Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj Ishøj Kommune TNS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS"

Transkript

1 Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013

2 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge områder 25 8 Tiltag for at øge trygheden 31 9 Vildtbanegård og Vejleåparken - Tryghedsprofiler 36 2

3 1 Indledning

4 Beskrivelse af undersøgelsen Dette er en undersøgelse af tryghed og kriminalitet i boligområderne Vildtbanegård og Vejleåparken. Undersøgelsen er en gentagelse af en undersøgelse, der er foretaget i 2011 og Formålet er at belyse oplevelsen af tryghed og utryghed i de to boligområder samt at udpege, hvilke faktorer der har betydning for tryghed eller utryghed i boligområderne. Undersøgelsens deltagere er beboere i Vildtbanegård og Vejleåparken. Nogle af deltagerne var også med i undersøgelsen i 2011 (150) og (400) blev nyrekrutterede til 2012-undersøgelsen. I 2013 er der nyrekrutteret 250 respondenter. Alle tal præsenteres som gennemsnit eller i procent, og når der i undersøgelsen refereres til borgerne, er det de deltagende i undersøgelsen, der henvises til. 4

5 2 Design

6 Målgruppe og metode Målgruppe: Undersøgelsens deltagere er beboere i Vildtbanegård og Vejleåparken samt nogle beboere som boede i enten Vildtbanegård og Vejleåparken i 2011 og 2012, men som nu bor et andet sted i Ishøj kommune. Metode: Internetbaseret undersøgelse og telefoninterviews Stikprøvestørrelse: 418 borgere Undersøgelsen er gennemført i perioden ultimo april primo maj 2013 Akkreditering: Enhver offentliggørelse af resultater, der stammer fra denne undersøgelse, skal være anført følgende kildeangivelse: Gallup Instituttet for 6

7 3 Baggrundsdata

8 Datagrundlag I det følgende præsenteres baggrundsdata for respondenterne i undersøgelsen. Data er præsenteret med udgangspunkt i de to målgrupper: Vejleåparken og Vildtbanegård. Vildtbanegård Vejleåparken Et andet sted i : 183 borgere : 182 borgere : 53 borgere Vejleåparken/Vildtbanegård- gruppen udgøres også af respondenter bosat et andet sted i, som indtil for nylig har været bosat i ét af de to boligområder. Totalsamplen er således 418 respondenter. De følgende figurer viser sammensætningen af borgere i de to boligområder Vildtbanegård og Vejleåparken i henholdsvis 2011, 2012 og

9 4 Tryghedsbarometer

10 Introduktion af spørgsmål De følgende spørgsmål omhandler borgernes følelse af tryghed. Der er svaret på en skala fra 1-10, hvor 1 betyder, at der er meget utrygt og 10 betyder, at der er meget trygt. Derudover er borgerne blevet spurgt om, hvor vigtige forskellige faktorer er for deres følelse af tryghed. Der er svaret på en skala fra 1-10, hvor 1 betyder, slet ikke vigtigt og 10 betyder meget vigtigt. Svarene er præsenteret som gennemsnit af besvarelserne. 10

11 Tryghedsbarometer hovedkonklusioner Den generelle tryghed anses for at være over middel, 7,6. Trygheden steget siden 2011 og Dette er gældende for begge boligområder. Den personlige tryghed er steget for Vejleåparken mens den er faldet i Vildtbanegård. Dog vurderes den stadig højt med hhv. 8,4 og 8,1. Følelsen af tryghed ved at færdes ude er højere om dagen end om natten. De vigtigste tryghedsfaktorer blandt borgerne er Gode naboer/rare mennesker samt God stemning i boligområdet. Den mindst vigtige tryghedsfaktor er Sociale arrangementer i lokalområdet (samling i beboerhuse mv.) På de følgende sider præsenteres resultaterne grafisk. 11

12 Hvordan vil du vurdere den generelle tryghed i dit boligområde? ,6 Vildtbanegård/ Vejleåparken 7,4 7,0 7,5 Vildtbanegård 7,5 6,8 7,8 Vejleåparken 7,4 7,3 TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård eller Vejleåparken. 12

13 Hvor tryg føler du dig i dit boligområde? ,2 Vildtbanegård/ Vejleåparken 7,9 7,9 8,1 Vildtbanegård 8,5 7,8 8,4 Vejleåparken 8,0 8,1 TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård eller Vejleåparken. 13

14 Hvor tryg føler du dig i dit boligområde? (Fordeling på skala fra 1-10) 10 MEGET TRYGT MEGET UTRYGT 3% 2% 2% 0% 1% 7% 10% 17% 24% 33% TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård eller Vejleåparken. 14

15 Hvor tryg føler du dig selv ved at færdes udenfor i dit boligområde? Dag Aften Vildtbanegård/ Vejleåparken 6,89 8,80 Vildtbanegård 6,64 8,73 Vejleåparken 7,61 9,01 TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård eller Vejleåparken. 15

16 5 Konkrete tryghedsskabere

17 Hvor vigtige er følgende faktorer, efter din mening, for følelsen af tryghed i dit boligområde? Gode naboer/rare mennesker 8,61 God stemning i boligområdet 8,38 Grønne områder 8,15 Meget liv i boligområdet 7,56 Jeg kender mange i området 7,14 Sociale arrangemanter i lokalområdet (samling i beboerhuse mv.) 6,24 TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård eller Vejleåparken. 17

18 6 Konkrete utryghedsskabere

19 Introduktion af spørgsmål Borgerne er blevet spurgt om faktorer, der får dem til at føle sig utrygge samt om, hvorvidt de har oplevet kriminalitet i deres nærområde. Derudover er de blevet spurgt om, hvorvidt der er områder i kommunen, hvor de føler sig utrygge ved at færdes. Der er svaret på en skala fra 1-10, hvor 1 betyder, at de er meget utrygge ved at færdes dér og 10 betyder, at de slet ikke er utrygge ved at færdes dér. Svarene er præsenteret som gennemsnit. 19

20 Tryghedsbarometer hovedkonklusioner Den mest betydende faktor for, at borgerne føler sig utrygge, hvor de bor er: Grupper af unge, Mørke stier/manglende belysning samt Knallertkørere 7% har været udsat for kriminalitet. Det er på et lidt lavere niveau end de foregående år. Tyveri og indbrud er de hyppigst nævnte kriminalitetshændelser. Halvdelen af de borgere som har været udsat for kriminalitet, har ikke anmeldt det til politiet. Dette er et fald sammenlignet med de foregående år, men da baserne er meget små, er det ikke et signifikant resultat. 16% af borgerne har været vidne til kriminalitet i deres nærområde. Det er hovedsageligt hærværk, som borgerne har været vidne til, mens indbrud og vold også er i top3. Resultaterne præsenteres grafisk på de følgende sider. 20

21 Hvilken er den mest betydende faktor for, at du kommer til at føle dig utryg dér, hvor du bor? Grupper af unge 25% Mørke stier/manglende belysning 24% Knallertkørere 17% Mangelfuld lås på opgange 8% Mediemæssig omtale af kriminalitet i kommunen 6% Unge, der ryger i kælderskakter og opgange 6% Tilråb, når man færdes på gaden 6% Unge, der larmer 3% Hunde 2% Ved ikke 4% Vildtbanegård/ Vejleåparken 2013 TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård eller Vejleåparken. 21

22 Har du selv været udsat for kriminalitet inden for de seneste 12 måneder i dit nærområde? Ja Nej Ønsker ikke at svare Vildtbanegård/ Vejleåparken 7% 92% 1% 10% 90% 1% 12% 88% Vildtbanegård 9% 90% 1% 9% 91% 12% 88% Vejleåparken 7% 93% 10% 89% 1% 12% 88% TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård eller Vejleåparken. 22

23 Har du anmeldt kriminaliteten? Ja Nej Ønsker ikke at svare Vildtbanegård/ Vejleåparken 50% 50% 72% 26% 2% 72% 28% Vildtbanegård 41% 59% 74% 26% 65% 35% Vejleåparken 62% 38% 70% 27% 3% 80% 20% Nb. Små baser TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård eller Vejleåparken. 23

24 Har du været vidne til kriminalitet i dit nærområde inden for de seneste 12 måneder? Ja Nej Ønsker ikke at svare Vildtbanegård/ Vejleåparken 16% 83% 1% 17% 83% 16% 84% Vildtbanegård 14% 85% 1% 15% 85% 16% 84% Vejleåparken 18% 81% 1% 18% 81% 1% 16% 84% TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård eller Vejleåparken. 24

25 7 Trygge og utrygge områder

26 Introduktion af spørgsmål I det følgende vises resultater for besvarelserne, som handler om, hvor i deltagerne føler sig trygge eller utrygge. Der er for de fleste spørgsmål svaret på en skala fra 1-10, hvor 1 betyder, at de er meget utrygge ved at færdes dér og 10 betyder, at de slet ikke er utrygge ved at færdes dér. Svarene er præsenteret som gennemsnit af besvarelserne 26

27 Trygge og utrygge områder - konklusioner Beboere i Vildtbanegård og Vejleåparken føler sig mest trygge i deres eget nærområde. Det vil sige, at beboere i Vildtbanegård scorer højere i tryghed i området Vildtbanegård og omvendt. Beboere i Vejleåparken føler sig generelt mere trygge de beskrevne steder, end beboere i Vildtbanegård. Beboere i Vildtbanegård føler sig mere utrygge sammenlignet med 2012, mens det omvendte er tilfældet med beboere i Vejleåparken. Det område hvor beboerne generelt føler sig mest trygge er Ishøj Bycenter. Derimod er det område, hvor beboerne generelt føler sig mest utrygge på stier og i tunneller. 27

28 Er du selv utryg ved at færdes nogen af følgende steder i kommunen? Vejleåparken: 10 Slet ikke utryg Vildtbanegård/ Vejleåparken 7,36 7,26 7,12 Vildtbanegård 6,52 7,07 6,30 Vejleåparken 8,25 7,40 7,84 1 Meget utryg TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård eller Vejleåparken. 28

29 Er du selv utryg ved at færdes nogen af følgende steder i kommunen? Vildtbanegård: 10 Slet ikke utryg Vildtbanegård/ Vejleåparken 7,68 7,53 7,30 Vildtbanegård 7,98 7,95 7,41 Vejleåparken 7,52 7,11 7,13 1 Meget utryg TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård eller Vejleåparken. 29

30 Er du selv utryg ved at færdes nogen af følgende steder i kommunen? 10 Slet ikke utryg Området omkring Ishøj bycenter 7,38 På eller ved Ishøj station 7,29 På stier eller i tunneller 6,36 Omkring CPH West (Handelsskolen) 7,39 1 Meget utryg TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård eller Vejleåparken. 30

31 8 Tiltag for at øge trygheden

32 Introduktion af spørgsmål Der er spurgt ind til, hvilke tiltag borgerne mener ville kunne øge trygheden i deres nærområde. Derudover er der spurgt, hvor vigtigt det er, at sætter fokus på at øge trygheden. Der er svaret på en skala fra 1-10, hvor 1 betyder, at det slet ikke er vigtigt og 10 betyder, at det er meget vigtigt. Svarene er præsenteret som gennemsnit af besvarelserne 32

33 Tiltag for at øge trygheden hovedkonklusioner Mere synligt nærpoliti nævnes af flest borgere som det vigtigste tiltag for at øge trygheden. Samme resultat viste undersøgelsen i 2011 og Som det næstvigtigste tiltag for at øge trygheden nævner borgerne, som i 2012, Forhindringer, der kan besværliggøre knallertkørsel. Borgerne finder det generelt meget vigtigt, at der sættes fokus på trygheden i deres boligområde. Resultatet er på samme niveau som de foregående år, dog med et fald blandt beboere i Vejleåparken (som føler sig mest trygge generelt). Resultaterne præsenteres grafisk i det følgende. 33

34 Hvilket tiltag, mener du, er det vigtigste at iværksætte for at øge trygheden i dit boligområde? Mere synligt nærpoliti 35% Forhindringer, der kan besværliggøre knallertkørsel 19% Bedre belysning 15% Videoovervågning af kældre og opgange 12% Bedre mulighed for at låse opgange og kældre 8% Fokus på at holde områderne pæne/fri for hærværk 7% Ved ikke 4% Vildtbanegård/ Vejleåparken 2013 TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård eller Vejleåparken. 34

35 Hvor vigtigt mener du det er, at sætter fokus på at øge trygheden i dit boligområde? ,57 Vildtbanegård/ Vejleåparken 8,65 8,70 8,69 Vildtbanegård 8,56 8,74 8,37 Vejleåparken 8,72 8,64 TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård eller Vejleåparken. 35

36 9 Vildtbanegård og Vejleåparken - Tryghedsprofiler

37 Introduktion til tryghedsprofiler I dette afsnit er der fokus på de to boligområder Vildtbanegård og Vejleåparken. Indledningsvist er der en opsummering af hvilke forhold boligområderne, over de seneste 3 år, har vægtet højest som hhv. utryghedsskabende og tryghedsskabende Herefter følger tryghedsprofilerne for de to boligområder hver for sig, hvor data fra området bliver præsenteret. Her vil der være kryds på køn, alder og uddannelsesniveau. 37

38 Boligområderne Vildtbanegård og Vejleåparken tryghedsprofiler - hovedkonklusioner Beboerne i Vildtbanegård og Vejleåparken er generelt lige trygge dog med et lidt højere niveau i Vejleåparken. Vejleåparken har oplevet en stigning i generel tryghed til 7,8 (7,4 i 2012) og personlig tryghed til 8,4 (7,8 i 2012). Vildtbanegården er på samme niveau som i Mænd føler sig generelt lidt tryggere end kvinder. I Vildtbanegård vurderer aldersgruppen år tryghed højest, mens det i Vejleåparken er aldersgruppen 60+ år, der vurderer trygheden højest. Ishøj Bycenter samt det boligområde man selv bor i, vurderes mest trygt mens stier og tunneller og det andet boligområde vurderes som mest utrygt at færdes i. 38

39 Boligområderne Vildtbanegård og Vejleåparken - Tryghedsprofiler Nedenfor vises top 4 over de mest utryghedsskabende faktorer i de to boligområder for Vildtbanegård 2013 Vejleåparken Grupper af unge (29%) 1. Mørke stier/manglende belysning (24%) 2.Mørke stier/manglende belysning (19%) 2. Grupper af unge (22%) 3.Knallertkørere (16%) 3.Knallertkørere (18%) 4.Mangelfuld lås på opgange (10%) 4. Unge, der ryger i kælderskakter og opgange/mediemæssig omtale af kriminalitet i kommunen (8%) Vildtbanegård 2012 Vejleåparken Grupper af unge (25%) 1.Grupper af unge (22%) 2.Mørke stier/manglende belysning (20%) 2.Mørke stier/manglende belysning (22%) 3.Knallertkørere (20%) 3.Knallertkørere (18%) 4.Tilråb, når man færdes på gaden (10%) Vildtbanegård 2011 Vejleåparken Grupper af unge (34%) Grupper af unge (23%) 4. Unge, der ryger i kælderskakter og opgange/ Mangelfuld lås på opgange (8%) 2.Mørke stier/manglende belysning (20%) Mørke stier/manglende belysning (21%) 3.Knallertkørere (12%) Knallertkørere (19%) 4.Tilråb, når man færdes på gaden (8%) Tilråb, når man færdes på gaden (7%) 39

40 Boligområderne Vildtbanegård og Vejleåparken - Tryghedsprofiler Nedenfor vises top 4 over de vigtigste faktorer for at øge trygheden i de to boligområder for Vildtbanegård 2013 Vejleåparken Mere synligt nærpoliti (35%) 1.Mere synligt nærpoliti (34%) 2.Forhindringer, der kan besværliggøre knallertkørsel (16%) 2.Forhindringer, der kan besværliggøre knallertkørsel (20%) 3.Bedre mulighed for at låse opgange og kældre (15%) 3.Bedre belysning (18%) 4.Video-overvågning af kældre og opgange (13%) 4.Video-overvågning af kældre og opgange (13%) Vildtbanegård 2012 Vejleåparken Mere synligt nærpoliti (27%) 1.Mere synligt nærpoliti (32%) 2.Forhindringer, der kan besværliggøre knallertkørsel (22%) 2.Forhindringer, der kan besværliggøre knallertkørsel (18%) 3.Bedre belysning (15%) 3.Video-overvågning af kældre og opgange (13%) 4.Video-overvågning af kældre og opgange (13%) 4.Bedre belysning (12%) Vildtbanegård 2011 Vejleåparken Mere synligt nærpoliti (37%) 1.Mere synligt nærpoliti (31%) 2.Bedre belysning (17%) 2.Video-overvågning af kældre og opgange (22%) 3.Video-overvågning af kældre og opgange (14%) 3.Forhindringer, der kan besværliggøre knallertkørsel (17%) 4.Forhindringer, der kan besværliggøre knallertkørsel (13%) 4.Bedre belysning (14%) 40

41 Vildtbanegård I det følgende vises nogle udvalgte resultater for beboerne i Vildtbanegård nedbrudt på baggrundsoplysningerne køn, alder og uddannelsesniveau. 41

42 Hvordan vil du vurdere den generelle tryghed i dit boligområde? Besvarelser fra beboer fra Vildtbanegård Vildtbanegård 2013 Vildtbanegård 2012 Vildtbanegård 2011 Mænd Kvinder 6,8 7,5 7,5 7,7 7, år år år år 60+år 7,5 7,4 7,2 7,9 8,3 Folkeskole-/gymnasiel uddannelse Erhvervsuddannelse Videregående uddannelse 7,7 7,4 7,4 TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård (183) eller Vejleåparken (182). 42

43 Hvor tryg føler du dig selv i dit boligområde? Besvarelser fra beboer fra Vildtbanegård Vildtbanegård 2013 Vildtbanegård 2012 Vildtbanegård 2011 Mænd Kvinder 8,1 8,1 7,8 8,2 8, år år år år 60+år 7,6 8,8 8,2 8,5 8,1 Folkeskole-/gymnasiel uddannelse Erhvervsuddannelse Videregående uddannelse 8,4 7,8 8,0 TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård (183) eller Vejleåparken (182). 43

44 Er du selv utryg ved at færdes nogen af følgende steder i kommunen? Besvarelser fra beboer fra Vildtbanegård 10 Slet ikke utryg Vildtbanegård 7,98 I Ishøj Bycenter 7,67 Omkring CPH West (Handelsskolen) 7,17 Området omkring Ishøj bycenter 7,09 På eller ved Ishøj station 6,99 Vejleåparken 6,52 1 Meget utryg På stier eller i tunneller 6,27 TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård (183) eller Vejleåparken (182). 44

45 Vejleåparken I det følgende vises nogle udvalgte resultater for beboerne i Vejleåparken nedbrudt på baggrundsoplysningerne køn, alder og uddannelsesniveau. 45

46 Hvordan vil du vurdere den generelle tryghed i dit boligområde? Besvarelser fra beboer fra Vejleåparken Vejleåparken 2013 Vejleåparken2012 Vejleåparken2011 Mænd Kvinder år år år år 60+år Folkeskole-/gymnasiel uddannelse Erhvervsuddannelse Videregående uddannelse 7,4 7,3 7,8 7,9 7,7 7,7 8,0 7,4 7,3 8,2 7,6 8,0 7,8 TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård (183) eller Vejleåparken (182). 46

47 Hvor tryg føler du dig selv i dit boligområde? Besvarelser fra beboer fra Vejleåparken Vejleåparken 2013 Vejleåparken2012 Vejleåparken2011 Mænd Kvinder år år år år 60+år Folkeskole-/gymnasiel uddannelse Erhvervsuddannelse Videregående uddannelse 8,4 7,8 8,1 8,5 8,3 8,1 8,4 8,2 8,3 8,6 8,3 8,6 8,2 TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård (183) eller Vejleåparken (182). 47

48 Er du selv utryg ved at færdes nogen af følgende steder i kommunen? Besvarelser fra beboer fra Vejleåparken 10 Slet ikke utryg I Ishøj Bycenter 8,38 Vejleåparken 8,25 Området omkring Ishøj bycenter 7,85 Omkring CPH West (Handelsskolen) 7,77 På eller ved Ishøj station 7,72 Vildtbanegård 7,52 1 Meget utryg På stier eller i tunneller 6,65 TNS Gallups undersøgelse er gennemført ultimo april og primo maj Undersøgelsen er baseret på 418 respondenter med adresse eller tidligere adresse i Vildtbanegård (183) eller Vejleåparken (182). 48

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Privatisering af DONG 18. Januar 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Privatisering af DONG 18. Januar 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Privatisering af DONG 18. Januar 2008 Public Metode Feltperiode: 17. 18. januar 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Metode Feltperiode: 25-29. oktober 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: Kombination

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Kriminalitet og tryghed i Eriksminde. Maj 2016

Kriminalitet og tryghed i Eriksminde. Maj 2016 Kriminalitet og tryghed i Eriksminde Maj 2016 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelsen er første trin i det indbrudsforebyggende projekt, som Eriksminde i perioden 2016-2018 gennemfører i samarbejde

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: Unge etniske danskere i alderen 16-30 år Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Gallup om utroskab TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Feltperiode: Den 7.10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Vi har spurgt alle medlemmer i Yngre Læger dvs. lige omkring 12. læger. Af de 12. har vi modtaget 2.978 besvarelser. Af de 2.978 besvarelser har 1.338

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Lægernes baggrund. Lægepanel Lægernes baggrund. TNS Marts 2016 Projekt: 62492

Lægernes baggrund. Lægepanel Lægernes baggrund. TNS Marts 2016 Projekt: 62492 Lægepanel 2016 TNS Marts 2016 Projekt: 62492 Feltperiode: Den 8. - 21. marts 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger fra Lægepanelet Metode: Webinterviews Stikprøvestørrelse: 762 personer Stikprøven

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september Public

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september Public TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september 2008 Public Metode Feltperiode: 8.-10. september 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Privatøkonomi og krise 23. marts 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Privatøkonomi og krise 23. marts 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Privatøkonomi og krise 23. marts 2009 Public Metode Feltperiode: 19/3 til 23/3 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Anne Mette Rasmussen 20. februar 2009. Public 56245

TNS Gallup - Public Tema: Anne Mette Rasmussen 20. februar 2009. Public 56245 TNS Gallup - Public Tema: Anne Mette Rasmussen 20. februar 2009 Public 56245 Metode Feltperiode: 19. februar til 20. februar 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 Gallup om Feltperiode: Den 25. 30. maj 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

TNS Gallup - Public Vælgernes dagsorden 2007. Public

TNS Gallup - Public Vælgernes dagsorden 2007. Public TNS Gallup - Public Vælgernes dagsorden 2007 Public Metode Feltperiode: 25 oktober 2007 Tema: Vælgernes valgtemaer Spørgsmål: Nedenfor står en række emner, der kan få betydning ved det kommende folketingsvalg.

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Gallup om integration

Gallup om integration TNS Dato: 2013 Projekt: 59466 Feltperiode: Den 5.9. september 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover. Personer, der har svaret at de bekender sig i islam, er taget

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Klima og energi 13. november 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Klima og energi 13. november 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Klima og energi. november 00 Public Metode Feltperiode:.. november 00 Målgruppe: borgere landet over på år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:.

Læs mere

ET ARBEJDE MED TRYGHED. Sådan kan du som fagperson indgå i en kriminalpræventiv og tryghedsskabende indsats i Gadehavegård

ET ARBEJDE MED TRYGHED. Sådan kan du som fagperson indgå i en kriminalpræventiv og tryghedsskabende indsats i Gadehavegård ET ARBEJDE MED TRYGHED Sådan kan du som fagperson indgå i en kriminalpræventiv og tryghedsskabende indsats i Gadehavegård Indhold 05 Indledning 06 Nytten af et Tryghedsnetværk 08 Utryghed i Gadehavegård

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009 Public TNS Gallup Public Spørgsmål omkring ledende politikere Public Metode Feltperiode: 5.-6. februar 2009 Målgruppe: Alle borgere

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

Udvalget for Boligområder og Tryg By

Udvalget for Boligområder og Tryg By Udvalget for Boligområder og Tryg By Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65511006 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk Der er møde i Udvalget for Boligområder og Tryg

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Seksuel forførelse 30.03 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Seksuel forførelse 30.03 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Seksuel forførelse 30.03 2009 Public Metode Feltperiode: Onsdag 25/3 til mandag 30/3 Målgruppe: Alle borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Tryg i Aarhus. Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune

Tryg i Aarhus. Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Tryg i Aarhus Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar 2017 Baggrund 1/2 I forlig om budgettet for 2017-2020 er der afsat midler til at styrke borgerens tryghed. Forligsteksten

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Lægepanel Patientklager December 2012

Lægepanel Patientklager December 2012 Lægepanel Patientklager December 2012 Feltperiode: Den 29. november -10. december 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger fra Lægepanelet Metode: Webinterviews Stikprøvestørrelse: 910 personer Stikprøven

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: EU forbehold 23. maj Public

TNS Gallup - Public Tema: EU forbehold 23. maj Public TNS Gallup - Public Tema: EU forbehold 23. maj 2008 Public Metode Feltperiode: 22.-23. maj 2008 Målgruppe: Alle borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Fem minutter i tolv. Om forholdet mellem politi og befolkning umiddelbart før politikredsreformen 1. januar Flemming Balvig & Lars Holmberg

Fem minutter i tolv. Om forholdet mellem politi og befolkning umiddelbart før politikredsreformen 1. januar Flemming Balvig & Lars Holmberg Fem minutter i tolv Om forholdet mellem politi og befolkning umiddelbart før politikredsreformen 1. januar 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg Januar 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

TNS Gallup - Public Lyngallup om skattereform 29. januar 2010. Public xxxxx

TNS Gallup - Public Lyngallup om skattereform 29. januar 2010. Public xxxxx TNS Gallup - Public Lyngallup om skattereform 29. januar 2010 Public xxxxx Metode Feltperiode: 29. januar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200 TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli 2010 Public 57200 Metode Feltperiode: 1. juli 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2011

Kommunal træning af ældre 2011 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Hver tiende frygter for jobbet i 2013 Knap en ud af ti beskæftigede frygter for deres job mens hver tredje tror, at det bliver vanskeligt eller umuligt at finde et nyt job på samme

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008 Public Metode Feltperiode: 6. 8. August 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Vælgertilslutning 9. august 2016 TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Gallup for Feltperiode: Den 5. til 9. august 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011

Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011 Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Sundhed 14. januar 2009. Public 56173

TNS Gallup - Public Tema: Sundhed 14. januar 2009. Public 56173 TNS Gallup - Public Tema: Sundhed 14. januar 2009 Public 56173 Metode Feltperiode: 13.-14. januar 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Feltperiode: Den 15.-16. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere