Vær god ved gode møbler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær god ved gode møbler"

Transkript

1 Vær god ved gode møbler Vær god ved gode møbler er udarbejdet af Dansk Møbelkontrol, der som frivillig kontrolordning for førende danske møbelproducenter har til formål at fremme produktionen af kvalitetsmøbler i Danmark. Dansk Møbelkontrol Søren Frichs Vej 50 DK-8230 Aabyhøj Dansk Møbelkontrol 2002

2 VIGTIGE RÅD OM MØBELVEDLIGEHOLDELSE Advarsel! Brug aldrig opløsningsmidler (fx sprit, terpentin, cellulosefortynder, rense benzin, acetone etc.) medmindre møbelfabrikantens anvisninger udtrykkeligt tillader dette. Opløsningsmidler er brandfarlige, farlige at indånde og kan ødelægge overfladebehandlinger på træ, læder og andre materialer. De kan også ødelægge polstermaterialer, hvis de anvendes til rensning af tekstiler. DERUDOVER GÆLDER FØLGENDE: 1. Følg altid de vejledninger, der følger med møblet. 2. Forsøg altid først med det mildeste rengøringsmiddel, dvs. demineraliseret eller koldt, kogt vand. 3. Stearin og tyggegummi fjernes nemmest efter en forsigtig frysning med kølespray (kan bl.a. købes hos forhandlere af elektronik). 4. Benyt aldrig slibende rengøringsmidler som fx skurepulver og metalpudsemidler eller rengøringsmidler, som indeholder salmiak. 5. Husk at efterspænde samleskruer, hvis samlingerne bliver løse. 6. Hvis der ikke medfølger en vaskeanvisning, kan møbelbetræk ikke vaskes. Rensning af møbelbetræk må kun foretages i henhold til fabrikantens anvisninger. OBS! For at lette montage er betræk ofte forsynet med lynlåse, men det betyder ikke, at betrækket kan vaskes. 7. Puder med løst fyld, såsom dun og fjer, skal bankes op med jævne mellemrum. 8. Beskyt altid bordplader med bordskånere mod varme, fugtige eller farvede genstande (fx gryder, vaser, lys og urtepotter). Brug altid skærefast underlag ved anvendelse af skarpe redskaber. 9. For at bevare materialernes farve bør direkte sollys så vidt muligt undgås. Det anbefales, at møbeloverflader ikke tildækkes delvist, fx af duge etc. 10. Vær opmærksom på, at især stole- og bordben kan afgive farve (især i forbindelse med gulvvask og rensning af tæpper). 11. Anbring aldrig møbler lige op ad radiatorer eller varmeovne. 12. Møbler beregnet til indendørs brug bør aldrig anvendes udendørs. 13. Sved kan påvirke overflader på bl.a. træ og læder. Visse medicintyper ændrer svedens sammensætning, således at denne påvirkning øges. 14. Hvis De har været så uheldig, at der er sket en skade, så søg vejledning hos den møbelhandler, De har købt møblet af. 2 Dansk Møbelkontrol 2002

3 OPSKRIFTER Sæbeopløsning fremstilles af 1/4 dl sæbespåner til 1 liter varmt vand, som afkøles før brug. Brun sæbe må ikke anvendes, medmindre dette udtrykkelig tillades i fabrikantens vejledning. Opløsning med flydende opvaskemiddel: Følg fabrikantens anvisninger. Dog max. 1 tsk. opvaskemiddel til 1 liter vand. Af koncentrerede midler anvendes et par dråber pr. liter vand. VÆR GOD VED GODE MØBLER Alle gode ting, som skal holde længe, kræver vedligeholdelse. Selvom et møbel er produceret for at tilfredsstille kundernes forventninger i lang tid, kræves det, at man vedligeholder det. Denne pjece giver gode råd om korrekt vedligeholdelse og dermed forlængelse af møblers levetid. Med den mangfoldighed af materialer, der anvendes i moderne møbelproduktion, er det ikke praktisk muligt at inkludere alle i en pjece af begrænset omfang. Derfor omfatter denne kun de mest benyttede materialer og overflader. Pjecen indeholder råd om vedligeholdelse af møbler af træ og andre materialer, møbeltekstiler og møbellæder. Desuden indeholder den illustrationer af kendetegn ved ægte læder. VALG AF MØBLER Ved valg af møbler skal der først og fremmest tages hensyn til de påvirkninger, de vil blive udsat for. Fx skal møbler til en familie med børn og hund have større styrke, holdbarhed og overflademodstandsdygtighed end møbler til en enlig. Da overfladebehandling, tekstil og læder hører til de træk, der umiddelbart kendetegner et møbel, er det særdeles vigtigt at stille de rigtige krav hertil, men kravene skal naturligvis også stilles til selve møblets styrke og holdbarhed. Et forhold, som ofte medfører problemer, er den farveændring, som finder sted gennem et møbels levetid. Alle materialer ændrer farve i større eller mindre omfang, når de udsættes for lys især sollys. Her er det især træ, farvede lakker (malinger), bejdser, tekstiler og læder, der ændrer sig. Fælles for disse materialer er, at farveændringer hører med til materialernes naturlige egenskaber. Det er derfor vigtigt at beskytte møbler imod sollys, og det kan samtidig anbefales ikke at efterlade (især nye) møbeloverflader delvist tildækket, fx af duge eller bordskånere, idet dette kan føre til farveforskelle mellem de tildækkede og ikke tildækkede områder. Møbelhandleren vil kunne vejlede kunden på grundlag af de oplysninger, som foreligger for de enkelte møbeltyper og typer af møbeltekstiler og læder. For madrasser gælder, at de altid skal placeres på en bund, der sikrer ventilation, fx en tremmebund, fjederbund eller en plade med et tilstrækkeligt antal ventilationshuller. MØBLER AF TRÆ Træ har med sine mangfoldige egenskaber altid og overalt i verden været det foretrukne materiale til fremstilling af møbler. Hvert enkelt træ er et stykke natur, der selv efter fældning og opskæring bevarer et særpræg i styrke, struktur og følsomhed især overfor lys. Derfor vil der altid være helt naturlige forskelle i træets udseende. Træ præges også af knaster, som ikke er fejl ved træet, men naturlige aftegninger af grenes forankring i træstammen. Alle træmøbler vil, som en naturlig følge af lysets og brugerens påvirkninger, ændre farve med årene. Luftens fugtindhold varierer med årstiderne også indendørs. Da træ ifølge variationerne i luftens relative fugtighed, svinder og udvider sig, vil fx massive bordplader blive lidt ujævne eller let bugtede som en helt naturlig følge heraf. For træmøblers anvendelse i det daglige gælder, at fugt er deres værste fjende. Derfor bør alle spildte væsker tørres op straks. Vand må kun anvendes i små doser helst kun i form af en fugtig klud og der bør straks tørres efter med en tør klud. Dette gælder også ved rengøring/behandling med fx sæbevand. 3 Dansk Møbelkontrol 2002

4 VEDLIGEHOLDELSE AF TRÆMØBELOVERFLADER UBEHANDLEDE OG SÆBEBEHANDLE- DE OVERFLADER AF MASSIVT TRÆ klud. Snavsede overflader aftørres med en klud opvredet i en sæbeopløsning (se opskrifter). Brun sæbe (krystalsæbe) bør kun anvendes på fyrretræ (nåletræ), hvor det bevirker en ganske let grålig farve. På egetræ og andre træsorter med højt garvesyreindhold kan brun sæbe give kraftig mørkfarvning. Grundig rengøring: Vask hele overfladen med en børste og aftør omgående med en ren klud, opvredet i sæbeopløsning (se opskrifter). Vanskelige fedtpletter kan forsøges fjernet med rense benzin. Brandfare! Sørg for udluftning! Hvis træets fibre har rejst sig som følge af væske, så slib altid i træets længderetning med sandpapir nr. 180 eller 220. Brug aldrig ståluld, som kan forårsage misfarvninger! Hyppig slibning gør overfladen mere sart og modtagelig for smuds. Jævnlig aftørring med sæbevand vil mindske fiberrejsningen og forøge overfladens modstandsdygtighed. VOKSBEHANDLEDE OVERFLADER klud. Fugtige klude må ikke anvendes! Spildt væske og lign. fjernes straks. Grundig rengøring: Pletter fra væsker forsøges først fjernet, når overfladen er helt tør. Overfladen renses omhyggeligt med en ren, tør klud vædet i mineralsk terpentin. Brandfare! Sørg for udluftning! Har træets fibre rejst sig som følge af væske, så slib altid i træets længderetning med sandpapir nr. 180 eller 220. Brug aldrig ståluld, som kan forårsage misfarvninger! Efter tørring påføres et tyndt lag møbelvoks, som er egnet til den pågældende træsort. Efter ca. 15 minutter afgnides grundigt med en grov klud, fx hessian. Følg altid brugsanvisningen for den pågældende voks. Der kan eventuelt børstes i træets længderetning med en ren børste med tætsiddende børster, fx en ren skobørste. OLIEBEHANDLEDE OVERFLADER klud. Hvis overfladen er plettet, aftørres hele overfladen med en klud, hårdt opvredet i sæbevand eller i vand tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Tør efter med en ren, tør klud. Grundig rengøring: Mindre lag af olie fjernes med mineralsk terpentin. Brandfare! Sørg for udluftning! Efter tørring påføres et tyndt lag af den olie, som anbefales af fabrikanten. Følg altid fabrikantens anvisninger. Om nødvendigt kan der slibes ganske let i den våde olie altid i træets længderetning med sandpapir nr. 320 eller 360. Fin ScotchBrite kan eventuelt anvendes. Grundig aftørring med rene, tørre klude. Advarsel! Klude med møbelolie kan selvantænde og bør derfor kasseres efter at de er vædet med vand og indpakket i stanniol. LAKBEHANDLEDE OVERFLADER (gælder ikke politurbehandlede overflader!) klud eller med en klud hårdt opvredet i rent vand. Der skal omgående tørres efter med en ren, tør klud. Snavsede overflader aftørres med en klud hårdt opvredet i sæbevand eller i vand, der er tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Der skal omgående tørres efter med en ren, tør klud. Grundig rengøring: Til rengøring og pleje af lakoverflader findes i handelen en række midler til både blanke og matte overflader og til forskellige træsorter. Midler beregnet til mørke træsorter kan bevirke ændring af glans og farve på lyse træsorter. Silikoneholdige midler er fugtog smudsafvisende, men kan trænge gennem lakken og gøre en senere oplakering umulig. Slibning af lakbehandlede overflader bør altid overlades til en fagmand. Følg altid brugsanvisningen for det pågældende middel. Farvede mærker efter sko og lign. på stoleog bordben fjernes bedst med rense benzin. Brandfare! Sørg for udluftning! 4 Dansk Møbelkontrol 2002

5 VEDLIGEHOLDELSE AF ANDRE MØBELOVERFLADER METALMØBLER De hyppigst anvendte metaller i møbelproduktion i dag er aluminium og forkromet, rustfrit eller lakeret stål. Alle disse overflader har god modstandsdygtighed overfor såvel snavs som væsker. Vand kan dog forårsage pletter på aluminium og rustfrit stål samt rustdannelser på forkromet og lakeret stål med beskadiget overflade. Almindelig rengøring: Aftørring med en klud hårdt opvredet i vand tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Grundig rengøring: Aluminium, forkromning og rustfrit stål kan aftørres med en klud fugtet med denatureret sprit. Brandfare! Sørg for udluftning! Lakeret metal rengøres som lakeret træ. PLASTMØBLER Plastoverflader på møbler er som regel melamin (bl.a. plastlaminat ), forskellige typer af folier, overfladebelægninger på metaldele og som plastbetræk til polstrede møbler. Møbelbetræk af plast er som regel fremstillet af PVC, polypropylen (PP) eller polyurethan (PUR). De anvendes både med glat overflade og præget med en læderstruktur. Almindelig rengøring: Foretages ved aftørring med en klud hårdt opvredet i varmt vand tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Sæbespåner er ikke velegnede, da de efterlader en hinde på overfladen. Grundig rengøring: Melamin-overflader (fx plastlaminat) kan rengøres med en klud fugtet med denatureret sprit. LINOLEUM Linoleum er et produkt fremstillet af oxyderet linolie blandet med fyld- og farvestoffer. Skal man have glæde af linoleums udseende og andre gode egenskaber, bør det ikke påføres olie eller lak. klud eller en klud hårdt opvredet i rent vand. Der skal tørres efter straks med en ren, tør klud. Snavsede overflader renses med en klud hårdt opvredet i sæbevand (se opskrifter) eller med et rensemiddel specielt beregnet til linoleum. Overfladen eftertørres straks med en ren, tør klud. Pletter kan forsøges fjernet ved en forsigtig anvendelse af mineralsk terpentin. Brandfare! Sørg for udluftning! Grundig rengøring: Meget snavsede linoleumsoverflader kan renses ved anvendelse af rengørings- og vedligeholdelsesmidler specielt beregnet til linoleum. Følg altid brugsanvisningen. Én højst to gange årligt kan linoleumsoverflader påføres et meget tyndt lag flydende voks, som efter ca. et kvarters forløb aftørres så grundigt som muligt. Denne behandling kan medføre, at overfladen bliver lidt blankere til gengæld bliver den også mere modstandsdygtig. Skrappe rengøringsmidler så som grundrens, brun sæbe og opvaskemiddel må aldrig anvendes. NATURSTEN (FX GRANIT, MARMOR, SKIFER) Natursten tåler ikke syrer, fx citronsaft. Pletter af vin, citronsaft og lignende kan være umulige at fjerne. Blankpoleret natursten samt natursten med plastoverflade kan skades af skuremidler. Almindelig rengøring: Foretages ved aftørring med en klud hårdt opvredet i varmt vand tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Grundig rengøring: På grund af mange forskellige typer af overflader anbefales det at følge møbelfabrikantens anvisninger. MØBELTEKSTILER Til fremstilling af tekstiler bruges naturfibre eller syntetiske fibre eller en blanding af disse. Der anvendes desuden flere forskellige vævningsmetoder, og der findes derfor store variationer i slidstyrke, farveægthed, krympning, smudsafvisende egenskaber, brændbarhed etc. Hvad disse egenskaber angår, vil møbelhandleren kunne vejlede på grundlag af de oplysninger, som foreligger for de enkelte møbeltekstiler. Uld er på grund af sin elasticitet, slidstyrke og smudsafvisning et af de allerbedst egnede materialer til fremstilling af møbeltekstiler. Fx efterlader en cigaretglød, der straks fjernes, som regel kun et lille mærke, der kan slibes eller børstes væk. Bomuld har stor slidstyrke, men er ikke så elastisk som uld. Det er ret modtageligt for smuds og er derfor ofte pletbeskyttet (smudsafvisende). En cigaretglød, der straks fjernes, efterlader som regel et lille hul. Børstet bomuld bør kun anvendes på møbler, hvor der forventes meget lidt slid. Hør har på hårde polstringer en høj slidstyrke, men på bløde sædepolstringer kan der op- 5 Dansk Møbelkontrol 2002

6 stå folder, som kan medføre, at betrækket revner. Hør tager let imod smuds og bliver let skjoldet. En cigaretglød, der straks fjernes, efterlader som regel et lille hul. Syntetiske fibre, som fx polyamid og polyester (herunder mikrofiberstoffer og Trevira CS), er generelt slidstærke og lette at rengøre. En cigaretglød, der straks fjernes, efterlader som regel et lille hul. VEDLIGEHOLDELSE AF MØBELTEKSTILER Almindelig rengøring: Støvsuges ofte, helst hver uge. Pletter, som ikke er fedtholdige, fjernes ved skånsom gnidning med en ren fnugfri klud opvredet i sæbevand eller vand tilsat flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Overfladen gnides efter med en ren, blød klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Advarsel! Der må ikke gnides eller børstes på mikrofiberstoffer i våd tilstand. Pletrensning: Pletrensemidler bør kun anvendes efter at der på et mindre synligt sted er prøvet, om det indvirker på betrækket. Skjolder undgås ved skånsom cirkulær gnidning indad mod pletten. Brug aldrig pletrensemidler, hvis der er latex-skum (skumgummi) direkte under betrækket. Skumrensemidler kan anvendes i henhold til brugsanvisningen. Aftagelige betræk kan ofte kemisk renses. Er De i tvivl: Spørg møbelhandleren. Advarsel! Brug aldrig opløsningsmidler, idet disse kan opløse underliggende polstermaterialer. MØBELLÆDER Læder er et naturprodukt. Det er derfor helt naturligt, at de påvirkninger, som huden har pådraget sig i løbet af dyrets levetid, også findes som mærker i det færdigforarbejdede møbellæder. På side 7 ses billeder af mærker i et stykke færdigforarbejdet læder, der er kendetegn for ægte læder til forskel fra kunstlæder (plastic), hvor strukturen er regelmæssig. Sortering og garvning Forarbejdning og sortering foretages på garveriet før den endelige levering til møbelproducenten. Forarbejdningen omfatter først og fremmest garvningen, hvor der skelnes mellem to metoder: vegetabilsk garvning og kromgarvning. Kromgarvning er langt den hyppigst anvendte. Kromgarvet læder føles blødere og smidigere end vegetabilsk garvet læder. Det anvendes i forbindelse med både hård og blød polstring. Vegetabilsk garvet læder anvendes i udpræget grad til hårde polstringer. Farvning og overfladebehandling Der skelnes mellem anilinfarvning og dækfarvning. Anilinfarvning bevarer læderets oprindelige struktur, idet farvestoffet trænger ned i læderet og gennemfarver dette. Dækfarvning er en påsprøjtning af farve/lak på det anilinfarvede læder. Farvelaget ligger oven på læderets overflade. Møbellæder opdeles i fire hovedgrupper: 1. Læder med overfladebeskyttelse dækfarvet læder er, alt efter overfladebeskyttelsens egenskaber, godt beskyttet mod ydre påvirkninger. Det har højere lysægthed end anilinfarvet læder og overfladebeskyttelsen gør det vanskeligt for vand, smuds etc. at trænge gennem overfladen, som kan være slebet og præget med et mønster (hvilket betegnes narvsat) for at skjule fejl. 2. Semi-anilin har en tyndere overfladebeskyttelse end dækfarvet læder. Overfladen har en vis beskyttelse mod ydre påvirkninger. Semi-anilin bliver mørkere i brug. 3. Læder uden overfladebeskyttelse anilinfarvet læder og vegetabilsk naturlæder er ubehandlet eller har kun en meget let overfladebehandling. Det er derfor sart og opsuger let væsker og fedt. Vegetabilsk naturlæder bliver mørkere i brug. 4. Spalt er kødsiden af huden, og det er ru på begge sider. Ruspalt er ubehandlet. Spalt fremstilles også slebet, narvpræget og overfladebehandlet som dækfarvet læder, men har ikke den samme styrke. VEDLIGEHOLDELSE AF MØBELLÆDER Anbring ikke lædermøbler, hvor de udsættes for direkte sol eller stærk varme. DÆKFARVET LÆDER Almindelig rengøring: Aftørring med en ren, blød klud. Ved lettere tilsmudsning aftørres med en ren, blød klud hårdt opvredet i demineraliseret eller koldt, kogt vand. Grundig rengøring (kun hvis påkrævet): Aftørring eller skånsom afgnidning af hele overfladen med en ren, blød klud opvredet i sæbevand (se opskrifter). Spildt væske og lign. fjernes straks. Brug ikke støvsuger, da overfladen derved kan blive ridset. Pletrensning er ikke tilrådelig! Opvaskemidler og opløsningsmidler må ikke anvendes. Behandling med lædercreme eller -olie bør kun ske, hvis det er absolut nødvendigt. Advarsel! Hvis overfladen er slidt/beskadiget, kan lædercreme eller -olie give skjolder eller medføre farveændring. 6 Dansk Møbelkontrol 2002

7 SEMI-ANILIN OG LÆDER UDEN OVERFLADEBESKYTTELSE Almindelig rengøring: Aftørring med en ren, blød klud. Ved lettere tilsmudsning aftørres hele overfladen med en ren, blød klud hårdt opvredet i demineraliseret eller koldt, kogt vand. Aftørringen skal ske hurtigt over hele overfladen, således at skjolder undgås. Grundig rengøring (kun hvis påkrævet): Aftørring af hele overfladen med en ren, blød klud opvredet i sæbevand (se opskrifter). Spildt væske og lign. fjernes straks. Brug ikke støvsuger, da overfladen derved kan blive ridset. Pletrensning er ikke tilrådelig! Opvaskemidler, opløsningsmidler samt fedtstof (lædercreme og -olie) må ikke anvendes. RUSPALT Almindelig rengøring: Støvsuges eller børstes hyppigt, eventuelt med en klædebørste. Grundig rengøring (kun hvis påkrævet): Aftørring af hele overfladen med en ren, blød klud opvredet i sæbevand (se opskrifter). Spildt væske og lign. fjernes straks. Pletrensning er ikke tilrådelig! Sulfonerede vaskemidler, opløsningsmidler samt fedtstof (lædercreme og -olie) må ikke anvendes. SÆRPRÆG VED ÆGTE LÆDER LÆGTE SÅR oftest forårsaget af rifter fra pigtråd, torne eller slagsmål. Medfører ikke nedsat styrke af læderet. INSEKTBID mindre, runde mærker eller huller i læderet. Medfører ikke nedsat styrke af læderet. ÅBNE SÅR årsag som for lægte sår. Kan nedsætte læderets styrke, og må derfor ikke anvendes på steder, der er udsat for slid. NAKKERYNKER grov overfladestruktur opstået hos det levende dyr. Medfører ikke nedsat styrke af læderet. GØDNINGSSKADER ru og/eller åben struktur forårsaget af, at gødning har ætset huden på det levende dyr. Kan medføre nedsat styrke og må derfor ikke bruges på steder, der er udsat for slid. RINGORM ligner en skjold og er forårsaget af en svampeinfektion hos det levende dyr. Medfører ikke nedsat styrke af læderet. 7 Dansk Møbelkontrol 2002

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse af møbler

Pleje og vedligeholdelse af møbler Pleje og vedligeholdelse af møbler Behandlings- og vedligeholdsvejledning For at få optimal glæde af møblet er det vigtigt, at denne vejledning gennemlæses. Vi gør opmærksom på, at Brødrene Andersens produktgaranti

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Pas på dine nye møbler...

Pas på dine nye møbler... Pas på dine nye møbler... Tillykke med de nye møbler. Boligen, og specielt møblerne, er en vigtig del af vor tilværelse og de er med til at skabe vores livskvalitet; derfor pas godt på møblerne. Det er

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Vedligeholdelse af møbelstoffer

Vedligeholdelse af møbelstoffer Vedligeholdelse Møbelstof Vedligeholdelse af møbelstoffer Jævnlig rengøring og rensning er vigtig for at bibeholde møbelstoffets udseende og forlænge dets levetid. Støv og snavs kan ændre farver og fremme

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Brugervejledning August 2013

Brugervejledning August 2013 Nestlégården, afd. 312 Renovering af bad og køkken Kongensgade 2-6 Nr. Voldgade 56-60 Kongensstræde 1-11 Bjergegade 3 Nr. Voldgade 56-60 Kongensstræde 1-11 Bjergegade 3 Brugervejledning August 2013 Badeværelse

Læs mere

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING Når du vælger de blå Änglamark produkter, er du sikker på at få produkter af høj kvalitet, uden overfl ødig kemi. Vi stiller nemlig krav til indholdsstoffer,

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2015 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Case Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/ tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020073 02 Montering og Vedligeholdelse af Granitbordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Granit

Læs mere

Nørrebrogade 9. nb9.fsb.dk. Nørrebrogade 9. Sådan vedligeholder du den renoverede bolig

Nørrebrogade 9. nb9.fsb.dk. Nørrebrogade 9. Sådan vedligeholder du den renoverede bolig Nørrebrogade 9 nb9.fsb.dk Nørrebrogade 9 Sådan vedligeholder du den renoverede bolig rev. juni 2015 2 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 5 Fugt Side 6 Vægfliser Side 7 Gulvklinker Side 7 Gulvafløb

Læs mere

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier 3. Badeværelse 3.1 Bl. batterier Vedligeholdelse Vedligeholdelse Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589). Reservedele Se TPI (Teknisk

Læs mere

Drift og Vedligeholdelse Manual

Drift og Vedligeholdelse Manual Drift og Vedligeholdelse Manual 1. MANUAL TIL VEDLIGEHOLDELSE AF ALUFLAM PRODUKTER:... 3 2. ELEMENTER MED PULVERLAKERET OVERFLADE:... 3 2.1. Indendørs rengøring og vedligeholdelse:... 3 2.2. Udendørs rengøring

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler Toyota Bilpleje Komplet kollektion af bilplejemidler Det er nemt at pleje din bil Du stoler på din Toyota. Dag efter dag. Uanset hvor turen går hen, giver det ro i sjælen, at din bil er driftsikker og

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje R Til fagfolk Produkter til Rengøring og pleje PCI produkter til rengøring, pleje og beskyttelse Keramiske fliser, natursten og andre overflader i boligen stiller særlige krav til rengøring og vedligehold.

Læs mere

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SINCE 1944 SYNTEKO OVERALT Synteko er et begreb blandt professionelle gulvslibere verden over, og vores brede og dækkende sortiment er med til at underbygge dette. Fra stuen

Læs mere

Overfladebehandling af trægulve

Overfladebehandling af trægulve Overfladebehandling af trægulve LUDBEHANDLING SÆBEBEHANDLING OLIEBEHANDLING LAKERING RENGØRING PLEJE Preparing today for tomorrow Indhold Ludbehandling..................... 4 Sæbebehandling....................

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

Overfladebehandling af trægulve

Overfladebehandling af trægulve Overfladebehandling af trægulve LUDBEHANDLING SÆBEBEHANDLING OLIEBEHANDLING LAKERING RENGØRING PLEJE Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis Indhold Ludbehandling................. 4 Sæbebehandling................

Læs mere

Mormors pletfjerner rå d

Mormors pletfjerner rå d Mormors pletfjerner rå d Pletter på tøj startes med: At prøve med klar opvaskemiddel Herefter er det forskelligt alt efter, hvilken plet der er tale om (se tabelen nedenfor) MEN HUSK ALTID, at komme i

Læs mere

Opstillingsvejledning

Opstillingsvejledning Opstillingsvejledning Fortelt Wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365 Opstillingsvejledning Opus fortelt; 295/365. Ver. 2015-05- 01_01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Stangoversigt...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING 2013 K1 K2

MONTERINGSVEJLEDNING 2013 K1 K2 MONTERINGSVEJLEDNING 2013 K1 K2 2 INDLEDNING Kære kunde tillykke med dit nye køkken For at få en problemfri opstilling anbefaler vi at gennemlæse montagevejledningen punkt for punkt, før monteringen påbegyndes,

Læs mere

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Iduna A/S producent af gode sæbe i Danmark og Tyskland- Jeg hedder Dich Schach Jensen JEG HAR MANGE ÅRS ERFARING, SET UTALLIGE MULIGE OG UMULIGE LØSNINGER. DET EFTERFØLGENDE

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

Garantien gælder for brug i private køkkener og er i henhold til de vilkår og betingelser, der fremgår af denne folder.

Garantien gælder for brug i private køkkener og er i henhold til de vilkår og betingelser, der fremgår af denne folder. Køkken 42_012 Livet i hjemmet stiller store krav til et køkken, og derfor tester vi vores køkkener grundigt for at sikre, at de kan holde til stor belastning, høje temperaturer og til at blive brugt hver

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 2014-10 DK VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING BOLIG & ERHVERV E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Enkel og effektiv træpleje. Universalprodukter med fokus på miljø og indeklima. - et naturligt valg. Træpleje SERIEN FRA MOLAND. - et naturligt valg

Enkel og effektiv træpleje. Universalprodukter med fokus på miljø og indeklima. - et naturligt valg. Træpleje SERIEN FRA MOLAND. - et naturligt valg Enkel og effektiv træpleje Universalprodukter med fokus på miljø og indeklima - et naturligt valg Træpleje SERIEN FRA MOLAND - et naturligt valg Indholdsfortegnelse IOversigt: Lofter, Indendørs & Udendørs

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Overfladebehandling af trægulve

Overfladebehandling af trægulve Overfladebehandling af trægulve LUDBEHANDLING SÆBEBEHANDLING t Anbefale af pr Nemt og effektivt... Naturligvis ll e OLIEBEHANDLING LAKERING RENGØRING PLEJE ofe s sio n e p 2 fe s l sio n e l e An f befalet

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DORMILET. Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL

DORMILET. Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL DORMILET Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL Denne manual skal udleveres til brugeren af produktet. Brugeren bør læse denne manual før produktet tages i brug og gemme manualen til senere brug. Indhold

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

nålefiltstæppet slidlag, dybere nedtrængte smuds op.

nålefiltstæppet slidlag, dybere nedtrængte smuds op. RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR VEDLIGEHOLD AF DLW NÅLEFILT Kære kunde Det glæder os, at de har valgt et nålefiltstæppe fra DLW Flooring. For at få længst muligt glæde af dette kvalitetstæppe, bør følgende

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

MØBELSTOFKLASSIFIKATION: 2006. Man skal ikke vælge møbelstof, blot fordi det er smukt. det skal også tilfredsstille de brugsmæssige krav

MØBELSTOFKLASSIFIKATION: 2006. Man skal ikke vælge møbelstof, blot fordi det er smukt. det skal også tilfredsstille de brugsmæssige krav MØBELSTOFKLASSIFIKATION: 2006 Man skal ikke vælge møbelstof, blot fordi det er smukt det skal også tilfredsstille de brugsmæssige krav Der var et problem Hvis møbelstoffer slides hurtigere, bliver mere

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse Sjællandsgade 22 sg22.fsb.dk Sjællandsgade 22 Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse rev. juni 2015 1 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 4 Fugt Side 5 Vægfliser Side 6 Gulvklinker Side 6

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

PROFESSIONELLE TRANSPORTABLE BRIKSE & TILBEHØR DE MEST FLEKSIBLE BRIKSE PÅ MARKEDET

PROFESSIONELLE TRANSPORTABLE BRIKSE & TILBEHØR DE MEST FLEKSIBLE BRIKSE PÅ MARKEDET PROFESSIONELLE TRANSPORTABLE BRIKSE & TILBEHØR DE MEST FLEKSIBLE BRIKSE PÅ MARKEDET DU VÆGER DEN "BASIS" BRIKS DER PASSER TIL DIG - OG DET TILBEHØR DER PASSER TIL DIT ARBEJDE - DET SIKRER DEN STØRSTE BRUGSVÆRDI

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW LINOLEUM MED LPX FINISH

RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW LINOLEUM MED LPX FINISH RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW LINOLEUM MED LPX FINISH Kære kunde Det glæder os, at de har valgt en DLW linoleum med LPX overfladebeskyttelse. For at få længst muligt glæde af denne kvalitets gulvbelægning

Læs mere

Afd. 28-30 - Modernisering

Afd. 28-30 - Modernisering Brugervejledning Afd. 28-30 - Modernisering BEBOERVEJLEDNING OM DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE - ved ibrugtagning efter endt ombygning/renovering af lejligheden Indhold: - Malede overflader - Ophængning - Vinduer

Læs mere

Giver maling nyt liv.

Giver maling nyt liv. Genopfindelse af maling. Giver maling nyt liv. Er væggene blevet grå og triste, eller er træet blevet afbleget? Bosch tilbyder med sine malingsystemer til væg- og træmaling præcis den hjælp, du har brug

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning Det Hvide Snit Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Vinduer...3 Franske altandøre...4 Aluminium...5 Vinduespudsning...6 Tætningslister...6

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A

Vedligeholdelsesreglement A Tillæg til vedligeholdelsesreglerne for 3B Vestergården 1 Vedligeholdelsesreglement A Historik: Udgave nr. 1 af 23. november 1999. Udgave nr. 2 af 17. maj 2006. Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger

Læs mere

Godmorgon Badeværelsesmøbler

Godmorgon Badeværelsesmøbler 11_014 Produktguide Godmorgon Badeværelsesmøbler VEDLIGEHOLDELSE Tørres af med en fugtig klud evt. tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. Alle våde mærker skal tørres

Læs mere

REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN

REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN Bøger om reparation af orientalske tæpper: Peter F. Stone: Oriental Rug Repair, Greenleaf Company, Chicago 1981, ISBN: 0-940582-00-7 Majid Amini: Oriental

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Badeværelse - vedligehold / rengøring

Badeværelse - vedligehold / rengøring Boligforeningen AAB afd. 68 Badeværelse - vedligehold / rengøring Korrekt brug og vedligehold / rengøring af badeværelset reducerer påvirkningen af materialer og konstruktioner, og forlænger badeværelsets

Læs mere

1 - Lys på campingvognen

1 - Lys på campingvognen 1 - Lys på campingvognen Du kender det sikkert pæren er lige skiftet men alligevel virker baglyset ikke! Typisk er der tale om en bagatel en smule ir på polskoene eller på pærens fatning. Når vognen står

Læs mere

D-Prescription Derma Prescription

D-Prescription Derma Prescription D-Prescription Derma Prescription HUND, KAT OG HEST QUALITY Pet Care DERMASHINE SPECIALBALSAM Oliefri balsam med ekstra fugt til tør hud og glansløs pels DermaShine virker ved at pelsens normale fugtbalance

Læs mere

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Afdelingerne: afd. 35 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

Prisliste September 2015. Danmark. Vejl. udsalg. www.skovby.com

Prisliste September 2015. Danmark. Vejl. udsalg. www.skovby.com Prisliste September 2015 Danmark Vejl. udsalg www.skovby.com INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1-6 Borde 7-8 Sofaborde 9-12 Stole 13-16 Opbevaringsmøbler 17 TV/Hi-Fi Lowboards 18-21 Opbevaringsmøbler MODO 22-24

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Den rigtige rengøring og et minimum af pleje vil bringe dine VELFAC vinduer smukke gennem tidernes og naturens skiftende luner. Vask og smøring. VELFAC

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan Vedligeholdelsesguide Lang levetid til din altan Tillykke med din nye altan Har du ikke haft altan før, kan du roligt se frem til de mange glæder, som en altan giver. Har du fået udskiftet din eksisterende

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere