DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA."

Transkript

1 Nr. 5 juni årgang DRIFT & ARKITEKTUR ISSN Nr FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR Regionshospitalet Viborg set fra vest Visualisering: Projektgruppen Viborg LÆS INDE I BLADET Projektkonkurrencer Vilkår og problemstillinger Rådgiverne (for)bløder Randers Regionshospital skal spare 30 pct. energi Fremtidens intelligente logistiksystem klar til de nye supersygehuse Forudsigelighed i udskrivelser giver plads til akutte patienter

2 BARE KALD - SÅ ER VI DER! Lindpro installerer kaldeanlægget FlexCall IP-baseret kaldeanlæg Nyt design - antibakteriel plast, ingen kanter Overvåget helt ud til den enkelte trækkontakt Åben protokol, ingen licenser Lindpro A/S Tlf.:

3 Ansvarshavende redaktør John Vabø, cand.polit. Redaktionsudvalg/FSTA Chefredaktør John Vabø Jan Christensen, formand, Mogens Thrane, Thorkil Vandborg, Jesper Dichmann Sørensen, Redaktion/FSD Henning Pedersen, Lars Grønager, Preben Hansen, Frederiksberg Sygehus FSTA s bestyrelse: Formand: Kaj Hyldgaard, Teknisk koordinator, Nyt Aalborg Universitetshospital, Næstformand & Kasserer: Mogens Kaas Thrane, Chefkonsulent Balslev Rådg. Ing., Sekretær: Claus Niehburg Bernthsen, Byggeteknisk Chef, Slagelse Sygehus, Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Dichmann Sørensen, Markedschef, MT Højgaard, Jørgen Lindegaard, Teknisk chef, OUH, Finn Sørensen, Projektleder - Sundhed, Creo Arkitekter, Thorkil Vandborg, Afdelingsleder, Hospitalsenheden Vest, Suppleanter: Flemming Dalberg Pedersen, Maskinmester, Aalborg Universitetshospital, Svend Christiansen, Teknisk chef, Regionshospitalet Randers, Redaktionens adresse: Indlæg og kommentarer kan mailes til Synspunkt: Forum for debat er åben for sundhedsfaglige- og politiske emner, og er uafhængig af redaktionens holdning. Annoncer: Niels Rudolfsen, Vibeke Lotinga, Tekst: Journalist Ib Erik Christensen Abonnement: 9 udgaver pr. år inkl. moms & porto: Danmark dkk 335,- Europa, Færøene & Grønland: dkk 550,- Løssalg: dkk 45,- Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Udgiver SCANPUBLISHER A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej 35, 2930 Klampenborg Tlf.: Fax: ISSN Nr Indhold 5/2015 ARKITEKTUR & BYGGERI IT KVALITET LOGISTIK MILJØ & ENERGI PROGRAMMERING RÅDGIVNING TEKNIK FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR Projektkonkurrencer Vilkår og problemstillinger Rådgiverne (for)bløder AF ARKITEKT MAA, SENIORRÅDGIVER SUNDHED FINN SØRENSEN 4 Fremtidssikrede sygehuse kræver fleksible processer AF ARKITEKT, BYGHERRERÅDGIVER ANETTE HEIDI SEBÖK 6 Akutsygehus bygger for yderligere 700 millioner 10 Nyt Aalborg Universitets hospital finder sin råhus entreprenør 12 Randers Regionshospital skal spare 30 pct. energi AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN 14 Haltons nye teknologi sikrer ultraren luft på hele operationsstuen 18 Fremtidens intelligente logistiksystem klar til de nye supersygehuse 22 Psykiatrisk Sygehus tænder for de nyeste lysteknologier 24 Miljøvenlige sikkerhedsgulve fra Altro kan også genbruges AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN 28 Varmodan har fokus på de kundespecifikke løsninger AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN 33 Forudsigelighed i udskrivelser giver plads til akutte patienter AF OVERLÆGE, PH.D., PROJEKTLEDER LOUISE RABØL, OG SUNDHEDSFAGLIG CHEF VIBEKE RISCHEL 36 FSTA s temadag om el-installationer og el-sikkerhed på hospitalerne var en stor succes 38 Layout og tryk: Scanprint a s Citater og uddrag fra artikler i Hospital Drift & Arkitektur skal ske med tydelig kildeangivelse. Enhver form for gengivelse af artikler, herunder illustrationer, forudsætter udgivers skriftlige tilladelse. Kontrolleret af nora gummigulve, din partner til: Bæredygtige gulve Stærke gulve Ergonomiske gulve Rengøringsvenlige gulve Resistente gulve Kontakt nora systems for yderligere information Tlf Kontrolleret oplag: i perioden _anz_DK_Satura_123x35.indd :27 HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5 3

4 RÅDGIVNING Projektkonkurrencer Vilkår og problemstillinger Rådgiverne (for)bløder AF ARKITEKT MAA, SENIORRÅDGIVER SUNDHED FINN SØRENSEN Det har igennem nogle år summet af initiativer og aktiviteter i byggebranchen, ikke mindst inden for hospitalsområdet, hvor bl.a. kvalitetsfondsprojekterne trækker aktører til fra byggebranchen, fra rådgivere, konsulenter til entreprenører. Aktørerne mødes, og set udefra kan det sammenlignes med en tur i dyrehaven. Udbyderne byder sig til som lækre dåhinder, aktørerne fra byggebranchen kaster sig ind i kampen som kampberedte dåhjorte, og kæmper til de bløder; de fleste løber forslåede bort. En metafor ja, men alligevel, vinderen brøler sin dyrekøbte sejr ud og taberne slikker sårene i ubemærkethed. Nogle overlever ikke kampen. Kamppladsen i byggebranchen er en anden, men lige så barsk. Vinderne kommer ikke til (eller fra) fadet uden skrammer. Kampladsen er betinget af EU s udbudsdirektiver, og i de fleste tilfælde, for rådgivningens vedkommende udmøntes udbuddene i projektkonkurrencer, hvor det er muligt at få flere af rådgivernes produkter at vælge imellem. Indenfor denne branche vælger man, i modsætning til entrepriseudbud, at kræve produktet produceret, for at forkaste ca. 80% af dem. Det ville give et ramaskrig i entreprenørbranchen, hvis man gjorde det samme her. (Men det ville give nedbryderne gode tider) Never mind. Der er store kvaliteter i at afprøve firmaernes kompetencer indenfor det område man skal realisere. Nye tanker, nyt design, og ny udvikling / innovation er en nødvendig drivende kraft for udviklingen i samfundet. Tidligere var projektkonkurrencerne traditionelt afsluttede efter én fase, hvor man efter et anonymt forløb, udvalgte det projekt, der bedst levede op til de visioner og ønsker, man som udbyder havde lagt til grund for konkurrencerne. Ofte med overraskende og nye og ikke forventede løsninger, funktionelt som arkitektonisk. Indenfor de seneste år har kampformen ændret sig, man vælger i stor udstrækning tofasede konkurrenceforløb. I denne konkurrenceform udvælger man til første konkurrencerunde 5-6 rådgiverteams, der anonymt afleverer deres bud på en løsning. På baggrund af første fase udvælges 2-3 projekter / teams til en anden og afgørende runde, og i anden konkurrencerunde bearbejder man projektet i dialog udbyder og rådgiver imellem. Her får man grundigt afprøvet mulighederne i rådgivernes tanker fra 1. runde, samt får afprøvet om kemien passer, det sidste er også afgørende for et godt forløb frem imod målet. I teorien er det en god og fornuftig måde til at udvælge det rigtige projekt og samarbejdspartner. MEN!!! Når man nu også målet på en hensigtsmæssig måde? og får man det bedste bud på en samfundsmæssig holdbar måde? Svaret er nej! Det er en bitter erfaring blandt rådgivere, at de tofasede projektkonkurrencer er blevet dobbelt så ressourcekrævende som de enkeltfasede projektkonkurrencer. For at vinde er det nødvendigt at give den hele armen i begge faser, specielt hvis der ikke er sat begrænsninger ind fra udbyders side. Og det er der sjældent. En projektkonkurrence til et af de større kvalitetsfondsprojekter koster typisk hvert af de bydende teams, der deltager, mellem 4 og 5 mio. kr. pr fase. Dvs. at med 5 bydende, hvor to går videre til anden runde, er rådgivernes samlede investeringer pr udbud i størrelsesorden mellem mio. kr. Lidt matematik Med 5 deltagere er der statistisk set 20 % chancer for at vinde, dvs. at ud af 5 projekter er der 1 vundet og 4 tabte med et økonomisk tab på ca mio. kr. Rådgivere lever af timer, men kan også dø af dem! Så de tabte millioner skal tjenes ind på den femte og vundne opgave. Kan man nå samme kvalitet for bygherren uden det voldsomme ressourcespild? Her er svaret efter min mening ja! Ved gennemgang af de konkurrencer, der er afviklet indenfor hospitalsområdet, viser det sig, at den gode ide i forhold til nytænkende og optimal hospitalslogistik, -drift og designmæssigt greb ligger allerede i de grundkoncepter, der udarbejdes tidligt i første konkurrencefase. De lag, der bliver bygget over af fine visualiseringer, renderinger og selvrosende og lange beskrivelser, ændrer ikke ved det basale greb om opgaverne og i kvaliteterne heri. Det kan for evt. uøvede dommerpaneler og for lægfolk højst bidrage til at sløre det reelle indhold og kvaliteten af projekterne. Såfremt tofasede projektkonkurrencer fastholdes, bør der sættes en stopklods for unødig flødeskum i første fase. Fortsættes side 6

5 Specialiserede ydelser til hospitaler! Vi leverer kedelcentraler, og brændere til mange hospitaler. Vi yder service på brændere og el-tavler i kedelrummet. Vi servicerer kedler til fjernvarmeanlæg. Vi tilbyder energioptimering af kedler på hospitalernes dampanlæg. Vi implementerer 72 timers vagtfri drift. Lysbjergvej 8 D 6500 Vojens Tlf Anelystparken 39 a 8381 Tilst Tlf Engvangen Solrød Strand Tlf Varmodan_180x262.indd 1 11/06/

6 RÅDGIVNING Omfanget kan begrænses til få antal plancher, f.eks. 2-3 stk. A3 plancher, suppleret med et mindre antal tekstsider. Her skal de bydende, indenfor programrammerne, præsenterer konceptionelle ideer om hospitalslogistik, designmæssige-, tekniske koncepter, indpasning i omgivelserne m.v. I denne fase kan der deltage flere end de traditionelt gør i hospitalskonkurrencer, hvilket giver mulighed for, at man kan afprøve flere Wild Cards. Ved den begrænsede investering for de bydende vil udbyders udgifter til vederlag ligeledes kunne reduceres (evt. bortfalde). Der kan være flere kriterier og bevæggrunde for prækvalificering, fra økonomisk soliditet, referencer og faglig kvalitet m.v. Det vil jeg ikke forholde mig til her. Efter bedømmelse af forslagene kan man gå videre i anden dialogbaserede konkurrencerunde i den kendte form med 2 (maks. 3 deltagere). Dialogen er vigtigt for begge parter. Det er en erfaring, at der findes flere rigtige og lige gode løsninger på samme problemstillinger. Lokale traditioner kan spille ind. Det er i dialogen, der er plads til at afprøve disse, og det er i dialogen, innovationen gror. Som rådgivere oplever vi tit, at det er innovative ideer fra ét hospital, der i dialogfasen og brugermøderne i et andet hospital får bygget nye innovative lag ovenpå. I anden konkurrencefase kan de udvalgte projekters kvalifikationer således grundigt trykprøves funktionelt, arkitektonisk, teknisk og økonomisk. Samtidig kan udbyder sikre sig, at den tilbudte projektorganisation virker robust, og er god at samarbejde med. Umiddelbart vil anden konkurrencefase give bygherren samme mulighed for at vurdere projekternes kvaliteter som nu, måske endda bedre, da resultatet fra første fase er mindre bearbejdet og fastlåst, og derved mere åbent overfor påvirkninger af dialogen. Tilbage til matematikken og statistikken. Vinderchancen for den enkelte bliver nu øget fra 20 % til 50 % for en investering, der bliver marginalt højere i anden fase. Honorarerne er pressede, viser erfaringerne fra de igangværende hospitalsprojekter, herunder de kvalitetsfondsprojekter, der er i gang. Umiddelbart behøver det måske ikke bekymre bygherren, men samarbejder hvor begge parter har værdi af samarbejdet, giver alt andet lige det mindst konfliktfyldte samarbejde. Så kære bygherre og bygherrerådgivere (og rådgivere). Alt at vinde, men intet at tabe! Debatindlæg Fremtidssikrede sygehuse kræver fleksible processer AF ARKITEKT, BYGHERRERÅDGIVER ANETTE HEIDI SEBÖK, RAMBØLL, MEDLEM AF BYGGESOCIETETETS SUNDHEDSUDVALG De fysiske rammer har en enorm betydning for vores adfærd ikke mindst på hospitaler, hvor arkitektur og design spiller en langt større rolle, end mange måske tænker over i dagligdagen. Der er derfor særligt ét spørgsmål, der bør optage alle, der i disse år arbejder med design og etablering af sygehuse og sundhedsbyggerier i både ind- og udland: Hvordan får vi planlagt og gennemført byggerierne således, at de både understøtter fremtidens behandlingsformer med fokus på patientsikkerhed og en ændret plejestruktur og samtidig gør det nemt at implementere nye state of the art -teknologier? Hvad patientsikkerheden angår, har vi lige nu masser af muligheder for at gøre en helhjertet og virkningsfuld indsats for at indarbejde layout og designmæssige løsninger, som kan være med til at højne hospitalshygiejnen og understøtte de adfærdsmønstre, som kan være med til at mindske risikoen for f.eks. personoverført smitte. Vi kan eksempelvis investere i mere rengøringsvenlige materialer og designløsninger. Vi kan også redefinere den måde, tekniske anlæg bygges op f.eks. via ventilationssystemer, som tillader, at man i højere grad kan separere og indeslutte udvalgte bygningsafsnit (operations- eller sengestuer) for desinficering eller gasning efter faciliteterne er blevet brugt på en måde, der medfører øget risiko for smitteoverførsel. En anden mulighed er at etablere hhv. personale- og materialesluser til f.eks. operationsstuer for at understøtte den kliniske adfærd i forbindelse med bl.a. omklædning og håndhygiejne og minimere risikoen for at sammenblande rent og urent operationsudstyr og instrumenter. Ved at designe og indrette sluser i tæt samarbejde med det kliniske personale

7 RÅDGIVNING og specialister i hygiejneadfærd og procedurer, hjælpes personalet til at udføre korrekte arbejdsrutiner og håndteringer. Fleksible løsninger kræver fleksible projekter Når det kommer til at udvikle design, der giver bedst mulige betingelser for implementering af fremtidens behandlingsformer og teknologi, spiller vi lidt med blind makker. Ingen af os kender jo fremtiden eller de muligheder som nye teknologier vil bibringe. Derfor vender jeg nu blikket fra konkrete løsningsforslag til at fokusere mere på vores fælles arbejdsprocesser. For at kunne udvikle og implementere designløsninger, som for alvor understøtter og adfærdsregulerer fremtidens behandlingsforløb, metoder, teknologier og tendenser, bliver vi efter min opfattelse nødt til at sætte ind meget tidligt i projekterne. Samtidig skal vi prøve at undgå, at vi alt for hurtigt bliver detailorienterede. I stedet skal vi sikre, at vi kommer op i helikopteren, er innovative og fremtidsorienterede, og at vi ved en holistisk tilgang får sat alle tænkelige muligheder i spil. I øjeblikket er den generelle trend at skabe så fleksible byggerier som overhovedet muligt for netop at sikre, at anvendelse, indretning, funktionssammenhænge og arealudlæg relativt nemt kan justeres hen ad vejen og tilpasses den teknologiske og behandlingsmæssige udvikling. Udfordringen er bare, at de budget- og tidsmæssige rammer for de store hospitalsprojekter ikke er lige så fleksible. Projekterne er underlagt udbudsregulativer, byggeriets normer og krav, ufravigelige budgetter og fastlåste tidsplaner. Der er desuden fastlagt en række paradigmer og standarder for kvalitetsfondsprojekterne, som på mange måder kan være fornuftige i den kontekst de er tænkt, men som også kan vise sig at være forældede inden de store byggerier står færdige. Bruger vi brugerinddragelse rigtigt? Der er samtidig skabt en forventning om en høj grad af brugerinddragelse. Jeg er selv stor tilhænger af brugerinddragelse, men jeg er ikke sikker på, at vi altid inddrager brugerne på den rigtige måde, i det rigtige omfang og på det rigtige tidspunkt. I mange tilfælde inddrages brugerne først, når de konkrete funktioner arealmæssigt og logistisk er fastlåst. Brugerne kan således udelukkende bidrage med deres erfaringer og idéer inden for den fastlagte ramme og her er det for sent at tænke innovativt. Måske man i højere grad kunne have glæde af, allerede i de indledende faser, at udfolde den kreative og innovative proces til at inddrage et bredere spektrum af interessenter og f.eks. også lade sig inspirere af andre brancher, industrier og samfundets øvrige offentlige virkefelter mv.? Desværre er der stor risiko for at vi både som bygherrer og rådgivere i for høj grad gør som vi plejer og benytter kendte løsninger. Det er ærgerligt, når vi nu har muligheden for at påvirke og imødekomme en på mange måder uforudsigelig fremtid. Modsatrettede logikker Den grundlæggende udfordring er, at vi med de store hospitalsprojekter som er større og meget mere komplekse end vi som såvel bygherre- som rådgiverorganisationer er vant til står over for to modsatrettede logikker: På den ene side er vi underlagt høje krav om fremdrift i de enkelte byggeprojekter, hvilket fordrer hurtige beslutningsprocesser og afklaringer i forhold til byggeriernes fysiske udformning (herunder arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger og sammenhænge). På den anden side er projekterne, qua deres størrelse og kompleksitet, så langstrakte, at det er nødvendigt at kunne holde alle bolde i luften så længe som muligt og således have mulighed for at om-disponere og indarbejde nye løsninger langt hen i processerne for således at imødekomme ændrede behov. Denne nød er ikke nem at knække. Toget kører med fuld damp derudaf og der er ikke basis for en time out. Man kunne dog ønske sig at der undervejs blev prioriteret tid til at stoppe op og tænke efter. Måske der var noget, man kunne gøre bedre. De hospitaler, vi bygger nu, skal jo være på forkant med fremtiden og til stadighed have patienten i centrum. AMOS Enterprise Management Suite IT-systemet til Vedligehold - Logistik Lagerstyring - Rapportering Personalestyring mv. SpecTec DENMARK Tlf REFERENCER: KORREKT LUFTFUG- TIGHED GIVER KORTERE INDLÆGGELSESTID Vi har mange års erfaring i at levere skræddersyede, energieffektive løsninger til hospitaler. Spørg bare vores referencer. Rigshospitalet Glostrup Hospital Hvidovre Hospital Køge Sygehus Slagelse Sygehus Odense Universitetshospital Klinikum Bodenhausen Vetter Pharma AFFUGTNING I BEFUGTNING I EVAPORATIV KØLING I INSTRUMENTER Actelion West Pharmaceutical Roche Novartis Wacker Chemie PharmaSwiss og mange andre I Spectec_87,5x83,5.indd 1 22/01/ HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5 7

8 RÅDGIVNING Arbejdet i fysiske teams styrker proces & kvalitet Der er store fordele, når arkitekter og ingeniører sætter sig sammen fysisk om udvikling af store projekter. Arkitekt og sygehusrådgiver Finn Sørensen giver her sit syn på mulighederne for optimering af samarbejdet om kvalitetsfondsprojekterne. Realisering af de store kvalitetsfondsprojekter kræver mange forskelligartede kompetencer, der stykkes sammen af specialister fra flere forskellige rådgiverfirmaer, arkitekter og ingeniører. Den tætte fysiske tilstedeværelse og det tværfaglige samarbejde mellem disse rådgivere og deres kompetencer på et fælles projektkontor frem for spredt online kontakt er afgørende for et effektivt projekteringsforløb. Sådan lyder Arkitekt Finn Sørensens opskrift på en optimal projektering. Den 68-årige arkitekt MAA Finn Sørensen, er en af landets meget erfarne sygehusplanlæggere, og er partner og tidligere administrerende direktør for Creo Arkitekter i Odense. Creo Arkitekter var det firma som blandt andet opførte Rigshospitalet, Odense Universitetshospital i dets nuværende form, Herlev Hospital fra midten af 1980erne og talrige hospitaler landet over. I dag er han seniorrådgiver i det forretningsområde i firmaet, der varetager planlægning af hospitaler: Aktuelt sidder jeg i projektteamet i et rådgiverkonsortium Indigo på kvalitetsfondsprojektet, Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU), et projekt konsortiet Indigo vandt i en projektkonkurrence. Projektet er på ca kvm. og har med et budget på ca. 4,1 milliard kr. Lige nu er vi midt i projekteringsforløbet. Vi sidder ca. 50 mand fra 6 af konsortiets firmaer samt underrådgivere samlet på samme etage i et fælles kontor i Århus. Det giver en minimal afstand mellem de enkelte rådgiverkompetencer hvorved samarbejdet kan optimeres. Traditionelt har vi som arkitekter og ingeniører været spredt i hvert sit kontor og tit også i hver sin by. Ofte kunne en projektgruppe være placeret 5 geografiske steder i landet. Når man projekterer på det samme projekt så mange steder, er det mere krævende at koordinere de enkelte tiltag indbyrdes. Det bliver rykket til de formelle teknikermøder, og man har så samlet en lang dagsorden sammen, der skal afklares. En betydelig effektivisering På vores fælles tegnestue går vi blot hen til teamets enkelte speciallister for eksempel vvs-ingeniøren eller el-ingeniøren og får løbende, i uformelle møder, afklaret og koordineret de forskellige rådgivningsområder. På den måde opnår man en betydelig effektivisering og kvalitetsforbedring af projekteringen og risikerer ikke at havne i blindgyder, som man skal rette op på efterfølgende. Alle projekterne i dag er digitale projekter og forankrede i en fælles BIM model. Dengang man startede den digitale projektering, havde vi en forventning om at være online med de projekterende partnere fra Århus til Melbourne, men det har vist sig, at det i så komplekse opgaver er bedre at arbejde tæt sammen. Den personlige kontakt kan ikke erstattes af digitale, hurtige opkoblinger. Det giver ikke det samme, det betyder rigtigt meget, at man sidder tæt sammen fysisk på et fælles projektkontor. Fælles mål Som rådgivergruppe er det en udfordring, at vi sidder en flok specialister omkring projektet og har forskellige fokuspunkter. Det der er også afgørende, når man går i gang er, at man får defineret et fælles mål i rådgivergruppen også med bygherren. Et citat fra Goethe som jeg ofte bruger, er: Hvis man ikke kender målet, kan Finn Sørensen, Creo Arkitekter A/S man ikke finde vejen. Hver faglighed har sine succeskriterier. Det kan være installationsløsning, konstruktionerne, arkitekturen der er målet. Det nytter ikke, at den enkelte forfalder til udelukkende at fokusere på sit eget område og individuelle mål. Der kan være supergode tekniske eller arkitektoniske løsninger, men det er vigtigt at alt går op i en højere enhed, der understøtter målet om et driftsrationelt, patientvenligt hospital som samtidig er en attraktiv arbejdsplads for de mange ansatte. Skismaet, der kan opstå specialisterne imellem, bliver bedre udlignet, når de ser teamets fælles mål ved at diskutere problemerne hen over bordet. Dermed skabes der et hospital, som tager hensyn til patienten og de mål, der er prioriteret. Man taber ikke det fælles mål af syne som ved at sidde isoleret i hver sin by.

9 RÅDGIVNING Den totale opdatering Naturligvis er der fastlagte møderutiner i projektkontoret, der danner rygrad for de mere uformellet løbende kontakter. Ugen starter op med en Town Hall, hvor forrige uge rundes af, og planerne for kommende uge ridses op, herunder kommende projektledelsesmøder og bygherremøder. De sidste udtræk fra BIM-modellen printes ud ugentligt og ligger tilgængeligt som grundlag for de løbende koordineringer. Er der diskussioner, noget man skal have taget op, foregår det enkelt og gnidningsfrit. Vi vender løbende problemerne og løsningerne aftales på stedet, så der ikke bliver lange processer med at rette til og sende frem og tilbage med kommentarer. Jeg har arbejdet som projekterende sygehusrådgiver i 40 år og oplever, at vi har mange fordele ved fællestegnestueløsningen. Ulempen er, at jeg bor i Odense og Indigos kontor ligger i Aarhus. Det giver dagligt noget tillægstid til transport også for de kolleger, der kommer fra andre egne af landet. Vores hollandske kolleger er delt i to grupper, èn der arbejder i Aarhus, og et bagland i Holland. De udsendte bor på hotel i Aarhus og må undvære familierne 1-2 uger af gangen. Den længere transporttid kompenseres med en mere alsidig og spændende arbejdsplads aktuelt med engelsk som en del af arbejdssproget, siger Finn Sørensen. ideen til et fælles projektkontor opstod på denne måde: Fællestegnestueideen blev fostret under konkurrencefasen. Creo Arkitekter og Aarhus Arkitekter havde afprøvet den i en periode i forbindelse med udbygning af Aabenraa Sygehus, dog ikke i fuld skala med alle ingeniørpartnere. Tidligere var det usædvanligt med fælles projektkontor, men nu bliver det også praktiseret på DNUs udbygning af Skejby og på det nye OUH, så modellen praktiseres aktuelt på tre store kvalitetsfonds projekter. Hele organisationen blev ridset op og grovkonstruktionen fastlagt i konkurrencefasen så den indgik som en del af vort tilbud til Region Nordjylland. Organisationen med specialisternes kompetencer og information om, hvordan man vil organisere arbejdet, har vejet i bygherrens vurdering og karaktergivning i vort tilbud til bygherren. Honorarerne i hospitalsprojekterne er generelt af en størrelse, så man skal effektivisere sit arbejde så godt som man overhovedet kan både digitalt, med de bedste personlige ressourcer og med tæt integration de forskellige specialer imellem. Vi var derfor enige om, at vi skulle sidde sammen for at løse opgave effektivt. PROJEKTFAKTA Bygherre REGION NORDJYLLAND Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital Hospitalsbyen Gistrup Byggeriet Byggeriets størrelse: ca m² Byggeperiode: Antal senge: 583 Projektøkonomi: 4,1 mia. kr. Totalrådgiver Konsortiet Indigo Der består af arkitektfi rmaerne Creo Arkitekter, Århus Arkitekterne, Smith Hammer & Lassen, mens ingeniørteamet består af Brix & Kamp, Oluf Jørgensen, Royal Haschooning, fra Holland og NNE Pharmaplan. Underrådgivere er landskabsarkitekt Kristine Jensen og Bjørk & Maigård. Totalleverandør af belysning LED og lyskilder samt projektering af energibesparelser til hospitaler og institutioner. TRIANGO og AMALIA er en ny serie energibesparende LED undersøgelses- og sengelamper fra Derungs -se TRIANGO på You Tube - se AMALIA på You Tube HØJAGER BELYSNING A/S HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5 9

10 SYGEHUSBYGGERI Akutsygehus bygger for yderligere 700 millioner Regionsrådet i Syddanmark har godkendt dispositionsforslaget for anden fase af akutsygehuset i Aabenraa. Byggeriet vil efter planen gå i gang i enestuer med eget bad og toilet, en ny intensivafdeling og en ny helikopterlandingsplads. Det er nogle af de ting både patienter, pårørende og ansatte på det nye akutsygehus i Aabenraa kan se frem til, når Fase 2 af det nye akutsygehus i Aabenraa står klar i foråret I januar i år blev Fase 1 af det store byggeri indviet af H.K.H. Prinsesse Marie. Dengang indviede sygehuset blandt andet den Fælles Akutmodtagelse, forhal med restaurant, familiecenter og den ambulante børne- og ungdomspsykiatri. I samme forbindelse fik prinsessen præsenteret planerne for Fase 2. På regionsrådsmødet onsdag blev dispositionsforslaget til Fase 2 så vedtaget af regionsrådet. Et stort flertal i regionsrådet fulgte indstillingen i dagsordenen, men de fire medlemmer af Dansk Folkeparti undlod at stemme. Med godkendelsen i dag har vi nået endnu en vigtig milepæl i det store byggeri i Aabenraa. Det har været nødvendigt at flytte lidt rundt på nogle elementer i det oprindelige forslag, men fokus har hele tiden været på at tilgodese den enkelte patients behandlingsbehov. Det betyder for eksempel, at vi udelukkende bygger enesstuer, og at opvågningsfunktionen nu får mere plads, siger Karsten Uno Petersen (S), der er formand for regionens Innovationsudvalg. Flere ændringer Det er planen, at byggeriet af Fase 2 skal gå i gang i 2017, og det kommer til at ske på baggrund af det forslag, som Cowi har udarbejdet i samarbejde med underrådgiverne Friis & Moltke, Ravn Arkitektur og Møller og Grønborg. Undervejs har det imidlertid vist sig, at pengene ikke rækker helt så langt, som det oprindelig var forventet ud fra byggeprogrammet. Derfor har det været nødvendigt at rette til flere steder i dispositionsforslaget Blandt andet er der foretaget ændringer i fordelingen af sengestuer og ambulatorier for at skabe plads til et daghospital for sklerose- og hjertemedicinske patienter. I det opdaterede oplæg er budgetposten til uforudsete udgifter forøget for at gøre økonomien mere robust, da der ofte kommer ekstra udgifter i forbindelse med så store byggeprojekter. Det er vigtigt, at vi som regionsrådspolitikere bruger de penge, vi har, på den bedst mulige måde. Det indebærer, at vi tør tage teten og tilpasse planen, når vi kan se, at mellemregningerne ikke giver det endelige resultat, vi ønsker. På denne måde sikrer vi et byggeri med en robust økonomi, siger Karsten Uno Petersen. Samlet set kommer til Fase 2 til at koste omkring 700 millioner kroner og fylde kvadratmeter. BYGGERIET AF AKUTSYGEHUSET I AABENRAA Byggerierne på det nye akutsygehus i Aabenraa foregår i to faser. Fase 1 blev indviet 12. januar Prisen for Fase 1 var cirka 580 millioner kr., og det tilbyggede areal er på ca kvadratmeter. I Fase 1 er der bygget: Familiehus, hvor behandling og pleje af gravide, fødende, gynækologiske patienter og børn og unge fra neonatale til 18 år er samlet Akutmodtagelse Hjertemedicinske afsnit Modtagekøkken og restaurant Varemodtagelse Sterilcentral Hovedindgang. Fase 2 er planlagt til at koste 700 millioner kroner og rumme cirka kvadratmeter heraf ca kvadratmeter nybyggeri. Fase 2 planlægges at stå færdig i De nye bygninger skal huse blandt andet: Ny sengebygning med enestuer og ambulatorier Laboratoriecenter Ny intensivafdeling Sengecentral Udvidelse af varemodtagelsen Helikopterlandingsplads

11 UmUligt. Det sagde alle. Bortset fra os. og vi havde ret. vi finder ikke Bare løsninger for vore kunder, men sammen med Dem. Gulve på hospitaler udsættes hver dag for kraftig belastning. Rengøring, komfort og holdbarhed er altid i fokus. Klik ind og kig på de mest hygiejniske og bæredygtige gulve til hospitaler:

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Løsninger til sundhedssektoren og laboratorier

Løsninger til sundhedssektoren og laboratorier Løsninger til sundhedssektoren og laboratorier Enabling wellbeing Wherever air qua we take care of eve Din partner i indendørs luftkvalitet Halton er din livstids partner, fra design af systemerne gennem

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt Energi optimering Ved Teknisk chef Stig Tofteberg Baggrunden for ESCO Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer

Læs mere

Energirenovering ESCO Region Midtjylland

Energirenovering ESCO Region Midtjylland Energirenovering ESCO Region Midtjylland Teknisk chef Stig Tofteberg Teknisk chef Svend Christiansen. Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer inden

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

M i a R o s e n g a a r d H a n s e n C i v i l i n g e n i ø r i A r k i t e k t u r B I M - k o o r d i n a t o r

M i a R o s e n g a a r d H a n s e n C i v i l i n g e n i ø r i A r k i t e k t u r B I M - k o o r d i n a t o r PROJEKT- OG RISIKOSTYRING PÅ NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL M i a R o s e n g a a r d H a n s e n C i v i l i n g e n i ø r i A r k i t e k t u r B I M - k o o r d i n a t o r NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

FSTA. Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur. 07. oktober 2015. Mødereferat Generalforsamling 2015 (4 ordinær generalforsamling).

FSTA. Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur. 07. oktober 2015. Mødereferat Generalforsamling 2015 (4 ordinær generalforsamling). Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur FSTA 07. oktober 2015 Mødereferat Generalforsamling 2015 (4 ordinær generalforsamling). Mødested: Hotel Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Mødetid: Onsdag

Læs mere

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING HVAD ER OPENBIM STUDIO? OpenBIM Studio er et BIM-baseret værktøj til brugerind dragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. OpenBIM

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Nyt OUH Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Agenda Hvad er Nyt OUH Vision analyse før valg af totalrådgiver Analyser op til valg i byggeprogrammet - Status logistik koncept til Nyt

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

IFC I PROJEKTKONKURRENCE

IFC I PROJEKTKONKURRENCE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND IFC I PROJEKTKONKURRENCE Claus Roikjer, Region Hovedstaden Generelt om projektet kvalitetsfondsprojekt 124.000 m² 662 senge og 24 specialer 3,8 mia. tidsplan vinder af konkurrencen

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Miljøforum Fyn 24. juni 2013 Nyt OUH Agenda Hvad er Nyt OUH? Grundlag for valg projekt og rådgiver Tema og valg i byggeprogrammet Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt 212.000 m 2 6,3 mia.

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems 6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems Hvordan bestemmes effektiviseringsgevinster i komplekse projekter

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Autobranchens samarbejdspartner

Autobranchens samarbejdspartner Autobranchens samarbejdspartner Danmarks frie totalleverandør af autoglas Leveringsdygtige i autoglas og kompetent rådgivning [Din succes vores målsætning] Når du oplever, at dit værksted er i stand til

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

M i a R o s e n g a a r d H a n s e n C i v i l i n g e n i ø r i A r k i t e k t u r B I M - k o o r d i n a t o r

M i a R o s e n g a a r d H a n s e n C i v i l i n g e n i ø r i A r k i t e k t u r B I M - k o o r d i n a t o r PROJEKT- OG RISIKOSTYRING PÅ NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL M i a R o s e n g a a r d H a n s e n C i v i l i n g e n i ø r i A r k i t e k t u r B I M - k o o r d i n a t o r NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Flemming Jørgensen 30/4-15 Region Sjælland og 12 kommuner har i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2015 gennemført energiprogrammet

Læs mere

Intelligente løsninger levering, installering og servicering af intelligent bygningsautomatik

Intelligente løsninger levering, installering og servicering af intelligent bygningsautomatik Intelligente løsninger levering, installering og servicering af intelligent bygningsautomatik 2 JYSK CTS BYGNINGSAUTOMATIK Vores opgave er at levere den bedste løsning Jysk CTS A/S er grundlagt på viden,

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Hvordan ser CTS virkeligheden ud i Danmark. Der er i dag rigtig mange eksisterende CTS

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers IDA den 6. april 2016 ESCO konceptet siemens.com/answers Dagsorden Siemens i Danmark Offentlig Privat Samarbejde Konceptet Finansiering, cash flow og anlægsloft. Energiprojekter hos Hvidovre og Guldborgsund

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Allonge nr. 1 til totalrådgivningsaftale af [ ] 2013

Allonge nr. 1 til totalrådgivningsaftale af [ ] 2013 Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr. 038523-0076 TBR/HAI Allonge nr. 1 til totalrådgivningsaftale af 2013 11. december 2012 mellem Region Nordjylland og Konsortium Indigo om teknisk

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Temamøde Bygherreforeningen 19. januar 2011 - Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Det skrev man i 2007: Det danske sygehusvæsen skal fremtidssikres. Der er behov for ambitiøse strukturændringer

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

VI BYGGER DANMARKS HALLER

VI BYGGER DANMARKS HALLER VI BYGGER DANMARKS HALLER Martin Løkkegaard Salgschef - Øst 8754 1560 mal@danskhalbyggeri.dk Tom S. Holmberg Salgschef - Vest 8754 1541 tsh@danskhalbyggeri.dk 2 HVEM ER Når Dansk Halbyggeri laver industribyggeri,

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

Konference I2p Toldboden juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland

Konference I2p Toldboden juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Konference I2p Toldboden 9.-10. juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Region Hovedstaden i dag 4 planlægningsområder 1.6 mio. borgere 14 somatiske hospitaler År 2020: 9 somatiske

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Den 21. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Processen / hovedforløb...3 1.3 Den ordregivende myndighed...4 1.4 Arealet...4

Læs mere

Region Sjælland og sygehusbyggerier - status

Region Sjælland og sygehusbyggerier - status Region Sjælland og sygehusbyggerier - status v/jens Andersen, administrerende direktør DI konference Nyt sygehusbyggeri få overblikket d. 16. juni 2011 Større sygehusbyggerier i Region Sjælland Kvalitetsfondsprojekter

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

The Danish Association of Hospital Engineers. Tirsdag den 14. og onsdag den 15. april 2015 Hotel Park, Middelfart

The Danish Association of Hospital Engineers. Tirsdag den 14. og onsdag den 15. april 2015 Hotel Park, Middelfart Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark The Danish Association of Hospital Engineers Til: FSD s regionsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og bestyrelse 07. april 2015. Dagsorden. Tirsdag den 14.

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007 Det Nye Universitetshospital i Århus Vinderprojekt 13. december 2007 Fremtidens sygehusarkitektur Hvordan sikres kvaliteten i et hospital, der ad åre vil vokse til en størrelse, der minder om en mindre

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Your Partner in Safety

Your Partner in Safety Your Partner in Safety Inspektion og kontrol af det færdige anlæg er en del af opgaven. SafeExIT SafeExIT er specialiseret i sikkerhedsbelysning, eksplosionsbeskyttet el-materiel, samt belysning til industrielle

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Incitamenter til energibesparelser

Incitamenter til energibesparelser Incitamenter til energibesparelser Et projekt for Slots- og Ejendomsstyrelsen Ejendomsforeningen Danmark Gå-hjem-møde 2. november 2009 Seniorkonsulent, Ph.D Jesper Munksgaard Agenda Kort om Pöyry Udfordringen

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

ERFARING STOR SAMT FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED

ERFARING STOR SAMT FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED TADION STOR ERFARING SAMT FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED S amtidig er Spæncoms store viden og erfaring med byggeri sportsarenaer en garanti for at der er styr på selv de mindste detaljer og projekterne

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere