EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS"

Transkript

1 EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Resultat 7: Implementering og udnyttelse af konceptet

2 Det følgende dokument er en samling af oplysninger om gennemførelsen og udarbejdelsen af metoder, værktøjer og resultaterne fra projektet "Europæisk Iværksætter Campus - konvertering, konfiguration og udvikling af tværfaglig model til at fremme iværksætteri inden for erhvervsuddannelse og videregående uddannelse", som blev anmeldt af projektpartnerne. Gennem hele projektets forløb var partnerne aktivt involveret i udbredelsen og gennemførelsen af gennemprøvede metoder og løsninger i deres lokale miljø. Trods det faktum, at partnerne i projektet var både faglige enheder samt virksomheder fra erhvervslivet, var der aktiviteter inden for et meget bredt område. Navnlig har forskere fra universiteterne i Sevilla, Pisa og Prag haft mulighed for at præsentere projektets resultater til en bred vifte af folk interesseret i iværksætteri (studerende med fokus på virksomhedsdrift) og relaterede til iværksætterområdet på forskellige uddannelsesniveauer. På den anden side, et samarbejde med partnere med tilknytning til erhvervslivet: CEDIT, AMSP CR, IEPL BD Center, som er engageret i samarbejde med iværksættere og folk, der vil starte deres egen virksomhed. De har en masse kontakter i den private sektor og kan distribuere projektresultater blandt enheder, der har tilknytning til arbejdsmarkedet, socialøkonomiske enheder, der arbejder for udvikling af iværksætterkultur og klynge strukturer. Dette dokument præsenterer erfaringer og resultater fra de forskellige faser af udbredelse og gennemførelse af EØF projektet i partnerlandene. Partnere fra Spanien, Italien, Polen og Tjekkiet drevet af retningslinjerne i Europaparlamentet om nøglekompetencer for emner vedrørende livslang læring. De har gennemført en række foranstaltninger for at gennemføre og udnytte innovative forretningsmodeller i deres respektive lande.

3 1. Implementering og udnyttelse af konceptet - Italien CEDIT Mange europæiske rapporter (for eksempel "European Competitiveness Report Mod videnbaseret introduktion af nye industrier" og "medlemsstaternes konkurrenceevne Performance og gennemførelse af EU-industripolitik 2013"), fremhævede vanskelighederne ved det italienske system for at fremme uddannelse til iværksætteri. Det samme problem blev påpeget i "Crossing og Blending" dokument (R.2), udarbejdet for EØF projekt: det italienske system mangler effektive redskaber til at undervise 7. nøglekompetence i Den Europæiske Union: initiativ og iværksætterånd. De aktører, der kan spille en vigtig rolle i uddannelsen for iværksætterfeltet (universiteter, erhvervsskoler, skoler, offentlige organer) er ikke forsynet med redskaber til at undervise i disse komplicerede emner på en nem måde. Samtidig, har allerede etablerede iværksættere ikke mange chancer for at arbejde på kompetencer som innovation og iværksætter. Dette er en anden svaghed ved det italienske system behandlet af EF-projektet. Som følge af disse elementer, besluttede CEDIT at vælge to forskellige målgrupper for EØF-værktøjernes testfase: o BMC modellen blev testet på unge i praktikprogrammer (to forskellige grupper) o Innovation Camp blev testet på en gruppe af unge iværksættere (under 40). I dette tilfælde arbejdede de mere specifikt på kompetencer inden for innovation (som er en del af det bredere emne i Den Europæiske Unions 7. nøglekompetencen). Disse valg blev taget også for at sikre bæredygtigheden af CEDITs produkter. Fx deltager vores VET organisationer hvert år i mange tværnationale mobilitetsprojekter: mindst 30 unge mennesker (studerende, arbejdsløse, uddannet eller ikke-uddannet personer), der kommer fra hele Europa og Middelhavsområdet, kommer til Italien takket være CEDIT, der skaffer dem praktikophold. Folk, der deltager i denne form for mobilitetsprojekter er i en meget vanskelig fase af deres professionelle liv: de starter deres arbejdsliv, så de har mulighed for at prøve sig selv af, og de har brug for professionel vejledning til det. Det er en opgave for vores organisation at vise dem alle muligheder for deres fremtidige beskæftigelse, også at præsentere dem for muligheden for at starte deres egen virksomhed. Tests resultater, indsamlet af spørgeskemaer fra CEDIT, viste, at BMC modellen blev værdsat af deltagerne, fordi det hjalp dem med at bygge deres egne

4 forretningsmodeller. For mange af dem, var det det første skridt til at opbygge en mere detaljeret forretningsplan. Andre enheder, der var inviteret til at bruge BMC model var ansøgere til "Erasmus for unge iværksættere". CEDIT, der deltager i EYE-projektet som formidlende organ, foreslog at mange af dem at teste værktøjet for at forberede deres forretningsplan (obligatorisk for nogen ansøgnere). Hvad angår Innovation Camp, CEDIT udnyttede erfaringerne fra det transnationale projekt; Kompetencer og værktøjer, der er erhvervet gennem EØF-projektet gjorde det muligt for CEDIT at organisere en Innovation Camp med deltagelse af flere unge iværksættere. CEDIT forpligter sig til at replikere Innovation Camp i fremtiden, ikke kun med de samme målgrupper (iværksættere), men også med andre målgrupper. For udvælgelsen af målene vil CEDIT udnytte andre partneres erfaringer i projektet. For eksempel mener vi, det ville være interessant at spørge studerende, arbejdsløse og praktikanter om at deltage i fremtidige Innovation Camps. CEDIT, som erhvervsuddannelsernes organisation, arbejder hver dag med disse mennesker og aktiviteter som Innovation Camps bliver helt sikkert vedtaget for at fremme uddannelse til iværksætterkultur og initiativ. CEDIT vil kopiere disse aktiviteter på en større skala, hvilket involvere mennesker direkte gennem dannelse og faglige kurser mv. Alt efter de uddannelsesmæssige behov og deltagernes baggrund vil BMC model eller Innovation Camp blive anvendt. For at sikre bæredygtigheden af disse værktøjer, vil CEDIT foretage følgende handlinger: o medtage BMC modellen i aftalerne om rammerne for tværnationale mobilitetsprojekter; o uploade materialer på CEDIT webside; o indføre Innovation Camp metoden i CEDITs uddannelser; o ved hjælp af EU-Camp Guide vil der udvikles en ny Innovation Camp samt spørgeskemaer og indikatorer "systemer til overvågning af virkningen ; o informere om nye metoder til de tekniske skoler, som CEDIT arbejder med. Alle materialer er allerede udbredt til CEDITs partnere og netværk kontakter. Gennem flere formidlingsaktiviteter på EUD, universiteter, offentlige organer og i teknologi parker er væksthuse blevet informeret om de nye metoder. Denne aktivitet vil blive gennemført også efter projektets levetid, takket være den daglige kontakt med nogle af disse og andre organisationer (italienske eller europæiske), der deltager i CEDIT netværk.

5 Enheder, der kan bruge projektets resultater er: o Universiteter: de vil være i stand til at undervise højtuddannede studerende, der kommer fra alle de akademiske discipliner iværksætteri og initiativ. Da universitetet i Pisa og VSFS tydeligt har vist, at universiteterne er meget interesseret i at disse nye metoder, og andre enheder, i Toscana, Italien Europa, vil drage fordel af det arbejde, der udføres inden for EØF projekt; o EUD organisationer: andre organisationer kan indarbjede metoderne i deres uddannelser o Offentlige institutioner (skoler, væksthuse, teknologi parker, etc.): disse organisationer kan bruge værktøjerne selvstændigt eller med støtte fra projektpartnerne, til at integrere deres uddannelsestilbud og arbejde på kompetencer, som normalt ikke findes i uddannelserne. Alle disse enheder kan drage fordel af overførte værktøjer: o BMC Model: det vil blive brugt specifikt ved EUD organisationer, væksthuse og teknologi parker, fordi det er det første skridt til at opbygge en forretningsmodel. Det vil hjælpe brugerne til præcist de elementer, han / hun bliver nødt til at overveje for at skabe en mere detaljeret forretningsplan. o Innovation Camp: skoler, universiteter, VET organisationer og erhvervsorganisationer er de mest interesserede enheder. De vil være i stand til at undervise deltagerne iværksætteri gennem disse innovative metoder. De ovennævnte institutioner kan nemt finde brugere til de aktiviteter, de vil udføre. Skoler, universiteter, EUD organisationer, væksthuse, erhvervsorganisationer og brancheforeninger mv har daglig kontakt med interessenterne. Det vigtigste element blev derefter at uddanne lærere / undervisere, så de vil være i stand til at udføre aktiviteter med de innovative værktøjer. EU-Camp Guide har en afgørende betydning for at give folk, der ikke var direkte involveret i EF-projektet kundskaber til at organisere og administrere Innovation Camps. Denne vejledning vil blive suppleret med de øvrige Innovation Camp materialer. En bredere anvendelse af de innovative værktøjer vil bringe positive resultater på mellemlang lange tidshorisot for målgrupperne. Der er allerede indsamlet positive resultater af BMC model og Innovation Camp tests udført af CEDIT. Det vigtigste element er, at de to værktøjer giver deltagerne mulighed for at reflektere over betydningen af innovation i branchen, med det endelige mål er at skabe nye jobmuligheder og forretningsudvikling.

6 1.2. Universitetet i Pisa Mange europæiske rapporter (for eksempel "European Competitiveness Report Mod videnbaseret introduktion af nye industrier" og "medlemsstaternes konkurrenceevne Performance og gennemførelse af EU-industripolitik 2013"), fremhævede de vanskeligheder, det italienske system har for at fremme uddannelse til iværksætteri. Det samme problem blev påpeget i "Crossing og Blending" dokument (R.2), udarbejdet for EØF projekt: det italienske system mangler effektive redskaber til at undervise i den 7. nøglekompetence i Den Europæiske Union: initiativ og iværksætterånd. De aktører, der kan spille en vigtig rolle i uddannelsen indenfor iværksætter feltet (universiteter, erhvervsskoler, skoler, offentlige organer) er ikke forsynet med redskaber til at undervise i disse komplicerede emner på en nem måde. Med basis i ovenstående betragtninger har universitetet i Pisa besluttet at afprøve BMC og Innovation Camp-værktøjer inden for en bredere ramme for at understøtte væksten af iværksætterånden blandt de studerende, ph.d.er og akademisk personale. Der er blevet udviklet sådan ramme for de sidste fem år indenfor teknologioverførsel-området af universitetet og dets uddannelsesmæssige aktiviteter er koncentreret i PHDplus programmet, en uddannelse og uddannelsesprogram for MSc og ph.d.-studerende, der tager sigte på at udbrede iværksætterånden, udnyttelse af forskningsresultater og etablering af nye virksomheder. Gennemførelsen af disse to værktøjer er strategisk planlagt med henblik på at sikre bæredygtigheden af deres gennemførelse efter projektets afslutning. De vigtigste beslutninger for at nå dette mål er: o Valget af målgruppen: universitetet i Pisa er en højere læreanstalt. Derfor er det valgte mål boglige studerende. Især var der fokus på kandidatstuderende, der garanterede en solid baggrund, som kan udnyttes til løsning af en business case og udformningen af en ny virksomhed; o Optagelsen af de værktøjer inden for en struktureret og dokumenteret ramme for iværksætteruddannelse og støtte. Baseret på disse overvejelser, er universitetet i Pisas langsigtede mål at inkludere disse redskaber permanent i dens økosystem. IDEA BMC Værktøjet vil støtte fase af uddannelse i business-modeller, en udvikling som allerede med succes afprøvet i to forskellige stadier i løbet af projektet. Der er modtager positive tilbagemeldinger fra deltagerne, som fremhævet i spørgeskemaresultaterne.

7 Innovation Camp er med succes blevet testet i de aktiviteter, som er gennemført af karriere centeret i samarbejde med PHDplus programmet. En verdensomspændende konsulentfirma samarbejdede omkring formulering af de forretningsmæssige udfordringer. Denne fremgangsmåde gjorde på den ene side udviklingen af iværksætterkompetencer for studerende tæt på deres eksamen, og på den anden side det gav det dem mulighed for at blive forbundet med en virksomhed. Iværksætterevner er faktisk evner, dom mange virksomheder søger også blandt deres interne medarbejdere. Universitetet vil løbende udbyde denne ramme under begivenhederne med virksomheder, der finder sted løbende gennem det akademiske år. o bæredygtighed af værktøjet vil blive sikret gennem følgende tiltag: o BMC model vil blive permanent del af i PHDplus programmet som et redskab til at uddanne, udarbejdelse og dele forretningsmodeller; o Innovation Camp vil blive inddraget som en ny måde at koble virksomheder og studerende, det skaber nye muligheder for virksomhederne for at opdage nye talenter og for de studerende at komme i kontakt med de mest interessante forretningsmæssige miljøer; o Alle materialer vil blive løbende opdateret på projektets hjemmeside; o EU Camp Guide vil blive revideret og ajourført på grundlag af feedbacks og nye ideer; Alle materialer er allerede udbredt til de studerende og personale på Pisa Universitetet samt til de netbaserede kontakter. Gennem flere formidlingsaktiviteter EUD, universiteter, offentlige organer og teknologi parker er væksthuse blevet informeret om de nye metoder. Denne aktivitet vil blive gennemført også efter projektets levetid, hovedsagelig gennem de ovenfor anførte handlinger. Som en højere uddannelsesinstitution, der handler på europæisk og globalt plan, vil universitetet i Pisa fremme brugen af værktøjerne i andre akademiske institutioner samt i væksthuse og teknologi parker. Udfordringen er at skabe en fælles base af værktøjer til uddannelse og deling af emner indenfor iværksætteri. Af denne grund, vil alle de udviklede materialer være frit tilgængelig for uddannelsesinstitutioner gennem projektets hjemmeside. Guiderne vil garantere en nem implementering af de værktøjer, gennem trinvise adoptioner. Dette vil sikre et levedygtigt system, hvor gennemførelsen af hele sættet af værktøjer vil sikre den største fordel for alle aktører (akademiske institutioner, undervisere, studerende, virksomheder), i en holistisk tilgang. En bredere anvendelse af de innovative værktøjer vil bringe positive virkninger på mellemlang og lang sigt for målgrupperne. Positive resultater er allerede blevet indsamlet omkring BMC model og Innovation Camp tests udført af universitetet i Pisa i løbet af projektet.

8 1.3. Toscana-regionen BMC modellen er et nyttigt redskab for virksomhedinkubatorer finansieret af Toscana-regionen, da den kan udgøre en første kontakt mellem kommende iværksættere og virksomhedsinkubatorernes personale. Takket være værktøjet nye iværksættere kunne forstå mulighederne for deres ideer og dermed være i stand til at skabe en første forretningsmodel. Værktøjet blev formidlet til alle inkubatorer i Toscana-regionen som et redskab til at fremme udvikling af nye virksomheder. Oplysningerne blev sendt i form af en officiel skrivelse underskrevet af den direktøren for "overførsel af innovationskontoret" og henvender sig til de regionale væksthuse. Lokale aktører blev informeret om de redskaber og har modtaget alle de nødvendige oplysninger for at være i stand til at fremme brugen af værktøjet i deres organisationer. Værktøjet blev derefter testet på nystartede og kommende iværksættere, der spurgte inkubatorerne om vejledning til at starte deres egne virksomheder. Inkubatoren personale inviterede dem til at bruge BMC model til at skabe en første forretningsmodel og at afprøve deres forretningsidéer. Den frie og nemme brug af værktøjet, kombineret med de brugervenlige aspekter, sikre bæredygtigheden af værktøjet inden for de berørte inkubatorer også efter projektets afslutning. Alle disse grunde førte til at Toscana-regionen har fremmet dette værktøj ikke kun over virksomhedsinkubatorerne, men også i retning af teknologi parker, som er enheder med samme funktioner af inkubatorer. Også disse offentlige organer kan drage fordel af resultaterne af projektet, og de vil blive opfordret til at bruge BMC modellen og også at få viden om Innovation Camp metoden. Toscana-regionen fremmer en bredere anvendelse af de overførte projektstyringsværktøjer og forventer at nå målet om at give sine udviklingskonsulenter på alle de regionale område agdang til de nye redskaber til at fremme og uddannelse indenfor iværksætteri og at støtte nye iværksættere til at skabe forretningsmodeller på deres innovative idéer. Målgrupperne for disse aktioner er de nye iværksættere og kommende iværksættere, der kunne drage fordel af de innovative værktøjer. Disse målgrupper er nået (og vil blive nået også i fremtiden) gennem agenter for forretningsudvikling på det område. Det er grundene til at BMC Modellen og Innovation Camp repræsenterer nyttigt redskab til at

9 støtte de regionale midler i deres forretningsaktiviteter og scouting foranstaltninger og etablere en første kontakt med iværksættere og fremme uddannelse til iværksætteri i Toscana-regionen. 2. Etablerings- og driftkoncept - Spanien 2.1. Universitet i Sevilla & IEPL Mange europæiske rapporter (for eksempel "European Competitiveness Report Mod videnbaseret introduktion af nye industrier" og "medlemsstaternes konkurrenceevne Performance og gennemførelse af EU-industripolitik 2013"), fremhævede de vanskeligheder i nogle europæiske lande, såsom den italienske eller spanske system at fremme uddannelse til iværksætteri. Det samme problem blev påpeget i "Crossing og Blending" dokument (R.2), udarbejdet for EØF projekt: det spanske system mangler effektive redskaber til at undervise i den 7. nøglekompetence i Den Europæiske Union: initiativ og iværksætterånd. De aktører, der kan spille en vigtig rolle i uddannelsen for iværksættere (universiteter, erhvervsskoler, skoler, offentlige organer) er ikke forsynet med redskaber til at undervise i disse komplicerede emner på en nem måde. Samtidig med at allerede etablerede iværksættere ikke har mange chancer for at arbejde på kompetencer som innovation og initiativ. Dette er en anden svaghed ved det spanske system behandlet af EF-projektet. Universitetet i Sevilla testede to værktøjer: Innovation Camp og Forretningsmodel Skaber (BMC). Innovation Camp blev testet to gange i Sevilla Universitet: a) Første gang blev testet på en gruppe studerende for turisme og Finans videnskaber, de var alle under 40. b) Den anden gang blev vi kontaktet med lærere i et videospil design mester, for kommunikation og Engineering kandidater alle studerende på universitetet i Sevilla og alle under 30 år, og nogle af dem var igang med at starte forretningsidé. BMC Tool blev testet på en gruppe af universitetsstuderende (364 studerende) indenfor Business and Administration.

10 Disse erfaringer blev meget værdsat af lærerne, fordi de besvare nogle vigtige aspekter af vores arbejdsmarked. Iværksætterkultur og selvstændig beskæftigelse er et kritisk spørgsmål til at løse en af de største problem i de fleste europæiske lande, nemlig arbejdsløsheden. Dette projekt og praksis tjener til at tilvejebringe nyttige værktøjer, der fremmer iværksætterånd og lette processen for at skabe virksomheder. Disse værktøjer blev testet i visse universitetsstudier og niveauer for at udvikle iværksætterkompetencer blandt de studerende. Således at når de bliver kandidater, bør de være i stand til at skabe forretning med det formål at forbedre den europæiske økonomi. Universitetet i Sevilla mener, at værktøjer som Innovation Camp er velegnede inden for videregående uddannelse og væksthuse. Af denne grund er vores anden afprøvning blev overværet af repræsentanter fra en offentlig organisation i Andalusien, dedikeret til at fremme iværksætterkulturen. Denne organisation har inkubatorer for nye iværksættere (Fundación Pública Andalucía Emprende). Vi mener, at al udvikling af iværksætterevner og nyttige værktøjer på mellemlang og lang sigt fremmer, at når disse mennesker identificere en mulighed eller forretningsidé og vil være i stand til at skabe en virksomhed, og det vil derfor have en positiv indvirkning på den lokale eller regionale økonomi. I den forstand vil Universitetet i Sevilla kopiere disse aktiviteter med nye studerende og unge iværksættere fra organisationen nævnt ovenfor. De tilbagemeldinger, som deltagerne i BMC testen gav viste, at værktøjet meget blev værdsat af dem, fordi det hjalp dem til at generere deres egne forretningsmodeller. Denne opnåede viden var udgangspunkt for at udvikle en mere detaljeret forretningsplan. Alle materialer er blevet udbredt til andre lærere i Økonomi og Administration for at undersøgels muligheden for at anvende værktøjerne i løbet af de kommende år, og til offentlig fond med henblik på at vise dem til deres iværksættere i hele regionen. Den vigtigste konklusion er, at begge værktøjer er meget nyttigt for folk, der har brug for ata tilegne sig færdigheder med henblik på at starte en virksomhed, og dette spørgsmål er en nøglefaktor i den konkrete sammenhæng for at reducere arbejdsløsheden især blandt unge.

11 3. Gennemførelses- og udnyttelseskoncept - Tjekkiet 3.1. University of Finance og Administration Begge værktøjer passer meget godt ind i den samlede Business Management og Corporate Finance studieprogram på vores universitet, der er mest succesfulde studieprogram og afspejler markedets behov. Begge moduler bidrager til at styrke praktiske forretningsmæssige orientering af uddannelsen og dermed kvaliteten af uddannelse som sådan. Fra vores synspunkt er den bedste måde at indarbejde denne model som obligatorisk del af undervisningen på universiteterne. Det ville være nyttigt at præsentere denne model til alle universiteter eller direkte til afdelingens repræsentanter, der er ansvarlige for dette inden for uddannelse på de økonomiske og forretningsmæssige universiteter. Det kunne også være nyttigt at kontakte økonomiske gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner og organisationer. Vi tror ikke at der er nogen forskel på, om modellen er indarbejdet i et semesterforløb som i vores tilfælde, eller det er organiseret som en del af sommerskolen eller en anden obligatorisk del af universitetsuddannelse. Modellen kan også tilbydes som valgfri foredrag med stort potentiale og i at tilbyde denne model til voksne mennesker, der er interesseret i deres egen virksomhed. Ifølge vores erfaring kan vi konkludere at indarbejdelse BMC og Icinnovation camp i et foredrag semester var en hensigtsmæssig måde at indføre disse til vores studerende. Vi har positive tilbagemeldinger og modellen har været nyttige i foredrag for både studerende og lærere. Baseret på denne erfaring antager vi, at dette produkt kan anvendes på samme måde på de andre universiteter, og kan være positiv og nyttig del af uddannelsen. Vi har oplevet den samme ydelse i BMC og Innovation Camps. Vi antager, at det er realistisk at dele denne model på nationalt plan i partnernes lande og bagefter på institutionsplan til andre lande i Europa. Vi mener også, at effekten af projektet for brugere af produkterne vil være langsigtet på regionalt og nationalt plan. Projektets resultater bør fremmes til andre brugere og alle fordele bør forklares. I dette tilfælde antager vi, at personlig erfaring med BMC og Inovation Camps er den bedste måde at dele disse

12 værktøjer. Nyt kursus om "Forretningsmodel" ved hjælp af BMC blev etableret som fast del af BMCF uddannelsen. Der undervises i både tjekkisk og engelsk sprog. Positive resultater bør annonceres på forskellige hjemmesider, pressemeddelelser og på konferencer. De studerendes tilfredshedsundersøgelser og sociale medier til at sprede positiv henvisning vil her blive brugt. Netværkssamarbejde blandt lærere og kurser garanter en effektiv måde. I Tjekkiet ser vi et stort potentiale i at indføre denne model til offentlige økonomiske universiteter. Hvis disse institutioner vil tage dette som en del af deres uddannelse, ville det være fantastisk reklame for værktøjerne og andre institutioner vil bruge det også. Vi mener, at værktøjerne er en nyttig del af uddannelsen med positiv accept fra studerende AMSP ČR - Sammenslutningen af SMV er og Håndværk i Tjekkiet Mange publicerede rapporter i fortiden viser vanskeligheder i tjekkiske uddannelsessystem. Som de største problemer er identificeret: o Utilstrækkelig brugerflade - uddannelsesmæssige og iværksætterånd savnes; o Kvaliteten af undervisningen halter i international sammenligning; o Alt for mange kandidater med humanistisk uddannelse; o problematisk finansieringssystem til universiteter mv Alle disse problemer skal løses i fremtiden, fordi det afspejler i den tjekkiske konkurrenceevne. Disse generelle problemer afspejles i alle uddannelsesområder, både på skoler for økonomi og teknologi, medicin, filosofi mv Skoler og universiteter i feltet entrepreneurship / økonomi / business har ikke et problem med manglen på studerende, men med undervisning i iværksætteri. I Tjekkiet er der intet enkelt og omfattende system til undervisning i iværksætteri, som anvendes af alle skoler i området. Der er kun to grundlæggende generelle former, begge baseret på praktisk erfaring: o Et uddannelsesprogram for elevvirksomheder; o og virksomhedsorganisationen Junior Achievement (studerende mini-selskaber).

13 Praksis virksomheder indgår i læseplanens rammer snarere end som et særskilt fag, men som et værktøj, der kan bruges til at få erfaring. Praksis Firm er en udbredt del af praksis i mere end hundrede sekundære erhvervsskoler. Uddannelse i iværksætteri var i høj grad afhængig af vilje hos de skoler, der deltager i disse programmer. Så vi kan sige at det tjekkiske system mangler på flere måder på, hvordan man kan undervise i iværksætteri. En af den nye måde kan være EØF model til at understøtte iværksætteri på områderne erhvervsuddannelse og almen uddannelse og universiteter uddannelsesmæssige. Sammenslutningen af Små og Mellemstore Virksomheder og Håndværk i Tjekkiet har besluttet at vælge to målgrupper for EØF-værktøjernes testfase: o BMC model blev testet på unge som AMSP samarbejder med gennem programmet Erasmus for unge iværksættere, o BMC model blev testet på mennesker, som AMSP samarbejdede med tidligere på forskellige projekter. AMSP deltager i øjeblikket i projektet som formidlende organ og i dette øjeblik har vi en bred base af mennesker, som dette projekt omfatter. Vi valgte denne gruppe af mennesker, fordi de er iværksættere (eller har til hensigt at blive det, dvs potentielle iværksættere), og de har erfaringer med iværksætteri, så det er meget egnet gruppe af mennesker. Nogle af dem har allerede etableret egne selskaber. Testfase startede med en standardformular. Årsagen var enkel - vores deltagere er fra forskellige byer rundt om i Tjekkiet og nogle af dem bor endda i øjeblikket i udlandet. De blev tilbudt indledende træning udført via Skype først, senere sendte vi dem en med instruktioner og procedurer. 2 uger efter at lavede vores deltagere evaluering og gav feedback. Deres tilbagemeldinger var overvejende positiv, de vigtigste fordele blev kaldt sparet tid, de kunne lave deres egen forretningsmodel med en mindre indsats end sædvanlig. Det hjalp med at sortere ideer mv. For mange af dem var det første gang, de brugte nogle et værktøj til at lave en forretningsplan. For at opsummere: BMC værktøj er innovativt og nyttigt for nye og etablerede iværksættere. AMSP har tidligere gennemført forskellige projekter. Så AMSP besluttede at bede om hjælp fra de mennesker, der har deltager i disse projekter. Testfase fandt sted på samme måde som tidligere nævnt.

14 For at sikre bæredygtigheden af de værktøjer, vil AMSP foretage følgende handlinger: o inddrage BMC modellen ved at informere partnere inden for rammerne af tværnationale mobilitetsprojekter; o uploade materialer på AMSP webside; o informere om nye metoder på de skoler, som AMSP arbejder med; o bruge det inden for programmet "Erasmus for unge iværksættere"; o udbrede det gennem vores eget program "Svou cestou - Unge business"; o udbrede det til deltagere i programmet "Podnikavá Zena"; o BMC værktøj vil blive indraget i pædagogiske aktiviteter og projekter hos AMSP Cr. Alle materialer er allerede er blevet formidlet til AMSPs partnere og netværkskontakter. Gennem adskillige oplysningskampagner og begivenheder på erhvervsuddannelserne, universiteter, blev de offentlige myndigheder informeret om de nye metoder. Denne aktivitet vil finde sted i løbet af projektets levetid, gennem daglig kontakt med nogle af disse enheder og andre organisationer, der er med i AMSP netværk. Organisationer, der kan bruge resultaterne af projektet er: o Universiteterne vil have nye undervisningsmetoder. Vi har allerede kontaktet universiteter og de er virkelig interesseret i disse undervisningsmetoder og BMC modelle. University of Finance og Administration i Prag, South Bohemian University i Ceske Budejovice, Vestbøhmens Universitet i Pilsen viste, at der er interesse i universitetsmiljøet; o EUD organisationer: organisationer kunne inddrage nye metoder som en del af deres uddannelse; Offentlige myndigheder (skoler, væksthuse, teknologi parker, etc.) disse organisationer kan bruge værktøjet selvstændigt eller med støtte fra projektpartnerne, integrere deres adgang til uddannelse og arbejdere, der normalt ikke er uddannet.

15 4. Gennemførelses og udnyttelseskoncept - Polen 4.1. BD center I Polen er der mangel på støtteordninger for at folk er villige til at starte deres egen virksomhed. Faktisk er ordningen med tilskud til at starte din egen virksomhed fælles, og folk bruger det ivrigt, men hvis nogen ønsker at selv tænke på at ansøge om tilskud til hans fremtidige selskab, bør han først og fremmest have en god idé om denne forretning. Og på dette område er der ingen specifikke redskaber, som alle unge iværksætter kunne drage fordel. EØF projektet er en løsning på dette problem, og i vid udstrækning kan værktøjerne bidrage til udvikling og udarbejdelse af en forretningsidé. Efter min mening er der to måder at bedste udnyttelse af projektets produkter: 1) At bruge som en del af metoden i at undervise unge mennesker og studerende (Innovation Camp): o Universiteter o Højskoler (disciplin: Forretning studier) o Valgfag og kurser for studerende 2) EUD Professionals arbejder og laver daglige aktiviteter med folk, der er villige til at starte deres egen virksomhed (BMC værktøj). En alternativ løsning er uddannelse af virksomheder, især specialiseret i området for iværksætteri træning. Her kan virksomhederne også involvere Innovation Camps samt BMC værktøj i deres pensum og inddrage det i deres kurser. Ovennævnte institutioner samt offentlige og private kan bidrage til indførelse af modellen som den blivende standard på uddannelsesniveauet. For at understøtte bæredygtigheden af projektets resultater på et højeste niveau skal projektpartnerne så vidt muligt inddrage særlige redskaber i deres rutinemæssige aktiviteter, udnytte dem så ofte som muligt og give information om produkterne: metodologi, gennemførte

16 løsninger, værktøjer, udviklede aktiviteter og vejen for deres anvendelse til deres samarbejdspartnere. BD center vil aktivt støtte bæredygtigheden af produkter og værktøjer efter projektet. Selskabet driver en række projekter, hvor deltagerne ofte udvikler og forfiner deres kompetencer og færdigheder inden for kreativitet og iværksætteri. I dette tilfælde er BMC et godt værktøj, der skal bruges i løbet af disse træninger. Vi vil også udbrede oplysninger om Innovation Camp og BMC til vores akademiske samarbejdspartnere, og vi vil anbefale dem til at bruge dette værktøj som en metode i deres arbejde med studerende i kurserne. Sammenfattende kan det siget, at projektets indvirkning på folk på lang sigt er muligt, især på lokalt og regionalt plan. Samarbejdet mellem projektets partnere og deres samarbejde mellem erhvervslivet og læringsmiljø kan give positive effekter i at udbrede og fastholde positive resultater af EØF projekt. Under testfasen har målgrupper evalueret de værktøjer (både Innovation Camp og BMC Tool) som meget nyttigt og brugervenligt. Brug af disse værktøjer vil kunne eleminere mangler af denne form for støtte i undervisningen i entreprenøriel adfærd.

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise April 2012 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Støttet af Større danske erhvervsvirksomheder og organisationer

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

EVALUERING. Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA. www.udvindvaekst.

EVALUERING. Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA. www.udvindvaekst. 2011 EVALUERING Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET UDVIND VÆKST... 2 Indhold og formål...

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse 2011 EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer

Læs mere

ZA4893. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4893. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Denmark

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Støtte og stimuering af talenter med henblik på at skabe en ny generation af vækstorienterede entreprenører og intraprenører Pål Fernvall, Projektleder,

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Første Expero2EU Nyhedsbrev [wp6_04_01_06]

Første Expero2EU Nyhedsbrev [wp6_04_01_06] Første Expero2EU Nyhedsbrev [wp6_04_01_06] Expero2EU hvad er det? Expero2EU er et europæisk projekt, støttet af Leonardo da Vinci LLP programmet. Projektet er et innovativt projekt, der har som målsætning

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Med udgivelsen af Entreprenørskab fra ABC til ph.d. er det første

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis være udformet så de i videst muligt omfang fremmer læringen

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Københavns Kommunes daghøjskolepolitik formål Folkeoplysning er en bærende del af

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere