Sjældne fugle på Færøerne i 2005 og 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sjældne fugle på Færøerne i 2005 og 2006"

Transkript

1 Sjældne fugle på Færøerne i 2005 og 2006 SØREN SØRENSEN og JENS-KJELD JENSEN (With a summary in English: Rare birds in the Faeroe Islands in 2005 and 2006) Rapport nr 37 fra Sjældenhedsudvalget Indledning Rapporten indeholder de sager, som Sjældenhedsudvalget (SU) har færdigbehandlet i perioden 2005 og I alt er der godkendt 95 sager. De omfatter 4 nye arter: Sædgås, Hvidøjet And, Duehøg og Østlig Turteldue; mens Sortbrun And, Taigapiber og Nordsanger alle er truffet for såvel anden gang som tredje gang. Ringnæbbet Måge blev fundet med 3. til 7. fund og heraf også en langtidsstationær fugl. Sortrygget Vipstjert, der blev fundet som ny ynglefugl i par med Hvid Vipstjert for første gang i 2004, blev fundet som sikker eller mulig ynglefugl hele tre steder i Antallet af sager har været stærkt stigende, og det til trods for at listen over fugle, der skal forelægges SU, er blevet væsentlig indskrænket. Fra og med 2007 udgår yderligere seks, nemlig Gravand, Mandarinand, Knarand, Fløjlsand, Lille Kobbersneppe og Sortrygget Vipstjert. Det er nu et stort antal af sagerne, der bliver dokumenteret ved foto af levende fugle, og det er også glædeligt, at naturinteresserede fortsat henvender sig f.eks. ved fund af døde fugle, som de ikke umiddelbart kender. En god beskrivelse eventuelt suppleret med en skitse/tegning vil dog ofte også kunne være tilstrækkelig dokumentation. Ved hvert fund er nævnt: 1) årstal og dato; 2) lokalitet og ø; 3) antal, hvis der er flere end én; 4) evt. alder/dragt, køn, tilstand ved fundet; 5) observatør/finders navn er angivet en asterisk (*), evt. flere personer der var til stede ved opdagelsen. Følgende forkortelser er anvendt: ad. = adult (udfarvet, kønsmoden); imm. = immatur (ungfugl som har fældet sin første fjerdragt); juv. = juvenil (ungfugl i sin første fjerdragt); ringm. = ringmærket.

2 Efter artsnavnet er i parentes angivet: (1) antal fund og individer (adskilt ved en skråstreg) før 1950; (2) antal fund og individer ; (3) antal fund og individer i Antal fund kan afvige fra antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider samme dag regnes som fem fund. Der regnes også med flere fund, når et individ vender tilbage til samme lokalitet over flere år. Sagsbehandlingen foretages fortsat af DOFs sjældenhedsudvalg efter aftale med Føroya Náttúrugripasavn (Naturhistorisk Museum i Tórshavn) og Føroya Fuglafrøðifelag (FFFF). Undertegnede står for kontakten til SU. Indberetning af en sjældenhed består af oplysninger om omstændighederne for fundet, grundig beskrivelse af fuglen(e), samt eventuel anden dokumentation, f.eks. i form af foto eller båndoptagelse. Listen, som anfører de arter, der skal forelægges SU, kan fx findes på under Sjældenhedsudvlaget eller på se forsiden under artikler. Sidst i rapporten er anført sager, der ikke er godkendt. Indsendelse af rapporter til SU og alle henvendelser og forespørgsler kan ske til Jens-Kjeld Jensen eller Søren Sørensen på nedennævnte adresser og bedst pr. . Der skal rettes en tak til Marita Gulklett og Silas K. K. Olofson, som har gennemlæst og kommenteret rapporten. Først og fremmest skal der dog være en stor tak til observatører og indsendere, der har skabt det nødvendige grundlag for rapporten.

3 Kategori A: Spontane forekomster Category A: Species recorded in an apparently wild state Sortstrubet Lom Gavia arctica Össvartur lómur (1/1, 2/2, 1/1) 2005: 5.2, Kollafjørður, Streymoy, *Rodmund á Kelduni (video). Det fjerde fund og det første fra vinteren. Den har en lille ynglebestand i Nordskotland, men er blot yderst fåtallig på Shetland og er aldrig truffet på Island. Silkehejre Egretta garzetta Silkihegri (0, 6/6, 3/3) 2005: , omkring Leynavatn og Mjáuvøtn, Streymoy, *Andrias Jacobsen, Petur Mortensen og Arnbjørn Petersen (foto) og Bøur og Vatnsoyrar, Vágar, Rodmund á Kelduni og Tollak Petersen (foto). 2006: , Havnardalur, Streymoy, *Hans Joensen, Peter Mortensen, Jens-Kjeld Jensen, Jesper Segergren m.fl. (foto). Fundene i 2005 er regnet som to forskellige men kan godt have drejet sig om samme fugl. De 9 fund er nogenlunde ligeligt fordelt med 4 i april/maj og de øvrige i det sene efterår. Sædgås Anser fabalis Ekrugás (0, 1/1, 0/0) Med karakterer svarende til Skovsædgås ssp. fabalis: 1998: 15.11, Tvøroyri, Suđuroy, *Thomas W. Johansen (foto). Med nogen forsinkelse er dette førstegangsfund endelig blevet forelagt SU. Den er gæst fra det nordeuropæiske fastland, og der er mange fund på både Shetland og Island. Den aktuelle fugl var alene, men øget opmærksomhed på gåseflokkene specielt om efteråret vil givetvis give flere fund. Knortegås Branta bernicla Helsigás Med karakterer svarende til Mørkbuget Knortegås ssp. bernicla (2/2, 0/0, 1/4) 2006: , Miđvágur, Vágar, 4 ad., *Lars Larsson, Rodmund á Kelduni (foto). Denne race fra Sibirien er hermed fundet for første gang i nyere tid. Ligesom i tilfældet med

4 Sædgås ovenfor er der en lang række fund både på Shetland og Island. Gravand Tadorna tadorna Kápureyð ont (5/6, 9/11, 6/7) 2005: , Tórshavn, Streymoy, *Kári Davidsen, Hans Eli Sivertsen (foto) , Hvalvík, Streymoy, ad., *Bergur Mikladal, Hans Eli Sivertsen (foto) , Sandsvatn, Sandoy, ad., *Hanna Joensen (foto) , Kollafjørđur, Streymoy, ad., *Eirikur Højgaard, Petur Mortensen (foto). 2006: , Gróthusvatn, Sandoy, ad., *Hanna Joensen (foto). 24.7, Skálabotnur, Eysturoy, 2 ad., heraf 1, *Lars Larsson (foto). En art der optræder med øget hyppighed på Færøerne og nu også er ynglefugl både på Shetland og Island. Fra og med 2007 skal den ikke mere forelægges SU til godkendelse. Knarand Anas strepera Sutlont (0, 8/14, 10/21) 2005: 16.5, Tórshavn, Streymoy, 2 ad. og 2 ad., *Eirikur Dalsgaard, Hans Eli Sivertsen (foto). 21.5, Nordskáli, Eysturoy, ad., *Hans Eli Sivertsen (foto). 4.7, Nordskáli, Eysturoy, 4 (heraf 2-3 ad. ), *Rodmund á Kelduni (foto). 4.7, Miđvágur, Vágar, ad., *Rodmund á Kelduni (foto) , Sørvágur, Vágar, og 1K, *Rodmund á Kelduni, Janus Hansen (foto) , Kollafjørđur, Streymoy, 1K, *Rodmund á Kelduni (foto). 2006: 22.4, Miđvágur, Vágar, ad., *Rodmund á Kelduni (foto) , Nordskála, Eysturoy, ad. og ad., *Rodmund á Kelduni (foto) , Miđvágur, Vágar, ad. og ad., *Rodmund á Kelduni (foto) , Sørvágur, Vágar, 2, *Rodmund á Kelduni (foto). De to seneste år har fordoblet antallet af fund, og som det ses ovenfor, er det ikke mindst en enkelt observatør, der skal have æren. Det må formodes, at et fortsat øget kendskab til arten vil fastholde fremgangen, som dog også skyldes, at arten er gået frem andre steder i udbredelsesområdet, bl.a. i Storbritannien. Mange af fundene på Færøerne har typisk været af par i april/maj, og det tyder på træk på vej til ynglepladser på Island. Det er noget nyt, at der nu også optræder ungfugle om efteråret.

5 Arten skal fra og med 2007 ikke længere forelægges SU. Sortbrun And Anas rubripes Dimmmorreyð ont (0, 1/1, 2/2) 2006: 16. og 22.1, Syđradalur, Streymoy, ad. sandsynligvis, *Rodmund á Kelduni, Janus Hansen (video). 10.4, Klaksvík, Borđoy, ad., *Silas K. K. Olofson (foto). 27. og 29.4, Kollafjørđur, Streymoy, ad., *Rodmund á Kelduni, Janus Hansen (foto) , Viđarlundin, Tórhavn, Streymoy, ad., *Rodmund á Kelduni (foto). Sortbrun And, Klaksvík. Foto. Silas K.K. Olofson Efter det første fund i Viđarlundin i januar/februar 2003 er denne amerikanske art så dukket op igen i 2006, og detaljer i fjerdragten gør det sandsynligt, at det stadig er det samme individ i det mindste i Tórshavn. De andre fund på Sydstreymoy formodes også at dreje sig om samme fugl og opregnes derfor kun til ét fund. Derimod må fuglen i Klaksvík være en ny adult han. Begge fugle er tilsyneladende stationære på Færøerne i perioden omend omstrejfende i ukendt omfang. På Island er der godkendt 26 individer til og med 2003, mens der på Shetland er to fund (Pétursson & Kolbeinsson / homepage for Birding Iceland, Pennington et al. 2004).

6 Atlingand Anas querquedula Teymont (-/-, 3/3, 2/3) 2005: , ad., Stóravatn, Sandoy, *Julianna og Hanna Joensen (foto). 2006: 5.5, ad. og, Sørvágur, *Rodmund á Kelduni (foto). Alle de seneste fem forekomster har været i maj måned. Hvidøjet And Aythya nyroca Hvítoygd ont (0, 0, 1/1) 2005: ,, Sandágerđi, Tórshavn, Streymoy, *Hans Eli Sivertsen, Janus Hansen (foto). Hvidøjet And ved Sandágerđ, Tórshavn. Foto: Hans Eli Sivertsen En overraskende ny art for Færøerne, der må være gæst fra Mellem- eller Sydeuropa. Nærmest Færøerne har der blot været et enkelt fund fra Orkney. Muligheden for at fuglen stammer fra fangenskab er altid til diskussion specielt i tilfældet med andefugle, men der var intet i dens adfærd, der indikerede det, idet den var meget sky. Strømand Histrionicus histrionicus Brimont (0, 15/20, 2/6) 2003 og 2004: ad. og 2, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen m.fl. (foto). 2005: 14.6, ad., Sandágerđi, Tórshavn, Streymoy, *Hans Eli Sivertsen (foto). 9.6, ad., og 19.6, ad. og, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen (foto). 25.9, 2 ad., Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen (foto). 3.10, ad., Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen (foto).

7 2006: 8.4, ad. og 2, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen (foto) og 18.10, ad., og 18/12, ad., Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen (foto). Der har manglet dokumentation for hannen og de to hunner for , men den er nu til stede, og de tre fugle har altså også alle været der i Den samme han ved Kirkjubøur har været der siden 1990 og hunnerne siden 1998, dog har der også været længere perioder med færre eller ingen fugle. Forekomsten ved Tórshavn i juni 2005 må dreje sig om én af disse fuglene. Sammentællingen af fund/individer omfatter stadig de samme genopdukkende individer, og arten er altså reelt meget sjældnere, end tallene kunne antyde. Fløjlsand Melanitta fusca Spegilsont (3/4, 7/11, 4/7) 2005: , Miđvágur, Vágar, 1 ad., og fra 16.9 og ind i ad. og fra og ind i 2006 desuden 1 1K+, *Rodmund á Kelduni, Silas Olofson (video og foto) , Syðrugøta, Eysturoy, ad., *Karl A. Thomsen (foto). 2006: , Miđvágur, Vágar, samme ad. og 2K+ fra 2005, og kun ad., *Rodmund á Kelduni (foto). 23.5, Sandavágur, Vágar, ad. og imm., *Rodmund á Kelduni (foto). Siden 2001 har bugten ved Miđvágur været fast tilholdssted for én eller flere Fløjlsænder i en stor del af året. Andre steder på Færøerne er den stadig sjælden, men det er alligevel besluttet, at fund fra og med 2007 ikke skal forelægges SU. Både fortsat ved Miđvágur og andre steder må dens forekomst følges med interesse. Rørhøg Circus aeruginosus Blotaheykur (3/3, 2/2, 1/1) 2006: , Millum Fjarða, Eysturoy, 1K, *Meinhard Hansen, Karl A. Thomsen, Hans Jørgen Nysted (foto). Dette er det sjette fund, men kun de to seneste har været observationer fra felten dokumenteret med foto.

8 Duehøg Accipiter gentilis Høsnaheykur (0, 0/0, 1/1) 2005: 14.1, Klaksvík, Borđoy, 2K fanget i hønsegård senere død, *Jógvan Johannessen (foto). Tilskadekommen duehøg i pleje, Klaksvík. Foto: Silas K.K. Olofson En ny art for Færøerne. Den blev fanget i en hønsegård, taget på fersk gerning af den lokale kommunemand. Fuglen var kommet til skade og døde senere i fangenskab. Det må formodes, at den stammer fra Skandinavien, ligesom i øvrigt de i alt 15 shetlandske fund (Pennington et al. 2004). Arten er endu ikke fundet på Island. Spurvehøg Accipiter nisus Spurvaheykur (1/1, 7/7, 3/3) 2006: 8., 9. og 12.10, Tvøroyri, Suđuroy, 1K, *Hans Olsson, *Jesper Segergren m.fl. (foto). 9.10, Hvalba, Suđuroy, 1K, *Hans Olsson, *Jesper Segergren m.fl , Sumba, Suđuroy, 1K, *Hans Larsson, *Jesper Segergren m.fl. Tre forskellige ungfugle observeret inden for få dage og sandsynligvis på træk fra Skandinavien. 10 ud af 11 fund er gjort i løbet af de sidste 50 år, og det må formodes, at arten nu er mere almindelig, end antallet af fund viser. Forekomsterne fordeler sig over hele året. Lærkefalk Falco subbuteo Vákasmyril (0, 5/5, 1/1) 2004: ca. 23.6, Tórshavn, Streymoy, skadet senere aflivet, via Elspa Petersen (skind).

9 2005: 20.10, Miđvágur, Vágar, ad., *Rodmund á Kelduni. De fleste er fundet om sommeren, og fuglen fra oktober er langt den seneste. Observatøren så muligvis fuglen i samme område allerede Strandhjejle Pluvialis squatarola Fjörulógv (2/-, 0/0, 1/1) 2006: 7. og 12.10, Sumba, Suđuroy, *Hans Larsson, *Jesper Segergren m.fl. (foto). Dette nye færøske og længe ventede fund ligger som de to forrige i oktober/november. Det er en gæst fra primært Rusland/Sibirien, der på både Shetland og Island forekommer årligt især i det sene efterår. Dværgryle Calidris minuta Dvörggrælingur (2/2, 2/3, 0/0) 2004: , Sumba, Suđuroy, 2 juv., *Aksal Poulsen, Willy Mardal (foto). De fire fund er alle fra august/september, og det svarer fint til den langt hyppigere forekomst på Shetland. Lille Kobbersneppe Limosa lapponica Lónspógvi (8/8, 7/9, 1/1) 2006: 15.10, Kirkjubøur, Streymoy, *Hans Larsson m.fl. Selv om der blot er ét godkendt fund på disse to år, er det besluttet, at arten udgår af SU-listen og derfor ikke mere skal forelægges til godkendelse. Baggrunden er, at forekomsten på både Island og Shetland viser, at arten må være meget underregistreret og i endnu højere grad end fx Strandhjejle, Dværgryle og Hvidklire. Der kræves opmærksomhed i forhold til Stor Kobbersneppe, og bestemmelsen er ikke vanskelig, men SU har set flere eksempler på, at Lille Kobbersneppe tilsyneladende kan være vanskelig at dokumentere skriftligt. De fleste fund på Færøerne er i perioden august-oktober, og desuden er den fundet overvintrende en enkelt gang. Til gengæld er der slet ikke fund fra maj-juli. Alle observationer bør selvfølgelig fortsat indrapporteres.

10 Hvidklire Tringa nebularia Hvítstelkur (0, 3/3, 1/1) 2005: 10.5, Sørvágur, Vágar, *Rodmund á Kelduni (foto). Tre ud af de fire godkendte fund er fra maj, mens det fjerde er fra august. Både på Shetland og Island er efterårsforekomst mere dominerende. Thorshane Phalaropus fulicarius Sundgrælingur (11/13, 2/2, 2/2) 2004: 8.9, Sumba, Suđuroy, juv. ringm., *Willy Mardal (foto). 2005: 10.10, Nólsoy havn, Nólsoy, *Kasper Thorup, *Jens-Kjeld Jensen. 2006: 21.5, Strond, Borđoy, ad., *Lars Larsson (foto). Hermed tre nye fund, som alle ligger inden for artens trækperioder. Den blev genoptaget på SU-listen i 2002 efter en lang årrække uden kendte forekomster. Dværgmåge Larus minutus Dvørgmási (8/8, 3/3, 2/2) 2006: , Miđvágur, Vágar, 2K, *Rodmund á Kelduni (foto) , Sandavágur, Vágar, 1K, *Rodmund á Kelduni (foto). Efter 50 år uden kendt forekomst var der 3 forårsfund af adulte fugle i og her altså efterårog vinterfund af yngre fugle i Sabinemåge Larus sabini Ternumási (3/3, 3/3, 1/1) 2006: 6. og 7.7, Syđrugøta, Eysturoy, ad., *Lars Larsson, Karl A. Thomsen (foto). De foregående tre forekomster i nyere tid har alle været observationer fra skib, men her altså en adult fugl rastende på strand. Ringnæbbet Måge Larus delawarensis Sæðingur (0, 2/2, 5/5) 2005: , Sandágerđi, Tórshavn, Streymoy, 2K, *Hans Eli Sivertsen (foto) og ind i 2006, Miđvágur og Vatnsoyrar, Vágar, 2K, *Rodmund á Kelduni, Janus Hansen, m.fl. (foto). 3.5, Miđvágur, Vágar, 2K, *Rodmund á Kelduni (foto).

11 2006: , Miđvágur og Vatnsoyrar, Vágar, 3K samme fra 2005, *Rodmund á Kelduni, Silas Olofson m.fl. (foto) , Sandágerđi, Tórshavn, Streymoy, 2K, *Hans Eli Sivertsen (foto). 30.4, Kirkjubøur, Streymoy, 2K, *Rodmund á Kelduni, *Janus Hansen (foto). Ringnæbbet Måge ved Vatnsoyrar. Foto: Silas K.K. Olofson En fugl har været på Vágar, ved Miđvágur eller Vatnsoyrar, fra i det mindste juni 2005 til november Den er derfor i sammenregningen regnet som ét fund. En fugl, der blev set ved Miđvágur allerede fra , kan muligvis være et andet individ, men er dog her regnet som samme fugl. Omkring denne (eller en af disse fugle) har der også verseret diskussion, hvorvidt der var tale om en hybrid mellem Ringnæbbet Måge og Stormmåge, primært pga. meget (eller helt ) mørk iris; SU finder ikke, at denne mulighed er tilstrækkeligt dokumenteret. De to første fund var og , så der er tale om en ganske dramatisk ændring i denne periode, som i hvert fald til dels må skyldes en øget opmærksomhed i forlængelse af fundet Bemærkelsesværdigt er det også, at samtlige fugle er fundet som 2K, altså i første vinter- eller første sommerdragt, som ovenikøbet må være de vanskeligste dragter at få øje på; dog var en af fuglene altså stationær på Vágar til langt hen i 3. kalenderår til 2. vinterdragt. De færøske fund af ungfugle fra januar til maj må naturligt nok dreje sig om nyligt ankomne fugle, enten direkte fra Nordamerika eller nordtrækkende efter tidligere ankomst

12 til fx Acorerne. Andre steder i Vesteuropa, hvor denne amerikaner har optrådt i stigende grad i løbet af de sidste 30 år, især i den sydligere del af Storbritannien, er alderfordelingen meget bredere, bl.a. som udtryk for at mange fugle forbliver på denne side af Atlanten. Det forhold, at det overvejende er de unge fugle, der ankommer til Vesteuropa har tidligere været diskuteret ud fra funddata, og det færøske materiale støtter det altså til fulde. (Hoogendorn og Steinhaus 1990, K.M.Olsen 2003). Hverken på Shetland eller Island var der en speciel stigning i forekomsten i 2005 og Hvidvinget Måge Larus glaucoides Lítil valmási Med karakterer svarende til Kumliens Måge ssp. kumlieni Kumliensmási (1/1, 1/-, 1/1) 2006: , Sandágerđi, Tórshavn, Streymoy, 3K, *Hans Eli Sivertsen (foto). Hvidvinget måge ved Sandágerđ. Foto: Hans Eli Sivertsen De to ældre fund fra Færøerne er begge historiske, dels december 1905 som er det ældst kendte fra Europa, og dels februar 1983 som var et individ der repræsenterede den første og hidtil største invasion af overvejende adulte fugle (Fjeldså og Jensen 1985, Boertmann, Sørensen og Pihl 1986). Det aktuelle fund af denne underart fra det canadiske Baffin Island er det første godkendte fra Færøerne i ungfugledragt, her 2. vinterdragt. Kumliens Måge kan give væsentlige bestemmelsesproblemer i forhold til Hvidvinget Måge af den grønlandske underart glaucoides på den

13 ene side og Thayers Måge Larus thayeri på den anden side, og mange anser den i dag for at være en hybridbestand mellem disse. Kumliens Måge udviser en meget stor variationsbredde, og der er en del fugle, der faktisk ikke kan bestemmes med sikkerhed (K.M.Olsen 2003). Huldue Columba oenas Holudúgva (0, 3/3, 0/0) 1998: 14.11, Nólsoy, *Thomas W. Johansen. Det tredje fund som nu allerede er nogle år gammelt. De to første er fra og Østlig Turteldue Streptopelia orientalis Eystanturtildúgva (0, 0, 1/1) Med karakterer svarende til ssp. meena 2006: , Viđarlundin, Tórshavn, Streymoy, 2K, *Poul Magnussen, Petur Mortensen, Jana Mikkelsen, Silas Olofson, Jens-Kjeld Jensen m.fl. (foto). Østlig Turteldue i plantagen i Tórshavn. Foto: Silas K.K. Olofson En ny art for Færøerne som blev bemærket i Tórshavns plantage allerede fra slutningen af december. Den er en meget sjælden gæst til Nordvesteuropa, og fra det nordatlantiske område er den kun kendt med et enkelt fund på Fair Isle og Den kommer fra det østlige og centrale Sibirien,

14 og den her aktuelle underart meena hører til i den vestlige del af artens udbredelse. Flere af fundene i Vesteuropa har netop drejet sig om fugle på langtids vinterophold i have/parkterræn. Sneugle Nyctea scandiaca Snjóugla (15/15, 3/3, 0/0) 2004: 9.11, Trongisvágur, Suđuroy, ad., *Jens Petur Brattalíð, *Bjarni Nygaard (foto). For blot tredje gang i nyere tid. Hærfugl Upupa epops Herfuglur (3/3, 7/7, 3/3) 2005: , Sandur, Sandoy, *Ronnie Lisberg, Marie Louise Lisberg (foto). 2006: , Húsavík, Sandoy, *Vilmund Sørensen, *Ásleyg Jóhannesen (foto) , Hvannasund, Viđoy, *Per Justesen, Hans Jørgen Nysted (foto). Hermed er syv af 13 fund fra efteråret, heraf fem ud af de seneste seks. Det samme mønster forekommer på Shetland, hvor arten i stigende grad optræder om efteråret (Pennington et al. 2004). Vendehals Jynx torquilla Snúðurkriki (11/11, 9/9, 1/1) 2006: 23.8, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., *Jens-Kjeld Jensen (foto). Endnu et efterårsfund som langt hovedparten af de øvrige, men det hidtil tidligste - de fleste andre har været i september. Taigapiber Anthus hodgsoni Indiatítlingur (0, 1/1, 2/2) 2006: 12.10, Sandvík, Suđuroy, 1 og , *Hans Larsson, *Hampus Lejon m.fl. (foto). I sammentællingen er det opregnet som 2 fund af i alt 2 fugle og dermed som det andet og tredje fund for Færøerne af denne gæst fra det nordlige Sibirien. Det første fund var På Shetland er langt de fleste af 113 fugle også fundet i oktober, mens den endnu ikke er truffet på Island (Pennington et al. 2004).

15 Tajgapiber i Sandvík. Foto: Hans Larsson Bjergvipstjert Motacilla cinerea Áarerla (1/1, 4/4, 2/2) 2006: 14.10, Tvøroyri, Suđuroy, *Hans Larsson m.fl , Sørvágur, Vágar, *Rodmund á Kelduni (foto). Alle fund bortset fra ét er gjort efter 1990 med fordeling over alle fire årstider. De to nyeste her svarer bedre til forekomsten på Island, hvor den er en udpræget efterårsgæst (Pétursson & Kolbeinsson / homepage for Birding Iceland). Hvid Vipstjert Motacilla alba Erla kongsdóttir Med karakterer svarende til Sortrygget Vipstjert ssp. yarrellii (2/2, 4/4, 4/4) 2006: , Gjógv, Eysturoy, ad. og juv., *Lars Larsson, Rodmund á Kelduni, Hans Eli Sivertsen (foto). 12.8, Nordskáli, Eysturoy, ad. og juvs., *Lars Larsson (foto) , Sandur, Sandoy, ad., Hans Lind (foto). 27.8, Sandur, Sandoy, ad., *Lars Larsson (foto).

16 Det første ynglefund på Færøerne af denne britiske underart af Hvid vipstjert var ved Sandur i 2004 (Sørensen og Jensen 2006), og allerede i 2006 var der så en hel række sommerfund, svarende til sandsynligvis tre ynglepar med unger, hvor Sortrygget Vipstjert i det mindste var indblandet der mangler altså stadig sikkert bevis for både Sortrygget han og hun med gennemført yngel. Blandede par, og rene selvfølgelig, kendes bl.a. på Shetland, hvor Sortrygget Vipstjert er den dominerende form, og hvor arten er gået frem til omkring 30 par i løbet af de sidste godt 30 år (Pennington et al. 2004). Sortrygget Vipstjert er fra og med 2007 taget af SU-listen, men den forventede fortsatte spredning må følges med spænding. Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus Sevljómari (1/1, 3/3, 3/3) 2004: 2.9, Sumba, Suđuroy, ringm., *Willy Mardal (foto). 2005: 14.6, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., *Jens-Kjeld Jensen (foto). 2006: 15.5, Vatnsoyrar, Vágar, *Rodmund á Kelduni (foto) , Sandvík, Suđuroy, *Olof Jönsson. En væsentlig forøgelse med det fjerde til syvende fund. Der er nu fem fra foråret og to fra efteråret, hvilket svarer nogenlunde til den meget hyppigere forekomst på Shetland (Pennington et al. 2004). Derimod er otte ud af 10 islandske fund fra efteråret (Pétursson & Kolbeinsson / homepage for Birding Iceland. Nordsanger Phylloscopus borealis Norðljómari (0; 1/1, 2/2) 2006: 22.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., *Jens-Kjeld Jensen (foto). 7.10, Lopra Suđuroy, *Hans Larsson, *Olof Jönsson m.fl. (foto). Hermed yderligere 2 fund af denne sjældne trækgæst i Nordeuropa til den hidtil eneste Der er to septemberfund fra Island og i alt over 100 fra Shetland, næsten alle fra efteråret, og arten er ligefrem en østlig specialitet for Nordatlanten (Pétursson & Kolbeinsson / homepage for Birding Iceland, Pennington et al. 2004).

17 Nordsanger i Lopra. Foto: Hans Larsson Lille Fluesnapper Ficedula parva Smánápur (1/1, 6/6, 1/1) 2006: 14.10, Tvøroyri, Suđuroy, 1K, *Hans Larsson, *Jesper Segergren m.fl. (foto). Syv ud af de otte fund er fra september/oktober. Sortkrage Corvus corone Hjaltakráka (0, 2/2, 1/1) 2006: 27.7, Sumba, Suđuroy, fundet død, *Aksal Poulsen (foto). Sandsynligvis denne fugl er set omkring Sumba af observatøren allerede fra oktober 2003, og det blev så endelig dokumenteret ved fundet af den døde fugl. De eneste tidligere fund er ligeledes fra Sumbaområdet, senest ved Akraberg Den yngler nærmest i Skotland, hvor den hybridiserer med Gråkrage, og er en fåtallig gæst på Shetland med stigende hyppighed. Modsat tidligere giver de fleste autoriteter i dag artsstatus til Sortkrage (Pennington et al. 2004). Stillits Carduelis carduelis Fagurígða (0, 2/2, 1/1) 2005: , Mykines bygd, Mykines, *Esbern í Eyđansstovu. Det tredje fund med det første på havet nordvest for Færøerne og det andet i

18 Tvøroyri. På Shetland er den en meget fåtallig gæst i trækperioderne, hhv. omkring maj og oktober, mens det første fund på Island var samtidig, nemlig Siden er der meldt om yderligere 4 på Island i det sene efterår 2006 (Pétursson & Kolbeinsson / homepage for Birding Iceland). Karmindompap Carpodacus erythrinus Roðaígða (0, 13/17, 1/2) 2006: , Sumba, Suđuroy, 2, *Hans Larsson m.fl. Der er nu fire fund om foråret, i maj/juni, og ti fund, i august-oktober, men det aktuelle er det hidtil seneste. Kernebider Coccothraustes coccothraustes Kjarnbítur (1/1, 9/10, 2/2) 2006: , Sørvágur, Vágar,, *Lasse Sørensen, Turid Sørensen, Rodmund á Kelduni (foto). 14.5, Vestmanna, Streymoy,, *Rodmund á Kelduni (foto). Alle de ti nye fund, fra 1986 og frem, har ligget inden for perioden ultimo april til primo juni. Både på Shetland og på Island har man set en tilsvarende kraftig stigning i forekomsten i disse år og med langt de fleste om foråret, men dog også nogle især i det sene efterår. Fuglene formodes at stamme fra bestande på kontinentet, men der mangler éntydige forklaringer på stigningen (Pétursson & Kolbeinsson / homepage for Birding Iceland, Pennington et al. 2004). Kategori C: Fund af arter hvis bestande stammer fra udsatte eller undslupne fugle Category C: Records relating to established feral breeding populations Mandarinand Aix galericulata Seglont (3/4, 9/14, 2/2) 2005: , Viđarlundin, Tórshavn, Streymoy, ad., *Kristian Meitil, Hans Eli Sivertsen m.fl. (foto). 2006: , Viđarlundin, Tórshavn, Streymoy, ad., Rodmund á Kelduni m.fl. (foto). Frem til det seneste fund, hvor en han har oversomret i Tórshavn, har alle færøske fund drejet sig om hanner i april/maj. Fra og med 2007 skal den ikke mere forelægges SU til godkendelse.

19 Kategori D: Mulige undslupne fangenskabsfugle Category D: Possible escapes Snegås Anser caerulescens Snjógás (1/1, 6/10, 3/3) 2005: , Sandsvatn, Sandoy, ad. hvid fase, *Hanna Joensen (foto). 2006: 30.4, Nykstjørn, Sandoy, ad. hvid fase, *Janus Hansen, * Rodmund á Kelduni (foto) , Sandur, Sandoy, ad. hvid fase, *Hanna Joensen, Jens-Kjeld Jensen, Bergur Olsen (foto). Fuglen 30/4 var par med en formodet hybrid Grågås x Snegås. - Det er også et nyt fænomen, at arten optræder stationært med forsøg på overvintring sammen med Grågæs, og det er med stor sandsynlighed samme individ begge år. Forkastede sager Records not accepted Sorthalset Lappedykker Podiceps nigricollis 2005: 7.3, Sørvágsvatn. Spurvehøg Accipiter nisus 1998: 15.11, Tvøroyri Lille Kobbersneppe Limosa lapponica 2006: 13.8, Norđskáli. hybrid Stormmåge x Ringnæbbet Måge Larus canus x delawarensis 2006: maj/juli, Vágar Kumliens Måge Larus glaucoides kumlieni 2005: 19.2, Nólsoy. Rosenterne Sterna dougallii 2005: 8.6, Sørvágur. Gul Sanger Dendroica petechia 2006: 19.6, Tórshavn. Summary Rare birds in the Faeroe Islands in 2005 and 2006 In 2005 and 2006 the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsudvalget/SU) accepted 95 records from the Faeroe Islands. Four species were new to the Faeroese list: Bean Goose Anser fabalis, Ferruginous Duck Aythya nyroca, Northern Goshawk Accipiter gentilis and Oriental Turtle Dove

20 Streptopelia orientalis. Second as well as third records were Black Duck Anas rubripes, Olivebacked Pipit Anthus hodgsoni and Arctic Warbler Phylloscopus borealis. The details given are 1) year and date, 2) locality and island, 3) number of birds if more than one, 4) sex, 5) other details, e.g. død = dead, ringm. = ringed, 6) observer(s) with finders marked by asterisks. Documentation by photo (foto), video, audiotape (bånd) or specimen (skind, død) is indicated. According to AERC standard the numbers in brackets following the species name refer to the total number of records and individuals (separated by a slash) before 1950, from 1950 to 2004, and from 2005/2006, respectively. Referencer Fjeldså J. og J.-K. Jensen 1985: Invasion af Hvidvingede og Kumliens Måger på Nolsø på Færøerne. Dansk Orn. Fore. Tidsskr. 79: Hoogendoorn, W. og G. H. Steinhaus 1990: Nearctic gulls in the Western Palearctic, Dutch Birding 12: Olsen, K. M. 2003: Gulls of Europe, Asia and North America, Christopher Helm, London. Pennington M., Osborn K., Harvey P., Riddington R., Okill D., Ellis P. og Heubeck M. 2004: The Birds of Shetland, Christopher Helm, London. Sørensen, S. & J.-K. Jensen 2006: Sjældne fugle på Færøerne i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 100: Søren Sørensen, Bratskovvej 1 B, DK-2720 Vanløse, Danmark Jens-Kjeld Jensen, FO-270 Nólsoy, Færøerne

Sjáldsamir fuglar í Føroyum 2005 og 2006

Sjáldsamir fuglar í Føroyum 2005 og 2006 Sjáldsamir fuglar í Føroyum 2005 og 2006 Søren Sørensen Jens-Kjeld Jensen Rapport nr. 37 fra Sjældenhedsudvalget Indledning Rapporten indeholder de sager, som Sjældenhedsudvalget (SU) har færdigbehandlet

Læs mere

Sjældne fugle på Færøerne i 2003 og 2004

Sjældne fugle på Færøerne i 2003 og 2004 Sjældne fugle på Færøerne i 2003 og 2004 SØREN SØRENSEN OG JENS-KJELD JENSEN Rapport nr 35 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in the Faroe Islands in 2003 and 2004) Indledning

Læs mere

Sjældne fugle på Færøerne i 2007, 2008 og 2009

Sjældne fugle på Færøerne i 2007, 2008 og 2009 Sjældne fugle på Færøerne i 2007, 2008 og 2009 Silas K.K. Olofson og Søren Sørensen (With a summary in English: Rare birds in the Faroe Islands in 2007, 2008 and 2009) Indledning Introduction Rapporten

Læs mere

Sjældne fugle på Færøerne i 2010 og 2011

Sjældne fugle på Færøerne i 2010 og 2011 Sjældne fugle på Færøerne i 2010 og 2011 Silas K.K. Olofson og Søren Sørensen (With a summary in English: Rare birds in the Faroe Islands in 2010 and 2011) Indledning Introduction Rapporten indeholder

Læs mere

Liste over Færøernes fugle

Liste over Færøernes fugle Liste over Færøernes fugle - særligt med henblik på de sjældnere arter Forord Listen omfatter alle arter med spontan forekomst, der er godkendt frem til 1.5 2016. Den bygger på tidligere lister, og specielt

Læs mere

Liste over Færøernes fugle

Liste over Færøernes fugle Liste over Færøernes fugle - særligt med henblik på de sjældnere arter Forord Listen omfatter alle arter med spontan forekomst, der er godkendt frem til 1.5 2016. Den bygger på tidligere lister, og specielt

Læs mere

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher S trandskaden yngler i kystnære egne i store dele af Europa, mere pletvist mod syd. De største bestande findes i Nordvesteuropa, hvor arten yngler

Læs mere

Havterne Sterna paradisaea. Arctic tern. Fakta Facts

Havterne Sterna paradisaea. Arctic tern. Fakta Facts Havterne Sterna paradisaea Terna Arctic tern H avternen yngler cirkumpolart i arktiske egne samt nogle steder i temperede egne. Den yngler i kolonier i kystnære egne samt ved søer og elve i fjeldegne og

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Månedens fugle oktober 2011: Gæs Anserinae

Månedens fugle oktober 2011: Gæs Anserinae Månedens fugle oktober 2011: Gæs Anserinae Tekst: Jens Boesen Foto: Jens Boesen og Per Huniche Jensen (Canadagås) Året rundt vrimler det med gæs ved Tissø og i Halleby Å-Åmose-området. Forår og sommer

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

IAGTTAGELSER FRA REVTANGEN I JULI-AUGUST 1973

IAGTTAGELSER FRA REVTANGEN I JULI-AUGUST 1973 IAGTTAGELSER FRA REVTANGEN I JULI-AUGUST 1973 Af DAVID BOERTMANN, HANS MEILSTRUP KNUD PEDERSEN OG JENS ELLEGARD I perioden 26. juli til 19. august 1973 blev der fra Blåvand Fuglestation i Danmark udført

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Sildemågen yngler overvejende i kystnære

Sildemågen yngler overvejende i kystnære Sildemåge Larus fuscus Likka Lesser black-backed gull Sildemågen yngler overvejende i kystnære områder fra Grønland i vest til Taimyr i øst. I Europa yngler sildemågen langs Nord- og Vesteuropas kyster

Læs mere

Kig efter det gule på de kinesiske skarver

Kig efter det gule på de kinesiske skarver Kig efter det gule på de kinesiske skarver Af Ole Friis Larsen Vi kan se to underarter af Storskarven i Danmark. Det er ikke let at se forskel på dem, for de er næsten ens, men det kan lade sig gøre at

Læs mere

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007 Af Peter Søgaard Jørgensen Constand Effort Site (CES) projektet fik trods sin lange historie i flere europæiske lande først sin start i Danmark i 2004

Læs mere

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne.

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne. Figur 10. Antal og fordeling af kortnæbbet gås ved midvintertællingen i Figure 10. Numbers and distribution of pink-footed goose during the mid-winter survey in den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver

Læs mere

Almindelig kjove har en cirkumpolar yngleudbredelse

Almindelig kjove har en cirkumpolar yngleudbredelse Almindelig kjove Stercorarius parasiticus Kjógvi Arctic skua Almindelig kjove har en cirkumpolar yngleudbredelse på den nordlige halvkugle, overvejende i kystnære områder i bl.a. Grønland, Island, Færøerne,

Læs mere

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen Lokalrapport Lolland Falster 2001 Udarbejdet af Rene Christensen 1 Indledning Dette er rapport nummer 15 omhandlende fuglelivet på Lolland Falster. For at få et fuldstændigt billede af fuglelivet på Lolland

Læs mere

Gråkrage/Sortkrage. Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.0:24.02.2016) Videnskabelige navne Gråkrage (Corvus cornix) (L) Sortkrage (Corvus corone) (L)

Gråkrage/Sortkrage. Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.0:24.02.2016) Videnskabelige navne Gråkrage (Corvus cornix) (L) Sortkrage (Corvus corone) (L) Gråkrage/Sortkrage Øverst gråkrage, nederst sortkrage, som dog har spor af gråkrage i sig Videnskabelige navne Gråkrage (Corvus cornix) (L) Sortkrage (Corvus corone) (L) 1 Status og udbredelse Gråkragen

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen Lokalrapport Lolland Falster 2000 Udarbejdet af Rene Christensen Indledning. Dette er rapport nummer 14 omhandlende fuglelivet på Lolland Falster. Det er den første rapport som udelukkende bygger på data

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning Rættarhjálp Føroya Årsberetning For perioden 1. januar - 31. december 2001 ÅRSBERETNING Rættarhjálp Føroya blev etableret den 13.09.1995 og havde første gang åbent den 25. juni 1996. Retshjælpens virksomhed

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning Rættarhjálp Føroya Årsberetning For perioden 1. januar - 31. december 2004 ÅRSBERETNING Rættarhjálp Føroya blev etableret den 13.09.1995 og havde første gang åbent den 25. juni 1996. Retshjælpens virksomhed

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning Rættarhjálp Føroya Årsberetning For perioden 1. januar - 31. december 2000 ÅRSBERETNING Rættarhjálp Føroya blev etableret den 13.09.1995 og havde første gang åbent den 25. juni 1996. Retshjælpens virksomhed

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN rummer 25 af de mest almindelige fuglearter i Botanisk Have i København. Hæftet er velegnet til bestemmelse af fuglearter i de fleste bymiljøer. Fuglene

Læs mere

Ortvad et al. 2015: Revision af den danske fugleliste pr Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109:

Ortvad et al. 2015: Revision af den danske fugleliste pr Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: Appendiks 1 Ortvad et al. 2015: Revision af den danske fugleliste pr. 2013. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 24-35. Øvrige fund, som efter genbehandling ikke længere er godkendt. Opsummeringerne af antal

Læs mere

Lomvien yngler på fuglefjelde langs kysterne

Lomvien yngler på fuglefjelde langs kysterne Lomvie Uria aalge Lomvigi, lomviga Common guillemot Lomvien yngler på fuglefjelde langs kysterne af Nordatlanten og det nordlige Stillehav. I Nordatlanten yngler den på Newfoundland og det sydvestlige

Læs mere

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6 Af +HQQLQJ(WWUXSRUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJYHG%UDEUDQG6. Ved Brabrand Sø har Danmarks Ringmærkerforening i

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Eventyr på Færøerne Sommeren 2016

Eventyr på Færøerne Sommeren 2016 Team Island en del af A/S info@ Eventyr på Færøerne Sommeren 2016 Fra Kastrup eller Billund eller lufthavn Rejse nr. F-100 På denne tur er der god tid til at opleve Færøerne bedste steder, i roligt tempo.

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 1. februar 2016 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 4 SEPTEMBER - DECEMBER 2015 Tekst: Henrik Knudsen og John Frikke Så kom

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Færøerne 16. 25. juni 2012 DOF Travel

Færøerne 16. 25. juni 2012 DOF Travel Færøerne 16. 25. juni 2012 foto: Karen og Flemming Lang DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Søren Sørensen 1 FORORD Med en alt for lang pause på 21 år afholdt DOF Travel endelig igen

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

Bolig Kommunen vil være behjælpelig med at finde passende bolig.

Bolig Kommunen vil være behjælpelig med at finde passende bolig. PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL PRAKTISERENDE LÆGER (KOMMUNELÆGER) Denne pjece er lavet med henblik på at give praktiske oplysninger, som kan være relevante at kende til, hvis De skal til Færøerne og arbejde

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen Fuglene på Filsø Foto: Eva Foss Henriksen Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Forsidefoto

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002 SEBASTIAN KLEIN, KNUD PEDERSEN og KASPER THORUP Rapport nr 33 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2001)

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden 2011-2015 Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. april 2013 Stefan Pihl & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Dommermateriale. over. Gedeparakitter. m.fl.

Dommermateriale. over. Gedeparakitter. m.fl. Dommermateriale over Gedeparakitter m.fl. GEDEPARAKIT Cyanoramphus n. novaezelandiae Engelsk: Redfronted kakariki Tysk: Ziegensittich Beskrivelse: Overvejende mørk grøn ; lysere og mere gullig på undersiden

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1)

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1) BEK nr 936 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Dansk ringmærkning 2014

Dansk ringmærkning 2014 Dansk ringmærkning 2014 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup I 2014 blev ringmærket 121.730 vildtlevende

Læs mere

Denne lille havfugl på knap 15 cm yngler

Denne lille havfugl på knap 15 cm yngler Lille stormsvale Hydrobates pelagicus Drunnhvíti European storm petrel Denne lille havfugl på knap 15 cm yngler kun i Europa, hvor dens kolonier findes ved klippekyster på øer i det nordøstatlantiske område.

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003 174 Årsrapport 2002 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003 OLE AMSTRUP, ALEX SAND FRICH, KNUD PEDERSEN og KASPER THORUP Rapport nr 34 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds

Læs mere

Denne smukke havfugl har en nordatlantisk

Denne smukke havfugl har en nordatlantisk Sule Morus bassanus Súla Gannet Denne smukke havfugl har en nordatlantisk yngleudbredelse, med kolonier i Frankrig, De Britiske Øer, Færøerne, Island og Norge samt i Quebec og Newfoundland i Nordamerika.

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte Gærdesmutte Videnskabeligt navn: Troglodytes troglodytes (L) I Danmark yngler en art af slægten Troglodytes, der er en del af gærdesmuttefamilien. Gærdesmuttefamilien som omfatter godt 80 arter, fordelt

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark RUMÆNIEN Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009 DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Jan Hjort Christensen Indledning Der hersker næppe tvivl om,

Læs mere

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen.

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen. SMØR - OG FEDTMOSEN Fugle - og planteliv En status Smør - og Fedtmosen som er beliggende i Herlev/Gladsaxe nord for København, er stærkt tilgroede moser med flere små tørvegrave, samt et tilstødende eng

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Blisgås Anser albifrons

Blisgås Anser albifrons Blisgås Anser albifrons Blisgåsen er en af de gåse-arter der overvintrer i Naturpark Tystrup-Bavelse. For blot få vintre siden var denne art ret ualmindelig i naturparken om vinteren sås oftest med enkelte

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

RINGMÆRKET I 2015 SANGDROSSEL HAVESANGER LØVSANGER BOGFINKE 78 33

RINGMÆRKET I 2015 SANGDROSSEL HAVESANGER LØVSANGER BOGFINKE 78 33 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 15. august 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 2 MAJ JUNI 2015 Tekst og foto af Henrik Knudsen Så er det atter tid til

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000 HENRIK HAANING NIELSEN og KASPER THORUP Rapport nr 31 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2000) Indledning

Læs mere

Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009

Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009 09-013 RØRHØG CIRCUS AERUGINOSUS MARSH HARRIER ROHRWEIHE Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009 af Benth Micho Møller Indledning. Census-undersøgelse

Læs mere

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs. 1.0:19: ) Gul vipstjert. Status

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs. 1.0:19: ) Gul vipstjert. Status Gul vipstjert Videnskabeligt navn Motacilla flava (L) Status Den gule vipstjert er udbredt over det mest af landet, men det er i langt overvejende grad på strandengene langs vore kyster, og på enge ved

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

16. juni 2015 på Suðuroy

16. juni 2015 på Suðuroy 16. juni 2015 på Suðuroy Programpunkt Tid og sted Detaljer for programpunktet/besøgsstedet Pools Pressens mødetid og mødested Pressebus Kongeskibet Dannebrog ankommer og lægger til ved Drelnes på den sydlige

Læs mere

Fugleobservationer fra. Af Inger & Ivan Zink-Nielsen

Fugleobservationer fra. Af Inger & Ivan Zink-Nielsen Fugleobservationer fra 1 Malaga-Fuengirola-Mijas 2006-2011 OPDATERET VERSION Af Inger & Ivan Zink-Nielsen Rio Viejo, Desembocadura del Rio Guadalhorce Forord I efteråret 2010 aflagde vi rapport om vores

Læs mere