Projektforslag dateret Rambøll sagsnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502"

Transkript

1 Projektforslag dateret Rambøll sagsnr Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde til et fjernvarmeområde, og fjernvarmeprojektet gennemføres ved at konvertere bygningskomplekset ved KU LIFE fra naturgas til fjernvarme. Der anmodes ikke om tilslutningspligt. Grundlag Projektforslaget er udarbejdet i ht. Bekendtgørelse nr 1295 af 13. dec 2005 Tidsplan for projekt Primo 2012 Berørt ejendomme Baggrund for projektforslag Projektets omfang Varmeplanmyndighed Ansvarlig for projektforslag og etablering og drift af fjernvarme KU LIFE Højbakkegård Allé Taastrup Matr.nr. 1a, Klovtofte By, Taastrup Nykirke Ejendomsnr Ejer: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Administrator: KU LIFE - Fakultetssekretariatet, Frederiksberg Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C Aftale mellem ejendommens ejer og Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Ved renovering af bygningskompleksets varmesystem foreslås etablering af fjernvarme i stedet for nye naturgaskedler. Fjernvarme indebærer, at en forsyningsledningledning fra HTFs net skal krydse under Holbækmotorvejen Høje-Taastrup Kommune Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Malervej 7 A 2630 Taastrup kontakt.: Rudi Bjerregaard. direktør tlf.: Rådgiver for Rambøll Danmark A/S projektforslag Teknikerbyen Virum Ejendommens Gaskedler i 7 bygninger skal installeres i referencen : referencevarmeforsyning Placering Opvarmet Varme- Dim. Gas varmeanlæg areal behov kapacitet forbrug m2 MWh/år kw 1000 m3 1 - Bygn Bygn Bygn Bygn Bygn Bygn Bygn I alt Rambøll/klf Side 1/16

2 Ejendommens Projektet omfatter, at 7 fjernvarmekundeanlæg erstatter gaskedlerne: foreslåede varmeforsyning Placering Opvarmet Varme- Dim. Varmevarmeanlæg areal behov kapacitet produktion m2 MWh/år kw MWh/år 1 - Bygn Bygn Bygn Bygn Bygn Bygn Bygn I alt I alt Varmeproduktionen er inkl. ca. 9% varmetab i ledningsnet. Anlægsoverslag Anlægsoverslag Reference Projekt for nyanlæg Varmeforsynings- Gasfyr Fjernanlæg varme 1000 kr kr. Ledningsnet Kundeanlæg I alt Anlægsoverslag Længde Enheds Anlæg Ledningsnet pris i alt m kr./m 1000 kr. Ledningsanlæg Pumpestation 500 Ledningsanlæg i alt Se side 3 Selskabsøkonomi Se side 4 Samfundsøkonomi Se side 5 Ved brugerøkonomien spares der ved fjernvarme ca kr. om året. Projektet er mindre selskabøkonomisk attraktiv, men løber rundt over godt 20 år. Fjernvarmetilslutning er samfundsøkonomisk ca. 13 % billigere end naturgas. Rambøll/klf Side 2/16

3 Konklusion: Ved brugerøkonomien spares der ved fjernvarme ca kr. om året. Samlede årlige varmeudgifter, 2012-priser Enhed: Kr. ekskl. moms Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter *) vedligehold Fjernvarme Veksler 1 - Bygn Veksler 2 - Bygn Veksler 3 - Bygn Veksler 4 - Bygn Veksler 5 - Bygn Veksler 6 - Bygn Veksler 7 - Bygn Naturgas Veksler 1 - Bygn Veksler 2 - Bygn Veksler 3 - Bygn Veksler 4 - Bygn Veksler 5 - Bygn Veksler 6 - Bygn Veksler 7 - Bygn *) Kapitaludgifter er renter og afdrag på 5% lån over anlæggenes tekniske levetid. Samlede investeringer De samlede investeringer er indregnet i årlige kapitaludgifter. Enhed: 1000 kr. ekskl. moms Bruger- Stikledn. Invest. Sum anlæg bidrag bidrag Fjernvarme Veksler 1 - Bygn Veksler 2 - Bygn Veksler 3 - Bygn Veksler 4 - Bygn Veksler 5 - Bygn Veksler 6 - Bygn Veksler 7 - Bygn Naturgas Veksler 1 - Bygn Veksler 2 - Bygn Veksler 3 - Bygn Veksler 4 - Bygn Veksler 5 - Bygn Veksler 6 - Bygn Veksler 7 - Bygn Rambøll/klf Side 3/16

4 , Selskabsøkonomi for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Konklusion: Projektet er mindre selskabøkonomisk attraktiv, men løber rundt over godt 20 år. Årsagen kan bl.a. tilskrives den fulde rabat på stiklednings- og investeringbidrag set i forhold til fjernvarmeselskabets investeringer. KU LIFEs planer om fremtidige udvidelser kan betyde forbedringer af selskabsøkonomien Faste priser ekskl. moms Enhed Leverancer Tilsluttet areal m Varmesalgsmængder MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% Varmekøbsmængder MWh Tariffer Abonnementsafgift i alt kr./år Effektafgift i alt kr./år Varmesalgspris HTF *) kr./mwh Varmekøbspris VEKS kr./mwh Fast afgift VEKS **) kr./mwh Samlet selskabsøkonomi Investeringsbidrag 100% rabat 1000 kr. 0,0 Stikledningsbidrag 100% rabat 1000 kr. 0,0 Byggemodningsbidrag 1000 kr. 0,0 Energisparepoint 1000 kr. 265,0 VEKS-tilskud 1000 kr. 454,4 Fast afgifter 1000 kr. 226,8 243,6 230,9 228,9 229,5 228,2 231,1 234,6 238,0 241,1 257,8 275,7 281,5 Varmesalg 1000 kr , , , , , , , , , , , , ,7 Anlæg forsyningssystem 1000 kr ,0 Varmekøb 1000 kr. -899,8-913,7-847,8-848,2-857, , , , , , , , ,0 Drift og vedligehold 1000 kr. -13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8 Interne realrenteudgifter 2,0% 1000 kr. -53,5-103,0-95,0-86,9-78,9-73,1-69,3-65,5-61,4-57,2-33,8-5,8 0,0 Overskud ultimo år 1000 kr , , , , , , , , , , ,3-137, ,5 *) HTF's langtsigtede varmepris antages at stige propertionalt med VEKS' varmepris. **) En ny fjernvarmekunder antages fritaget for fast afgift til VEKS i 4 kalenderår efter tilslutningsåret. Rambøll/klf Side 4/16

5 - Samfundsøkonomi Beregningsgrundlag: Beregningsmetode iht. Energistyrelsens vejledning af april 2005 Samfundsøkonomiske priser iht. Energistyrelsens forudsætninger af april 2011 Konklusion: Fjernvarmetilslutning er samfundsøkonomisk ca. 13 % billigere end naturgas. Prisniveau/tilbagediskonteringsår 2012 Tidshorisont 20 Diskonteringsrente 5% Nutidsværdi af 20 års drift 12,46 Nettoafgiftsfaktor 1,17 Skatteforvridningsfaktor -0,20 Enhed Gasfyr Fjernvarme Nettovarmebehov MWh/år Anlægsudgifter Pumpestation 1000 kr. 500 Ledningsnet 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Teknisk levetid Pumpestation år 20 Ledningsanlæg år 40 Brugeranlæg år Faktor Samfundsøkonomiske priser Drift og vedligehold brugeranlæg 1000 kr./år ,17 Drift marginal leverance kr./mwh 6,40 1,17 Drift marginal værker og transmission kr./mwh 19,71 1,17 Nettobrændselsudgift kr./mwh 410,48 157,58 1,17 Ækv CO2-emissioner kr./mwh 52,54 23,56 1,00 SOx-emissioner kr./mwh 0,11 1,12 1,00 NOx-emissioner kr./mwh 5,47 5,01 1,00 PM2,5-emissioner kr./mwh 0,04 0,18 1,00 Afgiftsforvridningstab kr./mwh -50,69-28,05-0,20 Resulterende varmepris kr./mwh 432,25 192,34 Nuværdi v/5% over 20 år Pumpestation 1000 kr. 585 Ledningsanlæg 1000 kr Brugeranlæg 1000 kr Drift og miljø 1000 kr I alt 1000 kr *) Ekskl. reinvesteringer i nyt oliefyrende anlæg Samfundsøkonomiske delpriser Enhed Gasfyr CTR-VEKS CTR-VEKS ab værk an kunde Varmemængde MWh/år Brugeranlægs virkningsgrad 95% 100% D&V brugeranlæg 1000 kr./år 30,8 14,7 Marg. D&V-udgifter distribution kr/mwh 5,0 5,47 Marg. D&V-udgifter på værker+transm. kr/mwh 15,39 16,85 Marginal nettobrændselsudgift kr/mwh 350,84 123,02 134,68 Beregningspris for CO2 ækv-emission kr/mwh 52,54 21,52 23,56 Skadesomkostning ved SO2 emission kr/mwh 0,11 1,02 1,12 Skadesomkostning ved NOx emission kr/mwh 5,47 4,57 5,01 Skadesomkostning ved PM2,5 emission 0,04 0,17 0,18 Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms. kr/mwh 253,45 128,12 140,27 Baggrundsberegningerne til bestemmelse af de samfundsøkonomiske delpriser kan rekvireres på forlangende via projektansøger. Rambøll/klf Side 5/16

6 - Kort med ledningstracé for hver bygning Veksler 1 - Bygn Veksler 2 - Bygn Veksler 3 - Bygn Veksler 4 - Bygn Veksler 5 - Bygn Veksler 6 - Bygn Veksler 7 - Bygn Prognose for fjernvarmetariffer Naturgaspriser Rambøll/klf Side 6/16

7 Kort med ledningstracé Kort med ledningstracé Rambøll/klf Side 7/16

8 Veksler 1 - Bygn Ekskl. moms - energipriser i 2012 Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme Naturgas Veksler 1 - Bygn detaljeret beregning: Fjernvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgift Abonnementsafgift 901 kr./år 901 kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,20 kr./m2 425 m kr./år Effektafgift over 500 m² 12,38 kr./m2 0 m2 0 kr./år Effektafgift over 5000 m² 7,72 kr./m2 0 m2 0 kr./år Variabel pris 441 kr./mwh 67 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag 100% rabat Areal < 500 m kr. 425 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,49 kr./m2 0 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 4,76 kr./m2 0 m2 0 kr. Investeringsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 52,67 kr./m2 425 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 14,20 kr./m2 0 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 12,38 kr./m2 0 m2 0 kr. Brugeranlæg, overslag kr kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning 5% 40 år 0 kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år kr./år Årlige kapitaludgifter i alt kr./år Drift og vedligehold 637 kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Baseret på takstblad 2012 Naturgas Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,04 kr./m m3/år kr./år Nyt kedelanlæg, overslag kr kr. Der ses bort fra naturgasstik 0 kr. Årlige kapitaludgifter 5% 20 år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitlig naturgaspris det sidste år Rambøll/klf Side 8/16

9 Veksler 2 - Bygn Ekskl. moms - energipriser i 2012 Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme Naturgas Veksler 2 - Bygn detaljeret beregning: Fjernvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgift Abonnementsafgift kr./år kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,20 kr./m2 500 m kr./år Effektafgift over 500 m² 12,38 kr./m m kr./år Effektafgift over 5000 m² 7,72 kr./m2 0 m2 0 kr./år Variabel pris 441 kr./mwh 324 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag 100% rabat Areal < 500 m kr. 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,49 kr./m m2 0 kr. Areal > 5000 m2 4,76 kr./m2 0 m2 0 kr. Investeringsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 52,67 kr./m2 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 42,10 kr./m m2 0 kr. Areal > 5000 m2 12,38 kr./m2 0 m2 0 kr. Brugeranlæg, overslag kr kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning 5% 40 år 0 kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år kr./år Årlige kapitaludgifter i alt kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Baseret på takstblad 2012 Naturgas Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,04 kr./m m3/år kr./år Nyt kedelanlæg, overslag kr kr. Der ses bort fra naturgasstik 0 kr. Årlige kapitaludgifter 5% 20 år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitlig naturgaspris det sidste år Rambøll/klf Side 9/16

10 Veksler 3 - Bygn Ekskl. moms - energipriser i 2012 Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme Naturgas Veksler 3 - Bygn detaljeret beregning: Fjernvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgift Abonnementsafgift kr./år kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,20 kr./m2 500 m kr./år Effektafgift over 500 m² 12,38 kr./m m kr./år Effektafgift over 5000 m² 7,72 kr./m2 77 m2 594 Variabel pris 441 kr./mwh 800 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag 100% rabat Areal < 500 m kr. 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,49 kr./m m2 0 kr. Areal > 5000 m2 4,76 kr./m2 77 m2 0 Investeringsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 52,67 kr./m2 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 42,10 kr./m m2 0 kr. Areal > 5000 m2 10,52 kr./m2 77 m2 0 Brugeranlæg, overslag kr kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning 5% 40 år 0 kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år kr./år Årlige kapitaludgifter i alt kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Baseret på takstblad 2012 Naturgas Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,04 kr./m m3/år kr./år Nyt kedelanlæg, overslag kr kr. Der ses bort fra naturgasstik 0 kr. Årlige kapitaludgifter 5% 20 år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitlig naturgaspris det sidste år Rambøll/klf Side 10/16

11 Veksler 4 - Bygn Ekskl. moms - energipriser i 2012 Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme Naturgas Veksler 4 - Bygn detaljeret beregning: Fjernvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgift Abonnementsafgift kr./år kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,20 kr./m2 500 m kr./år Effektafgift over 500 m² 12,38 kr./m m kr./år Effektafgift over 5000 m² 7,72 kr./m2 0 m2 0 kr./år Variabel pris 441 kr./mwh 386 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag 100% rabat Areal < 500 m kr. 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,49 kr./m m2 0 kr. Areal > 5000 m2 4,76 kr./m2 0 m2 0 kr. Investeringsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 52,67 kr./m2 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 42,10 kr./m m2 0 kr. Areal > 5000 m2 12,38 kr./m2 0 m2 0 kr. Brugeranlæg, overslag kr kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning 5% 40 år 0 kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år kr./år Årlige kapitaludgifter i alt kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Baseret på takstblad 2012 Naturgas Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,04 kr./m m3/år kr./år Nyt kedelanlæg, overslag kr kr. Der ses bort fra naturgasstik 0 kr. Årlige kapitaludgifter 5% 20 år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitlig naturgaspris det sidste år Rambøll/klf Side 11/16

12 Veksler 5 - Bygn Ekskl. moms - energipriser i 2012 Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme Naturgas Veksler 5 - Bygn detaljeret beregning: Fjernvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgift Abonnementsafgift kr./år kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,20 kr./m2 500 m kr./år Effektafgift over 500 m² 12,38 kr./m2 630 m kr./år Effektafgift over 5000 m² 7,72 kr./m2 0 m2 0 kr./år Variabel pris 441 kr./mwh 178 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag 100% rabat Areal < 500 m kr. 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,49 kr./m2 630 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 4,76 kr./m2 0 m2 0 kr. Investeringsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 52,67 kr./m2 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 42,10 kr./m2 630 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 12,38 kr./m2 0 m2 0 kr. Brugeranlæg, overslag kr kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning 5% 40 år 0 kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år kr./år Årlige kapitaludgifter i alt kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Baseret på takstblad 2012 Naturgas Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,04 kr./m m3/år kr./år Nyt kedelanlæg, overslag kr kr. Der ses bort fra naturgasstik 0 kr. Årlige kapitaludgifter 5% 20 år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitlig naturgaspris det sidste år Rambøll/klf Side 12/16

13 Veksler 6 - Bygn Ekskl. moms - energipriser i 2012 Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme Naturgas Veksler 6 - Bygn detaljeret beregning: Fjernvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgift Abonnementsafgift kr./år kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,20 kr./m2 500 m kr./år Effektafgift over 500 m² 12,38 kr./m m kr./år Effektafgift over 5000 m² 7,72 kr./m2 0 m2 0 kr./år Variabel pris 441 kr./mwh 714 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag 100% rabat Areal < 500 m kr. 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,49 kr./m m2 0 kr. Areal > 5000 m2 4,76 kr./m2 0 m2 0 kr. Investeringsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 52,67 kr./m2 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 42,10 kr./m m2 0 kr. Areal > 5000 m2 12,38 kr./m2 0 m2 0 kr. Brugeranlæg, overslag kr kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning 5% 40 år 0 kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år kr./år Årlige kapitaludgifter i alt kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Baseret på takstblad 2012 Naturgas Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,04 kr./m m3/år kr./år Nyt kedelanlæg, overslag kr kr. Der ses bort fra naturgasstik 0 kr. Årlige kapitaludgifter 5% 20 år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitlig naturgaspris det sidste år Rambøll/klf Side 13/16

14 Veksler 7 - Bygn Ekskl. moms - energipriser i 2012 Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme Naturgas Veksler 7 - Bygn detaljeret beregning: Fjernvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgift Abonnementsafgift 901 kr./år 901 kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,20 kr./m2 350 m kr./år Effektafgift over 500 m² 12,38 kr./m2 0 m2 0 kr./år Effektafgift over 5000 m² 7,72 kr./m2 0 m2 0 kr./år Variabel pris 441 kr./mwh 55 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag 100% rabat Areal < 500 m kr. 350 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,49 kr./m2 0 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 4,76 kr./m2 0 m2 0 kr. Investeringsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 52,67 kr./m2 350 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 42,10 kr./m2 0 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 12,38 kr./m2 0 m2 0 kr. Brugeranlæg, overslag kr kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning 5% 40 år 0 kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år kr./år Årlige kapitaludgifter i alt kr./år Drift og vedligehold 574 kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Baseret på takstblad 2012 Naturgas Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,04 kr./m m3/år kr./år Nyt kedelanlæg, overslag kr kr. Der ses bort fra naturgasstik 0 kr. Årlige kapitaludgifter 5% 20 år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitlig naturgaspris det sidste år Rambøll/klf Side 14/16

15 - Fjernvarmens tarifgrundlag Løbende priser ekskl. moms Generel prisudvikling iht. VEKS 9,6% -3,0% 1,7% 2,5% 1,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 4,2% Generel prisudviklingsfaktor iht. VEKS 1,000 1,096 1,062 1,080 1,107 1,124 1,163 1,204 1,246 1,290 1,335 1,382 1,430 1,480 1,532 1,586 1,897 VEKS tariffer Løbende priser fra seneste budget 2011 (9. juni 2011 jbs) Puljepris kr./gj 90,44 93,68 88,95 91,25 94,29 96,19 99,93 103,80 107,82 111,99 116,31 120,79 125,44 130,26 135,25 140,43 169,31 Fast afgift kr./gj 17,15 24,20 25,36 24,96 24,77 24,75 25,25 25,75 26,26 26,79 27,33 27,87 28,43 29,00 29,58 30,17 33,31 Sum kr./gj 107,59 117,88 114,31 116,21 119,06 120,94 125,17 129,55 134,09 138,78 143,64 148,67 153,87 159,25 164,83 170,60 204,06 Puljepris kr./mwh Fast afgift kr./mwh Sum kr./mwh Høje Taastrup Fjernvarmeværks tariffer ekskl. moms Forbrugsafgift kr./mwh 441,06 483,24 468,61 476,4 488,08 495,79 513,14 531,1 549,69 568,93 588,84 609,45 630,78 652,86 675,71 699,36 836,53 Abonnementsafgift op til 500 m² kr. 900,80 986,95 957,06 972,97 996, , , , , , , , , , , , ,46 Abonnementsafgift over 500 m² kr , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 Abonnementsafgift over 5000 m² kr , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 Effektafgift op til 500 m² kr./m2 14,20 15,56 15,09 15,34 15,72 15,97 16,53 17,11 17,71 18,33 18,97 19,63 20,32 21,03 21,77 22,53 26,95 Effektafgift over 500 m² kr./m2 12,38 13,56 13,15 13,37 13,70 13,92 14,41 14,91 15,43 15,97 16,53 17,11 17,71 18,33 18,97 19,63 23,48 Effektafgift over 5000 m² kr./m2 7,72 8,46 8,20 8,34 8,54 8,67 8,97 9,28 9,60 9,94 10,29 10,65 11,02 11,41 11,81 12,22 14,61 Prisændringer tilslutning 9,6% -3,0% 1,7% 2,5% 1,6% 3,5% 3,5% 3,5% Stikledningsbidrag <500 m2 kr , , , , , , , , ,89 Stikledningsbidrag m2 kr./m2 9,49 10,40 10,09 10,26 10,51 10,68 11,05 11,44 11,84 Stikledningsbidrag >5000 m2 kr./m2 4,76 5,22 5,06 5,14 5,27 5,35 5,54 5,73 5,93 Investeringsbidrag <500 m2 kr./m2 52,67 57,71 55,96 56,89 58,29 59,21 61,28 63,42 65,64 Investeringsbidrag m2 kr./m2 42,10 46,13 44,73 45,47 46,59 47,33 48,99 50,70 52,47 Investeringsbidrag >5000 m2 kr./m2 10,52 11,53 11,18 11,37 11,65 11,83 12,24 12,67 13,11 Faste priser 2012 ekskl. moms Inflationstakt iht. Energistyrelsen 2,0% 2,3% 2,5% 2,2% 2,2% 2,2% 2,0% 2,0% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% Deflationsfaktor 1,000 0,980 0,958 0,934 0,914 0,895 0,876 0,859 0,842 0,824 0,807 0,790 0,774 0,758 0,742 0,726 0,654 Inflationsfaktor 1,000 1,020 1,044 1,070 1,094 1,117 1,142 1,164 1,188 1,213 1,239 1,266 1,293 1,320 1,348 1,376 1,528 Prisændringsfaktor ift ,000 1,074 1,018 1,009 1,012 1,006 1,019 1,034 1,049 1,063 1,077 1,092 1,106 1,121 1,137 1,152 1,241 VEKS tariffer Faste priser fra seneste budget 2011 Variabel afgift kr./gj 90,44 91,83 85,22 85,25 86,22 86,11 87,53 89,15 90,78 92,30 93,84 95,42 97,04 98,68 100,34 102,02 110,78 Fast afgift kr./gj 17,15 23,72 24,30 23,32 22,65 22,16 22,11 22,12 22,11 22,08 22,05 22,02 21,99 21,97 21,94 21,92 21,80 Sum kr./gj 107,59 115,56 109,51 108,57 108,87 108,26 109,65 111,27 112,90 114,38 115,89 117,44 119,03 120,64 122,28 123,94 132,58 Variabel afgift kr./mwh Fast afgift kr./mwh Sum kr./mwh Høje Taastrup Fjernvarmeværks tariffer Forbrugsafgift kr./mwh 441,06 473,72 448,93 445,10 446,32 443,83 449,49 456,13 462,81 468,90 475,07 481,43 487,95 494,57 501,28 508,08 547,36 Abonnementsafgift op til 500 m² kr. 900,80 967,51 916,87 909,04 911,54 906,44 918,01 931,58 945,22 957,65 970,25 983,24 996, , , , ,89 Abonnementsafgift over 500 m² kr , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 Abonnementsafgift over 5000 m² kr , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Effektafgift op til 500 m² kr./m2 14,20 15,25 14,46 14,33 14,38 14,30 14,48 14,69 14,91 15,11 15,30 15,51 15,72 15,93 16,15 16,37 17,63 Effektafgift over 500 m² kr./m2 12,38 13,29 12,60 12,49 12,53 12,46 12,62 12,81 12,99 13,16 13,34 13,52 13,70 13,89 14,07 14,26 15,36 Effektafgift over 5000 m² kr./m2 7,72 8,29 7,86 7,79 7,81 7,76 7,86 7,97 8,08 8,19 8,30 8,41 8,52 8,64 8,76 8,88 9,56 Stikledningsbidrag <500 m2 kr , , , , , , , ,11 Stikledningsbidrag m2 kr./m2 9,49 10,20 9,67 9,59 9,61 9,56 9,68 9,83 Stikledningsbidrag >5000 m2 kr./m2 4,76 5,12 4,85 4,80 4,82 4,79 4,85 4,92 Investeringsbidrag <500 m2 kr./m2 52,67 56,57 53,61 53,15 53,30 53,00 53,68 54,47 Investeringsbidrag m2 kr./m2 42,10 45,22 42,85 42,48 42,60 42,37 42,91 43,54 Investeringsbidrag >5000 m2 kr./m2 10,52 11,30 10,71 10,62 10,65 10,59 10,72 10,88

16 Normalårsvægtet naturgaspris Nu 12 mdr tilbage 7,044 7,044 6,977 6,554 6,302-1 år 12 mdr tilbage 6,772 6,772 6,692 6,186 5,886-2 år 12 mdr tilbage 5,810 5,810 5,701 5,248 4,983 År Nr Måned Naturgaspriser ekskl. moms Normalår Vægtning graddage af forbrug m3/år m3/år m3/år m3/år m3/år Juni 7,458 7,291 7,128 6,703 6, ,0% Juli 7,657 7,490 7,327 6,902 6, ,2% August 7,738 7,571 7,408 6,983 6, ,1% September 7,356 7,189 7,026 6,601 6, ,7% Oktober 7,102 6,935 6,772 6,347 6, ,2% November 6,534 6,367 6,204 5,779 5, ,1% December 5,869 5,869 5,734 5,309 5, ,7% Januar 5,423 5,423 5,256 4,814 4, ,9% Februar 5,494 5,494 5,357 4,915 4, ,2% Marts 5,416 5,416 5,279 4,837 4, ,3% April 5,411 5,411 5,274 4,832 4, ,5% Maj 5,538 5,538 5,401 4,959 4, ,1% Juni 5,675 5,675 5,538 5,096 4, ,0% Juli 5,925 5,925 5,788 5,346 5, ,2% August 5,846 5,846 5,709 5,267 5, ,1% September 6,062 6,062 5,925 5,483 5, ,7% Oktober 5,823 5,823 5,754 5,312 5, ,2% November 5,946 5,946 5,877 5,435 5, ,1% December 5,995 5,995 5,926 5,485 5, ,7% Januar 6,491 6,491 6,410 5,890 5, ,9% Februar 6,602 6,602 6,520 6,000 5, ,2% Marts 6,620 6,620 6,538 6,018 5, ,3% April 6,598 6,598 6,516 5,996 5, ,5% Maj 6,780 6,780 6,698 6,178 5, ,1% Juni 6,708 6,708 6,626 6,106 5, ,0% Juli 6,781 6,781 6,699 6,179 5, ,2% August 6,650 6,650 6,568 6,048 5, ,1% September 6,670 6,670 6,588 6,068 5, ,7% Oktober 6,881 6,881 6,799 6,279 5, ,2% November 6,897 6,897 6,815 6,295 5, ,1% December 6,981 6,981 6,899 6,379 6, ,7% Januar 6,925 6,925 6,858 6,434 6, ,9% Februar 7,035 7,035 6,968 6,544 6, ,2% Marts 7,214 7,214 7,147 6,723 6, ,3% April 7,074 7,074 7,007 6,583 6, ,5% Maj 7,144 7,144 7,077 6,653 6, ,1% Juni 6,896 6,896 6,829 6,405 6, ,0% Juli 6,931 6,931 6,864 6,440 6, ,2% August 7,039 7,039 6,972 6,548 6, ,1% September 6,903 6,903 6,836 6,412 6, ,7% Oktober 7,052 7,052 6,985 6,561 6, ,2% November 7,061 7,061 6,994 6,570 6, ,1% December 7,131 7,131 7,064 6,640 6, ,7% Januar 6,856 6,856 6,790 6,374 6, ,9%

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Sag 11693100 J.nr. Udarb. KLF Udg. 2 Kontrol KEH Dato 02-11-2011 Godk. KEH

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri iht. Lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges

Læs mere

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Ishøj lille industriområde og tilstødende bebyggelser

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Ishøj lille industriområde og tilstødende bebyggelser Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S vedrørende fjernvarmeforsyning af Ishøj lille industriområde og tilstødende bebyggelser Sag 11666019 J.nr. Udarb. KLF Udg. 6 Kontrol SORK Dato 22-11-2012 Godk. KLF Indholdsfortegnelse

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr

Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr. 200701 April 2007 200701Projektforslag forside.doc/16042007/mr 0 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Indledning 1

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato September 2014, Revideret. 8. juli 2015 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME

NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2012 HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. NY UDBYGNINGSPLAN

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND

VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Ekstraordinær generalforsamling Bjarne Lykkemark Rambøll Siden sidst Muligheder Varme fra Hadsund 1

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato 2014-10-13 Udarbejdet

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj (Lokalplanforslag nr. 738, 777 og Dispositionsplan Hjortshøj) Sagsnr.

Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj (Lokalplanforslag nr. 738, 777 og Dispositionsplan Hjortshøj) Sagsnr. Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj (Lokalplanforslag nr. 738, 777 og Dispositionsplan Hjortshøj) Sagsnr. 200704 Maj 2007 200704Projektforslag

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Revision 1 Dato

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Kildbjerg Øst Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 revideret efter høring RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV.

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Udvidelse af forsyningsområde Erhvervs- og boligområde ved Ringkøbingvej Øst, Lemvig Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 22. oktober 2014 Lemvig

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Teknisk Forvaltning Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest Sag 1100012213 J.nr. HTF_PF_HedehusV Udarb. KLF Udg. 0a Kontrol KEH Dato 29-08-2014

Læs mere

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv.

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. November 2009 I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongeengen, 6600 Vejen Side 1 af 11 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektforslag

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Verdo Varme A/S iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Dato: 31.05.2017 vers.2 Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 620 samt konvertering af 5 bygninger fra naturgas til fjernvarme Projektansvarlig:

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest i Solrød Kommune Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF (Klaus Fafner) Udg. 3 (revideret)

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere