Mona Thornina. Fra: Sendt: Til: Cc:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mona Thornina. Fra: Sendt: Til: Cc:"

Transkript

1 Mona Thornina Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Moesby, Ole 19. marts : 18 UM - Komcenter FMN - Comcen; Official Mailbox, Ankara Embassy; Official Mailbox, Beijing Embassy; Official Mailbox, Cairo Embassy; Official Mailbox, Damascus Embassy; Official Mailbox, Dublin Embassy; Official Mailbox, Geneva FN Mission; Official Mailbox, Haag Embassy; Official Mailbox, Islamabad Embassy; Official Mailbox, London Embassy; Official Mailbox, Madrid Embassy; Official Mailbox, Mexico Embassy; Official Mail box, Moscow Em bassy; Official Mail box, Oslo Em bassy; Official Mailbox, Ottawa Embassy; Official Mailbox, Paris Embassy; Official Mailbox, Riyadh Em bassy; Official Mail box, Santiago Em bassy; Official Mailbox, Sofia Em bassy; Official Mailbox, Stockholm Embassy; Official Mailbox, Tehran Embassy; Official Mailbox, Tel Aviv Embassy; Official Mailbox, Vienna Embassy; Official Mailbox, Warsaw Embassy; Official Mailbox, W ashington Embassy; Officiel Mailbox, Berlin Ambassade; Officiel Mailbox, Bryssel DANATO; "Officiel Mailbox, EU Repræsentationen"; Braad, Michael; Christensen, Bertel Dons; Christensen, Jan Top; Christensen, Tomas Anker; Christiansen, Thure; Damsgaard, Anders Carsten; "Eskjær, Hanne Fugl"; Faaborg-Andersen, Lars; Geelan, Kirsten; Hansen, Peter Lysholt; "Hjortsa, Michael Just"; Holm, Klavs A.; Horslund, Jens Otto; "Jargensen, Vibeke Rovsing (NY)"; Knudsen, Ulrik Vestergaard; Lassen, Christina Markus; Lauridsen, Morten Lykke; "Laj, Ellen Margrethe"; "Lund-Sarensen, Thomas"; Michelsen, Jette; Moesby, Ole; Mosgaard, Kurt; N.SP; N.USA; Nielsen, Helle; Petersen, Friis Arne; Poulsen-Hansen, Per (STM); Riisgaard, Louise; S.FIN; S.HUM; S.MELA; Shine, Susanne; Siilasen, Grete; Skibsted, Arnold; "Sandergaard, Carsten"; Staur, Carsten; Stender, Flemming; Svensson, Nikolaj; "Taksae-Jensen, Peter"; Ullerup, Ove; Vagthavende; "Waggsborg, Niels Henrik"; Zilmer- Johns, Michael; NYCMISU, Archive; Moesby, Ole FN-Mis. New York MIS365 - Irak. Abent made i Sikkerhedsrådet Blix (SC 19 MAR dillepin (SC 18 MARNegroponte (SC 19 Greenstock (SC 18 Irak (SC 18 MAR Annan (SC 19 MAR Fischer (SC 18 MAR 2003).doc 2003).pdf MAR 2003).do... MAR 2003).pd ).pdf 2003).doc 2003). pdf Til: - Comcen;Official Mailbox, Ankara Embassy;Official Mailbox, Beijing Embassy;Official Mailbox, Cairo Embassy;Official Mailbox, Damascus Embassy;Official Mailbox, Dublin Embassy;Official Mailbox, Geneva FN Mission;Official Mailbox, Haag Embassy;Official Mailbox, Islamabad Embassy;Official Mailbox, London Embassy;Official Mailbox, Madrid Embassy;Official Mailbox, Mexico Em bassy;off icial Mail box, Moscow Embassy;Official Mail box, Oslo Em bassy;official Mailbox, Ottawa Em bassy;official Mailbox, Paris Embassy;Official Mailbox, Riyadh Embassy;Official Mailbox, Santiago Embassy;Official Mailbox, Sofia Em bassy;off icial Mail box, Stockholm Em bassy;off icial Mail box, Tehran Em bassy;official Mail box, Tel Aviv Em bassy;official Mail box, Vienna Em bassy;official Mailbox, Warsaw Em bassy;off icial Mailbox, Washington Embassy;Officiel Mailbox, Berlin Ambassade;Officiel Mailbox, Bryssel DANAT0;Officiel Mailbox, EU Michael;Christensen, Bertel Dons;Christensen, Jan Top;Christenaen, Tomas Anker;Christiansen, Thure;Damsgaard, Anders Carsten;Eskjær, Hanne Fugl;Faabot-g- Andersen, Lars;Geelan, Kirsten;Hansen, Peter Lysholt;Hjortsa, Michael Just;Holm, Klavs A.;Horslund, Jens Otto; Jargensen, Vibeke Rovsing (NY);Knudsen, Ulrik Vestergaard;Lassen, Christina Markus;Lauridsen, Morten Lykke;Laj, Ellen Margrethe;Lund-Sarensen, Thomas;Michelsen, Jette;Moesby, Ole;Mosgaard, Kurt;N.SP;N.USA;Nielsen, Helle;Petersen, Friis Arne;Poulsen-Hansen, Per (STM);Riisgaard, Louise;S.FIN;S.HUM;S.MELA;Shine, Susanne;Sillasen, Grete;Skibsted, Arnold;Sandergaard, Carsten;Staur, Carsten;Stender, Flemming;Svensson, Niko1aj;Taksae-Jensen, Peter;Ulierup, Qve;Vagthavende;W~&1gsborg, Niels Henrik;Zilmer-Johns, Michael FN-Missionen New York E-post MIS365 af 19. marts :17:31 Desk By: desk by den J.nr.: 5.E.lrak Irak. Abent made i Sikkerhedsrådet Resume: Som ventet var arbejdsprogrammet ikke hovedemnet på dagens åbne made i Sikkerhedsrådet om Irak. I stedet var der fokus på de humanitære aspekter af krisen og genopbygningsindsatsen efter en eventuel krig. Fra alle sider blev nadvendigheden af at samle det internationale samfund og sikre mod at FN's rolle ikke lider yderligere skade fremhævet. 1

2 I et afsluttende indlæg fra Generalsekretæren betonede denne, at uanset det ansvar der ifalge international ret påhviler krigsfarende nationer og besættelsesmagter, er FN parat til at yde sit. 1. Den åbne debat På dagens made i Sikkerhedsrådet fremlagde chefen for UNMOVIC dr. Blix og en repræsentant for IAEA formelt deres arbejdsprogram (jf. mismail 347 af ). I præsentationen af arbejdsprogrammet for UNMOVIC beklagede Blix, at tiden var Iabet ud for inspektarerne, og at krig syntes umiddelbart forestående. Tre og halv måneds inspektioner havde ikke bragt garanti for, at der ikke fandtes masseadelæggelsesvåben og missiler i Irak. Arbejdsprogrammets "key remaining tasks" indeholdt ikke tidsgrænser for Iraks afvæbning. Blix understregede endnu engang, at grundforudsætningen for afvæbningen af Irak afhang af aktivt, substantielt irakisk samarbejde. I den anledning bemærkede Blix, at de seneste irakiske rapporter om unilateral destruktion af bl.a. biologiske våben ikke havde indeholdt væsentlige nye oplysninger. På trods af inspektarernes begrænsede praktiske betydning indtil videre gjorde Blix det klart, at UMNOVIC's personale besad helt unikke kompetencer med hensyn til inspektion af biologiske våben og missiler, som sikkerhedsradet med fordel kunne anvende i andre missioner. Personalet var efter evakueringen blevet deployeret i andre lande, men UNMOVIC ville med kort varsel kunne genindsættes, hvis dette blev besluttet af generalsekretæren eller Rådet. Talen vedhæftes <<Blix (SC 19 MAR 2003).doc>> I sit indlæg beklagede den tyske udenrigsminister, at det ikke var lykkedes at fortsætte bestræbelserne på at udrydde masse0delæggelsesvåben i Irak ad fredelig vej, og at et mindretal i rådet havde fundet det nadvendigt at afbryde samarbejdet herom. Han understregede, at ansvaret herfor ikke var Sikkerhedsradets, og at Sikkerhedsrådet og det internationale samarbejde fortsat er vejen frem, safremt man vil sikre nedrustning. Derudover fastslog han, at en militær aktion ikke var troværdig. Den savnede opbakning fra befolkningerne. Der var ikke gjort tilstrækkeligt for sikre enigheden i Sikkerhedsradet og fjernelse af masseadelæggelsesvåben med militær magt uden opbakning fra FN var ikke vejen frem. Kun i de tilfælde, hvor alle muligheder var udtamte såsom i Kosovo og i Afghanistan kunne man ty til anvendelsen af militizr magt. Fra tysk side så man frem til i Sikkerhedsrådet at drafte forslag fra Generalsekretæren om hvordan man kan undgå en humanitær katastrofe i Irak. Talen vedhæftes <<Villepin (SC 18 MAR 2003).pdf>> Den franske udenrigsminister anslog en forsonlig tone. Nu gjaldt det om, at finde tilbage i et fælles fodslag i Sikkerhedsrådet ("pour dessiner ensemble les chemins qui doivent nous permettre de retrouver I'esprit d'unite"). Fra fransk side fandt man, at det fremlagte arbejdsprogram var realistisk og ville have været i stand til at producere en effektiv afvæbning af Irak. Frankrig troede ikke på, at det gennem en hurtig forebyggende krigsfarelse var muligt at iase verdens komplekse problemer. I stedet måtte man effektivisere de eksisterende internationale strukturer og skabe nye, hvor det måtte vise sig nadvendigt. Han gav også tilsagn om, at Frankrig ville tage del i den humanitære indsats og genopbygningen af Irak. Olie for mad programmet måtte fortsætte under Sikkerhedsrådets overopsyn og på grundlag af forslag fra Generalsekretæren. Den franske udenrigsminister gentog sit tibiigere forslag om et iiltiide i Sikkerhedsradet med delt~celsv uf stats- og regeringschefer for at drafte de internationale udfordringer, herunder terrorisme og konflikten i Mellemrosten. Ogs6 et made i margen af næste generalforsamling for at definere målene for den fælles kamp mod masse0delæggelsesvåben blev foreslået. Talen vedhæftes <<Negroponte (SC 19 MAR 2003).doc>> Ifalge den russiske udenrigsminister viste det fremlagte arbejdsprogram for UNMOVIC og IAEA på overbevisende vis, at inspektionen i Irak havde virket og han beklagede i den forbindelse, at de ikke havde fået mulighed for at afslutte deres job. Han understregede, at safremt der var specifikke trusler mod USA, så ville Rusland være rede til ajeblikkeligt og indenfor FN-pagten at bruge alle nadvendige midler for at afværge en sådan trussel. Den syriske udenrigsminister henviste til Israels opbygning af masseadelæggelsesvåben og fandt at brug af militær magt overfor Irak savnede bade moralsk og juridisk grundlag. Den pakistanske FN-ambassadar fremhævede den rolle, som Sikkerhedsradet og FN kan og bar spille i losningen af internationale konflikter. Der ville være brug for et stærkt og effektivt internationalt samarbejde, såfremt konflikterne i Mellernasten og i Kashmir skulle finde deres Iasning.

3 Den amerikanske FN-ambassadar fandt ikke, at der var grund til at drafte det fremlagte arbejdsprogram, som under ingen omstændigheder havde nogen forbindelse med situationen i Irak efter at våbeninspektarerne havde forladt landet. 1 stedet fremhævede han de humanitære behov i Irak, herunder hvilke planer man fra amerikansk side har lagt for at imadekomme disse behov. Man havde et stærkt anske om i denne forbindelse at arbejde samen med FN's organisationer og fandt desuden at olie-for-mad programmet skal genoptages snarest muligt. Talen vedhæftes. <<Greenstock ( C 18 MAR 2003).pdf>> Ben spanske FN-ambassadar gennemgik det folkeretlige grundlag for at anvende magt og opfordrede til, at sikkerhedsrådet snarest samler sig om en vedtagelse om den fremtidige humanitære og -genopbygningsindsats. Den britiske FN-ambassadar lagde hele ansvaret for den nuværende krise på Irak og dets manglende samarbejdsvilje. Det var beklageligt såfremt den nuværende krise skulle fare til, at det internationale samarbejde og samarbejdet i FN blev undermineret. FN havde en vigtig rolle at spille fremover, herunder for at sikre Iraks territoriale integritet, at sikre en hurtig leverance af humanitær hjælp og i opbygningen af Irak.. Han oplyste at den britiske udviklingsminister efter invitation fra Generalsekretæren var i New York for at drafte humanitære og genopbygningsbehov. Den britiske regering havde forelabigt afsat 110 mill. USD til dette formål. Han understregede endvidere den betydningsfulde rolle, som UNMOVIC kunne spille i tiden efter afslutningen af den eventuelle militære indsats. Talen vedhæftes <<Irak ( C 18 MAR 2003).pdf>> Iraks FN-ambassadar Mohammed Aldouri afviste atter UK, USA og Spaniens beskyldninger om, at Irak skulle besidde masse~delæggelsesvåben. Det var ikke lykkedes USIUK at fare bevis herfor og at dette ville heller ikke være muligt. Det stod klart for enhver, at den sande intention med krigen mod Irak var ansket om at kontrollere landets oliefelter. Han oplyste, at de irakiske myndigheder netop i dag har færdiggjort to rapporter om antrax og drone, som man var klar til at overdrage til UNMOVIC, så snart det var teknisk muligt at få dem frem til New York. Han fandt, at de amerikanske og britisk tilsagn om at yde humanitær bistand til det irakiske folk var en hån mod det irakiske folk. Han udtrykte dyb bekymring over de humanitære konsekvenser af en krig, og fandt det uforståeligt og beklageligt, at Generalsekretæren i en truende humanitær situation havde truffet beslutning om, at trække FNpersonalet ud af landet og suspendere Olie-for-mad programmet og våbeninspektionsprogrammet. Han mindede Sikkerhedsrådet og Generalsekretæren om det ansvar de ifalge FN-pagten har i forbindelse med trusler mod verdensfreden og gav tilsagn om at Irak også fremover vil samarbejde med Sikkerhedsrådet. Talen vedhæftes <<Annan (SC 19 MAR 2003).doc>> Generalsekretæren beklagede, at det ikke havde været muligt for Rådet at nå til enighed og fandt at det var en kedelig dag for det internationale samfund og for FN. Han var alarmeret af den nært forestående krig. Det irakiske folk har gennemgået mange lidelser. Tidligere krige, en sammenbrudt infrastruktur, mere end 1 mill., der lider af kronisk fejlog underernæring og med en befolkning, hvor mere end 60% er afhængige af fadevarehjælp var karakteristika ved det irakiske samfund. En militær konflikt vil - i det mindste på kort sigt - forværre denne situation. Generalsekretæren understregede det ansvar, aer iiaige folkeretten pakviler krigsiroreride lande ug besættelsesmagtei- f ~ at i tage vare pi3 civilbefolkningen. Indenfor denne ramme ville FN imidlertid være parat til at yde hvad man kunne for at lindre de menneskelige lidelser. Man ville om kort tid udsende en fornyet international appel for humanitær bistand, som han håbede at donorerne ville svare positivt på. Han håbede ligel <<Blix (SC 19 MAR 2003).doc>> e <<Villepin (SC 18 MAR 2003).pdf>> d <<Negroponte (SC 19 MAR 2003).doc>> e <<Greenstock (SC 18 MAR 2003).pdf>> s <<Irak (SC 18 MAR 2003).pdf>>, <<Annan (SC 19 MAR 2003).doc>> <<Fischer (SC 18 MAR 2003).pdf>> at der i Sikkerhedsrådet kunne opnås enighed om de nadvendige justeringer i mandatet for olie-for-mad-programmet, så man kunne sikre dets viderefarelse. Han ville meget snart fremsætte sine forslag hertil. Talen vedhæftes <<Fischer ( C 18 MAR 2003).pdf>> 2. Vurdering: l alle dagens indlæg har sikkerhedsrådets medlemmer set fremad og fokus har været på det fremtidige samarbejde om at Irase den forventede humanitære opgave og opgaven med at genopbygge landet efter mange års misragt og krigsfarelse. Generalsekretæren vil snarest fremlægge en ny humanitær appel og forslag til, hvorledes man kan viderefrare olie-for-mad-programmet. Det vil ske uden eksplicit at tage stilling til det ansvar, som måtte ligge på USA og UK, som krigsfrarende magter og eventuel besættelsesmagt. Dagens tilkendegivelser tyder på vilje til at

4 overkomme de eventuelle uenigheder, der måtte være herom og genskabe enigheden i Sikkerhedsrådet. Der bliver i den forbindelse lagt stor vægt på at sikre at samarbejdet i FN ikke lider yderligere skade. Hvorvidt dette vil lykkedes afhænger naturligvis af de kommende dages og ugers begivenheder. Ole E. Moesby og Ellen Margrethe Laj FN-Missionen New York MIS365

5 red Introduction of diaft Work Progra e, Secunq 19 March 2003 Executive Chai an Dr. Hans B 79 March - Mr. President UNMOVIC was established by the Security Council resolution 1284 (l 999) and was enabled to enter Iraq and carry out its inspection work almost three years later. It might seem strange that we are presenting a draft work programme only after having already performed inspections for three and a half months. However, there were good reasons why the Council wanted to give us some time after the start of inspections to prepare this programme. During the months of the build up of our resources in Iraq, Larnaca and New York and of inspections in Iraq we have - as was indeed the purpose - learnt a great deal that has been useful to know for the drafting of our work programme and for the selection of key remaining disarmament tasks. It would have been difficult to draft it without this knowledge and this practical experience. The time lines established in resolution 1284 (1999) have been understood to mean that the work programme was to be presented for the approval of the Council at the latest on 27 March. In order to meet the wishes of members of the Council we made the Draft Work Programme available already on Monday this week. I note that on the very same day we were constrained together with other UN units to order the withdrawal of all our inspectors and other international staff from Iraq. I naturally feel sadness that three and a half months of work carried out in Iraq have not brought the assurances needed about the absence of weapons of mass destruction or other proscribed items in Iraq, that no more time is available for our inspections and that armed action now seems imminent. At the same time I feel a sense of relief that it was possible to withdraw yesterday all UN international staff, including that of UNMOVIC and the IAEA. I note that the Iraqi authorities gave ful1 cooperation to achieve this and that our withdrawal to Larnaca took place in a safe and orderly manner. Some sensitive equipment was also taken to Larnaca, while other equipment was left and our offices in Baghdad have been sealed. Some inspection staff will remain for a short time in Larnaca to prepare inspection reports. Others who have come from our roster of trained staff, will go home to their previous positions and could be available again, if the need arises. Mr. President, 1 would iike further to ma~e some specific comments thai ieiaie to ihe Draft Progiarnrne. I arn aware af ideas which have been advanced that specific groups of disarmament issues could be tackled and solved within specific time lines. The programme does not propose such an approach, in which, say, we would aim at addressing and resolving the issues of anthrax and VX in March and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and Remotely Piloted Vehicles (RPVs) in April. In the work we pursued until now we worked broadly and did not neglect any identified disarmament issues. Hadwever, it is evidently possible for the Council to single out a few issues for resolution within a specific time, just as the draft programme before you selects twelve key tasks progress on which could have an impact on the Council's assessment of cooperation of Iraq under resolution 1284 (1999). Whatever approach is followed, results will depend on Iraq's active cooperation on su bstance. May I add that in my last report I commented on information provided by Iraq on a number of unresolved issues. Since then, Iraq has sent several more letters on such issues. These efforts by Iraq should be acknowledged, but, as i noted in this Council on 7 March the value of the information thus provided must be soberly judged. Our experts have found so far that in substance only limited new information has been provided that will help to resolve remaining questions.

6 Mr. President, Under resolution 1284 (7 999) UNMOVIC's work programme is to be submitted to the Council for approval. l note, however, that what was drafted and prepared for implementation by a large staff of UNMOVIC inspectors and other resources deployed in Iraq, would seem to have oniy Iimited practical relevance in the current situation. UNMOVIC is a subsidiary organ of the Security Council. Until the Council takes a new decision regarding the role and functions of the Commission, the previous resolutions remain valid to the extent this is practicable. It is evidently for the Council to consider the next steps. In its further deliberations I hope the Council will be aware that it has in UNMOVIC staff a unique body of international experts who owe their allegiance to the United Nations, and who are trained as inspectors in the field of weapons of mass destruction. While the International Atomic Energy Agency (IAEA) has a large department of skilled nuclear inspectors and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) has a large staff of skilled chemical weapons inspectors, no other international organizations have trained inspectors in the field of biological weapons and missiles. There is also in the secretariat of UNMOVIC staff familiar with and trained in the analysis, both of discipiine specific issues and in the broad questions of proliferation of weapons of mass destruction. With increasing attention being devoted to the proliferation of these weapons this capability may be valuable to the Council. I thank you, Mr. President.

7

8 Mr. Presi den t, Mr. Secretary-General Ministers, Ambassadors, We are meeting hem today a few hours before the weapons mund. To exchange our convictions again in observance of our respective cornmitmcnts. But also to outline together the paihs that must allow us to rtcover the spirit of unity. I wish to reiterate here that for France war cm only be tbe exception, and collectivc responsibility the rule. Whatever our aversion for Saddam Hussein's cmel regime, that holds true for Iraq and for all the crises thai wc will have to confront togetber. 1 - To Mr. BIix, who presented his work pro to us, and Mr. EIBaradei, who was represented today, I want to say t you for the sustained efforts and results achieved. Their program is a reminder that is stiil a clear and credible prospect for disarming Iraq peacefully. It proposes and prioritizes the tasks for such disarmment and presens a realistic timetable for their implementation. In doing so the report confm what wc all know here: Yes, the inspections are producing tangible results. Yes, they offer the prospect of effective dismarnent through peaceful s and in shorter time-frames. The path we mapped out together in the context of resolution 1441 still exists. In spite of thc fact that it has been intemipted today, we koow hat it will have to resume as soon as possible. The Council took note two days ago of the Secntary-General's decision to withdraw the inspectors and all UN personnel from Iraq. The discharge of their mandates has consequently been suspended. It will be necessary when the time comcs to complete our knowledge about ng haq. The contnbution of the inspectors will bc decisive at that time. - Make no mistake about it: the choice is in t>etw=n two visions of the world. To thosc who choose to use force and think thcy can molve the world's complexity through swift and preventive action, we offer in contnist detemiined action over time. For today, to ensure our secuity, all the dimensions of the problem must be taken into account: both the

9 manifold cnses and their many face&, including and religious. Nothing lasting in international relations cm be built therefore with ogue and respect for thc other. without exigency and abiding by pnnciples, esmially for the democracies bat mut %t the example. To ignore this is to run the risk of misunderstanding. dicalization and spiding violence. This is even more true in the haiddfe East, an of fractuas and mcient conflicts where stability must be a mjor objective for us, To those who hope to eliminate the dangcrs of prolifera Iraq, I wish to say that we regret that tky an dewving crists of the same type. The iraq crisis allowed us c regime, which is unprecedented and can serve as establishing an innovative. permanent stnictun, a Nations? ed intervention in a key tool for other ugh thc inspections on this basis not envision To those who think that the scourge of temrism wi11 be emdicaitd through the case of Iraq, we say they run the risk of failing in their objectives. The outbreak of force in this is so unstable can only exacerbate the tensirns and fracturcs on which the terrorists feed. 3 - Over and above our division, wc have a colltctive responsibility in the face of thesc threats, the responsibility to recover the unity of the international community. The United Nations must remain mobilized in Iraq to aid this objective. Together, we have duties to - Fint of all, t~ smunch the woiands sf ww. As always, war brings with it its share of victims, suffering and displaced people. So it is a matter of urgency to prepare now to provide the rtquisite hummitanan assistance. This imperative mut prevail over our differences. nie Secretary-General has already bcgun to mobilize the various UN agencies to this end. France will take its ful1 part in the collective effort to assist the Iraqi people. The oil-for-food program must be continued under the authonty of the Security Council with the necessary adjustmem ts. We are wai ting for the S tary-general's proposals. - Next. it is necessary to build pace. No country by itself has the means to build Iraq's future. In particular, no state can claim the necessary Iegitimacy. It is from thc United Nations alone that the legal and moral authonty can come for such an undertaking. Two pnnciples must guide our action: respect for the unity and territorial integrity of Iraq; and the preservation of its sovereignty. - By the same tolken, it is for the UniM Na~ons to set out tk cwok for the counw's wonsrnic monslm~nction. A work hat will have to afli two complcmentary principles of transparency and development of the country's resources for the benefit of the Iraqis thernselves. rnobilizatisrn must dso exknd to the other ahat we Ihave to Given the very naturc of these threats, it is no longer possible today to ad thm in any old order. By way of example, temrism is hieled by organized crime networks; it cleaves to the contoun of lawless aeas; it uirivcs on regional crisec; it gamers support from thc divisions in the world; it utilizes all availablc n, from the most mdimentary to the most sophisticatd hm tre knife to the s of mass dwtniction it is Lrying to ecquire.

10 To deal with Uiis redty, we must act in a united way and on dl fmnts at the same time. 5 - So we must remain consiantly mobilized. In this spint France rcnews its call for the heads of state and government to meet here in the Security Council to respond to the major challenges confronting us. Let us intensify our fight against terrorism. Let us fight mercilessly against its networks with all the economic, juridical and plitical weapons available to us. Let us give new impetus to the fight against the proliferation of weapons of mass destmction France has already proposed that our hcads of state and gov ent meet on the sidelines of the next General Assembly to define together the new pfiofities for our action. Let us recover the initiative in the regional conflicts hat are destabilizing entire regions. I am thinking in particular of the IsraeliPalestinian conflict. How much suffering must the peoples of the region still endure for us to force the doors to peace? Let us not resign ourselves to the irreparable. In a world where the threat is asymmetrica1. where the weak defy the strong, the power of conviction. the capacity to convince, the ability to sway opinion count as much as the number of divisions. They do not replace them. But they are the indispensable aids of a state's influence. 6 - Faced with this new world, it is imperative that the action of the international community should be guided by pnnciples. First of all, respect for law. The keystone of international order, it must apply in all circumstances, but even more so when the gravest decision is to be made: to use force. Only on this condition can force be legitimate. Only on this condition can it restore order and peace. Next, the defense of freedom and justice. We must not comprornise with what is central to our values. We will be listened to and heeded only if we are inspired by the very ideals of the United Nations. Lastly. the spirit of dialogue and tolerance. Never have the peoples of the world aspired so forccfully to its respect. We must listen to their appeal. As we see clearly, the United Nations has never k n so necessary. It is up to his body to hamess dl the resolve to meet these challenges. Because the United Nations is the place where international rules and legitimacy are founded. Because. it speaks in the narne of peoples. h response to the clash of arms there must be a single upwelling of the spiit of respnsibility, voice and gesture from the international community that is gathered here in New York, in the Security Council.

11 This is in the interest of all: the countries engaged in the conflict, the states and poples in the region, the international CO Conbnted with a world in crlsis, we have a moral and plitical oblig ads of hope and unity. The judgment of future generations will depend on our capacity to meet this pat challengein furtherance of our values, our co on destiny and pace. Thmk you J.

12 USUN PRESS RELEASE #37 (03) FOR IMMEDIATE RELEASE March 19, 2003 Statement by Ambassador John D. Negroponte, United States Permanent Representative to the United Nations, on Iraq, Security Council, March 19,2003 Thank you, Mr. President. Mr. President, colleagues, at the outset of today's discussion, I would like to recognize and commend the UNMOVIC and the IAEA inspectors and Doctors Blix and El Baradei for their efforts to implement the inspection regime envisioned by this body under exceptionally difficult circumstances. We are relieved to know that all of the UNMOIVC and IAEA personnel have been safely evacuated from Iraq. Regrettably, discussion of the topic on today's agenda - the consideration of the Draft Programs of Work - is incompatible with Iraq's non-compliance with Resolution 1441 and the current reality on the ground. The UNMOVIC Work Program itself declares that, "The work program is predicated on the assumption that Iraq will provide immediate, unconditional and active cooperation." That is precisely what has been manifestly lacking. No realistic program of work or outline of key unresolved issues can be developed pursuant to Resolution 1284 while Iraq fails to cooperate fully, actively and unconditionally. Nor can it be developed absent sound information on Iraqi programs since 1998, and all other information, that is lacking. The fact of the matter is that the situation on the ground will change and so will the nature of the remaining disarmament tasks. Considering a work program at this time is quite simply out of touch with the reality that we confront. We acknowledge the effort that has gone into producing the Draft Programs of Work. While they cannot be definitive, they, and the paper on Key Remaining Disarmament Tasks, make it clear the multitude of important issues which Iraq has avoided addressing. These are the kind of documents that we would have been able to discuss if Iraq had met the requirements of Resolution But it cannot now lead us to the result this Council demanded - the immediate, peaceful disarmament of Iraq.

13 Under current circumstances, we have no choice but to set this work aside for the time being. That said, we do not exclude the possibility that it may prove useful to retum to these documents at some time in the future. In the meantime, this Council will face new challenges related to the future of Iraq. While I have the floor, I would like to touch briefly on an issue that was raised in our consultations yesterday: the concem my country shares with other members of the Council for meeting the humanitarian needs of the people of Iraq in this time. This is an issue to which my government has dedicated significant resources. We have been planning across all relevant U.S. govemment agencies and in support of United Nations efforts to anticipate likely requirements and be prepared to administer necessary relief as quickly as possible. We have also consulted with interested govemments, regional and intemational organizations, civil society and, of course, the United Nations. We are fielding the largest ever Disaster Assistance Response Team, known as DART, and composed of United States civilian humanitarian experts, to the region to assess needs, liaise with partners and provide in-field grant-making capacity. We have prepositioned $16.5 million worth of food rations and relief supplies, including water and purification materials, blankets and shelter supplies in the region. In addition, we have contributed over $60 million to more than a dozen different United Nations agencies, including OCHA, UNHCR, UNICEF, the World Food Program and the World Health Organization, as well as a multitude of non-govemmental organizations. As we increase United States contributions, we also urge other donors to contribute to these critical efforts. As President Bush has said, we recognize the critical importance of keeping the Oil-For- Food Program running to meet the humanitarian needs of the people of Iraq. Working with others in the Council, we are prepared to present soon a draft humanitarian resolution that would ensure the continuity of the Program. We have begun consulting with the United Nations and other Council members on adjustments to the current Oil- For-Food Program that will ensure continued delivery of key humanitarian supplies, particularly food and rnedicine, to Iraq. We trust that other rnembers of the Council share our objective and the objective of the Secretary General of resuming the flow of humanitarian goods through the Oil-For-Food Program as soon as possible. We hope that progress on this resolution will be swift in order to minimize any intemption of the Program. Thank you, Mr. President. We look forward to working with you and our colleagues on issues related to the situation in Iraq in the days and weeks to come.

14

15 Mr Presidant, L undedine aie United Kingdm's deep regret thal~ has not been *sible for the Cwnd! to find an egred way fcrward an Iraq* The UI( tpid as hard as any member of the S W Cou"i to achieve sat. e \ Britbh Ministeis hwe made dear, that any action whidi a e United to taks in this will befn Bh intsnatiqnal lw relevant tesd af Se ence,we- thes lay m Iraq and on for UNMOVIC and the g out longer-tem far atasir prof~~~sianal in af the respons%tlity for Vie es and the key taske

16

17 ion of the Republic Unfted Nations New York, N.Y Tel: Fa: March 19'' Please check agahst delivery Statement of H.E. Dr. Moha ed Aldouri, ent Representative of the Republic of to the United Nations in the N.Y. March 19~, 2003

18 uln the name of God the Merciful the compassi~nate'~ Mr. President, At the outset I would like to express my thanh and appreciation for the efforts exerted by the permanent and non-permanent members of the Secunty Council aimed at reaching a peaeeful resolution to the current crisis which was created by the United States, the United Kingdom and Spain with the intention of launchhg a hostile war against Iraq and occupying it under the pretext of weapons of mass desmietion. Mr. President, Just to remind of the positions and for the sake of history ahd to assure the states that acted dunng the recent period towards peace and preventing war, we reiterate once again that Iraq no longer possess weapons of mass destruction and that is a matter reverted to a long ago period, especially after it deeided in 1991 to destroy what it produced of weapons emanating from a faith and a conviction upon which Iraq adopted its policy to rid itself of this kind of weapons. In affirmation the United States and Britain failed in proving any allegation of the possession by Iraq of these weapons during the past years and especially during the period following the adoption of resolution In this regard the international inspectors refuted all the deceiving data presented by the United States and Britain and proved them wrong, including the data the Secretary of State of the United States worked hard to present in front of the council as damning evidence. After these hvo eountries failed in providing even one evidence and felt that the world is starting to realize the trutb that Iraq is clear of weapons of mass destructioo, they decided to expose their real intentions in occupying Iraq and controlling the oil wells in it. This is the only truth and no other exists and the next days will prove its validity, but then it will be too Iate. Mr. President, I don't want to talk in detail on the report of Dr. Blix before you that is related to main disarmament tasks, suffice it to say that Iraq had requested this report for a long time and had presented a lot of data in the framework of these tasks and that it welcomes the report and do its utmost in completing ihese iasks as srion as possfble snd aniswer al! tbe questions posed by it. Iraq has alsu completed hvo reports, one concerning anthrax and the other concerning the unmanned planes, which we will deliver to UNIMOVIC. Mr. President, I find myself obliged to bring the attention of the august council to the reality of the already deteriorated humanitarian situation due to the unjust embargo and the delay in receiving humanitarian supplies in accordance with the oil-for-food program for well known reasons. This situation will worsen despite the faet thai the coneemed Iraqi authsrities are satisfying those needs for a reasonable period of time. Yet electricity, potable water,

19 sewage treatment, communications and other essential needs that cannot be stored or distributed will be affected or will be destroyed as it bappened In 1991 and this will lead to a real humanistic tragedy, a human being cannot live by bread.aloae and thus the responsibility of the Secunty Council and the Secretary General is a direct responsibili~ in the event war occurs. Mr. President, The direct humanitarian effects of the mititav aggression means tens of thousands of causalities and complete desmietion to the infrastrueture and spread of epidemics and diseases. All that to coincide with seizing the wark of all United Nations Agencies in Iraq in the fields of health, edueation, relief, preserving the eovironment and other humanitanan activities and the suspension of the oil-for-food program and the withdrawal of all concerned international staff in record time in these circumstances. This is a mat9er that realiy provokes astonishment. This eonduet and the decision to withdraw the inspectors have in fact paved the way for the United States and Bntain to commit their military aggression against Ira+- Hence the delegation of my country deems that the council in order to minimize the size of the catastrophe it shouid renew expeditiously thc work of the oil-for-food program especially that there are humanitarian goods amounting to more than 10 billion dollars on their way to Iraq the delay of which will have dire negative effects particularly those gaods relating to food, medicine and essential civilian needs. Mr. Presideng, In light of the dangers awaiting Iraq, the region and the world I don't believe the gentlemen members of the council and thc Secretary General are in need to be reminded of their responsibilities in accordance with the Charter of the United Nations in keeping international peace and security especially in thc event there is a threat to peace or a violation to it or the occurrence of aggression. The threat of aggression against Iraq by the United States and Britain and the likeiihood uf its occurrence in faet within hours from now compels the council to imrnediately take the necessary steps to ensure international peace and security or reverting it to its stance particularly after the United States had confirmed through its president its intentions to launch war against Iraq and occupying it regardless of the circumstances. In conclusion we would to reiterate that Iraq will cuntinue to work the SeeuriQ Council to present the truth that it is free of weapons of mass destruction and that it hopes the council will continuc to search for a peaceful solution and the continuation of thc inspectors. %hank you Mr. President.

20 New York, 19 March Statement by the Secretary-General to the Security Council Thank you, Mr. President. Excellencies, Needless to say, I fully share the regrets expressed by many members of the Council at the fact that it has not been possible to reach a common position. Whatever our differing views on this complex issue, we must all feel that this is a sad day for the United Nations and the international community. I know that millions of people around the world share this sense of disappointment, and are deeply alarmed by the prospect of imminent war. Let me here pay tribute to the United Nations staff - both international and Iraqi - who have worked so hard in Iraq up to the last possible moment. That includes the inspectors, whose work has now sadly been suspended. I would like to pay special tribute to Dr. [Hans] Blix, Dr. [Mohamed] El Baradei and [Ramiro] Lopes da Silva, the Humanitarian Coordinator, under whose leadership the staff worked in Iraq. Mr. President, it is the plight of the Iraqi people which is now my most immediate concern, and I have been glad to hear that sentiment shared by all the speakers in this debate. In the past twenty years, Iraqis have been through two major wars, internal uprisings and conflict, and more than a decade of debilitating sanctions. The country's vital infrastructure has been devastated, so that it no longer meets the most basic needs for clean water, health or education. Already, Iraq's most vulnerable citizens - the elderly, women and children, and the disabled - are denied basic health care for lack of medicine and medical equipment. Already, nearly one million Iraqi children suffer from chronic malnutrition.

21 Already, Iraqis are heavily dependent on the food ration which is handed out each rnonth to every family in the country. For more than sixty per cent of the population, this ration is their main source of income. Yet many families have to sell part of it to buy clothes or other essentials for their children. All that is true as we speak. And in the short term, the conflict that is now clearly about to start can only make things worse - perhaps much worse. Mr. President, I am sure all members of this Council will agree that we must do everything we can to mitigate this imminent disaster, which could easily lead to epidemics and starvation. Under international law, the responsibility for protecting civilians in conflict falls on the belligerents; in any area under military occupation, responsibility for the welfare of the population falk on the occupying power. Without in any way assuming or diminishing that ultimate responsibility, we in the United Nations will do whatever we can to help. As you know, the humanitarian agencies of the United Nations have for some time been engaged in preparing for this contingency, even while we hoped it could still be averted. We have done our best to assess the possible effects of war, in terms of population displacement and human need, and to position our personnel and equipment accordingly. For these preparations we requested million dollars from donors a month ago, but only 45 million have been pledged, and 34 million dollars received, to date. I'm afraid we shall very soon be coming back with an appeal for much larger sums, to finance actual relief operations - and i earnestly hope that Member States will respond with generosity and speed. We have also examined the situation caused by the suspension of the activities of the Oilfor-Food Programme in Iraq, and ways that the Programme could be adjusted temporarily,

22 to enable us to continue providing humanitarian assistance to the people of Iraq during and after hostilities. Such adjustments would require decisions by this Council. I will therefore submit my specific proposals for the Council's consideration - as suggested in your note, Mr. President. In conclusion, Mr. President, let me express the hope that the effort to relieve the sufferings of the Iraqi people, and to rehabilitate their society after so much destruction, may yet prove to be the task around which the unity of this Council can be rebuilt. Thank you very much.

23 /TO THE UNITED NATIONS Statement by Rlinister for Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany Mr. Joschka Fischer Public Meeting of the Securiv Council on the situation behveen Iraq and Kuwait New York 18 Mzareh 2003

24 M Pres dent, would ke o thank :he Security Counc P #ecidency o itc exce en1 wo 'k a.h s difficult ime The Cecui ty Counc s meeting he e oday,n a drama c ituation A th moment ;he wnrld s ac ing an imm nen' Wi3 in ratq The Secuc ity Counc canno ema n s en4 in thi :uation Today rno e :han ever, oui tack mu: ;t be to ca 'eguard ts 'unction and to pre ewe tc re evance We have come oge,he once mo e in New Yo lk today to empha ize that. The deve opmentc o :he as ew hours have rad ca ly changed the interna ona situation and b ou! ih1 :he work o :he Un ited Na on! on :he g ound o a tand ;ti1 The e deve opments are cause or :he deepes conce 'n. Neverthe es: woold ike to :hank D B x o his brie ing on :he work p ogramme Germany fu unde the cu ren1 C cumstancec upports his app oach

25 The work programme with itc realistic description of the unresoived dicarmament issues now liec before us. It providec clear and convincing guidelines on how to disarm Iraq peacefully within a chort space of time I want to stress thic fact, particularly today. lt is poccible to dicarm Iraq peacefully by upholding these demandc with tight deadlines. Peaceful means have therefore not been exhaucted. Also for that reason, Germany emphatically rejectc the impending war. We deeply regret that our conciderable effortc to dicarm Iraq ucing peaceful meanc in accordance with SC Resolution 1441 seem to have no chance of success. Time and again during the last few weekc, we have collaborated with France and Ruscia to put foward proposalc for a more efficient incpections regime concisting of clear disarmament ctepc with deadlines - most recently on 15 March. Other memberc also cubmitted conctructive propocalc until the final hourc of the negotiationc. We are grateful to them for their efforts.

26 Du ing the as few dayc we have moved s gnificant y close to ou common objnctive Namely that of effective y countering the rick poced by raq weapons o mass dectructian with comolete and comprehenc 've arms con ol. Ecpecia'ly in recent weekc subctantiai progresc wac made in d a.rnamen1 The scrapping o :he A aimoud miss les made Iieadway 70 o ttlem have now been de ;troyed And D B ix polinted th s out he reg me in Baghdad is begiinn:ng uride p *essure to c ea UD :he unanl ; ed questionc on VX and a nthrax. raq c read ness to cooperate was uncaticfactory It was tiesitant and slow The Counci agrees on that. But cnn this serious y be rega ded as grounds or wa with a its errib e concequences? The e c no doubt hat, part cularly in recen4 weekc Baghdad has begun to cooperate more. The information raq has p ov ded to UNMOVIC and the AEA a e stepc in he right d irection Baghdad is meeting more and more of the demands conta ried in the SC Reso utions But why should we now ecpec a y now abandon ou p an o disa.m aa with peacefu means?

27 The ma ority I, the ecu ty Counc memberc bel ieve :ha :here a c? no ground o break in( off the dica.rnamen4 p ocec: carried out unde the )upervi on o :he Uniited Na onc now, n :h connection, would ke o ma ke :he o o~'~nl thi ee p0 intc F= y he ecu ity Counc ha no a ed We mu: counf e that myth The ecu ty Counc has made :va lab e :he n! ument to d arm raa peacefu ly The ecu ty Counc o recpnn: be o wha happeni,nl outcde:heun econd ly. WF? have o tate G ea ly under,he curren c cumi tance the por cy o m tary nterveni on has no c ed b ty does no have :he support o our peop e would no have taken much to save ua d :he un ty o :he ecuria;y Counc The e no ba is in :he UN Charta o a eg me chant e wia:h m tav mean: Thi rd y we have o preserve :he n: pection eg me and o endorce work ng am becaui e we need both afte :he end o m itary ac on, Reco u* an1 84 and 44 are s force even some ad us.ments a e needed

28 a) O a Q, n 'b- o II m?j m I m 'i- O

29 We are deap y cancerned about :he humanitarian consequencec of a war in raq Our task now is to do everyth ing we pocs bly can o avert a humanitab an d isaster, The UN Secr-etary-Genera is to precen propocnls on thic Yecitnrday hn Security Counr- declared itc ead ness to take up :hece p ooosais With :he O!-forl Food progtamme he UN tias provided s ixty per ceni o ttln Iraqi population witli es en1 a supp ies Thic expe ience mus be u ed in '&u e MI Pres dent, A very la ge ma ority o peop e in Germany and ;u ope ate greatly troubled by tie imperiding wa in iraq Oui continent ha ex.perienced :he ha orc o war only oo often. Tho e wha ow ou iuropean his understand that we do not ive nn Venus but, rather, that we are he curviivorc o Marc War is te b e is a grea tragedy o those affeeted and o us a It can only be the very lasi resost wlien a peacefu alterna ivec ea y have been exhaucted Neverthelecc Germany has accepted the nececcity o wa on two nccas onc; du ing the las few yearc because a ~eacefu alternatives had proved unsuccescfu

30 Germany fought cide by cide with its alliec in Kosovo to prevent the mass deportation of the Albanian population and to avert an impending genocide. It did likewice in Afghanistan to combat the brutal and dangerouc terroricm of the Taliban and al Qaida after the terrible attacks on the government and the people of the United States. And we will stick to our commitment in thic war against terror. Today, however, we in Germany do not believe that there is no alternative to military force as the last resort. On the contrary, we feel that Iraq can be dicarmed ucing peaceful meanc. We will therefore ceize any opportunity, no matter how cmall, to bring about a peaceful solution. Thank you.

/ioi4l.22-l. Halskov, Saren

/ioi4l.22-l. Halskov, Saren Halskov, Saren /ioi4l.22-l. - Sendt: Til: Cc: Emne: AD ACTA: Attention: BeskBy: Formel E-post: Journalnr: Klassifikation: Personale indkaldes: 11. februar 2003 05:27 UM - Komcenter (t) milsek@fe-mail.dk;

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Tonny Brems Knudsen, Aarhus Universitet R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention:

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

SSIFI"]Em" I, Indgående. E, E-Meddelelse Amb. Washington. Den 2. Golfkrig indledt (H+L) MODTAGET: KONTOR: UM J.NR: KOPI TIL/FRA: KLASSIFIKATION: u

SSIFI]Em I, Indgående. E, E-Meddelelse Amb. Washington. Den 2. Golfkrig indledt (H+L) MODTAGET: KONTOR: UM J.NR: KOPI TIL/FRA: KLASSIFIKATION: u MODTAGET: KONTOR: UM J.NR: KOPI TIL/FRA: KLASSIFIKATION: u ARKIV: 1 SSIFI"]Em" AKTTYPE: AKTGRUPPE: ADRESSAT: I, Indgående E, E-Meddelelse Amb. Washington @J r-l Den 2. Golfkrig indledt (H+L) E-MEDDELELSE

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Sikkerhed - et nødvendigt onde eller en forretningsenabler?

Sikkerhed - et nødvendigt onde eller en forretningsenabler? Sikkerhed - et nødvendigt onde eller en forretningsenabler? Torben Jørgensen VP, Information Security & Risk Management Global IT, Vestas Wind Systems A/S 1 Sikkerhed - et nødvendigt onde eller en forretningsenabler?

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Strengt fortroligt Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Debated issues regarding witnesses Debate spurred by the 38 th Nordiskt Juristmöte Niels Fisch-Thomsen:

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere