Sysmex analyseprincipper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sysmex analyseprincipper"

Transkript

1 Hæmoglobin: 4 µl blod tilsættes 2000 µl Cellpack, og blandingen mikses. Af denne opløsning anvendes de 1000 µl til RBC/PLT-måling. De 1004 µl der er tilbage tilsættes 500 µl Sulfolyser. Se flowchart Hæmoglobin (Billede 1). Flowchart - Hemoglobin Probe Blood: 4µL Sulfolyser 0,5mL Forfortynding: 4 µl Blod + 2 ml Cellpack Heraf bruges 1004 µl til Hgb Dilution ratio: 1:747 Hb Detektion: Fotometri 555nm Sample tube RBC/HGB sample chamber Flowcelle Billede 1: Flowchart Analyseprincip Hæmoglobin Første trin i processen er en hæmolyse af de røde blodlegemer. SLS s* hydrofobe og hydrofile orientering bevirker en absorption af molekylet i erythrocytmembranen, så denne ødelægges, men forbliver opløselig. Andet trin i processen bevirker, at SLS*-molekylets hydrofobe del ændrer globinmolekylets facon (proteinet denatureres), så hæm-delen frilægges og bliver lettilgængelig for iltning af ferrojern Fe ++ til ferrijern Fe +++. Tredje trin er dannelse af SLS-hæmoglobin. SLS-molekylets frie negative ladning danner forbindelse med hæmgruppens positive Fe +++. (Billede 2) * SLS = sodium lauryl sulfat (Sulfolysereagens) Reagens - Hemoglobin Den hydrofobe del af SLS denaturerer globulinet. Fe 2+ i hemmolekylet oxideres til Fe 3+ (Fe 2+ > Fe 3+ ). Den hydrofile del af SLS molekylet binder sig til Fe 3+ og former et stabilt komplex. Fe 2+ Fe 3+ Fe 3+ SLS molekyler 10 Billede 2: Analyseprincip Hæmoglobin

2 Målemetode Hæmoglobin SLS-hæmoglobin måles ved en spektrofotometrisk metode ved 555 nm. (Billede 3) Koncentrationen af Hæmoglobin er ligefrem proportionalt med absorbansen og udregnes vha Lambert-Beers lov A = c*d*ε, hvor A: Absorbans, c: koncentration, d: Lysvejen og ε: Ekstinktionskoefficienten. Hb-kuvetten renses med Cellpack. Hb-blank måles på Cellpack. Analysering af fortynding: 1:747 Analysesvar-Blank = Hb-resultat. Fotometri - Hemoglobin Måles ved 555nm Prøveflow Cellpack Lysdiode Linse Filter kuvette Sensor 11 Billede 3: Målemetode Interferens Hæmoglobin Hb kan være falsk forhøjet ved ekstreme Lipidværdier, hvorved MCHC også bliver for høj. Leucocytter lyseres af sulfolysereagenset, men kan ved ekstreme høje værdier ( x10 9 /L) interferer.

3 RBC & PLT kanal Måling af RBC og PLT med Impedansmetoden: Cellpack har en osmolalitet på 250 mmol/l lidt lavere end normalt blod, hvilket gør, at erytrocytterne trækker vand ind i cellerne og MCV bliver større. Det gør adskillelsen mellem erytrocytter og trombocytter bedre. Der kan anvendes både DCL(fortyndet)- og DST(koncentrat) Cellepack. Impedans DC-Detektion Metode (ledningsevneprincip) DC = direct current = jævnstrøm Tælleprincippet bygger på impedans (modstand) der opstår, når en celle opløst i en elektrolytvæske (Cellpack) passerer gennem et apertur. På hver side af aperturet er der placeret en elektrode, hvor der er påtrykt en spænding, hvilket medfører der vil gå en strøm. Når fortynding trækkes igennem aperturet vil cellen fortrænge en del af fortyndingsvæsken. Da cellen har en større modstand end væsken, vil denne større modstand kunne måles. (Billede 4) Impedans hydrodynamisk fokusering 17 Billede 4: Impedans Ifølge Ohm s lov er der følgende sammenhæng mellem spænding, strøm og modstand: U (spænding) = R (modstand) x I (strømstyrke) Holdes strømstyrken konstant, vil der komme en øget spændingsforskel, hver gang der passerer en celle gennem hullet. Denne spændingsforskel afhænger af cellens størrelse. En stor celle fortrænger mere væske end en lille celle og giver derfor anledning til en større stigning i modstanden svarende til en større spændingsforskel. Forskellens størrelse er proportionalt med cellens størrelse, og hver impuls svarer til én celle. Hydrodynamisk Fokusering Da antallet af celler, der tælles i erythrocyt-thrombocytkanalen, er meget stort og da signalerne fra thrombocytter er meget små i forhold til signalerne fra erythrocytter, vil der på grund af turbulens omkring aperturen, kunne ske fejlregistrering af celler. Det vil også kunne ske, at to

4 celler passerer hullet samtidig, og derved registreres som én stor celle i stedet for to små. For at undgå disse fejl anvendes der Hydrodynamic Focusing. Hydrodynamic Focusing = Sheath-flow (sheath = skede) = omsluttende væskestrøm Prøverøret, hvor den fortyndede blodprøve presses frem til aperturen, er anbragt lige foran aperturet og på linje med dens midte. Rundt om prøverøret og gennem aperturen presses sheath reagens med stor hastighed. Dette medfører, at cellerne i den fortyndede prøve alle passerer igennem aperturens midte og kun en celle ad gangen (som perler på en snor). For at undgå turbulens efter passagen anvendes der ligeledes sheath reagens. (Billede 4) Suges et kendt volumen af en fortyndet blodprøve gennem hullet, vil alle spændingsændringer og impulser kunne registreres og omsættes til antal celler pr. liter blod samt et histogram over størrelsesfordelingen. Ved anvendelse af variable diskriminatorer registreres partikler i intervallet ca fl som erythrocytter, og i intervallet ca fl som thrombocytter. (Billede 5) Impedansmetoden - RBC og PLT Flydende diskriminatorer. Trombocytter har en størrelse på mellem 8-12 fl Populationen detekteres mellem 2 og 30 fl Erytrocytter har en størrelse på mellem fl Populationen detekteres mellem 25 og 250 fl Kurverne skal altid starte og slutte på grundlinjen og ligge indenfor diskriminatorene. 2-6 fl fl 250 fl 22 Billede 5: Histogram RBC & PLT De mørkeblå celler er trombocytter, og de lyseblå er erytrocytter.

5 MPV Beregning Ud fra trombocytkurven kan Middelcelle trombocyt volumen beregnes. Denne anvendes ikke som rutine parameter. (Billede 6) Impedans - PLT PLT Antal trombocytter MPV Mean Platelet Volumen, Normalområde: 8-12 fl MPV (fl) = Pct (%) PLT (x 10 3 /µl) fast diskriminator 2-6 fl 12 fl fl 23 Billede 6: PLT Histogram PLT Interferens Interferens impedansmetoden Impedansmetoden kan bla. påvirkes af: 1. Fragmenter eller mikroerytrocytter 2. Store trombocytter 3. RBC agglutiner 4. Hypoosmolalitet 31 Billede 8: PLT Histogram Impedans-metoden har nogle begrænsninger se Extended instruks og PLT-O og PLT-F.

6 RDW Beregning Ud fra erytrocytkurven kan distribueringsvidden beregnes (Billede 7). Denne anvendes ikke som rutine parameter. Histogram RBC Distribution Width +/- 1 SD modsvarer 68,26 % af kurven RDW-CV 100 % L2 - L1 RDW-CV (%) = L2 + L1 X % L1 L fl Normal område % RDW-SD 100 % 20 % Normal område fl fl Kurvens skæringspunkt ved 20% af tophøjden 25 Billede 7: RBC Histogram/RDW RDW (RBC distribuerings vidde): Anisocytose. Variation af størrelsen på erytrocytter. EVF Beregning RBC Pulse Height Detection Method V T Ph V Impulshøjden for hver enkelt erytrocyt måles i impedanskanalen 28 Billede 8: EVF Beregning Der måles på et fast volumen 9,3 µl. V T er total blodvolumen, og V er volumen af erytrocytterne. Derved vil vi få en EVF (Erytrocyt Volumen Fraktion) som er relateret til centrifugeret EVF, som er referencemetoden. (billede 8)

7 Indeks Beregning Indeksberegning RBC indeks beregnes som følger: MCV = HCT / RBC * 1000 MCH = Hb / RBC MCHC = Hb / HCT MCHC Hb MCH HCT RBC MCV 30 Billede 9: Indeksberegning MCV (Middel Celle Volumen) MCH (Middel Celle Hæmoglobin) MCHC (Middel Celle Hæmoglobin Koncentration) Hb (Hæmoglobin) HCT (EVF: Erytrocyt Volumen Fraktion) RBC (Røde Blod Celler)

8 WDF kanal WNR kanal RET kanal PLT-F kanal Tælling af celler vha. flourescens flowcytometri WBC/BASO & NRBC + DIFF + RETIC Flowcytometri Sysmex anvender flowcytometri teknologi med en halvleder laser som lyskilde til analysering af WBC/BASO & NRBC + DIFF + RETIC. En fuldblodsprøve bliver automatisk aspireret, fortyndet og farvet med et fluorescerende farvestof polymethine, der binder sig til RNA og DNA. Det fortyndede farvede prøvemateriale bliver hydrodynamisk fokuseret og ført gennem flowcellen. I flowcellen bliver hver celle belyst af lyset fra laseren, der udsender en intens monokromatisk lysstråle. Den enkelte celle vil sprede noget af lyset og noget af lyset vil absorberes af de farvede cellebestanddele, som derved fluorescerer og udsender lys af en længere bølgelængde (lavere energiindhold) i alle retninger. Det fremadrettede spredte lys, der udsendes (Forward Scattered Light, FSL), giver oplysning om cellens størrelse. Det lys, som spredes til siden (Side Scattered Light, SSC), giver oplysning om cellens indre (kernestørrelse/granula/celleorganeller). Det fluorescerende lys-intensitet (Side Flourescence Light, SFL) giver oplysning om, hvor meget farvestof cellerne har optaget. Intensiteten af fluorescensen øges, når indholdet af RNA og DNA øges. (Billede 10) Det er herved muligt at tælle og analysere hver enkelt celle med hensyn til cellestørrelse, kernestørrelse og indhold af RNA/DNA. For hver analysering udfærdiges et scattergram. (Billede 12) Fluorescens Flowcytometri 3 forskellige typer af information for hver celle: RNA/DNA indhold Intracellulær struktur Størrelse 39 Billed 10: Flowcytometri Forward Scatter Light: Cellestørrelse. Side Scatter Light: Den intracellulære struktur. Side Fluorescens Hight: RNA/DNA indholdet i cellen.

9 WDF-kanalen: DIFF (LYMF, MONO, NEU, EOS, IG) WDF-lysercell lyserer RBC og PLT og delvist WBC. WBC mister celleoverfladens form og der formes mikropore på membranen. Reaktionen resulterer i at den indre struktur i cellen træder i karakter. De basofiles granula ødelægges af reagenset, derfor vil de tælles sammen med de neutrofile granulocytter. Basofil resultatet kommer fra WNR kanalen. WDF fluorocell bindes til DNA/RNA. (Billede 11) WDF kanal Reagens reaktion XN series Reaction Lym Mono Neut Eo Billede 11: Reagensreaktion WDF WDF Scattergram I dette scattergram er cellerne delt op i populationer af MONO, LYMF, EOS, NEUT+BASO, IG. Intensiteten af det spredte lys (Side Scattered Light, SSC (kernestørrelse/granula/celleorganeller)) vises ud ad X-aksen og Intensiteten af det fluorescerede lys (Side Flourescence Light, SFL (DNA/RNA)) vises ud ad Y-aksen. (Billed 12) Pink: Lymfocytter Grøn: Monocytter Lyseblå: Neutrofile Orangerød: Eosinofile Mørkblå: IG (Umodne Granulocytter) Lyseblå + Mørkblå: Neusum (OUH analyse) WDF kanal SFL SSC Billede 12: WDF Scattergram

10 ACAS & SAFLAS Til differentieringen anvendes der et unikt analyseredskab i softwaret: ACAS (Adaptive Cluster Analysis System) og SAFLAS (Sysmex Adaptive Flagging Algoritme base on Shape recognition). På baggrund af dette system bliver cellepopulationerne beskrevet med 6 forhold som afbildes i WDF scattergrammet. 1. Størrelsen af populationen 2. Længden af populationen 3. bredden af populationen 4. Centroide af populationen 5. Formen af populationen 6. Hældningen af populationen Analyseredskabet gør at hver patient har sit eget unikke scattergram. Hvis de 6 forhold ikke kan diffeneres ses populationerne som grå skyer. WNR-kanalen: WBC/BASO & NRBC WNR lysercell lyserer og skrumper RBC, NRBC, PLT og WBC - undtagen BASO pga reagensets lave ph værdi. WNR-fluorocell bindes til DNA/RNA. (Billede 13) Reagensreaktion - WNR Baso Reaction Lym Mono Gran. NRBC RBC Billede 13: WNR Reagensreaktion WNR Scattergram I WNR scattergrammet ses en NRBC-population, BASO-population og en WBC-population (- baso) Intensiteten af det fluorescerede lys (Side Flourescence Light, SFL (DNA/RNA)) vises ud ad X-aksen og intensiteten af det fremad rettede lys (Forward Scattered Light, FSL (cellestørrelse)) op af Y-aksen. Basofile granulocytter vil pga af størrelsen lægge som en population for sig selv. NRBC separeres vha WNR-fluorocell, og da der ikke er så meget DNA/RNA i NRBC, vil de lægge sig i en population for sig selv.

11 Lyseblå:Granulocytter (altså neutrofile også umodne og eosinofile), Monocytter & Lymfocytter Gulgrøn: Basofilocytter Pink: NRBC Det vil altid være WNR-kanalens leucocyttal der afgives, da man i denne kanal får et total leucocyttal (lyseblå+gulgrøn population). (Billede 14 & Billede 15) WNR kanalen FSC BASO NRBC SFL Billede 14: WNR Scattergram WNR kanal Reagens reaktion FSC Baso Reaktion NRBC Lym RBC Mono SFL Gran. Billede 15: WNR scattergram/reagensreaktion

12 RET kanalen (Reticulocytter) I Reticulocyt-kanalen tilsættes prøven efter fortynding med cellpack DFL RET-fluorocell, som farver RNA. Reticulocyt Scattergram RET channel RET PLT-O FSC FSC SFL SFL Billede 16: Reticulocyt Scattergram X-aksen viser indholdet af RNA i reticulocytterne. Y-aksen viser Cellestørrelse. Da 95% af cellens indehold er hæmoglobin er det udtryk for dette indhold. (Billedet til venstre er med lineær Y-akse og billedet til højre er med logaritmisk Y-akse). I scattergrammet ses en Retic-populationen, en RBC- og PLT-population. (Billede 16) Stærk Blå: Modne erytrocytter Pink: LFR (lav fluorescens) Rød: MFR (mellem fluorescens) Orange: HFR (høj fluorescens) Turkis: PLT Hvis Plt-kurven ikke er i orden på Impedans-kanalen, kan XN vælge PLT-O målingen, hvis der er analyseret reticulocytter.

13 PLT-F kanal I PLT-F kanalen tilsættes prøven, efter fortynding med Cellpack DFL PLT-flourocell, som får trombocytterne til at fluorescere. (Billede 17) PLT-F channel - Reagent reaction Fluorescence (SFL) WBC large PLT small ~ middle RET small RBC small Billede 17: Reagensreaktion PLT-F PLT-F Scattergram PLT-F channel PLT-F FSC SFL Billede 18: PLT-F Scattergram X-aksen viser indholdet af DNA/RNA. Y-aksen viser størrelsen af cellerne. I scattergrammet ses en PLT-population, RBC population & WBC population (her kan klumper ses). Stærk Blå: Erytrocytter og reticulocytter Turkis: Modne Trombocytter Grøn: Umodne trombocytter Rød & Blå (højre hjørne): Leucocytter PLT-F er en reflex test, og det er på baggrund af regler i softwaret der bestemmer om prøven skal analyseres med denne metode.

Valideringsrapport Sysmex XE

Valideringsrapport Sysmex XE VAL-3001-2 Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling Valideringsrapport Sysmex XE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-20 Godkendt udskrift nr. Henrik L. Jørgensen Overlæge, ph.d. Karina

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Holdbarhedsundersøgelse af leukocytter til differentialtælling på Sysmex XN-9000

Holdbarhedsundersøgelse af leukocytter til differentialtælling på Sysmex XN-9000 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Professionsbachelorprojekt Holdbarhedsundersøgelse af leukocytter til differentialtælling på Sysmex XN-9000 Durability study of leukocytes for differential count on Sysmex

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

BLOD. Støttevæv bindevæv bruskvæv benvæv blod

BLOD. Støttevæv bindevæv bruskvæv benvæv blod BLOD BLOD Varetager transport mellem legemets forskellige dele Blodceller flydende grundsubstans 55% plasma 45% formede bestanddele Røde blodlegemer Hvide blodlegemer Blodplader koagulation størkning ->

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER VED INDLÆGGELSE

KLINISKE UNDERSØGELSER VED INDLÆGGELSE CASE 3 Side 1 af 8 En 49-årig brandmand indlægges for første gang på hospitalet, pga. tiltagende svaghed, vægttab og udspilen af maven gennem 6 måneder. SYGEHISTORIE Patienten har været aktiv på sit job

Læs mere

Drikkevandssensorer 2016

Drikkevandssensorer 2016 Drikkevandssensorer 2016 Teknisk gennemgang af målemetoder Vandhuset, 27. januar 2016 Loren Ramsay, VIA Engineering Monitering Vi vil gerne monitere for bakterier i vores drikkevand. Men kan vi blive mere

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12.

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12. Kemi laboratorieforsøg 9.2 Anioniske surfaktanter Anioniske surfaktanter er vaskeaktive stoffer, der har en hydrofob ende og en hydrofil ende. Den hydrofile ende er negativt ladet, dvs. en anion. Da der

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Studiespørgsmål til blod og lymfe

Studiespørgsmål til blod og lymfe Studiespørgsmål til blod og lymfe 1. Beskriv de kræfter, der regulerer stofudveksling i kapillærerne 2. Hvad er det, der gør at kapillærer, men ikke arterier og vener, tillader stofudveksling? 3. Hvad

Læs mere

Klinisk biokemisk afdeling Dok.nr. V

Klinisk biokemisk afdeling Dok.nr. V Amager Hospital Klinisk biokemisk afdeling 2002-11-27 Valideringsrapport for undersøgelser og udstyr Udarbejdet efter retningslinier angivet i Dok P-2037. Undersøgelse: B-Leukocytter, antalk. (B) Lkcs-Leukocytscreening:

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Studiespørgsmål til blod og lymfe

Studiespørgsmål til blod og lymfe Studiespørgsmål til blod og lymfe 1. Hvor meget blod har du i kroppen (ca.)? 2. Hvad forstås ved plasma og hvad består plasma af? 3. Giv eksempler på vigtige plasmaproteiner og redegør for deres funktioner

Læs mere

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Matematiske modeller Forsøg 1

Matematiske modeller Forsøg 1 Matematiske modeller Forsøg 1 At måle absorbansen af forskellige koncentrationer af brilliant blue og derefter lave en standardkurve. 2 ml pipette 50 og 100 ml målekolber Kuvetter Engangspipetter Stamopløsning

Læs mere

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring Focus Siemens Healthcare Diagnostics Answers for life. ADVIA Hæmatologi - så får du svar på det hele! Hæmatologi en Laboratoriets mest populære arbejdsplads! Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Forårseksamen 2016. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Forårseksamen 2016. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Forårseksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 11. april

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole Fysik 10.a Glamsdalens Idrætsefterskole Henrik Gabs 22-11-2013 1 1. Sammensætning af farver... 3 2. Beregning af Rødt laserlys's bølgelængde... 4 3. Beregning af Grønt laserlys's bølgelængde... 5 4. Måling

Læs mere

Lysspredning for gymnasiet

Lysspredning for gymnasiet Lysspredning for gymnasiet Lars Øgendal Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 28. februar 2011 ii Indhold 1 Indledning 1 1.1 Hvad er lysspredning?.............................. 1 1.2

Læs mere

Udfordringen. Nikotin i kroppen hvad sker der?

Udfordringen. Nikotin i kroppen hvad sker der? Gå op i røg For eller imod tobak? Udfordringen Denne udfordring handler om nikotin og beskriver nikotinens kemi og den biologiske påvirkning af vores nerveceller og hjerne. Du får et uddybende svar på,

Læs mere

Mikroskopet. Sebastian Frische

Mikroskopet. Sebastian Frische Mikroskopet Sebastian Frische Okularer (typisk 10x forstørrelse) Objektiver, forstørrer 4x, 10x el. 40x Her placeres objektet (det man vil kigge på) Kondensor, samler lyset på objektet Lampe Oversigt Forstørrelse

Læs mere

Forårseksamen Med korte, vejledende svar

Forårseksamen Med korte, vejledende svar Studienummer: 1/10 Forårseksamen 2014 Med korte, vejledende svar (Heri angives de facts, der skal nævnes i besvarelserne, men ikke de uddybende forklaringer, tegninger etc., der i nogle af opgaverne også

Læs mere

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks Notat SEGES P/S SEGES Planter & Miljø Test af måleudstyr til måling af nitrat i drænvand Ansvarlig KRP Oprettet 12-10-2016 Projekt: [3687, TReNDS] Side 1 af 5 Test af måleudstyr til måling af nitrat i

Læs mere

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 MedIS, AAU. Det hæmatologiske system og immunforsvaret, 7. Juni 2010 1 Navn: Studienummer: Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 Dette eksamenssæt

Læs mere

Bestemmelse af B-hæmoglobin (Fe) stofkoncentration i blodet ved metodesammenligning på ADVIA 2120 VS. HemoCue 102+.

Bestemmelse af B-hæmoglobin (Fe) stofkoncentration i blodet ved metodesammenligning på ADVIA 2120 VS. HemoCue 102+. Bestemmelse af B-hæmoglobin (Fe) stofkoncentration i blodet ved metodesammenligning på ADVIA 2120 VS. HemoCue 102+. Bachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen København Udarbejdet af Sabero Mohammad (f.

Læs mere

Hætten af på Underfyldte glas Decappitaded underfilled Bloodsamples

Hætten af på Underfyldte glas Decappitaded underfilled Bloodsamples 2014 Hætten af på Underfyldte glas Decappitaded underfilled Bloodsamples Martin Gade Bagger Studie nr. BA11s143 Undertegnede bioanalytikerstuderende bekræfter herved, at besvarelsen er udfærdiget uden

Læs mere

Thomas Feld Biologi 05-12-2007

Thomas Feld Biologi 05-12-2007 1 Indledning: Kredsløbet består af to dele - Det lille kredsløb (lungekredsløbet) og det store kredsløb (det systemiske kredsløb). Det systemiske kredsløb går fra hjertets venstre hjertekammer gennem aorta

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Studienummer: 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato:

Læs mere

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning 49 6 Plasmadiagnostik Plasmadiagnostik er en fællesbetegnelse for de forskellige typer måleudstyr, der benyttes til måling af plasmaers parametre og egenskaber. I fusionseksperimenter er der behov for

Læs mere

Til identifikation og tælling af CD34+ celler i humane, mobiliserede blodprøver og blodprøver taget ved leukaferese.

Til identifikation og tælling af CD34+ celler i humane, mobiliserede blodprøver og blodprøver taget ved leukaferese. CD34Count Kit Kodenr. K2370 2. udgave Til identifikation og tælling af CD34+ celler i humane, mobiliserede blodprøver og blodprøver taget ved leukaferese. Sættet indeholder reagenser til 50 dobbelte tests.

Læs mere

Holdbarhed af leukocytter og erytrocytter i Cerebrospinalvæske

Holdbarhed af leukocytter og erytrocytter i Cerebrospinalvæske Holdbarhed af leukocytter og erytrocytter i Cerebrospinalvæske Ved analysering på Sysmex XN-9000 Udarbejdet af: Larisa Holm Fødselsdato: 16.05.1966 Bachelorprojekt periode: 05.10.2015-06.01.2016 RH Klinisk

Læs mere

Indre modstand og energiindhold i et batteri

Indre modstand og energiindhold i et batteri Indre modstand og energiindhold i et batteri Side 1 af 10 Indre modstand og energiindhold i et batteri... 1 Formål... 3 Teori... 3 Ohms lov... 3 Forsøgsopstilling... 5 Batteriets indre modstand... 5 Afladning

Læs mere

STØTTEVÆV. amorf. BINDEVÆV fibrillært kollagent løst. organiseret: elastisk. fedtvæv. cellulært bindevæv: (fx tarmkrøs)

STØTTEVÆV. amorf. BINDEVÆV fibrillært kollagent løst. organiseret: elastisk. fedtvæv. cellulært bindevæv: (fx tarmkrøs) STØTTEVÆV få celler meget grundsubstans spredt beliggende formet (fibriller) amorf bindevæv amorf grundsubstans er blød + fibriller bruskvæv amorf grundsubstans er relativt fast + fibriller benvæv (knoglevæv)

Læs mere

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein 2013/- 2014 Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein BACHELOROPGAVE UGE 41/2013 TIL UGE 01/2014 PH METROPOL KØBENHAVN BIOANALYTIKER UDDANNELSE HEIDI RAVN FØDT: 090277-1972 HOVEDVEJLEDER:

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Biofysik ( ) Eksamen 6. juni timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler er tilladt

Biofysik ( ) Eksamen 6. juni timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler er tilladt DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE Institut for Matematik og Fysik Fysisk Laboratorium Biofysik (10 33 11) Eksamen 6. juni 2003 4 timers skriftlig prøve Alle hjælpemidler er tilladt Sættet består af

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar

Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar Kredsløbsorganer - Blod, lymfe og immunforsvar 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til

Læs mere

ABX Micros CRP. Hæmatologi-instrument med CRP. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP

ABX Micros CRP. Hæmatologi-instrument med CRP. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP SKUP SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr til Almen Praksis ABX Micros CRP Hæmatologi-instrument med CRP Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP SKUP i Danmark, Afdeling KKA, Odense Universitetshospital,

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen Årsager til føtal anæmi Føtal anæmi U-kursus Okt 2005 Allo-immunisering Infektion (parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Overvågning ved. immunisering Rhesus blod-gruppen Incidensen

Læs mere

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et:

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: F2011-Opgave 1. En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: Forward primer: 5 CC ATG GGT ATG AAG CTT TGC AGC CTT

Læs mere

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen Føtal anæmi U-kursus Oktober 2006 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Allo-immunisering Infektion (Parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Erytrocytdefekter Overvågning ved

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDENTEREKSAMEN 2007 2007-BT-1 BITEKNLGI HØJT NIVEAU Torsdag den 31. maj 2007 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver samt 1 bilag i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar af bilaget afleveres

Læs mere

Laboratorieøvelse Kvantefysik

Laboratorieøvelse Kvantefysik Formålet med øvelsen er at studere nogle aspekter af kvantefysik. Øvelse A: Heisenbergs ubestemthedsrelationer En af Heisenbergs ubestemthedsrelationer handler om sted og impuls, nemlig at (1) Der gælder

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

Fremstilling af ferrofluids

Fremstilling af ferrofluids Fremstilling af ferrofluids Eksperiment 1: Fremstilling af ferrofluids - Elevvejledning Formål I dette eksperiment skal du fremstille nanopartikler af magnetit og bruge dem til at lave en magnetisk væske,

Læs mere

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på?

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? www.insatech.com Agenda Kort om mig Hvad er ledningsevne Ledende opløsninger Termer, teori Måleteknikker Valg af sensor udfordringer

Læs mere

1 Lysets energi undersøgt med lysdioder (LED)

1 Lysets energi undersøgt med lysdioder (LED) Solceller og Spektre Øvelsesvejledning til brug i Nanoteket Udarbejdet i Nanoteket, Institut for Fysik, DTU Rettelser sendes til Ole.Trinhammer@fysik.dtu.dk 26. august 2010 Formål Formålet med øvelsen

Læs mere

Teknologier og udfordringer. Claus Melvad

Teknologier og udfordringer. Claus Melvad Måling af vandindhold Teknologier og udfordringer Claus Melvad Indhold Tre definitioner af vandindhold Oversigt over 14 målemetoder Vurdering af begrænsninger, usikkerheder og fejlbidrag Plan for fremtidigt

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Forårseksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Forårseksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Forårseksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 10. april

Læs mere

Kuvettetest LCK 554 BI 5

Kuvettetest LCK 554 BI 5 Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5 døgn, med hæmning af nitrifikation med 5 mg/l allylthiourinstof. Bestemmelsen af det opløste ilt sker i en alkalisk opløsning under tilstedeværelse

Læs mere

Nitratudvaskning i landbrugsafgrøder

Nitratudvaskning i landbrugsafgrøder Om forsøget I forsøget skal I analysere jordvand taget op fra jorden under forskellige afgrøder i sædskiftet hos Forsker for en dag. Gennem såkaldte sugeceller, som ligger permanent nedgravet under afgrødernes

Læs mere

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima ATV Vintermøde. Onsdag den 11. marts 2015 Nancy Hamburger, Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Grundvand Samarbejdspartnere Tak

Læs mere

Re- eksamen 2012 Med korte, vejledende svar

Re- eksamen 2012 Med korte, vejledende svar Studienummer: 1 Re- eksamen 2012 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen stx123-kem/a-12122012 nsdag den 12. december 2012 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 5 opgaver med i alt 17 spørgsmål samt 3 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Serietest LCW 510 Klor/Ozon

Serietest LCW 510 Klor/Ozon VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Serietest Princip Oxidationsmidler reagerer med diethyl-p-phenylendiamin

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Kemi F2- Laboratorieøvelse nr. 9 Ulla Christensen, Biofysisk Kemi ENZYMKINETIK

Kemi F2- Laboratorieøvelse nr. 9 Ulla Christensen, Biofysisk Kemi ENZYMKINETIK 1 Kemi F2- Laboratorieøvelse nr. 9 Ulla Christensen, Biofysisk Kemi ENZYMKINETIK Formål: Steady state hastighedsmålinger og kinetisk analyse til undersøgelse af enzymkatalyseret reaktion. Der gøres rede

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen Louise Regitze Skotte Andersen Fysikrapport. Morten Stoklund Larsen - Lærer K l a s s e 1. 4 G r u p p e m e d l e m m e r : N i k i F r i b e r t A n d r e a s D a h l 2 2-0 5-2 0 0 8 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Hvad er en OTDR Backscattered lys Pulse input Hvad er en OTDR? En OTDR er et instrument, der analyserer lys tabet i en optisk fiber og benyttes til at

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

El-Teknik A. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen. Klasse 3.4

El-Teknik A. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen. Klasse 3.4 El-Teknik A Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen Klasse 3.4 12-08-2011 Strømstyrke i kredsløbet. Til at måle strømstyrken vil jeg bruge Ohms lov. I kredsløbet kender vi resistansen og spændingen.

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

Dialyse og carbamidanalyse

Dialyse og carbamidanalyse C.12.1 Dialyse og carbamidanalyse Formål: Ved dialyse af en vandig opløsning af proteinet albumin og det lavmolekylære stof carbamid trænes forskellige laboratorieprocedurer (afpipettering, tidtagning,

Læs mere

03-06-2013. Dykningens fysiologi Ryst aldrig en dykker! Dykningens minifysiologi

03-06-2013. Dykningens fysiologi Ryst aldrig en dykker! Dykningens minifysiologi Dykningens fysiologi Ryst aldrig en dykker! Dykningens minifysiologi Mål: Gasser i luftform og opløselighed i væsker. Udveksling af gas væv blod luft. Tryk og dybde. Respirationen regulering Hvaler og

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Reeksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 10. august

Læs mere

Rikke Lund, 3.f Studieretningsprojekt 21/ Reaktionskinetik

Rikke Lund, 3.f Studieretningsprojekt 21/ Reaktionskinetik Rikke Lund,.f Studieretningsprojekt / Abstract Reaktionskinetik This paper examines the subject reaction kinetics and the factors that can affect the speed of the reaction. We investigate how the reaction

Læs mere

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns.

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. 1 Formål: Formålet med denne øvelse er at demonstrere brugen af antistoffer i diagnostisk eller forskningsøjemed. Dvs. til at undersøge om

Læs mere

Case 1: Normal KM LST

Case 1: Normal KM LST Case 1: Normal KM LST Åbn Infinicyt File: open: Case 1_Normal BM LST.fcs Lav populationstræ udvid med nucleated cells, leukocytes osv på CD45/SSC plottet Fjern eosinofile Gate neutrophils Hvor mange %?

Læs mere

FluoroSpheres Kodenr. K0110

FluoroSpheres Kodenr. K0110 FluoroSpheres Kodenr. K0110 6. udgave Kalibreringsperler til daglig overvågning af flow-cytometeret. Kittet indeholder reagenser til 40 kalibreringer. (105797-004) SSK0110CE_02/DK/2015.12 p. 1/9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER

KLINISKE UNDERSØGELSER CASE 2 Side 1 af 9 En 5-årig pige indlægges pga. tiltagende bleghed, appetitløshed og usædvanlig mange blå mærker. SYGEHISTORIE Barnet udviklede sig normalt og var sund og rask indtil for 3 uger siden,

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Indhold... 1 Måling af stråling med Capstone... 2 Måling af baggrundsstrålingens variation... 3 Måling af halveringstid... 4 Nuklidkort. (teoriopgave)... 5 Sådan fungerer et atomkraftværk.... 6

Læs mere

DNA smeltepunktsbestemmelse

DNA smeltepunktsbestemmelse DNA smeltepunktsbestemmelse Troels Linnet Christine Hartmann Mads Topp 29. november 2006 Resumé DNA smeltepunktet bestemmes teoretisk og praktisk til sammenligning. Ved opvarmning forventes et højere smeltepunkt

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK Fysiske målinger på mælk - Hvordan måler man, om koen er syg? 1 Introduktion til forsøget Yverbetændelse, også kaldet mastitis, er en ofte forekommende produktionssygdom hos malkekøer

Læs mere

Dykningens fysiologi Rystaldrigen dykker!

Dykningens fysiologi Rystaldrigen dykker! Dykningens fysiologi Rystaldrigen dykker! Dykningens minifysiologi Mål: Gasser i luftform og opløselighed i væsker. Udveksling af gas væv blod luft. Tryk og dybde. Respirationen regulering Hvaler og sæler

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Atomic force mikroskopi på blodceller

Atomic force mikroskopi på blodceller 1 Atomic force mikroskopi på blodceller Problemstilling: Problemstillingen eleven bliver sat overfor er: Hvad er atomic force mikroskopi, og hvordan kan det bruges til at studere blodceller på nanometerskala?

Læs mere

Kunstig solnedgang Forsøg nr.: Formål: Resume: Nøgleord: Beskrivelse:

Kunstig solnedgang Forsøg nr.: Formål: Resume: Nøgleord: Beskrivelse: Lysforsøg Kunstig solnedgang... 2 Mål tykkelsen af et hår... 5 Hvorfor blinker stjernerne?... 7 Polarisering af lys... 9 Beregning af lysets bølgelængde... 10 Side 1 af 10 Kunstig solnedgang Forsøg nr.:

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj Oprensning af fructofuranosidase fra gær Formål Øvelsens formål er at demonstrere, hvordan et enzym kan ekstraheres fra gær og groft oprenses via gelfiltrering. Desuden bestemmes enzymets aktivitet og

Læs mere