BD BBL CHROMagar MRSA*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BD BBL CHROMagar MRSA*"

Transkript

1 PA Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte kvalitativ detektion af kolonisering med methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) som et hjælpemiddel ved forebyggelse og kontrol af MRSA-infektioner i sundhedsmiljøer. Testen udføres på podepindspræparater fra det anteriore næsebor fra patienter og sundhedspersonale for at screene for kolonisering af MRSA. BBL CHROMagar MRSA er hverken beregnet til diagnosticering af MRSA-infektioner eller som vejledning eller monitorering i forbindelse med behandling af infektioner. PROCEDURENS PRINCIPPER OG FORKLARING Mikrobiologisk metode. MRSA er en førende årsag til noskomielle og livstruende infektioner. Infektioner med MRSA er blevet forbundet med betydeligt højere sygelighed, dødelighed og omkostninger end methicillinfølsom S. aureus (MSSA). 1 Prævalensen af MRSA-infektion er steget dramatisk på medicinske institutioner, og bærefrekvensen for MRSA stiger i samfundet. 2 Nylige publikationer foreslår, at befolkningen i almindelighed har S. aureus-koloniseringsfrekvenser på mellem 25 og Resistensfrekvenser er steget jævnt i de sidste femten år, og nylige NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance)-data angiver, at proportionen af MRSA blandt S. aureus-infektioner i intensive terapiomgivelser var 60 allerede i Med henblik på at kontrollere overførslen af MRSA har Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) anbefalet retningslinjer, som inkluderer et aktivt opsynsprogram til identifikation af potentielle reservoirer og et rigoristisk infektionskontrolprogram til kontrol af spredningen af MRSA. 1 BBL CHROMagar muliggør direkte detektion og identifikation af MRSA via indarbejdning af specifikke kromogene substrater og cefoxitin. MRSA-stammer vil vokse i tilstedeværelsen af cefoxitin 5 og producere rosa til grålilla kolonier som et resultat af hydrolyse af det kromogene substrat. Yderligere selektive stoffer indarbejdes for undetrykkelse af gram-negative organismer, gær og visse gram-positive kokker. Bakterier andre end MRSA kan anvende andre kromogene substrater i mediet, hvilket resulterer i blå til blå/grønne kolonier, eller hvis ingen kromogene substrater anvendes, forekommer kolonierne hvide eller farveløse. BBL CHROMagar MRSA blev udviklet af A. Rambach og BD. Dette produkt anvender BBL CHROMagar Staph aureus, som blev udviklet af A. Rambach og sælges af BD under en licensaftale med CHROMagar, Paris, Frankrig. REAGENSER BBL CHROMagar MRSA Formel* pr. liter oprenset vand Chromopepton 40,0 g Natriumchlorid 25,0 Kromogen blanding 0,5 Hæmmende stoffer 0,07 Cefoxitin 0,006 Agar 14,0 ph 6,8 ± 0,3 *Justeret og/eller suppleret som påkrævet for at opfylde funktionskriterier. * Amerikansk patent anmeldt

2 FORHOLDSREGLER. Kun til professionel brug. Pladerne må ikke anvendes, hvis de viser tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring, brud eller andre tegn på forringelse. Patogene mikroorganismer, herunder hepatitisvira og humant immundefekt virus, kan forekomme i kliniske præparater. Standardforholdsregler 6-9 og institutionelle retningslinjer skal overholdes ved håndtering af alle emner, der er kontamineret med blod og andre legemsvæsker. Efter brug skal præparerede plader, præparatbeholdere og andre kontaminerede materialer steriliseres ved autoklavering, inden de kasseres. Læs dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for detaljerede procedurer til aseptisk håndtering, biologiske risici og bortskaffelse af det brugte produkt. OPBEVARING OG HOLDBARHED Pladerne opbevares efter modtagelse i mørke ved 2 8 C i deres originale hylsterindpakning og papkasse, lige indtil de skal bruges. Undgå nedfrysning, overopvarmning og eksponering for lys før og under inkubation, da lys kan ødelægge kromogenerne. Pladerne kan inokuleres indtil udløbsdatoen (se etiketten på pakken) og inkuberes i de anbefalede inkubationstider. Plader fra åbnede stabler med 10 plader kan bruges i én uge, når de opbevares i et rent område ved 2 8 C i mørke. BRUGERKVALITETSKONTROL Undersøg pladerne for tegn på nedbrydning, som beskrevet under FORHOLDSREGLER. Undersøg effektiviteten ved at inokulere en repræsentativ prøve af plader med rene dyrkninger af stabile kontrolorganismer, som producerer kendte, ønskede reaktioner. Mediets hæmmende egenskaber fastsættes ved at inokulere S. aureus ATCC ved en koncentration på CFU/plade. 10 Mediets næringsegenskaber fastsættes ved at inokulere S. aureus ATCC ved en koncentration på CFU/plade. 10 Inkuberes anaerobt ved 35 til 37 C i 24 ± 4 timer. Undgå inkubation i omgivelser suppleret med kuldioxid. Stammer Vækstresultater Staphylococcus aureus ATCC Ingen vækst (MSSA) Staphylococcus aureus ATCC Vækst med rosa til grålilla kolonier af (MRSA) moderat størrelse Ikke-inokuleret Lys beige, transparent PROCEDURE Vedlagte materialer BBL CHROMagar MRSA (90 mm Stacker plader). Mikrobiologisk kontrolleret. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt Hjælpedyrkningsmedier, koagulasetestreagenser, kvalitetskontrolorganismer og andet laboratorieudstyr, som påkrævet. Præparattyper Dette medium er blevet evalueret med henblik på ydelse med præparater fra det anteriore næsebor. Indtil nu er kun et begrænset antal kliniske præparater fra forskellige kropsområder også blevet testet (se FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER). Brug af transportanordninger godkendt til indsamling af sådanne præparater anbefales. Følg de anbefalede procedurer fra fabrikanten af transportanordningen. Brugen kan ligeledes henvise til passende litteratur for detaljer om præparatindsamling og -håndteringsmetoder. 11,12 Undersøgelsesprocedure Inokulér præparatet på en BBL CHROMagar MRSA plade snarest muligt efter modtagelse på laboratoriet, og udstryg for isolering ved brug af en loop. PA Side 2 af 9

3 Inkuber plader aerobisk ved C i 24 ± 4 h i omvendt position. Hvis ingen rosa til grålilla kolonier blev restitueret, skal pladerne geninkuberes i endnu 24 h. Inkubér ikke i omgivelser, der er suppleret med kuldioxid. Undgå eksponering for lys under inkubation (> 4 h), da lys kan ødelægge kromogenerne. Eksponering for lys er acceptabelt efter udvikling af kolonifarve. Vigtig notat: Det er blevet fastslået, at lav inkubationstemperatur (<35 C) og/eller kort inkubationstid (<20 timer) kan reducere følsomheden af BBL CHROMagar MRSA betydeligt mht. indsamling af resultater efter 1 dags aflæsning af pladerne. Det er derfor vigtigt, at den ideelle inkubationstid på 36 C (acceptabelt område: 35 til 37 C) opretholdes under inkubationstiden (mindst 20 timer; ideelt 22 timer til læsning af første dags resultater). Gentagen åbning af inkubatordøre vil reducere den faktiske inkubatortemperatur. Det anbefales derfor, at nedsætte åbning af inkubatordørene til det mindst mulige, og at gøre åbningsperioderne så korte som muligt. Hvis det ikke kan opnås, anbefales det at inkubere BBL CHROMagar MRSA i en udpeget inkubator. Resultater Læs pladerne mod en hvid baggrund. Kolonier af MRSA vil forekomme rosa til grålilla på BBL CHROMagar MRSA mediet. Andre organismer (ikke-mrsa) vil være hæmmet eller producere farveløse, hvide, blå eller blå/grønne kolonier. Der henvises til tabel 1 for tolkning af resultater. Tabel 1 24 h inkubation Tolkning/anbefalet handling Rosa til grålilla kolonier, som ligner stafylokokker* MRSA påvist, rapportér MRS-næsekolonisering morfologisk Ingen rosa til grålilla kolonier Ingen resultater tilgængelige, inkubér igen i endnu 24 timer 48 timers inkubation Anbefalet handling Tolkning Rosa til grålilla kolonier Foretag koagulasetestning Positiv koagulase MRSA påvist, rapportér MRSA. Negativ koagulase rapportér at ingen MRSA blev påvist Ingen rosa til grålilla kolonier Ikke relevant Rapportér at ingen MRSA blev påvist *Stafylokokker producerer typisk jævne rosa til grålilla kolonier af moderat størrelse på BBL CHROMagar MRSA medium. Grålilla kolonier, som er meget små til nålespidsstørrelse, er for det meste gram-positive stave, normalt korynebakterier. Hvis morfologi er uklar, kan bekræftelsestest, såsom koagulase, anvendes til at bekræfte identifikation efter 48 h. FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER BBL CHROMagar MRSA anvendes til direkte kvalitativ påvisning, isolering og identifikation af methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) fra opsynspræparater efter 24 h inkubation uden bekræftelsestestning eller efter 48 h inkubation med en bekræftende koagulasetest (se Procedurens begrænsninger). Funktionsdata 13 Effektivitetsevalueringer 1. BBL CHROMagar MRSA blev evalueret på fire geografisk forskellige hospitaler i USA med friske prospektive opsynspræparater fra det anterior næsebor. I alt 1974 opsynspræparater fra næsebor blev evalueret for at sammenligne restitueringen af MRSA på Trypticase sojaagar med 5 fåreblod (TSA II)-referenceplader med CHROMagar MRSA plader. S. aureus restitueret på TSA II blev testet med en miko-bouillonfortynding Oxacillin MIC-metode og en Oxacillin screeningsagar-metode samt endnu tre følsomhedstestmetoder (se næste sektion). Oxacillin MIC resultater fulgte NCCLS-tolkningskriterier med MSSA 2 µg/ml og MRSA 4 µg/ml. Oxacillin screeningsagar blev tolket ved brug af fabrikantens instruktioner, som inkluderede tilstedeværelsen af en vilkårlig kolonivækst som repræsentativ for MRSA. CHROMagar MRSA blev tolket som positiv for MRSA efter 24 h baseret på påvisning af en grålilla kolonifarve (alene) eller efter 48 h baseret på påvisning af grålilla kolonier med bekræftelse som S. aureus ved brug af en koagulasetest. Den samlede restituering af MRSA på CHROMagar MRSA var højere ved 95 (126) sammenlignet med en restituering på 89 PA Side 3 af 9

4 (117) på TSA II. Nøjagtigheden af identifikation af MRSA blev sammenlignet med Oxacillin MIC mikro-boullionfortynding-metoden og Oxacillin screeningsagar-metoden. Ved aflæsning efter 24 h var der 6 falske positive, hvor grålilla kolonier blev observeret på CHROMagar MRSA (2 S. epidermidis, 2 S. haemolyticus og 2 Corynebacterium). Ved brug af kolonifarve alene ved 24 h aflæsningen for CHROMagar MRSA og bekræftelse af alle grålilla kolonier med koagulase ved 48 h aflæsningen, var den samlede overensstemmelse mellem CHROMagar MRSA testen og Oxacillin MIC testen 96 (312/325). Den samlede kategorioverensstemmelse mellem CHROMagar MRSA og Oxacillin screeningsagar var 96 (312/325). Positiv procentvis MRSA-overensstemmelse og negativ procentvis MSSAoverensstemmelse for CHROMagar MRSA sammenlignet med disse referencemetoder vises i tabel 2 til 5 nedenfor. Tabel 2: Foretagelse af BBL CHROMagar MRSA (24 h grålilla / 48 h med koagulase kombineret slutresultat) kontra Oxacillin MIC referenceresultat: CHROMagar MRSA resultat Grålilla TSA II resultat Vækst af S. aureus Oxacillin MIC referenceresultat MRSA MRSA MSSA Ingen vækst af I alt identifikation S. aureus Gralilla efter * 139 h eller grålilla og koag pos efter 48 h Koag neg efter ** h Ikke relevant Ikke grålilla / ingen vækst I alt *Af 21 præparater, hvor ingen S. aureus blev restitueret på TSA II og grålilla isolater blev restitueret på BBL CHROMagar MRSA: 15 blev bekræftet som MRSA ved brug af positive PBP2 latex testresultater; 4 var koagulasenegative stafylokokker, og 2 var gram-positive stave. **Af 68 præparater, hvor ingen S. aureus blev restitueret på TSA II og grålilla isolater blev restitueret på BBL CHROMagar MRSA efter 48 h: 45 blev bekræftet som koagulase-negative stafylokokker, og 23 var gram-positive stave og andre organismer. Tabel 3 CHROMagar MRSA kontra Oxacillin MIC Sensitivitet Specificitet (95 CI) (95 CI) 94,9 (111/117) 96,6 (201/208) (89,3 ; 98,1 ) (93,2 ; 98,6 ) Foretagelse af BBL CHROMagar MRSA (24 h grålilla / 48 h med koagulase kombineret slutresultat) kontra Oxacillin screeningsagar referenceresultat: Tabel 4 TSA II resultat Vækst af S. aureus Oxacillin screeningsagar referenceresultat CHROMagar MRSA MRSA MSSA Ingen vækst af I alt MRSA resultat identifikation S. aureus Gralilla efter 24 h * 138 Grålilla eller grålilla og koag pos efter 48 h Koag neg efter ** 71 h Ikke grålilla / Ikke relevant ingen vækst I alt *Af 21 præparater, hvor ingen S. aureus blev restitueret på TSA II og grålilla isolater blev restitueret på BBL CHROMagar MRSA: 15 blev bekræftet som MRSA ved brug af positive PBP2 latex testresultater; 4 var koagulasenegative stafylokokker, og 2 var gram-positive stave. PA Side 4 af 9

5 **Af 68 præparater, hvor ingen S. aureus blev restitueret på TSA II og grålilla isolater blev restitueret på BBL CHROMagar MRSA efter 48 h: 45 blev bekræftet som koagulase-negative stafylokokker, og 23 var gram-positive stave og andre organismer. Tabel 5 CHROMagar MRSA kontra Oxacillin screeningsagar Sensitivitet (95 CI) Specificitet (95 CI) 94,8 (110/116) 96,7 (202/209) (89,1 ; 98,1 ) (93,2 ; 98,6 ) Disse undersøgelser sammenlignede endvidere BBL CHROMagar MRSA med andre testmetoder til identifikation af MRSA: PBP 2' Latex agglutinationstest, en cefoxitin (30 µg) diskdiffusionstest og PCR påvisning af meca-genet. Cefoxitin diskdiffusionstestning fulgte nylige NCCLS-tolkningskriterier (zonestørrelse på 19 mm som MRSA eller 20 mm som MSSA). 5 PBP 2 og PCR metoderne fulgte etiketteringsinstruktioner for tolkning. Procentvis overensstemmelse sammenlignet med disse yderligere metoder vises i tabel 6 for MRSA og MSSA isolaterne. Det samlede antal isolater, som blev testet, varierer mellem metoder på grund af forskelle i individuel metodefuldførsel eller overensstemmelses- /evalueringsfrekvenser. Tabel 6 CHROMagar MRSA kontra Cefoxitin diskdiffusion overensstemm else af MRSA 94,9 (112/118) (89,3 ; 98,1 ) overensstemm else af MSSA 98 (200/204) (95,1 ; 99,5 ) CHROMagar MRSA kontra PBP 2 Latex agglutination overensstemme overensstemme lse af MRSA lse af MSSA 93,5 (115/123) (87,6 ; 97,2 ) 98,5 (198/201) (95,7 ; 99,7 ) CHROMagar MRSA kontra PCR (meca) overensstemme overensstemm lse af MRSA else af MSSA 95,7 (111/116) (90,2 ; 98,6 ) 97 (196/202) (93,6 ; 98,9 ) 2. I en europæisk undersøgelse blev opsynspræparater og andre kliniske præparater testet. For rutinemæssig laboratorieundersøgelse af MRSA-påvisning blev præparaterne fraktioneret på Columbia CNA agar med 5 fåreblod, og præparater mistænkte for S. aureus blev udsat for PCR for S. aureus og MRSA. Præparaterne blev opbevaret i køleskab efter bearbejdning. Umiddelbart efter PCR resultatet var tilgængeligt, blev de fraktioneret på CHROMagar MRSA og på Columbia CNA med 5 fåreblod. Plader blev inkuberet aerobisk ved 36 +/- 1 C og blev læst efter 22 til 24 timers inkubation. I tilfælde uden vækst af kolonier mistænkte for S. aureus på et eller begge medier blev pladerne inkuberet igen i endnu 20 til 24 timer. For bekræftelse blev rosa til grålilla kolonier fra CHROMagar MRSA og kolonier mistænkte for S. aureus på Columbia CNA agar udsatte for en koagulase-glasstest og blev testet for vækst på Oxacillin screeningsagar og for cefoxitin-resistens med en diskdiffusionstest ved brug af NCCLS-kriterier (zonestørrelser på </= 19 mm angiver MRSA). 5 PCR-positive opsynspræparater (n=50) inkluderede: 37 næsepodninger, 1 hals- /næsepodning, 9 halspodninger og 3 hudpodninger. Andre PCR-positive præparater (n=30) inkluderede 2 byld- og 3 kirurgiske præparater, 23 sårpodninger og 2 ulcuspræparater. PCR-negative præparater (n=55) inkluderede 3 byldpræparater, 9 hudpodninger, 1 decubitus-podning, 15 næsepodninger, 10 halspodninger, 5 perinealpodninger, 1 punkturpræparat, 3 kateterpodninger, 1 tracheasekretionspræparat og 7 sårpodninger. I alt 135 præparater blev testet. Alle 80 PCR positive præparater gav vækst af rosa til grålilla kolonier på CHROMagar MRSA og kolonier mistænkte for S. aureus på Columbia CNA agar med 5 fåreblod efter 22 til 24 timer, mens de 55 PCR negative præparater ikke viste den respektive vækst på de to medier efter 22 til 24 timer og efter 42 til 48 timer. To isolater fra de PCR negative præparater indsamlet på Columbia CNA, men ikke på CHROMagar MRSA, blev bekræftet som S. aureus ved brug af en positiv koagulasetest. Dette isolater voksede ikke på Oxacillin PA Side 5 af 9

6 screeningsagar og var cefoxitin-følsomt (zonestørrelse 30 mm) og producerede ikke rosa til grålilla kolonier på CHROMagar MRSA. Et andet isolat fra et PCR positivt præparat producerede violette kolonier på CHROMagar MRSA, som kunne differentieres efter kolonifarve fra rosa til grålilla farvning af S. aureus. Alle 80 MRSA positive præparater producerede vækst på Oxacillin screeningsagar fra både CHROMagar MRSA og Columbia CNA agar med 5 fåreblod. I cefoxitin disktesten viste to isolater følsomhed både ved videredyrkning fra CHROMagar MRSA og Columbia CNA agar med 5 fåreblod, og fire stammer viste resistens ved videredyrkning fra CHROMagar MRSA, men følsomhed ved videredyrkning fra Columbia CNA agar med 5 fåreblod. Alle andre isolater viste resistens fra både CHROMagar MRSA og Columbia CNA agar. Sensitivitet og specificitet ved sammenligning med PCR og Oxacillin screeningsagar var 100. Sensitivitet ved sammenligning med cefoxitin disktesten var 91,4. Udfordringstestning Testning af tyve (20) udfordringsstammer af S. aureus blev foretaget på tre kliniske steder i USA. I dette panel var 9 heterogen-resistent MRSA, 5 var homogen-resistent MRSA og 6 var MSSA. Sensitiviteter for individuelt sted og kombineret sted var alle 100, og specificiteter for sted og samlet var 100. Resistensudtryk BBL CHROMagar MRSA blev evalueret for dets evne til at påvise heterogene og homogene stammer. MRSA kan være homogen- eller heterogen-resistent. Heterogene stammer kan have så lidt som 1 ud af 1 million celler, som udtrykker resistens, hvilket gør påvisning ved brug af konventionelle anti-mikrobielle følsomhedstest vanskeligt. 14 Femten teststammer, som repræsenterer 10 heterogene og 5 homogene MRSA, blev evalueret for restituering og kolonioptælling på BBL CHROMagar MRSA og sammenlignet med et ikke-selektivt medium, TSA II med 5 fåreblod. Både BBL CHROMagar MRSA og TSA II restituerede alle 15 stammer. BBL CHROMagar MRSA kolonioptællinger varierede fra for heterogene stammer og for homogene stammer ved sammenligning med TSA II. Disse resultater understøtter, at BBL CHROMagar MRSA er i stand til at påvise både homogene og heterogene stammer. 14 Interferensundersøgelse Otte almindeligt anvendte lægemiddelstoffer, humant blod og fem typer af præparattransportanordningen blev evalueret for potentiel interferens med den kromogene reaktion på BBL CHROMagar MRSA mediet. Ved en 10 koncentration demonstrerede en næsespray indeholdende phenylephrinchlorid antibakteriel aktivitet på BBL CHROMagar MRSA og ligeledes på den non-selektive kontrol TSA II med 5 fåreblod. Intet andet stof og ingen anden anordning, som blev testet, forårsagede interferens med effektiviteten af BBL CHROMagar MRSA mediet. 13 Forventede værdier I den eksterne effektivitetsevaluering af CHROMagar MRSA (se Funktionsdata) var den samlede prævalens for S. aureus kolonisering 17,2 (340/1974), som påvist med enten CHROMagar MRSA eller Trypticase sojaagar med 5 fåreblod (TSA II) plader. Den samlede prævalens for (ikke-duplikat patient) MRSA-positive præparater var 6,7 (132/1974) eller omkring 39 (132/340) af alle S. aureus. Detektionsfrekvensen for TSA II-plade MRSAkolonisering var 6,5 (117/1974), mens CHROMagar MRSA frekvensen for MRSAkolonisering var 7,0 (126/1974). Koloniseringsfrekvenser kan variere mellem forskellige lande og populationsgrupper. 3,4 Procedurens begrænsninger Mindsk eksponering af BBL CHROMagar MRSA for lys både før og under inkubation, da lys kan ødelægge kromogenerne. Opbevar plader inden i den originale hylsterindpakning og papkasse gennem hele opbevaringsperioden. PA Side 6 af 9

7 Opsynstestning fastsætter koloniseringsstatusen på et givet tidspunkt og kan variere afhængig af patientbehandling (f.eks. afkoloniseringsregime), patientstatus (f.eks. manglende aktiv udskillelse af MRSA) eller eksponering for yderst risikable omgivelser (f.eks. kontakt med MRSA-bærer, længere hospitalsindlæggelse). Overvågning af koloniseringsstatus bør foretages i henhold til hospitalspolitik. Resultater fra CHROMagar MRSA bør anvendes som et supplement til anstrengelser i forbindelse med kontrol af nosokomielle infektioner for at identificere patienter, som kræver forøgede forholdsregler. Dette medium kan anvendes til identifikation af patienter for isolering eller fjernelse fra isolering med henblik på at kontrollere nosokomiel overførsel af MRSA. Et CHROMagar MRSA negativt resultat efter et tildligere positivt testresultat kan angive vellykket behandlingsudryddelse eller kan forekomme pga. intermitterende udskillelse. Hvis kliniske præparater undersøges, er det nødvendigt at inokulere yderligere medier med disse præparater, især en ikke-selektriv blodagarplade (f.eks. BD Columbia agar med 5 fåreblod), og for at forbedre restitueringen af gram-positive organismer involveret i infektionen, BD Columbia CNA agar med 5 fåreblod. Visse Enterococcus-stammer er resistente over for de hæmmende stoffer inkluderet i BBL CHROMagar MRSA. Dette resulterer sjældent i overvækst af blå til blå/grønne kolonier, hvilket gør påvisning af MRSA vanskelig. Hvis kraftig vækst af blå/grønne kolonier observeres, anbefales det at sammenligne væksten indsamlet på BBL CHROMagar MRSA med væksten på blodagarpladen for tilstedeværelsen af S. aureus. Overhold strengt inkubationstiderne og -temperaturerne angivet under PROCEDURE - Testprocedure. Efter 48 h kan tilfældige stammer af koagulase-negative stafylokokker (såsom S. epidermidis, S. cohnii, S. intermedius, S. haemolyticus, S. capitis, S. hominis og S. schleiferi), Acinetobacter sp., korynebakterier og gær producere grålilla kolonier, hvilket kræver en bekræftende koagulasetest for bekræftelse af MRSA. Dette kan også forekomme ved en meget lavere frekvens efter 24 timer. I kliniske undersøgelser med opsynspræparater var cirka 5 (6/120) af de grålilla kolonier, som blev påvist efter 24 h, koagulase-negative stafylokokker og/eller korynebakterier på BBL CHROMagar MRSA mediet. Hvis det ønskes, kan en gram-farvnings- og/eller koagulasetest foretages efter 24 h på de grålilla kolonier for at øge spcificitet. Hvis oxacillin eller cefoxitin MICs af et isolat er ved eller nær resistens-tærksleværdien, kan meca-negativ S. aureus (borderline-resistent S. aureus eller BORSA) vokse. Inkubation i 5 CO 2 anbefales ikke og kan resultere I falskt negative dyrkninger. Brug af phenylephrinhydrochlorid, en bestanddel af visse næsesprays, ved en koncentration på 10 viser en hæmmende effekt på organismevækst, som ikke er forbundet med mediets effektivitet. Sjældne stammer af MRSA har demonstreret sensitivitet over for BBL CHROMagar MRSA basen. Denne sensitivitet er ikke forbundet med methicillin-resistens, men er forårsaget af en bestanddel i basen. Som et resultat kan disse stammer forekomme som falskt følsomme over for methicillin. CHROMagar MRSA er ikke beregnet til påvisning af S. aureus andet end MRSA eller andre Staphylococcus-arter. Inden BBL CHROMagar MRSA bruges for første gang, anbefaler vi at indøve den typiske kolonis udseende af MRSA med definerede stammer, f.eks. de stammer, der er nævnt under BRUGERKVALITETSKONTROL. LITTERATUR 1. Muto, C. A., J. A. Jernigan, B. E. Ostrowosky, H. M. Richet, W. R. Jarvis, J. M. Boyce, B. M. Farr SHEA guideline for preventing nosocomial transmission of multidrug-resistant PA Side 7 af 9

8 strains of Staphylococcus aureus and Enterococcus. Infect. Control and Hospital Epidemiol. May Bannerman, T. L Staphylococcus, Micrococcus, and other catalase-positive cocci that grow aerobically. In P.R. Murray, E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.A. Pfaller and R.H. Yolken (eds.), Manual of clinical microbiology. ASM, Washington DC. 3. MRSA - Methicillin Resistant Staphylococcus aureus: Fact Sheet. CDC website, 4. Proportion of S. aureus Nosocomial Infections Resistance to Oxacillin (MRSA) Among Intensive Care Unit Patients, (graph). CDC website, 5. Clinical and Laboratory Standards Institute (formerly National Committee for Clinical Laboratory Standards) Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; Fifteenth Informational Supplement, M100- S15., Wayne, PA. 6. National Committee for Clinical Laboratory Standards Approved Guideline M29-A2. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 2nd ed., NCCLS, Wayne, PA. 7. Garner, J.S Hospital Infection Control Practice Advisory Committee. U.S. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 9. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive /EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p National Committee for Clinical Laboratory Standards Approved Guideline M22-A2. Quality assurance for cornmercially prepared microbiological culture media. NCCLS, Wayne, PA. 11. Ramsay-Shea, Y Specimen collection and transport. In Isenberg, H.D. (ed.), Clinical microbiology procedures handbook. ASM, Washington DC. 12. Miller, J.M., H. T.Holmes, K. Krisher General principles of specimen collection and handling. In P.R. Murray, E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.A. Pfaller and R.H. Yolken (eds.), Manual of clinical microbiology. ASM, Washington DC. 13. Data on file, BD Diagnostics. 14. Tomasz A., Nachman S., Leah H Stable classes of Phenotypic Expression in Methicillin Resistant Clinical isolates of Staphylococci. Antimicro. Agents Chemother. 35: EMBALLERING/BESTILLING BD BBL CHROMagar MRSA Kat. nr Plademedier klar til brug, cpu 20 Kat. nr Plademedier klar til brug, cpu 120 YDERLIGERE OPLYSNINGER Kontakt den lokale BD repræsentant angående yderligere oplysninger. Becton Dickinson GmbH BD Diagnostic Systems Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Tyskland Telefon: , Fax: PA Side 8 af 9

9 BD Diagnostic Systems Europe Becton Dickinson France SA 11 rue Aristide Bergès Le Pont de Claix/Frankrig Tlf.: Fax: CHROMagar is a trademark of Dr. A. Rambach. BD, BD logo, BBL, Trypticase and Stacker are trademarks of Becton, Dickinson and Company. ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection BD PA Side 9 af 9

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BBL CHROMagar MRSA II*

BBL CHROMagar MRSA II* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257434.03 Rev.: March 2012 BBL CHROMagar MRSA II* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA II (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte, kvalitativ

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257074.06 Rev.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus er et selektivt medium til isolering, optælling og identifikation

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.03 Rev.: March 2016 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3. Kommentar... 20. Kommentar... 15. Kommentar... 16. Fejlkilder... 17

Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3. Kommentar... 20. Kommentar... 15. Kommentar... 16. Fejlkilder... 17 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Problembaggrund... 2 Problemformulering... 2 Teori... 3 Hudflora... 3 Cellevæggen... 3 Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3 Staphylococcus... 4 S. aureus... 4 Behandling...

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA 29-05-2013 Forfatter: Sabrina L. L. Christensen (122027) Klinisk vejleder: Bioanalytikeruderviser Erica Bracher Jørgensen Intern

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs BRUGSANVISNING BD SENSI-DISCS SD-BD.01 Rev.: Maj 2005 BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs TILSIGTET BRUG Sensi-Disc susceptibility test discs (Sensi-Disc disks til følsomhedstest) anvendes til semikvantitativ

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Staphylococcus aureus (MRSA) i

Staphylococcus aureus (MRSA) i Effektiv og økonomisk rentabel påvisning af methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i svinebesætninger Summary To identify a cost-effective and practical method for detection of methicillin

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere

Identifikation af Candida species på kromogene medier

Identifikation af Candida species på kromogene medier Bioanalytikerstuderende Majbritt Bach Rasmussen 2013 Identifikation af Candida species på kromogene medier Studienummer: 15 19 16 I vejleder: Birte Sivebæk Lektor Cand. Scient. K vejleder: Dorte Paulmann

Læs mere

Veritor System Reader

Veritor System Reader Veritor System Reader Aflæser Brugervejledning TILSIGTET BRUG BD Veritor System Reader (BD Veritor system ) skal bruges sammen med BD Veritor system test kitapparater. L010108(03) 2013-09 Dansk RESUMÉ

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Mikrobiologisk overvågning og beredskab

Mikrobiologisk overvågning og beredskab 30. september 2010 Proj. nr.: 1378570-02 SUM/LHAN Værktøjsområde Mikrobiologisk overvågning og beredskab Årsrapport 2010 Susanne Mansdal Hovedansvarlig for værktøjsområdet Flemming Hansen Medansvarlig

Læs mere

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen MRSA i arbejdsmiljøet Seniorforsker Anne Mette Madsen amm@nrcwe.dk MRSA en bakterie Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Resistent over for mange antibiotika Bakterien Staphylococcus aureus

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA 398 - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA - Methicillin Resistente Stap. Aureus En helt almindelig stafylokok bakterie Staphylococcus

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill)

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) Rev. 13 April 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Seven H11 Agar er et dyrkningsmedium til isolering og dyrkning af mykobakterier. FUNKTIONSTESTPROCEDURE

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

Epidemiologi, forskning og udfordringer

Epidemiologi, forskning og udfordringer Epidemiologi, forskning og udfordringer Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut UDFORDRINGER..? Svinekød bugner af farlige bakterier

Læs mere

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014 MRSA i Danmark Årsrapport 2014 Udgiver: RAS Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens og stafylokokker Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens

Læs mere

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr Nanomaterialer i medicinsk udstyr Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr 03-09-2014 Lovgivning for medicinsk udstyr Rådets Direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr og Rådets

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Resistente stafylokokker blandt kvægfolk

Resistente stafylokokker blandt kvægfolk KvægInfo nr.: 1750 Dato: 26-06-2007 Forfatter: Luca Guardabassi, Arshnee Moodley, Søren Saxmose Nielsen Arshnee Moodley 1, Søren Saxmose Nielsen 2, Luca Guardabassi 1 1 Institut for Veterinær Patobiologi,

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015 Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Hvad er stafylokokker og hvad er MRSA? Almindelige gule stafylokokker

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

det perfekte valg Antibakteriel Højtrykslaminat Vedligeholdelse Forebyggelse Effektivitet Sundhed Renlighed Hygiejne Beskyttelse Sikkerhed

det perfekte valg Antibakteriel Højtrykslaminat Vedligeholdelse Forebyggelse Effektivitet Sundhed Renlighed Hygiejne Beskyttelse Sikkerhed d det perfekte valg Antibakteriel Højtrykslaminat Vedligeholdelse Forebyggelse Hygiejne Sundhed Renlighed Effektivitet Beskyttelse Sikkerhed Antibakteriel hvorfor? Igennem de seneste årtier har der været

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Frank

Læs mere

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA Poul Bækbo Team Sundhed Fagligt nyt 22. September 2015 FOKUS PÅ ANTIBIOTIKA HVORFOR? En overskyggende driver : Risikoen og frygten for at vi ikke kan behandle syge mennesker

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr.

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. Oprindelsen af ordet diagnose er svær at finde, men på græsk betyder det igennem kundskab. Dia = gennem og gnosis = kundskab. Deler man ordet di agnose kan det

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep

Læs mere

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus I Danmark er ca 1% af stafylokokkerne MRSA MRSA internationalt

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2012 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2012. Et førstegangstilfælde

Læs mere

Sporicide Sengeforhæng

Sporicide Sengeforhæng Sporicide Sengeforhæng 42% af traditionelle hospitalssengeforhæng er kontamineret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal Nov. 20081 Højere mængder af MRSA fundet på forhæng på isolationsstuer

Læs mere

Validering af gramfarvning af bakterier

Validering af gramfarvning af bakterier Valideringsrapport Gramfarvning af bakterier Formålet med valideringen At dokumentere at KMA, OUHs kan anvende gramfarvning til at identificere grampositive og negative bakterier, samt karakterisere morfologi/lejring.

Læs mere

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER S. aureus

Læs mere

Anvendelse af plastforklæde hvad er evidensen?

Anvendelse af plastforklæde hvad er evidensen? Anvendelse af plastforklæde hvad er evidensen? Afsluttende opgave Anvendelse af plastforklæde... 2 Projektarbejdet Anvendelse af plastforklæde blandt personalet i et sengeafsnit et område med forbedringsmuligheder

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

Biokonservering af koldrøget laks

Biokonservering af koldrøget laks Af Lilian Nilsson og Lone Gram Afdeling for Fiskeindustriel Forskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser Biokonservering af koldrøget laks - hvordan man forhindrer vækst af Listeria i fiskeprodukter er en

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen KMA, Odense Universitetshospital Laboratoriekonsulentordningen d. 9. februar 2016 Multiresistente mikroorganismer

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere