Vær med til at bringe byggeriet i PLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær med til at bringe byggeriet i PLUS"

Transkript

1 Vær med til at bringe byggeriet i PLUS Partnering Læring Udvikling Samarbejde PLUS-netværket inviterer engagerede bygherrer: Vær med til at gøre byggeriets samarbejde og processer endnu bedre gennem forsøgsbyggerier

2 1 Byggeriet udvikler sig gennem forsøg For ti år siden havde de færreste hørt om begrebet partnering. I dag er det helt almindeligt. De fleste professionelle bygherrer vil forud for en ny byggesag overveje, om byggeriet skal gennemføres i partnering og i givet fald hvordan. Lige sådan med Lean Construction. På få år har konceptet om det trimmede byggeri bredt sig, efterhånden som entreprenører, bygherrer og nu også projekterende har set fidusen. Boligselskabet Skt Jørgen Forsøg og læring sat i Ti-tolv års målrettet udviklingsarbejde og en stribe forsøgsbyggerier har sat sig varige spor hos Boligselskabet Skt. Jørgen i Viborg: Vi er blevet en bedre bygherre. Vi er blevet bedre til samarbejde, bedre til at stille krav og bedre til at lære af vores erfaringer. Vi kan sagtens blive endnu bedre, men vi kan se, at vi opnår resultater. Vi får simpelthen mere for pengene, når vi bygger! For begge dele gælder, at de er blevet til gennem praktiske forsøg og afprøvninger i forbindelse med konkrete byggesager. For hver ny afprøvning breder erfaringerne sig som ringe i vandet. Og med nye øjne kommer nye ideer, der kan være med til at videreudvikle metoderne. Sådan sker udvikling i byggeriet. Ikke i lukkede laboratorier, men i byggepladsens hverdag. Det er ved at prøve gode ideer af i praksis, at byggeriet finder veje til en bedre byggeproces. Men vi kan blive endnu bedre til at tage lære af de erfaringer, vi høster. Implementere resultaterne i vores virksomheder og sætte læringen i system. Sådan skaber vi i sidste ende et bedre og billigere byggeri. For Hans Erik Lund og Ole Nielsen direktør og byggechef i boligselskabet er forsøg og udvikling en uadskillelig del af det at være professionel bygherre. Sådan har det været, siden Sct. Jørgen midt i 1990erne besluttede sig for at blive en dominerende spiller på det midtjyske boligmarked og samtidig gøre op med den traditionelle byggesags dårligdomme: Vi ville simpelthen ikke længere være med i det ressourcespild, hvor hvert byggeri starter ved Adam og Eva, og hvor vi hver gang skulle betale rådgivere dyrt for at genopfinde den dybe tallerken, siger Hans Erik Lund, der som næstformand i Byggeskadefonden har fået førstehåndsindblik i hvad det koster, at byggeriet notorisk er så dårlig

3 system til at systematisere sine erfaringer og udnytte kendt viden. Nye standarder Det har Boligselskabet Skt. Jørgen til gengæld fået sat i system. Skt. Jørgen har i samarbejde med Boligselskabet Viborg operationaliseret sin samlede erfaringsviden i en projekthåndbog, som beskriver, hvordan man håndterer de forskellige opgaver gennem et projektforløb. Manualen har i dag opnået autoriativ status som referencegrundlag, så når Skt. Jørgen skal søge Skema A godkendelse hos kommunen til et nyt byggeprojekt, kan man henvise til projekthåndbogens standarder og nøjes med at beskrive eventuelle afvigelser. Det letter arbejdet, både hos kommunen og os. Vi får en hurtigere sagsbehandling og kan hurtigere komme i gang med at bygge, fortæller Hans Erik Lund. På samme måde har Sct. Jørgen til stadighed fokus på at effektivisere samarbejdet med de øvrige samarbejdsparter i byggesagen. Viborg-selskabet har været med til at udvikle partnering fra de allertidligste tilløb i Danmark. Nu udvikler man videre, aktuelt gennem to forsøgsbyggerier: Kollegiebyggeriet Camp Logos, hvor man forsøger at få partnering og lean construction på samme fællesnævner og boligbyggeriet Brøndums Gård, hvor partnering-samarbejdet med entreprenøren gennem et såkaldt samlet udbud udvides til også at omfatte den første del af driftsfasen. Ikke alle forsøgsbyggerier har været ubetingede succeser. Et partneringprojekt i Ans mislykkedes, fordi den ene af parterne ikke rigtigt forstod pointen. Men også mislykkede forsøg bidrager til den erfaringsviden, som har gjort Sct. Jørgen til en mere effektiv bygherre. Her har vi stor glæde af PLUS-netværket. Ved forsøgsbyggerier får vi samtidig tilknyttet en ekstern konsulent, som kan hjælpe med til at holde fokus under processen, og som med sin evaluering bagefter kan hjælpe os med blive klogere på, hvad vi har lært. Læs mere om Boligselskabet Sct. Jørgen s erfaringer fra forsøgsbyggeriet Ans Søpark på Vi er blevet en bedre bygherre. Vi er blevet bedre til samarbejde, bedre til at stille krav og bedre til at lære af vores erfaringer. Vi får simpelthen mere for pengene, når vi bygger! Hans Erik Lund foran forsøgsbyggeriet Camp Logos i Viborg.

4 2 Bygherrerne er drivkraften Bygherrerne har et særligt ansvar for, at byggeriet fortsat udvikles. Det er bygherren, der som bestiller og kravstiller ved et byggeri har mulighed for at opstille de vilkår, der skal gælde for byggesagen. Det er også bygherren, som i sidste ende vil høste gevinsterne ved en bedre byggeproces og et bedre byggeri. Ethvert byggeri rummer mulighed for at gennemføre forsøg. Og alle bygherrer kan være med. Det kræver en indsats. Akkurat som bygherren ved partnering må være indstillet på at levere et mere aktivt medspil i processen, således også ved forsøgsbyggerier. Heldigvis er der støtte at hente hos andre bygherrer, som gerne hjælper med råd og erfaringer. Det er her, PLUS-netværket kommer ind i billedet. Dansk byggeri har en lang og frugtbar tradition for forsøgsbyggeri især i forbindelse med det støttede boligbyggeri. Ved boligforliget 2006 er der endnu engang slået fast, at det støttede byggeri har en særlig forpligtelse til at bidrage aktivt til byggeriets udvikling. En tilsvarende forpligtelse har regeringen i sin byggepolitik Staten som bygherre pålagt de statslige bygherrer.

5 Fællesadministrationen 3B Nye standarder for beboerinddragelse Medejerboliger. Seniorbofællesskaber. Nye ord og begreber i byggeriets ordbog. Ingen af delene var lige til at slå op og finde opskriften på, da Fællesadministrationen 3B første gang mødte dem som ønsker hos kommende beboere. Så 3B måtte opfinde dem selv: Det er jo gennem nye ideer, at byggeriet udvikler sig. I 3B havde vi formuleret en udviklingsstrategi med fokus på nye samarbejdsformer og brugerens deltagelse i byggesager. Ved at gennemføre forsøgsbyggerier kunne vi skabe et udviklingsrum for learning by doing og samtidig udvikle vores egne udviklingskompetencer, fortæller Erik D. Præstegaard, byggechef i 3B, som er fællesadministration for de tre boligselskaber FB, KSB og H44. Med forsøgsbyggeriet Grønhøj var 3B først med medejerboliger i Danmark en nyskabelse, som siden er fulgt op i flere byggerier. Blandt dem seniorbofællesskaberne Kløvermarken, Solsik- ken og Valmuen i Måløv, som samtidig satte ny standard for beboerinddragelse i planlægning af nybyggeri: Netværk er livsnødvendige Ballerup kommune havde fået organiseret tre seniorgrupper, der hver især havde et stærkt ønske om at flytte i seniorbofællesskab. De havde formuleret deres visioner og var stærkt motiverede for at være med i planlægningen. Gennem hele byggesagen var beboerne med i alle væsentlige drøftelser og beslutninger. Det var temmeligt ressourcekrævende, og ikke alt gik lige efter bogen. Men resultatet blev tilfredse beboere. De fik stort set realiseret deres boligdrømme, fortæller Erik D. Præstegaard fra 3B, som sammen med Ballerup kommune og beboerne efterfølgende blev præmieret med Bygherreprisen. mene boligorganisationers udviklingsnetværk om fremtidssikring), hvor 3B har ledet arbejdet med at skrive en vejledning i beboerinddragelse ved fornyelse af almene bebyggelser. At deltage i netværk er livsnødvendigt for Erik D Præstegaard: Her møder man kolleger, som brænder for sagen og gerne vil medvirke til at gøre en forskel. Det er en stor inspirationskilde til fortsat at drive udviklingen fremad i ens egen byggeorganisation. Men samtidig også en nødvendighed, hvis vi de professionelle, blivende bygherrer skal leve op til de forventninger, der stilles til os. Læs mere om 3B s erfaringer fra forsøgsbyggerierne Søndergaard, Måløv tre seniorbofællesskaber og Bogholder Allé Vanløse på Erfaringerne herfra har 3B siden videreudviklet i andre projekter senest i et udviklingsprojekt i AlmenNet (de al- Find vejledningen i den beboerdemokratiske proces på Ved at gennemføre forsøgsbyggerier kunne vi skabe et udviklingsrum for learning by doing og samtidig udvikle vores egne udviklingskompetencer. Erik D. Præstegaard foran forsøgsbyggeriet Grønhøj i Ballerup.

6 3 PLUS et netværk af engagerede bygherrer Hvis forsøg og afprøvninger skal bidrage til udviklingen også for andre end de, der udfører dem skal resultaterne fastholdes og formidles. Samtidig giver udviklingsaktiviterne større værdi, hvis de indgår i en langsigtet og systematisk udviklingsplan. Forsøgene skal have retning og perspektiv. Disse opgaver har PLUS-netværket taget på sig. PLUS står for Partnering, Læring, Udvikling og Samarbejde. Det er et netværk af udviklingsorienterede bygherrer, som gerne vil være med til at bringe byggeriet i PLUS. I netværket deltager foreløbig godt en snes bygherrer, som gennem deres byggesager har været med til at tilvejebringe det danske erfaringsgrundlag med partnering. De fleste er almene boligorganisationer, men der er også statslige og private bygherrer imellem. Endvidere deltager Socialministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen. PLUS-netværket er åbent for alle bygherrer, som gerne vil være med til at videreudvikle dansk byggeri især med henblik på byggeriets processer og samarbejdsformer. Ved de kvartårlige møder i netværket får deltagerne lejlighed til at dele erfaringer og hente støtte og gode råd hos andre bygherrer, som arbejder med udvikling. Her deltager også de konsulenter, der bliver udpeget til at følge og evaluere forsøgsbyggerierne. For hvert forsøgsbyggeri udarbejdes en rapport over forsøget og de indvundne erfaringer. På den måde sikrer man, at resultaterne bliver spredt og bliver brugt.

7 Boligselskabet Fruehøjgaard Vi kan forandre byggeriet hvis vi vil Fruehøjgaard vil være Danmarks Bedste Boligselskab. Og da de driftige Herning-folk for nogle år siden endnu engang oplevede, at det traditionelle udbud i hvert fald ikke var vejen, besluttede man sig for, at der skulle andre boller på suppen: Vi havde lige afsluttet en byggesag, der var gået rigtig skidt med dårligt samarbejde mellem parterne og masser af fejl og mangler ved afleveringen. Nu stod vi med et nyt byggeprojekt, hvor vi samtidig gerne ville afprøve konceptet medejerboliger. Ved en tilfældighed kom vi i kontakt med netværket og besluttede os for, at vi også ville gøre noget ved processen, fortæller Bjarne Krog-Jensen, direktør i Boligselskabet Fruehøjgaard. Efter forhandling med Socialministeriet blev Fruehøjgaard bevilget dispensation for udbudscirkulæret. Flere forsøgsbyggerier i træk har nu givet Herningfolkene en enestående mulighed for at teste perspektiverne ved et længerevarende samarbejde med de samme rådgivere og entreprenører i partnering og som trimmet byggeri: Byggede 13% billigere Ved det andet byggeri satte vi som mål at spare 10% på kvadratmeterprisen i forhold til det første. Vi endte med at bygge 13% billigere. Den besparelse har mere end opvejet, hvad det har krævet af ekstraindsats hos os. Og dertil kommer, at vi har langt færre fejl og mangler til at give os bøvl bagefter, fortæller Bjarne Krog-Jensen. Sideløbende har Fruehøjgaard arbejdet på at blive bedre til at inddrage beboerne og bygge deres ønsker og værdier ind i nybyggeriet. Også det er noget, man ikke opnår gennem et enkeltstående byggeri: Så det at gennemføre forsøg har i den grad bragt os på sporet af, hvordan vi får et bedre byggeri. Og det har bekræftet os i, at vi kan forandre og udvikle byggeriet, når vi sætter os et mål. Vi når det ikke på et enkelt byggeri. Men vi kan nå det, hvis vi holder fast i målet og lægger sten på sten. Læs mere om forsøgsbyggeriet Dalgasparken og Fruehøjgaards erfaringer som forsøgsbygherre i rapporten Medejerboliger og en værdistyret byggeproces på PLUS-projektets hjemmeside på Byggeriets største problem er, at vi er alt for dårlige til at bruge den viden, vi har. Hvis vi skal have ændret det, er vi som bygherrer nødt til at brug vores magt til at sætte betingelserne. Bjarne Krog-Jensen foran forsøgsbyggeriet Dalgasparken i Herning.

8 4 PLUS sætter fokus på fremtidens partnering PLUS har i 2006 opsamlet resultaterne af de sidste 5-10 års indsats med at udvikle og afprøve nye samarbejdsformer i byggeriet. I erfaringsgrundlaget indgår bl.a. resultater fra 30 hidtidige forsøgsbyggerier, men også resultater fra bl.a. BygSol og trimmet byggeri. Rapporten Forsøg, udvikling og innovation i byggeriet gennem forsøgsbyggerier anslår på det grundlag en række nye udviklingstemaer, som netværket peger på som relevante emner for kommende forsøg. Det gælder: Partnering i byggesagsbehandlingen: Som den fjerde part i samarbejdet må myndighederne også med ved bordet. Strategiske partnerskaber og længerevarende samarbejder: Hidtidige forsøg viser lovende resultater. Næste skridt bliver at få leverandørerne med. Nyindustrialisering, mass customization og systemleverancer: Hvordan hænger det sammen med partnering? Og hvordan involvere brugerne? Fokus på nytteværdi: Lad os få flere forsøg med at bygge fokuseret efter brugernes behov og værdier. Og lad os undersøge mulighederne i brugerdreven innovation. Værdibaseret ledelse og styring: Hierakisk projektledelse afløses af netværk. Men hvordan skruer man byggeganisationen helt rigtigt sammen og fastholder det fælles fokus på at optimere proces og produkt? Byggepladsen som læringsarena: Hvordan kommer vi videre ad BygSolvejen og aktiverer håndværkernes kompetencer og engagement i en partnering-organisering? Systematisk læring og videndeling: Vi må finde veje til at sikre, at vi dokumenterer og evaluerer de resultater, vi opnår og anvender den nye viden systematisk i kommende byggesager. Ny værktøjer til Værktøjskassen: Der er brug for at videreudvikle og supplere de værktøjer, som kan understøtte partneringsamarbejdet. Udviklingstemaerne behandles efter tur på kvartårlige workshops i PLUS-netværket. Resultaterne opsamles i Arbejdspapirer, som kan være til støtte ved tilrettelæggelse af praktiske forsøg. PLUS-netværket opfordrer bygherrer til at gennemføre forsøg med de valgte udviklingstemaer ved kommende byggerier.

9 Vejle kommune Byggesagens fjerde part Vejle skal kunne ses fra Månen. Sådan lyder sloganet for den nye Vejle storkommune. De har store sko på i Danmarks p.t. hurtigst voksende byområde også når det gælder by- og byggeudvikling. Vejle formulerede tidligt sin egen arkitekturpolitik og arbejder målbevist på at gennemføre sin byudvikling i samarbejde med private og kommercielle parter. Netop det konstruktive samarbejde mellem den kommunale bygningsmyndighed og bygherren med hans rådgivere og udførende nyder stor bevågenhed i Vejle, som i en årrække har udført såkaldt dialogbaseret myndighedsbehandling : Vi ser os selv som byggeriets fjerde part. Vi vil ikke bare sidde bag skrivebordet. Vi vil gerne ud og indgå i forhåndsdialog med bygherre og brugere og på den måde bidrage konstruktivt til byggeriets værdikæde, siger afdelingsleder Michael Larsen i Vejles byggeforvaltning. En vigtig rolle at spillle For Vejle er det derfor også helt naturligt at medvirke i forsøg og udvikling inden for byggeområdet. Kommunen har selv deltaget i en række udviklingsprojekter, bl.a. med digital byggesagsbehandling, og støtter aktivt forsøgsbyggerier i kommunen. Aktuelt således Europas hidtil højeste træhusbyggeri: Fire syv-etagers punkthuse, som Boligforeningen Østerbo vil opføre neden for Nørreskoven. Michael Larsen er af PLUS-netværket udpeget til at monitorere og evaluere forsøgsbyggeriet. Han ser PLUS som en vigtig del af sit eksterne netværk med de drivende kræfter i udviklingen af dansk byggeri og Michael Larsen opfordrer andre kommuner til at deltage i netværket: Vi vil ikke bare sidde bag skrivebordet. Vi vil gerne ud og indgå i forhåndsdialog med bygherre og brugere og på den måde bidrage konstruktivt til byggeriets værdikæde. Michael Larsen foran Økolariet i Vejle. For os i den kommunale verden er det en god mulighed for at komme i dialog med fremsynede bygherrer. Og så er det jo samtidig en chance for at vise dem, at en kommune kan spille en anderledes proaktiv rolle i byggeriet. Vi bliver nødt til at gøre op med de hidtidige grænser og gentænke samarbejdsprocessen mellem kommune og bygherre, hvis vi skal gøre tingene bedre og det er jo det, det hele går ud på!

10 10 5 Vær med til at bringe byggeriet i PLUS Hvis du overvejer at tilrettelægge et forsøg i forbindelse med en kommende byggesag, kan du søge råd og vejledning hos PLUS-netværket. Find kontaktdata på Et forsøg er først og fremmest at gøre noget anderledes, end man plejer. Der findes ikke en nøjagtig definition på et forsøgsbyggeri, men det kan kendes på: - at forsøget sker i tilknytning til et byggeri - at bygherren på forhånd er indstillet på at prøve noget nyt med de fordele og ulemper, det kan indebære - at forsøget medfører nogle ekstra omkostninger til planlægning, gennemførelse og opfølgning - at forsøget evalueres - at der lægges vægt på opfølgning i form af rapportering og erfaringsformidling sådan gør du Forsøg må omhyggeligt forberedes og planlægges. Der udarbejdes en forsøgsbeskrivelse, som nøje gør rede for - Hvad forsøget går ud på, og hvad forsøget skal afkræfte eller bekræfte - Hvordan forsøget skal følges og resultaterne måles og registreres - Hvordan forsøget organiseres, og hvem der er ansvarlig for, at forsøget gennemføres i henhold til beskrivelser og plan - Hvordan forsøget skal evalueres Udbudsmaterialet og aftaler bør klart fastslå, at byggesagens parter skal være indstillet på at medvirke i forsøget. De konkrete forpligtelser kan nærliggende aftales i forbindelse med en eventuel partneringaftale. Forsøgets resultater skal opsamles i en rapport. Det behøver ikke at være en omfattende rapportering, men erfaringer og resultater skal fastholdes og formidles videre til andre. Hvis forsøget gennemføres i regi af PLUS-netværket, vil netværket udpege en uafhængig evaluator, som følger byggeriet og udarbejder rapporten. vilkår og støtte For private bygherrer er der ingen lovmæssige bindinger i forbindelse med organisering og udbud af forsøgsbyggerier. Offentlige bygherrer skal som udgangspunkt følge udbudsreglerne, og hvis projekteringsudgften eller opførelsesudgifterne er over EU-tærskelværdier, skal EUs udbudsregler følges. Almene bygherrer kan søge Socialministeriet om dispensation fra de danske udbudsregler i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om almene boliger. Ansøgningen bør vedlægges en udførlig forsøgsbeskrivelse efter de ovenfor anførte retningslinier. Ansøgning om forsøg med partnering og samarbejdsformer vil af Socialministeriet blive forelagt PLUS-netværket til bedømmelse. De statslige bygherrer kan efter de danske regler selvstændigt tage initiativ til forsøg. Der er ikke aktuelt mulighed for at søge statslig støtte til forsøg, så støtte kan alene søges hos private fonde. PLUS-netværkets aktiviteter i 2007 støttes af BoligfondenKuben. Fonden behandler tillige ansøgninger om støtte til konkrete forsøg og formidling i overensstemmelse med de nye udviklings-temaer, som PLUS-netværket har udpeget. Om støtte kan bevilges, afgøres i hvert enkelt tilfælde på grundlag af individuel ansøgning i overensstemmelse med fondens retningslinier se

11 Knud Erik Busk Formand for Bygherreforeningen Den professionelle bygherre af i dag har to hovedopgaver: At sikre brugerinddragelsen og at være med til at udvikle byggeriet. Bygherren skal være forandringsagent! Mange bygherrer har desværre fortsat den opfattelse, at de også skal styre projektering og byggeproces. Derved mister de fokus på udvikling og især på at få en bedre organisering og rollefordeling. De nye samarbejdsformer har vist, at det nytter at satse på udvikling. Sammen med de mange industrialiseringstiltag, vi ser nu, må vi forvente målbare forbedringer. Den helt store udfordring for os bygherrer er at omsætte de mange gode erfaringer - især indenfor partnering og trimmet byggeri i konkrete tiltag, når vi organiserer og planlægger vores projekter. Vi har som bygherre en pligt til at sikre denne implementering til gavn for byggeriets udvikling. Bent Madsen Vicedirektør i Boligselskabernes Landsforening Den almene sektor har en lang tradition for at være med til at tegne udviklingen i byggeriet. Det skal vi holde fast ved, og Boligselskabernes Landsforening støtter aktivt initiativer som PLUS-netværket og AlmenNet. Det er her, man lige nu arbejder med den fornyelse, som er livsvigtig for den almene boligsektor, hvis vi også i fremtiden skal være attraktive for nuværende og kommende beboere. Det er vigtigt, at udviklingsmiljøerne opleves som åbne. Vi skal have flere og flere med. Og resultaterne skal formidles bredt og effektivt, så de kommer ud og bliver brugt. Og så er det helt afgørende, at reglerne for det almene byggeri er smidige og giver gode rammer for innovation og forsøg. Her har politikerne et arbejde at gøre bl.a. med at få gjort noget ved de barrierer, der gør det svært at operere med totaløkonomi. 11

12 PLUS-netværket ledes af en styregruppe med følgende medlemmer: Direktør Bjarne Krog-Jensen, Boligselskabet Fruehøjgaard Byggechef Erik D. Præstegaard, Fællesadministrationen 3B Kontorchef Ib Steen Olsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen Fuldmægtig Tom Frederiksen, Socialministeriet Forskningschef Kim Haugbølle, Statens Byggeforskningsinstitut Sektionsleder Sten Bonke, BYG-DTU Som faglige sekretærer medvirker Mogens Høgsted og Henrik Davidsen. PLUS-netværket kan kontaktes via Udgivet af BoligfondenKuben i samarbejde med PLUS-netværket, Socialministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen April 2007 Bedre byggeri gennem Partnering, Læring, Udvikling og Samarbejde PLUS er et netværk af professionelle fortrinsvis almene bygherrer, som arbejder for en bedre byggeproces. PLUS er en videreførelse af Bygherrer Skaber Værdier, som gennem 30 forsøgsbyggerier har dannet ramme om udviklingen af partneringkonceptet i Danmark. PLUS inviterer nye udviklingsorienterede bygherrer, kommuner og andre til at træde ind i netværket og være med til at videreudvikle gode samarbejdskoncepter i dansk byggeri. I dette lille hæfte kan du møde fire medlemmer af netværket og læse om, hvordan forsøgsbyggerier og netværk kan være med til at udvikle din organisation. Mere om netværket, rapporter fra forsøgsbyggerier mv. på PLUS-netværket støttes af BoligfondenKuben. Produceret af Congo Huset redaktion og tekst: Poul Høegh Østergaard Fotos: Martin Busborg, Jesper Ludvigsen grafisk design: Claus Lynggaard/oktan Tryk: nofo a/s

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

Fra viden til forandring i AlmenNet

Fra viden til forandring i AlmenNet Fra viden til forandring i AlmenNet Bilag 1. Projektbeskrivelse Juni 2009 Videnformidling af AlmenNets resultater I 2007 stiftede en kreds af boligselskaber AlmenNet med det formål at udvikle modeller

Læs mere

Projekt Nye Samarbejdsformer

Projekt Nye Samarbejdsformer Projekt Nye Samarbejdsformer arbejdspapir om brug af workshops ved partnering INFORMATION Erhvervs- og Boligstyrelsen Oktober 2001 1 Indhold 3 Forord 4 Nye samarbejdsformer - partnering 5 Workshops Hvorfor

Læs mere

PLUS-projektet Partnering, læring, udvikling og samarbejde

PLUS-projektet Partnering, læring, udvikling og samarbejde PLUS-projektet Partnering, læring, udvikling og samarbejde Styring af risiko og økonomi ved partnering 10.05.07 Der kan opstå usikkerhed i et partnering samarbejde om, hvorledes økonomien kan styres. Denne

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 Byggecentrum i Middelfart d. 16. 18. november 2015 DAG 1 16. november 2015 Bygherren midt i byggeriet + Organisering Kl. 08.30 Registrering kaffe/te og morgenmad Kl. 09.30

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 HUSET i Middelfart d. 21. 23. august 2017 Lyskær 1 DK-2730 Herlev Telefon +45 70 12 06 00 E-mail info@molio.dk Web www.molio.dk CVR nr. DK 63 03 50 17 DAG 1 21. august 2017

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef AlmenBolig + et forsøgsprojekt v Rolf Andersson, byggechef Vi mangler i høj grad børnefamilien med lav eller mellem indkomster i den almene boligsektor De flytter fordi de ikke kan finde en passende bolig

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og "Den digitale byggeplads

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og Den digitale byggeplads Projektet Kagshusene er opført i 1950 erne Bygherre: Postfunktionærenes andelsbolig forening afd. / Kagshusene 2 etape omfatter renovering/modernisering af blok D, E, F, G samt indretning af fælleslokaler

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Arbejdspapir. Bygherren og værdier. Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier

Arbejdspapir. Bygherren og værdier. Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier Arbejdspapir 3. februar 2005 Bygherren og værdier Netværket blev etableret i 2002. Formålet er at afprøve og evaluere elementer i nye samarbejdsformer med hovedvægt på partnering. I netværket deltager

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

Værdibaseret workshopprojektering

Værdibaseret workshopprojektering Værdibaseret workshopprojektering Lean Construction DK Lisbet Wolters Workshopbaserede byggeprocesser siden 2001. Workshopprojektering på boligprojekter, skoler, erhvervsdomiciler Workshops hvad er det?

Læs mere

AlmenHæfte Introduktion til fremtidssikringen

AlmenHæfte Introduktion til fremtidssikringen AlmenHæfte A Introduktion til fremtidssikringen Hvordan man kommer i gang med analyser og planlægning Indhold 1 2 3 4 5 6 7 Stort behov for at fremtidssikre de almene boliger og bebyggelser...5 AlmenNet

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

DIALOGMØDE 17. marts 2014 Kommende partnering- og rammeaftaler fra 2016. Aarhus Vand

DIALOGMØDE 17. marts 2014 Kommende partnering- og rammeaftaler fra 2016. Aarhus Vand DIALOGMØDE 17. marts 2014 Kommende partnering- og rammeaftaler fra 2016. Aarhus Vand Velkommen til orienterings- og dialogmøde! Vores nuværende aftaler på ledningssaneringsområdet indenfor både vand- og

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG M i byggeprojekter pstartsmøde orgergade 111 1. november 2012 tokholmsporten visualisering: BIG Velkomst og præsentation Kommissorium Kort om baggrunden for initiativet Kommentar til baggrunden i almindelighed

Læs mere

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG DOKUMENTATION AF EKSTERN GRANSKNING SBI-ANVISNING 246 1. UDGAVE 2014 1000 120 Granskning

Læs mere

Byggeri København. REBUS den 19. september 2017 Byggechef Rasmus Brandt Lassen Byggeri København, Økonomiforvaltningen

Byggeri København. REBUS den 19. september 2017 Byggechef Rasmus Brandt Lassen Byggeri København, Økonomiforvaltningen REBUS den 19. september 2017 Byggechef Rasmus Brandt Lassen, Økonomiforvaltningen BYGGERI KØBENHAVN (ByK) Københavns Kommunes bygherreenhed Ca. 80 medarbejdere Samlet aktiv portefølje af byggeprojekter

Læs mere

En ny form for konkurrencepræget dialog daog

En ny form for konkurrencepræget dialog daog En ny form for konkurrencepræget dialog daog 1 Michael C Hartmann - født 1943 - arkitekt MAA 1972 - Byggeøkonom 1987 - chartered surveyor FRICS 1991 - arkitekt MAK 2008 2 1 Ansættelser - lærer på 1970-71

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder Disposition 1. Omfanget af det fælles udbud 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder 4. Aftaleomfanget i de 3 forsyningsområder - mange rammetaler - én fælles

Læs mere

Endnu engang hjerteligt velkommen til Vores repræsentantskabsmøde her i Nyborg.

Endnu engang hjerteligt velkommen til Vores repræsentantskabsmøde her i Nyborg. Kære Repræsentantskab. Endnu engang hjerteligt velkommen til Vores repræsentantskabsmøde her i Nyborg. Hvor er det dejligt at se at vi igen I år er mange der igen er mødt op til 2 spændende dage her i

Læs mere

VIBEKE AFDELINGSLEDEREN

VIBEKE AFDELINGSLEDEREN VIBEKE AFDELINGSLEDEREN Vibeke er leder af en større arkitekttegnestues afdeling for bæredygtighed. Hun brænder for emnet og går op i at sikre, at det bliver en væsentlig del af virksomhedens brand og

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter

Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter August 2017 Erik Andreasen It-projektrådets arbejde - Vurdere risikoprofilen for statslige

Læs mere

Inspektør hos Hobro Boligforening

Inspektør hos Hobro Boligforening Evald Eriksen 06-10-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Inspektør hos Hobro Boligforening JOB- OG KRAVPROFIL Inspektør hos Hobro Boligforening 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7. SPJrådgivnings hjemmeside revideret opdateret virksomhedsprofil og

Nyhedsbrev nr. 7. SPJrådgivnings hjemmeside revideret opdateret virksomhedsprofil og Nyhedsbrev nr. 7 7. februar 2011 SPJrådgivning udfører opgaver for kommuner vedr. den almene boligsektor hvad gælder udlejning, drift, økonomi, beboerdemokrati etc. I den forbindelse rådgiver jeg også

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

Markedsanalyse i den almene sektor

Markedsanalyse i den almene sektor Markedsanalyse i den almene sektor Himmerland Boligforening, udviklingschef Sven Buch Boligkontoret Danmark, marketingchef Karina Lauridsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg den 13. maj 2015 Deltagere

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management funktion (den kommunale driftsherrefunktion) Projektbeskrivelse

Organisering af den kommunale Facilities Management funktion (den kommunale driftsherrefunktion) Projektbeskrivelse Organisering af den kommunale Facilities Management funktion (den kommunale driftsherrefunktion) Projektbeskrivelse 21. juni 2006 1. Indledning Projektbeskrivelsen er udarbejdet på baggrund af ansøgning

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

I FREMTIDENS DRIFT I ÅBENT HUS I NOV I

I FREMTIDENS DRIFT I ÅBENT HUS I NOV I I SIDE 1 I I SIDE 2 I Proces implementering 1. januar 2018 Dato Hvem Bemærkninger 10. oktober Forretningsudvalget Accept af ny organisering af driften 4.-23. oktober Driftschefer MUS 24. oktober Driftschefer

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Hvad er strategi - projektlederens rolle De store beslutninger - mulighederne Cases Hvordan vælge - situationsegenskaber og erfaringer Konklusion - valg og opfølgning

Læs mere

Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004. Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg

Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004. Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004 Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg Havnestadsbyggeriet Islands Brygge Syd, Amager: 2 seniorboligfælleskaber

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Fælles Skoleudvikling

Fælles Skoleudvikling Fælles Skoleudvikling 2007 2 Fælles Skoleudvikling Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Illustrationer: Henning Aardestrup Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Trykt på svanemærket papir Redaktion: Funktions-

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Opfordring til at gå nye veje! Nye offentlig-private samarbejdsformer (OPS) kan være et skridt på vejen til en

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

BYGHERREPRISEN SIDEN 1999

BYGHERREPRISEN SIDEN 1999 bygherreprisen 1 2 BYGHERREPRISEN SIDEN 1999 Med publikationen Bygherrens rolle et debat oplæg var BoligfondenKuben i 1996 med til at sætte skub i en udvikling, som har været med til at nydefinere bygherrens

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift i offentligt og privat regi

Optimeret ejendomsdrift i offentligt og privat regi Optimeret ejendomsdrift i offentligt og privat regi Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Hensigtsmæssig planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere

Læs mere

entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER - SIDE 4

entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER - SIDE 4 entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER PARTNERING I ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV - SIDE 4 entreprenøren entreprenøren nr. 10 december 2003 Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Postboks 2599»Parken«P. H. Lings

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland Fokus på tværfagligt samarbejde Årsdag i DMCG-PAL 2016 Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland En af livets hemmeligheder er at gøre snublesten til trædesten Amerikansk ordsprog At gøre det som før

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere