DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA."

Transkript

1 Nr. 5 juni årgang DRIFT & ARKITEKTUR ISSN Nr FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR Regionshospitalet Viborg set fra vest Visualisering: Projektgruppen Viborg LÆS INDE I BLADET Projektkonkurrencer Vilkår og problemstillinger Rådgiverne (for)bløder Randers Regionshospital skal spare 30 pct. energi Fremtidens intelligente logistiksystem klar til de nye supersygehuse Forudsigelighed i udskrivelser giver plads til akutte patienter

2 BARE KALD - SÅ ER VI DER! Lindpro installerer kaldeanlægget FlexCall IP-baseret kaldeanlæg Nyt design - antibakteriel plast, ingen kanter Overvåget helt ud til den enkelte trækkontakt Åben protokol, ingen licenser Lindpro A/S Tlf.:

3 Ansvarshavende redaktør John Vabø, cand.polit. Redaktionsudvalg/FSTA Chefredaktør John Vabø Jan Christensen, formand, Mogens Thrane, Thorkil Vandborg, Jesper Dichmann Sørensen, Redaktion/FSD Henning Pedersen, Lars Grønager, Preben Hansen, Frederiksberg Sygehus FSTA s bestyrelse: Formand: Kaj Hyldgaard, Teknisk koordinator, Nyt Aalborg Universitetshospital, Næstformand & Kasserer: Mogens Kaas Thrane, Chefkonsulent Balslev Rådg. Ing., Sekretær: Claus Niehburg Bernthsen, Byggeteknisk Chef, Slagelse Sygehus, Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Dichmann Sørensen, Markedschef, MT Højgaard, Jørgen Lindegaard, Teknisk chef, OUH, Finn Sørensen, Projektleder - Sundhed, Creo Arkitekter, Thorkil Vandborg, Afdelingsleder, Hospitalsenheden Vest, Suppleanter: Flemming Dalberg Pedersen, Maskinmester, Aalborg Universitetshospital, Svend Christiansen, Teknisk chef, Regionshospitalet Randers, Redaktionens adresse: Indlæg og kommentarer kan mailes til Synspunkt: Forum for debat er åben for sundhedsfaglige- og politiske emner, og er uafhængig af redaktionens holdning. Annoncer: Niels Rudolfsen, Vibeke Lotinga, Tekst: Journalist Ib Erik Christensen Abonnement: 9 udgaver pr. år inkl. moms & porto: Danmark dkk 335,- Europa, Færøene & Grønland: dkk 550,- Løssalg: dkk 45,- Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Udgiver SCANPUBLISHER A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej 35, 2930 Klampenborg Tlf.: Fax: ISSN Nr Indhold 5/2015 ARKITEKTUR & BYGGERI IT KVALITET LOGISTIK MILJØ & ENERGI PROGRAMMERING RÅDGIVNING TEKNIK FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR Projektkonkurrencer Vilkår og problemstillinger Rådgiverne (for)bløder AF ARKITEKT MAA, SENIORRÅDGIVER SUNDHED FINN SØRENSEN 4 Fremtidssikrede sygehuse kræver fleksible processer AF ARKITEKT, BYGHERRERÅDGIVER ANETTE HEIDI SEBÖK 6 Akutsygehus bygger for yderligere 700 millioner 10 Nyt Aalborg Universitets hospital finder sin råhus entreprenør 12 Randers Regionshospital skal spare 30 pct. energi AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN 14 Haltons nye teknologi sikrer ultraren luft på hele operationsstuen 18 Fremtidens intelligente logistiksystem klar til de nye supersygehuse 22 Psykiatrisk Sygehus tænder for de nyeste lysteknologier 24 Miljøvenlige sikkerhedsgulve fra Altro kan også genbruges AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN 28 Varmodan har fokus på de kundespecifikke løsninger AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN 33 Forudsigelighed i udskrivelser giver plads til akutte patienter AF OVERLÆGE, PH.D., PROJEKTLEDER LOUISE RABØL, OG SUNDHEDSFAGLIG CHEF VIBEKE RISCHEL 36 FSTA s temadag om el-installationer og el-sikkerhed på hospitalerne var en stor succes 38 Layout og tryk: Scanprint a s Citater og uddrag fra artikler i Hospital Drift & Arkitektur skal ske med tydelig kildeangivelse. Enhver form for gengivelse af artikler, herunder illustrationer, forudsætter udgivers skriftlige tilladelse. Kontrolleret af nora gummigulve, din partner til: Bæredygtige gulve Stærke gulve Ergonomiske gulve Rengøringsvenlige gulve Resistente gulve Kontakt nora systems for yderligere information Tlf Kontrolleret oplag: i perioden _anz_DK_Satura_123x35.indd :27 HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5 3

4 RÅDGIVNING Projektkonkurrencer Vilkår og problemstillinger Rådgiverne (for)bløder AF ARKITEKT MAA, SENIORRÅDGIVER SUNDHED FINN SØRENSEN Det har igennem nogle år summet af initiativer og aktiviteter i byggebranchen, ikke mindst inden for hospitalsområdet, hvor bl.a. kvalitetsfondsprojekterne trækker aktører til fra byggebranchen, fra rådgivere, konsulenter til entreprenører. Aktørerne mødes, og set udefra kan det sammenlignes med en tur i dyrehaven. Udbyderne byder sig til som lækre dåhinder, aktørerne fra byggebranchen kaster sig ind i kampen som kampberedte dåhjorte, og kæmper til de bløder; de fleste løber forslåede bort. En metafor ja, men alligevel, vinderen brøler sin dyrekøbte sejr ud og taberne slikker sårene i ubemærkethed. Nogle overlever ikke kampen. Kamppladsen i byggebranchen er en anden, men lige så barsk. Vinderne kommer ikke til (eller fra) fadet uden skrammer. Kampladsen er betinget af EU s udbudsdirektiver, og i de fleste tilfælde, for rådgivningens vedkommende udmøntes udbuddene i projektkonkurrencer, hvor det er muligt at få flere af rådgivernes produkter at vælge imellem. Indenfor denne branche vælger man, i modsætning til entrepriseudbud, at kræve produktet produceret, for at forkaste ca. 80% af dem. Det ville give et ramaskrig i entreprenørbranchen, hvis man gjorde det samme her. (Men det ville give nedbryderne gode tider) Never mind. Der er store kvaliteter i at afprøve firmaernes kompetencer indenfor det område man skal realisere. Nye tanker, nyt design, og ny udvikling / innovation er en nødvendig drivende kraft for udviklingen i samfundet. Tidligere var projektkonkurrencerne traditionelt afsluttede efter én fase, hvor man efter et anonymt forløb, udvalgte det projekt, der bedst levede op til de visioner og ønsker, man som udbyder havde lagt til grund for konkurrencerne. Ofte med overraskende og nye og ikke forventede løsninger, funktionelt som arkitektonisk. Indenfor de seneste år har kampformen ændret sig, man vælger i stor udstrækning tofasede konkurrenceforløb. I denne konkurrenceform udvælger man til første konkurrencerunde 5-6 rådgiverteams, der anonymt afleverer deres bud på en løsning. På baggrund af første fase udvælges 2-3 projekter / teams til en anden og afgørende runde, og i anden konkurrencerunde bearbejder man projektet i dialog udbyder og rådgiver imellem. Her får man grundigt afprøvet mulighederne i rådgivernes tanker fra 1. runde, samt får afprøvet om kemien passer, det sidste er også afgørende for et godt forløb frem imod målet. I teorien er det en god og fornuftig måde til at udvælge det rigtige projekt og samarbejdspartner. MEN!!! Når man nu også målet på en hensigtsmæssig måde? og får man det bedste bud på en samfundsmæssig holdbar måde? Svaret er nej! Det er en bitter erfaring blandt rådgivere, at de tofasede projektkonkurrencer er blevet dobbelt så ressourcekrævende som de enkeltfasede projektkonkurrencer. For at vinde er det nødvendigt at give den hele armen i begge faser, specielt hvis der ikke er sat begrænsninger ind fra udbyders side. Og det er der sjældent. En projektkonkurrence til et af de større kvalitetsfondsprojekter koster typisk hvert af de bydende teams, der deltager, mellem 4 og 5 mio. kr. pr fase. Dvs. at med 5 bydende, hvor to går videre til anden runde, er rådgivernes samlede investeringer pr udbud i størrelsesorden mellem mio. kr. Lidt matematik Med 5 deltagere er der statistisk set 20 % chancer for at vinde, dvs. at ud af 5 projekter er der 1 vundet og 4 tabte med et økonomisk tab på ca mio. kr. Rådgivere lever af timer, men kan også dø af dem! Så de tabte millioner skal tjenes ind på den femte og vundne opgave. Kan man nå samme kvalitet for bygherren uden det voldsomme ressourcespild? Her er svaret efter min mening ja! Ved gennemgang af de konkurrencer, der er afviklet indenfor hospitalsområdet, viser det sig, at den gode ide i forhold til nytænkende og optimal hospitalslogistik, -drift og designmæssigt greb ligger allerede i de grundkoncepter, der udarbejdes tidligt i første konkurrencefase. De lag, der bliver bygget over af fine visualiseringer, renderinger og selvrosende og lange beskrivelser, ændrer ikke ved det basale greb om opgaverne og i kvaliteterne heri. Det kan for evt. uøvede dommerpaneler og for lægfolk højst bidrage til at sløre det reelle indhold og kvaliteten af projekterne. Såfremt tofasede projektkonkurrencer fastholdes, bør der sættes en stopklods for unødig flødeskum i første fase. Fortsættes side 6

5 Specialiserede ydelser til hospitaler! Vi leverer kedelcentraler, og brændere til mange hospitaler. Vi yder service på brændere og el-tavler i kedelrummet. Vi servicerer kedler til fjernvarmeanlæg. Vi tilbyder energioptimering af kedler på hospitalernes dampanlæg. Vi implementerer 72 timers vagtfri drift. Lysbjergvej 8 D 6500 Vojens Tlf Anelystparken 39 a 8381 Tilst Tlf Engvangen Solrød Strand Tlf Varmodan_180x262.indd 1 11/06/

6 RÅDGIVNING Omfanget kan begrænses til få antal plancher, f.eks. 2-3 stk. A3 plancher, suppleret med et mindre antal tekstsider. Her skal de bydende, indenfor programrammerne, præsenterer konceptionelle ideer om hospitalslogistik, designmæssige-, tekniske koncepter, indpasning i omgivelserne m.v. I denne fase kan der deltage flere end de traditionelt gør i hospitalskonkurrencer, hvilket giver mulighed for, at man kan afprøve flere Wild Cards. Ved den begrænsede investering for de bydende vil udbyders udgifter til vederlag ligeledes kunne reduceres (evt. bortfalde). Der kan være flere kriterier og bevæggrunde for prækvalificering, fra økonomisk soliditet, referencer og faglig kvalitet m.v. Det vil jeg ikke forholde mig til her. Efter bedømmelse af forslagene kan man gå videre i anden dialogbaserede konkurrencerunde i den kendte form med 2 (maks. 3 deltagere). Dialogen er vigtigt for begge parter. Det er en erfaring, at der findes flere rigtige og lige gode løsninger på samme problemstillinger. Lokale traditioner kan spille ind. Det er i dialogen, der er plads til at afprøve disse, og det er i dialogen, innovationen gror. Som rådgivere oplever vi tit, at det er innovative ideer fra ét hospital, der i dialogfasen og brugermøderne i et andet hospital får bygget nye innovative lag ovenpå. I anden konkurrencefase kan de udvalgte projekters kvalifikationer således grundigt trykprøves funktionelt, arkitektonisk, teknisk og økonomisk. Samtidig kan udbyder sikre sig, at den tilbudte projektorganisation virker robust, og er god at samarbejde med. Umiddelbart vil anden konkurrencefase give bygherren samme mulighed for at vurdere projekternes kvaliteter som nu, måske endda bedre, da resultatet fra første fase er mindre bearbejdet og fastlåst, og derved mere åbent overfor påvirkninger af dialogen. Tilbage til matematikken og statistikken. Vinderchancen for den enkelte bliver nu øget fra 20 % til 50 % for en investering, der bliver marginalt højere i anden fase. Honorarerne er pressede, viser erfaringerne fra de igangværende hospitalsprojekter, herunder de kvalitetsfondsprojekter, der er i gang. Umiddelbart behøver det måske ikke bekymre bygherren, men samarbejder hvor begge parter har værdi af samarbejdet, giver alt andet lige det mindst konfliktfyldte samarbejde. Så kære bygherre og bygherrerådgivere (og rådgivere). Alt at vinde, men intet at tabe! Debatindlæg Fremtidssikrede sygehuse kræver fleksible processer AF ARKITEKT, BYGHERRERÅDGIVER ANETTE HEIDI SEBÖK, RAMBØLL, MEDLEM AF BYGGESOCIETETETS SUNDHEDSUDVALG De fysiske rammer har en enorm betydning for vores adfærd ikke mindst på hospitaler, hvor arkitektur og design spiller en langt større rolle, end mange måske tænker over i dagligdagen. Der er derfor særligt ét spørgsmål, der bør optage alle, der i disse år arbejder med design og etablering af sygehuse og sundhedsbyggerier i både ind- og udland: Hvordan får vi planlagt og gennemført byggerierne således, at de både understøtter fremtidens behandlingsformer med fokus på patientsikkerhed og en ændret plejestruktur og samtidig gør det nemt at implementere nye state of the art -teknologier? Hvad patientsikkerheden angår, har vi lige nu masser af muligheder for at gøre en helhjertet og virkningsfuld indsats for at indarbejde layout og designmæssige løsninger, som kan være med til at højne hospitalshygiejnen og understøtte de adfærdsmønstre, som kan være med til at mindske risikoen for f.eks. personoverført smitte. Vi kan eksempelvis investere i mere rengøringsvenlige materialer og designløsninger. Vi kan også redefinere den måde, tekniske anlæg bygges op f.eks. via ventilationssystemer, som tillader, at man i højere grad kan separere og indeslutte udvalgte bygningsafsnit (operations- eller sengestuer) for desinficering eller gasning efter faciliteterne er blevet brugt på en måde, der medfører øget risiko for smitteoverførsel. En anden mulighed er at etablere hhv. personale- og materialesluser til f.eks. operationsstuer for at understøtte den kliniske adfærd i forbindelse med bl.a. omklædning og håndhygiejne og minimere risikoen for at sammenblande rent og urent operationsudstyr og instrumenter. Ved at designe og indrette sluser i tæt samarbejde med det kliniske personale

7 RÅDGIVNING og specialister i hygiejneadfærd og procedurer, hjælpes personalet til at udføre korrekte arbejdsrutiner og håndteringer. Fleksible løsninger kræver fleksible projekter Når det kommer til at udvikle design, der giver bedst mulige betingelser for implementering af fremtidens behandlingsformer og teknologi, spiller vi lidt med blind makker. Ingen af os kender jo fremtiden eller de muligheder som nye teknologier vil bibringe. Derfor vender jeg nu blikket fra konkrete løsningsforslag til at fokusere mere på vores fælles arbejdsprocesser. For at kunne udvikle og implementere designløsninger, som for alvor understøtter og adfærdsregulerer fremtidens behandlingsforløb, metoder, teknologier og tendenser, bliver vi efter min opfattelse nødt til at sætte ind meget tidligt i projekterne. Samtidig skal vi prøve at undgå, at vi alt for hurtigt bliver detailorienterede. I stedet skal vi sikre, at vi kommer op i helikopteren, er innovative og fremtidsorienterede, og at vi ved en holistisk tilgang får sat alle tænkelige muligheder i spil. I øjeblikket er den generelle trend at skabe så fleksible byggerier som overhovedet muligt for netop at sikre, at anvendelse, indretning, funktionssammenhænge og arealudlæg relativt nemt kan justeres hen ad vejen og tilpasses den teknologiske og behandlingsmæssige udvikling. Udfordringen er bare, at de budget- og tidsmæssige rammer for de store hospitalsprojekter ikke er lige så fleksible. Projekterne er underlagt udbudsregulativer, byggeriets normer og krav, ufravigelige budgetter og fastlåste tidsplaner. Der er desuden fastlagt en række paradigmer og standarder for kvalitetsfondsprojekterne, som på mange måder kan være fornuftige i den kontekst de er tænkt, men som også kan vise sig at være forældede inden de store byggerier står færdige. Bruger vi brugerinddragelse rigtigt? Der er samtidig skabt en forventning om en høj grad af brugerinddragelse. Jeg er selv stor tilhænger af brugerinddragelse, men jeg er ikke sikker på, at vi altid inddrager brugerne på den rigtige måde, i det rigtige omfang og på det rigtige tidspunkt. I mange tilfælde inddrages brugerne først, når de konkrete funktioner arealmæssigt og logistisk er fastlåst. Brugerne kan således udelukkende bidrage med deres erfaringer og idéer inden for den fastlagte ramme og her er det for sent at tænke innovativt. Måske man i højere grad kunne have glæde af, allerede i de indledende faser, at udfolde den kreative og innovative proces til at inddrage et bredere spektrum af interessenter og f.eks. også lade sig inspirere af andre brancher, industrier og samfundets øvrige offentlige virkefelter mv.? Desværre er der stor risiko for at vi både som bygherrer og rådgivere i for høj grad gør som vi plejer og benytter kendte løsninger. Det er ærgerligt, når vi nu har muligheden for at påvirke og imødekomme en på mange måder uforudsigelig fremtid. Modsatrettede logikker Den grundlæggende udfordring er, at vi med de store hospitalsprojekter som er større og meget mere komplekse end vi som såvel bygherre- som rådgiverorganisationer er vant til står over for to modsatrettede logikker: På den ene side er vi underlagt høje krav om fremdrift i de enkelte byggeprojekter, hvilket fordrer hurtige beslutningsprocesser og afklaringer i forhold til byggeriernes fysiske udformning (herunder arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger og sammenhænge). På den anden side er projekterne, qua deres størrelse og kompleksitet, så langstrakte, at det er nødvendigt at kunne holde alle bolde i luften så længe som muligt og således have mulighed for at om-disponere og indarbejde nye løsninger langt hen i processerne for således at imødekomme ændrede behov. Denne nød er ikke nem at knække. Toget kører med fuld damp derudaf og der er ikke basis for en time out. Man kunne dog ønske sig at der undervejs blev prioriteret tid til at stoppe op og tænke efter. Måske der var noget, man kunne gøre bedre. De hospitaler, vi bygger nu, skal jo være på forkant med fremtiden og til stadighed have patienten i centrum. AMOS Enterprise Management Suite IT-systemet til Vedligehold - Logistik Lagerstyring - Rapportering Personalestyring mv. SpecTec DENMARK Tlf REFERENCER: KORREKT LUFTFUG- TIGHED GIVER KORTERE INDLÆGGELSESTID Vi har mange års erfaring i at levere skræddersyede, energieffektive løsninger til hospitaler. Spørg bare vores referencer. Rigshospitalet Glostrup Hospital Hvidovre Hospital Køge Sygehus Slagelse Sygehus Odense Universitetshospital Klinikum Bodenhausen Vetter Pharma AFFUGTNING I BEFUGTNING I EVAPORATIV KØLING I INSTRUMENTER Actelion West Pharmaceutical Roche Novartis Wacker Chemie PharmaSwiss og mange andre I Spectec_87,5x83,5.indd 1 22/01/ HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5 7

8 RÅDGIVNING Arbejdet i fysiske teams styrker proces & kvalitet Der er store fordele, når arkitekter og ingeniører sætter sig sammen fysisk om udvikling af store projekter. Arkitekt og sygehusrådgiver Finn Sørensen giver her sit syn på mulighederne for optimering af samarbejdet om kvalitetsfondsprojekterne. Realisering af de store kvalitetsfondsprojekter kræver mange forskelligartede kompetencer, der stykkes sammen af specialister fra flere forskellige rådgiverfirmaer, arkitekter og ingeniører. Den tætte fysiske tilstedeværelse og det tværfaglige samarbejde mellem disse rådgivere og deres kompetencer på et fælles projektkontor frem for spredt online kontakt er afgørende for et effektivt projekteringsforløb. Sådan lyder Arkitekt Finn Sørensens opskrift på en optimal projektering. Den 68-årige arkitekt MAA Finn Sørensen, er en af landets meget erfarne sygehusplanlæggere, og er partner og tidligere administrerende direktør for Creo Arkitekter i Odense. Creo Arkitekter var det firma som blandt andet opførte Rigshospitalet, Odense Universitetshospital i dets nuværende form, Herlev Hospital fra midten af 1980erne og talrige hospitaler landet over. I dag er han seniorrådgiver i det forretningsområde i firmaet, der varetager planlægning af hospitaler: Aktuelt sidder jeg i projektteamet i et rådgiverkonsortium Indigo på kvalitetsfondsprojektet, Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU), et projekt konsortiet Indigo vandt i en projektkonkurrence. Projektet er på ca kvm. og har med et budget på ca. 4,1 milliard kr. Lige nu er vi midt i projekteringsforløbet. Vi sidder ca. 50 mand fra 6 af konsortiets firmaer samt underrådgivere samlet på samme etage i et fælles kontor i Århus. Det giver en minimal afstand mellem de enkelte rådgiverkompetencer hvorved samarbejdet kan optimeres. Traditionelt har vi som arkitekter og ingeniører været spredt i hvert sit kontor og tit også i hver sin by. Ofte kunne en projektgruppe være placeret 5 geografiske steder i landet. Når man projekterer på det samme projekt så mange steder, er det mere krævende at koordinere de enkelte tiltag indbyrdes. Det bliver rykket til de formelle teknikermøder, og man har så samlet en lang dagsorden sammen, der skal afklares. En betydelig effektivisering På vores fælles tegnestue går vi blot hen til teamets enkelte speciallister for eksempel vvs-ingeniøren eller el-ingeniøren og får løbende, i uformelle møder, afklaret og koordineret de forskellige rådgivningsområder. På den måde opnår man en betydelig effektivisering og kvalitetsforbedring af projekteringen og risikerer ikke at havne i blindgyder, som man skal rette op på efterfølgende. Alle projekterne i dag er digitale projekter og forankrede i en fælles BIM model. Dengang man startede den digitale projektering, havde vi en forventning om at være online med de projekterende partnere fra Århus til Melbourne, men det har vist sig, at det i så komplekse opgaver er bedre at arbejde tæt sammen. Den personlige kontakt kan ikke erstattes af digitale, hurtige opkoblinger. Det giver ikke det samme, det betyder rigtigt meget, at man sidder tæt sammen fysisk på et fælles projektkontor. Fælles mål Som rådgivergruppe er det en udfordring, at vi sidder en flok specialister omkring projektet og har forskellige fokuspunkter. Det der er også afgørende, når man går i gang er, at man får defineret et fælles mål i rådgivergruppen også med bygherren. Et citat fra Goethe som jeg ofte bruger, er: Hvis man ikke kender målet, kan Finn Sørensen, Creo Arkitekter A/S man ikke finde vejen. Hver faglighed har sine succeskriterier. Det kan være installationsløsning, konstruktionerne, arkitekturen der er målet. Det nytter ikke, at den enkelte forfalder til udelukkende at fokusere på sit eget område og individuelle mål. Der kan være supergode tekniske eller arkitektoniske løsninger, men det er vigtigt at alt går op i en højere enhed, der understøtter målet om et driftsrationelt, patientvenligt hospital som samtidig er en attraktiv arbejdsplads for de mange ansatte. Skismaet, der kan opstå specialisterne imellem, bliver bedre udlignet, når de ser teamets fælles mål ved at diskutere problemerne hen over bordet. Dermed skabes der et hospital, som tager hensyn til patienten og de mål, der er prioriteret. Man taber ikke det fælles mål af syne som ved at sidde isoleret i hver sin by.

9 RÅDGIVNING Den totale opdatering Naturligvis er der fastlagte møderutiner i projektkontoret, der danner rygrad for de mere uformellet løbende kontakter. Ugen starter op med en Town Hall, hvor forrige uge rundes af, og planerne for kommende uge ridses op, herunder kommende projektledelsesmøder og bygherremøder. De sidste udtræk fra BIM-modellen printes ud ugentligt og ligger tilgængeligt som grundlag for de løbende koordineringer. Er der diskussioner, noget man skal have taget op, foregår det enkelt og gnidningsfrit. Vi vender løbende problemerne og løsningerne aftales på stedet, så der ikke bliver lange processer med at rette til og sende frem og tilbage med kommentarer. Jeg har arbejdet som projekterende sygehusrådgiver i 40 år og oplever, at vi har mange fordele ved fællestegnestueløsningen. Ulempen er, at jeg bor i Odense og Indigos kontor ligger i Aarhus. Det giver dagligt noget tillægstid til transport også for de kolleger, der kommer fra andre egne af landet. Vores hollandske kolleger er delt i to grupper, èn der arbejder i Aarhus, og et bagland i Holland. De udsendte bor på hotel i Aarhus og må undvære familierne 1-2 uger af gangen. Den længere transporttid kompenseres med en mere alsidig og spændende arbejdsplads aktuelt med engelsk som en del af arbejdssproget, siger Finn Sørensen. ideen til et fælles projektkontor opstod på denne måde: Fællestegnestueideen blev fostret under konkurrencefasen. Creo Arkitekter og Aarhus Arkitekter havde afprøvet den i en periode i forbindelse med udbygning af Aabenraa Sygehus, dog ikke i fuld skala med alle ingeniørpartnere. Tidligere var det usædvanligt med fælles projektkontor, men nu bliver det også praktiseret på DNUs udbygning af Skejby og på det nye OUH, så modellen praktiseres aktuelt på tre store kvalitetsfonds projekter. Hele organisationen blev ridset op og grovkonstruktionen fastlagt i konkurrencefasen så den indgik som en del af vort tilbud til Region Nordjylland. Organisationen med specialisternes kompetencer og information om, hvordan man vil organisere arbejdet, har vejet i bygherrens vurdering og karaktergivning i vort tilbud til bygherren. Honorarerne i hospitalsprojekterne er generelt af en størrelse, så man skal effektivisere sit arbejde så godt som man overhovedet kan både digitalt, med de bedste personlige ressourcer og med tæt integration de forskellige specialer imellem. Vi var derfor enige om, at vi skulle sidde sammen for at løse opgave effektivt. PROJEKTFAKTA Bygherre REGION NORDJYLLAND Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital Hospitalsbyen Gistrup Byggeriet Byggeriets størrelse: ca m² Byggeperiode: Antal senge: 583 Projektøkonomi: 4,1 mia. kr. Totalrådgiver Konsortiet Indigo Der består af arkitektfi rmaerne Creo Arkitekter, Århus Arkitekterne, Smith Hammer & Lassen, mens ingeniørteamet består af Brix & Kamp, Oluf Jørgensen, Royal Haschooning, fra Holland og NNE Pharmaplan. Underrådgivere er landskabsarkitekt Kristine Jensen og Bjørk & Maigård. Totalleverandør af belysning LED og lyskilder samt projektering af energibesparelser til hospitaler og institutioner. TRIANGO og AMALIA er en ny serie energibesparende LED undersøgelses- og sengelamper fra Derungs -se TRIANGO på You Tube - se AMALIA på You Tube HØJAGER BELYSNING A/S HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5 9

10 SYGEHUSBYGGERI Akutsygehus bygger for yderligere 700 millioner Regionsrådet i Syddanmark har godkendt dispositionsforslaget for anden fase af akutsygehuset i Aabenraa. Byggeriet vil efter planen gå i gang i enestuer med eget bad og toilet, en ny intensivafdeling og en ny helikopterlandingsplads. Det er nogle af de ting både patienter, pårørende og ansatte på det nye akutsygehus i Aabenraa kan se frem til, når Fase 2 af det nye akutsygehus i Aabenraa står klar i foråret I januar i år blev Fase 1 af det store byggeri indviet af H.K.H. Prinsesse Marie. Dengang indviede sygehuset blandt andet den Fælles Akutmodtagelse, forhal med restaurant, familiecenter og den ambulante børne- og ungdomspsykiatri. I samme forbindelse fik prinsessen præsenteret planerne for Fase 2. På regionsrådsmødet onsdag blev dispositionsforslaget til Fase 2 så vedtaget af regionsrådet. Et stort flertal i regionsrådet fulgte indstillingen i dagsordenen, men de fire medlemmer af Dansk Folkeparti undlod at stemme. Med godkendelsen i dag har vi nået endnu en vigtig milepæl i det store byggeri i Aabenraa. Det har været nødvendigt at flytte lidt rundt på nogle elementer i det oprindelige forslag, men fokus har hele tiden været på at tilgodese den enkelte patients behandlingsbehov. Det betyder for eksempel, at vi udelukkende bygger enesstuer, og at opvågningsfunktionen nu får mere plads, siger Karsten Uno Petersen (S), der er formand for regionens Innovationsudvalg. Flere ændringer Det er planen, at byggeriet af Fase 2 skal gå i gang i 2017, og det kommer til at ske på baggrund af det forslag, som Cowi har udarbejdet i samarbejde med underrådgiverne Friis & Moltke, Ravn Arkitektur og Møller og Grønborg. Undervejs har det imidlertid vist sig, at pengene ikke rækker helt så langt, som det oprindelig var forventet ud fra byggeprogrammet. Derfor har det været nødvendigt at rette til flere steder i dispositionsforslaget Blandt andet er der foretaget ændringer i fordelingen af sengestuer og ambulatorier for at skabe plads til et daghospital for sklerose- og hjertemedicinske patienter. I det opdaterede oplæg er budgetposten til uforudsete udgifter forøget for at gøre økonomien mere robust, da der ofte kommer ekstra udgifter i forbindelse med så store byggeprojekter. Det er vigtigt, at vi som regionsrådspolitikere bruger de penge, vi har, på den bedst mulige måde. Det indebærer, at vi tør tage teten og tilpasse planen, når vi kan se, at mellemregningerne ikke giver det endelige resultat, vi ønsker. På denne måde sikrer vi et byggeri med en robust økonomi, siger Karsten Uno Petersen. Samlet set kommer til Fase 2 til at koste omkring 700 millioner kroner og fylde kvadratmeter. BYGGERIET AF AKUTSYGEHUSET I AABENRAA Byggerierne på det nye akutsygehus i Aabenraa foregår i to faser. Fase 1 blev indviet 12. januar Prisen for Fase 1 var cirka 580 millioner kr., og det tilbyggede areal er på ca kvadratmeter. I Fase 1 er der bygget: Familiehus, hvor behandling og pleje af gravide, fødende, gynækologiske patienter og børn og unge fra neonatale til 18 år er samlet Akutmodtagelse Hjertemedicinske afsnit Modtagekøkken og restaurant Varemodtagelse Sterilcentral Hovedindgang. Fase 2 er planlagt til at koste 700 millioner kroner og rumme cirka kvadratmeter heraf ca kvadratmeter nybyggeri. Fase 2 planlægges at stå færdig i De nye bygninger skal huse blandt andet: Ny sengebygning med enestuer og ambulatorier Laboratoriecenter Ny intensivafdeling Sengecentral Udvidelse af varemodtagelsen Helikopterlandingsplads

11 UmUligt. Det sagde alle. Bortset fra os. og vi havde ret. vi finder ikke Bare løsninger for vore kunder, men sammen med Dem. Gulve på hospitaler udsættes hver dag for kraftig belastning. Rengøring, komfort og holdbarhed er altid i fokus. Klik ind og kig på de mest hygiejniske og bæredygtige gulve til hospitaler:

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Nyt OUH Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Agenda Hvad er Nyt OUH Vision analyse før valg af totalrådgiver Analyser op til valg i byggeprogrammet - Status logistik koncept til Nyt

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Hvordan ser CTS virkeligheden ud i Danmark. Der er i dag rigtig mange eksisterende CTS

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

FSTA Årskonference 2014, 22.-24. september, Hotel Comwell Kolding

FSTA Årskonference 2014, 22.-24. september, Hotel Comwell Kolding FSTA Årskonference 2014, 22.-24. september, Hotel Comwell Kolding Program: Mandag 22/9 Kl. 15.00-16.00 Kl. 16.30-17.30 Kl. 18.00-18.10 Kl. 18.10-19.00 Kl. 19.15-20.00 Kl 20.00-23.00 Generalforsamling FSD

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg?

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg? Er du på udkig efter energieffektiv og driftssikker regulering af varme- og ventilationsanlæg? Clorius Controls har i mere end 100 år specialiseret sig i varme og ventilation. I dag har vi især fokus på

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 19:30 Medlemmer: Lars

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, og har opnået sølv den bedste karakter for bæredygtighed,

Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, og har opnået sølv den bedste karakter for bæredygtighed, MANDAG DEN 27. OKTOBER 2014 Reportage Grønt Byggeri 13 Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, der er blevet DGNB-certificeret, og har opnået sølv den bedste karakter for

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 43 44 2014

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 43 44 2014 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret Uge 43 44 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Energinet.dk vil investere en milliard Energinet.dk vil frem mod 2018 investere en milliard kroner i et

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk Copyright 2007, TAC Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60 Regionskontor Odense +45 88 20 40 60 Regionskontor Århus +45 88 20 40 60 www.tac.com/dk Tilbyd den højeste standard inden for for patientpleje og

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne Intro Lidt om NIRAS Implementerings processen generelt BIM implementering i NIRAS Hospitalsbyggerierne BIM implementering i Hospitalsbyggerierne

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER Cleaner water Greener environment GRUNDFOS Offentlig Privat samarbejde om lokal rensning af spildevand på Herlev Hospital Jakob Søholm, Director, Municipal Segment, Grundfos BioBoosterA/S Click to edit

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl

Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Version: 20.03-2014 Udarbejdet af: Frank V. Jensen/Benedikte Kruuse Lindvig, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer!

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! John Olsen, Maskimmester Grontmij A/S CTS-KonferenceN 2014 Skanderborg 9. september 2014 København 11. september 2014 Program

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Hvor intet andet er angivet, er alt design af Jönsson DesignLab og alt specialinventar af Jönsson Invent a/s Jonsson Invent a/s Ellekær 14

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Tavle komponenter. Effekttavler. PLC styring. En stærk. el-tavle leverandør

Tavle komponenter. Effekttavler. PLC styring. En stærk. el-tavle leverandør Styretavler Gruppetavler Effekttavler Projektering Skilte PLC styring En stærk el-tavle leverandør Tavle komponenter Styretavler Gruppetavler Effekttavler Projektering Tavle komponenter PLC styring Skilte

Læs mere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere Mediainformation 2013 Udgivet af Maskinmestrenes Forening juli 2012 nr. 7 Udgivet af Maskinmestrenes Forening september 2012 nr. 9?????????? Udgivet af Maskinmestrenes Forening maj 2012 nr. 5 Nye vinde

Læs mere

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014 Vejen til det gode byggeri Jesper Johannesen Direktør Sikuki Nuuk Harbour A/S Før anlægschef i Departement for Boliger - før direktør INI Byggeteknik INI Bygningsingeniør

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere