Vellerup Sommerby. Juni Nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang"

Transkript

1 2014 Juni Nr årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles charter- og rundture på fjorden af en times varighed. Omtale: Lis Guldberg

2 2 Vellerup Sommerby nr. 1, 40. årgang, marts 2013 Der er mange fordele ved at benytte Ejendomsmæglerfirmaet Ege Vi kan bl.a. nævne 7 gode grunde: Dynamisk boligsalg fra 3 Ege butikker Stort lokalkendskab Salg af: Helårsboliger, lejligheder, fritidshus og nedlagte landbrug Solgt eller gratis Højt uddannet personale Købermægler Team 36 års erfaring Mads Ege Christiansen Statsaut. Ejendomsmægler MDE Tlf Lene Bruun Statsaut. Ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Statsaut. Ejendomsmægler MDE Ege Bramsnæs Bygaden 18, 4070 Kirke Hyllinge Statsautoriseret og uafhængig ejendomsmægler T:

3 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni Formandens Rubrik Kære medlemmer, Årets generalforsamling blev - som det vil være de fremmødte medlemmer bekendt - afviklet på en særdeles fortræffelig og professionel måde, bl.a. fordi vores dirigent have godt styr på de mange forskellige ting der nu engang sker på en generalforsamling som vores. Når vi afholder generalforsamling kan medlemmer stille forslag til dagsorden, og denne mulighed benytter en del af vore medlemmer sig af. I år oplevede vi, at flere forslag end sædvanligt kom til afstemning, og alle fik en retfærdig behandling. En enkelt person, der ikke var i stand til at redegøre for sit medlemskab måtte bortvises fordi han ikke kunne bringes til ro. I årets beretning er der redegjort for dette forhold. Bestyrelsen vil nu udføre de trufne beslutninger hurtigst muligt, og fortsætte arbejdet i bestyrelsen sådan som de fremmødte på generalforsamlingen ønsker det. Den igangværende vejrenovering er i skrivende stund ved at blive færdiggjort, og som det blev oplyst på generalforsamlingen arbejder bestyrelsen med en model der vil resultere i en istandsættelse af hele vejnettet på én gang. Det er der ikke helt penge til, men i stedet for at låntage eller udføre arbejdet etapevis over de kommende 4-5 år er der åbnet mulighed for at indgå den på generalforsamlingen omtalte funktionskontrakt. En funktionskontrakt vil indebære en aftale om en total vejrenovering og efterfølgende vedligeholdelse over en årrække måske 15 år til en fast pris pr. år. Kontrakten vil medføre lidt forhøjede vejbidrag, men til gengæld

4 4 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014 får vi alle veje fornyede nu og vedligeholdt i en lang periode. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en tak til vores dirigent, advokat Bertil Jacobi, for det veludførte arbejde, og lige minde om at bestyrelsen måske vil forsøge at overtale ham til at komme igen til næste år. Med venlig hilsen Allan Kirkestrup. Jeg købte et hus i skadevænget 68 i oktober sidste år og er utrolig glad for at have sommerhus her. Dog er jeg i mit første forår stødt på en problemstilling, som jeg gerne vil bede dig give videre i bladet eller på hjemmesiden. Jeg er rigtig ærgerlig over, at folk ikke overholder ordensreglerne om brug af larmende maskiner og græsslåning. I skrivende stund er der én der slår græs, på en søndag kl Det samme gjorde sig gældende i påskens helligedage (ikke samme person). Jeg har ikke speciel lyst til at gå og prikke folk på skuldrene, da jeg mener vi som voksne mennesker godt kan finde andre løsninger, som fx. at overholde reglerne. Jeg har selv reglerne hængende på køleskabet, så jeg ikke glemmer dem. SÅ, kære sommerhus ejere, følg venligst de ordensregler, der er skrevet på dette område, så vi alle kan holde ud at være her og nyde de stille stunder med fuglefløjt og højt til himlen! Mvh Leila Joensson Skadevænget 68

5 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni RealMæglerne Staal & Nöhrlind Et effektivt makkerpar i din bolighandel Vi skaber maksimal værdi for dig med bl.a. Stærk markedsføringspakke Grundig individuel salgsplan Stor ekspertise og lokalkendskab Altid let tilgængelige Vi sælger alle ejendomstyper Vil du sælge bør du vælge RealMæglerne Staal & Nöhrlind RealMæglerne handler med omtanke RealMæglerne Staal & Nöhrlind ApS Roskildevej 3 A 3600 Frederikssund Telefon:

6 6 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014

7 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni Skal du ha SOLGT dit fritidshus? Så ring til os allerede i dag, og få en GRATIS og uforpligtende salgsvurdering.

8 8 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014

9 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni Stort loppemarked i Vellerup Sommerby Pinselørdag den 7. juni fra 10:00 til 16:00 ved vandværket på Birkebækvej. Vi vil i år forsøge at gentage sidste års succes dog under lidt mindre rammer, idet der i år ikke bliver ølsalg m.m. Vi håber på mange stande, så hvis der gemmer sig en lille kræmmer i dig, hvad enten du har kræmmereffekter eller har lyst til at stille op med en kaffe/kage bod, så kontakt: Vivian, Skadevænget 49, Tlf / eller Karen, Skadevænget 50, Tlf / DEADLINE! Husk, at sidste frist for indlæg til næste blad er Den 1/8-2014

10 10 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014 Akut tlf. nr Mennesker og dyr! Er du i tvivl og gerne vil have lidt vejledning ang. din evt. sygdom, så ring på akut tlf. nr. 1813, hvor en sygeplejerske vil vejlede dig. Er du så uheldig at påkøre et dyr, så ring akut tlf. nr til dyrenes vagtcentral, hvor man vil give dig et råd til, hvad du skal gøre. Red.

11 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni Midsommerbål i Vellerup Sommerby lørdag den 21. juni 2014 Program: 21.00: Fakkeltog afgår fra vandværket : Bålet tændes : Båltale, sange udleveres samt is til børnene. Med venlig hilsen Bestyrelsen. HUSK! Formanden er åbent hus den 1. lørdag i måneden fra kl , dog ikke første lørdag i december, januar og juli måned. Red.

12 12 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014

13 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 26. april 2014 kl i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2013/ Forelæggelse af regnskab for 2013 vedrørende foreningen til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budgetter for 2015 vedrørende foreningen, herunder fastsættelse af kontingent og bidrag til vej- og snerydningskonto. 5. Forelæggelse af regnskab for 2013 vedrørende vandværket til godkendelse. 6. Fremlæggelse af budgetter for 2015 vedrørende vandværket, herunder fastsættelse af vandafgifter. 7. Valg af formand jf I 2014 er formanden ikke på valg. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for afdelingerne jf I 2014 er afdelingsformændene for afdeling 2, 4, og 6 på valg.

14 14 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014 Opstillede kandidater: Afd. 2: Jørgen Larsen Modtager ikke genvalg. Per Bjerregaard Rasmussen Opstiller til nyvalg. Afd. 4: Knud Nielsen Modtager genvalg. Afd. 6: Preben Guldberg Modtager genvalg. 9. Indkomne forslag: 1. Forslag fra bestyrelsen vedr. takstblad for vandværket. 2. Forslag fra bestyrelsen vedr. takster for Grf. Vellerup Sommerby. 3. Forslag fra Hakon Badstue, Storkevænget 14, vedr. forbud imod hold af haner i Vellerup Sommerby. Tillæg til ordensreglement. 4. Forslag fra medlemskredsen vedr. autocampere. 5. Bestemmelse vedr. kommunal godkendelse af ordensregler slettes. 6. Forslag fra Hans Frederiksen, Ørnevænget 45, vedr. valg af intern revisor. 7. Forslag fra Hans Frederiksen, Ørnevænget 45, vedr. etablering af badestrand. 8. Forslag fra Hans Frederiksen, Ørnevænget 45, vedr. god tone.samtlige forslag er bragt andetsteds i foreningsbladet i deres fulde ordlyd. 10. Valg af 2 revisorer. 11. Valg af 2 revisorsuppleanter. 12. Eventuelt.

15 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni Pkt.1: FA25: Sp29: Valg af dirigent. Jeg vil gerne byde alle velkommen til årets generalforsamling i grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk. Jeg håber, vi alle må få en god og saglig generalforsamling, og frem for alt en god og konstruktiv debat om de emner, der måtte have forsamlingens interesse. Men først og fremmest skal vi have valgt en dirigent, og bestyrelsen forslår advokat Bertil Jacobi (H). Jeg skal for god ordens skyld spørge, om der er andre forslag til dirigenthvervet? Dette er ikke tilfældet. Jeg skal bede Bertil Jacobi (BJ) om at indtage dirigentens plads og dermed ledelsen af generalforsamlingen. BJ blev valgt med akklamation. Først om fremmest vil jeg takke for valget. Det fremgår af foreningens vedtægter, punkt 18.2, at GF indkaldes med 14 dages varsel ved en skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Formanden har oplyst over for mig, at Generalforsamlingen 1. Marts er varslet i medlemsbladet og på foreningens medlemsside. Indkaldelsen er således i orden. Dagsordenen er udsendt og indeholder det, den skal iflg. vedtægterne. Jeg kan således konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Koster dirigenten noget? I så fald, hvor meget? Jeg får kr. 3000,- for at være her incl. tid og timer til forberedelse. Nævnte, at et enkelt forslag ikke var optaget på dagsordenen, fordi dette var fremsat af en person i Ørnevænget, der ikke kunne påvise sit ejerskab eller medejerskab af en ejendom i Vellerup Sommerby, og fordi en på generalforsamlingen forelagt attest ikke ændrede dette forhold. Den pågældende person protesterede højlydt, og da han ikke kunne bringes til ro, blev han bedt om at forlade generalforsamlingen, hvilket han herefter gjorde. Stillede spørgsmål om hvorvidt bestyrelsen kontrollerer medlemskab af de fremmødte, idet det er usandsynligt, at alle medejere står opført på skøderne. I de tilfælde, hvor en person opstiller til et tillidserhverv eller fremsætter forslag til generalforsamlingen, kontrolleres det om den pågældende ses som ejer eller medejer af en ejendom, og således opfylder medlemskriteriet. I det aktuelle tilfælde var den pågældende person ikke opført på skødet, i BBR, hos kommunen, hos forsyning og et 1/1 ejerskab til en anden person på ejendommens blad i tingbogen godtgjorde heller ikke medlemskab. Jeg vil så gå videre til dagsordenens punkt 2. og overlade ordet til foreningens formand for aflæggelse af beretning

16 16 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014 Beretning 2013/2014 Indledning: Foreningen og vandværket afholder i år sin 44. ordinære generalforsamling, og det er igen tid til at gøre status over foreningens virke i den forgangne periode, og samtidig prøve at se på den kommende tids udfordringer og muligheder. Bestyrelsen tilstræber fortsat, at beretningerne skal bibringe medlemmerne en opdatering af de mange hændelser, der har påvirket de beslutninger som har skullet tages, og beretningen i år er i den henseende ingen undtagelse. Fra tid til anden kan en beretnings indhold måske virke lidt for teknisk og måske kan alt ikke opfattes tilstrækkeligt klart under en oplæsning på en generalforsamling, men da beretningen i sin fulde ordlyd på et senere tidspunkt udsendes til samtlige medlemmer - og allerede kan læses på foreningens hjemmeside - gives der dermed mulighed for at alle med interesse for et eller flere punkter kan nærlæse teksten, og evt. efterfølgende stille afklarende spørgsmål til bestyrelsen. Årets beretning vil også i år omfatte en grundig gennemgang af de vigtigste aktiviteter indenfor foreningens forskellige hovedområder med en naturlig fremhævelse af særlige forhold. Beretningen vil også i år indeholde en opdatering af forhold der tidligere har været nævnt. Dette sker for at give nye medlemmer - eller medlemmer som ikke har været med på de seneste generalforsamlinger - en orientering af løbende sager af fælles interesse. I året 2013 har der bl.a. været betydelig aktivitet på vandforsyningsområdet, og en byge af nye love, regler og bekendtgørelser har set dagen lys. Jeg skal komme ind på disse forhold senere i beretningen. Beretningen er for overskuelighedens skyld opdelt i de hovedområder, hvor foreningens aktiviteter har fundet sted. Vi har imidlertid igen i år et stort program foran os, og jeg skal derfor forsøge at tilpasse årets beretning lidt, så der bliver tid til det hele. Foreningen: På periodens første bestyrelsesmøde, som afholdtes umiddelbart efter generalforsamlingen d. 14. april sidste år, konstituerede bestyrelsen sig med valg af Henning Nørskov som foreningens næstformand. Næstformandens opgave er bl.a. at indtræde i formandens sted ved evt. frafald, og jeg noterer med tilfredshed, at bestyrelsen samlet stod bag valget af Henning Nørskov. Takstbladet for vandværkets takster, som blev vedtaget på generalforsamlingen, blev d. 14. april fremsendt til Frederikssund Kommune og efterfølgende godkendt uden kommentarer. I 2012 oplevede vi igen et lavt antal ejerskifter. Kun 32 ejendomme blev solgt, og heraf var hele 9 solgt på tvangsauktion. I 2013 har der været en positiv udvikling, da tallet for salg af ejendom-

17 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni me var steget til 48, og heraf kun få på tvangsauktion. Der er fortsat god aktivitet på området, og i 1. kvartal forventes i nærheden af 15 ejendomme solgt. På de lørdage, hvor formanden holder åbent hus i lokalerne på vandværket er det en glæde at kunne byde såvel gamle som nye medlemmer velkommen, og det sker ofte at der bliver lejlighed til en udveksling af synspunkter i en behagelig og saglig atmosfære. Foreningsbladet, som redigeres af vores dygtige redaktør, Lis Guldberg, kunne stadig godt trænge til lidt flere indlæg fra medlemmer. Jeg skal derfor også i år opfordre medlemskredsen til at fatte pennen og skrive til redaktøren, hvis man har noget på hjerte. Bladet bringes fortsat også på foreningens hjemmeside, hvor man kan bladre rundt på samme måde som i den fysiske kopi, som tilsendes vore medlemmer og annoncører. Hjemmesiden design ændres når der behov for dette, og når man har vænnet sig til den nye inddeling vil det nok vise sig at være en forandring til det bedre. Hjemmesiden får megen ros fra vore medlemmer og forretningsforbindelser, og indholdet opdateres så snart der er behov for dette. Det tidligere etablerede chat-forum er som tidligere meddelt udgået, fordi det ikke bruges i nævneværdig grad, og fordi det således er forholdsmæssigt dyrt at vedligeholde. Der findes er chatforum på hjemmesiden gennem Facebook, men det bliver ikke benyttet i nævneværdig grad. Der er efterhånden adskillige af vore medlemmer som benytter sig af de elektroniske medier til at søge aktuel information. Vellerup Sommerbys foreningsblad lægges ud på hjemmesiden, som nu er integreret i Facebook. På denne måde kan informationer bringes hurtigt til medlemmerne, og det er ikke en ukendt tanke for bestyrelsen, at Facebook kombineret med hjemmeside helt kan overtage bladets funktion. Om vi ligefrem er nået til det punkt, hvor medlemsbladet skal udgå tror jeg nu ikke, men bestyrelsen hører naturligvis gerne medlemmernes synspunkter i den anledning. Som bekendt er grundejerforeningen for et par år siden blevet ejer af restarealerne efter udstykningen af den gamle campingplads. Det største motiv for erhvervelsen var at sikre at en evt. ny ejer ikke kunne udnytte arealerne til formål der ville være i konflikt med sommerbyens interesser. Hvad der fremover skal ske med de nævnte arealer vides ikke, men forhåbentlig kan en debat om emnet efter beretningen eller måske i foreningsbadet - give et par gode ideer, som bestyrelsen kan arbejde videre med. Et forsøg på at opnå en fritagelse for betaling af ejendomsskatter har bevirket, at der nu kun betales ca. 1/3 af den tidligere skat, men helt bortfalde kan den ikke så længe der henstår bygninger på området. Der har igen i den forgangne periode igen en del været henvendelser til foreningen vedr. generende hunde. Emnet er for tiden også til livlig debat i medierne. Henvendelserne drejer sig om klager over støj og andre gener fra hunde, der i strid med de gældende regler ikke føres i snor, og igen har en hund bidt et af vore medlemmer.

18 18 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014 Der har været en skærpelse af lovbekendtgørelsen i efteråret 2011, der bl.a. betyder at muligheden for at uddele bøder har fået noget højere til loftet. Der har i den anledning igen været bragt indlæg i foreningsbladet, og disse indlæg kan muligvis danne grundlag for et fortsat fokus på problemerne. Husk venligst på, at hvis foreningen skal gå ind i en konkret sag, er det nødvendigt at kende identiteten på den der klages over. Her tænkes ikke på hunden, men på ejeren. Det vil stadigvæk være en god ide generelt, at holde foreningen ajour med vore medlemmers adresser, hvilket desværre forsømmes i helt uhørt grad. Efter hver udsendelse kommer for tiden mere end 30 forsendelser retur som følgende af manglende adresseoplysninger, manglende navn på postkasse, overfyldte postkasser eller af andre årsager. I de fleste tilfælde kan det lade sig gøre at efterspore adresserne, men det er tidskrævende, og afhængig af forholdene kan det også være nødvendigt at forespørge folkeregistret. For at mindske omkostningerne for foreningen er der indført et gebyr for manglende adresseoplysning. Gebyret har dog endnu ikke været anvendt. Hvis medlemmer ønsker det, kan telefonnummer registreres hos foreningen. Det vil lette kommunikationen, hvis der skulle opstå en situation, hvor det er nødvendigt med en hurtig kontakt. Der findes medlemmer, der hævder ikke at have modtaget en faktura på årsbetalingen til grundejerforeningen. Hvis et medlem ikke har modtaget opkrævning senest medio februar påhviler det det pågældende medlem selv at kontakte bestyrelsen. Opkrævninger der er afsendt og ikke modtaget retur betragtes som modtaget. Ingen beretning uden en kommentar til restancelisten. Vi må fortsat erkende at det for nogen er hårde tider, og at der kan være lavvande i kassen. Foreningen mærker naturligvis dette problem, og antallet af medlemmer der ikke betaler deres kontingent til foreningen rettidigt er heldigvis for tiden stagnerende. Omkostningerne i forbindelse med inddrivelse af restancer er så betydelige, at det er vanskeligt at forstå at nogen vil udsætte sig for denne merpris. Når foreningen - efter at have forsøgt at inddrive restancerne i længere tid - så endelig lukker for vandet, ja så kan de fleste finde pengene til at betale med. Men så er foreningens tilgodehavende oftest steget til det dobbelte. Tvangsauktioner medfører næsten altid et tab for foreningen, så når en ejendom begæres solgt på tvangsauktion vil vandværket omgående fakturere vandforbruget, og betales dette ikke til den fastsatte korte frist vil vandtilførslen blive afbrudt for at begrænse foreningens tab. Som alle ved har bestyrelsen arbejdet på en modernisering af telenettet i sommerbyen. Vi må desværre konstatere, at TDC endegyldigt har afslået at gå ind i den ønskede forbedring, med henvisning til, at en investering af den størrelse som der er tale om i Vellerup Sommerby, kan give et større afkast ved investering andetsteds. Et forsøg på at få et svar på hvad der ville stille TDC tilfreds således at projektet kan gennemføres har TDC ikke ønsket at svare på.

19 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni Jeg kan oplyse, at det er TDC`s daværende adm. direktør Henrik Poulsen og hans salgsdirektør der har været foreningens forhandlingspartnere i sagen. Jeg nævner igen her sagen, således at de senest ankomne medlemmer kan få en forklaring på, hvorfor det til dato ikke er lykkedes at få etableret et tilfredsstillende bredbåndsnet. I nogen tid har der verseret forlydender om at Telenor ville opsætte en mobilmast ved gården i Solsortevænget. Efter oplysninger fra Skjoldbjerggård fremgår det imidlertid at man har modtaget meddelelse om at sagen er lagt til overvejelse. Det var Telenor der ønskede at opsætte en mast, og kom da også ganske langt med forarbejdet. Så etablerede Telenor og Telia et fælles antenneselskab, og det blev aftalt, at Telia skal stå for Sjælland. Telia har oplyst, at de starter med at revurdere alle foreslåede sites. Det vil hele 2013 gå med, så allertidligst i 2014 vil de have en mening om, hvorvidt de ønsker at gå videre med masten ved Skjoldbjerggård. Der er endnu intet nyt i sagen. Som det har været nævnt i foreningsbladet, har TDC stævnet grundejerforeningen sidste år med en påstand om at foreningen skal erstatte en kabelskade, som foreningens entreprenør har forårsaget. TDC har endvidere påstået at skelpælene skulle være flyttet af formanden angiveligt for at unddrage sig erstatningspligt. Alle disse påstande blev selvfølgelig tilbagevist, men først efter besøg af 2 landmålere og efter 3 retsmøder måtte TDC opgive sagen og frafalde sine urigtige påstande. Spild af tid og gode danske kroner. For foreningens vedkommende blev der ikke anvendt advokatkroner, da jeg selv førte sagen for foreningen. På årets kontaktudvalgsmøde med kommunen skete der ikke noget af særlig interesse for foreningen ud over at vi fik lejlighed til at hilse for den nye direktør for Miljø- og Teknik. Det gjorde der derimod på et senere møde mellem Miljø- og Teknik og bestyrelsen, som var inviteret til en samtale om samarbejdet og evt. retningslinjerne for et kommende samarbejde. Ud over aktuelle sager blev en gennemgang af kommunens undersøgelser i byggesagsbehandlingen under Skibby kommune gennemgået. Konklusionen var, at der er et meget stort antal bygninger der er opført uden tilladelse og i et betydeligt omfang tillige opført ulovligt. Det blev ligeledes konstateret, at der som følge af ovennævnte er et omfattende misforhold imellem BBR-registreringen og de faktiske forhold. Skibby kommune har været meget venlige med at udstede dispensationer, og denne linje vil når forholdene taler for det blive videreført under Frederikssund kommunes byggesagsbehandling. Der har været en redegørelse for forholdene i foreningsbladet, og jeg skal her blot opfordre alle til at søge deres bygninger lovliggjort, hvis de da ikke allerede er det. Som det ses af dagsordenen er der bragt et par forslag fra medlemskredsen til debat, og jeg skal derfor ikke kommenterer disse før vi når til dette punkt. Jeg skal dog nævne, at et enkelt forslag er blevet afvist fordi forslagsstilleren ikke ses som medlem af foreningen, og fordi den pågældende ikke har ønsket at oplyse baggrunden for sin eventuelle ret til at fremsætte forslag.

20 20 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014 Der har i årets løb været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 4. Mødets formål skulle være en orientering omkring kommende istandsættelse af veje, herunder en fortolkning af vedtægterne og ordensreglernes bestemmelser vedr. medlemspligter. Mødet antog desværre en helt anden karakter, og det blev nødvendigt at afbryde mødet på et meget tidligt tidspunkt. Jeg har i foreningsblade bragt et beskedent referat af mødet, hvor det svirrede med påstande og beskyldninger ikke blot omkring vejene, men også omkring formandens opstilling til kommunevalget. Et enkelt medlem i Fyrvænget har efter mødet fremstille en 6 siders skrivelse, og sener betydeligt mere - hvis indhold er helt og ganske uantageligt. Da indholdet ikke blot indeholder betydelige injurier men også direkte trusler og tilmed angiveligt er sendt til pressen (som selvfølgeligt har afvist at bringe skrivelsens indhold) er der fremsendt en kopi til politiet i Frederikssund. Vicepolitikommissæren var af samme opfattelse som jeg selv vedr. forfatterens tilstand, og vi besluttede at skrotte den samlede skrivelse. Der har desværre efterfølgende været en række ubehagelige episoder, hvilket jeg vil vende tilbage til under beretningens omtale af vejene. Jeg vil ikke i denne beretning komme ind på detaljer omkring mit kandidatur til en plads i byrådet, men blot gentage, at der er tale om et privat forhold og at der naturligvis ikke er påført foreningen nogen som helst udgift i den henseende. Samtlige udgifter til trykning af materialet, indkøb af brevpapir, konvolutter, frimærker og lignende er alle afholdt af undertegnede ligesom den bragte annonce i foreningsbladet er betalt som en fuldside. Jeg skal gerne efter beretningen besvare et hvilket som helst spørgsmål vedr. min opstilling til byrådet, men jeg tvivler på at der er mere at tilføje. Det skulle da lige være et medlems forslag om at formanden skal tale pænt til de 2-3 af vore medlemmer der åbenbart frit skal kunne skrive hvad der passer dem både i dagspressen og i foreningsbladet. Dette vil jeg vende tilbage til, når forslaget behandles. Badebroen: Gennem mange år har badebroen fået den nødvendige vedligeholdelse, og samtlige vanger er udskiftet til rustfrit materiale. Endvidere har broen løbende fået udskiftet en del gangbrædder, og alt fremstår nu i særdeles god stand. Intet varer evigt, så også i 2013 har vi fået repareret et par småting. Fremstilling af brofagene er fortsat tilsyneladende formandens opgave og resten betror vi smedefirmaet. Bestyrelsen arbejder med en undersøgelse af, hvorvidt der kan erhverves en platform med pontoner til afløsning af den gamle, som måtte kasseres for et par år siden. Den skal i givet fald være overkommelig at sætte ud og tage ind, og prisen skal være rimelig. Med hensyn til opsætning og nedtagning af badebroen kan jeg oplyse, at badebrolauget fungerer særdeles tilfredsstillende. Badebrolauget ledes i dag af foreningens Web-redaktør, som sammen med et energisk, flittigt og kreativt team sørger for udsætning og optagning af badebroen nu og fremover, og endda til en yderst rimelig pris.

21 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni De næste mange år vil vedligeholdelsen af badebroen være en beskeden udgift på foreningens budget. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de flittige brobizzer for deres indsats i badebrolauget, og fordi de uden tøven springer i det iskolde vand, når det kræves. Midsommerfesten: Årets midsommerfest blev som planlagt afhold under særdeles beskedne forhold, og der er derfor ikke grund til at komme yderligere ind på selve arrangementet. Jeg vil der imod gerne høre generalforsamlingens holdning til de fremtidige arrangementer efter beretningen. Skal vi fortsætte med at skifte imellem store og små arrangementer, skal vi overgå til permanent små midsommerfester med kun bål og båltale eller er der helt andre forslag? Lad os endelig få en debat så bestyrelsen kan føle den nødvendige opbakning nu og fremover. Grønne områder: Først og fremmest er det den kontinuerlige vedligeholdelse af vore grønne områder der bevirker at Vellerup Sommerby næsten altid fremstår som et naturskønt og dermed attraktivt område. Det er jo først og fremmest bestyrelsen der skal sikre, at vedligeholdelsen af foreningens egne områder sker på forsvarlig måde, men dernæst er det i høj grad en opgave for bestyrelsen at minde mange af sommerbyens medlemmer om at sørge for den nødvendige vedligeholdelse på- og ud for deres ejendomme. Det er ikke en særlig populær opgave at skulle minde vore medlemmer om deres vedligeholdelsespligt, men desværre meget nødvendig. Som vi har igen har set et par gange i årets løb har stormen hjulpet godt til med at nedlægge mange alt for høje træer, men det er bestemt ikke ufarligt at overlade fældningen til vejrets luner, så endnu engang skal der til ejerne af høje eller delvist udgåede træer lyde en anbefaling: se at få dem fældet inden de laver ulykker. Fra foreningens side er det fortsat et krav, at væksten holdes fri af foreningens arealer, og kommunen kræver vækst mod vej beskåret efter det tegningsmateriel, som kommunen jævnligt udsender, og som bestyrelsen fra tid til anden bringer i foreningsbladet. Som bekendt er der pligt til at udrydde bjørneklo, hvor denne findes. På foreningens arealer er bjørneklo sprøjtet gennem mange år, og resultatet er, at bjørnekloen næsten er udryddet. De medlemmer, der måtte have bjørneklo på deres ejendom, kan ved henvendelse til bestyrelsen få råd og vejledning i udryddelsen af denne skadelige ukrudtsplante, hvis det ønskes. Når vi så er ved det miljømæssige, så må det igen indskærpes, at al afbrænding af haveaffald er forbudt. Der er nogle få medlemmer der tilsyneladende blæser på forbuddet endda med ganske store bål lige op og ned af stråtækte bygninger. Sådanne handlinger kan være forbundet med at stort erstatningsansvar og klækkelige bøder, hvis myndighederne bliver opmærksomme på forholdene. Foreningens grønne områder omfatter også de mange rabatter rundet omkring i området. Der er desværre stadig en del der bruger rabatterne til parkering trods forbuddet imod dette. Værst er

22 22 Vellerup Sommerby nr. 2, 41. årgang, juni 2014 det når rabatterne er bløde, og der afsættes ustandseligt dybe hjulspor i rabatterne rundt omkring. Vi ved ikke hvor mange af foreningens medlemmer der medvirker til disse ødelæggelser og heller ikke hvor mange fremmede det drejer sig om, men jeg skal hermed venligst opfordre alle til at hjælpe med at holde rabatterne i god stand. Særligt en appel til de forældre eller pårørende, der kører skolebørn til- og fra busstoppestedet ved Birkebækvej. Der har i foreningsbladet været bragt uddrag af Frederikssund Kommunes parkeringsbestemmelser, og dem der har læst bladet vil ikke være i tvivl om at parkering er forbudt på alle rabatter i sommerbyen. Vi drøftede sidste år på generalforsamlingen muligheden for en renovering af borde og bænke langs kysten mod vest. Bestyrelsen har derfor bestilt og opsat disse borde og bænke ved Isefjorden i en særdeles vejrbestandig udgave. Spørgsmålet om renovering af borde- og bænkesættet ved Verdens Ende vil snarest blive drøftet med kommunen, som ejer disse borde. Veje og sne: Vi har gennem de seneste år afventet kommunens færdiggørelse af projektet vedr. kloakkerne i sommerbyen og også vurderet behovet for at få renoveret eller udskiftet vandværkets efterhånden 43 år gamle forsyningsledninger forud for en beslutning om istandsættelse af foreningens ca. 15 km private fællesveje. Der er ikke umiddelbart udsigt til at der sker flere ændringer i de tekniske installationers tilstand, og bestyrelsen har som nævnt inviteret de bedste blandt asfaltvirksomhederne til at give deres bud på den kommende istandsættelse. Vi har ligeledes anmodet om alternativer til den traditionelle asfaltering, idet der i de seneste år er udviklet ny teknik. NCC har i de sidste par år sørget for vedligeholdelsen af vore veje, og efter indhentning af tilbud hos forskellige entreprenører synes valget af NCC til den kommende store opgave som den bedste løsning ud fra en samlet vurdering. Projektet med den totale renovering af foreningens veje vil komme til at koste ca. 10 mio.kr. + moms. Det bekræftet, at vi kan spare et beløb der svarer til momsandelen af de ca. 2,0 mio. kr., svarende til andelen for udskiftning af brønde og riste. Proceduren for pløjning af vejkanter til deponi langs vejkanterne er godkendt, og mellemdeponi af opsamlet asfalt kan ske til et anvist areal ved Verdens ende. Igangsætning af 1. etape af den store renovering er igangsat, og påbegyndt i uge 8. Herefter vil der blive udlagt ny asfalt på vore 14,5 km veje så langt økonomien rækker. Med dette menes, at det kan blive nødvendigt at udskyde asfaltbelægningen i de områder der trænger mindst indtil lidt flere midler er sammensparet sådan som det tidligere har været meddelt. I forbindelse med udskiftningen af brønde har vi desværre oplevet en helt uacceptabel adfærd fra et medlem i Fyrvænget. Ud over grundløse beskyldninger imod NCC, formanden og bestyrelsen, har det pågældende medlem opført sig truende og i mindst et enkelt tilfælde fysisk overfaldet en af NCC`s medarbejdere. Der er foretaget politianmeldelse af forholdet.

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 26. april 2014 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 26. april 2014 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 26. april 2014 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2013/2014 3. Forelæggelse af regnskab for 2013

Læs mere

Beretning 2015/2016. Indledning:

Beretning 2015/2016. Indledning: Beretning 2015/2016 Indledning: Foreningen og vandværket afholder i år sin 46. ordinære generalforsamling, og det er igen tid til at gøre status over foreningens virke i den forgangne periode, og samtidig

Læs mere

Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S

Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S 1 Vandværkets navn og formål. Ll. Karleby Vandværk I/S s formål er at forsyne interessenterne i Ll. Karleby med vand, jfr. vandindvindingsret udstedt den 23 JUN 1966

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 13. april 2013 kl i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 13. april 2013 kl i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 13. april 2013 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2012/2013 3. Forelæggelse af regnskab for 2012

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen.

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen. Referat af ordinær generalforsamling i Vandrådet i Silkeborg Kommune afholdt onsdag d. 17/4 2013 kl. 19 00 hos Silkeborg Forsyning Tietgens vej 3, Silkeborg. Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015 Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015 Bestyrelsen fremlægger 2 forslag til generalforsamlingens dagsorden pkt. 9: (1, 2). Der er yderligere forslag fra medlemskredsen 1. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Stillinge Strands Vandværk

Stillinge Strands Vandværk Stillinge Strands Vandværk 1 Generalforsamling søndag den 5. juli 2009 kl. 10.00 i Kirke Stillinge Forsamlingshus Til stede var bestyrelsen samt vandværksbestyrer Tommy Simonsen, administrationsmedarbejder

Læs mere

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Vedtægter Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Generelle bestemmelser 1. Navnet er Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Grundejerforeningen og vandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Grundejerforeningen Rørhavegaard Juni 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Afholdt søndag d. 5. juni 2016 på Blistrup Skole Dagsorden 1. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 46567.17.37./av VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Vandværkets forsyningsområde... 3 3. Andelshavere

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013:

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: John Wachs valgt til dirigent. Dirigenten konstater at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. Formandens beretning ved

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 20. januar 1922, er et andelsselskab, hvis navn er Ry Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere