Servicebeskrivelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicebeskrivelse 2011"

Transkript

1 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie 5. Vores juridiske rammer 6. Visioner 7. Værdier og etiske forhold 8. Ophold og undervisning på Gjeddesgaard 9. Pædagogik 10. Personale 11. Henvisning, før-kontrakt og visitation 11.a. Indslusning 11.b. Bearbejdning og stabilisering 11.c. Udslusning og efterværn 11.d. Samarbejde med forældre og sagsbehandlere

2 1. Data Opholdstedets navn: Adresse: Kommune: Gjeddesgaard Hornsherredvej 4, 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Telefon: Hjemmeside: Organisationsform: Selvejende Institution, Fond (cvr. nr ) Forstander: Antal pladser, ophold: Antal pladser, skole: Antal pladser, bopraktik: Aldersgruppe: Målgruppe: Antal medarbejdere: Skolegang: Opholdstakst: Intern skole takst: Ole W. Therkildsen 9 unge 13 unge 2 unge 12 til 18 år Drenge 9-11 personer Intern skole ,- kroner ,- kroner 2. Indledning Gjeddesgaard ligger på en 10 tdl. stor landbrugsejendom direkte ved til Roskilde Fjord og tæt på Lindenborgskovene i Lejre kommune. Vi er centralt placeret i forhold til HT-området og har cirka 20 minutters busafstand fra Roskilde. På Gjeddesgaard er der muligheder for aktiviteter ude og inde. Vi har sportshal, træningslokaler med vægte og maskiner, musiklokale og værksted. På vores udeareal har vi sportsbaner, bålplads og kanoer til at sejle på fjorden.

3 Hos os arbejder personligt engagerede lærere og pædagoger sammen om det pædagogiske fundament med udsatte drenge på opholdstedet og i vores interne skole. Det pædagogiske fundament udgør en nærværende relation mellem voksen og ung i rammer af struktur og regelmæssighed. Vi ønsker at give de unge positive erfaringer, som øger deres selvværd. 3. Vores målgruppe og tilbud Gjeddesgaard er et opholdssted, intern skole og bopraktik for unge i alderen år med ophold til og med det 22. år. Målgruppen er udsatte drenge, typisk omsorgssvigtede, med adfærdsmæssige, sociale og lettere psykosociale- eller indlæringsproblemer. Målgruppen kan have mindre indgribende, psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser. De unge på år er særligt skærmet fra de ældre drenge. De unge har behov for pædagogisk og psykologisk intervention og støtte til at indgå og forstå samfundets regler, normer og værdier. Opholdsstedet og Bopraktikken modtager ikke: - Piger - Stærkt kriminelle og voldelige unge - Unge med udtalte misbrugsproblemer - Unge med indgribende behandlingskrævende psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser - Fysisk psykisk udviklingshæmmede med brug for særlige foranstaltninger 4. Institutionens historie Ungdomscentret Gjeddesgård blev grundlagt sidst i 70'erne. Stedet blev i nogle år drevet som et mindre opholdssted for unge drenge. I 80'erne blev Ungdomscentret til en selvejende institution - Fonden Ungdomscentret Gjeddesgård. Gjeddesgaard er i dag konstitueret med en bestyrelse og en daglig ledelse. I 2003 blev Ole W. Therkildsen forstander og er det stadig i dag. Det første skoleår for den interne skole på Gjeddesgaard startede i 2002/2003. I dag har vi 9

4 interne og tre eksterne pladser. I 2008 åbnede vi Ungdomscenteret Gjeddesgaard-Falster i nærheden af Nørre Alslev på Nordfalster. Gjeddesgaard-Falster modtager både piger og drenge, men har samme målgruppe-beskrivelse som hos os i Lejre. Vi er to selvstændige institutioner, men vi er præget af et nært samarbejde og har overordnet samme pædagogiske struktur. Vores samarbejde gør det muligt at tilgodese de bedst mulige rammer for den unges anbringelse. 5. Vores juridiske rammer Gjeddesgaard er en selvejende almennyttig institution (Fond), og som følge deraf er der rammer for økonomi, vækst, overenskomstforhold, normeringer og etablering af aktiviteter. Institutionens bestyrelse afholder kvartalsvis møder, hvor den vedtager overordnede rammer for økonomi, etiske regler, personaleforhold og visse overordnede pædagogiske vejledende retningslinjer. Det er ligeledes bestyrelsen, som godkender årsregnskaber og ansætter forstanderen. Med reference til bestyrelsen udfyldes rammerne af forstanderen i samarbejde med personalet i henhold til gældende aftaler / lov, cirkulærer og regler for virksomhedsdrift i private institutioner, der har tegnet driftsoverenskomst med det offentlige. Opholdsstedet er godkendt af Lejre Kommune i henhold til loven om social service, 142, stk. 5 og 143 jf. 66 Skolen er godkendt som specialskole af Lejre Kommune i henhold til folkeskolelovens 20, stk Visioner På Gjeddesgaard er det vores hensigt, at de unge får de nødvendige forudsætninger for at kunne indgå i et forpligtende fællesskab og deltage i sociale samspil i større og mindre grupper. Vi ønsker, at den unge opnår en selvindsigt og selvstændighed, herunder følelsen af at kunne tage ansvaret for eget liv.

5 Det er vores vision, at vi fremstår som en troværdig, professionel og engageret samarbejdspartner, og, at sagsbehandlere og forældre oplever, at vi har vilje og evne til at løse vores opgaver med de unge på den bedst mulige måde. Vi ønsker at tiltrække engagerede og dygtige medarbejdere med et fagligt inspirerende miljø og videreudvikle vores fysiske rammer. Vi ønsker at være nyskabende og udvider gerne vante rammer. Vi ønsker at udvikle samarbejdet med andre opholdsteder og specialskoler. Gjeddesgaard deltager gerne i netværkssamarbejde, bl.a. gennem et aktivt medlemskab i LOS (Landsorganisationen for Opholdsteder og Specialskoler) med henblik på at skabe dynamik og fornyelse gennem erfaringsudveksling, træningsophold og kurser. Vi ønsker, at de unge føler sig hørt og har indflydelse på dagligdagen Vi kommunikerer tydeligt institutionens rammer, normer og værdier Vi ønsker engagement og ejerskab for institutionens virke både blandt unge og medarbejderne Vores adfærd er miljøbevidst, for eksempel gennem indkøb og energiforbrug Vi har en gennemgående grøn profil med sund kost og tilstrækkelig motion for at opretholde en sund livsrytme for de unge De unge skal opnå en positiv tilgang til deres hverdag, hvor de oplever, at de selv har en indflydelse på at skabe og omforme deres liv Vi hjælper den unge til at bevare en aktiv kontakt til deres forældre og netværk Den unge skal have mulighed for at bevare kontakten til den del af deres liv, som de har haft hos os. Vi ønsker derfor, at opretholde kontakten til den unge efter et endt ophold I det pædagogiske arbejde er det derfor vores mål, at den unge i sit ophold hos os: får positive oplevelser, som øger den unges selvværd, selvstændighed og selvforståelse oplever, at man kan have en aktiv tilgang til sit liv gennem oplevelser opnår en bred samfundsforståelse for sociale normer og værdier får sociale kompetencer ved at indgå i fællesskabet igennem en løbende dialog med det pædagogiske personale er bevidst om sin personlige udvikling

6 7. Værdier og etiske forhold I den pædagogiske praksis på Gjeddesgaard arbejder vi ud fra nedenstående værdier: Troværdighed: Vi fastholder alle beslutninger og aftaler, der er blevet lavet omkring den unge både i personalegruppen, men også i relation til den unge selv. Det er vigtigt for os, at der er en kontinuerlig og flydende overgang mellem skole og opholdsdel (skole-/hjemsamarbejde). I vores arbejde er det vigtigt at skabe og fastholde tryghed i den unges hverdag vi gør det, vi siger, for på denne måde at præge den unge som gode rollemodeller. Empati og engagement hos den enkelte medarbejder på Gjeddesgaard: Evnen til indlevelse og medfølelse i det enkelte barn/unges problemstillinger er nøgleord i vores hverdag. Det er utænkeligt at arbejde med børn med særlige behov, hvis man ikke selv er i stand til at rumme og arbejde med de mange svære følelser, der opstår i forbindelse et anbragt barns liv. Man skal være i stand til at hjælpe den enkelte med alle de ubearbejdede gestalter fra deres tidligere liv som for eksempel savnet af gode forældre, alkoholmisbrug i hjemmet, vold og konflikter, seksuelt misbrug, psykisk svage og syge forældre, børn med forskellige diagnoser og lignende problemstillinger, der opstår i forbindelse med omsorgssvigtede børn. At være engageret i arbejdet på Gjeddesgaard betyder, at man møder på arbejdet og straks påtager sig en indlevende og synlig rolle i hverdagen. Børnene/de unge skal altid kunne mærke den voksnes nærvær og nærhed. Vi bestræber os på at skabe en tryg og varm atmosfære omkring de unge på Gjeddesgaard. Deres hjem bør afspejle hygge, nærhed og harmoni. Engagement og positive relationer er vejen til at motivere den unge, hvilket netop løfter muligheden for at mindske negativ adfærd. Relation/konsekvens: Vi mener, at det er afgørende for barnet/den unge, at den voksne forstår at trække tydelige grænser for barnets liv og udvikling. Det er vores overbevisning, at faste rammer og tydelige regler kan skabe den ro og tryghed i den unges hverdag, som alle anbragte børn/unge synes

7 at mangle. Vi mener, at en positiv relation til den unge er det første og vigtigste skridt på vejen til at nå nogle resultater med den unge. Relationen er en forudsætning for, at vi kan arbejde med at illustrere overfor den unge, at enhver handling har en negativ eller positiv konsekvens. Samarbejde med forældre/kommuner: Det daglige arbejde på Gjeddesgaard består af et tæt samarbejde med den unges forældre. Det er vigtigt at personalet lytter og forklarer, så der ikke opstår misforståelser mellem de forskellige samarbejdspartnere. Eventuelle misforståelser kan være medvirkende årsag til at forringe mulighederne for et godt arbejde med den enkelte unge. Forældrene skal have en følelse af, at de kan stole på Gjeddesgaards personale. Derudover vil vi gerne give dem oplevelsen af, at der altid er mulighed for at få kontakt og en forklaring på eventuelt opståede situationer. Vi mener, at det, uanset forældreevne, er vores pligt at forsøge på at skabe et godt samarbejde, fordi vi derigennem hjælper barnet bedst. I forbindelse med arbejdet omkring det enkelte barn er kontakten til den anbringende myndighed af stor betydning, fx i forhold til den lovmæssige underretningspligt, udarbejdelse af statusrapporter, observationsrapporter og statusmøder. I situationer, der kan betragtes som akutte, er det vigtigt at handle hurtigt og effektivt, for derigennem at kunne forebygge større vanskelligheder og uheldige situationer. Vi må derfor beskrive den unge, så kommunerne kan handle hurtigt og effektivt, hvis der opstår særlige problematikker. Evaluering: På Gjeddesgaard er evaluering et værdifuldt værktøj i det daglige arbejde. Evaluering består hos os af flere forskellige måder at arbejde på døgnrapport, mundtlig evaluering af dagen i skolen, faglig evaluering i skolen, episodebeskrivelser, evaluering af forældresamarbejde, statusrapporter, statusmøder, behandlingsmøder, supervision og møder med PPR psykolog. 8. Ophold og undervisning på Gjeddesgaard Opholdsdelen er indrettet i rolige omgivelser i opholdstedets oprindelige stråtækte hovedbygning. Boafdelingen for drenge og personlae er indrettet med rummelige værelser, mindre opholdsrum og badeværelser. Det overordnede boafsnit er delt op i et boafsnit for de ældste drenge med plads til tre unge og et boafsnit for de yngre beboere med plads til seks drenge. De yngste beboere har værelse tæt på pædagogernes soverum. Begge boafsnit blev renoveret i 2010 med ændret værelsesopdeling og nye trægulve. De unge bliver inddraget i institutionens praktiske gøremål som for eksempel vask, rengøring, madlavning og havearbejde. Derudover indgår en del af de unge i frivillige opgaver på stedet, hvor de har mulighed for at tjene ekstra lommepenge. Vi prioriterer en sund, alsidig og nærende kost. Bopraktikken er beliggende i den ældste fløj på første sal, og de fysiske rammer udgør cirka 85 kvadratmeter. Der er egen indgang til entre, hvor der er skabe til overtøj, samt plads til de

8 unges fortøj. Yderligere indeholder bopraktikken et fælleskøkken med opvaskemaskine, ovn og keramisk komfur og lysdæmpende loftspots. Der er fælles badeværelse med toiletforhold. Derudover har den unge eget værelse på cirka 11 kvadratmeter med seng, reol, bord og kommode. Der er etableret selvstændigt tv-signal og trådløst internet. Der udleveres en nøgle til hoveddøren, til egen værelsesdør og til vaskerummet. Vaskefaciliteterne er tilknyttet Ungdomscentrets vaskerum og forefindes i anden bygning. I forbindelse med de unges ophold ønsker vi at skabe en afslappet og nærværende atmosfære i beboernes fritid, som fremmer de unges kreativitet, virkelyst og sociale forståelse for hinanden. Vi bor på en naturgrund ud til Roskilde Fjord. Vi har derfor direkte adgang til skov og vand, egen bådbro, bålplads, idrætsanlæg, dyrehold og meget andet. Vi har udendørs basketball-, fodbold- og beachvolleybaner. Vores indendørsfaciliteter udgør pejsestue, fjernsynsstue, spisesal, køkken, internet cafe, værksted, sportshal, musikrum og hobby- og motionsrum. Derudover rummer bygningen institutionens administrative kontorer. I weekenderne tager vi ofte på udflugter for eksempel til vores sommerhus i Vig. Huset bruger vi i weekender eller i sommerferier til badeferie og hyggeture. En gang årligt arrangerer skolen en lejrskoletur. Vi har egne busser, kanoer, en mindre motorbåd, telte og hver beboer har egen cykel. Vi har en tilknytning til lokale ungdoms- sports- og fritids klubber. Et par gange om året holder vi et åbent hus engagement (forældreaften), hvor de unges forældre og nærmeste familie bliver inviteret til en hyggelig aftens samvær. Specialskolen har, udover de interne pladser, tre eksterne pladser til udefrakommende elever. Det socialpædagogiske eftermiddagstilbud er for børn og unge, der har brug for faste rammer i et overskueligt og støttende miljø med tæt voksenkontakt. Vi tager udgangspunkt i elevens forudsætninger Undervisningstilbuddet er individuelt tilrettelagt for at tilgodese det enkelte barns forudsætninger og behov. Undervisningen bliver i flere tilfælde tilrettelagt som gruppearbejde for at styrke samarbejdsevnen. Det overordnede formål med undervisningen er at lære børnene og de unge gode omgangsformer og arbejdsvaner, som giver dem kompetencer til at fungere i undervisningen og andre sociale sammenhænge. Vi stiller derfor realistiske krav i forhold til den enkelte barns forudsætninger.

9 Skolens rytme Hverdagen på Gjeddesgaard er delt op i to sektioner: 1. Undervisning i almindelige skolefag. For nogle elever veksler vi mellem almindelige skolefag og praktiske aktiviteter for at øge motivationen for at lære. 2. Idræt. Vi varierer de fysiske aktiviteter for at understøtte den kropslige udvikling og sund levevis. Vi arbejder ud fra en helhed Udgangspunktet for vores undervisning er helhedsorienteret i forhold til den enkelte elev. For os handler undervisning om, at den unge opretholder en positiv personlig udvikling og dermed lysten til at lære. Undervisningsplanen tager derfor udgangspunkt i den unges praktiske og faglige potentialer. Social træning og skriftlige kontrakter indgår derfor også som led i den helhedsorienterede undervisning med udgangspunkt i den unges personlige udvikling. Vi udarbejder elevplaner, som bliver evalueret en gang årligt. I dette arbejde inddrager vi, så vidt det er muligt, den unges forældre. I den individuelt tilrettelagte planlægning af undervisningen tester vi elevernes standpunkt. Hertil har vi blandt andet tilknyttet skolepsykologisk rådgivning (PPR i Lejre) til faglig vejledning og sparring. Elever med yderligere behov for faglig vurdering bliver testet to gange årligt af en ekstern lærer. Vi kan føre eleverne op til eksamen i overensstemmelse med Folkeskolelovens krav. Eksamen sker i samarbejde med den lokale folkeskole i Kirke Hyllinge På Gjeddesgaard har vi et bredt netværk af lokale virksomheder, som kan tilbyde beskæftigelse for de unge på år, som har afsluttet undervisning eller beskæftigelse på institutionen. Erhvervsvejledning, praktik og arbejdstræning er en integreret del af skolens tilbud og i samarbejde med UU i Roskilde, varetager vi den unges videre uddannelse.

10 9. Pædagogik Det pædagogiske arbejde med de unge omfatter et fundament, der bygger på behovet for støtte og opmærksomhed. Vi ønsker, at den unge oplever sit liv hos os som hjemlig med en atmosfære af nærhed og varme. Relationen mellem medarbejder og den unge er derfor udgangspunktet for det pædagogiske arbejde. Igennem relationen har vi mulighed for at fremme den unges forståelse af, at alle handlinger har konsekvenser, det vil sige, at deres adfærd påvirker andre mennesker. Ved at gennemgå og evaluere den unges problematikker, vejleder vi den unge i situationer, hvor den unge ofte har stået alene. Arbejdet med den unge sker med udgangspunkt i den unges udviklingsplan. I samarbejde med forældrene formulerer vi derudover såkaldte forældremål, som tager afsæt i ønsker for den unges udvikling. Lærere og pædagoger arbejder ud fra generelle og individuelle strategier i forhold til målgruppen, som bygger på det personlige kendskab til den unge og overordnede fysiske og mentale rammer, som er nødvendige for at komme videre i livet med en sund identitet. Sammenhæng mellem pædagogik, konsekvens og handling I relationen med den unge har vi mulighed for at sætte ord på den unges handlinger på nært hold. Dialogen hjælper den unge til at skabe sig et mentalt overblik over konsekvenserne for de valg, den unge træffer. For at kunne forstå sig selv og omgivelsernes reaktion i den pågældende situation, er det et væsentligt redskab at kunne gennemskue sammenhængen mellem årsag og virkning. I vores pædagogiske praksis lægger vi derfor vægt på, at den unge skal forstå konsekvensen af sine handlinger, da vi oplever, at mange udsatte unge mangler denne erfaring. Vores hensigt er derfor at samle den unge op i tilfælde, hvor den unge tidligere ville få det dårligt og reagere uhensigtsmæssigt i forhold til sine omgivelser. Styrker netværket Vi ønsker, at den unge skal lære at tackle udfordringerne i forhold til sig selv og den ydre verden. Den pædagogiske indsats gælder derfor også rammerne udenfor opholdsstedet: Vi prioriterer et tæt samarbejde med den unges forældre og ønsker at sikre en harmoni mellem betingelserne i den unges liv på institutionen og det miljø, den unge kommer fra. Vi

11 arbejder derfor for at styrke og fastholde en relation til familie og venner. 10.Personale Personalet på Gjeddesgaard er fastansatte skolelærere, værkstedslærere og pædagoger. Ansættelse på Gjeddesgaard forudsætter en ren straffe- og børneattest. Personalenormering Personalenormeringen er 9-11 personer afhængig af antallet og belastningsgrad af unge. Vi afholder personalemøde hver anden uge, hvor vi blandt andet drøfter og beskriver indsatsområderne for hver enkelt ung. Derudfra igangsætter de pågældende kontaktlærerog pædagoger udarbejdelsen af de unges behandlingsplaner. En gang om måneden deltager vores tilknyttede psykolog til supervision af personalet. Den skriftlige døgnrapport indgår i institutionens evaluering og vores statusmøder med forældre og sagsbehandlere. Alle medarbejdere indgår i en arbejdsfordelingsplan omkring de praktiske forhold for institutionen. Alle medarbejdere skal følge de etiske og aftalte regler, der gælder for ansættelsen, herunder ryge- og alkoholpolitik, tavshedspligt, kommunikation til elever, magtanvendelse, samtaler om 3. personer og hensynet til institutionens omtale udadtil. Kurser og møder Vi afholder kurser med fagligt relevante temaer indenfor pædagogik, psykologi, kommunikation og it. Faggrupperne tilbydes derudover individuelle tilbud om supervision. 1-2 gange årligt afholder vi internatmøde for at drøfte de overordnede rammer for institutionens drift og udvikling, herunder virksomplaner. Personale- og udviklingssamtaler mellem ansatte og forstander afholder vi en gang om året. Ole W.Therkildsen Morten Pedersen Jette Winther René Andersen Jesper Carøe Forstander Stedfortræder Lærer Underviser i praktiske Pædagog Diplom i ledelse/ Sociolog fag Pædagog Murer

12 Indira Pletilic Morten Bager Samir Hetic Nikolaj Winther Claus Pietras Pædagog Pædagog Pædagogmedhjælper Pædagogmedhjælper Pædagogmedhjælper, Elektriker Susanne Gadtoft Administrativ medarbejder Maggie Gjedde Servicemedarbejder 11. Henvisning, før-kontrakt og visitation Den unge bliver henvist til opholdsstedet eller skole (eller begge tilbud) af den anbringende kommune. Efter en visitation drøfter vi den unges forhold i personalegruppen og vurderer den unges situation og behov i sammenhæng med stedets ressourcer og muligheder for samspil med de øvrige unge på stedet. I forhold til den rette placering er det væsentligt, at den unge kan indgå med de øvrige anbragte unge på opholdsstedet. Det er også vigtigt for anbringelsen, at ressourcerne i personalegruppen svarer til de behov, den unge har. I visitationsprocessen indhenter vi i særlige tilfælde supplerende udtalelser eller erklæringer. Derefter afholder vi et møde med den unge og den unges familie. Forældre bliver inddraget I arbejdet med de unge inddrager vi forældrene til den unge. Vores overordnede tilgang er, at vi tager beslutninger og løser dagligdagskonflikterne på Gjeddesgaard og opfordrer

13 samtidig forældrene til at skabe et godt og positivt samvær med deres unge, når de er på hjemmebesøg. Vi vejleder forældrene i deres tilgang til den unge og giver dem pædagogiske redskaber, så der både i hjem og ophold på Gjeddesgaard kan opstå et fælles pædagogisk udgangspunkt. Vores erfaring er, at et fælles grundlag kan være afgørende for at nå de opstillede mål fra kommunens handleplan. Viden og generelle oplysninger om den unge fra forældre og øvrige pårørende er et nødvendigt udgangspunkt for vores arbejde med den unge. Den unges kontaktpædagog har den primære kontakt til forældrene og sørger for at skabe rammerne for et konstruktivt samarbejde. Vi hjælper desuden den unge til at opretholde en aktiv kontakt til deres forældre og netværk. En nær kontakt og et fælles fundament i samarbejde med den unges forældre og sagsbehandlere er et ideal for vores arbejde, da vi oplever, at det har en afgørende betydning for den unges udvikling. De formelle dokumenter Inden den unge påbegynder et ophold hos os, skal der foreligge et opdateret baggrundsmateriale (udtalelser og test), en handleplan for den unges ophold samt en kontrakt mellem den anbringende kommune og Gjeddesgaard. Handleplanen skal angive formålet med anbringelsen, den forventede varighed og særlige forhold vedrørende pleje, behandling, uddannelse og lignende. Handleplanen skal desuden angive, hvilke former for støtte, der skal gives til familien i forbindelse med, at den unge opholder sig uden for hjemmet. Hvis anbringelsen er akut af hensyn til den unges udvikling og sundhed, skal der som minimum foreligge en beskrivelse af formålet med anbringelsen. Vi forbereder den unge på opholdet på Gjeddesgaard og afholder et møde, hvor vi orienterer om, hvordan det er at bo på Gjeddesgaard. Så vidt det er muligt, får den unge mulighed for at møde en eller flere af de andre unge på stedet. 11.a. Indslusning Indslusningsperioden sker i den unges tempo. Vi giver os tid til at opbygge det nødvendige tillidsforhold mellem den unge og forældrene. Så vidt det er muligt, inddrager vi i denne proces forældrenes perspektiv og deres ønsker for den unge. Når en ny ung starter et ophold på Gjeddesgaard er vi opmærksom på, at Skabe et hyggeligt og imødekommende Velkommen til ritual for den unge. For eksempel et fælles arrangement den første dag Besøge stedet, hvor den unge boede, inden han kom Rette særlig opmærksomhed mod den unge, der flytter ind At de andre unge på Gjeddesgaard er imødekommende, hjælper og stiller sig til rådighed for den nye beboer De øvrige børn/unge på stedet udviser hensyn Den unge får indblik i stedets daglige rutiner

14 11.b. Bearbejdning og stabilisering Arbejdet med den unges faglige og personlige udvikling sker med udgangspunkt i den unges kompetencer og potentialer. Vi arbejder helhedsorienterede og vores individuelle tilgang sker med afsæt i den unges faglige og praktiske erfaringer. Ved indflytning på Gjeddesgaard får den enkelte elev en kontaktperson. Kontaktpersonen er ansvarlig for en nær kontakt med den unge og iværksætter særlige tiltag i forhold til den unges trivsel og udvikling. Vi udarbejder en behandlingssplan inden for tre måneder. Herefter udvikler vi mål og metoder med henblik på at nå kommunens og forældrenes overordnede udviklingsmål for anbringelsen. Udviklingsmålene evaluerer vi på interne behandlingsmøder hvert halve år forud for den unges statusmøde, hvor forældre, sagsbehandler og personale fra Gjeddesgaard mødes. I samarbejde med den unge og den unges forældretager vi på mødet stilling til, hvad der skal ske med den unge inden for det næste halve år. Den unge har faste møder med sin kontaktpædagog hver 14. dag. Under denne samtale evaluerer den unge og kontaktpædagogen blandt andet den unges udviklingsmål. Ved at inddrage den unge ønsker vi, at den unge bliver i stand til at tage medansvar for sin egen udvikling og oplever mulighederne for at udvikle sig i et understøttende miljø. Handleplanen indeholder målsætninger, aktiviteter, og en beskrivelse af den forventede udvikling i forhold til personlighed og faglige kvalifikationer. Til udarbejdelse af elevplaner inddrager skolen PPR og en ekstern læsekonsulent. I vores pædagogiske praksis har vi også praktiserende psykologer tilknyttet, som vi bruger i forhold til særlige foranstaltninger til de unge. 11.c. Udslusning og efterværn Et halvt år før den unge fylder 18 år, er vi med til at afklare, hvad der skal ske, når den unge fylder 18 år. Den unge kan blive hjemgivet eller blive tilbudt et fortsat pædagogisk behandling på Gjeddesgaard. Ved fortsat ophold på Gjeddesgaard skal vi afgøre, under hvilke forhold opholdet skal forlænges. På Gjeddesgaard tilbyder vi støtte og vejledning i form af et pædagogisk tilbud, som vi kalder for Bopraktik. Ved henvendelse til Gjeddesgaard kan man få rekvireret materiale med en uddybende beskrivelse af Bopraktikken

15 Før en hjemgivelse udarbejder vi, i samarbejde med anbringende kommune, forældremyndighedsindehaveren og den unge, en plan for indsatsen i forbindelse med hjemgivelse. Vi udarbejder også en plan for den unges fremtid herunder evt. støtte og vejledning. Når en ung bliver udsluset fra os: Sker det gradvis Har den unge mulighed for at komme på besøg på Gjeddesgaard Kan den unge få råd og vejledning fra os I samarbejde med sagsbehandlere, forældre og andre udarbejder vi gerne en plan for efterværn. Overvejelserne for de fremtidige forhold sker i god tid, og vi tilbyder at organisere tilbuddet for den unge. 11.d. Samarbejde med forældre og sagsbehandlere Vi mener, at samarbejdet med den unges forældre og sagsbehandler er en vigtig del af den unges anbringelse. Arbejdet på Gjeddesgaard bygger på tillidsforholdet mellem forældre og de anbringende myndigheder. Vi ønsker at skabe en konstruktiv dialog omkring den unges forhold.

16

Servicebeskrivelse 2010

Servicebeskrivelse 2010 Servicebeskrivelse 2010 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Servicebeskrivelse 2010

Servicebeskrivelse 2010 Servicebeskrivelse 2010 Ungdomscentret Gjeddesgaard-Falster Personlig involvering i professionelle rammer Servicebeskrivelsen: Ophold og undervisning for udsatte unge 01. Data 02. Indledning 03. Målgruppe

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard-Falster Personlig involvering i professionelle rammer Servicebeskrivelsen: Ophold og undervisning for udsatte unge 01. Data 02. Indledning 03. Målgruppe

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Storskoven. Vores værdigrundlag, hvor etik og moral kontinuerligt overvejes, er den unges eneste kvalitetssikring i en anbringelse

Storskoven. Vores værdigrundlag, hvor etik og moral kontinuerligt overvejes, er den unges eneste kvalitetssikring i en anbringelse Storskoven Vores værdigrundlag, hvor etik og moral kontinuerligt overvejes, er den unges eneste kvalitetssikring i en anbringelse Storskoven er et udviklingssted for unge i alderen 13 til 23 Storskoven

Læs mere

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård.

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. Lovgrundlag: Opholdssteder for børn og unge, Servicelovens 49 Opholdsstedets navn: Søndertoftegård. Adresse: Toftevej 33, Postnr. og by: 3250 Gilleleje.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE

VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE OPHOLDSSTEDET MUNKHOLM VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE M U N K H O L M V E J 7, F A R R E 7 3 2 3 G I V E V E J L E K O M M U N E 4 0 8 2 7

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen. Der er for tilflyttere

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Fonden. Ud i det blå

Fonden. Ud i det blå Fonden Ud i det blå Beskrivelse af weekend- og ferieaflastning Basisdata Opholdsstedets navn: Ud i det blå Fonds-adresse: Munchs Vej 41, 9240 Nibe Administrations-adresse: Dr. Alexandrinesvej 4, 9600 Aars

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Udkast Egnethedsgodkendelse af opholdsstedet Østergaard, Gershøjsvej 14 A, 4070 Kirke Hyllinge, i henhold til lov om social service 142, stk.

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Informationsmøde vedr. kommende plejefamilier

Informationsmøde vedr. kommende plejefamilier Informationsmøde vedr. kommende plejefamilier Informationsaften At I bliver mere sikre på, at træffe en vigtig beslutningen om at blive plejefamilie Hvad godkendelsesprocessen vil indeholde og hvilke opgavetyper

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat bosted, behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-26 år.

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

> Opholdssted > Botilbud > 107 > STU > Intern skole > Efterværn.

> Opholdssted > Botilbud > 107 > STU > Intern skole > Efterværn. > Opholdssted > Botilbud > 107 > STU > Intern skole > Efterværn www.skroebelevhus.dk SKRØBELEVHUS SOM SAMARBEJDSPARTNER Hvordan kunne vi se os selv som jeres samarbejdspartner? I en tid hvor der er stor

Læs mere

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2.

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Sorø Kommune Supercenter Smilehullet, Holbergskolen Holbergsvej 42 4293 Dianalund Tlf.:58264810 smilehullet@soroe.dk Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre,

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynet er gennemført d. 23. februar 2011 af pædagogiske konsulenter i Gribskov

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Specialcenter Øst. Huleafdelingen. Elever der er forsinket i deres udvikling. Spjald Skole

Specialcenter Øst. Huleafdelingen. Elever der er forsinket i deres udvikling. Spjald Skole Specialcenter Øst Huleafdelingen Elever der er forsinket i deres udvikling Spjald Skole Indledning I forbindelse med Ringkøbing Skjern Kommunes ønske om kvalitetsudvikling af folkeskolen og centralisering

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej Husene på Frydendalsvej Frydendalsvej 29, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 31 12 48, Fax 33 31 03 51, e-mail 29@frydendalsvej.dk Frydendalsvej 8, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 21 12 48, e-mail 8@frydendalsvej.dk

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Fonden Soloprojekt.dk Opholdsted henhold til

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Hovmosegaard - læring for livet

Hovmosegaard - læring for livet Om os Velkommen til Hovmosegaard - Vi er optaget af det, der virker i Allerød og i Farum er stiftet af og ejes af tidligere tømrermester Ole Hjort Jensen. Begge tilbud drives ud fra et socialøkonomisk

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere