Elulykker klinisk erfaring. 21. marts 2013 Anette Kærgaard, overlæge, ph.d. Arbejdsmedicinsk klinik Regionshospitalet Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elulykker klinisk erfaring. 21. marts 2013 Anette Kærgaard, overlæge, ph.d. Arbejdsmedicinsk klinik Regionshospitalet Herning"

Transkript

1 Elulykker klinisk erfaring 21. marts 2013 Anette Kærgaard, overlæge, ph.d. Arbejdsmedicinsk klinik Regionshospitalet Herning

2 Litteraturen Fokus på smerter, nervebeskadigelse, hukommelses- og koncentrationsbesvær

3 Danske publikationer om elulykker Hansen ON, Rasmussen K, Christiansen JM. Neuropsykologiske følgevirkninger efter el-ulykker. UFL 1991;153/33: Baldursson E, Hansen ON. Konsekvenser efter el-chock. Elundersøgelsen Kærgaard A. Senfølger efter elulykker. Litteraturgennemgang. Dansk El- Forbund, Kærgaard A. Senfølger efter elulykker. UFL 2009;171/12:

4 Patienterne De helbredsmæssige følgevirkninger efter elulykker varierer fra forbigående ubehagsfornemmelse til massive vævsskader/død. Mellem disse yderpunkter findes de arbejdsmedicinske patienter, som præsenterer en stor variation af fysiske og neuropsykologiske symptomer. Mange af patienterne cirkulerer rundt i sundhedssystemet Mit erfaringsgrundlag: Cirka 30 elulykkespatienter siden 1998 Der findes ikke en bestemt afgrænset tilstand, som man kan kalde fx strømsyndrom eller strømarm eller lign. Symptomerne hos patienter med senfølger efter en elulykke varierer meget, men fællestrækkene er trods alt flest. Der findes ingen særlige behandlingstilbud til patienter med senfølger efter elulykker. Behandlingen retter sig mod det konkrete symptom.

5 Ulykkerne Elektriker, mobil eltavle, troede strømmen var slået fra Rengøringsassistent, rører ved stålkøkkenbord Butiksassistent, skifter elpære i prøverum Servicemedarbejder, udbedrer hærværksskader på lysstofrør i P-kælder Operatør, fjerne kabler fra test af olierør Elektronikfagtekniker, fejlfinding på svejseanlæg Ledningsmester, lynnedslag i gården, hånden på en kabelbakke Statisk elektricitet på vindmøllefabrik

6 Skadesmekanismerne Termisk energi (varme) Lysbuedannelse (gnistdannelse i luften mellem strømførende materialer). Normalt ingen strøm gennem personen, men temperaturen kan til gengæld i en brøkdel af et sekund blive meget høj ( C) Sekundær mekanisk energi. Lynnedslag. Strøm kan løbe gennem kroppen, alternativt løbe langs huden. Elektrisk energi

7 Virkningsmekanismerne teoretisk Elektrisk energi. (Termisk energi kan forklare mange akutte symptomer, men ikke de forsinkede) Teoretisk diskussion om virkningsmekanisme: 1) ændring i cellernes proteinsyntese 2) vaskulært blodpropper i helt små kar 3) electroporation ændring i cellemembranstruktur.

8 Strømskaderne organspecifikke Hjertestop (ventrikelflimmer), arytmier, tromber. Respirationsstop Nyresvigt, evt. sekundærskade ved ophobning af myoglobin Brandsår, svære hudbeskadigelser især ved lysbue Høreskader, hyppigheden berettiger efterfølgende audiometri Grå stær (katarakt), hyppigst beskrevne øjenlidelse Smerter i muskler, sener og led Centralnervesystemet: bevidsthedstab, myelopati, ALS, dystoni, kognitive dysfunktioner. Perifere nerver: neuropati

9 Elulykken case 1(1) Ulykkeshændelsen 56-årig mand skulle sammen med et par kolleger teste et olierør med et nyt målegrej, hvor røret blev udsat for volt. Efter nogle timer monitorering og overvågning skulle pt. fjerne måleudstyret, som i princippet var et par kabler. Pt. beskriver, at strømmen ved en fejl ikke var blevet slået fra (og systemet var, ifølge værkføreren, ved en fejl ikke påmonteret jordledning), og da pt. rørte ved røret med begge hænder, fik han et strømstød gennem sig. Der foreligger ikke mere præcise beskrivelser af ulykkeshændelsen. Skadelidte blev kastet tilbage (set af en kollega), var kortvarigt bevidstløs og havde ufrivillig vandladning. Da han kom til sig selv, bemærkede han brandsårslignende mærker hen over fødderne - svarende til kanten af metalsikkerhedsindlægget i sikkerhedstræskoene. Skadelidte bar ikke handsker. Hænderne var tørre. Underlaget var et tørt cementgulv.

10 Elulykken case 1(2) Efter en omklædning tog pt. hjem fra arbejde. Han sov dårligt og havde kraftige smerter i hele kroppen. Han tog dog på arbejde igen næste morgen, og fik ved ankomsten af en sikkerhedsrepræsentant at vide, at han burde have været på sygehuset. Skadelidte kørte derefter selv til sygehuset, hvor han blev overvåget nogle timer, og derefter sendt hjem uden tegn på rytmeforstyrrelser på EKG et. Efter ulykken forsøgte skadelidte at komme i arbejde igen, men måtte opgive, da han havde det uændret dårligt med muskelsmerter, snurrende fornemmelser i arme og ben, træthed og uoplagthed. Kort tid efter ulykken begyndte skadelidte at opleve mundtørhed og stor tørst. Han blev via egen læge henvist sygehuset, hvor man stillede diagnosen ikke-insulinafhængig diabetes. Pt. gennemgår talrige undersøgelser hos: neurologer, reumatologer, neuropsykologer, klinisk neurofysiolog (eng kunne ikke gennemføres, fordi pt. ikke kunne udholde selv svage strømstød), intern medicin, arbejdsmedicin.

11 Elulykken case 1(3) Symptomer opsummerede Tiltagende dårlig hukommelse og koncentrationsevne. Husker så dårligt, at han har svært ved at begå sig blandt andre mennesker i almindelige sociale sammenhænge. Muskelsmerter. Det gør ondt i hele kroppen, primært dog i arme og ben. Det er en ukarakteristisk smerte, der sidder indeni. Pt. fortæller, at han tidligere har kunnet dulme både smerter og den snurrende fornemmelse ved at stikke fødderne i havet eller i en balje med koldt vand eller stikke håndleddene under den kolde hane. Det hjælper ikke rigtigt mere. Kraftnedsættelse. Beskriver, at det er som om, armene er visnet. Armene er blevet tynde. Han har købt et hjælpemiddel til at skrue skruelåg af med. Han har måttet tage 1½ cm af sin urlænke, for at få den til at passe igen. Føleforstyrrelser. Angiver at have konstant snurrende fornemmelse i arme og ben. Han har ingen ordentlig fornemmelse af at have ting i hænderne. Taber flere og flere ting ud af hænderne. Træthed. Overkommer meget lidt. Ligger meget på sofaen.

12 Elulykken case 1(4) Psyke. Ked af det. Føler sig dum og dårligt fungerende blandt andre mennesker, f.eks. når han pludselig går i stå og ikke kan finde ordene. Behandles en overgang med antidepressiv medicin, men uden effekt. Hovedpine. Konstant ondt i hovedet. Hovedpinen er blevet gradvis værre. Impotens. Siden ulykken haft tiltagende rejsningsproblemer, nu impotent. Flash backs. Skadelidte genoplever ofte ulykkeshændelsen. Kan drømme om det om natten. Bryder sig slet ikke om noget med strøm. Efter 6 måneder blev pt. fyret fra sit arbejde på grund af det lange sygeforløb. Pt. kom aldrig tilbage til arbejdsmarkedet. Pt. fik cirka 2½ år efter ulykken tilkendt førtidspension. Arbejdsskadesagen blev i første omgang afvist grundet problematikken omkring den nydiagnosticerede diabetes. Senere anerkendt i forbindelse med anke.

13 Ulykken statisk elektricitet case 2 (1) Problemer med gnistdannelser og trækning af lange synlige gnister kendt Ulykkeshændelse på vindmøllefabrik Den , var låget lige taget af en støbeform. Pt. skulle støvsuge aluspåner væk fra etablering af jording til vingen. Han sætter støvsugeslangen i et udtag på væggen og får kort tid efter et kraftigt statisk elektrisk stød. Man fandt, at jording til det anvendte udtag ikke fungerede. Analyse: Den lange slange i kombination med det kraftige sug og den manglende jording af udtaget har opbygget et statisk potentiale i slangen. Forebyggelse: Støvsugning på formene blev midlertidig stoppet. Alle udtag, slanger og værktøjer blev kontrolleret og jordet. En række internationale eksperter har deltaget i gennemgang af sagen. For at kortlægge risici indhentes input fra medarbejdere om, hvor de oplever problemer med med statisk elektricitet.

14 Ulykken statisk elektricitet case 2 (2) Pt. (31 år) var ude for så kraftig en afledning, at han blev slået i gulvet, var kortvarig bevidstløs og bevidsthedssløret i 5-6 timer. Pt. er i dag svært invalideret. Langsomt fremadskridende forværring i de fysiske symptomer. Det startede med smerter i brystet, armene, nakken og med snurren i begge arme samt hovedpine. Gradvist tilkom tiltagende smerter i hele højre arm, som i dag ses med typiske symptomer på refleksdystrofi med nedsat følesans, manglende skelneevne mellem varme og kulde, skiftende rød-/blå misfarvning samt nu også kontrakturdannelser i fingrene. Pt. har udtalt hovedpine. Forpint. Han tabte i starten huden to gange på begge hænder op til albueniveau. Balanceevne er blevet gradvist dårligere. Han er blevet tiltagende svimmel og er faldet flere gange.

15 Ulykken statisk elektricitet case 2 (3) Hans lysfølsomhed er blevet mere udtalt. Der er tilkommet væskeophobning i kroppen. Der er tilkommet føleforstyrrelser i specielt fødderne men også af underbenene op til knæniveau. Her er der efterhånden også kommet smerter i muskulaturen, og han har nu svært ved at strække knæene og bøje i fodleddene, hvilket betyder han har svært ved at gå. Langsomt fremadskridende psykisk forværring. Gradvis tab af kognitive funktioner. Han har udtalt nedsat hukommelse, opmærksomhedsproblemer, kan ikke koncentrere sig og har ikke overblik over helt simple opgaver.

16 Ulykken statisk elektricitet case 2 (4) Han har haft symptomer typisk for PTSD med mareridt, dødsangst og flashbacks. Han har gået til mange psykologbehandlinger som har hjulpet ham med dette. Han er via egen læge behandlet for en moderat depression. Er ikke aktuelt depressiv og ude af behandlingen igen. Han har gennem forløbet været tiltagende søvnforstyrret. Personlighedsmæssigt har han ændret sig, og adfærdsmæssigt har man i familien haft en stor udfordring i at håndtere hans intolerence/irritabilitet. Grådlabilitet.

17 Min manglende viden Hvad er skadesmekanismen? Kan der sammenlignes med skader efter ulykker med strømgennemgang? Det er vel selve afledningen, der giver et elektrisk chok? Den ultimative parallel til må være det, som sker, når en person rammes af lynet. Hvad er omfanget af problemet? Er vindmølleindustrien særlig hårdt ramt? Foreløbige kontakter: Litteratursøgning Virksomheden Sikkerhedsstyrelsen STAMI Akademiet for Tekniske Videnskaber

18 Tak

Senfølger efter el-ulykker. Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus

Senfølger efter el-ulykker. Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus Senfølger efter el-ulykker Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus Dansk El-Forbund, København 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord...........................................................

Læs mere

Senfølger efter elulykker

Senfølger efter elulykker 993 Senfølger efter elulykker Oversigtsartikel Overlæge Anette Kærgaard Regionshospitalet Herning, Arbejdsmedicinsk Klinik Resume Denne oversigt sammenfatter litteraturen om de ikkeakutte smerter samt

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Deltagernes beskrivelse af hvordan sålerne har virket på dem i testperioden

Deltagernes beskrivelse af hvordan sålerne har virket på dem i testperioden Deltagernes beskrivelse af hvordan sålerne har virket på dem i testperioden Bilag 6 Gruppeopdeling af besvarelserne Gruppe A Besvarelser hvor deltageren har opnået bedre balance. 1. Gruppe A Gangdistance

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Lider du af lavt. sider. stofskifte?

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Lider du af lavt. sider. stofskifte? Foto: Iris Guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 sider Lider du af lavt stofskifte? 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web:

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Dårligt liv - dårligt helbred

Dårligt liv - dårligt helbred Dårligt liv - dårligt helbred Socialt udsattes oplevelse af eget liv og sundhed Pia Vivian Pedersen Syddansk Universitet Dårligt liv dårligt helbred Socialt udsattes oplevelse af eget liv og sundhed Pia

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Gravid igen eller ej?

Gravid igen eller ej? DETTE NUMMERS TEMA Gravid igen eller ej? For forældre, der har mistet deres barn, vil spørgsmålet om ny graviditet oftest melde sig før eller senere. Nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, er, om

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer 4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer fra livet med KOL I det følgende fremstilles ti KOL-patienters erfaringer med at leve med sygdommen KOL, med henblik på at identificere palliative

Læs mere

Psykiske problemer har mange ansigter

Psykiske problemer har mange ansigter Psykiske problemer har mange ansigter mød nogle af dem her DANSKE PATIENTER Psykiske problemer har mange ansigter mød nogle af dem her Danske Patienter, maj 2011 Kan downloades fra: www.danskepatienter.dk

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER?

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? ER DU EL-SIKKER? SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? 5._6. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med Elmuseet. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

Anja. Anja: Ja, det er helt okay. I: Okay. Øhm så hvis du vil starte med at fortælle hvad dit navn er og hvad du laver, og din alder?

Anja. Anja: Ja, det er helt okay. I: Okay. Øhm så hvis du vil starte med at fortælle hvad dit navn er og hvad du laver, og din alder? Bilagsmappe - Tilhørende specialet: Hvad siger patienterne? En undersøgelse af patienters forestillinger om hvad læger kan og skal i læge-patientkommunikationen Transskriberingsmappe Specialeafhandling

Læs mere

På vej mod sit eget liv

På vej mod sit eget liv På vej mod sit eget liv Jeg er ikke kun skrøbelig, jeg er også stærk, siger 26årige Maria, der har kæmpet en årelang kamp med psykisk sygdom oveni en alvorlig arvelig sygdom. Efter tre år i et socialpædagogisk

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension HÅNDBOG MAJ 2013 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension Kalundborg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling,

Læs mere

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16 Denne lommebog fortæller kort og godt, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led via en samlet og fælles indsats Rigtig mange medarbejdere og ledere får ondt i ryg, nakke

Læs mere