Vær med til at bringe byggeriet i PLUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær med til at bringe byggeriet i PLUS"

Transkript

1 Vær med til at bringe byggeriet i PLUS Partnering Læring Udvikling Samarbejde PLUS-netværket inviterer engagerede bygherrer: Vær med til at gøre byggeriets samarbejde og processer endnu bedre gennem forsøgsbyggerier

2 1 Byggeriet udvikler sig gennem forsøg For ti år siden havde de færreste hørt om begrebet partnering. I dag er det helt almindeligt. De fleste professionelle bygherrer vil forud for en ny byggesag overveje, om byggeriet skal gennemføres i partnering og i givet fald hvordan. Lige sådan med Lean Construction. På få år har konceptet om det trimmede byggeri bredt sig, efterhånden som entreprenører, bygherrer og nu også projekterende har set fidusen. Boligselskabet Skt Jørgen Forsøg og læring sat i Ti-tolv års målrettet udviklingsarbejde og en stribe forsøgsbyggerier har sat sig varige spor hos Boligselskabet Skt. Jørgen i Viborg: Vi er blevet en bedre bygherre. Vi er blevet bedre til samarbejde, bedre til at stille krav og bedre til at lære af vores erfaringer. Vi kan sagtens blive endnu bedre, men vi kan se, at vi opnår resultater. Vi får simpelthen mere for pengene, når vi bygger! For begge dele gælder, at de er blevet til gennem praktiske forsøg og afprøvninger i forbindelse med konkrete byggesager. For hver ny afprøvning breder erfaringerne sig som ringe i vandet. Og med nye øjne kommer nye ideer, der kan være med til at videreudvikle metoderne. Sådan sker udvikling i byggeriet. Ikke i lukkede laboratorier, men i byggepladsens hverdag. Det er ved at prøve gode ideer af i praksis, at byggeriet finder veje til en bedre byggeproces. Men vi kan blive endnu bedre til at tage lære af de erfaringer, vi høster. Implementere resultaterne i vores virksomheder og sætte læringen i system. Sådan skaber vi i sidste ende et bedre og billigere byggeri. For Hans Erik Lund og Ole Nielsen direktør og byggechef i boligselskabet er forsøg og udvikling en uadskillelig del af det at være professionel bygherre. Sådan har det været, siden Sct. Jørgen midt i 1990erne besluttede sig for at blive en dominerende spiller på det midtjyske boligmarked og samtidig gøre op med den traditionelle byggesags dårligdomme: Vi ville simpelthen ikke længere være med i det ressourcespild, hvor hvert byggeri starter ved Adam og Eva, og hvor vi hver gang skulle betale rådgivere dyrt for at genopfinde den dybe tallerken, siger Hans Erik Lund, der som næstformand i Byggeskadefonden har fået førstehåndsindblik i hvad det koster, at byggeriet notorisk er så dårlig

3 system til at systematisere sine erfaringer og udnytte kendt viden. Nye standarder Det har Boligselskabet Skt. Jørgen til gengæld fået sat i system. Skt. Jørgen har i samarbejde med Boligselskabet Viborg operationaliseret sin samlede erfaringsviden i en projekthåndbog, som beskriver, hvordan man håndterer de forskellige opgaver gennem et projektforløb. Manualen har i dag opnået autoriativ status som referencegrundlag, så når Skt. Jørgen skal søge Skema A godkendelse hos kommunen til et nyt byggeprojekt, kan man henvise til projekthåndbogens standarder og nøjes med at beskrive eventuelle afvigelser. Det letter arbejdet, både hos kommunen og os. Vi får en hurtigere sagsbehandling og kan hurtigere komme i gang med at bygge, fortæller Hans Erik Lund. På samme måde har Sct. Jørgen til stadighed fokus på at effektivisere samarbejdet med de øvrige samarbejdsparter i byggesagen. Viborg-selskabet har været med til at udvikle partnering fra de allertidligste tilløb i Danmark. Nu udvikler man videre, aktuelt gennem to forsøgsbyggerier: Kollegiebyggeriet Camp Logos, hvor man forsøger at få partnering og lean construction på samme fællesnævner og boligbyggeriet Brøndums Gård, hvor partnering-samarbejdet med entreprenøren gennem et såkaldt samlet udbud udvides til også at omfatte den første del af driftsfasen. Ikke alle forsøgsbyggerier har været ubetingede succeser. Et partneringprojekt i Ans mislykkedes, fordi den ene af parterne ikke rigtigt forstod pointen. Men også mislykkede forsøg bidrager til den erfaringsviden, som har gjort Sct. Jørgen til en mere effektiv bygherre. Her har vi stor glæde af PLUS-netværket. Ved forsøgsbyggerier får vi samtidig tilknyttet en ekstern konsulent, som kan hjælpe med til at holde fokus under processen, og som med sin evaluering bagefter kan hjælpe os med blive klogere på, hvad vi har lært. Læs mere om Boligselskabet Sct. Jørgen s erfaringer fra forsøgsbyggeriet Ans Søpark på Vi er blevet en bedre bygherre. Vi er blevet bedre til samarbejde, bedre til at stille krav og bedre til at lære af vores erfaringer. Vi får simpelthen mere for pengene, når vi bygger! Hans Erik Lund foran forsøgsbyggeriet Camp Logos i Viborg.

4 2 Bygherrerne er drivkraften Bygherrerne har et særligt ansvar for, at byggeriet fortsat udvikles. Det er bygherren, der som bestiller og kravstiller ved et byggeri har mulighed for at opstille de vilkår, der skal gælde for byggesagen. Det er også bygherren, som i sidste ende vil høste gevinsterne ved en bedre byggeproces og et bedre byggeri. Ethvert byggeri rummer mulighed for at gennemføre forsøg. Og alle bygherrer kan være med. Det kræver en indsats. Akkurat som bygherren ved partnering må være indstillet på at levere et mere aktivt medspil i processen, således også ved forsøgsbyggerier. Heldigvis er der støtte at hente hos andre bygherrer, som gerne hjælper med råd og erfaringer. Det er her, PLUS-netværket kommer ind i billedet. Dansk byggeri har en lang og frugtbar tradition for forsøgsbyggeri især i forbindelse med det støttede boligbyggeri. Ved boligforliget 2006 er der endnu engang slået fast, at det støttede byggeri har en særlig forpligtelse til at bidrage aktivt til byggeriets udvikling. En tilsvarende forpligtelse har regeringen i sin byggepolitik Staten som bygherre pålagt de statslige bygherrer.

5 Fællesadministrationen 3B Nye standarder for beboerinddragelse Medejerboliger. Seniorbofællesskaber. Nye ord og begreber i byggeriets ordbog. Ingen af delene var lige til at slå op og finde opskriften på, da Fællesadministrationen 3B første gang mødte dem som ønsker hos kommende beboere. Så 3B måtte opfinde dem selv: Det er jo gennem nye ideer, at byggeriet udvikler sig. I 3B havde vi formuleret en udviklingsstrategi med fokus på nye samarbejdsformer og brugerens deltagelse i byggesager. Ved at gennemføre forsøgsbyggerier kunne vi skabe et udviklingsrum for learning by doing og samtidig udvikle vores egne udviklingskompetencer, fortæller Erik D. Præstegaard, byggechef i 3B, som er fællesadministration for de tre boligselskaber FB, KSB og H44. Med forsøgsbyggeriet Grønhøj var 3B først med medejerboliger i Danmark en nyskabelse, som siden er fulgt op i flere byggerier. Blandt dem seniorbofællesskaberne Kløvermarken, Solsik- ken og Valmuen i Måløv, som samtidig satte ny standard for beboerinddragelse i planlægning af nybyggeri: Netværk er livsnødvendige Ballerup kommune havde fået organiseret tre seniorgrupper, der hver især havde et stærkt ønske om at flytte i seniorbofællesskab. De havde formuleret deres visioner og var stærkt motiverede for at være med i planlægningen. Gennem hele byggesagen var beboerne med i alle væsentlige drøftelser og beslutninger. Det var temmeligt ressourcekrævende, og ikke alt gik lige efter bogen. Men resultatet blev tilfredse beboere. De fik stort set realiseret deres boligdrømme, fortæller Erik D. Præstegaard fra 3B, som sammen med Ballerup kommune og beboerne efterfølgende blev præmieret med Bygherreprisen. mene boligorganisationers udviklingsnetværk om fremtidssikring), hvor 3B har ledet arbejdet med at skrive en vejledning i beboerinddragelse ved fornyelse af almene bebyggelser. At deltage i netværk er livsnødvendigt for Erik D Præstegaard: Her møder man kolleger, som brænder for sagen og gerne vil medvirke til at gøre en forskel. Det er en stor inspirationskilde til fortsat at drive udviklingen fremad i ens egen byggeorganisation. Men samtidig også en nødvendighed, hvis vi de professionelle, blivende bygherrer skal leve op til de forventninger, der stilles til os. Læs mere om 3B s erfaringer fra forsøgsbyggerierne Søndergaard, Måløv tre seniorbofællesskaber og Bogholder Allé Vanløse på Erfaringerne herfra har 3B siden videreudviklet i andre projekter senest i et udviklingsprojekt i AlmenNet (de al- Find vejledningen i den beboerdemokratiske proces på Ved at gennemføre forsøgsbyggerier kunne vi skabe et udviklingsrum for learning by doing og samtidig udvikle vores egne udviklingskompetencer. Erik D. Præstegaard foran forsøgsbyggeriet Grønhøj i Ballerup.

6 3 PLUS et netværk af engagerede bygherrer Hvis forsøg og afprøvninger skal bidrage til udviklingen også for andre end de, der udfører dem skal resultaterne fastholdes og formidles. Samtidig giver udviklingsaktiviterne større værdi, hvis de indgår i en langsigtet og systematisk udviklingsplan. Forsøgene skal have retning og perspektiv. Disse opgaver har PLUS-netværket taget på sig. PLUS står for Partnering, Læring, Udvikling og Samarbejde. Det er et netværk af udviklingsorienterede bygherrer, som gerne vil være med til at bringe byggeriet i PLUS. I netværket deltager foreløbig godt en snes bygherrer, som gennem deres byggesager har været med til at tilvejebringe det danske erfaringsgrundlag med partnering. De fleste er almene boligorganisationer, men der er også statslige og private bygherrer imellem. Endvidere deltager Socialministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen. PLUS-netværket er åbent for alle bygherrer, som gerne vil være med til at videreudvikle dansk byggeri især med henblik på byggeriets processer og samarbejdsformer. Ved de kvartårlige møder i netværket får deltagerne lejlighed til at dele erfaringer og hente støtte og gode råd hos andre bygherrer, som arbejder med udvikling. Her deltager også de konsulenter, der bliver udpeget til at følge og evaluere forsøgsbyggerierne. For hvert forsøgsbyggeri udarbejdes en rapport over forsøget og de indvundne erfaringer. På den måde sikrer man, at resultaterne bliver spredt og bliver brugt.

7 Boligselskabet Fruehøjgaard Vi kan forandre byggeriet hvis vi vil Fruehøjgaard vil være Danmarks Bedste Boligselskab. Og da de driftige Herning-folk for nogle år siden endnu engang oplevede, at det traditionelle udbud i hvert fald ikke var vejen, besluttede man sig for, at der skulle andre boller på suppen: Vi havde lige afsluttet en byggesag, der var gået rigtig skidt med dårligt samarbejde mellem parterne og masser af fejl og mangler ved afleveringen. Nu stod vi med et nyt byggeprojekt, hvor vi samtidig gerne ville afprøve konceptet medejerboliger. Ved en tilfældighed kom vi i kontakt med netværket og besluttede os for, at vi også ville gøre noget ved processen, fortæller Bjarne Krog-Jensen, direktør i Boligselskabet Fruehøjgaard. Efter forhandling med Socialministeriet blev Fruehøjgaard bevilget dispensation for udbudscirkulæret. Flere forsøgsbyggerier i træk har nu givet Herningfolkene en enestående mulighed for at teste perspektiverne ved et længerevarende samarbejde med de samme rådgivere og entreprenører i partnering og som trimmet byggeri: Byggede 13% billigere Ved det andet byggeri satte vi som mål at spare 10% på kvadratmeterprisen i forhold til det første. Vi endte med at bygge 13% billigere. Den besparelse har mere end opvejet, hvad det har krævet af ekstraindsats hos os. Og dertil kommer, at vi har langt færre fejl og mangler til at give os bøvl bagefter, fortæller Bjarne Krog-Jensen. Sideløbende har Fruehøjgaard arbejdet på at blive bedre til at inddrage beboerne og bygge deres ønsker og værdier ind i nybyggeriet. Også det er noget, man ikke opnår gennem et enkeltstående byggeri: Så det at gennemføre forsøg har i den grad bragt os på sporet af, hvordan vi får et bedre byggeri. Og det har bekræftet os i, at vi kan forandre og udvikle byggeriet, når vi sætter os et mål. Vi når det ikke på et enkelt byggeri. Men vi kan nå det, hvis vi holder fast i målet og lægger sten på sten. Læs mere om forsøgsbyggeriet Dalgasparken og Fruehøjgaards erfaringer som forsøgsbygherre i rapporten Medejerboliger og en værdistyret byggeproces på PLUS-projektets hjemmeside på Byggeriets største problem er, at vi er alt for dårlige til at bruge den viden, vi har. Hvis vi skal have ændret det, er vi som bygherrer nødt til at brug vores magt til at sætte betingelserne. Bjarne Krog-Jensen foran forsøgsbyggeriet Dalgasparken i Herning.

8 4 PLUS sætter fokus på fremtidens partnering PLUS har i 2006 opsamlet resultaterne af de sidste 5-10 års indsats med at udvikle og afprøve nye samarbejdsformer i byggeriet. I erfaringsgrundlaget indgår bl.a. resultater fra 30 hidtidige forsøgsbyggerier, men også resultater fra bl.a. BygSol og trimmet byggeri. Rapporten Forsøg, udvikling og innovation i byggeriet gennem forsøgsbyggerier anslår på det grundlag en række nye udviklingstemaer, som netværket peger på som relevante emner for kommende forsøg. Det gælder: Partnering i byggesagsbehandlingen: Som den fjerde part i samarbejdet må myndighederne også med ved bordet. Strategiske partnerskaber og længerevarende samarbejder: Hidtidige forsøg viser lovende resultater. Næste skridt bliver at få leverandørerne med. Nyindustrialisering, mass customization og systemleverancer: Hvordan hænger det sammen med partnering? Og hvordan involvere brugerne? Fokus på nytteværdi: Lad os få flere forsøg med at bygge fokuseret efter brugernes behov og værdier. Og lad os undersøge mulighederne i brugerdreven innovation. Værdibaseret ledelse og styring: Hierakisk projektledelse afløses af netværk. Men hvordan skruer man byggeganisationen helt rigtigt sammen og fastholder det fælles fokus på at optimere proces og produkt? Byggepladsen som læringsarena: Hvordan kommer vi videre ad BygSolvejen og aktiverer håndværkernes kompetencer og engagement i en partnering-organisering? Systematisk læring og videndeling: Vi må finde veje til at sikre, at vi dokumenterer og evaluerer de resultater, vi opnår og anvender den nye viden systematisk i kommende byggesager. Ny værktøjer til Værktøjskassen: Der er brug for at videreudvikle og supplere de værktøjer, som kan understøtte partneringsamarbejdet. Udviklingstemaerne behandles efter tur på kvartårlige workshops i PLUS-netværket. Resultaterne opsamles i Arbejdspapirer, som kan være til støtte ved tilrettelæggelse af praktiske forsøg. PLUS-netværket opfordrer bygherrer til at gennemføre forsøg med de valgte udviklingstemaer ved kommende byggerier.

9 Vejle kommune Byggesagens fjerde part Vejle skal kunne ses fra Månen. Sådan lyder sloganet for den nye Vejle storkommune. De har store sko på i Danmarks p.t. hurtigst voksende byområde også når det gælder by- og byggeudvikling. Vejle formulerede tidligt sin egen arkitekturpolitik og arbejder målbevist på at gennemføre sin byudvikling i samarbejde med private og kommercielle parter. Netop det konstruktive samarbejde mellem den kommunale bygningsmyndighed og bygherren med hans rådgivere og udførende nyder stor bevågenhed i Vejle, som i en årrække har udført såkaldt dialogbaseret myndighedsbehandling : Vi ser os selv som byggeriets fjerde part. Vi vil ikke bare sidde bag skrivebordet. Vi vil gerne ud og indgå i forhåndsdialog med bygherre og brugere og på den måde bidrage konstruktivt til byggeriets værdikæde, siger afdelingsleder Michael Larsen i Vejles byggeforvaltning. En vigtig rolle at spillle For Vejle er det derfor også helt naturligt at medvirke i forsøg og udvikling inden for byggeområdet. Kommunen har selv deltaget i en række udviklingsprojekter, bl.a. med digital byggesagsbehandling, og støtter aktivt forsøgsbyggerier i kommunen. Aktuelt således Europas hidtil højeste træhusbyggeri: Fire syv-etagers punkthuse, som Boligforeningen Østerbo vil opføre neden for Nørreskoven. Michael Larsen er af PLUS-netværket udpeget til at monitorere og evaluere forsøgsbyggeriet. Han ser PLUS som en vigtig del af sit eksterne netværk med de drivende kræfter i udviklingen af dansk byggeri og Michael Larsen opfordrer andre kommuner til at deltage i netværket: Vi vil ikke bare sidde bag skrivebordet. Vi vil gerne ud og indgå i forhåndsdialog med bygherre og brugere og på den måde bidrage konstruktivt til byggeriets værdikæde. Michael Larsen foran Økolariet i Vejle. For os i den kommunale verden er det en god mulighed for at komme i dialog med fremsynede bygherrer. Og så er det jo samtidig en chance for at vise dem, at en kommune kan spille en anderledes proaktiv rolle i byggeriet. Vi bliver nødt til at gøre op med de hidtidige grænser og gentænke samarbejdsprocessen mellem kommune og bygherre, hvis vi skal gøre tingene bedre og det er jo det, det hele går ud på!

10 10 5 Vær med til at bringe byggeriet i PLUS Hvis du overvejer at tilrettelægge et forsøg i forbindelse med en kommende byggesag, kan du søge råd og vejledning hos PLUS-netværket. Find kontaktdata på Et forsøg er først og fremmest at gøre noget anderledes, end man plejer. Der findes ikke en nøjagtig definition på et forsøgsbyggeri, men det kan kendes på: - at forsøget sker i tilknytning til et byggeri - at bygherren på forhånd er indstillet på at prøve noget nyt med de fordele og ulemper, det kan indebære - at forsøget medfører nogle ekstra omkostninger til planlægning, gennemførelse og opfølgning - at forsøget evalueres - at der lægges vægt på opfølgning i form af rapportering og erfaringsformidling sådan gør du Forsøg må omhyggeligt forberedes og planlægges. Der udarbejdes en forsøgsbeskrivelse, som nøje gør rede for - Hvad forsøget går ud på, og hvad forsøget skal afkræfte eller bekræfte - Hvordan forsøget skal følges og resultaterne måles og registreres - Hvordan forsøget organiseres, og hvem der er ansvarlig for, at forsøget gennemføres i henhold til beskrivelser og plan - Hvordan forsøget skal evalueres Udbudsmaterialet og aftaler bør klart fastslå, at byggesagens parter skal være indstillet på at medvirke i forsøget. De konkrete forpligtelser kan nærliggende aftales i forbindelse med en eventuel partneringaftale. Forsøgets resultater skal opsamles i en rapport. Det behøver ikke at være en omfattende rapportering, men erfaringer og resultater skal fastholdes og formidles videre til andre. Hvis forsøget gennemføres i regi af PLUS-netværket, vil netværket udpege en uafhængig evaluator, som følger byggeriet og udarbejder rapporten. vilkår og støtte For private bygherrer er der ingen lovmæssige bindinger i forbindelse med organisering og udbud af forsøgsbyggerier. Offentlige bygherrer skal som udgangspunkt følge udbudsreglerne, og hvis projekteringsudgften eller opførelsesudgifterne er over EU-tærskelværdier, skal EUs udbudsregler følges. Almene bygherrer kan søge Socialministeriet om dispensation fra de danske udbudsregler i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om almene boliger. Ansøgningen bør vedlægges en udførlig forsøgsbeskrivelse efter de ovenfor anførte retningslinier. Ansøgning om forsøg med partnering og samarbejdsformer vil af Socialministeriet blive forelagt PLUS-netværket til bedømmelse. De statslige bygherrer kan efter de danske regler selvstændigt tage initiativ til forsøg. Der er ikke aktuelt mulighed for at søge statslig støtte til forsøg, så støtte kan alene søges hos private fonde. PLUS-netværkets aktiviteter i 2007 støttes af BoligfondenKuben. Fonden behandler tillige ansøgninger om støtte til konkrete forsøg og formidling i overensstemmelse med de nye udviklings-temaer, som PLUS-netværket har udpeget. Om støtte kan bevilges, afgøres i hvert enkelt tilfælde på grundlag af individuel ansøgning i overensstemmelse med fondens retningslinier se

11 Knud Erik Busk Formand for Bygherreforeningen Den professionelle bygherre af i dag har to hovedopgaver: At sikre brugerinddragelsen og at være med til at udvikle byggeriet. Bygherren skal være forandringsagent! Mange bygherrer har desværre fortsat den opfattelse, at de også skal styre projektering og byggeproces. Derved mister de fokus på udvikling og især på at få en bedre organisering og rollefordeling. De nye samarbejdsformer har vist, at det nytter at satse på udvikling. Sammen med de mange industrialiseringstiltag, vi ser nu, må vi forvente målbare forbedringer. Den helt store udfordring for os bygherrer er at omsætte de mange gode erfaringer - især indenfor partnering og trimmet byggeri i konkrete tiltag, når vi organiserer og planlægger vores projekter. Vi har som bygherre en pligt til at sikre denne implementering til gavn for byggeriets udvikling. Bent Madsen Vicedirektør i Boligselskabernes Landsforening Den almene sektor har en lang tradition for at være med til at tegne udviklingen i byggeriet. Det skal vi holde fast ved, og Boligselskabernes Landsforening støtter aktivt initiativer som PLUS-netværket og AlmenNet. Det er her, man lige nu arbejder med den fornyelse, som er livsvigtig for den almene boligsektor, hvis vi også i fremtiden skal være attraktive for nuværende og kommende beboere. Det er vigtigt, at udviklingsmiljøerne opleves som åbne. Vi skal have flere og flere med. Og resultaterne skal formidles bredt og effektivt, så de kommer ud og bliver brugt. Og så er det helt afgørende, at reglerne for det almene byggeri er smidige og giver gode rammer for innovation og forsøg. Her har politikerne et arbejde at gøre bl.a. med at få gjort noget ved de barrierer, der gør det svært at operere med totaløkonomi. 11

12 PLUS-netværket ledes af en styregruppe med følgende medlemmer: Direktør Bjarne Krog-Jensen, Boligselskabet Fruehøjgaard Byggechef Erik D. Præstegaard, Fællesadministrationen 3B Kontorchef Ib Steen Olsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen Fuldmægtig Tom Frederiksen, Socialministeriet Forskningschef Kim Haugbølle, Statens Byggeforskningsinstitut Sektionsleder Sten Bonke, BYG-DTU Som faglige sekretærer medvirker Mogens Høgsted og Henrik Davidsen. PLUS-netværket kan kontaktes via Udgivet af BoligfondenKuben i samarbejde med PLUS-netværket, Socialministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen April 2007 Bedre byggeri gennem Partnering, Læring, Udvikling og Samarbejde PLUS er et netværk af professionelle fortrinsvis almene bygherrer, som arbejder for en bedre byggeproces. PLUS er en videreførelse af Bygherrer Skaber Værdier, som gennem 30 forsøgsbyggerier har dannet ramme om udviklingen af partneringkonceptet i Danmark. PLUS inviterer nye udviklingsorienterede bygherrer, kommuner og andre til at træde ind i netværket og være med til at videreudvikle gode samarbejdskoncepter i dansk byggeri. I dette lille hæfte kan du møde fire medlemmer af netværket og læse om, hvordan forsøgsbyggerier og netværk kan være med til at udvikle din organisation. Mere om netværket, rapporter fra forsøgsbyggerier mv. på PLUS-netværket støttes af BoligfondenKuben. Produceret af Congo Huset redaktion og tekst: Poul Høegh Østergaard Fotos: Martin Busborg, Jesper Ludvigsen grafisk design: Claus Lynggaard/oktan Tryk: nofo a/s

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef AlmenBolig + et forsøgsprojekt v Rolf Andersson, byggechef Vi mangler i høj grad børnefamilien med lav eller mellem indkomster i den almene boligsektor De flytter fordi de ikke kan finde en passende bolig

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004. Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg

Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004. Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004 Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg Havnestadsbyggeriet Islands Brygge Syd, Amager: 2 seniorboligfælleskaber

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder Disposition 1. Omfanget af det fælles udbud 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder 4. Aftaleomfanget i de 3 forsyningsområder - mange rammetaler - én fælles

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Formanden, Jørgen Møller, byder velkommen og går over til dagsordenen for repræsentantskabsmødet.

Formanden, Jørgen Møller, byder velkommen og går over til dagsordenen for repræsentantskabsmødet. Referat af repræsentantskabsmøde Dato: Klokken: 18.00 19.40 Sted: Gildesalen, Aaparken 4, 7400 Herning Mødedeltagere: Deltagerliste på side 5-6 Formanden, Jørgen Møller, byder velkommen og går over til

Læs mere

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG M i byggeprojekter pstartsmøde orgergade 111 1. november 2012 tokholmsporten visualisering: BIG Velkomst og præsentation Kommissorium Kort om baggrunden for initiativet Kommentar til baggrunden i almindelighed

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Brunchmøde 17. juni 2013

Brunchmøde 17. juni 2013 Brunchmøde 17. juni 2013 Agenda for de næste 25 minutter 1. Hvorfor partnering hvad ønsker vi at opnå? 2. Hvordan gør vi 3. Hvilke resultater har vi skabt Vores PARTNERING tids-rejse Et langt fokuseret

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt

AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt AlmenRapport 7 Titel Undertitel Udgave AlmenRapport 7: Uddannelse og læring et forprojekt 1. udgave Udgivelsesår 2010 Styregruppe Arbejdsgruppe Illustrationer

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 9, november 2011

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 9, november 2011 I dette nyhedsbrev: Ustøttede almene boliger historien fortsætter! Købsaftaler uden kommunal godkendelse. Finansiering og opførelse af ustøttede almene boliger i strid med gældende lovgivning! Det er rigtig

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS i:\december-2000\bolig-a-12-00.doc Af Bent Madsen 14. december 2000 RESUMÈ Journal 0203/BM PROJEKT HUS Forberedelsesfasen i Projekt Hus er slut, og der ligge 1650 sider rapporter. Nu skal målet Dobbelt

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1)

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) TCO/LCC KONFERENCE ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) 08:30-09:00 Ankomst, registrering og morgenmad 09:00-09:15 09:15-09:45 Åbning af konferencen JUC og Kammeradvokaten Forventninger til TCO Claudio Romanini

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Derfor gennemfører vi Operation MOVE

Derfor gennemfører vi Operation MOVE U N I V E R S I T Y C O L L E G E L I L L E B Æ L T Derfor gennemfører vi Operation MOVE UNIVERSITY COLLEGE 2011 stod på Innovation det hed NEW WAYS Evalueringen på vores 360 graders ledermåling i 2010

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Professionel offentlig ejendomsadministration. Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007

Professionel offentlig ejendomsadministration. Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007 Professionel offentlig ejendomsadministration Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007 Baggrund for projekt om professionel ejendomsadministration Strukturreformen

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere