Redderen Nr. 4 Maj årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang"

Transkript

1 Redderen Nr. 4 Maj årgang

2 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade Næstved Mobil Adresseændring kan foretages via hjemmesiden Redder.dk, eller ved henvendelse til redaktøren. Indhold Side 8 Side 14 Stormøde i Aalborg Der var bekymrede miner, da næsten 200 reddere fik information om aktivitetsnedgang og fyringer i Falck Region Nord. Reddere var med For første gang deltog redderne fuldt ud på den årlige akutmedicinske konference DEMC, som i år blev afholdt i Aarhus. Journalist: Flemming Frederiksen Kyster (DJ) Langesøvej Fredericia Mobil Produktion: PE offset A/S, Varde Annoncesalg: Winnie Vagtborg, tlf: Side 20 Fokus på cancer Kræftramte brandfolks krav på erstatning var temaet for en konference i Melbourne, og emnet blev også taget op på et møde i København. Oplag: stk. - Redderen læses af reddere, brandmænd, ledere og andre medarbejdere i Falck koncernen, AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer. Tekst og billeder i Redderen og på redder.dk er copyright Reddernes Landsklub og må kun anvendes ud over privat øjemed med tilladelse fra redaktionen. ISSN nr Sundhedsordfører vil se på krav til liggende PT-kørsel... 4 Vanskelige adgangsforhold? Mørke skyer over nordjysk stormøde... 8 Møde i København med Alex Forrest DEMC 5 konference : El-installatøren rykker ud som et lyn Indsatsledelse set fra tre forskellige vinkler Fokus på hjertestartere RAV sluttede af Alarmer på flere måder Seminar i Australien om brandfolk og cancer Nyhedsbrev fra RUS

3 Nr. 4 Maj Leder Hjælp kræftramte brandfolk Flere sad med en klump i halsen, da en video med to ældre, kræftramte brødre blev vist på et debatmøde i København. Det sørgelige var ikke kun, at det efter al sandsynlighed er jobbet som brandmand, der har gjort dem syge. Nej det mest ubærlige var næsten, at den hårdest ramte bror oven i sin terminale sygdom skal slås med bekymringer for, hvordan han kan sikre sine efterladte økonomisk. For erstatning er der ingen af. Alle undersøgelser viser, at fuldtidsbrandfolk har en markant højere risiko for at få visse kræftformer end resten af befolkningen. Røg, sod, benzen, formaldehyd og dieselos er nogle af elementerne i den cocktail, brandfolk har været og i nogen udstrækning stadig bliver udsat for. Derfor bør Danmark gå i Canadas, USA s og Australiens fodspor og anerkende 14 kræftformer som arbejdsskader. Og hvis forskellige forudsætninger er opfyldt, skal erstatningen falde prompte. Mødet i København fandt sted dagen før 1. maj, hvor flere politikere som bekendt fik en ublid medfart. Hér har politikerne muligheden for at tage en vindersag op, som vil sætte Danmark i front i Europa og utvivlsomt møde folkelig opbakning. For det er det eneste rigtige og anstændige at gøre for de brandfolk, som rykker ud og sætter livet på spil på flere måder for deres medborgere. Noter Har du en god historie? Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som vi kan tage op. Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi har et stærkt ønske om at afspejle hele reddergruppen i bladet, så ikke mindst kolleger fra assistance- og brandområdet opfordres til at komme med input. Henvendelse kan ske til redaktør Morten Andersen (se kontaktdata i kolofonen side 2). Husk at melde adresseændring Husk at melde adresseændring til Redderen, når du flytter, så du fortsat kan få bladet på din nye adresse. Manglende adresseændring giver forgæves arbejde, spildte portokroner og ærgrelse over, at bladet ikke dukker op. Reddere kan nemt foretage adresseændring på redder.dk under Medlemsservice, Adresseændring. Øvrige læsere kan også få rettet adressen gennem redder.dk. Vælg Kontakt os og Bladet Redderen. Bliv medlem af RAV Redder Af Verden er en organisation af professionelle brand- og redningsfolk, som gør en frivillig indsats for at hjælpe mennesker i udviklingslande gennem projekter og akutte indsatser. Se mere på

4 4 Redderen 36. årgang Vagn Flink, Flemming Møller Mortensen og Hans Jørgen Jensen fik en god snak i Rebild Bakker. Sundhedsordfører vil se på krav til liggende PT-kørsel RL fik en god drøftelse med Flemming Møller Mortensen, ny sundhedsordfører for S og tidligere formand for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Af Flemming F. Kyster Rebild Bakker i Nordjylland tog sig ud fra deres smukkeste side i forårssolen, da Reddernes Landsklub i april satte Socialdemokraternes nye sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen stævne i Rebild Hus. Formålet var at delagtiggøre ordføreren lidt i, hvordan verden ser ud set med redderbriller. Og formidle nogle af de tanker, redderne har om at bruge ressourcerne bedst muligt til fordel for patienter, borgere og samfund. RL-formand Vagn Flink, fællestillidsmand Hans Jørgen Jensen og Flemming Møller Mortensen har alle tre base i det nordjyske, og de så da også ud til at tale samme sprog under den uformelle drøftelse. For lave krav Et af hovedpunkterne for RL-duoen var at sætte fokus på uddannelseskravene til det, der meget lidt mundret hedder ikkebehandlingskrævende liggende patienttransport. Det drejer sig om patienter, som skal til behandling, undersøgelse eller indlæggelse, og som er for syge eller svage til at blive transporteret siddende, men som

5 Nr. 4 Maj heller ikke skønnes at have behov for behandling eller overvågning undervejs. Uddannelseskravet til chauffører på denne transporttype indskrænker sig til et 12 timers førstehjælpskursus, og det er alt for lidt, mener Reddernes Landsklub. Kan vi ikke være bekendt - Når man kan bruge mange millioner kroner på eksempelvis helikoptere, så forstår jeg ikke, at man vil stille sig tilfreds med så beskedne uddannelseskrav. Det synes jeg ikke, vi kan være bekendt som samfund, siger Hans Jørgen Jensen, fællestillidsmand i Falck Region Nord. Han suppleres af RL-formand Vagn Flink: - Det ER meget syge mennesker, der er tale om her. Og det stiller en række krav til personalets kompetencer, blandt andet omkring etik, psykologi, forflytningsteknik, hygiejne, indsigt i smitterisiko, betjening af handicapudstyr med mere, påpeger Vagn Flink. Kvalitet i alle led Flemming Møller Mortensen, der har en baggrund som anæstesisygeplejerske, kendte ikke problemstillingen i forvejen, men han udtrykte forståelse for reddernes synspunkt. - Min holdning er, at der skal være kvalitet og med et lidt fortærsket udtryk varme hænder i ALLE led af sundhedssystemet, og det gælder naturligvis også dette. Vi betaler en høj skat, og så forventer vi også at få høj kvalitet i den anden ende det er den kontrakt, borgerne har med samfundet, lyder det fra politikeren. Ikke meget dyrere Han spurgte ind til årsagen til, hvorfor barren er sat så lavt på dette felt. Som så meget andet handler det sandsynligvis om penge, lød vurderingen fra RL-folkene. Men i givet fald er det faktisk et dårligt argument, tilføjer de. Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR) har nemlig udarbejdet et fireugers kursus specielt målrettet mod ikkebehandlingskrævende, liggende patienttransport. - Det kan tages i AMU-regi, så i forhold til den samlede kontraktsum er det en forsvindende lille merudgift, der er tale om for byderen, men det vil gøre en kæmpe forskel for chauffører og patienter, anfører Vagn Flink. Vil tage sagen op Hidtil er regionerne i nogen udstrækning blevet reddet af, at opgaven er blevet vundet og varetaget af Falck og andre etablerede ambulanceoperatører. Derfor har det ofte været tidligere ambulancefolk, der har udført kørslen, og de er selvsagt kvalificerede til opgaven. - Men når vi nu ser, at blandt andet Region Midtjylland lægger kørslen ud i åbent udbud, så er det afgørende, at der indføres et ordentligt minimumskrav til folkenes uddannelse. Der er så lang en tildelingstid, at en operatør har god tid til at få sine folk på kurset, så der er ikke tale om en konkurrencefordel for Falck eller andre etablerede selskaber, siger Hans Jørgen Jensen. Flemming Møller Mortensen erklærede sig principielt enig, og han lovede at tage sagen op over for blandt andre sine partifæller i regionernes politiske top. Brug redderne Forebyggelse og fornuftig udnyttelse af ressourcerne var et andet vigtigt programpunkt for RL-tillidsfolkene. Flemming Møller Mortensen (Soc.dem) Uddannet sygeplejerske og siden anæstesisygeplejerske Har arbejdet som sygeplejerske i skadestuen på Aalborg Sygehus samt som afdelingssygeplejerske på anæstesiafdelingen og som sygeplejerske i både Grønland og Indien Blev i 2000 ansat som lægemiddelkonsulent i AstraZeneca. Fra var han ansat som salgschef i medicinalfirmaet Novartis. Har siddet i kommunalbestyrelsen i Skørping og siden Rebild Kommune Blev ved valget i 2007 stemt ind i Folketinget i Nordjyllands Storkreds Genvalgt i 2011 i Himmerlandskredsen - Det er jo kun en mindre del af vores opgaver, som er med blå blink, og vi kører ofte lange afstande med patienter. Det kunne man måske udnytte. Eksempelvis kunne vores målinger måske også bruges i en større sammenhæng, blandt andet til at spotte diabetes 2-patienter, påpeger Vagn Flink. Hans Jørgen Jensen tilføjer: - I Region Nordjylland har vi cirka patienter igennem ambulancetjenesten på et år, og på de af dem måler vi blandt andet blodsukker. De to tillidsfolk forestiller sig også, at paramedicinere kan indgå på sundhedsklinikker, og/eller at de kan udføre blodtryksmåling og andet, mens de er på beredskabstid på en satellit -station, hvor der måske ikke altid er rygende travlt. Med AmPhi kan data og måske video nemt overføres, og det giver masser af muligheder for at løse forebyggelsesopgaver lokalt, mener de. Støtter tanken Ideerne faldt i god jord hos Flemming Møller Mortensen, som netop har forebyggelse som en hjertesag som tidligere formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. - Jeg synes, det er nogle meget spæn- Var frem til april 2013 formand for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg og har nu afløst Sophie Hæstorp Andersen som sundhedsordfører for Socialdemokraterne Bosat lidt uden for Skørping i Nordjylland

6 6 Redderen 36. årgang dende tanker, som jeg gerne vil være med til at afsøge nærmere. Vi har opnået en stor kvalitetsforbedring på sygehusene, og vi er optaget af, at det også sker i primærsektoren, og der passer jeres vision godt ind. - Jeg mener, vi skal have alle faglige kompetencer i spil, og jeg støtter tanken om et tættere samarbejde mellem faggrupperne og at redderne knyttes tættere ind i sundhedssystemet. Jeg kan udmærket se eksempelvis en paramediciner gøre en forskel på en sundhedsklinik og samtidig få en mere varieret og indholdsrig arbejdshverdag, konstaterer Flemming Møller Mortensen. Lille land I tråd med fornuftig udnyttelse af ressourcerne nævnte RL-tillidsfolkene, at de førnævnte PT-vogne ikke en gang har en hjertestarter ombord, plus at mandskab med 12 timers førstehjælpskursus ikke kan udføre den mest basale ABC, hvis de passerer et skadested. De kører trods alt mange hundrede tusinde kilometer hvert år og kunne være en ekstra ressource i beredskabet, anfører RL-tillidsfolkene. Desuden virker det lidt voldsomt, at der i et lille land som Danmark skal være fem vagtcentraler (en i hver region), som ikke en gang fuldt ud kan se hinandens ambulancer på overvågningssystemet. I Hamborg, med stort samme befolkningsunderlag, er der én, påpeger de. - Det kan jeg godt følge. Vi har jo netop set et eksempel på, at det kan give barokke situationer, siger Flemming Møller Mortensen med henvisning til en historie dagen før om en patient, der blev flyttet bevidstløs fra én ambulance til en anden, fordi han var kommet til skade 50 meter fra en regionsgrænse. Politiske handler - Den slags skal vi naturligvis undgå. Der skal ikke laves sognerådspolitik på bekostning af den enkelte borger, fastslår han. Samtidig erkender han, at beslutninger om, hvordan det præhosptale landskab skal indrettes, mange gange sker som resultat af politiske kompromiser og ikke kun ud fra hård evidens. - Men overordnet vil jeg sige, at jeg jo kender redderne fra min tid som skadestue- og anæstesisygeplejerske på Aalborg Sygehus, og jeg har oplevet, hvor kraftigt jeres uddannelses- og kompetenceniveau er steget, og det samme er helt fortjent jeres anseelse og respekt i befolkningen, siger Flemming Møller Mortensen. Fra 1982 til 1998 var Kim Hjorth brandmand på station Gentofte. Han har dog skiftet spor både geografisk og karrieremæssigt - i en halv snes år har han og hustruen Lene stået i spidsen for restaurant Rebild Hus ved Skørping, hvor RL og Flemming Møller Mortensen mødtes. Han tilføjer, at han betragter redderne som en krumtap i det præhospitale arbejde, og han var glad for at få nye input og en bredere synsvinkel med fra mødet med RL. Læs i næste nummer: Dansk paramediciner i London Den danske paramediciner Flemming Jensen har en ledende stilling i London Ambulance Service. Fagbladet Redderen besøger ham i London for at høre om jobbet og om hans bestræbelser på at åbne døren for flere danske ambulancefolk i den engelske metropol.

7 Nr. 4 Maj Vanskelige adgangsforhold? Redderen vil gerne sætte fokus på besværlige adgangsforhold i den ikkeakutte patienttransport. Er plejecentrets elevator for lille til en båre, eller er lægepraksis beliggende på anden sal i en bygning uden elevator. Eller støder du på andre adgangsveje, som giver besvær og uheldige løft måske endda i en ny eller nyere bygning, hvor man burde have vidst bedre. Så send en mail med et par stikord, eventuelt et billede fra stedet samt dit mobilnummer til redaktør Morten Andersen eller journalist Flemming Kyster (se kontaktdata i kolofonen side 2). Retfærdigvis skal det siges, at billederne her er arkivfotos fra en test af Pensi-båren på station Sønderborg. Men bøvlede adgangsveje er ikke et ukendt fænomen for redderne, og vi hører gerne om de værste eksempler. Paramedicinere til Præhospitalt Center, Slagelse Præhospitalt Center i Region Sjælland søger 10 paramedicinere grundet hjemtagelse af akutberedskaber. Har du lyst til at bidrage til opbygningen af regionens første akutberedskaber i egen drift, er det dig vi har brug for! Dine arbejdsopgaver er bl.a. at Modtage opkald, i samarbejde med sygeplejersker og tekniske disponenter, fra 112-alarmcentralen og de øvrige akutberedskaber samt visitere disse til modtagelse af de rigtige ressourcer Fungere som assistent for AMK-lægen/ ISL-SUND på akutlægebilen Fungere selvstændigt på regionens akutbil Dine kvalifikationer Du har stor erfaring som paramediciner og er fagligt velfunderet Du er engageret og udviklingsorienteret Vi tilbyder En hurtigvoksende og moderne arbejdsplads i konstant udvikling Et arbejdsmiljø, hvor du betragtes som en værdifuld ressource Udviklingsmuligheder Indflydelse og lydhørhed Se hele opslaget på Job og karriere, quicknr Region Sjælland er med over medarbejdere regionens største arbejdsplads med et budget på 17 mia kr. Regionen varetager opgaver inden for sundhed, regional udvikling og drift af en række sociale institutioner for i alt borgere.

8 8 Redderen 36. årgang Mørke skyer over nordjysk stormøde Næsten 200 reddere og regionsledelsen diskuterede afskedigelser og afmatning i Nordjylland Af Flemming F. Kyster Det var en imponerende manifestation af engagement og sammenhold, som de nordjyske reddere demonstrerede på et stormøde i Aalborg midt i april. Fællestillidsmand Hans Jørgen Jensen var initiativtager til aftenmødet, som samlede næsten 200 reddere. Det flotte fremmøde skete desværre på en trist baggrund. Der er nemlig 25 for mange ansatte i Falck Region Nordjylland, vurderer ledelsen. Ved hjælp af afspadsering har man kunnet holde tallet nede på 15, og da tre kolleger har valgt frivillig aftrædelse, er det i alt 12 fyresedler, som er sendt ud. Uanset antallet er afskedigelser altid ubehagelige, konstaterede regionsdirektør Diana Sørensen, som udtrykte sin store beklagelse over, at det var nødvendigt at tage dette skridt. Markant nedgang Baggrunden for fyringsrunden er en ganske markant aktivitetsnedgang på flere fronter, især p-vognskørsel og autoassistance. Patientbefordringen er blandt andet Spørgelysten var stor under mødet, som blev afholdt hos 3F i Aalborg.

9 Nr. 4 Maj Fremmødet var imponerende, så den store sal var godt fyldt op. udfordret af, at abonnementsudviklingen er under pres, lige som kampen om den offentlige kørsel er benhård. Nogle aktører er villige til at stille med mand og bil for knap 200 kroner i timen, og den slags dumping hverken kan eller vil man indlade sig på. På autosiden har man haft held til at nedbringe tidsforbruget ved at reparere mere og bugsere mindre. Men det har ikke udmøntet sig i det ekstra antal kunder i butikken, som kunne holde alle hænder i gang. Ikke bedring i sigte Ifølge driftschef Henrik Rosendahl har den vigende tendens været der igennem længere tid, men man har hidtil afholdt sig fra personaletilpasninger i håb om, at billedet ville vende. - Men vi kan ikke skubbe det foran os mere. Hvis vi kunne se i krystalkuglen, at der var mere aktivitet på vej, så var det en anden situation. Men det er ikke tilfældet, lød det fra Diana Sørensen. Der er blandt andet blevet tilbudt aftrædelsesordninger, endda i tre omgange, og der har været alternative ansættelsesformer eksempelvis 30-timers ansættelser under overvejelse. Desuden har man opfordret til at benytte ALLE muligheder for at søge uddannelse, så der bliver behov for flere hænder til den daglige drift. Ubekendt udbud Også på akutsiden er der nogle lidt truende skyer i horisonten, fortalte regionsledelsen. Regionen har signaleret, at beløbsrammen for det kommende ambulanceudbud ikke må vokse tværtimod. Desuden er der en række uafklarede spørgsmål: Bliver udbuddet områdeopdelt? Bliver det indrettet efter responstid eller antal beredskaber? Vil regionen søge at hjemtage opgaven eller dele af den? Og hvordan ser konkurrencesituationen ud? Ledelsen måtte også erkende, at en del af bygningsmassen i regionen er slidt. Og de stationer, der er til salg, er der ikke meget bud efter på grund af tidernes ugunst økonomisk set. Så alt i alt var det egentlig småt med solstrejf at varme sig ved for de mange deltagere. Bliv ved Hans Jørgen Jensen rundede aftenen af med at takke for det massive fremmøde, som i sig selv var en vigtig statement. Han håbede, at alle var kommet af med de spørgsmål og frustrationer, de måtte have, og opfordrede alle til at præstere deres bedste og tro på, at vinden på et tidspunkt vender og driver de mørke skyer væk igen. Vendt hver en sten Fællestillidsmand Hans Jørgen Jensen var naturligvis også berørt af situationen: - Jeg troede, at dette tidligst kunne blive en trussel til efteråret og det var endda, hvis jeg tog de negative briller på. Men så voldsom en nedgang i syge 2-kørslen havde ingen set komme, konstaterede fællestillidsmanden. Han har sammen med regionsdirektøren besøgt samtlige stationer i regionen for at vende hver en sten i forhold til at finde løsninger, så færrest muligt skulle miste jobbet. Regionsdirektør Diana Sørensen. Fællestillidsmand Hans Jørgen Jensen.

10 10 Redderen 36. årgang Alex Forrest er blevet en af verdens førende eksperter, når det handler om brandfolk og cancer, og han formidler sit budskab på en enkel og letforståelig måde. Forhåbentligt vil de danske politikere også lytte, lige som man har gjort i Canada, USA og Australien. Canadisk ekspert fortalte om brandfolk og cancer Bevisbyrden bør vendes om i sager om arbejdsskadeerstatning, mener Alex Forrest Af Flemming F. Kyster Danmark har chancen for at blive frontløber i Europa, når det handler om at anerkende visse kræftformer som arbejdsrelaterede sygdomme for brandfolk. Sådan lød det fra Alex Forrest, brandmand og advokat fra Winnipeg i Canada, da han talte på et møde om emnet i København, arrangeret af Brandfolkenes Organisation, Reddernes Landsklub, Reddernes Faglige Klub København og Chaufførernes Fagforening København. Førende ekspert Alex Forrest har igennem mange år været en af de førende eksperter hvad angår brandfolk og cancer. Hans utrættelige arbejde har været medvirkende til, at foreløbig tre lande

11 Nr. 4 Maj Canada, USA og senest Australien har indført lovgivning, der støtter og kompenserer brandfolk, som bliver kræftsyge af arbejdet. - Det er ikke én brand, der slår os ihjel. Det er de hundredvis af brande, man møder igennem et arbejdsliv, fastslår Alex Forrest. Så det er umuligt at pege på, præcist hvor og hvornår man pådrog sig sygdommen, og det resulterer ofte i afslag fra arbejdsskademyndigheder. I de tre foregangslande har man vendt bevisbyrden om, så myndighederne skal bevise, at man IKKE har fået cancer af arbejdet som brandmand. Og det giver naturligvis et radikalt anderledes udgangspunkt, som betyder hurtig erstatning, hvis man har arbejdet et vist antal år som professionel brandmand og har pådraget sig en af de anerkendte kræftformer. Den opfattelse deles ganske vist ikke af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital, og Arbejdsskadestyrelsen har givet afslag i sager, som ifølge brandfolkenes organisationer burde være oplagte. Men ifølge Alex Forrest bør myndighederne revurdere, for der er overbevisende dokumentation for sammenhængen, blandt andet i den store LeMasters undersøgelse (omtalt andetsteds i bladet). Seks måneders høring Han fremhæver også, at man i Australien igennem seks måneder gennemførte høringer, hvor eksperter blev fløjet ind og alt relevant materiale blev gennemtygget. Konklusionen var, at der ER en sammenhæng, og det dannede som nævnt grundlag for lovgivning på området. Alex Forrest mener, at lande som Danmark bør lægge sig i kølvandet på det ekstremt grundige udredningsarbejde, man blandt andet har gennemført i Australien. - Der er ingen grund til at genopfinde hjulet, fastslår han og tilføjer, at for hvert år der går, efterlader det nye ofre uden kompensation. Alex Forrest tilbragte nogle dage i Danmark, hvor han nåede at fremføre sine synspunkter for et antal politikere og fagfolk, som de faglige organisationer havde sat stævne. "Læs også side 20". Danmark som brohoved Endnu har man ikke fået lignende lovgivning igennem i Europa, men Danmark er et godt bud på at blive et brohoved på det område, mener Alex Forrest. Blandt andet takket være det arbejde, Tommy Kjær fra BO, Kenneth Jensen fra RL og flere andre har lagt i at få sat fokus på det alvorlige emne herhjemme. Medierne med - Erfaringen er, at når man først får hul på emnet i medierne, så kan det sprede sig som en steppebrand, fortæller den sympatiske canadier. Han nævner, at da sagen virkelig blev hot i Australien, gav han flere end 40 interviews landet over i løbet af få dage heraf de 18 på tv. En anden erfaring er, at når først lovgivning om emnet kommer på dagsordenen i et parlament eller i en delstatsregering, så er det HELE det politiske spekter, der stemmer for. Det skyldes naturligvis, mener Alex Forrest, at sagen er så indlysende rigtig og nødvendig. Dokumentation Konkret handler det om, at professionelle brandfolk grundet udsættelsen for røg, sod, dieselos og andre farlige stoffer ifølge flere studier er overrepræsenterede inden for op til 14 forskellige kræftformer. Tvillingbrødrene Jørgen og Poul Lørup Larsen blev begge ansat i Københavns Brandvæsen i I dag har de begge kræft og for Jørgen Lørup Larsen er det terminalt. Familien har ikke tidligere været ramt af cancer, og brødrene er ikke i tvivl om, at det er flere årtiers påvirkning af røg, sod og farlige stoffer, der har gjort dem syge. Alligevel har de fået afslag på arbejdsskadeerstatning, og Jørgen Lørup Larsens sidste tid bliver præget af spekulationer om, hvordan han skal sikre sin hustru og familie økonomisk, når han går bort. Man kan se et indslag med brødrene og Tommy Kjær fra BO på youtube.com ved at søge efter Kræftramte brandmænd nægtes erstatning. Eller scan QR-koden ovenfor med din smartphone.

12 Redderen 36. årgang LEAN i Redning Hvorfor arbejder vi med LEAN? Når vi i Falck Redning arbejder med LEAN er det helt essentielle spørgsmål: Hvad giver værdi for vores kunder? Et spørgsmål der på mange måder kan besvares ved at trække Falcks værdier frem. At vi til stadighed er: Tilgængelige, troværdige, hurtige, handlekraftige, hjælpsomme og kompetente. Vi lever værdierne ud gennem en bred vifte af ydelser, som vores kunder betaler os for. Bagved den gode oplevelse som kunden får, når de har behov for hjælp, ligger der en række af processer, som gør os i stand til at få tingene til at ske. Det gør det muligt for os at levere værdi til kunden, på en måde der er i overensstemmelse med Falcks værdier. Vi gør noget! Og processerne; meldingsmodtagelse, koordinering, vagtplanlægning, mønstring, afgang, afvikling af ture, eftersyn af materiel og mange, mange flere, er nødvendige for at vi kan levere en service af høj kvalitet. Uden service af høj kvalitet kan vi ikke forvente at have tilfredse kunder. Og uden gode, stabile, velfungerende processer; ingen service af høj kvalitet. Og det er her fokus er, når vi arbejder med LEAN i redning. For den stabile proces er velkendt og kan styres. Det betyder ikke nødvendigvis at processen er udformet, så vi udfører vores arbejde på den smarteste og mest hensigtsmæssige måde. Der kan være en form for spild gemt i processen, eller mellem processer. Spild som er unødvendigt og gør processen, og dermed Falck, dyrere end vi behøves at være. Derfor er LEAN i Redning i 2013 dedikeret til at gennemføre projekter der kan forbedre vores processer og realisere besparelser. Vi har indledningsvis arbejdet med at finde de gode ideer til LEAN projekter rundt i de fem regioner. I alle regioner har en lang række af medarbejdere tidligere været på LEAN kursus, hvor de har lært om LEAN-filosofien og det at køre LEAN projekter. Der er også tidligere gennemført LEAN projekter i alle regioner. Derfor har der været en god basis af kompetencer og viden på området, som vi har kunnet bygge videre på her i I det følgende beskrives det, hvordan vi arbejder med LEAN i redning i Identificere projekter Fremgangsmåden er at samle så mange medarbejdere med LEAN erfaring som muligt fra hver region. Så bruger vi sammen en halv dag på at arbejde os frem mod en række forslag til LEAN projekter i regionen. Det er medarbejderne i det enkelte arbejdsområde der kender deres proces bedst, og derfor også dem der har den bedste mulighed for at pege på forbedringsforslag der kan blive til LEAN projekter. 2. Hvad giver det at gennemføre projektet? Når projektforslagene er fundet, så er det tid til at se nærmere på processen der ønskes forbedret. Hvordan kan processen måles, både hvad angår ydeevne og det økonomiske potentiale? Det kunne f.eks. være en måling af hvor meget brændstof der benyttes under en indsats og hvad dette koster. Vi måler på processen for at kunne udtale os sikkert om, hvorvidt projektet forbedrer processen eller ej. Når vi kender udgangspunktet, kan vi også sætte et mål for hvor meget, vi forventer at kunne spare ved at gennemføre en forbedring. Besparelsespotentielt kan afgøre, hvilke projekter vi har mest ud af at gennemføre først. 3. Tegn og forstå Herefter går projektgruppen i detaljer med processen. Processen tegnes op i en værdistrøm, hvor man kan se alle dele af processen og den rækkefølge de forskellige aktiviteter udføres i. Her vil projektgruppen kunne se, hvilket spild og hvilke forbedringsmuligheder processen indeholder. Det er nødvendigt at forstå, hvorfor processen udføres som den gør. Hvad er årsagen til spildet og problemet med processen? Er det f.eks. muligt at reducere antallet af køretøjer i driften hvis ventetiden ved service og reparation af køretøjer gøres mindre? De 8 spildformer 1. Overproduktion 2. Fejl 3. Unødvendigt lager 4. Overbearbejdning 5. Transport 6. Ventetid 7. Unødvendige bevægelser 8. Ikke udnyttede medarbejderkompetencer

13 Nr. 4 Maj Løsningsforslag Når Processen er tegnet og gået i gennem for spild så kan projektgruppen begynde at tænke i løsninger. Hvordan leverer vi vores service til kunden uden at bruge overflødige materialer og ressourcer? Løsningsforslagene vil typisk fordele sig i fire kategorier: Lavt hængende frugt (kræver en lav indsats at indføre og en tilsvarende lille effekt) Juvel (kræver en lav indsats at indføre men giver en høj effekt) Nyt projekt (et løsningsforslag der giver en høj effekt men kræver en høj indsats - kan være et helt nyt projekt i sig selv) Skraldespand (Kræver høj indsats men giver lav effekt) 5. Implementer løsninger De lavt hængende frugter og Juvel løsningsforslagene er de løsninger man først vil se på at implementere. Hvis man kan komme helt i mål med disse typer af løsninger, kræves der ikke så stor en indsats for at realisere projektet. Det er i denne fase, at vi er inde og ændre ved måden vi arbejder på. Det er her forandringen og forbedringen sker. 6. Følg op Når løsningsforslagene er gennemført er det vigtigt at følge op på, om den ønskede ændring er nået. Der måles løbende på de parametre der blev udvalgt først i projektet, så vi kan dokumentere effekten både på processens ydeevne og rent økonomisk. Ændringen fastholdes i procedurebeskrivelser instruktioner etc., og kommunikeres ud, så alle ved, at det er sådan vi udfører arbejdet nu. Ovenstående er fremgangsmåden for hvordan vi arbejder med LEAN og LEAN projekter i Redning i Alle regioner er godt i gang med at identificere, udvælge og gennemføre LEAN projekter. Alle har en fælles målsætning om at styrke konkurrenceevnen ved at fokusere på at opfylde vores kunders behov, uden kvalitetsbrist, gennem effektive processer. Gennem arbejdet med at starte LEAN projekter op i Redning er jeg blevet bekræftet i, at mange medarbejdere har gode ideer til, hvordan vi kan gøre tingene lidt smartere, lidt mere effektivt og dermed reducere omkostninger. Vi har brug for alle de gode ideer som vores kolleger har! Så hvis du har en ide til en forbedring, som måske kunne være et LEAN projekt, så er du meget velkommen til at kontakte mig, eller en af vores regionale LEAN ansvarlige. For Regionerne er det: Mette Larsen (Region Nord) Benjamin Guss (Region Midt) Henrik Pold (Region Syd) Niels Nordskov (Region Sjælland) Jesper B. Nørgaard (Region Øst) Jeg er glad for sammen med alle jer at kunne bidrage til, at vores kunder fortsat kan nyde godt af den høje kvalitet som har kendetegnet Falck s serviceydelser i mere end 100 år. Det er det LEAN skal være med til at sikre. Katrine Elsig Mortensen LEAN manager Et eksempel på et succesfuldt LEAN projekt er nedbringelse af ambulancer ude af drift på Station Odense. Det er lykkedes Station Odense at nedbringe antallet af fejlmeldinger med 46 % og antallet af ikke planlagte ambulancer ude af drift med 61 %. Dette er gjort ved at standardisere fejlmeldingsproceduren, og ved at etablere vejledning, værktøj og reservedele så redderen selv kan udbedre fejl når det er muligt. Det har været med til at nedbringe driftsomkostningerne og sikre en bedre afvikling af driften. LEAN er et engelsk ord der bedst kan oversættes til trimmet på dansk. LEAN har sin oprindelse i Toyotas Produktions System (TPS), og er en filosofi hvor virksomheden hele tiden arbejder på at fjerne overflødige og ikke værdiskabende aktiviteter (spild) fra virksomhedens processer. Sådan sikrer virksomheden at kunden får leveret mest mulig værdi, i form at et produkt eller en service, med færrest mulige omkostninger for virksomheden.

14 14 DEMC5 Redderen 36. årgang DEMC 5 Akutmedicin hele vejen. Det var temaet for den femte akutkonference, Danish Emergency Medicine Conference, som blev afholdt i Aarhus den april. Temaet udspringer af, at redderne med Mikkel Andersen fra RUS som en af tovholderne for første gang var med til at planlægge og afvikle konferencen på lige fod med læger og sygeplejersker. Der var næsten 100 reddere blandt de omkring 600 deltagere, og der var også reddere på scenen og give indlæg under konferencen. De følgende sider indeholder nogle indtryk og billeder fra det tætpakkede program.

15 Nr. 4 Maj 2013 DEMC : El-installatøren rykker ud som et lyn Akuthjælpere i Vorupør træder til indtil ambulancen ankommer Af Flemming Kyster Falck viste en ambulance frem i "forhallen" af Scandinavian Congress Center i Aarhus. Umiddelbart ville man måske ikke vente at finde en el-installatør fra Vorupør El- Service på listen over indlægsholdere på en akutmedicinsk konference. Men der var mening med galskaben, for Tonny Sørensen var på konferencen for at fortælle om sine erfaringer som frivillig akuthjælper i det lille, vestjyske samfund. I Vorupør er et frivilligt korps på 17 mand uddannet af Region Nordjylland som akuthjælpere. Og de får en sms, når de vurderes at kunne gøre en forskel ved sygdom eller tilskadekomst. Ambulancen er nemlig ikke altid lige om hjørnet i byen med 750 fastboende Uden for konferencesalen viste en række virksomheder deres produkter frem, blandt andet denne Lucas til automatiseret hjertemassage. indbyggere og en halv snes tusinde turister om sommeren. Den kan godt være et kvarter eller mere undervejs, så der er god brug for den borger-tilborger hjælp, som akuthjælperne udfører, mener Tonny Sørensen. Kort responstid - Vores responstid er typisk to minutter om dagen og aftenen, og cirka fire minutter om natten, fortæller den hurtige el-installatør. Alle mand får samme sms, så i nogle tilfælde er der mange, der dukker op til samme indsats. - Første mand fremme leder indsatsen, og vi har en aftale om, at kun tre mand går ind, så fru Jensen ikke bliver chokeret over en horde af mennesker, lyder det fra den lune vestjyde. De resterende hjælper med at tage imod ambulancen, dirigere trafik eller andet. Gør en forskel Teamet har været på 52 udkald siden starten for tre år siden, og opgaverne kan spænde fra sygdom, hjertestop, selvmordsforsøg over småuheld, faldskader, åndedrætsbesvær og brandsår til psykisk førstehjælp. Med i bagagen har akuthjælperne et udvidet førstehjælpskursus samt to til fire årlige øvelser. Udstyrsmæssigt medbringer de blandt andet hjertestarter, ilt, grej til blodsukkermåling, håndsug, plaster/bandager, redningstæpper med mere. Gennem regionen har de adgang til psykologhjælp, hvis en opgave rammer særligt hårdt, men ind til videre har de klaret paragrafferne ved at tale alvorlige hændelser godt igennem bagefter internt. Tonny Sørensen er ikke i tvivl om, at akuthjælperne har betydet en afgørende forskel i flere situationer, og samtidig bidrager de til trygheden og sammenholdet i lokalsamfundet.

16 16 DEMC5 Redderen 36. årgang Indsatsledelse set fra tre forskellige vinkler Politimand, paramediciner og læge fortalte om deres lederrolle ved større ulykker Af Flemming Kyster Hvad er det for procedurer, der træder i kraft i tilfælde af en større ulykke, hvilke aktører deltager og hvad er deres rolle? Det var nogle af de spørgsmål, tilhørerne kunne få svar på fredag eftermiddag i Nortvegia-salen, hvor indsatsledelse var på programmet. Politimester Erik Johansen fortalte, at REFIL (Retningslinjer for indsatsledelse) danner hele grundlaget for indsatsen ved store hændelser. Det er politiet, der er koordinerende myndighed og ansvarlig for, at den samlede indsats afvikles så effektivt som muligt. Skaffer arbejdsro En af de indledende opgaver kan være at sørge for arbejdsro på indsatsområdet ved at etablere afspærringer. Også evakuering, oprettelse af kommandoplads, sikring af køreveje og koordinering af pressehenvendelser er blandt de opgaver, som politiet varetager, fortalte Erik Johansen. Ifølge politimesteren afhænger en succesfuld indsatsledelse af god koordination, god kommunikation (både blandt redningsfolkene og eksternt til eksempelvis medierne), fleksibilitet, et godt uddannelsesniveau hos alle deltagere, masser af øvelse og gensidigt kendskab og tillid mellem aktørerne. Vigtigt med overblik Jesper Thomsen, paramediciner i Tårnby, fortalte om indsatsen set fra ambulancemandskabets side. Han påpegede, at redderen med højeste uddannelsesniveau på første ambulance udnævnes som ambulanceleder. - Det vigtigste er at sikre sig et godt overblik. Jo bedre overblik, man har, jo bedre en overlevering kan man give til KOOL eller Indsatsleder Sundhed (IS), når han ankommer. - Det er også afgørende at standse ulykken, så de tilskadekomne ikke kommer mere til skade og vi skal også sikre os selv, sagde Jesper Thomsen. Det kan blandt andet handle om at placere sit køretøj rigtigt, huske at tage hjelm på, have en pulverslukker klar eller varsko sin makker om ikke at komme imellem den tilskadekomne og en ikkeudløst airbag. Hektisk omgang Selv når depechen er givet videre til KOOL eller IS, så kan ambulancefolkene og særligt ambulancelederen ikke bare læne sig tilbage, fortalte Jesper Thomsen. Der er skadesteds-log, fordeling af patienter til sygehuse med videre at se til, og i det hele taget er det en udfordrende opgave at være ambulanceleder. Hvis der er ti tilskadekomne, men ingen ambulancer i opmarch, kolleger Paramediciner Jesper Thomsen. der spørger, hvad de skal gøre, en IS, som beder om oplysninger og meget andet, kan det være en temmelig hektisk omgang at stå med vesten på. Vesten, som i øvrigt er en vigtig synliggørelse af, hvem der har ansvaret og hvem de andre skal henvende sig til. Gerne mere uddannelse - Uanset hvilket skadested, man kommer til, så vil der altid være en kaosfase. Hvis det er en stor hændelse, skal man være heldig, hvis man kan få et reelt overblik inden for minutter. Derfor er etableringen af et hurtigt og godt samarbejde med de andre parter så vigtigt. Og her skal vi være gode og bedre til at bruge vores SINE-terminaler, anførte paramedicineren. Han sluttede af med en opfordring til, at fremtidens ambulanceledere i lighed med IS kan få et uddannelsesforløb, som kan klæde dem endnu bedre på til den komplekse opgave, det er at være ambulanceleder. - Det er ikke realistisk at uddanne samtlige ambulancefolk til dette, men vi bør som reddere presse på for at kunne få mere, gerne tværfaglig uddannelse, så vi er godt rustet til opgaven, lød det fra Jesper Thomsen. Tre ugers kursus Netop uddannelse var også et tema for overlæge Troels Martin Hansen, som fortalte om IS funktion på skadestedet. Han kunne oplyse, at 57 læger siden 2009 er blevet uddannet som indsatsledere det sker på et tre uger langt, intensivt kursus på Beredskabsstyrelsens skole i Tinglev. Troels Martin Hansen tilføjede, at der i Hovedstaden altid er en indsatslederuddannet læge på akutlægebilen, mens andre regioner har andre tilgange. Her kunne overlægen godt savne en overordnet og samlet strategi fra regionernes side.

17 Nr. 4 Maj 2013 DEMC5 17 Kortet viser dækning af hjertestartere (grønne) og førstehjælpere (lilla) i Langelands Hjertestarterforening en tilfældig dag kl. 08:26. Fokus på hjertestartere Udskrifter fra hjertestartere giver værdifulde oplysninger og en hjertestarter app viser sit værd på Langeland Af Flemming Kyster Finn Lund Henriksen, overlæge på Odense Universitets Hospital, fortalte på konferencen om brugen af AED ere (hjertestartere) i det præhospitale arbejde. Han omtalte blandt andet, hvordan man i Odense har sat system i at udlæse hjertestartere fra hændelser, hvor personer er genoplivet ved hjertestop. Udskriften giver et billede af, hvad der egentlig er foregået i hjertet i den kritiske fase. Og derfor kan den i mange tilfælde give værdifulde oplysninger, som kan anvendes til at stille den korrekte diagnose. Eksempelvis kunne data fra genoplivningen af en 16-årig idrætsudøver og en 34-årig sygeplejerske bruges til at stille en hurtigere og mere præcis diagnose, end man havde været i stand til UDEN udskriften, oplyste overlægen. FirstAED Finn Lund Henriksen omtalte også projektet FirstAED, som han har været med til at udvikle, blandt andre sammen med Henrik Schakow, Falckredder i Rudkøbing, og Langelands Hjertestarterforening. Rammen om projektet er Langeland, hvor de indbyggere har hele 92 hjertestartere placeret over hele øen. På Langeland er der 205 akuthjælpere, som alle har en IPhone og FirstAED applikationen på mobilen. Derved kan systemet hele tiden - i anonymiseret form se, hvor akuthjælperne befinder sig geografisk. Når en alarm om hjertestop eller anden akut hændelse indløber, ryger der besked afsted til de ni akuthjælpere nærmest hændelsen, om de vil deltage i indsatsen? Når tre eller flere har trykket ja på mobilen, sendes de tre geografisk nærmeste afsted. Nummer et og tre skal starte genoplivning, mens nummer to henter hjertestarteren, hjulpet på vej af gps-anvisninger på mobilen. Samtidig bliver tilgængelige skabe med hjertestartere låst op automatisk. Hurtigt fremme Det er aftalt med Region Syddanmark, at der også køres til andre akutte ting end hjertestop. Og der har, fortalte Finn Lund Henriksen, foreløbig været 263 opgaver på de 11 måneder, projektet har kørt. 213 til akut sygdom, 9 til trafikuheld og brand, 21 til tilskadekomst, 14 til hjertestop 6 til andet. 61 procent af gangene var akuthjælperne fremme inden de fem minutter, som er et tippepunkt ved hjertestop, og i stort set alle tilfælde var de fremme inden ambulancen.

18 18 DEMC5 Redderen 36. årgang Carsten Madsen og Niels Erik Dalsgaard fra RAV lukkede leddet på DEMC 5. RAV sluttede af REDDER AF VERDEN DANMARK Det var to mand fra Redder Af Verden, som fik den ærefulde opgave at levere sidste indlæg på DEMC 5 fredag eftermiddag. Selv om nogle af konferencedeltagerne allerede var listet af for at nå tog eller fly hjem, så var der stadig et solidt publikum i den store sal til indlægget fra RAV og fra Læger Uden Grænser, som var på umiddelbart inden redderne. De to supervisorer og paramedicinere, Niels Erik Dalsgaard fra Skive og Carsten Madsen, Hobro, fortalte om, hvordan RAV søger at hjælpe fortrinsvis udviklingslande til at styrke deres brand-, rednings- og ambulancetjenester ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. De berettede blandt andet om, hvordan RAV på et tidspunkt sendte branddragter til Indonesien, hvorefter indoneserne senere selv var i stand til at fremstille dragter. Også samarbejdet med den spanske søsterorganisation Bomberos En Acción samt projekterne i Senegal med videre blev tilhørerne delagtiggjort i. Forsamlingen kvitterede med et varmt bifald efter indlægget, som altså sluttede konferencedagene i Aarhus af.

19 Nr. 4 Maj Alarmer på flere måder Efter halvandet år med alarmer og brandmateriel i Falck Teknik er Jacob Schwartzbach snart tilbage i ambulancen Af Flemming Kyster Alle veje fører til Rom som bekendt, men der er tilsyneladende også en del veje, som kan føre tilbage i ambulancetjenesten for opsagte, nyuddannede reddere. For nogle af de unge reddere, som får en afskedigelse samtidig med svendebrevet, lykkes det at få comeback i emergencyrøret efter en periode med ansættelse i patientbefordringen. Jacob Schwartzbach fra Skælskør har dog fulgt en anden rute tilbage han har nemlig arbejdet i Falck Teknik i halvandet års tid. - Jeg har kørt rundt som montør og opsat alarmer samt kontrolleret brandmateriel hos kunder, fortæller den 32-årige vestsjællænder, som havde sin elevtid på station Slagelse. Uopfordret ansøgning I efteråret 2011 måtte han i lighed med de fleste andre nyuddannede i Region Sjælland sige farvel til jobbet. Han besluttede at sende en uopfordret ansøgning til Falck Teknik, og den førte i første omgang til en ni måneder lang ansættelse. Efter tre måneders ledighed blev han tilbudt fast job samme sted, og det takkede han ja til. - Jeg ville gerne blive i Falck. Dels fordi det er en stor virksomhed, der rummer mange spor og mange muligheder. Og dels fordi jeg mente, det var vigtigt at bevare tilknytningen for at have en chance for at komme tilbage til ambulancetjenesten, fortæller Jacob Schwartzbach. Banke på Han fik god hjælp og opbakning fra sin tillidsmand i Slagelse, Morten Andersen, som er fællestillidsmand i Vestsjælland. Hans holdning var, at med en god portion tålmodighed skulle der nok komme en åbning på et tidspunkt. - Hans råd var også, at jeg skulle fortsætte med at gøre opmærksom på mig selv. Jeg skulle banke på, så det var på kanten til det irriterende, griner Schwartzbach. - Jeg tror nu ikke, jeg har været irriterende, men jeg har sørget for at slå på tråden til tillidsfolk, kolleger og stationsledere i ny og næ. Det er vigtigt, at man ikke bliver glemt, påpeger den unge redder. Job i Næstved Og strategien bar frugt, for pr. 1. juni har Jacob Schwartzbach sikret sig en 3-22 vagt som ambulanceassistent i Næstved. Faktisk er der på det seneste blevet plads til unge reddere i regionen som følge af justeringer af det præhospitale setup. - Jeg er rigtig glad for at få jobbet. Jeg har intet dårligt at sige om arbejdet i Falck Teknik. Der er gode forhold, gode arbejdstider og gode, lydhøre chefer. Vi er som en lille familie, med korte kommunikationsveje og et godt sammenhold. Men det er trods alt det andet, jeg har uddannet mig til. konstaterer han. At emergencyrøret var øverst på hitlisten har han ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, og hans foresatte i Falck Teknik var da også glade på hans vegne. Fordele og ulemper - Det er to meget forskellige funktioner. Som montør ved du som regel, hvad dagen bringer, mens hver dag er forskellig i ambulancen. Som montør kører man en del alene, mens man altid har én ved siden af sig i ambulancen. Det er to forskellige, men gode stillinger, fastslår Jacob Schwartzbach, som glæder sig til at gense ambulancekollegerne igen.

20 20 Redderen 36. årgang Seminar i Australien om brandfolk og cancer Danske repræsentanter med til internationalt seminar i Melbourne Af Kenneth Jensen og Tommy Kjær I uge 11 blev der afholdt et globalt seminar i Melbourne, Australien om brandfolk og kræft, Global Forum On Occupational Cancer In Firefighters og her var Brandfolkenes Organisation (BO) ved næstformand Tommy Kjær inviteret på grund af BO s medlemskab af European Firefigh- ters Unions Alliance (EFFUA) hvor BO repræsenterer danske brandfolk. Med baggrund i det tætte og konstruktive branche samarbejde og kammeratskab imellem BO, RL, RFK, var det naturligt for Tommy Kjær, at invitere Jacob Andersen fra CF, Hugo Hammel RFK og Kenneth Jensen, RL/RFK med til dette seminar. Tommy har siden 2010 informeret og arbejdet målrettet på at synliggøre sammenhængen mellem jobbet som brandmand og den alt for høje risiko for udviklingen af flere forskellige kræftformer. Dette er bl.a. gjort gennem Fagbladene Brandmanden og Redderen, samt dagspressen, TV og på Christiansborg. Lovgivning Formålet med dette er, at få indført en lovgivning her i Danmark, som man allerede har indført i USA. Canada og senest i Australien. I de nævnte lande anerkendes op til 14 forskellige kræftformer, som erhvervssygdomme. En sådan lovgivning, vil blandt andet betyde, at en kræftramt brandmand og hans/hendes familie ikke skal bruge energi og kræfter på bevisførelse overfor myndighederne når det handler om anerkendelse af en erhvervssygdom og dermed få nemmere adgang til en økonomisk kompensation, der kan betyde, at familien ikke må gå fra hus og hjem. En lovgivning vil også betyde, at arbejdsgiverne vil være nødt til at tage sikkerheden endnu mere alvorligt, når det gælder brandfolks udsættelse for kræftfremkaldende stoffer fra en brand. Men det vil også kræve, at den enkelte brandmand selv skal være opmærksom på egen sikkerhed og ikke springe over hvor gærdet er lavest. Det vil for nogle betyde en adfærds og holdningsændring når man er brandmand. Men også uddannelse og udarbejdelse af procedurer til at beskytte brandfolkene mod de giftstoffer som han/hun udsættes for. Brandmændene er forpligtiget til at følge de sikkerheds procedurer, som findes på området. Blandt andet procedurerne omkring asbest brand. Men det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet sker sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Alt i alt, vil det forhåbentligt medfører færre kræftsyge brandfolk i fremtiden. Hvem hjælper Brandfolk sætter deres eget liv på spil for at redde andres! Hvem hjælper brandmanden når han/ hun bliver syg af sit arbejde. Hvad enten det drejer sig om kræft, eller PTSD eller andre alvorlige sygdomme for den sags skyld? Det kan kun politikerne og det vil være det rigtige at gøre. Melbourne seminariet Den danske delegation ankommer til Melbourne 12. marts omkring midnat, i 29 graders varme. Allerede den 13. marts om aftenen, starter seminaret med en middag, hvor et af formålene, er at få hilst ordentligt på hinanden. Gensynet med Brødrene fra de andre lande var god og hjertelig og i løbet af aftenen blev nye venskaber og kontakter etableret. Det var en fantastisk aften på en tagterrasse med udsigt over floden og Melbourne by. Den 14. marts klokken blev det egentlige seminar åbnet. Alle var på plads klar til at modtage viden og informationer. Her var deltagere fra, USA, Canada, Danmark, Norge, Finland, New Zealand og naturligvis Australien. Peter Marshall, national sekretær for United Firefighters Union of Australia (UFUA) bød velkommen til alle delegerede og foredragsholdere, med ønsket om et godt seminar. Peter er en fantastisk mand som har en stor del af æren for de resultater som Australske brandfolk har opnået i forhold til lovgivningen om brandfolk og cancer.

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik Redderen Nr. 4 Maj 2014 37. årgang Vi besøger Falck Teknik 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2015 38. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2015 38. årgang Redderen Nr. 3 April 2015 38. årgang Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17 22

Læs mere

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang Nr. 2 Marts 2010 33. årgang REDDERNES Indhold LANDSKLUB REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Landsorganisationen Organisation i Danmark nr.2 / April 2012 / årgang 90 Indhold:

Læs mere

Redderen Nr. 5 juni 2012 35. årgang

Redderen Nr. 5 juni 2012 35. årgang Redderen Nr. 5 juni 2012 35. årgang 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2012 / årgang 90 DANISH Side 4: Egoisme! -No go... Indhold:

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Esset. Firmaskovtur med stafet. Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10. Læger og kvalitet 12

Esset. Firmaskovtur med stafet. Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10. Læger og kvalitet 12 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 3. årgang, September 2010 Firmaskovtur med stafet Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10 Læger og kvalitet 12 Esset For medarbejdere i Region Sjælland

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Tema om born og unge:

Tema om born og unge: Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen 20. årgang Januar 2013 1 Tema om born og unge: Når ens mor bliver hjerneskadet Frederiks kamp for den rigtige træning Børns sprogskader

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere