BILAGSOVERSIGT. Bilag 1 - LOGBOG. Bilag 2 - GUIDES. Bilag 3 - ETABLERINGS OMKOSTNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAGSOVERSIGT. Bilag 1 - LOGBOG. Bilag 2 - GUIDES. Bilag 3 - ETABLERINGS OMKOSTNINGER"

Transkript

1 BILAGSOVERSIGT Bilag 1 - LOGBOG Bilag 3 - ETABLERINGS OMKOSTNINGER

2 Bilag 1 - LOGBOG

3 Bilag 1 - LOGBOG

4 Bilag 1 - LOGBOG

5 Bilag 1 - LOGBOG

6 Bilag 1 - LOGBOG

7 Bilag 1 - LOGBOG

8 Bilag 1 - LOGBOG

9 GUIDES - Bilag til evalueringsrapport Side 1 AKTIVITET 1 PC med touch skærm BESKRIVELSE Interface Touch skærm Indhold Diverse spil e-bøger Dias-show Beskrivelse Stationær PC kombineret med en touch skærm. Brugeren benytter sine fingre til at berøre skærmen og spille spil eller bladre i e-bøger og billeder. Egnet brugertype Egnet til brugere med begrænset brug af hånd og arm der derfor ikke kan/er i stand til at styre en mus der ikke forstår forbindelsen mellem mus/kontakt og skærm alle kognitive niveauer der findes mange spil til alle typer brugere Ikke egnet til brugere med stærkt nedsat syn eller som er blinde der ikke kan bevæge/styre armen

10 Side 2 KRAVSSPECIFIKATION Hardware Stationær PC Touch skærm (alternativt en touch skærm med indbygget PC eller en bærbar PC med touch skærm-teknologi) Keyboard kan være nødvendig til visse input til PC en (af Medarbejder). Mus kan være nødvendig til visse input til PC en Diverse Mobilt PC-bord Forlængerledning Software Diverse spil Power Point til produktion af e-bøger og dias-show Media Mixer til produktion af e-bøger, spil og kommunikationstavler -medarbejder IKT kursus Der må påregnes at Medarbejdere bruger tid på at dygtiggøre sig i de forskellige programmer og på produktion/opdatering af spil og e-bøger. -beboer (bruger) Individuelt -pårørende Individuelt INDKØB Varebeskrivelse Prisoverslag Vedligeholdelse /levetid Stationær PC med CD-drev Ca Jævnlig fornyelse af hardware må påregnes. En PC har en levetid på ca 2-4 år afhængig af brug. Touch skærm Ca Mus Keyboard PC-bord Office-pakke Spil Ca kr. pr. spil Media Mixer Ca kr. for institutionslicens med Medarbejderlicens

11 Side 3 FORLØB Opsætning PC og Touch skærm etableres og fastgøres på et mobilt PC-bord Information Medarbejder informeres om aktiviteten. Medarbejder oplæres i brug af aktiviteten. Der bør placeres en guide ved aktiviteten; hvordan den kan benyttes og hvor der hentes support. (benyt evt. guiden i dette dokument) Udskriv guiden, laminer den og sæt den op ved aktiviteten. Screening Beboerne screenes til aktiviteten dvs. at det vurderes hvorvidt beboeren fysisk er i stand til at benytte aktiviteten og hvilke justeringer der eventuelt skal for at det bliver muligt fysisk. Derefter afprøves aktiviteten. Det er vigtigt at screeningen ikke foregår på baggrund af vurderinger af beboernes interesse eller psykiske formåen, da det kan vise sig at beboerne kan overraske både med interesse og formåen. Forberedelse Aktiviteten forberedes til den enkelte bruger Relevante spil udvælges og gennemses for at afgøre hvilke indstillinger i spillet der passer til brugeren. e-bøger og spil udarbejdes i MediaMixer og PowerPoint Billeder der er relevante til brugeren udvælges til dias-shows Brugeren bør aktivt oplæres i brug af aktiviteten fx hvordan man spiller et specifikt spil eller hvordan man bladrer i en e-bog. Dette kan være en længere proces der vil være individuel for hver bruger. Udfasning af støtte Når brugeren har forstået brugen af aktiviteten arbejdes der med udfasning af støtte/hjælp så brugeren bliver mere selvstændig med aktiviteten. Implementering Aktiviteten implementeres i beboerens hverdag. Der arbejdes med udfasning af støtte og større selvstændighed. Evaluering og justering Aktiviteten bør løbende evalueres med den enkelte bruger Er opsætningen passende for beboeren? Hvordan kan beboerens selvstændige brug af aktiviteten forbedres? Er der behov for nye spil? Er der behov for nyt individuelt tilpasset materiale? Er der mulighed for at lade beboeren få adgang til aktiviteten på andre tidspunkter af dagen?

12 Side 4 SESAMA-projektet Denne aktivitet var blandt de aktiviteter, der i 2010 blev afprøvet i demonstrationsprojektet SESAMA, hvor en række teknologi-aktiviteter blev afprøvet. Projektet involverede 14 brugere på en boinstitution på Bornholm. Brugerne må betegnes som blandt de svageste multihandicappede udviklingshæmmede i alderen 40 år og opefter. I projektet blev brugerne inddelt i 4 grupper i et forsøg på at matche brugere med de bedst egnede aktiviteter. Denne aktivitet viste sig at være bredt egnet over gruppe 3 og 4. Brugere i gruppe 1 og 2 egner sig umiddelbart ikke til brug af touch skærm, da det kræver styret brug af mindst een arm. Aktiviteten egner sig ikke til blinde, men der er dog enkelte spil der egner sig til svagtseende. Aktiviteten vakte god interesse da den først blev introduceret, men flere brugere viste kun forbigående interesse. For de fleste brugere i projektet var dette deres første møde med en computer og det vurderes at der i denne gruppe er behov for en længere tilvænningsperiode og oplæring af brugerne. Herudover synes brugerne i projektet at have stort behov for individuelt udarbejdet og tilpasset materiale og foretrak personlige billeder frem for generiske spil og e-bøger. POTENTIALE Generelt rummer aktiviteten gode muligheder for at optræne brugeren i mere selvstændigt brug. Udfasning af hjælp bør være en del af oplæringen og implementeringen, så Medarbejder på sigt kan gå mellem flere brugere og give støtte. (se illustration nedenfor, hvor den hvide figur er brugeren, den grå er Medarbejder og de små prikker illustrerer aktiviteter) Aktiviteten er meget fleksibel og der er potentiale for en lang række aktiviteter når brugeren har lært at benytte touch skærmen. Der findes mange spil på cd og der er også egnede spil på Internettet. Med Media Mixer er der mulighed for at udarbejde nyt og individuelt tilpasset materiale til brugerne. Medarbejdere bør oplæres i brug af programmet og der må indregnes Medarbejdertid til udarbejdelse af materiale.

13 Side 5 VANSKELIGHEDER Aktiviteten rummer visse begrænsninger. Generelt er en PC kompliceret. Der kræves en ordentlig support-kilde der kan hjælpe med løbende vanskeligheder med computeren og spillenes funktion. Spil og programmer kan indstilles til den enkelte bruger men det kan være besværligt og ikke praktisk muligt at skifte indstillinger hver gang en ny bruger kommer til computeren. Der kan derfor være behov for at hver bruger har deres egen PC-station.

14 Side 6 GUIDE: AKTIVITET 1 PC med touch skærm Aktivitet PC med touch skærm Spil e-bøger dias show Interface Touch skærm Opstilling: Computeren tændes og spillet startes op Brug touch skærmen til at spille Aktiviteten: Beboeren trykker på skærmen for at spille eller for at bladre i e-bøger og billeder. Målet er at beboeren lærer at betjene skærmen alene. Hjælp beboeren med at trykke på skærmen ved at guide deres hånd. Gentages et par gange før man venter og ser om beboeren trykker alene. Faser: Enkelte beboere vil kunne lære selv at starte spillet ved at trykke på ikonet på skrivebordet. Enkelte beboere vil kunne lære at vælge mellem 2 og senere flere ikoner på skrivebordet og derved opnå større selvstændighed og kunne aktivere sig selv i længere tidsrum.

15 Side 7 AKTIVITET 2 Kontaktstyret PC BESKRIVELSE Interface 0-1 kontakt Indhold Diverse spil e-bøger Dias-show Beskrivelse Stationær PC kombineret med en 32 monitor og 0-1 kontakt. Brugeren benytter 0-1 kontakten til at bladre i e-bøger og spille spil. Egnet brugertype Egnet til brugere med begrænset brug af hånd og arm og derfor ikke er i stand til at styre en mus der har forstået forbindelsen mellem kontakt og skærm med en bred vifte af færdigheder der findes mange spil til alle typer brugere lkke egnet til brugere med stærkt nedsat syn eller blindhed der ikke kan bevæge/styre armen

16 Side 8 KRAVSSPECIFIKATION Hardware Stationær PC 32" skærm (eller mindre) Keyboard nødvendig til visse input til PC en Mus nødvendig til visse input til PC en Diverse Mobilt PC-bord eller monitor stativ på hjul med hylde til PC Forlængerledning Software Diverse spil Power Point til produktion af e-bøger og dias-show MediaMixer til produktion af e-bøger, spil og kommunikationstavler -Medarbejder Evt. IKT kursus Der må påregnes at Medarbejder bruger tid på at dygtiggøre sig i de forskellige programmer og på produktion af spil og e-bøger. -beboer Individuelt -pårørende Individuelt INDKØB Varebeskrivelse Prisoverslag Vedligeholdelse/levetid PC m. CD-drev Ca kr. 32 monitor Ca kr. Jævnlig fornyelse af hardware må påregnes. En PC har en levetid på ca. 2-4 år afhængig af brug. Speciel mus med udtag til 0-1 kontakt Office-pakke Evt. HELPI styringsbox Keyboard PC-bord /stativ Spil MediaMixer Ca kr. pr. spil Ca kr. for institutionslicens med Medarbejderlicens

17 Side 9 FORLØB Opsætning Information Screening PC og monitor etableres og fastgøres på et mobilt PC-bord eller et monitor-stativ på hjul Medarbejder informeres om aktiviteten. Medarbejder oplæres i brug af aktiviteten. Der bør placeres en guide ved aktiviteten; hvordan den kan benyttes og hvor der hentes support. (benyt evt. guiden i dette dokument) Udskriv guiden, laminer den og sæt den op ved aktiviteten. Beboerne screenes til aktiviteten dvs. at det vurderes hvorvidt beboeren fysisk er i stand til at benytte aktiviteten og hvilke justeringer der eventuelt skal for at det bliver muligt fysisk. Derefter afprøves aktiviteten. Det er vigtigt at screeningen ikke foregår på baggrund af vurderinger af beboernes interesse eller psykiske formåen, da det kan vise sig at beboerne kan overraske både med hensyn til interesse og psykisk formåen. Forberedelse Aktiviteten forberedes til den enkelte bruger relevante spil udvælges og gennemses for at afgøre hvilke indstillinger i spillet der passer til brugeren. e-bøger og spil udarbejdes i MediaMixer og PowerPoint Billeder der er relevante for brugeren udvælges til dias-shows Beboeren oplæres i brug af aktiviteten. Dette kan være en længere proces der vil være individuel for hver bruger. Udfasning af støtte Når beboeren har forstået brugen af aktiviteten arbejdes der med udfasning af støtte/hjælp så brugeren på sigt bliver mere selvstændig i aktiviteten. Implementering Beboeren oplæres i brug af aktiviteten. Dette kan være en længere proces. Aktiviteten implementeres i beboerens hverdag. Evaluering og justering Aktiviteten bør løbende evalueres med den enkelte bruger Er opsætningen passende for beboeren? Hvordan kan beboerens selvstændige brug af aktiviteten forbedres? Er der behov for nye spil? Er der behov for nyt individuelt tilpasset materiale? Er der mulighed for at lade beboeren få adgang til aktiviteten på andre tidspunkter af dagen? Udbredelse Aktiviteten screenes og afprøves med andre beboere for at afgøre om de kan have glæde af aktiviteten eller en variation af den.

18 Side 10 SESAMA-projektet Denne aktivitet var blandt de aktiviteter, der i 2010 blev afprøvet i demonstrationsprojektet SESAMA, hvor en række teknologi-aktiviteter blev afprøvet. Projektet involverede 14 brugere på en bo-institution på Bornholm. Brugerne må betegnes som blandt de svageste med multihandicappede udviklingshæmmede i alderen 40 opefter. I projektet blev brugerne inddelt i 4 grupper i et forsøg på at matche brugere med de bedst egnede aktiviteter. Denne aktivitet viste sig at være bredt egnet over gruppe2, 3 og 4. Aktiviteten egner sig ikke til blinde men der er dog enkelte spil der egner sig til svagtseende. Mange brugere med begrænset brug af armene der ikke ville kunne benytte en almindelig mus eller et keyboard, er i stand til at trykke på den store 0-1 kontakt. Aktiviteten vakte god interesse da den først blev introduceret men flere brugere viste kun forbigående interesse. For de fleste brugere i projektet var dette deres første møde med en computer og det vurderes at der i denne gruppe er behov for en længer tilvænningsperiode og oplæring af brugerne. Herudover syntes brugerne i projektet at have stort behov for individuelt udarbejdet og tilpasset materiale og foretrak personlige billeder over generiske spil og e-bøger. POTENTIALE Aktiviteten rummer gode muligheder for at optræne brugeren i mere selvstændigt brug. Udfasning af hjælp bør være en del af oplæringen og implementeringen, så medarbejdere på sigt kan gå mellem flere beboere og støtte. (se illustration ovenfor, hvor den hvide figur er brugeren, den grå er medarbejder og de små prikker illustrerer aktiviteten) Aktiviteten er meget fleksibel og der er potentiale for en lang række aktiviteter når brugeren har lært at benytte 0-1 kontakten og forstået sammenhængen mellem den og skærmen. Der er

19 Side 11 mulighed for at koble flere kontakter til PC en og derved udvide brugen af PC en. Der findes mange spil på disk og der er også egnede spil på internettet. MediaMixer er der mulighed for at udvikle nyt og individuelt tilpasset materiale til brugerne. Medarbejdere bør oplæres i brug af programmet og der må indregnes medarbejder tid til udarbejdelse af materiale. VANSKELIGHEDER Aktiviteten rummer visse begrænsninger. Generelt er en PC kompliceret. Der kræves en ordentlig support-kilde der kan hjælpe med løbende vanskeligheder med computeren og spillenes funktion. Spil og programmer kan indstilles til den enkelte bruger men det kan være besværligt og ikke praktisk muligt at skifte indstillinger hver gang en ny bruger kommer til computeren. Der kan derfor være behov for at hver bruger har deres egen PC-station. Brugen af 0-1 kontakt i modsætning til touch skærm begrænser adgangen til funktioner på PC en. Med en enkelt kontakt tilsluttet vil funktionen svare til et klik med musen. Der er mulighed for via en styringsboks at tilslutte flere kontakter der så kan tilegnes hver deres funktion.

20 Side 12 GUIDE: STATION 2 kontaktstyret PC Aktivitet Interface PC med monitor og 0-1 kontakt spil e-bøger dias-show 0-1 kontakter Opstilling: Computeren tændes og PowerPoint startes op e-bogen åbnes og sættes på fuld skærm (tryk F5 på tastaturet) Den røde 0-1 kontakt tilsluttes via special-musen (med 0-1 udtag) og ledninger samles bag skærmen Aktiviteten: Beboeren trykker på den røde knap for at bladre i e-bogen (har bogen lyd kan det være nødvendigt at trykke to gange før næste slide vises) Målet er at beboeren lærer at betjene knappen alene. Hjælp beboeren med at trykke på knappen ved at guide deres hånd. Gentages et par gange før beboeren man venter og ser om beboeren trykker alene. Brug også PC en til at spille spil og bladre i billeder Faser: Forsøg også med Touch skærmen hvis 0-1 kontakten er for stor en abstraktionsfaktor for beboeren. Nogle brugere vil kunne lære at bladre frem og tilbage i e-bogen. Til dette formål skal der tilknyttes en HELPI styringsboksen og tilslutte kontakter én for næste og én for forrige

21 Side 13 AKTIVITET 3 SoundBeam BESKRIVELSE Interface Ultralyds-sensor Indhold Musik og toner Beskrivelse SoundBeam er et system der består af en central kontrolbox, højttalere og en ultralyds-sensor der er monteret på et stativ. Sensoren rettes mod brugeren. Når brugeren bevæger sig i ultralydsstrålen omdannes bevægelserne til toner i den centrale kontrolbox. Systemet kan indstilles til at reagere på små bevægelser (som bevægelser af en finger) eller store bevægelser (som at køre frem og tilbage i en kørestol). Kan indstilles til en lang række forskellige rytmer og instrumenter. Tilsluttes en eller flere sensorer så flere brugere kan komponere sammen. Egnet brugertype Egnet til brugere med begrænset brug af hånd og arm og derfor ikke kan er i stand til at spille traditionelle musikinstrumenter med eller uden kontrollerede bevægelser med eller uden forståelse for årsag-virkning i kørestol eller ude af kørestol (f.eks. liggende på underlag på gulvet), Ikke egnet til brugere med stærkt nedsat hørelse eller døvhed.

22 Side 14 KRAVSSPECIFIKATION Hardware SoundBeam system: SoundBeam nr. 5 kontrolbox 1-4 ultralydssensorer ( beams ) Højttalere Switchbox 1-5 fodpedaler ( switches ) Diverse Mobilt rullebord så aktiviteten kan være mobil Forlængerledning Software Inkluderet Undersøg evt. om der tilbydes instruktionskursus fra forhandleren. Medarbejder Det må påregnes at medarbejder bruger tid på at sætte sig ind i de forskellige programmer og indstillinger af SoundBeam. -beboer Aktiviteten kræver ingen egentlig oplæring af beboeren. SoundBeam vil spille musik så længe beboeren bevæger sig og det er ikke et krav at beboeren har forstået årsag-virkning. Mange brugere vil dog forstå sammenhængen mellem deres bevægelser og den musik de genererer og vil begynde at lege/eksperimentere foran sensoren. -pårørende Individuelt INDKØB Varebeskrivelse Prisoverslag Vedligeholdelse/levetid SoundBeam 5 Ca kr. Fornyelse af hardware må påregnes. Højttalere rullebord

23 Side 15 FORLØB Opsætning SoundBeams kontrolbox og højttalere etableres og fastgøres på et mobilt rullebord. Sensoren skal være monteret på et løst stativ som kan flyttes rundt og justeres til den enkelte brugers behov. Information Medarbejder informeres om aktiviteten. Medarbejder oplæres i brug af aktiviteten. Der bør placeres en guide ved aktiviteten; hvordan den kan benyttes og hvor der hentes support. (benyt evt. guiden i dette dokument) Udskriv guiden, laminer den og sæt den op ved aktiviteten. Screening Beboerne screenes til aktiviteten dvs. at det vurderes hvorvidt beboeren fysisk er i stand til at benytte aktiviteten og hvilke justeringer der eventuelt skal for at det bliver muligt fysisk. Derefter afprøves aktiviteten. Det er vigtigt at screeningen ikke foregår på baggrund af vurderinger af beboernes interesse eller psykiske formåen, da det kan vise sig at beboerne kan overraske både med hensyn til interesse og psykisk formåen. Forberedelse Aktiviteten klargøres og indstilles til den pågældende beboer. Indstilling af toner/rytmer Indstilling af sensorens rækkevidde Placering af stationen i aktivitetscenter, på brugerens værelse, på gangen e.l. Beboeren oplæres i brug af aktiviteten. Der støttes bedst ved at guide brugerens hænder/arme foran sensoren så der genereres lyde. Brugeren oplever bedst forbindelsen mellem bevægelse og lyd ved selv at bevæge sig foran sensoren. Det giver ikke umiddelbart resultat at en medarbejder demonstrerer aktiviteten beboeren skal selv prøve. Udfasning af støtte Medarbejder kan som nævnt guide brugeren i at bevæge sig. Herefter bør brugeren eksperimentere og opleve aktiviteten på egen hånd. Implementering Aktiviteten implementeres i beboerens hverdag. Evaluering og justering Aktiviteten bør løbende evalueres med enkelte brugere Er indstillingen af sensoren og toner/rytmer passende for beboeren? Er der mulighed for at lade beboeren få adgang til aktiviteten på andre tidspunkter af dagen? Udbredelse Aktiviteten screenes og afprøves med andre beboere for at afgøre om de kan have glæde af aktiviteten eller en variation af den.

24 Side 16 SESAMA-projektet Denne aktivitet var blandt de aktiviteter, der i 2010 blev afprøvet i demonstrationsprojektet SESAMA, hvor en række teknologi-aktiviteter blev afprøvet. Projektet involverede 14 brugere på en boinstitution på Bornholm. Brugerne må betegnes som blandt de svageste med multihandicappede udviklingshæmmede i alderen 40 opefter. I projektet blev brugerne inddelt i 4 grupper i et forsøg på at matche brugere med de bedst egnede aktiviteter. Denne aktivitet viste sig at være bredt egnet over alders grupper. Aktiviteten egner sig ikke til døve. POTENTIALE Aktiviteten rummer gode muligheder for at kunne benyttes af mange typer brugere og i mange sammenhænge. Da sensoren kan indstilles til store og små bevægelser kan næsten alle type brugere have glæde af aktiviteten. SoundBeam kan indstilles til rolige eller hurtige rytmer og forskellige musikgenrer alt efter brugerens præferencer. Brugeren kan være stående/dansende eller sidde i kørestol. Brugeren kan også ligge på en måtte på gulvet og SoundBeam kan derved være med til at opmuntre til stillingsskift og bevægelse når brugeren er ude af kørestolen Med SoundBeam er der også potentiale for fællesaktivitet. Med ekstra til koblede sensorer kan flere brugere bidrage til musik/lyde samtidig. VANSKELIGHEDER Aktiviteten rummer visse begrænsninger. Indstillingen af SoundBeam kan være komplicerede. Der kræves en ordentlig support-kilde der kan hjælpe med løbende vanskelligheder med systemet. Når SoundBeam er tændt reagerer den på alle bevægelser og der er derfor ikke mulighed for at vælge aktiviteten fra hvis man som bruger ikke er mobil. Der er mulighed for at tilkoble en 0-1 kontakt til at tænde/slukke for SoundBeam, hvilket kræver et bevidst valg og mere målrettet oplæring af brugeren.

25 Side 17 GUIDE: STATION 3 SoundBeam Aktivitet Interface SoundBeam Ultralyds-sensor Opstilling: SoundBeam opstilles og tilsluttes SoundBeam indstilles så der ingen baggrundsmusik er Sensoren opstilles så den er rettet mod beboeren Aktiviteten: Beboeren bevæger sig foran sensoren. Sensoren udsender en smal kegleformet stråle af lyd. Bevægelser langs denne stråle giver en kontinuerlig skala af lyd. Bevægelser på tværs af strålen giver enkelte noder. Målet er at beboeren skal opleve sin egen indflydelse på musikken/lydene. Medarbejder bør undgå at bevæge sig i sensoren eller kun hvis de guider beboeren fysisk til bevægelse. Faser: Når beboeren har forstået sammenhængen mellem sine bevægelser og lyden kan man evt. tilslutte baggrundsrytmen på SoundBeam (referer til brugsanvisningen). Hvordan man indstiller SoundBeam: Sensoren udsender en smal kegleformet stråle af lyd. Bevægelser langs denne stråle giver en kontinuerlig skala af lyd. Bevægelser på tværs af strålen giver enkelte noder. For at ændre sensoren rækkevidde trykkes på RANGE og drej den gule knap til den ønskede rækkevidde. Tryk herpå på ENTER. Referer til brugsanvisningen

26 Side 18 AKTIVITET 4 MP3-afspiller BESKRIVELSE Interface 0-1 kontakt Indhold Musik og lydbøger Beskrivelse En MP3-afspiller afspiller musik og historier i MP3-format. Brugeren trykker på en 0-1 kontakt for at spole frem i numrene. Der kan tilsluttes op til 3 stk. 0-1 kontakter een for spil/pause, een for forrige nummer og een for næste nummer Egnet brugertype Egnet til brugere med begrænset brug af hånd og arm og derfor ikke i stand til at benytte de små knapper på selve afspilleren. Ikke egnet til brugere med stærkt nedsat hørelse eller døvhed

27 Side 19 KRAVSSPECIFIKATION Hardware MP3-afspiller USB-stik Diverse Mobilt rullebord så aktiviteten kan være mobil Forlængerledning Software - Der må påregnes at medarbejder bruger tid på at sætte sig ind i brugen af selve MP3-afspilleren og desuden i hvordan man downloader MP3-filer fra internettet og overfører dem til USB-stik. -Medarbejder -beboer Individuelt -pårørende Individuelt INDKØB Varebeskrivelse Prisoverslag Vedligeholdelse/levetid MP3-afspiller Ca kr. 0-1 kontakter 0-2 Evt. Helpi-box kr. pr. stk. Jævnlig udskiftning af MP3 afspilleren må påregnes. Den vil have en levetid på 2-4 år afhængig af brug Ca kr. rullebord

28 Side 20 FORLØB Opsætning MP3-afspilleren kan evt. etableres og fastgøres på et mobilt rullebord med Velcro hvis der er sandsynlighed for at brugeren flytter afspilleren eller kaster med den. Information Medarbejder informeres om aktiviteten. Medarbejder oplæres i brug af aktiviteten. Der bør placeres en guide ved aktiviteten; hvordan den kan benyttes og hvor der hentes support. (benyt evt. guiden i dette dokument) Udskriv guiden, laminer den og sæt den op ved aktiviteten. Screening Beboerne screenes til aktiviteten dvs. at det vurderes hvorvidt beboeren fysisk er i stand til at benytte aktiviteten og hvilke justeringer der eventuelt skal for at det bliver muligt fysisk. Derefter afprøves aktiviteten. Det er vigtigt ikke at screene på baggrund af vurderinger af beboernes interesse eller psykiske formåen, da det kan vise sig at beboerne kan overraske både med hensyn til interesse og psykisk formåen. Forberedelse Aktiviteten klargøres og indstilles til den pågældende beboer. Indhentning af musik og historier der er relevante til den pågældende bruger Den tilhørende 0-1 kontakt placeres så brugeren nemt kan nå den den kan fastgøres med Velcro til kørestolen eller et bord eller til selve rullebordet. Beboeren oplæres i brug af aktiviteten. Dette kan være en længere proces der vil være individuel for hver bruger. Udfasning af støtte Når beboeren har forstået brugen af aktiviteten arbejdes der med udfasning af støtte/hjælp så brugeren bliver mere selvstændig i aktiviteten. Implementering Aktiviteten implementeres i beboerens hverdag. Evaluering og justering Aktiviteten bør løbende evalueres med den enkelte bruger Er placeringen af 0-1 kontakten passende for beboeren? Er der mulighed for at lade beboeren få adgang til aktiviteten på andre tidspunkter af dagen? Skal indholdet af USB-stik opdateres eller udbyttes Udbredelse Aktiviteten screenes og afprøves med andre beboere for at afgøre om de kan have glæde af aktiviteten eller en variation af den.

29 Side 21 SESAMA-projektet Denne aktivitet var blandt de aktiviteter, der i 2010 blev afprøvet i demonstrationsprojektet SESAMA, hvor en række teknologi-aktiviteter blev afprøvet. Projektet involverede 14 brugere på en boinstitution på Bornholm. Brugerne må betegnes som blandt de svageste med multihandicappede udviklingshæmmede i alderen 40 opefter. I projektet blev brugerne inddelt i 4 grupper i et forsøg på at matche brugere med de bedst egnede aktiviteter. Denne aktivitet viste sig at være bredt egnet over alle grupper. POTENTIALE Aktiviteten rummer gode muligheder for at optræne brugeren i mere selvstændigt brug. Udfasning af hjælp.bør være en del af oplæringen og implementeringen, så medarbejder på sigt kan gå mellem flere beboere og støtte. (se illustration nedenfor, hvor den hvide figur er brugeren, den grå er medarbejder og de små prikker illustrerer aktiviteten) Aktiviteten bør tilpasses til den enkelte bruger. Der kan lægges musik og historier ind på det medfølgende USB-stik eller SD-kort, der matcher eller udfordrer brugerens præferencer. Der kan også indtales beskeder, instrukser eller meddelelser som kan afspilles på MP3-spilleren. (dette kræver en PC og software til dette formål) medarbejder eller pårørende kan indtale historier. Med afspilleren er der også potentiale for fællesaktivitet. Flere brugere kan sidde afspilleren og lytte sammen. Der er mulighed for at koble op til 3 kontakter til afspilleren således at man kan opnå tre funktioner: tænd/sluk, næste nummer og sidste nummer. VANSKELIGHEDER Afspilleren er nem at bruge og det er forholdsvist nemt at lægge nye MP3-filer ind på USB-stik eller SD-kort. Der kan være vanskeligheder ved at oplære beboerne i brug af afspilleren. Det er svært at prompte brugeren, da det jo ikke altid er muligt at vide om brugeren ønsker at lytte videre eller hellere vil videre til næste nummer.

30 Side 22 GUIDE: STATION 4 MP3-afspiller Aktivitet Interface Miljø MP3 afspiller/ Musik og lydbøger 0-1 kontakter På værelset Opstilling: MP3 afspilleren oplades eller opladerstikket sættes i stikkontakten. 0-1 kontakten med rødt låg monteres i start/pause -udtaget bag på afspilleren (midterste af de tre huller) og ledninger og kabler samles bag afspilleren Tænd afspilleren ved at dreje knappen foran på apparatet og indstil lyden til en passende styrke. Aktiviteten: Beboeren trykker på den røde knap og historien/musikken afspilles. Målet er at beboeren lærer at betjene spilleren alene. Øv med beboeren ved at slukke for musikken og hjælpe dem med at tænde igen (ved tryk på den røde knap). Lad dem lytte lidt og sluk så igen. Gentag et par gange før beboeren lytter alene. Faser: Når beboeren har lært at benytte den start/pause -funktionen via den røde 0-1 kontakt kan man forsøge at lære beboeren selv at tænde afspilleren ved at dreje på knappen foran på afspilleren. For nogle beboere kan det være mere relevant at benytte næste nummer -funktionen (f.eks. hvis man lytter til musik og hellere vil høre et andet nummer) Her sættes den gule 0-1 kontakt i næste nummer -udtaget (det højre af de tre huller bag på afspilleren) Enkelte beboere kan måske lære at benytte alle tre funktioner samtidig. Start med at tilslutte den gule 0-1 kontakt i næste nummer -udtaget bag på afspilleren. Når beboeren kan skelne mellem disse to funktioner kan den grønne 0-1 kontakt tilsluttes i forrige nummer udtag.

31 Side 23 Hvordan downloader man og lægger nye historier/numre på afspillerens memorystick: Download: Gå ind på TDC Plays hjemmeside - Brug søgefeltet til at søge efter en bestemt kunstner eller sang eller brug fanerne til at finde det du søger. Når du har fundet den mp3 du søger trykker du på kurv symbolet ud for sangen som tilføjer dit valg til indkøbskurven. Nogle numre er i andre formater end MP3 så vær opmærksom på dette. Når du er færdig med at finde mp3 filer trykker du på MIN KURV fanen i den højre side Følg instrukserne til betaling. Når betalingen er godkendt kommer der et link på skærmen: FORTSÆT TIL DOWNLOADS HER Nu kommer der en liste over de numrer du har købt. Du kan vælge at downloade dem een af download -ikonet til venstre for det enkelte nummer. Eller du gangen ved at trykke på kan downloade alle numre på een gang ved at trykke på Download alle filer på én gang (musik inkl. covers) - klik her De filer du har downloaded vil blive gemt i PC ens DOWNLOADS folder. Musikfilerne har filnavne MPEG layer 3 Audio (der er også downloadet cover-billeder etc til eksempelvis itunes) Overfør til USB: Sæt USB stikket i PC en og åbn Stifinderen så du kan se indholdet Åbn endnu et Stifinder-vindue så du kan se alle dine downloadede filer Vælg og træk filer fra DOWNLOADS-vinduet til USB-vinduet Husk at filerne vil blive afspillet i den rækkefølge de overføres Slet fra USB: Sæt USB stikket i PC en og åbn Stifinderen så du kan se indholdet Vælg de filer du ønsker at slette Højreklik på musen og vælg SLET tryk OK/JA når du bliver spugt om du ønsker at slette Omorganiser filerne på USB stikket: Sæt USB stikket i PC en og åbn Stifinderen så du kan se indholdet Åbn endnu en Stifinder og opret en folder på skrivebordet ved navn DUMP Træk filerne fra USB stikket over i DUMP så USB stikket er tomt Overfør filerne fra DUMP til USB stikket i den nye rækkefølge

32 Side 24 AKTIVITET 5 Kontaktstyrede apparater (med almindelige el-stik) BESKRIVELSE Interface 0-1 kontakt Indhold Diverse elektriske apparater med almindelige el-stik Beskrivelse Ved at koble almindelige elektriske apparater til en styringsbox kan brugerne betjene dem v.hj.a en 0-1 kontakt. Der kan tilsluttes mange forskellige typer apparater: Lampe Vifte Radio Sæbeboble-maskine Model-togbane Osv. Egnet brugertype Egnet til brugere Med begrænset brug af hånd og arm og derfor ikke kan er i stand til at trykke på små knapper Mange forskellige interesser der kan tilsluttes mange forskellige typer apparater Ikke egnet til brugere Der ikke kan bevæge/styre armen

33 Side 25 KRAVSSPECIFIKATION Hardware Elektriske apparater KARI Styringsbox 0-1 kontakter Diverse Evt. mobilt rullebord så aktiviteten kan være mobil Forlængerledning Software - - medarbejder Der må påregnes at medarbejder bruger tid på at sætte sig ind i brugen af selve KARI Styringsbox og hvordan man programmerer den til de forskellige indstillinger -beboer Individuelt -pårørende Individuelt INDKØB Varebeskrivelse Prisoverslag Vedligeholdelse/levetid Sæbeboble-maskine Vifte Ca. 600 kr. - Ca. 300 kr. 0-3 kontakt Ca. 400 kr. KARI Styringsbox Ca kr. rullebord

34 Side 26 FORLØB Opsætning Det pågældende apparat kobles til KARI Styringsboxen og opstillingen kan evt. etableres og fastgøres på et mobilt rullebord med Velcro hvis der er sandsynlighed for at brugeren flytter apparaterne og styringboxen eller kaster med dem. Information Medarbejder informeres om aktiviteten. Medarbejder oplæres i brug af Styringsboxen. Der bør placeres en guide ved aktiviteten; hvordan den kan benyttes og hvor der hentes support. (benyt evt. guiden i dette dokument) Udskriv guiden, laminer den og sæt den op ved aktiviteten. Screening Beboerne screenes til aktiviteten dvs. at det vurderes hvorvidt beboeren fysisk er i stand til at benytte aktiviteten og hvilke justeringer der eventuelt skal for at det bliver muligt fysisk. Derefter afprøves aktiviteten. Det er vigtigt at screeningen ikke foregår på baggrund af vurderinger af beboernes interesse eller psykiske formåen, da det kan vise sig at beboerne kan overraske både med hensyn til interesse og psykisk formåen. Forberedelse Aktiviteten klargøres og indstilles til den pågældende beboer. Den tilhørende 0-1 kontakt placeres så brugeren nemt kan nå den den kan fastgøres med Velcro til kørestolen eller et bord eller til det rullebord, hvor apparatet er placeret. Beboeren oplæres i brug af aktiviteten. Dette kan være en længere proces der vil være individuel for hver bruger. Udfasning af støtte Når beboeren har forstået brugen af aktiviteten arbejdes der med udfasning af støtte/hjælp så brugeren bliver mere selvstændig med aktiviteten. Implementering Aktiviteten implementeres i beboerens hverdag. Evaluering og justering Aktiviteten bør løbende evalueres med den enkelte bruger Er placeringen af 0-1 kontakten passende for beboeren? Er der mulighed for at lade beboeren få adgang til aktiviteten på andre tidspunkter af dagen? Skal apparatet udskiftes med et andet? Udbredelse Aktiviteten screenes og afprøves med andre beboere for at afgøre om de kan have glæde af aktiviteten eller en variation af den.

35 Side 27 SESAMA-projektet Denne aktivitet var blandt de aktiviteter, der i 2010 blev afprøvet i demonstrationsprojektet SESAMA, hvor en række teknologi-aktiviteter blev afprøvet. Projektet involverede 14 brugere på en boinstitution på Bornholm. Brugerne må betegnes som blandt de svageste med multihandicappede udviklingshæmmede i alderen 40 opefter. I projektet blev brugerne inddelt i 4 grupper i et forsøg på at matche brugere med de bedst egnede aktiviteter. Denne aktivitet viste sig at være bredt egnet over alle grupper. POTENTIALE Aktiviteten rummer gode muligheder for at optræne brugeren i mere selvstændigt brug. Udfasning af hjælp bør være en del af oplæringen og implementeringen, så medarbejder på sigt kan gå mellem flere beboere og støtte. (se illustration nedenfor, hvor den hvide figur er brugeren, den grå er medarbejder og de små prikker illustrerer aktiviteten) Aktiviteten er meget flexibel og der er potentiale for at koble en lang række apparater til styringsboxen når brugeren har lært at benytte 0-1 kontakten og har forstået sammenhængen mellem tryk på knappen og apparatets funktion. Der findes flere indstillinger på styringsboxen der ændrer knappens funktion. Med nogle apparater er der også potentiale for nogen fællesaktivitet. Flere brugere kan sidde sammen og se på fx en sæbeboblemaskine eller en model-togbane. VANSKELIGHEDER Aktiviteten er nem at sætte op og det kræver ikke særlige forudsætninger at programmere styringsboxen og koble den til. Der er behov for at fæstne apparaterne så de ikke sidder løst og der kan være behov for at pakke styringsboxen af vejen så den ikke pilles ved.

36 Side 28 GUIDE: STATION 5 kontaktstyrede apparater (med almindelige el-stik) Aktivitet Interface Kontaktstyrede Apparater med 0-1 kontakt 0-1 kontakter Opstilling: KARI Styringsbox sættes i stikket Apparatets stik eksempelvis en lampe - sættes i KARI styringsboxen 0-1 kontakten sættes i bryter-inngang udtaget helt til venstre foran på Styringsboxen Opstillingen placeres så beboeren kun ser lampen og 0-1 kontakten. (Styringsboxen kan eventuelt gemmes i en kasse der sættes fast under bordet med velcro. Aktiviteten: Beboeren trykker på den 0-1 kontakten og lyset tændes. Når der trykkes igen går lyset ud. Stryingsboxen har også andre indstillinger som er beskrevet i den vedhæftede guide. Målet er at beboeren lærer at betjene lyset alene. Øv med beboeren ved at slukke for lyset og hjælpe dem med at tænde igen (ved tryk på kontakten). Lad dem se på lyset lidt og sluk så igen. Gentag et par gange før beboeren prøver alene. Faser: Der er forskellige indstillinger på KARI Styringsbox, der styrer hvordan 0-1 kontakten virker: TÆND/SLUK Første tryk på 0-1 kontakten tænder lyset ved næste tryk slukker lyset HOLD Lyset er tændt så længe der trykkes på 0-1 kontakten. Lyset slukker når man slipper 0-1 kontakten TRYK 0-1 kontakten aktiveres når man har holdt den nede det antal sekunder der indstilles på displayet TID Ved et tryk på 0-1 kontakten tændes lyset i det antal sekunder/minutter der indstilles på displayet Hvordan indstilles KARI Styringsbox til forskellige måder at bruge 0-1 knappen på: TÆND/SLUK tryk på knappen AV/PÅ. Hvis brugeren ryster på hænderne kan man på displayet indstille tid. Ved denne indstilling aktiveres lyset ved første tryk og herefter er knappen inaktiv i det antal sekunder man har indstillet på displayet ved brug af + og -. Displayet er kun synligt under indstilling. HOLD tryk på knappen HOLD TRYK tryk på knappen TRYKK og indstil derpå tiden på displayet ved brug af + og -. TID tryk på knappen TID og indstil derpå tiden på displayet ved brug af + og -.

37 Side 29 AKTIVITET 6 Kontaktstyret TV BESKRIVELSE Interface 0-1 kontakt Indhold Tænd/sluk for TV Beskrivelse Ved at koble en KARI Styringsbox til et TV kan brugen tænde og slukke fjernsynet på sin yndlingskanal v.hj. af en 0-1 kontakt. Egnet brugertype Egnet til brugere: Med svage arme og hænder som ikke kan trykke på en almindelig knapper på TV et Ikke egnet til brugere: Med stærkt nedsat syn eller blindhed KRAVSSPECIFIKATION Hardware TV Kari Styringsbox 0-1 kontakt Diverse Mobilt TV-stativ så aktiviteten kan være mobil Forlængerledning Software - Der må påregnes at medarbejder burger tid på at sætte sig ind i brugen af KARI styringsboxen og programmering af denne og TV et -medarbejder -beboer Individuelt -pårørende Individuelt

38 Side 30 INDKØB Varebeskrivelse Prisoverslag Vedligeholdelse/levetid 32 TV Ca kr. TV-stativ Ca kr. Det må påregnes at TV et har en begrænset levetid. 0-1 kontakt KARI Stryingsbox Ca. 400 kr. Ca kr.

39 Side 31 FORLØB Opsætning TV et skal monteres på et TV-stativ (gerne med hjul så aktiviteten bliver mobil og dermed mere flexibel). KARI styringsboxen sættes op og programmeres (se guide) Information Medarbejder informeres om aktiviteten. Medarbejder oplæres i brug af aktiviteten. Der bør placeres en guide ved aktiviteten; hvordan den kan benyttes og hvor der hentes support. (benyt evt. guiden i dette dokument) Udskriv guiden, laminer den og sæt den op ved aktiviteten. Screening Beboerne screenes til aktiviteten dvs. at det vurderes hvorvidt beboeren fysisk er i stand til at benytte aktiviteten og hvilke justeringer der eventuelt skal for at det bliver muligt fysisk. Derefter afprøves aktiviteten. Det er vigtigt at screeningen ikke foregår på baggrund af vurderinger af beboernes interesse eller psykiske formåen, da det kan vise sig at beboerne kan overraske både med hensyn til interesse og psykisk formåen. Forberedelse Aktiviteten klargøres og indstilles til den pågældende beboer. Den tilhørende 0-1 kontakt placeres så brugeren nemt kan nå den den kan fastgøres med Velcro til kørestolen eller et bord eller til et rullebord. KARI styringsboxen programmeres til den pågældende brugers yndlings TV-kanal Beboeren oplæres i brug af aktiviteten. Dette kan være en længere proces der vil være individuel for hver bruger. Medarbejder prompter brugeren til at trykke på 1-0 kontakten og TV et tændes. Derpå slukkes TV et og brugeren opfordres til selv at tænde. Udfasning af støtte Når beboeren har forstået brugen af aktiviteten arbejdes der med udfasning af støtte/hjælp så brugeren bliver mere selvstændig med aktiviteten. Implementering Aktiviteten implementeres i beboerens hverdag. Evaluering og justering Aktiviteten bør løbende evalueres med den enkelte bruger Er placeringen af 0-1 kontakten passende for beboeren? Er der mulighed for at lade beboeren få adgang til aktiviteten på andre tidspunkter af dagen? Skal der af og til afprøves en ny TV-kanal? Udbredelse Aktiviteten screenes og afprøves med andre beboere for at afgøre om de kan have glæde af aktiviteten eller en variation af den.

40 Side 32 SESAMA-projektet Denne aktivitet var blandt de aktiviteter, der i 2010 blev afprøvet i demonstrationsprojektet SESAMA, hvor en række teknologi-aktiviteter blev afprøvet. Projektet involverede 14 brugere på en boinstitution på Bornholm. Brugerne må betegnes som blandt de svageste med multihandicappede udviklingshæmmede i alderen 40 opefter. I projektet blev brugerne inddelt i 4 grupper i et forsøg på at matche brugere med de bedst egnede aktiviteter. Denne aktivitet viste sig at være bredt egnet over gruppe 2,3 og 4. Aktiviteten egner sig ikke til blinde. POTENTIALE Aktiviteten rummer gode muligheder for at optræne brugeren i mere selvstændigt brug. Udfasning af hjælp.bør være en del af oplæringen og implementeringen, så medarbejder på sigt kan gå mellem flere beboere og støtte. (se illustration nedenfor, hvor den hvide figur er brugeren, den grå er medarbejder og de små prikker illustrerer aktiviteten) Med TV et er der også potentiale for fællesaktivitet. Flere brugere kan sidde ved skærmen og se på. VANSKELIGHEDER Aktiviteten rummer visse begrænsninger. Generelt er programmering af et TV kompliceret. Der er behov for en ordentlig support-kilde der kan hjælpe med løbende vanskeligheder med fjernsynet.

41 Side 33 GUIDE: STATION 6 kontaktstyret TV Aktivitet Interface Kontaktstyret TV 0-2 kontakt/ KARI Styringsbox med IRfunktion Opsætning af IR-funktion: KARI Styringsboxen tilsluttes strømforsyningen TV et tilsluttes strømforsyningen og tændes 0-1 kontakten sættes i bryter-inngang udtaget helt til venstre foran på Styringsboxen TV ets fjernbetjening lægges ca. 10 cm fra og vendt mod Styringsboxens IR vindue vindu for IR. Skærm området af for direkte sollys og lys fra lysstofsrør. Nu programeres styringsboxen til 2 funktioner 1. tænd for en bestemt kanal på TV og 2. sluk for TV: For at programmere den første funktion: tryk og hold en spids genstand så som en kuglepen i hullet mærket knapp for IR programmering foran på Styringsboxen. Hold kuglepennen inde til 2 streger lyser i tidsdisplayet Tryk på 0-1 kontakten. Tidsdisplayet vil da vise P-A (På-Av) Tryk på + for at indlæse det første IR signal. P vil være synligt i tidsdisplayet Tryk kort på fjernkontrollen for at lægge den ønskede TV kanal ind f.eks. 4 for DR2 IR-signalet overføres nu. Så længe IR-overføringen pågår vil signalet løbe i tidsdisplayet. Når signalet er overført, slukkes tidsdisplayet og det lyser i funktionstasten du har valgt Nu programmeres styringsboxens anden funktion: For at programmere den anden funktion: tryk og hold en spids genstand så som en kuglepen i hullet mærket knapp for IR programmering foran på Styringsboxen. Hold kuglepennen inde til 2 streger lyser i tidsdisplayet Tryk på 0-1 kontakten. Tidsdisplayet vil da vise P-A (På-Av) Tryk på - for at indlæse det andet IR signal. A vil være synligt i tidsdisplayet Tryk kort på fjernkontrollens sluk -knap IR-signalet overføres nu. Så længe IKR-overføringen pågår vil signalet løbe i tidsdisplayet. Når signalet er overført, slukkes tidsdisplayet og det lyser i funktionstasten du har valgt. Nu kan Kari Styringsbox tages i brug. For at slette IR-programmeringen på Kari Styringsbox: Hold programmeringsknappen inde med en kuglepen i ca. 10 sekunder til du ser 8 streger i tidsdisplayet. Hold følgende taster nede samtidig: trykk, AV/PÅ og hold til du ser i tidsdisplayet. IR-programmeringen er nu slettet. Aktiviteten: Beboeren trykker på den 0-1 kontakten og TV et tændes på den programmerede kanal. Tryk igen på 0-1 kontakten og TV et slukkes.

42 Side 34

43 Bilag 3 - ETABLERINGS OMKOSTNINGER

44 SESAMA AKP Design oprettet Station 6 Følekasse Station 7 Kontaktstyret projektor Station 7a Stemmestyret projektor Station 8 Kontaktstyret TV 6 timer Kari Styringsbox Rullebord Velcro Forlængerledning 150,- Sanseopjekter Velcro 6 timer ,- PC Tastatur 13 timer Mus med kontaktudtag Projektor 0-1 kontakt Rullebord Velcro Forlængerledning e-bøger Diasshow ,- Stemmestyret kontakt PC 15 timer Tastatur Mus med kontaktudtag Projektor 0-1 kontakt Rullebord Velcro Forlængerledning e-bøger Diasshow ,- 32 fladskærm TV Kari Styrinsbox 7 timer 0-1 kontakt Stativ med hylde hund m. hjul Forlængerledning 4.300,- Beboer: Løbende UDLÅN 1.395,- 50,100,100,- Specialbygget 50,- kasse Pårørende: - 5 timer Personale: 1 timer Beboer: 3.419,- Opsætning 71,350,UDLÅN 5.852,400,UDLÅN 1.395,50,100,6 timer 1 time 3.805,- Opsætning 3.419,71,350,UDLÅN 5.852,400,UDLÅN 1.395,50,100,6 timer 1 time 3.890,- Opsætning 4.300,- Programering 400,2.100,- Montering 300,100,- Pårørende: 3 timer Personale: Beboer: Løbende 3 timer Løbende Pårørende: - 4 timer Personale: 4 timer Beboer: Løbende Pårørende: - 3 timer Personale: 1 timer Beboer: 1 timer Pårørende: 2 timer Løbende -

45 SESAMA AKP Design oprettet Station 9 Talebøffer 1.040,- brix talebøffer 8 timer Station 10 Kontaktstyret sæbeboblemaskine Station 11 Kontaktstyret hund Station 12 Tung kat - Billy 1.080,- Sæbeboblemaskine med kontaktboks 8 timer sæbebobevand 0-1 kontakt Velcro 1.200,- Hunden Droopy 0-1 kontakt 1 timer 3.50,- Katten Billy 1.040,- Specialbygget kasse Etablering 600,- Specialbygget kasse 30,- Etablering 400,50,800,400,- Station 14 Kontaktstyret vifte 5.500,- Togbane 0-1 kontakt 14 timer Kari Styringsbox 650,- Vifte med kontaktudtag 0-1 kontakt 2 timer 2 timer Beboer: Pårørende: 5 timer Personale: 2 timer Beboer: Pårørende: Personale: Beboer: 350,- 1 timer Station 13 Kontaktstyret togbane 5 timer Personale: Pårørende: Personale: Beboer: 800,- Specialbygget 400,- kasse 4.300,- Etablering 250,- Specialbygget 400,- kasse Etablering Pårørende: 10 timer Personale: 2 timer Beboer: Pårørende: 5 timer Personale: 1 timer Beboer: Pårørende: 1 timer Løbende 1 timer Løbende 1 timer Løbende 1 timer Løbende 2 timer Løbende 1 timer Løbende -

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm s materiale, er det relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio-

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk Downlån musik gratis og lovligt www.netmusik.dk For at downlåne musik via Netmusik skal du 1) være borger i Sønderborg Kommune 2) registreret som låner ved Biblioteket Sønderborg 3) have en pinkode til

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer 12052014AS ipad for let øvede modul 9 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

KOMPUTER FOR ALLE præsenterer:

KOMPUTER FOR ALLE præsenterer: TAG UD OG GEM TAG UD OG GEM TAG UD OG GEM KOMPUTER FOR ALLE præsenterer: PC GRUNDVIDEN Nu starter Komputer for alle en ny serie om din pc. På de næste sider hjælper vi dig fx godt i gang med en ny computer

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Quick Start til WiFi Smartpen

Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye WiFi Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye WiFi Smartpen er det vigtigt, at du

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

GoTalkNow. Beskrivelse:

GoTalkNow. Beskrivelse: GoTalkNow Beskrivelse: I GoTalk NOW kan du lave personlige kommunikationsbøger. Du kan også lave vælgebøger med foto, filmklip eller musik. Eller en kombination mulighederne er mange. En bog kan laves

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Wildgame ST041 MMS opsætning.

Wildgame ST041 MMS opsætning. Wildgame ST041 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 5 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

Brugermanual for opdatering af Touch and Play i CMS-systemet

Brugermanual for opdatering af Touch and Play i CMS-systemet Brugermanual for opdatering af Touch and Play i CMS-systemet Applikator Bugattivej 8 7100 Vejle Danmark Telefon: +45 22 85 18 60 E-mail: info@applikator.dk 1 Indhold CMS... 2 LOG ON til CMS... 2 Opret

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal.

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. PROJEKTOREN Tænd video eller computer efter korrekt tilslutning. Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. Efter endt brug, så følg vejledningen. Tommelfinger-reglen er dog at projektorens

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt!

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! Juni 2015 Vi tilbyder to løsninger til brug for selvbetjening, dvs. hvor sekretæren ikke behøver kontaktes for at registrere ankomst. Vi har en kortlæser,

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Personalerettet Mobilløsning AXIELL Danmark A/S 2015-01-08 Version 9.11 Copyright 2015 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Forudsætninger... 3 4 Start

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Vejledning til Baghusets lydanlæg

Vejledning til Baghusets lydanlæg Vejledning til Baghusets lydanlæg Denne vejledning er inddelt i følgende kapitler med farvekoder: 1. Forstærker og Afbrydere 2. Minimixeren 3. Monitorhøjtalere (Medhør) 4. Subwhoofer 5. PA-mixeren 6. Linedrivere

Læs mere

Opdatering af firmware

Opdatering af firmware Opdatering af firmware Udgave 1 1. Oversigt Introduktion Denne manual beskriver, hvordan Premier 48, 88, 168 og 640 opdateres til firmwave version 8.x Udstyr Følgende udstyr skal benyttes til opgraderingen:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning

Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning Produktkode (Product Code): 884-T07 0 Yderligere funktioner i PR650e Følgende nye produktegenskaber er blevet tilføjet med version og. Før maskinen tages i

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S

TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S MANUAL TIL OPSTART AF JCDS WEBBASEREDE INFO-SKÆRM Denne lille folder beskriver kort, hvordan du tilkobler din nye info-skærm PC til et trådløst netværk.

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere