Det rummelige arbejdsmarked. værktøj2002. Med i bagagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det rummelige arbejdsmarked. værktøj2002. Med i bagagen"

Transkript

1 Det rummelige arbejdsmarked værktøj2002 Med i bagagen

2 Med i bagagen er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte som et supplement til FOA-værktøjet Med på vognen. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og de tillidsvalgte, som arbejder med det rummelige arbejdsmarked. Politisk ansvar Lisa Dahl Christensen Inger Bolwinkel Redaktion Asbjørn Christiansen Bodil Effersøe Forsidetegning og illustrationer Peter Malherbes Jensen Grafisk tilrettelæggelse Joe Anderson Tryk FOAs trykkeri 2. udgave august 2002 ISBN: Oplag 3000 Hent også pjecen på under pjecer September 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads København V. 2

3 Indhold Introduktionsforløb er nødvendige Lokale aftaler Vejen til succes Vurdering af erfaring og uddannelse Hvordan kommer den ansatte videre? Konkrete forslag Supplerende kvalifikationer Uddannelse lokalt Introduktionsuddannelse til køkkenområdet Introduktionsuddannelse til rengøringsområdet...12 Introduktionsuddannelse til det tekniske serviceområde Introduktionsuddannelse til social- og sundhedsområdet Introduktionsuddannelse til det pædagogiske område Mere nyttig viden

4 Introduktionsforløb er nødvendige På de arbejdspladser hvor FOA-medlemmerne arbejder, findes der en række særlige ansættelsesformer for personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Det gælder ansættelser i aftalebaserede job på særlige vilkår, fleksjob, skånejob og jobtræning. Ledige, der ansættes i jobtræning eller i forbindelse med jobrotation, ansættes ofte inden for områder, hvor de ikke har arbejdserfaring eller uddannelse. FOA mener, at det er vigtigt, at alle medarbejdere har så gode betingelser som muligt for at varetage jobbet. Derfor skal de ansatte på særlige vilkår og ledige i jobtræning som minimum have en introduktion til arbejdsområdet. værktøj2002 Det rummelige arbejdsmarked Med på vognen I FOA-værktøjet Med på vognen beskrives de forskellige ansættelsesformer. Det anbefales, at der lokalt indgås aftaler med arbejdsgiverne om de konkrete forudsætninger. Blandt andet skal der aftales løn- og ansættelsesvilkår for de medlemmer, der ansættes på særlige vilkår. Desuden aftales hvilken opkvalificering den pågældende skal have. Opkvalificeringen kan ske før eller i løbet af ansættelsen. FOA anbefaler, at de uddannelsesforløb, der beskrives i denne pjece, danner baggrund for lokale aftaler om introduktion af særligt ansatte. 4

5 Lokale aftaler Ifølge rammeaftalen om socialt kapitel skal der ved årlige drøftelser i kommunen og på den enkelte arbejdsplads fastlægges retningslinier for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Disse drøftelser føres i det øverste samarbejdsudvalg/medbestemmelsesudvalg (HSU/MED). FOA anbefaler, at FOA-afdelingerne, som supplement til de lokale drøftelser, indgår aftaler med kommuner og amter om de overordnede vilkår for ansættelser på særlige vilkår og ledige i jobtræning. Der bør blandt andet aftales: Hvilke faglige forudsætninger den særligt ansatte skal have forud for ansættelsen Hvilken introduktion vedkommende skal have til jobbet samt Muligheder for yderligere opkvalificering i løbet af ansættelsen. 5

6 Vejen til succes Personer, der ansættes på særlige vilkår, har forskellige erfaringer. Nogle har ikke været tilknyttet arbejdsmarkedet i flere år. Andre har aldrig beskæftiget sig med det pågældende jobområde, mens atter andre har arbejdserfaring og uddannelse i varieret omfang. Hvis det skal lykkes at integrere de pågældende på en arbejdsplads, skal de klædes godt på til opgaven. Det forudsætter, at de gennemgår en jobintroduktion og en uddannelse, der sætter dem i stand til at løse opgaverne på lige fod med deres kollegaer. En manglende kvalificering kan desuden medvirke til øget nedslidning af såvel den særligt ansatte som øvrige kolleger på arbejdspladsen. Forudsætningen for, at den særligt ansatte kan fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet er, at den pågældende har de nødvendige kvalifikationer før ansættelsen. En fornuftig introduktionsuddannelse styrker derfor arbejdsfastholdelsen. 6

7 Vurdering af erfaring og uddannelse Personer med nedsat arbejdsevne, vil ofte kunne bruge deres tidligere erfaringer/uddannelse i ansættelsen. Forud for den nye ansættelse vil de ofte have været i arbejdsprøving. Det er derfor ikke relevant at foretage en individuel kompetenceafklaring af disse personer. FOA anbefaler, at personer med nedsat arbejdsevne som minimum tilbydes relevante AMU-kurser. Ledige, der ansættes i offentlig jobtræning kan have erfaring inden for området eller arbejdserfaring/uddannelse fra helt andre områder. Den enkeltes erfaring og/eller uddannelse skal derfor vurderes individuelt i forhold til jobbets indhold. Dette kan blandt andet ske i forbindelse med den individuelle kompetenceafklaring, som indgår i alle de anbefalede introduktionsforløb. For eksempel skal en 50-årig langtidsledig mand, som har arbejdet i et køkken i mange år, ikke have det samme introduktionsforløb til køkkenområdet som en 35-årig kvinde, der har været buschauffør. Hvordan kommer den ansatte videre? Den ansattes praktiske og teoretiske kompetencer skal bruges offensivt i forhold til at motivere og fastholde medarbejderen indenfor de pågældende arbejdsområder. Efter en periode bør den enkelte have mulighed for at videreuddanne sig på området. Det vil være oplagt, at arbejdsgiveren 7

8 indgår en uddannelsesaftale om en relevant erhvervs- SOSU- eller PGU-uddannelse. FOA anbefaler, at den enkelte medarbejder ansættes på voksenerhvervsuddannelsesvilkår. Hvilket på FOAs områder normalt udløser en løn, der svarer til skalatrin 9. Konkrete forslag Forbundet har udarbejdet forslag til opkvalificering forud for ansættelse på særlige vilkår på følgende områder: Køkkenområdet Rengøringsområdet Det tekniske serviceområde Social- og sundhedsområdet Det pædagogiske område. De beskrevne forløb er alene en introduktion til ansættelsesforholdet. Hvis ansættelsen fortsætter, skal den ansatte i videst muligt omfang tilbydes den relevante faglige uddannelse og relevant efteruddannelse. Supplerende kvalifikationer FOA mener, at introduktionsuddannelserne giver det nødvendige minimumsniveau i forhold til de kvalifikationer, som jobbene kræver. Forløbene kan med fordel suppleres med forskellige almene elementer. Det kan være forberedende voksenundervisning, daghøjskoleforløb, VUC-kurser eller lignende. Det kan også være yderligere faglige elementer i forskellige AMU-uddannelser. 8

9 Uddannelse lokalt AMU-uddannelserne kan udbydes på godkendte skoler over hele landet. Det kan være AMU-centre, erhvervsskoler, SOSU-skoler eller pædagogseminarier. Den geografiske fordeling afhænger af skolernes faciliteter og den reelle efterspørgsel. Man kan kontakte de lokale uddannelsesinstitutioner og bede dem være behjælpelige med nærmere oplysninger om hvor og hvornår, uddannelserne kan sættes i gang. Introduktionsuddannelse til køkkenområdet Nedenfor er der sammensat en introduktionsuddannelse for personer, der ikke tidligere har arbejdet på køkkenområdet. Uddannelsen, som er sammensat af eksisterende AMU-uddannelser, kan udbydes på forskellige AMU-centre, erhvervsskoler eller i et samarbejde mellem disse. Det anbefales, at alle, der ansættes på særlige vilkår, meritafklares inden, de påbegynder introduktionsuddannelsen. Der skal ske en vurdering af, om den ansatte allerede har kvalifikationer, der dækker dele af indholdet i introduktionsuddannelsen. Dette kan ske på AMU-uddannelsen Individuel KompetenceAfklaring (IKA). IKA tilrettelægges for et eller flere brancheområder. Længden er variabel fra 1 dag til 21 dage og tilpasses den enkeltes behov. 9

10 Desuden anbefaler FOA, at introduktionsuddannelsen består af AMU-uddannelserne: Grundlæggende tilberedningsmetoder, Grundlæggende kostlære, Almen levnedsmiddelhygiejne samt elementer fra Grundkursus i erhvervsrengøring. Individuel KompetenceAfklaring (IKA) Deltageren får afklaret sine praktiske og teoretisk kvalifikationer i forhold til sit nye ansættelsesområde. Kurset motiverer deltageren til at kvalificere sig til sine nye arbejdsopgaver. Grundlæggende tilberedningsmetoder (2 uger) Deltagerne lærer de forskellige produktionsformer i et storkøkken. Deltagerne får kendskab til grundlæggende regler om tilberedning af lune retter, koldt bord, enkeltportioner, hovedretter og desserter. Grundlæggende kostlære (1 uge) Deltagerne lærer de grundlæggende principper for sammensætningen af sund og nærende kost. Herunder den ernæringsmæssige sammenhæng mellem forskellige typer fødemidler og deres betydning for sundheden. Deltagerne får kendskab til madsammensætning og mængdeberegning og får præsenteret forskellige opskrifter beregnet på storkøkkenproduktion. Almen levnedsmiddelhygiejne (3 dage) Kurset er obligatorisk for alle nyansatte medarbejdere, der er beskæftiget med fødevareproduktion. Deltagerne lærer, hvordan man kan fremstille og servere mad på en hygiejnisk forsvarlig måde, således at madrelaterede bakterieangreb undgås. 10

11 Grundkursus i erhvervsrengøring (2-15 dage) Kurset er målrettet personer uden forudgående kendskab til rengøring og er opbygget af følgende elementer, der kan tages i moduler: Arbejdsteknik (2 dage). Sikkerhed i rengøring samt førstehjælp (4 dage). Rengøringsmidler (4 dage). Rengøringsplaner personlig planlægning, redskaber og maskiner (3 dage). 11

12 Introduktionsuddannelse til rengøringsområdet Nedenfor er der sammensat en introduktionsuddannelse for personer, der ikke tidligere har arbejdet på rengøringsområdet. Uddannelsen, som er sammensat af eksisterende AMU-uddannelser, kan udbydes på forskellige AMU-centre, erhvervsskoler eller i et samarbejde mellem disse. Det anbefales, at alle, der ansættes på særlige vilkår, meritafklares inden, de påbegynder introduktionsuddannelsen. Der skal ske en vurdering af, om den ansatte allerede har kvalifikationer, der dækker dele af indholdet i introduktionsuddannelsen. Dette kan ske på AMU-uddannelsen Individuel KompetenceAfklaring (IKA). IKA tilrettelægges for et eller flere brancheområder. Længden er variabel fra 1 dag til 21 dage og tilpasses den enkeltes behov. Desuden anbefales det, at introduktionsuddannelsen består af AMU-uddannelserne: Grundkursus i erhvervsrengøring, Rengøring og levnedsmiddelhygiejne, Rengøring af boligtekstiler, Service, kommunikation og 12

13 synlig rengøring samt Vask og efterbehandling af brugstekstiler. Individuel KompetenceAfklaring (IKA) Deltageren får afklaret sine praktiske og teoretisk kvalifikationer i forhold til sit nye ansættelsesområde. Kurset motiverer deltageren til at kvalificere sig til sine nye arbejdsopgaver. Grundkursus i erhvervsrengøring (2-15 dage) Kurset er målrettet personer uden forudgående kendskab til rengøring og er opbygget af følgende elementer, der kan tages i moduler: Arbejdsteknik (2 dage). Sikkerhed i rengøring samt førstehjælp (4 dage). Rengøringsmidler (4 dage). Rengøringsplaner personlig planlægning, redskaber og maskiner (3 dage). 13

14 Rengøring og levnedsmiddelhygiejne (1 uge) Deltagerne lærer at gøre rent på virksomheder, hvor der kræves en høj hygiejnisk standard (virksomheder, der producerer fødevarer eller lignende). Kurset giver deltagerne viden om hygiejnekrav og sætter dem i stand til at undgå smitte og forurening af fødevarer. Rengøring af boligtekstiler (1 uge) Deltagerne lærer at planlægge og udføre rengøring af boligtekstiler (tæpper, møbler, gardiner m.v.). Kurset giver deltagerne viden om rengøringsmidler og metoder til rengøring af boligtekstiler. Service, kommunikation og synlig rengøring (2 dage) Deltagerne lærer om service, samarbejde, fleksibilitet og ansvar i forhold til rengørings- og servicearbejdet. Kurset sætter fokus på god kommunikation og personlig fremtræden i forhold til kolleger og andre personalegrupper. Vask og efterbehandling af brugstekstiler (3 dage) Deltagerne lærer at sortere beklædningsgenstande og vælge vaskemetode og vaskemiddel efter tekstilfibrenes art. Kurset giver deltagerne viden om metoder til tørring og efterbehandling af beklædningsgenstande. 14

15 Introduktionsuddannelse til det tekniske serviceområde Nedenfor er der sammensat en introduktionsuddannelse for personer, der ikke tidligere har arbejdet på det tekniske serviceområde. Uddannelsen, som er sammensat af eksisterende AMU-uddannelser, kan udbydes på forskellige AMU-centre, erhvervsskoler eller i et samarbejde mellem disse. Det anbefales, at alle, der ansættes på særlige vilkår, meritafklares inden, de påbegynder introduktionsuddannelsen. Der skal ske en vurdering af, om den ansatte allerede har kvalifikationer, der dækker dele af indholdet i introduktionsuddannelsen. Dette kan ske på AMU-uddannelsen Individuel KompetenceAfklaring (IKA). IKA tilrettelægges for et eller flere brancheområder. Længden er variabel fra 1 dag til 21 dage og tilpasses den enkeltes behov. Desuden anbefales det, at introduktionsuddannelsen består af AMU-uddannelserne: Grundkursus for ejendomsfunktionærer, Kursus i tekniske hjælpemidler, Kursus i bygningsvedligeholdelse samt Kursus i kvalitetsbevidsthed inden for ejendomsservice. 15

16 Individuel KompetenceAfklaring (IKA) Deltageren får afklaret sine praktiske og teoretisk kvalifikationer i forhold til sit nye ansættelsesområde. Kurset motiverer deltageren til at kvalificere sig til sine nye arbejdsopgaver. Grundkursus for ejendomsfunktionærer (2 uger) Deltagerne lærer at udføre ejendomsservice og foretage nødvendige vedligeholdelsesopgaver på bygninger og udendørsområder. Kurset sætter fokus på god kommunikation og samarbejdet med brugergrupper og øvrigt personale. Kursus i tekniske hjælpemidler (1 uge) Kurset giver kendskab til opbygning, virkemåde og vedligeholdelse af de tekniske hjælpemidler inden for ejendomsområdet. Deltagerne lærer at afhjælpe mindre driftsforstyrrelser og at vurdere behovet for faglig bistand. Kursus i bygningsvedligeholdelse (1 uge) Deltagerne lærer om de materialer og komponenter, der anvendes til udvendige bygningsdele. Kurset kvalificerer deltagerne til at vurdere bygningers tilstand og udarbejde vedligeholdelsesplaner. Kursus i kvalitetsbevidsthed inden for ejendomsservice (1 uge) Deltagerne lærer om kvalitetsbegreber og kvalitetsstyringsmetoder. Kurset sætter fokus på problemløsningsmodeller og aktiv lytning. 16

17 Introduktionsuddannelse til social- og sundhedsområdet Neden for er der sammensat en introduktionsuddannelse for personer, der ikke tidligere har arbejdet på social- og sundhedsområdet. Uddannelsen er sammensat af eksisterende AMU-uddannelser, og kan udbydes på forskellige AMU-centre, SOSU-skoler eller i et samarbejde mellem disse. Det anbefales, at alle, der ansættes på særlige vilkår, meritafklares inden, de påbegynder introduktionsuddannelsen. Der skal ske en vurdering af, om den ansatte allerede har kvalifikationer, der dækker dele af indholdet i introduktionsuddannelsen. Dette kan ske på AMU uddannelsen Individuel KompetenceAfklaring (IKA). IKA tilrettelægges for et eller flere brancheområder. Længden er variabel fra 1 dag til 21 dage og tilpasses den enkeltes behov. Desuden anbefales det, at introduktionsuddannelsen består af AMU-uddannelserne: Praktisk hjælp til ældre, Fysisk og psykisk arbejdsmiljø i social- og sundhedsarbejdet samt elementer fra Grundkursus i erhvervsrengøring. 17

18 Individuel KompetenceAfklaring (IKA) Deltageren får afklaret sine praktiske og teoretisk kvalifikationer i forhold til sit nye ansættelsesområde. Kurset motiverer deltageren til at kvalificere sig til sine nye arbejdsopgaver. Praktisk hjælp til ældre (3 uger) Deltagerne lærer at varetage praktiske, behovsbestemte opgaver og udføre praktisk førstehjælp tilpasset de særlige risici, der gælder for ældre. Deltagerne lærer at overholde etiske krav i kontakten med de ældre, samt hvilken betydning deres egen fremtoning har. Kurset styrker den enkelte i forhold til at indgå i et samarbejde med de faggrupper, der er tilknyttet social- og sundhedsområdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø i social- og sundhedsuddannelserne (1 uge) Deltagerne lærer at udføre løft og forflytninger. Kurset giver den enkelte redskaber til at kunne tage vare på sig selv og borgeren fysisk og psykisk ud fra en bevidsthed om egne ressourcer og begrænsninger. Grundkursus i erhvervsrengøring (2-15 dage) Kurset er målrettet personer uden forudgående kendskab til rengøring og er opbygget af følgende elementer, der kan tages i moduler: Arbejdsteknik (2 dage). Sikkerhed i rengøring samt førstehjælp (4 dage). Rengøringsmidler (4 dage). Rengøringsplaner personlig planlægning, redskaber og maskiner (3 dage). 18

19 Introduktionsuddannelse til det pædagogiske område Neden for er der sammensat en introduktionsuddannelse for personer, der ikke tidligere har arbejdet på det pædagogiske område. Uddannelsen, som er sammensat af eksisterende AMU-uddannelser, kan udbydes på forskellige AMU-centre, pædagogseminarier, SOSU-skoler eller i et samarbejde mellem disse. Det anbefales, at alle, der ansættes på særlige vilkår, meritafklares inden, de påbegynder introduktionsuddannelsen. Der skal ske en vurdering af, om den ansatte allerede har kvalifikationer, der dækker dele af indholdet i introduktionsuddannelsen. Dette kan ske på AMU-uddannelsen Individuel KompetenceAfklaring (IKA). IKA tilrettelægges for et eller flere brancheområder. Længden er variabel fra 1 dag til 21 dage og tilpasses den enkeltes behov. Desuden anbefales det, at introduktionsuddannelsen består af AMU-uddannelserne: Grundlæggende uddannelse for pædagogmedhjælpere eller Grundlæggende uddannelse i klubarbejde eller Grundlæggende uddannelse for medhjælpere på døgninstitutioner eller Grundlæggende uddannelse for værkstedsassistenter eller Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere afhængigt af arbejdsområde samt Forældresamarbejde i daginstitution og dagpleje. Endvidere bør mindst en af følgende uddannelser indgå: Børns kompetenceudvikling 0 5 år, Børns udtryksformer eller Børns leg. 19

20 Individuel KompetenceAfklaring (IKA) Deltageren får afklaret sine praktiske og teoretisk kvalifikationer i forhold til sit nye ansættelsesområde. Kurset motiverer deltageren til at kvalificere sig til sine nye arbejdsopgaver. *På disse uddannelser stilles der krav om erfaring fra området inden uddannelsen påbegyndes Grundlæggende uddannelser inden for det pædagogiske område Det anbefales, at alle der ansættes på det pædagogiske område, deltager i det grundlæggende kursus, som er mest relevant for det pågældende arbejdsområde: Grundlæggende uddannelse for pædagogmedhjælpere* (3 uger)/ Grundlæggende uddannelse i klubarbejde (4 uger)/grundlæggende uddannelse for medhjælpere på døgninstitutioner* (3 uger)/ Grundlæggende uddannelse for værkstedsassistent (3 uger)/ Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere* (3 uger) 20

21 Forældresamarbejde i daginstitution og dagpleje (1 uge) Deltagerne lærer at anvende forskellige kommunikations- og samarbejdsværktøjer i praksis. Deltagerne får indsigt i betydningen af deres egenadfærd i samarbejdssituationer. Deltagerne lærer at anvende verbal og nonverbal adfærd bevidst i samarbejdsrelationer. Deltagerne lærer at vurdere kommunikationsprocesser og eventuelt vende en påbegyndt dårlig kommunikation. Deltagerne trænes i samarbejde og konfliktløsning. Derudover skal deltagerne vælge ét af følgende kurser afhængigt af arbejdsområde: Børns kompetenceudvikling 0-5 år (1 uge). Børns udtryksformer (1 uge). Børns leg (1 uge). 21

22 Mere nyttig viden Om mulighederne for uddannelse VIDAR er en database over voksenuddannelser: Arbejdsformidlingen kan hjælpe med finansieringen gennem forskellige arbejdsmarkedspolitiske tilskudsordninger: AMU-centrene tilbyder forskellig uddannelser (kompetenceafklarende kurser, virksomhedsrettede kurser, kurser i f.eks. dansk og regning, etc.) og konsulentydelser i forhold til f.eks. uddannelsesplanlægning. Læs mere på eller på Undervisningsministeriets hjemmeside (www.uvm.dk) under Arbejdsmarkedsuddannelser. På VUC kan man læse almene enkeltfag på folkeskole- og HF-niveau. Læs om almen voksenuddannelse og VUC på På FOAs hjemmeside kan læses mere om uddannelse for FOAs enkelte faggrupper. Se under pjecer. Om job på særlige vilkår På KTO s hjemmeside ligger selve rammeaftalen om socialt kapitel på adressen Der findes desuden en række andre pjecer, som kan være nyttige. Med på vognen. Værktøjspjece udgivet af FOA, Kan downloades fra under pjecer På kan findes information om samarbejdsprojekter om det rummelige arbejdsmarked og det sociale kapitel. Gå ind under emner, derefter rummelige arbejdsmarked/ arbejdsfastholdelse. På Kommunernes Landsforenings hjemmeside (www.kl.dk) kan findes oplysninger om de kommunale arbejdsgiveres holdning til 22

23 det rummelige arbejdsmarked. Gå ind under menuen kommunalpolitik og vælger aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik. 23

24 værktøj2002 Som supplement til FOA-værktøjet Med på vognen giver Med i bagagen forslag til en række introduktionsforløb til personer med nedsat arbejdsevne eller ledige. Introduktionsforløbene er beregnet til personer, der ansættes i fleksjob, skånejob, aftalebaserede job på særlige vilkår, offentlig jobtræning og afløsere i forbindelse med jobrotation og lignende ansættelser. For at særlige jobordninger skal blive til faste ansættelser, er det vigtigt, at den enkelte får en så god introduktion til arbejdsområdet som overhovedet muligt og at introduktionsuddannelse eventuelt suppleres med almene kvalifikationer og løbende faglig uddannelse og efteruddannelse. Forbundet af Offentligt Ansatte

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA UDNIENIE W DANII job i danmark o B i danmark Informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ JOBB I DAnMA Arbejde med ældre, syge og handicappede

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere