Grønlands Arbejdsgiverforenings undersøgelse af manglen på arbejdskraft Februar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands Arbejdsgiverforenings undersøgelse af manglen på arbejdskraft Februar 2008"

Transkript

1 Grønlands Arbejdsgiverforenings undersøgelse af manglen på arbejdskraft Februar 28 Homepage:

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Mangel på uddannet arbejdskraft en sammenfatning Side 3 Branchen for Service & Transport Branchen for Fiskeri & Eksporterhverv Handelsbranchen Branchen for produktion Branchen for Hotel, Restaurant og Turisme Side 5 Side 9 Side 11 Side 15 Side 18 Bygge og Anlægssektoren (Bygningshåndværkere, El & VVS og Entreprenører) Side 23 Højere uddannelser, elever og kursusuddannelser Konklusion Bilag 1 Statistik/metode Side 27 Side 28 Side 31 2

3 Indledning GA s undersøgelse af manglen på uddannet arbejdskraft i Grønland er et beskedent forsøg på at give den løbende arbejdsmarkedspolitiske debat et kvalitativt løft. Debatten har i årevis været præget af følelser og holdninger snarere end af faktiske tal og underbyggede oplysninger. Et forhold, der blandt andet kan tilskrives et manglende statistisk beredskab, der her og nu har kunnet give et retvisende overblik over beskæftigelsesmuligheder, ledighed, lokalisering af arbejdskraft og arbejdskraftens faglige sammensætning. Men heldigvis forsøger Grønlands Statistik nu med støtte fra ILO Den Internationale Arbejdsmarkedsorganisation at opbygge en nye, pålidelige statistiske oversigter over arbejdsmarkedet i dagens Grønland. GA har i mange år med udgangspunkt i mundtlige og skriftlige indberetninger fra medlemsvirksomhederne gjort opmærksom på, at der eksisterer et stort behov for kvalificeret, uddannet arbejdskraft, og at behovet i takt med samfundsudviklingen og indførelsen af nye teknologier og forretningsområder er voksende. Men GA s udsagn er som oftest fra politisk hold og lønmodtagerside blevet negligeret og forsøgt tilbagevist. Ofte med henvisning til kommunernes ledighedstal, der af statistiske eksperter er blevet betegnet for utilstrækkelige. Blandt andet fordi mange ledige ikke lader sig registrere som ledige, men blot bliver registreret som sociale klienter. Samtidig giver de kommunale oversigter kun få eller slet ingen oplysninger om de lediges erhvervskompetencer, årsagerne til ledighed samt eventuel tidligere beskæftigelse og branche. Derfor er arbejdsmarkedsdebatten ofte blevet afsporet og ledt over i dét, der godt kan kaldes et grønlandsk paradoksproblem, nemlig et arbejdsmarked præget af alt for mange mennesker uden nogen form for formel uddannelse udover folkeskolen. Dem er der faktisk af. Mange af dem er med Grønlands spredte bosætningsmønster bosat på steder uden adgang til arbejde. Mange af dem nogen præcise tal kendes ikke er gået tabt for arbejdsmarkedet og andre er henvist til overførselsindkomster. Der er altså på papiret lokal arbejdskraft til stede, men den er ufaglært og typisk utilgængelig for virksomhederne. Men rapporten her underbygger og godtgør den private sektors behov for kvalificeret, og det er - i den her sammenhæng uddannet arbejdskraft. Lige her og nu er der brug for over 8 medarbejdere i de private virksomheder. Det betyder, at der sammen med den offentlige sektors store behov for folkeskolelærere, pædagoger og sundhedspersonel er et akut behov på over 2. personer med uddannelsesmæssig baggrund på forskellige niveauer. Tankevækkende tal her, hvor Grønland står på tærsklen til mineralindustriel æra, der vil øge efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft. Tallene understreger samtidig behovet for, at politikere og planlæggere udstyres med pålidelige statistiske oversigter over den aktuelle situation på arbejdsmarkedet. Kun hermed kan arbejdskraften ledes hen, hvor der er behov for den, og kun hermed kan de helt nødvendige uddannelser styres og reguleres. Rapporten her er som sagt kun et beskedent bidrag til at løfte sløret for situationen på arbejdsmarkedet. Men vi glæder os i GA til det samarbejde, der er aftalt med Grønlands Statistik. Grønlands Arbejdsgiverforening februar 28 3

4 Manglen på uddannet arbejdskraft en sammenfatning Denne rapport om mangel på arbejdskraft på det private arbejdsmarked viser et herog-nu behov på over 8 uddannede medarbejdere. Samtidig efterlyser den offentlige sektor hen ved 4 folkeskolelærere, ca. 3 pædagoger og et ukendt antal folk med andre videregående uddannelser. Manglen på kvalificeret arbejdskraft her i landet udgør en alvorlig bremse for den erhvervsudvikling, der fra politisk hold ønskes igangsat med deltagelse af landets egen befolkning. Denne rapport, der er gennemført fra til , viser, at det private erhverv lige nu efterlyser mellem 8 og 1. folk med en faglært eller videregående uddannelse. Og tallene sættes i relief af den offentlige sektors udtalte mangel på folkelærere, pædagoger, sygeplejersker, læger og akademikere. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit på 253 medlemsvirksomheder har deltaget svarende til en besvarelsesprocent på 78,33. De direkte adspurgte virksomheder står lige nu og mangler 385 faguddannede og 23 personer med videregående uddannelser. Besvarelser af GA's spurgte medlemmer Har ikke besvaret Har besvaret De indkomne besvarelser er herefter ved gennemgang af erhvervsregistret, det såkaldte GER-register, blevet sammenholdt med alle landets private virksomheder og opregnet til den samlede efterspørgsel på arbejdskraft indenfor den private sektor. Alle brancher er berørt Manglen på uddannet arbejdskraft slår igennem indenfor alle brancher og fagområder, men er mest markant indenfor bygge- og anlægssektoren. Her er der med det store pres på byggeriet akut behov for 5-6 bygningshåndværkere; tømrere, malere, 4

5 elektrikere, VVS-montører etc. Størst er manglen på tømrer. Virksomhederne står lige nu og mangler over 1 tømrere. Handelsbranchen, hotel-, restaurant- og turismeerhvervene, Service- og transportbranchen, trawlerflåden og andre produktionsvirksomheder efterlyser over en bred bank godt 3 personer med en uddannelsesmæssig baggrund. Mangel på faglært & højere uddannelser Brancher Mangel blandt GA s besvarelser Mangel i det private på landsplan Service & Transport 29 4 Fiskeri og Eksporterhverv Handel Produktion Hotel, Restaurant & Turisme Bygge & Anlægssektoren Total Undersøgelsen er ikke specifikt gået ind i efterspørgslen af ufaglært arbejdskraft i bygge- og anlægssektoren, men i de andre brancher har virksomhederne tilkendegivet, at de godt kunne bruge ikke-faglærte, men vel at mærke ufaglærte med erhvervserfaring og arbejdsduelighed. Her og nu ville over 1 ufaglærte ifølge det oplyste kunne få job. Den geografiske oversigt viser endvidere, at selvom problemet er størst i de større byer, er der problemer i næsten alle byer. (Tallene i figur 25.1 er afrundet) 25.1 Fordeling af mangel på faglærte medarbejdere Nuuk Sisimut Qaqortoq Ilulissat Upernavik Uummannaq Maniitsoq Aasiaat Qeqertarsuaq Tasiilaq Paamiut Nanortalik Qasigianguit Fiskeriet 5

6 Branchen for Service & Transport Branchen for Service & Transport i GA har stor vægt på transport-delen. Således udgøres hovedparten af medlemmerne af speditionsfirmaer, olieforhandlere, flyttefirmaer, automekanikere samt et landsdækkende transportfirma. Man fik svar fra 59 af de 68 medlemsvirksomheder svarende til 86,8 %. 1.1 Besvarelser ud af 68 medlemsvirksomheder i Service & Transport Har ikke besvaret Har besvaret 1.2 Andel af besvarelser i medlemsvirksomhederne i Service & Transport Besvaret Ubesvaret 13,24% 86,76% Af disse 59 medlemsvirksomheder har 16 problemer med at rekruttere faglært arbejdskraft. Det vil sige, at lidt over en fjerdedel af de medlemsvirksomheder, der svarede, har problemer med at få det nødvendige personale, når de søger. 6

7 2.1 Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere Har problemer Har ingen problermer 2.2 Andel af medlemsvirksomhederne, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere Ingen problemer Har problemer 27,12% 72,88% Størst mangel på automekanikere De 16 medlemsvirksomheder mangler 23,5 faglærte medarbejdere. Som figur 3.1 nedenfor viser, så mangler man ved rundspørgen 23,5 faglærte medarbejdere fordelt på 7 uddannelser: automekaniker, pladesmed, lagerassistent, marine/båds-mekaniker, køletekniker, elektronikfagtekniker og en kontorassistent. Den største mangel er blandt bilforhandlere og værksteder, der mangler 17,5 faglærte medarbejdere, hvoraf den største gruppe er automekanikere. Uddannelse Manglen på uddannede automekanikere passer til det høje antal lærlinge der er i gang, som GA s lærlingeundersøgelse i 27 viste. Undersøgelsen viste, at man 7

8 havde mange i gang med uddannelsen, og at man ønskede at optage flere. Således var der 16 automekanikerlærlinge i gang, og man ønskede 9 mere altså 25 automekanikerlærlinge under uddannelse. Dette skal ses i forhold til 53 faglærte automekanikere, blandt de firmaer der svarede. Det vil sige, at man uddanner i, hvad man kan kalde, det maksimale udannelsesmæssige forsvarlige forhold 1 lærling per 2 faglærte. Det kan så godt være at Jern- og Metalskolen modtager klart flest ansøgninger til automekanikeruddannelsen, men hvis der ikke findes nok faglærte, så kan man ikke uddanne flere. Flere af virksomhedsejerne indenfor automekanikerområdet har talt om problemer med frafald og man burde styrke kommunikationen, såvel som at overveje mentorordninger for lærlinge. Terminalarbejderuddannelsen bør her fremhæves som en uddannelse, hvor man i GA regi optager flere lærlinge end forholdet 1 lærling for hver 2 faglærte. En indsats der styrker antallet af lærlinge, så længe uddannelsesniveauet holdes højt. Omvendt må man erkende, at der proportionalt er mange ufaglærte indenfor terminalarbejderfaget. 1 9,5 3.1 Medlemsvirksomhedernes manglende faglærte medarbejdere Automekaniker Pladesmed Hk- med speicaler Elektornikfagtekniker Lagerassisetnt Marine/bådsmekaniker Køletekniker Mangel på ufaglærte og problemer med stabilitet Ser man videre på de ufaglærte indenfor branchen for service & transport er det ikke som terminalarbejder, at der mangler mange medarbejdere. Der er 8 af de 59 virksomheder, der melder om problemer med at rekruttere ufaglært arbejder. Mere præcist savnes der 42,5 ufaglærte, specielt indenfor rengørings- og flyttevirksomheder. Her nævnes også uafhængigt af undersøgelsens 4 spørgsmål, at det er et stort problem med stabiliteten blandt arbejdsstyrken, og specielt hos de ufaglærte. 8

9 4.1 Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe ufaglærte , Har problemer Har ingen problermer Antal ufaglærte der mangles Service & Transport branchen er ikke hårdest ramt af manglen på arbejdskraft, men ved rundspørgen var der behov for 71 medarbejdere. Disse var fordelt som 23,5 faglærte, 42,5 ufaglærte og hertil kom 5 akademikere. Opregning til landsplan Antager vi, at de enkelte medlemmer er repræsentative for deres område, så ser man i branchen, at der er 6 bilforhandlere/værksteder der mangler 18,5 faglærte medarbejdere og 4 der ikke mangler nogen. Fra Grønlands Erhvervs Register (GER) finder man 19 virksomheder, man kan bekræfte eksisterer og har cirka samme størrelse som GA s adspurgte medlemmer 1. Det vil sige, at en opregning, fra de 1 GA-medlemmer der mangler 18,5 faglærte medarbejder, giver en mangel blandt de 19 virksomheder på 35 faglærte medarbejdere inden for bilforhandlere og autoværksteder. De sidste 5 faglærte medarbejdere mangles hos forskellige firmaer som kølefirmaer, speditørfirmaer og transportfirmaer med specifikke funktioner, der ikke opregnes. Opregningen viser således, at indenfor service og transport branchen er der en anslået mangel på 4 faglærte medarbejdere på det private arbejdsmarked. 1 For opregning se bilag 1 Statstik/metode. 9

10 Branchen for Fiskeri & Eksporterhverv Branchen for Fiskeri og Eksporterhverv udgør 3 medlemsvirksomheder, der hver har en af de 12 store trawlere i det udenskærsfiskeri i Grønland. 5.1 Besvarelser ud af 3 medlemsvirksomheder i Fiskeri & Eksport Har ikke besvaret Har besvaret Resultatet viser, at de alle tre har problemer med at skaffe faglært arbejdskraft såvel som arbejdskraft med højere uddannelse. Ingen af virksomhederne har akutte problemer, men deres problemer løses i høj grad af færøsk arbejdskraft, og man kunne tilsammen bruge 13 faglærte eller højere uddannede medarbejdere. 6.1 Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere Har problemer Har ingen problermer Af faglært arbejdskraft kunne virksomhederne bruge 2 smede og 2 skibselektriker, endvidere kunne virksomhederne bruge 3 maskinmestre, 3 maskinfolk med højere uddannelse, 2 navigatører og 1 fabrikschef. Regner man de 3 trawlere for repræsentative for alle 12 trawlere, så svarer det til, at man kunne bruge 52 medarbejdere, der enten er faglærte eller har en højere uddannelse. Det vil sige, at i 1

11 den branche som udgør grundlaget for hovedparten af Grønlands eksport - og dermed samhandel med omverden - kunne man bruge faglærte eller højere uddannede svarende til hver femte faglært eller højere uddannet medarbejder, man har ansat Medlemsvirksomhedernes manglende faglærte medarbejdere Navigatør Maskinmestre og maskinfolk m. højere eksamen Smede Skibselektriker Fabrikschef Ikke nok med man mangler faglærte på de store trawlere, man mangler også ufaglærte fiskere. Alle tre selskaber meddelte, at de manglede stabile ufaglærte. Tilsammen kunne de 3 selskaber bruge 9 ufaglærte. Dette svarer til at branchen mangler 36 stabile ufaglærte fiskere, og dette i et erhverv, der betaler en god løn. 8.1 Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe ufaglærte Har problemer Antal ufaglærte der mangles Har ingen problermer Konklusionen må således være, at også i landets vigtigste eksport erhverv er der mangel på arbejdskraft. Det være sig faglært såvel som stabil ufaglært arbejdskraft. 11

12 Handelsbranchen Handelsbranchen under GA udgør en stor gruppe af forskellige virksomheder, som dækker over mindre lokale detailhandlende og landsdækkende detailkæder, bankvirksomheder, advokater, revisorer, forsikringsvirksomheder, IT, byggecentre frisør, friskole, ejendomshandlere m.m. Blandt Handelsbranches 58 medlemmer svarede 49 eller 84,5 % per mail, fax og telefon. 9.1 Besvarelser ud af 58 medlemsvirksomheder i Handelsbranchen Har ikke besvaret Har besvaret 9.2 Andel af besvarelser i medlemsvirksomhederne i Handelsbranchen Besvaret Ubesvaret 15,52% 84,48% 12

13 Blandt de 49 virksomheder, der har besvaret undersøgelse har 29 eller 59 % problemer med rekruttering af faglært personale. 1.1 Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere Har problemer Har ingen problermer 1.2 Andel af medlemsvirksomhederne, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere 4,82% Ingen problemer Har 59,18% Butiksassistenter med forskellige specialer er den største mangelvare Den helt overvejende mangel blandt de 29 medlemsvirksomheder er butiksassistenter med forskellige specialer, men også bagere, slagtere, kontorassistenter og en enkelt radio- og TV-tekniker og frisør mangles. Der mangler 37 butiksassistenter med speciale eller 1,25 per virksomhed i gennemsnit. Af disse 37 butiksassistenter mangler de 21 blandt de to landsdækkende detailforretninger, der ligeledes mangler 8 bagere og 5 slagtere. 13

14 Hertil kommer en mangel på folk med en højere uddannelse på hele 1 medarbejdere blandt 6 medlemsvirksomheder. Der er tale om en mangel på revisorer, eksamineret assurandører, journalist og akademiker Medlemsvirksomhedernes manglende medarbejdere Butkisassistenter m. spec. Kontorassistenter It-supporter Radio/TV-tekniker Slagtere Bager Frisør Elev Uddannelse Grønlands Arbejdsgiverforenings lærlingeundersøgelse viser, at forholdet mellem antallet af faglærte og antallet af lærlinge er størst i Handelsbranchen. Der er en lærling for hver femte faglærte, og der er således mulighed for forbedring fra virksomhedernes side. Begge de to store landsdækkende detailkæder har da også et ønske om at få flere i lære, men de har store problemer med at skaffe kvalificerede lærlinge. Der bruges store summer til kampagne og annoncer, hvor man søger efter lærlinge, og der er lagt strategier om at øge antallet af lærlinge helt op til en fordobling på 3-5 år. Problematikken vedrørende uddannelse er, at virksomhederne i nogen byer næsten står uden faglærte, og derfor har svært ved at uddanne ret mange ad gangen. Der mangles også ufaglærte Der er udover manglen på faglærte endvidere en mangel på ufaglært arbejdskraft i handelsbranchen. De 12 af de 49 virksomheder har en samlet mangel på 38 stabile medarbejdere. Når det kommer til manglen på ufaglært arbejdskraft, er det igen de to landsdækkende detailkæder, der har de største problemer. Hvad angår stabiliteten, blev der uafhængigt af spørgsmålene nævnt på tværs af firmaerne, at det er et stort problem med ustabilt fremmøde. 14

15 12.1 Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe ufaglærte medarbejdere Har problemer Antal ufaglærte der mangles Har ingen problermer Opregning til landsplan Ser man på en opregning til landsplan, så dækker undersøgelsen to af de tre landsdækkende detailhandelskæder, der til sammen mangler 21 butiksassistenter, 8 bagere, 5 slagtere og 4 kontorassistenter. Antager man dette også er repræsentativt for den tredje landsdækkende detailkæde, svarer dette til en mangel på 57 faglærte medarbejdere blandt disse. De resterende 24 faglærte fordeler sig over så forskellige virksomheder som vinhandler, byggecentre, IT-firmaer, boghandel og ejendomskontorer. De 1 af de 24 medarbejdere er ansat i firmaer, hvis område er dækket 1 % i undersøgelsen, hvorfor der ikke finder nogen omregning sted. De resterende 14 medarbejdere er ansat indenfor handelsområder, hvor undersøgelsen maksimalt dækker en tredjedel af de større virksomheder inden for området. Det vil sige, at omregningen derfor vil ende med et overslag på, at der mangler 52 faglærte medarbejdere på disse forskellige områder. Alt i alt vil man omregnet kunne anslå, at der mangler 119 faglærte medarbejdere inden for de handelsområder som GA s medlemmer dækker. Hertil kommer at undersøgelsen viser, at der mangler 1 medarbejdere med højere uddannelse og 38 ufaglærte hos dem, der har besvaret. 15

16 Branchen for produktion Branchen for produktion udgøres af 13 medlemmer i vidt forskellige produktionsformer, såsom trykkeri, grafiskproduktion, stenhuggeri, ølproduktion, avis og guldmine. Undersøgelsen omfatter ikke nogen besvarelser fra rejefabrikker placeret på land, og omfatter dermed ikke det største område indenfor produktion i Grønland. Af de 13 virksomheder har 1 svaret på spørgeskemaet, svarende til 77 % af medlemmerne Besvarelser ud af 13 medlemsvirksomheder i Produktion Har ikke besvaret Har besvaret 13.2 Andel af besvarelser i medlemsvirksomhederne i Produktion Besvaret Ubesvaret 23,8% 76,92% 16

17 14.1 Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere Har problemer 4 Har ingen problermer 14.2 Andel af medlemsvirksomhederne, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere 4,% Ingen problemer Har problemer 6,% Af disse 1 virksomheder har 6 eller 6 % problemer med rekruttering af faglært arbejdskraft. De 6 firmaer mangler 15 faglærte medarbejdere spredt over så forskellige uddannelser som smede, overflademalere, elektrikere, trykkere, bogbindere, stenhuggere og betonteknikere. 17

18 Medlemsvirksomhedernes manglende faglærte medarbejdere Bogbinder Trykker Smede Overfladebehandlere til skibe Elektriker Grafikerelev Stenhugger Betontekniker Der er imidlertid ingen af virksomhederne, der mangler ufaglært arbejdskraft eller har problemer med at rekrutterer dem. Opregning til landsplan Ser man på bogtrykkerier og offsettrykkeri er alle virksomheder med ansatte praktisk talt repræsenteret i undersøgelse og der er ingen behov for omregning. Hvad angår værfter, er landets største også repræsenteret i undersøgelsen. Der er dog flere mindre værfter, der alle har ansatte indenfor området. En realistisk omregning er at undersøgelsen dækker halvdelen af behovet for faglært arbejdskraft på området. Det samme vil være gældende, hvis man ser på virksomheder indenfor produktion, med beton som primære område. Accepteres disse antagelse vil overslaget vise en mangel på 26 faglærte medarbejdere blandt de områder som undersøgelsen dækker. 18

19 Branchen for Hotel, Restaurant og Turisme (BHRT) Undersøgelsen viser, at der i gennemsnit mangler 3 faglærte for hver virksomhed. Alle Grønlands Arbejdsgiverforenings 24 medlemmer på nær en har svaret per mail, fax eller telefon Besvarelser ud af 24 medlemsvirksomheder i Hotel, Restaurant & Turisme Ubesvaret Besvaret 16.2 Andel af besvarelser i medlemsvirksomhederne i Hotel Restaurant & Turisme 4,17% Besvaret Ubesvaret 95,83% 19

20 Store problemer med at skaffe faglærte 13 af de 23 medlemsvirksomheder, der har svaret, har problemer med at skaffe faglært arbejdskraft. Det er over halvdelen af virksomhederne, der mangler faglærte. Alle restauranterne har problemer, mens 9 ud af 15 hoteller også har. De der ikke synes at have problemer er de små turistforeninger og gaveshops Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere Har problemer 1 Har ingen problermer 17.2 Andel af medlemsvirksomhederne, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere 43,48% Ingen problemer Har problemer 56,52% De 23 virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet, kan bruge 4,5 faglærte fordelt på kokke, tjenere, receptionister, assistenter indenfor hotel, turisme, cafe eller køkken, bagere, smørrebrødsjomfruer, og ud over de faglærte mangler man på tidspunktet hele 7 elever. 2

21 Størst mangel på tjenere og kokke Den største mangel er på faglærte medarbejdere, der laver og serverer maden. Der mangler 13 tjener og 9,5 kokke blandt de 24 virksomheder. Ud af de 24 firmaer, der har besvaret undersøgelsen, er der 17 virksomheder, hvor man kan spise og de mangler: - 13 tjenere - 9,5 kokke - 5 køkkenassistenter - 2 caféassistenter - 1 bager - 1 smørrebrødsjomfru - samt 7 elever indenfor disse fag. 16 virksomheder mangler 5 receptionister. Hertil kommer at de 24 virksomheder mangler 4 hotel/turisme-assistenter Visse virksomheder beskæftiger sig inden for flere fagområder Medlemsvirksomhedernes manglende faglærte medarbejdere , Kok Tjener Recepsionist Hotel/Turisme-assistent Køkkenassistent Cafeassistent Bager Smørbrødsjomfru Elever Det vil sige, at inden for et af de satsningsområder som Hjemmestyret har udpeget, nemlig turismen, mangler GA s medlemsvirksomheder i gennemsnit 1,5 faglærte. GA s medlemsvirksomheder udgør hovedparten af hotel, restaurant og turisme branchen. Som turist får man svært ved at undgå et besøg hos disse, når man er i Grønland. Det er, hvad enten man lander i Kangerlussuaq eller Narsarsuaq eller står af krydstogtskibet i Nanortalik, Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat, Qasigiannguit eller Ilulissat. Det betyder også, at en satsning på turismen bør først aflede en satsning på at forbedre rekrutteringsmulighederne for virksomhederne i denne branche. Problemet 21

22 er størst i Nuuk og Ilulissat. Der er dog medlemsvirksomheder i Sisimiut, Qaqortoq, Maniitsoq og Qasigiannguit, der også har problemer. Hvordan ser det så ud med uddannelsen? Ved sidste lærlingeundersøgelse blandt GA s medlemmer var der 14 kokkeelever under uddannelse, 7 tjenerelever, 5 receptionistelever, 6 caféassistentselever, 1 køkkenassistent og man ønskede desuden at tage 12 elever mere. Det svarede til at man havde en lærling for hver 3 faglærte og med de ønskede elever var det en lærling for hver 2,25 faglært Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe ufaglærte medarbejdere ,5 1 5 Har problemer 6 Antal ufaglærte der mangles Har ingen problermer Konsekvensen af den manglende arbejdskraft er et stort problem for Hotel, Restaurant og Turisme branchen. Det gælder, som det også gør i Danmark og som HORESTA 2 skriver i sin Normstalsanalyse 26/27 3 : Medarbejderne er den væsentligste ressource inden for erhvervet og er absolut afgørende for erhvervets succes og udviklingspotentiale. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et stort problem i alle dele af erhvervet og hæmmer udviklingen af de enkelte virksomheder. De ansatte skal varetage flere opgaver, hvilket kan gå ud over kundeservicen, virksomhedens udviklingsmæssige aktiviteter og siden hen bundlinjen. Samtidig bliver det vanskeligere at fastholde kvalificeret arbejdskraft. Hvis Grønlands Hjemmestyre vil satse på turisme er det nødvendigt, at man først og fremmest sørger for, at den kvalificerede arbejdskraft er til rådighed. 2 HORESTA er hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation i Danmark med godt 2 medlemmer. 3 HORESTA Normstalsanalyse udgives årligt. 26/27 nummer er udgivet i januar 28. Henvisninger drejer sig om side 27, 96 og 16 22

23 Opregning til landsplan Hvis man antager, at de medlemsvirksomheder med restaurant og/eller hotel er repræsentative for de 26 hoteller, der findes i Grønland, vil omregningen af de 36,5 faglærte give en samlet mangel på 55,5 faglærte og 11 elever total set i Grønland. (Omregningen vil være: 2 tjenere, 14,5 kok, 7,5 receptionist, 7,5 køkkenassistenter, 3 cafeassistenter, 1,5 bager og 1,5 smørbrødsjomfru). Hertil kommer hotel- og turistassistenterne, hvor der konkret er en mangel på. De 3 på hotel og den sidste i turistforening. Omregner man dette i forhold til, at der 17 medlemsvirksomheder mod 26 hoteller som ovenfor, og det faktum at der er 3 medlemsvirksomheder ud af de 19 turistforeninger får man 11 hotel og turistassistenter. Det være sig 4,5 på hotellerne og 6,5 i turistforeningerne. Alt i alt viser omregningen en mangel på 66,5 faglærte medarbejdere indenfor Hotel, Restaurant og Turisme 23

24 Bygge- og anlægssektoren Bygge- & Anlægssektoren i Grønlands Arbejdsgiverforening dækker over tre brancher: Bygningshåndværkere, El & VVS og Entreprenører. Et af resultaterne var, at hver tømrervirksomhed i gennemsnit mangler 2 faglærte tømrere. Der kom besvarelser fra over to tredjedele (19) af Grønlands Arbejdsgiverforenings 158 medlemmer i brancherne. Dette svarer til en besvarelsesprocent på 69 % 2.1 Besvarelser ud af 158 medlemsvirksomheder i Bygge- & Anlægssektoren Ubesvaret 19 Besvaret 2.2 Andel af besvarelser i medlemsvirksomhederne i Bygge- & Anlægssektoren Besvaret Ubesvaret 3,57% 69,43% Store problemer med at skaffe faglærte Når virksomhederne bliver spurgt, om de har problemer med at skaffe faglært arbejdskraft svarer 67 af de 19, at det er et problem. Det svarer til at 2 ud af 3 24

25 virksomheder i bygge- og anlægssektoren har problemer med at skaffe faglært arbejdskraft Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere Har problemer Har ingen problermer 21.2 Andel af medlemsvirksomhederne, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere 38,53% Ingen problemer Har problemer 61,47% De 19 virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet. kunne bruge 218 faglærte fordelt på tømrere, maler, elektriker, VVS-montør, smed, murer, automekaniker og HK er. Størst mangel på tømrere Det er inden for tømrerfaget, der er den største efterspørgsel. Som det fremgår af skemaet nedenfor mangler der 97,5 tømrere. Ud af de 19 firmaer, der har besvaret undersøgelsen, er der 49 tømrervirksomheder, der i gennemsnit mangler 2 tømrere, 2 malervirksomheder mangler i gennemsnit 1,3 faglært maler per firma, 22 El-virksomhederne mangler i gennemsnit 1,2 elektriker, 25

26 26 VVS- og/eller smedevirksomhed mangler i gennemsnit 1,6 faglærte VVSmontør og/eller smed og 12 murervirksomheder mangler i gennemsnit,8 murer per firma. Visse virksomheder beskæftiger sig inden for flere fagområder Medlemsvirksomhedernes mangle på faglærte 1 97, ,5 33,5 8, Tømrer Maler Elektriker VVS Smed Murer Automekaniker Struktør Der er således relativ stor mangel på faglært arbejdskraft indenfor alle bygge- og anlægsbranchen fagområderne. Selv fag, der traditionelt er uden for Bygge- og Anlægssektoren - så som automekanikere - meldes der om mangel på inden for branchen, ligesom der er mangel på folk med kursusuddannelser som sprængningsleder og maskinfører Forde ling af mangel på faglærte medarbejdere , , ,5 1,5 4 3,5 3 2,5 Nuuk Sisimut Qaqortoq Upernavik Ilulissat Uummannaq Aasiaat Maniitsoq Qeqertarsuaq Tasiilaq Paamiut Nanortalik Problemet ser ud til at være størst i Nuuk, Sisimiut, Qaqortoq, Upernavik, Ilulissat, Uummannaq, Aasiaat og Maniitsoq. Der er dog medlemsvirksomheder i Qeqertarsuaq, 26

27 Tasiilaq, Paamiut og Nanortalik, der har problemer. I Qasigiannguit mangles et par enkelte folk der er kursusuddannet og ikke faglærte; en sprængningsleder og en mineentreprenør. Der er ingen medlemsvirksomheder i Qaanaaq, Narsaq og Ittoqqortoormiit, der har problemer med at skaffe faglærte. Opregning til landsplan og en fremtidsperspektivering Hvis man antager, at de 19 virksomheder er en gennemsnitlig repræsentation af de 26 virksomheder, der eksisterer inden for Bygge og Anlægssektoren i Grønland svarer det til, at der mangler 52 faglært i sektoren, der beskæftiger omkring 35 mennesker 4. Undersøgelsen viser, at der i de 19 virksomheder mangler 97,5 tømrer. Hvis det antages, at de 19 virksomheder er et repræsentativt gennemsnit af de 26 virksomheder, vil det svare til, at der mangler 233 tømrere her i landet. Der er på nuværende tidspunkt 135 tømrerlærlinge under uddannelse 5. Antages det, at 1) alle de eksisterende tømrere bliver på arbejdsmarkedet, 2) behovet for tømrere hverken stiger eller falder og 3) man uddanner tømrere i samme takt som nu så vil man engang omkring have tømrer nok men dette forudsætter, at efterspørgslen ikke stiger, at der ikke er nogen, der går på pension, skifter fag eller på anden måde forlader bygge- og anlægssektoren. Det er så nærliggende at tænke på at uddanne flere, men GA s lærlingeundersøgelser har de sidste tre år vist, at GA s medlemsvirksomheder uddanner eller ønsker at uddanne, hvad der svarer til 1 lærling pr. 2,4-2,6 faglærte indenfor bygge og anlægssektoren. Det er altså tæt på hvad der uddannelsesmæssigt er maksimalt forsvarligt (Der bør minimum være 2 faglærte til en lærling). Så hvis man skal uddanne flere kræver det, at der kommer flere faglærte udefra for at hjælpe med at uddanne. Men pointen er, at det ikke kan lade sig gøre at dække det nuværende behov for tømrere gennem uddannelse alene. Resultater af Grønlands Arbejdsgiverforenings kapacitetsundersøgelse viser således at Bygge og Anlægssektoren på nuværende tidspunkt i høj grad mangler faglærte. Med en konkret mangel på 24 faglærte medarbejdere og en forventning om der snarere er tale om 52 faglærte medarbejdere er problemet akut og en aktuel løsning indenfor det grønlandske arbejdsmarked er usandsynligt. Problemet vil kun blive yderligere forstærket af bygningen af vandkraftværk, åbningen af nye miner og en eventuel aluminiumssmelter. Den eneste mulighed for en hurtig løsning er at lempe reglerne for import af arbejdskraft. 4 Der mangler reelle tal for antallet af virksomheder i Bygge & Anlægssektoren. 26 virksomheder og 35 ansatte er taget fra Grønlands Statistisks specialpublikation Den grønlandske bygge- og anlægssektor : Sæsonsvingninger, vandringer og arbejdsløshed 25:1 5 Tallet er opgivet af Knud Niis fra Bygge & Anlægsskolen. 27

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

Undersøgelse af lærlingekapaciteten og behovet for lærlinge i 2011

Undersøgelse af lærlingekapaciteten og behovet for lærlinge i 2011 Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut Peqatigiiffiat Grønlands Arbejdsgiverforening Jens Kreutzmannip Aqq. 3 Postboks 73 3900 Nuuk www.ga.gl Tlf. +299 32 15 00 Fax nr. +299 32 43 40 ga@ga.gl Undersøgelse af

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S December

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Af Jannik Bay Uddannelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.

Af Jannik Bay Uddannelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening. ANALYSE Børn af akademikere holder sig væk fra håndværkeruddannelser Fredag den 10. november 2017 I velstillede kommuner med mange akademikere for eksempel i whisky-bæltet vælger de færreste unge at uddanne

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

For det første svarer virksomhederne kun på, om de har rekrutteret forgæves ikke om de har fået stillingen besat med en anden type arbejdskraft.

For det første svarer virksomhederne kun på, om de har rekrutteret forgæves ikke om de har fået stillingen besat med en anden type arbejdskraft. 27. november 2008 Af Jes Vilhelmsen (tlf. 3355 7721) Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 7712) MYTER OG REALITETER OM UBESATTE STILLINGER Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse af rekrutteringsproblemerne på

Læs mere

157.500 job tabt på et år

157.500 job tabt på et år Januar 2010 157.500 job tabt på et år Historisk jobtab i 2009 Mere end hvert tiende private job er forsvundet på et enkelt år Udviklingen fortsætter i 2010 Virksomheder fyrer flere end de selv forventer

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærte mister en stor del af deres livsindkomst på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. I gennemsnit er ufaglærte fraværende i en tredjedel af

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 1. KVARTAL 216 27. juni 216 De foreløbige nationalregnskabstal fra Grønlands Statistik viser, at der var tilbagegang i den grønlandske økonomi i 212,

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Produktivitet og arbejdskultur. Jens K. Lyberth, Royal Greenland A/S

Produktivitet og arbejdskultur. Jens K. Lyberth, Royal Greenland A/S Produktivitet og arbejdskultur Jens K. Lyberth, Royal Greenland A/S Disposition 1. Produktivitet 2. Politiske ønsker 3. Virkeligheden 4. Arbejdskultur 5. Helårs arbejdspladser 6. Kvalitative undersøgelser

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen Uddannelse Befolkningens uddannelsesprofil 2014 Henover de sidste ti år er der sket en positiv udvikling i befolkningens uddannelsesniveau. I 2014 havde 36,2 pct. af befolkningen over 16 år en uddannelse

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere