Behandling af Malassezia sp. Otitis Externa hos hund med Eddikesyre/Borsyre Ørerenseprodukt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af Malassezia sp. Otitis Externa hos hund med Eddikesyre/Borsyre Ørerenseprodukt"

Transkript

1 Behandling af Malassezia sp. Otitis Externa hos hund med Eddikesyre/Borsyre Ørerenseprodukt Dyrlæge Lene J. Mouritsen Odder Dyreklinik, Banegårdsgade 24, DK-8300 Odder Sammendrag Anvendelsen af et ørerenseprodukt indeholdende 2 % eddikesyre/2 % borsyre blev undersøgt som behandling af Malassezia sp. otitis externa på dyrlægeklinikker i Danmark. 14 hunde gennemførte undersøgelsen. Ud af de 28 mulige ører, var der 22 ører der opfyldte forsøgets inklusionskriterier. De 22 ører blev behandlet med et ørerenseproduktet 1 gang daglig i 7 dage og 1 gang hver 3. dag i 7 dage. Ørerne blev evalueret med cytologi dag 0, dag 7 og dag ører ud af de 22 ører havde dag 14 en tælling af Malassezia sp./olieimmersionsfeldt (OIF) ved 1000X mindre end 4. Det svarer til fund af Malassezia sp./oif ved 1000X i hundeører uden otitis externa. Der blev fundet en signifikant forskel mellem tællingerne dag 0 og dag 7 og mellem tællingerne dag 0 og dag 14, mens der ikke kunne påvises nogen forskel mellem tællingerne dag 7 og dag 14. Forsøget viste, at et ørerenseprodukt indeholdende 2 % eddikesyre/2 % borsyre er effektivt ved behandling af Malassezia sp. otitis externa i hundeører. Indledning Otitis externa er en meget almindelig sygdom hos hunde og katte. Prævalensen angives i litteraturen som værende mellem 5-20 % for hunde og 2-10 % for katte. 1,2,3,4, 5,6 Sygdommen defineres som en akut eller kronisk inflammation i det ydre øres vertikale og horisontale ørekanal eventuelt involverende pinna. 1,2,3 Otitis externa anses ikke som en diagnose, men som et klinisk symptom med en multifaktoriel patogenese. Siden 1988 opdeles de ætiologiske faktorer ofte i 3 kategorier: prædisponerende faktorer, primære faktorer og perpetuerende faktorer. 1,2,3,4 Se tabel 1. Tabel 1. Ætiologiske faktorer for otitis externa hos hund og kat 1,2,3,4 Prædisponerende faktorer Primære faktorer Perpetuerende faktorer Anatomi Hypersensitivitet Bakterier Stenose Atopy Staphylococcus intermedius Pinna Fodermiddel allergi/intolerance Pseudomonas aeruginosa Hår Kontaktallergi Proteus Øget fugt Øget cerumen mængde Immunsuppression Mekanisk irritation ydre øre Irritanter Hårplukning Vatpind Vand eller peroxid Utilstrækkelig ørebehandling Obstruktiv øresygdom Neoplasi Traume Parasitter Otodectes cynotis Demodex canis Fremmedlegemer Keratiniseringsdefekter Seborrhoea Zink-responsiv Vit A-responsiv Endokrine sygdomme Hypothyroidisme Hyperadrenocorticisme Adrenal hormonubalance Juvenil cellulites Autoimmune lidelser Svampe Malassezia sp. Candida sp. Trichophyton sp. Aspergillus sp. Otitis media Proliferative forandringer i øret Fibrose Hyperplasi Calcifikation Inflammatoriske polypper 1

2 Prædisponerende faktorer defineres som faktorer, der øger risikoen for otitis externa ved at ændre ørets mikromiljø. De kan ikke forårsage inflammation alene. Primære faktorer defineres som faktorer, der kan forårsage inflammation og kløe alene. De perpetuerende faktorer defineres som faktorer, der opretholder inflammationen ved otitis externa, selvom primære faktorer fjernes. 1,2,3,4 Det ydre øre er normalt opbygget som hud med en epidermis på 2-5 cellelag. Herunder ses en dermis med enkelte hårfollikler og et stort antal aktive sebaceuse og ceruminøse kirtler, der producerer cerumen. I det ydre øres lumen findes et lavt antal kommensale mikroorganismer frit i cerumen og adhærerede til epithelcellerne. 2,5,7 Se figur 1. De mest almindelige mikroorganismer er svampe som Malassezia sp. og kokker som Staphylococcus sp. og Micrococcus sp. Stavformede bakterier ud over Corynebacterium findes meget sjældent. 2,3,4,5 Når primære og prædisponerende faktorer ændrer mikromiljøet i det ydre øre, fremmes forholdene for proliferation af kommensale potentiel patogene og patogene mikroorganismer. Fra otitis externa ører isoleres oftest Malassezia pachydermatis, Staphylococcus intermedius og Pseudomonas aeruginosa. 8,9 Der skelnes mellem overvækst og infektion. Ved overvækst ses et øget antal mikroorganismer på epitelcellerne og i cerumen. Mikroorganismerne frigiver eksotoksiner og derved fremmes inflammationen. Ved infektion ses oftest et purulent respons på mikroorganismerne med ulceration af epitel. 2 Patofysiologisk udvikler begge typer sig næsten ens. Initialt ses inflammation med erytem og ødem i ørekanalen. Inflammationen forværres med øget infiltration af inflammationsceller i vævet. Epidermis fortykkes ved akantose og hyperkeratose. De sebaceuse og ceruminøse kirtler bliver hyperplastiske og øger sekretionen. Mængden af cerumen øges markant. Uden behandling vil der efterhånden ses en mere kronisk karakter med dilaterede sebaceuse og ceruminøse kirtler og sammensætningen af cerumen ændres. 3,4,10 Se figur 2. Figur 1. Vertikal ørekanal normal øre. Lumen af øregang; SC, stratum corneum; Epi, epithel; Seb, sebaceus kirtel; Cer, ceruninøs kirtel; Fol, hårfollikel. 2 Figur 2 Vertikal ørekanal med hyperplasi af ceruminøse kirtler, inflammation og fortykket epitel. 2 2

3 Det hyperplastiske væv vil efterhånden fibrosere i dermis og subcutis. Øregangsbrusken kalcificerer og vil efterhånden ossificere. Ørekanalen kan ved denne udvikling forsnævres og lukke fuldstændig. Spredning af infektion til mellemøret medførende otitis media ses også. 3,4,10 Det kliniske billede af otitis externa er beskrevet i en undersøgelse fra Budapest. Otitis externa er beskrevet som en erytematøs-ceruminøs og en suppurativ otitis externa. Klinisk viste den erytematøse-ceruminøse type sig med intens kløe, erytem, moderat ødem og store mængder mørkebrunt fedtet cerumen eller ceruminøs indhold i ørekanalen. I kroniske tilfælde var ørekanalen ofte fortykket med nodulær udseende, som hos nogle var udviklet tumoragtigt. Klinisk viste den suppurative type sig med erytem, ødem og smerte fra ørekanalen. I epitelet var der små abscesser og ulcerationer, og øret var fyldt af et hvidt eller gulgrønt purulent ildelugtende indhold. I kroniske tilfælde var vævet fortykket af hyperplastisk epitel og abscesser. Der var spredning til mellemøret i flere tilfælde. Isolation af mikroorganismer fra det ydre øre viste, at der i erytematøs-ceruminøs otitis externa var en klar dominans af Malassezia pachydermatis, der fandtes i renkultur eller sammen med bakterier, mens der i suppurativ otitis externa var en klar dominans af Pseudomonas aeruginosa i renkultur eller sammen med bakterier eller svampe. 8 Denne kliniske opdeling anvendes også af andre forfattere. 3,9 Selvom det kliniske billede ved otitis externa har en vis korrelation med hvilke bakterier og svampe, der findes i øret, er en behandling alene på baggrund af det meget usikker. 2 En cytologisk vurdering af ekssudat fra den horisontale del at ørekanalen er derimod et meget vigtigt diagnostisk værktøj. Cytologi giver diagnostiske informationer om antal og typer af mikroorganismer og inflammationsceller der findes i øret. 5 De informationer er vigtigere end kun en simpel identifikation af mikroorganismer, da normale og otitis externa ører, som tidligere nævnt, kan indeholde de samme mikroorganismer. 2,6 Cytologi fra otitis externa ører kan skelne om fund af bakterier og/eller svampe har klinisk relevans, om der er overvækst eller infektion tilstede og efterfølgende om behandling har haft effekt. 2,6,10 Hvilket antal bakterier og svampe, der anses som normalt indhold, svinger meget i litteraturen. Der beskrives en enkelt bakterie eller svamp pr. olieimmersionfelt (OIF) 1000X eller 2-3 Malassezia sp. pr. epitelcelleklump som værende normalt. 10 En anden forfatter nævner under 10 bakterier og svampe pr. OIF 1000X som værende normalt eller uden betydning. 11 Den nyeste semikvantitative undersøgelse viste en signifikant forskel mellem normale ører og otitis externa ører for antal bakterier og svampe. 6 I normale ører blev der fundet en middelværdi på antal Malassezia sp. pr. 400X forstørrelse på 1,12 (konfidensinterval (KI) ,72) og bakterier på 2,45 (KI 0,09-4,82). I otitis externa ører blev der fundet en middelværdi på antal Malassezia sp. pr. 400X forstørrelse på 15,83 (KI 5,05-26,6) og bakterier på 121,91 (KI 25,5-218,78). 6 På baggrund af undersøgelse er der blevet udarbejdet retningslinjer for hvilket antal bakterier og Malassezia sp. der anses som normalt og unormalt i hunde- og katteører. 2 Se tabel 2. Tabel 2: Retningslinjer for vurdering af antal bakterier og Malassezia sp. pr. 400X forstørrelse. 2 Normal Intermedier Unormal Malassezia Hund <2 3-4 >5 Kat < >12 Bakterier Hund < >25 Kat < >15 Behandling af otitis externa kan opdeles i flere formål. Formålene er at finde prædisponerende og primære faktorer, så de kan fjernes eller kontrolleres, reducere inflammation ved at rense og udtørre øret samt behandle sekundære infektioner. 1,2,12 3

4 Det kan ofte være svært at finde eller kontrollere prædisponerende og primære faktorer. For mange er gentagne behandlinger, der renser og udtørrer øret, kontrollerer inflammation og de sekundære infektioner derfor en nødvendighed. 1,2,10 En kombineret behandling med et ørerenseprodukt og et topicalt applikeret produkt indeholdende glukokortikoider, antibiotika og fungistatika/fungicider vil ophele de fleste otitis externa i klinisk praksis. 10 Formålet med et ørerenseprodukt er at fjerne cerumen fra øret samt udtørre øret. Store mængder cerumen holder på ørets fugt, fremmer mikroorganismers vækst samt hindrer topical medicins kontakt med ørekanalens epitel. 10 Der findes mange forskellige produkter på markedet. I en in vitro undersøgelse af 13 forskellige ørerenseprodukters ceruminolytiske aktivitet blev der fundet, at kun 4 af de 13 produkter helt eller delvis kunne fjerne et kunstigt ørevoks fra en testtube. Ud af de 4 produkter havde kun et produkt (Otoclean, Schering-Plough Animal Health, Danmark) en signifikant ceruminolytisk aktivitet. 12 I denne undersøgelse indgik ikke ørerenseprodukter indeholdende eddikesyre og borsyre. Topicale glukokortikoider virker antiinflammatorisk og hæmmer den patofysiologiske udvikling ved otitis externa. De forskellige glukokortikoiders effekt måles ved glucokorticoid potens i forhold til hydrocortison. 13 Antibiotika med god effekt mod de mest almindeligt isolerede bakterier anvendes oftest. Som tidligere nævnt er Staphylococcus intermedius og Pseudomonas aeruginosa de mest almindeligt isolerede bakterier. Bakteriernes følsomhed for antibiotika er undersøgt ved flere forskellige in vitro undersøgelser af isolator fra otitis externa. I disse undersøgelser er der fundet en høj følsomhed af amoxicillin-clavulansyre, enfloxacin, gentamicin og cephalexin mod Staphylococcus intermedius og en høj følsomhed af gentamicin, polymyxin B og tobramycin mod Pseudomonas aeruginosa. 8,10,14,15 Der anvendes fungistatika/fungicider med effekt mod Malassezia sp.. I flere in vitro undersøgelser, hvor der anvendes isolator fra otitis externa af Malassezia pachydermatis, er fundet, at ketoconazol har den laveste minimum inhiberende koncentration (MIC). 8,10,16 Miconazol, nystatin, clotriazol, econazol og pimaricin har også lave MIC værdier, der dog ligger lidt over ketoconazol s. 8,10,16 I et in vitro studie er fundet, at en kombination af gentamicin og ketoconazol gør, at effekten af ketoconacol mod Malassezia pachydermatis potensiveres. 17 I et in vivo studie er kombinationen af gentamicin, ketoconazol og mazipredone hydroklorid undersøgt. I patient materialet var der 151 hunde med otitis externa med Malassezia pachydermatis alene eller i kombination med Staphylococcus intermedius. Alle disse hunde blev ved behandling 2 gange daglig fundet fri for både Malassezia pachydermatis og Staphylococcus intermedius. Gennemsnitlig behandlingstid var 8,5 dage. 17 Pimaricin er desuden undersøgt in vivo på 40 hunde med otitis externa med Malassezia pachydermatis alene eller sammen med andre mikroorganismer. Hundene blev behandlet 2 gange daglig i 14 dage. 31 hunde blev efter 14 dage fundet fri for Malassezia pachydermatis. 18 4

5 Figur 3 Malassezia pachydermatis og kokker (1000X ) 2. Genus Malassezia kan opdeles i 7 forskellige species. Af disse er den primære opportunistiske patogen Malassezia pachydermatis. Malassezia sp. er lipofile, ovale gærsvampe med en flerlaget cellevæg og en evne til at bruge lipider som carbon kilde. 19 Se figur 3. Ud over ører er Malassezia pachydermatis isoleret fra hud, anus og analkirtler hos hund 7,20,21. I normale hundeører isoleres Malassezia pachydermatis i %. 1,22 I hundeører med otitis externa isoleres den i op til 76 %. 1,8,22 Ved cytologi vil Malassezia sp. der er i aktiv vækst og reproducerer sig findes adhærerende til epithelcellerne. 2 Klassifikationen som en opportunistisk patogen er blevet eftervist i et studie af Malassezia pachydermatis infektionsevne. Her kunne man isolere Malassezia pachydermatis fra alle behandlingsgrupper, uanset om ørerne var behandlet med Malassezia pachydermatis opslemmet i 1 ml fysiologisk saltvand, 1 ml fysiologisk saltvand, 1 ml frisk Sabouraud suppe eller 1 ml filter steriliseret Sabouraud suppe hvor der har vokset Malassezia pachydermatis i 10 dage. Fra den ubehandlede kontrolgruppe blev der ikke isoleret gærsvampe. 23 Væksten af Malassezia sp. fremmes af høj fugt og en unormal cellemedieret immunitet. 9,21,24 Cerumen synes at fremme væksten. 25 Især ændringer i cerumens lipidsammensætning mistænkes for at spille en stor rolle i Malassezia s patogenese. Et lavt niveau af frie fede syrer i overfladelipider i kombination med øgede mængder triglycerider giver optimale betingelser for Malassezia. 2 Umættede fede syrer fra cerumen kan dog også modsat have en fungistatisk effekt. 26 Studier viser, at epidermal dysplasi og canine seborrhea er associeret med en øget prævalens af Malassezia sp. 20,21 Behandling med antibiotika synes også at give en tendens til øget prævalens, men resultatet af undersøgelsen er ikke signifikant. 21 Malassezia pachydermatis hæmmes ikke i væksten af andre organismer som bakterier fra hundeører. 25 Ved vækst producerer Malassezia sp. et hydrofilt protein, der virker som en kemotaktisk faktor for neutrofile granulocytter, så inflammation og kløe forværres. 2,20 Behandling af Malassezia sp. otitis externa vil oftest være et topicalt applikeret produkt indeholdende glukokortikoid, antibiotika og fungistatika eller fungicid. Efterhånden anbefaler dermatologer anvendelsen af et ørerenseprodukt indeholdende 2 % eddikesyre/2 % borsyre som behandling. 2 Borsyre er i humane studier fundet anvendelig mod otomycosis og vaginiter forårsaget af mange forskellige svampe 24,27. In vitro er kombination af eddikesyre og borsyre fundet fungicid mod Candida albicans og Microsporum canis. 22,28,29 Behandling af Malassezia sp. otitis externa med et ørerenseprodukt indeholdende 2 % eddikesyre/2 % borsyre er undersøgt hos hunde i 2 studier. 22,24 I et studie af 17 hunde blev der fundet, at behandling af ører 1 gang daglig i 7 dage effektivt nedbragte Malassezia sp. antal i otitis externa ører til under normal antal efter 14 dage. 24 Det studie blev senere efterprøvet i Australien på 18 hunde. Hundene blev behandlet 1 gang daglig i 7 dage og herefter 1 gang hver 3. dag i 7 dage. 5

6 Studiet viste også en effektiv nedbringelse af antal Malassezia sp. i ører til under normalt. 22 Behandling med 2 % eddikesyre/2 % borsyre 1 gang ugentligt kunne dog ikke hindre tilbagefald af Malassezia sp. otitis externa. 22 I ingen af de nævnte studier blev anvendt en ikke-behandlet kontrolgruppe. Formålet med denne undersøgelse er at efterprøve effekten af et ørerenseprodukt indeholdende 2 % eddikesyre/2 % borsyre (MalAcetic Otic, Dermapet 30 ) som behandling mod Malassezia sp. otitis externa i Danmark. Materiale og metode Behandlinggruppe Hunde (n=13) fra Odder Dyreklinik og hunde (n=6) fra 5 andre klinikker i Danmark deltog i undersøgelsen. Hundene blev udvalgt blandt patienter med otitis externa præcenteret for forfatteren i perioden 1.august 2006 til 1. januar 2007 og blandt patienter med otitis externa præcenteret for dyrlæger på de øvrige 5 klinikker. Alle deltagende hunde havde ved en cytologisk undersøgelse fra den vertikale ørekanal et højere antal end 10 Malassezia sp./oif med eller uden kokker uni- eller bilateralt. Herudover havde de en eller flere kliniske symptomer på otitis externa som kløe, hovedrysten, erytem, pus eller ulcerationer. Hunde blev ekskluderet ved fund af stavbakterier ved cytologi eller bakteriologisk dyrkning samt ved en anamnese om behandling lokalt eller systemisk med antibiotika, glukokortikoider eller fungistatika/fungicider inden for de sidste 14 dage. Ved otoskopi blev udelukket hunde med fund af fremmedlegemer, ruptur af trommehinde eller otoskopiske tegn på otitis media. Hunde med uni- og bilateral otitis externa deltog i studiet med de ører der opfyldte inklusionskriterierne. Ører der ikke opfyldte inklusionskriterierne blev ikke nærmere undersøgt. Cytologisk vurdering En øresvaber til cytologisk vurdering blev udtaget fra den vertikale ørekanal og rullet ud på et objektglas. Svaber fra højre øre blev placeret ud for højre side af glassets etiket og svaber fra venstre øre ud for venstre side af glassets etiket. Prøven blev varmefikseret over flamme og farvet med Haemacolor. Prøven blev undersøgt under olieimmersionslinsen med 1000X forstørrelse. Antal Malassezia sp. blev talt i 10 OIF indeholdende øreepitelceller. Samtidig blev der mikroskopisk undersøgt for forekomst af kokker, stavbakterier og inflammationsceller. Stikprøvestørrelse Stikprøvestørrelsen blev estimeret til 13 ører. Stikprøvestørrelsen blev beregnet i Win Episcope , som en sammenligning af gennemsnit i en en-sidet test af parrede prøver med et konfidensniveau på 95% og en styrke på 95%. Forventede gennemsnit før og efter behandling blev estitimeret til Malassezia sp./oif og 1,12 Malassezia sp./oif med en standardafvigelse på 14 på baggrund af tidligere cytologiske undersøgelser. 6 6

7 Behandling Ejerne behandlede ører med otitis externa 1 gang daglig i 7 dage og 1 gang hver 3. dag i 7 dage. Behandlingen bestod af opfyldning af øret med ca. 5 ml af et ørerenseprodukt indeholdende 2 % eddikesyre/2 % borsyre (MalAcetic Otic 30 ) og massage i 5 min af den vertikale ørekanal. Overskydende ørerenseprodukt og løsnet ørevoks blev efterfølgende fjernet med vat af bomuld. Evaluering Ørerne blev undersøgt dag 0, dag 7 og dag 14. Kliniske symptomer som erytem, kløe, hovedrysten, cerumenmængde, pus og hypertrofi blev registreret. Cytologiske prøver blev udtaget, og Malassezia sp. antal blev kvantificeret efter metoden som tidligere beskrevet. Øresvaber blev desuden udtaget dag 0 og dyrket på blodagar ved 37 o C i timer. Ejer registrerede alle former for reaktioner på behandlingen og behandlingsafvigelser. Forsøgs kontrol Alle klinikker fik udleveret udførlige forsøgsprotokoller med angivelse af udtagning og behandlings-procedurer, ejer information og kontrolskema. Alle cytologiundersøgelser og bakteriologiske undersøgelser blev foretaget på Odder Dyreklinik efter samme standard og procedure. Alle ejere fik demonstreret behandlingsprocedure og udleveret udførlig behandlingsvejledning. Statistisk analyse Hypotesen var, at antal Malassezia sp./oif ville falde fra flere end 10 til under 4 som i normale ører 2,6. Statistiske analyser af antallet af Malassezia sp./oif i de 3 grupper dag 0, dag 7 og dag 14 blev foretaget i Microsoft Excel regneark 32. Middelværdi, standard afvigelse (STDAFV) og konfidensinterval (KI) blev beregnet indenfor hver gruppe. Sammenligning af værdier mellem de forskellige grupper blev beregnet som en enkelsidig test af parrede prøver i en T-test. Forskellen blev betragtet som signifikant ved P< 0,05. Resultater Efter behandlingsstart udgik 5 hunde fra forsøget. Tre hunde skiftede efter ejernes ønske til anden behandling inden første kontrolbesøg. En hund udeblev fra første kontrolbesøg, men mødte til sidste kontrol og en hund udeblev fra sidste kontrolbesøg. 14 hunde fuldførte behandlingsforløbet. Ud af 28 ører opfyldte 22 ører kriterierne for deltagelse. Dag 0 havde de 22 ører en gennemsnitlig tælling af Malassezia sp./oif fra 13,9 til 143,4. Dag 7 var 19 ørers gennemsnit faldet under 10/OIF, og dag 14 var 19 ørers gennemsnit mindre end 4/OIF. 3 ører (øre nr. 7, 11, 21) havde tællinger over 10/OIF dag 14. Øre nr. 7 havde et antal Malassezia sp./oif, der øgedes fra 18,2 dag 0 til 27,2 dag 7 for dag 14 at falde igen til 10,9. Øre nr. 11 havde et antal Malassezia sp./oif, der faldt fra 57,6 dag 0 til 4,5 dag 7 for at øges igen dag 14 til 40,7. Øre 7

8 nr. 21 havde et antal Malassezia sp./oif, der faldt fra 87,2 dag 0 til 9,8 dag 7 for at øges igen dag 14 til 20,6. Se figur 4. Antal Malassezia sp./oif Øre nummer Dag 0 Dag 7 Dag 14 Figur 4: Sammenligning af antal Malassezia sp./ pr. olioimmersions feldt (x1000) dag 0, dag 7 og dag 14 under og efter behandling med 2%eddikesyre/2%borsyre ørerenseprodukt. Statistisk beregning på antal Malassezia sp./oif fra cytologi udtaget dag 0, dag 7 og dag 14 under og efter behandling blev foretaget på alle 22 ører. Se tabel 3. Gennemsnitligt antal Malassezia sp./oif var signifikant forskellig mellem dag 0 og de øvrige grupper. Dag 0 var det gennemsnitlige antal Malassezia sp./oif (middelværdi 43,72; 95 % KI 29,31-58,13) signifikant større (P=0,000019) end dag 7 (middelværdi 6,11; 95 % KI 3,38-8,84) og signifikant større (P=0,000010) end dag 14 (middelværdi 3,96; 95 % KI 0,01-7,91 ). Der var ingen signifikant forskel mellem dag 7 og dag 14 (P=0,17). Tabel 3: Statistisk beregning på antal Malassezia sp./pr. olioimmersions feldt (x1000) fra cytologi udtaget dag 0, dag 7 og dag 14 under og efter behandling. Dag 0 Dag 7 Dag 14 Middelværdi 43,72 6,11 3,96 STDAFV 34,48 6,52 9,45 95 % KI 29,31-58,13 3,38-8,84 0,01-7,91 Min 13,90 0,00 0,00 Max 143,4 27,20 40,70 STDAFV, standardafvigelse. KI, konfidensinterval. 8

9 Reaktioner oplyst af ejere var følgende: Tre ejere ønskede at stoppe inden første kontrolbesøg pga. langsomt indsættende effekt mod kløe hos en hund og øget erytem hos to hunde. Der blev ikke udtaget cytologi ved behandlingsskift. En ejer havde svært ved at få ørerenseproduktet ned i ørerne på hunden på grund af hypertrofi i begge ører. En ejer så irritation hos hunden ved applikation af ørerenseproduktet. Mange ejere oplyste, at lugten af ørerenseproduktet var ubehagelig. Diskussion Virkningsmekanismen af 2 % eddikesyre/2 % borsyre ørerenseprodukt mod Malassezia sp. og andre mikroorganismer er ukendt. En forfatter er fremkommet med følgende teori angående effekten. Fjernelse af cerumen og løse epitelceller fjerner fede syrer der er nødvendig for metabolisme og reproduktion af Malassezia sp. Sænkning af ph hæmmer væksten af Malassezia sp. og inaktiverer de kemotaktiske faktorer. Borsyre udtørrer øret og hæmmer hermed også de kemotaktiske faktorer. Samtidig dehydreres epitelet, og adhærensen af mikroorganismer hæmmes. 2 I tidligere litteratur angives eddikesyre og borsyre at være germicid, men der findes ingen nærmere angivelse af virkningsmekanismen. 13 Ud af 22 ører opnåede 19 ører en reduktion af antal Malassezia sp./oif til under 4. Det er et antal, som anses for et normalt fund i hundeører. 2,6 Begrænset reduktion i øre nr. 7 kan skyldes den udtalte hypertrofi, der efter ejers udsagn gjorde det vanskeligt at behandle øret. Det har sandsynligvis også vanskeliggjort ørerenseproduktets evne til at trænge ned i øret. Øre nr. 11 og 21 havde begge et fald dag 7 i antal for at stige igen dag 14. Der var ingen oplysninger om behandlingsproblemer fra ejers side. Uoplyste manglende behandlinger eller nedsat behandlingstid kan muligvis forklare svingningerne. Manglende ubehandlet kontrolgruppe begrænser forsøgets konklusionsevne. Sandsynligheden for at ubehandlede patienter ville kunne opnå en selvhelbredelse er lille, men kan ikke udelukkes. En gentagelse af forsøget med en ubehandlet kontrolgruppe vil være interessant. Registrering af de kliniske symptomer blev alene anvendt som kontrol af inklusionskriterier. En ensartet graduering var ikke mulig, da registreringerne blev foretaget af flere forskellige dyrlæger. Anvendelse af et ørerenseprodukt indeholdende 2 % eddikesyre/2 % borsyre som et alternativ til en kombineret behandling med et ørerenseprodukt og et topicalt applikeret produkt indeholdende glukokortikoider, antibiotika og fungistatika/fungicider kan lette behandlingen af Malassezia sp. otitis externa for hundeejerne ved kun at skulle anvende ét produkt. Ulempen er dog den noget langsommere indsættende effekt. Flere ejere i forsøget ønskede at stoppe forsøget netop på grund af den langsomt indsættende effekt. Ligeledes er ejernes ubehag over lugten begrænsende for produktets brugervenlighed. En behandlingsstart med et produkt indeholdende glukokortikoider de første dage vil sandsynligvis medføre en hurtigere reduktion i kløe og erytem. Et sådan produkt er tilgængeligt med 1 % eddikesyre/1 % borsyre og hydrocortison (MalAcetic HC 33 ). Alternativt anbefaler firmaet tilsætning af dexamethason til den stærke udgave med 2 % eddikesyre/2 % borsyre. 34 9

10 Konklusion Der kan konkluderes, at et ørerenseprodukt indeholdende 2 % eddikesyre/2 % borsyre anvendt 1 gang daglig i 7 dage og 1 gang daglig hver 3. dag i 7 dage er effektivt ved behandling af Malassezia sp. otitis externa hos hund. Tak Tak til Dyrlæge Johanne Aakjer, Rynkeby Dyreklinik, Dyrlæge Lene Kristensen, Skiveegnens Dyrlæger, Dyrlæge Erik Holm-Christensen, Dyrlægecentret Brædstrup-Tørring-Uldum, Dyrlæge Betina Odefey Paulsen, Haderslev Dyrehospital og Dyrlæge Kathrine Thejll Kirchhoff, Dyrlægegruppen Frijsenborg for hjælp og deltagelse med otitis externa patienter. Referencer 1. Scott, D.W., Miller, W.H., Griffin, C.E. Otitis externa. In: Muller and Kirk`s Small Animal Dermatology, 6. eds. Philadelphia: W.B. Saunders, 2001; Gotthelf, L.N. In: Small Animal ear diseases, an illustrated guide 2.eds. Elvier, 2005; August, J.R. Otitis externa. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 1988; 18: Logas, D.B. Diseases of the ear canal. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 1994; 24: Chickering, W.R. Cytologic evaluation of otic exudates. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 1988; 18: Ginel, P.J., Lucena, R., Rodriguez, C., Ortega. J. A semiquantitative cytological evaluation of normal and pathological samples from the external ear canal of dogs and cats. Veterinary Dermatology 2002; 13: Scott, D.W., Miller, W.H., Griffin, C.E. Fungal skin diseases. In: Muller and Kirk`s Small Animal Dermatology, 6 th edn. Philadelphia: W.B. Saunders, 2001; Kiss. G., Racvanye. Sz., Szgeti, G. New combination for the therapy of canine otitis externa in microbiology of otitis externa. Journal of Small Animal Practice 1997; 38: Carlotti. D.N. Diagnosis and medical treatment of otitis externa in dogs and cats. Journal of Small Animal Practice 1991; 32: Rosychuk, R.A.W. Management of otitis externa. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice1994; 5: Rausch, F.D., Skinner G.W. Incidense and treatment of budding yeasts in canine otitis externa. Modern veterinary practice 1978; Sánchez-Leal. J., Mayós. I., Homedes, J., Ferrer, L. In vitro investigation of ceruminolytic activity of various otic cleansers for veterinary use. Veterinary Dermatology 2006; 17: Wilke, J.R. Otopharmacology. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 1988; 18: Cole, L.K. Microbial flora and antimicrobial susceptibility patterns of isolated pathogens from the horizontal ear canal and middle ear in dogs with otitis media. Journal of the American Veterinary Medical Association 1998; 212: Petersen, A.D. Frequency of isolation and antimicrobial susceptibility patterns of Staphylococcus intermedius and Pseudomonas aeruginosa isolates from canine skin and ear sampler over a 6-year period ( ). Journal of the American Animal Hospital Association 2002; 38: Uchida. Y. In Vitro activity of five antifungal agents against Malassezia pachydermatis. Japanese Journal of Veterinary Science 1990; 53:

11 17. Kiss, G., Racvanye. Sz., Szgeti, G. Lukáts B., Nagy, G. New combination for the therapy of canine otitis externa II Efficacy in vitro and in vivo. Journal of Small Animal Practice 1997; 38: Uchida. Y., Nadade, T., Otomo, K., Yamane, Y., Higasitsutsumi, M. Efficacy of a pimaricin suspension for treating otitis externa associated with M. pachydermatis. Journal of Small Animal Practice 1994; 35: Morris, D.O. Malassezia dermatitis and otitis. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 1999; 29: Åkerstedt, J., Vollset, I. Malassezia pachyermatis with special reference to canine skin disease. British Veterinary Journal 1996; 152: Plant J.D., Rosenkrantz, W.S., Griffin, C.E. Factors associated with and prevalence of high Malassezia pachydermatis numbers on dog skin. Journal of the American Veterinary Medical Association 1992; 201: Bassett. R.J., Burton, G.G., Robson, D.C., Hepworth. G. Efficacy of an Acetic Acid/Boric Acid ear cleaning solution for treatment and prophylaxis of Malassezia sp. otitis externa. Australian Vetrinary Practition 2004; 34: Mansfield, P.D., Boosinger, T.R. Attleberger M.H. Infectivity of Malassezia pachydermatis in the external ear canal of dogs. Journal of the American Animal Hospital Association 1990; 26: Grotthelf. L.C. New treatment of malassezia otits externa in dogs. Veterinary Forum 1997; Gabal. M.A. Preliminary studies on the mechanism of infection and characterization of Malassezia pachydermatis in association with canine otitis externa. Mycophologia 1988; 104: Huang, H.P., Little.J.L. Effects of fatty acids on the growth and composition of Malassezia pachydermatis and their relevance to canine otits externa. Research in Veterinary Science 1093; 55: Palacio A. del, Suétara. M.S., Lópes-Suso, M.J., Amor. E., Garau, M. Ramdomized prespective comparative study: short-term treatment with ciclopirxolamine (cream and solution) versus boric acid in the treatment of otomycosis. Mycoses 2002; 45: Benson. C.E. Susceptibility of Selected Otitis Externa Pathogens to Individual and Mixtures of Acetic and Boric Acids. Proceedings, AAVD Cook E., Paterson, S. Pilot Study to Investigate the Anti-fungal Activity of a 2% Boric Acid/2 % Acetic Acid Shampoo. Proceedings BSAVA MalAcetic Otic. Dermapet. Forhandler: Dr. Baddaky AS, 2230 Skotterud, Norge 31. Win Epi Scope Microsoft Office Excel MalAcetic HC. Dermapet. Forhandler: Dr. Baddaky AS, 2230 Skotterud, Norge

Øresygdomme hos hund og kat del 2

Øresygdomme hos hund og kat del 2 Øresygdomme hos hund og kat del 2 Af specialdyrlæge Lene Boysen, ph.d. En ordentlig undersøgelse af øret er en forudsætning for at stille den korrekte diagnose. Dertil hører brugen af diagnostiske teknikker,

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

Øregangsbetændelse hos hund

Øregangsbetændelse hos hund s NYHEDSBREV for KÆLEDYRSEJERE Nr. 02 - juni 2007 er en hudklinik for kæledyr Øregangsbetændelse hos hund Øregangsbetændelse er meget almindeligt hos hund. Det er såvel svampe, bakterier som øremider,

Læs mere

Sunde ører! Aptus Otozyme

Sunde ører! Aptus Otozyme Sunde ører! Aptus Otozyme VITAMINER MAVE OG TARM HUD OG PELS MUNDHYGIEJNE DE OM EFTERSYN OG RENSNING AF HUNDE- OG KATTEØRER Alle hunde og katte producerer helt naturligt ørevoks. Til tider ses en overproduktion,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo 15. juli 2010 PRODUKTRESUMÉ for Malaseb Vet., shampoo 0. D.SP.NR 25817 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Malaseb Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktive stoffer: Chlorhexidindigluconat

Læs mere

SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr. Dermatologi

SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr. Dermatologi SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr Dermatologi Nanna Enemark Dven(Dansk veterinærdermatologisk netværk) Antibiotika-vejledning overordnede aspekter! Anvende mindst muligt antibiotika, jo mere antibiotika

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Saniotic Vet., kutansuspension/øredråber, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Saniotic Vet., kutansuspension/øredråber, suspension 22. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Saniotic Vet., kutansuspension/øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 29173 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Saniotic Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder:

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Posatex øredråber, suspension til hund. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Orbifloxacin Mometasonfuroat (som monohydrat) Posakonazol 8,5 mg/ml 0,9 mg/ml

Læs mere

Otodectes cynotis. Behandling af felin otoacariasis med henholdsvis et topikalt ørepræparat og et spot-on præparat

Otodectes cynotis. Behandling af felin otoacariasis med henholdsvis et topikalt ørepræparat og et spot-on præparat Otodectes cynotis Behandling af felin otoacariasis med henholdsvis et topikalt ørepræparat og et spot-on præparat Hovedopgave af dyrlæge Marianne Weiss Hansen Fagdyrlægekursus vedrørende sygdomme hos hund

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Hudens infektioner. Bakterielle infektioner. Virus infektioner. Svampe infektioner. Parasitære infektioner

Hudens infektioner. Bakterielle infektioner. Virus infektioner. Svampe infektioner. Parasitære infektioner Hudens infektioner Bakterielle infektioner Virus infektioner Svampe infektioner Parasitære infektioner Svampeinfektioner Superficielle svampeinfektioner omfatter slægterne: Dermatofytter Trichosporum (Trichopyton

Læs mere

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet.

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Skrevet af: Stephan Osther, Brian Haller og Iben Lykke Hansen, Optikerhøjskolen

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Ørelidelser i praksis

Ørelidelser i praksis Ørelidelser i praksis Jesper Lillesø Spec. læge Almen medicin Formål Gennemgå de lidelse som er relevante for sygeplejersker ved selvstændige konsultationer+ telefonvisitation i almen praksis Praktisk

Læs mere

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study.

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Kære læge/sygeplejerske/sundhedsplejerske/sundhedspersonale Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Der findes to

Læs mere

Akne, rosacea og perioral. dermatitis

Akne, rosacea og perioral. dermatitis Akne, rosacea og perioral Akne unge teenagere dermatitis Rosacea midaldrende Perioral dermatitis unge kvinder Acne vulgaris Akne er en hyppig forekommende i teenageårene Varierende sværhedsgrad Nedsat

Læs mere

D-Prescription Derma Prescription

D-Prescription Derma Prescription D-Prescription Derma Prescription HUND, KAT OG HEST QUALITY Pet Care DERMASHINE SPECIALBALSAM Oliefri balsam med ekstra fugt til tør hud og glansløs pels DermaShine virker ved at pelsens normale fugtbalance

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix TS-kursus i gastropatologi 2016 Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor de tre

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB

Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB Brugsvejledning 1. Såret renses efter gældende standard. Derefter duppes området omkring såret tørt med sterile sårkompresser. 2. Suprasorb X eller Suprasorb X + PHMB

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Atopisk Dermatitis allergi hos hund

Atopisk Dermatitis allergi hos hund Atopisk Dermatitis allergi hos hund ATOPISK DERMATITIS/ALLERGI Atopisk dermatitis er en kronisk hudlidelse, der ofte debuterer omkring 1 til 3 års alderen. Der kan være varierende grader af hudkløe og

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Studiespørgsmål til hud og sanser

Studiespørgsmål til hud og sanser Studiespørgsmål til hud og sanser 1. Beskriv hudens funktioner 2. Beskriv hudens 3 lag 3. Hvilken funktion har stratum corneum? 4. I hvilket lag af epidermis finder celledelinger sted og hvor længe går

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN OSURNIA øregel til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: 1 dosis (1,2 g) indeholder: Terbinafin (Terbinafinum): Florfenicol

Læs mere

Lokalbehandling af inficerede sår

Lokalbehandling af inficerede sår Bodø, 5. februar 2009, NIFS Lokalbehandling af inficerede sår Bo Jørgensen Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital 1 Lokalbehandling af inficerede sår - NIFS Sårcentret I København er kirurgisk!

Læs mere

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden EMA/CVMP/259397/2006 EMEA/V/C/000033 EPAR - sammendrag for offentligheden meloxicam Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan

Læs mere

NANOS Patient Brochure Tørre øjne

NANOS Patient Brochure Tørre øjne NANOS Patient Brochure Tørre øjne Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty and for informational

Læs mere

Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin. Dagens program

Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin. Dagens program Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin Dagens program Dagens program: Præsentation + opfølgning Det akutte røde r øje Praktisk oftalmoskopi Pause Øresmerter Praktisk otoskopi Praktisk tympanometri

Læs mere

Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler mod plantesygdomme: effekter og muligheder.

Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler mod plantesygdomme: effekter og muligheder. Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler mod plantesygdomme: effekter og muligheder. Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler (MBM) baseret på udvalgte mikroskopiske svampe har stort potentiale til forebyggelse af plantesygdomme.

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6 Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 Definition på mundproblemer: 1. mundtørhed: 2. stomatitis: Mål med mundpleje: Årsager: en subjektiv følelse af tørhed i munden (se nærmere s.3) en

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

af Ørerensemidler til otitis externa hos hund ØRERENSEMIDLER

af Ørerensemidler til otitis externa hos hund ØRERENSEMIDLER ØRERENSEMIDLER Undersøgelse af Ørerensemidler til otitis externa hos hund FOTOS SØREN M. OSGOOD På det danske marked findes 21 forskellige ørerensemidler, som bruges i stor udstrækning i almen praksis.

Læs mere

INTERVIEW SMÅDYRSDYRLÆGER 2014

INTERVIEW SMÅDYRSDYRLÆGER 2014 Kontrollant: Internt nummer: OBS: Journaliseres på kampagnesagen 2014-13-60-00072 Ejer/Ansat: Antal år i smådyrpraksis: Fagdyrlæge m.m.: Antal hunde-konsultationer/måned: Antal katte-konsultationer/måned:

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Normale celler og prøvens egnethed Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner Survival Funktion Survival Funktion 15-02-2012 Opportunistiske infektioner (Wikipedia) Niels Nørskov-Lauritsen Overlæge, PhD Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby nielnoer@rm.dk

Læs mere

Vi gør heling mulig. Vejledning til patienter og behandlere. Svar på dine spørgsmål

Vi gør heling mulig. Vejledning til patienter og behandlere. Svar på dine spørgsmål Vi gør heling mulig Vejledning til patienter og behandlere Svar på dine spørgsmål Hvis du læser dette, overvejer du sandsynligvis larveterapi som en del af sårbehandlingsforløbet. Denne brochure har til

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Introduktion til overlevelsesanalyse

Introduktion til overlevelsesanalyse Faculty of Health Sciences Introduktion til overlevelsesanalyse Kaplan-Meier estimatoren Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet sr@biostat.ku.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING.

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. MEDDELELSE NR. 933 To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver

Læs mere

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK Fysiske målinger på mælk - Hvordan måler man, om koen er syg? 1 Introduktion til forsøget Yverbetændelse, også kaldet mastitis, er en ofte forekommende produktionssygdom hos malkekøer

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT ERFARING NR. 1318 Variationen i korns indhold af vand, råprotein og fosfor henover fodringssæsonen er så lille, at der ikke er grund til

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev DARAK Valby Medborgerhus 25. november 2014 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftveje: Næsehulen Bihuler/næsehule

Læs mere

Kodevejledning til forandringer i placenta, fosterhinder og navlestreng (T88)

Kodevejledning til forandringer i placenta, fosterhinder og navlestreng (T88) Kodevejledning til forandringer i placenta, fosterhinder og navlestreng (T88) Alle patoanatomiske koder (SNOMED-koder) overføres fra alle danske patologiafdelinger til den landsdækkende patologidatabase

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Medicinsk honning til sårbehandling revamil

Medicinsk honning til sårbehandling revamil Medicinsk honning til sårbehandling Revamil Revamil sårbehandlingsprodukter til professionel sårbehandling Med langvarig og effektiv antibakteriel virkning. Det brede udvalg er fokuseret på brugervenlighed,

Læs mere

Information til dig om svamp i underlivet

Information til dig om svamp i underlivet Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det? 4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion 6 Hvad er symptomerne? 8 Smitter svamp? 8 Kan mænd få svamp? 9 Kan mælkesyrebakterier

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Canesbalance og behandling af symptomer på bakteriel vaginose

Canesbalance og behandling af symptomer på bakteriel vaginose Canesbalance og behandling af symptomer på bakteriel vaginose Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S. Tlf: 45 23 50 00 Canesbalance Canesbalance Hvad er bakteriel vaginose? Bakteriel vaginose

Læs mere

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft ACTINICA LOTION FOREBYGGER visse former for HUDKRÆFT Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft 2 Hvad er hudkræft? Hudkræft er den mest almindelige kræftform.

Læs mere

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Tympanometri 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Typanometri 67 år, speciallæge i oto-, rhino-laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Delepraksis fra 2012. Klinisk uddannet i Sønderborg,

Læs mere

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD COPSAC Copenhagen Studies on Asthma in Childhood Astma og immundefekt hos børn Klaus Bønnelykke Læge, PhD Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital Program Sammenhængen mellem astma og immundefekt Hvordan

Læs mere

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Medfødte anomalier

Læs mere

Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet

Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet KvægInfo nr.: 1801 Dato: 19-11-2007 Forfatter: Kirstine F. Jørgensen Af Kirstine F. Jørgensen, Landscentret Økologi e-mail: kfj@landscentret.dk Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet Slagtekalve, der

Læs mere

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Auditory Processing Disorder AUDIOLOGISKE UNDERSØGELSER RENATA JALLES HANSEN Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Nedsat evne til at processere lyd i centralnervesystemet Den centrale auditive

Læs mere

Værdi af kliniske reproduktionsregistreringer

Værdi af kliniske reproduktionsregistreringer Værdi af kliniske reproduktionsregistreringer Informationsmøde for avlsrådgivere 9. oktober 2012 Karina Elkjær Anders Fogh Resultater fra ErhvervsPhD Reproduction in the postpartum dairy cow influence

Læs mere

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTHRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTHRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit PERIFER OSTEOMYELIT / ARTHRIT Hæmatogen osteomyelit/artrit Eksogen osteomyelit/artrit Spredning fra nærliggende infektionsfokus Direkte implantation af infektiøst agens Postoperativ infektion Klininiske/histopatologiske

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN KLASSIFIKATION Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN klassifikation Ved diagnostik af vævsprøver fra livmoderhalsen med forstadier til kræft i pladeepitelet anvendes på verdensplan 2 klassifikationssystemer

Læs mere

SAMMENHÆNGE MELLEM OBSTRUKTIV SØVNAPNØ OG DIABETES TYPE 2

SAMMENHÆNGE MELLEM OBSTRUKTIV SØVNAPNØ OG DIABETES TYPE 2 SØVNKONFERENCE 2012 SAMMENHÆNGE MELLEM OBSTRUKTIV SØVNAPNØ OG DIABETES TYPE 2 19. April 2012 Stud. med. Morten Engberg Jensen Planen Hvem er jeg. Prævalenser og motivation. Hypotese. Metode. Resultater

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm Hudlægen informerer om Svampesygdomme i huden Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/svamp/svamp.htm (1 of 5)04-01-2006 15:39:12 SVAMPESYGDOMME l HUDEN Svampe er en

Læs mere

Patientvejledning. Væske i mellemøret. Dræn

Patientvejledning. Væske i mellemøret. Dræn Patientvejledning Væske i mellemøret Dræn Rigtigt mange forældre har oplevet, at deres børn får ørepine. Det kan skyldes forskellige sygdomme i øret. Den hyppigste årsag er det, man kalder mellemørekatar,

Læs mere

Mundtørhed Rødme Ødem Belægninger

Mundtørhed Rødme Ødem Belægninger 1 af 7 Definition på: 1. mundtørhed Mål: 2. stomatitis Årsager: Symptomer: Interventioner: Mundtørhed er en subjektiv følelse af tørhed i munden. Stomatitis: er en samlet betegnelse for slimhindeforandringer

Læs mere

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen.

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen. Kære behandler På Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg har vi netop opstartet et projekt omkring niveauet hos patienter med achillessene tendinopati (AT). Vi vil gerne invitere dig til at deltage i projektet.

Læs mere

AniCura. Ophtalmology Quiz DECEMBER 2014

AniCura. Ophtalmology Quiz DECEMBER 2014 AniCura Ophtalmology Quiz DECEMBER 2014 1 AniCuras faggrupp i Oftalmologi er glad for at præsentere en serie kasuistikker omhandlende øjensygdomme som en del af AniCuras videndeling. Kausistikkerne præsenteres

Læs mere

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virus infektioner Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virusinfektioner Er en alm. årsag til hudsygdom Lokaliseret til huden Systemisk viræmi som viser sig i huden Virusinfektioner Virus

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten, Valby 14. november 2012 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Calicivirusinfektion (FCV) Herpesvirusinfektion

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr Nanomaterialer i medicinsk udstyr Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr 03-09-2014 Lovgivning for medicinsk udstyr Rådets Direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr og Rådets

Læs mere