Broen til udvikling. Kurser og efteruddannelse. Uddannelsescentret i Roskilde. Slagteriskole Erhvervsakademi Erhvervsskole AMU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broen til udvikling. Kurser og efteruddannelse. Uddannelsescentret i Roskilde. Slagteriskole Erhvervsakademi Erhvervsskole AMU"

Transkript

1 Broen til udvikling Kurser og efteruddannelse Slagteriskole Erhvervsakademi Erhvervsskole AMU

2 Slagteriskolen Udvikling til din virksomhed Uddannelse skal bruges målrettet og bidrage positivt til virksomhedens evne til at tjene penge. Det er med det udgangspunkt vi på Uddannelsescentret i Roskilde i 40 år har samarbejdet med virksomheder inden for kerneområderne fødevare-, proces- og medicinalbranchen om uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere. Vi arbejder tæt sammen med nogle af Danmarks - og Europas - største virksomheder, som bruger os som aktive medspillere inden for kompetence- og medarbejderudvikling. Uanset om vi taler om et kursus i laboratorieteknologi, fødevareforarbejdning, personaleudvikling eller rengøring, er vi af den opfattelse, at ikke to uddannelsesforløb er ens, men skal tilpasses virksomhedens behov. Vi hjælper også gerne med at følge tingene til dørs, og måle effekten af uddannelsesforløbet. På den måde kan vi nemlig gøre vores uddannelser endnu bedre. Vore kurser gennemføres enten som Åben Uddannelse, Indtægtsdækket Virksomhed eller Arbejdsmarkedsuddannelse. På kurser gennemført som Arbejdsmarkedsuddannelse er der adgang for alle. Få mere at vide om dine muligheder på ved at klikke ind på vores hjemmeside eller ved at kontakte vores konsulenter. Henrik Bengtsson, afdelingsleder Kursusområder Personaleudvikling Åbent EDB-center Kødindustri Køddetail Køkken / kantine Service/rengøring Hygiejne og fødevarekontrol Proces- og levnedsmiddelteknik Laboratorieteknologi Octavia - Kursus- og konferencecenter Bestil foldere om de enkelte kursusområder på

3 Kurser og efteruddannelse Personaleudvikling Fleksibilitet, kvalitet og samarbejde Ny teknologi og øget konkurrence stiller krav til virksomheder og medarbejdere om at kunne reagere på forandring. At kunne reagere i tide kræver en bevidsthed om sammenhæng imellem virksomhedens med-arbejdergrupper. Til dette formål har Slagteriskolen udviklet en buket af stærke kursustilbud, der især henvender sig til produktionsvirksomheder i forandring. Kurserne er gennemprøvede forløb med et konkret, hvor deltagerne fx tvinges til at træffe nogle valg i dilemmafyldte situationer. Derved opnår de dels større forståelse for deres dagligdag og lærer selv at kunne løse nye problemstillinger. Kurserne målrettes selvfølgelig behovet på den enkelte virksomhed. Anders M. Christensen tlf: Helhedsforståelse Fleksibilitet Kvalitet Samarbejde Teambuilding for produktionsgrupper Medarbejderens personlige ressourcer Kommunikation i produktionsgrupper Åbent EDB-Center Lær at bruge IT når det passer dig Åbent EDB-Center er et værksted, hvor kursisterne arbejder med at løse konkrete edb-opgaver. Deltagerne bliver i stand til at bruge såvel almindelige som mere specialiserede og virksomhedsrettede programmer. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og foregår under vejledning af dygtige undervisere. Det Åbne EDB-Center henvender sig til både virksomheder og enkeltpersoner. Virksomheder kan også få tilrettelagt særlige forløb. Der er opstart hver mandag. PC-bruger anvendelse PC-brancheanvendelse PC-kørekort Særligt tilrettelagte forløb Lær fx at bruge Internet Tekstbehandling Database Regneark Billedbehandling Hans Gustav Christensen tlf: Her kan du også finde kursusoversigter og datoer!

4 Slagteriskolen Kødindustri Skolen er den danske kødindustris fagskole. I tæt samarbejde med branchen gennemføres opkvalificering af medarbejdere på alle niveauer. Automatiseringen går hurtigt i kødindustrien, og det stiller krav til medarbejderne. Skolen samarbejder med branchens øvrige aktører om at udvikle teknologikurser, som fokuserer på teknologiforståelse og faglige teknikker ved implementering af ny teknologi. Slagteriskolen understøtter den danske kødindustris eksport af kød, maskiner og udstyr. Skolen uddanner branchens udenlandske kunder i brugen af maskiner og udstyr samt optimering i brugen af danske råvarer. Rekruttering i samarbejde med AF og kommuner Produktionsteknik for kødbranchen Branchekursus - indsigt i kødbranchen Hygiejnekurser for timelønnede og arbejdsledere Arbejdsmiljø (i samarbejde med SA) Slagtekurser Opskæring- og udbening Forædling Instruktørkurser Arbejdsstudieteknik Folmer E. Hansen tlf: Køddetail Detailslagterbranchen er i rivende udvikling. Kunderne stiller krav om kompetent rådgivning og høj kvalitet, og medarbejderne skal være i stand til at give dem råd og vejledning om anvendelse og tilberedning af forskellige typer af kød og udskæringer samt forslag til måltidsløsninger, vine osv. Forbrugerne har mindre tid til at stå i køkkenet, og det har medført en øget kundeinteresse for convenience food. Fremstilling af convenience food stiller ikke alene krav til medarbejdernes evne til at sammensætte og producere centrale dele af et måltid. Det er også vigitigt, at kunne vejlede kunden i hvordan produktet kan indgå i et samlet måltid. På disse fronter og selvfølgelig også alle grundlæggende trin, har vi kursustilbud til hele butikken fra Mester til opvasker. Hans Gustav Christensen tlf: Detailudskæring af delstykker Delikatesseproduktion Produktion af convenience food Emballering og etikettering Eksponering og salg Kundebetjening Kalkulation Pølsemageri Lovpligtigt Arbejdsmiljø Bestil foldere om de enkelte kursusområder på

5 Kurser og efteruddannelse Køkken/Kantine Skolen gennemfører efteruddannelse og kurser for både faglært og ufaglært personale i institutionskøkkener og kantiner. Det samlede kursusudbud og udvikling af nye kurser og uddannelser foregår i et samarbejde og dialog med branchen eller den enkelte virksomhed. Skolen gennemfører ligeledes kurser i praktikvejledning i forhold til køkkenassistentuddannelsen (pr. 1. august 2005 skifter uddannelsen navn til Ernæringsassistent). Skolen gennemfører også voksenuddannelse (VEUD, 1 årig ) for personer over 25 år og med mindst 4 års relevant erhvervserfaring. Ajourføring af køkkenassistentuddannelsen Brugernes hjem i leve-bo miljøer Diæter ved velfærdssygdomme Diæter ved fysiologiske forandringer Måltider til ældre - nu og i fremtiden Ernæring, fedt og psyke Kostplanlægning til småbørn Kreativ tallerkenanretning Måltider til brugernes behov Praktikvejlederkurser I og II Hans Gustav Christensen tlf: Service/rengøring AMU i Roskilde tilbyder grundlæggende rengøringskurser samt specialiserede kurser til virksomheder og enkeltpersoner. Kurserne afholdes ud fra en Åben Værksted -model, hvor AMU-kurset i grundlæggende erhvervsrengøring er splittet op i enkeltmoduler. Kurset kan enten tages samlet eller som enkelte moduler. AMU s specialkurser sammensættes som særligt tilrettelagte forløb i forhold til virksomhedens konkrete behov. Vi kan også tilbyde konsulentvirksomhed i forbindelse med rengøring på industrivirksomheder, hospitaler og fødevarevirksomheder. Faglært serviceassistent Er du over 25 år og har du 2 års erfaring, har du mulighed for at tage uddannelsen til faglært serviceassistent på AMU i Roskilde. Uddannelsen gennemføres som Voksenerhvervsuddannelse (VEUD). Hans Gustav Christensen tlf: Rengøringshygiejne Rengøringsmidler og overflader Service og synlig rengøring Vurdering af rengøringskvalitet Sikkerhed og førstehjælp Personlig planlægning og rengøringsplaner Hospitals- og institutionshygiejne Rengøring af fødevarevirksomheder Redskaber og maskiner Arbejdsteknik Kommunikation og kvalitet Polish- og oliebehandlede gulve - Her kan du også finde kursusoversigter og datoer!

6 Slagteriskolen Hygiejne og fødevarekontrol Fødevareproducerende og -bearbejdende virksomheder bliver stillet overfor stadig flere krav til kontrol af hygiejne og håndtering af fødevarer. Det kræver effektiv og praksisnær grund- og efteruddannelse af personale i produktionen og på ledelsesplan. Som en af landets førende skoler på hygiejneområdet er også på dette felt en stærk samarbejdspartner. Skolens efteruddannelsesprogram i hygiejne og fødevarekontrol rummer tilbud til samtlige medarbejdergrupper i stort set alle typer af virksomheder i fødevarebranchen. Dele af programmet er også tilgængeligt som brevskole eller e-læring. Obl. fødevarehygiejne- og certifikatkurser Hygiejne og egenkontrol - industri Hospitals- og institutionshygiejne Ledelse af hygiejne og egenkontrol Proces- og levnedsmiddelteknik Fødevarelovgivning Fødevarehygiejne for nydanskere HACCP Hygiejne i kødbranchen Skolens Erhvervsakademi har en række kurser og efteruddannelse inden for proces- og levnedsmiddelteknik, der fortrinsvis henvender sig til teknikere i proces-, fødevare- og medicinalindustrien. Kurserne kan også tilrettes andre personalegrupper. Erhvervsakademiet udbyder også længerevarende videreuddannelse på deltid i form af Akademiuddannelser i laboratoriteknologi, bioteknolgi og kemi (VVU), som kompetencemæssigt ligger på linje med uddannelserne til laborant og procesteknolog. For uddannede laboranter og procesteknologer samt levnedsmiddelteknikere m.fl. udbyder erhvervsakademiet diplomuddannelsen i procesteknologi, bioteknologi og kemi. Kaj Reiter tlf: Kaj Reiter tlf: Produktudvikling Procesoptimering Levnedsmiddelkemi Kvalitet, hygiejnekontrol og HACCP Mikrobiologi, biokemi og kemi Miljø- og sikkerhed Teknisk engelsk Statistik og databehandling Bestil foldere om de enkelte kursusområder på

7 Laboratorieteknologi Skolens Erhvervsakademi har en lang tradition for at være blandt de førende udbydere af efteruddannelse for laboranter på landsplan. For eksempel var skolen den første laborantskole, som gennemførte undervisning i genteknologi herhjemme og til at indarbejde dette stofområde i laborantuddannelsen. Placeringen forrest i feltet blandt kursusudbyderne er blandt andet frugten af mange års samarbejde med forskellige virksomheder. Har du en kortere videregående uddannelse inden for proces- eller laboratorieområdet kan du få nye kompetencer gennem vore kurser eller tage en akademi- eller diplomuddannelse. Kurser og efteruddannelse Analyse og apparatteknik Statistik og databehandling Kvalitetsstyring og GLP Mikrobiologi Hygiejne og HACCP Bioteknologi og genteknologi Kemi Medicin Miljø og laboratoriesikkerhed Teknisk Engelsk Kaj Reiter tlf: Kursus- og konferencecenter Octavia Octavia er skolens kursus- og konferencecenter. Her kan vi tilbyde vore kunder professionelle seminar- og undervisningsfaciliteter i forbindelse med afholdelse af kurser og efteruddannelser på skolen. I Octavia kan kursusdeltagere få serveret både morgenmad, frokostbuffet og aftensmad, ligesom der også er mulighed for at overnatte i de tilstødende hotelværelser. Også udefrakommende kunder kan leje sig ind i Octavias faciliteter i forbindelse med kurser, konferencer, personalearrangementer mm. Birgitte Sørensen tlf: Her kan du også finde kursusoversigter og datoer!

8 Vi uddanner medarbejdere bl.a. sammen med: Akzo Nobel Salt A/S ALK-Abelló A/S AOF Horsens Alfred Jørgensens Laboratorium A/S Alpharma aps Attec Danmark A/S Arbejdsformidlinger i hele landet Arla Foods amba BASF A/S Beauvais Brenntag Nordic A/S Cerealia Danmark A/S Chr. Hansen A/S Coop Danmark A/S CO-RO FOOD A/S CP Kelko ApS Daka a.m.b.a. Dakocytomation Norden A/S Danmarks Fiskeriundersøgelser Danmarks Fødevareforskning Danmarks Jordbrugsforskning Danmarks Miljøundersøgelser Danmarks Tekniske Universitet Danisco A/S Danish Crown AmbA Danpo A/S Danske Slagterier DANÆG amba Dansk Supermarked Dat-Scaub a.m.b.a. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole DLG A.m.b.A. DSB DSK, De Samvirkende Købmænd Einar Willumsen A/S Eurest A/S Eurofins Danmark A/S Forskningscenter Risø FOSS A/S Flyvestation Skalstrup Fødevarestyrelsen Fødevareregionerne GEA A/S Glanbia Meats, Ireland Glud og Marstrand A/S Grampian, UK Greve Kommune Gymnasier i Danmark H:S Sct. Hans Hospital Haldor Topsøe A/S Iso-Ica A/S ISS A/S Johnsondiversey KelsenBisca A/S Kolonien Filidelfia K-Salat A/S Københavns Universitet LEO Pharma A/S Livsmedelverket, Sverige Lundbech A/S Lægemiddelstyrelsen Malaco Leaf A/S Mc Donalds Medi-Cult A/S MILANA A/S Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S NeuroSearch A/S Novo Nordisk A/S Novozymes A/S Nunc A/S Nycomed Danmark A/S Orana A/S Pharmexa A/S Plantedirektoratet Prime Food, Polen Q-interline A/S Radiometer Medical A/S Rigshospitalet Rose Poultry A/S Roskilde Amt Roskilde Amts Sygehus Roskilde Kommune Roskilde Taxa Roskilde Universitetscenter ROVESTA Miljø I/S Royal Greenland A/S Rynkeby Foods A/S Scantox Biologisk Laboratorium A/S Schulstad Brød A/S SFK Systems A/S Slagteriernes Forskningsinstitut Sigma-Aldrich Denmark A/S Statens Seruminstitut Steins Laboratorium A/S Styhns Leverpostej A/S Sun Chemical A/S Syddansk Universitet Teknologisk Institut Toms Fabrikker A/S Tulip Food Company TICAN a.m.b.a. Unilever Bestfoods A/S Vallø Saft A/S Viminco A/S Vilsund Muslinge Industri A/S Ø Pølser A/S Århus Kommunehospital Århus Universitet Aalborg Universitet Maglegårdsvej Roskilde Tlf: Fax:

Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen

Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen Foto: Peter Prik Larsen Foto: Peter Prik Larsen Projekt gennemført med tilskud fra Svineafgiftsfonden December 2013 Indhold Introduktion... 4 Kapitel 1 Analyse

Læs mere

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER 2014 2014 AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) FOR ALLE KOM FORAN I DIT FAG RING TIL OS PÅ TLF. 7010 9900 SE ALLE VORES KURSER

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Serviceassistent - og hvad så?

Serviceassistent - og hvad så? Serviceassistent - og hvad så? Faglærte serviceassistenters behov for efteruddannelse Udarbejdet for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Ida Bering Kubix Birgit Hjermov Oktober 2005 Kubix ApS Nørre

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Ansøgning fra Roskilde-hirtshals konsortiet

Ansøgning fra Roskilde-hirtshals konsortiet Ansøgning fra Roskilde-hirtshals konsortiet 1. Ansøger/konsortium Roskilde Hirtshals konsortiet står bag denne ansøgning om at placere MadX i Roskilde med en satelit i Hirtshals Konsortiet består af Roskilde

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Analyse af barrierer og udfordringer ved import af udenlandsk arbejdskraft inden for industrislagtning

Analyse af barrierer og udfordringer ved import af udenlandsk arbejdskraft inden for industrislagtning Analyse af barrierer og udfordringer ved import af udenlandsk arbejdskraft inden for industrislagtning Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor & Kødbranchen.

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere