Egenskabsdata. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egenskabsdata. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012"

Transkript

1 6 Egenskabsdata Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

2 Indhold side 6.1 Objekter og egenskaber Egenskabsdata, ejendom Egenskabsdata, bygning Egenskabsdata, terræn Egenskabsdata, etage Egenskabsdata, rum Egenskabsdata, bebyggelse Egenskabsdata, afdeling Egenskabsdata, institution Egenskabsdata, bolig-/ erhvervsenhed Egenskabsdata, bygningsdele Bygningsdele, en skitse for videre udvikling 12 2

3 6.1 Objekter og egenskaber Ved et byggeobjekts egenskaber forstås dets iboende og funktionelle karakteristika samt relationer til andre objekter. Egenskabsdata er data om disse egenskaber. For at holde styr på objekterne er disse ordnet i klasser. Nogle af disse klasser er primært kendetegnet ved objekternes fysiske afgrænsning. Det er: Ejendom Bygning Terræn Etage Rum Bygningsdele Andre objektklasser er kendetegnet ved en afgrænsning, som i højere grad er administrativt bestemt. Der er: Bebyggelse Afdeling Institution Bolig-/ erhvervsenhed Til hver objektklasse knytter sig et sæt af egenskaber. Disse egenskaber kan være iboende, altså egenskaber som objektet har i sig selv. Det kan også være egenskaber omkring objektets relation til andre objekter, som det er placeret i eller fungerer sammen med. Endelig kan objektets aktuelle tilstand samt de aktiviteter, der knytter sig til objektet, betragtes som egenskaber. Forklaring: En iboende egenskab ved objektet dør kan være, at det er en massiv egetræsfineret trædør, BD30. Relationsegenskaber ved samme dør kan være, at den er placeret i en bestemt væg og giver adgang til et bestemt rum. En aktivitet kan være, at dørpladen tørres over med fugtig klud hver 14. dag, samt at låsetøjet smøres hvert andet år. For at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af egenskabsdata i ejendomsforvaltning er det nødvendigt at standardisere disse. Da der knytter sig forskellige typer af egenskaber til de forskellige objektklasser, er der opstillet en tabel med egenskabsdata for hver af disse. Bemærk, at tabellerne er bruttolister, fra hvilke den enkelte bruger kan medtage de egenskabsdata, som er nødvendige for de aktuelle anvendelser. 3

4 For så vidt muligt at sikre overensstemmelsen mellem de egenskabsdata, der anvendes i ejendomsforvaltning, og de egenskabsdata, der ligger i BBR, er der i en række felter henvist til BBR. Det må dog tilføjes, at BBR er under revision. Det må derfor forventes, at der inden for det næste par år vil ske justeringer i både feltnumre og indhold. Tavle 6.12 er et forslag til en samlet beskrivelse af egenskabsdata for objektklassen bygningsdel. Det forventes, at der i de kommende år gennemføres en udbygning af denne tavle, så der til hver enkelt af bygningsdelstavlens godt 100 bygningsdele specificeres et unikt egenskabsdatasæt. Tavle 6.11 omfatter de egenskabsdata, der primært anses for aktuelle i ejendomsforvaltning. 4

5 6.2 Egenskabsdata, ejendom En ejendom defineres i begrebskataloget som: Areal, som i matriklen er opført under ét matr.nr., samt arealer, der er opført under flere matrikelnumre, når de ifølge notering i matriklen og tingbogen skal holdes forenede. (Samlet fast ejendom) Egenskabsdata for ejendom er: Egenskaber BBR.felt Forv. Klass. Objekt-ID Ejendomsnummer 101 Ejendomsnavn Matrikelnummer og ejerlav Areal, matrikulært Adgangsadresse 171/172/173 Servitutter, henvisning 5

6 6.3 Egenskabsdata, bygning En bygning defineres i begrebskataloget som: En eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed, og som skærmer mod vejrliget (en klimaskærm). Under egenskaben Anvendelse kan der enten registreres i henhold til BBR felt 203 eller i henhold til Forvaltnings Klassifikation, 3. Form og funktion, tavle 3.8. Egenskabsdata for bygning er: Egenskab BBR-felt Forv. Klass. Objekt-ID Bygningsnummer 201 Bygningsnavn Adgangsadresse 271/272/273 Anvendelse 203 Tabel 3.5 Bruger(e) Ydervæggenes materiale 211 Tagdækningens materiale 212 Formtype Tabel 3.4 Opførelsesår 207 Om- og tilbygningsår 209 Fredning / bevaringsværdi 238 Bygningsareal, samlet 216 Antal boligenheder 205 Antal erhvervsenheder Bygningens samlede boligareal 217 Bygningens samlede erhvervsareal 218 Andet areal 225 Bebygget areal 219 Antal etager (ekskl. tagetage og kælder) 220 Varmeinstallation 229 6

7 6.4 Egenskabsdata, terræn Terræn defineres i begrebskataloget som: Den del af en ejendom eller grund, der ligger uden for bygninger og tekniske anlæg. Areal er i denne sammenhæng ejendommens eller grundens areal fratrukket det bebyggede areal. Egenskabsdata for terræn er: Egenskab BBR-felt Forv. Klass. Objekt-ID Anvendelse Brugere Areal 6.5 Egenskabsdata, etage En etage defineres i begrebskataloget som: Den rumlige enhed i en bygning, som har samme eller omtrent samme gulvhøjde, og som begrænses af gulv, loft og ydervægge. Rum, der går gennem flere etager, medregnes kun til den etage, i hvilken gulvet er beliggende. Trapper, trapperum, altangange og elevatorskakte medregnes dog for hver etage. Egenskabsdata for etage er: Egenskab BBR-felt Forv. Klass. Objekt-ID Etagenummer 303 Etagebetegnelse Anvendelse Tabel 3.5/3.6 Brugere Samlet areal af etage, brutto 216 Areal af udnyttet del af tageetage, brutto 222 Kælderareal loft<1,25 m over terræn 224 Etagens adgangsareal 7

8 6.6 Egenskabsdata, rum En rum defineres i begrebskataloget som: Et rumligt sammenhængende og fysisk helt eller delvist afgrænset volumen. Egenskabsdata for rum er: Egenskab BBR-felt Forv. Klass. Objekt-ID Rumnummer Rumbetegnelse Tabel 3.6 Anvendelse Tabel 3.6 Brugere Areal, brutto Areal, netto Rumhøjde 6.7 Egenskabsdata, bebyggelse En bebyggelse defineres i begrebskataloget som: Administrativ og / eller arkitektonisk helhed bestående af to eller flere bygninger med tilhørende terræn. En bebyggelse kan være beliggende på samme ejendom (samlet fast ejendom) eller på flere ejendomme grænsende op til hinanden. Egenskabsdata for bebyggelse er: Egenskab BBR-felt Forv. Klass. Objekt-ID Navn Beliggenhed Omfatter (ejendomme / bygninger) Anvendelse Tabel 3.5 8

9 6.8 Egenskabsdata, afdeling En afdeling defineres i begrebskataloget som: Selvstændig formålsbestemt administrativ enhed. Begrebet anvendes i denne sammenhæng om enhedens fysiske rammer. Begrebet afdeling anvendes især i det almene boligbyggeri. Egenskabsdata for afdeling er: Egenskab BBR-felt Forv. Klass. Objekt-ID Navn Omfatter følgende (ejendomme / bygninger) Antal boligenheder Antal erhvervsenheder 6.9 Egenskabsdata, institution En institution defineres i begrebskataloget som: Selvstændig formålsbestemt administrativ enhed. Begrebet anvendes i denne sammenhæng om enhedens fysiske rammer. Begrebet institution anvendes især i kommuner og regioner. Egenskabsdata for institution er: Egenskab BBR-felt Forv. Klass. Objekt-ID Navn Enhedsadresse 301/303/304 Omfatter følgende (ejendomme / bygninger / rum) Anvendelse Tabel 3.5 Bruger Institutionens samlede areal 9

10 6.10 Egenskabsdata, bolig-/ erhvervsenhed En bolig-/ erhvervsenhed defineres i begrebskataloget som: Sammenhængende areal i en bygning med selvstændig opgang/indgang samt adgangsadresse. Boligeller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig-/ eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder (BBR). Egenskabsdata for bolig-/ erhvervsenhed er: Egenskab BBR-felt Forv. Klass. Objekt-ID Enhedsadresse 301/303/304 Anvendelse 307 Boligtype, hvis bolig 308 Enhedens samlede areal 311 Areal til beboelse 312 Areal til erhverv 313 Ejerlejlighedsnummer, hvis ejerlejlighed. 306 Tinglyst areal, hvis ejerlejlighed Andel af fællesareal Areal af åben overdækning Areal af lukket overdækning / udestue Antal værelser

11 6.11 Egenskabsdata, bygningsdele En bygningsdel defineres i begrebskataloget som: Et objekt, som i sig selv eller i kombination med andre objekter opfylder en karakteristisk funktion i bygningen. Nedenstående liste omfatter de egenskabsdata, der primært anses for aktuelle i ejendomsforvaltning. Det efterfølgende afsnit 6.12 rummer en mere udførlig oversigt over egenskabsdata. Listen skal opfattes som en bruttoliste, da alle felter ikke er aktuelle for alle typer af bygningsdele. Til gengæld kan flere af felterne omfatte en række informationer. Visse egenskabsdata vil typisk ikke vedrøre hele bygningsdelen, men alene bestanddele af denne. Egenskab Gruppe Objekt-ID 1 IP-adresse 1 Bygningsdelsbetegnelse 1 Forvaltnings Klassifikation (navn og kode) 1 Evt. anden klassifikation (DBK, SfB m.v.) 1 Bestanddele / komponenter 1 Fabrikat 1 Produktnavn 1 Typebetegnelse 1 Serienummer 1 CE-mærkning 1 Handelsnavn 1 Varenummer 1 Producent 1 Forhandler 1 Placering 2 Funktion / formål 3 Geometri / mængde 4 Konstruktion / konstruktionstype 5 Materiale 6 Form / formtype 7 Design 8 Tekniske specifikationer 10 Godkendelser og klassificeringer (brand m.v.) 11 Garanti 12 Miljøegenskaber 13 Tidspunkt for indbygning / estimeret levetid 14 Driftanvisning / interval / sikkerhed 15 Kvalitetsmål 16 Tilstand, herunder registrering af svigt og skader 17 Bortskaffelse 18 11

12 6.12 Bygningsdele, videre udvikling Dette afsnit rummer et forslag til en samlet beskrivelse af egenskabsdata for objektklassen bygningsdele. Beskrivelsen er opdelt i 18 grupper. Det bemærkes, at listen skal betragtes som en bruttoliste, og at ikke alle egenskabsdata selvsagt er relevante for alle objekttyper. Listen over bygningsdele i afsnit 6.11 er et udtræk af denne samlede liste. Et udtræk der er tilpasset behovene i forvaltning Hovedgrupperingen er følgende: 1. Identifikation 2. Placering 3. Funktion / formål 4. Geometri / mængde 5. Konstruktion / konstruktionstype 6. Materiale 7. Form / formtype 8. Design 9. Fremstillingsmetoder 10. Tekniske specifikationer 11. Godkendelser og klassificeringer 12. Garanti 13. Miljøegenskaber 14. Tidspunkt for indbygning / levetid 15. Drift 16. Kvalitetsmål 17. Tilstand 18. Bortskaffelse 1. Identifikation (Identifikation: Beskrivelse af, hvem nogen eller noget er.) Identifikation kan være relateret til bygningsdelens unikke forekomst i bygning eller terræn. Identifikationen kan også være relateret til bygningsdelen betragtet som en byggevare fra en bestemt producent og anskaffet gennem en bestemt leverandør eller forhandler. Eksempler på typer af identifikation: Objekt-ID IP-adresse 12

13 Bygningsdelsbetegnelse Forvaltnings Klassifikation (navn og kode) Evt. anden klassifikation (DBK, SfB m.v.) Bestanddele / komponenter Fabrikat Produktnavn Typebetegnelse Serienummer CE-mærkning Handelsnavn Varenummer Klassifikationskode (DBK, SfB) Producent Navn Adresse Tlf. Mail Forhandler Navn Adresse Tlf. Mail Kontaktperson 2. Placering (Placering: Det sted, hvor bygningsdelen befinder sig i bygning eller terræn.) Placering kan enten være absolut eller relativ. Bygningsdelens absolutte placering er bestemt ved koordinater i et koordinatsystem. I praksis kan bygningsdelen være angivet som et tegnet objekt i en tegning (digital eller på papir) eller indgå i 3D geometrien i en bygningsmodel. Bygningsdelens relative placering er placeringen i forhold til øvrige objekter som f.eks. konstruktion, teknisk anlæg, bygning, etage, rum eller andre bygningsdele. Eksempler på absolutte placeringer: Dør med indsættelsespunkt i x 433,2, y 22,7, z 22,9 i lokalt koordinatsystem for bygning 2 i bebyggelsen Egebjerg Brønd i terræn, System 34 x= y=220201,24 z=

14 Eksempler på relative placeringer: Radiator: Søndervangsskolen, Bygning 2, Etage 2, rum nr. 231 Pumpeanlæg: Rådhus, bygning 1, Kælder, boilerrum 3. Funktion (Funktion: Opgave eller aktivitet, som nogen eller noget har til formål at udføre.) I det konkrete tilfælde vil det ofte være hensigtsmæssigt at angive bygningsdelens hovedfunktion, men der kan godt angives flere funktioner. F.eks. kan et vindue både skærme for vejrliget og give lysindfald. I mange tilfælde beskriver bygningsdelens navn i sig selv hovedfunktionen. For bygningsdelen tagrende er det således indlysende, at der er tale om en afløbsenhed for regnvand. Eksempler på typer af funktioner: Skærme for vejrliget (halvtag) Sikre belysning af flugtveje (nødstrømsanlæg) Sikre mod faldulykker (værn) Rense overfladevand for blade (rist) Flugtvej (lem) 4. Geometri / mængde (Geometri: Matematisk beskrivelse af bygningsdelens form, struktur og placering.) (Mængde: Målelig forekomst af et materiale, af en enhed el.lign.) Geometrien kan være beskrevet digitalt eller på papir og være i 2D eller 3D. Eksempler på geometri: Plan, snit, opstalter Detaljer 3D visualisering 3D model (wireframe, surface eller solid) Den målelige mængde af selve bygningsdelen vil som oftest knytte sig til stykantal eller til fysisk udstrækning. Mængde som resultat af noget, bygningsdelen 14

15 frembringer, som f.eks. varme eller køling, placeres naturligt under tekniske specifikationer. Eksempler på mængdeenheder: Stk. Længde med angivet måleenhed Areal (længde x bredde) med angivet måleenhed Volumen (længde x bredde x højde) med angivet måleenhed 5. Konstruktion / konstruktionstype (Konstruktion: Det fysiske resultat af én eller flere konstruktionsprocesser, hvori der har indgået ressourcer.) Konstruktion / konstruktionstype er i denne sammenhæng en verbal beskrivelse af bygningsdelen som konstruktion. Denne beskrivelse kan være udtrykt i et enkelt ord eller være mere udførlig. Eksempler på konstruktion / konstruktionstype: Gitterspær Linjefundament Build-up tag In situ trappe med præfabrikerede trin 6. Materiale (Materiale: Det, noget er fremstillet af.) I de fleste bygningsdele vil indgå mere end et materiale. Undertiden er det alene nødvendigt at anføre ét af disse, fordi de øvrige til en vis grad derved vil være givet, mens det i andre tilfælde er hensigtsmæssigt at angive flere. Eksempler på materiale: Træ (vindue) Stål (dør) Gips (pladevæg) på træ (skelet) Zink (tagrende) 7. Form / formtype (Form: Ydre rumlig beskaffenhed.) 15

16 Form er i denne sammenhæng en verbal typebetegnelse, der primært knytter sig til bygningsdelens geometri og dermed ikke til materialer eller funktion. Form er især interessant for de bygningsdele, der indgår som arkitektoniske elementer i bygning eller terræn. Ofte er form eller formtypebetegnelserne traditionelle betegnelser. Eksempler på formtyper: Ligeløbstrappe Kvartsvingstrappe Spindeltrappe Toløbstrappe 8. Design (Design: Måden, hvorpå en genstand er formgivet.) Design knytter sig især til bygningsdele i bestemte stilarter eller med unik formgivning, til hvilken der tillige kan knytte sig forhold omkring ophavsret. Eksempler på betegnelser vedr. design: Klassicistisk (gesims) Art nouveau (smedejernsgitter) Kocks forbandt (murværk) PH design (lamper) Arne Jacobsen (møbler og armaturer) 9. Fremstillingsmetoder (Fremstillingsmetoder: Metode efter hvilken et produkt eller en vare er frembragt.) Fremstillingsmetoder for bygningsdele kan være unikke håndværksmæssige eller industrielle metoder. Metoder som har været en forudsætning for såvel fremstillingen af bygningsdelen som for senere reparationer og/eller vedligeholdelsesarbejder. Eksempler på unikke fremstillingsmetoder: Håndstrøgen kulbrændt, Petersens teglværk Ådring udført i henhold til Kulturarvsstyrelsens anvisning Marmorering udført i henhold til Kulturarvsstyrelsens anvisning 16

17 10. Tekniske specifikationer (Specifikation: Præcis og detaljeret beskrivelse f.eks. i form af en tabel, en opstilling eller et udfyldt standardformat.) Med ovenstående definition er en teknisk specifikation en præcis og deltaljeret beskrivelse af bygningsdelens tekniske opbygning, funktion, energiforhold, sikkerhed, støjforhold m.v. I tekniske specifikationer indgår ofte såvel geometri (tegninger) som diagrammer. Det skal anføres, at felterne i tekniske specifikationer i vid udstrækning vil være individuelle for rækken af bygningsdele inden for tekniske anlæg. Eksempler på indhold af tekniske specifikation for gaskedel: Generelt Brugsvandsydelse Nominel varmebelastning Max. gasforbrug Kedlens virkningsgrad NOx-emission CO-emission Vægt Optaget elektrisk effekt IP-klassificering Apparatkategori Aftræksystemets apparatklassificering Gasdysens diameter Centralvarme Nominel ydelse Max. fremløbstemperatur Tilladt anlægstryk Varmt brugsvand Brugsvandsmængde Tilslutningstryk brugsvand Temperatur af varmt brugsvand Tilslutningsmål Røggasaftræk Kondensafløb Centralvarmefremløb 17

18 11. Godkendelser og klassificeringer (Godkendelse: Accept af eller erklæring om, at noget opfylder de nødvendige og ofte juridisk gældende krav.) (Klassificere: Henføre til en bestemt klasse eller kategori ud fra bestemte karakteristika.) Godkendelser og klassificeringer vil især ligge inden for følgende områder: Brand Lyd Sikkerhed Miljø Energi Eksempler på klassificeringer for brand: BS-bygningsdel 60, bærende (hidtil dansk klasse) Bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 (ny europæisk klasse) 12. Garanti (Garanti: Sikkerhed, som sælger giver køber for en vares kvalitet, og som indebærer, at varen repareres eller udskiftes, hvis den inden for en vis tidsfrist går i stykker ved normalt brug.) Garanti knytter sig her især til garantiordningen med tilhørende 1 og 5 års eftersyn. Eksempler på garantier: Garanti i henhold til garantiordningen (1 og 5 års eftersyn) Produktgaranti (købeloven) 13. Miljøegenskaber (Miljø: Fysiske omgivelser og betingelser, som mennesker, dyr og planter lever under i et gensidigt påvirkningsforhold. Egenskaber: Side af en persons, en tings eller et fænomens udseende, væsen eller måde at virke på.) Ved miljøegenskaber forstås i denne sammenhæng den måde, hvorpå bygningsdelen påvirker omgivelser- 18

19 ne. Denne påvirkning kan både stamme fra selve bygningsdelen og fra noget, som er et resultat af bygningsdelens normale funktion. Påvirkningen kan også knytte sig til bortskaffelse af bygningsdelen i forbindelse med udskiftning eller nedbrydning. Endelig kan miljøegenskaberne knytte sig til bygningsdelens påvirkning i særlige situationer, som f.eks. ved brand, oversvømmelse, påkørsel m.v. I henhold til lovgivning i EU s Construction Product Directive stilles der i bygningsreglementet krav til følgende: Mekanisk modstandskraft og stabilitet Sikkerhed ved brand Krav i forb. med hygiejne, helbred og miljø Sikkerhed ved brug Støjbeskyttelse Energiøkonomi og varmeisolering / varmetilbageholdelse 14. Tidspunkt for indbygning /Levetid (Tidspunkt for indbygning: Det tidspunkt, hvor entreprenørens garanti for den pågældende bygningsdel træder i kraft.) (Levetid: Tidsrum, hvori noget fungerer, trives, gælder eller lignende.) Der skelnes i byggeriet mellem faktisk levetid, funktionel levetid og økonomisk levetid. Den faktiske levetid er tiden fra etablering og frem til nedrivning, henholdsvis udskiftning. Den funktionelle levetid er den tid, i hvilken bygningsdelen forudsættes at fungere som oprindelig planlagt. Den økonomiske levetid er tiden fra investeringstidspunktet og til bygningsdelen er fuldt ud økonomisk afskrevet. 15. Drift (Drift: Fællesbetegnelse for planlægning, styring og gennemførelse af de aktiviteter, som sikrer, at bygningsdele og dermed ejendomme og bygninger både med hensyn til kvalitet og anvendelighed fastholdes på et fastsat niveau.) Med ovenstående definition omfatter drift såvel den daglige betjening af især tekniske anlæg som øvrige både planlagte og ikke planlagte aktiviteter, der 19

20 knytter sig til opretholdelse af bygningsdelens funktion, udseende og holdbarhed. Eksempler på indhold af egenskabsdata for drift: Anvisning for betjening (pasning, overvågning og styring) Anvisning og interval for teknisk service Anvisning og interval for vedligehold Anvisning for renhold Anvisning og interval for inspektion, syn (lovpligtige) Anvisning for reparation og udskiftning Oplysning om beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger 16. Kvalitetsmål (Kvalitetsmål: Fastsat referenceniveau for kvalitet.) Kvalitetsmål knytter sig på et overordnet niveau til bebyggelser, bygninger, bolig-/ erhvervsenheder m.v. Fastlæggelsen tager dels udgangspunkt i brugernes behov for fysiske omgivelser, dels i de byggetekniske forhold. På det detaljerede og operationelle niveau knytter kvalitetsmålene sig til bygningsdele. Kvalitetsmål for bygningsdele kan helt kortfattet være i god og driftsikker stand eller uden synlige fejl og mangler, men bør så vidt muligt omfatte egentlige faglige beskrivelser. Beskrivelser, som tager højde for, at en vis nedslidning accepteres. Eksempel på kvalitetsmål: bk.tad, Tagdækning: Beklædning med vingetegl. Alle tegl skal være hele, uden afskalninger og må ikke være forskubbet eller løse. Ventilationsspalte ved tagfod må ikke være tilstoppet. Algebegroning må ikke forekomme. Er rygning lagt i mørtel, skal denne være intakt og tæt. Inddækninger skal overalt være hele og tætte. 17. Tilstand (Tilstand: Bestemt beskaffenhed, som karakteriserer noget eller nogen på et givet tidspunkt mht. udseende, form, struktur eller lignende, ofte under indflydelse af ydre omstændigheder eller påvirkninger.) Karakteristisk for en bygningsdels tilstand er, at denne kan ændre sig over tid. Derved adskiller tilstand sig fra 20

21 de øvrige egenskabsdata, som stort set er uændrede gennem hele bygningsdelens levetid i bygningen. Se endvidere Forvaltnings Klassifikation, publikation 4. Metode til styring af vedligehold. Byggeteknisk tilstand og svigt: Byggeskadefondens 1- års eftersyn skal beskrive byggeriets tilstand, det vil sige belyse, om der er byggetekniske svigt, som stammer fra fejl eller mangler ved byggeriets projektering eller opførelse. 18. Bortskaffelse (Bortskaffelse: Skaffe sig af med. I denne forbindelse især om de miljømæssige, beskyttelsesmæssige og sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med bortskaffelsen.) Bortskaffelse af bygningsdele relaterer sig især til den daglige drift, til udskiftning af bygningsdele eller bestanddele af disse samt til egentlig nedbrydning. I forbindelse med den daglige drift kan det f.eks. være bortskaffelse af forbrugsartikler som smøreolie og filtre. Udskiftning kan være alt fra pakninger i vandhaner til hele tekniske anlæg som f.eks. varmeanlæg. Nedbrydning kan igen være alt fra et stykke murværk, hvori der skal placeres en dør, til hele bygninger. Bortskaffelse handler især om miljø, beskyttelse og sikkerhed. Eksempler på overskrifter til bortskaffelse: Demontering, nedbrydning, kassation Genanvendelse Beskyttelse og sikkerhed 21

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Begrebskatalog Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Udarbejdet af Ejvind Alf Jensen, arkitekt m.a.a, MANUAL NEW Version 1.0 januar 2013 Forord

Læs mere

Side 1. Langebyende 21

Side 1. Langebyende 21 Langebyende 21 Generelle oplysninger Beliggenhed Langebyende 21 Ejendomsnummer 15872 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den

Læs mere

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Mundbergs Alle 1 Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1 Ejendomsnummer 96622 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold

Læs mere

Orientering om baggrunden for FORVALTNINGS KLASSIFIKATION v. Projektleder Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden

Orientering om baggrunden for FORVALTNINGS KLASSIFIKATION v. Projektleder Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden 1 Møde i Bygherreforeningen, 7. januar 2009 DAGSORDEN: Præsentation af deltagerne Orientering om baggrunden for FORVALTNINGS KLASSIFIKATION v. Projektleder Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden Præsentation

Læs mere

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING Vejledningen giver overblik over, hvordan man som ejendomsejer kan undersøge, om det er de rigtige oplysninger, der er registreret på BBR-ejermeddelelsen, og hvordan eventuelle

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Bystævnet 3 Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Ejendomsnummer 11726 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den kommune,

Læs mere

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder)

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Bygningsarealer (på bygningsniveau med angivelse af Trappe- og /adgangsarealer) Opmålt september 2015 Rapport Udarbejdet: 22.09.2015

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet E-mail: torbenlading@webspeed.dk Telefon 40266866 CVR / RID CVR:31177987-RID:58084859 Indsendt: 22-02-2017

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken 41 8660 Skanderborg E-mail: niels.bogelund@antalis.com Telefon 21417525 Indsendt: 23-08-2016 09:41 Ansøgningsnr.:

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG Metode for egenskaber i kodestreng - 4. udgave.docx SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG cuneco en del af bips Dato 30. januar 2014 Projektnr. 12 071 Sign. SSP 1 Indledning Formålet med kodestrukturen for

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Josip Bajlovic E-mail: jb@consult-ing.dk CVR / RID CVR:29119996-RID:16501135 Indsendt: 10-06-2015 13:26 Ansøgningsnr.: byg-2015-23586 Indsendelse nr.: 3

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Digital aflevering i praksis

Digital aflevering i praksis Digital aflevering i praksis Læringsaktivitet i Med deltagelse af Digitaliseringsudvalget Gennemført i regi af Implementeringsnetværket Konfiguratoren udviklet af KORTERMANN-IT Med økonomisk støtte fra

Læs mere

Metode til styring af vedligehold

Metode til styring af vedligehold 4 Metode til styring af vedligehold Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 4.1 Forord 3 4.2 Metode til styring af vedligehold 3 4.3 Processen og aktiviteter 5 A. Grundlag 7 A1

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Modelleverancespecifikation

Modelleverancespecifikation Indledning Kataloget indeholder for de beskrevne objekter en side med nedenstående informationer. En side vil i nogle tilfælde omhandle en konkret bygningsdel (ét objekt), mens det i andre tilfælde vil

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) -Medd-Data Ejendommens beliggenhed: Kommunenr./Ejendomsnr.: Aale Bygade 34A (Vejkode: ), 716 Tørring 766/17246 Oplysninger om grunde Adresse: Aale Bygade 34A (vejkode: 6), 716 Tørring Ejerforhold: Privatpersoner

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1 byggevarer, som ikke medvirker

Læs mere

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 16/19346 Indsendt af Henrik Sørensen Filosofgangen 5 8240 Risskov E-mail: tysonogfutte@yahoo.dk Telefon 61775358 Indsendt: 30-01-2017 10:08 Ansøgningsnr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Wegners Plads 2, 6270 Tønder Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 21320 29-09-2016

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

WWW.OIS.dk. iptffnmnu III. Side 1. kbos 31-07-2012 0U211. Norrevang 4. Nørrevang 4 Kolstrup under Aabenraa 888 20052

WWW.OIS.dk. iptffnmnu III. Side 1. kbos 31-07-2012 0U211. Norrevang 4. Nørrevang 4 Kolstrup under Aabenraa 888 20052 kbos 3-7-22 U2 WWW.OIS.dk Din genvej til ejendomsdata Norrevang 4 3eliggenhed ' Moderejendomsnummer Zone Ejendommen benyttes til iptffnmnu Ejerforhold ftntal ejere :jers navn Ejers C/O navn Ejers adresse

Læs mere

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation Afleveringsansvarlig Bilag nr. : ProjektID: Dato: 23.09.2011 Byggesag: Revision: IKT-teknisk sspecifikation 1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale af D&Vdokumentation

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008

Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008 Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008 DBK 2006 er klar til brug DBK definerer og fastlægger

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 1 Vejledning Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 1.1 Indledning 3 1.2 Hvad kan man med Forvaltnings Klassifikation 3 1.3 Forvaltnings Klassifikation, indhold 4 1.4 Implementering

Læs mere

ANVENDELSE AF ALMENNETS IKT FORVALTNINGSSPECIFIKATION

ANVENDELSE AF ALMENNETS IKT FORVALTNINGSSPECIFIKATION ANVENDELSE AF ALMENNETS FORVALTNINGSSPECIFIKATION Specifikation af krav til digital aflevering til brug for drift og vedligehold og den fremadrettede ejendomsforvaltning jf. 10 i bekendtgørelsen 1 MAJ

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lynghøjen 031 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-162436 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode , Firhuse 7, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 8861 Beliggenhed: Firhuse 7 Adresse: Firhuse 7 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Landbrug, bebygget, mindst,55 Ha. Ejer Christian Hessel

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skansevej 12 Postnr./by: 4673 Rødvig Stevns BBR-nr.: 336-008084 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

CCS Klasser af egenskaber

CCS Klasser af egenskaber CCS Klasser af egenskaber Oktober 2014 Kolofon 2014-10- 23 < Forrige side CCS Klasser af egenskaber Produktblad 2 Forord bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23

Læs mere

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse.

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse. SIDE 1 AF 6 Adresse: Strandlyst 27 Postnr./by: Resultat 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-187714-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

høringseksemplar CCS Klasser af information

høringseksemplar CCS Klasser af information høringseksemplar CCS Klasser af information januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Klasser af information Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af bygningsdele Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende cuneco classification system (CCS) til at holde styr på og udveksle informationer om bygningsdele

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri!

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri! Nyhedsbrev den 5. maj 2006 Energiregler i de nye tillæg hvad GÆLDER lige nu. Allerførst: Der er INGEN ændringer på U-værdier og mindstekrav. Der er udelukkende ændringer i, hvornår der skal foretages energirammeberegninger,

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger Ansvarlig myndighed Frederiksberg Kommune Indsendt af Claus Agger Drosselvej 36 2000 Frederiksberg E-mail: clausagger@gmail.com Telefon 42831043 Indsendt: 27-12-2015 17:55 Ansøgningsnr.: byg-2015-54697

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere