Servicebeskrivelse 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicebeskrivelse 2011"

Transkript

1 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie 5. Vores juridiske rammer 6. Visioner 7. Værdier og etiske forhold 8. Ophold og undervisning på Gjeddesgaard 9. Pædagogik 10. Personale 11. Henvisning, før-kontrakt og visitation 11.a. Indslusning 11.b. Bearbejdning og stabilisering 11.c. Udslusning og efterværn 11.d. Samarbejde med forældre og sagsbehandlere

2 1. Data Opholdstedets navn: Adresse: Kommune: Gjeddesgaard Hornsherredvej 4, 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Telefon: Hjemmeside: Organisationsform: Selvejende Institution, Fond (cvr. nr ) Forstander: Antal pladser, ophold: Antal pladser, skole: Antal pladser, bopraktik: Aldersgruppe: Målgruppe: Antal medarbejdere: Skolegang: Opholdstakst: Intern skole takst: Ole W. Therkildsen 9 unge 13 unge 2 unge 12 til 18 år Drenge 9-11 personer Intern skole ,- kroner ,- kroner 2. Indledning Gjeddesgaard ligger på en 10 tdl. stor landbrugsejendom direkte ved til Roskilde Fjord og tæt på Lindenborgskovene i Lejre kommune. Vi er centralt placeret i forhold til HT-området og har cirka 20 minutters busafstand fra Roskilde. På Gjeddesgaard er der muligheder for aktiviteter ude og inde. Vi har sportshal, træningslokaler med vægte og maskiner, musiklokale og værksted. På vores udeareal har vi sportsbaner, bålplads og kanoer til at sejle på fjorden.

3 Hos os arbejder personligt engagerede lærere og pædagoger sammen om det pædagogiske fundament med udsatte drenge på opholdstedet og i vores interne skole. Det pædagogiske fundament udgør en nærværende relation mellem voksen og ung i rammer af struktur og regelmæssighed. Vi ønsker at give de unge positive erfaringer, som øger deres selvværd. 3. Vores målgruppe og tilbud Gjeddesgaard er et opholdssted, intern skole og bopraktik for unge i alderen år med ophold til og med det 22. år. Målgruppen er udsatte drenge, typisk omsorgssvigtede, med adfærdsmæssige, sociale og lettere psykosociale- eller indlæringsproblemer. Målgruppen kan have mindre indgribende, psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser. De unge på år er særligt skærmet fra de ældre drenge. De unge har behov for pædagogisk og psykologisk intervention og støtte til at indgå og forstå samfundets regler, normer og værdier. Opholdsstedet og Bopraktikken modtager ikke: - Piger - Stærkt kriminelle og voldelige unge - Unge med udtalte misbrugsproblemer - Unge med indgribende behandlingskrævende psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser - Fysisk psykisk udviklingshæmmede med brug for særlige foranstaltninger 4. Institutionens historie Ungdomscentret Gjeddesgård blev grundlagt sidst i 70'erne. Stedet blev i nogle år drevet som et mindre opholdssted for unge drenge. I 80'erne blev Ungdomscentret til en selvejende institution - Fonden Ungdomscentret Gjeddesgård. Gjeddesgaard er i dag konstitueret med en bestyrelse og en daglig ledelse. I 2003 blev Ole W. Therkildsen forstander og er det stadig i dag. Det første skoleår for den interne skole på Gjeddesgaard startede i 2002/2003. I dag har vi 9

4 interne og tre eksterne pladser. I 2008 åbnede vi Ungdomscenteret Gjeddesgaard-Falster i nærheden af Nørre Alslev på Nordfalster. Gjeddesgaard-Falster modtager både piger og drenge, men har samme målgruppe-beskrivelse som hos os i Lejre. Vi er to selvstændige institutioner, men vi er præget af et nært samarbejde og har overordnet samme pædagogiske struktur. Vores samarbejde gør det muligt at tilgodese de bedst mulige rammer for den unges anbringelse. 5. Vores juridiske rammer Gjeddesgaard er en selvejende almennyttig institution (Fond), og som følge deraf er der rammer for økonomi, vækst, overenskomstforhold, normeringer og etablering af aktiviteter. Institutionens bestyrelse afholder kvartalsvis møder, hvor den vedtager overordnede rammer for økonomi, etiske regler, personaleforhold og visse overordnede pædagogiske vejledende retningslinjer. Det er ligeledes bestyrelsen, som godkender årsregnskaber og ansætter forstanderen. Med reference til bestyrelsen udfyldes rammerne af forstanderen i samarbejde med personalet i henhold til gældende aftaler / lov, cirkulærer og regler for virksomhedsdrift i private institutioner, der har tegnet driftsoverenskomst med det offentlige. Opholdsstedet er godkendt af Lejre Kommune i henhold til loven om social service, 142, stk. 5 og 143 jf. 66 Skolen er godkendt som specialskole af Lejre Kommune i henhold til folkeskolelovens 20, stk Visioner På Gjeddesgaard er det vores hensigt, at de unge får de nødvendige forudsætninger for at kunne indgå i et forpligtende fællesskab og deltage i sociale samspil i større og mindre grupper. Vi ønsker, at den unge opnår en selvindsigt og selvstændighed, herunder følelsen af at kunne tage ansvaret for eget liv.

5 Det er vores vision, at vi fremstår som en troværdig, professionel og engageret samarbejdspartner, og, at sagsbehandlere og forældre oplever, at vi har vilje og evne til at løse vores opgaver med de unge på den bedst mulige måde. Vi ønsker at tiltrække engagerede og dygtige medarbejdere med et fagligt inspirerende miljø og videreudvikle vores fysiske rammer. Vi ønsker at være nyskabende og udvider gerne vante rammer. Vi ønsker at udvikle samarbejdet med andre opholdsteder og specialskoler. Gjeddesgaard deltager gerne i netværkssamarbejde, bl.a. gennem et aktivt medlemskab i LOS (Landsorganisationen for Opholdsteder og Specialskoler) med henblik på at skabe dynamik og fornyelse gennem erfaringsudveksling, træningsophold og kurser. Vi ønsker, at de unge føler sig hørt og har indflydelse på dagligdagen Vi kommunikerer tydeligt institutionens rammer, normer og værdier Vi ønsker engagement og ejerskab for institutionens virke både blandt unge og medarbejderne Vores adfærd er miljøbevidst, for eksempel gennem indkøb og energiforbrug Vi har en gennemgående grøn profil med sund kost og tilstrækkelig motion for at opretholde en sund livsrytme for de unge De unge skal opnå en positiv tilgang til deres hverdag, hvor de oplever, at de selv har en indflydelse på at skabe og omforme deres liv Vi hjælper den unge til at bevare en aktiv kontakt til deres forældre og netværk Den unge skal have mulighed for at bevare kontakten til den del af deres liv, som de har haft hos os. Vi ønsker derfor, at opretholde kontakten til den unge efter et endt ophold I det pædagogiske arbejde er det derfor vores mål, at den unge i sit ophold hos os: får positive oplevelser, som øger den unges selvværd, selvstændighed og selvforståelse oplever, at man kan have en aktiv tilgang til sit liv gennem oplevelser opnår en bred samfundsforståelse for sociale normer og værdier får sociale kompetencer ved at indgå i fællesskabet igennem en løbende dialog med det pædagogiske personale er bevidst om sin personlige udvikling

6 7. Værdier og etiske forhold I den pædagogiske praksis på Gjeddesgaard arbejder vi ud fra nedenstående værdier: Troværdighed: Vi fastholder alle beslutninger og aftaler, der er blevet lavet omkring den unge både i personalegruppen, men også i relation til den unge selv. Det er vigtigt for os, at der er en kontinuerlig og flydende overgang mellem skole og opholdsdel (skole-/hjemsamarbejde). I vores arbejde er det vigtigt at skabe og fastholde tryghed i den unges hverdag vi gør det, vi siger, for på denne måde at præge den unge som gode rollemodeller. Empati og engagement hos den enkelte medarbejder på Gjeddesgaard: Evnen til indlevelse og medfølelse i det enkelte barn/unges problemstillinger er nøgleord i vores hverdag. Det er utænkeligt at arbejde med børn med særlige behov, hvis man ikke selv er i stand til at rumme og arbejde med de mange svære følelser, der opstår i forbindelse et anbragt barns liv. Man skal være i stand til at hjælpe den enkelte med alle de ubearbejdede gestalter fra deres tidligere liv som for eksempel savnet af gode forældre, alkoholmisbrug i hjemmet, vold og konflikter, seksuelt misbrug, psykisk svage og syge forældre, børn med forskellige diagnoser og lignende problemstillinger, der opstår i forbindelse med omsorgssvigtede børn. At være engageret i arbejdet på Gjeddesgaard betyder, at man møder på arbejdet og straks påtager sig en indlevende og synlig rolle i hverdagen. Børnene/de unge skal altid kunne mærke den voksnes nærvær og nærhed. Vi bestræber os på at skabe en tryg og varm atmosfære omkring de unge på Gjeddesgaard. Deres hjem bør afspejle hygge, nærhed og harmoni. Engagement og positive relationer er vejen til at motivere den unge, hvilket netop løfter muligheden for at mindske negativ adfærd. Relation/konsekvens: Vi mener, at det er afgørende for barnet/den unge, at den voksne forstår at trække tydelige grænser for barnets liv og udvikling. Det er vores overbevisning, at faste rammer og tydelige regler kan skabe den ro og tryghed i den unges hverdag, som alle anbragte børn/unge synes

7 at mangle. Vi mener, at en positiv relation til den unge er det første og vigtigste skridt på vejen til at nå nogle resultater med den unge. Relationen er en forudsætning for, at vi kan arbejde med at illustrere overfor den unge, at enhver handling har en negativ eller positiv konsekvens. Samarbejde med forældre/kommuner: Det daglige arbejde på Gjeddesgaard består af et tæt samarbejde med den unges forældre. Det er vigtigt at personalet lytter og forklarer, så der ikke opstår misforståelser mellem de forskellige samarbejdspartnere. Eventuelle misforståelser kan være medvirkende årsag til at forringe mulighederne for et godt arbejde med den enkelte unge. Forældrene skal have en følelse af, at de kan stole på Gjeddesgaards personale. Derudover vil vi gerne give dem oplevelsen af, at der altid er mulighed for at få kontakt og en forklaring på eventuelt opståede situationer. Vi mener, at det, uanset forældreevne, er vores pligt at forsøge på at skabe et godt samarbejde, fordi vi derigennem hjælper barnet bedst. I forbindelse med arbejdet omkring det enkelte barn er kontakten til den anbringende myndighed af stor betydning, fx i forhold til den lovmæssige underretningspligt, udarbejdelse af statusrapporter, observationsrapporter og statusmøder. I situationer, der kan betragtes som akutte, er det vigtigt at handle hurtigt og effektivt, for derigennem at kunne forebygge større vanskelligheder og uheldige situationer. Vi må derfor beskrive den unge, så kommunerne kan handle hurtigt og effektivt, hvis der opstår særlige problematikker. Evaluering: På Gjeddesgaard er evaluering et værdifuldt værktøj i det daglige arbejde. Evaluering består hos os af flere forskellige måder at arbejde på døgnrapport, mundtlig evaluering af dagen i skolen, faglig evaluering i skolen, episodebeskrivelser, evaluering af forældresamarbejde, statusrapporter, statusmøder, behandlingsmøder, supervision og møder med PPR psykolog. 8. Ophold og undervisning på Gjeddesgaard Opholdsdelen er indrettet i rolige omgivelser i opholdstedets oprindelige stråtækte hovedbygning. Boafdelingen for drenge og personlae er indrettet med rummelige værelser, mindre opholdsrum og badeværelser. Det overordnede boafsnit er delt op i et boafsnit for de ældste drenge med plads til tre unge og et boafsnit for de yngre beboere med plads til seks drenge. De yngste beboere har værelse tæt på pædagogernes soverum. Begge boafsnit blev renoveret i 2010 med ændret værelsesopdeling og nye trægulve. De unge bliver inddraget i institutionens praktiske gøremål som for eksempel vask, rengøring, madlavning og havearbejde. Derudover indgår en del af de unge i frivillige opgaver på stedet, hvor de har mulighed for at tjene ekstra lommepenge. Vi prioriterer en sund, alsidig og nærende kost. Bopraktikken er beliggende i den ældste fløj på første sal, og de fysiske rammer udgør cirka 85 kvadratmeter. Der er egen indgang til entre, hvor der er skabe til overtøj, samt plads til de

8 unges fortøj. Yderligere indeholder bopraktikken et fælleskøkken med opvaskemaskine, ovn og keramisk komfur og lysdæmpende loftspots. Der er fælles badeværelse med toiletforhold. Derudover har den unge eget værelse på cirka 11 kvadratmeter med seng, reol, bord og kommode. Der er etableret selvstændigt tv-signal og trådløst internet. Der udleveres en nøgle til hoveddøren, til egen værelsesdør og til vaskerummet. Vaskefaciliteterne er tilknyttet Ungdomscentrets vaskerum og forefindes i anden bygning. I forbindelse med de unges ophold ønsker vi at skabe en afslappet og nærværende atmosfære i beboernes fritid, som fremmer de unges kreativitet, virkelyst og sociale forståelse for hinanden. Vi bor på en naturgrund ud til Roskilde Fjord. Vi har derfor direkte adgang til skov og vand, egen bådbro, bålplads, idrætsanlæg, dyrehold og meget andet. Vi har udendørs basketball-, fodbold- og beachvolleybaner. Vores indendørsfaciliteter udgør pejsestue, fjernsynsstue, spisesal, køkken, internet cafe, værksted, sportshal, musikrum og hobby- og motionsrum. Derudover rummer bygningen institutionens administrative kontorer. I weekenderne tager vi ofte på udflugter for eksempel til vores sommerhus i Vig. Huset bruger vi i weekender eller i sommerferier til badeferie og hyggeture. En gang årligt arrangerer skolen en lejrskoletur. Vi har egne busser, kanoer, en mindre motorbåd, telte og hver beboer har egen cykel. Vi har en tilknytning til lokale ungdoms- sports- og fritids klubber. Et par gange om året holder vi et åbent hus engagement (forældreaften), hvor de unges forældre og nærmeste familie bliver inviteret til en hyggelig aftens samvær. Specialskolen har, udover de interne pladser, tre eksterne pladser til udefrakommende elever. Det socialpædagogiske eftermiddagstilbud er for børn og unge, der har brug for faste rammer i et overskueligt og støttende miljø med tæt voksenkontakt. Vi tager udgangspunkt i elevens forudsætninger Undervisningstilbuddet er individuelt tilrettelagt for at tilgodese det enkelte barns forudsætninger og behov. Undervisningen bliver i flere tilfælde tilrettelagt som gruppearbejde for at styrke samarbejdsevnen. Det overordnede formål med undervisningen er at lære børnene og de unge gode omgangsformer og arbejdsvaner, som giver dem kompetencer til at fungere i undervisningen og andre sociale sammenhænge. Vi stiller derfor realistiske krav i forhold til den enkelte barns forudsætninger.

9 Skolens rytme Hverdagen på Gjeddesgaard er delt op i to sektioner: 1. Undervisning i almindelige skolefag. For nogle elever veksler vi mellem almindelige skolefag og praktiske aktiviteter for at øge motivationen for at lære. 2. Idræt. Vi varierer de fysiske aktiviteter for at understøtte den kropslige udvikling og sund levevis. Vi arbejder ud fra en helhed Udgangspunktet for vores undervisning er helhedsorienteret i forhold til den enkelte elev. For os handler undervisning om, at den unge opretholder en positiv personlig udvikling og dermed lysten til at lære. Undervisningsplanen tager derfor udgangspunkt i den unges praktiske og faglige potentialer. Social træning og skriftlige kontrakter indgår derfor også som led i den helhedsorienterede undervisning med udgangspunkt i den unges personlige udvikling. Vi udarbejder elevplaner, som bliver evalueret en gang årligt. I dette arbejde inddrager vi, så vidt det er muligt, den unges forældre. I den individuelt tilrettelagte planlægning af undervisningen tester vi elevernes standpunkt. Hertil har vi blandt andet tilknyttet skolepsykologisk rådgivning (PPR i Lejre) til faglig vejledning og sparring. Elever med yderligere behov for faglig vurdering bliver testet to gange årligt af en ekstern lærer. Vi kan føre eleverne op til eksamen i overensstemmelse med Folkeskolelovens krav. Eksamen sker i samarbejde med den lokale folkeskole i Kirke Hyllinge På Gjeddesgaard har vi et bredt netværk af lokale virksomheder, som kan tilbyde beskæftigelse for de unge på år, som har afsluttet undervisning eller beskæftigelse på institutionen. Erhvervsvejledning, praktik og arbejdstræning er en integreret del af skolens tilbud og i samarbejde med UU i Roskilde, varetager vi den unges videre uddannelse.

10 9. Pædagogik Det pædagogiske arbejde med de unge omfatter et fundament, der bygger på behovet for støtte og opmærksomhed. Vi ønsker, at den unge oplever sit liv hos os som hjemlig med en atmosfære af nærhed og varme. Relationen mellem medarbejder og den unge er derfor udgangspunktet for det pædagogiske arbejde. Igennem relationen har vi mulighed for at fremme den unges forståelse af, at alle handlinger har konsekvenser, det vil sige, at deres adfærd påvirker andre mennesker. Ved at gennemgå og evaluere den unges problematikker, vejleder vi den unge i situationer, hvor den unge ofte har stået alene. Arbejdet med den unge sker med udgangspunkt i den unges udviklingsplan. I samarbejde med forældrene formulerer vi derudover såkaldte forældremål, som tager afsæt i ønsker for den unges udvikling. Lærere og pædagoger arbejder ud fra generelle og individuelle strategier i forhold til målgruppen, som bygger på det personlige kendskab til den unge og overordnede fysiske og mentale rammer, som er nødvendige for at komme videre i livet med en sund identitet. Sammenhæng mellem pædagogik, konsekvens og handling I relationen med den unge har vi mulighed for at sætte ord på den unges handlinger på nært hold. Dialogen hjælper den unge til at skabe sig et mentalt overblik over konsekvenserne for de valg, den unge træffer. For at kunne forstå sig selv og omgivelsernes reaktion i den pågældende situation, er det et væsentligt redskab at kunne gennemskue sammenhængen mellem årsag og virkning. I vores pædagogiske praksis lægger vi derfor vægt på, at den unge skal forstå konsekvensen af sine handlinger, da vi oplever, at mange udsatte unge mangler denne erfaring. Vores hensigt er derfor at samle den unge op i tilfælde, hvor den unge tidligere ville få det dårligt og reagere uhensigtsmæssigt i forhold til sine omgivelser. Styrker netværket Vi ønsker, at den unge skal lære at tackle udfordringerne i forhold til sig selv og den ydre verden. Den pædagogiske indsats gælder derfor også rammerne udenfor opholdsstedet: Vi prioriterer et tæt samarbejde med den unges forældre og ønsker at sikre en harmoni mellem betingelserne i den unges liv på institutionen og det miljø, den unge kommer fra. Vi

11 arbejder derfor for at styrke og fastholde en relation til familie og venner. 10.Personale Personalet på Gjeddesgaard er fastansatte skolelærere, værkstedslærere og pædagoger. Ansættelse på Gjeddesgaard forudsætter en ren straffe- og børneattest. Personalenormering Personalenormeringen er 9-11 personer afhængig af antallet og belastningsgrad af unge. Vi afholder personalemøde hver anden uge, hvor vi blandt andet drøfter og beskriver indsatsområderne for hver enkelt ung. Derudfra igangsætter de pågældende kontaktlærerog pædagoger udarbejdelsen af de unges behandlingsplaner. En gang om måneden deltager vores tilknyttede psykolog til supervision af personalet. Den skriftlige døgnrapport indgår i institutionens evaluering og vores statusmøder med forældre og sagsbehandlere. Alle medarbejdere indgår i en arbejdsfordelingsplan omkring de praktiske forhold for institutionen. Alle medarbejdere skal følge de etiske og aftalte regler, der gælder for ansættelsen, herunder ryge- og alkoholpolitik, tavshedspligt, kommunikation til elever, magtanvendelse, samtaler om 3. personer og hensynet til institutionens omtale udadtil. Kurser og møder Vi afholder kurser med fagligt relevante temaer indenfor pædagogik, psykologi, kommunikation og it. Faggrupperne tilbydes derudover individuelle tilbud om supervision. 1-2 gange årligt afholder vi internatmøde for at drøfte de overordnede rammer for institutionens drift og udvikling, herunder virksomplaner. Personale- og udviklingssamtaler mellem ansatte og forstander afholder vi en gang om året. Ole W.Therkildsen Morten Pedersen Jette Winther René Andersen Jesper Carøe Forstander Stedfortræder Lærer Underviser i praktiske Pædagog Diplom i ledelse/ Sociolog fag Pædagog Murer

12 Indira Pletilic Morten Bager Samir Hetic Nikolaj Winther Claus Pietras Pædagog Pædagog Pædagogmedhjælper Pædagogmedhjælper Pædagogmedhjælper, Elektriker Susanne Gadtoft Administrativ medarbejder Maggie Gjedde Servicemedarbejder 11. Henvisning, før-kontrakt og visitation Den unge bliver henvist til opholdsstedet eller skole (eller begge tilbud) af den anbringende kommune. Efter en visitation drøfter vi den unges forhold i personalegruppen og vurderer den unges situation og behov i sammenhæng med stedets ressourcer og muligheder for samspil med de øvrige unge på stedet. I forhold til den rette placering er det væsentligt, at den unge kan indgå med de øvrige anbragte unge på opholdsstedet. Det er også vigtigt for anbringelsen, at ressourcerne i personalegruppen svarer til de behov, den unge har. I visitationsprocessen indhenter vi i særlige tilfælde supplerende udtalelser eller erklæringer. Derefter afholder vi et møde med den unge og den unges familie. Forældre bliver inddraget I arbejdet med de unge inddrager vi forældrene til den unge. Vores overordnede tilgang er, at vi tager beslutninger og løser dagligdagskonflikterne på Gjeddesgaard og opfordrer

13 samtidig forældrene til at skabe et godt og positivt samvær med deres unge, når de er på hjemmebesøg. Vi vejleder forældrene i deres tilgang til den unge og giver dem pædagogiske redskaber, så der både i hjem og ophold på Gjeddesgaard kan opstå et fælles pædagogisk udgangspunkt. Vores erfaring er, at et fælles grundlag kan være afgørende for at nå de opstillede mål fra kommunens handleplan. Viden og generelle oplysninger om den unge fra forældre og øvrige pårørende er et nødvendigt udgangspunkt for vores arbejde med den unge. Den unges kontaktpædagog har den primære kontakt til forældrene og sørger for at skabe rammerne for et konstruktivt samarbejde. Vi hjælper desuden den unge til at opretholde en aktiv kontakt til deres forældre og netværk. En nær kontakt og et fælles fundament i samarbejde med den unges forældre og sagsbehandlere er et ideal for vores arbejde, da vi oplever, at det har en afgørende betydning for den unges udvikling. De formelle dokumenter Inden den unge påbegynder et ophold hos os, skal der foreligge et opdateret baggrundsmateriale (udtalelser og test), en handleplan for den unges ophold samt en kontrakt mellem den anbringende kommune og Gjeddesgaard. Handleplanen skal angive formålet med anbringelsen, den forventede varighed og særlige forhold vedrørende pleje, behandling, uddannelse og lignende. Handleplanen skal desuden angive, hvilke former for støtte, der skal gives til familien i forbindelse med, at den unge opholder sig uden for hjemmet. Hvis anbringelsen er akut af hensyn til den unges udvikling og sundhed, skal der som minimum foreligge en beskrivelse af formålet med anbringelsen. Vi forbereder den unge på opholdet på Gjeddesgaard og afholder et møde, hvor vi orienterer om, hvordan det er at bo på Gjeddesgaard. Så vidt det er muligt, får den unge mulighed for at møde en eller flere af de andre unge på stedet. 11.a. Indslusning Indslusningsperioden sker i den unges tempo. Vi giver os tid til at opbygge det nødvendige tillidsforhold mellem den unge og forældrene. Så vidt det er muligt, inddrager vi i denne proces forældrenes perspektiv og deres ønsker for den unge. Når en ny ung starter et ophold på Gjeddesgaard er vi opmærksom på, at Skabe et hyggeligt og imødekommende Velkommen til ritual for den unge. For eksempel et fælles arrangement den første dag Besøge stedet, hvor den unge boede, inden han kom Rette særlig opmærksomhed mod den unge, der flytter ind At de andre unge på Gjeddesgaard er imødekommende, hjælper og stiller sig til rådighed for den nye beboer De øvrige børn/unge på stedet udviser hensyn Den unge får indblik i stedets daglige rutiner

14 11.b. Bearbejdning og stabilisering Arbejdet med den unges faglige og personlige udvikling sker med udgangspunkt i den unges kompetencer og potentialer. Vi arbejder helhedsorienterede og vores individuelle tilgang sker med afsæt i den unges faglige og praktiske erfaringer. Ved indflytning på Gjeddesgaard får den enkelte elev en kontaktperson. Kontaktpersonen er ansvarlig for en nær kontakt med den unge og iværksætter særlige tiltag i forhold til den unges trivsel og udvikling. Vi udarbejder en behandlingssplan inden for tre måneder. Herefter udvikler vi mål og metoder med henblik på at nå kommunens og forældrenes overordnede udviklingsmål for anbringelsen. Udviklingsmålene evaluerer vi på interne behandlingsmøder hvert halve år forud for den unges statusmøde, hvor forældre, sagsbehandler og personale fra Gjeddesgaard mødes. I samarbejde med den unge og den unges forældretager vi på mødet stilling til, hvad der skal ske med den unge inden for det næste halve år. Den unge har faste møder med sin kontaktpædagog hver 14. dag. Under denne samtale evaluerer den unge og kontaktpædagogen blandt andet den unges udviklingsmål. Ved at inddrage den unge ønsker vi, at den unge bliver i stand til at tage medansvar for sin egen udvikling og oplever mulighederne for at udvikle sig i et understøttende miljø. Handleplanen indeholder målsætninger, aktiviteter, og en beskrivelse af den forventede udvikling i forhold til personlighed og faglige kvalifikationer. Til udarbejdelse af elevplaner inddrager skolen PPR og en ekstern læsekonsulent. I vores pædagogiske praksis har vi også praktiserende psykologer tilknyttet, som vi bruger i forhold til særlige foranstaltninger til de unge. 11.c. Udslusning og efterværn Et halvt år før den unge fylder 18 år, er vi med til at afklare, hvad der skal ske, når den unge fylder 18 år. Den unge kan blive hjemgivet eller blive tilbudt et fortsat pædagogisk behandling på Gjeddesgaard. Ved fortsat ophold på Gjeddesgaard skal vi afgøre, under hvilke forhold opholdet skal forlænges. På Gjeddesgaard tilbyder vi støtte og vejledning i form af et pædagogisk tilbud, som vi kalder for Bopraktik. Ved henvendelse til Gjeddesgaard kan man få rekvireret materiale med en uddybende beskrivelse af Bopraktikken

15 Før en hjemgivelse udarbejder vi, i samarbejde med anbringende kommune, forældremyndighedsindehaveren og den unge, en plan for indsatsen i forbindelse med hjemgivelse. Vi udarbejder også en plan for den unges fremtid herunder evt. støtte og vejledning. Når en ung bliver udsluset fra os: Sker det gradvis Har den unge mulighed for at komme på besøg på Gjeddesgaard Kan den unge få råd og vejledning fra os I samarbejde med sagsbehandlere, forældre og andre udarbejder vi gerne en plan for efterværn. Overvejelserne for de fremtidige forhold sker i god tid, og vi tilbyder at organisere tilbuddet for den unge. 11.d. Samarbejde med forældre og sagsbehandlere Vi mener, at samarbejdet med den unges forældre og sagsbehandler er en vigtig del af den unges anbringelse. Arbejdet på Gjeddesgaard bygger på tillidsforholdet mellem forældre og de anbringende myndigheder. Vi ønsker at skabe en konstruktiv dialog omkring den unges forhold.

16

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere