Vellerup Sommerby. Juni Nr årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang"

Transkript

1 2014 Juni Nr årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles charter- og rundture på fjorden af en times varighed. Omtale: Lis Guldberg

2 2 Vellerup Sommerby nr. 1, 40. årgang, marts 2013 Der er mange fordele ved at benytte Ejendomsmæglerfirmaet Ege Vi kan bl.a. nævne 7 gode grunde: Dynamisk boligsalg fra 3 Ege butikker Stort lokalkendskab Salg af: Helårsboliger, lejligheder, fritidshus og nedlagte landbrug Solgt eller gratis Højt uddannet personale Købermægler Team 36 års erfaring Mads Ege Christiansen Statsaut. Ejendomsmægler MDE Tlf Lene Bruun Statsaut. Ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Statsaut. Ejendomsmægler MDE Ege Bramsnæs Bygaden 18, 4070 Kirke Hyllinge Statsautoriseret og uafhængig ejendomsmægler T:

3 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni Formandens Rubrik Kære medlemmer, Årets generalforsamling blev - som det vil være de fremmødte medlemmer bekendt - afviklet på en særdeles fortræffelig og professionel måde, bl.a. fordi vores dirigent have godt styr på de mange forskellige ting der nu engang sker på en generalforsamling som vores. Når vi afholder generalforsamling kan medlemmer stille forslag til dagsorden, og denne mulighed benytter en del af vore medlemmer sig af. I år oplevede vi, at flere forslag end sædvanligt kom til afstemning, og alle fik en retfærdig behandling. En enkelt person, der ikke var i stand til at redegøre for sit medlemskab måtte bortvises fordi han ikke kunne bringes til ro. I årets beretning er der redegjort for dette forhold. Bestyrelsen vil nu udføre de trufne beslutninger hurtigst muligt, og fortsætte arbejdet i bestyrelsen sådan som de fremmødte på generalforsamlingen ønsker det. Den igangværende vejrenovering er i skrivende stund ved at blive færdiggjort, og som det blev oplyst på generalforsamlingen arbejder bestyrelsen med en model der vil resultere i en istandsættelse af hele vejnettet på én gang. Det er der ikke helt penge til, men i stedet for at låntage eller udføre arbejdet etapevis over de kommende 4-5 år er der åbnet mulighed for at indgå den på generalforsamlingen omtalte funktionskontrakt. En funktionskontrakt vil indebære en aftale om en total vejrenovering og efterfølgende vedligeholdelse over en årrække måske 15 år til en fast pris pr. år. Kontrakten vil medføre lidt forhøjede vejbidrag, men til gengæld

4 4 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014 får vi alle veje fornyede nu og vedligeholdt i en lang periode. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en tak til vores dirigent, advokat Bertil Jacobi, for det veludførte arbejde, og lige minde om at bestyrelsen måske vil forsøge at overtale ham til at komme igen til næste år. Med venlig hilsen Allan Kirkestrup. Jeg købte et hus i skadevænget 68 i oktober sidste år og er utrolig glad for at have sommerhus her. Dog er jeg i mit første forår stødt på en problemstilling, som jeg gerne vil bede dig give videre i bladet eller på hjemmesiden. Jeg er rigtig ærgerlig over, at folk ikke overholder ordensreglerne om brug af larmende maskiner og græsslåning. I skrivende stund er der én der slår græs, på en søndag kl Det samme gjorde sig gældende i påskens helligedage (ikke samme person). Jeg har ikke speciel lyst til at gå og prikke folk på skuldrene, da jeg mener vi som voksne mennesker godt kan finde andre løsninger, som fx. at overholde reglerne. Jeg har selv reglerne hængende på køleskabet, så jeg ikke glemmer dem. SÅ, kære sommerhus ejere, følg venligst de ordensregler, der er skrevet på dette område, så vi alle kan holde ud at være her og nyde de stille stunder med fuglefløjt og højt til himlen! Mvh Leila Joensson Skadevænget 68

5 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni RealMæglerne Staal & Nöhrlind Et effektivt makkerpar i din bolighandel Vi skaber maksimal værdi for dig med bl.a. Stærk markedsføringspakke Grundig individuel salgsplan Stor ekspertise og lokalkendskab Altid let tilgængelige Vi sælger alle ejendomstyper Vil du sælge bør du vælge RealMæglerne Staal & Nöhrlind RealMæglerne handler med omtanke RealMæglerne Staal & Nöhrlind ApS Roskildevej 3 A 3600 Frederikssund Telefon:

6 6 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014

7 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni Skal du ha SOLGT dit fritidshus? Så ring til os allerede i dag, og få en GRATIS og uforpligtende salgsvurdering.

8 8 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014

9 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni Stort loppemarked i Vellerup Sommerby Pinselørdag den 7. juni fra 10:00 til 16:00 ved vandværket på Birkebækvej. Vi vil i år forsøge at gentage sidste års succes dog under lidt mindre rammer, idet der i år ikke bliver ølsalg m.m. Vi håber på mange stande, så hvis der gemmer sig en lille kræmmer i dig, hvad enten du har kræmmereffekter eller har lyst til at stille op med en kaffe/kage bod, så kontakt: Vivian, Skadevænget 49, Tlf / eller Karen, Skadevænget 50, Tlf / DEADLINE! Husk, at sidste frist for indlæg til næste blad er Den 1/8-2014

10 10 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014 Akut tlf. nr Mennesker og dyr! Er du i tvivl og gerne vil have lidt vejledning ang. din evt. sygdom, så ring på akut tlf. nr. 1813, hvor en sygeplejerske vil vejlede dig. Er du så uheldig at påkøre et dyr, så ring akut tlf. nr til dyrenes vagtcentral, hvor man vil give dig et råd til, hvad du skal gøre. Red.

11 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni Midsommerbål i Vellerup Sommerby lørdag den 21. juni 2014 Program: 21.00: Fakkeltog afgår fra vandværket : Bålet tændes : Båltale, sange udleveres samt is til børnene. Med venlig hilsen Bestyrelsen. HUSK! Formanden er åbent hus den 1. lørdag i måneden fra kl , dog ikke første lørdag i december, januar og juli måned. Red.

12 12 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014

13 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 26. april 2014 kl i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2013/ Forelæggelse af regnskab for 2013 vedrørende foreningen til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budgetter for 2015 vedrørende foreningen, herunder fastsættelse af kontingent og bidrag til vej- og snerydningskonto. 5. Forelæggelse af regnskab for 2013 vedrørende vandværket til godkendelse. 6. Fremlæggelse af budgetter for 2015 vedrørende vandværket, herunder fastsættelse af vandafgifter. 7. Valg af formand jf I 2014 er formanden ikke på valg. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for afdelingerne jf I 2014 er afdelingsformændene for afdeling 2, 4, og 6 på valg.

14 14 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014 Opstillede kandidater: Afd. 2: Jørgen Larsen Modtager ikke genvalg. Per Bjerregaard Rasmussen Opstiller til nyvalg. Afd. 4: Knud Nielsen Modtager genvalg. Afd. 6: Preben Guldberg Modtager genvalg. 9. Indkomne forslag: 1. Forslag fra bestyrelsen vedr. takstblad for vandværket. 2. Forslag fra bestyrelsen vedr. takster for Grf. Vellerup Sommerby. 3. Forslag fra Hakon Badstue, Storkevænget 14, vedr. forbud imod hold af haner i Vellerup Sommerby. Tillæg til ordensreglement. 4. Forslag fra medlemskredsen vedr. autocampere. 5. Bestemmelse vedr. kommunal godkendelse af ordensregler slettes. 6. Forslag fra Hans Frederiksen, Ørnevænget 45, vedr. valg af intern revisor. 7. Forslag fra Hans Frederiksen, Ørnevænget 45, vedr. etablering af badestrand. 8. Forslag fra Hans Frederiksen, Ørnevænget 45, vedr. god tone.samtlige forslag er bragt andetsteds i foreningsbladet i deres fulde ordlyd. 10. Valg af 2 revisorer. 11. Valg af 2 revisorsuppleanter. 12. Eventuelt.

15 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni Pkt.1: FA25: Sp29: Valg af dirigent. Jeg vil gerne byde alle velkommen til årets generalforsamling i grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk. Jeg håber, vi alle må få en god og saglig generalforsamling, og frem for alt en god og konstruktiv debat om de emner, der måtte have forsamlingens interesse. Men først og fremmest skal vi have valgt en dirigent, og bestyrelsen forslår advokat Bertil Jacobi (H). Jeg skal for god ordens skyld spørge, om der er andre forslag til dirigenthvervet? Dette er ikke tilfældet. Jeg skal bede Bertil Jacobi (BJ) om at indtage dirigentens plads og dermed ledelsen af generalforsamlingen. BJ blev valgt med akklamation. Først om fremmest vil jeg takke for valget. Det fremgår af foreningens vedtægter, punkt 18.2, at GF indkaldes med 14 dages varsel ved en skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Formanden har oplyst over for mig, at Generalforsamlingen 1. Marts er varslet i medlemsbladet og på foreningens medlemsside. Indkaldelsen er således i orden. Dagsordenen er udsendt og indeholder det, den skal iflg. vedtægterne. Jeg kan således konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Koster dirigenten noget? I så fald, hvor meget? Jeg får kr. 3000,- for at være her incl. tid og timer til forberedelse. Nævnte, at et enkelt forslag ikke var optaget på dagsordenen, fordi dette var fremsat af en person i Ørnevænget, der ikke kunne påvise sit ejerskab eller medejerskab af en ejendom i Vellerup Sommerby, og fordi en på generalforsamlingen forelagt attest ikke ændrede dette forhold. Den pågældende person protesterede højlydt, og da han ikke kunne bringes til ro, blev han bedt om at forlade generalforsamlingen, hvilket han herefter gjorde. Stillede spørgsmål om hvorvidt bestyrelsen kontrollerer medlemskab af de fremmødte, idet det er usandsynligt, at alle medejere står opført på skøderne. I de tilfælde, hvor en person opstiller til et tillidserhverv eller fremsætter forslag til generalforsamlingen, kontrolleres det om den pågældende ses som ejer eller medejer af en ejendom, og således opfylder medlemskriteriet. I det aktuelle tilfælde var den pågældende person ikke opført på skødet, i BBR, hos kommunen, hos forsyning og et 1/1 ejerskab til en anden person på ejendommens blad i tingbogen godtgjorde heller ikke medlemskab. Jeg vil så gå videre til dagsordenens punkt 2. og overlade ordet til foreningens formand for aflæggelse af beretning

16 16 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014 Beretning 2013/2014 Indledning: Foreningen og vandværket afholder i år sin 44. ordinære generalforsamling, og det er igen tid til at gøre status over foreningens virke i den forgangne periode, og samtidig prøve at se på den kommende tids udfordringer og muligheder. Bestyrelsen tilstræber fortsat, at beretningerne skal bibringe medlemmerne en opdatering af de mange hændelser, der har påvirket de beslutninger som har skullet tages, og beretningen i år er i den henseende ingen undtagelse. Fra tid til anden kan en beretnings indhold måske virke lidt for teknisk og måske kan alt ikke opfattes tilstrækkeligt klart under en oplæsning på en generalforsamling, men da beretningen i sin fulde ordlyd på et senere tidspunkt udsendes til samtlige medlemmer - og allerede kan læses på foreningens hjemmeside - gives der dermed mulighed for at alle med interesse for et eller flere punkter kan nærlæse teksten, og evt. efterfølgende stille afklarende spørgsmål til bestyrelsen. Årets beretning vil også i år omfatte en grundig gennemgang af de vigtigste aktiviteter indenfor foreningens forskellige hovedområder med en naturlig fremhævelse af særlige forhold. Beretningen vil også i år indeholde en opdatering af forhold der tidligere har været nævnt. Dette sker for at give nye medlemmer - eller medlemmer som ikke har været med på de seneste generalforsamlinger - en orientering af løbende sager af fælles interesse. I året 2013 har der bl.a. været betydelig aktivitet på vandforsyningsområdet, og en byge af nye love, regler og bekendtgørelser har set dagen lys. Jeg skal komme ind på disse forhold senere i beretningen. Beretningen er for overskuelighedens skyld opdelt i de hovedområder, hvor foreningens aktiviteter har fundet sted. Vi har imidlertid igen i år et stort program foran os, og jeg skal derfor forsøge at tilpasse årets beretning lidt, så der bliver tid til det hele. Foreningen: På periodens første bestyrelsesmøde, som afholdtes umiddelbart efter generalforsamlingen d. 14. april sidste år, konstituerede bestyrelsen sig med valg af Henning Nørskov som foreningens næstformand. Næstformandens opgave er bl.a. at indtræde i formandens sted ved evt. frafald, og jeg noterer med tilfredshed, at bestyrelsen samlet stod bag valget af Henning Nørskov. Takstbladet for vandværkets takster, som blev vedtaget på generalforsamlingen, blev d. 14. april fremsendt til Frederikssund Kommune og efterfølgende godkendt uden kommentarer. I 2012 oplevede vi igen et lavt antal ejerskifter. Kun 32 ejendomme blev solgt, og heraf var hele 9 solgt på tvangsauktion. I 2013 har der været en positiv udvikling, da tallet for salg af ejendom-

17 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni me var steget til 48, og heraf kun få på tvangsauktion. Der er fortsat god aktivitet på området, og i 1. kvartal forventes i nærheden af 15 ejendomme solgt. På de lørdage, hvor formanden holder åbent hus i lokalerne på vandværket er det en glæde at kunne byde såvel gamle som nye medlemmer velkommen, og det sker ofte at der bliver lejlighed til en udveksling af synspunkter i en behagelig og saglig atmosfære. Foreningsbladet, som redigeres af vores dygtige redaktør, Lis Guldberg, kunne stadig godt trænge til lidt flere indlæg fra medlemmer. Jeg skal derfor også i år opfordre medlemskredsen til at fatte pennen og skrive til redaktøren, hvis man har noget på hjerte. Bladet bringes fortsat også på foreningens hjemmeside, hvor man kan bladre rundt på samme måde som i den fysiske kopi, som tilsendes vore medlemmer og annoncører. Hjemmesiden design ændres når der behov for dette, og når man har vænnet sig til den nye inddeling vil det nok vise sig at være en forandring til det bedre. Hjemmesiden får megen ros fra vore medlemmer og forretningsforbindelser, og indholdet opdateres så snart der er behov for dette. Det tidligere etablerede chat-forum er som tidligere meddelt udgået, fordi det ikke bruges i nævneværdig grad, og fordi det således er forholdsmæssigt dyrt at vedligeholde. Der findes er chatforum på hjemmesiden gennem Facebook, men det bliver ikke benyttet i nævneværdig grad. Der er efterhånden adskillige af vore medlemmer som benytter sig af de elektroniske medier til at søge aktuel information. Vellerup Sommerbys foreningsblad lægges ud på hjemmesiden, som nu er integreret i Facebook. På denne måde kan informationer bringes hurtigt til medlemmerne, og det er ikke en ukendt tanke for bestyrelsen, at Facebook kombineret med hjemmeside helt kan overtage bladets funktion. Om vi ligefrem er nået til det punkt, hvor medlemsbladet skal udgå tror jeg nu ikke, men bestyrelsen hører naturligvis gerne medlemmernes synspunkter i den anledning. Som bekendt er grundejerforeningen for et par år siden blevet ejer af restarealerne efter udstykningen af den gamle campingplads. Det største motiv for erhvervelsen var at sikre at en evt. ny ejer ikke kunne udnytte arealerne til formål der ville være i konflikt med sommerbyens interesser. Hvad der fremover skal ske med de nævnte arealer vides ikke, men forhåbentlig kan en debat om emnet efter beretningen eller måske i foreningsbadet - give et par gode ideer, som bestyrelsen kan arbejde videre med. Et forsøg på at opnå en fritagelse for betaling af ejendomsskatter har bevirket, at der nu kun betales ca. 1/3 af den tidligere skat, men helt bortfalde kan den ikke så længe der henstår bygninger på området. Der har igen i den forgangne periode igen en del været henvendelser til foreningen vedr. generende hunde. Emnet er for tiden også til livlig debat i medierne. Henvendelserne drejer sig om klager over støj og andre gener fra hunde, der i strid med de gældende regler ikke føres i snor, og igen har en hund bidt et af vore medlemmer.

18 18 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014 Der har været en skærpelse af lovbekendtgørelsen i efteråret 2011, der bl.a. betyder at muligheden for at uddele bøder har fået noget højere til loftet. Der har i den anledning igen været bragt indlæg i foreningsbladet, og disse indlæg kan muligvis danne grundlag for et fortsat fokus på problemerne. Husk venligst på, at hvis foreningen skal gå ind i en konkret sag, er det nødvendigt at kende identiteten på den der klages over. Her tænkes ikke på hunden, men på ejeren. Det vil stadigvæk være en god ide generelt, at holde foreningen ajour med vore medlemmers adresser, hvilket desværre forsømmes i helt uhørt grad. Efter hver udsendelse kommer for tiden mere end 30 forsendelser retur som følgende af manglende adresseoplysninger, manglende navn på postkasse, overfyldte postkasser eller af andre årsager. I de fleste tilfælde kan det lade sig gøre at efterspore adresserne, men det er tidskrævende, og afhængig af forholdene kan det også være nødvendigt at forespørge folkeregistret. For at mindske omkostningerne for foreningen er der indført et gebyr for manglende adresseoplysning. Gebyret har dog endnu ikke været anvendt. Hvis medlemmer ønsker det, kan telefonnummer registreres hos foreningen. Det vil lette kommunikationen, hvis der skulle opstå en situation, hvor det er nødvendigt med en hurtig kontakt. Der findes medlemmer, der hævder ikke at have modtaget en faktura på årsbetalingen til grundejerforeningen. Hvis et medlem ikke har modtaget opkrævning senest medio februar påhviler det det pågældende medlem selv at kontakte bestyrelsen. Opkrævninger der er afsendt og ikke modtaget retur betragtes som modtaget. Ingen beretning uden en kommentar til restancelisten. Vi må fortsat erkende at det for nogen er hårde tider, og at der kan være lavvande i kassen. Foreningen mærker naturligvis dette problem, og antallet af medlemmer der ikke betaler deres kontingent til foreningen rettidigt er heldigvis for tiden stagnerende. Omkostningerne i forbindelse med inddrivelse af restancer er så betydelige, at det er vanskeligt at forstå at nogen vil udsætte sig for denne merpris. Når foreningen - efter at have forsøgt at inddrive restancerne i længere tid - så endelig lukker for vandet, ja så kan de fleste finde pengene til at betale med. Men så er foreningens tilgodehavende oftest steget til det dobbelte. Tvangsauktioner medfører næsten altid et tab for foreningen, så når en ejendom begæres solgt på tvangsauktion vil vandværket omgående fakturere vandforbruget, og betales dette ikke til den fastsatte korte frist vil vandtilførslen blive afbrudt for at begrænse foreningens tab. Som alle ved har bestyrelsen arbejdet på en modernisering af telenettet i sommerbyen. Vi må desværre konstatere, at TDC endegyldigt har afslået at gå ind i den ønskede forbedring, med henvisning til, at en investering af den størrelse som der er tale om i Vellerup Sommerby, kan give et større afkast ved investering andetsteds. Et forsøg på at få et svar på hvad der ville stille TDC tilfreds således at projektet kan gennemføres har TDC ikke ønsket at svare på.

19 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni Jeg kan oplyse, at det er TDC`s daværende adm. direktør Henrik Poulsen og hans salgsdirektør der har været foreningens forhandlingspartnere i sagen. Jeg nævner igen her sagen, således at de senest ankomne medlemmer kan få en forklaring på, hvorfor det til dato ikke er lykkedes at få etableret et tilfredsstillende bredbåndsnet. I nogen tid har der verseret forlydender om at Telenor ville opsætte en mobilmast ved gården i Solsortevænget. Efter oplysninger fra Skjoldbjerggård fremgår det imidlertid at man har modtaget meddelelse om at sagen er lagt til overvejelse. Det var Telenor der ønskede at opsætte en mast, og kom da også ganske langt med forarbejdet. Så etablerede Telenor og Telia et fælles antenneselskab, og det blev aftalt, at Telia skal stå for Sjælland. Telia har oplyst, at de starter med at revurdere alle foreslåede sites. Det vil hele 2013 gå med, så allertidligst i 2014 vil de have en mening om, hvorvidt de ønsker at gå videre med masten ved Skjoldbjerggård. Der er endnu intet nyt i sagen. Som det har været nævnt i foreningsbladet, har TDC stævnet grundejerforeningen sidste år med en påstand om at foreningen skal erstatte en kabelskade, som foreningens entreprenør har forårsaget. TDC har endvidere påstået at skelpælene skulle være flyttet af formanden angiveligt for at unddrage sig erstatningspligt. Alle disse påstande blev selvfølgelig tilbagevist, men først efter besøg af 2 landmålere og efter 3 retsmøder måtte TDC opgive sagen og frafalde sine urigtige påstande. Spild af tid og gode danske kroner. For foreningens vedkommende blev der ikke anvendt advokatkroner, da jeg selv førte sagen for foreningen. På årets kontaktudvalgsmøde med kommunen skete der ikke noget af særlig interesse for foreningen ud over at vi fik lejlighed til at hilse for den nye direktør for Miljø- og Teknik. Det gjorde der derimod på et senere møde mellem Miljø- og Teknik og bestyrelsen, som var inviteret til en samtale om samarbejdet og evt. retningslinjerne for et kommende samarbejde. Ud over aktuelle sager blev en gennemgang af kommunens undersøgelser i byggesagsbehandlingen under Skibby kommune gennemgået. Konklusionen var, at der er et meget stort antal bygninger der er opført uden tilladelse og i et betydeligt omfang tillige opført ulovligt. Det blev ligeledes konstateret, at der som følge af ovennævnte er et omfattende misforhold imellem BBR-registreringen og de faktiske forhold. Skibby kommune har været meget venlige med at udstede dispensationer, og denne linje vil når forholdene taler for det blive videreført under Frederikssund kommunes byggesagsbehandling. Der har været en redegørelse for forholdene i foreningsbladet, og jeg skal her blot opfordre alle til at søge deres bygninger lovliggjort, hvis de da ikke allerede er det. Som det ses af dagsordenen er der bragt et par forslag fra medlemskredsen til debat, og jeg skal derfor ikke kommenterer disse før vi når til dette punkt. Jeg skal dog nævne, at et enkelt forslag er blevet afvist fordi forslagsstilleren ikke ses som medlem af foreningen, og fordi den pågældende ikke har ønsket at oplyse baggrunden for sin eventuelle ret til at fremsætte forslag.

20 20 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014 Der har i årets løb været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 4. Mødets formål skulle være en orientering omkring kommende istandsættelse af veje, herunder en fortolkning af vedtægterne og ordensreglernes bestemmelser vedr. medlemspligter. Mødet antog desværre en helt anden karakter, og det blev nødvendigt at afbryde mødet på et meget tidligt tidspunkt. Jeg har i foreningsblade bragt et beskedent referat af mødet, hvor det svirrede med påstande og beskyldninger ikke blot omkring vejene, men også omkring formandens opstilling til kommunevalget. Et enkelt medlem i Fyrvænget har efter mødet fremstille en 6 siders skrivelse, og sener betydeligt mere - hvis indhold er helt og ganske uantageligt. Da indholdet ikke blot indeholder betydelige injurier men også direkte trusler og tilmed angiveligt er sendt til pressen (som selvfølgeligt har afvist at bringe skrivelsens indhold) er der fremsendt en kopi til politiet i Frederikssund. Vicepolitikommissæren var af samme opfattelse som jeg selv vedr. forfatterens tilstand, og vi besluttede at skrotte den samlede skrivelse. Der har desværre efterfølgende været en række ubehagelige episoder, hvilket jeg vil vende tilbage til under beretningens omtale af vejene. Jeg vil ikke i denne beretning komme ind på detaljer omkring mit kandidatur til en plads i byrådet, men blot gentage, at der er tale om et privat forhold og at der naturligvis ikke er påført foreningen nogen som helst udgift i den henseende. Samtlige udgifter til trykning af materialet, indkøb af brevpapir, konvolutter, frimærker og lignende er alle afholdt af undertegnede ligesom den bragte annonce i foreningsbladet er betalt som en fuldside. Jeg skal gerne efter beretningen besvare et hvilket som helst spørgsmål vedr. min opstilling til byrådet, men jeg tvivler på at der er mere at tilføje. Det skulle da lige være et medlems forslag om at formanden skal tale pænt til de 2-3 af vore medlemmer der åbenbart frit skal kunne skrive hvad der passer dem både i dagspressen og i foreningsbladet. Dette vil jeg vende tilbage til, når forslaget behandles. Badebroen: Gennem mange år har badebroen fået den nødvendige vedligeholdelse, og samtlige vanger er udskiftet til rustfrit materiale. Endvidere har broen løbende fået udskiftet en del gangbrædder, og alt fremstår nu i særdeles god stand. Intet varer evigt, så også i 2013 har vi fået repareret et par småting. Fremstilling af brofagene er fortsat tilsyneladende formandens opgave og resten betror vi smedefirmaet. Bestyrelsen arbejder med en undersøgelse af, hvorvidt der kan erhverves en platform med pontoner til afløsning af den gamle, som måtte kasseres for et par år siden. Den skal i givet fald være overkommelig at sætte ud og tage ind, og prisen skal være rimelig. Med hensyn til opsætning og nedtagning af badebroen kan jeg oplyse, at badebrolauget fungerer særdeles tilfredsstillende. Badebrolauget ledes i dag af foreningens Web-redaktør, som sammen med et energisk, flittigt og kreativt team sørger for udsætning og optagning af badebroen nu og fremover, og endda til en yderst rimelig pris.

21 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni De næste mange år vil vedligeholdelsen af badebroen være en beskeden udgift på foreningens budget. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de flittige brobizzer for deres indsats i badebrolauget, og fordi de uden tøven springer i det iskolde vand, når det kræves. Midsommerfesten: Årets midsommerfest blev som planlagt afhold under særdeles beskedne forhold, og der er derfor ikke grund til at komme yderligere ind på selve arrangementet. Jeg vil der imod gerne høre generalforsamlingens holdning til de fremtidige arrangementer efter beretningen. Skal vi fortsætte med at skifte imellem store og små arrangementer, skal vi overgå til permanent små midsommerfester med kun bål og båltale eller er der helt andre forslag? Lad os endelig få en debat så bestyrelsen kan føle den nødvendige opbakning nu og fremover. Grønne områder: Først og fremmest er det den kontinuerlige vedligeholdelse af vore grønne områder der bevirker at Vellerup Sommerby næsten altid fremstår som et naturskønt og dermed attraktivt område. Det er jo først og fremmest bestyrelsen der skal sikre, at vedligeholdelsen af foreningens egne områder sker på forsvarlig måde, men dernæst er det i høj grad en opgave for bestyrelsen at minde mange af sommerbyens medlemmer om at sørge for den nødvendige vedligeholdelse på- og ud for deres ejendomme. Det er ikke en særlig populær opgave at skulle minde vore medlemmer om deres vedligeholdelsespligt, men desværre meget nødvendig. Som vi har igen har set et par gange i årets løb har stormen hjulpet godt til med at nedlægge mange alt for høje træer, men det er bestemt ikke ufarligt at overlade fældningen til vejrets luner, så endnu engang skal der til ejerne af høje eller delvist udgåede træer lyde en anbefaling: se at få dem fældet inden de laver ulykker. Fra foreningens side er det fortsat et krav, at væksten holdes fri af foreningens arealer, og kommunen kræver vækst mod vej beskåret efter det tegningsmateriel, som kommunen jævnligt udsender, og som bestyrelsen fra tid til anden bringer i foreningsbladet. Som bekendt er der pligt til at udrydde bjørneklo, hvor denne findes. På foreningens arealer er bjørneklo sprøjtet gennem mange år, og resultatet er, at bjørnekloen næsten er udryddet. De medlemmer, der måtte have bjørneklo på deres ejendom, kan ved henvendelse til bestyrelsen få råd og vejledning i udryddelsen af denne skadelige ukrudtsplante, hvis det ønskes. Når vi så er ved det miljømæssige, så må det igen indskærpes, at al afbrænding af haveaffald er forbudt. Der er nogle få medlemmer der tilsyneladende blæser på forbuddet endda med ganske store bål lige op og ned af stråtækte bygninger. Sådanne handlinger kan være forbundet med at stort erstatningsansvar og klækkelige bøder, hvis myndighederne bliver opmærksomme på forholdene. Foreningens grønne områder omfatter også de mange rabatter rundet omkring i området. Der er desværre stadig en del der bruger rabatterne til parkering trods forbuddet imod dette. Værst er

22 22 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014 det når rabatterne er bløde, og der afsættes ustandseligt dybe hjulspor i rabatterne rundt omkring. Vi ved ikke hvor mange af foreningens medlemmer der medvirker til disse ødelæggelser og heller ikke hvor mange fremmede det drejer sig om, men jeg skal hermed venligst opfordre alle til at hjælpe med at holde rabatterne i god stand. Særligt en appel til de forældre eller pårørende, der kører skolebørn til- og fra busstoppestedet ved Birkebækvej. Der har i foreningsbladet været bragt uddrag af Frederikssund Kommunes parkeringsbestemmelser, og dem der har læst bladet vil ikke være i tvivl om at parkering er forbudt på alle rabatter i sommerbyen. Vi drøftede sidste år på generalforsamlingen muligheden for en renovering af borde og bænke langs kysten mod vest. Bestyrelsen har derfor bestilt og opsat disse borde og bænke ved Isefjorden i en særdeles vejrbestandig udgave. Spørgsmålet om renovering af borde- og bænkesættet ved Verdens Ende vil snarest blive drøftet med kommunen, som ejer disse borde. Veje og sne: Vi har gennem de seneste år afventet kommunens færdiggørelse af projektet vedr. kloakkerne i sommerbyen og også vurderet behovet for at få renoveret eller udskiftet vandværkets efterhånden 43 år gamle forsyningsledninger forud for en beslutning om istandsættelse af foreningens ca. 15 km private fællesveje. Der er ikke umiddelbart udsigt til at der sker flere ændringer i de tekniske installationers tilstand, og bestyrelsen har som nævnt inviteret de bedste blandt asfaltvirksomhederne til at give deres bud på den kommende istandsættelse. Vi har ligeledes anmodet om alternativer til den traditionelle asfaltering, idet der i de seneste år er udviklet ny teknik. NCC har i de sidste par år sørget for vedligeholdelsen af vore veje, og efter indhentning af tilbud hos forskellige entreprenører synes valget af NCC til den kommende store opgave som den bedste løsning ud fra en samlet vurdering. Projektet med den totale renovering af foreningens veje vil komme til at koste ca. 10 mio.kr. + moms. Det bekræftet, at vi kan spare et beløb der svarer til momsandelen af de ca. 2,0 mio. kr., svarende til andelen for udskiftning af brønde og riste. Proceduren for pløjning af vejkanter til deponi langs vejkanterne er godkendt, og mellemdeponi af opsamlet asfalt kan ske til et anvist areal ved Verdens ende. Igangsætning af 1. etape af den store renovering er igangsat, og påbegyndt i uge 8. Herefter vil der blive udlagt ny asfalt på vore 14,5 km veje så langt økonomien rækker. Med dette menes, at det kan blive nødvendigt at udskyde asfaltbelægningen i de områder der trænger mindst indtil lidt flere midler er sammensparet sådan som det tidligere har været meddelt. I forbindelse med udskiftningen af brønde har vi desværre oplevet en helt uacceptabel adfærd fra et medlem i Fyrvænget. Ud over grundløse beskyldninger imod NCC, formanden og bestyrelsen, har det pågældende medlem opført sig truende og i mindst et enkelt tilfælde fysisk overfaldet en af NCC`s medarbejdere. Der er foretaget politianmeldelse af forholdet.

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere