FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 319

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 319"

Transkript

1 24. marts 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 319 Offentliggørelse af årsrapport 2008 og indbydelse til investorkonference Væsentlige hovedtal for Årsrapport 2008 (perioden 1. januar 31. december 2008) Nettoomsætningen er realiseret med millioner kroner. Bruttofortjenesten realiseret med millioner kroner. Resultat af primær drift før særlige poster er millioner kroner. Resultat af primær drift (EBIT) er millioner kroner. Resultat før skat er millioner kroner. Resultat for perioden er millioner kroner. DSV s andel af resultatet for perioden er millioner kroner. Udvandet justeret resultat pr. aktie udgør 6,1 kroner. Frie pengestrømme reguleret for køb af virksomheder udgør 624 millioner kroner. Resultatet for regnskabsåret 2008 betegnes af koncernledelsen som meget tilfredsstillende. Bestyrelsen foreslår udbytte på 0,00 kroner pr. aktie mod et udbytte på 0,25 kroner pr. aktie i Bestyrelsen forventer i løbet af år 2009 at benytte bemyndigelsen i henhold til vedtægterne til at foretage en kapitalforhøjelse. Den trykte årsrapport forventes senest tilgængelig i uge 15, Indbydelse til investor-telekonference DSV indbyder til investor-telekonference den 24. marts 2009 klokken 13.00, hvor alle investorer, aktionærer, analytikere og andre er velkomne til at deltage. Telekonferencen kan følges på telefonnummer for danske deltagere, udenlandske deltagere kan følge telekonferencen på enten telefonnummer +44 (0) eller telefonnummer Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål. Forudgående tilmelding er ikke nødvendig. Investor-telekonference via web Telekonferencen kan følges direkte med billed- og lydsignal via DSV s website på eller via NASDAQ OMX Copenhagen på Spørgsmål kan kun stilles ved opringning til telekonferencen. Henvendelse vedrørende årsrapporten: Spørgsmål rettes til: Adm. direktør Jens Bjørn Andersen, telefon eller Finansdirektør Jens H. Lund, telefon Denne meddelelse er udover NASDAQ OMX Copenhagen sendt til pressen, ligesom den er tilgængelig på Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Med venlig hilsen DSV Jens Bjørn Andersen Jens H. Lund Administrerende direktør Finansdirektør DSV A/S, Banemarksvej 58, 2605 Brøndby, telefon , telefax , CVR nr , Global Transport og Logistik DSV tilbyder global transport- og logistikydelser. DSV har ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere end 55 lande. I samarbejde med vores partnere tilbyder vi verdensomspændende ydelser i over 110 lande, hvilket gør DSV til en stærk spiller på det globale marked. Med vores professionelle og fordelagtige løsninger forventer vi en årlig omsætning på 44 milliarder kroner i

2 indledning Om DSV - Global transport og logistik Om DSV - Global transport og logistik Lande hvor DSV har egne selskaber DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne lokationer i over 55 lande. Suppleret af partnere og agenter tilbydes ydelserne i mere end 110 lande. Via verdensomspændende professionelle totalløsninger realiserer koncernens ansatte en forventet omsætning i 2009 på ca. 44 milliarder kroner. Omsætning: MDKK Resultat af primær drift*: MDKK Antal medarbejdere: ROAD Omsætning: MDKK Resultat af primær drift*: 874 MDKK Antal medarbejdere: air & sea Omsætning: MDKK Resultat af primær drift*: 906 MDKK Antal medarbejdere: solutions Omsætning: MDKK Resultat af primær drift*: 212 MDKK Antal medarbejdere: * før særlige poster (EBITA) 2

3 Indhold indledning Indhold INDLEDNING Om DSV - Global transport og logistik 2 Hoved- og nøgletal 4 DSV er rustet til fremtiden 5 DSV i korte træk 6 Finansielle målsætninger og kapitalstruktur 7 Budget 2009 i hovedtal - ikke revideret 8 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning 10 Divisionsberetning Road divisionen 14 Divisionsberetning Air & Sea divisionen 18 Divisionsberetning Solutions divisionen 22 Risikofaktorer 26 Aktionærinformation 28 God selskabsledelse 30 Miljøforhold 30 Social ansvarlighed 31 Direktion og bestyrelse 33 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 34 Den uafhængige revisors påtegning 35 REGNSKAB Resultatopgørelse 36 Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger 36 Balance 37 Pengestrømsopgørelse 38 Noter koncern 39 Koncernoversigt 67 Årsrapport for moderselskab Årsrapport for moderselskabet 71 3

4 indledning Hoved- og Nøgletal Hoved- og Nøgletal Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster (EBITDA) Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Særlige poster, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle omkostninger, netto Resultat før skat Aktionærerne i DSV A/S andel af året resultat Justeret resultat Balancen (DKK mio.) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktionærerne i DSV A/S egen andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Balance Netto arbejdskapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Brutto investering i materielle aktiver Pengestrømme (DKK mio.) Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Frie pengestrømme Regulerede frie pengestrømme Finansieringsaktivitet (eksklusive udbetalte udbytter) Udbetalte udbytter Årets pengestrøm Valutakursreguleringer Ultimo likviditet Nøgletal (pct.) Bruttomargin 21,4 20,3 21,6 22,1 21,8 EBITDA-margin 5,9 5,8 5,7 6,1 6,2 EBITA-margin 4,7 4,9 4,7 5,4 5,2 EBIT-margin 7,8 4,6 3,8 5,3 5,4 Effektiv skatteprocent 14,5 29,3 29,1 29,8 23,4 ROIC inklusive goodwill og kunderelationer 16,9 21,0 20,2 20,7 17,2 Egenkapitalforrentning (ROE) 39,3 20,8 19,6 29,8 33,8 Soliditetsgrad 38,7 30,7 23,0 21,2 16,0 Aktienøgletal 1) Resultat pr. aktie á 1 kr. 5,4 3,2 3,4 5,5 6,7 Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 kr. 2,3 3,4 4,5 5,8 6,1 Indre værdi pr. aktie á 1 kr. 15,8 16,2 18,6 18,3 20,8 Antal udstedte aktier ultimo (tusind) Antal aktier ultimo (tusind) Gennemsnitligt antal aktier (tusind) Gennemsnitligt antal udvandede aktier (tusind) Noteret kurs ultimo regnskabsåret for aktier i kr. 37,10 77,80 103,20 111,75 56,50 Udbytte pr. aktie 0,75 0,25 0,25 0,25 0,00 Medarbejdere Antal ansatte ultimo Definition af hoved- og nøgletal fremgår af side 66. 1) Sammenligningstal for år samt køb og salg indtil fondsemissionen i år 2007 er tilpasset. 4

5 DSV er rustet til fremtiden indledning DSV er rustet til fremtiden Året 2008 blev godt for DSV. På trods af sværere markedsforhold i sidste halvdel af året, opnåede koncernen at sætte rekord med den højeste nettoomsætning i koncernens historie: Over 37 milliarder kroner og et overskud før særlige poster på godt 1,9 milliard kroner. Det er et meget tilfredsstillende resultat, som indfrier de mål, vi har sat os. DSV er en stærk koncern, som er blandt de bedst indtjenende i branchen. Styrket netværk Det har været et spændende og begivenhedsrigt år i DSV, som gennem såvel frasalg som opkøb i dag står stærkere i samtlige divisioner end nogensinde tidligere. Først og fremmest har opkøbet af ABX LOGISTICS styrket virksomheden og forstærket netværket betydeligt indenfor såvel Air & Sea som Road. De fleste "Det er et meget tilfredsstillende resultat, som indfrier de mål, vi har sat os. DSV er en stærk koncern, som er blandt de bedst indtjenende i branchen" lande er godt i gang med den omfattende proces at integrere ABX LOGISTICS, realisere synergier og tilpasse de juridiske og finansielle strukturer. Herunder er landene i færd med at gennemføre de nødvendige forandringer af trafikker, afvikle agentrelationer, genforhandle ikke rentable aftaler, sammenlægge terminaler og kontorer, samkøre it og tilpasse arbejdsstyrken. Det ser lovende ud. Vi er ikke stødt på nogle ubehagelige overraskelser, og vores forventninger er indfriet. Vi vil i den kommende tid fortsætte det målrettede arbejde med integrationen af selskaberne. Omstruktureringer I Norge har koncernen foretaget omstruktureringer af organisationen og bl.a. solgt DSV s halvpart i Tollpost Globe AS til det svenske postvæsen. Til gengæld har koncernen oprustet med opkøb af Waagan Transport Group AS og Unicargo AS, hvorved DSV har fået et solidt greb om markedet i Norges mest produktive industriområde. Med opkøbet af Roadferry Ltd. har DSV Road Holding Ltd. fået en fremtrædende position på indenrigstrafikken i såvel Storbritannien som Irland, og dermed en markant bedre udnyttelse af kapaciteten. Med det seneste annoncerede opkøb af en ejerandel i DFDS A/S som skal drives i samarbejde med JL-Fondet vil DSV opnå en betydelig synergi og forbedring af det samlede produkt. Ved at kombinere DSV s styrke med DFDS s position til vands, vil DSV have en unik position i markedet med mulighed for at tilbyde transportløsninger fra A-Z til gavn for kunderne. Vi er overbeviste om, at dette samarbejde vil være til stor gavn for DSV, men også for DFDS, som vil nyde godt af øgede volumener. Opkøbet vil samtidig gøre det muligt for DSV at flytte en del af den eksisterende vejtransport over til den mere miljøvenlige søtransport. Vækst på trods Med disse skridt er DSV fortrøstningsfuld med hensyn til fremtiden finanskrise eller ej. Volumenerne har på det sidste været under pres. Med fokus på et konstant højt serviceniveau har DSV dog ikke oplevet, at kunder forlader koncernen. Tværtimod er det vores oplevelse, at nogle af de store industrier søger over mod de større aktører i markedet for at sikre leverancerne. DSV forsøger således at opveje faldende volumener med nye kunder og dermed større markedsandele. Jeg er ikke i tvivl om, at 2009 bliver et både vanskeligt og turbulent år med fokus på omkostninger og løbende omstrukturering og tilpasning af forretningen til markedet. Vi har taget initiativ til at tilpasse kapitalstrukturen til de ændrede markedsforhold, men jeg er også overbevist om, at 2009 bliver året, hvor DSV s forretningsmodel med få aktiver den såkaldte asset light model vil vise sit sande værd. Vi er således gearet til at klare de udfordringer og muligheder, som fremtiden bringer. Tak til alle Med denne årsberetning gør vi status over 2008, som blev endnu et godt år for DSV. Tak til alle medarbejdere som kunder, leverandører og aktionærer - for den store tillid, som I har vist DSV gennem året. Og god fornøjelse med dette indblik i vores omfattende virksomhed og det stærke grundlag, som koncernen har for også at indfri forventningerne til Jens Bjørn Andersen Administrerende direktør 5

6 indledning DSV i korte træk DSV i korte træk En global transport- og logistikvirksomhed DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen har egne afdelinger i mere end 55 lande. Suppleret af partnere og agenter tilbydes ydelserne i mere end 110 lande. Via de verdensomspændende og professionelle totalløsninger forventes koncernens ansatte at producere en forventet omsætning i 2009 på ca. 44 milliarder kroner. Koncernen har nået sin nuværende størrelse ved at deltage i konsolideringen af transport- og logistiksektoren samt via organisk vækst. Aktiviteterne er organiseret i tre forretningsområder: Road divisionen tilbyder direkte landtransport af full og partloads dør/dør samt stykgodsdistribution i hele Europa. Air & Sea divisionen fragter årligt ca TEU søfragt og tons luftfragt. Det sker i et globalt transportnetværk, opbygget omkring egne operationer samt agenter i de markeder, hvor DSV endnu ikke selv er til stede. Langt størstedelen af volumen produceres af eget netværk. Solutions divisionen er leverandør af totale logistikløsninger herunder outsourcing af lager, distribution samt en lang række serviceydelser i kundens værdikæde. Divisionen råder over ca kvadratmeter logistikfacilitieter på det europæiske marked. Fleksibilitet gennem outsourcing DSV s forretningskoncept indebærer en høj grad af outsourcing af produktionen af koncernens ydelser, og det er koncernens målsætning maksimalt at producere 5% af den omsatte volumen i eget regi. Det vil sige, at langt hovedparten af DSV s produktion foretages af underleverandører, i form af selvstændige vognmænd, flyselskaber og rederier etc. På grund af koncernens beskedne kapitalapparat kan DSV effektivt tilpasse sig ændringer i transportmarkedets udbud og efterspørgsel. Værdiskabelse DSV ønsker at skabe værdi til sine aktionærer og interessenter. Dette skal opnås ved: at fastholde og udbygge positionen blandt de førende transport- og logistikvirksomheder i Europa, at levere kvalitetsydelser til koncernens kunder, at være en attraktiv arbejdsplads for koncernens ansatte, at fastholde og øge koncernens indtjeningsmarginal, at generere et solidt cash flow, som kan anvendes til optimering af koncernens kapitalstruktur og investeringer, at levere en fortsat vækst, som overstiger markedsvæksten via organisk vækst og virksomhedsopkøb, at fastholde en stor gennemsigtighed i koncernens rapportering, at være en professionel samarbejdspartner for koncernens leverandører, at agere som en professionel aktør i forhold til koncernens øvrige interessegrupper. Milepæle 2008 DSV køber ABX LOGISTICS og udbygger sin position som en førende transport og logistikvirksomhed i Europa DSV køber Koninklijke Frans Maas Groep N.V. og bliver den tredje transportvirksomhed med egne Road aktiviteter i hele Europa DSV frasælger DSV Miljø A/S for at fokusere på transport og logistik DSV sælger DPD parcel (Norden) til Svenska Posten DSV køber DFDS Dan Transport Group A/S, hvorved aktiviteterne inden for transport og logistik firedobles DSV køber Samson Transport Co. A/S og tredobler koncernens transport og logistikaktiviteter DSV noteres på NASDAQ OMX Copenhagen (det tidligere Københavns Fondsbørs) DSV, De Sammensluttede Vognmænd af A/S etableres af ti selvstændige vognmænd. 6

7 Finansielle målsætninger og kapitalstruktur indledning Finansielle målsætninger og kapitalstruktur Finansielle målsætninger DSV s finansielle målsætninger tager udgangspunkt i den historiske udvikling og nuværende aktivitetsniveau, indtjening og pengestrømsgenerering. Denne udvikling er som en del af koncernens strategi sket uden at foretage væsentlige anlægsinvesteringer, hvorved udnyttelsen af koncernens kapitalapparat er forbedret. Koncernledelsen har en forventning om øget fremtidig vækst i aktivitetsniveauet og en forbedret indtjening, der hidrører fra såvel vækst som forbedret udnyttelse af kapitalapparatet. Målsætningerne forventes at kunne realiseres på mellemlangt sigt afhængig af potentielle virksomhedsakkvisitioner, som er mindre profitable end DSV. Den typiske integrationsperiode for akkvisitioner udgør ca. 2-3 år. DSV opererer med finansielle målsætninger for koncernen samt per division. De finansielle målsætninger er følgende: FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER DSV Road Air & Sea Solutions Organisk omsætningsvækst 3-5% 2-4% 8-10% 3-5% Resultat af primær drift før særlige poster - margin 6% 6% 7% 7% ROIC (inklusive goodwill og kunderelationer) 20% 20% 25% 20% Koncernens finansielle målsætninger er ændret i forhold til seneste årsrapport med baggrund i en revurdering af divisionernes potentiale samt de opnåede resultater. Der er taget hensyn til udviklingen i de generelle markedsvilkår, som dog ikke forventes vedvarende at fortsætte med det nuværende lave aktivitetsniveau. Derudover er der også taget hensyn til integrationen af ABX LOGISTICS. Kapitalstruktur DSV s målsætning for kapitalstrukturen er at sikre: finansiel stabilitet med henblik på at reducere virksomhedens kapitalomkostninger, en høj grad af fleksibilitet for at kunne opfylde de strategiske mål. DSV s kapitalstruktur vurderes løbende. Gearingen, målt som forholdet mellem den nettorentebærende gæld og resultat af primær drift, før afskrivninger og særlige poster ( EBITDA ), udgør 3,6 pr. 31. december I lyset af det seneste års udvikling på finansmarkederne, stigende rentemarginaler samt øget fokus på gearingsniveauer, er det besluttet at justere målsætningen for kapitalstrukturen, således at koncernens gearing reduceres. Fremover er målsætningen for kapitalstrukturen, at koncernens nettorentebærende gæld set i forhold til EBITDA, skal ligge i niveauet 1,5 til 2,5 gange Med budgettet for 2009 svarer dette til, at den nettorentebærende gæld skal udgøre imellem 4,1 og 6,8 milliarder kroner. For at fremrykke tidspunktet for opfyldelsen af den justerede finansielle målsætning, planlægger selskabet at gennemføre en kapitalforhøjelse med et forventet nettoprovenu i niveauet 1,5 milliarder kroner. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført som en fortegningsemission i løbet af Efter anvendelse af provenuet fra kapitalforhøjelsen til nedbringelse af den nettorentebærende gæld forventes den justerede målsætning for kapitalstrukturen opfyldt i løbet af Koncernens frie cash flow prioriteres anvendt således: 1.Til afdrag På den nettorentebærende gæld i perioder, hvor koncernens gearing ligger over koncernens målsætning for kapitalstruktur. 2. Til virksomhedsakkvisitioner Såfremt der opstår attraktive muligheder. 3. Til aktietilbagekøb Reguleringer til det anførte gearingsniveau vil ske via aktietilbagekøb, såfremt der ikke gennemføres virksomhedsakkvisitioner. 4. Til udbytte Udbyttet holdes som udgangspunkt konstant per aktie under hensyntagen til koncernens gearingsniveau, planlagte fremtidige akkvisitioner samt forventede aktietilbagekøbsplaner. Dette kan medføre, at der i enkelte år ikke udbetales udbytte. Det frie cash flow genereres løbende henover året, idet enkelttransaktioner og sæson medfører mindre udsving i frit cash flow mellem kvartalerne. Justeringer i form af udlodninger til selskabets aktionærer, i forhold til selskabets kapitalstrukturmålsætninger, besluttes kvartalsvis i forbindelse med offentliggørelse af regnskabsmeddelelser. Der kan forekomme perioder, hvor koncernen overskrider gearingsniveauet som følge af køb eller salg af virksomheder og som følge af fokus på nedbringelse af koncernens gæld. 7

8 LEDELSESBERETNING Budget 2009 i hovedtal - ikke revideret Budget 2009 i hovedtal - ikke revideret KONCERNENS REGNSKAB OG BUDGET I HOVEDTAL (DKK mio.) 2008 Realiseret 2009 Budget Ikke revideret Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster (EBITDA) Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Budgetreserve Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Særlige poster, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter og omkostninger mv Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultat for perioden fordeles således: Aktionærerne i DSV A/S Minoritetsinteresser 6 7 Budgetforudsætninger Budget 2009 omfatter resultatbudget for DSV koncernen i hovedtal. Budgettet er påvirket af den nuværende markedssituation og dermed også usikkerheden om den økonomiske situation i Budgettet afspejler ledelsens forventninger, og er udarbejdet med stor fokus på en stram omkostningsstyring, begrænsning af investeringer samt tilpasning af kapaciteten. Som konsekvens af usikkerheden i markedet, har ledelsen valgt at indarbejde en ufordelt budgetreserve på EBITA niveau på 142 millioner kroner. Reserven afspejler den usikkerhed der ligger i selskabets budgetterede driftsindtjening, den usikkerhed der ligger omkring de estimerede omstruktureringsomkostninger og valutaudviklingen. Forholdet imellem EBITA og EBIT kan ændre sig som følge heraf. Budgettet omfatter de selskaber, der ejes af DSV på offentliggørelsestidspunktet for årsrapporten Den annoncerede erhvervelse af en aktiepost i Vesterhavet- DSV Holding A/S er således ikke indarbejdet i budgettet, da transaktionen endnu ikke er endeligt godkendt af konkurrencemyndighederne. For yderligere omtale henvises til regnskabsberetningen. Integrationen af ABX LOGISTICS fortsætter som planlagt i De samlede synergier forventes, når integrationen er gennemført, i overensstemmelse med tidligere udmeldinger at udgøre mindst 750 millioner kroner årligt. Der er til brug for budgetterne anvendt følgende væsentlige valutakurser: VALUTAKURS Valutakurs pr. DKK 100 EUR 746 GBP 847 NOK 86 SEK 65 USD 584 Nettoomsætning DSV forventer et fald på 9,4% i omsætningen for 2009 set i forhold til NETTOOMSÆTNING 2008 VERSUS BUDGET 2009 DKK mio. Nettoomsætning Valutakurseffekt -601 Køb og salg af virksomheder, netto Vækst Nettoomsætning budget Bruttofortjeneste Bruttofortjenesten forventes i 2009 at udgøre millioner kroner (8.175 millioner kroner i 2008) svarende til en bruttomargin på 22,8% (21,8% i 2008). Den forventede stigning i bruttomarginen skyldes, at koncernens Air & Sea 8

9 Budget 2009 i hovedtal - ikke revideret LEDELSESBERETNING aktivitet efter købet af ABX LOGISTICS udgør en større andel af den samlede aktivitet. Resultat af primær drift før særlige poster DSV forventer i 2009 et fald på 1,3% i resultat af primær drift før særlige poster. I budgetteret resultat af primær drift før særlige poster indgår følgende ikke kontante poster: amortisering af kunderelationer på 108 millioner kroner (71 millioner kroner i 2008) og omkostninger til incitamentsprogrammer på 36 millioner kroner (25 millioner kroner i 2008). I alt indgår der således ikke kontante poster for 144 millioner kroner (96 millioner kroner i 2008) i det budgetterede driftsresultat. Resultat af primær drift før særlige poster reguleret for ikke kontante poster er således millioner kroner (2.032 millioner kroner i 2008). RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FØR SÆRLIGE POSTER 2008 VERSUS BUDGET 2009 DKK mio. Resultat af primær drift før særlige poster Valutakurseffekt -38 Køb og salg af virksomheder, netto 128 Vækst -26 Resultat af primær drift før særlige poster budget Den samlede margin i resultat af primær drift før særlige poster for koncernen budgetteres til 4,5% i 2009 (5,2% i 2008). Særlige poster, netto Der er i budgettet indregnet omkostninger til omstrukturering i forbindelse med integrationen af ABX LOGISTCS på ca. 463 millioner kroner. De samlede omstruktureringsomkostninger vedrørende integrationen af ABX LOGISTICS forventes at udgøre 800 millioner kroner, hvilket er 100 millioner kroner mere end oprindeligt estimeret. Dette skyldes primært at omstruktureringerne i enkelte lande har vist sig mere omfattende end forventet samt at der har vist sig større muligheder for at reducere antallet af medarbejdere. Finansielle poster De finansielle omkostninger inklusive renter af pensionsforpligtelser, budgetteres for 2009 med 633 millioner kroner. De finansielle omkostninger er påvirket af ekstern gæld optaget i forbindelse med købet af ABX LOGISTICS samt øget rentemargin som følge af den øgede commitment fra koncernens bankforbindelser. Skat af årets resultat DSV koncernen forventer i 2009 at have en effektiv skatteprocent på ca. 31%. Der er i opgørelsen heraf korrigeret for enheder hvor der budgetteres med underskud, men hvor der ikke er budgetteret med aktivering af de fremførbare underskud samt enheder der budgetterer med underskud som konsekvens af store ikke fradragsberettigede omstruktureringsomkostninger. Fra 2010 og fremadrettet, forventes skatteprocenten normaliseret omkring 31%. Årets resultat Årets resultat er budgetteret til 500 millioner kroner. Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet forventes at udgøre ca millioner kroner i Heri indgår en forventet reduceret pengebinding i arbejdskapitalen på 100 millioner kroner og regulering af hensatte forpligtelser på -150 millioner kroner. Koncernen forventer, at nettoinvesteringer i aktiver vil udgøre ca. 100 millioner kroner i De forventede frie pengestrømme forventes således at udgøre 930 millioner kroner. Afkast på investeret kapital Den investerede kapital er forøget som en konsekvens af købet af ABX LOGISTICS, hvilket bevirker at afkastet på den investerede kapital forventes reduceret i forhold til i Der er stadig særlig fokus på en fortsat tilpasning af koncernens arbejds- og anlægskapital. Udvandet justeret resultat pr. aktie DSV har pr. 16. marts 2009 et udvandet antal aktier på 182,9 millioner stk. Budgetteret udvandet justeret resultat pr. aktie udgør 5,2 kroner mod realiseret 6,1 kroner i Udtalelser om fremtidige forhold Denne årsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold herunder forventet omsætning, indtjening og fremtidige strategier og ekspansionsplaner. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del er uden for DSV s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, generelle økonomiske forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser og renteniveauer, efterspørgsel efter DSV s ydelser, konkurrenceforhold inden for transporterhvervet, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens datterselskaber og usikkerheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet for risikofaktorer på side 26. 9

10 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning Regnskabsberetning DSV opnåede i 2008 et meget tilfredsstillende økonomisk resultat, der samlet set lever op til de offentliggjorte forventninger har været et begivenhedsrigt år med akkvisitionen af ABX LOGISTICS, salget af Tollpost Globe AS samt markant ændrede konjunkturer, hvor første halvdel af 2008 var præget af et meget højt aktivitetsniveau, mens aktiviteten blev reduceret mærkbart i andet halvår og ikke mindst i de sidste måneder af Året har i høj grad været præget af arbejdet med akkvisitionen og integrationen af ABX LOGISTICS. DSV har pr. 1. januar 2008 solgt sin ejerandel på 50% af det i 2007 fuldt konsoliderede Tollpost Globe AS i Norge. Tollpost Globe AS realiserede en omsætning i 2007 på millioner kroner og EBITA på 125 millioner kroner. Sammenligningstallene for 2007 er ikke tilpasset. ABX LOGISTICS er i 2008 indregnet i DSV s koncernregnskab fra den 1. oktober, hvor akkvisitionen blev endeligt gennemført. ABX LOGISTICS aktiviteten er i 2008 indregnet i Air & Sea divisionen. I forbindelse med omstruktureringen vil dette blive forandret således, at den kommercielle struktur og den legale struktur, så vidt muligt er sammenfaldende. Der vil således primært i 2009 ske en glidende overgang af rapporteret Air & Sea aktivitet til Road og Solutions aktiviteter. Status på ABX LOGISTICS akkvisitionen og integrationen Den første fase af integrationen af ABX LOGISTICS er næsten overstået i mange lande. Hovedparten af landene er langt fremme med sammenlægning af administrationer og terminaler, tilpasning af arbejdsstyrken, samkøring af it systemer og omlægning af trafikker mv. Integrationerne i Tyskland, Italien og Frankrig er planlagt, men den væsentligste del af planerne er først igangsat i 2009, hvilket blandt andet skyldes landenes størrelse, samt de mere komplicerede lokale lovgivninger. Der er således afholdt en stor andel af de samlede forventede omstruktureringsomkostninger, mens synergierne endnu ikke har påvirket resultatopgørelsen. Forventningerne til synergierne er uændrede i forhold til tidligere udmelding. Markedsudvikling Frem til udgangen af oktober måned lå aktiviteten historisk højt. I løbet af 4. kvartal medførte den finansielle krise en meget kraftig reduktion i efterspørgslen efter transportydelser. Den finansielle krise har herudover medført en forøget risiko for tab på kundetilgodehavende og har således medført et endnu større fokus på inddrivelse af kundetilgodehavenderne. Herudover har koncernen haft fokus på en stram omkostningsstyring, hurtig tilpasning af kapaciteten samt begrænsning af investeringer, hvilket vil fortsætte i Ikke alle markeder er ramt af den økonomiske afmatning i samme omfang. Koncernen har realiseret en nettoomsætning under justeret budget. Dette skyldes overvejende øget priskonkurrence og faldende volumener særligt i Tyskland, Frankrig, Spanien og Danmark. Herudover har valutakursudviklingen i SEK, NOK og GBP yderligere reduceret omsætningen i 4. kvartal. REALISERET 2008 VERSUS BUDGET 2008 DKK mio. Realiseret 2008 Justeret budget Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster Finansielle poster netto Årets resultat Nettoinvesteringer Regulerede frie pengestrømme Resultat af primær drift før særlige poster er på niveau med justeret budget. Dette skyldes primært højere indtjening i Air & Sea divisionen i Italien, Tyskland og Fjernøsten, som dog modsvares af en lavere indtjening primært i Road divisionen, hvor især Italien, Belgien, Frankrig samt de nordiske lande ligger under budget. Særlige poster, indtægter, skyldes salget af Tollpost Globe AS, og avancen er på niveau med justeret budget. Særlige poster, omkostninger er højere end forventet, hvilket skyldes omkostninger til omstruktureringer i forbindelse med integration af ABX LOGISTICS. Finansielle omkostninger, netto, er højere end justeret budget, som en konsekvens af et øgede renteudgifter og valutakurstab. Årets resultat er 179 millioner kroner under justeret budget. Dette skyldes de lavere nettoindtægter på særlige poster, samt forøgede finansielle poster. De frie pengestrømme er negativt påvirket af de forøgede omstruktureringsomkostninger, investeringer og af øget pengebinding i arbejdskapital. Arbejdskapitalen er på det forventede niveau. Investeringerne er højere end forventet primært på grund af fremrykning af større it anskaffelser i december 2008 samt højere investeringer i udskiftning af terminaler end forventet. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen er steget fra millioner kroner i 2007 til millioner kroner i 2008 svarende til en stigning på 9,2%, når der reguleres for valutakurseffekt. Dette skyldes primært at den tilkøbte ABX LOGISTICS omsætning er større end den frasolgte omsætning i Tollpost Globe AS. NETTOOMSÆTNING 2007 VERSUS 2008 DKK mio. Nettoomsætning Valutakurseffekt -690 Køb og salg af virksomheder, netto Vækst Nettoomsætning Den organiske vækst udgør 4,2%, på trods af de vanskeligere markedsvilkår henimod slutningen af Den organiske vækst er negativt påvirket af, faldende aktivitetsniveau og øget priskonkurrence i sidste halvdel af 2008, hvilket har 10

11 Regnskabsberetning LEDELSESBERETNING været medvirkende årsag til, at omsætningen, og den organiske vækst ikke er øget så meget som forventet. Road divisionen har realiseret et fald i nettoomsætningen på 13% i forhold til Faldet skyldes salget af Tollpost Globe AS, ændret segmentering, hvor der er overført en del omsætning fra Road divisionen til Solutions divisionen og Air & Sea divisionen, samt faldende valutakurser. En række mindre opkøb primært i Norge og Storbritannien har reduceret faldet. Når der reguleres for køb og salg samt valutakursudviklingen har divisionen en organisk vækst på 5,7%. Air & Sea divisionen har realiseret en stigning i nettoomsætningen på 50% i forhold til Stigningen er fordelt på opkøbt vækst fra akkvisitionen af ABX LOGISTICS samt organisk vækst. Den organiske vækst, 2,2%, har været størst i absolutte tal i USA, Kina, Danmark og øvrige Fjernøsten. Solutions divisionen har realiseret en væsentlig stigning i nettoomsætningen på grund af den ændrede segmentering, hvor der er overført en del af den tilkøbte aktivitet fra Road divisionen til Solutions divisionen. Set i forhold til det justerede budget for 2008 har koncernen realiseret en nettoomsætning, som ligger 2,8% under det justerede budget. REALISERET NETTOOMSÆTNING 2008 VERSUS JUSTERET BUDGET 2008 DKK mio. Nettoomsætning justeret budget Valutakurseffekt -225 Køb og salg af virksomheder, netto - Vækst -840 Nettoomsætning Direkte omkostninger I 2008 udgør direkte omkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2007, en stigning på 7,6%. Stigningen kan hovedsageligt henføres til stigningen i nettoomsætningen. Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste i 2008 udgør millioner kroner, svarende til en bruttomargin på 21,8%, hvilket er et fald i forhold til en bruttomargin i 2007 på 22,1%. Faldet i bruttofortjenesten kan henføres til effekten af brændstoftillæg, som har en neutral bruttofortjeneste og en marginalt faldende bruttofortjeneste i Road og Solutions divisionen. Andre eksterne omkostninger I 2008 udgør andre eksterne omkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2007, et fald på 1%, på trods af at andre eksterne omkostninger for ABX LOGISTICS i 2008 er højere end andre eksterne omkostninger i Tollpost Globe AS i Personaleomkostninger I 2008 udgør personaleomkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2007, en stigning på 7,5%. Hvis der korrigeres for køb/salg af virksomheder er personaleomkostningerne øget med mindre end 1% som en konsekvens af god omkostningsstyring i koncernens selskaber. Posten er i 2008 påvirket af ikke-kontante omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse på 25 millioner kroner mod 14 millioner kroner i Omkostninger til opsagte medarbejdere er indregnet under særlige poster som en del af omstruktureringsomkostninger. Af- og nedskrivninger I 2008 udgør af- og nedskrivninger 402 millioner kroner mod 244 millioner kroner i Posten indeholder amortisering af kunderelationer på 71 millioner kroner i 2008 mod 59 millioner kroner i Posten er i 2008 positivt påvirket af avance ved salg af aktiver med i alt ca. 49 millioner kroner, hvoraf ca. 20 millioner kroner er indeholdt i budgettet. I 2007 udgjorde avance på salg af aktiver ca. 192 millioner kroner. Resultat af primær drift før særlige poster Koncernens resultat af primær drift før særlige poster for 2008 udgør millioner kroner mod millioner kroner i 2007 svarende til en stigning på 6,2%, når der reguleres for valutakurseffekt. Når der korrigeres for salg af aktiver og ABX LOGISTICS/ Tollpost Globe AS har koncernen haft en meget flot stigning i den underliggende drift, på trods af at den organiske vækst aftog markant i sidste kvartal. ABX LOGISTICS påvirker resultatet i 4. kvartal positivt. Marginen udgør 5,2% i 2008 mod 5,4% i Faldet er en konsekvens af akkvisitionen af ABX LOGISTICS, der generelt har en lavere margin på ca. 1,7% end de oprindelige DSV selskaber. Reguleret for ikke kontante poster vedrørende amortisering af kunderelationer og omkostninger ved aktiebaseret vederlæggelse udgør koncernens justerede resultat af primær drift før særlige poster millioner kroner i 2008 mod millioner kroner i RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FØR SÆRLIGE POSTER 2008 VERSUS 2007 DKK mio. Resultat af primær drift før særlige poster Valutakurseffekt -59 Køb og salg af virksomheder, netto 17 Vækst 96 Resultat af primær drift før særlige poster Road divisionen har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på 874 millioner kroner mod 998 millioner kroner i 2007, et fald på 12,4%. Når der korrigeres for salget af Tollpost Globe AS samt den realiserede avance på salget af ejendomme i 2007, har divisionen haft en organisk vækst på ca. 13%. Stigningen skyldes organisk vækst, som primært kommer fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland og Holland. Air & Sea divisionen har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på 906 millioner kroner mod 691 millioner kroner i 2007, en stigning på 31,1%. Stigningen skyldes akkvisitionen af ABX LOGISTICS samt organisk vækst. Den organiske vækst i divisionen har været 12,6%, som i absolutte tal overvejende er realiseret i USA, Danmark og øvrige Fjernøsten. 11

12 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning Solutions divisionen har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på 212 millioner kroner mod 222 millioner kroner i 2007, et fald på 4,5%. Solutions divisionen har realiseret et fald i resultat af primær drift før særlige poster, hvilket skyldes udviklingen i Belgien. REALISERET RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FØR SÆRLIGE POSTER 2008 VERSUS JUSTERET BUDGET 2008 DKK mio. Resultat af primær drift før særlige poster budget Valutakurseffekt -19 Køb og salg af virksomheder, netto - Vækst 5 Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster Særlige poster udgør netto en indtægt på 78 millioner kroner i 2008 mod en omkostning på 28 millioner kroner i Indtægter vedrørende særlige poster udgør i alt 437 millioner kroner, som relaterer sig til avancen ved salget af Tollpost Globe AS. Omkostninger vedrørende særlige poster, udgør 359 millioner kroner i 2008, hvilket hidrører fra omstruktureringsomkostninger i forbindelse med integrationen af tilkøbte virksomheder. Omkostningerne skyldes hovedsageligt kapacitetstilpasning ved integrationen af ABX LOGISTICS og består primært af fratrædelsesordninger og omkostninger fra opsagte leasingkontrakter. Omstruktureringsomkostninger er højere end justeret budget for 2008, hvilket dels skyldes at integration af ABX LOGISTICS enhederne i mange lande er foregået hurtigere end forventet. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle poster udgør netto en omkostning på 404 millioner kroner i 2008 mod 268 millioner kroner i Stigningen skyldes hovedsageligt renter af ekstern gældsfinansiering i forbindelse med finansieringen af ABX LOGISTICS akkvisitionen, kurstab og øgede renteudgifter. Finansielle indtægter og omkostninger, netto er 41 millioner kroner højere end justeret budget for 2008, hvilket skyldes kurstab som følge af den meget høje volatilitet på valutamarkedet. Akkvisitionen af ABX LOGISTICS har endvidere medført øgede kurstab, da disse selskaber har haft behov for en tilvænningsperiode til DSV s valutakurspolitik. Resultat før skat Resultat før skat udgør millioner kroner i 2008 mod millioner kroner i Stigningen skyldes primært det højere aktivitetsniveau og indtægter fra særlige poster. Dette modsvares i et vist omfang af højere finansieringsomkostninger. Resultat før skat er 249 millioner kroner under justeret budget. Dette skyldes højere særlige poster end forventet, samt højere finansielle poster. De højere særlige poster skal ses som følge af hurtigere integration af ABX LOGISTICS end forventet. Skat af årets resultat Den effektive skatteprocent, korrigeret for ikke skattepligtig avance ved salg af Tollpost Globe AS, udgør ca. 32% i 2008, hvilket er på niveau med det opdaterede budget for Årets resultat Årets resultat udgør millioner kroner i 2008 mod millioner kroner i Årets resultat er 173 millioner kroner under justeret budget. Årets justerede resultat udgør millioner kroner i 2008 mod millioner kroner i 2007, hvilket er på niveau med Udvandet justeret resultat pr. aktie Udvandet justeret resultat pr. aktie udgør 6,1 kroner i 2008 mod 5,8 kroner i 2007 svarende til en stigning på 5,2%. Balancen Pr. 31. december 2008 udgør balancen millioner kroner mod millioner kroner ultimo Stigningen skyldes primært akkvisitionen af ABX LOGISTICS. Langfristede aktiver Langfristede aktiver udgør millioner kroner pr. 31. december 2008 mod millioner kroner ultimo 2007, en stigning på millioner kroner. Stigningen kan primært henføres til stigning i goodwill ved køb af virksomheder. Goodwill udgør millioner kroner pr. 31. december 2008 mod millioner kroner ultimo Egenkapital Aktionærerne i DSV A/S andel af egenkapitalen udgør millioner kroner pr. 31. december 2008 svarende til en egenkapitalandel på 16%. Egenkapitalen udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2007 svarende til en egenkapitalandel på 21%. Egenkapitalen er væsentligst forøget med periodens nettoresultat og reduceret med køb af egne aktier og værdiregulering af sikringsinstrumenter. Aktietilbagekøb for i alt 581 millioner kroner er gennemført dels til afdækning af incitamentsprogrammet og dels til nedsættelse af egenkapitalen. UDVIKLING I EGENKAPITAL DKK mio Egenkapital primo Periodens nettoresultat Betalt udbytte Køb af egne aktier Valutakursregulering Aktuarmæssige pensionstab Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat egenkapitalbevægelser Øvrige reguleringer, netto Egenkapital ultimo

13 Regnskabsberetning LEDELSESBERETNING Nettoarbejdskapital Koncernens pengebinding i nettoarbejdskapital udgør millioner kroner pr. 31. december 2008 mod 291 millioner kroner pr. 31. december 2007, hvor arbejdskapitalen var særlig flot. Stigningen skyldes primært, akkvisitionen af ABX LOGI- STICS. Arbejdskapitalen var generelt højere i ABX LOGISTICS koncernen end i DSV, hvilket blandt andet skyldes, at ABX LOGISTICS aktiviteten primært er indenfor Air & Sea divisionen, og i Sydeuropa, hvor betalingsbetingelser traditionelt er længere end i Nordeuropa. Arbejdskapitalen ultimo 2008 udgør godt 3% af omsætningen i overensstemmelse med forventningerne jf. fondsbørsmeddelelse af 1. oktober Koncernen arbejder målrettet på at få arbejdskapitalen i ABX LOGISTICS reduceret. Nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld udgør millioner kroner ultimo 2008 mod millioner kroner ultimo Stigningen skyldes ekstern gældsfinansiering i forbindelse med finansieringen af ABX LOGISTICS akkvisitionen. Af den rentebærende gæld udgør lån og kreditter millioner kroner, hvoraf millioner kroner er langfristet dvs. forfalder senere end 1 år efter den 31. december Der er tilstrækkelige kreditfaciliteter til at refinansiere den kortfristede del af gælden efterhånden som den forfalder. Renten er fastlåst på ca. 73% af gælden, og den gennemsnitlige rentesats udgør 4,6%. En detaljeret oversigt over koncernens lånetilsagn mv. findes i afsnittet om risikofaktorer. PENGESTRØMSOPGØRELSEN DKK mio Resultat før skat Ændring i arbejdskapital Regulering for ikke likvide driftsposter mv Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver Nettokøb af dattervirksomheder, aktiviteter Øvrige Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Provenu og afdrag på kort- og langfristet gæld Transaktioner med aktionærer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Regulerede frie pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 895 millioner kroner i 2008 mod millioner kroner i Reduktionen skyldes øgede omstruktureringsomkostninger, negativ udvikling i arbejdskapitalen samt forøgede skattebetalinger. Ændring i arbejdskapital på i alt -228 millioner kroner indeholder ikke forskydning i selskabsskat, og forskydning i ikke kontante poster. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, eksklusiv effekt af køb og salg af virksomheder, udgør en nettoudbetaling på 574 millioner kroner i 2008 mod nettoudbetaling på 262 millioner kroner i Pengestrømmene er i 2008 påvirket af større investeringer i it, udskiftning af terminaler samt kapacitetstilpasning efter akkvisitionen af ABX LOGISTICS. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter ved køb og salg af virksomheder, i alt millioner kroner skyldes akkvisitionen af ABX LOGISTICS, salget af Tollpost Globe AS, opkøb af Road selskaber i primært Norge og Storbritannien samt mindre opkøb af Air & Sea selskaber. Frie pengestrømme Frie pengestrømme for 2008 udgør millioner kroner. Reguleres der for køb og salg af virksomheder samt normalisering af arbejdskapital i opkøbte virksomheder, udgør frie pengestrømme 624 millioner kroner for 2008, mod millioner kroner i Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgør en nettoindbetaling på millioner kroner, hvilket skyldes optagelse af langfristet bankgæld til finansiering af akkvisitioner, aktietilbagekøb samt udlodning af udbytte. Samlet likviditetsvirkning Den samlede likviditetsvirkning udgør en nettoudbetaling på 115 millioner kroner, og valutakursreguleringer udgør 248 millioner kroner, så koncernens likvider udgør 516 millioner kroner ultimo 2008 mod 383 millioner kroner i Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Den investerede kapital inklusive goodwill og kunderelationer er forøget til millioner kroner 31. december 2008 mod millioner kroner 31. december Stigning i investeret kapital skyldes primært akkvisitionen af ABX LOGISTICS. Afkast på investeret kapital (ROIC inklusive goodwill og kunderelationer) Afkastet på den investerede kapital udgør 17,2% i 2008 mod 20,7% i Reduktionen skyldes primært stigning i investeret kapital grundet akkvisitionen af ABX LOGISTICS. Efterfølgende begivenheder JL-Fondet og DSV har den 13. januar 2009 indgået en betinget aftale om fælles ejerskab af den kontrollerende aktiepost på ca. 56% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i DFDS. Det fælles ejerskab af aktieposten vil ligge i et nystiftet selskab, Vesterhavet-DSV Holding A/S, der vil være ejet af JL-Fondet med 55% og af DSV med 45%. Transaktionen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse, som forventes i løbet af 2. kvartal Ultimo marts 2009 er bridge lån konverteret til et bullet lån som indfries i henholdsvis 2010 og 2011 Endvidere planlægger DSV at gennemføre en kapitalforhøjelse med et forventet nettoprovenu på 1,5 milliard kroner i løbet af år Kapitalforhøjelsen forventes gennemført som en emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Der er ikke herudover indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen. 13

14 LEDELSESBERETNING Road divisionen Søren Schmidt, direktør for Road divisionen. Et af DSV s nye modulvogntog på 25,25 m. Det kan laste tre 20 fods containere og er derfor medvirkende til mindre trafik på vejene og mindre CO 2 -udslip. Divisionsberetning Road divisionen Aktiviteter Road divisionen tilbyder transport af full loads, part loads samt stykgods i alle europæiske lande. Transportydelserne udføres primært i DSV s eget netværk, hvor divisionen er repræsenteret i 34 lande i Europa. Road divisionen opererer internt som underleverandør med hensyn til terminal og distribution i alle europæiske lande for DSV s Air & Sea division samt Solutions division. Den faktiske operationelle udførelse af transporterne er i alt overvejende grad outsourcet til underleverandører. Organisationsstruktur Divisionen har en decentral struktur. Der er en lokal ledelse for divisionens selskab i hvert land, hvor divisionen er repræsenteret. Den lokale ledelse er ansvarlig for driften og administrationen i det respektive land. Hvert selskab i de respektive lande har selvstændigt budget som følges tæt af den lokale ledelse og divisionens ledelse. Ved at have en decentral struktur udvikles DSV i det respektive land efter markedsforholdene, kultur og sprog, og derved er DSV lokalt også tættere på kunderne og kan tage hurtige lokale beslutninger, når dette er nødvendigt. Akkvisitioner i årets løb ABX LOGISTICS akkvisitionen har primært styrket divisionen i Sydeuropa, hvor ABX LOGISTICS var stærkt repræsenteret og DSV havde mindre organisationer. I mange lande hvor ABX LOGISTICS var repræsenteret var DSV også repræsenteret. I disse lande skal der ske en integration, hvor lokationer og terminaler skal lægges sammen. Ved sammenlægningen forventes der betydelige synergier, som skaber fundamentet for en sund og effektiv fremtidig drift. I Storbritannien og Irland blev den eksisterende Road division styrket af opkøbet af Roadferry Ltd. ultimo februar I Norge har divisionen i oktober 2008 købt Unicargo AS og Waagan Transport Group AS som skal integreres i den norske Road division, som er blevet forstærket især på national transport. DSV har pr. 1. januar 2008 solgt sin ejerandel på 50% af det i 2007 fuldt konsoliderede Tollpost Globe AS i Norge. 14

15 Road divisionen LEDELSESBERETNING Operationelle tiltag Divisionen har i 2008 fortsat arbejdet med at effektivisere og optimere arbejdsprocesserne. Heri indgår arbejdet med at få integreret og ensrettet it-systemer i endnu højere grad for at tilsikre en høj kvalitet samt en transparent og effektiv organisation på tværs af landegrænserne. Divisionen har bl.a. implementeret et nyt web-baseret booking system, som skaber værdi hos kunden idet bookingprocessen er simplificeret, og sikrer kunden en høj kvalitet. Systemet har også funktionaliteter som Track & Trace. Markedsudvikling Den finansielle krise har medført en opbremsning i det europæiske godsflow på grund af generelt lavere efterspørgsel af forbrugsvarer. Divisionen har imidlertid en stor spredning af forskellige transportydelser og kundesegmenter, og er derfor mindre påvirket af situationen. Markedsudviklingen og den forøgede risiko for tab på kunder har endvidere medført en endnu større fokus på kredittiden overfor kunderne, og effektiv inddrivelse af tilgodehavenderne. Divisionen i hovedtræk Det langsigtede mål er stadig at få styrket og udbygget divisionens eget stærke netværk i de europæiske lande og være mindre afhængig af samarbejdspartnere. Ved en frigørelse fra samarbejdspartnere har divisionen ikke længere den risiko, at samarbejdspartnere bliver købt op eller vælger at samarbejde med andre aktører på markedet, hvorved DSV s netværk ville blive mindre. Med købet af Frans Maas i 2006 og købet af ABX LOGISTICS i 2008 har divisionen fået etableret et omfattende og veletableret netværk, hvor divisionen er repræsenteret med en homogen organisation i alle europæiske lande. Fundamentet er nu lagt til at vokse og skabe organisk vækst, som ikke længere udsættes for forandringsrisiko. Fundamentet er nu lagt til at vokse og skabe organisk vækst, som ikke længere udsættes for forandringsrisiko. De sidste måneder af 2008 har generelt været præget af faldende godsvolumener i Europa. DSV tilpasser løbende kapaciteten for at fastholde den sunde drift i Road divisionen. Resultatoversigt for perioden (DKK mio.) ) Realiseret ) Realiseret ) Budget Ikke revideret Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver eksklusive kunderelationer Af- og nedskrivninger på kunderelationer Resultat af primær drift før særlige poster ) I såvel 2007, 2008 og budget 2009 er der foretaget tilpasninger og flytninger af aktivitet imellem divisionerne. Balance oversigt (DKK mio.) Goodwill og kunderelationer Øvrige immaterielle og materielle aktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender Likvide beholdninger og intercompany beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende langfristet gæld Øvrige langfristede forpligtelser inkl. hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Rentebærende kortfristet gæld inkl. intercompany gæld Anden kortfristet gæld Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt ROIC inklusive goodwill og kunderelationer udgør 19,2% (2007: 16,1%). Ved beregning af ROIC anvendes goodwill og kunderelationer på millioner kroner (2007: millioner kroner). Posten består af divisionens goodwill, kunderelationer og allokeret goodwill fra DSV. Antal ansatte udgør

Om DSV ROAD. solutions

Om DSV ROAD. solutions om dsv Om DSV Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne lokationer i 50 lande. Suppleret af partnere og agenter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 521

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 521 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 521 29. oktober Væsentlige hovedtal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 3. kvartal 3. kvartal 2012 ÅTD ÅTD 2012 Nettoomsætning 11.466

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Selskabsmeddelelse nr. 606

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Selskabsmeddelelse nr. 606 DELÅRSRAPPORT 1. halvår Selskabsmeddelelse nr. 606 4. august Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni (DKK mio.) 2. kvartal 2. kvartal 2014 ÅTD ÅTD 2014 Nettoomsætning

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne lokationer i

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 286

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 286 4. marts 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 286 Offentliggørelse af årsrapport 2007 og indbydelse til investorkonference Væsentlige hovedtal for Årsrapport 2007 (perioden 1. januar 31. december 2007) Nettoomsætningen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 568

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 568 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 568 29. oktober Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september (DKK mio.) 3. kvartal 3. kvartal 2013 ÅTD ÅTD 2013

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403 28. juli 2011 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2011 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2011 Nettoomsætningen udgør 21.882 millioner kroner

Læs mere

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 2005 Årsrapport DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Kornmarksvej 1 2605 Brøndby CVR nr. 58233528 www.dsv.dk HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 493

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 493 DELÅRSRAPPORT Selskabsmeddelelse nr. 493 30. april Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts 2012 Nettoomsætning 10.981 10.819 Bruttofortjeneste 2.404 2.435 EBIT før særlige poster 509 555 EBIT-margin

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Selskabsmeddelelse nr. 593

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Selskabsmeddelelse nr. 593 DELÅRSRAPPORT Selskabsmeddelelse nr. 593 30. april Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 31. marts (DKK mio.) 2014 Nettoomsætning 12.601 11.602 Bruttofortjeneste 2.682

Læs mere

36.085 MDKK 1.703 MDKK 21.280. indledning Om DSV - Global transport og logistik

36.085 MDKK 1.703 MDKK 21.280. indledning Om DSV - Global transport og logistik Årsrapport 2009 indledning Om DSV - Global transport og logistik Om DSV Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen er på verdensplan til stede med

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 211 Global Transport and Logistics Strategi og finansielle målsætninger DSV ønsker at styrke sin markedsposition blandt verdens førende transport- og logistikvirksomheder ved at levere effektive

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 1. august 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 Delårsmeddelelse for 1. halvår 2008 (1. januar 30. juni 2008) Væsentlige hovedtal for 1. halvår 2008 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2008 Nettoomsætningen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 og meddelelse om aktietilbagekøb Selskabsmeddelelse nr. 361

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 og meddelelse om aktietilbagekøb Selskabsmeddelelse nr. 361 29. oktober 2010 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 og meddelelse om aktietilbagekøb Selskabsmeddelelse nr. 361 Væsentlige hovedtal for de første 3 kvartaler af 2010 omfattende perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Resultat af primær drift før afskrivninger, nedskrivning af koncerngoodwill og særlige poster er 660 millioner kroner.

Resultat af primær drift før afskrivninger, nedskrivning af koncerngoodwill og særlige poster er 660 millioner kroner. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet FONDSBØRSMEDDELELSE Halvårsmeddelelse 2005 (1. januar 30. juni 2005) og aktietilbagekøb Nettoomsætningen er realiseret med

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 30. april 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234 1. kvartalsmeddelelse 2007 (1. januar 31. marts 2007) og meddelelse om iværksættelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Indhold. Resultatopgørelse 44 Totalindkomstsopgørelse 44 Balance 45 Pengestrømsopgørelse 46 Egenkapitalopgørelse 47 Noter 49 Koncernoversigt 80

Indhold. Resultatopgørelse 44 Totalindkomstsopgørelse 44 Balance 45 Pengestrømsopgørelse 46 Egenkapitalopgørelse 47 Noter 49 Koncernoversigt 80 21. februar 2012 ÅRSRAPPORT 2011 Selskabsmeddelelse nr. 434 Offentliggørelse af årsrapport 2011 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2011 (perioden 1. januar 31. december 2011) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 226

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 226 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 23. august 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 226 Halvårsmeddelelse 2006 (1. januar 30. juni 2006) Nettoomsætningen udgør 15.037

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 214

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 214 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 27. april 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 214 1. kvartalsmeddelelse 2006 (1. januar 31. marts 2006) samt opjustering af budget

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 228

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 228 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 15. november 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 228 3. kvartalsmeddelelse 2006 (1. januar 30. september 2006) Nettoomsætningen udgør

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal**

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal** Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Global transport og logistik Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Selskabsmeddelelse nr. 359

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Selskabsmeddelelse nr. 359 30. juli 2010 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Selskabsmeddelelse nr. 359 Væsentlige hovedtal for første halvår 2010 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2010 Nettoomsætningen udgør 20.406 millioner kroner

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 640

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 640 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 640 1. november 2016 Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 2016 (DKK mio.) 3. kvartal 2016 3. kvartal

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 252

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 252 3. august 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 252 Halvårsmeddelelse 2007 (1. januar 30. juni 2007) og meddelelse om iværksættelse af aktietilbagekøb Nettoomsætningen udgør 17.074 millioner kroner. Bruttofortjenesten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere