltninger ikke er tilstrækkelige) Kemikalier og støv, fx epoxyprodukter. (Erstat farlige kemikalier med mindre farlige. Brug fx skærevæsker uden mineralolier. Evt. ddsugning skal placeres så tæt på forureningskilden som muligt. Sørg for god ventilation i arbejdslokalet.) Støj og vibrationer fra værktøj. (Vælg det værktøj, der støjer mindst. Tilrettelæg arbejdet, så færrest muligt bliver udsat for støjen -og i så kort tid som mulig)

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/2 Varmeinstallationer Udarbejdet: MLH Kontrolleret: Godkendt: 4. Bygningsdelsbeskrivelser Varmeinstallationer 4.1 Orientering Bygningen opvarmes med fjernvarme. KE tilkobler fjernvarme i vejen og fører stikledningen i bygningen ved facaden og i det anviste skab. Det påhviler vvs entreprenøren, i god tid, at aftale tidspunkt med fjernvarmeforsyningen omkring etablering af stikledning. Entreprenør placerer indføringsrør, og overtager anlægget herefter. Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse 4.2 Omfang Tilslutning af varmeinstallationer til nye fjernvarmestik Placering af fjernvarmeindføringsrør i samarbejde med betonentreprenør Varmeinstallation inkl. komponenter indbygget/påbygget rørsystemet Varmeveksler Nødvendige ventiler mm. iht. tekniske forskrifter Fordelerrør og anden bestykning Etablering af midlertidige installationer i byggeperioden til byggeplads 4.3 Lokalisering Hele bygningen Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Fjernvarmemåler leveres af Københavns Energi Indføringsrør leveres af Københavns Energi Bimålere leveres af ventilation Motorventiler leveres af ventilation 4.4 Tegningshenvisning Se tegningsliste 4.5 Koordinering Betonentreprenør El-entreprenør Ventilationsentreprenør Tømrer-entreprenør 4.6 Tilstødende bygningsdele Gulv, vægge og lofter El-installationer Ventilationsvarmeflade Automatik Blandesløjfer Varmegivere

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/2 Varmeinstallationer Vandinstallation 4.7 Projektering Varmeveksler Der henvises til tekniske bestemmelser fra Københavns Energi Dimensionerende temperatursæt - sommer: Dimensionsgivende tryk sommer 65/35 C (primærside) max 5,3 bar, min. 0,5 bar Dimensionerende temperatursæt - vinter: Dimensionerende temperatursæt - vinter: Dimensionsgivende tryk vinter 95/45 C (primærside) 70/40 C (sekundærside) max 5,3 bar, min. 0,5 bar Varmeveksler lægger ud for en effekt på 50kW. 4.9 Materialer og produkter Rør: Synlige/tilgængelige rør: Press-rør Utilgængelige rør: pexrør i rør 4.10 Udførelse Anlægget forsynes med udluftninger i alle toppunkter, som ikke udluftes ved normal cirkulation i rørsystemet. VVS entreprenøren skal inden rørarbejdet igangsættes fremlægge principper for anlæggets udluftning for tilsynets godkendelse. På tegninger er ikke angivet ekspansionsventiler m.m. for udvidelse af anlægget. Om nødvendigt skal disse etableres Gennembrydninger af dampspærre sikres for tæthed ved brug af rørkrave som angivet under pkt Arbejdsmiljø Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/1 Blandesløjfer Udarbejdet: MLH Kontrolleret: Godkendt: Blandesløjfer 4.2 Omfang Blandesløjfe til gulvvarmeanlæg Blandesløjfe til ventilationsvarmeflade (ikke køkkenanlæg) 4.3 Lokalisering Teknikrum Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Motorventiler leveres af ventilation Følgende leveres og monteres under andet arbejde Automatik af ventilation 4.4 Tegningshenvisning Se tegningsliste 4.5 Koordinering El-entreprenør Ventilationsentreprenør 4.6 Tilstødende bygningsdele Varmeinstallation El-installationer Ventilationsvarmeflade Automatik 4.7 Projektering Dimensionerende temperatursæt - gulvvarme: 35/30 C Dimensionerende temperatursæt - varmeflade: 70/40 C 4.9 Materialer og produkter Se principdiagram 4.13 Arbejdsmiljø Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/3 Varmegivere Udarbejdet: MLH Kontrolleret: Godkendt: Varmegivere 4.2 Omfang Gulvvarme inkl. levering og montering af spor- samt varmefordelingsplader Konvektorer 4.3 Lokalisering Hele bygningen Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Motorventiler leveres af CTS Termostat leveres af CTS Følgende leveres og monteres under andet arbejde Motorventil til varmegivere af CTS Rumføler af CTS 4.4 Tegningshenvisning Se tegningsliste 4.5 Koordinering El-entreprenør 4.6 Tilstødende bygningsdele Vægge og lofter Varmeinstallation Automatik 4.7 Projektering Dimensionerende temperatursæt: 35/30 C Gulvvarme lægges ud for effekter angivet i nedenstående tabel 4.9 Materialer og produkter Konvektorer: Konvektorer antal fremgår af plantegning. Konvektorer leveres i samme længde som tørrestativer og i højden 214 mm. Konvektorer dobbeltpladet med to konvektionslameller. Konvektorer leveres færdigmalede fra fabrik RAL farve aftales med arkitekt. Gulvvarme: Gulvvarme udføres som hhv. let og tungt gulvvame, som angivet i nedenstående tabel. Hvert rum udføres som egen zone med individuel rumstyring Gulvvarme udføres i 20x2,0 mm og med rør fremstillet af krydsfornettet polyethylen og forsynet med iltdiffusionsspærre. Rør skal være godkendt iht. kvalitetssystemet ISO 9001.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/3 Varmegivere Rumnr. Rumnavn Effekt [W/m2] 0.01 Grupperum 40 Let 0.02 Grupperum 40 Let 0.03 Grupperum 40 Let 0.04 Grupperum 40 Let 0.05 Grupperum 40 Let 0.06 Grupperum 40 Let 0.07 Toilet 30 Tung 0.08 Toilet 30 Tung 0.09 Toilet 30 Tung 0.10 Toilet 30 Tung 0.11 Toilet 30 Tung 0.12 Toilet 30 Tung 0.13 Garderope 30 Tung 0.14 Garderope 30 Tung 0.15 Garderope 30 Tung 0.16 Garderope 30 Tung 0.17 Garderope 30 Tung 0.18 Garderope 30 Tung 0.19 Depot 20 Tung 0.20 Depot 20 Tung 0.21 Depot 20 Tung 0.22 Depot 20 Tung 0.23 Depot 20 Tung 0.24 Tørrerum 35 Tung 0.25 Tørrerum 35 Tung 0.26 Personale WC 20 Tung 0.27 Personale WC 20 Tung 0.28 Personale WC 20 Tung 0.29 Ude WC 30 Tung 0.30 Vaskeri/rengøring 20 Tung 0.31 Gang 20 Tung 0.32 Kontor 30 Let 0.33 Samtalerum 20 Let 0.34 Personale rum 30 Let 0.37 Gardeope/kopi 20 Let 0.36 Køkken 30 Tung Opvask Tung 0.38 Værkstedsrum 40 Let 0.40 Pædagogisk køkken 40 Let 0.39 Boilerum - Tung 0.41 Grovgarderope 20 Tung 0.43 Vindfang 30 Tung Type gulvvarme 4.10 Udførelse Alle konvektorer forsynes med termostatventiler, forskueninger og koblinger med afspærringer, luftskuer, aftapventiler og afslutningspropper. Alle konvektorer monteres på originale bæringer. Nedtagning af samtlige varmegivere skal kunne ske uden demontering af varmestikstik.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 3/3 Varmegivere Der skal medregnes én gang nedtagning og genopsætning af radiatorer/konvektorer. Ydelsen omfatter tilhørende aftapning og vandpåfyldning. Gulvvarme i beton (tung): Varmesløjfer monteret i monteringsbånd, der fastgøres ved isoleringen, indstøbt i beton. Pexrør 20x2 mm monteres i monteringsbåndenes fastgøringsbøjler med 300 mm mellem rørene. Derefter indstøbes rørene i beton. Gulvvarme udlægges i mønster som angivet fra producent Gulvvarme i letkonstruktion (let) Varmesløjfer monteret i gulvvarmeplade. Gulvvarmepladerne er forsynet med spor, hvori gulvvarmepladerne monteres. I pladerne monteres pex-rørene 20x2 mm med 300 mm mellem rørene. Gulvvarme udlægges i mønster som angivet fra producent 4.13 Arbejdsmiljø Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/2 Brugsvandsinstallationer Udarbejdet: MH Kontrolleret: Godkendt: Brugsvandsinstallationer 4.2 Omfang Vandstik fra stophane til bygning Vandinstallation inkl. komponenter indbygget/påbygget rørsystemet Varmtvandsbeholder 4.3 Lokalisering Hele bygningen Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Bimålere leveres af ventilation Følgende leveres og monteres under andet arbejde Gravearbejde for ledning i terræn Automatik 4.4 Tegningshenvisning Se tegningsliste 4.5 Koordinering El-entreprenør Ventilationsentreprenør Betonentreprenør Tømrerentreprenør 4.6 Tilstødende bygningsdele Varmeinstallation Sanitet El-installationer Automatik Gulve, vægge og lofter 4.7 Projektering Dimensionerende temperatursæt fjernvarme: 70/40 C Dimensionerende temperatursæt beholder: 65/35 C 4.9 Materialer og produkter Rør: Synlige/tilgængelige rør: rustfri pressrør som kan klare krav til vandkvalitet fra vandværket med et Klorid indhold på maks. 250mg/l Utilgængelige rør: pexrør i rør Vandstik i jord: PEM-rør Rør i jord til udv. spulehane: PE-rør Varmtsvandsbeholder: Udføres på 200 L 3/4", 2 m2 hedeflade og med højisoleret kappe. Beholdere leveres inkl. cirkulationssæt, sikkerhedsventil m.m. som angivet på tegninger. Beholder udføres enten emaljeret eller af rustfrit stål Storkøkken:

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/2 Brugsvandsinstallationer Se yderligere bygningsdelsbeskrivelse samt køkkentegninger for placering af udtag. Udehaner: Der etableres koldt brugsvand til udvendige tapsteder. Ledningen skal have nødvendig frostsikring Udførelse Tomrør og dåser i betonvægge omstøbes med cementmørtel. Grov- og finpudsning udføres af murer. Gennembrydninger af dampspærre sikres for tæthed ved brug af rørkrave som angivet under pkt Arbejdsmiljø Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed D&V-dokumentation I D&V-dokumentation indføres følgende skrivelse angående udvendige spulehaner: Ledninger, der forsyner både slangevindere og spulehaner, skal gennemskylles ½ årligt, såfremt spulehaner ikke benyttes jævnligt. Undlades dette bør spulehaner ikke benyttes til drikkevand, hvorfor man så bør skilte med dette.

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/4 Sanitet og taparmaturer Udarbejdet: MLH Kontrolleret: Godkendt: Sanitet og taparmaturer 4.2 Omfang Sanitet Brandskabe 4.3 Lokalisering Hele bygningen 4.4 Tegningshenvisning Se tegningsliste 4.5 Koordinering Kloakentreprenør 4.6 Tilstødende bygningsdele Gulve og vægge Kloak Vandinstallation 4.9 Materialer og produkter Se nedenstående beskrivelse samt som supplement vvs-detaljer Forbrugsanlæg brugsvand sanitet Alle materialer og produkter som angivet i tegninger og beskrivelser. Alle komponenter og materialer, der indgår i afløbsinstallationer eller som tilsluttes disse, skal være VA-godkendte. Toiletter og håndvaske skal være i samme fabrikat. Fritstående voksentoilet (WC1): WC med skjult vandlås: 3/6 l i kombinationsskyl med ceramicplus belægning Toiletsæde: Hårdt sæde med quick release beslag Kuglehane: Forkromede, ½, med nipler, kærvskrue og forskydelig vægroset Fritstående børnetoilet (WC2): WC med skjult vandlås: 3/6 l i kombinationsskyl med ceramicplus belægning Toiletsæde: Hårdt sæde med quick release beslag Kuglehane: Forkromede, ½, med nipler, kærvskrue og forskydelig vægroset Fritstående handicaptoilet (WC3): WC med skjult vandlås: Høj, 3/6 l i kombinationsskyl med ceramicplus belægning Toiletsæde: Hårdt sæde med quick release beslag Opklappelig støttearm til toilet, med toiletpapirholder og støtteben : Kuglehane: Forkromede, ½, med nipler, kærvskrue og forskydelig vægroset Voksenhåndvask, toiletrum/produktionskøkken (HV1): Vask: 400 mm, rengøringsvenligt design, med overløb, til montering med pindbolte, centreret hanehul. Blandingsbatteri: krom berøringsfrit batteri, til alm bundventil, med justerbar skoldningsspærre, vandsparefunktion, keramisk kartouche, laminarstråle (ingen

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/4 Sanitet og taparmaturer luftindblanding), sikkerhedsstop efter 55 sek. konstant aktivering, rengøringsbestandig rød/blå markering. Perlator med maks. Gennemstrømning på 6 l/minut Vandlås: Forkromet pungvandlås Montagestel: til håndvaske med blandingsbatteri i vask. Kuglehane: Forkromede, ½, med nipler, kærvskrue og forskydelig vægroset Børnehåndvask, vaskerande til puslerum (HV2): Vaskerande: 350 x 900 mm, rengøringsvenligt design. Blandingsbatteri: vægmonteret berøringsfrit armatur med batteri, med justerbar skoldningsspærre, vandsparefunktion, rustfrit udløb, samt rustfrit rosette. Perlator med maks. Gennemstrømning på 6 l/minut Vandlås: Forkromet pungvandlås Montagestel: til vaskerande Håndvaske ved puslerum, del af puslebord (HV3): Vask: Leveres som del af puslebordet. Blandingsbatteri: Berøringsfrit armatur med batteri. Perlator med maks. Gennemstrømning på 6 l/minut Forkromet kuglehane med vægroset: Vandlås: Forkromet pungvandlås Kuglehane: Forkromede, ½, med nipler, kærvskrue og forskydelig vægroset samt slangeforskruning. Tilslutning: Tilsluttes afløb og vandsystem med flexslanger efter producentens anvisninger. Håndvask i handicap-toiletrum (HV4): Handicap vask: 580 x 600 stabil håndvask med god plads under vasken. Stort bassin, der skal have solide kanter, som giver god støtte til arme og hænder. For boltemontering. Blandingsbatteri: krom berøringsfrit armatur med batteri, til alm bundventil, med justerbar skoldningsspærre, vandsparefunktion, keramisk kartouche, laminarstråle (ingen luftindblanding), sikkerhedsstop efter 55 sek. konstant aktivering, Perlator med maks. Gennemstrømning på 6 l/minut rengøringsbestandig rød/blå markering. Kuglehane: Forkromede, ½, med nipler, kærvskrue og forskydelig vægroset Spuleslange under håndvask i køkken: Spuleslange med skumsprøjte: 1,4 l skumsprøjte til normalt vandtryk. 5 m slange incl slangeholder Bruser (BR): BRU: Håndbruserarrangement med vægglideskinne Blandingsbatteri: Termostatisk blandingsbatteri krom, skoldningsspærre og kan temperaturbegrænses. Keramiskventiloverdel. Tilslutningsstykker: forkromede, med afspærringsventil vægroset og kærvskrue Badeforhængsstænger + badeforhæng Sæbedispenser Rengøringsvask (RV):

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 3/4 Sanitet og taparmaturer Vask: Rustfri stålvask med overløb og spanderist, 460x330x175 mm Blandingsbatteri: med lang tud brusearmatur til væg, krom, 1-grebs, keramisk kartouche, med temperaturbegrænser, vandsparefunktion, S-formet tud forkromet 210 mm, med o-ringstætning omløber med 3/4 rørgevind og aftagelig strålesamler. Afløb med afspærringsventil: kugleafløbsventil med T greb 1½, forniklede. Montage stel/underlag for ophængning: Tilslutningsstykker: forkromede, med vægroset og kærvskrue Køkkenvask tekøkken 1. sal (KV1): Vask: Enkelt, rustfri stålvask 450X400, med udvendig rørgevind 1½ og tilslutning for opvaskemaskine, med prop og kæde. 480x340x135 mm Blandingsbatteri (BL): Krom, 1 grebs, keramisk kartouche, vandsparefunktion, 24 mm luftblander, 240 mm tudfremspring. Perlator med maks. Gennemstrømning på 12 l/minut Vandlås: PP 2, med renseprop og slangestuds Kuglehane: Forkromede, ½, med nipler,kærvskrue og forskydelig vægroset Køkkenvask i institutionskøkken (KV2): Blandingsbatteri (BL) med forbruser: Bodmonteret, med tohjulsbatteri, aftapventil på standrør med svingtud drejelig 360º, indbyggede kontraventiler. Bruser med nippel med ½ indbygget vandslangedæmper. Kan fastlåses i åben stilling. Perlator med maks. Gennemstrømning på 12 l/minut. Skal være med udtrækkeligt brusehoved med omskrifter mellem stråle og bruser Vandlås: PP, 2, med renseprop og slangestuds Kuglehane: Forkromede, ½, med nipler,kærvskrue og forskydelig vægroset Sanitetsudstyr: Alle toiletrum og puslerum forsynes med følgende. Spejle: Se arkitekttegninger for størrelser Klædekroge: 2 stk pr håndvask, enkelt stor krog, børstet rustfri stål Toiletpapirholder og reservepapirholder: Børstet rustfri stål Holder til papirhåndklæde: Børstet rustfri stål til 2ruller Sæbedispenser: Væghængt i børstet rustfri stål Desinficeringsdispenser: Væghængt i børstet rustfri stål Affaldsspand fritstående, rustfrit stål: Toiletbørste: Børstet rustfri stål Knage/dørstop: Børstet rustfri stål Papirkurv: 6 kantet, ståltråd med hvidt plastovertræk. Madameklemme: Til poser og aluminiums stativ Forbrugsanlæg brugsvand brandskabe (SLV) Der leveres og monteres brandskabe iht. Tegninger og beskrivelser Brandskab (BS): Slangeskab til indfældning i væg med indbygningsramme. BS: 790x790x110 farve hvid RAL ¾ slange med automatventil og 7 mm strålerør. Slangelængde: 30 m Kontraventil: Rødgods max arbejdstryk 10 bar.

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 4/4 Sanitet og taparmaturer Udvendige spulehaner ved renovation udføres som selvtømmende vandpost. Indvendige i facadevæg udføres frostfri. I teknikrum etableres spulehane for koldt og varmtvand 4.10 Udførelse WC-skåle opsættes som beskrevet i leverandørens monteringsforskrifter. Håndvask monteres på standardbæringer. Der skal monteres afspærringsventiler på alle koblingsledninger til tapsteder, hvor der ikke i forvejen er foreskrevet armaturer, tilgangsstykker og lignende med indbygget afspærring. Beskyttelsespapir og lignende må tidligst fjernes fra sanitetsvarer og armaturer umiddelbart før afleveringen. Vvs-entreprenøren skal sørge for, at alt sanitetsudstyr omhyggeligt rengøres før afleveringen. Strålesamlere skal afskrues og renses omhyggeligt. Gennembrydninger af dampspærre sikres for tæthed ved brug af rørkrave som angivet under pkt Arbejdsmiljø Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed.

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/2 Afløbsinstallationer Udarbejdet: MLH Kontrolleret: Godkendt: Afløbsinstallationer 4.2 Omfang Afløbsinstallation for spildevand fra fodbøjningsmuffer i terrændæk og frem til og med tilslutningsmuffer for klosetter, håndvaske, rengøringsvask og køkkenvaske/opvaskemaskine m.m. eller til udluftning over tag inkl. bæring Levering af gulvafløb i terrændæk inkl. gulvafløb i køkkenområde Levering og montering af gulvafløb i etagedæk Etablering af afløb ført til sideindløb i gulvafløb Etablering af kondensafløb fra ventilationsanlæg (2 stk.) Rottesikring af afløb 4.3 Lokalisering Hele bygningen Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Gulvafløb til betonentreprisen 4.4 Tegningshenvisning Se tegningsliste 4.5 Koordinering El-entreprenør Ventilationsentreprenør Betonentreprenør Tømrerentreprenør 4.6 Tilstødende bygningsdele Tagkonstruktion Gulve og vægge 4.9 Materialer og produkter Spildevandsledninger og faldstammer : Støbejernsrør. uden muffer Afløbsrør til og med Ø50 kan: PE- Plast. Synlige afløb fra håndvaske i køkkener og lignende: Forkromede rør. Alle afløbsrør skjult i vægge eller dæk skal: PEH-rør. Afløb fra køkkenvaske: ø 50 mm PP med tilslutning med rørgevind for opvaskemaskine. Ved temperaturer, i køkkener, op til 95 grd: PP-rør. Udluftning af faldstammer: Alle inddækninger i undertage o.s.v. hører under denne entreprise. Alle hætter o.s.v. i tage hører under denne entreprise Udførelse Rørene lægges med min. 20 fald. Entreprenør skal være opmærksom på den afsatte plads over nedhængt loft Gennembrydninger af dampspærre sikres for tæthed ved brug af rørkrave som angivet under pkt

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/2 Afløbsinstallationer 4.13 Arbejdsmiljø Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed.

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/2 Teknisk isolering Udarbejdet: MLH Kontrolleret: Godkendt: Teknisk isolering 4.1 Orientering Bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering er sammen med denne bygningsdelsbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Kondensisolering af koldt brugsvandsledninger Varmeisolering af brugsvands- og varmeledninger 4.3 Lokalisering Installationer i hele bygningen 4.4 Tegningshenvisning Se tegningsliste 4.6 Tilstødende bygningsdele Varmeinstallationer Blandesløjfer Vandinstallationer Afløbsinstallationer 4.9 Materialer og produkter Isoleringsmateriale: Skjulte rør isoleres med lamelmåtter af mineraluld. Synlige rør samt rør i teknikrum isoleres med lamelmåtter af mineraluld. Pumper og ventiler o.lign. isoleres med isoleringskapper og med armaflex, hvis der ikke findes standard kapper. Materiale til isoleringsafslutning: Ikke synlige installationer afsluttes med armeret alufolie med klæbende samlinger. Synlige installationer afsluttes med plastfolie Udførelse Brugsvand koldt: kondens isolering T = 8 C Brugsvand varmt: isoleringsklasse 3 T = 55 C Brugsvand cirkulation: isoleringsklasse 3 T = 45 C Varmerør hovedledninger fra hovedhane og til veksler: isoleringsklasse 4 T = 95/45 C Varmerør hovedledninger: isoleringsklasse 4 T = 70/30 C Varmerør hovedledning, gulvv.: isoleringsklasse 4 T = 35/30 C Fastgørelsesmidler: Efter leverandørens anvisninger. Gennemføringer: Kondensisolering for brugsvandsrør skal føres ubrudt igennem bygningsdele. Isolering mod varmetab skal føres ubrudt igennem bygningsdele. Isoleringsafslutning: Kondensisolering:

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/2 Teknisk isolering Synlige, isolerede rørledninger mv. afsluttes med diffusionstæt armeret alufolie med tapede samlinger og kappe af grå plastfolie. Plastfolien skal pålægges nøje efter leverandørens forskrifter med limede samlinger og med anvendelse af formstykker ved bøjninger og lignede. Ikke synlige rør afsluttes med diffusionstæt armeret alufolie. Varmeisolering: Synlige, isolerede rørledninger mv. afsluttes med 1 lag plastfolie. Plastfolien skal pålægges nøje efter leverandørens forskrifter med limede samlinger og med anvendelse af formstykker ved bøjninger og lignende. Ikke synlige, varmeisolerede rør mv. afsluttes med 1 lag armeret alufolie. Langs- og tværgående samlinger lukkes med Alu-tape. Hvor isoleringen stopper, skal afsluttes med fligebånd Arbejdsmiljø Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed.

29 Bavnehøj Rev.dato : Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan Udarbejdet: MLH Kontrolleret: Godkendt: Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Vandbegæring Kopi af ansøgning 100 % Før opstart 2 Kontrol af undersøgelser 3 Materiale- og produktkontrol 4 Modtagekontrol 4.1 Rør Visuel kontrol 10 % Ved modtagelse Overensstemmelse med projektmateriale 4.2 Tagbrønde Visuel kontrol 20 % Ved modtagelse Overensstemmelse med projektmateriale 4.3 Sanitet Visuel kontrol 100 % Ved modtagelse Overensstemmelse med projektmateriale 4.4 Armaturer Visuel kontrol 20 % Ved modtagelse Overensstemmelse med projektmateriale 4.5 Ventiler Visuel kontrol 20 % Ved modtagelse Overensstemmelse med projektmateriale 4.6 Anlægsdele i varmecentral Visuel kontrol 100 % Ved modtagelse Overensstemmelse med projektmateriale 5 Udførelseskontrol 5.1 Svejsecertifikater ARB Visuel kontrol 100% Før opstart ARB Opmærkning af huller Visuel kontrol og kontrolmåling 100 % Løbende 5.3 Rørmontering inkl. afstande, niveau mv. ARB Visuel kontrol og kontrolmåling 100% Løbende ARB Opsætning af radiatorer Visuel kontrol 100 % Løbende 5.5 Opsætning af strålevarmeflader Visuel kontrol 100 % Løbende 5.6 Komponentplacering Visuel kontrol 100 % Løbende 5.7 Bæringer herunder fællesbæringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB

30 Bavnehøj Rev.dato : Bilag 1 Udbudskontrolplan 5.8 Ekspansion ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Rørgennemføringer og bøsninger ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Rørsvejsninger ARB Kontrol af dokumentation 100% Løbende ARB Tæthed og tryk ARB Kontrolmåling 100% Før indregulering ARB Gennemskylning og udluftning ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Indregulering ARB Kontrol af dokumentation 100% Efter indregulering ARB Slutkontrol 6.1 Funktionsafprøvning B2.400, B2.400, B2.400, Før aflevering Overensstemmelse med projektmateriale 6.2 Indregulering Målekontrol 100 % Pr. hændelse Overensstemmelse med projektmateriale 6.3 Udluftning af varmeanlæg Visuel kontrol 100 % Før afleveriong Overensstemmelse med projektmateriale 6.4 Rengøring Visuel kontrol 100 % Før aflevering Overensstemmelse med projektmateriale Udbudskontrolplan for teknisk isolering punkter henviser til B2.480 Basisbeskrivelse teknisk isolering Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 2 Kontrol af undersøgelser 3 Materiale- og produktkontrol 4 Modtagekontrol 5 Udførelseskontrol 5.1 Brandlukninger ARB Visuel kontrol Hver type Efter første anlæg og inden næste Leverandørens anvisninger og rapport 5.2 Isoleringstykkelse, røranlæg mv. ARB Målekontrol 2 normalsnit ARB DS 452, kapitel 5.1 inkl. vejledningstekst 6 Slutkontrol

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Toilet 1 (WC1) WC skål fastgøres til gulv og tilsluttes vand og afløb. Afløb tilsluttes faldstamme/kloak. Der fuges mellem WC skål og gulv.

Toilet 1 (WC1) WC skål fastgøres til gulv og tilsluttes vand og afløb. Afløb tilsluttes faldstamme/kloak. Der fuges mellem WC skål og gulv. SANITET - GENERELT Efterfølgende specifikationer af sanitetsporcelæn, sanitetsgenstande, armaturer m.v. skal danne grundlag for arbejdets udførelse. I arbejdet indgår levering og montering af de i sanitetslisten

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

VVS- og Ventilationsarbejder

VVS- og Ventilationsarbejder Summarisk VVS-beskrivelse side 1 af 8 VVS- og Ventilationsarbejder For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.410, Basisbeskrivelse

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Gulvvarme er primær varmekilde i de områder, der har gulvvarme. 4.2 Omfang Bygningsdelen

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 56 Varme Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 56.1 Varmecentraler/forsyningsanlæg... 3 56.1.1 Indledning... 3 56.1.2 Generelle principper... 3 56.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER STRÅLEVARMEANLÆG Bjerringbro Idrætspark Hald Ege Hallen ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00343-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

VVS: Sanitetsliste Sign./ Side JBC/ALO / 2 Tegn. nr. V.03 SAG: Randers Egnsteater, Talentskole Sag nr. 13.01.008 Dato 18.09.2014 Rev. 07.01.

VVS: Sanitetsliste Sign./ Side JBC/ALO / 2 Tegn. nr. V.03 SAG: Randers Egnsteater, Talentskole Sag nr. 13.01.008 Dato 18.09.2014 Rev. 07.01. VVS: Sanitetsliste Sign./ Side JBC/ALO / 2 SANITETSLISTE Efterfølgende specifikationer af sanitetsporcelæn, sanitetsgenstande, armaturer mv. skal danne grundlag for arbejdets udførelse. I arbejdet indgår

Læs mere

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28. VVS-arbejde Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse VVS Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/37

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28. VVS-arbejde Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse VVS Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/37 Indholdsfortegnelse Side : 1/37 Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Definitioner... 5 2. Omfang... 6 2.1 Generelt... 6 2.2 Bygningsdele... 6 2.3

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.1 VVS - ARBEJDER Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING ENTREPRISE 6.1 VVS ARBEJDSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING ENTREPRISE 6.1 VVS ARBEJDSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING ENTREPRISE 6.1 VVS ARBEJDSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING ENTREPRISE 6.1 VVS ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.1 VVS - ARBEJDER Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev:

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev: VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse og bygningsdelsbeskrivelse Kølevand Region Hovedstadens Apotek Arbejdsbeskrivelse (ARB) og Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for Kølevand Dato: 10.10.2013 Rev: Ingeniør

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.18 VVS-installationer 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

3. VVS ARBEJDET 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1

3. VVS ARBEJDET 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE 3.3.1.01 Lokalisering Tegningshenvisning: jf. tegningsliste. 3.3.1.02 Normer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet,

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00360-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

3. VVS ARBEJDET 3.2 VAND- AFLØB- OG SANITETARBEJDET SIDE 3.2-1

3. VVS ARBEJDET 3.2 VAND- AFLØB- OG SANITETARBEJDET SIDE 3.2-1 3.2 VAND- AFLØB- OG SANITETARBEJDET SIDE 3.2-1 3.2 VAND- AFLØB- OG SANITETSARBEJDER 3.2.1.01 Lokalisering Tegningshenvisning: jf. tegningsliste. 3.2.1.02 Normer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav,

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMANS GÅRD - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D1. VVS-ARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMANS GÅRD - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D1. VVS-ARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMANS GÅRD - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D1. VVS-ARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMANS GÅRD - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D1. VVS ARBEJDET

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Teknisk paradigma Varme Sfb nr. 56 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Varme Sfb nr. 56 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Varme Sfb nr. 56 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Sydvestjysk Sygehus - Teknisk Afdeling Finsensgade 35-6700 Esbjerg Tlf. 7918 2550 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

VVS: GENERELT SANITET Sign/side RLR 1

VVS: GENERELT SANITET Sign/side RLR 1 VOGNSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S VVS: GENERELT SANITET Sign/side RLR 1 SAG: SKOVPARKEN Sag nr. SANITETSLISTE: Efterfølgende specifikationer af sanitets porcelæn, sanitetsgenstande, armatur mv skal danne

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.410 VVS Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.201 rev. 1.

Arbejdsbeskrivelse B2.410 VVS Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.201 rev. 1. Arbejdsbeskrivelse B2.410 VVS Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.201 rev. 1.0 Hovedentreprise, vvs-arbejdet Dato : 2013.04.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 Illerupvej H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side

Læs mere

Varme - Kombineret gulvvarme og gulvkøling (Off. projekter) 4.1 Orientering

Varme - Kombineret gulvvarme og gulvkøling (Off. projekter) 4.1 Orientering Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Varme - Kombineret gulvvarme og gulvkøling (Off. projekter) 4.1 Orientering Gulvvarme og gulvkøling er hhv. primær varmekilde og primær

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. :

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. : Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevnd Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (55)1 Bygningsdelsbeskrivelse for kølevnd... 2 Omfng og loklisering... 2 Tegningshenvisning... 2 Tilstødende bygningsdele...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Afsnit 3 Teknisk standard Brugsvand og behandlet vand. Kolding og Fredericia Sygehuse 20-11-2014 - rev. 1

Afsnit 3 Teknisk standard Brugsvand og behandlet vand. Kolding og Fredericia Sygehuse 20-11-2014 - rev. 1 Afsnit 3 Teknisk standard Brugsvand og behandlet vand Kolding og Fredericia Sygehuse 20-11-2014 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 53.11 Brugsvandsproduktion... 3 53.12 Brugsvand (Rørledninger m.m.)... 5 53.13

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 56.11 Varmecentraler/ forsyningsanlæg for komfortvarme...

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

7.0 VVS-arbejde Østergade 36-38

7.0 VVS-arbejde Østergade 36-38 Orientering Entreprenøren skal levere og montere samt nedrive og aflukke alle de på tegningerne viste installationer. Samt aflukning og bortskaffelse af evt. skjulte installationer. Entreprenøren skal

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse (ARB-BYB)

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse (ARB-BYB) Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse (ARB-BYB) Hovedentreprise Vvsentreprise Udgivelsesdato: 08.03.2013 Revision nr.: Revisions dato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: AVC PHN AB Arkitekt: Ingeniør: CREO

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og Definitioner m.v.... Installationer, drift og vedligeholdelse af anlæg... Tilslutning og autorisation... Varmt brugsvand...

Læs mere

19 KOLDT- OG VARMTVANDSINSTALLATION SAMT SANITET

19 KOLDT- OG VARMTVANDSINSTALLATION SAMT SANITET Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde 19/1 19 KOLDT- OG VARMTVANDSINSTALLATION SAMT SANITET 19.1 ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af afsnit 1. 19.1.1 Arbejdet omfatter

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

DTU Standard for HVAC i toiletter Midlertidig standard gældende fra ca DTU Campus Service, CAS HVAC

DTU Standard for HVAC i toiletter Midlertidig standard gældende fra ca DTU Campus Service, CAS HVAC DTU Standard for HVAC i toiletter Midlertidig standard gældende fra 15.9.2016 ca 15.11.2016. DTU Campus Service, CAS HVAC D. 15. september 2016 DTU Standard for HVAC i toiletter Version 3.0 15. september

Læs mere

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Komponentforklaring til normaldiagram for fjernvarmeinstallationer til mindre anlæg - Direkte anlæg. Tegning FV 1000 Pos.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette 3. Etablering af vaskesøjle 4. Rengøring af gulvafløb (a c) 5. Rensning af ventilations udsugningsventil (a c) 1. Generel info om badeværelset

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Toftlund Distriktsskole FASE - 2

Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Entreprise 3 28. marts 2014 Totalrådgiver: INGENIØR NE A/S Nordre landevej 2a 6270 Tønder VVS- entreprisen Dato: 28-3-2014 Side: 1/ ENTREPRISE 3 VVS-ENTREPRISEN 3.1 Vand,

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere