Servicebeskrivelse 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicebeskrivelse 2011"

Transkript

1 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie 5. Vores juridiske rammer 6. Visioner 7. Værdier og etiske forhold 8. Ophold og undervisning på Gjeddesgaard 9. Pædagogik 10. Personale 11. Henvisning, før-kontrakt og visitation 11.a. Indslusning 11.b. Bearbejdning og stabilisering 11.c. Udslusning og efterværn 11.d. Samarbejde med forældre og sagsbehandlere

2 1. Data Opholdstedets navn: Adresse: Kommune: Gjeddesgaard Hornsherredvej 4, 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Telefon: Hjemmeside: Organisationsform: Selvejende Institution, Fond (cvr. nr ) Forstander: Antal pladser, ophold: Antal pladser, skole: Antal pladser, bopraktik: Aldersgruppe: Målgruppe: Antal medarbejdere: Skolegang: Opholdstakst: Intern skole takst: Ole W. Therkildsen 9 unge 13 unge 2 unge 12 til 18 år Drenge 9-11 personer Intern skole ,- kroner ,- kroner 2. Indledning Gjeddesgaard ligger på en 10 tdl. stor landbrugsejendom direkte ved til Roskilde Fjord og tæt på Lindenborgskovene i Lejre kommune. Vi er centralt placeret i forhold til HT-området og har cirka 20 minutters busafstand fra Roskilde. På Gjeddesgaard er der muligheder for aktiviteter ude og inde. Vi har sportshal, træningslokaler med vægte og maskiner, musiklokale og værksted. På vores udeareal har vi sportsbaner, bålplads og kanoer til at sejle på fjorden.

3 Hos os arbejder personligt engagerede lærere og pædagoger sammen om det pædagogiske fundament med udsatte drenge på opholdstedet og i vores interne skole. Det pædagogiske fundament udgør en nærværende relation mellem voksen og ung i rammer af struktur og regelmæssighed. Vi ønsker at give de unge positive erfaringer, som øger deres selvværd. 3. Vores målgruppe og tilbud Gjeddesgaard er et opholdssted, intern skole og bopraktik for unge i alderen år med ophold til og med det 22. år. Målgruppen er udsatte drenge, typisk omsorgssvigtede, med adfærdsmæssige, sociale og lettere psykosociale- eller indlæringsproblemer. Målgruppen kan have mindre indgribende, psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser. De unge på år er særligt skærmet fra de ældre drenge. De unge har behov for pædagogisk og psykologisk intervention og støtte til at indgå og forstå samfundets regler, normer og værdier. Opholdsstedet og Bopraktikken modtager ikke: - Piger - Stærkt kriminelle og voldelige unge - Unge med udtalte misbrugsproblemer - Unge med indgribende behandlingskrævende psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser - Fysisk psykisk udviklingshæmmede med brug for særlige foranstaltninger 4. Institutionens historie Ungdomscentret Gjeddesgård blev grundlagt sidst i 70'erne. Stedet blev i nogle år drevet som et mindre opholdssted for unge drenge. I 80'erne blev Ungdomscentret til en selvejende institution - Fonden Ungdomscentret Gjeddesgård. Gjeddesgaard er i dag konstitueret med en bestyrelse og en daglig ledelse. I 2003 blev Ole W. Therkildsen forstander og er det stadig i dag. Det første skoleår for den interne skole på Gjeddesgaard startede i 2002/2003. I dag har vi 9

4 interne og tre eksterne pladser. I 2008 åbnede vi Ungdomscenteret Gjeddesgaard-Falster i nærheden af Nørre Alslev på Nordfalster. Gjeddesgaard-Falster modtager både piger og drenge, men har samme målgruppe-beskrivelse som hos os i Lejre. Vi er to selvstændige institutioner, men vi er præget af et nært samarbejde og har overordnet samme pædagogiske struktur. Vores samarbejde gør det muligt at tilgodese de bedst mulige rammer for den unges anbringelse. 5. Vores juridiske rammer Gjeddesgaard er en selvejende almennyttig institution (Fond), og som følge deraf er der rammer for økonomi, vækst, overenskomstforhold, normeringer og etablering af aktiviteter. Institutionens bestyrelse afholder kvartalsvis møder, hvor den vedtager overordnede rammer for økonomi, etiske regler, personaleforhold og visse overordnede pædagogiske vejledende retningslinjer. Det er ligeledes bestyrelsen, som godkender årsregnskaber og ansætter forstanderen. Med reference til bestyrelsen udfyldes rammerne af forstanderen i samarbejde med personalet i henhold til gældende aftaler / lov, cirkulærer og regler for virksomhedsdrift i private institutioner, der har tegnet driftsoverenskomst med det offentlige. Opholdsstedet er godkendt af Lejre Kommune i henhold til loven om social service, 142, stk. 5 og 143 jf. 66 Skolen er godkendt som specialskole af Lejre Kommune i henhold til folkeskolelovens 20, stk Visioner På Gjeddesgaard er det vores hensigt, at de unge får de nødvendige forudsætninger for at kunne indgå i et forpligtende fællesskab og deltage i sociale samspil i større og mindre grupper. Vi ønsker, at den unge opnår en selvindsigt og selvstændighed, herunder følelsen af at kunne tage ansvaret for eget liv.

5 Det er vores vision, at vi fremstår som en troværdig, professionel og engageret samarbejdspartner, og, at sagsbehandlere og forældre oplever, at vi har vilje og evne til at løse vores opgaver med de unge på den bedst mulige måde. Vi ønsker at tiltrække engagerede og dygtige medarbejdere med et fagligt inspirerende miljø og videreudvikle vores fysiske rammer. Vi ønsker at være nyskabende og udvider gerne vante rammer. Vi ønsker at udvikle samarbejdet med andre opholdsteder og specialskoler. Gjeddesgaard deltager gerne i netværkssamarbejde, bl.a. gennem et aktivt medlemskab i LOS (Landsorganisationen for Opholdsteder og Specialskoler) med henblik på at skabe dynamik og fornyelse gennem erfaringsudveksling, træningsophold og kurser. Vi ønsker, at de unge føler sig hørt og har indflydelse på dagligdagen Vi kommunikerer tydeligt institutionens rammer, normer og værdier Vi ønsker engagement og ejerskab for institutionens virke både blandt unge og medarbejderne Vores adfærd er miljøbevidst, for eksempel gennem indkøb og energiforbrug Vi har en gennemgående grøn profil med sund kost og tilstrækkelig motion for at opretholde en sund livsrytme for de unge De unge skal opnå en positiv tilgang til deres hverdag, hvor de oplever, at de selv har en indflydelse på at skabe og omforme deres liv Vi hjælper den unge til at bevare en aktiv kontakt til deres forældre og netværk Den unge skal have mulighed for at bevare kontakten til den del af deres liv, som de har haft hos os. Vi ønsker derfor, at opretholde kontakten til den unge efter et endt ophold I det pædagogiske arbejde er det derfor vores mål, at den unge i sit ophold hos os: får positive oplevelser, som øger den unges selvværd, selvstændighed og selvforståelse oplever, at man kan have en aktiv tilgang til sit liv gennem oplevelser opnår en bred samfundsforståelse for sociale normer og værdier får sociale kompetencer ved at indgå i fællesskabet igennem en løbende dialog med det pædagogiske personale er bevidst om sin personlige udvikling

6 7. Værdier og etiske forhold I den pædagogiske praksis på Gjeddesgaard arbejder vi ud fra nedenstående værdier: Troværdighed: Vi fastholder alle beslutninger og aftaler, der er blevet lavet omkring den unge både i personalegruppen, men også i relation til den unge selv. Det er vigtigt for os, at der er en kontinuerlig og flydende overgang mellem skole og opholdsdel (skole-/hjemsamarbejde). I vores arbejde er det vigtigt at skabe og fastholde tryghed i den unges hverdag vi gør det, vi siger, for på denne måde at præge den unge som gode rollemodeller. Empati og engagement hos den enkelte medarbejder på Gjeddesgaard: Evnen til indlevelse og medfølelse i det enkelte barn/unges problemstillinger er nøgleord i vores hverdag. Det er utænkeligt at arbejde med børn med særlige behov, hvis man ikke selv er i stand til at rumme og arbejde med de mange svære følelser, der opstår i forbindelse et anbragt barns liv. Man skal være i stand til at hjælpe den enkelte med alle de ubearbejdede gestalter fra deres tidligere liv som for eksempel savnet af gode forældre, alkoholmisbrug i hjemmet, vold og konflikter, seksuelt misbrug, psykisk svage og syge forældre, børn med forskellige diagnoser og lignende problemstillinger, der opstår i forbindelse med omsorgssvigtede børn. At være engageret i arbejdet på Gjeddesgaard betyder, at man møder på arbejdet og straks påtager sig en indlevende og synlig rolle i hverdagen. Børnene/de unge skal altid kunne mærke den voksnes nærvær og nærhed. Vi bestræber os på at skabe en tryg og varm atmosfære omkring de unge på Gjeddesgaard. Deres hjem bør afspejle hygge, nærhed og harmoni. Engagement og positive relationer er vejen til at motivere den unge, hvilket netop løfter muligheden for at mindske negativ adfærd. Relation/konsekvens: Vi mener, at det er afgørende for barnet/den unge, at den voksne forstår at trække tydelige grænser for barnets liv og udvikling. Det er vores overbevisning, at faste rammer og tydelige regler kan skabe den ro og tryghed i den unges hverdag, som alle anbragte børn/unge synes

7 at mangle. Vi mener, at en positiv relation til den unge er det første og vigtigste skridt på vejen til at nå nogle resultater med den unge. Relationen er en forudsætning for, at vi kan arbejde med at illustrere overfor den unge, at enhver handling har en negativ eller positiv konsekvens. Samarbejde med forældre/kommuner: Det daglige arbejde på Gjeddesgaard består af et tæt samarbejde med den unges forældre. Det er vigtigt at personalet lytter og forklarer, så der ikke opstår misforståelser mellem de forskellige samarbejdspartnere. Eventuelle misforståelser kan være medvirkende årsag til at forringe mulighederne for et godt arbejde med den enkelte unge. Forældrene skal have en følelse af, at de kan stole på Gjeddesgaards personale. Derudover vil vi gerne give dem oplevelsen af, at der altid er mulighed for at få kontakt og en forklaring på eventuelt opståede situationer. Vi mener, at det, uanset forældreevne, er vores pligt at forsøge på at skabe et godt samarbejde, fordi vi derigennem hjælper barnet bedst. I forbindelse med arbejdet omkring det enkelte barn er kontakten til den anbringende myndighed af stor betydning, fx i forhold til den lovmæssige underretningspligt, udarbejdelse af statusrapporter, observationsrapporter og statusmøder. I situationer, der kan betragtes som akutte, er det vigtigt at handle hurtigt og effektivt, for derigennem at kunne forebygge større vanskelligheder og uheldige situationer. Vi må derfor beskrive den unge, så kommunerne kan handle hurtigt og effektivt, hvis der opstår særlige problematikker. Evaluering: På Gjeddesgaard er evaluering et værdifuldt værktøj i det daglige arbejde. Evaluering består hos os af flere forskellige måder at arbejde på døgnrapport, mundtlig evaluering af dagen i skolen, faglig evaluering i skolen, episodebeskrivelser, evaluering af forældresamarbejde, statusrapporter, statusmøder, behandlingsmøder, supervision og møder med PPR psykolog. 8. Ophold og undervisning på Gjeddesgaard Opholdsdelen er indrettet i rolige omgivelser i opholdstedets oprindelige stråtækte hovedbygning. Boafdelingen for drenge og personlae er indrettet med rummelige værelser, mindre opholdsrum og badeværelser. Det overordnede boafsnit er delt op i et boafsnit for de ældste drenge med plads til tre unge og et boafsnit for de yngre beboere med plads til seks drenge. De yngste beboere har værelse tæt på pædagogernes soverum. Begge boafsnit blev renoveret i 2010 med ændret værelsesopdeling og nye trægulve. De unge bliver inddraget i institutionens praktiske gøremål som for eksempel vask, rengøring, madlavning og havearbejde. Derudover indgår en del af de unge i frivillige opgaver på stedet, hvor de har mulighed for at tjene ekstra lommepenge. Vi prioriterer en sund, alsidig og nærende kost. Bopraktikken er beliggende i den ældste fløj på første sal, og de fysiske rammer udgør cirka 85 kvadratmeter. Der er egen indgang til entre, hvor der er skabe til overtøj, samt plads til de

8 unges fortøj. Yderligere indeholder bopraktikken et fælleskøkken med opvaskemaskine, ovn og keramisk komfur og lysdæmpende loftspots. Der er fælles badeværelse med toiletforhold. Derudover har den unge eget værelse på cirka 11 kvadratmeter med seng, reol, bord og kommode. Der er etableret selvstændigt tv-signal og trådløst internet. Der udleveres en nøgle til hoveddøren, til egen værelsesdør og til vaskerummet. Vaskefaciliteterne er tilknyttet Ungdomscentrets vaskerum og forefindes i anden bygning. I forbindelse med de unges ophold ønsker vi at skabe en afslappet og nærværende atmosfære i beboernes fritid, som fremmer de unges kreativitet, virkelyst og sociale forståelse for hinanden. Vi bor på en naturgrund ud til Roskilde Fjord. Vi har derfor direkte adgang til skov og vand, egen bådbro, bålplads, idrætsanlæg, dyrehold og meget andet. Vi har udendørs basketball-, fodbold- og beachvolleybaner. Vores indendørsfaciliteter udgør pejsestue, fjernsynsstue, spisesal, køkken, internet cafe, værksted, sportshal, musikrum og hobby- og motionsrum. Derudover rummer bygningen institutionens administrative kontorer. I weekenderne tager vi ofte på udflugter for eksempel til vores sommerhus i Vig. Huset bruger vi i weekender eller i sommerferier til badeferie og hyggeture. En gang årligt arrangerer skolen en lejrskoletur. Vi har egne busser, kanoer, en mindre motorbåd, telte og hver beboer har egen cykel. Vi har en tilknytning til lokale ungdoms- sports- og fritids klubber. Et par gange om året holder vi et åbent hus engagement (forældreaften), hvor de unges forældre og nærmeste familie bliver inviteret til en hyggelig aftens samvær. Specialskolen har, udover de interne pladser, tre eksterne pladser til udefrakommende elever. Det socialpædagogiske eftermiddagstilbud er for børn og unge, der har brug for faste rammer i et overskueligt og støttende miljø med tæt voksenkontakt. Vi tager udgangspunkt i elevens forudsætninger Undervisningstilbuddet er individuelt tilrettelagt for at tilgodese det enkelte barns forudsætninger og behov. Undervisningen bliver i flere tilfælde tilrettelagt som gruppearbejde for at styrke samarbejdsevnen. Det overordnede formål med undervisningen er at lære børnene og de unge gode omgangsformer og arbejdsvaner, som giver dem kompetencer til at fungere i undervisningen og andre sociale sammenhænge. Vi stiller derfor realistiske krav i forhold til den enkelte barns forudsætninger.

9 Skolens rytme Hverdagen på Gjeddesgaard er delt op i to sektioner: 1. Undervisning i almindelige skolefag. For nogle elever veksler vi mellem almindelige skolefag og praktiske aktiviteter for at øge motivationen for at lære. 2. Idræt. Vi varierer de fysiske aktiviteter for at understøtte den kropslige udvikling og sund levevis. Vi arbejder ud fra en helhed Udgangspunktet for vores undervisning er helhedsorienteret i forhold til den enkelte elev. For os handler undervisning om, at den unge opretholder en positiv personlig udvikling og dermed lysten til at lære. Undervisningsplanen tager derfor udgangspunkt i den unges praktiske og faglige potentialer. Social træning og skriftlige kontrakter indgår derfor også som led i den helhedsorienterede undervisning med udgangspunkt i den unges personlige udvikling. Vi udarbejder elevplaner, som bliver evalueret en gang årligt. I dette arbejde inddrager vi, så vidt det er muligt, den unges forældre. I den individuelt tilrettelagte planlægning af undervisningen tester vi elevernes standpunkt. Hertil har vi blandt andet tilknyttet skolepsykologisk rådgivning (PPR i Lejre) til faglig vejledning og sparring. Elever med yderligere behov for faglig vurdering bliver testet to gange årligt af en ekstern lærer. Vi kan føre eleverne op til eksamen i overensstemmelse med Folkeskolelovens krav. Eksamen sker i samarbejde med den lokale folkeskole i Kirke Hyllinge På Gjeddesgaard har vi et bredt netværk af lokale virksomheder, som kan tilbyde beskæftigelse for de unge på år, som har afsluttet undervisning eller beskæftigelse på institutionen. Erhvervsvejledning, praktik og arbejdstræning er en integreret del af skolens tilbud og i samarbejde med UU i Roskilde, varetager vi den unges videre uddannelse.

10 9. Pædagogik Det pædagogiske arbejde med de unge omfatter et fundament, der bygger på behovet for støtte og opmærksomhed. Vi ønsker, at den unge oplever sit liv hos os som hjemlig med en atmosfære af nærhed og varme. Relationen mellem medarbejder og den unge er derfor udgangspunktet for det pædagogiske arbejde. Igennem relationen har vi mulighed for at fremme den unges forståelse af, at alle handlinger har konsekvenser, det vil sige, at deres adfærd påvirker andre mennesker. Ved at gennemgå og evaluere den unges problematikker, vejleder vi den unge i situationer, hvor den unge ofte har stået alene. Arbejdet med den unge sker med udgangspunkt i den unges udviklingsplan. I samarbejde med forældrene formulerer vi derudover såkaldte forældremål, som tager afsæt i ønsker for den unges udvikling. Lærere og pædagoger arbejder ud fra generelle og individuelle strategier i forhold til målgruppen, som bygger på det personlige kendskab til den unge og overordnede fysiske og mentale rammer, som er nødvendige for at komme videre i livet med en sund identitet. Sammenhæng mellem pædagogik, konsekvens og handling I relationen med den unge har vi mulighed for at sætte ord på den unges handlinger på nært hold. Dialogen hjælper den unge til at skabe sig et mentalt overblik over konsekvenserne for de valg, den unge træffer. For at kunne forstå sig selv og omgivelsernes reaktion i den pågældende situation, er det et væsentligt redskab at kunne gennemskue sammenhængen mellem årsag og virkning. I vores pædagogiske praksis lægger vi derfor vægt på, at den unge skal forstå konsekvensen af sine handlinger, da vi oplever, at mange udsatte unge mangler denne erfaring. Vores hensigt er derfor at samle den unge op i tilfælde, hvor den unge tidligere ville få det dårligt og reagere uhensigtsmæssigt i forhold til sine omgivelser. Styrker netværket Vi ønsker, at den unge skal lære at tackle udfordringerne i forhold til sig selv og den ydre verden. Den pædagogiske indsats gælder derfor også rammerne udenfor opholdsstedet: Vi prioriterer et tæt samarbejde med den unges forældre og ønsker at sikre en harmoni mellem betingelserne i den unges liv på institutionen og det miljø, den unge kommer fra. Vi

11 arbejder derfor for at styrke og fastholde en relation til familie og venner. 10.Personale Personalet på Gjeddesgaard er fastansatte skolelærere, værkstedslærere og pædagoger. Ansættelse på Gjeddesgaard forudsætter en ren straffe- og børneattest. Personalenormering Personalenormeringen er 9-11 personer afhængig af antallet og belastningsgrad af unge. Vi afholder personalemøde hver anden uge, hvor vi blandt andet drøfter og beskriver indsatsområderne for hver enkelt ung. Derudfra igangsætter de pågældende kontaktlærerog pædagoger udarbejdelsen af de unges behandlingsplaner. En gang om måneden deltager vores tilknyttede psykolog til supervision af personalet. Den skriftlige døgnrapport indgår i institutionens evaluering og vores statusmøder med forældre og sagsbehandlere. Alle medarbejdere indgår i en arbejdsfordelingsplan omkring de praktiske forhold for institutionen. Alle medarbejdere skal følge de etiske og aftalte regler, der gælder for ansættelsen, herunder ryge- og alkoholpolitik, tavshedspligt, kommunikation til elever, magtanvendelse, samtaler om 3. personer og hensynet til institutionens omtale udadtil. Kurser og møder Vi afholder kurser med fagligt relevante temaer indenfor pædagogik, psykologi, kommunikation og it. Faggrupperne tilbydes derudover individuelle tilbud om supervision. 1-2 gange årligt afholder vi internatmøde for at drøfte de overordnede rammer for institutionens drift og udvikling, herunder virksomplaner. Personale- og udviklingssamtaler mellem ansatte og forstander afholder vi en gang om året. Ole W.Therkildsen Morten Pedersen Jette Winther René Andersen Jesper Carøe Forstander Stedfortræder Lærer Underviser i praktiske Pædagog Diplom i ledelse/ Sociolog fag Pædagog Murer

12 Indira Pletilic Morten Bager Samir Hetic Nikolaj Winther Claus Pietras Pædagog Pædagog Pædagogmedhjælper Pædagogmedhjælper Pædagogmedhjælper, Elektriker Susanne Gadtoft Administrativ medarbejder Maggie Gjedde Servicemedarbejder 11. Henvisning, før-kontrakt og visitation Den unge bliver henvist til opholdsstedet eller skole (eller begge tilbud) af den anbringende kommune. Efter en visitation drøfter vi den unges forhold i personalegruppen og vurderer den unges situation og behov i sammenhæng med stedets ressourcer og muligheder for samspil med de øvrige unge på stedet. I forhold til den rette placering er det væsentligt, at den unge kan indgå med de øvrige anbragte unge på opholdsstedet. Det er også vigtigt for anbringelsen, at ressourcerne i personalegruppen svarer til de behov, den unge har. I visitationsprocessen indhenter vi i særlige tilfælde supplerende udtalelser eller erklæringer. Derefter afholder vi et møde med den unge og den unges familie. Forældre bliver inddraget I arbejdet med de unge inddrager vi forældrene til den unge. Vores overordnede tilgang er, at vi tager beslutninger og løser dagligdagskonflikterne på Gjeddesgaard og opfordrer

13 samtidig forældrene til at skabe et godt og positivt samvær med deres unge, når de er på hjemmebesøg. Vi vejleder forældrene i deres tilgang til den unge og giver dem pædagogiske redskaber, så der både i hjem og ophold på Gjeddesgaard kan opstå et fælles pædagogisk udgangspunkt. Vores erfaring er, at et fælles grundlag kan være afgørende for at nå de opstillede mål fra kommunens handleplan. Viden og generelle oplysninger om den unge fra forældre og øvrige pårørende er et nødvendigt udgangspunkt for vores arbejde med den unge. Den unges kontaktpædagog har den primære kontakt til forældrene og sørger for at skabe rammerne for et konstruktivt samarbejde. Vi hjælper desuden den unge til at opretholde en aktiv kontakt til deres forældre og netværk. En nær kontakt og et fælles fundament i samarbejde med den unges forældre og sagsbehandlere er et ideal for vores arbejde, da vi oplever, at det har en afgørende betydning for den unges udvikling. De formelle dokumenter Inden den unge påbegynder et ophold hos os, skal der foreligge et opdateret baggrundsmateriale (udtalelser og test), en handleplan for den unges ophold samt en kontrakt mellem den anbringende kommune og Gjeddesgaard. Handleplanen skal angive formålet med anbringelsen, den forventede varighed og særlige forhold vedrørende pleje, behandling, uddannelse og lignende. Handleplanen skal desuden angive, hvilke former for støtte, der skal gives til familien i forbindelse med, at den unge opholder sig uden for hjemmet. Hvis anbringelsen er akut af hensyn til den unges udvikling og sundhed, skal der som minimum foreligge en beskrivelse af formålet med anbringelsen. Vi forbereder den unge på opholdet på Gjeddesgaard og afholder et møde, hvor vi orienterer om, hvordan det er at bo på Gjeddesgaard. Så vidt det er muligt, får den unge mulighed for at møde en eller flere af de andre unge på stedet. 11.a. Indslusning Indslusningsperioden sker i den unges tempo. Vi giver os tid til at opbygge det nødvendige tillidsforhold mellem den unge og forældrene. Så vidt det er muligt, inddrager vi i denne proces forældrenes perspektiv og deres ønsker for den unge. Når en ny ung starter et ophold på Gjeddesgaard er vi opmærksom på, at Skabe et hyggeligt og imødekommende Velkommen til ritual for den unge. For eksempel et fælles arrangement den første dag Besøge stedet, hvor den unge boede, inden han kom Rette særlig opmærksomhed mod den unge, der flytter ind At de andre unge på Gjeddesgaard er imødekommende, hjælper og stiller sig til rådighed for den nye beboer De øvrige børn/unge på stedet udviser hensyn Den unge får indblik i stedets daglige rutiner

14 11.b. Bearbejdning og stabilisering Arbejdet med den unges faglige og personlige udvikling sker med udgangspunkt i den unges kompetencer og potentialer. Vi arbejder helhedsorienterede og vores individuelle tilgang sker med afsæt i den unges faglige og praktiske erfaringer. Ved indflytning på Gjeddesgaard får den enkelte elev en kontaktperson. Kontaktpersonen er ansvarlig for en nær kontakt med den unge og iværksætter særlige tiltag i forhold til den unges trivsel og udvikling. Vi udarbejder en behandlingssplan inden for tre måneder. Herefter udvikler vi mål og metoder med henblik på at nå kommunens og forældrenes overordnede udviklingsmål for anbringelsen. Udviklingsmålene evaluerer vi på interne behandlingsmøder hvert halve år forud for den unges statusmøde, hvor forældre, sagsbehandler og personale fra Gjeddesgaard mødes. I samarbejde med den unge og den unges forældretager vi på mødet stilling til, hvad der skal ske med den unge inden for det næste halve år. Den unge har faste møder med sin kontaktpædagog hver 14. dag. Under denne samtale evaluerer den unge og kontaktpædagogen blandt andet den unges udviklingsmål. Ved at inddrage den unge ønsker vi, at den unge bliver i stand til at tage medansvar for sin egen udvikling og oplever mulighederne for at udvikle sig i et understøttende miljø. Handleplanen indeholder målsætninger, aktiviteter, og en beskrivelse af den forventede udvikling i forhold til personlighed og faglige kvalifikationer. Til udarbejdelse af elevplaner inddrager skolen PPR og en ekstern læsekonsulent. I vores pædagogiske praksis har vi også praktiserende psykologer tilknyttet, som vi bruger i forhold til særlige foranstaltninger til de unge. 11.c. Udslusning og efterværn Et halvt år før den unge fylder 18 år, er vi med til at afklare, hvad der skal ske, når den unge fylder 18 år. Den unge kan blive hjemgivet eller blive tilbudt et fortsat pædagogisk behandling på Gjeddesgaard. Ved fortsat ophold på Gjeddesgaard skal vi afgøre, under hvilke forhold opholdet skal forlænges. På Gjeddesgaard tilbyder vi støtte og vejledning i form af et pædagogisk tilbud, som vi kalder for Bopraktik. Ved henvendelse til Gjeddesgaard kan man få rekvireret materiale med en uddybende beskrivelse af Bopraktikken

15 Før en hjemgivelse udarbejder vi, i samarbejde med anbringende kommune, forældremyndighedsindehaveren og den unge, en plan for indsatsen i forbindelse med hjemgivelse. Vi udarbejder også en plan for den unges fremtid herunder evt. støtte og vejledning. Når en ung bliver udsluset fra os: Sker det gradvis Har den unge mulighed for at komme på besøg på Gjeddesgaard Kan den unge få råd og vejledning fra os I samarbejde med sagsbehandlere, forældre og andre udarbejder vi gerne en plan for efterværn. Overvejelserne for de fremtidige forhold sker i god tid, og vi tilbyder at organisere tilbuddet for den unge. 11.d. Samarbejde med forældre og sagsbehandlere Vi mener, at samarbejdet med den unges forældre og sagsbehandler er en vigtig del af den unges anbringelse. Arbejdet på Gjeddesgaard bygger på tillidsforholdet mellem forældre og de anbringende myndigheder. Vi ønsker at skabe en konstruktiv dialog omkring den unges forhold.

16

Servicebeskrivelse 2010

Servicebeskrivelse 2010 Servicebeskrivelse 2010 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Søvn... 4 Mental sundhed... 5 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 6 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985

SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985 SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985 STANDARDBESKRIVELSE SKOVLY er et socialpædagogisk opholdssted, oprettet i 1985 Der er plads til 6 børn i alderen 7-18 år SKOVLY er beliggende i Skanderborg

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Servicedeklaration for Broskolen April 2014

Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Brogade 2B, 4700 Næstved Tlf. 71 72 69 51 Skoleleder: René Vilsted Hjemmeside: www.broskolen-stu.dk E-mail: kontakt@broskolen-stu.dk Lovgrundlag 3 Vision og

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere