RENGØRING. rapport2001. Rengøring. et gode vi skal værne om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENGØRING. rapport2001. Rengøring. et gode vi skal værne om"

Transkript

1 rapport2001 RENGØRING Rengøring et gode vi skal værne om Odense Congress Center Tirsdag den 6. marts 2001

2 Rengøring et gode vi skal værne om er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Rapporten henvender sig til deltagerne på konferencen af samme navn, afholdt den 6. marts 2001 i Odense. Rapporten vil også kunne inspirere andre, der dagligt har berøring med rengøringsområdet. Politisk ansvarlig Ann. Marie Liepke Tekst Journalist Lucas Vagn Engell City Pressekontor Redaktion Peter Lindholm og Rie Schmidt Foto Søren Skarby Forsideillustration Anne-Gitte Greve Layout jw-grafik Tryk FOAs trykkeri Oplag 1500 maj 2001 Indholdsfortegnelse Fra problemer til dialog og løsninger Rengøring er ikke bæredygtigt arbejde Et nusset miljø smitter af på moralen Bedre rengøring og bedre arbejde for færre penge Fra rengøring til service og nye opgaver Samarbejde med organisationerne er vigtig Politikerne må vedkende sig deres ansvar Kvalitet koster Enige om målet, men ikke om mulighederne

3 Fra problemer til dialog og løsninger Rengøring har været til debat i nogen tid nu. Jeg er glad for, at dette ofte upåagtede område er kommet frem i lyset. Men den offentlige debat har en slagside: den fokuserer for meget på problemer og for lidt på løsninger. Det vil Forbundet af Offentligt Ansatte gerne rette op på. Når talen falder på rengøring, kan vi ikke helt undgå at tale om problemer. Det kunne vi heller ikke på FOAs rengøringskonference i marts, hvor 300 repræsentanter fra kommuner, amter, private firmaer og lokalafdelinger var samlet. Men i FOA vil vi gerne lægge vægten på det fremadrettede, så et område under pres bliver et område, der værdsættes med fornuftige priser, god kvalitet og attraktive job, som man kan leve med hele arbejdslivet igennem. FOA har kritiseret udlicitering. Vi mener ikke, at udlicitering er et brugbart redskab til udviklingen af den offentlige sektor. Men vi ønsker at se lidt bredere på tingene. Og de, der kun ser på priserne, bør også se lidt bredere på tingene. Vi vil ikke udpege skurke, men blot pege på, at priserne for rengøring er for lave. Der er for mange eksempler på, at kvaliteten ikke er i orden og at arbejdsmiljøet lider skade uanset om rengøringen bliver udført i offentlig eller privat regi. På den baggrund er det glædeligt at landets største rengøringsfirma for kort tid siden har gjorde op med sin hidtidige strategi. I ISS mener man, at der for længe har været alt for megen fokus på lave priser. I fremtiden vil firmaet arbejde for at sikre, at der er sammenhæng mellem pris, god kvalitet og medarbejdernes arbejdsvilkår, når de byder på udliciteringsopgaver. Rengøring ikke er noget, man bare gør. Rengøring er et fag med faglighed og gerne med en faglig stolthed. Den er svær at føle, hvis man aldrig bliver værdsat eller påskønnet, hvis man ikke har indflydelse på sit eget arbejde, hvis man altid bare skal løbe hurtigere. Derfor må alternativer til den stadige konkurrence på pris og tempoopskruningen undersøges og afprøves. Der findes eksempler på at rengøring kan være en integreret del og funktion af en virksomheds drift. Det er de eksempler, vi kan lære af. Ligesom vi kan drage nytte af arbejdsmiljøforskningen, der bedrives på området. Men i sidste ende må der også sættes handling bag ordene. Det må ske i et samarbejde, der involverer alle parter. I fællesskab kan vi kommuner, amter, brancheorganisationer og fagforbund bryde den onde cirkel og skabe en god udvikling for rengøringsområdet. Dialogen fortsætter. FOA vil gøre sit til at følge op på den dialog, der blev taget hul på med konferencen i Odense. Ann. Marie Liepke formand for FOAs Køkken- og rengøringssektor Ann. Marie Liepke formand for FOAs Køkken- og rengøringssektor 3

4 Rengøring er ikke bæredygtigt arbejde Rengøring er ikke et bæredygtigt erhverv, når man ikke kan klare det et helt liv igennem. Derfor skal arbejdet tilrettelægges anderledes. Vi kan vælge, om vi vil betale mere for rengøring i dag eller mere til førtidspension i fremtiden Lone Dybkjær, formand for Arbejdsmiljøinstituttet Rengøringsarbejde skal tilrettelægges, så det er bæredygtigt. Vi kan ikke være andet bekendt, når vi har dokumentation for nedslidningen. Enten må vi betale mere for rengøring i dag eller mere til førtidspension i fremtiden. Så kontant ridser formanden for Arbejdsmiljøinstituttet, Lone Dybkjær, rengøringsarbejdets vilkår op. Instituttet har undersøgt arbejdsvilkårene, og Lone Dybkjær beklager, at der er sket meget lidt med teknologien og arbejdsmiljøet, selv om mennesker eller fem procent af arbejdsstyrken gør rent. Det er, fordi langt de fleste er kvinder, mener hun. Lone Dybkjær har tre hovedbudskaber om rengøringsarbejdet. Det første er, at rengøringskvinder slides ned både fysisk og psykisk. At gøre rent en hel dag svarer til at slå græs med en gammeldags græsslåmaskine en hel dag eller til at save brænde en hel dag. Rengøringskvinder har tre gange så meget ensidigt gentaget arbejde som en gennemsnitsarbejder. Mange får hudsygdomme og problemer med hjertet, ryggen og bevægeapparatet i det hele taget.»som arbejdet er tilrettelagt i dag, er det svært at klare, når man er mere end 45 år. De kølige kendsgerninger er, at dødeligheden er større hos rengøringskvinder end hos gennemsnittet af kvindelige lønmodtagere,«sagde Lone Dybkjær. Også det psykiske arbejdsmiljø er i bund. Når man ikke har ret meget indflydelse på sit eget arbejde, går det ud over helbredet. Man bliver ofte syg og må forlade arbejdsmarkedet tidligt. Dobbelt så mange rengøringskvinder som gennemsnittet for kvindelige lønmodtagere har ringe selvvurderet helbred. Kombinationen af et hårdt fysisk arbejde og ringe psykisk tilfredsstillelse, fordi man ikke får lov til at tilrettelægge noget selv, gør, at mange forlader arbejdsmarkedet meget tidligt og reelt bliver førtidspensioneret.»rengøring, som det udføres i dag, er derfor ikke et bæredygtigt erhverv. Det kan det ikke være, når man ikke kan klare det et helt liv igennem,«konstaterede Arbejdsmiljøinstituttets formand. Lone Dybkjærs andet budskab var derfor, at rengøringsarbejde skal forbedres, men at teknik alene ikke løser problemerne.»hvis flere mænd gjorde rent, ville der ske noget teknologisk. Rengøring er ikke med i bevidstheden, når vi bygger og indretter os. Rengøring er ikke forrest i arkitekternes hoveder, og det er ikke rengøringsvenlighed, der tænkes på, når vi vælger gulve og materialer. Adgangsveje, trapper, gange, toiletter og baderum er ikke indrettet til, at man kan slæbe rengøringsvog- 4

5 ne rundt eller vende dem eller arbejde bekvemt. Dét er for dårligt, når Danmark har verdens største rengøringsfirma med filialer i mange lande. Vi er gode til at lave rengøringsmidler og rengøringsudstyr, vore støvsugere sælges over hele kloden, og vi har verdensberømte arkitekter. Men rengøringsarbejdet er stadig smadder besværligt, og der er ingen teknikudvikling,«sagde Lone Dybkjær. Hun mener, at robotter skal gøre rent for os. Foreløbig er de kun udviklet til at klare faste arbejdspladser, men Lone Dybkjær tror, vi får robotter, der kan tage det værste rengøringsarbejde. Indtil da, må vi finde andre løsninger. Det fører til hendes tredje hovedbudskab: Vi skal lave praktiske forsøg med variation i arbejdet. Det er den eneste vej frem i øjeblikket, men der er ikke lavet mange forsøg med at skrue job sammen på nye måder. Da deltidsarbejde ikke er løsningen, skal arbejdet enten gøres mindre fysisk belastende, så man kan klare det en hel dag, eller også skal det kombineres med noget andet, for eksempel reception, kopiering, arkivering, madlavning eller vedligeholdelse. Vi skal også ændre vore forestillinger om, hvornår man kan gøre rent. Hvis man skal have større variation i arbejdet, kan man ikke kun gøre rent om natten. Erfaringer viser, at man godt kan indrette sig med mere synlig rengøring det vil sige i dagtimerne. Før man går i gang med jobudvidelse, er det vigtigt at tage dem, der skal udføre arbejdet, med på råd, understregede Lone Dybkjær.»Jeg har aldrig troet på de mænd, der kan sidde bag skriveborde og tilrettelægge alt for andre uden nogensinde selv at have prøvet det. Det er da også gået galt på dette område.«lone Dybkjær havde også et par ord med om udlicitering:»der er ingen tvivl om, at de udliciteringer, vi har set på rengøringsområdet, er fysisk og psykisk nedslidende. Men det havde været lige så slemt uden udlicitering. Derfor må vi sætte nye normer og standarder for udlicitering. Man skal ikke udlicitere rengøring alene som ensidig gentaget arbejde, det skal kombineres med andre ting. Det bliver den store opgave,«sluttede formanden for Arbejdsmiljøinstituttet. Et nusset miljø smitter af på moralen Det koster menneskeliv, når sygehusene ikke gøres ordentlig rent. Men det er for nemt at spare på rengøringen, og ledelserne lægger ansvaret fra sig Når avisernes forsider fortæller om patienter, der dør på grund af dårlig hygiejne på sygehusene, så bliver der straks gjort noget. Ved det direkte problem, hvad enten det er ismaskinen eller operationsstuen. Men den umiddelbart uskyldige nedskæring, der betyder, at kontorerne gøres rent én gang om ugen i stedet for to, kan også blive alvorlig. For det giver et 5

6 Niels Højby, overlæge, professor, dr.med., Rigshospitalet nusset indtryk, og det smitter af på personalet, som kommer til at slække på den generelle hygiejne. Det siger professor Niels Høiby, der er overlæge på Rigshospitalet i København. Han dukkede op på tv-skærmen, da TV-Avisen i august sidste år viste billeder fra de mildt sagt ulækre ismaskiner på Rigshospitalet. Hospitalshygiejne er en af hans kæpheste, og han har i årevis kæmpet for bedre hygiejne på Rigshospitalet. Men det er som regel håbløst indtil pressen banker på.»vi kan kæmpe med tal og dokumentation i årevis. Men der sker først noget, når pressen tager det op. Det er trist, at det skal være sådan. Efter historien med ismaskinerne blev den infektionshygiejniske enhed styrket, og i vores eget blad stod der en masse om ismaskiner og hygiejne i øvrigt. Hygiejnen er ledelsens ansvar på lige fod med styring af økonomi og aktivitet,«siger Niels Høiby. Det har ellers været tradition, at ledelsen har fralagt sig ansvar. Når der har været en sag om hygiejne og rengøring, har det typiske svar været nye retningslinier og forskrifter. Så er ansvaret lagt hos dem, der skal følge forskrifterne. Men hvad hjælper det, hvis de ikke bliver fulgt? Fagbladet Sygeplejersken har beskrevet, hvordan medarbejderne hverken har tid eller overskud til at følge selv de mest basale krav om hygiejne.»der er ingen skurk i det her, men der er nogle mekanismer,«siger Niels Høiby. En af dem er, at det er nemt at spare på hygiejnen, for den råber ikke op af sig selv. Når der spares på operationer, kommer der ventelister. Når man lukker en afdeling, kommer der patienter på gangene. Det råber op af sig selv. Hygiejnen råber først op, når det går rigtig galt som med ismaskinerne.»man spørger typisk: Hvor lidt kan vi nøjes med? Og man kan høre fagfolk sige, at nullermænd ikke smitter. Men de giver et nusset indtryk. Det FAKTA Hvert år får omkring patienter en infektion på sygehuset. Det svarer til 8-10 procent af alle indlagte. Hver femte omkring patienter skal ligge længere på sygehus. To procent et par tusinde patienter om året bliver varigt invalide pga. infektionen. Nogle dør af infektionen. Infektionerne er blærebetændelser, lungebetændelser, sårinfektioner efter operationer, liggesårsinfektioner, blodforgiftninger, diarre, knogleinfektioner, bughuleinfektioner mv. Ikke alt skyldes manglende rengøring, men det bidrager. God hygiejne er derfor afgørende, både når det drejer sig om patienter, personale, instrumenter, rum, luft og medicin. 6

7 smitter af på medarbejdere, som ikke tager hygiejnen alvorligt og ikke overholder retningslinierne. Der skal være skinnende rent på et sygehus. Så forstår folk, at det er vigtigt. Hvis der kun er rent på operationsstuerne, men ikke andre steder, så smitter det af. Det er psykologi. Og det samme gælder formentlig på børneinstitutioner og andre steder.«på Rigshospitalet blev rengøring af kontorerne reduceret fra to til en gang om ugen. På almindelige sengeafsnit skulle der ikke gøres rent om søndagen, hvor de besøgende kommer. Igen: et nusset indtryk. Det giver dårlig moral hos personalet. Det samme gør gangstativer med blodrester på, nullermænd under sengene, sengetøj der ikke bliver skiftet, fedtede vinduer. Så der er nok at gøre for rengøringspersonalet. Men udsigterne for dem er ikke lyse, for ifølge regeringen skal produktiviteten på sygehusene øges med to procent om året. Med renters rente bliver det til 22 procent efter ti år og 100 procent efter 35 år. Med andre ord skal den enkelte arbejde hurtigere hvert år og dobbelt så hurtigt om 35 år, hvis der ikke samtidig sker teknologiske investeringer af betydning.»så det passer desværre ikke, at man har en konstant arbejdsindsats gennem sit arbejdsliv. Hvis den skal stige med to procent om året, så øges arbejdsbyrden hele tiden. Det er derfor, vi får nedslidning,«mener Niels Høiby. Bedre rengøring og bedre arbejde for færre penge Da rengøringen på Rødovre Kommunes institutioner blev centraliseret fik de mere tilfredse medarbejdere og brugere, og de fik bedre kvalitet for færre penge Rødovre Kommune har centraliseret rengøringen. Rødovre Kommune Rengøring, RKR, er en slags kommunalt rengøringsselskab med 220 medarbejdere, der gør rent i alle kommunens skoler, børnehaver, plejehjem og øvrige institutioner. Tidligere var det den enkelte institutions ansvar. Det betød, at rengøring blev en periferiydelse, og det gik ud over kvaliteten. Rengøringsbudgetter blev ofte brugt til den almindelige drift og inventar, og der var ikke den nødvendige specialviden og faglighed til at indføre nye metoder eller økologisk rengøring. Man kan ikke forvente, at en pædagogisk leder kan instruere og uddanne i ergonomi, kemi og rengøringsmetoder. Den faglige stolthed hos rengøringspersonalet forsvandt også, når de var lavest i hierarkiet. Desuden var institutionerne i leverandørernes vold. Rødovre var blandt de kommuner, der brugte flest penge på rengøring. Men kvaliteten var ikke bedre. I den nye struktur er kvalitet et centralt 7

8 Ninna Hvid, leder af Rødovre Kommune Rengøring mål. Et af midlerne er uddannelse. De fremmedsprogede lærer dansk sprog, dansk kultur og edb på VUC. Desuden er der grundkurser på AMU for nye medarbejdere, opfriskningskurser for de lidt erfarne og efteruddannelse for de erfarne. På arbejdspladserne undervises der i kemi, ergonomi og metode.»den megen fokus på uddannelse og faglighed har gjort medarbejderne meget positive over for den nye organisation. Med faglighed følger selvtillid og større tilfredshed i jobbet,«siger Ninna Hvid, der er leder af RKR. Kemi, metoder og redskaber blev også gransket. Det giver indflydelse på arbejdet, når medarbejderne er med til at finde, afprøve og vælge de ting, der er bedst for dem. Medarbejderne var også med til at lave de nye planer i samarbejde med et konsulentfirma, og der blev brugt meget tid på, at den enkelte medarbejder fik noget at sige. Med den centrale styring er flere små rengøringsjob slået sammen til fuldtidsstillinger, og man har beholdt de kombinationsstillinger, der var under den decentrale struktur. For eksempel arbejder nogle rengøringsassistenter også som pædagogmedhjælpere eller med serviceopgaver som at lave mad til børnene, kaffe på skolerne eller oprydning. Kommunen har sparet 21 procent i gennemsnit, men alligevel haft kvalitetsfremgang. Nogle af pengene er hentet på bedre maskiner og ved at have færre leverandører af kemi, plast og papir. Men der er især sparet på løn også i ledelsen. Kvalitetssikring er svært for mange medarbejdere, der føler, at de pludselig skal kontrolleres. Så det blev der brugt meget tid på.»det er vigtigt at definere målene klart, så medarbejderne kan leve op til deres ansvar. Medansvar giver større tilfredshed i jobbet, og medindflydelse er med til at sikre kvaliteten. Vi kan se, at sygefraværet er faldet fra 12,5 til under fem procent, og mange medarbejdere bliver nu længere hos os,«siger Ninna Hvid. I en replik til Lone Dybkjær, fortalte Ninna Hvid, at 40 procent af medarbejderne er over 50 år og enkelte helt op til 70 år. Så det kan godt lade sig gøre at tilrettelægge arbejde, så også ældre medarbejdere kan følge med. NINA HVIDS»VISDOMSORD«Når vi trives, er vi fleksible. Når vi trives, kigger vi ind til hinanden. Når vi trives, tør vi være åbne. Når vi trives, tør vi være faglige på et højt niveau. Når vi trives, tør vi være synlige. Og når vi rigtig trives, kan vi flytte bjerge. 8

9 Fra rengøring til service og nye opgave Det er ikke farven på kitlen, der afgør, hvem der giver patienten basal omsorg. Dermed lapper arbejdsopgaverne over fagkløfterne mellem service- og plejepersonale, og det vil de gøre endnu mere fremover På Centralsygehuset i Grenå er der ingen rengøringsassistenter. Sammen med portører og delvis sygehjælpere er de blevet til serviceassistenter, og de har fået udvidet deres jobfunktioner og kompetencer. Patienterne oplever nu, at den, der gør rent på stuen, også kommer med mad, hjælper på toilettet og byder nye patienter velkommen og viser dem til rette. For alle kan hente et glas vand til patienten, og alle kan svare på en klokke, når der travlt. Det er ikke emblemet eller farven på kitlen, der afgør, hvilken hjælp man får, men hvem der er nærmest. Det betyder, at en del arbejdsopgaver lapper over fagkløfterne mellem serviceassistenter, social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere og sygeplejersker. Og det vil det gøre endnu mere fremover. Arbejdets indhold ændrer sig nemlig, så i Grenå fokuserer man på, hvad hovedkompetencen skal være. Det er jobudvikling. Baggrunden er, at patienterne er blevet mere krævende, og at indlæggelserne bliver stadig kortere. Selv om patienten ikke har andet at lave end at skulle ned til røntgen og tilbage igen og vente på at medicin virker, så opleves ventetid som noget negativt så den skal være kortere, og der skal være kontinuitet.»det giver ingen mening at diskutere, hvad der er kerneydelse, og hvad der ikke er, for sygehuset lukker, når der ikke er rent. Men det giver mening at tale om, hvem der er bedst til de forskellige opgaver. Serviceassistenterne er de bedste til gøre rent. Sygeplejerskerne er bedst til pleje og omsorg. Men der er gråzoner, hvor patienten er ligeglad med, hvad man er, bare man hjælper. Der skal ses nuanceret på opgaverne, og det er man bedst til derude, hvor de løses,«siger Lisbeth Damgaard Pedersen, der som udviklingskonsulent har været med til at omorganisere arbejdsopgaverne. Serviceassistenterne arbejder i teams på 5-10 medarbejdere. De er tilknyttet en afdeling og har især ansvar for rengøring, intern transport og flytning, men er i øvrigt integreret i afdelingens arbejde også med basal pleje og omsorg. De nye arbejdsopgaver betyder mindre nedslidning, mindre ensidigt gentaget arbejde, mere medindflydelse og mere variation i arbejdet. De tidligere rengøringsassistenter skal nu selv planlægge deres dag. Når de møder, ved de ikke, hvor de skal gøre rent den dag, og hvad de i øvrigt skal. Men de ved, hvad deres funktions- og ansvarsområde er. De forskellige arbejdsopgaver er blevet mere synlige, og servicegruppen har fået et tættere forhold til læger og plejepersonale. Det har givet øget Lisbeth Damgaard Pedersen, Grenå Centralsygehus, udviklingskonsulent 9

10 respekt om rengøringsarbejdet. Før var rengøring ikke noget, man talte om, det fungerede bare. Nu kender man de serviceassistenter, der gør rent. Det gør en stor forskel og giver større faglig selvbevidsthed.»det er et voldsomt kulturskifte at gå fra at løse faste opgaver til at løse problemer og selv finde ud af hvordan. Men det er en stor tilfredsstillelse, og det giver et aktivt personale. I stedet for blot at kunne vride en karklud skal man kunne kommunikere, samarbejde og løse problemer. Dialog er helt central, når man arbejder i team, ellers kan man ikke løse opgaverne. Vi har vendt fokus fra kvalifikationer, rengøringsvogne, midler og arbejdsmetoder til at sige: hvordan løser du et problem. Det giver den enkelte medarbejder ansvarlighed,«siger Lisbeth Damgaard Pedersen. Men det hele lykkes kun, hvis sygehuset har en klar vision, hvis fagforeningerne og uddannelsesinstitutionerne er med på den og tænker kreativt og visionært, og hvis politikerne har visioner. Ellers bliver det vanskeligt at have et system, der ser på fleksibilitet og kompetence frem for struktur og stringens. Samarbejde med organisationerne er vigtig Konkurrence på dårligt arbejdsmiljø er uacceptabelt. Vi skal drøfte, hvad der kan forbedre udliciteringspolitikken og personalets arbejdsvilkår, for udlicitering forsvinder ikke, bare fordi man ikke taler om det Borgmester Ole Andersen, Gladsaxe Kommune, formand for KLs løn- og personaleudvalg Formanden for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg, borgmester Ole Andersen fra Gladsaxe, havde en opfordring med til sine egne:»vi skal turde tænke mindre traditionelt i kommunerne, hvis vi skal have ordentlige forhold for rengøringen.«synlig rengøring er et af nøglebegreberne, mente han. Rengøring kan nemlig foregå om dagen i institutionernes åbningstid, og det sker også mange steder.»vi ved, at natarbejde ikke er sundt, og at personalet bliver mere tilfredse af at komme ud af isolationen. Det er vejen frem,«sagde Ole Andersen. Han sagde, at de traditionelle faggrænser måske ikke altid er hensigtsmæssige og henviste til KL s kombinationsaftale med FOA, KAD, SiD og PMF i daginstitutioner og skolefritidsordninger. Den gør det muligt at kombinere rengøringsarbejde, udendørsarbejde og pædagogmedhjælperarbejde.»arbejdet kan tilrettelægges mere fleksibelt, og det er en fordel for både personale, institution og kommune. Aftalen kan bruges endnu mere, men det kræver større brud med vores traditionelle syn på faggrænser,«sagde Ole Andersen. 10

11 Kommunale rengøringsselskaber er en af vejene til mindre ensformigt arbejde. Det har Ole Andersen gode erfaringer med fra Gladsaxe. Af økonomiske grunde var kommunen ved at udlicitere rengøringen, da FOA foreslog at være med til at finde nye veje. Kommunen sagde ja, og Gladsaxe sparede 12,5 procent ved at rationalisere og indføre moderne rengøringsmetoder overalt og ved at centralisere rengøringen. Al snak om udlicitering stoppede, og nu tager det kommunale rengøringsselskab sig af al rengøring på skoler, daginstitutioner, rådhuset kun plejehjemmene er ikke med. En anden metode er udlicitering. KL har ikke en ideologisk holdning til det, det er et instrument, som kommunerne kan benytte sig af, hvis der er fordele i det. Det kan der være nogle steder, mens man andre steder vil løse tingene på en anden måde. Men når der skal udliciteres, anbefaler KL et åbent udbud, for så skal kommunerne klarlægge deres krav til for eksempel arbejdsmiljø, sociale klausuler og medarbejderindflydelse.»der skal tages hensyn til personalet, og det kan indgå i betingelserne. Konkurrence på dårligt arbejdsmiljø er uacceptabelt. Mange kommuner vælger at udlicitere, derfor er det vigtigt i fællesskab at drøfte, hvad der kan forbedre udliciteringspolitikken og personalets arbejdsvilkår. Det nytter ikke som strudsen bare at stikke hovedet i jorden og tro, at udlicitering forsvinder, hvis man ikke taler om det,«sagde Ole Andersen og sluttede med en opfordring til de faglige organisationer:»mange kommuner overvejer at gå nye veje på rengøringsområdet med alt fra ændret arbejdstilrettelæggelse, organisering og oprettelse af kommunale rengøringsselskaber til udlicitering af hele eller dele af området. Derfor er det godt med et konstruktivt samspil mellem kommunerne og organisationerne. Vi lægger stor vægt på samarbejdet, og det er det samarbejde, der kan være med til at sikre rengøringsområdet en god fremtid.«politikerne må vedkende sig deres ansvar Udlicitering, som den foregår i dag, har Fanden skabt. Politikerne skal ændre rammerne, hvis den offentlig sektor skal effektiviseres. Og man kan kun skabe skånejob og et rummeligt arbejdsmarked, hvis det offentlige og private samarbejder Svend Ipsen er godt træt af den drejning, debatten om udlicitering har taget. Han har de sidste 25 år været formand for Servicebranchens Arbejdsgiverforening, og har i 33 år været ansat i ISS. Han har derfor fulgt debatten på nærmeste hold.»tidligere handlede det blot om offentlige institutioner, der skiftede leverandør. Hverken medarbejdere eller organisationer protesterede. I dag ser vi store overskrifter om sindssyge besparelser på milliarder kroner 11

12 Svend Ipsen, formand for Servicebranchens Arbejdsgiverforening og synspunkter som udbudstvang eller udliciteringsforbud. Det er træls, at debatten i den grad er blevet politisk og især bliver ført til torvs af politikere, som ikke har meget forstand på rengøring. De burde nøjes med at skabe rammer og lade fagfolk, kunder, organisationer og virksomheder skabe indhold,«siger Svend Ipsen. En række spørgsmål trænger til politisk afklaring, mener han. For eksempel er kontrakter på to-tre år for korte. Virksomhederne kan ikke afskrive de store investeringer i forbindelse med tilbudsgivning og opstart, og det er umuligt at knytte medarbejderne til virksomheden, når de bliver sagt op kort tid efter og måske skal skifte arbejdsgiver igen efter et par år. Rengøringsfirmaerne fristes derfor ikke til større investeringer i medarbejderuddannelse og udvikling af arbejdspladsen. Det fører til stor udskiftning af medarbejdere, for arbejdskraften søger hen, hvor der er større tryghed i ansættelsen. Man risikerer dermed at skabe et proletariat af rengøringsmedarbejdere med konstant utrygge betingelser. De korte kontrakter betyder altså dårlige produkter for kunden, dårlig forretning for leverandøren og dårlige arbejdsvilkår for medarbejderne. Kontrakterne bør i stedet løbe op til otte år, mener Svend Ipsen. Han mener også, at man ved førstegangsudbud bør overveje at udbyde opgaverne i mindre dele. I stedet for at gå efter total omlægning og gevinst fra dag ét, bør det ske gradvist, og ved at opsplitte i mindre enheder kan mindre, lokale selskaber også byde på opgaverne. Så kan institutionerne også udvikle samarbejdet med den private virksomhed i stedet for at blive bragt i en alt eller intet-situation. Endelig bør der være en indkøringsperiode på 6-12 måneder, når man går fra offentlig til privat rengøring. Så kan man aftrappe og omlægge og gøre ændringen så forsvarlig som muligt for både bruger og rengøringsassistent. Kommune og rengøringsselskab kunne måske også lave et fælles selskab, der har ansvar for omlægning og drift. Hvis de efter nogle år stadig ønsker at samarbejde, kunne kommunen så sælge sin andel til den private virksomhed.»offentlige licitationer, som de foregår i dag, er noget, Fanden har skabt. Hvis politikerne ikke ændrer rammerne, vil det være til skade for hele den offentlig sektor, der ikke kan nå målene om tilpasning og effektivisering. Man kan heller ikke skabe skånejob og et rummeligt arbejdsmarked, uden at det offentlige og private samarbejder. Vi kradser i et samfundsproblem, hvor politikerne må vedkende sig deres ansvar. De må skabe fornuftige rammer, som gør det muligt at drive virksomhed seriøst og professionelt. De skal holde sig for gode til at lægge et helt erhverv for had og gøre det til genstand for en hed politisk diskussion for eller imod udlicitering baseret på holdninger og ikke på saglighed,«siger Svend Ipsen. 12

13 Kvalitet koster Som rengøring foregår i dag taber både medarbejdere, brugere, rengøringsselskaber og det offentlige»en rengøringsassistent havde i årevis gjort rent på en skole. Da rengøringen blev udliciteret, stoppede hun efter et par måneder. Hun kunne ikke klare, at hun pludselig skulle nå dobbelt så meget. Hun kunne så heller ikke præstere et stykke arbejde, hun syntes, hun kunne være bekendt. Hver dag hører vi om medlemmer i lignende situationer fra hospitaler, institutioner, rådhuse. Men det kunne også være foregået under en intern omstilling i en kommune.«det sagde forbundssekretær Inger Bolwinkel fra FOA. Hun henviste til en undersøgelse fra Det Kommunale Kartel, som viser, at medarbejderne var meget utrygge og psykisk belastet ved selve situationen uanset om der var tale om udlicitering eller intern omstilling.»vi må kunne gøre det bedre. Vi skal have gang i en dialog for at komme videre,«sagde hun. Som det foregår i dag, taber alle. Medarbejderne er trængt på løn, arbejdsmiljø og sikkerhed. Brugerne er utilfredse med kvaliteten og føler, de bliver syge af for dårligt indeklima. De private selskaber konkurrerer så hårdt, at de kun kan tjene på rengøringsopgaverne ved at slække på kvalitet og arbejdsvilkår. Kommuner og amter, som er tvunget til at tænke i kroner og øre, får gevinster på kort sigt, men taber på lang sigt i form af dårligere og nedslidte lokaler. Inger Bolwinkel ser ingen vindere, men tror, at man ved en åben og konstruktiv dialog mellem alle parter kan finde en vej, som er acceptabel for alle. Hun havde selv tre bud på, hvad branchen bør bekymre sig særligt om. For det første er det vigtigt at give rengøringen den status, den fortjener. Det kan ske ved at synliggøre rengøringen og erkende, at den er en vigtig del af en virksomheds drift, og at den skal bygge på faglighed og gode kvalifikationer hos medarbejderne. For det andet skal der gøres en væsentlig indsats mod den massive nedslidning. Vi må og skal Inger Bolwinkel, forbundssekretær, FOA skabe job, der ikke driver rovdrift på medarbejderne. Jobudvidelse er en af løsningerne. For det tredje skal vi acceptere, at kvalitet koster. Alle ønsker høj kvalitet, så ingen bliver syge på grund af dårlig rengøring, og alle vil gerne være i rare lokaler.»rengøring er væsentlig, men ikke altid synlig og sjældent værdsat. Men hvad ville der ske, hvis der ikke blev gjrot rent på operationsstuen, i klasseværelset, på plejehjemmet?«sluttede Inger Bolwinkel. 13

14 Enige om målet, men ikke om mulighederne Når alle er enige om, hvad der skal til for at løse problemerne, skal vi så ikke bare gøre det, spørger FOA. Men de private arbejdsgivere savner politisk accept, og kommunerne skal spare Inger Bolwinkel fra FOA og Svend Ipsen fra Servicebranchens Arbejdsgiverforening var henholdsvis det optimistiske og pessimistiske yderpunkt, da FOA-konferencen sluttede med en paneldebat. Inger Bolwinkel konkluderede optimistisk, at alle er enige om, hvilke problemer der er, om hvad der skal til, og om at rengøring er en kerneydelse.»skulle vi så ikke bare ordne det?«spurgte hun. Svend Ipsens svar havde ikke samme optimistiske tone:»når vi kommer ud af dette lokale, er vi tilbage, hvor vi kom fra. Herinde er vi en særlig gruppe, men før vi får politisk accept, dur det ikke.«største indvandrerområde FOA ønsker fortsat dialog med fokus på kvalitet, respekt og faglighed. Inger Bolwinkel pegede især på jobudvidelse og læring på jobbet.»vi har brug for at gøre jobbet attraktivt, hvis det ikke bare skal være noget, man vælger, hvis man ikke kan få andet. Ellers risikerer vi, at det bliver job kun for 1. og 2. generations indvandrere,«sagde hun. Borgmester Ole Andersen fra Kommunernes Landsforening er enig i den sidste betragtning.»rengøringsassistent er i dag noget, alle kan blive. Derfor er privat og offentlig rengøring nok det største indvandrerområde overhovedet. Vi må give dem bedre status, men det er svært. Kommunerne skal spare, og når vi er trængt, er det let at skære i rengøringen, for de er ikke synlige. Det er ofte udlændinge, der ikke taler dansk, og mange af dem er ikke organiseret. Også i mit eget byråd hører jeg bemærkninger som: Det er pjat at tale om uddannelse til rengøringspersonale, det er bare politisk korrekthed. Så det er en lavstatusgruppe.«svend Ipsen mener, at overenskomsternes arbejdstakter, som stammer fra gamle arbejdstidsstudier, har overlevet sig selv især i forhold til jobudvidelse.»alle er enige om, at synlig rengøring og udvidelse af jobbet er vejen frem. Men det er man ikke opmærksom på i udliciteringsmaterialerne. De er uhyre tekniske med meget detaljerede beskrivelser. Det er min anke mod udlicitering,«siger han. Problem med to overenskomster I øvrigt mener Svend Ipsen, at det er et problem, at der er to overenskomster på området, og at der er tre organisationer på banen: FOA, Kvindeligt 14

15 Arbejderforbund og Dansk Funktionær Forbund.»Vi ønsker ikke at konkurrere på arbejdsvilkår. Vi vil have én aftale herhjemme. I dag er der et skel mellem offentlig og privat, og det svækker os. Vore to adskilte brancher bør finde sammen til gavn for alle.«den greb Ole Andersen og høstede dagens største bifald:»det kan nemt lade sig gøre. Så vidt jeg ved, er den kommunale overenskomst den bedste, så den kan du bare tilslutte dig.«i stedet for at diskutere offentlig eller privat rengøring bør man fokusere på jobindholdet, mener Lisbeth Damgaard Pedersen fra Grenå Centralsygehus.»Private firmaer er ikke det store spøgelse her. Det handler om de mennesker, der udvikler rammer for jobbene. Vores fokus er faglighed og udvikling, vi arbejder mere med arbejdsudvikling end med det rengøringstekniske. Udlicitering eller ej er ikke interessant, det handler om arbejdstilfredshed og om faglig stolthed. Men man skal overveje, hvad der skal måles og vejes, før man gør det, for det bestemmer måden at se arbejdsindholdet på. Det er ikke alt, der kan måles og vejes,«sagde hun og fortalte, at sygefraværet blandt serviceassistenterne på sygehuset er faldet fra syv til 3,8 procent. Ninna Hvid fra Rødovre Kommune Rengøring supplerede med, at samarbejde mellem kommunale forvaltninger er nødvendig, men lige så svært som samarbejde mellem offentlig og privat. 15

16 16 Forfald og forældede metoder Fra salen fortalte Susanne Wiuff fra Arbejdstilsynet, at der bliver mere og mere at se på inden for rengøringsområdet. Mange steder er metoderne forældede. Det er ikke ualmindeligt, at der bare er en spand og en klud. Der er også mange tilfælde af almindelig nedslidning og manglende vedligeholdelse af bygninger.»fine metoder og gode vogne nytter ikke meget, når der er huller i gulvet og almindeligt forfald. Det er meget markant i daginstitutioner, plejehjem, hospitaler, ja, hele vejen rundt, men skolerne er formentlig værst. Derfor hjælper det ikke kun at se på arbejdstempo, man må også se på metoder, organisering og kompetence. Det er ikke kun ansatte, men også ledelser, der trænger til et løft. Desuden er der en tendens til, at rengøringsfunktionen ofte glemmes i sikkerhedsorganisationen,«sagde Susanne Wiuff. Niels Høiby fra Rigshospitalet sagde, at Arbejdstilsynet har været en god medspiller for eksempel vedrørende giftige rengøringsmidler.»vi ledere vænner os ofte til tingene og bliver blinde over for dem. Så er det godt, at Arbejdstilsynet kommer og minder os om det. Vi havde også en forældet maskine, som var farlig for den dame, der betjente den. Den blev først skiftet ud, da Arbejdstilsynet kom,«fortalte Niels Højby.

17 Rengøring Et debatoplæg om rengøring FOAs Køkken- og rengøringssektor har desuden udgivet debatpjecen Det sku være så rent, som kan hentes på 17

18 18 Notater

19 19

20 rapport2001 Arbejdsministeriet har i foråret sat rengøringsarbejde på listen over de ti farligste job i Danmark. Samtidig har arbejdsministeren erklæret branchen for særlig belastende for de ansatte. Den status kan hverken arbejdsgivere i kommuner, amter eller i de private rengøringsfirmaer være særlig glade for. Ej heller brugere på skoler, plejehjem og sygehuse og slet ikke rengøringsmedarbejderne. Noget må der gøres. Forbundet af Offentligt Ansatte vil gerne i dialog om forholdene på rengøringsområdet. En dialog, der gerne skal ende med, at forholdene på rengøringsområdet forbedres, så det bliver et værdsat område med fornuftige priser, god kvalitet og attraktive job. Rapporten Rengøring et gode vi skal værne om er en opsamling på konferencen af samme navn, der blev afholdt i begyndelsen af marts Forbundet af Offentligt Ansatte

FOA KONFERENCEN RENGØRING ET GODE VI SKAL VÆRNE OM ODENSE KONGRESCENTER 6. MARTS 2001 LONE DYBKJÆRS INDLÆG KL. 10.20 10.50

FOA KONFERENCEN RENGØRING ET GODE VI SKAL VÆRNE OM ODENSE KONGRESCENTER 6. MARTS 2001 LONE DYBKJÆRS INDLÆG KL. 10.20 10.50 FOA KONFERENCEN RENGØRING ET GODE VI SKAL VÆRNE OM ODENSE KONGRESCENTER 6. MARTS 2001 LONE DYBKJÆRS INDLÆG KL. 10.20 10.50 Hvordan bliver rengøring et sundt og udviklende arbejde? Tak for indbydelsen til

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Hvor nemt kan det blive? Ansæt en serviceassistent så finder du ud af det!

Hvor nemt kan det blive? Ansæt en serviceassistent så finder du ud af det! Hvor nemt kan det blive? Ansæt en serviceassistent så finder du ud af det! Kost- og Servicesektoren 2007 Indhold Serviceassistenter gør hverdagen nemmere...... 3 Hvem er vi?...........................

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

Rapport fra en gulvspand rengøring et fag under afvikling

Rapport fra en gulvspand rengøring et fag under afvikling F O A F A G O G A R B E J D E Rapport fra en gulvspand rengøring et fag under afvikling Indholdsfortegnelse Rapport fra en gulvspand 5 Nedslidningen 7 Hvad gør myndighederne 10 Hvad gør organisationerne

Læs mere

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde.

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde. CASE RENGØRING 1 CASE RENGØRING Situation nr. 1 I rengøringsselskabet Tornado rejses der ved et møde mellem medarbejdere og ledelse en række spørgsmål i forbindelse med rengøringen hos et af selskabets

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Serviceassistenterne i fokus

Serviceassistenterne i fokus Kost- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenterne i fokus Konference 4 juni 2008 Sammendrag Redaktion: Mie Andsersen og Lone Kaufmann Politisk ansvarlig: Ann. Marie Liepke Layout:

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Demente bag vold i ældreplejen

Demente bag vold i ældreplejen (Forsidehenvisning) Demente bag vold i ældreplejen Hver tredje ansatte i ældreplejen udsættes for vold. Og det er i vid udstrækning de demente borgere, der står bag. Af Ina Rosdal og Emil Stenz Omkring

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Udlicitering er ingen mirakelkur Usikre gevinster, store omkostninger

Udlicitering er ingen mirakelkur Usikre gevinster, store omkostninger 8. september 2015 Udlicitering er ingen mirakelkur Usikre gevinster, store omkostninger Dansk Industri (DI) har i en analyse anvist, at kommunerne kan anvende en større grad af konkurrenceudsættelse for

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. HALVÅR 2014 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Du kender os godt. -men ved du egentlig hvem vi er? Køkken- og rengøringssektoren

Du kender os godt. -men ved du egentlig hvem vi er? Køkken- og rengøringssektoren Du kender os godt -men ved du egentlig hvem vi er? Køkken- og rengøringssektoren 2005 Indhold Pas på husassistenterne................... 3 Hvem er vi?.............................. 4 Hvor er vi?...............................

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

GUIDE. Hold skolen ren!

GUIDE. Hold skolen ren! GUIDE Hold skolen ren! En miniguide om rengøring på skoler Det er god ide at sætte rengøring på dagsordenen en gang imellem. For hvis skolen er ren, bliver indeklimaet bedre, trivslen stiger, og det betyder

Læs mere

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2006 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Til tillidsvalgte F O A F A G O G A R B E J D E Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Politisk ansvarlig: Peter Kvist Jørgensen Redaktion: Anne-Mette Jepsen og Louise Vergo Layout: GraFOA

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

KOMBIJOB. Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af. Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads

KOMBIJOB. Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af. Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads KOMBIJOB Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads MANGE FORDELE VED KOMBIJOB Et kombijob er et arbejde, hvor forskellige opgaver er samlet

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Stil krav til kvaliteten. Der er en grænse for alt - også for prisen på kvalitetsrengøring. Servicebranchens Arbejdsgiverforening. Service normen SBA

Stil krav til kvaliteten. Der er en grænse for alt - også for prisen på kvalitetsrengøring. Servicebranchens Arbejdsgiverforening. Service normen SBA Stil krav til kvaliteten Der er en grænse for alt - også for prisen på kvalitetsrengøring Servicebranchens Arbejdsgiverforening VI OPFYLDER SBA Service normen KONTROLLERET AF 1 Indhold Forord... 4 ud af

Læs mere

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 Menu: Fra udlicitering til frit valg Status på 15 år med fokus på konkurrence ml. offentlig og privat Institutionsstruktur 2005: hvad fylder frem mod kommunalreformen

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Nyhedsbrev for februar 2008

Nyhedsbrev for februar 2008 Nyhedsbrev for februar 2008 Indhold i denne udgave Når bare vi ligner hinanden 1 Situationsbestemt Ledelse med Wise Mind 1 Vi vil ha mere i løn, vil vi! 2 Enhver idiot med et pænt slips kan spare en 3

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing,

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, 4.2. Introduktionsprogram Beskrivelse af praksis Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, læge Lars Ebbe Pedersen og læge Christina Kaas Løber. At vi

Læs mere

Professionel rengøring og serviceydelser

Professionel rengøring og serviceydelser Professionel rengøring og serviceydelser Hvad kan vi tilbyde? Renice service er et rengøringsfirma der tilbyder serviceydelser til alle former for virksomheder. Vores kunder skal opleve os som en stabil,

Læs mere