Vær god ved gode møbler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær god ved gode møbler"

Transkript

1 Vær god ved gode møbler Vær god ved gode møbler er udarbejdet af Dansk Møbelkontrol, der som frivillig kontrolordning for førende danske møbelproducenter har til formål at fremme produktionen af kvalitetsmøbler i Danmark. Dansk Møbelkontrol Søren Frichs Vej 50 DK-8230 Aabyhøj Dansk Møbelkontrol 2002

2 VIGTIGE RÅD OM MØBELVEDLIGEHOLDELSE Advarsel! Brug aldrig opløsningsmidler (fx sprit, terpentin, cellulosefortynder, rense benzin, acetone etc.) medmindre møbelfabrikantens anvisninger udtrykkeligt tillader dette. Opløsningsmidler er brandfarlige, farlige at indånde og kan ødelægge overfladebehandlinger på træ, læder og andre materialer. De kan også ødelægge polstermaterialer, hvis de anvendes til rensning af tekstiler. DERUDOVER GÆLDER FØLGENDE: 1. Følg altid de vejledninger, der følger med møblet. 2. Forsøg altid først med det mildeste rengøringsmiddel, dvs. demineraliseret eller koldt, kogt vand. 3. Stearin og tyggegummi fjernes nemmest efter en forsigtig frysning med kølespray (kan bl.a. købes hos forhandlere af elektronik). 4. Benyt aldrig slibende rengøringsmidler som fx skurepulver og metalpudsemidler eller rengøringsmidler, som indeholder salmiak. 5. Husk at efterspænde samleskruer, hvis samlingerne bliver løse. 6. Hvis der ikke medfølger en vaskeanvisning, kan møbelbetræk ikke vaskes. Rensning af møbelbetræk må kun foretages i henhold til fabrikantens anvisninger. OBS! For at lette montage er betræk ofte forsynet med lynlåse, men det betyder ikke, at betrækket kan vaskes. 7. Puder med løst fyld, såsom dun og fjer, skal bankes op med jævne mellemrum. 8. Beskyt altid bordplader med bordskånere mod varme, fugtige eller farvede genstande (fx gryder, vaser, lys og urtepotter). Brug altid skærefast underlag ved anvendelse af skarpe redskaber. 9. For at bevare materialernes farve bør direkte sollys så vidt muligt undgås. Det anbefales, at møbeloverflader ikke tildækkes delvist, fx af duge etc. 10. Vær opmærksom på, at især stole- og bordben kan afgive farve (især i forbindelse med gulvvask og rensning af tæpper). 11. Anbring aldrig møbler lige op ad radiatorer eller varmeovne. 12. Møbler beregnet til indendørs brug bør aldrig anvendes udendørs. 13. Sved kan påvirke overflader på bl.a. træ og læder. Visse medicintyper ændrer svedens sammensætning, således at denne påvirkning øges. 14. Hvis De har været så uheldig, at der er sket en skade, så søg vejledning hos den møbelhandler, De har købt møblet af. 2 Dansk Møbelkontrol 2002

3 OPSKRIFTER Sæbeopløsning fremstilles af 1/4 dl sæbespåner til 1 liter varmt vand, som afkøles før brug. Brun sæbe må ikke anvendes, medmindre dette udtrykkelig tillades i fabrikantens vejledning. Opløsning med flydende opvaskemiddel: Følg fabrikantens anvisninger. Dog max. 1 tsk. opvaskemiddel til 1 liter vand. Af koncentrerede midler anvendes et par dråber pr. liter vand. VÆR GOD VED GODE MØBLER Alle gode ting, som skal holde længe, kræver vedligeholdelse. Selvom et møbel er produceret for at tilfredsstille kundernes forventninger i lang tid, kræves det, at man vedligeholder det. Denne pjece giver gode råd om korrekt vedligeholdelse og dermed forlængelse af møblers levetid. Med den mangfoldighed af materialer, der anvendes i moderne møbelproduktion, er det ikke praktisk muligt at inkludere alle i en pjece af begrænset omfang. Derfor omfatter denne kun de mest benyttede materialer og overflader. Pjecen indeholder råd om vedligeholdelse af møbler af træ og andre materialer, møbeltekstiler og møbellæder. Desuden indeholder den illustrationer af kendetegn ved ægte læder. VALG AF MØBLER Ved valg af møbler skal der først og fremmest tages hensyn til de påvirkninger, de vil blive udsat for. Fx skal møbler til en familie med børn og hund have større styrke, holdbarhed og overflademodstandsdygtighed end møbler til en enlig. Da overfladebehandling, tekstil og læder hører til de træk, der umiddelbart kendetegner et møbel, er det særdeles vigtigt at stille de rigtige krav hertil, men kravene skal naturligvis også stilles til selve møblets styrke og holdbarhed. Et forhold, som ofte medfører problemer, er den farveændring, som finder sted gennem et møbels levetid. Alle materialer ændrer farve i større eller mindre omfang, når de udsættes for lys især sollys. Her er det især træ, farvede lakker (malinger), bejdser, tekstiler og læder, der ændrer sig. Fælles for disse materialer er, at farveændringer hører med til materialernes naturlige egenskaber. Det er derfor vigtigt at beskytte møbler imod sollys, og det kan samtidig anbefales ikke at efterlade (især nye) møbeloverflader delvist tildækket, fx af duge eller bordskånere, idet dette kan føre til farveforskelle mellem de tildækkede og ikke tildækkede områder. Møbelhandleren vil kunne vejlede kunden på grundlag af de oplysninger, som foreligger for de enkelte møbeltyper og typer af møbeltekstiler og læder. For madrasser gælder, at de altid skal placeres på en bund, der sikrer ventilation, fx en tremmebund, fjederbund eller en plade med et tilstrækkeligt antal ventilationshuller. MØBLER AF TRÆ Træ har med sine mangfoldige egenskaber altid og overalt i verden været det foretrukne materiale til fremstilling af møbler. Hvert enkelt træ er et stykke natur, der selv efter fældning og opskæring bevarer et særpræg i styrke, struktur og følsomhed især overfor lys. Derfor vil der altid være helt naturlige forskelle i træets udseende. Træ præges også af knaster, som ikke er fejl ved træet, men naturlige aftegninger af grenes forankring i træstammen. Alle træmøbler vil, som en naturlig følge af lysets og brugerens påvirkninger, ændre farve med årene. Luftens fugtindhold varierer med årstiderne også indendørs. Da træ ifølge variationerne i luftens relative fugtighed, svinder og udvider sig, vil fx massive bordplader blive lidt ujævne eller let bugtede som en helt naturlig følge heraf. For træmøblers anvendelse i det daglige gælder, at fugt er deres værste fjende. Derfor bør alle spildte væsker tørres op straks. Vand må kun anvendes i små doser helst kun i form af en fugtig klud og der bør straks tørres efter med en tør klud. Dette gælder også ved rengøring/behandling med fx sæbevand. 3 Dansk Møbelkontrol 2002

4 VEDLIGEHOLDELSE AF TRÆMØBELOVERFLADER UBEHANDLEDE OG SÆBEBEHANDLE- DE OVERFLADER AF MASSIVT TRÆ klud. Snavsede overflader aftørres med en klud opvredet i en sæbeopløsning (se opskrifter). Brun sæbe (krystalsæbe) bør kun anvendes på fyrretræ (nåletræ), hvor det bevirker en ganske let grålig farve. På egetræ og andre træsorter med højt garvesyreindhold kan brun sæbe give kraftig mørkfarvning. Grundig rengøring: Vask hele overfladen med en børste og aftør omgående med en ren klud, opvredet i sæbeopløsning (se opskrifter). Vanskelige fedtpletter kan forsøges fjernet med rense benzin. Brandfare! Sørg for udluftning! Hvis træets fibre har rejst sig som følge af væske, så slib altid i træets længderetning med sandpapir nr. 180 eller 220. Brug aldrig ståluld, som kan forårsage misfarvninger! Hyppig slibning gør overfladen mere sart og modtagelig for smuds. Jævnlig aftørring med sæbevand vil mindske fiberrejsningen og forøge overfladens modstandsdygtighed. VOKSBEHANDLEDE OVERFLADER klud. Fugtige klude må ikke anvendes! Spildt væske og lign. fjernes straks. Grundig rengøring: Pletter fra væsker forsøges først fjernet, når overfladen er helt tør. Overfladen renses omhyggeligt med en ren, tør klud vædet i mineralsk terpentin. Brandfare! Sørg for udluftning! Har træets fibre rejst sig som følge af væske, så slib altid i træets længderetning med sandpapir nr. 180 eller 220. Brug aldrig ståluld, som kan forårsage misfarvninger! Efter tørring påføres et tyndt lag møbelvoks, som er egnet til den pågældende træsort. Efter ca. 15 minutter afgnides grundigt med en grov klud, fx hessian. Følg altid brugsanvisningen for den pågældende voks. Der kan eventuelt børstes i træets længderetning med en ren børste med tætsiddende børster, fx en ren skobørste. OLIEBEHANDLEDE OVERFLADER klud. Hvis overfladen er plettet, aftørres hele overfladen med en klud, hårdt opvredet i sæbevand eller i vand tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Tør efter med en ren, tør klud. Grundig rengøring: Mindre lag af olie fjernes med mineralsk terpentin. Brandfare! Sørg for udluftning! Efter tørring påføres et tyndt lag af den olie, som anbefales af fabrikanten. Følg altid fabrikantens anvisninger. Om nødvendigt kan der slibes ganske let i den våde olie altid i træets længderetning med sandpapir nr. 320 eller 360. Fin ScotchBrite kan eventuelt anvendes. Grundig aftørring med rene, tørre klude. Advarsel! Klude med møbelolie kan selvantænde og bør derfor kasseres efter at de er vædet med vand og indpakket i stanniol. LAKBEHANDLEDE OVERFLADER (gælder ikke politurbehandlede overflader!) klud eller med en klud hårdt opvredet i rent vand. Der skal omgående tørres efter med en ren, tør klud. Snavsede overflader aftørres med en klud hårdt opvredet i sæbevand eller i vand, der er tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Der skal omgående tørres efter med en ren, tør klud. Grundig rengøring: Til rengøring og pleje af lakoverflader findes i handelen en række midler til både blanke og matte overflader og til forskellige træsorter. Midler beregnet til mørke træsorter kan bevirke ændring af glans og farve på lyse træsorter. Silikoneholdige midler er fugtog smudsafvisende, men kan trænge gennem lakken og gøre en senere oplakering umulig. Slibning af lakbehandlede overflader bør altid overlades til en fagmand. Følg altid brugsanvisningen for det pågældende middel. Farvede mærker efter sko og lign. på stoleog bordben fjernes bedst med rense benzin. Brandfare! Sørg for udluftning! 4 Dansk Møbelkontrol 2002

5 VEDLIGEHOLDELSE AF ANDRE MØBELOVERFLADER METALMØBLER De hyppigst anvendte metaller i møbelproduktion i dag er aluminium og forkromet, rustfrit eller lakeret stål. Alle disse overflader har god modstandsdygtighed overfor såvel snavs som væsker. Vand kan dog forårsage pletter på aluminium og rustfrit stål samt rustdannelser på forkromet og lakeret stål med beskadiget overflade. Almindelig rengøring: Aftørring med en klud hårdt opvredet i vand tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Grundig rengøring: Aluminium, forkromning og rustfrit stål kan aftørres med en klud fugtet med denatureret sprit. Brandfare! Sørg for udluftning! Lakeret metal rengøres som lakeret træ. PLASTMØBLER Plastoverflader på møbler er som regel melamin (bl.a. plastlaminat ), forskellige typer af folier, overfladebelægninger på metaldele og som plastbetræk til polstrede møbler. Møbelbetræk af plast er som regel fremstillet af PVC, polypropylen (PP) eller polyurethan (PUR). De anvendes både med glat overflade og præget med en læderstruktur. Almindelig rengøring: Foretages ved aftørring med en klud hårdt opvredet i varmt vand tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Sæbespåner er ikke velegnede, da de efterlader en hinde på overfladen. Grundig rengøring: Melamin-overflader (fx plastlaminat) kan rengøres med en klud fugtet med denatureret sprit. LINOLEUM Linoleum er et produkt fremstillet af oxyderet linolie blandet med fyld- og farvestoffer. Skal man have glæde af linoleums udseende og andre gode egenskaber, bør det ikke påføres olie eller lak. klud eller en klud hårdt opvredet i rent vand. Der skal tørres efter straks med en ren, tør klud. Snavsede overflader renses med en klud hårdt opvredet i sæbevand (se opskrifter) eller med et rensemiddel specielt beregnet til linoleum. Overfladen eftertørres straks med en ren, tør klud. Pletter kan forsøges fjernet ved en forsigtig anvendelse af mineralsk terpentin. Brandfare! Sørg for udluftning! Grundig rengøring: Meget snavsede linoleumsoverflader kan renses ved anvendelse af rengørings- og vedligeholdelsesmidler specielt beregnet til linoleum. Følg altid brugsanvisningen. Én højst to gange årligt kan linoleumsoverflader påføres et meget tyndt lag flydende voks, som efter ca. et kvarters forløb aftørres så grundigt som muligt. Denne behandling kan medføre, at overfladen bliver lidt blankere til gengæld bliver den også mere modstandsdygtig. Skrappe rengøringsmidler så som grundrens, brun sæbe og opvaskemiddel må aldrig anvendes. NATURSTEN (FX GRANIT, MARMOR, SKIFER) Natursten tåler ikke syrer, fx citronsaft. Pletter af vin, citronsaft og lignende kan være umulige at fjerne. Blankpoleret natursten samt natursten med plastoverflade kan skades af skuremidler. Almindelig rengøring: Foretages ved aftørring med en klud hårdt opvredet i varmt vand tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Grundig rengøring: På grund af mange forskellige typer af overflader anbefales det at følge møbelfabrikantens anvisninger. MØBELTEKSTILER Til fremstilling af tekstiler bruges naturfibre eller syntetiske fibre eller en blanding af disse. Der anvendes desuden flere forskellige vævningsmetoder, og der findes derfor store variationer i slidstyrke, farveægthed, krympning, smudsafvisende egenskaber, brændbarhed etc. Hvad disse egenskaber angår, vil møbelhandleren kunne vejlede på grundlag af de oplysninger, som foreligger for de enkelte møbeltekstiler. Uld er på grund af sin elasticitet, slidstyrke og smudsafvisning et af de allerbedst egnede materialer til fremstilling af møbeltekstiler. Fx efterlader en cigaretglød, der straks fjernes, som regel kun et lille mærke, der kan slibes eller børstes væk. Bomuld har stor slidstyrke, men er ikke så elastisk som uld. Det er ret modtageligt for smuds og er derfor ofte pletbeskyttet (smudsafvisende). En cigaretglød, der straks fjernes, efterlader som regel et lille hul. Børstet bomuld bør kun anvendes på møbler, hvor der forventes meget lidt slid. Hør har på hårde polstringer en høj slidstyrke, men på bløde sædepolstringer kan der op- 5 Dansk Møbelkontrol 2002

6 stå folder, som kan medføre, at betrækket revner. Hør tager let imod smuds og bliver let skjoldet. En cigaretglød, der straks fjernes, efterlader som regel et lille hul. Syntetiske fibre, som fx polyamid og polyester (herunder mikrofiberstoffer og Trevira CS), er generelt slidstærke og lette at rengøre. En cigaretglød, der straks fjernes, efterlader som regel et lille hul. VEDLIGEHOLDELSE AF MØBELTEKSTILER Almindelig rengøring: Støvsuges ofte, helst hver uge. Pletter, som ikke er fedtholdige, fjernes ved skånsom gnidning med en ren fnugfri klud opvredet i sæbevand eller vand tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Overfladen gnides efter med en ren, blød klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Advarsel! Der må ikke gnides eller børstes på mikrofiberstoffer i våd tilstand. Pletrensning: Pletrensemidler bør kun anvendes efter at der på et mindre synligt sted er prøvet, om det indvirker på betrækket. Skjolder undgås ved skånsom cirkulær gnidning indad mod pletten. Brug aldrig pletrensemidler, hvis der er latex-skum (skumgummi) direkte under betrækket. Skumrensemidler kan anvendes i henhold til brugsanvisningen. Aftagelige betræk kan ofte kemisk renses. Er De i tvivl: Spørg møbelhandleren. Advarsel! Brug aldrig opløsningsmidler, idet disse kan opløse underliggende polstermaterialer. MØBELLÆDER Læder er et naturprodukt. Det er derfor helt naturligt, at de påvirkninger, som huden har pådraget sig i løbet af dyrets levetid, også findes som mærker i det færdigforarbejdede møbellæder. På side 7 ses billeder af mærker i et stykke færdigforarbejdet læder, der er kendetegn for ægte læder til forskel fra kunstlæder (plastic), hvor strukturen er regelmæssig. Sortering og garvning Forarbejdning og sortering foretages på garveriet før den endelige levering til møbelproducenten. Forarbejdningen omfatter først og fremmest garvningen, hvor der skelnes mellem to metoder: vegetabilsk garvning og kromgarvning. Kromgarvning er langt den hyppigst anvendte. Kromgarvet læder føles blødere og smidigere end vegetabilsk garvet læder. Det anvendes i forbindelse med både hård og blød polstring. Vegetabilsk garvet læder anvendes i udpræget grad til hårde polstringer. Farvning og overfladebehandling Der skelnes mellem anilinfarvning og dækfarvning. Anilinfarvning bevarer læderets oprindelige struktur, idet farvestoffet trænger ned i læderet og gennemfarver dette. Dækfarvning er en påsprøjtning af farve/lak på det anilinfarvede læder. Farvelaget ligger oven på læderets overflade. Møbellæder opdeles i fire hovedgrupper: 1. Læder med overfladebeskyttelse dækfarvet læder er, alt efter overfladebeskyttelsens egenskaber, godt beskyttet mod ydre påvirkninger. Det har højere lysægthed end anilinfarvet læder og overfladebeskyttelsen gør det vanskeligt for vand, smuds etc. at trænge gennem overfladen, som kan være slebet og præget med et mønster (hvilket betegnes narvsat) for at skjule fejl. 2. Semi-anilin har en tyndere overfladebeskyttelse end dækfarvet læder. Overfladen har en vis beskyttelse mod ydre påvirkninger. Semi-anilin bliver mørkere i brug. 3. Læder uden overfladebeskyttelse anilinfarvet læder og vegetabilsk naturlæder er ubehandlet eller har kun en meget let overfladebehandling. Det er derfor sart og opsuger let væsker og fedt. Vegetabilsk naturlæder bliver mørkere i brug. 4. Spalt er kødsiden af huden, og det er ru på begge sider. Ruspalt er ubehandlet. Spalt fremstilles også slebet, narvpræget og overfladebehandlet som dækfarvet læder, men har ikke den samme styrke. VEDLIGEHOLDELSE AF MØBELLÆDER Anbring ikke lædermøbler, hvor de udsættes for direkte sol eller stærk varme. DÆKFARVET LÆDER Almindelig rengøring: Aftørring med en ren, blød klud. Ved lettere tilsmudsning aftørres med en ren, blød klud hårdt opvredet i demineraliseret eller koldt, kogt vand. Grundig rengøring (kun hvis påkrævet): Aftørring eller skånsom afgnidning af hele overfladen med en ren, blød klud opvredet i sæbevand (se opskrifter). Spildt væske og lign. fjernes straks. Brug ikke støvsuger, da overfladen derved kan blive ridset. Pletrensning er ikke tilrådelig! Opvaskemidler og opløsningsmidler må ikke anvendes. Behandling med lædercreme eller -olie bør kun ske, hvis det er absolut nødvendigt. Advarsel! Hvis overfladen er slidt/beskadiget, kan lædercreme eller -olie give skjolder eller medføre farveændring. 6 Dansk Møbelkontrol 2002

7 SEMI-ANILIN OG LÆDER UDEN OVERFLADEBESKYTTELSE Almindelig rengøring: Aftørring med en ren, blød klud. Ved lettere tilsmudsning aftørres hele overfladen med en ren, blød klud hårdt opvredet i demineraliseret eller koldt, kogt vand. Aftørringen skal ske hurtigt over hele overfladen, således at skjolder undgås. Grundig rengøring (kun hvis påkrævet): Aftørring af hele overfladen med en ren, blød klud opvredet i sæbevand (se opskrifter). Spildt væske og lign. fjernes straks. Brug ikke støvsuger, da overfladen derved kan blive ridset. Pletrensning er ikke tilrådelig! Opvaskemidler, opløsningsmidler samt fedtstof (lædercreme og -olie) må ikke anvendes. RUSPALT Almindelig rengøring: Støvsuges eller børstes hyppigt, eventuelt med en klædebørste. Grundig rengøring (kun hvis påkrævet): Aftørring af hele overfladen med en ren, blød klud opvredet i sæbevand (se opskrifter). Spildt væske og lign. fjernes straks. Pletrensning er ikke tilrådelig! Sulfonerede vaskemidler, opløsningsmidler samt fedtstof (lædercreme og -olie) må ikke anvendes. SÆRPRÆG VED ÆGTE LÆDER LÆGTE SÅR oftest forårsaget af rifter fra pigtråd, torne eller slagsmål. Medfører ikke nedsat styrke af læderet. INSEKTBID mindre, runde mærker eller huller i læderet. Medfører ikke nedsat styrke af læderet. ÅBNE SÅR årsag som for lægte sår. Kan nedsætte læderets styrke, og må derfor ikke anvendes på steder, der er udsat for slid. NAKKERYNKER grov overfladestruktur opstået hos det levende dyr. Medfører ikke nedsat styrke af læderet. GØDNINGSSKADER ru og/eller åben struktur forårsaget af, at gødning har ætset huden på det levende dyr. Kan medføre nedsat styrke og må derfor ikke bruges på steder, der er udsat for slid. RINGORM ligner en skjold og er forårsaget af en svampeinfektion hos det levende dyr. Medfører ikke nedsat styrke af læderet. 7 Dansk Møbelkontrol 2002

Vær god ved gode møbler 2009

Vær god ved gode møbler 2009 Vær god ved gode møbler 2009 FORKERT VEDLIGEHOLDELSE KAN ØDELÆGGE DINE MØBLER LÆS HELE PJECEN GRUNDIGT OG GEM TIL SENERE BRUG! Alt for mange af de problemer, der opstår med møbler, sker som følge af forkert

Læs mere

Vedligeholdelse stole & borde

Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole Møbelstoffer Uld er grundet sin elasticitet, slidstyrke og snavs afvisende egenskaber, en af de bedste råvarer til møbeltekstiler. Desuden indeholder

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE Tips til vedligeholdelse og rengøring af Sofakompagniets møbler

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE Tips til vedligeholdelse og rengøring af Sofakompagniets møbler PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE Tips til vedligeholdelse og rengøring af Sofakompagniets møbler 1 Januar 2017 INDHOLD Tips til polstermøbler... 4 Materialer & imprægnering... 10 Læder & vedligehold... 12 Tekstiler

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse af møbler

Pleje og vedligeholdelse af møbler Pleje og vedligeholdelse af møbler Behandlings- og vedligeholdsvejledning For at få optimal glæde af møblet er det vigtigt, at denne vejledning gennemlæses. Vi gør opmærksom på, at Brødrene Andersens produktgaranti

Læs mere

1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie

Læs mere

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler CUBE DESIGN Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler Sådan passer du bedst på dit Cube Design produkt Denne vejledning giver dig mulighed for at pleje

Læs mere

Vedligeholdelse af Massivtræsbordplader

Vedligeholdelse af Massivtræsbordplader Vedligeholdelse af Massivtræsbordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S KÆRMINDEVEJ 2. DK-6580 VAMDRUP TELEFON +45 7558 2511. FAX +45 7558 3611 WWW.SPEKVA.DK Indholdsfortegnelse Massivtræ - et ægte

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse af møbler

Pleje og vedligeholdelse af møbler Pleje og vedligeholdelse af møbler Behandlings- og vedligeholdsvejledning For at få optimal glæde af dit møbel er det vigtigt, at denne vejledning gennemlæses. Vi gør opmærksom på, at Andersen s produktgaranti

Læs mere

Pas på dine nye møbler...

Pas på dine nye møbler... Pas på dine nye møbler... Information om vedligeholdelse Tillykke med de nye møbler. Boligen, og specielt møblerne, er en vigtig del af vor tilværelse og de er med til at skabe vores livskvalitet; derfor

Læs mere

Din guide til lædermøbler

Din guide til lædermøbler Din guide til lædermøbler Vælg læder efter livsstil Lædermøbler er fantastiske. Betrukket med et af naturens egne materialer indtager de rummet med deres naturlige glød. Forelskelsen sker hurtigt og umiddelbar,

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Rengøringsvejledninger

Rengøringsvejledninger og pleje af dit lakerede og oliebehandlede Pergo parketgulv Hvorfor? HOLDBAR BRUGERVENLIG EFFEKTIV Korrekt rengøring af gulvet sikrer, at det bliver vedligeholdt perfekt. Produkterne er blevet udviklet

Læs mere

Pas på dine nye møbler...

Pas på dine nye møbler... Pas på dine nye møbler... Tillykke med de nye møbler. Boligen, og specielt møblerne, er en vigtig del af vor tilværelse og de er med til at skabe vores livskvalitet; derfor pas godt på møblerne. Det er

Læs mere

SPEKVA. Vedligeholdelsesvejledning. Massivtræ. Oktober 2015. www.spekva.com

SPEKVA. Vedligeholdelsesvejledning. Massivtræ. Oktober 2015. www.spekva.com Vedligeholdelsesvejledning Massivtræ Oktober 2015 www.spekva.com Indholdsfortegnelse Side Massivtræ... 3 Generelt... 4 Pleje af bordplader... 4 Plejesæt... 5 Rengøring... 6 Planteolie neutral... 7 Luxusolie...

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Corian. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Corian. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Corian... kvalitet hele vejen igennem April 2009 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Corian fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning www.biga.dk Rengøringsog vedligeholdelsesvejledning Indvendig rengøring af skabskorpus og hylder. Rengøres bedst med husholdningens sædvanlige vandopløselige rengøringsmidler

Læs mere

Oliering og Pleje af Trægulve

Oliering og Pleje af Trægulve Oliering og Pleje af Trægulve 1. Oliering - nylagte ubehandlede massive trægulve 2. Plejeoliering - nylagte fabriksolierede trægulve 3. Plejeoliering eksisterende olierede trægulve 4. Rengøring og vask

Læs mere

Vedligeholdelse af møbelstoffer

Vedligeholdelse af møbelstoffer Vedligeholdelse Møbelstof Vedligeholdelse af møbelstoffer Jævnlig rengøring og rensning er vigtig for at bibeholde møbelstoffets udseende og forlænge dets levetid. Støv og snavs kan ændre farver og fremme

Læs mere

SPEKVA. Vedligeholdelsesvejledning. Massivtræ. Februar AalborgMassive

SPEKVA. Vedligeholdelsesvejledning. Massivtræ. Februar AalborgMassive Vedligeholdelsesvejledning Massivtræ Februar 2010 WWW.SPEKVA.DK Indholdsfortegnelse Massivtræ... side 3 Generelt... side 4 Pleje af bordplader... side 4 Plejesæt... side 5 Rengøring... side 6 Planteolie

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan fuldglasvægge (TP Lite, TP Lite Twin, TP Acoustic) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Glas: Fuldglasvæg. Glas monteret i aluminiumsprofiler fuget eller samlet

Læs mere

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE LÅGER. TRÅDVARER. GETACORE. MASSIV TRÆ. LAMINAT

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE LÅGER. TRÅDVARER. GETACORE. MASSIV TRÆ. LAMINAT PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE LÅGER. TRÅDVARER. GETACORE. MASSIV TRÆ. LAMINAT LÅGER Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående rengøring

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESGUIDE

VEDLIGEHOLDELSESGUIDE VEDLIGEHOLDELSESGUIDE INDHOLD LÆDER OG RUSKIND 3 TRÆ: LAKERET TRÆ (STOLE & BORDPLADER) 4 MASSIVT TRÆ 6 MASSIV AHORN (PK 54 A) 8 ANDRE MATERIALER: GLAS 9 GRANIT 10 LINOLEUM 11 MARMOR 12 POLYESTER-KOMPOSIT

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Møbel- & Loftbehandling

Møbel- & Loftbehandling træplejesystem Møbel- & Loftbehandling indendørs Væg- & Loftbehandling Bevar træets lyse, lette udtryk Væg- og loftpaneler af lyst træ gulner naturligt, som tiden går. Hvis du vil bevare et naturligt lyst

Læs mere

Dansk Gulvpleje. Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum. Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv

Dansk Gulvpleje. Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum. Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv Dansk Gulvpleje Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv Anti-Skrid Linoleum Stengulv Trægulv Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum Dansk Gulvpleje Stenbukvej 65

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Granit Komposit. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Granit Komposit. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Granit Komposit... kvalitet hele vejen igennem April 2009 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Granit/Komposit bordplade fra Horn Bordplader A/S For at få

Læs mere

Overfladebehandling 1

Overfladebehandling 1 Overfladebehandling 1 Indhold: Introduktion... 3 Gulvbehandling, generelt... 3 Ludbehandling... 3 Sæbebehandling... 4 Oliebehandling... 4 Lakering... 5 Produkter til overfladebehandling... 5 Behandlingstyper:

Læs mere

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Vedligeholdelses Manual dk www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Tillykke med valget af dit KOMPAN INDOOR produkt Du har valgt et produkt af høj kvalitet, som vil modstå års problemfri brug ved korrekt

Læs mere

træplejesystem Rengøring & Pleje indendørs

træplejesystem Rengøring & Pleje indendørs træplejesystem Rengøring & Pleje indendørs Pleje af lakerede gulve Forlænger lakkens og gulvets levetid Vælg produkt Junckers LakPleje er et unikt produkt, der forlænger lakkens levetid og bibeholder lakkens

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

PRODUKTKATALOG 1. MARTS 2014. SKIFER 3 Sofaborde 4 Spiseborde 5 Højborde og bænke

PRODUKTKATALOG 1. MARTS 2014. SKIFER 3 Sofaborde 4 Spiseborde 5 Højborde og bænke PRODUKTKATALOG 1. MARTS 2014 SKIFER 3 Sofaborde 4 Spiseborde 5 Højborde og bænke LINOLEUM 6 Sofaborde, højborde og bænke 7 Spiseborde og arbejdsborde PAPIR 8 K10 spiseborde 9 TURN180 spiseborde 10 TURN180

Læs mere

Pletfjerning FØRSTEHJÆLP

Pletfjerning FØRSTEHJÆLP PLETFJERNING Pletfjerning Pletter opstår som regel enten ved spild eller ved afsmitning fra fodsåler. Pletterne bør fjernes omgående. Uanset hvilken type tæppe De har valgt, er den følgende førstehjælp

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan systemvægge (FLEXICA, FLEXICA LINE, VENTURA/OPEN) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Systemvæg. Stolpekonstruktion bestående af galvaniserede stålprofiler

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede gulve

Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede gulve Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede gulve C D E Vælg det rigtige plejesystem til dit gulv. Plejevejledning til oliebehandlede gulve Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESGUIDE

VEDLIGEHOLDELSESGUIDE VEDLIGEHOLDELSESGUIDE INFORMATION VEDRØRENDE BRUG AF VEDLIGEHOLDELSESGUIDEN GENERELLE BETINGELSER FØR BRUG: FRITZ HANSEN A/S FRASKRIVER SIG ENHVER FORM FOR ANSVAR I RELATION TIL BRUGEN AF DE FØLGENDE ANGIVNE

Læs mere

Comfort line. klassisk dansk design. CL 500 Basic 2 pers. 137 cm 3 pers. 195 cm Her vist med stålben - fåes også med træben i bøg og eg

Comfort line. klassisk dansk design. CL 500 Basic 2 pers. 137 cm 3 pers. 195 cm Her vist med stålben - fåes også med træben i bøg og eg Comfort line klassisk dansk design CL 500 Basic 2 pers. 137 cm 3 pers. 195 cm Her vist med stålben - fåes også med træben i bøg og eg komfort RO Afslapning nydelse CL 200 Exclusive 2 pers. 152 cm 3 pers.

Læs mere

Overfladebehandling af udendørs træværk

Overfladebehandling af udendørs træværk Overfladebehandling af udendørs træværk t Anbefale af pr Nemt og effektivt... Naturligvis ll e AFRENSNING OLIERING RENGØRING ofe s sio n e p 2 fe s l sio n e l e An f befalet a ro Indhold Grundafrensning......................

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

Tillægsvejledning. Linolie

Tillægsvejledning. Linolie Tillægsvejledning Linolie September 2015 1 Linolie på Dinesen gulve Douglas, Pine, Oak Dinesen planker leveres altid ubehandlede og skal efter lægning afslibes og grundbehandles. Det er vigtigt at overveje

Læs mere

MONTAGE -OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING MASSIV TRÆ STÅL CORIAN BETON LINOLEUM PRODUCT INNOVATORS, NOT IMITATORS...

MONTAGE -OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING MASSIV TRÆ STÅL CORIAN BETON LINOLEUM PRODUCT INNOVATORS, NOT IMITATORS... MONTAGE -OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING MASSIV TRÆ STÅL CORIAN BETON LINOLEUM PRODUCT INNOVATORS, NOT IMITATORS... Product innovators, not imitators... Indholdsfortegnelse: Side 3 Monteringsvejledning Side

Læs mere

Granit Komposit Silestone Ceramic

Granit Komposit Silestone Ceramic Montering Vedligeholdelsesvejledning Granit Komposit Silestone Ceramic... kvalitet hele vejen igennem Maj 2016 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Granit/Komposit/Silestone/Ceramic bordplade

Læs mere

Hyppige pletter. Besma International Chem a/s 2014. Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret. www.besma.dk

Hyppige pletter. Besma International Chem a/s 2014. Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret. www.besma.dk Hyppige pletter Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret www.besma.dk Hyppige pletter Indhold: 1. Fedt og olie pletter 2. Fugleklatter 3. Insekter på loftet 4. Jord og græs pletter

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2014 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Før pletaftagning må man gøre sig klart: Før du fjerner pletten: Fremgangsmåde 1 (FGM1): Pletten gnides.

Før pletaftagning må man gøre sig klart: Før du fjerner pletten: Fremgangsmåde 1 (FGM1): Pletten gnides. Før pletaftagning må man gøre sig klart: Hvad pletten består af? Hvilket rensemiddel, der skal bruges. Om stoffet og evt. farven tåler det pågældende rensemiddel. Hvordan pletaftagning skal udføres. Den

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse INDHOLDSFORTEGNELSE Information Med denne Drift og vedligeholdelse i hænde er der god mulighed for at få optimal udnyttelse og dermed stor fornøjelse af det faste inventar leveret

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Maxi 3 Pletfjernerguide

Maxi 3 Pletfjernerguide Maxi 3 Pletfjernerguide Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret www.besma.dk Indhold: Maxi 3 Pletfjernerguide 1. Pletfjerning generelt 2. Vask af malede overflader og plast 3. Rensning

Læs mere

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING Ved aflevering/overdragelse af det samlede byggeprojekt til bygherren er det normalt, at bygherren modtager et samlet drifts- og vedligeholdelsesmateriale med alle nødvendige oplysninger om bygningens

Læs mere

Vedligeholdelse af møbelstoffer

Vedligeholdelse af møbelstoffer Vedligeholdelse Møbelstof Vedligeholdelse af møbelstoffer Jævnlig rengøring og rensning er vigtig for at bibeholde møbelstoffets udseende og forlænge dets levetid. Støv og snavs kan ændre farver og fremme

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2015 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Case Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/ tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

ALTAN VEDLIGEHOLD. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

ALTAN VEDLIGEHOLD. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning 10 gode altanråd Ståldele Aluminiumsdele Fiberbetongulve Glas Hårdttræsgulve Håndliste i hårdttræ Underbeklædning

Læs mere

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING Når du vælger de blå Änglamark produkter, er du sikker på at få produkter af høj kvalitet, uden overfl ødig kemi. Vi stiller nemlig krav til indholdsstoffer,

Læs mere

LISSONI LOUNGE KOLLEKTION

LISSONI LOUNGE KOLLEKTION Ny møbelkollektion udviklet i et internationalt designsprog, der både er enkelt og klassisk men også raffineret og nutidigt. Serien giver mange muligheder for at variere og tilpasse møbleringen i rummet,

Læs mere

SKAGEN P R O D U K T B L A D PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIVELSER

SKAGEN P R O D U K T B L A D PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIVELSER SKAGEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIVELSER Møblerne bør monteres i et tempereret rum med god udluftning. Møblerne må ikke have direkte

Læs mere

BRUGERMANUAL. VELA Latin 400

BRUGERMANUAL. VELA Latin 400 DK BRUGERMANUAL VELA Latin 400 www.vela.eu INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 SIKKERHED 3 REKLAMATIONSRET 4 UDPAKNING AF STOLEN 4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin 4 BRUGERMANUAL 6 TEKNISK DATA 8 2 INDLEDNING Kære

Læs mere

Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads.

Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads. Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads. Udarbejdet af www.zimplex.dk Professionel erhvervsrengøring 1 Indhold Rengøringsmidler...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNINGER

MONTERINGSVEJLEDNINGER MONTERINGSVEJLEDNINGER PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIV- ELSER Møblerne bør monteres i et tempereret rum med godudluftning. Møblerne må

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESGUIDE

VEDLIGEHOLDELSESGUIDE VEDLIGEHOLDELSESGUIDE INFORMATION VEDRØRENDE BRUG AF VEDLIGEHOLDELSESGUIDEN GENERELLE BETINGELSER FØR BRUG: FRITZ HANSEN A/S FRASKRIVER SIG ENHVER FORM FOR ANSVAR I RELATION TIL BRUGEN AF DE FØLGENDE ANGIVNE

Læs mere

Overfladebehandling af indendørs træværk

Overfladebehandling af indendørs træværk Overfladebehandling af indendørs træværk LYSNING MALING VOKSNING OLIERING LAKERING LUDBEHANDLING RENGØRING Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt... Naturligvis 2 Anbefalet af professionelle Indhold

Læs mere

Overfladebehandling af udendørs træværk

Overfladebehandling af udendørs træværk Overfladebehandling af udendørs træværk AFRENSNING OLIERING RENGØRING Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis Indhold Grundafrensning.................. 4 af ældre havemøbler Rengøring.....................

Læs mere

Drift og vedligeholdelses vejledning. på Kingspan sandwichpaneler

Drift og vedligeholdelses vejledning. på Kingspan sandwichpaneler Drift og vedligeholdelses vejledning på Kingspan sandwichpaneler 1 Sandwich - elementernes livscyklus Luftforurening og korrosion I nærheden af storbyer, kyststrækninger og industrianlæg vil luftforurening

Læs mere

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Næstegenerationsbehandling fra Dura-Bright med endnu bedre overfladebeskyttelse. Alcoa tilbyder dig hermed

Læs mere

REOLER I BAMBUS HOLDBART HÅNDVÆRK

REOLER I BAMBUS HOLDBART HÅNDVÆRK REOLER I BAMBUS HOLDBART HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 SÅDAN BLIVER EN BAMBUSPLADE TIL BAMBUSSEN HØSTES Efter bambussen er høstet fragtes bambusstænglerne på små lastbiler ned fra skovområderne i bjergene.

Læs mere

Brugervejledning August 2013

Brugervejledning August 2013 Nestlégården, afd. 312 Renovering af bad og køkken Kongensgade 2-6 Nr. Voldgade 56-60 Kongensstræde 1-11 Bjergegade 3 Nr. Voldgade 56-60 Kongensstræde 1-11 Bjergegade 3 Brugervejledning August 2013 Badeværelse

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020073 02 Montering og Vedligeholdelse af Granitbordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Granit

Læs mere

GENOA P R O D U K T B L A D PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIVELSER

GENOA P R O D U K T B L A D PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIVELSER GENOA PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIVELSER Møblerne bør monteres i et tempereret rum med god udluftning. Møblerne må ikke have direkte

Læs mere

ALFRED PRIESS A/S DATABLADE

ALFRED PRIESS A/S DATABLADE PULVER- OG VÅDLAK EFTERSYN OG RENGØRING AF MALEDE OVERFLADER Vi anbefaler et eftersyn og rengøring af overfladen efter 1 år og alt efter tilstanden ved første eftersyn, igen hvert eller hvert andet år

Læs mere

Overfladebehandling af indendørs træværk

Overfladebehandling af indendørs træværk Overfladebehandling af indendørs træværk LYSNING MALING VOKSNING OLIERING LAKERING LUDBEHANDLING RENGØRING Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis Indhold Lysning.......................

Læs mere

SPEJLE P R O D U K T B L A D PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIVELSER

SPEJLE P R O D U K T B L A D PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIVELSER SPEJLE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIVELSER Møblerne bør monteres i et tempereret rum med god udluftning. Møblerne må ikke have direkte

Læs mere

Eksklusive trægulve. Zagawood det tidsløse design i moderne stil! Plank Eg Rustik matlak RW03130

Eksklusive trægulve. Zagawood det tidsløse design i moderne stil!  Plank Eg Rustik matlak RW03130 Eksklusive trægulve Zagawood det tidsløse design i moderne stil! www.zagawood.dk Plank Eg Rustik matlak - 0614RW03130 2 Træets oprindelse Nordisk tradition forenet med den nyeste teknologi Zagawood er

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH ALTANER ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og få mange oplevelsesrige timer i dit nye frirum. Vi

Læs mere

Overflader: Indholdsfortegnelse:

Overflader: Indholdsfortegnelse: Overflader: Indholdsfortegnelse: Hårdhed på overflader og Mohs hårdhedsskala... 2 Oversigt over forskellige overflader, egenskaber og rengøring... 4-9 Træoverflader... 10 1 OVERFLADER Dette materiale giver

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

PLEJEPRODUKTER 3.2 PLEJEPRODUKTER. 5741613 1074100 Miller Bivoks Flydende 1 ltr. 3. 5652636 1603075 Miller Skiferolie 0,75 ltr. 6

PLEJEPRODUKTER 3.2 PLEJEPRODUKTER. 5741613 1074100 Miller Bivoks Flydende 1 ltr. 3. 5652636 1603075 Miller Skiferolie 0,75 ltr. 6 03 Miller Bivoks Pasta Anvendes til al naturtræ, afsyret- og ludbehandlet træ. Syrefri. 1072021 Miller Bivoks pasta 210 ml. 6 5 7 08735 010725 5981978 Miller Bivoks Fast Natur Anvendes til al naturtræ,

Læs mere

Linolie 1 2 3. Knud Bro Alle 4 E, 3660 Stenløse. Telefon 48184302. www.linolie123.dk

Linolie 1 2 3. Knud Bro Alle 4 E, 3660 Stenløse. Telefon 48184302. www.linolie123.dk Sæbebehandling Sæbebehandling 1. Blandingsforhold Natursæbe, hvid omrystes og blandes med varmt vand i forholdet 1:10 Gulve af fyr, gran, lærk og pitch pine kan som grundbehandling mættes med sæbe. Det

Læs mere

Vedligeholdelse og symboler

Vedligeholdelse og symboler Vedligeholdelse og symboler 69 70 Vask Y Vaskebaljen anvendes som grundsymbol for vask F Tallet angiver den højeste vasketemperatur, som tekstilet tåler S Såfremt vaskebaljen er understreget, skal der

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD YOUR STYLE. YOUR FLOOR. Live Natural Live Satin Live Mat Live Pure OG af BOEN trægulve INDHOLD 04 LIVE NATURAL OLIE 08 LIVE MAT LAK SÅDAN HOLDER DU GULVET SMUKT 03 Du finder yderligere information på:

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier 3. Badeværelse 3.1 Bl. batterier Vedligeholdelse Vedligeholdelse Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589). Reservedele Se TPI (Teknisk

Læs mere

Stilfuld atmosfære med naturlige kvalitets trægulve...

Stilfuld atmosfære med naturlige kvalitets trægulve... Stilfuld atmosfære med naturlige kvalitets trægulve... Indholdsfortegnelse Side 3 Træets oprindelse Side 4-5 ipowood Parket eller Plank Side 6-7 ipowood Plank sortiment Side 8-9 ipowood Parket sortiment

Læs mere

Nørrebrogade 9. nb9.fsb.dk. Nørrebrogade 9. Sådan vedligeholder du den renoverede bolig

Nørrebrogade 9. nb9.fsb.dk. Nørrebrogade 9. Sådan vedligeholder du den renoverede bolig Nørrebrogade 9 nb9.fsb.dk Nørrebrogade 9 Sådan vedligeholder du den renoverede bolig rev. juni 2015 2 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 5 Fugt Side 6 Vægfliser Side 7 Gulvklinker Side 7 Gulvafløb

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L DK BRUGERMANUAL 100 GAS INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING.... 3 1.1. REKLAMATIONSRET... 4 1.2. UDPAKNING AF STOLEN.... 4 1.3. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA SALSA.... 4 1.4. VELA SALSA BRUGERMANUAL.... 6 1.5.

Læs mere

Må ikke stryges. Strygning ved lav varme max 110. Strygning ved middel varme max 150. Tørretumbles ved lav varme. Hængetørring

Må ikke stryges. Strygning ved lav varme max 110. Strygning ved middel varme max 150. Tørretumbles ved lav varme. Hængetørring Tøjpleje Her vil vi gerne dele vores viden om tøjpleje med dig. Hvad de forskellige vaskesymboler betyder, tips til, hvordan man fjerner forskellige typer pletter samt lidt generelle råd om, hvordan man

Læs mere