Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009"

Transkript

1 Personalehåndbog for Vestforbrænding Side 1 af 42

2 Indhold - oversigt Velkommen... 5 Vores historie... 6 Vores mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling... 8 Vores vision... 9 Vores organisation... 9 Organisationsdiagram Trivselspolitik Ny medarbejder Nøgler Ophold Parkering Badeforhold Arbejdstøj Skærm- og sikkerhedsbriller Arbejdstid Julefrokost - registrering i Promark Klunsning Lønudbetaling Tavshedspligt Telefontid Tjenestested Personaleblad Kantine Affaldssortering Elektronisk telefonbog Flextid Læge- og tandlægebesøg Besøg hos læge og tandlæge skal så vidt muligt finde sted uden for den enkeltes normale arbejdstid. Hvis det er indenfor den normale arbejdstid må medarbejderen flekse. Ved besøg hos speciallæge eller ved akut opstået sygdom, kan der ydes tjenestefrihed, hvis besøget er af kortere varighed (mindre end 3 timer) Hvis besøget varer mere end 3 timer, betragtes det som sygefravær, og det indrapporteres i Promark Hvis speciallægebesøg er en fast tilbagevendende aftale, skal dette foregå udenfor arbejdstiden efter aftale med lederen, ved brug af afspadsering eller flekstid efter aftale med lederen Fravær og ferie Ferie Erstatningsferie ved sygdom under ferie Særlig feriegodtgørelse Overførsel og udbetaling af ferie Sygdom Side 2 af 42

3 -Anmeldelse af sygdom For sent eller manglende anmeldelse af sygdom Raskmelding Syg mere end 30 dage refusion Sygesamtale Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Deltidssyge medarbejdere Medarbejders manglende deltagelse i kommunens opfølgning Fraværssamtale Barns første sygedage Omsorgsdage Barsel Tjenestefri, mærkedage og jubilæum Tjenestefrihed med løn og 40 års Jubilæum Arbejdsskader Arbejdsskader/-ulykker Forsikringsforhold for medarbejdere på VF Arbejdsulykker på arbejdsstedet Særligt vedr. skade på briller Særligt vedr. skade på tænder Særligt vedr. skade på egen computer Særligt vedr. skade på eget tøj Ulykke i forbindelse med kørsel i bil mv Ulykker i forbindelse med rejser Hvis jeg forvolder skade, når jeg arbejder for Vestforbrænding Ulykker i forbindelse med privat ærinde i arbejdstiden Tyveri af personlige ejendele i arbejdstiden Ulykker eller skader i forbindelse med deltagelse i julefrokost, samarbejdsøvelser eller lignende arrangementer Sikkerhed Adgangskort til eksterne på Vestforbrænding Beredsskabsplan Sikkerhedsforanstaltninger Organisationer/udvalg Samarbejdsudvalg (SU) Arbejdsmiljøudvalg (AM-U) Arbejdsmiljøsorganisation (AM-O) Personaletilbud Idrætsforening Motionsrum Feriepulje Personaleforening Kunstklub Udlån Frokostordning Take away Massage Side 3 af 42

4 -Psykologordning Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Seniorordning Seniordage Arbejdspladsvurdering Lean Ansættelse af familiemedlemmer Honorering når medarbejdere holder foredrag eller lign Retningslinier ved deltagelse i kurser, møder m.m Retningslinjerne omfatter Retningslinjernes omfang Deltagelse i interne møder Deltagelse i eksterne møder Deltagelse i kurser, seminarer/konferencer og/eller studieture Transportgodtgørelse gælder alle ansatte Anbefaling og oplysning om ansættelse Diæter Retningslinier for privat brug af arbejdsmobiltelefon Beskatning af personalegoder Sponsorbilletter Retningslinier for tjek af kørekort Side 4 af 42

5 VELKOMMEN Et velkomstord fra den administrerende direktør: Kære nye kollega! Først og fremmest vil jeg gerne byde dig velkommen hos Vestforbrænding. Vi er glade for, at du har valgt at arbejde sammen med os og vil gøre alt, hvad vi kan for, at du kommer til at føle dig godt tilpas hos os, for at understøtte dig i din udvikling, og for at din succes hos os kan blive en del af Vestforbrændings succes. Vi har udviklet denne personalehåndbog, fordi vi fandt, at det ville være praktisk for alle nok især nyansatte men også gamle medarbejdere og ledere at have en fælles referenceramme for de retningslinjer, der gælder hos os. Alle medarbejdere opfordres til at sætte spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden og relevansen af virksomhedens skrevne og udskrevne regler. Ingen procedure eller handlemåde kan forklares med: Sådan har vi altid gjort. Jeg håber, at du får glæde og gavn af personalehåndbogen. Som led i dit ansættelsesforhold er du forpligtet til løbende at gøre dig bekendt og nøje følge indholdet af den senest opdaterede version af personalehåndbogen, der indeholder såvel rettigheder som pligter for dig. Da ændringer kan forekomme, skal jeg for god ordens skyld understrege, at det er intranet-versionen, der til enhver tid er gældende. Velkommen til Vestforbrænding Ivar Green-Paulsen Direktør Side 5 af 42

6 VORES HISTORIE Området Ejby Mose blev fra ca uofficielt brugt som losseplads, hvilket blev officielt fra en gang i 1940 erne, hvor Glostrup Kommune eksproprierede området og anlagde en losseplads i den nordlige del. Vestforbrænding (og Amagerforbrænding) blev besluttet og bygget i 1960 erne, og Vestforbrænding kunne tage 3 forbrændingsovne i drift den 28. oktober 1970, som altså er Vestforbrændings fødselsdag. Man havde regnet med, at byggeriet ville koste millioner kroner, men den endelig regning kom til at lyde på 150 millioner! Der blev produceret fjernvarme fra begyndelsen, og slaggen fra forbrændingen blev brugt blandt andet til voldene omkring anlægget. Men der ligger også store mængder slagge fra Vestforbrænding i Vestskoven. Allerede i 1972 var der for meget affald. Man besluttede at få en 4. ovn, hvilket der allerede var beregnet plads til fra starten denne 4. ovn blev sat i drift i I 1981 åbnede Danmarks første genbrugsstation, der skulle fremme genanvendelsen og sikre, at kun forbrændingsegnet materiale gik til forbrænding på Vestforbrænding I 1990 blev Affaldsvarmeværket i Taastrup sat i drift i affaldsselskabet VEGA (som siden fusionerede med Vestforbrænding). 1993: Nymølle kompostcenter etableres med Vestforbrænding som medejer. 1999: Vestforbrænding tager Anlæg 5 i brug og begynder dermed også at producere el. 2001: Anlæg for dioxinrensning og afsvovling på de gamle anlæg 1-4 bliver sat i drift. Endvidere blev der etableret rensning for NOx (kvælstofilter). 2003: De 4 tidligere aftalekommuner Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Ishøj og Skævinge blev optaget som interessenter, og Vestforbrænding fusionerede med VEGA, hvis ejerkommuner Albertslund, Høje-Taastrup og Vallensbæk dermed indgik i interessentskabet. Miljøledelsessystemet (LAM) på anlægget i Glostrup bliver miljøcertificeret efter ISO standarden (anlægget i Taastrup blev miljøcertificeret i 1999). Arbejdet med dette begyndte i 2001, og dette har sat yderligere fokus på miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og kvalitet. 2004: Skibby Kommune og de 7 ejerkommuner af affaldsselskabet AFAV (Frederikssund, Helsinge, Hundested, Jægerspris, Slangerup, Stenløse, Ølstykke) optages i Vestforbrænding. Op gennem 2000-årene har Vestforbrænding fået arbejdet med at administrere og bemande flere kommunale genbrugsstationer i oplandet. I 2012 er det i Ballerup, Helsinge Høje-Taastrup, Stenløse, Ledøje-Smørum og Ølstykke. 2005: Kronprins Frederik indvier Anlæg 6 og gennem året når Vestforbrænding at sætte rekord i affaldsforbrænding med i alt tons ( i Glostrup og tons på anlægget i Taastrup, der lukkes ned i maj). 2006: Fra 1. januar nedlægges selskabet MOFA I/S (Modtagestation for farligt affald), og Vestforbrænding får opgaverne med farligt affald i Birkerød, Farum, Frederikssund, Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Helsinge, Hillerød, Hundested, Jægerspris, Skibby, Skævinge, Slangerup, Stenløse og Ølstykke Kommuner. 2008: Rudersdal Kommune (tidligere Birkerød) træder ud af Vestforbrænding. Side 6 af 42

7 Vestforbrændings anlæg i Glostrup har en samlet forbrændingskapacitet på tons. Vestforbrænding har gennem årene fået stadig flere serviceopgaver for kommunerne. Det er f.eks. fællesordninger, rådgivning og vejledning om genanvendelse og affaldshåndtering, kampagner, genbrugspladser mv. Vestforbrænding har 300 ansatte (juli 2009). Side 7 af 42

8 VORES MISSION Vestforbrændings mission er at bistå kommunerne i at løse affaldsopgaver. Vestforbrænding dækker et bredt spektrum: Genbrug Forbrænding Røggasrensning Energiproduktion Deponi Restprodukter Forskning og udvikling Koordinering Affaldsadministration VORES VÆRDIER Vestforbrænding har fastlagt et værdigrundlag, som ligger til grund for måden, vi arbejder på, og hvordan vi behandler hinanden. Det er Vestforbrændings ledelses opfattelse, at gode resultater bedst opnås gennem kvalificerede og engagerede medarbejdere. Vestforbrændings værdigrundlag bygger således på følgende værdier: Samarbejde Vi samarbejder for at sikre de bedste løsninger og afsætter de nødvendige ressourcer hertil. Samarbejde giver mulighed for indflydelse og vidensdeling. Åbenhed Vi taler åbent sammen på en ærlig og ligeværdig måde med respekt for og tillid til hinanden og accept af hinandens forskelligheder. Resultatorientering Vi opstiller klare mål med angivelse af succeskriterier, lever op til de aftalte mål og synliggør resultaterne. Ansvar Vi påtager os ejerskab og engagement for at nå virksomhedens mål. Vi er bevidste om egne roller og evner og deltager aktivt i beslutningsprocesserne. Udvikling Vi udvikler virksomheden, dens ledere og medarbejdere, så vi dels lever op til fremtidens krav, dels påvirker udviklingen og samtidig er en attraktiv arbejdsplads. Den enkelte leder og dennes leder bliver evalueret, hvorved vi kan udvikle lederskabet og styringen, således at værdigrundlaget bliver en integreret del af vores hverdag. Side 8 af 42

9 VORES VISION At være Danmarks førende på affaldsområdet med samlet ekspertise om affald, affaldsbehandling + økonomi, deponi, genbrug og miljø. VORES ORGANISATION Vestforbrænding er en fælleskommunal miljø- og servicevirksomhed, som er ejet af 19 interessentkommuner. Vestforbrænding har ca. 300 medarbejdere. Den øverste myndighed er generalforsamlingen, der samles en gang om året. Vestforbrænding ledes af en bestyrelse, som består af et medlem fra hver interessentkommune og samles 6 gange om året. Oversigt over Vestforbrændings bestyrelse 1. januar december 2013: Ove E. Dalsgaard, formand, Ballerup Hans Toft, næstformand, Gentofte Steen Christiansen, Albertslund Franz Hansen, Brøndby Jens Jørgen Nygaard, Egedal Ole Find Jensen, Frederikssund Ole Bondo Christensen, Furesø Karin Søjberg Holst, Gladsaxe John Engelhardt, Glostrup Jannich Petersen, Gribskov Helge Friis, Halsnæs Thomas Gyldal Petersen, Herlev Tue Tortzen, Hillerød Michael Ziegler, Høje-Taastrup Ole Bjørstorp, Ishøj Mogens Lønborg, København Paul Knudsen, Lyngby-Taarbæk Erik Nielsen, Rødovre Henrik Rasmussen, Vallensbæk Erling O. Larsen, medarbejderrepræsentant Link til bestyrelsen Direktør Ivar Green-Paulsen står for den daglige ledelse. Side 9 af 42

10 ORGANISATIONSDIAGRAM Pr. 1. februar 2011 Link til organisationsplan Side 10 af 42

11 TRIVSELSPOLITIK Trivselspolitik er Vestforbrændings personalepolitik Retningslinier: for rusmidler for ansættelse og afskedigelse for fravær for seniorer mod stress mod mobning Side 11 af 42

12 NY MEDARBEJDER -Nøgler Nye medarbejdere modtager nøgler og Thorbrik den første dag efter tiltrædelsen og skal kvittere for det. Den nye medarbejder skal henvende sig til HR den første dag for at blive oprettet i Promark. Har du problemer med Thorbrikken, skal du henvende dig i receptionen eller i Bygningsservice. Har du problemer uden for åbningstiden med at komme ind på Vestforbrændings område, kan du kontakte vagtchefen i Kontrolrummet ved samtaleanlægget ved indgangsporten. Hvis du har brug for et garderobeskab, vil du få nøgle udleveret af vedligeholdsafdelingen, lageret. Den sidste medarbejder, der forlader et arbejdssted skal sørge for, at kaffemaskiner og lyset er slukket, låse døren og sætte alarmen til. -Ophold Når du opholder dig på Vestforbrænding i Glostrup skal du HUSKE og brikke (Thorbrikken) dig ind/ud også hvis du går over i et andet område på Vestforbrænding. Dette er af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis porten er lukket, når du forlader Vestforbrænding, kan du åbne porten med din nøgle. -Parkering Medarbejdere må kun stille deres biler på Vestforbrændings parkeringspladser. Vestforbrænding har ingen erstatningspligt i forhold til evt. tyveri og beskadigelse af biler/cykler på Vestforbrændings parkeringsplads og cykelskur - undtaget naturligvis, hvis Vestforbrændings egne køretøjer skulle forårsage skader. -Badeforhold Når du arbejder på Vestforbrænding kan du komme i kontakt med sundhedsskadelige mikroorganismer. Så en god personlig hygiejne er påkrævet. Alle bør vaske hænder grundigt og evt. skifte arbejdstøj, før de spiser. Medarbejderne i affaldsmodtagelsen får udleveret arbejdstøj, som de skal skifte til inden de går til frokost. Det er naturligt at tage et bad, når man skifter fra arbejdstøj til privat tøj. DU MÅ IKKE beholde arbejdstøjet på, når du tager hjem du skal ikke tage de sundhedsskadelige mikroorganismer med hjem til familien. I Glostrup er der baderum på 2. sal på Kanalgangen. Det er ikke tilladt at opholde sig i omklædnings-/baderummene i arbejdstiden. Der må ikke medtages og opbevares alkohol eller flasker i øvrigt i baderummene. Side 12 af 42

13 -Arbejdstøj Du får arbejdstøj fra Vestforbrænding, hvis du er beskæftiget i et område, hvor arbejdstøj er nødvendigt. Arbejdstøjet bliver vasket af et vaskeri, nogle steder findes der vaskemaskiner i afdelingerne. Medarbejderne i Anlæg Nord og Anlæg Syd vasker selv deres arbejdstøj. Der er vaskemaskiner på de enkelte Genbrugsstationer. I Anlæg Frederikssund for medarbejderne vasket deres arbejdstøj. Tøjet er Vestforbrændings ejendom og må principielt ikke bruges uden for arbejdstiden. Tøjet skal afleveres ved fratræden. Arbejdstøjet bliver udleveret på Lageret, hvor du også får håndklæde og sæbe samt et skab med lås, hvor du skal opbevare tøj og håndklæder. Medarbejdere på Genbrugsstadionerne får du udleveret ovennævnte hos driftslederen. Du skal bruge hjelm og sikkerhedssko, hvor det er påbudt ved skiltning. Hvis du arbejder i et område, hvor hjelm og/eller sikkerhedssko er påbudt, får du udleveret hjelm og sikkerhedssko. Sker der skade på dit privattøj, er du ikke dækket af forsikringen, hvis du har fået udleveret arbejdstøj. -Skærm- og sikkerhedsbriller Hvis du arbejder ved en computerskærm, og har eventuelle synsproblemer i forbindelse med arbejdet, har du måske behov for skærmbriller. Du får lavet en synstest og viser testen et behov for specielle briller, og dine eventuelle egne briller ikke kan anvendes, tilbyder Vestforbrænding skærmbriller uden udgift for dig. Du har ret til en ny synstest med jævne mellemrum. Henvend dig hos HR, hvis du ønsker en test. Det kan også være indretningen af din arbejdsplads, som er årsagen til dit problem. Derfor bør du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant. Han/hun vil gennemgå arbejdspladsen sammen med dig med hensyn til indstilling af stol, bord, skærm og belysning. Har du behov for skærmbriller, eller er du i tvivl, skal du henvende dig til HR. Du tilbydes sikkerhedsbriller, hvis du skal arbejde i områder, hvor det er påbudt at bruge sikkehedsbriller og hvor der skønnes behov for det. Har du behov for sikkerhedsbriller, eller er du i tvivl, skal du henvende dig til HR. Der er også mulighed for at få sikkerhedsbriller med styrke. -Arbejdstid På Vestforbrænding registreres arbejdstid og fravær i Promark, som er et vagt- og tidsregistreringssystem. Nye medarbejdere bliver introduceret til systemet af deres leder. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte er 37 timer. Mødetidspunkt varierer fra afdeling til afdeling afhængig af opgaverne. -Julefrokost - registrering i Promark Side 13 af 42

14 Vestforbrændings årlige julefrokost starter fredag kl. 13, hvor de fleste medarbejdere stadig er på arbejde. Det betyder, at deltagerne har tjenestefri til at deltage i festlighederne fra kl. 13 og frem til normal tjenestetids ophør. De medarbejdere, der er på arbejde og som deltager i julefrokosten, logger ud af Promark med årsagen Fri m/løn (personalepolitik) inden de går til julefrokost. -Klunsning Klunsning er forbudt. Det gælder både på genbrugsstationerne, hvor affaldet tilhører ordningen (altså borgerne) og fra Vestforbrændings egne affaldscontainerne. Overtrædelse kan uden varsel medføre bortvisning/fyring fra Vestforbrænding. -Lønudbetaling I dit ansættelsesbrev er der en internetadresse, hvor du kan hente et oplysningsskema. Dette skal du udfylde og sende elektronisk til HR. Lønnen sættes ind på den enkeltes NEM-konto. Skatteoplysninger får HR automatisk. Hvis du senere ændrer adresse, skal du meddele det til HR. Lønningsdag er den sidste hverdag i måneden. Forud for hver lønudbetaling får du tilsendt en lønspecifikation via E-BOKS. Oplysningssedlen til brug ved udfyldelse af din selvangivelse, skal du selv hente på -Tavshedspligt Tavshedspligt betyder, at der kan være ting / oplysninger omkring ens arbejde, som man ikke må tale med andre om i få tilfælde kan det også gælde i forhold til kolleger. Alle offentligt ansatte (herunder ansatte på Vestforbrænding) har tavshedspligt i henhold til straffelovens 152 og forvaltningslovens 27. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsens ophør. Oplysninger, der er betegnet som fortrolige Ikke offentliggjorte oplysninger om Vestforbrændings økonomi Oplysninger om enkeltpersoners personlige forhold (fx kollegers helbred og privatliv) Oplysninger om drifts- eller forretningsforhold, der er væsentlige for Vestforbrænding Straffeloven forbyder alle at videregive fortrolige oplysninger. Tavshedspligten kan også overtrædes ved passivitet, f.eks. ved at lade fortrolige dokumenter ligge fremme på en uforsvarlig måde hvis man udnytter fortrolige oplysninger, således at man selv får en fordel af det. I henhold til straffeloven er der enkelte tilfælde, hvor tavshedspligten ikke gælder. Det er f.eks. hvis en person er forpligtet til at videregive oplysninger om strafbare handlinger, der skal meldes til politiet Side 14 af 42

15 en person varetager åbenbar almen interesse eller egne eller andres tarv. Fortrolige oplysninger kan ligeledes udveksles internt i en gruppe, der samlet har tavshedspligt udadtil. Nogle eksempler hvor tavshedspligten under alle omstændigheder skal overholdes: oplysninger om, hvem der søger og er til ansættelsessamtale ved ledige jobs oplysninger om, hvem der er ansat eller afskediget, indtil det officielt er meldt ud fra ledelsen oplysninger om forretningsforhold hos eksterne entreprenører, der udfører eller har udført opgaver for Vestforbrænding. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en oplysning er omfattet af tavshedspligten, bør du spørge sin leder. -Telefontid Vestforbrændings telefon er åben mandag-torsdag kl og fredag kl Uden for telefontiden kan kontrolrummet i Glostrup kontaktes på tlf Vestforbrændings telefonnr. er Vestforbrændings fax nr. er Vestforbrændings mailadresse er -Tjenestested Vestforbrænding har afdelinger og funktioner på flere forskellige adresser. Den enkelte medarbejder må derfor være indstillet på at udføre opgaver på alle adresser. For at kunne leve op til Vestforbrændings vision om at være Danmarks førende på affaldsområdet må alle medarbejdere være forberedt på, at opgaverne ændrer sig i takt med Vestforbrændings udvikling og tilpasning til samfundets krav og forventninger til affaldssektoren. Det betyder, at medarbejderne kan få ændrede opgaver eller overføres til andre funktioner, herunder at tjenestestedet kan ændres. Ændringen kan være af midlertidig eller permanent karakter. Forud for en beslutning om ændrede opgaver eller tjenestested vil der som oftest blive foretaget en individuel vurdering i forhold til den enkelte medarbejders hidtidige stilling og kompetencer. Der vil ligeledes være en drøftelse med medarbejderen, tillidsrepræsentanten og lederen. Det er Vestforbrændings hensigt, at der i ovenstående situationer opnås enighed om ændringen. Såfremt enighed ikke opnås, kan Vestforbrænding varsle ændringen med den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel. I forbindelse med organisationsændringer må medarbejderne være forberedt på, at ændring i opgavesammensætningen og/eller ændret tjenestested kan finde sted efter en orientering af samarbejdsudvalget. -Personaleblad Side 15 af 42

16 Vestforbrændings personaleblad hedder BrændPunktet. Du får dit eget eksemplar i din postbakke eller hvor det er aftalt. Stillingsopslag (både interne og eksterne) kommer op på opslagstavlen i kantinen samt på intranet/www.vestfor.dk, ligesom de ligger på intranettet. Vestforbrænding laver en hel del publikationer, som du kan få af din leder eller se på -Kantine De nærmere bestemmelser om frokostpause er indeholdt i din overenskomst. I Glostrup ligger kantinen i administrationsbygningen. Her kan du købe mad og spise din frokost. Kantinen har følgende åbningstider: Kl Kl for morgenmadsbuffet for køb af smørrebrød/buffet, salat og lun ret I kantinen kan du ikke betale med kontanter. Du får et betalingskort eller en betalingsbrik i kantinen på din første arbejdsdag. Herpå kan du indsætte penge til at købe for i kantinen. Der er også en frokostordning, hvor betalingen bliver trukket over lønnen. Se frokostordningen her. Der er i kantinen opsat automater til mad, slik og nødder. Disse kan bruges hele døgnet. Af hensyn til hygiejnen i kantinen skal du sørge for, at du ikke har snavset tøj på eller med, når du befinder dig i kantinen. Hjelm må ikke bæres i kantinen. Kantinens tallerkener, glas, krus og bestik ikke må fjernes fra kantinen uden aftale med kantinens personale. Hvis en medarbejder ønsker at tage mad med ud af kantinen, skal det anrettes på engangstallerkner, som er sat frem på kantinens disk - hvor der også er film til indpakning. -Affaldssortering Alle medarbejdere skal sortere det affald der produceres i det daglige, i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ - dvs. affaldsregulativet for hhv. Glostrup, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune. Det betyder at affaldet skal sorteres i de fraktioner der er angivet på de lokalt er opstillede containere og indsamlingsbeholdere jf. de lokale retningslinier. For intern affaldshåndtering i Glostrup henvises til LAM instruks I126 Intern affaldshåndtering - Glostrup. Medarbejdere på Vestforbrænding, Glostrup må kun medbringe og aflevere privat småt brandbart inkl. dagrenovation og pap. Affaldet skal afleveres i den opstillede "Småt Brændbart" container og "Pap" container ved VEKS-bygning foran administrationsbygningen. Øvrigt privat affald skal afleveres via ordninger i egen bopælskommune. Aflevering af medarbejderes private affald på Vestforbrædnings øvrige anlæg må ske efter aftale med den driftsansvarlige leder. Affaldssortering på Vestforbrænding - klik her. Side 16 af 42

17 -Elektronisk telefonbog Hvis du har rettelser til telefonbogen på intranettet, skal du kontakte Stig Schantz eller Fanny Mogensen fra HR -Flextid Aftalen omfatter: De administrative medarbejdere med højeste arbejdstid. Arbejdstid Den officielle daglige normtid er: mandag fredag 7 timer 24 minutter (7,4) Placering og registrering af arbejdstiden Den enkelte medarbejder kan frit tilrettelægge og placere sin arbejdstid i tidsrummet kl Arbejdstid ud over nævnte tidsrum skal altid være aftalt med nærmeste leder. Medarbejderen skal sørge for den fornødne koordinering med nærmeste leder og kolleger således, at kundeorienterede funktioner er bemandet i hele kontortiden og opgaverne bliver løst til den aftalte tid. Hjemmearbejde accepteres når der tages hensyn til arbejdets udførelse, og når hensynet til arbejdspladsen tillader det. Hjemmearbejde skal aftales med nærmeste leder. For afdelinger/funktioner med faste vagter fx reception og indvejning er det nødvendigt af hensyn til kunder og kolleger, at medarbejdere og ledere aftaler arbejdstidens placering fx ved faste vagttidspunkter. Den nærmeste leder kan helt ekstraordinært i en begrænset periode sætte flex-ordningen i bero og anvende faste arbejdstider, såfremt det måtte være nødvendigt for at løse afdelingens opgaver. I sådanne tilfælde skal der indgås en aftale mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. Aftale om flextid på Vestforbrænding klik her -Læge- og tandlægebesøg Besøg hos læge og tandlæge skal så vidt muligt finde sted uden for den enkeltes normale arbejdstid. Hvis det er indenfor den normale arbejdstid må medarbejderen flekse. Ved besøg hos speciallæge eller ved akut opstået sygdom, kan der ydes tjenestefrihed, hvis besøget er af kortere varighed (mindre end 3 timer). Hvis besøget varer mere end 3 timer, betragtes det som sygefravær, og det indrapporteres i Promark. Hvis speciallægebesøg er en fast tilbagevendende aftale, skal dette foregå udenfor arbejdstiden efter aftale med lederen, ved brug af afspadsering eller flekstid efter aftale med lederen. Side 17 af 42

18 FRAVÆR OG FERIE -Ferie Dig og din lederen er sammen ansvarlige for at planlægge, hvornår du afholder ferie. Det skal altid være fastlagt på forhånd, hvornår ferien starter og slutter. Selve reglerne for ferie ligger i Aftale om ferie for personale ansat i kommuner af 2. november 2008 indgået mellem KL og KTO. Herunder beskrives kort, hvordan du optjener, afholder ferie og /eller overfører ferie. (Retningslinjer gælder dog ikke for timelønnede, lærlinge, elever og praktikanter og studerende i praktik.) Ferie afholdes i perioden 1. maj-30. april. Ferie optjenes i kalenderåret 1. januar- 31. december i det foregående år. Har du været ansat i hele optjeningsåret har du ret til at afholde 5 ugers ferie + den 6. ferieuge - i ferieåret 1. maj 30. april året efter. Alle, der har været ansat i hele optjeningsåret, skal holde ferie mindst 4 uger. Hovedferien, 3 uger skal afholdes i perioden 1. maj-30. september. For ferieåret 1. maj -30. april kan du individuelt aftale med din daglige leder, at optjente, uafviklede ferietimer ud over 4 uger overføres til det følgende ferieår. Aftalen kan omfatte såvel ét som flere på hinanden følgende ferieår, dog max. 3 år. Det betyder, at du over en periode på 3 år kan overføre 6 ugers ferie, således at du samlet kan holde op til 12 ugers ferie i et år. Den 5. ferieuge kan overføres, men skal afholdes på et nærmere aftalt tidspunkt. Den 6. ferieuge (dvs. ferietimer ud over 185 timer) kan overføres eller udbetales. Skema Aftale om overførsel af ferie klik her Den ansatte har før optjeningsåret begyndelse, mulighed for at vælge at få feriegodtgørelse med 12,45% af lønnen i optjeningsåret i stedet for løn under ferie og ferietillæg, selvom den ansatte ikke fratræder. Valget er bindende for den ansatte. Når du holder op på Vestforbrænding, får du et feriekort på en godtgørelse for optjente, men ikke afholdte ferietimer. Godtgørelse for aftalt overførte ferietimer udbetales samtidig med fratrædelsen. Retningslinjer for overførsel og afvikling af overført ferie kan opsiges med 3 måneders varsel. Side 18 af 42

19 -Erstatningsferie ved sygdom under ferie Fra 1. maj 2012 har du som ansat mulighed for at få erstatningsferie, hvis du bliver syg på din ferie. Hvad betyder dette: Du kan få erstatningsferie efter din 5. sygedag. Det vil sige, at for de første 5 sygedage er der ingen erstatningsferie. Du skal give besked til Vestforbrænding lige så snart du bliver syg. Fra denne dato går der 5 sygedage inden du får ret til erstatningsferie. Du skal skaffe en lægeerklæring som dokumentation for din sygdom. Det gælder uanset om du holder ferie i Danmark eller i udlandet. Du betaler selv for lægeerklæringen. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Stig Schantz i HR. -Særlig feriegodtgørelse Alle medarbejdere får hvert år en særlig feriegodtgørelse på 1,95 % af den ferieberettigede løn, inkl. eget bidrag til pension. Tillægget udbetales sammen med lønnen for april måned. For nogle overenskomster f.eks. 3F er der centralt aftalt en højere særlig feriegodtgørelse. -Overførsel og udbetaling af ferie Dig og din leder kan aftale, at ikke-afholdte ferietimer ud over 4 uger pr. år kan overføres til det næste ferieår. Forud for indgåelse af den skriftlige aftale om overførsel af ferie, skal lederen aktivt forholde sig til, om det er realistisk, at du overfører din ferie til et givent tidspunkt. Den underskrevne blanket skal sendes til HR senest d. 20.4, forud for det ferieår der overføres til. Ferieblanket KLIK HER Hvis du ikke ønsker at afholde 6. ferieuge, kan du få timerne udbetalt. Dette sker automatisk med lønnen i maj måned. Ønsker du at få dem overført til næste ferieår, skal samme blanket som ved ferie bruges. -Sygdom Vestforbrændings trivselspolitik skal medvirke til at sikre et trygt, sundt og sikkert arbejdsmiljø. Formålet med Vestforbrændings trivselspolitik er blandt andet at skabe synlighed, tryghed og en åben og tillidsfuld kommunikation om begrebet sygdom og om de retningslinjer, som gælder på Vestforbrænding Her følger, hvad du skal gøre i praksis, hvis du bliver syg: -Anmeldelse af sygdom Side 19 af 42

20 Hvis du bliver syg, skal du give besked til din leder eller til kontrolrummet i Glostrup så hurtigt som muligt, inden din arbejdstid begynder. Er du administrativ medarbejder skal du give besked senest kl. 9 til din leder eller, hvis denne ikke er til stede, til receptionen. Den person, der modtager din sygemelding, skal straks sende en mail til den relevante leder som taster det ind i Promark. -For sent eller manglende anmeldelse af sygdom Hvis du ikke melder dig syg, vil Vestforbrænding betragte det som ulovlig udeblivelse. -Raskmelding Når du er blevet rask, skal du så hurtigt som muligt meddele det til din leder. Når du møder på arbejdet igen, raskmeldes du automatisk når du stempler ind i Promark. -Syg mere end 30 dage refusion Hvis du er syg i mere end 30 dage, får Vestforbrænding refusion fra din hjemkommune. Derfor søger HR ved længerevarende sygdom om refusion via VIRK.dk som så fremsender et skema til dig, som du så skal udfylde og sende til din bopælskommune. Den anførte frist skal overholdes. -Sygesamtale Lederen tager stilling til, om der skal afholdes en fraværssamtale, når sygefraværet inden for det seneste år har været: Mere end 4 perioder eller 14 dage Fravær, der indikerer et bestemt mønster, eller flere fravær inden for en kort periode Når sygefraværet er af længerevarende karakter, skal der afholdes en samtale 4 uger efter 1. fraværsdag. Medarbejderen har pligt til at deltage i samtalen. Samtalen kan foregå pr. telefon, hvis medarbejderen ikke kan møde op på Vestforbrænding. Undlader medarbejderen at deltage, kan det jf. lovgivningen få ansættelsesmæssige konsekvenser. -Fastholdelsesplan Medarbejder kan når som helst anmode om en fastholdelsesplan, hvis sygefraværet forventes at overstige 8 uger. Denne plan skal være skriftlig og udarbejdes i fællesskab mellem dig og leder. Planen skal medbringes når du indkaldes til samtale i sin hjemkommune. -Mulighedserklæring Mulighedserklæringen falder i 2 dele: Del 1: Udfyldes af lederen og medarbejder i fællesskab på baggrund af en samtale. o Funktionsnedsættelse beskrives o De påvirkede jobfunktioner o Evt. skåneinitiativer som aftales mellem arbejdsgiver og medarbejder Del 2: Udfyldes af lægen på baggrund af samtale med medarbejderen o Vurdering af funktionsnedsættelser og arbejdsmuligheder. Også set ud fra det som arbejdsgiver og medarbejder har beskrevet i del 1. o Evt. egen forslag til skåneinitiativer Side 20 af 42

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009 Personalehåndbog for Vestforbrænding Side 1 af 42 Indhold - oversigt Velkommen... 5 Vores historie... 6 Vores mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling...

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 tilrettet på SAMU den 13. april. Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Rev. Juli 2016/HED 1

Rev. Juli 2016/HED 1 1 Rev. Juli 2016/HED Indhold Velkommen... 5 Vores Historie... 6 Vores Mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Åbenhed... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling... 8 Vores vision... 9

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte få helt eller delvist tjenestefri

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Personalehåndbog for ansatte på Skagen Skipperskole A-Å Personalehåndbog - praktiske oplysninger Denne A-Å Personalehåndbog udgør således - sammen med Skagen Skipperskoles

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads Velkommen til Kasperskolen din nye arbejdsplads August 2014 I denne lille folder, kan du få svar på nogle af de mange spørgsmål der dukker op, når man starter på et nyt job. Den komplette personalehåndbog

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser Velkommen SSH-elev Denne folder er lavet i samarbejde med HR, IT og Digitaliserings- Sektoren og uddannelsesgruppen i Ældre & Sundhed HR, IT og Digitaliserings-Sektoren arbejder med alt omkring løn- og

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12 1 Indhold INDLEDNING... 4 Overordnede rammer for WEBTAS... 4 Hvad er WEBTAS?... 4 Ansvar og roller:... 4 SOM BRUGER:... 5 SOM GODKENDER OG STEDFORTRÆDER FOR BRUGER:... 7 ARBEJDSTID... 8 FLEX... 10 FLEX

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere