Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009"

Transkript

1 Personalehåndbog for Vestforbrænding Side 1 af 42

2 Indhold - oversigt Velkommen... 5 Vores historie... 6 Vores mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling... 8 Vores vision... 9 Vores organisation... 9 Organisationsdiagram Trivselspolitik Ny medarbejder Nøgler Ophold Parkering Badeforhold Arbejdstøj Skærm- og sikkerhedsbriller Arbejdstid Julefrokost - registrering i Promark Klunsning Lønudbetaling Tavshedspligt Telefontid Tjenestested Personaleblad Kantine Affaldssortering Elektronisk telefonbog Flextid Læge- og tandlægebesøg Besøg hos læge og tandlæge skal så vidt muligt finde sted uden for den enkeltes normale arbejdstid. Hvis det er indenfor den normale arbejdstid må medarbejderen flekse. Ved besøg hos speciallæge eller ved akut opstået sygdom, kan der ydes tjenestefrihed, hvis besøget er af kortere varighed (mindre end 3 timer) Hvis besøget varer mere end 3 timer, betragtes det som sygefravær, og det indrapporteres i Promark Hvis speciallægebesøg er en fast tilbagevendende aftale, skal dette foregå udenfor arbejdstiden efter aftale med lederen, ved brug af afspadsering eller flekstid efter aftale med lederen Fravær og ferie Ferie Erstatningsferie ved sygdom under ferie Særlig feriegodtgørelse Overførsel og udbetaling af ferie Sygdom Side 2 af 42

3 -Anmeldelse af sygdom For sent eller manglende anmeldelse af sygdom Raskmelding Syg mere end 30 dage refusion Sygesamtale Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Deltidssyge medarbejdere Medarbejders manglende deltagelse i kommunens opfølgning Fraværssamtale Barns første sygedage Omsorgsdage Barsel Tjenestefri, mærkedage og jubilæum Tjenestefrihed med løn og 40 års Jubilæum Arbejdsskader Arbejdsskader/-ulykker Forsikringsforhold for medarbejdere på VF Arbejdsulykker på arbejdsstedet Særligt vedr. skade på briller Særligt vedr. skade på tænder Særligt vedr. skade på egen computer Særligt vedr. skade på eget tøj Ulykke i forbindelse med kørsel i bil mv Ulykker i forbindelse med rejser Hvis jeg forvolder skade, når jeg arbejder for Vestforbrænding Ulykker i forbindelse med privat ærinde i arbejdstiden Tyveri af personlige ejendele i arbejdstiden Ulykker eller skader i forbindelse med deltagelse i julefrokost, samarbejdsøvelser eller lignende arrangementer Sikkerhed Adgangskort til eksterne på Vestforbrænding Beredsskabsplan Sikkerhedsforanstaltninger Organisationer/udvalg Samarbejdsudvalg (SU) Arbejdsmiljøudvalg (AM-U) Arbejdsmiljøsorganisation (AM-O) Personaletilbud Idrætsforening Motionsrum Feriepulje Personaleforening Kunstklub Udlån Frokostordning Take away Massage Side 3 af 42

4 -Psykologordning Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Seniorordning Seniordage Arbejdspladsvurdering Lean Ansættelse af familiemedlemmer Honorering når medarbejdere holder foredrag eller lign Retningslinier ved deltagelse i kurser, møder m.m Retningslinjerne omfatter Retningslinjernes omfang Deltagelse i interne møder Deltagelse i eksterne møder Deltagelse i kurser, seminarer/konferencer og/eller studieture Transportgodtgørelse gælder alle ansatte Anbefaling og oplysning om ansættelse Diæter Retningslinier for privat brug af arbejdsmobiltelefon Beskatning af personalegoder Sponsorbilletter Retningslinier for tjek af kørekort Side 4 af 42

5 VELKOMMEN Et velkomstord fra den administrerende direktør: Kære nye kollega! Først og fremmest vil jeg gerne byde dig velkommen hos Vestforbrænding. Vi er glade for, at du har valgt at arbejde sammen med os og vil gøre alt, hvad vi kan for, at du kommer til at føle dig godt tilpas hos os, for at understøtte dig i din udvikling, og for at din succes hos os kan blive en del af Vestforbrændings succes. Vi har udviklet denne personalehåndbog, fordi vi fandt, at det ville være praktisk for alle nok især nyansatte men også gamle medarbejdere og ledere at have en fælles referenceramme for de retningslinjer, der gælder hos os. Alle medarbejdere opfordres til at sætte spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden og relevansen af virksomhedens skrevne og udskrevne regler. Ingen procedure eller handlemåde kan forklares med: Sådan har vi altid gjort. Jeg håber, at du får glæde og gavn af personalehåndbogen. Som led i dit ansættelsesforhold er du forpligtet til løbende at gøre dig bekendt og nøje følge indholdet af den senest opdaterede version af personalehåndbogen, der indeholder såvel rettigheder som pligter for dig. Da ændringer kan forekomme, skal jeg for god ordens skyld understrege, at det er intranet-versionen, der til enhver tid er gældende. Velkommen til Vestforbrænding Ivar Green-Paulsen Direktør Side 5 af 42

6 VORES HISTORIE Området Ejby Mose blev fra ca uofficielt brugt som losseplads, hvilket blev officielt fra en gang i 1940 erne, hvor Glostrup Kommune eksproprierede området og anlagde en losseplads i den nordlige del. Vestforbrænding (og Amagerforbrænding) blev besluttet og bygget i 1960 erne, og Vestforbrænding kunne tage 3 forbrændingsovne i drift den 28. oktober 1970, som altså er Vestforbrændings fødselsdag. Man havde regnet med, at byggeriet ville koste millioner kroner, men den endelig regning kom til at lyde på 150 millioner! Der blev produceret fjernvarme fra begyndelsen, og slaggen fra forbrændingen blev brugt blandt andet til voldene omkring anlægget. Men der ligger også store mængder slagge fra Vestforbrænding i Vestskoven. Allerede i 1972 var der for meget affald. Man besluttede at få en 4. ovn, hvilket der allerede var beregnet plads til fra starten denne 4. ovn blev sat i drift i I 1981 åbnede Danmarks første genbrugsstation, der skulle fremme genanvendelsen og sikre, at kun forbrændingsegnet materiale gik til forbrænding på Vestforbrænding I 1990 blev Affaldsvarmeværket i Taastrup sat i drift i affaldsselskabet VEGA (som siden fusionerede med Vestforbrænding). 1993: Nymølle kompostcenter etableres med Vestforbrænding som medejer. 1999: Vestforbrænding tager Anlæg 5 i brug og begynder dermed også at producere el. 2001: Anlæg for dioxinrensning og afsvovling på de gamle anlæg 1-4 bliver sat i drift. Endvidere blev der etableret rensning for NOx (kvælstofilter). 2003: De 4 tidligere aftalekommuner Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Ishøj og Skævinge blev optaget som interessenter, og Vestforbrænding fusionerede med VEGA, hvis ejerkommuner Albertslund, Høje-Taastrup og Vallensbæk dermed indgik i interessentskabet. Miljøledelsessystemet (LAM) på anlægget i Glostrup bliver miljøcertificeret efter ISO standarden (anlægget i Taastrup blev miljøcertificeret i 1999). Arbejdet med dette begyndte i 2001, og dette har sat yderligere fokus på miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og kvalitet. 2004: Skibby Kommune og de 7 ejerkommuner af affaldsselskabet AFAV (Frederikssund, Helsinge, Hundested, Jægerspris, Slangerup, Stenløse, Ølstykke) optages i Vestforbrænding. Op gennem 2000-årene har Vestforbrænding fået arbejdet med at administrere og bemande flere kommunale genbrugsstationer i oplandet. I 2012 er det i Ballerup, Helsinge Høje-Taastrup, Stenløse, Ledøje-Smørum og Ølstykke. 2005: Kronprins Frederik indvier Anlæg 6 og gennem året når Vestforbrænding at sætte rekord i affaldsforbrænding med i alt tons ( i Glostrup og tons på anlægget i Taastrup, der lukkes ned i maj). 2006: Fra 1. januar nedlægges selskabet MOFA I/S (Modtagestation for farligt affald), og Vestforbrænding får opgaverne med farligt affald i Birkerød, Farum, Frederikssund, Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Helsinge, Hillerød, Hundested, Jægerspris, Skibby, Skævinge, Slangerup, Stenløse og Ølstykke Kommuner. 2008: Rudersdal Kommune (tidligere Birkerød) træder ud af Vestforbrænding. Side 6 af 42

7 Vestforbrændings anlæg i Glostrup har en samlet forbrændingskapacitet på tons. Vestforbrænding har gennem årene fået stadig flere serviceopgaver for kommunerne. Det er f.eks. fællesordninger, rådgivning og vejledning om genanvendelse og affaldshåndtering, kampagner, genbrugspladser mv. Vestforbrænding har 300 ansatte (juli 2009). Side 7 af 42

8 VORES MISSION Vestforbrændings mission er at bistå kommunerne i at løse affaldsopgaver. Vestforbrænding dækker et bredt spektrum: Genbrug Forbrænding Røggasrensning Energiproduktion Deponi Restprodukter Forskning og udvikling Koordinering Affaldsadministration VORES VÆRDIER Vestforbrænding har fastlagt et værdigrundlag, som ligger til grund for måden, vi arbejder på, og hvordan vi behandler hinanden. Det er Vestforbrændings ledelses opfattelse, at gode resultater bedst opnås gennem kvalificerede og engagerede medarbejdere. Vestforbrændings værdigrundlag bygger således på følgende værdier: Samarbejde Vi samarbejder for at sikre de bedste løsninger og afsætter de nødvendige ressourcer hertil. Samarbejde giver mulighed for indflydelse og vidensdeling. Åbenhed Vi taler åbent sammen på en ærlig og ligeværdig måde med respekt for og tillid til hinanden og accept af hinandens forskelligheder. Resultatorientering Vi opstiller klare mål med angivelse af succeskriterier, lever op til de aftalte mål og synliggør resultaterne. Ansvar Vi påtager os ejerskab og engagement for at nå virksomhedens mål. Vi er bevidste om egne roller og evner og deltager aktivt i beslutningsprocesserne. Udvikling Vi udvikler virksomheden, dens ledere og medarbejdere, så vi dels lever op til fremtidens krav, dels påvirker udviklingen og samtidig er en attraktiv arbejdsplads. Den enkelte leder og dennes leder bliver evalueret, hvorved vi kan udvikle lederskabet og styringen, således at værdigrundlaget bliver en integreret del af vores hverdag. Side 8 af 42

9 VORES VISION At være Danmarks førende på affaldsområdet med samlet ekspertise om affald, affaldsbehandling + økonomi, deponi, genbrug og miljø. VORES ORGANISATION Vestforbrænding er en fælleskommunal miljø- og servicevirksomhed, som er ejet af 19 interessentkommuner. Vestforbrænding har ca. 300 medarbejdere. Den øverste myndighed er generalforsamlingen, der samles en gang om året. Vestforbrænding ledes af en bestyrelse, som består af et medlem fra hver interessentkommune og samles 6 gange om året. Oversigt over Vestforbrændings bestyrelse 1. januar december 2013: Ove E. Dalsgaard, formand, Ballerup Hans Toft, næstformand, Gentofte Steen Christiansen, Albertslund Franz Hansen, Brøndby Jens Jørgen Nygaard, Egedal Ole Find Jensen, Frederikssund Ole Bondo Christensen, Furesø Karin Søjberg Holst, Gladsaxe John Engelhardt, Glostrup Jannich Petersen, Gribskov Helge Friis, Halsnæs Thomas Gyldal Petersen, Herlev Tue Tortzen, Hillerød Michael Ziegler, Høje-Taastrup Ole Bjørstorp, Ishøj Mogens Lønborg, København Paul Knudsen, Lyngby-Taarbæk Erik Nielsen, Rødovre Henrik Rasmussen, Vallensbæk Erling O. Larsen, medarbejderrepræsentant Link til bestyrelsen Direktør Ivar Green-Paulsen står for den daglige ledelse. Side 9 af 42

10 ORGANISATIONSDIAGRAM Pr. 1. februar 2011 Link til organisationsplan Side 10 af 42

11 TRIVSELSPOLITIK Trivselspolitik er Vestforbrændings personalepolitik Retningslinier: for rusmidler for ansættelse og afskedigelse for fravær for seniorer mod stress mod mobning Side 11 af 42

12 NY MEDARBEJDER -Nøgler Nye medarbejdere modtager nøgler og Thorbrik den første dag efter tiltrædelsen og skal kvittere for det. Den nye medarbejder skal henvende sig til HR den første dag for at blive oprettet i Promark. Har du problemer med Thorbrikken, skal du henvende dig i receptionen eller i Bygningsservice. Har du problemer uden for åbningstiden med at komme ind på Vestforbrændings område, kan du kontakte vagtchefen i Kontrolrummet ved samtaleanlægget ved indgangsporten. Hvis du har brug for et garderobeskab, vil du få nøgle udleveret af vedligeholdsafdelingen, lageret. Den sidste medarbejder, der forlader et arbejdssted skal sørge for, at kaffemaskiner og lyset er slukket, låse døren og sætte alarmen til. -Ophold Når du opholder dig på Vestforbrænding i Glostrup skal du HUSKE og brikke (Thorbrikken) dig ind/ud også hvis du går over i et andet område på Vestforbrænding. Dette er af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis porten er lukket, når du forlader Vestforbrænding, kan du åbne porten med din nøgle. -Parkering Medarbejdere må kun stille deres biler på Vestforbrændings parkeringspladser. Vestforbrænding har ingen erstatningspligt i forhold til evt. tyveri og beskadigelse af biler/cykler på Vestforbrændings parkeringsplads og cykelskur - undtaget naturligvis, hvis Vestforbrændings egne køretøjer skulle forårsage skader. -Badeforhold Når du arbejder på Vestforbrænding kan du komme i kontakt med sundhedsskadelige mikroorganismer. Så en god personlig hygiejne er påkrævet. Alle bør vaske hænder grundigt og evt. skifte arbejdstøj, før de spiser. Medarbejderne i affaldsmodtagelsen får udleveret arbejdstøj, som de skal skifte til inden de går til frokost. Det er naturligt at tage et bad, når man skifter fra arbejdstøj til privat tøj. DU MÅ IKKE beholde arbejdstøjet på, når du tager hjem du skal ikke tage de sundhedsskadelige mikroorganismer med hjem til familien. I Glostrup er der baderum på 2. sal på Kanalgangen. Det er ikke tilladt at opholde sig i omklædnings-/baderummene i arbejdstiden. Der må ikke medtages og opbevares alkohol eller flasker i øvrigt i baderummene. Side 12 af 42

13 -Arbejdstøj Du får arbejdstøj fra Vestforbrænding, hvis du er beskæftiget i et område, hvor arbejdstøj er nødvendigt. Arbejdstøjet bliver vasket af et vaskeri, nogle steder findes der vaskemaskiner i afdelingerne. Medarbejderne i Anlæg Nord og Anlæg Syd vasker selv deres arbejdstøj. Der er vaskemaskiner på de enkelte Genbrugsstationer. I Anlæg Frederikssund for medarbejderne vasket deres arbejdstøj. Tøjet er Vestforbrændings ejendom og må principielt ikke bruges uden for arbejdstiden. Tøjet skal afleveres ved fratræden. Arbejdstøjet bliver udleveret på Lageret, hvor du også får håndklæde og sæbe samt et skab med lås, hvor du skal opbevare tøj og håndklæder. Medarbejdere på Genbrugsstadionerne får du udleveret ovennævnte hos driftslederen. Du skal bruge hjelm og sikkerhedssko, hvor det er påbudt ved skiltning. Hvis du arbejder i et område, hvor hjelm og/eller sikkerhedssko er påbudt, får du udleveret hjelm og sikkerhedssko. Sker der skade på dit privattøj, er du ikke dækket af forsikringen, hvis du har fået udleveret arbejdstøj. -Skærm- og sikkerhedsbriller Hvis du arbejder ved en computerskærm, og har eventuelle synsproblemer i forbindelse med arbejdet, har du måske behov for skærmbriller. Du får lavet en synstest og viser testen et behov for specielle briller, og dine eventuelle egne briller ikke kan anvendes, tilbyder Vestforbrænding skærmbriller uden udgift for dig. Du har ret til en ny synstest med jævne mellemrum. Henvend dig hos HR, hvis du ønsker en test. Det kan også være indretningen af din arbejdsplads, som er årsagen til dit problem. Derfor bør du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant. Han/hun vil gennemgå arbejdspladsen sammen med dig med hensyn til indstilling af stol, bord, skærm og belysning. Har du behov for skærmbriller, eller er du i tvivl, skal du henvende dig til HR. Du tilbydes sikkerhedsbriller, hvis du skal arbejde i områder, hvor det er påbudt at bruge sikkehedsbriller og hvor der skønnes behov for det. Har du behov for sikkerhedsbriller, eller er du i tvivl, skal du henvende dig til HR. Der er også mulighed for at få sikkerhedsbriller med styrke. -Arbejdstid På Vestforbrænding registreres arbejdstid og fravær i Promark, som er et vagt- og tidsregistreringssystem. Nye medarbejdere bliver introduceret til systemet af deres leder. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte er 37 timer. Mødetidspunkt varierer fra afdeling til afdeling afhængig af opgaverne. -Julefrokost - registrering i Promark Side 13 af 42

14 Vestforbrændings årlige julefrokost starter fredag kl. 13, hvor de fleste medarbejdere stadig er på arbejde. Det betyder, at deltagerne har tjenestefri til at deltage i festlighederne fra kl. 13 og frem til normal tjenestetids ophør. De medarbejdere, der er på arbejde og som deltager i julefrokosten, logger ud af Promark med årsagen Fri m/løn (personalepolitik) inden de går til julefrokost. -Klunsning Klunsning er forbudt. Det gælder både på genbrugsstationerne, hvor affaldet tilhører ordningen (altså borgerne) og fra Vestforbrændings egne affaldscontainerne. Overtrædelse kan uden varsel medføre bortvisning/fyring fra Vestforbrænding. -Lønudbetaling I dit ansættelsesbrev er der en internetadresse, hvor du kan hente et oplysningsskema. Dette skal du udfylde og sende elektronisk til HR. Lønnen sættes ind på den enkeltes NEM-konto. Skatteoplysninger får HR automatisk. Hvis du senere ændrer adresse, skal du meddele det til HR. Lønningsdag er den sidste hverdag i måneden. Forud for hver lønudbetaling får du tilsendt en lønspecifikation via E-BOKS. Oplysningssedlen til brug ved udfyldelse af din selvangivelse, skal du selv hente på -Tavshedspligt Tavshedspligt betyder, at der kan være ting / oplysninger omkring ens arbejde, som man ikke må tale med andre om i få tilfælde kan det også gælde i forhold til kolleger. Alle offentligt ansatte (herunder ansatte på Vestforbrænding) har tavshedspligt i henhold til straffelovens 152 og forvaltningslovens 27. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsens ophør. Oplysninger, der er betegnet som fortrolige Ikke offentliggjorte oplysninger om Vestforbrændings økonomi Oplysninger om enkeltpersoners personlige forhold (fx kollegers helbred og privatliv) Oplysninger om drifts- eller forretningsforhold, der er væsentlige for Vestforbrænding Straffeloven forbyder alle at videregive fortrolige oplysninger. Tavshedspligten kan også overtrædes ved passivitet, f.eks. ved at lade fortrolige dokumenter ligge fremme på en uforsvarlig måde hvis man udnytter fortrolige oplysninger, således at man selv får en fordel af det. I henhold til straffeloven er der enkelte tilfælde, hvor tavshedspligten ikke gælder. Det er f.eks. hvis en person er forpligtet til at videregive oplysninger om strafbare handlinger, der skal meldes til politiet Side 14 af 42

15 en person varetager åbenbar almen interesse eller egne eller andres tarv. Fortrolige oplysninger kan ligeledes udveksles internt i en gruppe, der samlet har tavshedspligt udadtil. Nogle eksempler hvor tavshedspligten under alle omstændigheder skal overholdes: oplysninger om, hvem der søger og er til ansættelsessamtale ved ledige jobs oplysninger om, hvem der er ansat eller afskediget, indtil det officielt er meldt ud fra ledelsen oplysninger om forretningsforhold hos eksterne entreprenører, der udfører eller har udført opgaver for Vestforbrænding. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en oplysning er omfattet af tavshedspligten, bør du spørge sin leder. -Telefontid Vestforbrændings telefon er åben mandag-torsdag kl og fredag kl Uden for telefontiden kan kontrolrummet i Glostrup kontaktes på tlf Vestforbrændings telefonnr. er Vestforbrændings fax nr. er Vestforbrændings mailadresse er -Tjenestested Vestforbrænding har afdelinger og funktioner på flere forskellige adresser. Den enkelte medarbejder må derfor være indstillet på at udføre opgaver på alle adresser. For at kunne leve op til Vestforbrændings vision om at være Danmarks førende på affaldsområdet må alle medarbejdere være forberedt på, at opgaverne ændrer sig i takt med Vestforbrændings udvikling og tilpasning til samfundets krav og forventninger til affaldssektoren. Det betyder, at medarbejderne kan få ændrede opgaver eller overføres til andre funktioner, herunder at tjenestestedet kan ændres. Ændringen kan være af midlertidig eller permanent karakter. Forud for en beslutning om ændrede opgaver eller tjenestested vil der som oftest blive foretaget en individuel vurdering i forhold til den enkelte medarbejders hidtidige stilling og kompetencer. Der vil ligeledes være en drøftelse med medarbejderen, tillidsrepræsentanten og lederen. Det er Vestforbrændings hensigt, at der i ovenstående situationer opnås enighed om ændringen. Såfremt enighed ikke opnås, kan Vestforbrænding varsle ændringen med den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel. I forbindelse med organisationsændringer må medarbejderne være forberedt på, at ændring i opgavesammensætningen og/eller ændret tjenestested kan finde sted efter en orientering af samarbejdsudvalget. -Personaleblad Side 15 af 42

16 Vestforbrændings personaleblad hedder BrændPunktet. Du får dit eget eksemplar i din postbakke eller hvor det er aftalt. Stillingsopslag (både interne og eksterne) kommer op på opslagstavlen i kantinen samt på intranet/www.vestfor.dk, ligesom de ligger på intranettet. Vestforbrænding laver en hel del publikationer, som du kan få af din leder eller se på -Kantine De nærmere bestemmelser om frokostpause er indeholdt i din overenskomst. I Glostrup ligger kantinen i administrationsbygningen. Her kan du købe mad og spise din frokost. Kantinen har følgende åbningstider: Kl Kl for morgenmadsbuffet for køb af smørrebrød/buffet, salat og lun ret I kantinen kan du ikke betale med kontanter. Du får et betalingskort eller en betalingsbrik i kantinen på din første arbejdsdag. Herpå kan du indsætte penge til at købe for i kantinen. Der er også en frokostordning, hvor betalingen bliver trukket over lønnen. Se frokostordningen her. Der er i kantinen opsat automater til mad, slik og nødder. Disse kan bruges hele døgnet. Af hensyn til hygiejnen i kantinen skal du sørge for, at du ikke har snavset tøj på eller med, når du befinder dig i kantinen. Hjelm må ikke bæres i kantinen. Kantinens tallerkener, glas, krus og bestik ikke må fjernes fra kantinen uden aftale med kantinens personale. Hvis en medarbejder ønsker at tage mad med ud af kantinen, skal det anrettes på engangstallerkner, som er sat frem på kantinens disk - hvor der også er film til indpakning. -Affaldssortering Alle medarbejdere skal sortere det affald der produceres i det daglige, i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ - dvs. affaldsregulativet for hhv. Glostrup, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune. Det betyder at affaldet skal sorteres i de fraktioner der er angivet på de lokalt er opstillede containere og indsamlingsbeholdere jf. de lokale retningslinier. For intern affaldshåndtering i Glostrup henvises til LAM instruks I126 Intern affaldshåndtering - Glostrup. Medarbejdere på Vestforbrænding, Glostrup må kun medbringe og aflevere privat småt brandbart inkl. dagrenovation og pap. Affaldet skal afleveres i den opstillede "Småt Brændbart" container og "Pap" container ved VEKS-bygning foran administrationsbygningen. Øvrigt privat affald skal afleveres via ordninger i egen bopælskommune. Aflevering af medarbejderes private affald på Vestforbrædnings øvrige anlæg må ske efter aftale med den driftsansvarlige leder. Affaldssortering på Vestforbrænding - klik her. Side 16 af 42

17 -Elektronisk telefonbog Hvis du har rettelser til telefonbogen på intranettet, skal du kontakte Stig Schantz eller Fanny Mogensen fra HR -Flextid Aftalen omfatter: De administrative medarbejdere med højeste arbejdstid. Arbejdstid Den officielle daglige normtid er: mandag fredag 7 timer 24 minutter (7,4) Placering og registrering af arbejdstiden Den enkelte medarbejder kan frit tilrettelægge og placere sin arbejdstid i tidsrummet kl Arbejdstid ud over nævnte tidsrum skal altid være aftalt med nærmeste leder. Medarbejderen skal sørge for den fornødne koordinering med nærmeste leder og kolleger således, at kundeorienterede funktioner er bemandet i hele kontortiden og opgaverne bliver løst til den aftalte tid. Hjemmearbejde accepteres når der tages hensyn til arbejdets udførelse, og når hensynet til arbejdspladsen tillader det. Hjemmearbejde skal aftales med nærmeste leder. For afdelinger/funktioner med faste vagter fx reception og indvejning er det nødvendigt af hensyn til kunder og kolleger, at medarbejdere og ledere aftaler arbejdstidens placering fx ved faste vagttidspunkter. Den nærmeste leder kan helt ekstraordinært i en begrænset periode sætte flex-ordningen i bero og anvende faste arbejdstider, såfremt det måtte være nødvendigt for at løse afdelingens opgaver. I sådanne tilfælde skal der indgås en aftale mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. Aftale om flextid på Vestforbrænding klik her -Læge- og tandlægebesøg Besøg hos læge og tandlæge skal så vidt muligt finde sted uden for den enkeltes normale arbejdstid. Hvis det er indenfor den normale arbejdstid må medarbejderen flekse. Ved besøg hos speciallæge eller ved akut opstået sygdom, kan der ydes tjenestefrihed, hvis besøget er af kortere varighed (mindre end 3 timer). Hvis besøget varer mere end 3 timer, betragtes det som sygefravær, og det indrapporteres i Promark. Hvis speciallægebesøg er en fast tilbagevendende aftale, skal dette foregå udenfor arbejdstiden efter aftale med lederen, ved brug af afspadsering eller flekstid efter aftale med lederen. Side 17 af 42

18 FRAVÆR OG FERIE -Ferie Dig og din lederen er sammen ansvarlige for at planlægge, hvornår du afholder ferie. Det skal altid være fastlagt på forhånd, hvornår ferien starter og slutter. Selve reglerne for ferie ligger i Aftale om ferie for personale ansat i kommuner af 2. november 2008 indgået mellem KL og KTO. Herunder beskrives kort, hvordan du optjener, afholder ferie og /eller overfører ferie. (Retningslinjer gælder dog ikke for timelønnede, lærlinge, elever og praktikanter og studerende i praktik.) Ferie afholdes i perioden 1. maj-30. april. Ferie optjenes i kalenderåret 1. januar- 31. december i det foregående år. Har du været ansat i hele optjeningsåret har du ret til at afholde 5 ugers ferie + den 6. ferieuge - i ferieåret 1. maj 30. april året efter. Alle, der har været ansat i hele optjeningsåret, skal holde ferie mindst 4 uger. Hovedferien, 3 uger skal afholdes i perioden 1. maj-30. september. For ferieåret 1. maj -30. april kan du individuelt aftale med din daglige leder, at optjente, uafviklede ferietimer ud over 4 uger overføres til det følgende ferieår. Aftalen kan omfatte såvel ét som flere på hinanden følgende ferieår, dog max. 3 år. Det betyder, at du over en periode på 3 år kan overføre 6 ugers ferie, således at du samlet kan holde op til 12 ugers ferie i et år. Den 5. ferieuge kan overføres, men skal afholdes på et nærmere aftalt tidspunkt. Den 6. ferieuge (dvs. ferietimer ud over 185 timer) kan overføres eller udbetales. Skema Aftale om overførsel af ferie klik her Den ansatte har før optjeningsåret begyndelse, mulighed for at vælge at få feriegodtgørelse med 12,45% af lønnen i optjeningsåret i stedet for løn under ferie og ferietillæg, selvom den ansatte ikke fratræder. Valget er bindende for den ansatte. Når du holder op på Vestforbrænding, får du et feriekort på en godtgørelse for optjente, men ikke afholdte ferietimer. Godtgørelse for aftalt overførte ferietimer udbetales samtidig med fratrædelsen. Retningslinjer for overførsel og afvikling af overført ferie kan opsiges med 3 måneders varsel. Side 18 af 42

19 -Erstatningsferie ved sygdom under ferie Fra 1. maj 2012 har du som ansat mulighed for at få erstatningsferie, hvis du bliver syg på din ferie. Hvad betyder dette: Du kan få erstatningsferie efter din 5. sygedag. Det vil sige, at for de første 5 sygedage er der ingen erstatningsferie. Du skal give besked til Vestforbrænding lige så snart du bliver syg. Fra denne dato går der 5 sygedage inden du får ret til erstatningsferie. Du skal skaffe en lægeerklæring som dokumentation for din sygdom. Det gælder uanset om du holder ferie i Danmark eller i udlandet. Du betaler selv for lægeerklæringen. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Stig Schantz i HR. -Særlig feriegodtgørelse Alle medarbejdere får hvert år en særlig feriegodtgørelse på 1,95 % af den ferieberettigede løn, inkl. eget bidrag til pension. Tillægget udbetales sammen med lønnen for april måned. For nogle overenskomster f.eks. 3F er der centralt aftalt en højere særlig feriegodtgørelse. -Overførsel og udbetaling af ferie Dig og din leder kan aftale, at ikke-afholdte ferietimer ud over 4 uger pr. år kan overføres til det næste ferieår. Forud for indgåelse af den skriftlige aftale om overførsel af ferie, skal lederen aktivt forholde sig til, om det er realistisk, at du overfører din ferie til et givent tidspunkt. Den underskrevne blanket skal sendes til HR senest d. 20.4, forud for det ferieår der overføres til. Ferieblanket KLIK HER Hvis du ikke ønsker at afholde 6. ferieuge, kan du få timerne udbetalt. Dette sker automatisk med lønnen i maj måned. Ønsker du at få dem overført til næste ferieår, skal samme blanket som ved ferie bruges. -Sygdom Vestforbrændings trivselspolitik skal medvirke til at sikre et trygt, sundt og sikkert arbejdsmiljø. Formålet med Vestforbrændings trivselspolitik er blandt andet at skabe synlighed, tryghed og en åben og tillidsfuld kommunikation om begrebet sygdom og om de retningslinjer, som gælder på Vestforbrænding Her følger, hvad du skal gøre i praksis, hvis du bliver syg: -Anmeldelse af sygdom Side 19 af 42

20 Hvis du bliver syg, skal du give besked til din leder eller til kontrolrummet i Glostrup så hurtigt som muligt, inden din arbejdstid begynder. Er du administrativ medarbejder skal du give besked senest kl. 9 til din leder eller, hvis denne ikke er til stede, til receptionen. Den person, der modtager din sygemelding, skal straks sende en mail til den relevante leder som taster det ind i Promark. -For sent eller manglende anmeldelse af sygdom Hvis du ikke melder dig syg, vil Vestforbrænding betragte det som ulovlig udeblivelse. -Raskmelding Når du er blevet rask, skal du så hurtigt som muligt meddele det til din leder. Når du møder på arbejdet igen, raskmeldes du automatisk når du stempler ind i Promark. -Syg mere end 30 dage refusion Hvis du er syg i mere end 30 dage, får Vestforbrænding refusion fra din hjemkommune. Derfor søger HR ved længerevarende sygdom om refusion via VIRK.dk som så fremsender et skema til dig, som du så skal udfylde og sende til din bopælskommune. Den anførte frist skal overholdes. -Sygesamtale Lederen tager stilling til, om der skal afholdes en fraværssamtale, når sygefraværet inden for det seneste år har været: Mere end 4 perioder eller 14 dage Fravær, der indikerer et bestemt mønster, eller flere fravær inden for en kort periode Når sygefraværet er af længerevarende karakter, skal der afholdes en samtale 4 uger efter 1. fraværsdag. Medarbejderen har pligt til at deltage i samtalen. Samtalen kan foregå pr. telefon, hvis medarbejderen ikke kan møde op på Vestforbrænding. Undlader medarbejderen at deltage, kan det jf. lovgivningen få ansættelsesmæssige konsekvenser. -Fastholdelsesplan Medarbejder kan når som helst anmode om en fastholdelsesplan, hvis sygefraværet forventes at overstige 8 uger. Denne plan skal være skriftlig og udarbejdes i fællesskab mellem dig og leder. Planen skal medbringes når du indkaldes til samtale i sin hjemkommune. -Mulighedserklæring Mulighedserklæringen falder i 2 dele: Del 1: Udfyldes af lederen og medarbejder i fællesskab på baggrund af en samtale. o Funktionsnedsættelse beskrives o De påvirkede jobfunktioner o Evt. skåneinitiativer som aftales mellem arbejdsgiver og medarbejder Del 2: Udfyldes af lægen på baggrund af samtale med medarbejderen o Vurdering af funktionsnedsættelser og arbejdsmuligheder. Også set ud fra det som arbejdsgiver og medarbejder har beskrevet i del 1. o Evt. egen forslag til skåneinitiativer Side 20 af 42

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Løn - og arbejdsvilkår

Løn - og arbejdsvilkår Løn - og arbejdsvilkår Jubilæumsregler ved 25, 40 og 50 års ansættelse Jubilæumsregler gældende fra 1. januar 2007 Hillerød Kommune markerer medarbejdernes 25, 40 og 50 års ansættelsesjubilæum efter nedenstående

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus PERSONALEHÅNDBOGEN for ansatte i Boligselskabernes Hus 1 Velkommen! Kære medarbejder Velkommen til Boligselskabernes Hus. Dette er Boligselskabernes Hus personalehåndbog fra A - Å. I den kan du finde

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10:

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Kapitel 3 Personale Indeksnr. 300 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Overordnet beskrivelse Tjenestemænd, reglements- og funktionæransatte

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for skoleelever ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere