Bruksanvisning svenska...sida Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi..."

Transkript

1

2 Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english...page

3 3

4 4 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten efter användning. 4. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 5. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 7. Placera apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn om de är under 8 år. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Placera aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Rör inte adaptern med fuktiga eller våta händer. 11. VARNING! Håll apparaten torr. 12. Apparaten får endast användas under uppsyn. 13. Apparaten är inte för utomhusbruk. 14. Använd endast medföljande adapter. 15. Förvara adaptern torrt och frostfritt.

5 16. Batterierna måste avlägsnas från apparaten innan den kasseras. 17. Kontakten måste dras ur innan batterierna avlägsnas från apparaten. 18. Om batteriläckage uppstår, undvik hudkontakt och kassera batterierna enligt gällande lag. 19. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 20. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 21. Apparaten är endast för privat bruk. 22. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Apparatens delar (se bild sid 3) 1. Trimhuvud 2. Knapp för urtunningskam 3. Justeringsknapp för inställning av klipplängd (på baksidan av apparaten) 4. Strömbrytare 5. Signallampa som indikerar laddning + signallampa för batteristatus 6. Nätanslutning 7. Adapter 8. Distanskam (2 st medföljer) 9. Rengöringsborste Innan användning Se till att batterierna är fulladdade innan användning om hårklipparen ska användas sladdlöst. 5

6 Uppladdning 1. Se till att hårklipparen är avstängd under laddning. 2. Sätt adapterns anslutningskontakt i nätanslutningen i kortänden på hårklipparen. 3. Anslut adapterns stickkontakt till ett vägguttag. Batteriladdning påbörjas och den gröna signallampan tänds. Om hårklipparen ska användas utan adapter måste apparaten första gången laddas minst 16 timmar. När batteriet är fulladdat kan du klippa sladdlöst i ca 45 min (beroende på hårtyp). Därefter bör batterierna laddas minst 10 timmar efter varje urladdning. Ladda inte batteriet förrän det är helt urladdat, dvs när hårklipparen inte går att starta. Detta för att optimera batteriets livslängd. Användning med adapter Sätt adapterns kontakt i nätanslutningen på hårklipparen och anslut sedan adapterns nätkontakt till ett vägguttag. Se till att apparaten är avstängd då den ansluts och vänta någon sekund innan den startas. Om apparaten inte startar omedelbart, ladda den då under cirka 1 minut. Användning Se till att apparaten är ren, batteriet fulladdat eller ansluten till adaptern. Håret bör vara rent, välkammat och torrt (fuktigt hår gör det svårare att föra kammen genom håret). Välj den distanskam som motsvarar den längd du vill ha på håret: Korta kammen: Steg 1 = 2 mm Steg 2 = 5 mm Steg 3 = 8 mm Steg 4 = 11 mm Steg 5 = 14 mm Steg 6 = 17 mm Steg 7 = 20 mm Långa kammen: Steg 1 = 23 mm Steg 2 = 26 mm Steg 3 = 29 mm Steg 4 = 32 mm Steg 5 = 35 mm Steg 6 = 38 mm Steg 7 = 41 mm Det rekommenderas att man provar med den längsta kammen först så att man inte klipper för mycket. 6

7 Sätt fast kammen på hårklipparen genom att passa in skenorna på kammen i skårorna på hårklipparen och sedan trycka kammen neråt så att den sitter helt fast. Kammens inställning kan sedan justeras genom att trycka in justeringsknappen på kammen (se bild) och samtidigt trycka kammen uppåt eller neråt. Hårklipparen kan även användas utan distanskam om du vill ha rakat resultat (se vidare under Användning utan distanskam ). Vill du enbart tunna ur håret skjuter du urtunningskammens knapp (2) uppåt. Urtunningskammen åker då upp framför timhuvudet. Starta sedan hårklipparen genom att skjuta strömbrytaren uppåt. Håll apparaten med trimhuvudet uppåt så att den platta sidan av trimmern är inåt mot huvudet. Börja klippa i nacken och för hårklipparen med lätt korta rörelser uppåt och utåt. Arbeta dig uppåt tills du når hjässan och fortsätt med nästa hårparti. Ta god tid på dig och kontrollera då och då resultatet och kamma igenom håret för att får bort allt löst hår. Om hårklipparen börjar gå långsamt kan detta bero på att det fastnat mycket hår i kammen/trimhuvudet. Stäng då av apparaten och ta bort allt hår innan du startar igen. Det kan även bero på att batteriet behöver laddas om apparaten används utan adapter. Om batteriet inte är tillräckligt laddat kan hårklippningen ändå slutföras genom att sätta i adapterns anslutningskontakt i nätanslutningen på hårklipparen. För klippning runt öronen och längst ner i nacken kan du behöva byta till den mindre kammen eller ta bort kammen och endast använda trimhuvudet. Användning utan distanskam Om du vill ha snaggat resultat (1 mm) kan du använda apparaten utan distanskam och använda enbart trimhuvudet. Ta bort distanskammen från apparaten genom att trycka in kammens justeringsknapp och samtidigt skjuta kammen uppåt (se bild). Starta apparaten med strömbrytaren. Håll apparaten med trimhuvudet uppåt så att den platta sidan av trimmern är inåt mot huvudet. Börja klippa i nacken och arbeta dig uppåt i lätta rörelser och fortsätt på samma sätt över hela huvudet. Var extra försiktig vid klippning runt öronen. Stäng av apparaten med strömbrytaren efter avslutad klippning. 7

8 Klippning med hjälp av fingrar/kam Fingrarna och/eller en kam kan användas om hårlängder över 41 mm önskas. Ta av distanskammen från hårklipparen genom att trycka in justeringsknappen och skjuta kammen uppåt. Lyft upp en hårslinga med hjälp av en kam eller håll det mellan fingrarna så att det hår som ska klippas av sticker ut ovanför fingrarna. Klipp av håret med hårklipparen. Fortsätt på samma sätt tills önskad längd är uppnådd. Kamma regelbundet för att få bort löst hår och för att se resultatet. Rengöring och underhåll Stäng alltid av hårklipparen och dra ur adapterns anslutningskontakt innan rengöring. Ta bort distanskammen från apparaten genom att trycka in kammens justeringsknapp och samtidigt skjuta kammen uppåt. Distanskammarna kan rengöras med vatten och lite milt diskmedel. Klippningsenheten kan sköljas under rinnande vatten för snabb rengöring. Vattnet får dock inte överstiga 70 C. Tryck på Lift & Wash knappen för att skjuta ut klippningsenheten. Håll hårklipparen under rinnande vatten så att vattnet kan rinna igenom klippningsenhetens öppning. Notera att hårklipparen inte är helt vattentät och inte får sänkas ner i vatten eller andra vätskor. Låt hårklipparen torka innan du trycker ner klippningsenheten igen. För att göra rent under trimhuvudet, ta bort trimhuvudet genom att dra det bakåt. Borsta rent från hår och tryck fast trimhuvudet igen så det klickar på plats. Använd inte repande rengöringsmedel, alkohol eller aceton vid rengöring. Torka av hårklipparens hölje med en fuktig trasa och torka torrt. Försök aldrig slipa skärbladen själv. 8

9 Kassering av apparat och batteri Hårklipparen är utrustad med ett uppladdningsbart AAA Ni-Mh 1,2V batteripack. När batteriet inte går att ladda eller laddar ur förhållandevis fort måste det tas ur och apparaten kasseras. Gör enligt följande för att ta ur batteripacket: Ta bort Lift & Wash knappen med hjälp av en skruvmejsel eller dylikt. Bänd sedan isär hårklipparens hölje. Skruva loss de fyra skruvarna under höljet och klipp av kontaktplattorna från batteriet. Hårklipparen får under inga omständigheter återanslutas till strömkällan när den är öppen. Ta ur batteripacket och kassera det enligt anvisningarna under Miljöhänsyn vid kassering av batterier. Miljöhänsyn vid kassering av batterier Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. 9

10 Reklamation Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Tekniska data OBH Nordica VDC, 4 W Adaptor Type Input VAC, Hz, Max. 5.5 W Output 4 VDC, 600 ma 2 laddningsbara 1.2 V, 750 ma, AAA NiMh batterier 2 distanskammar Urtunningsfunktion Rengöringsborste Rätt till löpande ändringar förbehålles. 10

11 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun adapteren til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug. 4. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 6. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn. 7. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Rør ikke ved adapteren med våde eller fugtige hænder. 11. ADVARSEL! Sørg for at apparatet er tørt. 12. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 13. Apparatet er ikke beregnet til udendørs brug. 11

12 14. Anvend kun den originale adapter. 15. Opbevar adapteren tørt og frostfrit. 16. Batterierne skal altid fjernes fra apparatet, inden apparatet bortskaffes. 17. Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden batterierne fjernes. 18. Undgå kontakt med huden i tilfælde af batterilækage. Batterierne bortskaffes i henhold til gældende regler. 19. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 20. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 21. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 22. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. Apparatets dele (se billede på side 3) 1. Trimmerhoved 2. Knap til udtyndingskam 3. Længderegulator til indstilling af klippelængde (på bagsiden af apparatet) 4. Tænd/sluk knap 5. Kontrollampe, der indikerer opladning, og kontrollampe for batteristatus 6. Nettilslutning 7. Adapter 12

13 8. Trimmere (2 stk. medfølger) 9. Børste til rengøring af skær Før brug Sørg for at batterierne er fuldt opladede, inden hårklipperen anvendes ledningsfrit. Opladning 1. Sørg for at hårklipperen er slukket under opladning. 2. Sæt adapterens tilslutningsstik i udtaget på hårklipperen. 3. Sæt derefter adapterens stik i en stikkontakt. Batteriopladning påbegyndes og den grønne kontrollampe vil lyse. Hvis apparatet skal anvendes uden adapter, skal apparatet oplades første gang i mindst 16 timer. Når apparatet er fuldt opladet, kan hårklipperen anvendes uden ledning i ca. 45 min. (afhængig af hårtype). Derefter bør batteriet oplades i mindst 10 timer efter hver afladning. Oplad ikke batteriet, før det er helt afladet, dvs. når hårklipperen ikke længere kan tændes, for herved at forlænge batteriets levetid. Brug med adapter Sæt adapterens tilslutningsstik i hårklipperens nettilslutning og sæt derefter adapterens stik i en stikkontakt. Sørg for at apparatet er slukket, når adapteren tilsluttes og vent nogle sekunder, inden apparatet tændes Hvis apparatet ikke starter med det samme, skal det oplades i cirka 1 minut. Sådan bruges hårklipperen Sørg for at apparatet er rent, batteriet er fuldt opladet eller apparatet er tilsluttet adapteren. Håret bør være rent, tørt og redt grundigt igennem, før klipningen påbegyndes (fugtigt hår gør det sværere at føre apparatet gennem håret). Vælg den trimmer, der svarer til den ønskede hårlængde Trimmer til kort klippelængde Trin 1 = 2 mm Trin 2 = 5 mm Trin 3 = 8 mm Trin 4 = 11 mm Trin 5 = 14 mm Trin 6 = 17 mm Trin 7 = 20 mm Trimmer til længere klippelængde Trin 1 = 23 mm Trin 2 = 26 mm Trin 3 = 29 mm Trin 4 = 32 mm Trin 5 = 35 mm Trin 6 = 38 mm Trin 7 = 41 mm 13

14 Det anbefales at prøve med en længere trimmer første gang, så der ikke klippes for meget af. Tryk trimmeren fast på apparatet og - sørg for at den passer ned i rillerne på apparatets sider. Tryk derefter trimmeren nedad, så den sidder helt fast. Trimmerens indstilling kan justeres ved at trykke på længderegulatoren på trimmeren (se billede) og samtidig trykke trimmeren opad eller nedad. Hårklipperen kan også anvendes uden trimmer, hvis der ønskes en meget tæt klipning (se endvidere under afsnittet Brug uden trimmer ). Hvis håret kun skal udtyndes, skubbes udtyndingskammens knap (2) opad. Udtyndingskammen kommer derefter frem foran trimmerhovedet. Tænd herefter hårklipperen ved at skubbe tænd/sluk knappen opad. Hold apparatet med trimmerhovedet opad, så den flade side af trimmeren er ind mod hovedet. Start med at klippe et område i nakken og før hårklipperen med lette, korte bevægelser opad og udad. Arbejd opad til issen og fortsæt derefter med næste område. Giv dig god tid og kontrollér jævnligt resultatet. Håret friseres endvidere jævnligt for at fjerne løse hår. Hvis hårklipperen begynder at køre langsommere, kan det skyldes, at der har sat sig meget hår fast i trimmeren/trimmerhovedet. Sluk da for apparatet og fjern alt hår, inden apparatet tændes igen. Det kan også skyldes, at batteriet skal oplades, hvis apparatet anvendes uden adapter. Hvis batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet, kan klipningen afsluttes ved at sætte adapterens tilslutningsstik i nettilslutningen på hårklipperen. Inden klipning rundt om ørerne og længst nede i nakken, kan der skiftes til en mindre trimmer eller trimmeren kan fjernes, hvorved trimmerhovedet anvendes alene. Brug uden trimmer Hvis der ønskes en meget tæt klipning (1 mm), kan apparatet anvendes uden trimmer og udelukkende med trimmerhoved. Fjern trimmeren fra apparatet ved at trykke trimmerens længderegulator ind samtidig med at trimmeren skubbes opad (se billede). Tænd apparatet på tænd/sluk knappen. Hold apparatet med trimmerhovedet opad, så den flade side af trimmerhovedet er ind mod hovedet. Begynd med at klippe i nakken og arbejd opad i lette bevægelser og forsæt på samme måde over hele hovedet. Vær ekstra forsigtig ved klipning rundt om ørerne. Sluk apparatet på tænd/sluk knappen efter endt klipning. 14

15 Klipning ved hjælp af fingre/kam Fingrene og/eller en kam kan anvendes, hvis der ønskes en hårlængde på mere end 41 mm. Fjern trimmeren fra hårklipperen ved at trykke på længderegulatoren og skubbe trimmeren opad. Løft en hårtot med kammen eller hold den mellem fingrene, så det hår, der skal klippes, stikker ud oven over fingrene/kammen. Klip håret med hårklipperen. Forsæt på samme måde, indtil håret har den ønskede længde. Frisér jævnligt håret dels for at fjerne løse hår og for at se resultatet. Rengøring og vedligeholdelse Sluk altid apparatet og fjern adapterens tilslutningsstik inden rengøring. Fjern trimmeren fra apparatet ved at trykke på trimmerens længderegulator og samtidig skubbe trimmeren opad. Trimmerne kan rengøres med vand tilsat lidt mildt opvaskemiddel. Klippeenheden kan skylles under rindende vand for hurtig rengøring. Vandet må dog ikke overstige 70 C. Tryk på Lift & Wash knappen for at skubbe klippeenheden ud. Hold hårklipperen under rindende vand, så vandet kan løbe gennem klippeenhedens åbning. Bemærk at hårklipperen ikke er helt vandtæt og ikke må nedsænkes i vand eller andre væsker. Lad hårklipperen tørre, inden klippeenheden trykkes ned igen. For at rengøre under trimmerhovedet, skal trimmerhovedet fjernes ved at trække det bagud. Børst hårene væk og tryk derefter trimmerhovedet fast på apparatet igen, indtil det klikker på plads. Anvend ikke slibende rengøringsmidler, alkohol eller acetone ved rengøring af apparatet. Apparatets overflader tørres med en fugtig klud og tørres efter med en tør klud. Prøv aldrig selv at slibe skærebladet. 15

16 Bortskaffelse af apparat og batteri Hårklipperen er udstyret med en genopladelig AAA Ni-Mh 1,2V batteripakke. Når batteriet ikke længere kan oplades eller aflader forholdsvis hurtigt, skal det tages ud af apparatet og apparatet skal kasseres. Batteripakken tages ud på følgende måde: Fjern Lift & Wash knappen med en skruetrækker eller lignende. Apparatets skilles herefter ad. Skru derefter de fire skruer, der sidder under kabinettet, ud og klip kontaktpladerne fra batteriet af. Hårklipperen må under ingen omstændigheder tilsluttes en strømkilde, når den er skilt ad. Batteriet tages ud og bortskaffes i henhold til anvisningerne under afsnittet Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages, inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. 16

17 OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V DC, 4 W Adapter type Input V AC, Hz, Maks. 5,5 W Output 4V DC, 600 ma 2 stk. genopladelige 1,2 V, 750 ma, AAA NiMh batterier 2 trimmere Udtyndingsfunktion Børste til rengøring Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 17

18 18 Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten etter bruk. 4. Dette apparatet kan brukes av personer (også barn over 8 år) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene og lær derfor barn et ansvarbevist forhold med elektriske apparater. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 7. Oppbevar apparatet og ledningen utenfor barns (under 8 år) rekkevidde. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Ta ikke på lader eller adapter med våte eller fuktige hender. 11. FORSIKTIG! Hold apparatet tørt. 12. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 13. Apparatet må ikke brukes utendørs. 14. Bruk kun medfølgende adapter.

19 15. Oppbevar laderen og adapteret tørt og frostfritt. 16. Batteriene må tas ut før apparatet avleveres. 17. Støpslet må tas ut av kontakten før batteriene tas ut av apparatet. 18. Hvis det oppstår batterilekasje skal man unngå hudkontakt og avlevere batteriene som beskrevet senere. 19. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 20. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 21. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 22. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk oss på vår hjemmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Apparatets deler (se bilde side 3) 1. Trimhodet 2. Knapp for uttynnings kam 3. Justeringsknapp for innstilling av klippelengde (på baksiden av apparatet) 4. Strømbryter 5. Signallampe som indikerer ladding + signallampe for batteristatus 6. Strømtilkobling 7. Adapter 8. Distansekammer (2 stk følger med) 9. Rengjøringsbørste 19

20 Før bruk Pass på at batteriene er fult oppladet hvis hårklipperen brukes uten ledning. Opplading: 1. Pass på at hårklipperen er avslått under opplading. 2. Sett tilkoblingen på adaptere i tilkoblingen på den korte end på hårklipperen.. 3. Tilkoble adapteres kontakt i støpslet. Batteri oppladingen starter og den grønne signallampen lyser. Hvis hårklipperen skal brukes uten adapter, må apparatet først laddes i minst 16 timer. Når apparatet er fulladet kan man klippe uten ledning i ca. 45 minutter (beroende på hårtype). Deretter bør batteriene laddes i minst 10 timer etter hver utlading. Ladd ikke batteriene før de er helt utladet dvs. når man ikke kan starte hårklipperen. Dette forlenger levetiden på batteriet. Bruk med adapter Sett i adapteres tilkobling i uttaket på hårklipperen og sett støpslet i kontakten. Pass på at apparatet er avslått og vent noen sekunder før den startes. Hvis apparatet ikke starter umiddelbart skal den laddes ca.1 minutt. Under bruk Pass på at apparatet er rent, batteriet fulladet og tilkoblet adaptere. Håret bør være rent, børstet og tørt (fuktig hår gjør det vanskeligere å føre kammen gjennom håret). Velg den distanse kammen som tilsvarer den lengden du vil ha på håret: Kort kam: Trinn 1 = 2 mm Trinn 2 = 5 mm Trinn 3 = 8 mm Trinn 4 = 11 mm Trinn 5 = 14 mm Trinn 6 = 17 mm Trinn 7 = 20 mm Lang kam: Trinn 1 = 23 mm Trinn 2 = 26 mm Trinn 3 = 29 mm Trinn 4 = 32 mm Trinn 5 = 35 mm Trinn 6 = 38 mm Trinn 7 = 41 mm Det anbefales at man prøver seg frem med den lengste kammen først slik at man ikke klipper for mye. 20

21 Sett fast kammen på hårklipperen med å føre sporene på kammen inni sporene på hårklipperen og skyve kammen ned, slik at den sitter helt fast. Kammen kan nå justeres med å trykke inn justeringsknappen på kammen (se bilde) og samtidig skyve kammen oppover eller nedover. Hårklipperen kan også brukes uten distanse kammen hvis du vil ha et barbert resultat. (se videre under Bruk uten distanse kam ). Vil du kun tynne ut håret skyver du kammens knapp (2) oppover. Kammen går da opp over trimhodet. Start så hårklipperen med å skyve strømbryteren opp. Hold apparatet med trimhodet opp slik at den slette siden på trimeren er inn mot hodebunnen. Start å klippe i nakken og før hårklipperen med lette korte bevegelser opp og ut. Arbeid deg oppover til du er kommer til issen og fortsett med neste hårparti. Ta deg god tid og kontroller resultatet innimellom og gre gjennom håret for å få bort alt løst hår. Hvis hårklipperen begynner å gå langsomt kan dette bero på at det har satt seg mye hår fast i kammen/trimhodet. Slå av apparatet og fjern alt hår før du starter apparatet igjen. Det kan også bero på at batteriet bør lades hvis apparatet brukes uten adapter. Hvis apparatet ikke er nok oppladet kan hårklippingen også utføres med å sette tilkoblingen fra adaptere i tilkoblingen på hårklipperen. For klipping rundt ørene og lengst ned i nakken kan du bytte til den mindre kammen eller ta bort kammen og kun bruke trimhodet. Bruk uten distanse kam Hvis du vil ha et barbert resultat (1 mm) kan du bruke apparatet uten distanse kam og bruke kun trimhodet. Ta bort distanse kammen fra apparatet med å trykke inn justeringsknappen og samtidig skyve kammen oppover (se bilde). Start apparatet med strømbryteren. Hold apparatet med trimhodet opp slik at den slette siden er inn mot hodet. Start klippingen i nakken og jobb deg oppover i lette bevegelser og fortsett på samme måte over hele hodet. Vær ekstra forsiktig ved klipping rundt ørene. Slå av apparatet med strømbryteren etter at klippingen er ferdig. 21

22 Klipping med hjelp av fingrer/kam Fingrene og/eller en kam kan brukes hvis hårlengden ønskes å være over 41 mm. Ta distanse kammen av hårklipperen med å trykke inn justeringsknappen og skyve kammen oppover. Løft opp en hårlengde ved hjelp av en kam eller hold det mellom fingrene, slik at det håret som skal klippes stikker ut over fingrene. Klipp av håret med hårklipperen. Forsett på samme måte til ønsket lengde er oppnådd. Børst regelmessig for å få bort løse hår og for å se resultatet. Rengjøring og vedlikehold Slå alltid av apparatet og dra støpslet ut før rengjøring. Ta bort distanse kammen av apparatet ved å trykke inn kammens justerings knapp og samtidig skyve kammen oppover. Distanse kammene kan rengjøres med vann og litt vaskemiddel. Klippeenheten kan skylles under rennende vann for rask rengjøring. Vannet må da ikke overskride 70 C. Trykk på Lift & Wash knappen for å skyve ut klippeenheten. Hold hårklipperen under rennende vann, slik at vannet kan renne gjennom åpningen i klippeenheten. Husk at hårklipperen ikke er helt vanntett og må da ikke senkes i vann eller andre væsker. La hårklipperen tørke før du trykker ned klippeenheten igjen. For å gjøre rent rundt trimhodet, ta bort trimhodet med å dra den bakover. Børst rent for hår og trykk fast trimhodet igjen slik at den klikker på plass. 22 Bruk ikke ripende rengjøringsmidler, alkohol eller aceton ved rengjøring. Tørk av hårklipperen med en fuktig klut og tørk den godt deretter. Prøv aldri å slipe skjærebladet selv.

23 Avlevering av apparatet og batterier Hårklipperen er utstyrt med en oppladdbar AAA Ni-Mh 1,2V batteripakke. Når man ikke lengre kan lade batteriet eller hvis apparatet skal avleveres må batteriet tas ut av apparatet. Gjør som følgende for å ta ut batteripakken: Ta bort Lift & Wash knappen ved hjelp av skrujern el. Ta så hårklipperen fra hverandre. Skru løs de fire skruene under apparatet og klipp av kontaktplaten fra batteriet. Hårklipperen må ikke under noen omstendigheter kobles til strøm når den er åpen. Ta ut batteripakken og avlever den som beskrevet under Miljøhensyn og avlevering av batterier. Miljøhensyn og avlevering av batterier Ved utskifting av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier bør aldri avleveres sammen med husholdningsavfallet. Avlever i stedet de brukte batteriene på innsamlingssteder for miljøavfall. Samtidig bør man passe på og ikke la batteriene bli for gamle eller oppbrukte da det kan være fare for at batteriene begynner å lekke syre. Kontroller holdbarhetsdato angitt på batteriene å ta ut batteriene før de blir for gamle. Avlevering av brukte apparater Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsstasjon. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. 23

24 OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica V DC, 4 W Adapter type Input VAC, Hz, Max. 5.5 W Output 4 DVC, 600 ma 2 oppladdbare 1,2 V, 750 ma, AAA NiMh batterier 2 distansekammer Uttynningsfunksjon Rengjøringsbørste Rett til løpende endringer forbeholdes. 24

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 Bruksanvisning - svenska... sida 4-9 Brugsanvisning - dansk... side 10-15 Bruksanvisning - norsk... side 16-21 Käyttöohjeet - suomi... sivu 22-27 Instruction

Læs mere

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating //

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating // Personal care velvet care // manicure and pedicure set // Treatment for hand & feet // 6 high-quality attachments // Sapphire coating // Polishing attachment // Stepless speed control // Practical storage

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER Kitchen AUTO-OFF AFTER 2 HOURS café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // 1080 watt heating element for optimum performance // Coffee capacity of 1.5 litres equivalent to 12 cups // Auto-off

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200 CUBETON Brugsanvisning / Manual Baby Alarm/Monitor Model: AA4200 CUBETON Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 Babyenhed / Baby unit Forældreenhed / Parent unit Ladestation /Charger pod Babyenhed 1. Natlys

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning FIG. 1. CLARISONIC ARIA A Interchangeable B Brush Heads 3 Speeds + Body C Setting D F 3 Speeds + Body E Setting GBattery Indicator Detachable HUSB

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere