STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER"

Transkript

1 STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den PS/gs Sag nr.: TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET København K Udført maj 2004 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o hr. Poul Poulin Kattesundet 14 A København K Udført af: STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Lyngbyvej 343 A 2820 Gentofte udskrevet :37:25 LYNGBYVEJ 343 A * 2820 GENTOFTE * TLF * FAX * * CVR - nr

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:...5 Generelt...5 TILSTANDSVURDERING...5 Forhuset...5 Facaden mod gaden...5 Tagflade mod gaden på forhuset...7 Port i forhus...8 Facade mod gård 1 på forhuset...9 Taget mod gård 1 på forhuset...10 Facade mod gård 1 på sidefløjen til forhuset...12 Taget mod gård 1 på sidefløj til forhuset...13 Gavl mod syd på sidefløjen til forhuset...15 Tagfladen mod syd på sidefløjen til forhuset...16 Gavl mod øst på forhuset og bagfacade på sidefløjen til forhuset...17 Sidebygning mod øst...20 Facade mod vest i gård Tagfladen mod vest i gård 1 på sidebygning mod øst...21 Facade mod vest i gård 2 på sidebygning mod øst...24 Tagfladen mod vest i gård 2 på sidebygning mod øst...25 Gavl mod nord på sidebygning mod øst...26 Facade mod øst på sidebygning mod øst...28 Tagfladen mod øst på sidebygning mod øst...30 Gavl mod syd på sidebygning mod øst...32 Mellembygning...33 Facade mod nord...33 Tagflade mod nord på mellembygning...35 Facade mod syd på mellembygning...36 Tagflade mod syd på mellembygning...38 Port i mellembygning...39 Baghus...42 Facaden mod nord...42 Tagflade mod nord på baghuset...43 Gavl mod øst på baghuset...45 Bagfacade mod syd på baghuset...46 Sidebygning mod vest...46 Facaden mod øst i gård 2 på sidebygning mod vest...46 Taget mod øst på sidebygning mod vest...47 Hegnsmur og halvtag mod nabo i gård Opgang 14 A...49 Køkkentrappen til nr. 14 A...50 Opgang 14 B...52 Opgang 14 C...53 Opgang 14E...54 VEDLIGEHOLDSARBEJDER Forhuset...56 Facade mod gaden på forhuset...56 Facade mod gård 1 på forhuset...56 Facade mod gård 1 på sidefløj til forhuset...56 Gavl mod syd på sidefløjen til forhuset...56 Gavl mod øst på forhuset og bagfacade på sidefløjen til forhuset...57 Sidebygning mod øst...57 Facade mod vest i gård 1 på sidebygning mod øst...57 Tagflade mod vest i gård 1 på sidebygning mod øst...57 Facade mod vest i gård 2 på sidebygning mod øst...57 Tagflade mod vest i gård 2 på sidebygning mod øst...58 Gavl mod nord på sidebygning mod øst...58 Facade mod øst på sidebygning mod øst...58 Tagfladen mod øst på sidebygning mod øst

4 Gavl mod syd på mod øst...58 Mellembygning...58 Facade mod nord...58 Tagflade mod nord på mellembygning...58 Facade mod syd på mellembygning...58 Tagflade mod syd på mellembygning...59 Port i mellembygning...59 Baghus...59 Facade mod nord...59 Tagflade mod nord på baghuset...59 Gavl mod øst på baghuset...59 Sidebygning mod vest...59 Facade mod øst i gård 2 på sidebygning mod vest...59 Taget mod øst på sidebygningen mod vest...59 Hegnsmur og halvtag mod nabo i gård Opgang 14 A...60 Køkkentrappen til nr. 14 A...60 Opgang 14 B...60 Opgang 14 C...60 Opgang 14 E

5 EJENDOMSBESKRIVELSE: Generelt. Ejendomskomplekset består af et forhus med en sidefløj, en mellembygning, en sidebygning mod øst og mod vest samt et baghus. Forhuset og sidefløjen er i 3 etager med delvis kælder og udnyttet tagetage. Mellembygningen er i 3 etager med udnyttet tagetage. Sidebygningen mod øst og vest er i 3 etager med udnyttet tagetage. Baghuset er i 3 etager med udnyttet tagetage. Ejendommen har pudsede og malede facader, taget har teglstensbelægning. Vinduer, døre og porte er i fyrretræ, der er malet. TILSTANDSVURDERING Forhuset Facaden mod gaden Ud for facaden er der en trappe ned til kælderen og to lyskasser. Trappen er støbt i beton. Vangen i venstre side revner og det øverste trin er meget ødelagt. Trappetrinene er nedbrudt i overfladen. Der er to små håndlister i jern, der er malet. De er i en rimelig stand. Lyskasserne har enten støbte eller murede vanger, der er pudsede. De ser generelt pæne ud. Der er skader på kanten af lyskasserne. Lyskasseristene er noget rustangrebne. Soklen er pudset og malerbehandlet. Den har flere småskader bl.a. ved porten. Den er ellers i en rimelig stand. Facaden er pudset og der er et gesimsbånd (kordonbånd) mellem stuen og 1. sal. Hovedgesimsen er udført som tandsnit. Vinduerne, dør og porten er i træ, der er malet. Vinduerne på 1. og 2. sal er overfalset. Sålbænkene er i skiffer. Tagrenden og nedløbsrør er i zink. De nederste 2 m er i metal. Den nederste del er malet ind i facadens farve. 5

6 I facadens højre side er der en port ind til gårdene. På begge sider af porten er der monteret en metalplade. Pladerne er noget rustne i venstre side, og sokkelpudsen går i stykker. På hver side af porten er der en skilteholder udført i jern, der er malet. På den højre hænger husnumret. De er begge i en rimelig stand. Gesimsbåndet har en del revner. I venstre side er der en vandret revne fra øverste fals på vinduet i stueetagen og hen mod gavlen. I venstre side er der flere skrå revner mellem vinduet på 1. sal og gesimsbåndet. Revnerne er tegn på at bygningen sætter sig. Der er nogle hakker i kanten på sålbænken under vinduet til venstre på 1. sal. Mellem vinduerne på 1. og 2. sal er flere revner i pudsen. Tagrenden, nedløbet og hængselstifterne ser forholdsvis nye ud. Det er i en pæn stand. Vinduerne er i en varierende stand og der er rustangreb på hængsler og hjørnebånd. På vinduerne i stuen er lod og tværpost skiftet ud, og der er sat nye rammer i. Facaden ser ellers rimelig ud. 6

7 Tagflade mod gaden på forhuset Taget har teglstensbelægning. Der er 3 kviste i tagfladen. Mod øst afsluttes taget med en brandkam mod naboejendommen, hvor der også er en skorsten i rygningen. Mod vest afsluttes taget ind mod en brandkam på naboejendommen. Der er en lille trekant af gavlen, der stikker op over brandkamen, den er ikke registreret, da det kun kan ske fra taget på naboejendommen. Brandkammen mod vest hører til naboejendommen. Tagstenen er ført ind i brandkammene uden nogen form for inddækning. I venstre side ligger stenene ikke helt korrekt, og det ser ud som om det nederste tegl dykker i forhold til resten af tagfladen. Der er en zinktagfod, der går ned i tagrenden til afvanding af undertaget. (Der er i den efterfølgende registrering flere steder, hvor der kan være tvivl om at tagfoden er udført korrekt) 7

8 I venstre side ved brandkammen ser det lidt rodet ud, umiddelbart kan det se ud som om, der er mulighed for at der kan komme vand ned i konstruktionen. Den måde tagstenene er ført ind i brandkammen på, gør at der kan løbet vand ind i brandkammen fordi løbet i stenene leder vandet ind mod brandkammen. Der er flere rygningssten der er revnet. Fronten på kvistene og vinduerne trænger til maling. Der er begyndende rust på hjørnebånd og hjørnebåndshængsler. Der er flere vinduesglas, hvor kittet falder af. Port i forhus Porten har træbeklædning på begge sider, der er udført som kvaderpuds. Beklædningen er malet. Porten ser rimelig ud, der er lidt rust på hængslerne. Begge stolper på porten er rådne i bunden. I højre side af opgangen til nr. 14A er der tegn på opstigende grundfugt. Ud mod gården er der et tavlerum ved gavlen mod naboen i nr. 12. Træværket ser sund nok ud. 8

9 Facade mod gård 1 på forhuset Facaden er pudset og malet. I facadens venstre side er der en port ud til gaden. Over porten er der en afdækning i træ. Vinduerne er i træ, der er malet. Tagrenden er i zink. Der er tegn på opstigende grundfugt på underfacaden. Det højre hjørne på porten revner, og der er en revne i pudsen til højre for porten. Der er revner i spejlet mellem 1. og 2. sals vinduet. På det midterste vindue på 2. sal er der en revne op i spejlet i venstre side. Der er udført reparation af pudsen over vinduerne i stueetagen i hele facadens længde. Der er også udført nogle lodrette reparationer. Reparationerne er sandsynligvis udført i forbindelse med at man har fjernet diverse ledninger på facaden. Reparationerne fortsætter på facaden mod vest på sidefløjen. Vinduerne trænger til malerbehandling. Tagrenden er skiftet ud på den største del af facaden, det er kun den sidste ca. 0,5 m der er gammel. Samtlige rendejern er gamle og rustne. 9

10 Taget mod gård 1 på forhuset Taget har tagstensbelægning. Tagfladen er begrænset af to brandkamme mod øst og vest, og en stor skotrende mod sidefløjen. Brandkammen mod øst er afdækket med teglsten. Brandkammen mod vest tilhører naboejendommen. Rygningen er afdækket med rygningssten. Ved gavlen mod øst er der en skorsten, hvor der er monteret en udsugningsventilator. Den er sandsynligvis monteret for at give ordentligt træk i pejsen i taglejligheden. Der er to kviste, en udluftningshætte og en faldrørsudluftning i tagfladen. Tagstenen er ført ind i brandkammene uden nogen form for inddækning. Tagstenene ligger ikke retlinet, men ellers ser tagfladen ser rimelig ud. Der er flere rygningssten, der er revnet. Skorstenen har flere defekte sten. Skotrenden har drypmærker, udfor løbet i tagstenene, hvor vandet er koncentreret. Det vil give huller i zinken. Zinken er tynd og renden har flere defekter og lodninger, der er ved at gå op. (Se under sidefløjen) Udluftningshætte og faldrørsudluftning er i en rimelig stand. Zinken på tag og flunker på kvistene er gammelt og tyndt og er defekt flere steder. Blyvingerne er gamle, men ligger pænt til tagstenene. 10

11 Hjørnestolperne på kvistene er meget medtaget af råd i enderne ned mod sålbænken. Stolperne har mange vindridser, som giver mulighed for opfugtning. Der er forsøgt udført en afhjælpning på den højre hjørnestolpe på den højre kvist, ved at montere en zinkplade. Det er ikke en særlig heldig løsning, idet vandet kan løbe ned bag zinken, hvor det kan give næring til råd og svamp, og der er ingen mulighed for udluftning. Venstre hjørnestolpe på venstre kvist Venstre hjørnestolpe på højre kvist Der skal gøre noget helt radikalt ved kvistene inden de falder hel fra hinanden. Vinduer, kvistfront, gesimser trænger til malerbehandling og der skal udskiftes noget af træværket. Den højre kvister ikke placeret særligt heldigt, hele hjørnet rager ud over skotrenden. Det giver problemer med inddækningen, og med kvistens stabilitet da hjørnestolpen ikke har noget at bære af på. 11

12 Facade mod gård 1 på sidefløjen til forhuset Facaden er pudset og malerbehandlet. Vinduer er i træ, der er malet. Sålbænkene er i zink, der er malet Tagrende og nedløb er i zink. Der er ikke nogen tegn på fugt på den nederste del af facaden. I højre side er der afskalninger på facademalingen ca. midt ud for vinduet i stueetagen. Der er udført reparation af pudsen over vinduerne i stueetagen i hele facadens længde. Reparationen kommer fra facaden på forhuset og fortsætter om på gavlen. Vinduerne trænger til maling. Tagrenden er ældre og rendejernene er rustne. Enkelte af bøjlerne mangler. Nedløbet er nyere og i en rimelig stand. 12

13 Taget mod gård 1 på sidefløj til forhuset Taget har tagstensbelægning. Tagfladen er begrænset af en stor skotrende ind mod forhuset. Der er en kvist i tagfladen, et Veluxvindue der er inddækket med aluminium, to faldrørsudluftninger.og en tagventilator. Der er en del alger på tagfladen Der er udført flere reparationer foran kvisten, hvor der er anvendt zink i stedet for tegl. Ved bagfacaden mod øst afsluttes tagfladen med en række sten, der er forskellet mod bagfacaden mod øst. (Se den) 13

14 Skotrenden ind mod forhuset har set sine bedste dage. Næsten alle blindfalsene er defekte, og zinken er meget tynd. Udluftningsventilator og faldrørsudluftninger er i en rimelig stand. Den øverste faldrørsudluftning hælder lidt. Veluxvinduet er i en rimelig stand. Kvistfront og vindue trænger til maling. 14

15 Gavl mod syd på sidefløjen til forhuset Gavlen fremstår med en pudset og malet overflade. I stueetagen er der en dør ind til køkkentrappen, og et lille vindue ned til kælderen. Imellem stuen og 1. sal er der en lille udbygning, hvor fronten består af et parti i træ med et vindue. Ud for 1. salen er der en udbygning, der står i forbindelse med sidebygningen mod øst. Det kan tidligere have været en forbindelsesgang. På 2. sal er der et vindue. Der er ikke nogen sålbænke på vinduerne. Der er 3 udluftninger fra badeværelserne. Under udbygningen er der udført reparation af facadepudsen. Reparationen kommer fra facaden mod vest på sidebygningen og går ned langs den venstre side af fremspringet og ind under det, hvor den fortsætter videre på facaden på sidefløjen mod øst. Bunden på udbygningen på 1. sal understøttes formodentligt af et profiljern, hvor det går ind i gavlen er der en skade på pudsen. Skaden er enten opstået, som følge af bevægelse i jernet eller på grund af tæring i jernet. Der er en revne i pudsen ved vinduet på 2. sal, som går fra højre nederste hjørne på vinduet og hen til hjørnet ved bagfacaden mod øst. Der er foretaget flere mindre reparationer af facademalingen. Tagrenden er i zink. Der er tydelige spor af opstigende grundfugt ned mod terræn på hele gavlen. 15

16 Fra bundfalsen på vinduet på 2. sal går der en revne hen til bagfacaden mod øst. Hovedgesimsen er noget åben, og ved bagfacaden mod øst revner den. (Se også bagfacaden) Tagrenden er gammel og ser ud til at have mindre utætheder. Samtlige rendejern er rustne. Vinduet på 2. sal på køkkentrappen til nr. 14A har set sine bedste dage og står ikke til at rede. Tagfladen mod syd på sidefløjen til forhuset Taget har tagstensbelægning. Graten mod tagfladen mod vest er afdækket med gratsten. Der er to taghætter i zink i tagfladen, og et nyere jenvindue. Tagfladen sluttes mod bagfacaden mod øst med forskelling. (Se bagfacaden) Graten ser rimelig ud. Den nederste række tagsten ligger lidt forskubbet i forhold til resten af tagstenene. Der er en del alger på tagfladen, men ser ellers rimelig ud. Zinkhætterne er ældre, og den ene hælder en del. 16

17 I jernvinduet på køkkentrappen til nr. 14A er undertaget ikke afsluttet på en korrekt måde. Undertaget er udsat for sollys. Inddækningerne omkring vinduet og undertaget er aldrig blevet færdiggjort. Jernvinduet er godt rustent, og har aldrig fåret maling udover grundmalingen. Gavl mod øst på forhuset og bagfacade på sidefløjen til forhuset Bagfacaden fremstår med en varierende overflade, for største delens vedkommende er den filset. Filsen er udført på forskellige tidspunkter og er derfor noget forskelligartet, en del er indfarvet. Gavlen på forhuset fremstår i blankt murværk. Det er et spørgsmål, om den ikke oprindelig har været berappet. Der en del murankre på facaden. 17

18 Den underste del af facaden er meget medtaget af opstigende grundfugt. Der store afskalninger af puds, forvitrede fuger, og ned mod terrænet er stenene ødelagt. Den nyeste del af filsen er på et område, hvor der har været et baghus på naboejendomme i nr. 16. Der er en stor lodret revne i facaden ca. midt ud for, hvor baghuset på naboejendommen har været. I venstre side ind mod gavlen mod nord, på sidebygningen mod øst er der en større revne, der starter ved hovedgesimsen/brandkammen. Revnen går lodret ned til zinktaget på karnappen mellem sidefløjen og sidebygningen mod øst. Der kan være problemer med hjørnet mod sydøst på sidefløjen synker. På gavlen er det tydeligt at bygningen har sat sig, når man ser på hovedgesimsen. 18

19 På den højre side af bagfacaden har der formodentligt været et halvtag. Væggen er repareret på et stykke, hvor taget har været monteret. Den resterede del fremstår med åbne fuger og er noget ødelagt. Der er en større zigzag revne i muren. I venstre side ind mod gavlen mod nord, på sidebygningen mod øst, stikker der et stykke træ ud gennem berapningen. Hvad det er, er ikke til at se, placeringen er ud for etageadskillelsen mellem 1. og 2. sal. Umiddelbart ser den ikke ud til at være skadet, udover at den er lidt vejrbidt. Murankrene er alle noget rustne. Gavlen på forhuset er meget åben i fugerne, og der er flere sten der er begyndt at forvitre. Skorstenen har enkelte defekte fuger, og flere sten der er begyndt at forvitre. Understrygningen af det øverste tegl på tagfladen på sidefløjen og under afdækningsstenene på brandkammen har mindre mangler, ud mod gaden mangler den delvis. 19

20 Sidebygning mod øst Facade mod vest i gård 1 Facaden fremstår med pudset sokkel og facade, der er malerbehandlet. Vinduer og døre er i træ, der er malet. I venstre side ind mod gavlen på forhusets sidefløj er der tegn på opstigende grundfugt på sokkel og lidt af facadepudsen. Facade mod gård 1 på sidebygning mod øst Imellem stueetagen og 1. sal er der udført en vandret reparation af pudsen, som træder tydeligt frem i overfladen. I stikket over døren til opgang 14B er der en mindre revne op i spejlet i højre side. Ud for 2. sal er der en karnap. Bunden ser ud til at være understøttet af et profiljern. Der er en revne i bunden parallelt med facaden og imellem bunden og facaden. På stikket over vinduet i karnappen er der en revne i højre side. Hjørnet ind mod gavlen på forhusets sidebygning revner fra terræn op til bunden på karnappen. Nedløb og tagrender er i udført i zink. Nedløbet og hængselstifter er i en pæn stand og ikke så gamle. Tagrenderne er ældre og i en dårligere stand. Der er hul i knækket ind mod mellembygningen. Ved overgangen til mellembygningen er tagrenden utæt. 20

21 Tagfladen mod vest i gård 1 på sidebygning mod øst Taget har tagstensbelægning, mod nord er tagfladen begrænset af en brandkam, og ind mod mellembygningen er der en stor skotrende. Brandkammen er afdækket med teglsten. Rygningen er afdækket med rygningssten. I tagfladen er der et ældre Veluxvindue med inddækninger i zink og to kviste med tag og flunker i zink. Der er en udluftningskanal med en udvendig ventilator. Under den er der en faldrørsudluftning. Taget hænger sammen med taget på karnappen ind mod gavlen på sidefløjen. Taget på karnappen er et zinktag. Taget er ældre og noget nedbrudt. Lodningerne er begyndt at gå i stykker. Taget er ført ind i muren på gavlen på forhusets sidebygning. Det er ikke muligt at se om, der er udført nogen former for inddækning under pudsen. Taget har en skotrende mod tagfladen på sidebygningen mod øst. Den har en del drypmærker, udfor løbet i tagstenene, hvor vandet er koncentreret. Det vil give huller i zinken. Ved brandkammen på gavlen mod nord på sidebygningen er der en åbning mellem brandkammen og gavlen på forhusets sidebygning. Den måde taget er afsluttet på er ikke helt korrekt, og kan kun give vand ned i murværket. Det, at det ser ud som det gør, har formodentlig sin årsag i, at zinken tidligere har været rillet ind i muren på baghuset, der er fjernet på naboejendommen. 21

22 Tagstenen på sidebygningen er ført ind i brandkammen uden nogen form for inddækning. Brandkammen revner langs tagfladen og er noget ødelagt i pudsen. Der er udført reparation af det nederste stykke af brandkammen. Det har ikke afhjulpet problemet, da muren fortsat revner. Ved tagfoden er der indlagt zinkplader for at undgå at der løber vand bag om tagrenden. Der er ikke nogen zinktagfod, som undertaget skulle være fæstnet til, hvordan undertaget afvandes er ikke umiddelbart til at se. 22

23 Flere afdækningssten på brandkammen er defekte. Understrygningen på rygningen er begyndt at forvitre. Zinken på kvisttagene og flunker er tynde. Skotrenderne og inddækningerne ned langs flukerne er gamle, men ligger pænt. Der ligger en del mørtel og stumper af tagsten ved skotrenden på tagene. Den måde skotrenden afsluttes op mod tagstenene se ikke korrekt ud. Zinken går uden på stenene, så det er på ingen måde muligt at afvande undertaget. Gesimsen ind langs flunkerne trænger til maling. Der er mindre afskalninger på fronten af kvistene, og kitten på ruderne skaller. Der er udført pletreparationer på vinduerne. Træværket i sidestolper og lodposten er medtaget af tidens tand. Zinken på tagvinduet er tynd. 23

24 Facade mod vest i gård 2 på sidebygning mod øst Facaden er pudset og malerbehandlet. Vinduer, døre og facadepartier er i træ, der er malet. Over dørene og vinduet til højre ligger der en træbjælke. Sålbænkene er i zink, der er malet. På vinduet til højre i stueetagen er der ikke nogen sålbænk. Tagrenderne er i plast. Nedløbsrøret i højre side er i støbejern og galvaniseret jern forneden, og nedløbet i hjørnet ind mod mellembygningen er i zink. I venstre side er der en port ind til varmecentralen. Her er der revner i hjørnet ind mod mellembygningen. I højre side af spejlet over porten er der en revne op mod vinduet på 1. sal. Over træbjælken over facadepartiet er der revner op i spejlet på vinduerne på 1. sal. I højre side over døren til opgang 14D er der en mindre revne op mod vinduet på 1. sal. Over træbjælken over vinduet i højre side er der nogle små revner op i spejlet. I venstre side af vinduet er der en revne ned mod terrænet, og op i spejlet. På 1. sals vinduet over porten er der en revne ned i spejlet over porten i venstre side og over vinduet er der en revne i højre side. Ved vinduet på 2. sal er der revner ned i spejlet ind mod hjørnet. Ved vinduet på 2. sal ved hjørnet ind mod baghuset er der revner ned i spejlet ind mod hjørnet. Ved den stor kvist i tagfladen mangler der noget af hovedgesimsen i venstre side og den revner. 24

25 Tagrender og nedløb er i en rimelig stand. Den ene stjerthage på nedløbet i hjørnet ind mod mellembygningen er defekt. I hjørnet ind mod mellembygningen er der problemer. Facaden bliver opfugtet, og der er salpeter udslag på den. Problemet kan stamme fra dårlig afslutning af skotrende - undertag ved tagrenden eller opfyldt tagrende, så vandet løber bagover.(se facaden mod syd på mellembygning) Tagfladen mod vest i gård 2 på sidebygning mod øst Taget har teglstensbelægning med en rygning afdækket med rygningssten. I begge sider af tagfladen er der en skotrende, der forbinder tagfladen med tagene på mellembygningen og baghuset. Der er en stor kvist med et dørparti. Foran døren er der et galvaniseret rækværk. I spejlet på kvisten er der en bom. Kvisten har tag og flunker i zink. 25

26 Foran kvisten er der en sålbænk i zink. Der er 2 udluftningshætter i zink, og en faldrørs udluftning inddækket med zink. Der er 2 nye Veluxvinduer inddækket med aluminium og 2 ælder Veluxvinduer inddækket med zink. Tagfladen er noget algebegroet, ellers ser den rimelig ud De to skotrender har drypmærker, udfor løbet i tagstenene, hvor vandet er koncentreret. Det vil give huller i zinken. Tag og flunker på kvisten er i en rimelig stand, ligeledes blyvingen ned langs flunkerne. Kvistfront og dør trænger til malerbehandling. På hver side af kvisten er der en indvendig flunke. Flunkerne er udført i krydsfiner, der er afdækket med en kapsel i zink. Krydsfineren trænger til maling. Bommen i spejlet på kvisten er afdækket med zink. Zinken er i en rimelig stand. Bommen har mange vindridser, men ser ellers ikke ud til at være skadet af råd eller svamp Udluftningshætter og faldrørsudluftning er i en rimelig stand. Den højre udluftningshætte hælder noget. Inddækningerne på de nye Veluxvinduer er rimelige. Zinken på de gamle tagvinduer er tynd. Gavl mod nord på sidebygning mod øst Gavlen er filtset. Gavlen er noget ujævn i overfladen, men ser pæn ud, bortset fra følgende: Ved hjørnet mod nordøst er der tegn på opstigende grundfugt. Murstenene er blotlagte og fugerne er under nedbrydning. Der er problemer med opstigende grundfugt på hele gavlen. 26

27 Murværket revner under zinktaget i hjørnet ind mod sidefløjen på forhuset. Revnen fortsætter helt ned til terræn. I hjørnet går der en kanal i zink fra bagfacaden på sidefløjen og over til gavlen på sidebygningen. Hvad kanalen anvendes til er ikke umiddelbart til at se, men den er placeret inde over anden mands ejendom.. 27

28 Facade mod øst på sidebygning mod øst Facaden er pudset og malerbehandlet, vinduer og døre er i træ der er malet. Der er ingen sålbænke under vinduerne Tagrender og nedløbsrør er i zink. Der er tydelige spor af opstigende grundfugt på den nederste del af facaden. Der er udført reparation, men der er allerede begyndende tegn på nedbrydning af reparationerne. Registreringen starter fra det nordlige hjørne. Det kan være lidt vanskeligt at stedfæste de beskrevne revner, da vinduerne i stueetagen ikke følger dem på 1. og 2. sal. I stueetagen har der været et dørhul, som er muret til. Det revner omkring hullet. Der en revne i højre side af vinduerne ind til trappen nærmest hjørnet. Revnen går fra hovedgesimsen og ned til stueetagen. Over døren til opgang 14 B revner murværket og pudsen skaller af. Det revner over døroverliggeren. Ved 3. rækkevinduer er der en revne i venstre side under vinduet i stueetagen. På samme vindue er der en revne i højre side i stikket over vinduet. På 1. sals vinduet er der en revne i venstre side ned i spejlet, og i højre side i stikket. På 2. sals vinduet er der en revne ned i spejlet i venstre side. Ved det 2. vindue i stueetagen er der en revne ned mod terrænet midt under vinduet. På 5. vindue på 1. sal er der en revne ned i spejlet i venstre side. På det 6. vindue på 1 sal er der skrå revner i spejlet ned mod vinduet i stueetagen. På vinduet i stueetagen revner muren under vinduet i højre side. 28

29 Ved det 4. vindue i stueetagen er der en vandret revne i spejlet over vinduet. Mellem det 4. og 5. vindue i stueetagen er der en revne, hvor pudsen skaller af. Ved det 5. vindue går der en revne fra højre side i stikket, hvor den går vandret og op til højre side af vinduet på 1. sal, der er en lille antydning af at den går over mod venstre under vinduet. I spejlet er der en revne mellem vinduerne på 1. og 2. sal ved det 8. vindue. Ved det 7. vindue i stuen er der en revne i venstre side ned mod terrænet. Ved det 9. vindue på 1. sal er der en revne ned mod stuevinduet i venstre side af spejlet. Ved det 8. vindue i stueetagen er der flere revner i venstre side ned mod terrænet, og spejlet over vinduet som går op mod de to vinduer på 1. sal, det er vindue nr. 10 og 11. Ved det 9. vindue i stueetagen er der en revne i venstre side ned mod terrænet, og i overfalsen op mod vindue nr. 12 på 1. sal. Ved det sidste vindue i stueetagen mod syd er der revner i spejlet under vinduet. På vinduerne ved det sydlige hjørne er der flere revner i spejlet imellem vinduerne. Der kommer lys ned mellem tagrende og tagstenene ved hovedgesimsen. Det kan der ikke, hvis afslutningen ved tagfoden er udført korrekt med en tagfod der går ned i tagrenden, og hvor undertaget er fæstnet til den. Der er givet problemer med den måde tagfoden er udført på, da man flere steder kan se undertaget under tagrenden. Det er helt forkert, da undertaget skal afvande ned i tagrenden. 29

30 Vinduerne er varierende i overfladebehandlingen. Der er begyndende rustangreb på hjørnebånd og hængsler. Vinduerne og dørene i stueetagen er nyere, og er lidt bedre i overfladebehandlingen. Tagrender, nedløbsrør og hængselstifter virker ikke så gamle og ser rimelige ud. Rendejernene er ældre og bøjlerne er noget rustne. Tagfladen mod øst på sidebygning mod øst Tagfladen har tagstensbelægning, ved de to gavle afsluttes taget mod brandkamme, der er afdækket med tagsten. Der er to kviste, hvor zinken på flunker og taget er ældre. Der er 3 ældre Veluxvinduer med inddækninger i zink og 6 nyere Veluxvinduer med inddækninger i aluminium. Det ene er udført som tagaltan. Der er 4 udluftningshætter og 6 faldrørsudluftninger. Hætterne er i zink og der inddækket med bly ned mod tagfladen. Den ene hætte ved gavlen mod syd sidder lidt skævt, ellers er de i en rimelig stand. Faldrørene er inddækket med zink og der inddækket med bly ned mod tagfladen. Faldrørsinddækningerne er i en rimelig stand. Der er en stor skorsten i tagfladen. Ved det første Veluxvindue fra syd ligger tagstenene løst over vinduet. Ved det 3. vindue ligger tagstenene løst langs vinduets højre side. Tegltaget er ført ind i brandkammene uden nogen form for inddækning. Det er en løsning der kan anvendes, men når den som her fører vandet ind i brandkammen er udførelsen ikke så heldig. Ved den sydlige brandkam skulle tagstenen være afsluttet med vingen ind i muren, så der havde været et frit løb i tagstenen. Det er heller ikke den bedste løsning, når undertaget skal afsluttes. Det nederste hjørne på brandkammen er noget ødelagt. Afdækningsstenene er også defekte. 30

31 Ved brandkammen mod nord er der det samme problem. Her revner pudsen på brandkammen ned langs tagfladen. Understrygningen på rygningen er begyndt at forvitre. Skorstenen er åben i fugerne og har revnede sten. Inddækningen på den er ikke udført korrekt, eller gjort færdig. 31

32 Sålbænken foran kvistene er ved at gå i stykker i lodningerne. Flunker, tag og sålbænkene er gamle. Træværket på kvistene trænger til malerbehandling. Vinduer, front og gesims mm. De ældre tagvinduer er tynde i zinken. De nye Veluxvinduer er i en rimelig stand. Gavl mod syd på sidebygning mod øst Gavlen er pudset og er malet. Overfladen er meget ujævn, og der er en del algebegroning på den. Naboejendommen har bygget et halvtag op mod gavlen. Gavlen ser rimelig ud. Sokkel og den nederste del af gavlen er skadet af opstigende grundfugt. Fuger i murværket er under nedbrydning og flere sten er begyndt at forvitre. Der er udført reparation af pudsen formodentlig i forbindelse med istandsættelse af ejendommen, den er allerede godt ødelagt. Indvendigt er der er tydelige tegn på skader i stuelejligheden. 32

33 Sokkel på gavl mod syd i hjørne ind mod gavlen mod øst på baghuset Ud for 2. sal skydes pudsen ud, ca. omkring etageadskillelsen mod tagetagen. Afslutningen på taget på baghuset er ikke så god. Det ser ud som om afdækningsstenene på brandkammen ikke ligger helt fast. (Se også under baghusets tag) Der er en del alger på gavlen. Mellembygning Facade mod nord Facaden har et knæk i venstre side ind mod sidebygningen mod øst. Facaden er pudset og malerbehandlet. Der er en åben port midt i facaden. Vinduer og døre er i træ der er malet. Over vinduet i venstre side og dørparti i højre side er der afdækning i træ. Sålbænkene er i zink. 33

34 Der er en dør på 1. sal, foran den er der et galvaniseret rækværk. Tagrende og nedløbsrør er i zink. Under vinduet på den del af facaden der knækker, er der foretaget en udskiftning af pudsen, med et Vandex produkt, i et forsøg på at stoppe grundfugten. I den venstre side på dørpartiet er falsen en metalskinne. Overliggeren over partiet er i jern, der er inddækket med træ. I spejlet over vinduet er der revner op i begge sider mod vinduet på 1. sal. Revnerne fortsætter i begge sider mellem vinduerne på 1. og 2. sal. På hjørnerne af portåbningen er der lagt et profiljern ind i pudsen. Jernene ruster. Ved det højre hjørne på porten er der tydelige tegn på opstigende grundfugt, og facademalingen skaller af. Der går en skrå revne fra portens venstre overfals og op mod vinduet på 1. sal. Der er åbent imellem gavlen mod vest og naboejendommen. Vinduer og døre Tagrenden er gammel. Den sidste meter i højre side er udskiftet for nylig. Tagrenden er utæt ved knækket i facaden. 34

35 Tagflade mod nord på mellembygning Taget har tagstensbelægning. Ind mod naboejendommen mod vest er taget afsluttet med en brandkam, der er afdækket med tagsten. Der er ikke udført nogen inddækning mellem naboens bagfacade og brandkammen. Åbningen mellem de to bygninger er støbt ud. Der er 3 kviste og et ældre Veluxvindue med inddækninger i zink. I skotrenden over tagene på kvistene ser det ud, som om der kommer mørtel ud. Det ser forkert ud, hvis samling mellem undertag og skotrenden er korrekt udført, skal der i fuges det pågældende sted. Kvistene har flunker og tag i zink. Samlingen i taget mellem mellembygningen og sidebygningen mod øst, er udført med to skotrender i zink med et trekantformede tegltag over knækket i facaden på mellembygningen. De to skotrender har drypmærker, udfor løbet i tagstenene, hvor vandet er koncentreret. Det vil give huller i zinken. Blindfalsene er gået i stykker på begge skotrender. I højre side af tagltaget mellem skotrenderne ligger tagstenene ikke ordentligt. Ved tagfoden ser det ud som om undertaget blot stikker ud under tagstenene uden nogen form for tagfod. 35

36 Brandkammen mod naboejendommen er repareret, og det er løbet ned af facaden. Rygningen er afdækket med rygningssten, der er lagt i en mørtelpude. Understrygningen er dårlig, og i den venstre del er der megen mos begroning. Flunker og kvisttage er ældre. Kvistvinduerne trænger til malerbehandling. Zinken på det gamle tagvindue er tynd. Facade mod syd på mellembygning Facaden er pudset og malet. Vinduer og døre er i træ, der er malet. Sålbænke er i zink der er malerbehandlet. I venstre side er der en portåbning til den første gård. Tagrende og nedløb er i plast. Nedløbet er malet i samme farve som facaden. Over porten revner overflasen i venstre side. I højre side er der en dør ind til pulterrummene, her revner det i højre side ind mod hjørnet mod sidebygningen mod øst, og der er en tynd revne fra dørens venstre fals og hen til portåbningen. 36

37 I rummet foran pulterrummene kan man se at det meste af en stolpe er rådnet væk i bunden. Det kan være en mulig årsag til revnerne på facaden. Normalt sætter man ikke en stolpe, uden den har en funktion, og den her har et funktionssvigt. På det midterste vindue på 1. sal er der revner ned i spejlet i højre side, og op i spejlet under 2. sals vinduet i både højre og venstre side. I spejlet mellem 1. og 2. sals vinduerne til venstre er der også revner. Spejlet over vinduet på 2. sal har flere revner. I hjørnet ind mod sidebygningen mod øst opfugtes væggen under hovedgesimsen, og der er afskalninger på hovedgesimsen. 37

38 Dørens tilstand er rimelig. Vinduernes tilstand er af varierende beskaffenhed. De skal males inden for et vist tidsrum. Rendejernene ruster på tagrenden til venstre. Tagflade mod syd på mellembygning Taget har nyere teglstensbelægning. Midt i taget er der en stor muret kvist med et vindue. Tegltaget ser generelt pænt ud. Der er enkelte tegl, der ligger skævt. Rygningen er afdækket med rygningssten. Rygningen er udført med understrygning. Der er en enkelt faldrørsudluftning. Den er inddækket med zink og bly ned mod tagfladen. Den ser pæn ud. Der er en stor skotrende ind mod hver af sidebygningerne mod øst og vest. De to skotrender har drypmærker, udfor løbet i tagstenene, hvor vandet er koncentreret. Det vil give huller i zinken. Kvisten har zinktag. Det var ikke muligt at besigtige taget. Der er udført løskanter og blyinddækning af tagfladen på hver side af kvisten. Løskanterne er rillet ind i kvistsiderne, og fastholdt med hager. Inddækningerne ser rimelige ud. Blyet ligger ikke helt til over det hele. Der er flere revner i pudsen langs inddækningerne. Afslutningen ved hovedgesimsen kunne være bedre. I den venstre side er der stor risiko for opfugtning af hovedgesimsen. 38

39 Der er 1 nyere Veluxvindue med inddækninger i bruneloxerede aluminium og 4 ældre Veluxvinduer med inddækninger i zink i tagfladen. Veluxvinduerne ser pæne ud. De gamle vinduer er tynde i zinken, og ikke alle inddækninger ligger lige pænt. Vinduet i kvisten er meget dårlig i malingen. Port i mellembygning I højre side fra den 1. gård er der ca. ½ m inde en revne i væggen der går fra terræn op til loftet, og der er tegn på opstigende grundfugt. I venstre side under postkasserne er der også tegn på opstigende grundfugt. Midt i porten er der en stor bjælke i loftet. Her er der mindre revner i den højre væg. Midt i porten er der også tegn på opstigende grundfurgt. Ud mod den 2. gård er der også en lodret revne ca. ½ m inde i portrummet. 39

40 Højre side af porten mod gård 1 Venstre side af porten mod gård 1 Højre side af porten mod gård 2 Højre side af porten mod gård 2 40

41 I venstre side, ud mod den 2. gård, er der muret et dørhul. Der er en revne i venstre side af tilmuringen. Pudsen er hul, der er en stolpe bag pudsen. Venstre side af porten mod gård 2 I rummet bagved tilmuringen kan man se at stolpen er rådnet helt væk i bunden, der ligger en bundrem under væggen. Den er også stærkt angrebet af råd. Der er stor risiko for skader på væggene, som kan forplante sig op i bygningen. Skruetrækker stukket ind i bundremen under trappen i opgang 14. Skruetrækker stukket ind hvor bunden af stolpen skulle være. 41

42 Baghus Facaden mod nord Facaden er pudset og malerbehandlet. Der er en stor frontispice i tagetagen. Der er en stor bom til en talje i frontispicen. Tagrenden er i plast. Vinduer og døre er i træ, der er malerbehandlet. Over det midterste dørpartiet i stueetagen er der en bjælke. Facaden har tegn på opstigende grundfugt. Der er ikke nogen sålbænk på vinduet til højre i stueetagen. På de øvrige vinduer er sålbænken udført i zink, der malet. Der er ingen sålbænk under dørpartierne på 1. og 2. sal. På den nederste del af facaden er der en del opblomstringer som følge af opstigende grundfugt. Der flere revner i pudsen til højre for det midterste dørparti i stueetagen. Stikket over det midterste dørparti revner en del over bjælken. I højre side af stikket over døren til opgangen i nr. 14 E er der en revne. I venstre side er der nogle små revner ind mod sidebygningen mod øst. Der er revner i begge sider af stikket mellem dørpartierne på 1. og 2. sal. Der er en del revner over dørpartiet på 2. sal, de går op mod partiet på 3. sal og over mod hovedgesimsen til højre. 42

43 Hovedgesimsen revner noget op mod frontispicen i venstre side. På frontispicen revner pudsen rundt langs kanten på taget. Der et rækværk foran dørene på 1. og 2. sal. Rækværkerne er galvaniseret, de er i en rimelig stand. Til højre for frontispicen er der en del græs i tagrenden. Render og rendejern ser rimelige ud, de har mindre skader. Renderne skal renses op. Bommen i frontispicen er afdækket med zink. Zinken er i en rimelig stand. Bommen har mange vindridser, men ser ellers ikke ud til at være skadet af råd eller svamp. Udover dørpartiet i frontispicen er dørpartienre i en rimelig stand, ligesom vinduet i stueetagen. Dørpartiet i frontispicen trænger til en malerbehandling. Vinduerne er en middel stand. Tagflade mod nord på baghuset Taget har teglstensbelægning. Der er en stor frontispice, hvor taget ligeledes har teglstensbelægning. Der er en skotrende mellem tagfladen og tagfladen på frontispicen. Den kunne ikke besigtiges. I begge sider af tagfladen er der en skotrende, der forbinder tagfladen med tagene på sidebygningerne mod øst og vest. 43

44 Mod vest støder den øverste del af tagfladen op mod naboejendommen. Mod syd støder tagfladen op mod naboejendommene i Mikkelbryggersgade, hvor der afsluttes med inddækninger og rygningssten. Der er to nyere Veluxvinduer i tagfladen, en udluftningshætte og en faldrørsudluftning. Tagfladen ser som helhed pæn ud. De to skotrender har drypmærker, ud for løbet i tagstenene, hvor vandet er koncentreret. Det vil give huller i zinken. Der er vokser græs i skotrenden over Veluxvinduerne. Afslutningen for oven på skotrenden ved sidebygningen mod øst er ikke så heldig udført. Renden går ind i brandkammen på sidebygningen, og der er lukket med et ubestemmeligt materiale, der er begyndende revner. Den måde afslutningen er udført på, gør at man må stille spørgsmålstegn ved om afslutningen på undertaget er korrekt udført. Foroven i venstre side mod syd ind mod sidefløjen mod øst ender taget i et lille stykke brandkam. Den er afdækket med teglsten, og tagfladen er inddækket med en blyvinge og løskant i zink op mod brandkammen. Løskanten er rillet ind i fugen og fastholdt med hager. Pudsen på brandkamen er lidt afskallet, inddækningen og løskanten er rimelige. Afdækningsstenene ligger lidt løse, man kan se op under dem. Efter det lille stykke brandkam er der et stykke nabogavl, hvor der er inddækket med blyvinge og løskant i zink. Løskanten er rillet ind i fugen og fastholdt med hager. Inddækning og løskant er rimelige. Der er så et åbent stykke, hvor der er afdækket med rygningssten. Stenene ser rimlige ud, understrygningen er begyndt at forvitre. Efter det åbne stykke er der igen et stykke nabogavl, hvor der er inddækket med blyvinge og løskant i zink. Løskanten er rillet ind i fugen og fastholdt med hager. Inddækning og løskant er rimelige. Rygningen afsluttes med endnu et åbent stykke hen til naboejendommen mod vest. Den er afdækket med rygningssten. Stenene ser rimlige ud, understrygningen er begyndt at forvitre. Ind mod naboejendommen mod vest er tagstenene inddækket med en blyvinge og løskant, der er udført i trapper og ført ind i fugen og fastholdt med hager. Zinken virker tynd. Udluftningshætte og faldrørsudluftning ser rimelige ud. De er inddæket med bly, som ligeledes ser rimelig ud. Understrygningen på rygningen på frontispicens tag er under nedbrydning. 44

45 Gavl mod øst på baghuset Gavlen er filtset. Der er en revne mellem gavlen og naboejendommen mod syd. Gavlen har adskillige revner der zigzagger ned over den, og der er en længere revne i venstre side, der er næsten lodret. I stueetagen har der været et dørhul der er muret til. Tilmuringen er ikke udført i forbandt med eksisterende murværk, og der er anvendt forskellige materialer, som mursten og gasbeton. Al filtsen på tilmuringen er på det nærmeste væk. Det revner omkring den, og murværket er ødelagt. Gasbeton kan ikke anvendes til facade uden en god overfladebehandling. Understrygningen på tagfladen har mindre mangler. 45

46 Bagfacade mod syd på baghuset Facaden er ikke besigtiget. Ved et kik ud gennem sandwichbaren i Mikkelbryggersgade blev der registreret at der er flere trådglasvinduer i facaden, så det er ikke helt utænkeligt at ejeren på 2. sal har hørt duer, for der var en del duelort på kanten af vinduerne. Sidebygning mod vest Facaden mod øst i gård 2 på sidebygning mod vest Facaden er pudset og malet. Vinduer og døre er i træ, der er malet. Over dørpartiet og samtlige vinduer i stueetagen ligger der en bjælke. Tagrende og nedløb er i plast. Sokkel og facade har tydelige tegn på opstigende grundfugt. Ved vinduet i venstre side, er der i højre side, en revne op mod 1. sals vinduet. Imellem dørpartiet og vinduet til venstre er der en mindre revne. På vinduet til højre er der nogle revner i overfalsen. Fra vinduet på 1. sal går revner ned i spejlet i højre side. I venstre side af facaden ind mod hjørnet er der revne i spejlet mellem vinduerne på 1. og 2. sal. 46

47 Overfladebehandlingen på vinduerne er af varierende beskaffenhed. Vinduerne og dørpartiet i stueetagen ser forholdsvis pæne ud, der nogen afskalning på dørpartiet. Tagrende og nedløb er i en rimelig stand. Rendejernene ruster på det stykke tagrende der er ud for den store skotrende ind mod mellembygningen. Taget mod øst på sidebygning mod vest Taget har forholdsvis ny tagstensbelægning. Der er to store skotrender ind mod baghuset og ind mod mellembygningen. Tegltaget ser generelt pænt ud. Der er enkelte tegl, der ligger skævt. Der er et enkelt tegl, der er knækket i 4 række tegl fra neden ind mod skotrenden ved baghuset. Det har i princippet ikke nogen betydning, da der er undertag. Det har ingen betydning for tagets tæthed, men det kan være et problem i forhold til undertaget, der ikke kan tåle sollys. De to skotrender har drypmærker, udfor løbet i tagstenene, hvor vandet er koncentreret. Det vil give huller i zinken. Der er 3 nyere Veluxvinduer og et jernvindue i tagfladen. Veluxvinduerne ser pæne ud. Jernvinduet er meget rustent. Vinduet er placeret meget uheldigt lige op til skotrenden mod baghuset. Den placering gør det nærmest umuligt at udføre en korrekt udførelse af inddækning af vindue og sammenføjning af undertag og skotrende. Taget afsluttes mod naboejendommen med en løskant i zink og blyvinge til at afdække tagstenene med. Løskanten er fastholdt med hager og der er fuget med en blød fuge. Ind mod mellembygningen er der to inddækninger over hinanden, hvor der er en rest fra en gammel brandkam på mellembygningen. Brandkamen er afdækket med teglsten. Inddækningen ind mod mellembygningen er ikke udført så heldig, der er flere revner i brandkammen på mellembygningen. Der er en stor revne i sidebygningen på naboejendommen, den kan give vand ned bag om inddækningen på taget. 47

48 Hegnsmur og halvtag mod nabo i gård 1 Der er udført et halvtag til cykler op mod hegnsmuren. Taget er udført med tagsten. Der er ikke udført nogen inddækning-afdækning ind mod naboen, så der løber vand ind mellem taget og afdækningen på hegnsmuren, hvilket medfører at stolperne, der holder taget til stadighed opfugtes, og der vil gå råd i dem. Afslutning på taget og siden på hegnsmuren mod naboen På siden ind mod naboen er væggen lige blevet sat i stand, og fremstår med en pæn malet overflade. Opfugtede stolper på hegnsmur Der er et mindre spring i niveauet på gårdbelægningerne, hvor belægningen i nabogården ligger ca cm. højere end belægningen i gård 1. Hegnsmuren er pudset og malet. Foroven er den afdækket med en rygningssten. Revner i hegnsmuren Den har en langsgående vandret revne ved soklen, og flere lodrette revner. Der er nogen algevækst på den. Hegnsmuren er for en stor dels vedkommende, istandsat siden den første tilstandsvurdering blev udført i Den del der resterer, er i en rimelig stand. Der skal foretages en løbende istandsættelse af de vægge der er sat i stand, da der er kommet flere mindre revner ved samlingerne mellem de enkelte felter, som forventet. 48

49 Opgang 14 A Trappen ligger i forhuset og har indgang fra porten. Væggene i trapperummet er udført med bindingsværk. Der er 3 vinduer og en kvist i trapperummet. Indgangsdøren er utæt foroven. Over døren er der en el-kanal, hvor der er hul over kanalen i venstre side. På væggen overfor indgangsdøren er der en større fold i pudsen, og der er en revne mellem trappevangen og væggen. Folden er ca. ud for undersiden på etageadskillelsen mellem kælderen og stueetagen. Ca. 1½ m over reposen i stuen er der en på samme væg en vandret reven, hvor pudsen også trykkes ud, men i noget mindre omfang. På væggen mod porten er der en revne fold i pudsen fra undersiden af reposen mellem stuen og 1. sal, og hen til døren ind til rummet over porten. På væggen ind mod 1. sals lejligheden er der antydninger af revner ved etageadskillelsen mellem stueetagen og 1. sal. Ca. 1½ m oppe er på samme væg en revne, hvor der er en antydning af at pudsen skubbes ud. Det revner mellem væg og trappevangen på trappeløbet fra reposen på 1. sal og op til mellemreposen mellem 1. og 2. sal. Ved mellemreposen er der i venstre side, set ud mod gården, en revne i hjørnet på væggen ind mod lejligheden, og der er en revne i højre hjørne. 49

50 Undersiden af trappeløbet fra mellemreposen mellem 1. og 2. sal og op til 2. sal revner langs væggen, og væven på undersiden af løbet krøller ind mod væggen. Ved mellemreposen mellem 2. og 3. sal er på facadevægen en revne i begge hjørner. Det revner mellem vange og væg på løbet fra 2. og op til mellemreposen mellem 2. og 3. sal.. Der er enkelte skader på pudsen på undersiden af trappeløbet op til 3. sal, og der er en revne ind mod væggen. I væggene omkring 3. salen er der små revner. I højre side er der en kraftigere revne, der formodentligt er ud for bindingsværket. Det generelle indtryk af opgangen er at den er i en pæn stand. Folderne i pudsen fremkommer med stor sandsynlighed fra mindre sammenfald i konstruktionerne. Det skal undersøges nærmere, også hvorfra de øvrige revner kan stamme. Køkkentrappen til nr. 14 A Trappen ligger ved gavlen mod syd på sidefløjen til forhuset og har adgang fra gård 1. Der er to vinduer i trapperummet. Gulvet i stueetagen har klinkebelægning. Der er ingen fodpaneler eller sokkelklinke. Væggene er derfor mere udsat for skader i forbindelse med rengøring. Trappetrin og reposer er malet. Undersiden af trappeløbet op til 2. sal og ind under reposen revner inde langs muren. På 2. sal er der gamle elinstallationer, der ikke er fjernet. Der er en afbryder og et loftudtag. Ventilationskanalen er trukket ud under reposen på 3. sal og slår et slag ned under trappeløbet til 3. sal. 50

51 Der er ikke udført nogen former for randisolering af kanalen, og det formodes at der heller ikke er etableret brandspjæld i lejlighedsskel. På 3. sal er man aldrig blevet færdig med byggeriet. Væggen bag skorsten er aldrig blevet pudset, og det lille stykke væg til højre for døren til lejligheden er ikke beklædt med gips, og opfylder ikke brandkravene. De vægge der er beklædt med gips opfylder heller ikke brandkravne. Det tydeligt ved døren at de underliggende konstruktioner er af træ. 51

52 Loftet bag ved skorstenen er ikke beskyttet mod brand, der er hul lige op til de underliggende konstruktioner. Der står en del affald på reposen på 3. sal. Det er ikke lovligt og kan være farligt i forbindelse med en brand. Vinduet ved mellemreposen mellem 2. og 3. sal er noget medtaget i malingen. Der kommer fugt ind af tagvinduet. Det generelle indtryk af opgangen er, at den er i en pæn stand. Opgang 14 B Opgangen ligger ved gavlen mod nord i sidebygningen mod øst og har indgang fra gård 1, og der er en dør i facaden mod øst. Væggene i trapperummet er udført med bindingsværk. Gulvbelægningen i stueetagen er klinker. Der er ingen fodpaneler eller sokkelklinke. Væggene er derfor mere udsat for skader i forbindelse med rengøring. Der er parket på trappetrin og reposer. Der er 2 vinduer i trapperummet. Væggen til venstre for trappeløbet til 1. sal er opfugtet ned mod gulvet. 52

53 Der er ingen underbeklædning på trappeløbet til 1. sal. Iht. BR95 skal en trappe udføres som en BS30 konstruktion, dvs. den skal være brandsikker i 30 min. I ældre ejendomme skal trapperne ikke udskiftes, så de ikke indeholder brandbart materiale. Det er dog et krav at de er intakte, og at der mindst er forskalling, rør og puds på undersiden af løbene. Trappen vil så svare til mindst en BD30 konstruktion, dvs. være branddrøj i 30 min. Alle væggene på 3 sal er udført i gips. Der er mindre afskalninger på vinduerne Det generelle indtryk af opgangen er, at den er i en pæn stand. Opgang 14 C Opgangen ligger i mellembygningen og har indgang i porten. Opgangen er egentlig tænkt som indgang til lejlighederne i mellembygningen og lejlighederne der vender mod gård 2 i sidebygningen mod øst. Der er 2 vinduer og et tagvindue i traprummet. Der er ikke noget dørtrin på den udvendige dør, så det trækker meget ind under den. Der er tæppebelægning på trappen. I stueetagen er der tegn på opfugtning af væggen i højre side. Der er glasvæv på væggen, og pudsen under den er helt løs. Inden for døren er stikkontakten løs. På 1. sal er vinduet meget medtaget i malingen på de opadvendte flader. På 1. sal er der ikke noget fodpanel til højre for døren ind til nr. 14B. Ved mellemreposen mellem 1. og 2. sal er der en revne i højre hjørne ud mod facaden, og det revner lidt i bunden af mellemreposen mellem 2. og 3. sal. 53

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2007.09.12 PS/gs Sag nr.: 041006 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført august 2007 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o fr. Jutta

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København...

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København... 7 Tagflade imod gade Oversigtsfoto. Tagfladerne er besigtiget både på regnvejrsdage og på tørvejrsdage. Eternitstenene er lagt i sort tagkit, hvorfor der ikke er etableret et undertag. En undertagskonstruktion

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 198

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 198 Page 1 of 2 Cityringen Side 1 af 198 Matr. nr.: Adresse: Opført: 11le, Frederiksberg Aksel Møllers Have 6-18 Opført 1944 år: Denne rapport omhandler: - Udvendig revneregistrering - Indvendig revneregistrering

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 142

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 142 Page 1 of 2 Cityringen Side 1 af 142 Matr. nr.: Adresse: Opført: 11lc, Frederiksberg Aksel Møllers Have 2-4/Godthåbsvej 35-41 Opført 1943 år: Denne rapport omhandler: - Udvendig revneregistrering - Indvendig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J. nr. 9149 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: På baggrund af klageskema af xx.xx.2009, betragtes følgende som klagepunkt. Bygning A: 1. Revne mellem murværk og let væg i

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB

Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB Nr. Delopgave Besluttet specifikation fra byggegruppen JBS_Tilbud Inkl Moms Bemærkning Dobbeltdør, ca. 2 m i bredden. Glaspartier på hver side. Træ/alu konstruktion,

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

(26)3.01. Vesterbrogade 114 Vesterbrogade 114, 1620 København V Matr.nr. 39p UVK, KBH 26.06.2015. Fremtidige forhold Matrikelkort A A

(26)3.01. Vesterbrogade 114 Vesterbrogade 114, 1620 København V Matr.nr. 39p UVK, KBH 26.06.2015. Fremtidige forhold Matrikelkort A A , 1620 København V Matrikelkort ltan.dk a/s Næstvedvej 60 4180 Sorø 70 26 83 03 (26)3.01 26.06.2015 Note: Facade, snit og plangrundlag er optegnet med scannede eksist. tegninger som grundlag. Facadens

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativ 1. udkast til trykning FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer,

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere