(Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) S7de Aarsberetning om danske Fugle. R. Hørring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) S7de Aarsberetning om danske Fugle. R. Hørring."

Transkript

1 (Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) Fuglene ved de danske Fyr i S7de Aarsberetning om danske Fugle. Af R. Hørring. I 1939 indsendtes fra 29 af de danske Fyr og Fyrskibe til Universitetets zoologiske Museum ialt kun 397 Fugle af 44 Arter, faldet om Natten i Træktiderne. I Følge Fyrmestrenes Optegnelser er yderligere faldet 36 Fugle, nemlig l Blishøne, I Gøg, l Ringdue, S Lærker, 4 Stære, 16 Drosler, 3 Solsorte og S ukendte Fugle; ingen Fugle angives at være faldet overbord. I det hele synes der saaledes i 1939 at være faldet 433 Fugle. Dette er det laveste Tal for fyrfaldne Fugle, der endnu er noteret i Løbet af de S9 Aar, i hvilke der er ført Statistik herover. Fra flere Fyr gøres der opmærksom paa, at usædvanlig faa Fugle saas ved Fyrene i 1939, saaledes skrives f. Eks. fra Lyngvig og Hanstholm Fyr»at det aldrig før har været saa smaat med Fugle ved Fyret«som i Aarsagen hertil er selvfølgelig hovedsageligt det usædvanligt klare Vejr, der vedholdende herskede i de Tider om For- og Efteraaret, da Hovedtrækket finder Sted; en medvirkende Aarsag er dog ogsaa, at de vestjydske Fyrskibe om Efteraaret blev inddraget paa Grund af Krigen, Graadyb Fyrskib saaledes d. lsde Oktober og Horns Rev Fyrskib allerede d. 6te September. Ogsaa under Verdenskrigen gik Tallet paa de fyrfaldne Fugle stærkt ned. En Bedring af disse Forhold vil forhaabentlig atter indtræde, saaledes at det værdifulde Materiale fra Fyrene atter vil strømme ind; ikke helt faa Fuglearter kender vi jo kun ad denne Vej som Gæster i Danmark. De Fyr og Fyrskibe, hvorfra Fugle indsendtes i 1939, var følgende: Graadyb Fyrskib. N. S. M. Toftgaard Nielsen, Fører (22 Fugle fra 14 Nætter).

2 368 (1939) Blaavands Huk Fyr. H. Meinhardt, Fyrmester (13 fra 3 Nætter). Horns Rev Fyrskib. A. N. Kromann, Fører (18 fra 13 Nætter). Lyngvig Fyr. S. G. Jensen, Fyrmester (21 fra 4 Nætter). Lodbjerg Fyr. H. Wilster, Fyrmester (2 fra 1 Nat). Bovbjerg Fyr. O. Riis J ensen, Fyrmester (1 fra 1 Nat). Rubjerg Knude Fyr. G. H. Martens Petersen, Fyrmester (2 fra 1 Nat). Skagen Fyr. E. Fiedler- J eflsen, Fyrassistent (4 fra 2 Nætter). Hirtsholm Fyr. M. Ipsen, Fyrmester (1 fra 1 Nat). Læsø Trindel Fyrskib. Chr. Hansen, Fører (1 fra 1 Nat). Anholt Knob Fyrskib. A. H. Schmidt, Fører (1 fra 1 Nat). Anholt Fyr. M. P. Andersen, Fyrmester (111 fra 12 Nætter). Hesselø Fyr. R. W. Westborg, Fyrmester (14 fra 2 Nætter). Schultz's Grund Fyrskib. J. C. Nielsen, Fører (7 fra S Nætter). Fornæs Fyr. J. A. Tendal, Fyrmester (4 fra 2 Nætter). Sejerø Fyr. E. Born, Fyrmester (18 fra 3 Nætter). Gilleleje Flak Fyrskib. G. J. J. Jilrgensen, Fører (1 fra 1 Nat). Stevns Fyr. H. A. H. Nielsen, Fyrmester (13 fra 6 Nætter). Sprogø Fyr. H. Skytte Jensen, Fyrmester (S fra 2 Nætter). Omø Fyr. F. K. Weber-Hansen, Fyrmester (1 fra 1 Nat). Kjels Nor Fyr. Th. Thoft, Fyrassistent (53 fra 6 Nætter). Æbelø Fyr. H. M. Hansen, Fyrassistent (2 fra 2 Nætter). Helnæs Fyr. S. P. Mortensen, Fyrmester (3 fra 1 Nat). Skjoldnæs Fyr. K. Grumsen, Fyrmester (2 fra 2 Nætter). Christiansø Fyr. J. P. Jakobsen, Fyrmester (8 fra 1 Nat). Dueodde Fyr. Edw. J. H. C. Lund, Fyrmester (1 fra 1 Nat). Gedser Fyr. C. Th. Greve, Fyrmester (40 fra 8 Nætter). Gedser Rev Fyrskib. K. G. T. Hald, Fører (21 fra 14 Nætter). Hyllekrog Fyr. H. Wilster, Fyrmester (7 fra 3 Nætter). Fortegnelse over de Fugle, der er indsendt fra Fyrene som faldet om Natten. (Hver Nat er henregnet til den følgende Dag.) I. Pagonetta glacialis (L.) [Clangula hyemalis (L.)]. Havlit. 1 indsendt. November: 4de Hirtsholm 1 <j2 jun.

3 Tachybaptes minor (Gml.) [Podicipes ruficollis (Pall.)]. Dværglappedykker. I indsendt. November: I4de Kjels Nor I ~ ad. 3. Crex pratensis Bechst. [Crex crex (L.)]. Engsnarre. I indsendt. November: 8de Bovbjerg I ~ jun. 4. Rallus aquaticus L. Vandrikse. 3 indsendt. Marts: 23de Hesselø I~. April: Iode Omø I 0-, Isde Anholt I Gallinula chloropus (L.) Rørhøne. I indsendt. September: IIte Kjels Nor IO- juv. 6. Vanellus cristatus Wolf & Meyer [Vanellus vanellus (L.)]. Vibe. 2 indsendt. Marts: 30te Horns Rev I~. April: I2te Skagen I~. 7. Charadrius pluvialis L. [Ch. apricarius L.]. Hjejle. 2 indsendt. Oktober: Isde Blaavands Huk I ~ ad. November: I6de Skjold næs I Eudromias morinellus L. Pomeransfugl. I indsendt. August: 24de Lyngvig I O- jun. 9. Ægialitis hiaticula (L.) [Charadrius hiaticula L.]. Alm. Præstekrave. I indsendt. Oktober: I3de Blaavands Huk I ~ jun. IO. Numenius arquata (L.) Storspove. 1 indsendt. August: 6te Graadyb I ~ jun. 11. Actitis hypoleuca (L.) Mudderklire. 1 indsendt. August: 6te Graadyb 1 O- ad. 12. Machetes pugnax (L.) [Philomachus pugnax (L.)]. Brushane. 2 indsendt. August: 24de Lyngvig l ~ jun. Oktober: Isde Blaavands Huk I ~ jun. 13. Tringa alpina L. [Calidris alpina (L.)]. Alm. Ryle. 3 indsendt. Februar: 24de Anholt April: I2te Skagen l~. Oktober: I2te Anholt 1 ~ jun. 14. Gallinago scolopacina Bp. [Capella gallinago (L.)]. Horsegøg. 1 indsendt. November: ste Skjoldnæs 1 ~ ad. Viden.k. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd

4 370 IS. Sterna hirundo L. Fjordterne. indsendt. August: IIte Graadyb l ~ jun. 16. Alca torda L. Alk. l indsendt. April: ste Horns Rev l ~ ad. 17. Cypselus apus L. [Apus apus (L.)]. Mursejler. 3 indsendt. August: 2]de Lyngvig 3 (2 <3 jun., I ~ jun.). 18. Lanius collyrio L. Rødrygget Tornskade. I indsendt. Oktober: I6de Gedser l. 19. Alauda arvensis (L.). Sanglærke. Januar :I9de Sprogø I <3. 22de Sejerø 8 <3, Sprogø 3 <3. 24de Stevns l <3. Februar: I2te Fornæs 2 <3. I7de Stevns l <3. 24de Anholt 5 <3. Marts: 2]de Hesselø 2~. April: I]de Læsø Trindel I~, Anholt I~. Oktober: 9de Dueodde I ~ ad. I]de Sejerø I ~ ad. I4de Blaavands Huk I ~ jun., Anholt 1<3. Isde Anholt I ~ jun. I6de Anholt I ~ ad. I8de Kjels Nor 21 (IO d, 3 ~ ad., 3 ~ jun.), Gedser 2 <3, Hyllekrog l ~ jun. November: 8de Æbelø l <3, Gedser l d. IIte Æbelø l d. I4de Hes-. selø I d, Gedser l ~ ad. Isde Stevns l d. 20. Sturnus vulgaris L. Stær. Februar: Iode (Hyllekrog 1)1). I2te Graadyb I <3, Lodbjerg 2 <3, Fornæs I <3, Hyllekrog l <3, Isde Helnæs 3 d. 22de Skagen 2 <3. Marts: 24de Horns Rev I ~ jun. 2sde Graadyb 2 <3, Horns Rev I ~. 26de Horns Rev l d. 28de Graadyb I~. April: ]dje Graadyb I ~ jun., Horns Rev l~. 4de Horns Rev l~. Iode Horns Rev 2 <3. IIte Horns Rev l d. I2te Graadyb I ~, Horns Rev 2~. I]de Anholt 2 ~ jun. 2]de Lyngvig l d, 26de Anholt l. Oktober: Iode Anholt 2 (l <3, l ~ ad.). I2te Anholt I ~ ad. 20de Christiansø 6 (2 d, 4 ~ jun.). 22de Schultz's Grund I d jun. 2]de Stevns l ~ jun. 24de Gedser I <3 jun. November: 4de (Anholt 2). I4de Kjels Nor 2 (l d, I ~ ad.). I9de Gedser I d ad. 1) I Klammer er, efter Fyrmestrenes Oplysninger, vedføjet Tallet paa de faldne Stære.

5 Sylvia cinerea Bechst. [S. communis Lath.]. Tornsanger. 1 indsendt. September: I3de Gedser Rev 1 er. 22. Sylvia atricapilla (L.). Munk. 2 indsendt. Oktober: Isde Graadyb l er. I6de Anholt 2 er 23. Sylvia hortensis Bechst. [S. borin (Bodd.)]. Havesanger. August: 24de Lyngvig 1 er. September: I3de Lyngvig 12 (6 er, 65;2 jun.), Gedser Rev 1 er 24. Acrocephalus phragmitis (Bechst.) [A. schoenobaenus (L.)]. Sivsanger. 2 indsendt. August: I7de Gedser Rev 1. 24de Lyngvig 1 5; Phylloscopus trochilus (L.). Løvsanger. 6 indsendt. Maj: I9de Graadyb 1. August: 24de Rubjerg Knude 2 (1 er, 15;2). 28de Horns Rev l. September: I6de Gedser Rev 1 5;2ad. Oktober: I6de Anholt 1 er. 26. Phylloscopus rufus (Bechst.) [P. collybita (Vieill.). Gransanger. 1 indsendt. Oktober: I4de Gedser Rev 15;2 jun. 27. Regulus cristatus Koch [R. regulus (L.)]. Fuglekonge. 15 indsendt. Oktober: I4de Gedser Rev 6 (3 er, 35;2). I6de Anholt 1 er, Gedser' 2 (1 er, 15;2). I8de Anholt 1 er, Kjels Nor 2 (l.er, 15;2), Hyllekrog 25;2. November: I2te Gedser 15; Anthus pratensis (L.). Engpiber. 5 faldt. April: 9de Horns Rev 1 5;2. I2te Graadyb 15;2 jun. I3de Anholt 1 er. Oktober: I4de Graadyb l. Isde Graadyb l. 29. Anthus obscurus [A. spinoletta (L.)]. Skærpiber. I indsendt. Oktober: Isde Graadyb l. 30. Anthus arboreus Bechst. [A. trivialis (L.)]. Skovpiber. l indsendt. Maj: I7de Schultz's Grund Motacilla alba L. Hvid Vipstjert. 1 indsendt. April: IIte Horns Rev 1 er. 32. Turdus iliacus L. (1766) [Y. musicus L. (1758)]. Vindrossel. April: I3deAnholt 15;2. Isde Anholt 5 (I er, 45;2). I6deStevns 15;2. 24*

6 372 Oktober: Iode Anholt 3 (16 ad., 16 jun., l ~ jun.). I]de Blaavands Huk 2 (16, l ~jun.). I4de Blaavands Huk I 6 jun., Anholt 2 (16, I ~ jun.). Isde Blaavands Huk 2 ~ jun., Anholt l ~ ad. I6de Anholt 4 (16 jun., 2 ~ ad., I ~ jun.). I8de Kjels Nor l 6, Gedser l ~jun. November: I]de Kjels Nor I ~ jun. I4de Hesselø 8 (26 jun., 3 ~ ad., 3 ~ jun.), Fornæs l ~ jun. Kjels Nor 2 (16 jun., I ~ ad.). Gedser 20 (16 ad., 76 jun., 5 ~ ad., 7 ~ jun.). Isde Stevns I 6 jun., Kjels Nor 8 (I 6 ad., 26 jun., 4 ~ jun.), Gedser 2 (16 jun., l ~ad.). I9de Kjels Nor 4 (16 ad., I 6 jun., 2~ ad.), Gedser 2 (I 6 jun., I ~ ad.). 33. Turdus musicus L. (1766) [T. ericetorum Turton]. Sangdrossel. April: Iode Horns Rev l ~ ad. I]de Anholt 3 (26 jun., l ~ ad.). Isde Anholt 10 (56 ad., 56 jun.). I6de Stevns 3 (16 jun., 2 ~ ad.). I8de Stevns I 6 jun. 26de Anholt 6 (26 ad., 4 ~ ad.). Oktober: 6te Sejerø 2 (16 ad., 16 jun.). Iode Anholt 16 jun. IIte Anholt 8 (46 ad., 26 jun., I ~ ad., l ~ jun.). I2te Graadyb 16 jun., Anholt 2 (16, I ~jun.). I]de Graadyb I6, Blaavands Huk l 6 jun., Sejerø 7 (36 ad., 26 jun., 2 ~ jun.). I4de Graadyb l 6 jun., Blaavands Huk 2 (16 ad., I~jun.), Anholt 4 (16 ad., I~ad., 2 ~ jun.), Schultz's Grund I 6 jun. Isde Graadyb l 6 jun., Blaavands Huk I ~ ad., Anholt 5 (2 6 ad., 2 ~ ad., I ~ jun.). I6de Anholt II (36 ad., 26 jun., 2 ~ ad., 4 ~ jun.). I7de Anholt 3 (26 ad., l 6 jun.). I8de Anholt 3 (26, I ~jun.), Gilleleje Flak 16 ad., Kjels Nor 4 (26 jun., 2 ~ jun.), Gedser 2 (16 ad., l~ad.). 20de Christiansø 2 (16 ad., l ~ad.). 22de Schultz's Grund I~jun. November: I4de Hesselø 26 jun., Kjels Nor I ~ jun., I9de Gedser I~ad. 34. Turdus pilaris L. Sjagger. Januar: I9de Sprogø I ~ jun. April: Isde Anholt I~. I8de Stevns I~. 26de Anholt I Turdus merula L. Solsort. April: Isde I ~. November: I9de l ~ jun.

7 Saxicola oenanthe (L.) [Oenanthe oenanthe (L.)]. Digesmutte. April: I4de Graadyb Ier. 37. Ruticilla phoenicura (L.) [Phoenicurus phoenicurus (L.)]. Rødstjert. Maj: I7de Graadyb Ier, Hyllekrog Ier. I9de Graadyb Ier. Oktober: I4de Gedser Rev I~. 38. Ruticilla titys (Scop.) [Phoenicurus ochrurus gibraltariensis (Gm!.)]. Husrødstjert. I indsendt. April: 9de Horns Rev I~. 39. Erithacus rubecula (L.). Rødkælk. April: I8de Stevns Ier ad., 26de Anholt l er jun. September: I4de Gedser Rev 4 (2 er jun., 2~ jun.). Oktober: I4deGedser Rev 4 (2 er, 2 ~ jun.). I6deAnholt 2 (1 er ad., I er jun.). I8de Kjels Nor 4 (I er ad., 2 er jun., l ~ ad.), Gedser 2 er jun., Hyllekrog 2 ~ jun. November: Isde Kjels Nor Ier jun. 40. Muscicapa atricapilla L. [Ficedula hypoleuca (Pall.)]. Broget Fluesnapper. September: I]de Lyngvig I ~jun. 41. Fringilla coelebs L. Bogfinke. April: ste Horns Rev l er. Oktober: Isde Gedser Rev 1~. 42. Fringilla montifringilla L. Kvækerfinke. April: 26de Anholt l ~. Oktober: IIte Anholt 2 ~ ad. I]de Schultz's Grund 2 er. I4de Anholt l er. I7de Anholt Ier ad. 2]de Stevns l er. 43. Cannabina flavirostris (L.) [Carduelis flavirostris (L.)]. Bjergirisk. Oktober: 26de Schultz's Grund I~jun. 44. Emberiza schoeniclus (L.). Rørspurv. Oktober: I2te Anholt I~jun. I7de Anholt 3 (2 er, l ~ ad.). Alle de ovennævnte Arter kendtes tidligere som faldet ved de danske Fyr.

8 374 Oversigt over de Nætter, da Fugle er kommet til Fyrene. Hver Nat henregnes til den følgende Dag. - Tallet efter Vindretningen betegner Vindstyrken efter Beauforts Skala (0--12). Andre Forkortelser: R. = Regn, Tg. = Taage, av. = Overtrukket, Sko = Skyet, D. = Dis, T. = Torden, V. F. = ved Fyret, v. L. = ved Lanternen, v. R. = ved Ruderne. 19de Januar. Graadyb. S.S.ø. 4. D. Tg. Enkelte Lærker og Stære v. P. Blaavands Huk. ø. 5. R. Endel Regnspover v. F. Sprogø. ø.s.ø. 4. D. 2 Fugle f. Alauda arvensis. Sprogø I. Turdus pi/aris. Sprogø l. 22de Januar. Graadyb. S.ø. 2. Tg. Enkelte Lærker v. F. Blaavands Huk. ø.s.ø. 2. Endel Smaaf. v. F. Horns Rev. S.ø. 2. D. Endel Stære v. Skibet. Sejerø. S.ø. 3. Tg. 8 Lærker f. Sprogø. S.ø. 4. Tg. 3 Lærker f. Alauda arvens is. Sejerø 8, Sprogø 3. 23de Januar. Horns Rev. s.ø. 3. Gv. Enkelte Stære v. Skibet. 24de Januar Horns Rev. N. 3. Gv. Enkelte Lærker og Stære v. Skibet. Sejerø. S.ø. 1. Endel Lærker i Straalerne. Stevns. S., S.S.V. 2. D. l Lærke f. Alauda arvensis. Stevns 1. 28de Januar Bovbjerg. ø. 4. R. D. 2 Lærker mod L. 6te Februar. Graadyb. V.S.V. 4. D. l Stær saas. 9de Februar. Graadyb. V. 3. D. l Stær saas. Bovbjerg. V.S.V. 4. Tg. Enkelte Stære v. L. 10de Februar. Hyllekrog. S.V. 6. R. Enkelte Fugle v. L. l Stær f., ikke inds. Sturnus vulgaris. (Hyllekrog 1). Il te Februar. Graadyb. V.N.V. 3. Tg. l Flok Stære saas. Horns Rev. V.S.V. 3. D. En mindre Flok Lærker v. Skibet. Bovbjerg. V.N.V. 4. D. ca. 20 Stære v. L. fra Midnat til KI. 5. Nordborg. V.N.V. 5. Gv. R. D. Enkelte Stære v. L.

9 375 12te Februar. Graadyb. V.S.V. 5. Let D. En Flok Stære v. Skibet, l f. Lodbjerg. V. 5. R. D. 2 Stære f. Schultz's Grund. V.S.V. 4. R. 2 Stære v. Skibet. Fornæs. V. 5. av. R. Tg. Endel Stære og enkelte Lærker v. L. 3. f. Hyllekrog. S.V. 6. R. D. Enkelte F. v. R. paa Hundevagten, I Stær f. Nordborg. V. 7. av. D. Stære v. Ruderne, Træk af Lærker. Alauda arvensis. Fornæs 2. Sturnus vulgaris. Graadyb 1, Lodbjerg 2, Fornæs 1, Hyllekrog 1. 15de Februar. Graadyb. V. 3. D. Enkelte Stære v. F. Helnæs. V. 5. R. D. 3 Stære f. Sturnus vulgaris. Helnæs 3. 16de Februar. Graadyb. V. 3. Let Tg. Enkelte Stære v. F. Bovbjerg. V.S.V. 4. av. Talrige Stære v. R. fra Midnat til KJ. 3. Lodbjerg. S.V. 4. D. Nogle Stære v. R. 17de Februar. Stevns. V.S.V. 3. av. I Lærke f. Vejrø. V. 3. av. Let D. 2 Lærker f., ikke inds. Alauda arvens is. Stevns I. 18de Februar. Anholt. S.V. 7. Snebyger. Enkelte Stære v. R. Stevns. S.V R. Endel Lærker v. R. Dueodde. S.S.V. 4. Sko D. Enkelte Stære v. R. 21 de Februar. Hesselø. N.N.Ø. 3. Endel Stære V. L. 22de Februar. Skagen. ø. 3. av. 2 Stære f. Sturnus vulgaris. Skagen 2. 24de Februar. Anholt. s.ø. 5. D. Enkelte Stære og Lærker v. R.; 6 Fugle f. Tringa alpina. Anholt 1. Alauda arvensis. Anholt 5. 25de Februar. Sejerø. ø. 3. av. Tg. Endel Lærker v. F. 26de Februar. Lodbjerg. S.V. 4. D. Nogle Stære v. R.

10 376 2den Marts. Lodbjerg. S.ø. 4. Tg. Nogle Stære v. R., Viber hørtes. 3dje Marts. Hanstholm. S.V. Ov. R. D. Endel Regnspover, Strandskader og Stære v. R. 4de Marts. Graadyb. S.S.ø. 3. Letsk. Endel Lærker v. F. 5te Marts. Graadyb. S.S.ø. 5. R. D. I Stær v. Skibet. II te Marts. Anholt. ø.s.ø. 1. D. Enkelte Stære og Lærker v. R., I Lærke f., ikke inds. 12te Marts. Graadyb. ø.s.ø. 1. Klart. I Stær paa Skibet. 18de Marts. Stevns. N.V. 3. Klart. Endel Stære v. R. 21de Marts. Horns Rev. ø. 3. R. En Flok Stære v. Skibet. 23de Marts. Graadyb. S.ø. 5. Ov. Slud. Træk af Solsorte og Stære forbi Skibet. Horns Rev. ø. 5. Slud. Store Flokke Viber, enkelte Stære og Solsorte trak mod ø. Hesselø. S.ø. 4. Sne. 3 Fugle f. Rallus aquaticus. Hesselø I. Alauda arvensis. Hesselø 2. 24de Marts. Graadyb. ø. 3. Sko I Rødben paa Skibet. Horns Rev. ø.s.ø. 4. OV. Enkelte Stære og Solsorte V. F., I Stær f. Sturnus vulgaris. Horns Rev 1. 25de Marts. Graadyb. ø. 3. Letsk. Enkelte Stære V. F., 2 f. Horns Rev. ø. 3. Halvklart. Enkelte Stære V. Skibet, I f. Sturnus vulgaris. Graadyb 2, Horns Rev l. 26de Marts. Horns Rev. N.Ø. 4. Letsk. Enkelte Stære V. Skibet, I f. Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.

11 377 28de Marts. Graadyb. ø. 3. Ov. I Stær f. Horns Rev. N.Ø. 7. R. Enkelte Stære trak mod ø. Sturnus vulgaris. Graadyb I. 30te Marts. Graadyb. ø.s.ø. Sko 2 Stære og I Rørhøne paa Skibet. Horns Rev. ø. 4. R. Krager, Stære, Bogfinker og Viber saas v. F., I Vibe f. VanelIus cristatus. Horns Rev I. 3dje April. Graadyb. S.ø. 2. D. 4 Stære og 8 Solsorte paa Skibet, I Stær f. Horns Rev. s.ø. 1. R. Endel Stære v. Skibet, I Stær f. Sturnus vulgaris. Graadyb I, Horns Rev I. 4de April. Graadyb. S.S.V. 1. D. Mange Stære v. Skibet. Horns Rev. s.ø. 1. R. Enkelte Stære og Solsorte saas, I Stær f. Bovbjerg. I Blishøne f., ikke inds. Anholt. S. 2. Tg. I Flok Stære v. R. Halskov Rev. V.S.V. 2. D. ca. ISO Stære v. Fyret fra Kl. 2 til Kl Sturnus vulgaris. Horns Rev 1. 5te April. Horns Rev. S.V. 2. R. Enkelte Stære, Solsorte, Krager og Bogfinker v. F., 2 Fugle f. Skagens Rev. V.S.V. Enkelte Han-Bogfinker ombord. Schultzts Grund. S.V. 1. Tg. 2 Stære paa Skibet. Halskov Rev. S.V. 2. Halvklart. Kl fløj en Flok Stære mod ø. fulgt af 2 Høge, der fløj en paa hver Side af Flokken; Stærene skreg og fløj tæt sammen; intet Angreb saas herfra. Alca torda. Horns Rev 1. Fringilla coelebs. Horns Rev l. 6te April. Omø. S.V. 2. Tg. Fuglekonger om Fyret fra Midnat til Dag. 8de April. Schultzts Grund. N.V. 1. Tg. 6 Stære og enkelte Bogfinker paa Skibet. 9de April. Horns Rev. V.S.V. 1. Ov. Smaaf. v. F., 2 f. Læsø Rende. s.s.ø. 1. Tg. Enkelte Bogfinker og Stære paa Skibet. Anholt Knob. Vind O. Tg. Lærker, Bogfinker og Fuglekonger v. Skibet. Schultzts Grund. N.Ø. 1. Tg. Endel Stære paa Skibet. Anthus pratensis. Horns Rev 1. Ruticilla titys. Horns Rev l.

12 378 IOde April. Graadyb. S Letsk. 1 Stær v. Skibet. Horns Rev. 0.S av. Skovsnepper, Raager, Drosler og Stære v. Fyret, 3 Fugle f. Skagens Rev D. Mange Bogfinker og enkelte Fuglekonger ombord. Omø. Vind O. Klart. 1 Vandrikse f. Læsø Trinde!' Vind O. D. Endel Smaafugle v. Skibet, 1 Lærke f., ikke inds. Læsø Rende. V. 1. Tg. Enkelte Bogfinker og Stære paa Skibet. Rallus aqua/ieus. Omø I. S/urnus vulgaris. Horns Rev 2. Turdus musieus. Horns Rev l. 11 te April. Horns Rev. S Klart. Enkelte Stære saas, 2 Fugle f. S/urnus vulgaris. Horns Rev 1. Mo/aeilla alba. Horns Rev 1. 12te April. Graadyb. S D. Nogle Stære, 1 Tornskade, 2 Bogfinker og 1 Gærdesmutte v. Skibet, 2 Fugle f. Horns Rev. S Klart. Endel Stære saas, 2 f. Skagen. S. 1. Tg. Endel Stære v. R. 2 Fugle f. Schultz's Grund. S Sko 1 Stær og I Vipstjert paa Skibet. VanelIus eris/a/us. Skagen I. Tringa alpina. Skagen 1. S/urnus vulgaris. Graadyb l, Horns Rev 2. An/hus pra/ensis. Graadyb I. 13de April. Læsø Trinde!' Vind O. D. Endel Smaaf. v. Skibet om Natten og Morgenen, 1 Lærke f. Anholt. S. 3. D. 8 Fugle f. Stevns Klart. Endel Rødkælke V. R. Alauda an;ensis. Læsø Trindel 1, Anholt 1. S/urnus vulgaris. Anholt 2. An/hus pra/ensis. Anholt l. Turdus iliaeus. Anholt 1. Turdus musieus. Anholt 3. 14de April. Graadyb. S.S.V. 3. D. I Digesmutte f. Anholt Knob. S.S.V. 2. Tg. Enkelte Stære v. Skibet. Saxieola oenan/he. Graadyb I. 15de April. Hirtsholm. S.V. 1. av. D. En Mængde Trækfugle hørtes og saas V. F. Anholt. S.V. 2. R. 18 Fugle f. Dueodde. S av. Tg. Endel Rødkælke og 3 Stære v. F.

13 Rallus aquaticus. Anholt l. Turdus iliacus. Anholt 5. Turdus musicus. Anholt 10. Turdus pilaris. Anholt l. Turdus merula. Anholt 1. l6de April. 379 Stevns. V.S.Y.-S.Y R D. 4 Fugle f. Turdus iliacus. Stevns l. Turdus musicus. Stevns 3. l8de April. Stevns. N.V. 2. Klart. 3 Fugle f. Turdus musicus. Stevns l. Turdus pilaris. Stevns 1. Erithacus rubecula. Stevns 1. 22de April. Anholt. S.S.V. 3. Ov. 1 Ringdue f., ikke inds. 23de April. Lyngvig. N.V Sko R I Stær f. Sturnus vulgaris. Lyngvig l. 2Sde April. Anholt. ø.s.ø. 4. OV. Enkelte Fugle V. F., I Drossel f., ikke inds. Dueodde. S.S.V. 4. D. En hvid Vipstjert V. R 26de April. Anholt. N. 5. R 10 Fugle f. Sturnus vulgaris. Anholt 1. Turdus musicus. Anholt 6. Turdus pilaris. Anholt 1. Erithacus rubecula. Anholt 1. Fringilla montifringilla. Anholt I. 29de April Horns Rev. Ø.N.Ø. 3. OV. 1 Bogfinke og 1 Fuglekonge ISde Maj. v. Skibet. Graadyb. ø. 2. Letsk. I Slørugle paa Skibet. 16de Maj. Graadyb. Ø.N.Ø. 1. OV. D. R 2 Rødstjerte paa Skibet. Anholt. R Enkelte Smaafugle v. R, '1 Drossel og 3 ukendte f., intet inds. Stevns. N.N.Ø R Tg. D. Endel Brogede Fluesnappere og Sivsangere V. R Omø. N. 3. Ov. R Fuglekonger og Rødkælke om F. Vejrø. N. 3. R En Mængde Smaaf., mest Rødstjerte, om L. fra Kl. 23 til Kl. 3.

14 17de Maj. 380 Graadyb. S.ø. 1. R. D. I Rødstjert f. Schultz's Grund. S. 1. Tg. I Skovpiber f. Hyllekrog. S. 5. R. Tg. Mange Fugle ved R. I Rødstjert f. Anthus arboreus. Schultz's Grund l. Ruticilla phoenicura. Graadyb 1, Hyllekrog l. 18de Maj. Læsø Trinde!' S. V. 3. R. Endel Stære, Lærker og Svaler v. Fyrskibet. 19de Maj. Graadyb. V.S.V. 3. av. 2 Fugle f. Phylloscopus trochilus. Graadyb 1. Ruticilla phoenicura. Graadyb 1. 7de juni. Graadyb. N.V. 3. Klart. I Mursejler v. Skibet i 3 Timer. 19de juni. Schultz's Grund. N.V. 3. R. D. 1 Stær 22de juni. paa Skibet. Skagens Rev. S. 3. Letsk. Enkelte Stæreunger ombord. 23de juni. Skagens Rev. V.S.V. 4. Store Flokke unge Stære ombord. 28de juni. Schultz's Grund. S.V. 3. av. 1 ung Stær paa Skibet. Il te juli. østre Flak. V ung Stær paa Skibet. Schultz's Grund. V.N.V Stære v. Skibet. 6te August. Graadyb. V. 3. R. D. 2 Fugle f. Numenius arquata. Graadyb l. Actitis hypoleuca. Graadyb 1. 7de August. Hanstholm. ø. 2. av. R. Drosler og Regnspover v. F. II te August. Graadyb. N.V. 2. Halvklart. I Strandskade v. Skibet, I Fjordterne f. Sterna hirundo. Graadyb l.

15 17de August. 381 Gedser Rev. N.N.V. 1. Sko l Sivsanger f. Acrocephalus phragmitis. Gedser Rev I. 23de August. Horns Rev. S.V. 2. OV. Flere Fluesnappere paa Skibet. Lyngvig. S.V. 2. OV. Endel Fugle i Straalerne, 3 Mursejlere f. Hanstholm. v. 1. OV. Regnspover og Drosler V. F. Cypselus apus. Lyngvig 3. 24de August. Graadyb. N.N.V. 1. Klart. II Strandskader fløj mod N. Lyngvig. V.N.V. 1. OV. Endel Fugle i Straalerne, 4 f. Hanstholm. V. 1. OV. Endel Regnspover og en Mængde Smaaf. V. F. Rubjerg Knude. S. V. 1. D. Mange Smaaf. om L. fra KI. 130 til 330, 2 f. Eudromias morinellus. Lyngvig l. Machetes pugnax. Lyngvig l. Sylvia hortensis. Lyngvig l. Acrocephalus phragmitis. Lyngvig l. Phylloscopus trochilus. Rubjerg Knude 2. 28de August. Horns Rev. Vind O. OV. Flere Smaaf. V. F. I Løvsanger f. Phylloscopus trochilus. Horns Rev I. Il te September. Kjels Nor. S.S.V. 2. Sigtbart. l Rørhøne f. Gallinula chloropus. Kjels Nor 1. 13de September. Blaavands Huk Endel Smaaf. om F. Lyngvig Ov. R. 13 Fugle f. Gedser Rev R. 2 Viber og l Rødkælk v. F., 2 Fugle f. Sylvia hortensis. Lyngvig 12, Gedser Rev l. Sylvia einerea. Gedser Rev 1. Muscicapa atricapilla. Lyngvig 1. 14de September. Gedser Rev. S. 2. OV. Endel Rødkælke V. F., 4 f. Erithacus rubecula. Gedser Rev 4. 15de September. Anholt. OV. l Gøg og l ukendt faldt, ikke inds. 16de September. Gedser Rev. N Sko Enkelte Smaaf. V. F. I Løvsanger f. Phylloscopus trochilus. Gedser Rev l.

16 382 3dje Oktober. Røsnæs. N.Ø. 4. Klart. Store Flokke Stære v. F.; fløj bort mod S.V. 6te Oktober. Sejerø. Ø.N.Ø Sko Sigtbart. 2 Sangdrosler f. Turdus musicus. Sejrø 2. 9de Oktober. Dueodde. S.ø. 3. Sko R. I Lærke f. Alauda arvensis. Dueodde 1. lade Oktober. Anholt. Ø.N.Ø. 5. OV. 6 Fugle f. Sturnus vulgaris. Anholt 2. Turdus iliacus. Anholt 3. Turdus musicus. Anholt I. II te Oktober. Blaavands Huk. ø. 2. Endel F. om F. Anholt. ø. 5. Ov. IO Fugle f. Stevns. ø-s.ø R. D. Endel Smaafugle V. R., I Vindrossel f., ikke inds. Turdus musicus. Anholt 8. Fringilla montifringilla. Anholt 2. 12te Oktober. Graadyb. S.ø. 5. R. I Sangdrossel f. Anholt. ø.s.ø. 5. OV. 5 Fugle f. Tringa alp ina. Anholt l. Sturnus vulgaris. Anholt 1. Turdus musicus. Graadyb l, Anholt 2. Emberiza schoeniclus. Anholt 1. 13de Oktober. Graadyb. N.Ø. 4. D. I Sangdrossel f. Blaavands Huk. ø. s. D. 4 Fugle f. Schultz's Grund. ø.s.ø. 3. R. Endel Smaaf. v. F. 2 Kvækerfinker f. Sejerø. ø. 4. R. Sigtbart. 8 Fugle f. Aegialitis hiaticula. Blaavands Huk l. Alauda arvensis. Sejerø I. Turdus iliacus. Blaavands Huk 2. Turdus musicus. Graadyb l, Blaavands Huk I, Sejerø 7. Fringilla montifringilla. Schultz's Grund 2. 14de Oktober. Graadyb. ø. 3. R. D. 2 Fugle f. Blaavands Huk. ø. 3. OV. R. 4 Fugle f. Anholt. S.ø. 5. OV. 8 Fugle f. Schultz's Grund. ø. 3. R.

17 383 Enkelte Smaaf. v. F., l Sangdrossel f. Gedser Rev. S.S.V. 3. Ov. D. 12 Fugle f. Alauda arvens is. Blaavands Huk l, Anholt 1. Phylloscopus rufus. Gedser Rev I. Regulus cristatus. Gedser Rev 6. Anthus pratensis. Graadyb 1. Turdus iliacus. B1aavands Huk l, Anholt 2. Turdus musicus. Graadyb 1, Blaavands Huk 2, Anholt 4, Schultz's Grund l. Erithacus rubecula. Gedser Rev 4. Ruticilla phoenicura. Gedser Rev 1. Pringilla montijringilla. Anholt l. lsde Oktober. Graadyb. S.V. 6. R. D. 4 Fugle f. Blaavands Huk. N.V. s. Ov. R. S Fugle f. Anholt Knob. S.V. 3. Tg. Mange Smaaf. om Skibet. Anholt. 0.S Ov. 7 Fugle f. Gedser Rev. S.S.V. 2. D. Ov. 1 Bogfinke f. Charadrius pluvialis. Blaavands Huk l. Machetes pugnax. Blaavands Huk l. Alauda arvensis. Anholt 1. Sylvia atricapilla. Graadyb l. Anthus pratensis. Graadyb l. Anthus obscurus. Graadyb l. Turdus iliacus. Blaavands Huk 2, Anholt 1. Turdus musicus. Graadyb l, Blaavands Huk I, Anholt 5. Pringilla coelebs. Anholt 1. 16de Oktober. Anholt. S.0. S. R. 22 Fugle f. Gedser. S.V R. D. 3 Fugle f. Lanius collurio. Gedser 1. Alauda arvensis. Anholt l. Sylvia atricapilla. Anholt 2. Phylloscopus trochilus. Anholt 1. Regulus cristatus. Anholt 1, Gedser 2. Turdus iliacus. Anholt 4. Turdus musicus. Anholt 11. Erithacus rubecula. Anholt 3. 17de Oktober. Læsø Trinde!' N. 1. Halvklart. Enkelte Lærker og 2 Halemejser v. Skibet. Anholt Ov. 7 Fugle f. Turdus musicus. Anholt 3. Pringilla montijringilla. Anholt l. Emberiza schoeniclus. Anholt 3.

18 384 l8de Oktober. Bovbjerg. S. 1. Klart. Ca. 10 Smaaf. v. F. fra Midnat til KI. 5. Anholt. ø. 4. Sko R. Tg. 4 Fugle f. Gilleleje Flak. ø. 1. Sko 1 Sangdrossel f. Kjels Nor. S. 2. OV. 32 Fugle f. Gedser. S.ø D. 7 Fugle f. Hyllekrog. ø.s.ø. 3. D. 5 Fugle f. Alauda arvensis. Kjels Nor 21, Gedser 2, Hyllekrog l. Regulus cristatus. Anholt l, Kjels Nor 2, Hyllekrog 2. Turdus iliacus. Kjels Nor l, Gedser l. Turdus musicus. Anholt 3, Gilleleje Flak l, Kjels Nor 4, Gedser 2. Erithacus rubecula. Kjels Nor 4, Gedser 2, Hyllekrog 2. 20de Oktober. Christiansø. ø. 6. Ov. R. 8 Fugle f. Dueodde. ø. 6. R. Mange Stære V. R. Stumus vulgaris. Christiansø 6. Turdlls musicus. Christiansø 2. 22de Oktober. Læsø Trinde!' Vind O. Klart. 2 Grønirisker Schultz's Grund. ø. 2. Klart. 2 Fugle f. Stumus vulgaris. Schultz's Grund l. Tllrdus musicus. Schultz's Grund l. og 6 Lærker V. Skibet. 23de Oktober. Stevns. S.V R. D. Endel Stære og Smaaf. v. R. fra Midnat til KI. 4. Dueodde. S. 3. Ov. 8 Fuglekonger og 12 Stære V. L. Stumus vulgaris. Stevns l. Fringilla montijringilla. Stevns l. 24de Oktober. Gedser. S.V. 4. R. 1 Stær f. Stumus vulgaris. Gedser l. 26de Oktober. Schultz's Grund. S.ø. 1. Sko I Bjergirisk f. Cannabina jlavirostris. Schultz's Grund l. 1ste' N ovem bero Anholt. ø. 1. OV. Enkelte Fuglekonger paa R. 4de November. Hirtsholm. S.ø. 5. OV. 1 Havlit f. Anholt. S.ø. 6. Ov. Endel Fugle om F., 2 Stære og 3 Drosler f., intet inds. Pagonetta glacialis. Hirtsholm l. Stumus vlllgaris. (Anholt 2). 5te November. Anholt. S.ø. 6. R. Enkelte F. om F., 1 Drossel f.) ikke inds.

19 385 Fornæs. S.ø. 3. av. R Enkelte Stære og Vindrosler v. R Skjoldnæs. ø. 6. R l Horsegøg f. Gallinago scolopacina. Skjoldnæs l. 7de November. Fornæs. S.S.ø. 3. av. R Enkelte Stære og Drosler paa R 8de November. Bovbjerg. S.ø. 4. R D. I Engsnarre f. Æbelø. S. 2. av. D. l Lærke f. Dueodde. S. 4. Sko 3 Stære og l Fuglekonge v. R Gedser. S.ø. 3. R D. Endel Smaaf. V. F. I Lærke f. Crex pratensis. Bovbjerg 1. Alauda arvensis. Æbelø l, Gedser 1. IOde N ovem bero Fornæs. V.S.V. 3. av. Tg. Enkelte Stære og Vindrosler V. R. 11 te November. Æbelø. S.V. 4. Sko R 1 Lærke f. Alauda arvensis. Æbelø 1. 12te November. Dueodde. S. 3. av. 3 Lærker V. R, I f., ikke inds. Gedser. S.S.V. 3. Tg. l Fuglekonge f. Regulus cristatus. Gedser 1. 13de November. Kjels Nor. V. 3. Letsk. Sigtbart. l Vindrossel f. Turdus iliacus. Kjels Nor 1. 14de November. Anholt. S.V. 4. av. Endel Drosler og Stære V. R, 8 Drosler f., ikke inds. Hesselø. S.V. 3. D. II Fugle f. Fornæs. S.S.V. 3. Tg. R l Vindrossel f. Kjels Nor. S.S.ø. 2. av. Tg.-D. 6 Fugle f. Gedser. S.S.V. 3. D. 21 Fugle f. Tachybaptes minor. Kjels Nor l. Alauda arvensis. Hesselø l, Gedser l. Sturnus vulgaris. Kjels Nor 2. Turdus iliacus. Hesselø 8, Fornæs l, Kjels Nor 2, Gedser 20. Turdus musicus. Hesselø 2, Kjels Nor l. 15de November. Stevns. S.S.V. 3. D. 2 Fugle f. Kjels Nor. S.S.V. 3. Sko Delvis sigtbart. 9 Fugle f. Gedser. S. V. 5. R 2 Vindrosler f. Alauda arvens is. Stevns l. Turdus iliacus. Stevns l, Kjels Nor 8, Gedser 2. Erithacus rubecula. Kjels Nor l. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd

20 386 16de November. Skjoldnæs. S.V. 3. R. D. l Hjejle f. Charadrius p/uvia/is. Skjoldnæs 1. 19de November. Hirtsholm. S.ø. 2. Snetykning. Mange F. om F. paa Aftenvagten. Anholt Knob. N.N.Ø. 2. Sko I Solsort f. Sejerø. S.ø. 3. R. En Mængde Solsorte i Fyrstraalerne. Kjels Nor. S. 2. R.,D.-Tg. 4 Vindrosler f. Gedser. S. 2. Tg. 4 Fugle f. Sturnus vu/garis. Gedser 1. Turdus i/iacus. Kjels Nor 4, Gedser 2. Turdus musicus. Gedser 1. Turdus meru/a. Anholt Knob 1. 20de November. Anholt. ø.s.ø. 4. R. Nogle Solsorte og Drosler v. R.; 3 Solsorte og I Drossel f., intet inds. Forskellige Iagttagelser fra Fyrene i Cygnus musicus. Sangsvane (mulig undtagelsesvis Individer mellem af vore 2 andre Svanearter). Graadyb 9/10 32 mod S. '0/'0 19 mod S. Sædenstrand 2 /12 4 mod N.V. i stor Højde. Blaavands Huk 8/10 24 mod.n.v. '8/12 12 mod S.V. 2'/' 7 mod N. 29/10 1 mod N. Thyborøn 26/.2 mod S. 27/124 mod S: Hirtsholm '8/" 1 opholdt sig i nogen Tid paa Græsholm. Nordre Rønner 24/,6 i Dammen. 2'/25 mod S.V. '/36 i Dammen, senere mod N. Læsø Trindel 5/.2 mod V. Anholt Knob ' /10 5 mod N. Hjelm '8/12 Flere Flokke paa ca. 10 Stkr. saas idag flyve mod S.ø. Sejerø 6/,3 mod N.Ø. 2 /25 mod N. 12/" 2 mod S. '8/" 3 mod V. Gilleleje Flak '/6 7 mod N.Ø. '/6 10 paa Vandet ø. f. Skibet. 25/05 mod ø. 25/" 3 mod S.V. Stevns ' /,2 laa paa Vandet N. f. Fyret. "/3 IO mod N. "/94 mod S. 29/. 6 mod S. "/' 3 mod S. 22/'0 7 mod S. 28/'0 3 mod S. '/" 6 mod S. 2/" 2 mod S. '/" 8 mod S. 21/" 2 mod S. "/12 4 mod S. Røsnæs '/, 2 mod N.V. Halskov Rev '/0 2 mod S.ø. Omø "/.3 ved Fyret. '8/" 2 mod N.Ø. "/'2 1 mod ø. 15/12 4 mod S. '8/'22 mod N. Strib "/12 3 mod S. Svaneke 2'/5 1 mod N.V. 31/'0 13 mod S. 9/122 mod S. '6/'2 IO mod S. Hammeren ' /67 mod S.V. 25/" 2 mod S.V. 30/" 4 mod S.V. 15/1220 mod S.V. Hestehoved 6/12 2 mod S.S.V. ' /'22 mod S. 13/12 5 mod S. 15/ 12 8 mod S. Gedser 3 mod S. 9/'22 mod S. 13/122 mod ø. '9/'23 mod S. 2 /'29 mod S. 23/125 mod V. Gedser Rev 13/, 35 unge Fugle mod V. Hyllekrog 5/640 opholdt sig indenfor øen. 5/" Mange indenfor øen. Nordborg 5/' 6 mod ø. 8/12 3 ved Fyrets Nærhed. 21/12 2 mod V. Kegnæs '/, 5 udfor Fyret. "/5 2 i Lillebælt. Pagonetta g/acia/is. Havlit. Røsnæs '0/, enkelte N. f. Fyret. Svaneke. I første Halvdel af April opholdt store Flokke sig ved Skærene. Hestehoved 13/" saas de første ved Kysten. Fu/igu/a mari/a. Bjergand. Baagø. I December trak store Flokke Morgen

21 387 og Aften over Bæltet i saa stort Antal, at der ikke har været iagttaget noget lignende siden Vinteren Branta leucopsis. Bramgaas. Hyllekrog. 27/12 trak en Flok paa 40 Stkr. over Øen mod V. Branta bernicla. Knortegaas. Nordre Rønner 25/, 50 mod ø. Hyllekrog. En Flok har hele Aaret opholdt sig ø. for Øen langs Rødsand. 31/12 trods Isen holder en Flok paa IOD-ISO Stkr. stadig til langs Rødsand. Tadorna cornuta. Gravand. Hirtsholm 2./, saas I paa Græsholm. '/235 saas paa Græsholm. Nordre Rønner 2./21 mellem Holmene. 2/3 IO mellem Holmene. VanelIus cristatus. Vibe. Horns Rev 28/ 2 I forbi Skibet mod S.ø. 8/ 3 ligeledes. Thyborøn 3 /3 stor Flok mod N.Ø. Skagens Rev 3% mange mod ø. Nordre Rønner "/23 over Spirholm. Læsø Trinde! 5/3 I mod S. Hesselø 13/2 saas Viben. Schultz's Grund 21/23 mod S.V. Sejerø 2'/2 l v. Fyret. 2% Viberne, der yngler paa Øen, ankom i sædvanligt Antal. Halskov Rev 23/3 IO i Flok mod ø. 3 /3 flere Flokke saas. Sprogø ' /2 saas de første. Omø 2/3 saas de første. Baagø '6/2 saas c. 60 paa Marken. Hæmatopus ostralegus. Strandskade. H irtshol m 22/2 saas de første. N o rd re Rønner 2% 1 paa Burfeldt. Sejerø '/2 I saas paa Stranden. 25/ Stkr. paa Stranden. Sprogø 29/ 2 saas de første. Omø 2/ 3 saas de første. Stercorarius pomatorhinus. Mellemkjove Se j erø '/'0 I ung Fugl skudt paa Stranden. Ciconia alba. Stork. Skagens Rev 2"/0 2 mod N. Svaneke 22/,2 mod V. 23/' 4 mod N.V. Dueodde 2"/0 og 3 /5 saas 3 Storke i Omegnen. 3/,2 mod V. 12/, I mod ø. "/. 7 mod V. '/10 38 mod V. KI. 12'5. Sula bassana. Sule. Skagens Rev. 11/. til 27/. opholdt flere sig ved Skibet. Sejerø 25/, I skudt. Haliaiitus albicilla. Havørn. Hyllekrog 23/. fløj lover øen. 20/'0 l paa Øen hele Dagen. Corvus cornix. Krage. Graadyb 5/, 5 mod V. Horns Rev 25/22 ved Skibet. 31/3 saas enkelte. 6/, lombard. Thyborøn 2'/, endel mod N.Ø. Skagens Rev 21/3 mange Krager mod ø. 22/3 ligeledes. 3% ligeledes. 31/3 flere mod ø. '/, mange mod ø. "/, store Flokke mod N.V. Læsø Trindel "la Kragetræk saas. '0/, enkelte mod N.Ø. 17/10 I Flok mod S.V. Anholt Knob "/'0 saas store Flokke. Schultz's Grund "la endel Træk mod ø. "/,4 mod N.Ø. Halskov Rev 11/ 3 I Flok mod N. 21/3 saas ende!. 3 /3 flere Flokke saas. Corvus jrugilegus. Raage. Halskov Rev '/3 I Flok mod ø. 23/83 mod S.ø. Svaneke. I Begyndelsen af Marts saas store Flokke Raager. Pica caudata. Skade. Skagens Rev./, I paa Skibet. Hirtsholm 2 Skader opholdt sig paa Øen fra Efteraaret 1938 til Forsommeren Bombycilla garrula. Silkehale. Hammeren 3 /12 trak store Flokke mod S.V. Fra Færøerne. Sumbø. S Tg. 3 Vindrosler f. Turdus iliacus. Sumbø l '? ad.; 3 faldt. 25*

Fuglene ved de danske Fyr i 1889.

Fuglene ved de danske Fyr i 1889. (Særtryk af Vidensk. Meddel, fra den naturt. Forening. 1890.) Fuglene ved de danske Fyr i 1889. 7de Aarsberetning om danske Fugle. Ved H erlu f Winge. I 1889 indsendtes fra 31 af de danske Fyr til Zoologisk

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

HARVARD UNIVERSITY. LIBRARY. MUSEUM or OOMPAEATIVE ZOOLOGY. ^C^" JfcjJZüJ^^t^-^xJzjL. \Hîfr\iL.- .-\ÄAr>^ 'boa^x^o^ I^Cj^

HARVARD UNIVERSITY. LIBRARY. MUSEUM or OOMPAEATIVE ZOOLOGY. ^C^ JfcjJZüJ^^t^-^xJzjL. \Hîfr\iL.- .-\ÄAr>^ 'boa^x^o^ I^Cj^ ïfc^-'^. HARVARD UNIVERSITY. LIBRARY MUSEUM or OOMPAEATIVE ZOOLOGY. ^C^" JfcjJZüJ^^t^-^xJzjL \Hîfr\iL.- o..-\äar>^ 'boa^x^o^ I^Cj^ MU Yidenskabelige leddeleiser fra den natuphistopiske Fopening i Kjøbenhavn

Læs mere

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen Fuglene omkring Danfoss Universe Februar - september 2008 af Bjarne Nielsen Langesø, 1. oktober 2008 Euring-nr. dansk navn, latinsk navn (antal observationer, antal observerede individer, formodet antal

Læs mere

Keldsnor Fuglestation 2006

Keldsnor Fuglestation 2006 Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2006 Hele syv Skovsangere blev mærket i 2006, denne er fra 20. august. Foto: Erhardt Ecklon. 2006 var 13. år i træk med ringmærkning i efterårsmånederne på Sydlangeland.

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet 1 Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet Dokumentation 1997-2015 Af Bent Bardtrum Indhold Baggrund Tællingerne En fugletur igennem Sagnlandet Redekasserne Artslisterne 1997-2015 Baggrund I efteråret 1997

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN rummer 25 af de mest almindelige fuglearter i Botanisk Have i København. Hæftet er velegnet til bestemmelse af fuglearter i de fleste bymiljøer. Fuglene

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Madeira 24. 31. august 2010

Madeira 24. 31. august 2010 Madeira 24. 31. august 2010 Erik Mølgaard DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening BirdLife - Denmark Forord Fra den 24. 31. august 2010 afholdt DOF Travel sin første tur til den portugisiske ferieø Madeira.

Læs mere

Dansk ringmærkning 2014

Dansk ringmærkning 2014 Dansk ringmærkning 2014 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup I 2014 blev ringmærket 121.730 vildtlevende

Læs mere

IRLAND 24. 30. august 2009

IRLAND 24. 30. august 2009 IRLAND 24. 30. august 2009 Atlanterhavet i oprør. T. S. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich og Ole Geertz-Hansen Forord Fra den 24 30/8 2009 afholdt DOF-Travel sin tredie

Læs mere

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen Lokalrapport Lolland Falster 2001 Udarbejdet af Rene Christensen 1 Indledning Dette er rapport nummer 15 omhandlende fuglelivet på Lolland Falster. For at få et fuldstændigt billede af fuglelivet på Lolland

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

IRLAND 26. august - 2. september 2012.

IRLAND 26. august - 2. september 2012. IRLAND 26. august - 2. september 2012. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou og John Speich Forord Fra den 26/8-2/9 2012 afholdt DOF Travel sin fjerde tur til Kerry og Cork

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Dansk ringmærkning 2013

Dansk ringmærkning 2013 Dansk ringmærkning 2013 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup Kernebider, Gedser, 28. maj 2013. Foto:

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen Lokalrapport Lolland Falster 2000 Udarbejdet af Rene Christensen Indledning. Dette er rapport nummer 14 omhandlende fuglelivet på Lolland Falster. Det er den første rapport som udelukkende bygger på data

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

Sydfrankrig Juni 1999

Sydfrankrig Juni 1999 Sydfrankrig Juni 1999 En tur med DOF København af John Andersen og Frands Jensen (internet-version) Forord DOF s Københavnsafdeling arrangerede en tur til Sydfrankrig i perioden 6. - 15. juni 1999 med

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Fuglelivet på Christianshavns Vold

Fuglelivet på Christianshavns Vold Fuglelivet på Christianshavns Vold Fugletælling 2000-2001 Vej & Park, Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet af biolog Ayla S.N. Elkjær Fuglelivet på Christianshavns Vold Baggrund I efteråret 2000

Læs mere

Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle)

Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle) Møde i Styringsgruppen september 2013 Bilag 1a, side 1 af 7 Ringmærkning og genmeldinger for Danmark - 2012 (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle) I 2012 er ringmærket 107.783 vildtlevende fugle

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1 Mindre meddelelser Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006 Årg. 25 1931 3-4 129 Pedersen, H. Stor Skallesluger, Mergus m. merganser L. 3-4 129 Petersen, E. Lille Skallesluger,

Læs mere

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1)

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1) BEK nr 936 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet DOF rapport 16 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 x Titel: Overvågning af

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Dansk ringmærkning 2015

Dansk ringmærkning 2015 Dansk ringmærkning 2015 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup I 2015 blev ringmærket 93.716 vildtlevende

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich TYRKIET 18. 26. september 2011 Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord I perioden 18. til 26. september 2011 afholdt DOF-Travel atter stortur

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen Fuglene på Filsø Foto: Eva Foss Henriksen Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Forsidefoto

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5 Punkttællingsprojektet - Årsrapport for 7 af Henning Heldbjerg Titel: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5. Forfatter: Henning

Læs mere

IAGTTAGELSER FRA REVTANGEN I JULI-AUGUST 1973

IAGTTAGELSER FRA REVTANGEN I JULI-AUGUST 1973 IAGTTAGELSER FRA REVTANGEN I JULI-AUGUST 1973 Af DAVID BOERTMANN, HANS MEILSTRUP KNUD PEDERSEN OG JENS ELLEGARD I perioden 26. juli til 19. august 1973 blev der fra Blåvand Fuglestation i Danmark udført

Læs mere

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden 2011-2015 Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. april 2013 Stefan Pihl & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2007 Årsrapport for Punkttællingsprojektet DOF rapport 2 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2007 Titel: Overvågning af de almindelige

Læs mere

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark RUMÆNIEN Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009 DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Jan Hjort Christensen Indledning Der hersker næppe tvivl om,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288 1 2 3 ISSN 1904-0288 INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland v. Ole Jensen, Thorshøjvænget 54, 8361 Hasselager. Gironr.: reg.nr. 1551

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget SKOTLAND en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004 dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget Indhold Indledning 2 Deltagerliste 3 Kort (turrute) 4 Kort dagbog 5-9

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland

Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland 1986-214 med en diskussion af danske skovfugles trivsel Hans Meltofte, Benny Gert Hansen, Frank Rigét og Torben Dabelsteen Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Fuglene i Svanninge Bjerge

Fuglene i Svanninge Bjerge Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fra publikationen Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge Udarbejdet for Bikubenfonden af Jan Drachmann Feltarbejde: Jacob Sterup

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2014 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos: Karin Gustausen (med mindre andet er nævnt under foto)

Læs mere

Ringmærkningens historie på Færøerne

Ringmærkningens historie på Færøerne Ringmærkningens historie på Færøerne JENS-KJELD JENSEN og BERGUR OLSEN (With a summary in English: Bird ringing in the Faeroes) Den kendte færøske ornitolog Mikkjal Dánjalsson á Ryggi foretog i 1923 de

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Fuglene i Østlige Store Åmose

Fuglene i Østlige Store Åmose Rapport over Fuglene i Østlige Store Åmose Udarbejdet af Henrik Wejdling og Søren Harding DOF-Vestsjælland april 2006 Fotos: Søren Harding Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Konklusion

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Oversættelse af videnskabeligt navn (slægt (venstre kolonne) - artsnavn (højre kolonne)) Artsnavn Videnskabeligt

Oversættelse af videnskabeligt navn (slægt (venstre kolonne) - artsnavn (højre kolonne)) Artsnavn Videnskabeligt Knopsvane Cygnus olor (Gmelin) Cygnus - Svane (fra græsk kuknos) olor - Svane (latin) Sangsvane Cygnus cygnus (L) Cygnus - Svane (fra græsk kuknos) Pibesvane Cygnus bewickii (Yarrel) Cygnus - Svane (fra

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Årgang 23 Nr. 2 Juni 2005. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 23 Nr. 2 Juni 2005. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 23 Nr. 2 Juni 2005 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 23 nr. 2 juni 2005 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Nr Marine Habitatområder Kode Udpegningsgrundlag Ændring. Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

Nr Marine Habitatområder Kode Udpegningsgrundlag Ændring. Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 4 Hirsholmene, havet vest herfor og 1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) Ellinge Å s udløb Ny 9 Strandenge på Læsø og havet syd 1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) herfor 10 Holtemmen, Højsande og Nordmarken

Læs mere

INDHOLD. Introduktion... 4 Respekter naturen... 5 Ramsar områder... 7 Havfugle Landfugle Færøernes fugle 3

INDHOLD. Introduktion... 4 Respekter naturen... 5 Ramsar områder... 7 Havfugle Landfugle Færøernes fugle 3 Færøernes fugle Udgivet og distribueret af Visit Faroe Islands, www.visitfaroeislands.com. Tekst: Silas Olofson. Forsidebillede: Alessio Mesiano. Billeder: Absalon Hansen, Alessio Mesiano, Hans Eli Sivertsen,

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2015 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet DOF rapport 19 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2015 Titel: Overvågning af de

Læs mere

SPANIEN FUERTEVENTURA December 2007.

SPANIEN FUERTEVENTURA December 2007. SPANIEN FUERTEVENTURA December 2007. 17.12.2007 24.12.2007. Tekst:Stig Kjærgaard Rasmussen. Foto. Sanne Busk INDLEDNING. Nærværende rapport handler om fugleregistreringer foretaget af Sanne Busk og undertegnede

Læs mere

DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening INTERNET UDGAVE TUNESIEN

DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening INTERNET UDGAVE TUNESIEN DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening INTERNET UDGAVE TUNESIEN februar 2005 INDLEDNING Denne stortur for DOF/København 13.-20. februar 2005 var et nummer i en længere række af vellykkede ture til Tunesien.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2009 Årsrapport for Punkttællingsprojektet DOF rapport 5 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2009 Titel: Overvågning af de

Læs mere

EN DOF-EKSKURSION 21. JUNI 29. JUNI

EN DOF-EKSKURSION 21. JUNI 29. JUNI SKOTLAND og NORTHUMBRIA EN DOF-EKSKURSION 21. JUNI 29. JUNI 2008 DOF TRAVEL DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELING FOR KØBENHAVNSOMRÅDET Indhold Indledning 2 Deltagerliste 3 Kort (turrute) 4 Kort dagbog

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere