6092_CS_UVN_1014.indd :04:01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6092_CS_UVN_1014.indd 1 2014-10-02 15:04:01"

Transkript

1 6092_CS_UVN_1014.indd :04:01

2 Bruksanvisning - svenska... sida 3-9 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page _CS_UVN_1014.indd :04:01

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Personer som har problem med blodcirkulationen eller nedsatt känsel, t ex diabetiker, bör inte använda apparaten utan att först ha konsulterat läkare. Personer med pacemaker bör inte heller använda apparaten. Gravida kvinnor bör konsultera läkare innan apparaten används. 6. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 7. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 8. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning _CS_UVN_1014.indd :04:02

4 9. Apparaten får endast användas i ett upprätt läge. 10. Apparaten får ej användas i sängen. 11. Använd inte apparaten under sömn. 12. Apparaten får inte lämnas obevakad när kontakten sitter i vägguttaget och/eller då apparaten är igång. 13. Kroppsmassagen får ej användas i närheten av öppen eld. 14. Rökning får inte ske vid användning av apparaten. 15. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 16. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 17. Apparaten är endast till för privat bruk och får inte användas professionellt eller medicinskt eftersom apparaten inte omfattas av CE direktiv gällande elektromedicinska produkter. 18. Om produkten används till annat än det den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning VIKTIGT! Massagedynan har en skruv placerad på baksidan av ryggstödet för att skydda massagemekanismen under transporten. Denna måste tas bort innan du använder massagedynan. Använd medföljande sexkantsnyckel och skruva motsols. Skruven kan kastas. OBS! Om skruven ej avlägsnas innan användning kan massagedynan skadas permanent! Fel: manöverpanelens samtliga lampor blinkar i några sekunder. Orsak: massagedynan är överbelastad _CS_UVN_1014.indd :04:02

5 Årgärd: kontrollera att skruven placerad på ryggstödets baksida är avlägsnad (med hjälp av medföljande sexkantsnyckel). Om felet kvarstår, kontakta inköpsstället. Anslut massagedynans kontakt till ett vägguttag. Välj därefter mellan följande program via manöverpanelen: 1. DEMO Kort komplett demonstration av alla program. 2. Justering av massagehuvudena. 3. SHIATSU Shiatsu massage för hela ryggen. 4. SHIATSU Shiatsu massage för övre delen av ryggen. 5. SHIATSU Shiatsu massage för nedre delen av ryggen. 6. SHIATSU punktmassage 7. Vibrationsmassage för lår 8. Strömbrytare ON/OFF 9. ROLLING Rullande massage för hela ryggen. 10. ROLLING Rullande massage för övre delen av ryggen. 11. ROLLING Rullande massage för nedre delen av ryggen. 12. Knapp för justering av bredden mellan massagehuvudena. 13. Värmefunktion Viktigt! Personer som har problem med blodcirkulation eller nedsatt känsel, t ex diabetiker eller personer med nackskador bör inte använda massagedynan utan att först ha konsulterat läkare. Personer med pacemaker bör inte heller använda massagedynan. Gravida kvinnor bör konsultera läkare innan massagedynan används. Massagedynan ersätter inte läkarbehandling och vid fortlöpande besvär och värk rekommenderar vi alltid att kontakta medicinsk expertis. Vid användning i hem eller på kontor OBH Nordicas massagedyna har ett praktiskt remsystem vilket gör att du kan fästa massagedynan på nästan vilken stol som helst genom att spänna karborrbandet runt stolsryggen. Massagedynan har även en rygg/ sittkonstruktion som gör det möjligt att använda den på de flesta sittmöbler. Justera spännbandslängden med hjälp av spännet under sittdynan för att få rätt vinkel för din sittmöbel. Naturligtvis kan du bara placera massagedynan _CS_UVN_1014.indd :04:02

6 i stolen, fåtöljen eller soffan utan att fästa den om du föredrar det. Massagedynan är inte avsedd att användas i bil och får inte användas i liggande ställning. Notera att vi inte rekommenderar att använda massagedynan direkt på trä då blixtlåset kan skada träet. Var även uppmärksam om du använder massagedynan på stoppade möbler. Lägg gärna något tjockt textilmaterial som skydd. Strömbrytare (8) Anslut massagedynans kontakt till ett vägguttag. Starta massagedynan genom att trycka på strömbrytaren. Strömbrytarens signallampa tänds. För att stänga av massagedynan trycker du åter igen på strömbrytaren. Signallampan blinkar medan massagemekanismen återgår till sin utgångsposition för att därefter stängas av. DEMO (1) För att få en kortare presentation över de olika massageprogrammen kan man trycka på knappen DEMO. Programmet utför en komplett cykel av Shiatsu, rullande och vibrationsmassage, därefter stängs massagedynan av automatiskt. Signallamporna blinkar för att indikera aktiva funktioner under demonstrationen. Justering av massagehuvudena (2) Med knappen kan du ställa in massagehuvudena så att de passar din längd. Tryck på knappen när massagehuvudena når högsta önskad position under pågående program. Massagehuvudena rör sig därefter inte högre än vald position. För att nollställa denna funktion, tryck på knappen igen och massagehuvudena återgår till helryggsmassage. SHIATSU massage (3, 4, 5) Shiatsu är ett japanskt begrepp som innebär en djupt tryckande massage i cirkulerande rörelser. Välj mellan 3 olika program där Shiatsunfunktionen masserar längs med det valda området på ryggen, hela ryggen, övre delen av ryggen eller nedre delen av ryggen. För att välja ett program tryck på motsvarande knapp och kontrollampan tänds, för att avbryta programmet tryck på knappen igen eller välj ett annat program. SHIATSU punktmassage (6) När något av massagedynans Shiatsuprogram är aktiverat, tryck på någon av pilarna för att stoppa och fokusera massagen på ett ställe. Du kan därefter justera högden uppåt eller neråt genom att hålla in respektive pilknapp tills önskad position är nådd. Vibrationsmassage (7) Tillför vibrationsmassage för låren _CS_UVN_1014.indd :04:02

7 ROLLING massage (9, 10, 11) Rullande massage kan liknas vid två händer eller tummar som arbetar upp och ner längs med ryggraden. Välj mellan 3 förprogrammerade massageprogram som låter massagehuvudena massera upp och ner längs med det valda området, hela ryggen, övre delen av ryggen eller nedre delen av ryggen. För att välja program trycker du på motsvarande knapp och kontrollampan tänds. För att avbryta programmet tryck på knappen igen eller välj ett annat program. Justering av bredden mellan massagehuvudena (12) När massagedynan är i rullande (ROLLING) massageläge kan bredden mellan massagehuvudena ställas in. Detta justerar området som blir masserat längs med ryggraden. Med varje tryck kommer massagehuvudena flyttas till nästa position. Värmefunktion (13) Mjukgörande värmefunktion som aktiveras genom att trycka på knappen, kontrollampan tänds och massagehuvudena lyser röda. För att avaktivera, tryck på knappen igen. Notera att värmefunktionen endast kan aktiveras efter att du valt en massagefunktion. VARNING! När du sitter på massagedynan och måste ändra kroppsställning, luta dig ej samtidigt mot dynan då det finns risk för nypskador. Stoppa ej in fingrar eller händer i massagemekanismen. Massagedynans Shiatsu och Rullande massage skall endast användas på ryggen/nacken. Om ytmaterialet på massagemekanismen slits ut eller skadas skall massagedynan inte användas utan lämnas in för reparation. Använd inte överdrivet hårt tryck mot massagedynan då den används då detta kan leda till att motorn överbelastas. Önskas en mjukare massage går det bra att placera en handduk på/mot dynan. Viktigt! Massagedynan stängs automatiskt av efter 15 minuter. Detta för att massagedynan inte bör användas i mer än 15 minuter åt gången. Efter 15 minuters behandling rekommenderar vi minst 15 minuters vila. OBS! Innan massagedynan stängs av återgår den först till sitt ursprungsläge. Rengöring och underhåll _CS_UVN_1014.indd :04:02

8 Förvara gärna massagedynan i packväskan (se instruktioner nedan) som medföljer. Se till så att den förvaras torrt. Undvik kontakt med vassa kanter som kan förstöra massagedynans yta och stoppning. Sladden får inte lindas runt produkten eftersom detta kan förstöra ledningarna i sladden. Dra ur kontakten innan rengöring och låt massagedynan svalna. Massagedynan kan rengöras med en fuktig trasa eller svamp. Eftertorka noga med en torr handduk. Vatten eller andra vätskor får inte komma i kontakt med massagedynan. Använd aldrig någon form av rengöringsmedel vid rengöring. Den löstagbara ryggdynan kan tas loss och tvättas enligt följande instruktioner: Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: _CS_UVN_1014.indd :04:03

9 Tekniska data OBH Nordica V växelström, 50/60Hz 35 watt Max driftstid: 15 min per massagebehandling. Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles _CS_UVN_1014.indd :04:03

10 10 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Personer, der har problemer med blodcirkulation eller nedsat følelse, f. eks diabetikere, bør ikke anvende massagesædet uden først at have konsulteret læge. Personer med pacemaker bør heller ikke anvende massagesædet. Gravide kvinder bør konsultere læge før massagesædet anvendes. 6. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 7. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 8. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn. 6092_CS_UVN_1014.indd :04:03

11 9. Apparatet må kun anvendes i siddende tilstand. 10. Apparatet må ikke anvendes i sengen. 11. Anvend ikke apparatet under søvn. 12. Lad ikke apparatet være uden opsyn, hvis stikket er i stikkontakten og/eller hvis apparatet er i gang. 13. Massagesædet må ikke anvendes i nærheden af åben ild. 14. Når apparatet er i brug, bør rygning ikke finde sted. 15. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 16. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 17. Apparatet er kun til husholdningsbrug, og må ikke anvendes til professionelt eller medicinsk brug, idet apparatet ikke er omfattet af CE/Direktiv vedrørende Elektro-medicinske apparater. 18. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug VIGTIGT! Massagesædet har en skrue placeret på bagsiden af ryglænet, der beskytter massagemekanismen under transport. Skruen skal fjernes, inden massagesædet tages i brug. Anvend den medfølgende skruenøgle og skru mod uret. Skruen skal herefter smides væk _CS_UVN_1014.indd :04:03

12 OBS! Hvis skruen ikke fjernes inden brug, kan massagesædet tage varig skade! Fejl: Betjeningspanelets LED lamper blinker i nogle få sekunder. Årsag: Massageapparatet er overbelastet. Løsning: Sørg for at skruen er fjernet fra bagsiden af massagesæden (anvend den medfølgende skruenøgle). Hvis fejlen fortsat opstår, skal apparatet indleveres, hvor det er købt. Sæt stikket i en stikkontakt og vælg derefter et af følgende programmer via betjeningspanelet: 1. DEMO Kort komplet demonstration af alle programmer. 2. Justering af massagehovederne 3. SHIATSU Shiatsu massage af hele ryggen. 4. SHIATSU Shiatsu massage af den øverste del af ryggen. 5. SHIATSU Shiatsu massage af den nederste del af ryggen. 6. SHIATSU punktmassage 7. Vibrationsmassage af lår 8. ON/OFF knap (tænd/sluk) 9. ROLLING Rullende massage af hele ryggen 10. ROLLING Rullende massage af den øverste del af ryggen 11. ROLLING Rullende massage af den nederste del af ryggen 12. Knap for justering af bredden mellem massagehovederne 13. Varmefunktion Vigtigt! Personer, der har problemer med blodcirkulationen eller nedsat følelse f.eks. diabetikere eller personer med nakkeskader, bør ikke anvende massagesædet uden først at have konsulteret en læge. Personer med pacemaker bør heller ikke anvende massagesædet. Gravide kvinder bør konsultere lægen, før massagesædet anvendes. Massagesædet erstatter ikke lægebehandling og ved vedvarende ubehag og smerte anbefales det at tage kontakt til professionelle behandlere _CS_UVN_1014.indd :04:04

13 Ved brug hjemme eller på kontoret OBH Nordica Shiatsu massagesædet har et praktisk remsystem, der gør, at massagesædet kan sættes fast på næsten alle stole. Lad remmene glide ned over stoleryggen og spænd dem fast. Massagesædet har endvidere en ryg-/sædekonstruktion, der gør det muligt at anvende massagesædet på de fleste siddemøbler. Justér længden på remmen ved hjælp af spændet under sædehynden for at opnå den rette vinkel for det pågældende møbel. Massagesædet kan også blot placeres i stolen, lænestolen eller sofaen, hvis dette foretrækkes. Massagesædet er ikke beregnet til brug i bilen og må ikke anvendes liggende. Bemærk, at vi ikke anbefaler, at massagesædet anvendes direkte på træ, da lynlåsen kan beskadige træet. Vær ligeledes opmærksom på dette, hvis massagesædet anvendes i polstrede møbler. Læg gerne et tykt tæppe under som ekstra beskyttelse. Tænd/sluk-knap (8) Sæt stikket i en stikkontakt og tryk på tænd/sluk-knappen for at starte massagesædet. Kontrollampen for tænd/sluk-knappen vil herefter tænde. For at slukke massagesædet trykkes igen på tænd/sluk-knappen. Kontrollampen blinker, mens massagemekanismen går tilbage til sin udgangsposition, hvorefter massagesædet slukker. DEMO (1) For at få en kort præsentation af de forskellige massagetyper kan man trykke på knappen DEMO. Programmet udfører derefter en komplet cyklus af shiatsu, rullende massage og vibrationsmassage. Når præsentationen er afsluttet, slukker massagesædet automatisk. Kontrollamperne blinker for at indikere, hvilke funktioner der er aktive under demonstrationen. Justering af massagehovederne (2) Massagehovederne kan indstilles ved hjælp af denne knap. Tryk på knappen, når massagesædet er tændt og massagehovederne er på den højst ønskede position. Massagehovederne vil derefter ikke bevæge sig højere end den valgte position. For at nulstille denne funktion, trykkes der på knappen igen og massagehovederne går tilbage til massage af hele ryggen. Shiatsu massage (3, 4, 5) Shiatsu er et japansk begreb, der giver en dybdegående massage i cirkulerende bevægelser. Vælg mellem tre forskellige programmer, hvor Shiatsu-funktionen masserer langs med det valgte område på ryggen: Hele ryggen, den øverste del eller den nederste del af ryggen. For at vælge et program, trykkes på den ønskede knap, hvorefter kontrollampen tænder. For at afbryde programmet trykkes på knappen igen og et andet program vælges _CS_UVN_1014.indd :04:04

14 Shiatsu punktmassage (6) Når massagesædet er aktiveret med Shiatsu massage, kan man aktivere punktmassagen ved at trykke på pilene. Herefter masseres kun det valgte punkt og ved at trykke og samtidig holde pil op eller pil ned inde, kan man justere højden. Når man slipper knappen, fortsætter massagen på det valgte sted. Vibrationsmassage (7) Vibrerende massage af lår. Rolling massage (9, 10, 11) Rullende massage kan sammenlignes med 2 hænder eller tommelfingre, der arbejder sig op og ned langs rygraden. Vælg mellem tre forprogrammerede massageprogrammer, der lader massagehovederne massere op og ned langs det valgte område på ryggen: Hele ryggen, den øverste del og den nederste del af ryggen. For at vælge program trykkes der på den ønskede knap, hvorefter kontrollampen tændes. For at afbryde programmet, trykkes på knappen igen og et andet program vælges. Justering af bredden mellem massagehovederne (12) Når massagesædet er på rullende massageprogram (ROLLING) kan bredden mellem massagehovederne indstilles. Dette ændrer det område, der bliver masseret langs med ryggen. For hvert tryk bliver massagehovederne flyttet til næste position. Varmefunktion (13) Blødgørende varmefunktion, der aktiveres ved at trykke på knappen. Kontrollampen tændes og massagehovederne lyser rødt. For at slukke for varmen, trykkes der på knappen igen. Bemærk, at varmefunktionen kun kan anvendes efter at massagefunktionen er valgt. VÆR OPMÆRKSOM! Når massagesædet er i brug og der er behov for at ændre stilling, er det vigtigt ikke at læne sig ind mod puden, da massagekuglerne kan nive. Forsøg heller ikke at stoppe fingre eller hænder ind i massagemekanismen. Massagesædets shiatsu og rullende massage skal kun anvendes på ryggen/ nakken. Hvis stoffet eller materialet, der dækker massagemekanismen bliver slidt eller beskadiget, bør massagesædet ikke længere anvendes men bør indleveres for reparation. Tryk ikke kroppen for hårdt ind mod massagesædet under brug, da motoren herved kan blive overbelastet _CS_UVN_1014.indd :04:04

15 Ønskes en blødere massage er det en god idé at lægge et håndklæde mellem kroppen og massagesædet. Vigtigt! Massagesædet slukker automatisk efter 15 minutter, da massagesædet ikke bør benyttes i mere end 15 minutter ad gangen. Efter 15 minutters behandling anbefaler vi mindst 15 minutters pause. OBS! Før massagesædet slukker automatisk, går det tilbage til sin oprindelige indstilling. Rengøring og vedligeholdelse Massagesædet bør opbevares i den medfølgende opbevaringstaske (se nedenstående instruktion). Sørg for at massagesædet opbevares tørt. Undgå kontakt med skarpe kanter, der kan ødelægge massagesædets overflade. Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet, da dette kan ødelægge ledningen. Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring og lad massagesædet køle af. Massagesædet kan aftørres med en fugtig klud eller svamp og derefter tørres efter med et håndklæde. Massagesædet må ikke komme i kontakt med vand eller andre væsker. Anvend aldrig nogen former for rengøringsmidler ved rengøring. Den aftagelige rygpuden kan tages af og vaskes i henhold til vaskeanvisningen. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt _CS_UVN_1014.indd :04:04

16 OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm, 50/60Hz 35 watt Max. driftstid: 15 min. pr. massagebehandling Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _CS_UVN_1014.indd :04:04

17 Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk, når det settes deler på eller tas deler av og før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatetmå ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Personer som har problemer med blodsirkulasjonen eller helseproblemer f.eks diabetikere bør ikke bruke apparaten uten å ha konsultert med legen. Personer med pacemaker bør heller ikke bruke apparatet. Gravide kvinner bør konsultere med legen før apparatet brukes. 6. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn som er 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 7. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene og lær derfor barn et ansvarbevist forhold med elektriske apparater. 8. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn som er under 8 år og ikke er under tilsyn. 9. Apparatet må kun brukes i oppbrettet tilstand. 10. Apparatet må ikke brukes i sengen. 11. Bruk ikke apparatet når du sover _CS_UVN_1014.indd :04:04

18 12. Apparatet må ikke bli stående uten tilsyn når støpslet er i kontakten og/eller når apparatet er slått på. 13. Kroppsmassasjen må ikke brukes i nærheten av åpen ild. 14. Røyking må ikke skje under bruk av apparatet. 15. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 16. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 17. Apparatet er kun til privat forbruk og må ikke brukes professjonelt eller medisinsk ettersom apparatet ikke omfattes av CE direktiv gjeldende elektromedisinske produkter. 18. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk VIKTIG! Massasjesetet har en skrue plassert på baksiden av ryggstøtten for å beskytte massasjemekanismen under transport. Denne må tas bort før massasjesetet tas i bruk. Bruk unbrakonøkkelen som følger med og skru mot solen. Skruen kan kastes. OBS! Hvis skruen ikke tas bort før bruk kan det skade massasjesetet permanent! Feil: alle LED lampene blinker et par sekunder. Årsak: Overoppvarming av massasjesetet _CS_UVN_1014.indd :04:04

19 Løsning: Sørg for, at bolten til unbrakonøkkelen/skruen er tatt bort fra baksiden på massasjesetet (bruk den leverte unbrakonøkkelen). Hvis problemet ikke blir løst med dette, skal du vennligst kontakte din butikk der det er kjøpt. Sett støpslet i kontakten. Velg deretter mellom følgende program via kontrollpanelet: 1. DEMO Kort komplett demonstrasjon av alle program 2. Justering av massasjehodene 3. SHIATSU Shiatsu massasje for hele ryggen 4. SHIATSU Shiatsu massasje øverst på ryggen 5. SHIATSU Shiatsu massasje nederst på ryggen 6. SHIATSU punktmassasje 7. Vibrasjonsmassasje for lår 8. Strømbryter ON/OFF 9. ROLLING Rullende massasje for hele ryggen 10. ROLLING Rullende massasje for øverste del av ryggen 11. ROLLING Rullende massasje for nederste del av ryggen 12. Knapp for justering av bredden mellom massasjehodene 13. Varmefunksjon Viktig! Personer som har problemer med blodsirkulasjonen eller nedsatt helse som f.eks diabetes eller personer med nakkeskader bør ikke bruke massasjesetet uten først å konsultere med lege. Personer med pacemaker bør heller ikke bruke massasjesetet. Gravide kvinner bør konsultere med lege før massasjesetet tas i bruk. Massasjesetet erstatter ikke en legebehandling og ved fortsatt smerter, anbefales det å kontakte medisinsk ekspertise. Ved bruk hjemme eller på kontoret OBH Nordica`s massasjesete har et praktisk reimsystem, som gjør det enkelt å feste massasjesetet på hvilken som helst stol, ved å bruke borrelåsen. Massasjesetet har også en rygg/sittekonstruksjon som gjør det mulig å _CS_UVN_1014.indd :04:05

20 20 bruke den i de fleste sittemøbler. Juster båndlengden ved hjelp av spennet under setet for å få riktig vinkel på din stol. Selvfølgelig kan man bare sette massasjesetet i stolen, sofaen eller lenestolen uten å feste den. Massasjesetet er ikke beregnet for bruk i bilen eller til å brukes i liggende stilling. Husk at vi ikke anbefaler å bruke massasjesetet direkte mot tre da glidelåsen kan skade treverket. Pass også på når du bruker massasjesetet på stoppede møbler. Bruk gjerne noe tykt tekstilmateriale som beskyttelse. Strømbryter av/på (8) Tilkoble støpslet i kontakten. Massasjesetet startes med å trykke på strømbryteren. Kontrollampen tenner. For å slå av massasjesetet trykker du igjen på strømbryteren. Kontrollampen blinker mens massasjemekanismen går tilbake til utgangsposisjon for deretter å stoppe. DEMO (1) For å få en kortere presentasjon over de ulike massasjetypene kan man trykke på knappen DEMO. Programmet utfører en komplett serie av Shiatsu, rullende og vibrasjonsmassasje, deretter slår massasjesetet seg av automatisk. Signallampene blinker for å indikere aktive funksjoner under demonstrasjon. Justering av massasjehodene (2) Med knappen kan du stille inn massasjehodene slik at de passer din lengde. Trykk på knappen når massasjehodene når høyst ønsket posisjon under pågående program. Massasjehodene går da ikke høyere enn valgt posisjon. For å nullstille denne funksjon, trykk på knappen igjen og massasjehodene går tilbake til helryggmassasje. SHIATSU massasje (3,4,5) Shiatsu er et japansk ord som betyr: dypt trykkende massasje i sirkulerende bevegelser. Velg mellom 3 forskjellige program der Shiatsu funksjonen masserer langs med det valgte området på rygg, hele ryggen, øverste del av ryggen eller nederste del av ryggen. For å velge program trykkes på motsatt knapp og kontrollampen tenner, for å avbryte programmet trykkes på knappen igjen eller velg et annet program. SHIATSU punktmassasje (6) Når noen av massasjesetets Shiatsu program er aktivert kan man trykke noen av pilene for å aktivere punktmassasjen. Du kan deretter justere høyden opp eller ned med å holde inn respektive pilknapp. Vibrasjonsmassasje (7) Tilfør vibrasjonsmassasje for lårene. ROLLING massasje (9, 10, 11) Rullende massasje kan sammenliknes med to hender eller to tomler som arbeider opp og ned langs ryggraden. 6092_CS_UVN_1014.indd :04:05

21 Velg mellom 3 forprogrammerte massasjeprogram som lar massasjehodene massere opp og ned langs det valgte området på ryggen, nederste del av ryggen eller øverste del av ryggen og. For å velge program trykker du på motgåene knapp og kontrollampen tenner. For å avbryte programmet trykk på knappen igjen eller velg et annet program. Justering av bredden mellom massasjehodene (12) Når massasjesetet er i rullende (ROLLING) massasjeinnstilling kan bredden mellom massasjehodene stilles inn. Dette justerer området som blir massert langs ryggraden. Med hvert trykk vil massasjehodene flyttes til neste posisjon. Varmefunksjon (13) Myktgjørende varmefunksjon som aktiveres med å trykke på knappen, kontrollampen tenner og massasjehodene lyser rødt. For å deaktivere trykkes på knappen igjen. Husk at varmefunksjonen kun kan aktiveres etter at du har valgt en massasjefunksjon FORSIKTIG! Når du sitter på massasjesetet og må endre kroppsstilling, ikke trykk deg mot setet da det er fare for at du kan bli klemt. Putt heller ikke fingre eller hender i massasjemekanismen. Massasjesetets Shiatsu og Rullende massasje skal kun brukes på ryggen/ nakken. Hvis trekket som sitter utenpå massasjemekanismen er blitt slitt eller skadet skal massasjesetet ikke brukes men leveres til reparasjon. Bruk ikke overdrevent trykk mot massasjesetet når den er i bruk, da dette kan forårsake at motoren overbelastes. Ønskes en mykere massasje kan man sette en håndduk på/mot setet Viktig! Massasjesetet slås automatisk av etter 15 minutter. Dette fordi massasjesetet ikke skal brukes mer enn 15 minutter om gangen. Etter 15 minutters behandling anbefales minst 15 minutters hvile. OBS! Før massasjesetet slår seg av går den tilbake til opprinnelig innstilling. Rengjøring og vedlikehold Oppbevar massasjesetet i vesken ( se instruksjon under) som følger med. Husk at den skal oppbevares tørt _CS_UVN_1014.indd :04:05

22 Unngå kontakt med skarpe kanter som kan ødelegge trekket og stoppingen. Ledningen må ikke surres rundt produktet da det kan oppstå brudd på ledningen. Dra ut støpslet før rengjøring og la massasjesetet avkjøle. Massasjesetet kan rengjøres med en fuktig klut eller svamp og tørkes med en tørr klut. Vann eller andre væsker må ikke komme i kontakt med massasjesetet. Bruk aldri noen form for rengjøringsmiddel ved rengjøring. Det avtagbare ryggpleddet kan tas av og vaskes som forklart i instruksjonen. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres på en kommunal miljøstasjon. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøps kvittering skal medbringes i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres til butikken der det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Maridalsveien 15 E 0178 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm, 50/60Hz 35 watt Maks brukstid: 15 min pr. massasjebehandling Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _CS_UVN_1014.indd :04:05

23 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, laitteen osia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Henkilöiden, joilla on verenkiertohäiriöitä tai alentunut tuntoaisti, kuten diabeetikkojen, ei tule käyttää laitetta neuvottelematta asiasta ensiksi lääkärin kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei tule käyttää laitetta. Mikäli olet raskaana, neuvottele laitteen käytöstä lääkärin kanssa. 6. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja tiedostamaan käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 7. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 8. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa _CS_UVN_1014.indd :04:05

24 9. Laitetta saa käyttää vain istuma-asennossa. 10. Laitetta ei saa käyttää vuoteessa. 11. Laitetta ei saa käyttää nukkuessa. 12. Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa, kun pistotulppa on pistorasiassa tai laite on käynnissä. 13. Laitetta ei saa käyttää avotulen läheisyydessä. 14. Laitetta käytettäessä ei saa tupakoida. 15. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 16. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 17. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, eikä sitä tule käyttää ammattimaisesti tai lääketieteellisesti, koska laite ei lukeudu CEdirektiivin tarkoittamiin sähkölääkintälaitteisiin. 18. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Ennen käyttöä TÄRKÄÄ! Hierontatyynyn selkätuen takaosassa on ruuvi, joka suojaa hierontamekanismia kuljetuksen ajan. Ruuvi on poistettava ennen hierontatyynyn käyttöä. Käytä mukana seuraavaa kuusioavainta ja kierrä ruuvia vastapäivään. Ruuvin voi hävittää. HUOM. Ellei ruuvia poisteta ennen käyttöä, hierontatyyny saattaa vaurioitua pysyvästi! _CS_UVN_1014.indd :04:06

25 Vikailmoitus: Kaikki ohjauspaneelin merkkivalot syttyvät muutaman sekunnin ajaksi. Syy: Hierontatyynyn ylikuormitus. Ratkaisu: Varmista, että laitteen takaosassa oleva ruuvi on poistettu mukana seuraavalla kuusioavaimella. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys OBH Nordica Finland Oy:n kuluttajapalveluun. Liitä laitteen pistotulppa pistorasiaan. Hierontatyynyn ohjauspaneelista ovat valittavissa seuraavat ohjelmat: 1. DEMO Kaikkien ohjelmien lyhyt esittely 2. Hierontapäiden säätö 3. SHIATSU Shiatsuhieronta koko selälle 4. SHIATSU Shiatsuhieronta yläselälle 5. SHIATSU Shiatsuhieronta alaselälle 6. SHIATSU-pistehieronta 7. Reisien värähtelyhieronta 8. Virtakytkin ON/OFF 9. ROLLING Rullaava hieronta koko selälle 10. ROLLING Rullaava hieronta yläselälle 11. ROLLING Rullaava hieronta alaselälle 12. Painike hierontapäiden leveyden säätöä varten 13. Lämpötoiminto Tärkeää! Henkilöiden, joilla on verenkiertohäiriöitä tai alentunut tuntoaisti, kuten esimerkiksi diabeetikkojen tai niskavammasta kärsivien henkilöiden, ei tule käyttää hierontatyynyä neuvottelematta asiasta ensiksi lääkärin kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei tule käyttää hierontatyynyä. Mikäli olet raskaana, neuvottele hierontatyynyn käytöstä lääkärin kanssa. Hierontatyyny ei korvaa lääkärissäkäyntiä, ja pitkittyneiden vaivojen tai kipujen takia on aina suositeltavaa kääntyä lääkärin puoleen _CS_UVN_1014.indd :04:06

26 Käyttö kotona tai konttorissa OBH Nordica -hierontatyynyssä on kätevät hihnat, joiden ansiosta voit kiinnittää tyynyn melkein mihin tahansa tuoliin kiristämällä tarranauhan tuolin selkänojan ympäri. Hierontatyynyn selkä- ja istuinosan rakenteen ansiosta sitä on mahdollista käyttää useimpien istuinten päällä. Säädä kiristyshihnaa istuintyynyn alla olevan soljen avulla saadaksesi oikean kulman. Luonnollisesti voit myös halutessasi vain asettaa hierontatyynyn tuolin, nojatuolin tai sohvan päälle kiinnittämättä sitä. Hierontatyynyä ei ole tarkoitettu käytettäväksi autossa eikä sitä saa käyttää makuuasennossa. Huomaa, että emme suosittele hierontatyynyn asettamista suoraan puisille pinnoille, koska vetoketju voi vahingoittaa puupintaa. Ole myös varovainen, jos asetat hierontatyynyn päällystetyn huonekalun päälle. Suojaa tällöin istuin paksulla kankaalla. Virtakytkin (8) Liitä hierontatyynyn pistotulppa pistorasiaan. Käynnistä hierontatyyny painamalla virtakytkintä. Virtakytkimen merkkivalo syttyy. Sammuta hierontatyyny painamalla uudelleen virtakytkintä. Merkkivalo vilkkuu, kunnes hierontamekanismi palautuu perusasentoon ja kytkeytyy sen jälkeen pois päältä. DEMO (1) Jos haluat lyhyen esittelyn eri hierontavaihtoehdoista, paina DEMOpainiketta. Ohjelma esittelee shiatsuhieronnan, rullaavan hieronnan sekä värähtelyhieronnan ohjelmat ja sammuttaa sen jälkeen hierontatyynyn automaattisesti. Merkkivalot vilkkuvat ja kertovat, mitkä toiminnot ovat aktiivisia esittelyn aikana. Hierontapäiden säätö (2) Voit säätää hierontapäitä painikkeella niin, että ne sopivat sinun pituudellesi. Paina painiketta, kun hierontapäät ovat korkeimmassa halutussa asennossa ohjelman aikana. Tämän jälkeen hierontapäät eivät liiku valittua kohtaa korkeammalle. Tämä toiminto nollataan painamalla painiketta uudestaan, jolloin hierontapäät palaavat koko selän hierontaan. SHIATSUhieronta (3, 4, 5) Shiatsu on japanilainen hierontamuoto, johon sisältyy syvälle painavaa hierontaa pyörivin liikkein. Valitse kolmesta eri ohjelmasta, jossa shiatsuhieronta käsittelee valitsemaasi selän aluetta eli koko selkää, yläselkää tai alaselkää. Valitse haluttu ohjelma painamalla kyseistä painiketta, jolloin merkkivalo syttyy. Lopeta ohjelma painamalla uudestaan samaa painiketta tai valitse toinen ohjelma _CS_UVN_1014.indd :04:06

27 SHIATSUpistehieronta (6) Kun jokin shiatsuhieronta on hierontatyynyssä aktivoituna, pistekohtainen hieronta voidaan pysäyttää ja keskittää jollekin alueelle painamalla nuolipainiketta. Sen jälkeen hierontakohtaa voi säätää ylös- tai alaspäin pitämällä kyseinen nuolipainike sisään painettuna, kunnes haluttu asento on saavutettu. Värähtelyhieronta (7) Reisille tarkoitettu värähtelyhieronta. Rullaava hieronta (9, 10, 11) Rullaava hieronta muistuttaa kahden käden tai peukaloiden hierontaa niiden työskennellessä ylös ja alas selkärankaa pitkin. Valitse jokin kolmesta esiohjelmoidusta hierontaohjelmasta, joissa hierontapäät hierovat selän valittua aluetta eli koko selkää, yläselkää tai alaselkää ylös ja alas. Valitse ohjelma painamalla kyseistä painiketta, jolloin merkkivalo syttyy. Lopeta ohjelma painamalla painiketta uudestaan tai valitse toinen ohjelma. Hierontapäiden leveyden säätö (12) Kun hierontatyynyn rullaava (ROLLING) hierontaohjelma on aktivoitu, hierontapäiden välistä leveyttä voidaan säätää. Tämä muuttaa selkärankaa pitkin hierottavaa aluetta. Jokaisella painalluksella hierontapäät siirtyvät seuraavaan asentoon. Lämpötoiminto (13) Pehmentävä lämpötoiminto aktivoidaan painamalla painiketta. Samalla syttyy merkkivalo, ja hierontapäät loistavat punaisina. Lämmitys katkaistaan painamalla painiketta uudelleen. Huomaa, että lämpötoiminto voidaan aktivoida ainoastaan silloin, kun hierontatoiminto on valittu. VAROITUS! Kun istut hierontatyynyllä ja haluat vaihtaa asentoa, älä nojaa tyynyyn päin, koska se saattaa nipistää. Älä työnnä sormia tai käsiä hierontamekanismiin. Hierontatyynyn shiatsu- ja rullaavaa hierontaa tulee käyttää vain selälle/ niskalle. Jos hierontamekanismin päällä oleva materiaali kuluu tai vioittuu, hierontatyynyä ei saa käyttää, vaan se on vietävä korjattavaksi. Älä painaudu liian voimakkaasti hierontatyynyä vasten sen ollessa käytössä, sillä tämä voi aiheuttaa moottorin ylikuormittumisen. Jos haluat pehmeämpää hierontaa, aseta pyyheliina tyynyn päälle tai sitä vasten. Tärkeää! Hierontatyyny kytkeytyy automaattisesti pois päältä 15 minuutin kuluttua, koska tyynyä saa käyttää kerralla ainoastaan 15 minuuttia. Jokaisen _CS_UVN_1014.indd :04:06

28 15 minuutin käsittelyn jälkeen on suositeltavaa pitää vähintään 15 minuutin tauko. HUOM. Ennen kuin hierontatyyny kytkeytyy pois päältä, se palautuu perusasentoonsa. Puhdistus ja hoito Säilytä hierontatyyny omassa pakkauksessaan kuivassa paikassa (katso alla olevat ohjeet). Vältä teräviä reunoja, jotka voivat vaurioittaa tyynyn pintaa ja pehmustetta. Liitosjohtoa ei saa kiertää laitteen ympärille, koska johdon sisällä olevat virtajohtimet voivat vaurioitua. Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta ja anna hierontatyynyn jäähtyä. Hierontatyynyn voi puhdistaa kostealla liinalla tai sienellä. Pyyhi laite puhdistamisen jälkeen huolellisesti kuivalla liinalla. Vesi tai muut nesteet eivät saa päästä kosketuksiin hierontatyynyn kanssa. Hierontatyynyn puhdistamiseen ei saa käyttää mitään puhdistusainetta. Irrotettava selkätyyny voidaan pestä. Noudata seuraavia pesuohjeita: 28 Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) _CS_UVN_1014.indd :04:07

29 Tekniset tiedot OBH Nordica V verkkovirta, 50/60Hz 35 W Yhtäjaksoinen käyttöaika: enintään 15 minuuttia hierontajaksoa kohden. Oikeus muutoksiin pidätetään _CS_UVN_1014.indd :04:07

30 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. Persons with blood circulation problems or reduced sensibility, e.g. diabetics, should consult a physician before using the massage cushion. Persons with pacemakers should not use the massage cushion. Pregnant women should consult a physician before using the massage cushion. 6. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved. 7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances _CS_UVN_1014.indd :04:07

31 8. Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised. 9. The appliance should only be used in an upright position. 10. Do not use the appliance in bed. 11. Do not use the appliance when sleeping. 12. The appliance should never be left unattended when plugged in or when operating. 13. Do not keep the appliance next to a naked flame. 14. Do not smoke when using the massage cushion. 15. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 16. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice The appliance is for domestic use only, and must not be used professionally or medically, since the appliance is not included in the CE directive concerning electro-medical appliances. 18. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Before use IMPORTANT! The massager comes with a screw located at the back of the unit to protect the massager mechanism due to shipment, which must be removed before the first use to allow the shiatsu feature to function. Use the provided Allen key _CS_UVN_1014.indd :04:07

32 Then properly dispose of the screw. WARNING! Failure to remove screw may cause permanent damage to the massage cushion. Error: all remote control LEDS flash for a few seconds. Cause: massager overloaded. Solution: ensure the allen key bolt/screw has been removed from back of the massage cushion (using the allen key included). Should the condition continue after this, please contact the retailer. Connect the plug to a wall socket. Choose between the following programmes from the control panel: 1. DEMO A brief demonstration of all programmes. 2. Adjust the position of the massage heads 3. SHIATSU Shiatsu massage for the whole back. 4. SHIATSU Shiatsu massage for the upper back. 5. SHIATSU Shiatsu massage for the lower back. 6. SHIATSU spot massage 7. Vibrating massage for the thighs. 8. Switch ON/OFF 9. ROLLING Rolling massage for the whole back. 10. ROLLING Rolling massage for the upper back. 11. ROLLING Rolling massage for lower back. 12. Button for adjusting the width between the massage heads. 13. Heat function Important! Persons with blood circulation problems or reduced sensibility, e.g. diabetics or persons with neck injury, should consult a physician before using the massage cushion. Persons with pacemakers should not use the massage cushion. Pregnant women should consult a physician before using the massage cushion. The body massage does not compensate medical treatment. At continuous pain and ache you should always contact medical expertise. For use at home or office OBH Nordica s Shiatsu massage cushion incorporates a unique strapping system which allows you to fasten it to almost any chair by tightening the Velcro fastening around the backrest _CS_UVN_1014.indd :04:07

33 As well as the strapping system to secure the cushion to the back of most chairs, the massager also has an adjustable seat which enables use on most soft arm chairs and sofas. Simply adjust the strap length using the buckle under the seat to achieve the desired angle to fit your chair/sofa and the cushion can be used effectively at virtually any angle. By all means, you can also just put the cushion in a chair or sofa if you prefer. The massage cushion is not intended for use in cars and may not be used lying down. Please note: The massager is not recommended for use on wooden surfaces as the slipper may damage the wood. Caution is also recommended when using on upholstered furniture. Use some kind of thicker textile as protection. Switch (8) Connect the appliance. To turn on the massage cushion functions, press the switch. The pilot lamp lights. To switch off the massager, simply press the button again. The pilot lamp will blink while the dual massage mechanism returns to its lowest point and then it will turn off. DEMO (1) For a brief demonstration of the features of the Shiatsu massage cushion, press the DEMO button. The unit will complete one cycle combining Shiatsu, rolling and vibration massage. Once complete, the unit automatically turns off. The LED light will blink to indicate the active functions. Adjusting the massage heads (2) To customize the massage to your height, press the button at the highest desired position. The massage heads will not travel higher than that position for the duration of the massage. To deselect the feature press the button a second time. The massage will return to its full travel. SHIATSU massage (3, 4, 5) Shiatsu is a Japanese massage technique which means a deep kneading circular massage. Choose from 3 preset programs where the Shiatsu massage travels up and down in a specific area of the back. To select a program, simply press the button and the pilot lamp will illuminate. To deselect, press the button again and choose another program. SHIATSU spot massage (6) While the unit is in Shiatsu massage mode, press either up or down button to activate the spot massage. You may then adjust the mechanism position by pressing corresponding button until the desired position is reached. When you release the button the massager stops at desired setting. Vibrating massage (7) Adds vibrating massage to upper legs/thighs _CS_UVN_1014.indd :04:07

34 ROLLING massage (9, 10, 11) Rolling is like two hands or thumbs working up and down along your spine. Choose from 3 preset programs where the Rolling massage travels up and down in a specific area of the back. Whole back, upper back and lower back. To select a program, simply press the button and the pilot lamp will illuminate. To deselect, press the button again or choose another program. Adjustment of width between the massage heads (12) While the unit is in ROLLING massage mode, one can adjust the distance between the massage heads. This adjustment changes the area that is massaged along your spine. With each press, the massage heads will move to the next position. Heat function (13) Activate the heat function by pressing the button and the corresponding light will illuminate an the massage heads will glow red. To deselect press the button again. Note that the heat function only can be activated after choosing a massage program. CAUTION! To avoid pinching do not lean on the dual massage mechanism in the cushion when adjusting your body position. Do not jam or force fingers or hands in the moving massage mechanism. The massage cushion Shiatsu and Rolling massage is only to be used at the back/neck. If the fabric or material covering the massage mechanism becomes torn or damaged, discontinue use. Only gentle force should be exerted against the unit in order to eliminate any/ all risk of injury and to avoid overloading the motor. Soften the massage force by placing a towel between yourself and the unit. Important! The cushion will auto shut off after 15 minutes. This because the massage cushion should not be used for more than 15 minutes at a time. After a 15 minutes treatment we recommend a rest for at least 15 minutes Note! The moving dual massage mechanism always parks or finishes in its lowest position _CS_UVN_1014.indd :04:07

Wellness. Type 6091. shiatsu 3D back & shoulder // back & shoulder massage with heat and vibration // Shiatsu massage shoulder // Rolling massage //

Wellness. Type 6091. shiatsu 3D back & shoulder // back & shoulder massage with heat and vibration // Shiatsu massage shoulder // Rolling massage // Wellness shiatsu 3D back & shoulder // back & shoulder massage with heat and vibration // Shiatsu massage back // Shiatsu massage shoulder // Rolling massage // Quick heat // 3D function // 6 programs

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Welness. shiatsu total control // back & lumbar massage with heat and vibration // MAXIMAL COVERAGE MASSAGE HEAT VIBRATION.

Welness. shiatsu total control // back & lumbar massage with heat and vibration // MAXIMAL COVERAGE MASSAGE HEAT VIBRATION. Welness DEEP KNEADING ACTION MAXIMAL COVERAGE MASSAGE HEAT VIBRATION shiatsu total control // back & lumbar massage with heat and vibration // 2x2 massage nodes 80% more coverage // Reinforced, adjustable

Læs mere

Wellness. Type 6090. shiatsu 3D long back // back massage with heat and vibration // Shiatsu massage // Rolling massage //

Wellness. Type 6090. shiatsu 3D long back // back massage with heat and vibration // Shiatsu massage // Rolling massage // Wellness shiatsu 3D long back // back massage with heat and vibration // Extra long back adjustable to your height // Shiatsu massage // Rolling massage // Quick heat // 3D function // 6 programs // Type

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

6076_CS_UVN_0415.indd :44:00

6076_CS_UVN_0415.indd :44:00 6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-08-28 15:44:00 Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

6 6 different programs // Wellness. shiatsu // electronic body massage // Type Shiatsu massage // Seat massage // Touch pad control //

6 6 different programs // Wellness. shiatsu // electronic body massage // Type Shiatsu massage // Seat massage // Touch pad control // Wellness shiatsu // electronic body massage // Shiatsu massage // Seat massage // Rolling massage // 6 6 different programs // Touch pad control // Type 6088 Brugsanvisning - dansk...side 3-7 Bruksanvisning

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

6081_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 09:17:21

6081_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 09:17:21 6081_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 09:17:21 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable //

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable // Wellness flexi massager // massager // 2 massage settings // Cordless // Rechargeable // Colour indicator // Resilient massage head // Type 6070 6070_PC_0308.indd 1 2008-05-08 10:11:13 Brugsanvisning -

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments //

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments // Wellness double action massager // with infrared heat // Detachable handle // Infrared heat // Variable massage strength // 2 massage attachments // Type 6072 6072 Double action massager with infrared

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Wellness. shiatsu // back massager with heat // Type 6069, Shiatsu massage // With heat // Touch pad control // With light //

Wellness. shiatsu // back massager with heat // Type 6069, Shiatsu massage // With heat // Touch pad control // With light // Wellness shiatsu // back massager with heat // Shiatsu massage // With light // With heat // 3 3 different programs // Touch pad control // Type 6069, 6071 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings //

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Wellness neck massage // neck massage // Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Detachable elastic ribbon // Battery operated 2 x AA batteries // Type 6036 1 Brugsanvisning

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 1 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 6719_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013 11:19:48 AM

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere