Vær god ved gode møbler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær god ved gode møbler"

Transkript

1 Vær god ved gode møbler Vær god ved gode møbler er udarbejdet af Dansk Møbelkontrol, der som frivillig kontrolordning for førende danske møbelproducenter har til formål at fremme produktionen af kvalitetsmøbler i Danmark. Dansk Møbelkontrol Søren Frichs Vej 50 DK-8230 Aabyhøj Dansk Møbelkontrol 2002

2 VIGTIGE RÅD OM MØBELVEDLIGEHOLDELSE Advarsel! Brug aldrig opløsningsmidler (fx sprit, terpentin, cellulosefortynder, rense benzin, acetone etc.) medmindre møbelfabrikantens anvisninger udtrykkeligt tillader dette. Opløsningsmidler er brandfarlige, farlige at indånde og kan ødelægge overfladebehandlinger på træ, læder og andre materialer. De kan også ødelægge polstermaterialer, hvis de anvendes til rensning af tekstiler. DERUDOVER GÆLDER FØLGENDE: 1. Følg altid de vejledninger, der følger med møblet. 2. Forsøg altid først med det mildeste rengøringsmiddel, dvs. demineraliseret eller koldt, kogt vand. 3. Stearin og tyggegummi fjernes nemmest efter en forsigtig frysning med kølespray (kan bl.a. købes hos forhandlere af elektronik). 4. Benyt aldrig slibende rengøringsmidler som fx skurepulver og metalpudsemidler eller rengøringsmidler, som indeholder salmiak. 5. Husk at efterspænde samleskruer, hvis samlingerne bliver løse. 6. Hvis der ikke medfølger en vaskeanvisning, kan møbelbetræk ikke vaskes. Rensning af møbelbetræk må kun foretages i henhold til fabrikantens anvisninger. OBS! For at lette montage er betræk ofte forsynet med lynlåse, men det betyder ikke, at betrækket kan vaskes. 7. Puder med løst fyld, såsom dun og fjer, skal bankes op med jævne mellemrum. 8. Beskyt altid bordplader med bordskånere mod varme, fugtige eller farvede genstande (fx gryder, vaser, lys og urtepotter). Brug altid skærefast underlag ved anvendelse af skarpe redskaber. 9. For at bevare materialernes farve bør direkte sollys så vidt muligt undgås. Det anbefales, at møbeloverflader ikke tildækkes delvist, fx af duge etc. 10. Vær opmærksom på, at især stole- og bordben kan afgive farve (især i forbindelse med gulvvask og rensning af tæpper). 11. Anbring aldrig møbler lige op ad radiatorer eller varmeovne. 12. Møbler beregnet til indendørs brug bør aldrig anvendes udendørs. 13. Sved kan påvirke overflader på bl.a. træ og læder. Visse medicintyper ændrer svedens sammensætning, således at denne påvirkning øges. 14. Hvis De har været så uheldig, at der er sket en skade, så søg vejledning hos den møbelhandler, De har købt møblet af. 2 Dansk Møbelkontrol 2002

3 OPSKRIFTER Sæbeopløsning fremstilles af 1/4 dl sæbespåner til 1 liter varmt vand, som afkøles før brug. Brun sæbe må ikke anvendes, medmindre dette udtrykkelig tillades i fabrikantens vejledning. Opløsning med flydende opvaskemiddel: Følg fabrikantens anvisninger. Dog max. 1 tsk. opvaskemiddel til 1 liter vand. Af koncentrerede midler anvendes et par dråber pr. liter vand. VÆR GOD VED GODE MØBLER Alle gode ting, som skal holde længe, kræver vedligeholdelse. Selvom et møbel er produceret for at tilfredsstille kundernes forventninger i lang tid, kræves det, at man vedligeholder det. Denne pjece giver gode råd om korrekt vedligeholdelse og dermed forlængelse af møblers levetid. Med den mangfoldighed af materialer, der anvendes i moderne møbelproduktion, er det ikke praktisk muligt at inkludere alle i en pjece af begrænset omfang. Derfor omfatter denne kun de mest benyttede materialer og overflader. Pjecen indeholder råd om vedligeholdelse af møbler af træ og andre materialer, møbeltekstiler og møbellæder. Desuden indeholder den illustrationer af kendetegn ved ægte læder. VALG AF MØBLER Ved valg af møbler skal der først og fremmest tages hensyn til de påvirkninger, de vil blive udsat for. Fx skal møbler til en familie med børn og hund have større styrke, holdbarhed og overflademodstandsdygtighed end møbler til en enlig. Da overfladebehandling, tekstil og læder hører til de træk, der umiddelbart kendetegner et møbel, er det særdeles vigtigt at stille de rigtige krav hertil, men kravene skal naturligvis også stilles til selve møblets styrke og holdbarhed. Et forhold, som ofte medfører problemer, er den farveændring, som finder sted gennem et møbels levetid. Alle materialer ændrer farve i større eller mindre omfang, når de udsættes for lys især sollys. Her er det især træ, farvede lakker (malinger), bejdser, tekstiler og læder, der ændrer sig. Fælles for disse materialer er, at farveændringer hører med til materialernes naturlige egenskaber. Det er derfor vigtigt at beskytte møbler imod sollys, og det kan samtidig anbefales ikke at efterlade (især nye) møbeloverflader delvist tildækket, fx af duge eller bordskånere, idet dette kan føre til farveforskelle mellem de tildækkede og ikke tildækkede områder. Møbelhandleren vil kunne vejlede kunden på grundlag af de oplysninger, som foreligger for de enkelte møbeltyper og typer af møbeltekstiler og læder. For madrasser gælder, at de altid skal placeres på en bund, der sikrer ventilation, fx en tremmebund, fjederbund eller en plade med et tilstrækkeligt antal ventilationshuller. MØBLER AF TRÆ Træ har med sine mangfoldige egenskaber altid og overalt i verden været det foretrukne materiale til fremstilling af møbler. Hvert enkelt træ er et stykke natur, der selv efter fældning og opskæring bevarer et særpræg i styrke, struktur og følsomhed især overfor lys. Derfor vil der altid være helt naturlige forskelle i træets udseende. Træ præges også af knaster, som ikke er fejl ved træet, men naturlige aftegninger af grenes forankring i træstammen. Alle træmøbler vil, som en naturlig følge af lysets og brugerens påvirkninger, ændre farve med årene. Luftens fugtindhold varierer med årstiderne også indendørs. Da træ ifølge variationerne i luftens relative fugtighed, svinder og udvider sig, vil fx massive bordplader blive lidt ujævne eller let bugtede som en helt naturlig følge heraf. For træmøblers anvendelse i det daglige gælder, at fugt er deres værste fjende. Derfor bør alle spildte væsker tørres op straks. Vand må kun anvendes i små doser helst kun i form af en fugtig klud og der bør straks tørres efter med en tør klud. Dette gælder også ved rengøring/behandling med fx sæbevand. 3 Dansk Møbelkontrol 2002

4 VEDLIGEHOLDELSE AF TRÆMØBELOVERFLADER UBEHANDLEDE OG SÆBEBEHANDLE- DE OVERFLADER AF MASSIVT TRÆ klud. Snavsede overflader aftørres med en klud opvredet i en sæbeopløsning (se opskrifter). Brun sæbe (krystalsæbe) bør kun anvendes på fyrretræ (nåletræ), hvor det bevirker en ganske let grålig farve. På egetræ og andre træsorter med højt garvesyreindhold kan brun sæbe give kraftig mørkfarvning. Grundig rengøring: Vask hele overfladen med en børste og aftør omgående med en ren klud, opvredet i sæbeopløsning (se opskrifter). Vanskelige fedtpletter kan forsøges fjernet med rense benzin. Brandfare! Sørg for udluftning! Hvis træets fibre har rejst sig som følge af væske, så slib altid i træets længderetning med sandpapir nr. 180 eller 220. Brug aldrig ståluld, som kan forårsage misfarvninger! Hyppig slibning gør overfladen mere sart og modtagelig for smuds. Jævnlig aftørring med sæbevand vil mindske fiberrejsningen og forøge overfladens modstandsdygtighed. VOKSBEHANDLEDE OVERFLADER klud. Fugtige klude må ikke anvendes! Spildt væske og lign. fjernes straks. Grundig rengøring: Pletter fra væsker forsøges først fjernet, når overfladen er helt tør. Overfladen renses omhyggeligt med en ren, tør klud vædet i mineralsk terpentin. Brandfare! Sørg for udluftning! Har træets fibre rejst sig som følge af væske, så slib altid i træets længderetning med sandpapir nr. 180 eller 220. Brug aldrig ståluld, som kan forårsage misfarvninger! Efter tørring påføres et tyndt lag møbelvoks, som er egnet til den pågældende træsort. Efter ca. 15 minutter afgnides grundigt med en grov klud, fx hessian. Følg altid brugsanvisningen for den pågældende voks. Der kan eventuelt børstes i træets længderetning med en ren børste med tætsiddende børster, fx en ren skobørste. OLIEBEHANDLEDE OVERFLADER klud. Hvis overfladen er plettet, aftørres hele overfladen med en klud, hårdt opvredet i sæbevand eller i vand tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Tør efter med en ren, tør klud. Grundig rengøring: Mindre lag af olie fjernes med mineralsk terpentin. Brandfare! Sørg for udluftning! Efter tørring påføres et tyndt lag af den olie, som anbefales af fabrikanten. Følg altid fabrikantens anvisninger. Om nødvendigt kan der slibes ganske let i den våde olie altid i træets længderetning med sandpapir nr. 320 eller 360. Fin ScotchBrite kan eventuelt anvendes. Grundig aftørring med rene, tørre klude. Advarsel! Klude med møbelolie kan selvantænde og bør derfor kasseres efter at de er vædet med vand og indpakket i stanniol. LAKBEHANDLEDE OVERFLADER (gælder ikke politurbehandlede overflader!) klud eller med en klud hårdt opvredet i rent vand. Der skal omgående tørres efter med en ren, tør klud. Snavsede overflader aftørres med en klud hårdt opvredet i sæbevand eller i vand, der er tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Der skal omgående tørres efter med en ren, tør klud. Grundig rengøring: Til rengøring og pleje af lakoverflader findes i handelen en række midler til både blanke og matte overflader og til forskellige træsorter. Midler beregnet til mørke træsorter kan bevirke ændring af glans og farve på lyse træsorter. Silikoneholdige midler er fugtog smudsafvisende, men kan trænge gennem lakken og gøre en senere oplakering umulig. Slibning af lakbehandlede overflader bør altid overlades til en fagmand. Følg altid brugsanvisningen for det pågældende middel. Farvede mærker efter sko og lign. på stoleog bordben fjernes bedst med rense benzin. Brandfare! Sørg for udluftning! 4 Dansk Møbelkontrol 2002

5 VEDLIGEHOLDELSE AF ANDRE MØBELOVERFLADER METALMØBLER De hyppigst anvendte metaller i møbelproduktion i dag er aluminium og forkromet, rustfrit eller lakeret stål. Alle disse overflader har god modstandsdygtighed overfor såvel snavs som væsker. Vand kan dog forårsage pletter på aluminium og rustfrit stål samt rustdannelser på forkromet og lakeret stål med beskadiget overflade. Almindelig rengøring: Aftørring med en klud hårdt opvredet i vand tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Grundig rengøring: Aluminium, forkromning og rustfrit stål kan aftørres med en klud fugtet med denatureret sprit. Brandfare! Sørg for udluftning! Lakeret metal rengøres som lakeret træ. PLASTMØBLER Plastoverflader på møbler er som regel melamin (bl.a. plastlaminat ), forskellige typer af folier, overfladebelægninger på metaldele og som plastbetræk til polstrede møbler. Møbelbetræk af plast er som regel fremstillet af PVC, polypropylen (PP) eller polyurethan (PUR). De anvendes både med glat overflade og præget med en læderstruktur. Almindelig rengøring: Foretages ved aftørring med en klud hårdt opvredet i varmt vand tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Sæbespåner er ikke velegnede, da de efterlader en hinde på overfladen. Grundig rengøring: Melamin-overflader (fx plastlaminat) kan rengøres med en klud fugtet med denatureret sprit. LINOLEUM Linoleum er et produkt fremstillet af oxyderet linolie blandet med fyld- og farvestoffer. Skal man have glæde af linoleums udseende og andre gode egenskaber, bør det ikke påføres olie eller lak. klud eller en klud hårdt opvredet i rent vand. Der skal tørres efter straks med en ren, tør klud. Snavsede overflader renses med en klud hårdt opvredet i sæbevand (se opskrifter) eller med et rensemiddel specielt beregnet til linoleum. Overfladen eftertørres straks med en ren, tør klud. Pletter kan forsøges fjernet ved en forsigtig anvendelse af mineralsk terpentin. Brandfare! Sørg for udluftning! Grundig rengøring: Meget snavsede linoleumsoverflader kan renses ved anvendelse af rengørings- og vedligeholdelsesmidler specielt beregnet til linoleum. Følg altid brugsanvisningen. Én højst to gange årligt kan linoleumsoverflader påføres et meget tyndt lag flydende voks, som efter ca. et kvarters forløb aftørres så grundigt som muligt. Denne behandling kan medføre, at overfladen bliver lidt blankere til gengæld bliver den også mere modstandsdygtig. Skrappe rengøringsmidler så som grundrens, brun sæbe og opvaskemiddel må aldrig anvendes. NATURSTEN (FX GRANIT, MARMOR, SKIFER) Natursten tåler ikke syrer, fx citronsaft. Pletter af vin, citronsaft og lignende kan være umulige at fjerne. Blankpoleret natursten samt natursten med plastoverflade kan skades af skuremidler. Almindelig rengøring: Foretages ved aftørring med en klud hårdt opvredet i varmt vand tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Grundig rengøring: På grund af mange forskellige typer af overflader anbefales det at følge møbelfabrikantens anvisninger. MØBELTEKSTILER Til fremstilling af tekstiler bruges naturfibre eller syntetiske fibre eller en blanding af disse. Der anvendes desuden flere forskellige vævningsmetoder, og der findes derfor store variationer i slidstyrke, farveægthed, krympning, smudsafvisende egenskaber, brændbarhed etc. Hvad disse egenskaber angår, vil møbelhandleren kunne vejlede på grundlag af de oplysninger, som foreligger for de enkelte møbeltekstiler. Uld er på grund af sin elasticitet, slidstyrke og smudsafvisning et af de allerbedst egnede materialer til fremstilling af møbeltekstiler. Fx efterlader en cigaretglød, der straks fjernes, som regel kun et lille mærke, der kan slibes eller børstes væk. Bomuld har stor slidstyrke, men er ikke så elastisk som uld. Det er ret modtageligt for smuds og er derfor ofte pletbeskyttet (smudsafvisende). En cigaretglød, der straks fjernes, efterlader som regel et lille hul. Børstet bomuld bør kun anvendes på møbler, hvor der forventes meget lidt slid. Hør har på hårde polstringer en høj slidstyrke, men på bløde sædepolstringer kan der op- 5 Dansk Møbelkontrol 2002

6 stå folder, som kan medføre, at betrækket revner. Hør tager let imod smuds og bliver let skjoldet. En cigaretglød, der straks fjernes, efterlader som regel et lille hul. Syntetiske fibre, som fx polyamid og polyester (herunder mikrofiberstoffer og Trevira CS), er generelt slidstærke og lette at rengøre. En cigaretglød, der straks fjernes, efterlader som regel et lille hul. VEDLIGEHOLDELSE AF MØBELTEKSTILER Almindelig rengøring: Støvsuges ofte, helst hver uge. Pletter, som ikke er fedtholdige, fjernes ved skånsom gnidning med en ren fnugfri klud opvredet i sæbevand eller vand tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Overfladen gnides efter med en ren, blød klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Advarsel! Der må ikke gnides eller børstes på mikrofiberstoffer i våd tilstand. Pletrensning: Pletrensemidler bør kun anvendes efter at der på et mindre synligt sted er prøvet, om det indvirker på betrækket. Skjolder undgås ved skånsom cirkulær gnidning indad mod pletten. Brug aldrig pletrensemidler, hvis der er latex-skum (skumgummi) direkte under betrækket. Skumrensemidler kan anvendes i henhold til brugsanvisningen. Aftagelige betræk kan ofte kemisk renses. Er De i tvivl: Spørg møbelhandleren. Advarsel! Brug aldrig opløsningsmidler, idet disse kan opløse underliggende polstermaterialer. MØBELLÆDER Læder er et naturprodukt. Det er derfor helt naturligt, at de påvirkninger, som huden har pådraget sig i løbet af dyrets levetid, også findes som mærker i det færdigforarbejdede møbellæder. På side 7 ses billeder af mærker i et stykke færdigforarbejdet læder, der er kendetegn for ægte læder til forskel fra kunstlæder (plastic), hvor strukturen er regelmæssig. Sortering og garvning Forarbejdning og sortering foretages på garveriet før den endelige levering til møbelproducenten. Forarbejdningen omfatter først og fremmest garvningen, hvor der skelnes mellem to metoder: vegetabilsk garvning og kromgarvning. Kromgarvning er langt den hyppigst anvendte. Kromgarvet læder føles blødere og smidigere end vegetabilsk garvet læder. Det anvendes i forbindelse med både hård og blød polstring. Vegetabilsk garvet læder anvendes i udpræget grad til hårde polstringer. Farvning og overfladebehandling Der skelnes mellem anilinfarvning og dækfarvning. Anilinfarvning bevarer læderets oprindelige struktur, idet farvestoffet trænger ned i læderet og gennemfarver dette. Dækfarvning er en påsprøjtning af farve/lak på det anilinfarvede læder. Farvelaget ligger oven på læderets overflade. Møbellæder opdeles i fire hovedgrupper: 1. Læder med overfladebeskyttelse dækfarvet læder er, alt efter overfladebeskyttelsens egenskaber, godt beskyttet mod ydre påvirkninger. Det har højere lysægthed end anilinfarvet læder og overfladebeskyttelsen gør det vanskeligt for vand, smuds etc. at trænge gennem overfladen, som kan være slebet og præget med et mønster (hvilket betegnes narvsat) for at skjule fejl. 2. Semi-anilin har en tyndere overfladebeskyttelse end dækfarvet læder. Overfladen har en vis beskyttelse mod ydre påvirkninger. Semi-anilin bliver mørkere i brug. 3. Læder uden overfladebeskyttelse anilinfarvet læder og vegetabilsk naturlæder er ubehandlet eller har kun en meget let overfladebehandling. Det er derfor sart og opsuger let væsker og fedt. Vegetabilsk naturlæder bliver mørkere i brug. 4. Spalt er kødsiden af huden, og det er ru på begge sider. Ruspalt er ubehandlet. Spalt fremstilles også slebet, narvpræget og overfladebehandlet som dækfarvet læder, men har ikke den samme styrke. VEDLIGEHOLDELSE AF MØBELLÆDER Anbring ikke lædermøbler, hvor de udsættes for direkte sol eller stærk varme. DÆKFARVET LÆDER Almindelig rengøring: Aftørring med en ren, blød klud. Ved lettere tilsmudsning aftørres med en ren, blød klud hårdt opvredet i demineraliseret eller koldt, kogt vand. Grundig rengøring (kun hvis påkrævet): Aftørring eller skånsom afgnidning af hele overfladen med en ren, blød klud opvredet i sæbevand (se opskrifter). Spildt væske og lign. fjernes straks. Brug ikke støvsuger, da overfladen derved kan blive ridset. Pletrensning er ikke tilrådelig! Opvaskemidler og opløsningsmidler må ikke anvendes. Behandling med lædercreme eller -olie bør kun ske, hvis det er absolut nødvendigt. Advarsel! Hvis overfladen er slidt/beskadiget, kan lædercreme eller -olie give skjolder eller medføre farveændring. 6 Dansk Møbelkontrol 2002

7 SEMI-ANILIN OG LÆDER UDEN OVERFLADEBESKYTTELSE Almindelig rengøring: Aftørring med en ren, blød klud. Ved lettere tilsmudsning aftørres hele overfladen med en ren, blød klud hårdt opvredet i demineraliseret eller koldt, kogt vand. Aftørringen skal ske hurtigt over hele overfladen, således at skjolder undgås. Grundig rengøring (kun hvis påkrævet): Aftørring af hele overfladen med en ren, blød klud opvredet i sæbevand (se opskrifter). Spildt væske og lign. fjernes straks. Brug ikke støvsuger, da overfladen derved kan blive ridset. Pletrensning er ikke tilrådelig! Opvaskemidler, opløsningsmidler samt fedtstof (lædercreme og -olie) må ikke anvendes. RUSPALT Almindelig rengøring: Støvsuges eller børstes hyppigt, eventuelt med en klædebørste. Grundig rengøring (kun hvis påkrævet): Aftørring af hele overfladen med en ren, blød klud opvredet i sæbevand (se opskrifter). Spildt væske og lign. fjernes straks. Pletrensning er ikke tilrådelig! Sulfonerede vaskemidler, opløsningsmidler samt fedtstof (lædercreme og -olie) må ikke anvendes. SÆRPRÆG VED ÆGTE LÆDER LÆGTE SÅR oftest forårsaget af rifter fra pigtråd, torne eller slagsmål. Medfører ikke nedsat styrke af læderet. INSEKTBID mindre, runde mærker eller huller i læderet. Medfører ikke nedsat styrke af læderet. ÅBNE SÅR årsag som for lægte sår. Kan nedsætte læderets styrke, og må derfor ikke anvendes på steder, der er udsat for slid. NAKKERYNKER grov overfladestruktur opstået hos det levende dyr. Medfører ikke nedsat styrke af læderet. GØDNINGSSKADER ru og/eller åben struktur forårsaget af, at gødning har ætset huden på det levende dyr. Kan medføre nedsat styrke og må derfor ikke bruges på steder, der er udsat for slid. RINGORM ligner en skjold og er forårsaget af en svampeinfektion hos det levende dyr. Medfører ikke nedsat styrke af læderet. 7 Dansk Møbelkontrol 2002

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan Vedligeholdelsesguide Lang levetid til din altan Tillykke med din nye altan Har du ikke haft altan før, kan du roligt se frem til de mange glæder, som en altan giver. Har du fået udskiftet din eksisterende

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold indledning..................... 3 1. oliefarver.....................4 linolie 5 linoliefarve 8

Læs mere

Om rengøring af våben

Om rengøring af våben Om rengøring af våben Hele Artiklen eller dele her af må ikke anvendes uden tydelig kilde angivelse Udstyr venligt udlånt af De Danske Skytteforeningers salgsafdeling 26-11-2003 21:33 Ejnar Askholm Hvordan

Læs mere

16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling

16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling ? 3 INdLEDNING 3 produktion Af MALING 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler 4: Olier - Alkyd 5: Hvordan hæfter alkyd (olie) til underlaget? 5: Alkydens (oliens) tørreproces 6: Eksempel på olier 7: Linolie

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide 28_014 BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.

Læs mere

Er der god kemi i dine børns hverdag?

Er der god kemi i dine børns hverdag? Er der god kemi i dine børns hverdag? Indholdsfortegnelse Hvor meget kemi er der i dit barns hverdag? Ni hurtige råd I børneværelset I stuen På badeværelset På legepladsen Børneudstyr og tøj Når voksne

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer

Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer Hardanger Fartøyvernsenter Skibsbevaringsfonden N 5601 Norheimsund Skovhusevej 35 4720 Præstø Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter FØRSTEHJÆLP TIL DYR Ved du, hvad du skal gøre, hvis du om et øjeblik står overfor et tilskadekommet eller alvorligt sygt dyr? Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter En hurtig og korrekt indsats kan

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger,

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger, KALKNING Læsket kalk er et af vore ældste og mest anvendte byggematerialer, og det er det den dag i dag, fordi kalkede facader hører ubrydeligt sammen med dansk bygningskultur, især på bygninger fra 1700-,

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

- praktisk viden til skibets egenkontrol

- praktisk viden til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - praktisk viden til skibets egenkontrol DEL 3 Til KABYS 1 1.0. Råvarer 6 2.0. Forurening af mad 10 3.0. Fødevarebåren sygdom og smittekilder 11 4.0. Mikroorganismer og fødevarer 12

Læs mere

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Landslægeembedet Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2012 Forord Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i institutioner

Læs mere

Forårskur til HAVEGLÆDER. Forårets skovhave. De mange forårsbebudere i havens bund skaber ægte haveglæde. Side 14

Forårskur til HAVEGLÆDER. Forårets skovhave. De mange forårsbebudere i havens bund skaber ægte haveglæde. Side 14 Forårskur til Påskeklokker side 4 græsplænen side 30 Så selv side 22 Forårets skovhave De mange forårsbebudere i havens bund skaber ægte haveglæde. Side 14 TIDLIG FORÅR 2015 Forårets blomster 4 Påskeklokker

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET RESUMÉ Ved brug af træ til småkonstruktioner i have og landskab må konstruktionens ønskede levetid afstemmes med træart og graden af konstruktiv

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere