Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE"

Transkript

1 NR. 1 FEBRUAR 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Minister vil have flere oplysninger ved salg ANDELSLIV Kortspil med omsorg FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV

2 leder Tryghed på skema Nyt år, nye udfordringer. Vores år starter med en ny lovgivning. Lovgivning, som øger oplysningspligten i forbindelse med overdragelser. Det er sådan set rigtigt fint, men betyder samtidig mere arbejde til foreningerne, som nu skal udfylde nye skemaer ved salg af andele. Besværligt, ja. Men gevinsten ved de nye regler, mener jeg, overstiger ulemperne. ABF har løbende udtrykt bekymring for omfanget af oplysninger og påpeget, at det er ekstremt vigtigt, at den rette balance mellem øget gennemsigtighed og ekstraudgifter forbundet med de nye skemaer blev fundet. Men ABF har haft en god og konstruktiv dialog med ministeriet. Opgaven har været at søge størst mulig indflydelse med henblik på at gøre skemaerne så anvendelige som muligt. Den mission er i min optik lykkedes. Ikke alt er blevet, som vi ønsker, men vi føler, at der er blevet lyttet, og meget af vores kritik er taget til efterretning. Altså er der sket store ændringer fra det første udkast og til de skemaer, vi ser i dag. Nu står vi med et system, som snart skal i brug. Banker og realkreditinstitutter er forpligtet til at indberette finansielle oplysninger til et centralt system og revisorerne pålagt, at medtage en række nye oplysninger i årsrapporten. Det skaber klarhed om en række forhold i foreningen. Både for en potentiel køber og de, der allerede bor i foreningen. Administratorerne og revisorerne har varslet stigende omkostninger, men jeg lover jer, at ABF holder nøje øje med de merudgifter, som realkreditinstitutter, revisorer og administratorer pålægger foreningerne. Det er bestemt ikke meningen, at den nye lovgivning skal Hans Erik Lund LANDSFORMAND ABF bakker op om den nye oplysningspligt, fordi vi mener, at de mange komplekse finansieringsprodukter gør det nødvendigt at have mere fokus på de økonomiske nøgletal. udarte sig til en pengemaskine for foreningens rådgivere. Banker og realkreditinstitutter har via finanssektorens interesseorganisationer været ude at sige, at de mener, at de nye regler vildleder mere end de vejleder. Ærligt talt, så synes jeg, at deres kritik runger noget hult. Uden renteswap, trappelån og andre kreative finansieringsprodukter var den øgede regulering på området slet ikke nødvendig. De kritiserer men hvad er deres alternativ? ABF bakker op om den nye oplysningspligt, fordi vi mener, at de mange komplekse finansieringsprodukter gør det nødvendigt at have mere fokus på de økonomiske nøgletal. De nye regler gør, at køberne vil blive mødt med ensartede oplysninger og betyder, at en række nye nøgletal kommer frem i lyset. Jeg siger ikke, at det nye system altid kan stå alene. Køberne skal selvfølgelig vide, at der til tider vil være behov for at gå bagom skemaernes mange tal. Men de nye regler skaber alt andet lige større gennemsigtighed på andelsboligområdet. Og de er et vigtigt skridt i forhold til at få genskabt boligformens omdømme og tryghed ved at købe en andelsbolig. Så jeg synes, vi skal tage godt imod det nye skema, og få det bedste ud af det. n LÆS TEMA SIDE 13 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION NR. 1, FEBRUAR 2014 UDGIVET AF ABFNYT APS FORSIDEN: MINISTER FOR BY BOLIG OG LANDDISTRIKTER, CARSTEN HANSEN (S). FOTO: CLAUS BJØRN LARSEN MEDLEMSRÅDGIVNING MAN. - FRE TELEFON: ABF'S SEKRETARIAT & MEDLEMSRÅDGIVNING VESTER FARIMAGSGADE 1, 8. SAL 1606 KØBENHAVN V TELEFON: REDAKTION JAN HANSEN (ANSVARSHAVENDE) LISE CLEMMENSEN (REDAKTØR) LINE KOLD LAYOUT: ROBERT HAREN PRODUKTION: DATAGRAF ANNONCER: EKSTRÖMS ANNONCE SERVICE: CARSTEN EKSTRÖM TELEFON: EFTERTRYK AF ARTIKLER OG BILLEDER I ABFNYT MÅ KUN FINDE STED EFTER FORUDGÅENDE AFTALE. KONTROLLERET AF FAGPRESSENS MEDIE KONTROL OPLAG FOR PERIODEN 1. JULI JUNI 2012 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 Tryksag 166

3 13 Nye regler ved salg NY LOV: FLERE OPLYSNINGER SKAL FREM I LYSET / MINISTER GØR OP MED MANGELFULD INFORMATION / NYE KRAV TIL ÅRSRAPPORTEN / 4 REGELMÆSSIGE EL-TJEK KAN REDDE LIV 6 DEN DAG FJERNSYNET EKSPLODEREDE 8 KORT NYT 11 FORENINGER HAR BEHOV FOR RENOVERING 14 NY LOV: FLERE OPLYSNINGER SKAL FREM I LYSET 16 MINISTER GØR OP MED MANGELFULD INFORMATION 17 NYE KRAV TIL ÅRSRAPPORTEN 20 ABFNYT 23 NÆRHED OG SAMMENHOLD 24 KALENDER 25 KORTSPIL MED OMSORG 28 KRYDS & TVÆRS 30 SPØRG EKSPERTEN 31 LOVE & REGLER 23 En ildsjæl NÆRHED OG SAMMENHOLD 25 Andelsliv KORTSPIL MED OMSORG 6 Fokus DEN DAG FJERNSYNET EKSPLODEREDE 3

4 fokus TEKST LISE CLEMMENSEN FOTO COLOURBOX.COM Regelmæssige kan redde liv Andelsboligforeninger har vidt forskellige procedurer for gennemgang af el-installationer. Regelmæssige tjek skaber tryghed og kan i sidste ende redde menneskeliv. Ødelagte stikkontakter, flossede el-ledninger eller en ulovlig HFI-afbryder. Mange andelshavere roder selv med el-installationer, og det kan være rigtig farligt, hvis det ikke bliver gjort efter reglerne. Elektronik og loftspots Sikkerhedsstyrelsen er den offentlige myndighed, som har det overordnede ansvar for de love og regler, som gælder for arbejdet med el-installationer. Steen Søgaard er inspektør i Sikkerhedsstyrelsen. Han er ikke i tvivl om, at der er rigtig mange andelsboliger med ulovlige el-installationer. Mange andelshavere har bygget om og fx. lavet nedsænkede lofter med spots og trukket kabler op under loftet. Desuden er de fleste hjem i dag spækket med elektronik, fx. computere, mobilopladere og fladskærms-tv, hvilket øger risikoen for ulykker. Hvis du har en defekt el-installation, kan det gå forfærdeligt galt, med strømulykker eller brand til følge, siger han. Børnefamilier - pas på Der findes ingen præcise tal for, hvor mange ulykker i hjemmet, der skyldes defekte el-installationer. Steen Søgaard siger, at mange fejlagtigt tror, at det er enkefru Olsens hjem, som er det mest udsatte, men det er en helt anden gruppe, som har størst risiko for ødelagte installationer med ulykker og i værste fald dødsfald til følge. Børnefamilier er generelt hårde ved deres installationer. Børnene river og flår i alting, også stikkontakter og ledninger. Derfor skal man som børnefamilie være ekstra opmærksom, når man samtidigt tilhører en befolkningsgruppe, som har proppet boligen med alverdens strømforbrugende apparater, siger Steen Søgaard. Børnefamilier har meget elektronik og er derfor ekstra udsatte for el-ulykker. Brug din sunde fornuft Sikkerhedsstyrelsen har ikke regler for, hvor ofte el-instal- 4 ABFnyt

5 fokus el-tjek Hvad siger loven? Prisen på en el-installationsrapport er fastsat i lovgivningen og koster mellem kr. og kr. inkl. moms, afhængigt af antal m2 og bygningens opførelsesår. Det er ikke lovpligtigt at få udarbejdet en el-installationsrapport i forbindelse med salg af andelsbolig. lationer bør tjekkes. Her gælder det om at bruge sin sunde fornuft. Bliver installationerne flittigt brugt, så er det vigtigere med jævne mellemrum at få lavet et el-tjek af en autoriseret el-installatør end i en bolig, hvor installationerne ikke bruges så tit, eller der ikke er lavet ombygninger, siger Steen Søgaard. I nogle andelsboligforeninger fremgår det af vedtægterne, at der skal laves et el-tjek i forbindelse med salg. I andre foreninger er det frivilligt. Det kan derfor være svært at gennemskue, hvordan køber og sælger skal forholde sig, når en andelsbolig skifter hænder. Kend dine rettigheder ABF s medlemsrådgivning får ofte henvendelser om el-installationer i forbindelse med salg, hvor bestyrelsen, køber eller sælger er i tvivl om deres rettigheder og pligter, fordi de ikke fremgår af ABF s standardvedtægter. Det er bestyrelsen, som på foreningens vegne har det overordnede ansvar for el-installationer på andelsboligforeningens fællesarealer, som fx. trappeopgange eller fælleshus. Det er til gengæld den enkelte andelshavers ansvar at sørge for lovlige, el-installationer i den enkelte bolig, fortæller Finn Marcher, fra ABF s medlemsrådgivning. Sælger betaler I forbindelse med et salg, kan køber kræve dokumentation for el-installationernes lovlighed. Gennemgangen og dokumentationen skal udføres af en autoriseret el-installatør, og for sælgers regning. En gennemgang sikrer, at installationerne er lovlige, og det mindsker risikoen for uoverensstemmelser ved overdragelsen. Derfor anbefaler ABF sine medlemmer at få lavet et eltjek ved salg. ABF anbefaler altid sine medlemmer, at bestyrelsen ved et salg forlanger et el-tjek og får kravet skrevet ind i foreningens vedtægter. Det kan spare både tid, penge og måske menneskeliv, slutter Finn Marcher. n HPFI afbryder Alle boliger, herunder også andelsboliger skal have en HFI eller HPFI fejlstrømsafbryder. HPFI afbryderen er, i modsætning til HFI afbryderen, gearet til den store mængde elektronik, som mange hjem har i dag. I boliger opført efter 1. juli 1991 skal der være en HPFI afbryder. En HPFI afbryder kan købes i fx. byggemarkeder og koster fra ca. 150 kr. En autoriseret el-installatør skal montere afbryderen. Bliv klogere På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside finder du gældende lovgivning. Her kan du også læse om, hvad du selv må udføre, og hvad du skal overlade til professionelle. Du finder også kontaktinformationer til autoriserede el-installatører. Læs mere på Hvad siger ABF Installation af en HPFI afbryder er en forbedring af andelsboligen, og en udgift, som afskrives over 20 år iht. ABF s forbedringskatalog. Ifølge ABF s standardvedtægt 9.1 er det andelshaveren, som har vedligeholdelsespligten i boligen, herunder el-installationer. Ved grov forsømmelse kan andelshaveren ekskluderes af foreningen ifølge 9.5. Læs mere på > LOV OG FAKTA > BYGGERI OG VEDLIGEHOLD 5

6 fokus TEKST LISE CLEMMENSEN FOTO RED STAR En gruppe af de andelshavere som var hjemme den dag, foreningen fik 400 volt strøm gennem stikkontakterne. 6 ABFnyt

7 fokus Den dag fjernsynet eksploderede 400 volt strøm gennem stikkontakterne i samtlige 14 andelsboliger ødelagde alle hårde hvidevarer og elektronik i A/B Hjerting Bypark. En efterfølgende gennemgang afslørede, at 11 boliger havde ulovlige el-installationer. Det skulle der gøres noget ved. Det var noget forfærdeligt noget, den aftenstund. Alle hårde hvidevarer og elektronik, som var tændt, gik i stykker i hele foreningen, erindrer Holger Jepsen. En tidlig juli aften sidder Holger og hans kone Jytta og ser fjernsyn, da afbryderen i det ældre ægtepars andelsbolig pludselig slår fra, og der kommer røg ud af den. Fik skabt overblik Ved en fejl havde elselskabet Syd Energi sendt 400 volt strøm ud i el-installationerne i den lille forening, som ligger i udkanten af Esbjerg og tæller 14 boliger og et fælleshus. Nogle af naboerne blev panikslagne. Hos min ene nabo gik der ild i fjernsynet, transformere røg, og køleskabe gik i stykker. Ret hurtigt bankede det på døren og et par naboer sagde, at den var helt gal, og vi måtte ikke røre noget, fortæller Holger. Kulegravning Erling Schou Simonsen er formand for foreningen og uddannet elektriker. Han vidste også at den var helt gal. Heldigvis var alle beboere hjemme, så vi kunne komme ind i husene og slå alle HFI relæer fra, men nogle af de ældre var jo rædselsslagne og voldsomt berørte, fortæller Erling Schou Simonsen. Den uhyggelige oplevelse blev startskuddet til, at foreningen fik gennemgået alle el-installationer i de 14 andelsboliger. Det var noget af et chok, da resultatet lå klar. 11 ud af 14 huse havde ulovlige el-installationer. Jeg havde ikke forestillet mig, at det var så galt fat, siger Erling Schou Simonsen. Tryghed for pengene Forsikringsselskabet betalte for el-gennemgangen af de enkelte huse og for de ødelagte hvidevarer og elektronik i forbindelse med Syd Energis fejl. Efterfølgende har den enkelte andelshaver selv betalt for at få deres el-installationer gjort lovlige. For Holger og Jytta var efterregningen på kr. for at få godkendt strømmen til deres springvand i haven. For andre andelshavere har det kostet mellem kr. at få lovliggjort deres el-installationer. Penge som er givet godt ud, mener Holger. - Med den oplevelse, som vi har været igennem, skaber det tryghed at vide, at alle el-installationer nu er lovlige. Vedtægter A/B Hjerting Bypark har skrevet ind i foreningens vedtægter, at en andelshaver kan blive ekskluderet, hvis vedkommende optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere. - Ulovlige el-installationer kan koste menneskeliv, og hvis et hus brænder pga. ulovlige el-installationer og forsikringen ikke vil dække, koster det foreningen 2,2 millioner kr., fortæller formanden og fortsætter. - Den situation kan vi forsøge at undgå ved at have muligheden for at ekskludere et medlem, hvis vedkommende ikke sørger for at have lovlige el-installationer. Men så langt ud håber vi jo aldrig, at vi kommer, slutter Erling Schou Simonsen.. n LÆS MERE PÅ 7

8 kort nyt Rabataftale Indkøbsorganisationen Bolind tilbyder alle ABF s medlemmer rabatter til både andelshavere og foreningen. Bolinds foreningsshop - ejerandel.dk - tilbyder produkter, som er målrettet foreningerne. Her sælges alt fra fejemaskiner til cykelstativer. Bolinds privatshop - beboertilbud.dk - tilbyder produkter, som er målrettet andelshaverne privat, som hårde hvidevarer og andre produkter til bolig og fritid. Nabohjælp med mobilen Tilmeld dig rabataftalen på > MEDLEMSKAB > RABATORDNING Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden har udviklet app en Nabohjælp. Den kan du bruge, når du er bortrejst fra dit hus eller lejlighed, så du kan slappe af uden at spekulere på, om du kommer hjem til ubehagelige overraskelser. Du opretter dine nabohjælpere i app en. Det kan fx. være andelshavere fra din forening. Når dine nabohjælpere har været forbi din bolig, kan de via systemet sende en besked til dig om, at alt er ok. Via app en kan du også vælge at få besked, hvis andre brugere af Nabohjælp i dit område udsender et varsel om indbrud, indbrudsforsøg eller mistænkelig adfærd. Så har du og dine naboer mulighed for at være ekstra opmærksomme og tage jeres forholdsregler. Nabohjælp-app en er gratis. Download app en på Det gode naboskab SPAR 70% PÅ TRAPPEBELÆGNING! RENOVER SLIDT LINOLEUM MED PUR PUR genskaber det nye look på slidt linoleum PUR giver mulighed for totalt farveskift PUR langtidsbeskytter overflader PUR gør renhold langt nemmere PUR ødelægges ikke af vejsalt PUR metoden skåner miljøet PUR etableres på få dage PURTRAPPEN.COM Renovering af linoleum også i boligen Tlf Vi anvender den mest gennemtestet PUR på markedet SØLVBLAD & POULSEN RØMERSGADE KØBENHAVN K Bolius, Boligejernes Videncenter, har samlet en masse information om temaet: Naboer. Her kan du læse mere om, hvad din nabo må, og teste, om du selv er en god nabo. På hjemmesiden kan du også læse mere om konflikter i etageejendomme, som typisk opstår pga. støj og få tips og gode idéer til, hvordan man bliver en god nabo, når man flytter til et nyt sted. Derudover finder du gode råd til, hvordan man undgår konflikter og hvordan man kan bruge en uvildig mægler til at få løst en konflikt. Læs mere på > TEMASIDER > NABOER 8 ABFnyt

9 Firmaguide for andelshavere Firmaer og virksomheder, der har andelshavere og andelsboligforeninger som målgruppe, annoncerer i ABF s elektroniske firmaguide. Firmaguiden er landsdækkende og delt op i regioner. Det gør det nemt for brugerne at finde et firma i lokalområdet. Mange annoncører har også et link til deres hjemmeside, hvor du kan læse mere om firmaet og de ydelser, som de leverer. Så står du og mangler fx. en arkitekt, energikonsulent eller ejendomsmægler, så start med at søge i firmaguiden, som samler de professionelle aktører ét sted. Find et firma på Valuar Vurdering med udgangspunkt i en vurdering af Andelsboligforeningens handelsværdi! Kr. 12,500,- (inkl. moms) 30% Rabat ved genvurdering! jacobsen-bolig v/ Erik Jacobsen Statsaut. ejd. mgl. MDE, Valuar Tlf EKSTRÖM11496 Intelligent arkitektur + Bæredygtigt byggeri AI yder teknisk rådgivning vedr.: Bygningsrenovering - facader, vinduer, tag Tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner Energioptimering og energirenovering Energimærkning Rådgivning vedr. VVS, afløb og konstruktioner AI Refshalevej København K Tlf.: LINDEVANGS ALLÉ 6, 4 SAL 2000 FREDERIKSBERG TLF: FAX: BYGNINGSRENOVERING - BYGNINGSKONSTRUKTIONER NYBYGGERI - DRIFT & VEDLIGEHOLD - BYGGESTYRING TILSTANDARAPPORTER - BYGNINGSINSTALLATIONER ANDELSLEJLIGHEDSVURDERINGER - BYGHERRERÅDGIVNING 9

10 ANNONCE ANNONCE DRYTECH SØGER SØGE ANDELSBOLIGFORENINGER TIL ANDELSBOLIG TEST AF NYT SYSTEM TIL TØRRING AF KÆLDRE EFFEKT DRYTECH TIL SØGER ANDELSBOLIGFORENINGER TEST TIL AF NYT TØRRESYSTEM AF TIL ELLER NY PENGE FUGTIGE KÆLDRE. INGEN EFFEKT INGEN BETALING. TEST-FORENINGERNE SKAL TILBAGE GENGÆLD HOLDE ÅBENT HUS DAGE FOR INTERESSEREDE. Fugt forringer indeklimaet i kældre og er elektroder med lav spænding direkte i har udfordringer med opstigende fugt med TØRRING til at ødelægge ejendommens fundament. Drytech har derfor udviklet et gennem kældergulvet, og fugten ledes mulighed for at følge en test-forening væggen. Samtidigt bores der jordspyd i kælderen. AF Andre foreninger har KÆ også udtørresystem (Drymat Systems), som via elektroderne fra kælderen ud i det med besøg eller nyhedsbrev, hvis man kan trække fugt ud af kældervægge omkringliggende jord, altså der hvor det som forening er i tvivl om, hvad man oprindeligt kom fra. Drymat Systems skal gøre med en fugtig kælder og ønsker inspiration. VIL I VÆRE MED? koster ca kr. inkl. moms og Drytech ønsker at teste Drymat Systems dækker et areal på ca. 100 m2. i udvalgte andelsboligforeninger Dermed er det et billigt alternativ til INGEN EFFEKT - INGEN BETALING og samtidigt give interesserede foreninger mulighed for at se, hvordan uden beregning og betaler først for omfangsdræn mv. En test-forening får opsat installationen DRYTECH SØGER ANDELSBOLIGFORENINGER TIL TEST A systemet arbejder i praksis. BESØG SKABER NETVÆRK systemet, hvis fugtniveauet efter fire FUGTIGE KÆLDRE. INGEN EFFEKT Har jeres andelsboligforening problemer med opstigende fugt i kælderen, måneder og i den periode forpligter test- foreningen et fald i kælderens fugt- Testperioden vil vare mellem måneder INGEN er faldet med BETALING. mindst 30%. Får T kan TIL det være, GENGÆLD at Drytechs løsning er HOLDE foreningerne ÅBENT sig til at vise systemet HUS frem DAGE niveau på mindre FOR end 30%, INTERESS vil systemet noget for jer, og at I har lyst til at være test-forening. Drytech søger andelsboligforeninger for besøgene. Det er ikke noget krav, at der er en repræsentant fra foreningen blive nedtaget uden omkostninger for foreningen. Test-foreninger får 10% eller ejerforeninger primært til stede, bare Drytech har adgang til rabat på installationen. i Storkøbenhavn. kælderen. Åbent-hus arrangementerne Fugt forringer indeklimaet i kældre og er elektroder med lav spæ er en god mulighed for at eksponere FARVEL TIL OMFANGSDRÆN foreningen i lokalområdet og skabe med til at ødelægge ejendommens fundament. Drytech har derfor udviklet et Systemet virker ved at indsætte udtørresystem (Drymat Systems), som kan trække fugt ud af kældervægge 10 ABFnyt systemet arbejder i praksis. kontakt til andre foreninger, som også VIL I VÆRE MED? Drytech ønsker at teste Drymat Systems i udvalgte andelsboligforeninger MED ET TØRRESYSTEM FRA DRYTECH ER DER IKKE LÆNGERE GRUND TIL AT KØBE VEST ELLER GUMMISTØVLER TIL HUND OG UNGER FOR AT GÅ I KÆLDEREN og samtidigt give interesserede foreninger mulighed for at se, hvordan HAR JERES FORENING LYST TIL AT VÆRE TEST-FORENING, ELLER FØLGE EN TEST-FORENING, SÅ SEND EN MAIL TIL TEKNISK KONSULENT LARS VILLADSEN, DU KAN LÆSE MERE OM DRYMAT SYSTEM PÅ HVOR DU OGSÅ KAN SE EN VIDEO, SOM VISER EN INSTALLATION. 10 væggen. FORDELE Samtidigt VED bo DRYMAT SYSTEMS 1: gennem FJERNER OPSTIGENDE kældergulvet, FUGT 2: FOREBYGGER SKIMMELSVAMP via elektroderne fra kæ 3: FJERNER LUGTGENER I KÆLDRE 4: omkringliggende GIVER BEDRE INDEKLIMA jord, 5: BESPARELSE PÅ VARMEREGNINGEN oprindeligt kom fra. Dr 6: 70% BILLIGERE END OMFANGSDRÆN 7: koster INGEN GRAVEARBEJDE ca kr. i 8: HURTIG INSTALLATION dækker et areal på ca 9: 100% VEDLIGEHOLDELSESFRIT 10: Dermed EFFEKT ELLER PENGENE er det TILBAGE et billig omfangsdræn mv. BESØG SKABER NET

11 TEKST LINE KOLD energi Andelsboligforeninger har behov for renovering Hver tredje andelsboligforening har behov for at renovere deres ejendom inden for de næste ti år. Fokus på energirigtige løsninger er stor, viser undersøgelse blandt ABF s medlemmer. Taget er gammelt og utæt, trappeopgangen nedslidt og en kold vind står ind gennem stuevinduerne. Hver tredje andelsboligforening har i løbet af de næste ti år behov for at renovere deres ejendom. I hvert ottende andelsboligforening er behovet akut. Det er især foreninger i gamle etageejendomme, der har et stort renoveringsbehov, men mange af de små andelsboligforeninger, som blev bygget i løbet af 80 erne, har efterhånden også store behov, forklarer ABF s direktør Jan Hansen. Fokus på energirenovering Mange foreninger er optaget af energibesparelser, og 9 ud af 10 foreninger i undersøgelsen siger, at det er vigtigt, at deres renoveringsprojekter også fører til et mindre energiforbrug. Vi kan generelt se, at rigtig mange foreninger har fokus på energirenovering. Både de, der allerede har været i gang med at renovere, og dem, som gerne vil i gang. Viljen er der. Indimellem kniber det bare med økonomien, siger Jan Hansen. Dyr renovering Andelsboligforeningerne står typisk foran gennemgribende og dyre renoveringsprojekter, såsom facaderenovering, nyt tag eller udskiftning af døre og vinduer i hele foreningen. I de gamle etageejendomme er der mange hensyn at tage, og stort set alt renovering kræver stillads, så man kan ikke bare gå og tage det lidt ad gangen. Derfor er det store og dyre projekter, der er i støbeskeen, forklarer Jan Hansen. Tilskud er en kickstart Andelsboligforeningerne kan ikke gøre brug af den nuværende boligjob-ordnings håndværkerfradrag. Derfor er der mange foreninger, som efterlyser et offentligt tilskud, fordi det vil være et væsentligt incitament for at komme i gang med at renovere ejendommen og sætte flere energibesparende initiativer i gang. Et offentligt tilskud er en god kickstarter, og særligt for de foreninger, som har et stort behov, men en stram økonomi, vil et tilskud eller særlige lånemuligheder være en kærkommen håndsrækning, siger Jan Hansen. n 35% af foreningerne har behov for at renovere deres ejendom inden for de næste ti år 40% af foreningerne ville fremrykke renovering af ejendommen, hvis der var et offentligt tilskud 31% af foreningerne ville øge graden af energirenovering, hvis der var et offentligt tilskud 26% af de foreninger, som har et akut renoveringsbehov, mangler finansiering OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen er foretaget blandt ABF s medlemsforeninger i oktober foreninger med i alt boliger har deltaget. GODE RÅD OM RENOVERING Få udarbejdet en tilstandsrapport af en arkitekt/bygningsingeniør Prioriter renoveringsopgaverne og lav en plan Indhent mindst tre tilbud på arbejdet Kontakt realkreditinstitut for lånetilbud Sørg for løbende information til alle beboere Læs mere om renovering > LOV-OG-FAKTA > BYGGERI-OG-VEDLIGEHOLD 11

12 EJENDOMMENS KOMMUNIKATION MELD MANGLER ONLINE MODTAG MAIL ELLER SMS MIG FIND ALLE INFORMATIONER GIV BESKED TIL ALLE DOKUMENTARKIV ÅBNE OG LUKKEDE FORA VICEVÆRT FORMANDEN ADMINISTRATOR Vores Ejendom hjælper ejer- og andelsforeninger til at håndtere informationer og kommunikation mellem bestyrelsen og til og fra beboerne. Du logger ind til en hel stribe værktøjer, alt sammen i et overskueligt og brugervenligt miljø, der gør det let og hurtigt at anvende og som giver jer alle overblik og åbner for dialog. Et samlingspunkt for dokumenter, kommunikation og opfølgning. Klik ind på eller book en demonstration på telefon Gør opgaverne lettere. Indsigt for alle. Alt samlet et sted. VURDERING AF ANDELSBOLIGEN Få en uafhængig og professionel gennemgang af forbedringer og evt. mangler i forbindelse med salg Arbejdet udføres i henhold til ABFs principper Standardvurdering Kr ,- Inkl. moms tlf Vurderinger foretages hverdage 9-21 lørdag søndag 9-14 andelsboligvurdering.dk Torben Lundgren Byggeteknisk konsulent

13 tema Øget oplysningspligt ved salg af andele Den 1. januar 2014 trådte en lovændring til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber i kraft. Med lovændringen skærpes sælgers oplysningspligt, så sælger fremover skal udlevere skemaer med nøgleoplysninger om både bolig og forening til køber. ABFnyt ser på de følgende sider nærmere på ændringerne. 13

14 tema TEKST LINE KOLD Ny Lov: Flere oplysninger skal frem i lyset Sælgers oplysningspligt ved salg af andelsboliger udvides, så der for fremtiden også skal udleveres skemaer med nøgleoplysninger om både den enkelte bolig og andelsboligforeningen inden et salg. Gennem lang tid har der været stort fokus på andelsboligforeningernes økonomi og dårlig gennemsigtighed på området. Det ønsker minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen at gøre op med, så nu øges oplysningspligten i forbindelse med overdragelse af andele. Det betyder, at foreningens bestyrelse for fremtiden skal udfylde et skema med nøgletal om både den enkelte bolig og andelsboligforeningen i forbindelse med salg af en andelsbolig. Mange nye oplysninger Nøgleoplysningerne skal udleveres i særlige skemaer, der er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ét skema skal indeholde oplysninger om den enkelte bolig, og ét skema skal indeholde grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen, regnskabstal, drifts- og byggetekniske oplysninger og oplysninger om foreningens finansielle forhold. Penge- og realkreditinstitutter, der har ydet lån til andelsboligforeningerne, skal én gang om året indberette finansielle nøgleoplysninger til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, så oplysningerne automatisk kan overføres til skemaet. De fleste øvrige oplysninger kan bestyrelsen finde i foreningens seneste årsrapport. It-system på vej Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er ved at udvikle et it-system til indberetning af nøgleoplysninger og etablerer også en særlig hjemmeside til formålet. Systemet kobler foreningernes oplysninger med indberetningerne fra realkreditinstitutterne, og har den fordel, at foreninger med flere salg i løbet af et år nemt kan hente et nyt skema uden at skulle udfylde alle oplysningerne igen. Det nye system forventer ministeriet færdigt i løbet af marts 2014, men kommer der overdragelser inden da, tager ministeriet hånd om situationen. Hvis systemet mod forventning ikke når at blive færdigt inden de første overdragelser efter de nye regler, så finder vi en midlertidig løsning, så det sikres, at sælger kan leve op til sin udvidede oplysningspligt, forklarer Martin Ino Hansen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Oplysninger bag lås og slå For at kunne bruge det nye system, skal andelsboligforeningen oprettes som bruger og tildeles en kode. Data i systemet vil ikke være offentligt tilgængelige. Foreningerne skal logge på med cvr-nummer og kode, og vil kun kunne se deres egne oplysninger og ikke data fra andre foreninger, fortæller Martin Ino Hansen Foreninger, som ikke har et cvr-nummer, vil i stedet få tildelt løbenummer, som de kan bruge til systemet, ligesom der arbejdes på at lave en særlig adgang til administratorer. Det vil ikke være muligt at oprette sig som bruger før marts, hvor systemet forventeligt er klar. 10 dages frist Det er foreningens bestyrelse eller administrator, som har til opgave at indtaste de mange oplysninger i ministeriets system. Når en andelshaver skriftligt anmoder bestyrelsen om udtræden af foreningen, så har bestyrelsen 10 dage til at udfylde og udlevere skemaet om foreningen. Derfor kan det i foreninger som har hyppige salg være en fordel at udfylde skemaet om foreningen på forhånd, så det er klar til brug. Så længe skemaet er baseret på oplysningerne fra den senest godkendte årsrapport, så er det fint at være lidt på forkant, siger medlemsrådgiver i ABF, Mette Dyregaard. Hun påpeger desuden, at der ikke er krav om, at sælger skal have udleveret en fysisk kopi. Så nøgleoplysningsskemaerne kan sagtens sendes elektronisk, eller hvis dokumenterne er lagt på foreningens hjemmeside, så kan man nøjes med at henvise til hjemmesiden. Det samme gør sig i øvrigt gældende i forhold til vedtægter mm. Skemaet om den konkrete bolig, der skal sælges, kan ikke laves på forhånd, og her gælder, at bestyrelsen har 10 dage fra det tidspunkt, hvor den har modtaget relevant dokumentation vedrørende forbedringer, tilpasset løsøre m.v. fra andelshaveren, som ønsker at sælge. Ændring i standardvedtægten De nye krav i forbindelse med overdragelser betyder også, at ABF s standardvedtægter og overdragelsesdokumenter skal opdateres. De her ændringer betyder en række ændringer i den hidtidige overdragelsesprocedure, og derfor skal blandt andet ABF s standardvedtægter opdateres. Vi er allerede godt i gang, så vi forventer, at have opdaterede vedtægter og nye dokumenter klar inden længe, siger Mette Dyregaard. ABF vil i den kommende måned afholde en række kurser om de nye regler for overdragelse og den betydning, reglerne har for bestyrelsens arbejde. Det er muligt at læse mere om kurserne på ABF s hjemmeside, n 14 ABFnyt

15 tema LOVÆNDRINGEN I HOVEDPUNKTER Sælgers oplysningspligt skærpes, så der fremover også skal udleveres to skemaer med nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen. Nøgleoplysningerne skal gøre det lettere for køber at få øje på de økonomiske risici, der kan være forbundet med købet af boligen. Nøgleoplysningerne skal udleveres i et særligt skema udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Skemaerne skal indeholde oplysninger om den enkelte bolig samt grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen, foreningens drift, vedligeholdelse og finansielle forhold. Nye krav til indhold i foreningens årsrapport. Det nye skema skal første gang anvendes ved overdragelser, som finder sted efter foreningen har afholdt generalforsamling og godkendt den nye årsrapport. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udvikler it-system til registrering af oplysningerne. Adgang til systemet bliver via ministeriets hjemmeside Systemet forventes klar i løbet af marts Hvornår skal det nye skema anvendes første gang? Det nye skema skal første gang anvendes ved overdragelser, som finder sted efter foreningen har godkendt den nye årsrapport på generalforsamlingen. Så hvornår de nye skemaer skal i brug afhænger af, hvornår foreningen har generalforsamling. Behov for mere viden? Er I i tvivl om, hvordan I efter de nye regler skal håndtere et salg, så læs mere på ring til ABF s medlemsrådgivning på eller tilmeld jer kurset Nye regler ved salg. Læs mere om lovændringen på > NYHEDER Bygherrerådgivning Vedligeholdelsesplaner Projektering Byggestyring Energimærker Bygningsdrift Andelsvurderinger - i Orden! Personligt engagement hos jeres husingeniør Trekronergade 126 H, Valby Tlf:

16 tema TEKST LINE KOLD FOTO CLAUS BJØRN LARSEN Minister gør op med mangelfuld information Ny lovgivning skærper kravene til andelsboligforeningernes årsrapporter og øger oplysningspligten ved salg af andelsboliger. Carsten Hansen (S) Minister for by, bolig og landdistrikter Hvorfor har det været nødvendigt at ændre andelsboligloven? Det er der to grunde til. For det første er nogle andelsboligforeninger kommet i problemer, fordi de efter dårlig rådgivning er blevet stiftet på et urealistisk grundlag og nogle gange med ret risikable lån. Loven fjerner nogle af spekulationsmulighederne, men kommende andelshavere skal fortsat tænke sig om. For det andet har der vist sig behov for at skabe større gennemsigtighed om foreningernes økonomi og belåning, så købere bedre kan gennemskue det. Hvordan lever skemaerne op til dit ønske om et bedre og mere gennemsigtigt andelsboligmarked? Skemaerne giver køber en nem og overskuelig adgang til de mest relevante oplysninger om foreningen og andelsboligen. Med oplysningerne kan køber sammenligne forskellige foreninger og finde netop den andelsbolig, som bedst muligt matcher hans eller hendes økonomi. Som noget helt nyt får køber også adgang til detaljerede oplysninger om foreningens belåning. Hvordan vil ministeriet så følge op og sikre, at systemet lever op til formålet? Nu bestræber vi os på at få systemet i drift. Vi har allerede haft en god dialog med de mange interessenter på andelsboligmarkedet, men jeg er sikker på, at vi ikke har tømt dem for gode ideer. Dem vil vi lytte til, så vi forhåbentlig kan komme ind i en løbende forbedring af systemet og skemaet. Ikke sådan, at vi vil lave om hver anden dag, men sådan, at vi vil lytte og opsamle gode ideer og forslag, som vi så forbedrer systemet med. Hvilke muligheder ser du i, at man nu samler en masse økonomiske nøgletal om landets andelsboligforeninger i en central database? Den centrale formidling af nøgleoplysninger skaber nye muligheder, som vi selvfølgelig vil udnytte. Som noget af det vigtigste forbedres vores muligheder for at tage den økonomiske temperatur i andelsboligsektoren. Hvordan vil de data, som ministeriet indsamler, blive anvendt? De vil først og fremmest blive brugt til at øge gennemsigtigheden for køberne. Det er den enkelte forening, der bestemmer, hvem der skal have digital adgang til oplysningerne. 16 ABFnyt

17 TEKST LINE KOLD tema Nye krav til årsrapporten Den nye oplysningspligt betyder, at det er et lovkrav, at en lang række noter medtages i foreningens årsrapport. Reglerne er allerede trådt i kraft. Økonomien i en andelsboligforening skal være nemmere at gennemskue. Derfor skrues der op for kravene til andelsboligforeningernes årsrapporter, og pr. 1. januar 2014 er det lovpligtigt, at der medtages en lang række noter om andelsboligforeningen i foreningens årsrapport. De nye lovkrav er ment som en Erhvervsstyrelsens nye regnskabsvejledning er lige på trapperne. Brug den, så er I sikre på, at jeres regnskab indeholder alle de lovpligtige oplysninger. Når vejledningen er klar, vil den være at finde på ABF s hjemmeside. håndsrækning til de bestyrelser, som skal til at udfylde de nye oplysningsskemaer og sikrer langt større ensartethed i de informationer, man kan finde i foreningernes årsrapporter siger økonomisk konsulent i ABF, Finn Marcher. Støtte skal oplyses Det er også blevet et krav, at hvis en andelsboligforening har modtaget støtte fra stat og/eller kommune til etablering af foreningen, som kan kræves tilbagebetalt ved eventuel opløsning af foreningen, så skal det fremover anføres i en note i foreningens årsregnskab. Alle støttede eller tidligere støttede andelsboligforeninger vil automatisk modtage information fra Statens Administration om størrelsen af støtten. Statens Administration forventer, at alle foreninger har modtaget information senest 1. april Nye regler er trådt i kraft De nye regler er allerede trådt i kraft, og dermed skal alle de nye oplysninger med i årsrapporten for regnskabsåret Det er andelsboligforeningens ansvar, at regnskabet aflægges i overensstemmelse med lovgivningen og dermed, at de nye krav overholdes. Men har foreningen en revisor, må man med rette forvente, at revisor sørger for, at alle lovkrav til regnskabet er overholdt, siger Finn Marcher. Hvis foreningen ikke har en revisor, kan det måske være en god ide at få en, men ellers anbefaler ABF, at foreningerne nøje følger Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning. Så er man sikker på at få alle de rigtige oplysninger med i årsrapporten, forklarer Finn Marcher. Ny regnskabsvejledning på vej De nye regler betyder, at en ny, opdateret regnskabsvejledning forventes offentliggjort i løbet af februar Vi arbejder på fuld kraft med at opdatere vejledningen og få integreret alle de nye noter. Målet er helt sikkert at få vejledningen klar så hurtigt som muligt, siger chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen, Flemming Houge Nielsen. Læs mere på > REGNSKABSVEJLEDNING FOR ANDELSBOLIGFORENINGER 17

18 tema TEKST MAJKEN S. ELIASEN FOTO JACOB NIELSEN»Det ser ud til at være overkommeligt«abfnyt har spurgt en række københavnske andelshavere om deres forventninger til de nye nøgletalsskemaer. Birthe Bakfort A/B LINDEGAARDEN, VANLØSE Hvor mange lejligheder er der blevet solgt i løbet af det sidste år i jeres andelsboligforening? Vi har solgt ti, fordi vi desværre har været ramt af en del dødsfald. Hvilken interesse har køberne udvist for andelsboligforeningens økonomi? De er engagerede i at få så mange informationer som muligt, så vi har valgt at være på forkant og lavet et skema à la nøgleoplysningsskemaet. Vi har lavet en økonomisk profil, hvor det fremgår, hvad vi har vedligeholdt, hvilke store ting, der er foran os og hvordan vores lån ser ud. Hvilke forventninger har du til nøgleoplysningsskemaet? -Det er meget spændende, at der kommer nogen og siger, at nu skal vi gøre det, vi allerede har gjort. Det bliver superenkelt - og lettere for bestyrelsen at fodre dem, der ønsker at sælge, med informationer, når vi har lavet dem. Hvor mange lejligheder er der blevet solgt i løbet af det sidste år i jeres andelsboligforening? Jeg tror, vi har solgt tre, og der er en, der er til salg. Hvilken interesse har køberne udvist for andelsboligforeningens økonomi? Jeg har ikke oplevet nogen særlig interesse. De får regnskaberne, men vi får næsten aldrig spørgsmål. Alle de sidste salg er foregået gennem ejendomsmægler, og hvis der har været spørgsmål, er det administrator, der har fået dem. Hvilke forventninger har du til nøgleoplysningsskemaet? Jeg har ikke så mange forventninger. Nu er der bare mere, der skal laves. I vores forening bliver det administrator, der kommer til at gøre det. Michael Guhle A/B FREMAD, AMAGER. Birte Rindom A/B RIGENSHUS, KØBENHAVN K Hvor mange lejligheder er der blevet solgt i løbet af det sidste år i jeres andelsboligforening? Vi har solgt to lejligheder. Hvilken interesse har køberne udvist for andelsboligforeningens økonomi? De har ikke udvist nogen særlig interesse. De får det, de skal have, generalforsamlingsreferat o.l., så der har ikke været noget, og begge lejligheder blev solgt til prisen. Hvilke forventninger har du til nøgleoplysningsskemaet? Det skaber større gennemsigtighed både for køber og sælger. Vi har ikke drøftet det i foreningen endnu. Vi skal finde ud af, hvor meget vores administrator skal lave og hvor meget vi skal lave. Det ser ud til at være overkommeligt, når det kommer ind i en rutine. 18 ABFnyt

19 VI HAR SOLGT 100 * BOLIGER DET SENESTE ÅR... *Kilde: Boligsiden.dk, d Udgør et samlet salgstal for Min Bolighandels forretningsområde. TIL ANDELSHAVERE Hvorfor Min Bolighandel: 1. Vi har FASTE LAVE SALÆRER ingen bliver snydt. Samtidig får man som kunde en ejendoms handel fra A til Z, også fremvisninger. 2. Vi er Statsaut. ejendomsmæglere og Medlem af Danske Ejendomsmæglerforening, præcis som de store ejendomsmæglerkæder. 3. Vi har allerede mange tilfredse kunder se udtalelserne på vores hjemmeside. 4. Vi har stor erfaring med salg af andelsboliger. Klip denne annonce ud og aflever den til Min Bolighandel og du får salæret til kr inkl. moms. TIL ANDELSBOLIGFORENINGEN/ ADMINISTRATORER > Idet vi i forvejen har et storkundesamarbejde med 4 andelsboligforeninger omkring formidling af 1. gangs salg og eksklusionssager, søger vi samarbejde med flere andelsboligforeninger > Vi tilbyder en prøveperiode på 1 år, hvor man som andelsboligforening, for kr moms i salær pr. 1. gangs salg, kan se hvordan Min Bolighandel arbejder. > Blandt de 4 andelsboligforeninger vi i øjeblikket har samarbejde med, vil det være muligt for nye foreninger at få kontakt til disse, for at høre om deres erfaringer med Min Bolighandel. SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN ANDELSBOLIG? Anders Hansen Indehaver, Statsaut. ejendomsmægler MDE Mobil Simon Christensen Indehaver, Statsaut. ejendomsmægler MDE Mobil Min Bolighandel ApS Kirke Værløsevej 18A Værløse Benjamin Sabani Statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Nielsen Statsaut. ejendomsmægler MDE Tanja Poulsen Mathiesen Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Stubkjær Djursner Statsaut. ejendomsmægler MDE Erling Nielsen Salg og vurdering Solveig Brandt Christensen Ejendomsmæglerassistent Tlf.:

20 abf nyt Facebook og Twitter Gratis support ABF s medlemstilbud om gratis foreningshjemmeside er en stor succes, og mere end 750 foreninger har tilmeldt sig ordningen. For at alle foreninger kan komme godt i gang med deres hjemmeside og blive fortrolige med de mange funktioner, er gratis support-perioden hos BoligWeb blevet forlænget frem til 30. juni Herefter er der kun support til medlemmer med Plus-pakke. Ønsker jeres forening en foreningshjemmeside kan I tilmelde jer på ABF s hjemmeside, hvor I også kan se forskellen på Basis-pakken og Plus-pakken Inde på og er sider, hvor du kan få nyheder og informationer fra ABF. Hvis du klikker på ikonet Synes godt om på ABF s facebookside, eller på ikonet følg på ABF s twitterprofil, får du automatisk ABF s opdateringer. På har du også mulighed for at klikke på et facebook- Synes godt om -ikon på undersiderne og du har også mulighed for at dele indhold med andre, fx. din nabo eller medlemmer i bestyrelsen via twitter og facebook. Landsmøde 2014 Sæt X i kalenderen lørdag den 25. oktober 2014, hvor ABF afholder landsmøde i Odense Congress Center. På landsmødet har alle medlemsforeninger adgang. Tilmeld jer på > MEDLEMSKAB> FORENINGSHJEMMESIDE Ordbog for andelshavere Hvad betyder solidarisk hæftelse og reguleringsklausul? Svarene finder du i Juridisk & økonomisk ordbog for andelshavere. Det er en elektronisk ordbog, som forklarer mange af de ord, du som andelshaver kan møde i din hverdag. Hvis der er ord, som du ikke kan finde en forklaring på, er du meget velkommen til at sende os en mail, så vil vi opdatere ordbogen. Find ordbogen på ABF-REP.DK > LOV & FAKTA Landsmødet er ABF s øverste myndighed og afholdes hvert fjerde år. Her vælges ABF s formandskab, og de overordnede principper for ABF s arbejde fastlægges. Det er også landsmødet, som træffer beslutning om ændring af ABF s vedtægter, mål- og principprogram samt medlemskontingentets størrelse. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 15. juni Mere information om arrangementet kommer i næste nummer af ABFnyt. 3 vindere af ABF s konkurrence I sidste nummer af ABFnyt udlovede vi 3 æsker chokolade blandt de andelsboligforeninger, som har sat andele til salg på deres foreningshjemmesider. Og de heldige vindere er: A/B Møllegården, 4550 Asnæs A/B Stærehaven III, 5270 Odense N A/B Trylleskovparken, 2680 Solrød Strand Tillykke til de heldige vindere.

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

aktiviteter efterår 2016 Fyn & Sydjylland

aktiviteter efterår 2016 Fyn & Sydjylland aktiviteter efterår 2016 Fyn & Sydjylland Velkommen til et nyt, spændende efterår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF

Læs mere

Livet som andelshaver. - Fællesskab med rettigheder og pligter

Livet som andelshaver. - Fællesskab med rettigheder og pligter Livet som andelshaver - Fællesskab med rettigheder og pligter Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en ejendom eller klynge af huse (tæt/lav), hvor du som andelshaver

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Sydjylland

aktiviteter forår 2016 Sydjylland aktiviteter forår 2016 Sydjylland Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2. Lovtidende A 2015 Udgivet den 8. januar 2015 6. januar 2015. Nr. 2. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Højt beliggende villa, med plads til den store familie + 105 kvm garage. Sag: 84600578 edc.dk AROS Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE Søndergade 12-8464

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

Islandsgade 2, 1. th. Ø-gadekvarteret

Islandsgade 2, 1. th. Ø-gadekvarteret Islandsgade 2, 1. th. Ø-gadekvarteret Lys andelslejlighed Sag: 90000373 edc.dk Anker Nørgaard Statsautoriseret ejendomsmægler, valuar MDE Vejgaard Torv 5-9000 Aalborg Tlf. 98167722-900@edc.dk Boligen Opført/Ombygget

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO.

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby AFS. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Tlf 45 87 55 44 E-mail info@ledin.dk Web www.ledin.dk Navn Vej...................... Nr......... Postnr......

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Undersøgelse gennemført for Sikkerhedsstyrelsen af WEBPOL online markedsanalyse i november 2010 Undersøgelsens gennemførelse Målgruppe

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Morten Kolberg. Lånene er dyre

Morten Kolberg. Lånene er dyre ABFnyt nr. 1, februar 2015: Morten Kolberg. Lånene er dyre Morten Kolberg minder meget om alle andre 41-årige danskere. Han er gift, far til to, og da han og hans hustru for seks år siden ventede deres

Læs mere

Boligkøber. Guide. BoligWishes - BoligLocal - BoligCare - BoligEconomy

Boligkøber. Guide. BoligWishes - BoligLocal - BoligCare - BoligEconomy Boligkøber Guide BoligWishes - BoligLocal - BoligCare - BoligEconomy Boligkøb i trygge omgivelser Hvad enten du er førstegangskøber, eller du er ved at købe din sidste bolig, er det rart med en mægler,

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGERNES RENOVERINGSBEHOV

ANDELSBOLIGFORENINGERNES RENOVERINGSBEHOV November 2013 ANDELSBOLIGFORENINGERNES RENOVERINGSBEHOV ABF ønsker at sætte fokus på energirenovering af andelsboligforeningernes ejendomme, og har i den forbindelse kortlagt renoveringsbehovet. Derudover

Læs mere

Nøglen til et BEDRE HJEM

Nøglen til et BEDRE HJEM Nøglen til et BEDRE HJEM Hvad kan vi tilbyde? BOLIUS Rådgivere boligens livscyklus BOLIUS EVENT inspirationsaften BOLIUS PDF hæfte til download BOLIUS Nyhedsbrev 88.700 modt. 2 x ugentligt BEDRE HJEM boligmagasin

Læs mere

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Som dirigent blev valgt Jesper Bladt Jørgensen og han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Læs mere

. Her kommer Energibolig.dk ind i billedet. Med os på råd får du det bedste tilbud på dit energimærke.

. Her kommer Energibolig.dk ind i billedet. Med os på råd får du det bedste tilbud på dit energimærke. Få et tilbud på dit energimærke det er grøn fornuft. Når du i en boligforening sælger eller udlejer din bolig, skal den have en gyldig energimærkning. Energimærkningen giver en oversigt over boligens energimæssige

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til?

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Værktøjer til at skabe sundere boliger Det er vigtigt, at vores boliger er sunde og funktionelle. Som lejer kan du også være

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Ad. pkt. 2. Kredsbestyrelsens beretning og oplæg til aktivitetsplan v/lisa Lassen, kredsformand

Ad. pkt. 2. Kredsbestyrelsens beretning og oplæg til aktivitetsplan v/lisa Lassen, kredsformand Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Sydjylland Tirsdag den 21. september 2016, kl. 19:00 Røde-Kro, Hotel og Restaurant, Vestergade 2, 6230 Rødekro Til kredsgeneralforsamlingen var der 38 stemmeberettigede

Læs mere

Egevænget 8 AROS. Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE. Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk

Egevænget 8 AROS. Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE. Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk Egevænget 8 Sag: 84600631 edc.dk AROS Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk Boligen Opført 1973 Rum/Værelser 4/4 Bolig 130 m² Grund 917 m² Energimærke:

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

HJEMMESIDE TIL FORENINGEN

HJEMMESIDE TIL FORENINGEN HJEMMESIDE TIL FORENINGEN Gør bestyrelsesarbejdet lettere og optimer kommunikationen med beboerne Øget beboertilfredshed hurtigere ekspedition PROFESSIONEL FORENINGSHJEMMESIDE Hos Boligadministratorerne

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

Andelsboligforeningen Troldehegnet, Tranebanken, 4681 Herfølge

Andelsboligforeningen Troldehegnet, Tranebanken, 4681 Herfølge Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag 25 Februar 2014. kl. 19,00 hos Laila med opdatering Tilstede: Laila, Christian & Kenneth Afbud: Tony & Martin Med tillæg fra mødet d. 18. Marts (Tilstede: Laila, Christian

Læs mere

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Stor hjørnestue Sag: 11301027 edc.dk EDC Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere Valuarer MDE Nørre Voldgade 104-1358 København K. Tlf. 33307828-113@edc.dk Lys

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Sjælland

aktiviteter forår 2016 Sjælland aktiviteter forår 2016 Sjælland Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

I alt fremmødte 75 andelshavere repræsenterende 43 foreninger inklusiv 5 fuldmagter.

I alt fremmødte 75 andelshavere repræsenterende 43 foreninger inklusiv 5 fuldmagter. Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Østjylland 2014 Tirsdag den 16. september 2014 kl. 19:00 Studenterhusfonden, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Århus C I alt fremmødte 75 andelshavere repræsenterende

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Nordbakken, Trustrup Velindrettet og vedligeholdelsesfri

Nordbakken, Trustrup Velindrettet og vedligeholdelsesfri Nordbakken, Trustrup Velindrettet og vedligeholdelsesfri Til absolut konkurrencedygtig pris Sag: 85235177 edc.dk Møllers Ejendomskontor I/S Statsaut. ejendomsmæglere, MDE Havnevej 129-8500 Grenaa Tlf.

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

Nærum Park OMBYGNING OG RENOVERING

Nærum Park OMBYGNING OG RENOVERING Nærum Park Før du begynder renoveringen af din lejlighed, bedes du læse denne vejledning inden du går i gang. Er du i tvivl, kontakt din vicevært eller administrator. På side 6 finder du telefonnummer

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nord-, Vest- og Østjylland

Nord-, Vest- og Østjylland Nord-, Vest- og Østjylland aktiviteter efterår 2016 Velkommen til et nyt, spændende efterår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser,

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre!

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Velkommen til Køgevejens Børne og Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en klub. Men vi vil

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Få den bedste handel hos EDC Jyderup

Få den bedste handel hos EDC Jyderup www.edc.dk Få den bedste handel hos EDC Jyderup Jyderup Sølystvej 5 B 4450 Jyderup Telefon: 5927 6666 Mail: 445@edc.dk www.edc.dk Kom indenfor hos EDC Jyderup EDC Jyderup blev overtaget af statsaut. ejendomsmægler

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

15 nye tagboliger med egen tagterrasse

15 nye tagboliger med egen tagterrasse 15 nye tagboliger med egen tagterrasse Frederikssundsvej 68 mfl. 2400 København NV, Sag: 22002621 Poul Erik Bech Ejendomsmæglere Valuarer MDE Nørrebrogade 230 2200 København N Tlf. 35840811 e-mail 220@edc.dk

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

J.nr Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt København K

J.nr Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt København K Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk c.c. pml@mbbl.dk og jf@mbbl.dk J.nr. 2012-2973 Realkreditrådet, Finansrådet og Realkreditforeningen

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere