Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang: Bygnings- og brugerservice. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 2 Der er følgende ændring i forhold til uddannelsesordning af 28. marts 2008 og 7. maj: Tre AMU uddannelser overgår til EUD, derfor er der sket ændringer i målbeskrivelse, niveau og bedømmelse. De tre fag er: Forflytning og speciallejring Hvad fejler den syge? Arbejde med dødende og afdøde patienter. Der er rettet i skema 1. Der er sat niveau F på grundfaget iværksætteri og innovation. Desuden er der sat i skemaet, så det tydeligt viser, at alle også serviceassistentelever skal have de fag, som indgår i rengøringsteknikeruddannelsen. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Uddannelsen til serviceassistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Planlægge og udføre professionel erhvervsrengøring, der sikrer en god hygiejne og et godt indeklima med respekt for brugerne Bistå relevante faggrupper på hospitaler, plejehjem o. lign med brugerrelaterede opgaver Varetage enkle kontorfunktioner i private og offentlige virksomheder Tilberede og anrette lettere retter Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Eksempel på model for en uddannelses struktur: Grundforløb skole 20 uger Trin 1 Rengøringstekniker praktik skole praktik skole 5 uger Hovedforløb Trin 2 Serviceassistent praktik skole praktik skole 1

2 For elever, der har uddannelsesaftale til specialet Hospitalsservice, kan der være behov for at kunne udføre fx transport og forflytning i første praktikperiode. Undervisningen bør derfor tilrettelægges med en forskudt start, så eleven får undervisning i det aktuelle specialefag inden fællesundervisningen Rengøringstekniker begynder. Voksenuddannelse Uddannelsen til serviceassistent kan gennemføres på 1 år, inkl. et suppleringskursus, der træder i stedet for grundforløbet, hvis man har haft mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for det valgte speciale. Der er mulighed for at tilrettelægge individuelle forløb både til rengøringstekniker og serviceassistent. Men de fleste voksenforløb til serviceassistent vil se sådan ud: Skole 9 uger Voksenuddannelsesforløb Serviceassistent, 1 år Praktik Skole Praktik Skole 9 uger 10 uger Evt. Praktik Skoleundervisningen varer 28 uger og veksler med praktikuddannelse, som vist i figuren. Skolen foretager en afklaring af elevernes praktiske og teoretiske kvalifikationer, så undervisningen kan tilrettelægges efter elevernes forudsætninger og behov, idet eleverne skal opnå de fastsatte mål i uddannelsen. Når skolen skal vurdere kommende elever inden optagelse til den 1-årige uddannelse, er det vigtigt, at man ikke kun vurderer almene kvalifikationer som dansk og engelsk. Der skal også vurderes på de faglige kvalifikationer samt evt. deltagelse i AMU-uddannelse. Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Eleverne skal opfylde særlige kompetencemål for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, jf. bilaget til indgangsbekendtgørelsen pkt. 3.1 Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, se: Retsinformation. 2

3 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummereringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekend tgørelsen. Fagnavn for faget Vejledende tid Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent Grundfag Niveau 3 uger 8 Dansk E 2 uger 9 Iværksætteri og innovation F 1 uge Områdefag Avanceret 6, 1, 2, 3, 6, 7 Praktisk erhvervsrengøring Avanceret 2 uger 1, 2, 3, 6, 7, Arbejdsplaner og Rutineret 1 uge arbejdstilrettelæggelse Specielle rengøringsopgaver Rutineret 1,6 uge 5, 6 Kvalitetssikring Avanceret 1 uge 4, 14 Rengøringshygiejne Avanceret 1 uge Valgfri specialefag Der skal vælges 2 fag Avanceret 0,4 uge 1, 2, 3, 4 Rengøring af rene rum Begynder 0,2 uge 1, 2, 3 Rengøring af transportmidler Begynder 0,2 uge 1, 2, 3 Skadeservice Begynder 0,2 uge 1, 2, 3 Vinduespolering Begynder 0,2 uge Valgfag 1 uge Speciale: Hospitalsservice Områdefag 3

4 Avanceret 10 Patienttransport og forflytning Avanceret 2 uger 10 Forflytning og speciallejring Rutineret 1 uge 11 Tilberedning og servering samt Rutineret 1 uge diæter 22 Brancherelateret engelsk Begynder 2 uger Bundne specialefag Avanceret 3 uger 12 Hvad fejler den syge? Begynder 1 uge 13 Arbejde med døende og afdøde Rutineret 1 uge patienter 14 Hygiejneen Avanceret 1 uge Valgfri specialefag Der skal vælges 2 uger Avanceret, Ekspert 2 uger 15 Genoptræning i AMU 1 uge fysioterapeutisk regi 4, 15 Sterilarbejde på sygehuse AMU 2 uger 12, 15 Kontakt med psykisk syge Begynder 1 uge 12, 15 Personer med demens, AMU 1 uge sygdomskendskab 12, 15 Portøren og AMU 2 uger hospitalsserviceassistent som fast vagt 11, 15 Diæt og allergikost AMU 1 uge 12, 15 Arbejde på patienthotel Rutineret 1 uge 15 Sårhageholdere Begynder 1 uge Valgfag 1 uge 4

5 Speciale: Virksomhedsservice Områdefag Avanceret, Ekspert 16 Mødeservice Rutineret 1 uge 17 Grundtilberedning 1 Begynder 3 uger 22 Brancherelateret engelsk Begynder 2 uger Bundne specialefag Avanceret 3 uger 18 Kontorsupport Rutineret 1 uge 19 Vedligeholdelsesopgaver Rutineret 0,5 uge 20, 21 Anretning, servering og brugerbetjening Rutineret 1,5 uger Valgfri specialefag Der skal vælges 2 uger Avanceret, Ekspert 2 uger 1, 2, 3, 7 Særlige specialbehandlinger Avanceret 1 uge (Overbygning til specielle rengøringsopgaver) 5, 6 Kundeservice og Avanceret 1 uge kvalitetsstyring 16, 17, 21 Ernæring og sundhed AMU 1 uge 2, 3, 21 Indeklima Rutineret 1 uge 16, 21 Salg og administration Begynder 1 uge 17 Grundtilberedning 2 Begynder 2 uger 17 Grøn kost AMU 1 uge 17 Mad og kultur Begynder 1 uge 21 Planteservice Rutineret 1 uge 21 Drift og omkostninger Begynder 1 uge 5

6 (økonomiske faktorer, der påvirker virksomheden fx materialeforbrug, personale) Valgfag 1 uge Tabel 2 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktivitet en bidrager til følgende kompete ncemål Praktikmål Trin 1 Rengøri ngstekn iker Trin 2 Serviceassistent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rengøring Speciale: Hospitalss ervice Speciale: Virksomhed sservice 10 Transport og forflytning 11 12, 13, Tilberedning og servering Brugerrelaterede opgaver Sterilcentral 15 16, Patienthotel Møde service og kontorsupport Tilberedning af mad og servering 6

7 11, 20 Servering 19 Vedligeholdelsesopgaver 21 Blomsterpasning Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen I serviceassistentuddannelsens hovedforløb er der ingen opdeling af fag i de enkelte skoleperioder. Det er op til skolen, som i den lokale undervisningsplan, i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, placerer de enkelte fag i skoleperioderne. Undervisningen skal gennem hele uddannelsen tilrettelægges, så kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. I specialet hospitalsservice er der en del arbejdsmarkedsuddannelser udviklet af Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og sundhedsområdet (EPOS). Det kan være svært for den enkelte skole, at udbyde alle disse fag, hvorfor det anbefales, at der bør indgås samarbejde med social- og sundhedsskolerne om disse fag. Praktik I praktikuddannelsen skal eleven modtage en alsidig oplæring i de enkelte arbejdsopgaver og funktioner. Praktikuddannelsen i virksomheden skal tilrettelægges, så skoleundervisningen og praktikuddannelsen supplerer hinanden. Eleven skal videreudvikle de færdigheder og rutiner, der er indlært i den forudgående skoleperiode samt lære de discipliner, som alene forekommer i den enkelte virksomhed. Virksomheden skal udarbejde en uddannelsesplan for eleven og afholde mindst en samtale i hver praktikperiode med den enkelte elev om arbejdsindsats og udvikling i praktikperioden. Mellem skoleperioderne i hovedforløbet får eleven af skolen en skriftlig opgave, som besvares af eleven og fremlægges på efterfølgende skoleperiode jf. 5.2 i bilag 2. Skolen udarbejder, inden elevens praktikperiode, en mindre brancherelateret opgave, som tager udgangspunkt i den skoleundervisning, der lige er gennemført. I praktikperioden besvarer eleven opgaven, der medtages til næste skoleperiode. Opgaverne skal godkendes. 7

8 Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. Der skal under hele uddannelsen både i skoleperioderne og i praktikperioderne foregå en løbende evaluering af elevens faglige niveau. Der gives karakter i alle områdefag og specialefag. Bedømmelse af grundfag følger reglerne herom, jf. grundfagsbekendtgørelsen. Afsluttende prøve trin 1 - rengøringstekniker Uddannelsens trin 1, Rengøringstekniker afsluttes med en prøve for alle elever. Hvis en elev, der har uddannelsesaftale til serviceassistent dumper, skal eleven have mulighed for en senere reeksamination. Eleven trækker en praktisk rengøringsopgave, som udføres for en lærer og en censor. Eleven skal mundtligt redegøre for valg af opgaveløsningen. Opgavernes indhold tilrettelægges af skolen. Prøvetiden inkl. votering er i alt 30 minutter. Der gives ikke tid til forberedelse. Det anbefales, at censoren engang imellem er fra en arbejdsplads. Afsluttende prøve trin 2 - Serviceassistent Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsen til trin 2, Serviceassistent udarbejdes et projekt, der tager udgangspunkt i et eller flere bundne eller valgfri specialefag. Eleven vælger sammen med læreren en problemformulering for projektopgaven. Specialeprojektet afleveres i form af en skriftlig rapport, som forsvares til eksamen. Projektet skrives individuelt eller i grupper på max 3 personer, men eksamen er individuel. Projektet må max. fylde 10 sider alt inkl., hvis projektet skrives alene og 15 sider for en gruppe på 3 personer. Efter fremlæggelse af projektet trækker eleven en praktisk opgave, som udføres. De praktiske opgaver, der trækkes, skal være opgaver inden for områdefagene. Hospitalsservice: Patienttransport og forflytning m.v, Forflytning og speciallejring og Tilberedning og servering. Virksomhedsservice: Mødeservice og Grundtilberedning 1. Der gives ikke forberedelsestid til udførelsen af den praktiske opgave. Prøvetiden inkl. votering er i alt 30 minutter, som fordeles mellem projektfremlæggelsen og den praktiske opgave. Det anbefales, at censoren engang imellem er fra en arbejdsplads fx fra et hospital eller en rengøringsvirksomhed. Det er vigtigt, at eleven både bedømmes på den praktiske, skriftlige og mundtlige del af opgaven. Der gives én samlet karakter. Uddannelsesbevis For både trin 1, Rengøringstekniker og trin 2, Serviceassistent gælder følgende: Eleven skal, for at der kan udstedes skolebevis, have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle grund- og områdefag, mindst beståkarakter i hvert enkelt specialefag samt bestået prøven efter trin 1 og for serviceassistenter bestået den afsluttende prøve. 8

9 Desuden skal eleven skal have besvaret de skriftlige opgaver, der er nævnt i afsnit 5.2., og opgavebesvarelserne skal være godkendt af skolen Praktikvirksomheden udsteder afsluttende praktikerklæring, når praktiktiden i virksomheden er afsluttet. Praktikerklæringer kan hentes på SUS hjemmeside Skolen sender holdliste til Det Faglige Udvalg senest før afsluttende prøve. Når Det Faglige Udvalg har modtaget kopi af skolebevis og afsluttende praktikerklæring sender Det Faglige Udvalg uddannelsesbevis og uddannelsesnål til skolen, virksomheden eller eleven. Uddannelsesbeviset skal have påført den afsluttende prøvekarakter, derfor kan beviserne ikke sendes før Det Faglige Udvalg har modtaget afsluttet prøvekarakter. Holdlister, afsluttende praktikerklæringer og skolebeviser sendes til: SUS Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen Lersø Parkallé 21, 2100 København Ø 9

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere