Multimeter ABC Multimeteregenskaber og funktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multimeter ABC Multimeteregenskaber og funktioner"

Transkript

1 Multimeter ABC Multimeteregenskaber og funktioner Anvendelsesnote Indledning Multimetre. De er blevet kaldt det nye årtusinds målebånd. Hvad menes nøjagtigt med et digitalt multimeter (DMM) og hvad kan det? Hvorledes bør målinger foretages? Hvilke specielle muligheder har du brug for? Hvilket meter passer bedst til det miljø, som du arbejder i? Det er de spørgsmål, der vil blive besvaret i anvendelsesnoten. Teknologien ændrer hurtigt måden meget udføres på. Biler har indbygget computersystemer, elektriske motorer styres elektronisk og elektroniske kredsløb bruges i alt, fra kaffemaskiner til rumraketter. Kommunikationsbranchen boomer med mobiltelefoner og pagere, og internetforbindelserne har lagt yderligere pres på elektronikteknikeren. Service, reparation og installation af den slags komplekst udstyr, kræver måleudstyr der giver nøjagtig information. Lad os begynde med at forklare hvad, et DMM er. Et DMM er simpelthen en elektronisk målestok til at udføre elektriske målinger med. Det kan have et vilkårligt antal specielle funktioner, men i hovedsagligt måler et DMM spænding, modstand og strøm. Fluke multimetre bruges som eksempler i anvendelsesnoten. Andre multimetre kan fungere anderledes, eller indeholde andre funktioner end de viste, men her beskrives almindelig brug og tips ved brug af de fleste multimetre. På de næste sider kan du se hvordan, man bruger et DMM til at foretage målinger og hvorledes DMM er adskiller sig fra hinanden. Valg af DMM Når man køber et DMM er det ikke kun nødvendigt at se på basisspecifikationerne. Man skal også se på ekstramulighederne, funktionerne og den værdi der repræsenteres af omhyggelighed i design og produktion. Driftsikkerhed, specielt under barske omgivelsesbetingelser, er i dag vigtere end nogensinde. Dette er årsagen til, at når et Fluke DMM er klar til at blive kastet hen i værktøjskassen, har det allerede gennemgået et hårdt afprøvnings- og evalueringsprogram. Brugersikkerheden har første prioritet i designet af Fluke s DMM er. Med passende komponentafstand, dobbelt isolering og indgangsbeskyttelse forhindres personskader og skader på metret, hvis det bruges forkert. Fluke designer sine DMM er efter de nyeste og mest krævende sikkerhedsstandarder. Fluke s program består af mange multimetre med forskellige kombinationer af muligheder, så som Touch Hold, analog søjleviser og udvidet opløsning. Tilbehør til måling af høje strømme og temperaturer findes, således at mulighederne i dit DMM udvides. Nogle basisegenskaber Opløsning, cifre og trin Et DMM s opløsning referer til hvor lille eller fin en måling metret kan udføre. Når du kender et DMM s opløsning, kan du bestemme om metret kun kan måle ned til 1 V (volt) eller f.eks. helt ned til 1 mv (millivolt = 1/1000 volt). Du ville ikke købe en lineal med 1 centimeter inddelinger, hvis du havde brug for at måle ned til en millimeter. Et termometer der kun måler i Digitale multimetre har et bredt udvalg af funktioner. Det kan være svært at vælge det rette meter til et job, hvis du ikke ved, hvad funktionerne dækker over. Denne anvendelsesnote forklarer nogle af de mest almindelige funktioner og beskriver, hvordan de kan bruges til de enkelte anvendelser. hele grader er ikke meget bevendt, hvis temperaturen der skal måles er 22,7 C. Du har brug for et termometer med 0,1 C opløsning. Termerne cifre og trin bruges til at beskrive et multimeters opløsning. Digitale multimetre grupperes efter antallet af trin eller antallet af viste cifre. Et 3 1 /2 ciffer DMM kan vise tre hele cifre fra 0 til 9, samt et halvt ciffer, der kun viser 1 eller 0 (ingenting). Et 3 1 /2 ciffer DMM kan vise op til 1999 trin

2 opløsning. Et 4 1 /2 ciffer DMM kan vise op til trins opløsning. Det er mere præcist at beskrive et DMM med antal trins opløsning i stedet for 3 1 /2 eller 4 1 /2 ciffer. Multimetre kan have udvidet opløsning op til 3200, 4000 eller 6000 trin. Til bestemte målinger yder 3200 trin en bedre opløsning. Et 1999 trin DMM er f.eks. ikke i stand til at måle med en opløsning på 0,1 V, hvis du måler 220 volt netspænding, hvor imod et 3200 trin DMM vil måle med 0,1 V opløsning helt op til 320 volt. Et 4000 trin DMM kan måle 380 volt fasespænding med 0,1 Volt opløsning. Dette er samme opløsning som et betydeligt dyrere 4 1 /2 ciffers opløsning, indtil henholdsvis 320 og 400 volt nås. Nøjagtighed Nøjagtigheden beskriver den største tilladelige fejl, der kan forekomme under specifikke anvendelsesbetingelser. Med andre ord, det er en angivelse af, hvor tæt den viste værdi er på den aktuelle værdi af signalet, der måles på. Et DMM s nøjagtighed udtrykkes sædvanligvis som en procent af udlæsningen. En nøjagtighed på 1% af udlæsningen betyder, at ved en udlæsning på 100,0 V kan den aktuelle værdi være hvad som helst imellem 99,0 V og 101,0 V. Specifikationen kan også indeholde et antal cifre der skal adderes til basisnøjagtigheden. Dette angiver hvor mange trin cifret yderst til højre på displayet kan variere. Ovenstående eksempel kan eventuelt specificeres som +/-(1% + 2d). Dette betyder, at ved en udlæsning på 100,0 V kan den aktuelle værdi være hvad som helst imellem 98,8 V og 101,2 V. Analoge multimetre specificeres med fejlvisning i forhold til fuld skala, og ikke i forhold til udlæsning. Ved en tiendedel af fuld skala bliver disse 20% eller 30% af udlæsningen. Typisk basisnøjagtighed for et DMM er +/- (0,7% + 1) til +/-(0,1% + 1) af udlæsningen eller bedre. Ohm s lov Spænding, strøm eller modstand i ethvert elektrisk kredsløb, kan beregnes ved hjælp af Ohm s lov. Denne fastslår, at spænding = strøm x modstand. Dette vil sige, at hvis to af værdierne er kendte, kan den tredie beregnes. Et DMM bruger princippet i Ohm s lov til direkte at måle og vise enten modstand, strøm eller spænding. På de næste sider kan du se, hvor nemt det er bruge et DMM til at få de svar du har brug for. Digitale og analoge displays Med visning af 3 cifre eller mere ved hver måling, er det digitale display fremragende til stor nøjagtighed og høj opløsning. Den analoge viser er mindre nøjagtig og har mindre effektiv opløsning, idet man skal estimere værdier imellem skalastregerne. En søjleviser viser ændringer og tendenser i et signal på samme måde som en analog viser, men er mere robust og beskadiges ikke så let. Jævn- og vekselspænding Spændingsmåling En af basisopgaverne for et DMM er at måle spænding. En typisk jævnspændings (V=) kilde er et batteri, for eksempel akkumulatoren i en bil. Vekselspænding (V~) generes ofte af en generator. Stikkontakterne i hjemmene er almindelige vekselspændingskilder. Nogle apparater konverterer V~ til V=. For eksempel bruger elektronisk udstyr som fjernsyn, stereoanlæg, videoer og computere, der strømforsynes fra lysnettet, ensrettere til at konvertere V~til V=. Det er denne jævnspænding der strømforsyner de elektroniske kredsløb i disse enheder. Test af om forsyningsspændingen er korrekt, er normalt den første måling, når et kredsløb fejlfindes. Hvis der ingen spænding er til stede, eller hvis spændingen er for høj eller for lav, skal problemet rettes før yderligere fejlfinding kan ske i kredsløbet. Kurveformerne ved V~ er enten sinusformede eller ikke sinusformede (savtak, firkant, ripple, etc.). Et DMM viser rms Figur 1. (A) Strøm (V) Spænding (V) Spænding (Ω) Modstand (Ω) Modstand V = A x Ω Hvor: værdien (root mean square) af disse spændingskurveformer. Rms værdien er effektivværdien, eller den ækvivalente V= værdi af V~. De fleste metre måler middelværdien og giver en nøjagtig rms-visning, hvis spændingen er sinusformet. Ikke-sinussignaler måles præcist ved hjælp af DMM er, der betegnes sand rms op til DMM ets specificerede topfaktor. Topfaktoren er kvotienten af et signals spids-til-rms-værdi. Den er for en ren sinuskurve, men ofte meget højere f.eks.for en ensretterstrømpuls. Resultatet er, at et meter med middelværdivisning ofte viser en værdi, der er meget lavere end den faktiske rms-værdi. Et DMM s evne til at måle V~ kan begrænses af signalets frekvens. De fleste DMM er kan måle AC-spændinger med frekvenser fra 50 Hz til 500 Hz nøjagtigt, men et DMM s ACmålebåndbredde kan have en bredde på hundredvis af KHz. (A) strøm V = Spænding i volt A = Strøm i ampére Ω = Modstand i Ω Ohm s lov forklarer forholdet mellem spænding, strøm og modstand. Sæt fingeren på den værdi, du ønsker at finde. Multiplicér de resterende værdier, hvis de er side om side. Dividér hvis den ene er over den anden. Det er dog meget nemmere blot at bruge dit DMM. 2 Fluke Corporation Multimeter ABC

3 Et sådant meter kan vise en højere værdi, fordi det ser mere af et komplekst AC-signal. Et DMM s specifikationer bør definere frekvensområdet for vekselspænding og strøm. Således foretages spændingsmålinger 1. Vælg Volt AC (V~), Volt DC (V ) efter behov 2. Stik den sorte prøveledning ind i comindgangen. Stik den røde prøveledning ind i V-indgangen 3. Med probespidserne berøres kredsløbet over en belastning eller en spændingskilde som vist (parallelt med kredsløbet) 4. Aflæs værdien, og noter måleenheden Bemærk: Ved DC målinger med korrekt visning af polaritet (+/-), berøres den positive side i kredsløbet med den røde probe, og den negative side eller jord med den sorte. Hvis forbindelserne vendes, vil et DMM med automatisk polaritetsangivelse vise et minustegn for at angive negativ polaritet. Et analogt meter risikerer at blive ødelagt. Bemærk : 1/1000 V = 1 mv 1000 V = 1 kv Højspændingsprober fås til TV- og CRT-service, hvor spændingerne kan nå op på 40 kv (se figur 3). Forsigtig: Disse prober er ikke beregnet til elektriske serviceanvendelser, hvor højspænding også ledsages af høj energi. De er snarere beregnet til brug i lavenergianvendelser. Modstand, gennemgang og dioder Modstand Modstand måles i ohm (Ω). Modstandsværdien kan variere utroligt meget, fra nogle få milliohm (mω) ved kontaktmodstand, til milliarder af ohm ved isolatorer. De fleste DMM er måler ned til 0,1Ω, nogle måler helt op til 300 Figur 2. Tre spændingssignaler: DC-, AC-sinuskurve og AC-ikke-sinussignal. MΩ ( Ω). Uendelig modstand vises som OL på Fluke metrenes display, hvilket betyder at modstanden er større end metret kan måle. Modstandsmålinger skal udføres med kredsløbets strømforsyning frakoblet, ellers kan metret eller kredsløbet beskadiges. Nogle DMMér er beskyttet i Ω-indgangen, hvis man ved et uheld kommer til at måle på kredsløb med spænding på. Beskyttelsesniveauet kan variere meget ved forskellige modeller. Ved nøjagtige målinger af lave modstandsværdier, skal modstanden i testledningerne fratrækkes den målte modstandsværdi. Typisk modstand i testledningerne er mellem 0,2 Ω og 0,5 Ω. Hvis modstanden i testledningerne er større end 1 Ω bør de udskiftes. Hvis DMMér har mindre testspænding end 0,6 V ved modstandmålinger, er de i stand til at måle modstandsniveauer i det kredsløb, hvis de er isoleret af Figur 3. Tilbehør såsom Fluke 80K-40 og 80K-6 højspændingsprober øger spændingsmåleområdet i et DMM. dioder eller halvlederkomponenter. Dette gør at man ofte kan teste modstande på et printkort, uden at disse skal loddes ud. Figur 4. Ved måling af modstand i nærheden af dioder holdes DMM testspændinger under 0,6 V, så de halvledende forbindelser ikke leder. Multimeter ABC Fluke Corporation 3

4 Således foretages modstandsmålinger 1. Sluk for strømmen i kredsløbet 2. Vælg modstand (Ω) 3. Stik den sorte prøveledning ind i com-indgangen. Stik den røde prøveledning ind i Ω- indgangen 4. Forbind probespidserne over den komponent eller del af kredsløbet, hvor du ønsker at bestemme modstanden 5. Aflæs værdien og noter måleenheden-ohm (Ω), kiloohm (kω), eller megaohm (MΩ) Bemærk: 1,000 Ω = 1 kω 1,000,000 Ω = 1 MΩ Sørg for, at strømmen er afbrudt, før du foretager modstandsmålinger. Gennemgang (kontinuitet) Gennemgangstest er en hurtig go/no go modstandstest, der bestemmer om et kredsløb er åbent eller lukket. Et DMM med gennemgangsbipper, gør det muligt at udføre mange kontinuitetstests hurtigt. Metret bipper når det detekterer et lukket kredsløb, så det er ikke nødvendigt at se på metret ved målingen. Modstandsværdien der får metret til at reagere varierer fra model til model. Diodetest En diode er en slags elektronisk omskifter. Den kan bringes til at lede, hvis spændingen er over et vist niveau (generelt ca. 0,3 V for en siliciumdiode). Derved tillades at strømmen løber i en retning. Når du checker tilstanden i en diode- eller transistorforbindelse, vil et analogt volt-ohm-milliampére-meter (VOM) ikke alene give meget varierende udlæsninger, men det kan drive strømme op til 50 ma gennem forbindelsen. (Se Tabel 1). Nogle metre har en speciel stilling kaldet diodetest. I denne stilling skal displayet vise 0,6 V til 0,7 V i den ene retning og åbent kredsløb i den anden. Dette viser at dioden er i orden. Hvis displayet viser åbent kredsløb i begge retninger er dioden afbrudt. Hvis displayet viser gennemgang i begge retninger er dioden kortsluttet. Jævn- og vekselstrøm Strømmåling Strømmålinger er anderledes end andre DMM-målinger. Strømmålinger udført med DMM et alene kræver, at metret placeres i serie med det kredsløb, der måles. Det betyder åbning af kredsløbet og brug af DMM testledninger til lukning af kredsløbet. På denne måde går kredsløbets strøm gennem DMM ets kredsløb. Måling af strøm på et DMM kan udføres på en indirekte måde ved hjælp af en strømprobe. Proben klemmer omkring lederens yderside og forhindrer derved, at kredsløbet åbnes, samtidig med at DMM et forbindes i serie. Således foretages strømmålinger 1. Sluk for strømmen i kredsløbet 2. Skær eller lod kredsløbet åbent, så metrets probespidser kan indsættes 3. Vælg ampere AC (A~) eller ampere DC (A=) efter behov 4. Stik den sorte testprobe ind i COM-stikket. Stik den røde testprobe ind i amp- eller milliamp-stikket afhængigt af den forventede udlæsningsværdi. 5. Forbind prøvespidserne til kredsløbet over afbrydelsen som vist, så al strøm går igennem metret. (serieforbindelse) 6. Tænd igen for strømmen 7. Aflæs værdien og noter måleenheden Bemærk: Hvis testledningerne vendes ved en DC-måling, vises tegnet - på displayet. Tabel 1. Indgangsbeskyttelse En almindelig fejl er, at prøve at foretage en spændingsmåling med testledninger tilkoblet strømindgangen. Dette bevirker at måleshunten, en lavohmsmodstand, kortsluttes direkte over spændingskilden. Herved løber en stor strøm direkte igennem metret. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt beskyttet kan der forekomme store skader på metret, på kredsløbet der måles på, og på personen der foretager målingen. Ekstremt store strømstyrker kan forekomme, hvis der måles på industrielle højspændingskredse (380 V eller højere). Et DMM s strømindgange bør være beskyttet med sikringer der har en brydekapacitet der er stor nok til at bryde den maksimalt mulige strøm. Metre uden sikringer i strømindgange bør ikke anvendes til målinger på stærkstrømskredsløb. Et DMM med sikringer, bør have sikringer med tilstrækkelig kapacitet til at bryde højenergi fejl. Spændingsspecifikationen på metrets sikringer bør være højere end den maksimalt forventede spænding. En 20 A, 250 V sikring i metret, er måske ikke i stand til korrekt funktion, hvis der fejlmåles over et 380 V kredsløb. En 20 A/ 600 V sikring vil være nødvendig for korrekt sikringsfunktion. Strømtangstilbehør Du kan komme ud for at skulle foretage strømmålinger der overskrider metrets specifikation. Ved disse højstrømsapplikationer (typisk over 2 A), hvor ekstremt stor nøjagtighed ofte ikke er påkrævet, er en strømtang omsluttet lederen, der bærer strømmen og konverterer den målte værdi til et niveau metret kan behandle. VOM VOM DMM Område Rx1 Rx100 Diodetest Teststrøm 35 ma - 50 ma 0.5 ma ma 0.5 ma - 1 ma Germanium 8 Ω - 19 Ω 200 Ω Ω V V Silicium 8 Ω - 16 Ω 450 Ω Ω 0.4 V V 4 Fluke Corporation Multimeter ABC

5 Der findes to forskellige typer strømtænger: strømtransformere, der kun måler vekselstrøm og Hall-effekt tænger, der kan måle både jævn og vekselstrøm. En strømtransformers udgangssignal er typisk 1mA pr. A. En værdi på 100 A reduceres til 100mA, der kan måles sikkert af næsten alle multimetre. Strømtangens ledninger forbindes til ma og Common indgangene og metret indstilles til ma~. En Hall-effekt tangs udgangssignal er typisk 1mV pr. A~eller =. En værdi på 100 A~konverteres til 100mV~. Ledningerne forbindes til V og Common indgangene. Metrets omskifter stilles til V eller mv og V~ vælges ved vekselspænding og V ved jævnspænding. Metret viser 1 mv pr. målt ampere. Sikkerhed Multimetersikkerhed Sikre målinger begynder med, at man vælger et meter, der passer til både opgaven og miljøet. Når det korrekte meter er valgt, skal det anvendes med god målepraksis. Læs omhyggeligt brugervejledningen til instrumentet, før det bruges, og vær især opmærksom på afsnittene ADVARSEL og FORSIGTIG. International Electrotechnical Commission (IEC) har etableret sikkerhedsstandarder til brug ved arbejde på elinstallationer. Sørg for, at du bruger et meter, der overholder den IEC-kategori og de spændingsklassificeringer, der er godkendt til det miljø, som målingerne udføres i. Hvis en spændingsmåling f.eks. skal udføres i en elektrisk tavle med 480 V, skal man benytte et meter til KAT III 600 V eller 1000 V. Det betyder, at metrets indgangskredsløb er designet til at kunne tåle de spændingstransienter, der normalt findes i dette miljø, uden at brugeren kommer til skade. Hvis du vælger et meter med denne klassificering, der ligeledes har en UL-, CSA-, VDE- eller TÜV-certificering, er metret ikke alene designet efter IEC-standarderne, men det er også testet uafhængigt og overholder disse standarder. (Se artiklen Uafhængig testning på side 6). Sørg altid for, at strømmen er afbrudt, før kredsløbet afskæres eller adskilles, og DMM et indsættes til måling af strømmen. Strøm i selv små mængder kan være farlig. En strømtang af transformertypen, f.eks. Fluke 80i-400, formindsker den målte strøm. DMM et viser 1 ma for hver ampere, der måles. Figur 5. Typiske situationer der medfører fejl i et DMM: 1. Kontakt med spændingskilde, mens testledninger er sat i strømindgangen. 2. Kontakt med spændingskilde, mens modstansmåling er valgt. 3. DMM et udsættes for højspændingstransienter. 4. Overskridelse af maksimale indgangsbegrænsninger (spænding og strøm). Typer af beskyttelseskredsløb 1. Beskyttelse med automatisk genindkobling. Nogle metre har indbygget kredsløb, der detekterer en overbelstningssituation og beskytter metret indtil overbelastningen forsvinder. Efter at overbelastningen er fjernet går DMM'et tilbage til sin normale funktion. Denne form bruges typisk til at beskytte Ω funktionen mod spændingsoverbelastning. 2. Beskyttelse uden automatisk genindkobling. Nogle metre detekterer en overbelastning og beskytter metret, men genindkobling Udfør aldrig en spændingsmåling med testproberne i strømstikket. Det kan føre til personskade eller skade på multimetret. Fluke i1010 Hall-effekt strømtang måler høje AC-eller DC-værdier ved at formindske den strøm, der måles, og omdanner denne reducerede strøm til en spænding. DMM et viser 1 mv for hver ampere. sker først når brugeren foretager en aktiv handling (f.eks. udskifter en sikring). Se efter disse sikkerhedsforanstaltninger i et DMM: 1. Sikrede strømindgange 2. Brug af højenergisikringer (600 V eller højere) 3. Høj spændingsbeskyttelse i Ω-funktion (500 V eller højere) 4. Beskyttelse mod spændingstransienter (6kV eller højere) 5. Sikkerhedsdesignede testledninger med fingerbeskyttelse og isolerede terminaler. 6. Godkendt af uafhængige sikkerhedsorganisationer (f.eks.ul, VDE etc.). Multimeter ABC Fluke Corporation 5

6 Sikkerhedscheckliste Brug et meter der overholder accepterede sikkerhedsstandarder Brug et meter med sikringer i strømindgange og check sikringerne før strømmålingerne foretages. Inspicer prøveledningerne for fysiske skader før en måling foretages. Brug metret til check af gennemgang i prøveledningerne. Brug kun prøveledninger med isolerede stik og fingerbeskyttelse. Brug kun metre med forsænkede indgangsbøsninger. Vælg korrekt funktion og område til din måling. Vær sikker på at metret er i god funktionel tilstand. Afbryd altid først den varme (røde) prøveledning. Arbejd ikke alene. Brug et meter med overbelastningsbeskyttelse af Ω-funktionen. Når du måler strøm uden en strømtang, skal strømmen afbrydes før metret forbindes til kredsløbet. Vær opmærksom på høje strømme og høje spændingssituationer og brug relevant udstyr, så som højspændingsprober og- strømtænger. Tilbehør og ordliste DMM tilbehør En meget vigtig facilitet ved et DMM er, at det kan bruges sammen med en mængde forskelligt tilbehør. Der findes en lang række tilbehør der kan forøge dit DMM s måleområder og brugbarhed, samtidig med at måleopgaverne bliver enklere. Højspændingsprober og strømtænger nedsætter høje spændinger og strømme til et niveau DMM et kan måle sikkert. Temperaturprober gør dit DMM til et handy digital digitalmultimeter. HF-sprober bruges til at måle spændinger ved meget høje frekvenser. Et udvalg af prøveledninger og næb gør det nemt af forbinde dit DMM til kredsløbet der skal måles i. Bløde og hårde bæretasker beskytter dit DMM, og er samtidig en bekvem opbevaringsplads for tilbehøret. Ordliste Nøjagtighed. Hvor tæt DMM ets viste værdi er på den aktuelle værdi af det målte signal. Analogt meter. Et instrument der bruger en viserbevægelse til at vise den målte værdi. Brugere vurderer aflæsningen ud fra viserens position på en skala. Grafiske symboler. Symboler der identificerer et valgt område eller funktion. Middelværdivisende DMM. Et DMM der nøjagtigt måler sinuskurveformer, mens ikkesinussignaler måles med mindre nøjagtighed. Trin (count). Et tal der specificerer opløsningen af et DMM. Strømshunt. En lavværdi modstand der bruges til strømmåling. DMM et måler spændingsfaldet over strømshunten og beregner strømværdien ved hjælp af Ohm s lov. DMM, Digitalmultimeter. Et instrument der bruger et digitalt display til at vise værdien af det målte signal. DMM er er mere robuste og har større opløsning og nøjagtighed end et analogt meter. Ikke sinusformet signal. Forvrængede kurveformer så som pulstog, firkant- og savtaksignaler, pulsspidser, etc. Opløsning. Den mindste ændring af måleværdien der kan vises. RMS. Den ækvivalente = værdi af en ~ kurveform. Sinusformet signal. Rent sinussignal uden forvrængning. Sand rms DMM. Et DMM der kan måle både sinusformede og ikke sinusformede signaler nøjagtigt. Meterspecifikationer og funktioner varierer med fabrikat. Før arbejde med et nyt meter bør du familiære dig selv med alle betjenings- og sikkerhedsprocedurer indeholdt i brugervejledningen for det pågældende meter. Uafhængig testning er nøglen til overholdelse af sikkerhed Hvordan kan du vide, om du får et ægte KAT IIIeller KAT II-meter? Det er ikke altid så let. Det er muligt for en fabrikant selv at certificere sine metre som KAT II eller KAT III uden nogen uafhængig verifikation. Pas på udtryk som Designet til at opfylde specifikationerne. Designeres egne planer kan aldrig være en erstatning for en faktisk uafhængig test. IEC (International Electrotechnical Commission) udvikler og foreslår standarder, men organisationen er ikke ansvarlig for, om standarderne virkelig overholdes. Se efter symbolet og listenummeret fra et uafhængigt testlaboratorium som f.eks. UL, CSA, TÜV eller andre anerkendte godkendelsesvirksomheder. Disse symboler må kun bruges, hvis produktet har gennemført testningen til virksomhedens standard, der er baseret på nationale/internationale standarder. UL 3111 f.eks. er baseret på IEC I en verden, der ikke er perfekt, er det det tætteste, man kan komme på at garantere, at det multimeter, du vælger, faktisk er testet for sikkerhed. LISTED R 6 Fluke Corporation Multimeter ABC

7 Specialfunktioner Følgende specialfunktioner kan gøre det lettere for dig at bruge dit DMM. I et enkelt blik viser symbolerne, hvad der måles (volt, ohm, osv.). Touch Hold fastholder visningen af stabile udlæsninger, så du har begge hænder fri til at udføre selve målingen og se resultaterne senere. Enhånds-betjeningen gør det lettere at vælge målefunktioner. Overbelastningsbeskyttelsen hindrer beskadigelser af metret og kredsløbet, mens brugeren beskyttes. Specielle højenergisikringer yder ekstra beskyttelse af brugeren og metret under strømmålinger og overbelastninger. Med automatisk områdeskift vælges automatisk det korrekte måleområde. Med manuelt områdeskift kan du låse et specifikt område til gentagne målinger. Automatisk polaritet angiver negative udlæsninger med et minustegn, så selv om du forbinder testledningerne omvendt, vil du ikke beskadige metret. Indikator for lavt batteri. Oplysningerne i denne anvendelsesnote dækker grundlæggende digitale multimeterfunktioner, f.eks. dem der findes i Fluke 170-serie DMM er. Fluke fremstiller desuden en række andre DMM er med specielle funktioner til mange forskellige anvendelser. Multimeter ABC Fluke Corporation 7

8 Fluke. Keeping your world up and running. Fluke Danmark A/S Larsbjørnsstræde København K Tlf Fax Web: Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in The Netherlands 2003 Pub_ID: dan

Tangmeter ABC. Anvendelsesnote. Transformerfunktionen

Tangmeter ABC. Anvendelsesnote. Transformerfunktionen Tangmeter ABC Hvad er et tangmeter, og hvad kan det? Hvilke målinger kan man foretage med et tangmeter? Hvordan får du mest muligt ud af et tangmeter? Hvilket tangmeter egner sig bedst til de omgivelser,

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 DK: 63 98 562 128 NO: 80 223 38 INDHOLDFORTEGELSE SIDE SIKKERHEDS INFORMATION....... SYMBOLFORKLARINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNNGER.. VEDLIGEHOLDELSE. GENEREL BESKRIVELSE...

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter El.nr. 63 98 910 288 BM318 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. SIKKERHED... 2 2. INTRODUKTION... 4 3. Beskrivelse... 5 3-1 Panel beskrivelse...

Læs mere

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery. 21 fig.1 DC/AC Voltage Measurement fig.2 Testing for Continuity Illustrations Red Black Red Black fig.3 DC/AC Current Measurement fig.4 Replacing the Battery Screw 40A 400A 1 21 A. DC Voltage 400.0mV 4.000V

Læs mere

Fluke 370 FC Serie Trådløst sand RMS AC/DC tangmeter

Fluke 370 FC Serie Trådløst sand RMS AC/DC tangmeter TEKNISKE DATA Fluke 370 FC Serie Trådløst sand RMS AC/DC tangmeter Den nye Fluke 370 FC Serie (376 FC, 375 FC og 374 FC) tilbyder avanceret fejlfindings performance. Med iflex } fleksibel strømprobe foretages

Læs mere

830 Series Digital Multimeter

830 Series Digital Multimeter 10A max 50 0V max 75 0V A C 10 0 0V DC 10 0 ma max 830 Series Digital Multimeter manual for 830 series Læs denne brugervejledning grundigt før brug D C V OFF 1000 750 A C V D C A 20 µ 0m 0µ m 20m 0k m

Læs mere

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Læs mere

ELMA BM 201/202 Side 1

ELMA BM 201/202 Side 1 ELMA BM 201/202 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ELMA BM 201/202 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. SIKKERHED... 3 Beskrivelse af IEC1010 overspændings kategori... 3 OVERSPÆNDINGS KATEGORI I... 3 OVERSPÆNDINGS

Læs mere

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Nu kompatibel med Fluke Connect mobil app Start opbygningen af morgendagens testværktøjssystem i dag med Fluke 3000 FC digitalmultimeter. Det nye Fluke Connect

Læs mere

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945 Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter El.nr. 63 98 910 945 Elma 682/685 side 2 BRUGER MANUAL ELMA BM682 & ELMA BM685 Elma 682/685 side 3 1) PRODUKTBESKRIVELSE 1) 3-5/6 digit 6000 ciffer

Læs mere

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual: Advarsel mod potentiel

Læs mere

FLUKE SE DET. GEM DET. DEL DET. Fluke 117 digitalmultimeter. Særlige kampagnetilbud på alle Fluke multi-installationstestere.

FLUKE SE DET. GEM DET. DEL DET. Fluke 117 digitalmultimeter. Særlige kampagnetilbud på alle Fluke multi-installationstestere. FLUKE Specials Forår 2015 SE DET. GEM DET. DEL DET. 117 digitalmultimeter Særlige kampagnetilbud på alle multiinstallationstestere NU MED GRATIS TPAK TOOLPAK, METER OPHÆNGNINGS SÆT OG C25 BÆRETASKE!. Keeping

Læs mere

77/75/23/21 Series III Multimeter

77/75/23/21 Series III Multimeter 77/75/23/21 Series III Multimeter Brugsanvisning W Læs først om sikkerhed Man må aldrig bruge instrumentet (Series III Multimeter), hvis det eller prøveledningerne ser ud til at være beskadiget. Man skal

Læs mere

Fluke 279 FC Termisk Multimeter

Fluke 279 FC Termisk Multimeter TEKNISKE DATA Fluke 279 FC Termisk Multimeter Find. Reparer. Valider. Rapporter. 279 FC er et digitalt multimeter med fuld funktionalitet og integreret termisk kamera, der er udviklet til at styrke din

Læs mere

Fluke Connect moduler Tekniske data

Fluke Connect moduler Tekniske data Fluke Connect moduler Tekniske data Giver dig fleksibiliteten til at opbygge dit trådløse system som du ønsker det når du ønsker det. De trådløse Fluke 3000 FC testværktøjer er et team, og modulerne spiller

Læs mere

Nem logning: Hurtig logning og overvågning af målinger

Nem logning: Hurtig logning og overvågning af målinger Efterår vinter 2015 Introduktion af de NYE Fluke termiske kameraer Nem logning: Hurtig logning og overvågning af målinger SPECIAL KAMPAGNE Fluke T5600/ 1000FLT Kit Fluke. Keeping your world up and running.

Læs mere

381 sand RMS med aftageligt display AC/DC tangmeter med iflex. 365 aftagelig kæbe AC/DC tangmeter med sand RMS. Nyhed Alle former for tilbehør.

381 sand RMS med aftageligt display AC/DC tangmeter med iflex. 365 aftagelig kæbe AC/DC tangmeter med sand RMS. Nyhed Alle former for tilbehør. 381 sand RMS med aftageligt display AC/DC tangmeter med iflex Nyhed Alle former for tilbehør Fluke 381 tangmeter kombinerer iflex fleksibilitet med mulighed for ekstern aflæsning med det ultimative inden

Læs mere

Fluke tangmetre Løsninger til alle opgaver

Fluke tangmetre Løsninger til alle opgaver Fluke tangmetre Løsninger til alle opgaver 381 355 773 flere løsninger indeni Udvælgelsestabel for tangmetre Jobfunktioner Anvendelser Anbefalet tangmeter Procestekniker/elektriker Automatiseringsspecialist

Læs mere

Fremtidens installationstestning. Fluke 1650-serie multi-installationstestere

Fremtidens installationstestning. Fluke 1650-serie multi-installationstestere Fremtidens installationstestning er her Fluke 650-serie multi-installationstestere Fluke 650-serien Sikrere, lettere installationstestning. Testerne i 650-serien kontrollerer sikkerheden i elektriske installationer

Læs mere

Grundlæggende. Elektriske målinger

Grundlæggende. Elektriske målinger Grundlæggende Elektriske målinger Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - kan foretage simple kontrolmålinger på svagstrømstekniske

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 18: Måleteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 18: Måleteknik I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale De der

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

Kun klassens bedste er god nok

Kun klassens bedste er god nok Kun klassens bedste er god nok Innovation. Kvalitet. Sikkerhed. Pålidelighed. Fluke 1650 serie installationstestere Flere funktioner, hurtigere test og mere robust, NU til special pris. Gratis Fluke VoltAlert

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual:

Læs mere

Brugsanvisning. til NU-712/00

Brugsanvisning. til NU-712/00 712 Brugsanvisning til M u l t i f u n k t i o n s - t e s t e r NU-712/00 Indholdsfortegnelse Side Sikkerhed 3 Specifikationer 3 Drejeomskifter til 5 funktioner 4 Taster til øvrige funktioner 4 Kombination

Læs mere

NYHED. Flere funktioner, hurtigere test og mere robust end nogensinde

NYHED. Flere funktioner, hurtigere test og mere robust end nogensinde Flere funktioner, hurtigere test og mere robust end nogensinde Fluke 1650-serie installationstestere til afprøvning jvf. kravene i SB afsnit 6, Elektriske installationer, del 6, kapitel 61 NYHED Kompatibel

Læs mere

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Nu kompatibel med Fluke Connect mobil app Start opbygningen af morgendagens testværktøjssystem i dag med Fluke 3000 FC digitalmultimeter. Det nye Fluke Connect

Læs mere

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd.

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Ohms lov Nummer 136050 Emne Ellære Version 2017-02-14 / HS Type Elevøvelse Foreslås til 7-8, (gymc) p. 1/5 Formål Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Princip Et stykke

Læs mere

Fluke ScopeMeter 120 serien

Fluke ScopeMeter 120 serien Fluke ScopeMeter 120 serien ScopeMeter 120 serien:tre-i-ét-enkelhed strømsystemer. Den kompakte ScopeMeter 120 serie er den robuste løsning til industrielle fejlsøgningsog installationsanvendelser. Det

Læs mere

K 6202 Apparattester. El-nr EAN.nr.:

K 6202 Apparattester. El-nr EAN.nr.: K 6202 Apparattester El-nr. 63 98 720 876 EAN.nr.: 5706445250370 Kyoritsu K6202 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 3 2. Beskyttelseslåg... 3 3. Beskrivelse / Definitioner... 4 3.1 Kort produktbeskrivelse...

Læs mere

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation 80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation Gå til www.fluke.com for at registrere dit produkt og finde mere information. Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

FLUKE. Fluke 177 digitalt multimeter, nu med det bløde C25 etui med 14% rabat, og få en GRATIS Bluetooth højttaler!

FLUKE. Fluke 177 digitalt multimeter, nu med det bløde C25 etui med 14% rabat, og få en GRATIS Bluetooth højttaler! Efterår/vinter 2014 FLUKE Specials Fluke 177 digitalt multimeter, nu med det bløde C25 etui med 14% rabat, og få en Bluetooth højttaler! NYT fra Fluke! Ti90 og Ti95 infrarøde kameraer Bluetooth højttaler!

Læs mere

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik.

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik. Værd at vide om Side 1 af 6 fra 12volt eller 24volt batterispænding til 230volt AC Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Introduktion til kurset:

Introduktion til kurset: Introduktion til kurset: Du opnår kendskab til opbygning af elektriske styretavler, herunder kabelføring og nummerering. Ved hjælp af elektrisk måleudstyr og diagrammer kan du selvstændigt systematisk

Læs mere

CNX 3000. Brugsanvisning. Wireless Multimeter

CNX 3000. Brugsanvisning. Wireless Multimeter CNX 3000 Wireless Multimeter Brugsanvisning August 2012 (Danish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Øvelser til multimeter: 1. Indre modstand: 2. DC spændingsmåling. 3. DC strømmåling

Øvelser til multimeter: 1. Indre modstand: 2. DC spændingsmåling. 3. DC strømmåling Øvelser til multimeter: 1. Indre modstand: Find ud fra databladene for Unigor 4s, Davometer SV4, Unigor 1n og 3n, samt og Fluke 179 den indre modstand ved henholdsvis AC og DC måling af henholdsvis strøm

Læs mere

Fysik rapport. Elektricitet. Emil, Tim, Lasse og Kim

Fysik rapport. Elektricitet. Emil, Tim, Lasse og Kim Fysik rapport Elektricitet Emil, Tim, Lasse og Kim Indhold Fysikøvelse: Ohms lov... 2 Opgave 1... 2 Opgave 2... 2 Opgave 3... 2 Opgave 4... 3 Opgave 5... 3 Opgave 6... 3 Opgave 7... 4 Opgave 8... 4 Opgave

Læs mere

FULDT PROGRAM AF TEST- OG MÅLEUDSTYR

FULDT PROGRAM AF TEST- OG MÅLEUDSTYR TEST- OG MÅLEUDSTYR micro DM-100 Digitalt Multimeter Vandtæt micro CM-100 Digitalt tangmeter Alsidig, 10 funktioner micro HM-100 Temp.- og fugtighedsmåler Nøjagtige målinger FULDT PROGRAM AF TEST- OG MÅLEUDSTYR

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 629 Digital Multimeter. El-nr

Betjeningsvejledning Elma 629 Digital Multimeter. El-nr Betjeningsvejledning Elma 629 Digital Multimeter El-nr. 63 98 910 631 Elma 629 side 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1) SIKKERHED... 2 BENÆVNELSER I DENNE MANUAL... 2 INTERNATIONALE ELEKTRISKE

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Elektronikkens grundbegreber 1

Elektronikkens grundbegreber 1 Elektronikkens grundbegreber 1 B/D certifikatkursus 2016 Efterår 2016 OZ7SKB EDR Skanderborg afdeling Lektions overblik 1. Det mest basale stof 2. Både B- og D-stof 3. VTS side 21-28 4. Det meste B-stof

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

374/375/376 Clamp Meter

374/375/376 Clamp Meter 374/375/376 Clamp Meter Brugsanvisning PN 3608883 July 2010 (Danish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

SE DET. GEM DET. DEL DET. Alle fakta, mens du er i felten.

SE DET. GEM DET. DEL DET. Alle fakta, mens du er i felten. SE DET. GEM DET. DEL DET. Alle fakta, mens du er i felten. Vi introducerer det største system af trådløst forbundne testværktøjer i verden. Vi introducerer det største system af trådløst forbundne testværktøjer

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 21 LCR-multimeter

Betjeningsvejledning Elma 21 LCR-multimeter Betjeningsvejledning Elma 21 LCR-multimeter El.nr. 63 98 204 745 Elma 21 side 2 Forord. Elma 21C multimeteret måler spænding (V), Strøm (A), Temperatur ( C), Kapacitet (F), Modstand (Ω), Logisk udtryk

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

381 Remote Display True-rms Clamp Meter

381 Remote Display True-rms Clamp Meter 381 Remote Display True-rms Clamp Meter Brugsanvisning (Danish) June 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Kom godt i gang

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Kom godt i gang Power Quality Analyzer Kom godt i gang DK June 2005 2001-2005 Fluke Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Trykt i Nederlandene Alle produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Kom

Læs mere

Testværktøjskatalog 2006

Testværktøjskatalog 2006 2006 Testværktøjskatalog Testværktøjskatalog 2006 Digitale multimetre Tangmetre Elektriske testere Isolationstestere Installationstestere Bærbare apparattestere Værktøjer til opretholdelse af indendørs

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand.

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Ellære Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Spænding [V] Strømstyrke [A] Modstand [W] kan bruge følgende måde til at huske hvordan i regner de forskellige værdier.

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohjeet METRISO 1000A 3-348-773-38 8/5.15. Isolationstester / Isolationsprovare / Eristysvastusmittari

Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohjeet METRISO 1000A 3-348-773-38 8/5.15. Isolationstester / Isolationsprovare / Eristysvastusmittari Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohjeet METRISO 1000A Isolationstester / Isolationsprovare / Eristysvastusmittari 3-348-773-38 8/5.15 0 200 400 600 800 1000 12 13 Fastgørelse af bærerem på instrumentet

Læs mere

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Brugsanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Danish) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notification. All

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Fluke Corporation 1587 FC/1577 isolationsmultimetre

Fluke Corporation 1587 FC/1577 isolationsmultimetre TEKNISKE DATA Fluke Corporation 1587 FC/1577 isolationsmultimetre De højtydende 2-i-1 Isolationsmultimetre Isolationsmultimetrene Fluke 1587 FC og 1577 kombinerer en digital isolationstester med et fuldt

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10 Oscilloscopet Kilde: http://www.doctronics.co.uk/scope.htm Følgende billede viser forsiden på et typisk oscilloskop. Nogle af knapperne og deres indstillinger forklares i det følgende.: Blokdiagram for

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF)

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF) Installations-/betjeningsvejledning Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF Overvågning af isolationsmodstand på et AC net Arbejdsspænding op til 690V AC, modstår op til 1000V DC Arbejdsfrekvens ned til

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015 Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1 Udarbejdet i 2015 Emneoversigt/forslag til rækkefølge Opgave 1. Grundlæggende el: 2 lektioner Grundlæggende begreber

Læs mere

Brug af FSA tester. Version 5

Brug af FSA tester. Version 5 Brug af FSA tester Version 5 Autocollege 09-01-2017 Indholdsfortegnelse: Opstart af FSA tester:...2 Udmåling af primær kreds med FSA tester:...3 Primær billede...4 Udmåling af sekundær kreds med FSA tester:...5

Læs mere

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 6398204855 EAN-nummer: 5706445340170 Indhold Dansk/norsk betjeningsvejledning... 3 Introduktion... 3 Specifikationer...

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Universal Plug 8A med swing-out system for at lette udtagning Belastning 8 amp. Blisterpakket

Læs mere

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning Models 175, 177, 179 True RMS Multimeters Brugsanvisning May 2003 Rev. 1, 10/08 (Danish) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding.

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding. Et strømanlæg består af 3-4 hovedkomponenter: Solpanel / solpaneler Laderegulator Solarbatteri Inverter (omformer 12 volt til 230 volt vekselstrøm) Produktorientering Solpanelet omdanner solens stråleenergi

Læs mere

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Brugsanvisning PN 2572573 (Danish) July 2006 2006 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in China All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere