Praktiske oplysninger og Husorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske oplysninger og Husorden"

Transkript

1 Praktiske oplysninger og Husorden 2013

2 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen for A/B Veksøhuse... 3 Åbningstider i bestyrelseslokalet... 3 Ejendommens funktionærer... 4 Kontortider hos varmemesteren... 4 Husorden... 5 Vis hensyn... 5 Opgange... 5 Cykler/knallerter... 5 Biler/motorcykler... 6 Husdyr... 6 Brug af vaskemaskine / tørretumbler / opvaskemaskine i egen bolig... 6 Altaner... 6 Fodring forbudt... 7 Skralderum... 7 Storskrald... 7 Antennesignal og internet... 8 Vigtige regler omkring boligen... 8 Tilkald af håndværkere... 8 Toiletter... 9 Tilstoppelse af afløb/faldstamme... 9 Dryppende vandhaner... 9 Stuelejligheder med have... 9 Grill-pladsen Frugttræerne Ejendommens vaskeri Gæster på ejendommen Salg af lejligheder

3 Praktiske oplysninger Bestyrelsen for A/B Veksøhuse Formand: Flemming Wewer Veksøvej 1B Næstformand: Helle Bang Auhagen Veksøvej 15 Sekretær: Heidi Mortensen Veksøvej 16 Bestyrelsesmedlemmer: Mette Lentz Veksøvej 6A Jette Gustafsson Veksøvej 14 Peter Olsen Frederikssundsvej 231 Mette Mathiessen Veksøvej 12 Suppleanter: Søren Petersen Veksøvej 4A Frank Ericsson Veksøvej 11 Åbningstider i bestyrelseslokalet Bestyrelsen kan træffes den 1. og 3. tirsdag i måneden på foreningens kontor Veksøvej 18, kælderen. (følg stien efter nr. 18) Kl Tlf Vil du i kontakt med bestyrelsen uden for kontortiden, kan du lægge en besked med dit navn og telefonnummer på kontorets telefonsvarer, så vil du blive kontaktet hurtigst muligt. Post til bestyrelsen, kan afleveres i varmemesterens postkasse v/ Veksøvej 15. NB! Kontoret er ferielukket i juli måned. 3

4 Ejendommens funktionærer Varmemester: Funktionærer: Thomas Seegen Frank Nielsen Jan Andersen Kontortider hos varmemesteren Kontor, Veksøvej 15, kælderen. Alle ugens dage samt onsdag aften Tlf Opstår der akutte problemer, dvs. vandskade eller lign. kan du ved at ringe til ovennævnte telefon, få at vide hvordan du skal forholde dig. 4

5 Husorden Bestyrelsen henstiller alle til at overholde punkterne på nedenstående husorden. Vis hensyn Ikke alle elsker HØJ MUSIK! I Veksøhuse er der meget lydt. Vis hensyn ved brug af stereoanlæg, surroundsound, computer og musikinstrumenter. Skal du holde fest så husk, at sætte en seddel op i egen opgang og de relevante naboopgange. Husk også, at der skal skrues ned kl og alle vinduer og døre skal være lukkede, når der støjes. Sker det at du kommer til at larme efter kl og en beboer henvender sig skal dette respekteres, flere gentagne klager til bestyrelsen, kan medføre at man bliver ekskluderet fra foreningen. --- HUSK HER ER MEGET LYDT --- Respekter dine naboer! Når du istandsætter boligen, er det ikke tilladt, at bruge boremaskine og lignende i tidsrummet i hverdagene. (Lørdag, søn. og helligdage ) Opgange Barnevogne/klapvogne må kun sættes i opgangen efter nærmere aftale med varmemesteren, hvorved der udleveres et skilt til påsætning af vognen. Rollatorer er undtaget denne regel. Det er ikke tilladt, at have sko, potteplanter, skrald m.m. stående i opgangen, da denne er en brandvej og det er til gene for trappevaskeren. Cykler/knallerter Cykler og knallerter, skal anbringes i eget kælderrum, fælles cykelkældre/cykelskure eller cykelstativer. Ikke i kælderopgange, på trappeafsatser og langs hække. 5

6 Biler/motorcykler Biler, motorcykler og knallerter må ikke køre ind på vores anlæg. Knallerter skal trækkes ind, når de skal parkeres i gården. Biler og motorcykler skal parkeres på Veksøvej i de afmærkede felter. Der kan søges om egen parkeringsplads i en af vores carporte, kontakt bestyrelsen omkring dette. Vis i øvrigt hensyn ved parkering på Veksøvej, da der tit er mangel på parkeringspladser. Lad være med at holde på fortovet uden for de afmærkede felter, og undgå at parkere og spærre de private grundejeres indkørsler. Husdyr Det er ikke tilladt at holde hund eller kat i Veksøhuse. Der gives ingen dispensation for disse regler, derimod vil overtrædelse blive betragtet som brud på kontrakt og husorden. Står du og skal passe en hund eller kat, kan der gives dispensation for ovenstående, dog kun i en kort periode og dette vurderes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Undlader du at oplyse bestyrelsen om pasning af et husdyr, vil dette blive betragtet som brud på husorden. Brug af vaskemaskine / tørretumbler / opvaskemaskine i egen bolig Opvaske og vaskemaskine må kun installeres efter indhentet tilladelse hos bestyrelsen. Der er kun tilladt at installere maskiner med fast, godkendt vandinstallation. Sådanne installationer bliver nedslidt og skal derfor jævnligt efterses for eventuelle utætheder. Du skal være hjemme når disse maskiner benyttes. Skader der må opstå ved brug af maskinerne, hvis ovenstående retningslinjer ikke følges, påhæfter den enkelte andelshaver. Husk! Der skal i forbindelse med installationen, laves en vandattest af ejendommens VVS installatør. Anvendelsen af disse maskiner skal finde sted i tidsrummet Hverdage Lørdag, søn. og helligdage Ønsker man at vaske på andre tidspunkter, kan ejendommens vaskeri benyttes. Altaner Vasketøj eller luftning af dyner over kanten på altanerne ud mod Veksøvej pynter ikke. "Luftningen" skal holdes ind mod gården. 6

7 Altanen er ikke et opbevaringssted for div. skrammel, så som byggemateriale og lign., det er ikke kønt at se på, og duer og andre fugle bygger rede i det. Opsætning af parabolantenner og markiser er ikke tilladt. Al indvendig vedligeholdelse af altaner og altangulv træ eller aluminium påligger andelshaveren. Fodring forbudt Fodring af fugle på/fra altanen er ikke tilladt. Forbuddet gælder også havreneg og fuglekugler. Husk at udlagt foder tiltrækker rotter. Gå i stedet i Utterslev mose og nyd fuglene der, så slipper vi for griseriet på vore vinduer og altaner. Skralderum Almindeligt husholdningsaffald skal anbringes i de almindelige containere i skralderummene. I disse skralderum er der mulighed for, at aflevere brugte batterier i en battericontainer. Aviser og blade kan genbruges og skal derfor anbringes i papircontainerne. Pap kan også genbruges og skal derfor anbringes i papcontainerne som står ved carportene og i gården bag Veksøvej nr. 3B-5. Tomme flasker uden pant kan du stille i kasserne, som står ved siden af containerne i skralderummene. Bemærk! Alle andre former for glas (syltetøjsglas mm.), skal afleveres i de offentlige glascontainere f.eks. ved Brugsen. Storskrald Møbler, hårde hvidevarer etc. skal hensættes i storskralderummet i gården bag Veksøvej nr. 3A og 5, opgangsnøglen benyttes. Hensatte sager må ikke være over 1m. Der er truffet aftale med R98 omkring afhentning af miljøfarligt affald. Du kan derfor anbringe maling - og kemikalierester m.m. ovenpå metalskabet i storskraldsrummet. Bygningsaffald; dvs. køkkener, mureraffald mm. skal afleveres på genbrugspladsen på Marielundsvej i Herlev, eller anden genbrugsplads. Rundt omkring på ejendommen vil du støde på nogle mindre grønne containere, disse er kun beregnet til haveaffald. Al køkkenaffald skal anbringes i de dertil indrettede skralderum. Er du i tvivl, så kontakt ejendommens funktionærer. 7

8 Antennesignal og internet Grundpakken er obligatorisk og opkræves via boligafgiften. Ønskes yderligere programpakker og/eller internetforbindelse, tegnes privat aftale med YouSee. Hvis du har problemer med antennesignalet, så kontakt YouSee, da dette ikke vedrører foreningen. YouSee kundeservice Tlf Vigtige regler omkring boligen Alle former for loftsbeklædning skal ifølge gældende lov være i brandklasse 1, og vægplader i brandklasse 2. Bemærk endvidere, at loftshøjden skal være min. 230 cm. Københavns byggeadm. kræver, at enhver forandring skal godkendes af de respektive myndigheder det vil sige 1. Fuldmagt fra andelsboligforeningen. 2. Ansøgning om byggetilladelse hos byggemyndigheden. 3. Ibrugtagningstilladelse fra kommunen. I forbindelse med ombygning, sammenlægning, eller renovering af lejligheder, skal alt arbejde udenfor selve lejligheden udføres af foreningens tilknyttede håndværkere. Du kan undgå mange ærgrelser ved at kontakte bestyrelsen, inden du påtænker ombygning. Bemærk! Som andelshaver i Veksøhuse får du automatisk 30 % rabat hos Beckers farvehandel på Frederikssundsvej. Husk derfor diskret, at meddele dette når du handler. Tilkald af håndværkere Som beboer bestemmer du selv hvilken håndværker, du ønsker at bruge. Men skal der lukkes for vand, el eller andet, i et omfang der vedrører andre beboere skal arbejdet udføres af ejendommens tilknyttede håndværkere. Ligeledes gælder dette, ved ændringer der vedrører bygningerne direkte. Er du i tvivl så spørg bestyrelsen eller ejendommens varmemester til råds. VVS: Berggren VVS Tlf El: Weibel Installation A/S Tlf Enstall Tlf Tømrer: Slotsbjergby Tlf V/ Stig Karlsson 8

9 Toiletter Murer: Thomas Espenhaim Tlf / Reparation af cisterne på kombinationsklosetter betales af foreningen, dog kun for mærkerne: IFØ og Gustavberg Ønsker du at få udskiftet blandingsbatteri eller toilet, kan disse købes hos varmemesteren ring og få et tilbud. Husk at disse anskaffelser er en forbedring af boligen. Tilstoppelse af afløb/faldstamme Af en eller anden årsag sker disse blokeringer næsten altid efter funktionærernes arbejdstid eller lørdag/søndag Kontakt derfor varmemesteren allerede når vandet i vasken begynder at løbe langsomt ud. Så slipper du for en total tilstoppelse, med omkostninger til følge. Skyldes tilstoppelsen misligholdelse fra beboerens side, vil denne blive pålagt eventuelle håndværker udgifter. Faldstammerne kan tilstoppe og giver meget ulækre vandskader i underetagen. Derfor er det meget vigtigt at du ikke smider affald, hygiejnebind, gulvklude eller lignende i toilettet. Tilstopper faldstammen skal du omgående ringe Tlf og hør hvad du skal gøres. Det er forbudt at rense med kaustisk soda, det skader mere end det gavner. Dryppende vandhaner Er en meget dyr "fornøjelse" for foreningen. Drypper vandhanen så kontakt varmemesteren, han kan i de fleste tilfælde give hanen en ny pakning. Stuelejligheder med have Har du en have til din bolig, har du pligt til at holde den fri for ukrudt og klippe hækken. Gør du ikke det, vil bestyrelsen få arbejdet udført af andre og beløbet herfor vil efterfølgende blive opkrævet via boligafgiften. 9

10 Grill-pladsen Det er ikke tilladt at bruge grill i haver og på altaner. På vores ejendom findes der gårdmiljøer/have som alle foreningens beboere frit kan benytte. Haven bag Veksøvej 19 har en dejlig grill, som du kan benytte (se reglement for benyttelse af grillen), men husk den skal rengøres efter brug. Rengøringsartikler til grillristen forefindes i skabet ved grillen, benyt opgangsnøglen. De varme kul skal tømmes over i grillspanden efter brug. Alt øvrigt affald anbringes i containeren ved grillen. Toilettet i kælderen ved nr. 19 kan benyttes Brug opgangsnøgle. Denne have er også et sted, hvor der skal være fred og ro, derfor må boldspil foregå andre steder på ejendommens områder. Frugttræerne Vores legeplads er omgivet af frugttræer, disse er stillet under beboernes beskyttelse, du må gerne plukke frugten når den er moden, det er jo tosset at den skal ende som nedfaldsfrugt til ingen verdens nytte. Ejendommens vaskeri Ejendommen har et fællesvaskeri. Vaskeriet er placeret Frederikssundsvej 233 i kld. Vaskeriet er pengeløst, det vil sige at der ikke findes penge i vaskeriet, men at du skal købe et vaskekort hos varmemesteren og løbende indsætte penge efterhånden som du vasker. HUSK at gøre rent efter dig når du har benyttet vaskeriet. Hvis tørrekældrene benyttes, skal tøjet være nedtaget indenfor 48 timer og der skal sidde navn på låsen. Glemmer man at fjerne tøjet, må man påregne at låsen klippes over, så andre beboere kan benytte tørrerummet. Bemærk! Maskine 1-4 har indbygget sæbeautomat, her kan egen sæbe ikke benyttes. Egen sæbe kan stadig benyttes i maskine 5-6. Gæster på ejendommen Har du gæster der færdes på ejendommen, er det dit ansvar at de opfører sig ordentligt og overholder ovenstående retningslinjer. Medbringer dine gæster et husdyr skal du sørge for at dette holdes i snor og ikke er til gene for beboerne i ejendommen, hermed menes også, at eventuelle efterladenskaber skal opsamles. 10

11 Salg af lejligheder Vurdering af lejligheder bestilles ved personlig henvendelse, på bestyrelsens kontor i åbningstiden. Bestyrelsen bestiller vurderingsmand, så snart el-attest fra ejendommens elektriker foreligger. En sådan attest skal udstedes af ovennævnte, som dokumentation for, at alle el-installationer opfylder lovens nuværende / aktuelle krav. Attesten betales af sælger. Eventuelle el-reparationer kan udføres af andre aut. installatører end ejendommens, men arbejdet skal godkendes af ejendommens el installatør, og der skal betales for hvert enkelt tilkald af disse. Der kan ikke dispenseres for disse retningslinjer. 11

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE BEBOER MAPPE PAB - AFDELING 6 VINKELHUSE Indhold 1. Forord... 4 2. Et godt klima er meget værd... 5 3. Oversigt Vinkelhuse... 6 Lejlighedstyper... 7 4. Administration og hovedbestyrelse... 9 PAB s hovedkontor...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere