Intelligent heating. DEVI Varmekabel kompendium, del 3: Frostsikring af rør og temperaturvedligeholdelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intelligent heating. DEVI Varmekabel kompendium, del 3: Frostsikring af rør og temperaturvedligeholdelse 2006. www.devi.dk"

Transkript

1 Intelligent heating DEVI Varmekabel kompendium, del 3: Frostsikring af rør og temperaturvedligeholdelse 06

2 2

3 3 Frostsikring af rør Temperaturvedligeholdelse Installation Selvbegrænsende kabler Lagerprogram Diagrammer Dimensionering og energiforbrug Med dette DEVI varmekabelkompendium 3. del om rørvarmeanlæg, håber vi at have skabt et effektivt stykke værktøj, der kan understøtte vore samarbejdspartneres bestræbelser på at markedsføre og installere deviflex el-varmekabler og devireg termostater. Kompendiet er bygget op som en kort introduktion til varmesystemet med beskrivelse af de væsentligste salgsargumenter samt en udførlig teknisk beskrivelse af systemet, dets anvendelse og installation. Kompendiet indskrænker sig til at beskrive en række standardinstallationer som afspejler vor mangeårige erfaring. Følges disse beskrivelser kan vi garantere en vellykket installation med meget lang levetid. Vi er naturligvis altid åbne for forslag og forbedringer, således at vore mange samarbejdspartnere kan have størst mulig glæde af dette materiale.

4 4 Frostsikring og temperaturvedligeholdelse af rørsystemer Rørvarmeanlæg kan finde praktisk anvendelse ved en lang række installationer. Ved alle typer af rør, inden i eller uden på røret samt til frostsikring eller temperaturvedligeholdelse. Et effektivt rørvarmeanlæg er karakteriseret ved en række faktorer: Det er fleksibelt. Det er driftssikkert. Det skaber øget forsyningssikkerhed. Det er komfortabelt. Det giver en fornuftig totaløkonomi. Det er skånsomt mod miljøet. DEVI rørvarmeanlæg opfylder disse faktorer. Frostsikring af rør er fleksibelt... DEVI rørvarmeanlæg består af deviflex el-varmekabler og devireg termostatstyringer. Der er i teorien to hovedanvendelsesformer for DEVI rørvarmeanlæg: Frostsikring af rør, primært vandrør og sanitetsrør m. m. samt temperaturvedligeholdelse af rør, f.eks. varmtvandsforsyning og rør indeholdende væsker med høj viskositet. Anvendelsesmulighederne for DEVI rørvarmeanlæg er mangfoldige: Sikring af rør for vandforsyning samt afløb imod tilfrysning på evt. udsatte steder. Frostsikring af rør hvor frostfri læggedybde ikke kan nåes. Temperaturvedligeholdelse af varmtvandsforsyning over kortere eller længere strækninger eller på steder med stor afkøling. Frostsikring af rør for brandsikringssprinkleranlæg. Eliminering af kondenserings problemer i rørsystemer. Forhindre koagulering i rør indeholdende væsker med høj viskositet. Frostsikring af rør er driftssikkert... Sammenlignet med mange andre løsninger er elektrisk opvarmning/temperaturvedligeholdelse af rør særdeles driftssikkert. deviflex varmekabler og devireg termostater har en meget lang levetid, og kræver stort set ingen vedligeholdelse. I praksis er driftssikkerheden lige så stor som elforsyningssikkerheden. DEVI rør-varme anlæg skaber øget forsyningssikkerhed... Ved at frostsikre rørsystemer med deviflex elvarmekabler, sikres der fri passage igennem rørene under stort set alle forhold. Ingen tilfrosne

5 - en praktisk og effektiv problemløsning 5 rør. Ingen stivnede rester inde i rørene. Konstant temperatur igennem hele rørsystemet. Sikring med elektriske varmekabler fra DEVI, kan tilpasses hver enkelt installation 0% individuelt, afhængigt af anvendelsesformål, specifikke krav, lokale forhold osv. DEVI rørvarme er komfortabelt... Temperaturvedligeholdelse af varmtvandsforsyningen bliver særlig fordelagtigt, når blot vandet skal passere nogle få meter rør. Her står vandet og bliver hurtigt afkølet. Med DEVI varmekabler er vandet varmt, straks der åbnes for hanen. Herved spares der ikke blot vand, men også varme. Og så er det jo særdeles komfortabelt... Sikring med elvarmekabler giver en fornuftig totaløkonomi... Installations og driftsomkostninger ved et automatisk sikringssystem med elektriske varmekabler fra DEVI, er ofte en god investering, når de fordele systemet tilbyder tages i betragtning og sammenholdt med de ofte betydelige problemer og udgifter der kan opstå i forbindelse med tilfrosne rør og deraf følgende skader, samt ikke mindst unødvendig opvarmning af væsker der skal passere kortere eller længere rørstrækninger. DEVI systemer skåner miljøet... Der er mange argumenter der taler for el-energi som en miljømæssig fornuftig løsning på mange områder. Energien leveres via det eksisterende ledningsnet til alle områder. Der skal ikke anvendes ressourcer på at skabe et nyt energiforsyningsnet. El-energi er den mest effektive måde at distribuere energi på og elenergi forurener ikke mens det bliver transporteret, eller hos forbrugeren. Samtidig er el-energi den energiform, hvor miljøpåvirkningen ved fremstillingen er lettest at kontrollere, da el-energi produceres i større centralt styrede enheder. Der gøres fra elværkernes side en stor og succesfuld indsats for at begrænse denne påvirkning fra kraftværkerne. Der er således rigtig mange gode argumenter, for at anbefale Deres kunder sikring af rør med DEVI el-varmekabler.

6 6 Frostsikring Systembeskrivelse: Frostsikring af rør med DEVI varmekabelsystemer, kan installeres på stort set alle typer af rør, både inden i og uden på rør. Frostsikring af rør foretages for at undgå tilfrysning eller skader p.g.a. frost, og dermed problemfri funktion. De højteknologiske devireg termostater og følere samt deviflex varmekabler, sikrer et optimalt resultat med et absolut minimum af energiforbrug. Frostsikringssystemer med DEVI varmekabler er enkle at installere, når blot installationsvejledningen følges nøje. Anvendelsesområder: Rør, generelt Sanitetsrør Vandrør Indvendigt i rør Udvendigt på rør, over og under terræn Produktfordele: Frostfri rør. Problemfri passage i rør. Frostsikring af rørsystemer for brandsikrings sprinkleranlæg. Reduceret læggedybde for rør nedlagt i jorden. Ingen reparationsomkostninger efter en hård vinter. Dimensionering af effektbehov: For at bestemme den nødvendige effekt pr. meter rør for et frostsikringsanlæg, er der en række faktorer der skal tages hensyn til. Hvor skal anlægget installeres, hvordan skal installationen foretages, rørets dimensioner og type, isoleringstykkelse og omgivelsestemperatur samt ikke mindst krav og forventninger til anlægget. Generelt forholder det sig naturligt således at jo større rørdiameter, eller tyndere isolering, jo større skal den installerede effekt (W/m) være. Ved frostsikring af polyethylen el. anden type kunststofrør bør den installerede effekt dog ikke overstige W/m kabel. De nævnte deviflex varmekabler må ikke benyttes ved temperaturer der overstiger C. Her skal i stedet anvendes silikonekabler. Henvend Dem til os for nærmere information. Tabel for isoleringstykkelse og varmetab kan ses på side 25. Installation: Varmekablet skal fastgøres til røret på en måde som ikke beskadiger det. Der må derfor ikke bruges kabelstrips. Brug istedet DEVI aluminium tape. Ved installation skal kablet først fastgøres med alu-tape for hver ca cm. Når hele kablet er fastgjort, skal det dækkes med alutape i hele sin længde. Dette gøres for at sikre god kontakt med røret, og for at undgå direkte kontakt mellem kabel og isolering. Samlemuffen mellem varmekabel og koldkabel (tilslutningskabel) skal ligeledes fastgøres til røret v. h. a. alu-tape. Følerledningen fastgøres ligeledes

7 Frostsikring 7 til røret. Den røde muffe for enden af føleren skal fastgøres/dækkes med alu-tape, midt mellem to kabelstrenge og helst på toppen af røret. Alle rørinstallationer skal tydeligt afmærkes med information om at der er installeret elektriske varmekabler i/på rørene. Ved nedgravede rør kan dette gøres ved at udlægge et kunststofdække i en tydelig farve (gul, rød eller lign.) ovenpå rørene/installationen. Ved isolerede rør skal der være en tydelig afmærkning med advarselstekst uden på isoleringen. Varmekablets modstandsværdi og isolationsmodstand skal kontrolleres efter installation. Kablets modstandsværdi skal være som angivet på muffeskilt. Isolation: Det er altid en god idé at isolere rørene effektivt, ud fra den simple grund at det kan reducere varmetabet fra røret væsentligt. Dette gælder for alle rør, hvad enten de er placeret i frostfri dybde i undergrunden, eller de er forsynet med varmekabler. Regulering: Alle DEVI varmekabel systemer styres af de præcise devireg termostater. De termostater der er særligt velegnet til styring ved frostsikring af rør er devireg 6, 3 og 316. Produktvalg: deviflex varmekabel programmet tilbyder en lang række af el-varmekabler til brug for frostsikring af rør. Til frostsikring udvendig på rør anvendes deviflex 8/W pr. meter eller devi-pipeguard. Monteres kablet inde i røret kan følgende typer anvendes DTIV-9, DMIT og DPH-.

8 8 Temperaturvedligeholdelse af rør Systembeskrivelse: Temperaturvedligeholdelsessystem er (herefter kaldet tracing) sikrer opretholdelse af en bestemt temperatur i varmtvandsrør og rørsystemer, samt andre rør for varme væsker. Tracing af rør med DEVI varmekabelsystemer, kan installeres på stort set alle typer rør. De højteknologiske devireg termostater og følere samt deviflex varmekabler, sikrer et optimalt resultat med et absolut minimum energiforbrug. Tracing systemer med DEVI varmekabler er enkle at installere, når blot installationsvejledningen følges nøje. Anvendelsesområder: Rør, generelt. Varmtvandsrør. Rør beregnet for olie og andre væsker med høj viskositet, f.eks. rør i den kemiske og petrokemiske industri. Indvendigt i rør. Udvendigt på rør, over og under terræn. Produktfordele: Problemfri passage i rør. Ingen»fede«eller stivnede rester i rørsystemet. Ingen kondensering. Reduceret læggedybde for rør nedlagt i undergrunden. Effektiv varmtvandsforsyning. Dimensionering af effektbehov: For at bestemme den nødvendige effekt pr. meter rør for et tracing anlæg, er der en række faktorer der skal tages hensyn til. Hvor skal anlægget installeres, hvordan skal installationen foretages, rørets dimensioner og type, samt ikke mindst krav og forventninger til anlægget. Generelt forholder det sig naturligt således at jo større rørdiameter, eller tyndere isolering, jo større skal den installerede effekt (W/m) være. Ved tracing af polyethylen, el. anden type kunststofrør bør den installerede effekt dog ikke overstige W/m kabel. De nævnte deviflex varmekabler må ikke benyttes ved temperaturer der overstiger C. Der skal i stedet anvendes en anden type kabler. Henvend Dem til os for nærmere information. Tabel for isoleringstykkelse og varmetab kan ses på side 25. Installation: Varmekablet skal fastgøres til røret på en måde som ikke beskadiger det. Der må derfor ikke bruges kabelstrips. Brug istedet DEVI aluminiumtape. Ved installationen skal kablet først fastgøres med alu-tape for hver ca cm. Når hele kablet er fastgjort, skal det dækkes med alutape i hele sin længde. Dette gøres for at sikre god kontakt med røret, og for at undgå direkte kontakt mellem kabel og isolering. Samlemuffen mellem varmekabel og koldkabel (tilslutningskabel) skal ligeledes fastgøres til røret v.h.a. alu-tape. Følerledningen fastgøres ligeledes til røret. Den røde muffe for enden af føleren skal fastgøres/dækkes med alu-tape, midt mellem to kabelstrenge og helst på toppen af røret. Alle rørinstallationer skal tydeligt afmærkes med information om at der er installeret elektriske varmekabler i/på rørene. Ved nedgravede rør kan dette gøres ved at udlægge et kunststofdække i en tydelig farve (gul, rød el.lign.) ovenpå rørene/installationen. Ved isolerede rør skal der være en tydelig afmærkning med advarselstekst uden på isoleringen. Varmekablets modstandsværdi og isolationsmodstand skal kontrolleres efter installation. Kablets modstandsværdi skal være som angivet på muffeskilt. Isolation: Det er altid en god idé at isolere rørene effektivt, ud fra den simple grund at det kan reducere varmetabet fra røret væsentligt. Dette gælder for alle rør, hvad enten de er placeret i relativt tempererede omgivelser, eller de er forsynet med varmekabler. Regulering: Alle DEVI varmekabelsystemer styres af de præcise devireg termostater. De termostater der er særligt velegnet til styring ved tracing af rør er devireg 6, 3 og 316. Produktvalg: deviflex varmekabel programmet tilbyder en lang række af el-varmekabler til brug for tracing af rør. devi-hotwatt kablerne er specielt beregnet til temperaturvedligeholdelse af varmtvandsforsyningen.

9 Installation 9 Installationsguide: Installation indvendigt i rør: Det kan vælges at installere varmekablet indvendigt i røret. I dette tilfælde kan der vælges deviflex DTIV-9 ( V - 9 W/m), deviflex DMIT (4-leder varmekabel) eller det selvbegrænsende DPH. Ved denne installationsform spares der naturligvis energi, da varmekablet er i direkte kontakt med væsken i røret, hvorved en mindre effekt er påkrævet. deviflex DTIV-9 er specielt beregnet til installering indvendigt i rør. Det er et relativt stift kabel, som derved er lettere at skubbe igennem røret. Yderkappen af polyethylen er godkendt til brug i drikkevandsrør, og sikrer at kablet ikke afsætter smag til drikkevandet. Kablet er særlig velegnet til landbrug og gartnerier, hvor der er behov for en frostsikker vandforsyning til udendørs anlæg. Eksempelvis er DTIV-9 installeret hos mange mink-avlere, hvor det holder vand-forsyningen til minkburene fri for tilfrysning. DTIV-9 leveres som en installationsfærdig enhed med en tilkoblingsnippel der passer både til 1'' og 3/4'' rør samt tilledning. Ved denne installationsform er det nødvendigt præcist at udregne længden af røret, og dermed behovet for kabel, da kablet ikke kan afkortes, eller lægges dobbelt. Endvidere må varmekablet ikke trækkes gennem haner og ventiler. Varmekabler i drikkevandsrør skal tilsluttes via HFI/HPFI relæ. Ved installation af varmekabler indvendigt i rør, skal der være en tydelig afmærkning med advarselstekst uden på røret, f.eks.: ADVARSEL: VOLT VARMEKABEL I RØRET! Som alternativ til deviflex DTIV-9 kan vælges deviflex DMIT, eksempelvis hvor der er tale om meget lange rør (over 0 m).

10 Installation Installation udvendigt på rør over terræn: En anden metode der kan benyttes, er hvor kablet ophænges i»buer«på røret, og derefter vikles rundt om røret, skiftevis hver sin vej. Se fig. 3. Rør som er monteret udendørs over terrænniveau, er naturligvis særligt udsatte for kulde, og skal som sådan isoleres grundigt. Isoleringen kan være skumplast, mineraluld eller anden passende isolerings type, og isoleringstykkelsen varierer typisk mellem og 50 mm. Isoleringen skal beskyttes mod damp og fugt, som både kan skade isoleringen samt dens effektivitet. Til beskyttelse kan der f.eks. bruges kunststof tape eller kappe. Der er forskellige måder at installere varmekabler på rør. Én metode er simpelthen et eller flere kabler som ligger i én lige streng på langs ad røret. Se fig Isolering Fig. 3 Og ved en tredie metode snoes varmekablet rundt om røret i en spiral. Se fig Stigning Føler Varmekabel Alu-tape Rør Isolering Føler Varmekabel Alu-tape Fig. 4 Fig. 5 Varmekabel Isolering Alu-tape Fig. 1 Varmekabel Føler Isolering Hvor varmekablet installeres sammen med røret, over terrænniveau i en skinne el.lign., skal denne være robust og solidt fastgjort, samt udstyret med tydelig advarselsskilt, f.eks.: ADVARSEL: VOLT VARMEKABEL! Fig. 2 Varmekabel Alu-tape Ved de fleste installationer udendørs, vil en effekt på omkring W/m rør være passende, når røret ikke er mere end 50 mm i diameter, og isoleringen ikke mindre end 50 mm i tykkelse. Dette kræver dog at temperaturen ikke kommer under - C.

11 Installation 11 Installation udvendigt på rør under terræn: Når rør der nedlægges i jorden skal installeres med varmekabler, er det ikke nødvendigt at lægge dem helt så dybt som ellers. Eksempelvis et kloakrør der normalt skal lægges i 1,5 m dybde for at være frostsikret behøver kun en dybde på ca. 0,5 m, når det samtidig er frostsikret med varmekabler. Varmekablet monteres direkte på røret, og fastgøres med alu-tape, for at sikre maksimal kontakt mellem kabel og rør. Røret bør være effektivt isoleret for at reducere varmetabet, og isoleringen skal være beskyttet mod fugt. For at beskytte isoleringen mod fugt, kan det omvikles med kunststoftape, og enten placeres i et kunststof- eller betonrør, evt. specielle gasbetonblokke eller anden passende beskyttelse. De følgende eksempler tjener til at hjælp ved valg af frostsikringssystem og til at vise nogle af de mest almindelige installationsmuligheder. Plastrør med udvendigt varmekabel, installeret i kunststofrør Denne metode bruges ofte i forbindelse med rør som er monteret under vand. Det tjener bl.a. til at beskytte røret mod mekaniske påvirkninger, og til at reducere afkølingen fra det omgivende vand. Rør med udvendigt varmekabel, installeret i gasbetonblokke Gasbetonblokke giver en god beskyttelse af rør og varmekabel. Gasbetonblokkene skal lægges på et solidt fundament af sten eller stabil grus. Rør med udvendigt varmekabel for frostsikring Toppen af røret skal være min. 50 cm under jordoverfladen, og beskyttet af eksempelvis betonfliser. Røret er omgivet af en blanding af jord og sand. Et kunststofdække i en tydelig farve (gul, rød el.lign.) udlægges ovenpå installationen, for at indikere at der er el-varmekabler umiddelbart under. h K = 0,75 5 cm Hvis røret allerede er placeret under terrænniveau, kan det være mest praktisk at installere deviflex DMIT eller deviflex DTIV-9 indvendigt i røret. h K = 0,60 5 cm Fig. 9 Alle rør-installationer under terræn skal tydeligt afmærkes med information om at der er installeret elektriske varmekabler i/på rørene. Ved nedgravede rør kan dette gøres ved at udlægge et kunststofdække i en tydelig farve (gul, rød el.lign.) ovenpå rørene/installationen, samt med advarselsskilt, f.eks.: Fig. 8 ADVARSEL: VOLT VARMEKABEL! Kablerne skal ligge i min. 50 cm dybde under jordoverfladen, og dækkes af enten sten, beton, fliser eller imprægneret træ.

12 12 Installation Installationsguide: Isolering Alu-tape Rør deviflex varmekabler og devireg termostater skal installeres i henhold til bestemmelserne i "Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer". Kabel og termostat skal tilsluttes af en autoriseret el-installatør. Bukkediameteren for varmekablet må ikke være mindre end 6 x kablets diameter. deviflex varmekabler må ikke afkortes. Varmekablet må ikke udsættes for træk ved til- og afslutningsmufferne, og må ikke udsættes for trækstyrker større end 25 kg. Før montering af kablet skal det sikres at der ikke er skarpe kanter og genstande på røret som kan forårsage uoprettelig skade på varmekablet. Af samme årsag bør anden fysisk belastning af varmekablet undgåes. Kablet skal til enhver tid behandles forsigtigt. Endvidere skal rør kontrolleres og repareres for evt. lækager og skader før varmekablet monteres. Kunststofrør bør ikke udsættes for større varmeeffekt end W/m kabel. deviflex varmekabler må ikke ligge op ad hinanden og de må ikke krydse hinanden. Kablet skal fastgøres til røret på en måde som ikke beskadiger det. Der må derfor ikke bruges kabelstrips. Brug istedet alu-tape. Ved installeringen kan kablet først fastgøres med alu-tape for hver ca. 25- cm. Når hele kablet er fastgjort, skal kablet dækkes med alutape i hele sin længde. Dette for at Fig. sikre god kontakt med røret, og for at undgå direkte kontakt mellem kabel og isolering. Samlemuffen mellem varmekabel og koldkabel (tilslutningskabel) skal ligeledes fastgøres til røret v.h.a. alu-tape. Følerledningen fastgøres ligeledes til røret. Den røde muffe for enden af føleren skal fastgøres/dækkes med alu-tape, midt mellem to kabelstrenge og helst på toppen af røret. Fig. 11 Føler Varmekabel Isolering Alu-tape Varmekabel Alle rørinstallationer skal tydeligt afmærkes med information om at der installeret elektriske varmekabler i/på rørene, f.eks. med advarselsskilt: ADVARSEL: VOLT VARMEKABEL! Ved nedgravede rør kan der yderligere udlægges et kunststofdække i en tydelig farve (gul, rød el. lign.) ovenpå rørene/installationen. Kablerne skal ligge i min. 50 cm dybde under jordoverfladen, og dækkes af enten sten, beton, fliser eller imprægneret træ. Hvor varmekablet installeres sammen med røret, over terræn niveau i en skinne el.lign., skal denne være robust og solidt fastgjort samt udstyret med tydelig advarselsskilt. Varmekablet skal jordforbindes forskriftsmæssigt. Ved lave temperaturer kan kablet blive stift og vanskeligt at montere. Dette kan løses ved at sætte spænding på kablet i kort tid. DETTE MÅ DOG KUN GØRES NÅR KABLET ER HELT UDRULLET! Spændingen skal afbrydes når kablet har opnået den ønskede smidighed. Det anbefales ikke at installere varmekabler ved temperaturer lavere end -5 C. Varmekablets modstandsværdi og isolationsmodstand skal kontrolleres efter installation. Kablets modstandsværdi skal være som angivet på muffeskilt.

13 Selvbegrænsende kabler 13 devi pipeguard holder vandet flydende, selv under de vanskeligste forhold... Uanset hvor godt man isolerer et temperaturmæssigt udsat rør, så vil røret før eller senere fryse til, hvis omgivelserne i længere tid når under 0. Frostsprængninger af vandrør forvolder hvert år mange gener og store skader. Disse skader på vandtilførsler og afløb kan dog let undgås ved at frostsikre rørene med devi pipeguard. devi pipeguard kan monteres på snart sagt enhver form for rørledning og finder anvendelse på alt, lige fra alm. vandledninger over afløbsrør, sprinkler- og brandsikringsanlæg til tilledninger for fyringsolie. devi pipeguard anvendes også inden for f.eks. fødevareindustrien til at sikre at fedtholdige produkter i rørledninger ikke hærder. devi pipeguard W devi pipeguard 25 W/ devi pipeguard W/m devi pipeheat W/m C V DEVI anbefaler at der i forbindelse med anlæg for frostsikring af rør altid monteres en termostat til styring af effektafgivelsen.. Der er god fornuft i at styre anlægget med en devireg termostat. Et selvbegrænsende varmekabel har nemlig, under alle omstændigheder, et permanent strømforbrug. Ved at koble en devireg termostat med føler til anlægget sikrer man, at strømmen først kobles til, når der er umiddelbart behov for det. devireg 6 eller devireg 3 med temperaturføler til frostsikring af rør. devireg 8 med både temperatur- og fugtføler eller devireg 316 diff. termostat til taganlæg. W/m Effektkurver for selvbegrænsende varmekabler Effektafgivelse i forhold til rørtemperatur. De er en forudsæning at kablet er monteret på røret og dette er isoleret. devi pipeguard 25W/m v/ C devi pipeguard W/m v/ C devi iceguard 18W/m v/0 C devi pipeguard W/m v/ C devi pipeheat W/m v/ C devi pipeguard/iceguard der benyttes til frostsikring af taganlæg ligger ofte i luft eller isvand og afgiver følgende effekt: Ved 0 C 18W/m I isvand W/m C Max. temperatur tændt tilstand 65 C Max. temperatur slukket tilstand 85 C

14 14 Selvbegrænsende kabler devi Hotwatt 8 W/m 55 C V devi hotwatt er den komfortable og økonomiske vej til en konstant vandtemperatur Traditionelle varmtvandsinstallationer kan kun sikre varmt vand i alle haner straks ved hjælp af cirkulation i rørnettet. En sådan cirkulation af vandet har imidlertid den ulempe, at rørene slides og at det cirkulerende vand støjer. Der findes imidlertid en anden løsning: Med devi hottwatt på rørene kan vandet sikres en konstant temperatur i hele rørsystemet, uanset hvor koldt det bliver. Cirkulationspumpen bliver overflødig ligesom det ikke er nødvendigt, at lade vandet løbe ud i kloakken indtil det er blevet varmt nok. DEVI foreskriver at der i forbindelse med tracing af varmtvandsrør altid skal placeres en temperaturbegrænser, føleren skal placeres under isoleringen på røret. Oversigt over max. kabellængder for selvbegrænsende kabler W/m Effektkurve devi Hotwatt 8W/m v/55 C Effekt Max. lgd. Max. ldg. *Max lgd. w/m A 16A i rør A Pipeguard blå v/ C 1 m Iceguard sort v/ C Pipeguard rød/grøn v/ C Iceguard sort v/0 C Hotwatt 55 grøn v/55 C C Pipeheat blå v/ C Max. temperatur tændt tilstand 65 C Max. temperatur slukket tilstand 85 C devireg 316 devireg 3 devireg 6

15 Lagerprogram deviflex varmekabler Produktvalg: deviflex varmekabler type DTIP-8/ deviflex DTIP er et 2-leder, volt varmekabel med en effekt på 8- W/m. Kablet er velegnet til både frostsikring og tracing, bl.a. til eliminering af varmetab fra rør, metal såvel som kunststofrør. Er endvidere velegnet til at forhindre frostsprængninger af vandrør, samt sikring mod paraffindannelser i olierør. Art. nr El nr Spænding V Effekt W Længde M deviflex varmekabler type DTIV-9 deviflex DTIV-9 er et 2-leder, volt varmekabel med en effekt på 9 W/m. Kablet er beregnet til montage indvendigt i rør for drikkevand. Det har en kappe af polyethylen. Dette materiale er godkendt til brug i forbindelse med levnedsmidler, hvorfor kablet kan monteres direkte i røret. Leveres med 1'' nippel. deviflex DTIV-9 anvendes på eksisterende anlæg, eller på nye anlæg hvor det er uhensigtsmæssigt at montere kablet udvendigt på røret. Art. nr El nr Spænding V Effekt W Længde M

16 16 Lagerprogram deviflex varmekabler deviflex varmekabler type DMIT og DMIH (4-leder, 500 V~) er velegnet til såvel frostsikring af rør samt tracing. deviflex DMIT er et 4-leder varmekabel med yderkappe af polyethylen (HDPE) beregnet for brug indvendigt i rør. Polyethylen er godkendt til brug i forbindelse med levnedsmidler, og efterlader ingen smag. Kablet er stift og dermed let at installere indvendigt i rør. DMIT er opbygget med 4 ens varmetråde. Ved at koble disse varmetråde på forskellig vis, kan det samme kabel, på en og samme længde, afgive op til 11 forskellige effekter alt afhængig af koblingsmåde. Se koblingsdiagrammer på side 21. deviflex DMIT leveres i fire udgaver med 4 forskellige ohm-værdier, og bliver ofte benyttet i forbindelse med frostsikring af meget lange rør. Art. nr El nr Ohm/m 4 x 2,500 4 x 0,2 4 x 0,027 4 x 0,0116 Materiale Konstantan Messing Kobber Kobber Dimension Ø 8 mm Ø 8 mm Ø 8 mm Ø 8 mm Ovenstående kabeltype har yderkappe af HDPE, godkendt for montage i rør for drikkevand. deviflex DMIH er ligledes et 4-leder kabel, men med yderkappe af PVC. PVC er et mere fleksibelt materiale end polyethylen, og derfor er DMIH velegnet til montering udvendigt på rør. Kablet indeholder ikke silikone, og kan derfor limes på røret. Ligesom DMIT er DMIH opbygget med 4 ens varmetråde som giver mulighed for op til 11 forskellige effekter i det samme kabel. Se koblingsdiagrammer på side 21. deviflex DMIH leveres med tre forskellige ohm-værdier. Art. nr. El nr. Ohm/m Materiale Dimension x 2,500 4 x 0,2 4 x 0,027 Konstantan Messing Kobber Ø 7,0 mm Ø 7,0 mm Ø 7,7 mm Ovenstående kabeltype har yderkappe af PVC. Tilbehør til deviflex Aluminium tape 38 mm x 50 m med advarselstekst Reparationssæt til brug i beton o.lign devicrimp CS 2A konfektioneringssæt for 2-leder varmekabler devicrimp CS 2B reparationssæt for 2-leder varmekabler devicrimp CS 4 konfektioneringssæt for 4-leder varmekabler.

17 Lagerprogram deviflex varmekabler 17 devi-pipeguard devi-pipeguard fås i tre udgaver ( V) med en nominel effekt på henholdsvis W/m, W/m og 25 W/m (ved C). devi-pipeguard anvendes til frostsikring af stort set alle typer kolde rør/installationer, samt til at undgå hærdning af fedtholdige produkter i rørledningssystemer. devi-pipeguard har yderkappe af polyolefin, som har en høj korrosionsbestandighed mod aggressive medier i miljøet, og danner samtidig en mekanisk beskyttelse. Valg af devi-pipeguard foretages udfra dimensionering af effekt og isoleringstykkelse, som kan findes i tabellen på side 25. Art. nr. El nr. Data Watt/m Dimension devi-pipeguard devi-pipeguard devi-pipeguard x 12 mm 6 x 12 mm 6 x 12 mm devi-pipeheat selvbegrænsende kabel for frostsikring af rør - kan monteres indvendig i rør. Art. nr. El nr. Data Watt/m Dimension devi-pipeheat 5,3 x 7,3 mm devi pipeheat W/m C V devi-hotwatt varmekabler benyttes til temperaturvedligeholdelse på rørsystemer til varmt vand og lign. Art. nr. El nr. Data Watt/m Dimension devi-hotwatt C/8 4,7 x,6 mm Selvbegrænsende varmekabler De overvejelser og beregninger der skal foretages før installation af et frostsikrings system med selvbegrænsende kabler er tilsvarende som for de øvrige deviflex varmekabler. Se iøvrigt afsnit om»energiforbrug - Dimensionering af varmetab«for beregning af devi-hotwatt. Selvbegrænsende kabler har et temperaturafhængigt modstandselement (PTC) mellem de to ledere. Dette bevirker at kablet selv, på ethvert givet sted, regulerer opvarmningen henholdsvis op og ned, således at kablet kun bliver varm på områder hvor det er ønskeligt. Det betyder at når et område langs kablet opnår den ønskede temperatur, dæmper kablet automatisk varmen, men kun på den del hvor temperaturen er tilfredsstillende. For resten af kablet vil opvarmningen fortsætte indtil ønsket temperatur ligeledes er opnået her. Det betyder endvidere at kablet kan ligge op til, samt krydse sig selv, uden at blive overophedet. Regulering For at opnå den optimale udnyttelse af anlæg for tracing skal anlæggene forsynes med en temperaturregulering der sikrer den rigtige temperatur på mediet, samt minimerer energiforbruget. Valg af termostat: se side 18 og. Max kabellængder Sikring A pipeguard pipeguard 25 hotwatt 55 pipeheat 16 1 m 170 m 55 m 90 m 55 m 90 m 0 m på rør 60 m i rør

18 18 Lagerprogram deviflex varmekabler Tilbehør til selvbegrænsende varmekabler Tilslutningssæt til dåse Tilslutningssæt for koldkabel devicrimp tilslutningssæt for till. DPH devicrimp tilslutningssæt for dåse DPH Samlesæt for 2 varmekabler Fladhulspakning PG Afstandsholdere. Tilbehør til selvbegrænsende varmekabler Twisto A tilslutningssæt Twisto C samleæt til 2 kabler Twisto E endeafslutning Twisto S tilslutningssæt til kabel Twisto T T-afgrening med 1 endeafslutning Twisto TE-2 T-afgrening med 2 endeafslutninger Twisti TE-3T-afgrening med 3 endeafslutninger Twisto X X-afgrening med 2 endeafslutniger. Pakdåser (for kabler monteret i vandrør) 5365 Universalpakdåse for deviflex kablerne til 3/4'' og 1'' rør

19 Regulering - lagerprogram devireg termostater Styring og regulering For at løse de forskellige frostsikrings- og tracingopgaver, har DEVI udviklet et bredt program af højt avancerede elektriske varmesystemer. Hvert af disse systemer bliver styret fra en devireg termostat. Elektroniske termostater regulerer temperaturen hurtigt og præcist. Uanset om et frostsikrings- eller tracingsystem er installeret udfra komfort, nødvendighed eller økonomi, så opnåes den bedste styring med en elektronisk devireg termostat. devireg termostater Tracing- og frostsikringsprogrammet fra DEVI består af følgende termostater: devireg 316, devireg 3, devireg 6. Valget af system varierer naturligt afhængigt af krav og betingelser for installationen. Termostaterne kan fåes til montage i DIN-skinne og til udvendig montage på væg eller på rør. Ved valg af termostat er det vigtigt at overveje hvilke betingelser termostaten skal opfylde. Serien af devireg termostater er udstyret med et relæ, og kan derfor styre en ekstern kontaktor. devireg 316 Elektronisk termostat for DIN-skinne montage. devireg 316 har differensfunktion, justerbar minimumstemperatur fra - til +5 C, justerbar hysterese fra 0 til 6 C, og justerbar natsænkning fra 0 til 8 C samt indikator for varme indkoblet og termostat udkoblet ved minimumstemperatur. Art. nr. El nr. Temp. område Føler Natsænkning Hysterese Tæthedskl C C ledning 0-8 C 0,2 C - 6 C IP devireg 316 leveres uden føler. devireg 3 Elektronisk termostat for DIN-skinne montage. devireg 3 leveres for 5 forskellige temperaturområder, hvoraf to har natsænkningsfunktion. Art. nr El nr Temp. område - C - + C 5 C - 45 C C - C C - 90 C 60 C C devireg 3 leveres med ledningsføler. Føler ledning ledning rum ledning ledning Natsænkning 5 C 5 C Hysterese Tæthedskl. 0,4 C IP 0,4 C IP 0,4 C IP 0,8 C IP 1,5 C IP devireg 6 Elektronisk termostat for montage på væg eller rør. devireg 6 har indbygget to-polet afbryder. Stænktæt (IP 44) for udvendig montage. Beslag for rør montage kan fåes. Art. nr. El nr. Temp. område Føler Hysterese Tæthedskl C C ledning 0,4 C IP 44 devireg 6 leveres med ledningsføler.

20 Følere til devireg termostater devireg ledningsfølere Best. nr. El nr. Temp. område C- +50 C - C- +50 C - C- +50 C + C- +90 C +50 C-+170 C Føler kohm/ 25 C kohm/ 25 C kohm/ 25 C 0 kohm/ 25 C 16,7 kohm/0 C Materiale Længde PVC 2,5 m PVC 6,0 m PVC,0 m PVC 2,5 m si 2,5 m Tæthed IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 devireg udeføler Best. nr. El nr. Temp. område Føler Materiale Mål Tæthed C C kohm/25 C PVC Se tegn. IP 44 devireg rørbeslag til devireg 6 Best. nr. El nr. Materiale El-galvaniseret plade Følerledningerne kan forlænges op til 50 meter v. h. a. 0,75 mm 2 kabel.

21 Koblingsdiagrammer for deviflex DMIT & DMIG 21 Kobling 1-: 1 faset/ 2 faset I forbindelse med dimensionering og valg af koblingsmetode, skal det påses at belastningen i videst muligt omfang fordeles ligeligt mellem varmelederne. Kobling 11: 3 faset Kobling Konstantan,0 7,5 6,25 5,0 3,75 3,333 2,500 1,250 0,833 0,625 Messing 0,88 0,66 0,55 0,44 0,33 0,29 0,22 0,11 0,073 0,055 Kobber 0,8 0,081 0,068 0,054 0,041 0,036 0,027 0,014 0,0 0,007 Ohmværdier pr. m. for kobling 1-.

22 22 Koblingsdiagrammer for devireg termostater devireg MIN. 5 0 DIFF. 6 - ºC 50 Varme Køling devireg 3 Varme Køling devireg 6 Varme Køling

23 Dimensionering af varmetab 23 De følgende formler og eksempler for beregning af bl.a. varmetab, skal ses som vejledende for valg af løsning. Rørets dimension, isoleringens tykkelse og den omgivende temperatur er afgørende for den dimensionerede effekt. Varmetab For at beregne varmetabet fra et rør med en given isolering kan følgende forenklede formel bruges vejledende: 2 x ρ x λ x I Varmetab: Q [W] = x (t r - t u ) ln D/d t u hvor D [m] = ydre diameter, rør + isolering d [m] = rørdiameter, - isolering ρ =pi l [m] = rørlængde t r [C ] = temperatur i medie/rør t u [C ] = omgivelsestemperatur λ [W/m 2 C ] = isoleringsevne for isoleringsmateriale D t r λ-værdien for isoleringsmateriale (mineraluld og kunsstof) er typisk ca. 0,04. Herunder findes en logaritme tabel, hvor ln X kan aflæses i tabellen eller af kurven. (X = D/d) d X 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0,0,0,0 25,0 ln X 0,0 0,4 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,7 3,0 3,2 ln X

24 24 Dimensionering af varmetab Eksempel: Et udendørs 1'' rør for vandforsyning med mm isolering skal frostsikres med varmekabler. For udendørs installationer bør der altid regnes med en Δt på minimum C. Røret er 16 meter langt. Varmetabet beregnes som følger: D = 66 mm d = 26 mm l = 16 m t r = > 0 C t u = < - C λ = 0,04 Q = 2 x 3,141 x 0,04 x 16 ln (0,066 / 0,026) Der skal altså installeres et varmekabel på 1 W totalt, eller ca. 8 W/m rør. x = 1 W I dette eksempel kan der således vælges et deviflex DTIV-9 varmekabel på m / 135 W. Ved dimensionering af større anlæg er DEVI s salgsafdeling behjælpelig med råd og vejledning.

25 25 Dimensionering af varmetab i watt pr. meter rør Nedenstående tabel viser varmetabet ved forskellige rørdimensioner, isoleringstykkelser og temperaturer. " mm ΔT ( C) 1 /2 3 / / /2 1 1 / Indvendig mål Isolationstykkelse mm mm mm mm 50 mm 75 mm ,4 12,6 16,8 25,2 33,7 42,4 52,3 7,2,7 14,3 21,5 28,6 36,0 44,5,0,0,0,0,0 50,3 62,2 12,0 18,0 24,0 36,0 48,1 60,5 74,8 13,4,2 26,8,2 53,6 67,4 83,4 16,2 24,4 32,5 48,7 65,0 81,7 1,0,0 29,0 38,0 58,0 77,0 97,0 1, ,3 7,9,6,7 21,0 26,4 32,8 4,6 6,8 9,1 13,6 18,2 23,0 28,4 6,1 9,1 12,2 18,2 24,4,7 37,9 7,2,8 14,4 21,6 28,8 36,2 44,9 7,9 11,9,8 23,9 31,8,0 49,4 9,4 14,2 18,8 28,2 37,7 47,4 58,7 11,0 16,0 22,0 33,0 44,0 55,0 68, ,1 6,1 8,3 12,4 16,4,8 25,7 3,6 5,4 7,3,9 14,5 18,2 22,7 4,7 7,1 9,5 14,2 18,8 23,8 29,4 5,5 8,2,9 16,4 21,8 27,6 34,1 6,0 9,0 12,0 18,0 24,0,1 37,3 7,0,6 14,0 21,0 28,0 35,3 43,6 8,0 12,0 16,0 24,0 32,0 41,0 50, ,5 5,3 7,1,6 14,0 17,6 22,0 3,1 4,7 6,2 9,4 12,5,7,6 4,0 6,0 7,9 12,0 16,0,0 24,8 4,6 6,8 9,1 13,7 18,2 23,0 28,4 4,9 7,4,0 14,9,9 25,1 31,0 5,8 8,6 11,5 17,3 23,0 28,9 35,9 7,0,0 13,0,0 26,0 33,0 41, ,1 4,7 6,2 9,4 12,5,7,6 2,8 4,2 5,6 8,4 11,3 14,2 17,5 3,5 5,3 7,1,6 14,0 17,8 22,0 4,0 6,0 8,0 12,0 16,1,2 25,0 4,3 6,5 8,6 13,8 17,4 21,8 27,0 5,0 7,4,0,0,9 25,1 31,1 6,0 9,0 11,0 17,0 23,0 28,0 35, ,6 3,8 5,2 7,8,3 13,1 16,1 17,8 2,4 3,5 4,7 7,1 9,4 11,9 14,6 16,1 2,9 4,3 5,8 8,6 11,5 14,5 17,9,7 3,2 4,8 6,5 9,7 12,9 16,2,0 22,1 3,5 5,2 7,0,4 13,8 17,4 21,6 23,8 3,9 5,9 7,8 11,8,6,7 24,4 26,8 5,0 6,0 9,0 13,0 18,0 22,0 27,0, mm 2,3 3,5 4,6 6,8 9,1 11,5 14,3,7 2,0 3,1 4,2 6,2 8,4,5 13,1 14,4 2,5 3,7 5,0 7,6,1 12,7,7 17,3 2,8 4,2 5,6 8,4 11,2 14,2 17,5,2 3,0 4,4 6,0 8,0 12,0,0 18,6,5 3,4 4,8 6,7,1 13,4 16,8,9 22,9 4,0 5,0 7,0 11,0,0,0 23,0 25, mm 1,9 2,9 4,0 5,9 7,8 8,3 12,3 13,4 1,8 2,8 3,6 5,4 7,2 7,9 11,3 12,4 2,1 3,2 4,3 6,4 8,5 9,1 13,3 14,6 2,4 3,5 4,7 7,1 9,4,4 14,6 16,1 2,5 3,7 4,9 7,4,0 12,3,5 17,0 2,8 4,1 5,5 8,3 11,0 13,0 17,0 18,8 3,0 4,5 6,0 9,0 12,0,0,0 21,

26 26 Ved de fleste installationer for frostbeskyttelse af vandrør vil en effekt på omkring W/m rør være passende, når røret ikke er mere end 50 mm i diameter, og isoleringen ikke er mindre end 50 mm i tykkelsen. Hvis dette er tilfældet, vil deviflex DTIP-8 med en effekt på 8 W/m, være et passende valg til installering udvendigt på røret, og deviflex DTIV-9 med en effekt på 9 W/m til installering indvendigt i røret. For at finde den længde kabel der skal installeres pr. meter rør, deles den ønskede effekt pr. meter rør med kablets effekt pr. meter. Eks. 1: Hvis den ønskede effekt er W/m rør, og det benyttede kabel er DTIP-8, bliver den installerede kabellængde: W/m = 1,25 m kabel / m rør 8 W/m Eks. 2: Hvis den ønskede effekt er W/m rør, og det benyttede kabel er DTIP-8, bliver den installerede kabellængde: W/m = 1,88 m kabel / m rør 8 W/m Valg af devi-hotwatt Nedenstående tabeller gælder for følgende beskrevne betingelser: Omgivelsestemperatur = 18 C Rørmateriale = kobber eller galvaniseret stål Isolering = I henhold til bestemmelserne for varmeanlæg isoleringstykkelse 0% K = 0,035 W/m x K Ved andre betingelser, f.eks. anden omgivelsestemperatur, anden isolering eller andre rørlednings-materialer rådgiver vi dem gerne. Beregning af varmekablets længde: opvarmet rørlængde + antal af tilslutninger x 0,3 m varmekabel + antal af armaturer x 0,5 m varmekabel + antal af T-forgreninger x 1 m varmekabel + varmekabellængde for flanger, beslag og rørudvidelser opmålt på stedet = Varmekablets længde (m) Rørdiameter mm Tomme 1/2 3/ /4 1 1/2 2 mm tilhørende min. isoleringstykkelse 50 Installation De til enhver tid gældende normer og forskrifter i Stærkstrømsreglementet skal overholdes /2 65 Sikringsautomat G og K- karakteristik i (A) Max. kabellængde devi-hotwatt m 90 m Fejlstrømsrelæ (HFI/HPFI) ma anbefales, max 500 m varmekabel pr. HFI/HPFI ma. Kapacitiv lækstrøm ma pr. km varmekabel.

27 Forskrifter 27 Varmekabelanlæg Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for elektriske opvarmningsanlæg, der har varmekabler (herunder varmebændler) som varmekilde. Ud over nærværende bestemmelser skal fabrikantens monteringsanvisninger følges. Beskyttelse mod brand Varmekabler skal anbringes således, at de ikke kan bevirke skadelig opvarmning af nærliggende brændbart materiale. Kablerne må under normal drift ikke foranledige højere temperatur på tilstødende brændbare dele med C. Varmekablernes placering skal være sådan, at kablerne ikke forhindrer den nødvendige køling af nærliggende elektriske ledninger, belysningsarmaturer o.l. Beskyttelse mod indirekte berøring. Hvis beskyttelse mod indirekte berøring udføres ved automatisk afbrydelse af forsyningen, skal beskyttelseslederen forbindes til en ledende skærm eller kappe i varmkablet eller, hvis en sådan ikke forefindes, til eventuelle metalliske dele (rør, beholdere o.l), som kablet slutter sig til. Ydre forhold. Ved valg og udlægning af varmekabler skal der sørges for, at kablerne kan modstå de mekaniske, kemiske og termiske påvirkninger, som de kan blive udsat for. Isolationsmodstand. Varmekabelanlæggets isolations-modstand skal måles, før anlægget tages i brug, og opfylde bestemmelserne i

28 DEVI A/S 70 Vejle Tlf Fax

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse DK Installationsvejledning deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse Notater deviflex DTIV-9 drikkevandskabel deviflex type

Læs mere

installationsvejledning

installationsvejledning DK installationsvejledning Selvbegrænsende varmekabler for temperaturvedligeholdelse af rørinstallationer - devi-hotwatt 1 2 Indholdsfortegnelse 4. 5..... Generelt om selvbegrænsende varmekabler Specifikationer

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Ž Notater deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler

Læs mere

DEVI ELEKTRISK VARME Marts

DEVI ELEKTRISK VARME Marts DEVI ELEKTRISK VARME Frostsikring af vandrør med selvbegrænsende kabel 11.01 Frostsikring af tagrender, nedløbsrør og skotrender med selvbegrænsende kabel 11.02 DEVIreg Smart 11.03 DEVIreg Touch 11.04

Læs mere

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Notater Deviflex DTIP-10 varmekabler Deviflex DTIP-10 varme-kabler tilbyder en lang række

Læs mere

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr Gulvvarme Indholdsfortegnelse Devicell DRY side 4 Deviflex varmekabler side 5-6 Devimat side 7-8 Devireg termostater side 9-10 WEB HOME side 11 Tilbehør til Deviflex side 12 Skema for produktvalg side

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Ž Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer

Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer www.devi.dk Indholdsfortegnelse Systembeskrivelse... 3 Produktvalg... 4 Dimensionering... 5 Installationsgennemgang... 6 Ibrugtagning... 7 Vigtigt... 7 Energiforbrug...

Læs mere

DEVI Produktkatalog 2013

DEVI Produktkatalog 2013 DEVI Produktkatalog 2013 DEVIflex varmekabler DEVImat kabelmåtter DEVIdry varmemåtter DEVIreg elektroniske termostater DEVI styringssystemer DEVIrail håndklædetørrer DEVImirror spejlvarme DEVItronic affugtningsvarmelegemer

Læs mere

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Frostsikring Tag og tagrendesystemer Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Installationsvejledning 1 Introduktion.................... 3 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............3

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Selvregulerende frostsikringssystemer til rør

Selvregulerende frostsikringssystemer til rør Selvregulerende frostsikringssystemer til rør Driftsikre, selvregulerende produkter Let specifikation og installation Effektivt energiudnyttelse Ingen mulighed for overophedning Vedligeholdelsesfri For

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

DEVI Produktkatalog 2011

DEVI Produktkatalog 2011 DEVI Produktkatalog 2011 DEVIflex varmekabler DEVImat kabelmåtter DEVIdry varmemåtter DEVIreg elektroniske termostater DEVI styringssystemer DEVIrail håndklædetørrer DEVImirror spejlvarme DEVItronic affugtningsvarmelegemer

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

DEVI Produktkatalog 2014

DEVI Produktkatalog 2014 DEVI Produktkatalog 2014 Varmekabler Kabelmåtter Varmemåtter Elektroniske termostater Styringssystemer Håndklædetørrer Spejlvarme Affugtningsvarmelegemer www.devi.dk 2 Indholdsfortegnelse Varmekabler...side

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 810

DK Installationsvejledning. devireg 810 DK Installationsvejledning devireg 810 Ž 1 Anvendelsesområder: devireg 810A anvendes til styring af udendørs varmekabelanlæg på veje, parkeringsarealer, ramper, opkørsler, fortove o.l. devireg 810B anvendes

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord.

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. 06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord sort. 06.1 Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. Anvendes til tilslutning af brugsgenstande f.eks. håndværktøj og husholdningsmaskiner, hvor den mekaniske belastning

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Varmekabler i beton Betongulve >3 cm Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion.................... 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............2

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning DK Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde og funktion...3 Begrænsning af gulvtemperatur...4 LED indikation (lysdiode)...5 Installationsvejledning...6 Placering

Læs mere

Intelligent heating DEVI Produktkatalog 2009

Intelligent heating DEVI Produktkatalog 2009 Intelligent heating DEVI Produktkatalog 2009 Indholdsfortegnelse Deviflex varmekabler side 1-12 DEVI selvbegrænsende varmekabler side 13-15 Devireg termostater side 16-29 Devitronic affugtningsvarmelegemer

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk DEVI gulvvarme for optimal komfort www.devi.dk Gulvvarme et konkurrencedygtigt alternativ Varmen stiger, temperaturen sænkes 26 22 18 Traditionelle radiatorsystemer sen 26 20 der varmen op under loftet,

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

DEVI Produktkatalog 2017

DEVI Produktkatalog 2017 DEVI Produktkatalog 2017 Varmekabler Kabelmåtter Varmemåtter Elektroniske termostater Styringssystemer Håndklædetørrer Spejlvarme Affugtningsvarmelegemer www.devi.dk Indholdsfortegnelse Varmekabler...side

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01

Article: 08095090 Version: 01.01 Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning Tillykke med... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk DEVI gulvvarmesystem. DEVI

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

DEVI gulvvarme til trægulve

DEVI gulvvarme til trægulve DEVI gulvvarme til trægulve imat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devi Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de kolde badeværelsgulve.

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Februar 2011. Leverandør til dansk landbrug siden 1855. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Februar 2011. Leverandør til dansk landbrug siden 1855. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Februar 2011 Leverandør til dansk landbrug siden 1855 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Hilcoflex agro Vejrbestandig brand-/landbrugsslange til markvanding,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Devi Produktkatalog elektroniske termostater styringssystemer. affugtningsvarmelegemer. Intelligent heating

Devi Produktkatalog elektroniske termostater styringssystemer. affugtningsvarmelegemer. Intelligent heating Devi Produktkatalog 2010 Deviflex Devimat Devidry Devireg DEVI Devirail Devimirror Devitronic varmekabler kabelmåtter varmemåtter elektroniske termostater styringssystemer håndklædetørrer spejlvarme affugtningsvarmelegemer

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Energibesparende cirkulationsvandingsanlæg for mink HW: P052A.0517 SW: P052A.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Opsætning af pumpestationen Pumpestationen monteres med 8mm bolte/skruer

Læs mere

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit Klik & tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Kit Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at

Læs mere

KANALVARMEFLADER KANALVARMEFLADER - EFR SORTIMENT BESKRIVELSE TEMPERATURSTYRING

KANALVARMEFLADER KANALVARMEFLADER - EFR SORTIMENT BESKRIVELSE TEMPERATURSTYRING KANALVARMEFLADER SIDE 1/6 KANALVARMEFLADER - EFR Kanalvarmeflader til ventilationssystemer, for eksempel tilskudsvarme ved varmegenvindingsanlæg i boliger eller i øvrigt i forbindelse med luftkanalsystemer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Installationsvejledning IMage Pool heater.

Installationsvejledning IMage Pool heater. Installationsvejledning IMage Pool heater. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: International Marketing A/S Udgave: 3.1 10 2003. Sprog / language: DK. GB. D. F. Tillykke med Deres

Læs mere

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 1 Ž varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 Ž 2 3 Industriopvarmning Jordbundsoptøning Kirkevarme Permafrostsikring Kondenssikring Frostsikring Betonhærdning Opvarmning i landbruget

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME Heatcom Corporation AS Korsholm Allé 14, DK 5500 Middelfart Tlf.:+45 6341 7777 E-mail: info@heatcom.dk www.heatcom.dk CERTIFICERET GULVVARME MED 15 ÅRS GARANTI HVORFOR

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010, REV. OKTOBER 2011 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Efterisolering af rør, ventiler m.m. giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser. Hvis

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Sikring. Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe. Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende)

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Sikring. Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe. Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende) Teknisk meddelelse Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende) Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe På Årup station har vi haft en hændelse, hvor 2 sporrelæer frøs fast under vinterens hårde

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE

DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE Intelligent Heating Installations- vejledning DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com 0 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................ 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger......................................

Læs mere

Infrarød-terrassevarmer princippet

Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød varmestråling fungerer efter et helt naturligt princip nemlig varmen fra solen. De infrarøde stråler har den egenskab, at de ikke opvarmer luften, men alle objekter

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Veria Quickmat 2C 100/150W/m²

Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Installation guide Installasjonsveiledning Installationsvejledning Installationshandledning Asennusopas Руководство по установке Montavimo instrukcija Manuel d installation

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Anvisning i udførelse af elfrostsikring af helårsvandledninger i Grønland

Anvisning i udførelse af elfrostsikring af helårsvandledninger i Grønland Anvisning i udførelse af elfrostsikring af helårsvandledninger i Grønland Nukissiorfiit Issortarfimmut 3 Postboks 1080 3900 Nuuk Tlf.: + 299 34 95 00 Fax: + 299 34 96 60 Januar 2009 Januar 2009 Forord.

Læs mere

Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer

Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer Installationsvejledning Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............................................. 3 1.1 Sikkerhedsinstruktioner...................................

Læs mere

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Velegnede i temperaturområdet 140 C-250 C Kan installeres såvel fritliggende som jordforlagte Er 100% tætte for udefra kommende vand Lette at rengøre [ We

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer den sikre og slanke krympemuffe til præisolerede rør Dobbelttætning sikrer fuldstændig tæthed i hele levetiden Høj krympetemperatur sikrer, at muffen

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Gør vinteren mere sikker og lav en god forretning

Gør vinteren mere sikker og lav en god forretning Gør vinteren mere sikker og lav en god forretning Elektriske is- og snesmeltningssystemer til tage, tagrender og udendørsarealer. 1devi.dk Lad DEVI gøre arbejdet Der er ikke noget så smukt som et hvidt

Læs mere

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler En elektrisk leder skal have et tværsnit, der kan tåle den strøm, som lederen kan risikere at føre vedvarende. Et underdimensioneret kabel bliver varmt.

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

DEVI Produktkatalog 2015

DEVI Produktkatalog 2015 DEVI Produktkatalog 2015 Varmekabler Kabelmåtter Varmemåtter Elektroniske termostater Styringssystemer Håndklædetørrer Spejlvarme Affugtningsvarmelegemer www.devi.dk Indholdsfortegnelse Varmekabler...side

Læs mere

Velvære for hele familien

Velvære for hele familien Gulvvarme Dansk Velvære for hele familien Med elektrisk gulvvarme fra SAN kan du forkæle dig selv ved at træde ud på et dejligt varmt gulv, hver gang du har været i bad. Du kan også trygt lade datteren

Læs mere