REFERAT. Alle beboere fra afdeling 405 var inviteret til mødet, 56 var tilmeldt. Byggeudvalg Inga Pedersen Afd. 405 bestyrelsesformand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Alle beboere fra afdeling 405 var inviteret til mødet, 56 var tilmeldt. Byggeudvalg Inga Pedersen Afd. 405 bestyrelsesformand"

Transkript

1 REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Korskærparken, afdeling 405 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 405 Dato Sted Medborgerhuset korskær Referent Jenni Herløv Deltager fra: Beboer Alle beboere fra afdeling 405 var inviteret til mødet, 56 var tilmeldt Byggeudvalg Inga Pedersen Afd. 405 bestyrelsesformand Annelise Ebdrup Afd. 405 bestyrelsesmedlem Niels Dahl Afd. 405 bestyrelsesmedlem Boligkontoret Jørn Brynaa Projektleder Bianca Lassen Genhusningskonsulent Helle Ganzel Boligrådgiver Gitte Olesen Boligrådgiver Arkitekter Nina Walsh Arkitektfirmaet Kristine Jensen Odd Pedersen SAHL Arkitekter Dato Rambøll Torben Kristiansen Jens Peter Kjær Jensen Jenni Herløv Projekteringsleder Byggepladsleder Projektsekretær/tegner Rambøll Danmarksgade 2A DK-7000 Fredericia Jorton A/S Kurt Asmussen Projektchef Universal transport & flytteforretning ApS Bjørn Jensen Flytteformand T F Ref b EIA JEHS Dagsorden 1. Velkomst og orientering om projektets stade v/ Jørn Brynaa 2. Præsentation af hovedentreprenøren v/ Kurt Asmussen 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder v/ Torben Kristiansen 4. Orientering omkring tilkøbsmuligheder v/ Torben Kristiansen 5. Orientering om den endelige indretning af de ombyggede lejligheder v/ Odd Pedersen 6. Orientering omkring facader v/ Odd Pedersen 7. Orientering omkring friarealerne v/ Nina Walsh 8. Orientering om byggeplads v/ Jens Peter Kjær Jensen 9. Orientering omkring genhusningstidsplanen v/ Torben Kristiansen 10. Orientering omkring genhusning v/ Bianca Lassen 11. Præsentation af flyttefirma v/ Bjørn Jensen 1/12

2 1. Velkomst og orientering om projektets stade v/ Jørn Brynaa Jørn Brynaa bød velkommen til de fremmødte og præsenterede rådgiverteamet. Jørn Brynaa fortalte kort historikken omkring projektet: D. 28. marts 2012 blev der afholdt besluttende beboermøde i afdeling 405, hvor der blev stemt JA til projektet I sommeren 2012 startede projekteringen I sommeren og efteråret blev der løbende afholdt møder med byggeudvalget, der består af Annelise Ebdrup, Niels Dahl, Henrik Rüsz, Grethe Hansen, Inga Pedersen, Bjarne Madsen et stort tak til dem for indsatsen Der har løbende været afholdt møder omkring projektet Der har været afholdt licitation Der er blevet forhandlet med vores hovedentreprenør Jorton A/S Og nu er vi her i dag til det orienterende beboermøde i afd. 405 Jørn Brynaa gennemgik dagsordenen. 2. Præsentation af hovedentreprenøren v/ Kurt Asmussen Hovedentreprenøren er Jorton A/S. Jorton A/S blev grundlagt i 1932 og beskæftiger 400 medarbejdere, der ligger afdelinger Århus (hovedafdelingen), Kolding, Esbjerg, Odense og Ålborg. Jorton A/S er en landsdækkende bygge- og entreprenørvirksomhed med opgaver indenfor total-, hoved- og fagentrepriser. Organisation på byggepladsen vil komme til at se ud som følgende: Hovedentreprenør: Jorton A/S Fagentreprenør: Jord & Kloak Anlægsgartner Murearbejde Tømrerarbejde Nedbrydning El VVS Ventilation Inventar Malerarbejde Elevator Byggeleder på pladsen vil være: Kurt Asmussen der vil sidde fast på pladsen Christian Hansen 2/12

3 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder v/ Torben Kristiansen Torben Kristiansen præsenterede sig selv som projekteringsleder hos Rambøll, han har været med i hele projekteringsforløbet. Han oplyste, at der er blevet råd til næsten alt, hvad der har været ønsket på byggeudvalgsmøderne. Torben Kristiansen fremviste afdelingen samt placeringen af de renoverede blokke, der er Ullerupdalvej og og placeringen af den ombyggede blok, der er Ullerupdalvej Torben Kristiansen gennemgik projektet, hvor der gøres følgende tiltag. Installationer i terræn herunder kloak-, fjernvarme- og vandrenovering Friarealer herunder ophold, veje, legearealer, stier og belysning Klimaskærmen herunder dræning, vinduer i gavle i den ombyggede blok, ny altanfacade, nyt indgangsparti på den ombyggede blok, overdækning ved indgang til renoverede blokke og nye tage på alle blokke. Lejligheden herunder udskiftning af entredør, nyt parti mellem bolig og altan på renoverede blokke, nye køkkener og nye badeværelser Installationer i lejligheden herunder ventilationsanlæg, måling af varme- og vand forbrug samt ny el-tavle. Torben Kristiansen fremviste tegningerne af renoverede køkkener i lejlighederne tv., th. og mf. Alle køkkenerne får en mørk granitbordplade med vask der er planlimet, nyt gulv/gulvbelægning samt en ny emhætte der tilsluttes aftræk. Beboerne blev oplyst om deres mulighed for valg af trækanter på køkkenlågerne, sokkel og gulvbelægning. Torben Kristiansen fremviste tegninger af renoverede badeværelser i lejlighederne tv., og th. samt materiale til badeværelserne i mf. lejlighederne og til gæstetoiletterne i lejlighederne tv. og th. Beboerne blev oplyst om deres mulighed for at vælge mellem to forskellige gulvklinker Nero Acapulco (mørkegrå) og Grigio Marostica (Lysegrå) Torben Kristiansen fremviste billeder af nedrivningen i en lejlighed, hvorpå det kunne ses, at der arbejdes i stort set hele lejligheden. Torben Kristiansen afsluttede med billeder samt en tegning omkring vinduespartiet mellem bolig og altan hvortil han forklarede, hvorfor det ikke er muligt, at beboerne lader deres gulv på altanen ligge under renoveringen. 4. Orientering omkring tilkøbsmuligheder v/ Torben Kristiansen Beboerne blev oplyst om deres mulighed for at tilkøbe garderobeskabe og andre greb end det valgte greb. Torben Kristiansen oplyste beboerne om, at der kommer fuld flisebelagt have. 3/12

4 5. Orientering om den endelige indretning af de ombyggede lejligheder v/ Odd Pedersen Odd Pedersen præsenterede de ombyggede boliger. Der er et krav fra Landsbyggefonden, at 25 % af boligerne bliver ombygget, så en selvhjulpen kørestolsbruger kan bo i lejligheden og komme rundt i lejligheden uden hjælper. Odd Pedersen fremviste tegninger af en ombygget opgangsplan og fortalte at stuen trækkes helt ud til facaden hvilket giver gennemlyste rum samt at der kommer en åben altan i hver bolig. Der vil blive mulighed for at inddrage en del af stuen for etablering af et ekstra værelse i lejlighederne tv. og th. Odd Pedersen fremviste tegninger af ombyggede køkkener i lejlighederne tv., th. og mf. og tilføjede at alle underskabe bliver med skuffesektioner samt at der indsættes indbygningsovn. Beboerne har ligeledes mulighed for individuelle valg i forhold til sokkel, trækant mm. Odd Pedersen fremviste tegninger af ombyggede badeværelser i lejlighederne tv., th. og mf. og tilføjede, at der er mulighed for at demontere bruseafskærmningen samt opsætte armstøtter ved toiletterne ydermere er der plads til vaskemaskine og tørretumbler i alle ombyggede boliger. Beboerne har ligeledes mulighed for at vælge mellem to forskellige gulvklinker Nero Acapulco (mørkegrå) og Grigio Marostica (Lysegrå) 6. Orientering omkring facader v/ Odd Pedersen Odd Pedersen oplyste, at indgangsfacaden er blevet renoveret og at den derfor ikke renoveres. Der udføres både tætning mellem lejligheder for reduktion af lyd- og lugtgener og i indgangs- og altanfacader for reduktion af kulde- og trækgener. Odd Pedersen præsenterede indgangspartiet ved de renoverede blokke og den ombyggede blok. Postkasserne opsættes under et halvtag ved de renoverede opgange og i vindfang ved den ombyggede blok for at mindske kuldeindfald fra postkasserne af, hvilket giver en varmere trappeopgang. Odd Pedersen præsenterede altanfacaden på den ombyggede blok, der vil få gulv til loft vinduer, flytbare skodder samt en åben altan. Odd Pedersen afsluttede med at gennemgå altanfacaden på de renoverede blokke. Altanfacaden vil være med kuldebroafbrydelse, vinduesparti med 2 lags glas samt flytbare skodder i mørkegrå. Der laves en grafisk bearbejdning i de nederste dele af vinduespartierne for at afskærme for indkig til lejlighederne. Stuelejlighederne vil få mulighed for at åbne alle vinduespartier for udgang til haven ligesom 1. og 2. sal har mulighed for at åbne alle partier. 4/12

5 7. Orientering omkring friarealerne v/ Nina Walsh Nina Walsh præsenterede friarealerne, hvor der er stor fokus på: Tilgængelighed Bæredygtighed Socialt ejerskab Nina Walsh fremviste tegninger over friarealerne og tilføjede følgende: Handicapparkering foran ombygget blok (kræver tilladelse) Nyt slidlag på alle asfaltflader med grafik udvalgte steder Ny belægning foran blokkene Nyt beplantningsbed i stedet for de eksisterende bøgehække Nye trapper og ramper for tilgang til blokkene Garage bibeholdes De private haver udvides fra ca. 3 meter til ca. 5 meter og der etableres nye bøgehække foran haverne samt nyt hegn mellem haverne. Nye legearealer Nye opholdsarealer med grillplads Lukket boldbur øst for nummer Orientering om byggeplads v/ Jens Peter Kjær Jensen Jens Peter Kjær Jensen vil være byggepladsleder. Jens Peter Kjær Jensen orienterede om rækkefølgen for renoveringen og ombygningen der ser ud som følgende: 1. Ullerupdalvej Ullerupdalvej Ullerupdalvej Der vil blive etableret byggeplads og skurby syd for Ullerupdalvej 89 93, og der vil blive etableret nye parkeringspladser som erstatning. Det er vigtigt, at alle beboerne følger de retningslinjer, der bliver opstillet for færdsel i boligområdet under renoveringen/ombygningen for at undgå personskader. Jens Peter Kjær Jensen afsluttede med at fortælle, hvorfor alle haverne skal tømmes samt fremviste billeder fra en tilsvarende byggesag, hvor der er gravet ud foran og bagved en blok for etablering af dræn, nye fjernvarmeledninger og afløb. Beboerne blev oplyst om, at hvis der ikke er opsat gangbro ved ens opgang bedes man benytte gangbroen som er placeret ved naboopgang samt kælder. 5/12

6 9. Orientering omkring genhusningstidsplanen v/ Torben Kristiansen Torben Kristiansen fremviste og gennemgik genhusningstidsplanen. Byggesagen forventes afsluttet i maj Orientering omkring genhusning v/ Bianca Lassen Bianca Lassen oplyste hendes træffetider i pavillonen og orienterede dertil at man kan kontakte Bianca for individuel aftale om fremvisning af materialevalg i de tilfælde beboeren ikke har mulighed indenfor den normale træffetid. Bianca Lassen oplyste omkring processen for materialevalg, herunder: Materialevalgsliste, der fremsendes inden genhusning Standardvalg, hvis beboer ikke selv fortager nogle valg Opstilling af materialeprøver, beboerne kan se materialerne i pavillonen Bianca Lassen orienterede omkring TRYGHEDSPAKKEN, herunder Genhusningsaftale, der indgås mellem beboer og Boligkontoret Fredericia Midlertidig adresseændring, som beboer skal orienterer Post Danmark omkring Meddelelse til forsikringsselskabet, Bianca vil fremsende en skrivelse som beboeren kan fremsende til sit forsikringsselskab Meddelelse om ændret husleje i forhold til ansøgning om boligydelse Sikring af effekter i kælderrum, Boligkontoret Fredericia tilbyder opmagasinering af beboernes ejendele fra kælderrum. Internet, tv og telefoni, der er etableret i genhusningslejligheden - beboerne skal derfor ikke opsige det de har i deres bolig. Aftale med flyttefirma. 11. Præsentation af flyttefirma v/ Bjørn Jensen Bjørn Jensen præsenterede flyttefirmaet Universal transport & flytteforretning ApS. Der blev oplyst, at der vil blive leveret flyttekasser cirka 3 uger før fraflytning, hvis den enkelt beboer ikke har modtaget tilstrækkelig med flyttekasser udleveres der flere hos varmemesteren Søren. Det er bedre at bede om flere flyttekasser end at overfylde dem man har modtaget. Hver enkelt beboer ringes op af Bjørn Jensen for nærmere detaljer omkring fraflytningstidspunkt. Der vil inden flytning blive afholdt et møde, hvor det noteres hvis der er skader på indbo. 6/12

7 Inga Pedersen Afd. 405 bestyrelsesformand Jørn Brynaa Projektleder Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade Fredericia Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade Fredericia Dato Underskrift Dato Underskrift Spørgsmål Spørgsmål er vedlagt som bilag. 7/12

8 Bilag spørgsmål og svar Spørgsmål: I forhold til den TV-pakke vi har nu mister vi en del kanaler når vi flytter til genhusningslejligheden, er der mulighed for at flytte vores nuværende TV-pakke med over i genhusningslejligheden? Svar: Ja, det er muligt men beboeren skal selv afholde alle udgifter dertil samt kommunikere med udbyder. Boligkontoret Fredericia tilbyder som standard YouSee grundpakke i midlertidige genhusningslejemål. Spørgsmål: Der er blevet sagt, at alle beboere vil få et personligt møde, det har I ikke overholdt. Svar: Alle, der har bedt om et personligt, møde får et. Spørgsmål: Kommer der LED belysning i entré? Svar: Ja Spørgsmål: Bliver det gamle kølefryseskab opsat igen? Svar: Ja Spørgsmål: Kommer der nyt gulv i stuen? Svar: Nej Spørgsmål: Hvor meget sænkes loftet i entré? Svar: Cirka 30 cm. Spørgsmål: Hvor store er skabene i værelset i midtfor lejligheden opgangsplan type 1? Svar: 3 stk. skabe på 50 cm Spørgsmål: Der er nogle, der har 2 kølefryseskabe, hvilket der ikke er plads til i de nye køkkener. Der er 2 lejemål der har det og som ikke ønsker at afgive dette. Svar: Det er besluttet på et afdelingsmøde, at der fremadrettet kun etableres et kølefryseskab i hver lejlighed. Hvis man fortsat ønsker 2 kølefryseskabe håndteres dette i forbindelse med materialevalg. Spørgsmål: Skal der ubetinget opsættes spejl på badeværelset eller må man opsætte et toiletskab med spejl. Svar: Dette skal, efter renoveringen, håndteres ved individuel råderet, der betyder, at du selv finansierer de forandringer og forbedringer i eller udenfor din bolig efter renoveringen. Spørgsmål: Hvorfor lader man ikke overskabene i køkkenerne gå til loft? Svar: Det er der ikke blevet talt om og køkkenerne bliver derfor lavet med standardelementer. Spørgsmål: Bliver der nedfældet vask? 8/12

9 Spørgsmål: Er skabe i entré nye? Spørgsmål: Kommer der belysning under overskabe? Spørgsmål: Ændres størrelsen indvendig på de renoverede boliger? Svar: Nej Spørgsmål: Ventilationen i midtfor lejlighederne Kan man lave gennemtræk med det? Svar: Nej, men ventilationsanlægget udskifter luften i lejligheden. Spørgsmål: Kommer der stik i badeværelserne til for eksempel hårtørrer? Spørgsmål: Kommer der nyt komfur i de renoverede lejligheder? Svar: Nej Spørgsmål: Kommer der vaskemaskine i lejlighederne? Svar: Nej, dette er beboernes men der forberedes til vaskemaskine og tørretumler i lejlighederne til højre og venstre i de renoverede blokke. Spørgsmål: Hvor skal vi have vores ting når I inddrager skabe i entré? Svar: Det håber vi, at hver enkelt beboer selv finder ud af. Spørgsmål: Jeg har en topstyret vaskemaskine jeg så ikke kan bruge, får jeg en ny? Svar: Nej, desværre. Spørgsmål: Kommer der nye lampeudtag i midtfor lejlighederne? Svar: Nej, men er de defekte bør varmemesteren informeres. Spørgsmål: Får man ens kontakter i hele lejligheden? Svar: Nej. Spørgsmål: Bliver midtfor lejligheden i opgangsplan type 2 malet over det hele? Svar: Nej. Spørgsmål: Males hele lejligheden? Svar: Nej, men det kan tilkøbes. Spørgsmål: Bliver man genhuset så længe, at man kan nå at male sin lejlighed? Svar: Der er lagt en buffer ind i tidsplanen, men det skal selvfølgelig planlægges med Bianca. Spørgsmål: Bliver betongulvet på altanen udskiftet? Svar: Nej. 9/12

10 Spørgsmål: Bliver der kantisoleret mellem opgang og badeværelser/midtfor lejlighed? Svar: Nej, der etableres en trinlyds isolering, der forebygger lyd fra trin, når der bliver gået på gulvet. Spørgsmål: Hvad sker der hvis man ikke vælger farver på låger mm.? Svar: Så opsættes standardløsningen, som er valgt af byggeudvalget. Spørgsmål: Bliver der ændret i antallet af parkeringspladser? Svar: Der er på nuværende tidspunkt 145 parkeringspladser og fremadrettet vil der være 110 parkeringspladser, det er 11 pladser mere end lokalplanen kræver. Spørgsmål: Hvor bliver vores miljøstationer opsat. Svar: Der pågår afklaring omkring affaldshåndtering, og de er derfor endnu ikke på tegningerne. Spørgsmål: Kommer der trappe op til blokkene? Svar: Der kommer ramper og trapper. Spørgsmål: Hvad bliver der i stedet for køkken i den ombyggede blok. Svar: Værelse. Spørgsmål: Kan alle styre skodderne? Svar: De er meget lette at flytte. Spørgsmål: Er det korrekt, at der hvor der er altan nu kommer der, i den ombygget blok, stue. Svar: Ja, stue og åben altan. Spørgsmål: Hvor stor bliver altanerne i den ombyggede blok? Svar: ca. 5 6 kvm. Spørgsmål: Vinduerne i gavlene på den ombyggede blok bliver der kun et vindue i hver lejlighed? Spørgsmål: Børnene ødelægger beplantningen. Svar: Det kan vi, som rådgiver, desværre ikke sikre afdelingen imod, men vi håber, at med helt nye opholdsarealer at børnene ændre deres adfærd og bruger energien på nogle af opholdsarealerne. Spørgsmål: Bibeholdes parkeringspladserne nord for bebyggelsen? Spørgsmål: Bliver der mere larm mellem blokkene? Svar: Nej, det håber vi ikke, da boldburet flyttes. 10/12

11 Spørgsmål: Hvor lang tid må motoren på bilerne stå tændt? Svar: Færdselsloven gælder. Spørgsmål: Kommer der opmærkning af parkeringspladserne? Spørgsmål: Hvornår begynder I i vores haver? Svar: I næste uge. Spørgsmål: Hvordan får vi post, hvis vi har lukket vores postkasse med flamingo så posten ikke kan komme ind i postkassen fra opgangen af? Svar: Hvis man ønsker post, skal man sørger for, at der er adgang til postkassen. Spørgsmål: Holder tidsplanen? Spørgsmål: Hvorfor skal det være så sent vi kommer hjem i december? Svar: Vi har taget mest mulig hensyn til beboerne omkring helligedagene. Spørgsmål: Kan man være sikker på at få en stuelejlighed eller en lejlighed med elevator hvis man ønsker at fraflytte sin nuværende lejlighed? Svar: Personer med specielle ønsker til deres nye bolig bedes kontakte Bianca. Spørgsmål: Hvad nu hvis man finder en ny lejlighed og gerne vil fraflytte sin nuværende skal den så total istandsættes ved fraflytning? Svar: Der vil så være særlige lempelige forhold ved fraflytningssynet. Spørgsmål: Bliver genhusningslejligheden rengjort inden indflytning? Svar: Ja, og skal afleveres rengjort. Spørgsmål: Får man en dag ekstra efter at ens lejlighed er tømt til at få sine gulvtæpper af? Svar: Ja, men det skal aftales med Bianca Spørgsmål: Hvis nu planen skrider, kan man så risikere at skulle flytte i uge 52 eller uge 1? Svar: Nej, ingen vil blive bedt om at flytte i uge 52 og uge 1. Spørgsmål: Skal man betale for sit kælderrum mens man er genhuset? Svar: Ja, hvis ens indbo fra kælderrummet bliver opmagasineret. Spørgsmål: Hvordan skal man så forholde sig til huslejen, hvis man selv finder et sted at bo under renoveringen/ombygningen af ens lejlighed? Svar: Man bedes kontakte Bianca hvis man selv sørger for genhusning for at få en dialog omkring husleje mm. Spørgsmål: Der er nogle, der ikke selv kan flytte. Svar: Hvis man har udfyldt i spørgeskemaet, at man ikke selv kan pakke sit indbo ned vil Boligkontoret tage hånd omkring dette. 11/12

12 Spørgsmål: Er der mulighed for at få flyttekasserne 1½ måned før udflytning. Svar: Servicemedarbejder René Frederiksen kan kontaktes på telefonnummer: Spørgsmål: Hvem erstatter mine ejendele hvis de går i stykker under flytning? Svar: Flyttefirmaet erstatter ikke ting, der går i stykker som følge af at flyttekasserne ikke er foldet rigtigt eller at det er flyttekasser, der ikke er udleveret af Universal transport & flytteforretning ApS eller Boligkontoret. Spørgsmål: Er der rumdeler med i flyttekasserne til vinglas? Svar: Nej. Spørgsmål: Har i garderobe flyttekasser? Svar: Det kan skaffes, hvis nogen ønsker det. Spørgsmål: Bliver ens TV pakket ind? Svar: Ja, alt pakkes forsvarligt ind. Spørgsmål: Jeg kan ikke skille min sofa ad? Svar: Alt skal som udgangspunkt skilles ad, så dit indbo kan komme ud på den samme måde som det er kommet ind i boligen. Spørgsmål: Kommer der sokkelskuffer? Svar: Nej Spørgsmål: Kan præsentationen hentes? Svar: Ja, på Boligkontoret Fredericias hjemmeside. 12/12

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 503 var inviteret til mødet, 60 var tilmeldt. Byggeudvalg Jannie Beydoun Byggeudvalgsmedlem

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 503 var inviteret til mødet, 60 var tilmeldt. Byggeudvalg Jannie Beydoun Byggeudvalgsmedlem REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Korskærparken, afdeling 503 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 503 Dato 2013-04-10 Sted Medborgerhuset korskær Referent Jenni Herløv Deltager fra: Beboer Alle

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd. 406. 10. september 2015

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd. 406. 10. september 2015 Velkommen til beboermøde Renovering og ombygning Afd. 406 10. september 2015 Velkomst ved afdelingsformand Tonny Jensen Projektets stade og aftenens program ved projektleder Bent Laursen, Boligkontoret

Læs mere

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg.

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg. REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Sønderparken, afdeling 217 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 217 Dato 2014-01-16 Sted Messe C, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra: Beboere Alle

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder 4. Orientering

Læs mere

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd marts 2015

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd marts 2015 Velkommen til beboermøde Renovering og ombygning Afd. 307 24. marts 2015 Velkomst ved afdelingsformand Lone Hartung Projektets stade og aftenens program ved projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder 4. Orientering

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Orienterende beboermøde

Informationsmøde afdeling 214. Orienterende beboermøde Informationsmøde afdeling 214 Orienterende beboermøde Medborgerhuset d. 28. januar 2016 Velkomst ved afdelingsformand Per Hermansen Projektets stade og aftenens program ved projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Grønnedalen 14, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - 3 lejligheder får

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 131 og 137 2. Tidsplan

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

VEL KOM MEN ORIENTERENDE BEBOERMØDE

VEL KOM MEN ORIENTERENDE BEBOERMØDE VEL KOM MEN TIL ORIENTERENDE BEBOERMØDE Velkomst ved afdelingsformand Per Wenneke Aftenens program Aftenens program Orientering om projektets stade v. Projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia.

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM RENOVERINGEN

ORIENTERINGSMØDE OM RENOVERINGEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM RENOVERINGEN FOR BLOK A2 SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 25. JULI 2016 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød DAGSORDEN Dagsorden: 1. Tidsplan for

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 69, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE - AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE - AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: - Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen.

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 2a. Stemmeudvalg 3. Behandling af forslag 1. Stemmeudvalg.

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 17, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - Nyt gavlvindue Løget

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 27, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - 2 lejligheder får nyt gavlvindue Boligen - køkken og bad - Alle

Læs mere

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1 Renovering af Løget By - Løget Høj 45 1 Arbejder på Løget Høj 45, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader Boligen - køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Længehusene Etape 1, afd. 42! Facader og tagrenovering - Alle længehuse får nye vinduer med udvendig overflade i aluminium (nemt at vedligeholde) og nye døre - Nyt

Læs mere

Velkommen til etapemøde! BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 12A, 12B og 12C

Velkommen til etapemøde! BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 12A, 12B og 12C Velkommen til etapemøde! Arbejder på Grønnedalen 12, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle køkkener renoveres

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING PRAKTISK INFO OM GENHUSNING Oktober 2014 Kære beboere på Gl. Skolevej Hvor var det dejligt at se, at så mange af jer beboere kunne afse en mandag aften til orienteringsmødet om den kommende og nødvendige

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj, afdeling 311 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 311 Dato 2014-02-27 Sted Fredericia Idrætscenter, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra:

Læs mere

MIDLERTIDIG GENHUSNING

MIDLERTIDIG GENHUSNING Information om MIDLERTIDIG GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19. november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen Beboerinformation Spørgsmål & Svar Helhedsplanen for Møllevangen Kære beboer Kære beboer i Møllevangen, Først vil vi sige tusind tak for det flotte fremmøde og store deltagelse i Informationsmøde/åbent

Læs mere

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Genhusning Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Genhusning som boligselskabet arrangerer...3 Flyttesyn, indskud og anciennitet...5 Dine rettigheder...6

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning

Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning REFERAT 27. oktober 2008 MM6 - OMJ Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning Mødested: Messecenter Herning Mødedato: Torsdag den 23. oktober 2008 kl. 17,00. Emnet: Indretning af

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Her får du nogle af svarene! Inden genhusningen modtager du et spørgeskema fra

Læs mere

Du skal have nyt køkken og bad

Du skal have nyt køkken og bad beboerinfo Du skal have nyt køkken og bad Hvad skal der ske? Som bekendt har beboerne i afdelingen besluttet, at der skal nyt bad og nyt køkken i alle boliger. Vi starter med at renovere badeværelset i

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info Ny afdeling 20 Trige Parkvej Genhusning praktiske info Kære beboer I denne folder kan I læse om jeres muligheder og rettigheder i renoveringsfasen. Folderen er tænkt som en hjælp, når du skal udfylde det

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Information til beboerne i Ryhaven

Information til beboerne i Ryhaven Information til beboerne i Ryhaven INFOBLAD NOVEMBER 2015 Kære beboer Den mørke tid er kommet, og det kan både ses og mærkes især når varmen lukkes i husene og belysningen udenfor er begrænset. Som beboere

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM RENOVERING OG MODERNISERING AF BADEVÆRELSER PÅ TORVALD KØHLSVEJ 16-48

BEBOERINFORMATION OM RENOVERING OG MODERNISERING AF BADEVÆRELSER PÅ TORVALD KØHLSVEJ 16-48 30. SEPTEMBER 2015 DOMI BOLIG AFD. 10 BEBOERINFORMATION OM RENOVERING OG MODERNISERING AF BADEVÆRELSER PÅ TORVALD KØHLSVEJ 16-48 ATTENTION: If you don t understand Danish, and you have questions to this

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 77, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Kære nabo til prøveopgangen

Kære nabo til prøveopgangen Maj 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Maj 2016 Kære nabo til prøveopgangen Ryparken 204 er prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Det betyder, at håndværkerne snart begynder at renovere og ombygge

Læs mere

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde:

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Ringsted, den 16. oktober 2014 Til alle beboere i Margrethegården Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Velkommen til infomøde LÆNGEHUSENE AFD.42

Velkommen til infomøde LÆNGEHUSENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved næstformand for afdelingsbestyrelsen John Bæk Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Generel information om længehusene

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 28 beboere fra 25 husstande

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Velkommen til infomøde 04 04 2013 ATRIUMHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 04 04 2013 ATRIUMHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Generel information om atriumhusene

Læs mere

Sønderparken...her vil jeg gerne bo

Sønderparken...her vil jeg gerne bo Sønderparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Sønderparken, fordi der er brug for at give området et løft. Rigtig

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu. Dokumenttype Bilagsnr. 1.11. Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE

Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu. Dokumenttype Bilagsnr. 1.11. Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu Dokumenttype Bilagsnr. 1.11 Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE AFDELINGSBESKRIVELSE Revision 02 Dato 2011-10-24 Udarbejdet af KKRM Kontrolleret

Læs mere

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni TIDEN ER IKKE GÅET I STÅ! For mange beboere såvel nye som gamle

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Maj 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg besked,

Læs mere

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning Vejledning og guide Renovering/Genhusning Indholdsfortegnelse Introduktion til genhusning Spørgsmål til genhusning Genhusningsboligen Opbevaring, tæpper og målere Husleje, forbrug m.m. Paraboler, husdyr

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere