NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde"

Transkript

1 NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

2 Indhold Forord Indledning Valg af sikkerhedsrepræsentant Sikkerhedsorganisationens opbygning Sikkerhedsudvalg Hovedsikkerhedsudvalg Daglig leder Uddannelse af sikkerhedsorganisationens medlemmer ( 9-kurser) Erstatning for indtægtstab ved sikkerhedsarbejde Sikkerhedsgruppens opgaver, pligter og rettigheder Opgaver Planlægning Arbejdsstandsning - overhængende, betydelig fare Kontaktled til sikkerhedsudvalget Sikkerhedsudvalgets opgaver, pligter og rettigheder Opgaver Planlægning Rådgivning - afvisning af forslag Møder Organisationernes rolle og partssamarbejde Arbejdsmiljøråd (AMR) Branchearbejdsmiljøråd (BAR) NNFs branchearbejdsmiljøudvalg i BAR-systemet Arbejdstilsynet (AT) Arbejdsmiljøklagenævn Regler i arbejdsmiljøet Sikkerhedsrepræsentanten, arbejdsskaderne og tilløb til ulykker Registrering og dokumentation Overenskomster Hvad er en arbejdsskade? Ulykker Pludselige løfteskader Kortvarige skadelige påvirkninger inden for 5 dage Erhvervssygdomme Andre sygdomme Anmeldelse Hvad er Arbejdsskadestyrelsen? Hvilke erstatninger kan gives? Forsikringsselskabet Hvad er ikke dækket? De lokale miljø- og teknologiudvalg Om Bedriftssundhedstjenesten og Arbejdsmiljørådgivere Arbejdstilsynets Adresser Bedriftssundhedstjenestens adresser Arbejdsmiljø, Bekendtgørelser, Forskning Schultz NNF Pjecer

3 Forord Pjecen, du sidder med i hånden, er 3. reviderede udgave og er lavet i håb om, at den kan blive en stor hjælp i dit arbejde som sikkerhedsrepræsentant. Det er en stor udfordring at være sikkerhedsrepræsentant nu om dage, og udfordringerne bliver ikke mindre i fremtiden. Vi ved alle, at der fortsat er meget at gøre på vores virksomheder for at forbedre arbejdsmiljøet til gavn for kollegerne, virksomheden og samfundet. Sikkerhedsrepræsentantens arbejde har udviklet sig fra at være meget isoleret sikkerhedsarbejde til i dag at være arbejdsmiljøarbejde, som er en integreret del af alt det andet faglige arbejde, der er på virksomhederne. Derfor er samarbejdet med tillidsrepræsentanter, SU og så videre utrolig vigtigt, hvis indsatsen skal lykkes. Det er vores håb, at vi i samarbejde kan være et skridt foran udviklingen og sammen få udviklet nogle arbejdspladser, som er spændende at arbejde på, og som ikke nedslider vores kolleger. Det er en stor udfordring at være sikkerhedsrepræsentant nu om dage, og udfordringerne bliver ikke mindre i fremtiden. Forbundet og andre har udviklet en masse materiale, som du altid kan få ved at henvende dig til din afdeling eller forbundet. Denne pjece er derfor heller ikke en komplet oversigt over alle regler på området eller et opslagsværk. Til brug herfor har forbundet lavet et ringbind med de vigtigste generelle regler, som sikkerhedsrepræsentanten og andre får brug for. Dette ringbind kan du finde i din lokale afdeling, hvor det løbende bliver ført ajour. Håndbogen findes også i elektronisk udgave på NNF's hjemmeside under >Tillidsfolk >Sikkerhedsrepræsentanter >Håndbøger >Sikkerhedsrepræsentantens håndbog Håndbogen i elektronisk udgave er altid ajourført. Der er også et væld af uddannelsestilbud målrettet sikkerhedsrepræsentanter, som vi håber, du vil gøre brug af. Dermed bliver du bedre udrustet til at klare fremtidens arbejdsmiljøudfordringer. Desuden vil forbundets valgte og ansatte tillidsfolk altid være parate med råd og vejledning, og vi indbyder til et godt samarbejde, som er nødvendigt, hvis vi skal løfte fremtidens arbejdsmiljøproblemer. Med venlig hilsen Miljø- og Kompetencesekretariatet NNF 2 3

4 Indledning Som sikkerhedsrepræsentant er du dine kollegers "miljø-tillidsrepræsentant". Det betyder, at du skal varetage dine kollegers interesser på det sikkerheds- og sundhedsmæssige område, på samme måde som en tillidsrepræsentant blandt andet skal sikre, at kollegernes løn lever op til overenskomsten. Som sikkerhedsrepræsentant skal du hjælpe med, at dine kolleger får en rimelig "livsløn", så de ikke bliver slidt ned i en tidlig alder. Som sikkerhedsrepræsentant er du også automatisk det ene medlem af sikkerhedsgrupppen. Sikkerhedsrepræsentanten vælges efter regler i lovgivningen og varetager derfor på en måde et "borgerligt ombud". Formelt set kan ingen nægte at lade sig vælge, med mindre man har meget gode grunde til det. 4 5

5 Valg af sikkerhedsrepræsentant Sikkerhedsrepræsentanter vælges af og blandt samtlige ansatte i sikkerhedsgruppens område. Enkelte kan dog hverken stemme eller vælges: Det gælder arbejdsgiveren, den øvrige ledelse, arbejdsledere (for eksempel en ansat bagermester eller mestersvend i et supermarked) samt deltidsansatte, der arbejder under 10 timer om ugen i kontor og administration eller i butiksområdet. For at blive valgt som sikkerhedsrepræsentant skal du leve op til de samme "valgbarhedsregler", som gælder for tillidsrepræsentanter. Disse regler varierer alt efter overenskomst. For eksempel indeholder de fleste et krav om mindst et års ansættelse, før man kan blive valgt. Både uorganiserede og organiserede ansatte kan vælges. Du er valgt for 2 år - og er beskyttet mod afskedigelse. Dit valg som sikkerhedsrepræsentant skal tillidsrepræsentant eller afdeling melde videre til forbund og arbejdsgiver. Som sikkerhedsrepræsentant er du valgt for 2 år, eller indtil din arbejdsfunktion i virksomheden/afdelingen på arbejdsområdet eller skifteholdet ophører. Er du væk fra dit job på grund af orlov, sygdom eller lignende i 4 måneder eller derover, kan dine kolleger vælge en ny repræsentant for resten af valgperioden eller en helt ny periode. Du er beskyttet mod afskedigelse eller forringelse af arbejdsforhold på samme måde som tillidsrepræsentanter. Det betyder, at afskedigelser skal begrundes i "tvingende årsager", og at arbejdsgiveren har pligt til at give dig et længere opsigelsesvarsel end de andre ansatte. Tvingende årsager er et svært begreb, og du skal under alle omstændigheder henvende dig til NNF, hvis du bliver afskediget. Når du er blevet valgt, skal arbejdsgiveren have det at vide umiddelbart efter valget. Valget skal også anmeldes videre til afdelingen/forbundet og respektive arbejdsgiverorganisationer. Denne procedure er vigtig at følge, fordi du som sikkerhedsrepræsentant herefter er beskyttet mod afskedigelse. Ansvaret for, at denne procedure bliver fulgt, har din tillidsrepræsentant. Findes der ikke en sådan, er det dig selv, der skal henvende dig til afdelingen. Så klarer den resten. 6 7

6 Sikkerhedsudvalg Sikkerhedsorganisationens opbygning Er der 10 eller flere ansatte skal der oprettes en sikkerhedsgruppe. Ifølge den ny arbejdsmiljølov skal alle virksomheder oprette en sikkerhedsorganisation, når der er 10 ansatte eller derover. De 10 dækker ikke ledelsen og arbejdsledere, mens derimod lærlinge, ungarbejdere, deltidsbeskæftigede (mindst 10 timer pr. uge) med flere skal tælles med. Sikkerhedsgruppe + Sikkerhedsgruppe + Sikkerhedsgruppe + Bagerbutikker og slagterforretninger skal som hovedregel også oprette en sikkerhedsorganisation, hvis der er mindst 10 ansatte. Men hvis mindst 75 pct. af de ansatte ekspederer i butikken, er virksomheden ikke tvunget til det. Virksomheden er selvfølgelig velkommen til at gøre det alligevel. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt virksomheden har pligt til at oprette en sikkerhedsorganisation eller ej, så kontakt afdelingen. Sikkerhedsgruppe for hver afdeling eller arbejdsområde. Der skal oprettes en sikkerhedsgruppe for hver afdeling eller hvert arbejdslederområde. Sikkerhedsgruppen består af arbejdslederen i afdelingen plus dig: den valgte sikkerhedsrepræsentant. Har virksomheden flere afdelinger eller arbejdsområder med hver 1-10 ansatte, kan man danne en fælles sikkerhedsgruppe eller slutte sig til en allerede eksisterende gruppe. Men det er en forudsætning for at fravige hovedreglen, at virksomhedens parter er enige om at organisere arbejdet i fælles sikkerhedsgrupper. I modsat fald skal Arbejdstilsynet afgøre sagen. Sikkerhedsudvalg Når en virksomhed har 20 ansatte eller derover, skal der oprettes et sikkerhedsudvalg. I større virksomheder kan der oprettes flere sikkerhedsudvalg. Sikkerhedsudvalget består som hovedregel af følgende fem medlemmer: Formanden - som er arbejdsgiveren eller en ansvarlig repræsentant for denne. 2 sikkerhedsrepræsentanter - valgt af og blandt samtlige sikkerhedsrepræsentanter i virksomheden. 2 arbejdslederrepræsentanter - valgt af og blandt samtlige arbejdsledere i virksomheden. Der skal vælges suppleant for arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter i udvalget. Er der kun en sikkerhedsgruppe, danner denne sammen med arbejdsgiveren sikkerhedsudvalget. Det vil sige, udvalget består af tre medlemmer. Der er mulighed for at fravige reglen, så udvalget eksempelvis består af syv medlemmer. Fraviges reglen med de 5 medlemmer, kan det kun gøres ved lokal enighed, og Arbejdstilsynet skal altid underrettes. 8 9

7 Hovedsikkerhedsudvalg Hvis der er oprettet flere sikkerhedsudvalg, skal der - hvis virksomhedens struktur taler herfor - oprettes et hovedsikkerhedsudvalg. Dét udvalg skal planlægge og koordinere de enkelte udvalgs arbejde for sikkerhed og sundhed. For eksempel bør der oprettes et hovedsikkerhedsudvalg, når beslutninger om arbejds-miljømæssige ændringer, udvidelser, ændringer af produktion med mere træffes centralt i virksomheden, eller når der i øvrigt er behov for centralt at planlægge og koordinere generelle arbejdsmiljøproblemer. Der skal altid være en daglig leder, der kan handle her og nu! Daglig leder Der skal altid være en daglig leder, der kan handle her og nu! Der skal være en daglig leder af sikkerhedsudvalget, som kan handle her og nu. Hvis der ikke er ansat en sikkerhedsleder specielt til denne opgave, skal arbejdsgiveren - efter at have drøftet det med sikkerhedsudvalget - udpege en daglig leder blandt udvalgets medlemmer. Den daglige leder handler på sikkerhedsudvalgets vegne mellem møderne og varetager sikkerhedsudvalgets opgaver. Sikkerhedslederen skal holde sikkerhedsudvalget orienteret om sikkerheds- og sundhedsarbejdet, for eksempel hvis der er kommet nye regler eller tiltag inden for arbejdsmiljøområdet. Desuden har lederen ansvaret for, at problemer, der opstår mellem møderne, bliver taget op på selve møderne

8 Uddannelse af sikkerhedsorganisationens medlemmer ( 9-kurser) Alle medlemmer af en sikkerhedsorganisation skal på en 37 timers arbejdsmiljøgrunduddannelse (det gamle 9), altså også dig. Uddannelsen består i de såkaldte arbejdsmiljøuddannelser, som arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer står for. For vores vedkommende er det AOF. Som nyvalgt bør du straks kontakte din NNF-afdeling for at få nærmere oplysninger om AOFs kurser. Er du sikkerhedsrepræsentant inden for slagteri- eller forædlingsområdet, er der dog en særlig brancherettet arbejdsmiljøuddannelse. Grunduddannelse er ikke nok. Du bør følge op med FIU-kurser. Men grunduddannelse er ikke nok. Derfor anbefaler NNF, at du hurtigst muligt følger op med kurser i fagbevægelsens interne uddannelser (FIU). FIU-kalenderen kan du få i din afdeling. Erstatning for indtægtstab ved sikkerhedsarbejde Ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiveren dække de udgifter, du har ved dit sikkerhedsarbejde, og han skal også dække din tabte indtægt. Han skal desuden give dig den fornødne tid til sikkerhedsarbejdet, der skal foregå i arbejdstiden. Arbejdsgiveren har pligt til at tilmelde nye sikkerhedsrepræsentanter til kursus senest 4 uger efter valget. Det er arbejdsgiverens pligt at tilmelde nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter et kursus senest 4 uger efter valget. Arbejdsledere er omfattet af de samme regler. Arbejdsgiveren dækker både udgifter og indtægtstab i forbindelse med kurserne, der typisk er inden for amtsgrænsen. Det anbefales, at kurset holdes inden 8 uger, men lovkravet er, at uddannelsen er gennemført inden 8 måneder. Arbejdsgiveren skal også betale for eventuel ekstra tid, som du bruger, hvis for eksempel et sikkerhedsudvalgsmøde holdes uden for normal arbejdstid, eller hvis et nødvendigt kursus kræver, at du forlænger din arbejdstid på grund af væsentlig længere transport end normalt. Du skal altså både have løn for den ekstra tid, du bruger, samt refusion for de penge til transport du bruger. Du skal også have godtgjort den indtægt, som du ville tjene ved normalt arbejde. Derfor skal du også have alle de tillæg og lignende, du ville have opnået ifølge din overenskomst, hvis du arbejdede normalt. Ved genvalg eller nyvalg skal sikkerhedsrepræsentanter, der har været på 9 kursus før den 1. april 1991, gennemføre den nye arbejdsmiljøuddannelse

9 Sikkerhedsgruppens opgaver, pligter og rettigheder Sikkerhedsgruppen skal arbejde for at løse afdelingens eller arbejdsområdets sikkerheds- og sundhedsproblemer, herunder overvåge sikkerheden og sundheden for at forhindre, at der opstår problemer. Hvor arbejdslederen eller sikkerhedsrepræsentanten ikke er til stede samtidigt i afdelingen eller arbejdsområdet, varetages gruppens opgaver og pligter af den tilstedeværende. Indtil de ansatte har valgt sikkerhedsrepræsentant, varetager arbejdslederen sikkerhedsgruppens opgaver og pligter. Opgaver Sikkerhedsgruppen skal kontrollere: at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige at arbejdet, arbejdsprocesserne og metoderne er tilrettelagt og bliver udført fuldt forsvarligt at stoffer og materialer kun anvendes ved metoder, der effektivt sikrer de ansatte mod unødige påvirkninger fra støj, støv, stråling, kulde og lignende at der gives effektiv instruktion at maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler er indrettet og anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde Også tilløb til ulykker - og altså ikke kun når skaden er sket - skal undersøges og meldes til arbejdsgiveren. Desuden skal sikkerhedsgruppen: påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed orientere de ansatte om de bestemmelser, der skal fremme sikkerheden og sundheden deltage i undersøgelser af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader og tilløb hertil, samt anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant samarbejde med bedriftssundhedstjenesten og arbejdsmiljørådgivere og løbende informere disse på fælles områder fremme forslag til sikkerhedsudvalget om nye opgaver for bedriftssundhedstjenesten og arbejdsmiljørådgivere Sikkerhedsgruppen skal imødegå risici i forbindelse med arbejdsmiljømæssige spørgsmål. Hvis risikoen ikke kan imødegås på stedet, skal gruppen indberette forholdet til sikkerhedsudvalgets formand/virksomhedens ledelse

10 Planlægning Sikkerhedsgruppen skal spørges, inden der træffes beslutning! Sikkerhedsgruppen skal være med til at planlægge sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for gruppens område. Det er en forudsætning, at gruppen får lejlighed til at deltage i planlægningen, før virksomheden træffer en beslutning. Derfor skal gruppen være med, når der skal planlægges: arbejdsgange arbejdsprocesser arbejdsmetoder og ændringer heri udvidelse eller ombygning af afdelingen anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler indkøb og brug af stoffer og materialer behandling af tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet vedrørende afdelingen Arbejdsstandsning - overhængende, betydelig fare Sikkerhedsgruppen er vigtig, hvis der opstår overhængende, betydelig fare for de ansattes sikkerhed eller sundhed. Hvis der ikke er tid til at underrette sikkerhedsudvalgets formand eller ledelsen, kan gruppen nemlig gå ind og standse arbejdet eller arbejdsprocessen, så faren modvirkes. I disse tilfælde skal der være tale om en situation, hvor sikkerhedsgruppen bedømmer faren således, at øjeblikkelig indgriben er nødvendig. Gruppen skal straks derefter forklare ledelsen, hvorfor standsningen var nødvendig. Selvfølgelig er der tale om en nødsituation, men du kan komme til at vurdere behovet for at standse arbejdet, idet bekendtgørelsen siger, at hvor arbejdslederen eller sikkerhedsrepræsentanten ikke samtidig er til stede i afdelingen eller arbejdsområdet, da varetages gruppens opgaver og pligter af den tilstedeværende. Du kan risikere, at arbejdsgiveren opfatter arbejdsstandsningen som»en faglig aktion«, nemlig hvis han er uenig i dit skøn over, hvor overhængende faren var. Der er ingen skematiske regler for, hvornår sikkerhedsgruppen skal anvende en arbejdsstandsning. Det er op til jeres sunde fornuft. Standses arbejdet en gang for lidt, kan det betyde død eller lemlæstelse - standses arbejdet en gang for meget, betyder det alene produktionstab. Kontaktled til sikkerhedsudvalget Sikkerhedsgruppen er kontaktleddet mellem sikkerhedsudvalg og de ansatte. Sikkerhedsgruppen skal virke som kontaktleddet mellem de ansatte og sikkerhedsudvalget, og sikkerhedsgruppen skal orientere udvalget om de arbejdsmiljømæssige forhold i afdelingen. Sikkerhedsgruppen skal altså: underrette udvalget om sit arbejde hjælpe udvalget med at registrere arbejdsmiljøet foreslå forbedringer foreslå løsninger, herunder prioritering af problemer deltage i udvalgets inspektioner i afdelingen deltage i de sikkerhedsmøder, som udvalget holder med grupperne 16 17

11 Sikkerhedsudvalgets opgaver, pligter og rettigheder Sikkerhedsudvalget skal planlægge, lede og koordinere sikkerhedsarbejdet. Opgaver Sikkerhedsudvalget skal: rådgive virksomheden, når der skal løses arbejdsmiljømæssige spørgsmål, herunder deltage i virksomhedens planlægning registrere virksomhedens arbejdsmiljøproblemer foreslå, herunder prioritere løsninger på eventuelle problemer løbende kontrollere virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde orientere og vejlede sikkerhedsgruppen om regler inden for gruppens område Alle ulykker og tilløb til ulykker skal undersøges - og derefter skal arbejdet tilrettelægges, så gentagelser undgås! sørge for, at årsager til ulykker, sundhedsskader og tilløb hertil undersøges og prøve at gennemføre foranstaltninger, der forhindrer en gentagelse udarbejde en årlig statistik over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader holde sig orienteret om gældende bestemmelser opstille principper for nødvendig oplæring og instruktion af de ansatte sørge for, at der føres stadig kontrol med, at sikkerhedsforskrifterne overholdes foranledige en samordning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted samarbejde med bedriftssundhedstjenesten og arbejdsmiljørådgivere og løbende informere disse om fælles områder sørge for, at der udarbejdes en plan over sikkerhedsorganisationens opbygning med oplysning om, hvem der er medlem af sikkerhedsudvalget samt daglig leder af sikkerhedsarbejdet. Denne plan sendes til Arbejdstilsynet. sørge for, at de ansatte på virksomheden bliver bekendt med, hvem der er medlem af sikkerhedsgruppen og sikkerhedsudvalget, og hvem der er den daglige leder af sikkerhedsarbejdet

12 Planlægning Sikkerhedsudvalget skal deltage i den overordnede planlægning af virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde. Det er en forudsætning, at udvalget inddrages i planlægningen på et så tidligt tidspunkt som muligt, og at udvalget får lejlighed til at udtale sig, før virksomheden træffer en beslutning. Rådgivning - afvisning af forslag Sikkerhedsudvalget har blandt andet til opgave at rådgive ledelsen om løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Når udvalgets medlemmer er enige om, hvordan problemerne skal løses, forudsættes det, at virksomhedens ledelse følger rådgivningen. Kom ind i planlægningen så tidligt som muligt! Sikkerhedsudvalget skal i samarbejde med sikkerhedsgrupperne inddrages ved planlægning af: arbejdsprocesser arbejdsmetoder og ændringer heri udvidelse eller ombygning af afdelingen anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler indkøb og brug af stoffer og materialer behandling af tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet vedrørende afdelingen Udvalget skal gennem planlægning søge at sikre den enkelte ansatte ved arbejdet. Det betyder, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, de tekniske hjælpemidler og stoffer og materialer tilpasses den enkelte ansatte. Der skal tages særligt hensyn til eksempelvis unge, ældre og handicappede. Et referat fra mødet kan blive altafgørende! Følger virksomheden ikke rådet, skal ledelsen begrunde afvisningen på et møde, der skal holdes senest 3 uger efter, rådet er afgivet. Dette gælder også, hvis sikkerhedsudvalget har givet delte indstillinger, altså hvis for eksempel sikkerhedsrepræsentanterne i udvalget har foreslået en anden løsning end arbejdslederne. Der skal udarbejdes et referat fra mødet, og det skal tydeligt fremgå af referatet, hvorfor virksomheden ikke har fulgt rådet. Referatet er utrolig vigtigt, da det kan bruges i en senere behandling af sagen, hvor der eksempelvis er brug for bistand fra forbundet eller Arbejdstilsynet. Kvaliteten af behandlingen af de råd, der gives på sikkerhedsudvalgsmøderne, afhænger meget af udspillets kvalitet. Derfor er det uhyre vigtigt, at du som sikkerhedsrepræsentant får en grundig viden om, hvordan skriftlige forslag udformes. Hent hjælp fra afdelingen, forbundet eller andre specialister. Alle forslag skal behandles seriøst på sikkerhedsudvalgsmøderne. Hvis I har problemer, så kontakt tillidsrepræsentanten eller din NNF-afdeling

13 Møder Sikkerhedsudvalget holder ordinært møde mindst 1 gang i kvartalet. Der skal indkaldes til møderne i god tid. Medlemmer og øvrige ansatte skal gøres bekendt med dagsordenen med eventuelt bilag senest 10 dage før mødet. Ordinært møde mindst en gang i kvartalet. Ekstraordinært møde, når formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Mindst 2 gange om året skal der holdes møde med alle sikkerhedsgrupper. Der bør normalt ikke holdes sikkerhedsudvalgsmøder uden for arbejdstiden, med mindre der er tvingende grunde herfor, for eksempel hvis udvalgets medlemmer ikke arbejder samtidig. Der holdes ektraordinære møder, når der sker alvorlige ulykker eller sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er brug for det. Ekstraordinært møde holdes også, hvis formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst 2 medlemmer ønsker det. Herudover skal der mindst 2 gange om året holdes møde med samtlige sikkerhedsgrupper. Arbejdstilsynet kan tillade, at møderne mellem sikkerhedsudvalget og samtlige sikkerhedsgrupper opdeles i de tilfælde, hvor der er et stort antal sikkerhedsgrupper. Organisationens rolle og partssamarbejde Arbejdsmiljøråd (AMR) AMR er et partsorgan, hvor blandt andet LO og DA er repræsenteret. Arbejdsmiljørådet er et partssammensat organ med deltagelse af blandt andet Dansk Arbejdsgiverforening og LO. Arbejdsmiljørådet er Arbejdsministerens direkte rådgivningsudvalg og deltager i tilrettelæggelsen af den samlede arbejdsmiljøindsats. planlægger parternes del af arbejdsmiljøindsatsen orienterer om planer og tilskudsrammer til branchearbejdsmiljørådene for deres del af indsatsen udarbejder tværgående aktiviteter udtaler sig om nye regler udarbejder forud for hvert finansår forslag til mål, plan og budget for Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes samlede indsats 22 23

14 Branchearbejdsmiljøråd (BAR) Branchearbejdsmiljørådene er partssammensatte organer mellem arbejdsgiverne, arbejdstagerne og lederne. Der er nedsat 11 Branchearbejdsmiljøråd. NNF er medlem af følgende: BAR Jordbrug: Slagteribranchen under DI BAR Industri: Industribager-møllerbranchen Sukkervare- og chokoladeindustrien Tobaksindustrien Kødindustrien Håndværksbagerbranchen BAR Handel: Dansk Handel & Service - bagerier FDB - bagerier Slagterbutikker under DSL NNF s Branchearbejdsmiljøråd i BAR-systemet Overenskomstsekretariatet Slagteriernes arbejdsmiljøudvalg Kødindustriens arbejdsmiljøudvalg Mejeriindustriens arbejdsmiljøudvalg Tobaksindustriens arbejdsmiljøudvalg BARene har inden for rådets område til opgave at bistå branchens enkelte virksomheder ved løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål, herunder: udarbejde information og branchevejledninger, herunder vejledninger til brug for virksomhederne, når de skal udarbejde arbejdspladsvurderinger (APV) kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke ved udarbejdelse af branchedokumentation For at effektivisere arbejdet i BAR-systemet har NNF sammen med vores respektive arbejdsgiver- og arbejdslederorganisationer nedsat en række brancherettede arbejdsmiljøudvalg inden for BAR-systemet. De skal sikre en tæt dialog mellem parterne. Sukkervare- og Chokoladeindustriens arbejdsmiljøudvalg Arbejdsmiljøudvalget for industribagerier og møllerier Håndværksbagernes arbejdsmiljøudvalg 24 25

15 Brancheudvalgene har udsendt en række informationer omkring deres fortolkning/- aftaler angående forskellige problemstillinger for arbejdsmiljøet i branchen. Informationerne kan være udsendt som pjecer/cirkulæreskrivelser eller aftaler, der er tilføjet i branchernes overenskomstaftaler. Brancheudvalgene udsender informationer, fortolkninger og aftaler inden for branchernes områder. Det er vigtigt, at du kender dette materiale, idet det ofte detaljeret beskriver, hvordan branchens parter fortolker konkrete miljøregler samt anbefaler forskellige metoder til at forebygge og nedbringe risici ved udførelsen af arbejdet. Ligeledes kan brancheinformationerne indeholde forslag til konkrete arbejdsmiljøtiltag ude på arbejdspladserne, som branchen i samarbejde med myndighederne er blevet enige om skal igangsættes. Branchearbejdsmiljøudvalgenes arbejde vil fremover være centralt placeret i arbejdsmiljøudviklingen på vores arbejdspladser

16 Arbejdstilsynet (AT) Arbejdstilsynet er den myndighed, der administrerer Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet ledes af en direktør. Tilsynets opgaver omfatter alle arbejdsmiljøspørgsmål. I det daglige foregår det altafgørende samarbejde om regler og administration mellem parterne og direktøren for Arbejdstilsynet. Direktoratet er Arbejdstilsynets centrale myndighed, som hjælper med at lave nye regler, udarbejder generelle vejledninger, registrerer ulykker og sygdomme m.m. Det er alfa og omega, at I har et godt samarbejde med Arbejdstilsynet, og at I opfatter tilsynet som en partner og ikke kun som en tilsynsmyndighed. Arbejdstilsynets personale spænder vidt fra jurister og maskinmestre over terapeuter og psykologer. Så kredsene er tip-top udrustet til at klare arbejdsmiljøets mange forskellige problemer. Arbejdsmiljøklagenævn Hvis virksomheden har fået et påbud af Arbejdstilsynet, kan denne klage over afgørelsen til Arbejdsmiljøklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at påbudet er givet. Har virksomheden klaget, vil du i nogle tilfælde få tilsendt sagens akter for at være med til at give flere oplysninger i sagen. Du kan vælge at lade dig repræsentere af NNF i en sådan sag, du skal bare ringe til forbundet, hvis du ønsker det. Du har krav på at få alle papirer i en sag. Klagefristen er 4 uger! I de tilfælde, hvor virksomheden har klaget over et påbud, som er givet i din sikkerhedsgruppes område, har du krav på at få sagens akter. Du har også som ansat og som sikkerhedsrepræsentant mulighed for at klage over Arbejdstilsynets afgørelse ved for eksempel manglende påbud - altså hvis Arbejdstilsynet har været på besøg på virksomheden, og I er utilfredse med dets afgørelse i sagen. Her gælder det samme: Klagen skal været indgivet inden 4 uger til den Arbejdstilsynskreds, der har været på virksomheden. Husk også at give den lokale NNF-afdeling besked om jeres klage

17 Regler i arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøloven er en rammelov, der angiver de overordnede mål for arbejdsmiljøudviklingen. Loven uddybes af bekendtgørelser, der er bindende for borgerne og kan medføre straf, hvis de overtrædes. AT-anvisninger og AT-meddelelser er Arbejdstilsynets vejledende retningslinjer, der oplyser, hvordan loven skal efterkommes. AT-anvisninger er vejledninger af mere teknisk karakter. De henvender sig primært til fabrikanter, importører, leverandører, rådgivende og projekterende ingeniørfirmaer. AT-meddelelser er emneopdelte vejledninger, der oplyser om regler og om Arbejdstilsynets praksis. De henvender sig til virksomheder, sikkerhedsorganisationer og den enkelte medarbejder. AT-cirkulæreskrivelser er instrukser til Arbejdstilsynets medarbejdere. Søg dine informationer - og ajourfør dem! Find oplysninger på internettet. Det er vigtigt, at du er orienteret om og i besiddelse af væsentlige dele af det materiale, Arbejdstilsynet udgiver. Det er arbejdsgiverens ansvar, at det findes på arbejdspladsen. Det kan typisk skaffes hos tilsynskredsene eller ATs tryksagsafdeling - mod betaling. AT udgiver af og til også et katalog med en opdateret oversigt over vigtigt materiale. Se også på internet-adressen

18 Sikkerhedsrepræsentanten, arbejdsskaderne og tilløb til ulykker Registrering og dokumentation Det er dig, din kollega kontakter, når han bemærker noget, der kan være en risiko for ham selv eller kollegerne. Eller hvis han selv har været udsat for en arbejdsskade eller en anden hændelse, som måske senere kan give sygefravær eller varige mén. Overenskomster Ifølge nogle overenskomster kan en medarbejder, der har været udsat for en arbejdsulykke, få supplerende dækning ud over sygedagpenge og sygeløn. Igen kræver det, at det hurtigst muligt kan dokumenteres, at der er tale om en arbejdsulykke. Du har ansvaret for, at ulykker og tilløb til ulykker undersøges og meldes til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren er forpligtet til - igennem sikkerhedsgruppen - at få et sådan tilfælde undersøgt. Det gælder uanset, om der er tale om en egentlig ulykke, eller man for eksempel får det skidt ved at stå ved en bestemt maskine. Det er nemlig vigtigt, at der så tidligt som overhovedet muligt skaffes oplysninger, hvis der senere skulle gå hen og ske en arbejdsskade. Det er de første oplysninger, der er de vigtigste. Alt for mange sager er endt utilfredsstillende, netop fordi disse oplysninger manglede. Derfor: Skriv dét op, din kollega fortæller dig. Hvad har han bemærket? Hvad kan medføre skade på ham selv eller andre? Medarbejderen skal orientere dig samme dag. Sørg for, at medarbejderen giver dig besked, inden han forlader arbejdspladsen den pågældende dag, han har været udsat for noget unormalt. Skadelidte skal selv skaffe oplysningerne, men du skal hjælpe ham/hende. Vær meget opmærksom på, at en kollega - både menneskeligt og juridisk - har behov for at give sine oplysninger videre til nogen, hvis han/hun har været udsat for en ulykke eller tilløb hertil. Du og sikkerhedsgruppen har ansvaret for, at forgiftninger, ulykker eller tilløb til ulykker og sundhedsskader undersøges og registreres i overensstemmelse med reglerne - og anmeldes til arbejdsgiveren

19 Hvad er en arbejdsskade? Ulykker Sørg for at få alle fakta om ulykken. Typisk fald, snublen, klemning eller lignende. Opstår pludseligt og uventet på grund af en»udefra kommende begivenhed«. Ulykken skal have medført personskade, men et eventuelt sygefravær kan for så vidt godt ske længe efter selve ulykken. Selv om sygefraværet først sker måneder, ja for så vidt år senere, betrages uheldet stadig som en ulykke. Det kræver dog, at en læge kan dokumentere en sammenhæng mellem selve ulykken og sygefraværet. Erhvervssygdomme Det kan for eksempel være allergilidelser på grund af arbejde med eksempelvis mel. Eller en tennisalbue, som er kommet af belastende, ensidigt gentaget arbejde. Disse sygdomme er opført på en særlig erhvervssygdomsliste, som kan hentes hos Arbejdstilsynet. Fra 1. januar 2004 er der indført et forenklet arbejdsskadebegreb i arbejdsskadeloven. Ifølge lovens 5 forstås ved arbejdsskade en ulykke eller erhvervssygdom, som er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under. Pludselige løfteskader Varige led-, muskel- eller nerveskader opstået ved tunge løft. Løftet skal være foretaget i en akavet stilling, og den skadelidte skal i øvrigt have belastende løftearbejde i en vis udstrækning. Ifølge 6 er en ulykke en personskade, der er forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage - se nærmere i loven. De nye regler gælder kun for skader indtrådt 1. januar 2004 eller senere. Kortvarige skadelige påvirkninger inden for 5 dage Opstår for eksempel hvis man flyttes til helt uvant arbejde og derved får smerter i armen, skulderen eller lignende. Fra 1. januar 2005 er der endvidere sket en lempelse vedrørende de krav, der stilles for, at forskellige sygdomme kan anerkendes som erhvervssygdomme. For sygdommenes vedkommende gælder de lempeligere regler kun for sygdomme anmeldt 1. januar 2005 eller senere. Se de enkelte bestemmelser i arbejdsskadeloven - det er kapitel 3, 5 til 8. Andre sygdomme Der er her tale om sygdomme, der ikke normalt stammer fra arbejdet. Men i princippet kan alle former for sygdomme anerkendes som arbejdsskade, hvis beviserne er i orden: Dels ved beskrivelse af arbejdsprocessen, dels ved at en læge finder det sandsynligt, at det er arbejdets skyld

20 Bestemmelsen omfatter for eksempel rygskader, der er sket, fordi ryggen er slidt ned efter tunge løft. Her skal skadelidte altid kunne fremlægge lægeligt bevis for, at de tunge løft har skylden. Hjælpen kan bestå i, at forbundet fremskaffer de relevante oplysninger samt vurderer, om der kan søges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte. Anmeldelse Arbejdsgiveren skal anmelde alle arbejdsulykker, der har medført fravær på een dag og derover, til Arbejdstilsynet. Det skal ske senest 9 dage efter, sygefraværet er begyndt. Er skaden så alvorlig, at den kan give ret til erstatning, skal den anmeldes til Arbejdsskadeforsikringen senest 9 dage efter, at skaden er sket. Under alle omstændigheder skal skaden anmeldes til Arbejdsskadeforsikringen, hvis skaden har medført sygefravær i mindst 5 uger. Arbejdsgiveren skal anmelde ulykker og pludselige løfteskader. Det er lægens pligt også at sikre sig, at sygdomme og påvirkninger bliver anmeldt. Du eller for eksempel NNF kan dog også anmelde. Desuden anmelder læger/tandlæger arbejdsbetingede lidelser og sygdomme. Du bør også altid sørge for, at en kollega, der har fået en arbejdsskade, kontakter den lokale NNFafdeling. Kan lokalafdelingen ikke hjælpe, bør du sørge for, at sagen går videre til forbundet, som kan hjælpe med sagsbehandlingen. Det er ikke en ubetinget ret at få tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelse for svie og smerte. Vær præcis - og tag detaljerne med. De kan blive afgørende! Søg hjælp i afdelingen eller i forbundet, hvis du er i tvivl. Hjælpen vil ske, ved at forbundet henvender sig til arbejdsgiverens ansvarsforsikring eller eventuelt gennemfører en sag ved domstolen, hvis arbejdsgiveren ikke vil betale. Desuden bistår forbundet skadelidte over for Arbejdsskadestyrelsen. Husk dog, at der ikke er en ubetinget ret til at få dækket tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelse for svie og smerte. Dækningen forudsætter, at det kan godtgøres, at arbejdsgiveren eller en anden skadevolder har forvoldt skaden på grund af uagtsomhed eller overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne. Hvis den skadelidte gerne vil have, at der gennemføres en sag, står forbundet eller NNF-afdelingen for dette. Først skønner de dog, om de overhovedet kan gennemføre sagen. Derfor er det meget vigtigt, at vidner og sikkerhedsrepræsentanter står til rådighed med så mange sagsoplysninger som muligt. I det hele taget vil din vigtigste indsats som sikkerhedsrepræsentant være at hjælpe sagsbehandleren med så præcise oplysninger som muligt. Sikkerhedsrepræsentanten og den skadelidte er på en måde sagsbehandlerens»øjne og ører«

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere