af Ulla Sonne Jeg vil forsøge at give en række svar og forslag i denne artikel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af Ulla Sonne Jeg vil forsøge at give en række svar og forslag i denne artikel."

Transkript

1 Den ideelle hund? af Ulla Sonne Mange af klubbens medlemmer har vel efterhånden hørt begreberne Unghunde- Mentaltest (UHM) og Ønskeprofil. Men hvad gemmer der sig egentlig bag disse begreber, og giver det overhovedet nogen mening at beskrive en idealhund med en Ønskeprofil? Igennem de sidste 4 år har en stor del Islandske Fårehunde gennemgået en Unghunde-Mentalbeskrivelse med en Ønskeprofil for øje, netop tilpasset vores ønsker om den ideelle fårehund. Kort fortalt består en Unghunde- Mentalbeskrivelse - i det følgende blot kaldt UHM - af en række momenter, der berører de medfødte (arvelige) værdier for: kontaktevne til fremmed person, håndterbarhed, deltagelse og fordybelse i leg, jagtlyst, reaktion når aktivitet udebliver, samt hundens reaktioner på synsmæssig overraskelse, lydmæssig overraskelse, truende væsener der nærmer sig og reaktion ved pludselig lyd (skud). Altså 8 prøver, som foretages af et team bestående af 4 beskrivere, som deler opgaverne imellem sig. Én beskriver hundens reaktioner i forløbet, én instruerer hundeføren, så denne kan udføre de enkelte momenter så korrekt som muligt sammen med sin hund, og to fungerer som figuranter - de skal alt fra at trække i tov og kæde og optræde som spøgelser til at affyre skud undervejs i testen. Men hvad kan vi udlede af de resultater vi har fået, hvor langt ligger den gennemsnitlige hund fra idealet, og hvad kan vi bruge vores viden til, ikke mindst i forbindelse med fremtidig avl? Jeg vil forsøge at give en række svar og forslag i denne artikel. Da Islandsk Fårehundeklub afholdt sin første officielle UHM for 10 unghunde af samme race i 1999, var det med stor spænding og bævende hjerte. Jeg var netop blevet færdig som klubbens første mentalbeskriver, og havde været med til at tegne vores races foreløbige ønskeprofil sammen med klubbens bestyrelse og repræsentanter fra D.K.K.`s mentaltest udvalg. Ønskeprofilen var blevet til på baggrund af de beskedne beskrivelser af racens mentalitet som var indeholdt i Racebeskrivelsen, samt vores personlige betragtninger vedr. racens arbejdsområde og de evner der var væsentlige for at hunden kunne fungere optimalt - altså ønskeligt. At Ønskeprofilen blev lavet, før end vi havde testet en eneste hund kan synes mærkeligt, men det var en forudsætning for at vi overhovedet kunne få lov til at gå i gang med at afholde officielle tests. Da vi gik i gang med testen var jeg især spændt på hundenes reaktioner på forskrækkelser og skud, og om de kunne afreagere hurtigt bagefter? Var hundene nysgerrige nok til selv at undersøge og løse de pludseligt opståede situationer testen byder på? Efter de første 10 UHM er, gennemgik jeg omhyggeligt skemaerne med afkrydsninger i de forskellige felter, der beskrev den enkelte hunds reaktioner, og prøvede at holde det sammen med hvad jeg havde set. Jeg kunne ikke se noget entydigt; alle hunde reagerede så forskelligt at ikke 2 skemaer var ens. Eneste undtagelse var hundenes venlige kontakt til fremmede og villighed til at blive håndteret. På det punkt matchede de stort set alle ønskeprofilen. 82 unghunde og 4 år senere er mit indtryk stadig det samme og når jeg gør status i dag, kan jeg se at 75% af alle testede hunde svarer til vores ønsker på det kontaktmæssige. Det er en væsentlig og meget positiv egenskab, vi heldigvis har godt

2 funderet i vores race. Men min bekymring mht. hundenes nysgerrighed, evne til at afreagere og reaktion på skud har vist sig at være delvis begrundet. Når hundene udsættes for overraskelser i testen beskriver vi flere forskellige handlinger. Hundens reaktion på forskrækkelse beskrives: stopper den op, undviger eller flygter kortere eller længere end 5m? I nogle momenter beskrives om hunden viser trueadfærd, agressioner eller måske ligefrem angreb. Nysgerrighed er også noget der beskrives. Er nysgerrigheden så stor hos hunden at den er istand til at gå frem og undersøge det der overraskede den, eller skal den hjælpes til at løse problemet, eller vil den slet ikke frem? Afslutningsvis beskriver vi altid hundens evne til at afreagere. Er hunden i ro efter at have været udsat for en overraskelse, eller er der stadig lidt ubehag at spore bagefter, eller vil den slet ikke forbi stedet hvor overraskelsen foregik? Jeg vil prøve at bruge de 82 unghundes tests som et forsigtigt måleinstrument i forhold til racens ønskeprofil. I den følgende redegørelse tager jeg de 8 momenter i kronologisk rækkefølge og det ser således ud: 1) Kontakt og håndtering Jeg beskrev tidligere hundenes kontaktvillighed og håndterbarhed. 2) Leg Leg med klud mellem testleder, hundefører og hund beskrives. Herunder hundens aktivitet, greb i klud og kampleg. 44% af hundene leger aktivt og starter hurtigt som ønsket. 10 % er ligefrem svære at stoppe igen. Resten, 46 %, er enten langsomme til at komme igang eller leger ikke. Hundene er overvejende lidt forsigtige når vi taler om deres greb i kluden: 7 tager meget forsigtigt fat eller nipper i kluden eller tager slet ikke fat. Kun 16 % af hundene er så engagerede i legen at de tager fat i kluden med hele munden, som ønsket i profilen. 3) Jagt Jagt foregår ret stiliseret og stereotypt. Hunden og føreren står 20 meter foran en række metalstænger der udgør en jagtbane og idet hunden ser fremad udløser testlederen en snor der trækker en klud i zig - zag bevægelse imellem stængerne. Hunden holdes i halsbånd indtil testlederen med et diskret signal får føreren til at slippe sit tag i halsbåndet, og giver dermed hunden mulighed for at forfølge haren (kluden). Her beskrives hundens fart og tempo, og eventuelle fangst af klud/ hare. Dette moment gentages, så der er to gennemløb. Ønskeprofilen siger her at hunden skal starte langsomt, og øge farten under forløbet. Ude ved kluden skal den udvise interesse for kluden og snuse til den. Det er ikke ønskværdigt at hunden tager fat i kluden og eksempelvis rusker, da det ikke er byttedriften vi ønsker er det dominerende i racen. Derimod er der nok et vist sammenhæng i jagtlyst og lyst til at drive/ hyrde dyr og få dem til at komme i bevægelse. Ingen af delene må være så udtalte at hunden ivrer så meget at den er udenfor mental rækkevidde. Ca. 21 % passer til profilen, 23% er mere ivrige og de resterende ca. 55% enten starter ikke, eller starter, men fuldfører ikke. Det vil altså sige, at et ret væsentligt træk ved racen er ikke så udtalt som ønsket... 4) Aktivitetsniveau Hunden har nu været udsat for en række oplevelser, kontakt, leg og jagt og nu ser beskriveren på aktivitet/ stress påvirkning af hunden når forventet aktivitet udebliver. Ønskeprofilen siger at hundene skal være opmærksomme og stå, sidde eller ligge i 3 minutter. Men kun 15 % lever op til dette ønske, hele 85% udviser større aktivitet, heraf 2 % som viser egentlig stress. 5) Synsmæssig overraskelse Ved synsmæssig overraskelse; i testen en kedeldragt der pludselig bliver trukket op foran hunden, undveg 42%, d.v.s. de vendte sig ikke bort og flygtede heller ikke. n svarer til ønskeprofilen. 34 % flygtede, men 24% klarer det endnu lettere end profilen beskriver, ved at stoppe kort op eller stoppe og dukke sig. Trusler og agressioner vendt mod kedeldragten er uønskede, her svarede 40 % til ønskeprofilen ved ikke at have nogen trueadfærd. De resterende 60 % havde enten en eller to trusselshandlinger, mere end to, eller vedvarende trusler. Her taler vi om knurren, vred gøen, rejste børster o.lign. Vi har heldigvis aldrig nogensinde set en Islandsk Fårehund blive så vred at den gik til angreb under en UHM test. Hvad der har overrasket mig er at nysgerrigheden hos vores testede hunde har vist sig at være meget lille i forhold til det ønskede. Det er af stor betydning at en hund har en drivkraft der ansporer den til at undersøge og afklare de problemer den støder på gennem sin tilværelse, og ikke bliver handlingslammet eller hjælpeløs, hver gang den støder på nye ting eller nye situationer. Kun 6% af de testede hunde var istand til at undersøge det der havde overrasket dem, ved egen hjælp og initiativ, 71% måtte modtage maksimum hjælp fra sit menneske før de var istand til at tage kontakt til det der havde overrasket dem, hvis de i det hele taget ville tage kontakt. Efter sådan en overraskelse kontrollerer vi hunden for tilbageværende ubehag, ved at se på hundens reaktion hver gang den passerer forbi det sted, hvor den blev forskrækket lige før. Vi beskriver om hunden går upåvirket forbi hver gang uden undvigemanøvre, eller om den måske trækker føreren forbi i strakt line, eller går i en bue 2

3 udenom en eller flere gange når den skal gå forbi. Til vores store glæde viser det sig at langt størstedelen af de testede hunde har en god evne til at afreagere og ikke bærer rundt på ubehaget bagefter. 71 % følger vores ønskeprofil på dette punkt: intet ubehag at mærke på hunden når den passerer forbi bagefter. 6) Overraskende lyd Ved Overraskende lyd: en kæde som trækkes over metal plade der ligger skjult idet hunden passerer forbi, har hundene større vanskeligheder med at matche ønskeprofilen. Den ønsker også her en undvigemanøvre, men ikke flugt. 27 % havde undvigemanøvre, 52 % flygtede og 21 % klarede sig ved at stoppe op eller stoppe og dukke sig. Det er overraskende at så mange hunde flygter i dette moment, men det viser sig at Islandske Fårehunde ofte reagerer meget hurtigt, og der er vel en del fornuft i at aflægge afstand til det der skræmmer, og på den måde få mere tid og afstand til at foretage næste træk. Nysgerrigheden til at undersøge nærmere er ikke så udpræget som ønsket, idet kun 21 % går frem uden hjælp. Afreaktionen er heldigvis god: 78 % af hundene kan gå forbi bagefter uden at undvige. 7) Spøgelser Momentet med spøgelserne er nok den mest uforudsigelige del af testen. Mange hundeejere har på forhånd en forestilling om hundens reaktion, men langt størstedelen bliver overraskede over det de kommer til at se. Momentet starter med at hund og fører står med ryggen til den gruppe tilskuere der følger testen. Testlederen dirigerer 2 figuranter iklædt hvidt lagen med store runde sorte øjne. De går frem mod hunden på skift og stopper først få meter fra hunden, og vender så siden til den og bliver stående stille og passivt. I ønskeprofilen vil vi have at hunden bliver og kigger på det der nærmer sig uden at flygte, for der er jo ingen direkte trussel fra spøgelserne. Det er ønskeligt at hunden siger fra ved at udvise en eller to trusselshandlinger (gø knurre eller vise børster) når den føler sig trængt af spøgelserne. De rykker jo nærmere og nærmere og overskrider dermed territorialgrænsen. Efterfølgende ønskes at hunden er istand til ved egen hjælp og nysgerrighed at tage selvstændig kontakt til figuranterne, der derefter tager dragterne af og viser den at de er ganske harmløse og venlige. Hele oplevelsen er for stor en mundfuld for en del af hundene: henholdsvis 38 og 45 % skal have al den hjælp de kan få. Det glædelige er at de resterende hunde arbejder seriøst på at få løst konflikten med de fremmede og henholdsvis 13 og 25 % løser det helt uden hjælp. (Når der er to tal, skyldes det at der måles på hvert spøgelse) Måske er racens kontaktvillighed en hjælp i dette moment? 8) Skud Sidste moment er skarp lyd - altså skud. Der skydes 4 gange med en 9mm startpistol på en afstand af 20 meter. De 2 første skud foregår mens hund og fører er engageret i leg med klud eller bold. Her beskrives om hunden kan fortsætte sin leg under og efter de første skud med samme fordybelse som da de startede. De sidste skud foregår med hunden i snor stående eller siddende ved siden af føreren. Her siger ønskeprofilen at det er ok hunden reagerer på skud under legen, men at den skal kunne genoptage legen og reaktionen skal forsvinde efter de første skud. 45% af hundene følger profilen, og 25% er helt uberørte. 29% har tilbageværende ubehag og endog flugt i få tilfælde. Ud af de 82 unghunde der er blevet testet, er 5 stoppet undervejs - altså fået afbrudt testen, 1 under lydforskrækkelsen, 2 ved spøgelserne og 2 under skud, ialt har 77 gennemført hele testen. Og hvad skal vi så stille op med vores resultater og viden? Avlsmæssigt En ønskeprofil er som ordet antyder et ønske - noget at arbejde hen imod - et ideal, altså noget man arbejder hen imod med de hjælpemidler der kan bruges og med tiden komme tættere på. Vi kan nok alle blive enige om at en velfungerende hund der ikke udviser nervøsitet, angst eller voldsom stress tit med agression til følge, er nemmere at have med at gøre, giver større glæde i hverdagen og modtager også selv mere kærlighed og positiv kontakt. Noget skyldes prægning eller mangel på samme, det er et emne for sig, andet skyldes medfødte anlæg, og det er her vores testresultater kommer ind. Ved at betragte de gennemsnitlige testresultater kan vi se dem som et slags index ligesom ved HDindexet. Dårligere resultater end gennemsnittet giver en forringelse og bedre forøger muligheden for at forbedre. Dog er der en grænse for hvor hvornår det er forsvarligt at lade en hund indgå i avl, ligesom vi trækker grænsen med at anvende hunde med dysplasi. Vi kan ikke lave en endelig model for hvordan hunde kan sættes sammen ud fra testene og dermed opnå gode resultater, men visse retningslinier kan allerede gives. I følgende tilfælde bør man overveje meget nøje, om det er værd at lade hunden indgå i avl: Hunde der stresser helt op i aktiviteten, altså er ude af stand til at falde til ro. Stress er noget af det vi ved ofte slår igennem i avl. Hunde der ikke kan afreagere efter et ubehag, d.v.s. ikke er istand til at passere forbi efterfølgende uden at trække i stram line alle tre gange, eller må afbrydes af samme grund. Manglende evne til at afreagere er arveligt. Hunde der flygter og afbrydes under skud. Skudrædhed viser sig 3

4 at være stærkt arveligt. Hvis andre faktorer taler stærkt for at lade hunden indgå i avl, bør man i det mindste sikre sig at den bliver kombineret med en hund Med skemaet i hånden kan den erfarne mentaltester dannes sig et ganske godt overblik over en hunds psyke. Selve skemnaet er gengivet på næste side. som ikke udviser tilsvarende træk, eller har nære slægtninge der gør det. Eksempelvis bør en hund som har tilbageværende ubehag efter skud, kombineres med en hund som er uberørt af skud og som iøvrigt har en god afreageringsevne. Endelig må nævnes, at hunde der udviser stærk agression eller ligefrem går til angreb, absolut ikke bør bruges i avl. De gode sider Jeg har tidligere nævnt hundenes gode kontaktvillighed og håndterbarhed, som noget vi skal værne om og bevare. Det samme gælder evnen til at afreagere. Mange af de hunde vi ser gennemføre testen er langt fra modige, en del reagerer med kortere eller længere flugt, hvis de bliver forskrækkede; det fremgår også af tallene i denne rapport. Men heldigvis har de fleste en rigtig god evne til at afreagere og fortsætter som om intet er hændt. Det er faktisk en af de vigtigste evner en hund kan have, og noget vi for enhver pris skal sørge for at bevare i avlen fremover. De resultater vi har samlet indtil nu, er i det store og hele er med til at tegne billedet af en fornuftig og velfungerende hund. En hund som er venlig, opmærksom og god til at afreagere. En hund som kan arbejde sig fra flugt og tilbage til det der forskrækkede den, med de store følelsesmæssige udsving det kræver og alligevel være hel bagefter. Den største mangel Et underskud af nysgerrighed er den største mangel i racen. Det ses i en lang række situationer hvor netop en stor nysgerrighed ville have været drivkraften i hunden, og fået den til at løse og afklare problemerne ved egen hjælp. Det er noget vi skal være meget opmærksomme på i vores race fremover. Det kan vi tage hensyn til i vores avl, med index-princippet i tankerne: Jo bedre nysgerrighed end gennemsnittet hos avlsdyret, jo større chance for et forbedre nysgerrigheden hos afkommet. Den almindelige hundeejer Ikke alle er interesserede i at få hunden testet fordi man vil avle på den, men blot for at få mere at vide om sin hund. Det får man med garanti også, og på den måde får man en meget større forståelse for hundens adfærd. Eksempelvis har flere hundeejere måttet konstatere at deres hund skal have god tid til at stresse af mellem testmomenterne, og forstod ved samme lejlighed, at mange aktiviteter lagt tæt sammen i hverdagen, var med til at stresse hunden. Andre har opdaget at hundens gøen i pressede situationer ikke nødvendigvis skyldes agressioner, men slet og ret er et forsøg på at få den fornødne afstand til det der virker faretruende. Derefter viser det sig ofte at hunden klarer ærterne på sin egen måde med sit eget tempo. Jeg har også mødt hanhundeejere som på forhånd havde en opfattelse af deres hunde som meget aggressive, men hvor testen viste, at hundene reagerede sundt og fornuftigt, og at deres tilsyneladende aggression i realiteten skyldtes dårlig kommunikation mellem hund og menneske, når der opstod konflikter - specielt under samvær med andre hanhunde. Tak for den gode opbakning Egentlig er det imponerende så godt medlemmerne efterhånden bakker op om vores UHM-test. I klubben har vi nu tre uddannede UHM-beskrivere, udover undertegnede drejer det sig om Else Westermann og Anette Ingeman, der begge blev uddannet i Efter en temmelig træg opstart, hvor jeg de første par år nærmest måtte vride armen rundt på udvalgte ofre for at få deltagere nok, er vi hu havnet i en situation, hvor antallet af hunde som bliver UHM-testet ligner antallet af hunde som bliver HD-fotograferet. Det havde jeg aldrig troet muligt! I år er Else Westermann i skrivende stund ved at forberede klubbens anden UHM-test i Jylland 4. oktober, mens jeg selv foreløbig har afholdt to i foråret på Fyn og Sjælland, er ved at have fyldt op på vores næste sjællandske test, også d. 4. oktober, og har bestilling på endnu en på Fyn. Det er en succes som gør mig både stolt og glad på racens vegne. Derfor håber jeg at opdrættere og ejere fortsat vil bakke op om UHM-testen, og at opdrættere især vil opfordre nye hvalpekøbere til at lade deres hund teste når den er gammel nok (mellem 10 og 24 måneder). Jo flere resultater vi samler ind, jo mere er vi i stand til at danne os et fuldstændigt billede af racen og se, hvor meget den enkelte hund arver af mentalitet fra sine forældre. 4

5 Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelse DKK 20. februar 2001 / 3. udgave AKTIVITET: a Kontakt Afviser kontakt, knurrer og/eller bidforsøg Undviger kontakt - kryber og trækker sig Accepterer kontakt - er helt uengageret - trækker sig ikke Tager selvstændig kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret Påtrængende kontakt - anledning mangler - kan evt hoppe og gø 1b Håndtering Vil ikke følge med Følger med et stykke. Evt. i fuld line væk fra TL Følger modvilligt med hele vejen Følger med uden besvær Følger villigt med 1c Håndtering Flugtforsøg / kraftig trueadfærd Kraftige unddragelser / trusler Unddrager sig aktiv håndtering, ingen trueadfærd Lader sig håndtere Lader sig villigt håndtere 2a Leg Leger ikke Leger ikke Viser interesse Leger starter langsomt Bliver aktiv Leger aktivt Starter hurtigt Leger meget aktivt. Starter hurtigt. Svær at afbryde 2b Leg greb Griber ikke Griber ikke straks Snuser først på objektet Griber forsigtigt eller nipper i objektet Griber med hele munden, tager fat Griber straks - målbevidst 2c Leg træk kampleg Tager ikke fat Holder forsigtigt fast Slipper og / eller trækker ikke Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen Tager straks fat og holder fast. Rusker og trækker til TL slipper Hugger direkte fat og holder fast. Rusker og trækker til TL slipper Rusker efter TL slipper 3a Jagt fart Starter ikke Starter, men afbryder Fuldfører ikke Når frem. Starter langsomt. Farten øges under forløbet Starter og fuldfører med høj fart Starter med meget høj fart Løber mere end 2 m forbi 3b Jagt fangst Overser bevidst. Når ikke frem til byttet Tager ikke byttet Snuser ikke til byttet Tager ikke byttet, men snuser til byttet Tager byttet tøvende Tager byttet straks Målbevidst 4 Aktivitets- niveau Inaktiv - Uinteresseret Opmærksom - Står, sidder eller ligger Går rundt. Evt snuser, spiser græs eller bider i pinde under forløbet Skifter hurtigt aktivitet, graver, bider i pinde, springer op Skifter meget hurtigt mellem aktiviteterne. Piber, gør, trækker i linen 5a Overraskelse Stopper - kort stop. Ingen undvigelser Stopper og dukker sig (uden at vende sig bort) Flygter højst 5 meter (vender sig bort) Flygter mere end 5 meter 5b Overraskelse trusselshandlinger Mere end to trusselshandlinger eller vedvarende trusler trusler med angreb Kraftig trueadfærd med direkte angreb 5cOverraskelse dukken er lagt ned føreren taler til dukken føreren står ved dukken føreren er gået halvt frem Går frem uden hjælp, evt med lav kropsholdning 5d Overraskelse Ingen undvigemanøvre Ser til siden 2. gang Ingen reaktion 3. gang Går i bue 1. gang Går i lille bue 2. gang Ser til siden 3. gang Strakt line væk fra dukken 1. gang Går i bue 2. og 3. gang Strakt line væk fra dukken mindst to gange 6a Lyd - skræk Stopper - kort stop. Ingen undvigelser Stopper og dukker sig (uden at vende sig bort) Flygter højst 5 meter (vender sig bort) Flygter mere end 5 meter 6b Lyd føreren rører ved pladen føreren taler til pladen føreren står ved pladen føreren er gået halvt frem Går frem uden hjælp, evt med lav kropsholdning 6c Lyd Ingen undvige manøvre Ser til siden 2. gang Ingen reaktion 3. gang Går i bue 1. gang Går i lille bue 2. gang Ser til siden 3. gang 1. gang Går i bue 2. og 3. gang mindst to gange 7a Spøgelser Viser ingen fl ugttendenser fl ugthandlinger Skifter mellem begyndende fl ugt og kontrol Flugt eller afbrudt fl ugt efter momentets første tredjedel Flygter i linens længde i momentets første tredjedel 7b Spøgelser trusselshandlinger i en del eller hele forløbet Mere end to eller vedvarende trusler i en del af forløbet trusler med angreb efter den halve afstand Kraftig trueadfærd med angreb i hele forløbet 7c Spøgelser når er demaskeret Kommer ikke frem når fører taler til når fører står ved når fører er gået halv frem mod Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning 8 Skarp lyd Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol, siden uberørt Reaktionen forsvinder ef ter de første skud Afbryder, men genoptager tidligere aktivitet Tilbageværende uro efter fl ere skud Kan ikke genoptage tidligere aktivitet Viser stigende fl ugttendenser efter hvert skud både ved aktivitet og passivitet Flygter under aktivitet Forlader evt. pladsen 5

6 7c 8 1a 5 4 1b 1c 7b 3 2a 7a 2 1 2b 6c 2c 6b 3a 6a 3b 5d 4 5c 5b 5a Dette flotte spindeldiagram kan være lidt abstrakt at opfatte første gang man ser det. Men det viser ønskeprofilen for Islandsk Fårehund (blå), sammenholdt med det faktiske gennemsnit (sort). Tallene langs randen af diagrammet henviser til de enkelte momenter i skemaet på foregående side, mens de røde tal på den lodrette akse viser kolonnerne fra 1 til 5, som også fremgår af skemaet. På næste side har jeg gengivet skemaet fra side 5 med angivelse af, hvor mange procent af hundene der er havnet i de enkelte kategorier. 6

7 Nedenstående skema viser hvordan de 82 testede unghunde har fordelt sig procentmæssigt på de enkelte felter. De tal som svarer til ønskeprofilen er gengivet i blåt. Det originale skema er gengivet på side 5. Når der optræder 2 tal i felterne, skyldes det at nogle momenter gennemføres to gange. AKTIVITET: a Kontakt Afviser kontakt, knurrer Undviger kontakt Accepterer kontakt Tager selvstændig Påtrængende kontakt og/eller bidforsøg - kryber og trækker sig - er helt uengageret 17% kontakt - trækker sig ikke eller når føreren 79% - anledning tager kontakt. Balanceret mangler - kan evt 4% hoppe og gø Vil ikke følge 1% med Følger med et stykke. Følger modvilligt med Evt. i fuld line væk fra TL hele vejen6% Følger 73% med uden besvær Følger villigt med 2 1b Håndtering Vil ikke følge med Følger med et stykke. 1c Håndtering Flugtforsøg / kraftig Kraftige unddragelser / trueadfærd trusler 2a Leg Leger ikke Leger ikke Unddrager sig aktiv Lader sig 11% håndtere håndtering, 76% ingen trueadfærd Lader sig villigt håndtere 8% 17% Leger starter langsomt Viser interesse 21% Leger aktivt Bliver aktiv 44% Leger meget aktivt. Starter hurtigt Starter 1 hurtigt. Svær at afbryde Griber 3 ikke Griber ikke straks 6% Griber Snuser først på objektet forsigtigt eller Griber med hele munden, Griber straks - målbevidst nipper 33% i objektet tager fat16% 15% 2b Leg greb Griber ikke Griber ikke straks 2c Leg træk kampleg 3a Jagt fart 3b Jagt fangst 4 Aktivitets- niveau 5a Overraskelse 5b Overraskelse 5cOverraskelse 5d Overraskelse 6a Lyd - skræk 6b Lyd 6c Lyd 7a Spøgelser 7b Spøgelser 7c Spøgelser Tager ikke fat Starter ikke Overser bevidst. Når ikke frem til byttet Holder forsigtigt fast Holder fast. Trækker en Tager straks fat og holder Hugger direkte fat og Slipper ikke 23% og / eller trækker del. Slipper evt. og tager igen2 fast. Rusker fat og trækker 23% holder fast. til TL slipper Rusker og trækker 9% til TL slipper Rusker efter TL slipper Starter, men afbryder Fuldfører ikke Tager ikke byttet Snuser ikke til byttet Når frem. Starter langsomt. Farten øges under forløbet Tager ikke byttet, men Tager byttet tøvende snuser 22% til byttet 2 1 q 2 9% 9% q Starter og fuldfører med Starter med meget høj fart høj 24% fart Løber mere 21% end 2 m forbi Tager byttet straks Målbevidst Inaktiv Opmærksom - Uinteresseret 15% Går rundt. Evt snuser, - Står, sidder eller ligger 67% Skifter hurtigt aktivitet, spiser græs eller bider i 16% Skifter meget hurtigt graver, bider i pinde, mellem aktiviteterne. 2% pinde under forløbet springer op Piber, gør, trækker i linen Stopper - kort stop. Ingen Stopper 12% og dukker sig 12% undvigelser 42% Flygter (uden at vende sig bort) højst 5 meter Flygter 24% mere end 5 meter (vender sig 1 bort) Mere end trusselshandlinger 21% to Kraftig trueadfærd trusselshandlinger 39% eller trusler med angreb med direkte angreb vedvarende trusler Går frem dukken 71% er lagt ned føreren taler 9% til dukken til dukken, når Går frem føreren 12% står ved dukken til dukken, når Går frem føreren er 2% gået halvt frem uden hjælp, evt med lav kropsholdning 6% Ingen undvigemanøvre Går i bue 1. gang Strakt line væk fra Strakt line væk fra dukken 71% Ser til siden 2. gang 14% Går i lille bue 2. gang 6% dukken 1. gang mindst to gange 5% 4% Ingen reaktion 3. gang Ser til siden 3. gang Går i bue 2. og 3. gang Stopper - kort stop. Stopper og dukker sig Ingen undvigelser 11% 1 27% Flygter (uden at vende sig bort) højst 5 meter Flygter mere end 5 meter (vender 28% sig bort) 24% 45% føreren rører ved pladen 19% føreren taler til pladen 9% føreren står ved pladen 6% Går frem føreren er gået halvt frem uden hjælp, evt med lav 21% kropsholdning Ingen undvige manøvre Viser ingen Én eller fl ugttendenser 2 to fl ugthandlinger 2 når er demaskeret Kommer ikke frem 8 Skarp lyd Viser sig ikke berørt. 25% 23% 12% 22% Fuldfører 43% ikke 35% under 2 forløbet 22% 24% 21% 57% % 9% 2 22% % 12% Går i bue 1. gang Ser til siden 12% 2. gang Går i lille 5% bue 2. gang 1. gang 1% mindst to 4% gange Ingen reaktion 3. gang Ser til siden 3. gang Går i bue 2. og 3. gang Skifter mellem Flugt eller begyndende 23% fl ugt og afbrudt fl ugt Flygter i linens længde efter momentets første i momentets første kontrol tredjedel27% tredjedel1 Mere end to eller Kraftig trueadfærd med trusselshandlinger i en 14% vedvarende trusler i en 74% trusler med angreb efter angreb i hele forløbet del eller hele forløbet del af forløbet den halve afstand når fører taler til når fører står ved når fører er gået halv frem mod 13% 9% 9% 2 2% 1 2 Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning 13% 25% 45% 38% 13% 1 14% 13% 15% 14% 13% 25% demaskeret frem mod Reaktionen forsvinder Hurtig kontrol, 25% Tilbageværende uro efter Viser stigende Flygter under aktivitet siden ef ter de første skud 46% fl ere skud 23% fl ugttendenser efter hvert Forlader evt. pladsen 5% 1% uberørt Afbryder, men genoptager Kan ikke genoptage skud både ved aktivitet tidligere aktivitet tidligere aktivitet og passivitet 7

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt.

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Mentalbeskrivelsens momenter (1-8) 1. Kontakt håndtering I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Hundeføreren er instrueret på forhånd

Læs mere

Mentalbeskrivelse. Hvad tester vi

Mentalbeskrivelse. Hvad tester vi Mentalbeskrivelse Hvad tester vi Dansk Kennel Klub har sammensat en mentaltest bestående af 8 testmodeller. Denne test modsvarer Rottweilerklubbens Unghunde Mentaltest (UHM), der nu har været i drift i

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

Mentalbeskrivelse den 15. oktober 2016

Mentalbeskrivelse den 15. oktober 2016 Raceledelsen for Golden Retriever Mentalbeskrivelse den 15. oktober 2016 Horsensvej 45, 8766 Nørre Snede Mødetid: Hold I: 0900 Hold II: 1200 Prøveleder Marlene Birkebæk 26371821 Teamleder: Jan Anderschou

Læs mere

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne. DKKs MENTALBESKRIVELSE Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen

Læs mere

Mentalbeskrivelsen. Håndbog for TESTLEDERE DANSK KENNEL KLUB

Mentalbeskrivelsen. Håndbog for TESTLEDERE DANSK KENNEL KLUB Mentalbeskrivelsen Håndbog for TESTLEDERE DANSK KENNEL KLUB Tekst: Sten Søndergaard 1998 R e d ig e r e t s e p t e m b e r 2 0 1 2, v e r s io n 3 R e d a ktion: DKKs Mentalbeskrivelsesudvalg Testlederrollen

Læs mere

DKKs MENTALBESKRIVELSE

DKKs MENTALBESKRIVELSE DKKs MENTALBESKRIVELSE Afbalanceret og velfungerende En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at du deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og som fungerer godt sammen med

Læs mere

Et godt værktøj til målrettet hundeavl

Et godt værktøj til målrettet hundeavl Et godt værktøj til målrettet hundeavl Den nye mentalbeskrivelse og den tilhørende raceprofil giver specialklubberne nye og bedre muligheder for at sikre avl på mentalt racetypiske hunde Tekst og fotos:

Læs mere

Foretræde REU L 163 Forslag til ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Foretræde REU L 163 Forslag til ændring af lov om hunde og dyreværnsloven Dansk Terrier Klubs racegruppe for Amerikansk Staffordshire Terrier Foretræde for Retsudvalget den 22. april 2010 Robert Raeder Racerepræsentant for Amerikansk Staffordshire Terrier Marianne Duchwaider

Læs mere

Hvalpetest hos Kennel Brown Hunt F kuldet d. 06.07.13

Hvalpetest hos Kennel Brown Hunt F kuldet d. 06.07.13 Hvalpetest hos Kennel Brown Hunt F kuldet d. 06.07.13 Et meget homogent hvalpekuld på 9 hvalpe. Alle hvalpe virkede sunde og raske. Alle hvalpe var glade, sociale og tillidsfulde. Der er ingen tvivl om,

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Når hunden er aggressiv

Når hunden er aggressiv Når hunden er aggressiv Selvom det af og til kan virke sådan, er der ingen hunde der er ondskabsfulde, men der er hunde som farlige. Det kan være generelt eller i isolerede situationer. Hunde indeholder

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Hvalpens udviklingsfaser

Hvalpens udviklingsfaser Hvalpens udviklingsfaser Alle hunde gennemgår de samme udviklingsstadier fra hvalp til gammel, men tempoet afhænger af racen. Generelt udvikler hvalpe af mindre racer sig hurtigere, dvs. bliver hurtigere

Læs mere

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede Hvis hunden er frygtsom over for fremmede 1 Selvom du ikke er generet af, at din hund reagerer frygtsomt over for fremmede mennesker, skal du tænke på, at hundens frygtsomhed er et problem for den selv.

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Aggression eller Misforståelser?

Aggression eller Misforståelser? Aggression eller Misforståelser? Min hund er pludselig blevet aggressiv! Min hund knurrede ad mig, og bed ud efter mig! Min hund gik til angreb på et barn! Dette er bare noget af det jeg syntes at kunne

Læs mere

100 SIGNALER DU SKAL FORSTÅ

100 SIGNALER DU SKAL FORSTÅ Find ud af præcis, hvad din hund tænker med denne letlæselige bog Beskriver de 100 mest almindelige adfærdsformer hos hunde Hjælper dig til at forstå, hvordan din hund reagerer på dig og dine signaler

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Sådan støtter du dit barns sansemotoriske udvikling

Sådan støtter du dit barns sansemotoriske udvikling Sådan støtter du dit barns sansemotoriske udvikling De fleste børn fødes med de rette motoriske forudsætninger og søger selv de fysiske udfordringer, der skal til for at blive motorisk velfungerende. Men

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM

Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM Tak fordi du valgte SportDOG. Dette produkt kan hjælpe med at træne din hund effektivt og sikkert, når det er anvendt korrekt. For at sikre din fulde tilfredshed med

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Tak fordi du valgte PetSafe. Når du bruger vores produkter konsekvent, får du en artigere hund på kortere tid end med andet træningsværktøj. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

BORDER COLLIE NEWS. Hyrdning. Dogdancingkonkurrence. At starte hyrdekonkurrencer Reportage fra hyrdehundekonkurrence Hyrdeprøver i BCK og DHK.

BORDER COLLIE NEWS. Hyrdning. Dogdancingkonkurrence. At starte hyrdekonkurrencer Reportage fra hyrdehundekonkurrence Hyrdeprøver i BCK og DHK. BORDER COLLIE NEWS 10. årgang - Nr. 6 - December 05 Hyrdning Tema At starte hyrdekonkurrencer Reportage fra hyrdehundekonkurrence Hyrdeprøver i BCK og DHK Dogdancingkonkurrence Resultater & dommerkommentarer

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Illustrationer venligst udlånt af Bayer HealthCare. Fasanvejens Dyreklinik 36 16 27 00

Illustrationer venligst udlånt af Bayer HealthCare. Fasanvejens Dyreklinik 36 16 27 00 Illustrationer venligst udlånt af Bayer HealthCare Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogle specielt

Læs mere

Zylkène lyd-desensibiliseringsprogram til lydtræning af kæledyr

Zylkène lyd-desensibiliseringsprogram til lydtræning af kæledyr Zylkène lyd-desensibiliseringsprogram til lydtræning af kæledyr Introduktion Pludselige lyde er en hyppig årsag til uro og utryghed hos en stor del af hundene og kattene i Danmark. Problemet er ikke bare

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

G i v m i g n o g e t! S l å s k a m p e H ø j t a t f l y v e

G i v m i g n o g e t! S l å s k a m p e H ø j t a t f l y v e G i v m i g n o g e t! Denne hvalp puffer til sin mors læber, og det betyder: Giv mig noget! for hos hundenes stamfædre, ulvene, kastede moren mad op til hvalpene ved dette signal. Det gør hundemødre også

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Hvis hunden ikke kan være alene

Hvis hunden ikke kan være alene Hvis hunden ikke kan være alene 1 Hunde er fl okdyr og bryder sig derfor ikke om at være alene hjemme. Hunde reagerer dog på forskellig måde, når de bliver ladt alene. Mere end ¹/5 af alle hunde ødelægger

Læs mere

Aktivering af hyrdehunde

Aktivering af hyrdehunde 1 Karina Mahnke Aktivering af hyrdehunde Racerelevant aktivering af border collie, australian shepherd, m. fl. Atelier 2 Hyrdehunde som lidenskab Hvis du søger aktivering af din hyrdehund, så den overhovedet

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Ejeroplysninger: Dato: Navn: Adresse: Telefon: Hvor mange medlemmer består familien af: Skriv navne og alder på alle: Har du haft hund før? Ja hvilken race? Har du andre

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Hvis hunden er aggressiv

Hvis hunden er aggressiv Hvis hunden er aggressiv 1 Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

DeeStaff.dk. Lidt omkring hvad I skal overveje, før I anskaffer jer en hund? www.deestaff.dk info@deestaff.dk

DeeStaff.dk. Lidt omkring hvad I skal overveje, før I anskaffer jer en hund? www.deestaff.dk info@deestaff.dk DeeStaff.dk info@deestaff.dk Lidt omkring hvad I skal overveje, før I anskaffer jer en hund? Dorthe Møller Jakobsen til ansøgning på facebook Du kan ikke købe kærlighed og hengivenhed, men du kan købe

Læs mere

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Program Præsentation og program TUBA - tal og fakta Konsekvenser ved at vokse op i hjem med misbrug Nadjas historie Hvad kan være svært i arbejdet? Hvordan reagerer

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk TILLYKKE MED DIN/JERES NYE FLATCOAT! Raceledelsen for Flatcoated retriever, vil hermed ønske tillykke med den nye hvalp. I daglig tale kaldet: en "Flat". Vi håber ikke det kommer som en overraskelse, men

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen.

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen. p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 beslutning Denne plan for samtalen vil være relevant, når rådgiver og klient i fællesskab vurderer, at motivationen og kendskabet til egen rygning skal styrkes, før der

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

DANSK CHODSKY PES KLUB

DANSK CHODSKY PES KLUB Tjekkiske forkortelser DKK (HD) 0 svarer til A, 1 til B, 2 til C og så fremdeles. DLK (AD) 0 svarer til 0, 1 til 1 og så fremdeles. DM (degenerativ myelopathi) En genfejl, der gør at hunde som bærer dobbeltgen,

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Træningsvejledning. Fjernspraytræningsenheden med vibration

Træningsvejledning. Fjernspraytræningsenheden med vibration Træningsvejledning Fjernspraytræningsenheden med vibration Mange tak, fordi du har valgt at købe et PetSafe produkt. Du og dit kæledyr fortjener et venskab, der består af mindeværdige øjeblikke og fælles

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

UTIKA mellem dyr og mennesker Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd

UTIKA mellem dyr og mennesker Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd mellem dyr og mennesker At bide er en naturlig og sund hundeadfærd At bide er mange ting og ganske misforstået! Bid: Dybe sår, knuste knogler, blod Markering: Overfladiske skrammer forårsaget af at man

Læs mere

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Uddrag 1. Lidt om stress 1.1 Hvad er stress egentlig? Stress skyldes hormoner, som gør, at din krop og dit sind kommer ud af balance Stress er ingen sygdom,

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Rigtig god læselyst! Kærlig hilsen. Rikke Nørregård Carlsen. Brug bolden 2. Motion er ikke kun et spørgsmål om sundhed.

Rigtig god læselyst! Kærlig hilsen. Rikke Nørregård Carlsen. Brug bolden 2. Motion er ikke kun et spørgsmål om sundhed. Brug bolden 1 Brug bolden 2 I denne e-bog har jeg samlet 7 supernemme tips til, hvordan du kan bruge den store træningsbold. Du skulle gerne blive inspireret til at bruge bolden i hverdagen og til at få

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad.

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad. SÅDAN AFHOLDER I statusmøder Samarbejde Dialog Samhørighed Kommunikation Fælles mål Forståelse Evaluering Behov Afholdelse af statusmøder Det er så vigtigt at sætte tid af til at gøre status, ikke mindst

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere