Hjemmeservice-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeservice-ordningen"

Transkript

1 Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1998 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Februar 1999

2 Forord Hjemmeservice er en af de hurtigst voksende brancher i Danmark. Erhvervet har omsat for 900 mio.kr. i Det svarer til en stigning på 24% på bare ét år. Hver 8. husstand har købt hjemmeservice i 1998, og en undersøgelse i foråret viste, at 9 ud af 10 hjemmeservicekunder er tilfredse med det arbejde, virksomhederne udfører. Dermed er der lagt op til en fortsat succes, hvor hjørnestenen er den positive sammenhæng mellem tilfredse kunder og stigende omsætning. Jeg ved, at introduktionen af den nuværende hjemmeserviceordning i 1997 var forbundet med nogen turbulens. Derfor er det i særlig grad glædeligt, at en undersøgelse nu viser, at virksomhederne generelt er tilfredse med hjemmeserviceordningen og dens administration. Men også på dette område bør vi se på mulighederne for administrative lettelser. Et skridt på vejen er tilbuddet om Internet Service, hvor virksomhederne bl.a. kan rette fejlbehæftede betalinger over internettet. Det er ikke kun i Danmark, at hjemmeserviceordningen er kendt. Den danske hjemmeserviceordning er også genstand for en del interesse i udlandet, hvor især ordningens administration og beskæftigelsespotentiale er i fokus. Fremtiden tegner lys for hjemmeservice! Pia Gjellerup

3 Indhold Information, service og kontrol Side Information 3 Vidensbog om hjemmeservice 3 Hjemmeservice Nyt 3 Tilfredshedsundersøgelse 4 Cirkulationsstikprøve 5 Dialogmøder 5 Service 6 Internet Service 6 Telefonservice 6 Kontrol 7 Kommunale temadage om kontrolarbejdet 7 Forsikringskontrol 7 Udgående kontrol 7 Samarbejde med Told & Skat 7 Oparbejdelse af gæld til det offentlige 8 Målrettede undersøgelser 8 Ny bekendtgørelse om hjemmeservice 8 Internationale aktiviteter 8 Hjemmeserviceordningen i tal Tilskudsudbetalingerne 9 Virksomhederne i hjemmeserviceordningen 10 Forbrugets fordeling på ydelser 13 Tilskuddets fordeling 14 Publikationer Forbrugere 16 Virksomheder 16 Kommuner 16 2

4 Information, service og kontrol Information For at tilgodese hjemmeserviceerhvervets udvikling søger Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at yde den bedst mulige information til virksomhederne og de kommunale samarbejdspartnere om hjemme- serviceordningens regler og administration. Samtidig fører styrelsen en tæt dialog med virksomhederne og kommunerne for at sikre, at administrationen af ordningen til stadighed udvikles. Vidensbog om hjemmeservice Alle landets kommuner og hjemmeservicevirksomheder modtog i 1998 en vidensbog om hjemmeservice. Vidensbogen indeholder Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkninger af lov om hjemmeservice. Hensigten er, at virksomheder og kommuner kan bruge vidensbogen som et opslagsværk, hvis der fx opstår tvivl, om en ydelse er tilskudsberettiget. Vidensbogen rummer bl.a. også oplysninger om reglerne for: Hvilke husstande der kan købe hjemmeservice med tilskud Husstandens betaling og udbetaling af tilskud Tilskud til materialer, maskiner og transport Fakturering Hjemmeservice Nyt Hjemmeservice Nyt oplyser bl.a. om forhold, som har betydning for virksomhedernes administration og om fortolkningsspørgsmål, hvor fx indkøb af dagligvarer har været på dagsordenen. God skik for virksomhedernes forhold til medarbejdere har også været blandt emnerne i Hjemmeservice Nyt. Tilfredse hjemmeservicekunder er afgørende for erhvervets stadige vækst. Derfor har styrelsen også slået et slag for, at virksomhederne bør indgå skriftlige aftaler med kunderne for at undgå misforståelser og deraf følgende utilfredshed. Virksomhederne kunne endeligt læse om udviklingen i erhvervets omsætning, om styrelsens kontrolarbejde og om de serviceydelser, styrelsen tilbyder for at gøre det nemmere at drive hjemmeservicevirksomhed. Hjemmeservice Nyt udsendes én gang i kvartalet til alle hjemmeservicevirksomheder. Nyt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Hjemmeservice-kontoret Nyt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Hjemmeservice-kontoret Hver 10. husstand køber hjemmeservice å det HjemmeServic Nr. 1, maj husstande købte i 1997 hjemmeservice for ca. 725 millioner kr. Kuntet undersøgelse foretaget af Social- kun forbruget, men også en nylig afslutderne fik især gjort rent, pudset vinduer forskningsinstituttet. I undersøgelsen er og plejet haven. Denne aktivitet har ca danskere blevet spurgt om skabt fuldtidsarbejdspladser, fordelt på ca personer. Dette og 81% har svaret, at de kender til hjemme- deres kendskab til hjemmeservice og meget mere kan du læse mere om i vedlagte rapport, som beskriver 1997 i tal gen er god og kun 6% synes den er serviceordningen, 63% synes at ordnin- og figurer. dårlig. Af dem som køber hjemmeservice er 9 ud af 10 tilfredse.virksomhederne gør altså et rigtig godt arbejde Som bekendt gik det lidt langsomt i begyndelsen af Men hjemmeserviceordningen har nu bidt sig fast i året. Fremtiden tegner sig derfor lys for og kunderne er blevet flere i løbet af befolkningens bevidsthed. Det viser ikke hjemmeservice. Nyhedsbrevet omhandler bl.a.: Dialog-møder Færre aflæsningsfejl Egenbetaling for hasteservicegirokort Hjemmeservice Nyt Efterlysning af fælleskontorer Fakturakopier skal gemmes Udenlandske kunder Nyt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Hjemmeservice-kontoret Forbruget af hjemmeservice Nr. 2, maj 1998 I perioden 1. april 1997 til 31. marts 10 hjemmeservicekunder fik pudset 1998 har husstande, svarende vinduer.vinduespudsning markerer sig til 10,4 % af alle husstande brugt hjemmeservice. 1/3 af hjemmeservicekunder- hjemmeserviceydelse. dermed klart som den mest brugte ne købte rengøring, hvorimod 7 ud af Arbejdsområder og ydelseskommuner Hvert kvartal får kommunerne en liste over de virksomheder, som på optagelsesskemaet har skrevet, at de ønsker at udføre arbejde i de pågældende kommuner. Listen bruges af kommunens borgere, når de leder efter en aktiv hjemmeservice-virksomhed. Når kunden kontakter en virksomhed fra listen, sker det ofte, at virksomheden alligevel ikke ønsker at arbejde i kundens kommune. Den praksis giver erhvervet et dårligt omdømme, som ingen kan være tjent med. Nyhedsbrevet omhandler bl.a.: HjemmeServic Vi skal derfor bede alle hjemmeservicevirksomheder om at gen-overveje, hvilke kommuner de ønsker at være opført hos. Hvis virksomheden ikke står opført hos en kommune betyder det ikke, at den er afskåret fra at udføre tilskudsberettiget arbejde i den pågældende kommune. Meddelelser om ændringer i virksomhedens arbejdsområde skal ske skriftligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kontrol af hjemmeservice Nye typer servicegirokort Erhvervsansvars-forsikringer Konkurrenceklausuler Hjemmeservice Nyt Nr. 3, september 1998 Stadig flere husstande køber hjemmeservice. I første halvår af 1998 har første 6 måneder. Det er en stigning på Der blev omsat for 400 mil. kr. i årets husstande, svarende til 9 % af ca. 50 % i forhold til 1. halvår alle husstande, brugt hjemmeservice. Kontorets tal for juli og august måned I samme periode sidste år var tallet indikerer desuden, at hjemmeservicebranchens fremgang fortsætter året ud , svarende til 6,6% af alle husstande. Rengøring, vinduespudsning og havearbejde er hjemmeservicekundernes udvikling kan du rekvirere hjemme- Ønsker du at vide mere om branchens foretrukne ydelser.tilsammen tegner de service-kontorets halvårsrapport for første halvår Halvårsrapporten findes sig for 95% af omsætningen. også på vores hjemmeside, som har adressen Vi har vedlagt en vidensbog med fortolkninger af hjemmeserviceloven. Du kan bruge vidensbogen som et opslagsværk, hvis du fx er i tvivl om en ydelse er tilskudsberettiget eller om en udenlandsk kunde kan købe hjemmeservice med tilskud. Du kan også finde oplysninger om reglerne for tilskud til brug af materialer, maskiner og meget mere. Hjemmeservice har fortsat vind i sejlene Vidensbog om hjemmeservice Nyhedsbrevet omhandler bl.a.: Det er ikke muligt at give en præcis liste over samtlige fortolkninger af hjemmeserviceloven. Hvis du er i tvivl om, hvad du må som hjemmeservicevirksomhed, bør du kontakte hjemmeservicekontoret. Du kan også finde vidensbogen på hjemmeservicekontorets hjemmeside HjemmeService Internet Service - ret via internettet Indkøb af dagligvarer Kontrol- og servicebesøg Ny telefonservice Hjemmeservice Nyt Nyt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Hjemmeservice-kontoret Aftaler og checklister Nr. 4, december 1998 Hjemmeservicekontoret modtager løbende en del klager over hjemmeservicevirksomheder. Klagerne skyldes ofte, at virksomheden og kunden ikke har fået ordentlig aftalt, hvilket arbejde der skal udføres, og hvad kunden skal betale Nyhedsbrevet omhandler bl.a.: Tilfredshedsundersøgelse Stor interesse for Internet Service Cirkulationsstikprøve Ny bekendtgørelse om hjemmeservice Ny kundefolder HjemmeServic er svæ I mange tilfælde er det ikke nok med en aftørres paneler mv. og hvor ofte det løs snak om, at der skal gøres rent, eller skal ske. Det samme findes for havearbejde. at haven skal ordnes.virksomheden og kundens opfattelse af fx rengøring kan være meget forskellig. Derfor er det vigtigt, at du indgår en skriftlig aftale med rekvirere et aftalegrundlag. Aftalegrund- Som supplement til checklisten kan du kunden. laget kan bruges til at lave en skriftlig time- eller fastprisaftale med kunden. En mulighed er, at du bruger de checklister, som Erhvervsfremme Styrelsen Checklisterne og aftalegrundlaget er har udarbejdet.ved hjælp af listen kan gratis, og du kan bestille det antal, du du og kunden på forhånd blive enige ønsker, hos Erhvervslivets Hotline på om, hvilket arbejde der skal udføres. telefon , på fax eller via Checklisten for indendørs arbejde gennemgår i et skema hvert rum i boligen, Linjen på og få vejledning i, Du kan også ringe til HjemmeService og du kan skrive, om der skal støvsuges, hvordan du udfylder checklisterne. Hjemmeservice Nyt 3

5 Tilfredshedsundersøgelse Styrelsen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse med det formål at afdække, om vores service stemmer overens med hjemmeservicevirksomhedernes behov og forventninger. Vi spurgte 115 hjemmeservice-virksomheder, hvoraf 71,3 % returnerede spørgeskemaet. Hver 3. virksomhed havde knyttet bemærkninger og kommentarer til besvarelsen. Resultatet af undersøgelsen fremgår af nedenstående skema*). Som det fremgår af tabellerne, er 95 % af virksomhederne generelt tilfredse eller meget tilfredse med styrelsens service. Desuden er 9 ud af 10 virksomheder tilfredse eller meget tilfredse med styrelsens administration af tilskud til de indbetalte servicegirokort, hvor kunden og virksomheden har påført alle oplysninger korrekt. Styrelsen ser resultatet som udtryk for stor tilfredshed med ordningen, især når den fungerer efter hensigten. Hvordan er styrelsens service generelt? Tilfredsstillende 95% Utilfredsstillende 5% Hvordan er tilskudsudbetalingerne til servicegirokort uden fejl? Tilfredsstillende 90,1% Utilfredsstillende 9,9% Hvordan er tilskudsudbetalingerne til servicegirokort med fejl? Tilfredsstillende 61,7% Utilfredsstillende 38,3% Hvordan er styrelsens telefonservice? Tilfredsstillende 87,3% Utilfredsstillende 12,7% Er indholdet i Hjemmeservice Nyt forståeligt? Ja 100% Nej 0% Er oplysningerne i Hjemmeservice Nyt nyttige? Ja 90,1% Nej 9,9% Er Vidensbogen tilfredsstillende? Ja 96,4% Nej 3,6% *) I opgørelsen er der alene medtaget oplysninger fra de virksomheder, som kunne svare på spørgsmålene. Der var 2 virksomheder, som ikke kunne svare på spørgsmålet om styrelsens generelle service. Mellem 1 og 5 % af virksomhederne kunne ikke svare på spørgsmålene vedrørende tilskudsudbetalingen og nyhedsbrevets forståelighed, mens der var mellem 13 og 31 % af virksomhederne som svarede ved ikke til spørgsmålene om telefonservice, nytten af nyhedsbrevet og vidensbogen. Sidstnævnte kan ses som udtryk for, at virksomhederne enten ikke har læst publikationerne eller ikke har haft behov for at ringe til styrelsen. 4

6 87 % af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med styrelsens telefonservice. Alle virksomhederne synes, at hjemmeservice Nyt er forståeligt, og mere end 90 % af virksomhederne synes, at både Hjemmeservice Nyt og Vidensbogen er nyttige. Vi er naturligvis stolte af, at så mange virksomheder er tilfredse med vores indsats, og vil fortsat arbejde på at yde en service, som imødekommer virksomhedernes behov. Cirkulationsstikprøve Hjemmeservicevirksomhederne får sine indtægter for udført arbejde via kundernes betaling og tilskuddet fra staten. Under normale omstændigheder udbetales tilskuddet til det udførte arbejde senest 9 hverdage, efter kunden har betalt servicegirokortet. Vi har gennemført to stikprøveundersøgelser med det formål at få belyst, om hele tilskudsforløbet, holder sig indenfor tidsfristen. Resultatet af de to undersøgelser er, at der gennemsnitligt går under 7 hverdage, fra servicegirokortet bliver betalt på posthus eller lignende, til tilskuddet er til rådighed på virksomhedens konto. Det betyder, at virksomheden modtager statstilskuddet en uge efter, at den har modtaget kundens betaling. Styrelsen vurderer, at resultatet er tilfredsstillende. Dialogmøder Styrelsen har i løbet af året afholdt 8 dialogmøder med virksomheder fra Esbjerg, Herning, Århus, Odense, Slagelse, Roskilde, Helsingør og Rønne. Formålet med møderne var at få belyst, på hvilke områder administrationen fungerer tilfredsstillende, og på hvilke områder der kan laves forbedringer. Møderne var generelt præget af en livlig debat, hvor bl.a. BG Banks rolle, styrelsens publikationer, markedsføring, økonomi og regnskab samt det internetbaserede korrektionssystem (Internet Service) var blandt emnerne på dagsordenen. Virksomhederne udtrykte desuden tilfredshed med det Voice Response-system, styrelsen indførte i efteråret 1997 for at gøre det lettere for kunder og mindre virksomheder at rette fejlbehæftede servicegirokort. Det er styrelsens indtryk, at virksomhederne fandt det interessant at møde repræsentanter fra såvel andre hjemmeservicevirksomheder som styrelsen. Dialogmøderne har været til stor gavn for styrelsen. Den frugtbare debat, ikke mindst virksomhederne imellem, har således bidraget til at give et godt billede af, hvad der rører sig i erhvervet. Foruden dialogmøderne med virksomhederne har styrelsen i løbet af året holdt to udbytterige møder med Danske Hjemmeservicevirksomheders Brancheforening (DHB). På møderne drøftede vi bl.a. hjemmeserviceordningens udvikling, herunder kundetilgang, rekruttering af arbejdskraft og den nye bekendtgørelse. 5

7 Service Internet Service Styrelsen bestræber sig løbende på at lette de administrative byrder og bedre virksomhedernes likviditet. I forlængelse af Voice Response-systemet, hvor 1/3 af alle rettelser foretages i dag, tog styrelsen initiativ til at udvikle et nyt system, kaldet Internet Service. Med Internet Service kan virksomhederne bl.a. udskrive, rette og indsende korrektionsblanketter direkte over internettet, så de hurtigere får tilskuddet udbetalt. Desuden kan virksomhederne hente lister over udbetalte tilskud og gemme listerne i et format, som kan læses af de fleste regneark og databaser. Hjemmeservicevirksomheder, som ønsker at bruge Internet Service, skal have et elektronisk certifikat hos styrelsen. Certifikatet sikrer transmissionen mellem virksomheden og styrelsen. Desuden sikrer certifikatet, at den enkelte virksomhed kun har adgang til egne korrektions- og tilskudslister. I indkøringsperioden havde Internet Service visse børnesygdomme, som løbende blev rettet i samråd med flere af de tilmeldte virksomheder. Børnesygdommene er i dag et vel overstået kapitel, og mere end 100 virksomheder har siden introduktionen i oktober tilmeldt sig Internet Service. Telefonservice Styrelsen havde i løbet af året telefonopkald fra hjemmeservicevirksomheder, virksomhedernes kunder og andre, der havde spørgsmål til hjemmeserviceordningen. Som et forsøg indførte styrelsen at holde telefonerne åbne om torsdagen i de sene eftermiddagstimer. Imidlertid var der kun ganske få virksomheder, som benyttede den udvidede service. Forsøget ophørte derfor med udgangen af

8 Kontrol Styrelsen fører i samarbejde med kommunerne kontrol med, at hjemmeserviceloven overholdes. Kontrollen skal sikre, at enkelte virksomheder ikke misbruger ord- ningen og dermed ødelægger udviklingsmulighederne for de mange seriøse virksomheder, der ønsker at skabe et professionelt hjemmeservicerhverv. Kommunale temadage om kontrolarbejdet Styrelsen afholdte i 1998 en række kommunale temadage for alle kommuner om hjemmeserviceordningen. Møderne blev afholdt 5 forskellige steder i landet. I alt deltog 138 personer fordelt på 109 kommuner. Formålet med de kommunale temadage var at udveksle erfaringer mellem styrelsen og kommunerne om administrationen af hjemmeserviceordningen med særlig fokus på kontrolarbejdet. Temadagene var præget af en god og livlig debat. De mest generelle emner og spørgsmål, som blev rejst på temadagene, er siden optrykt i en rapport, som er sendt til alle landets kommuner. Rapporten omtaler bl.a., hvad der skal kontrolleres, hvordan kommunerne får oplysninger til brug for kontrolarbejdet, samt hvordan de kan foretage udgående kontrol hos virksomhederne. Til brug for kommunernes udgående kontrol har styrelsen også udsendt et kontrolskema, som kommunerne enten kan anvende som inspiration for kontrolarbejdet eller som et direkte checkskema, når kommunen besøger en virksomhed. Forsikringskontrol Hjemmeservicevirksomhederne har pligt til at have en gyldig erhvervsansvarsforsikring. Styrelsen udvalgte derfor tilfældigt 363 virksomheder i Virksomhederne blev bedt om at indsende en kopi af deres forsikringspolice og dokumentation for, at policen var gyldig. Resultatet af stikprøven var, at 7 aktive virksomheder blev udelukket som følge af, at de ikke havde en gyldig erhvervsansvarsforsikring. Ved en tilsvarende stikprøve i 1997 blev 17 ud af 340 virksomheder udelukket. Udviklingen går dermed i den rigtige retning. Udgående kontrol Styrelsen har skærpet indsatsen på kontrolområdet og har efter en udbudsrunde indgået et samarbejde med de to revisionsfirmaer Moore Stephens Danmark og Censor Revision. Formålet med den udgående kontrol er at påse, at virksom- hederne overholder lovens bestemmelser for udbetaling af tilskud. I en lang række tilfælde har revisorerne fundet anledning til at indskærpe reglerne for fakturering og bogføring. Samarbejde med Told & Skat Ved samkøring af momsoplysninger med Told & Skat har styrelsen i nogle tilfælde konstateret uoverensstemmelser mellem den indberettede moms og virksomhedernes hjemmeserviceomsætning. I sådanne tilfælde bliver styrelsens oplysninger sendt til Told & Skat med henblik på en nærmere undersøgelse. Samarbejdet med Told & Skat spillede også en stor rolle ved den undersøgelse, som resulterede i udelukkelsen af landets på daværende tidspunkt største hjemmeservicevirksomhed. 7

9 Oparbejdelse af gæld til det offentlige Ifølge hjemmeserviceloven må ejere eller personer med bestemmende indflydelse på virksomheden ikke have en forfalden gæld til det offentlige på mere end kr. Styrelsen har på den baggrund udelukket 11 virksomheder fra ordningen. Målrettede undersøgelser Med udgangspunkt i den daglige tilskudsadministration samt henvendelser fra enten borgere, virksomheder eller kommuner foretager styrelsen løbende målrettede undersøgelser af, om enkeltvirksomheder har modtaget hjemmeservicetilskud til ydelser, som ikke er tilskudsberettigede. Undersøgelserne har i 1998 givet anledning til, at 9 virksomheder er blevet pålagt at tilbagebetale hjemmeservicetilskud. De 7 af virksomhederne havde begået så alvorlige lovovertrædelser, at de samtidig blev udelukket fra ordningen. Af de 7 udelukkede virksomheder havde 4 modtaget tilskud til indkøb og distribution af varer til flere husstande ad gangen. Disse virksomheder har indbragt styrelsens afgørelser for Erhvervsankenævnet. Ny bekendtgørelse om hjemmeservice I løbet af 1998 har styrelsen udarbejdet en ny bekendtgørelse om hjemmeservice, som erstatter bekendtgørelsen af 20. november Inden den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 1. februar 1999, blev den drøftet med Danske Hjemmeservicevirksomheders Brancheforening. Bekendtgørelsen omhandler bl.a.: Udlandsdanskeres og udenlandske statsborgeres adgang til at købe tilskudsberettiget hjemmeservice. Regler for hjemmeservice i sommerhuse, institutioner og dødsboer. Definition af hvad der forstås ved en person med bestemmende indflydelse på en hjemmeservicevirksomhed. Erhvervsansvarsforsikring Faktureringsregler Internationale aktiviteter Den danske hjemmeserviceordning har været genstand for en del opmærksomhed i udlandet. I løbet af 1998 har styrelsen således været vært for delegationer fra Sverige og Østrig, som især har været interesseret i at høre om ordningens administration samt erhvervets udvikling og beskæftigelsespotentiale. Endeligt har styrelsen i henholdsvis Italien og Frankrig holdt foredrag om den danske hjemmeservicemodel ved rundbordssamtaler med andre EU-medlemslande om nye jobmuligheder indenfor rengørings- og serviceindustrien. Styrelsen har desuden været i Holland, hvor myndighederne og repræsentanter fra erhvervet fortalte om den hjemmeservice-forsøgsordning, som på nationalt plan trådte i kraft den 1. januar

10 Hjemmeserviceordningen i tal Tilskudsudbetalingerne Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i 1998 udbetalt næsten 450 mio. kr. i tilskud til husstandes køb af hjemmeservice. Dette er en stigning i forhold til 1997 på 39 %*). Tilskudsudbetalingerne, som udgør 50 % af hjemmeserviceydelsernes samlede pris, fordeler sig på måneder som vist i figur 1. Ved udgangen af 1998 var der ca indbetalinger, hvortil tilskuddet var forsinket, fordi servicegirokortet enten var ukorrekt eller mangelfuldt udfyldt. Udbetalingerne hertil vil betyde, at der yderligere vil blive udbetalt ca. 8,65 mio. kr. i tilskud for arbejde udført i Styrelsen har udbetalt tilskud knapt 1.5 mio. gange, og det gennemsnitlige beløb har været på 310 kr. Figur 1: Tilskudsudbetalinger pr. måned mill. kr. 40 mill. kr. 35 mill. kr. 30 mill. kr. 25 mill. kr. 20 mill. kr. *) Stigningsprocenten i tilskudsudbetalinger er større end den procentvise stigning i omsætning. Det skyldes en ny beregningsmetode. I opgørelsen for 1997 var tilskuddet for januar 1998 medtaget. Det skyldes, at tilskuddet udbetales måneden efter, at ydelsen er udført, fordi kunden typisk ikke indbetaler servicegirokortet før dage efter, at ydelsen er udført. Endvidere var der i opgørelsen for 1997 medtaget tilskud til poster, som var forsinket, fordi servicegirokortet enten var ukorrekt eller mangelfuldt udfyldt. Som det fremgår af figur 1, har styrelsen i opgørelsen for 1998 valgt at se bort fra disse faktorer, hvorfor det kun er faktisk udbetalte tilskud, som udgør beregningsgrundlaget. 15 mill. kr. 10 mill. kr. 5 mill. kr. 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 9

11 Virksomhederne i hjemmeserviceordningen Den 1. januar 1998 var der optaget virksomheder. Ved udgangen af året var antallet steget med 10,5 % til virksomheder. Ca. 600 virksomheder har i løbet af året meldt sig ud af ordningen, 32 virksomheder er blevet udelukket fra hjemmeserviceordningen, mens 33 virksomheder har fået afslag på deres ansøgning om optagelse. I løbet af 1998 har virksomheder aktivt udøvet hjemmeservice*). I forhold til 1997 er dette en stigning på 15,2 %. De aktive virksomheder har i gennemsnit fået udbetalt kr. i tilskud og haft en omsætning incl. moms på kr. Dermed er det gennemsnitlige tilskud pr. virksomhed på et år steget kr., og den gennemsnitlige omsætning er tilsvarende forøget med kr. Af figur 2 ses, at den typiske, aktive hjemmeservicevirksomhed i 1998 havde en omsætning på mindre end kr. incl. moms. Figur 2: Omsætningens størrelsesmæssige fordeling på antal virksomheder (kr. incl. moms) Kr ,5% Kr ,3% Kr ,5% Kr ,6% Kr ,4% Kr ,9% Kr ,9% 10 *) Som det ses, er antallet af virksomheder, der har været aktive i løbet af året, større end antallet af optagede virksomheder ved årets udgang. Det skyldes, at en virksomhed i løbet af året aktivt kan have udøvet hjemmeservice, men inden årets udgang kan virksomheden enten have udmeldt sig af ordningen eller være blevet udelukket.

12 Hjemmeserviceerhvervet er bl.a. karakteriseret ved at have: få relativt store virksomheder og mange små virksomheder og relativt mange virksomheder, som ved siden af hjemmeservice har andre aktiviteter som fx erhvervsrengøring o.lign. Figur 3 viser, hvordan de aktive virksomheder fordeler sig på ejerform, og hvordan omsætningen fordeler sig på ejerform. Som det fremgår, er ca. 91 % af virksomhederne enkeltmandvirksomheder, som tegner sig for 80 % af erhvervets samlede omsætning. Selvom enkeltmandsvirksomhedernes andel af omsætningen er steget med 2,0 % i forhold til 1997 har de stadig en lidt lavere gennemsnitlig omsætning end de øvrige ejerformer,. De 390 største virksomheder (svarende til 10 %) tegner sig for 52 % af erhvervets samlede omsætning, hvilket er en stigning på 4 % i forhold til Blandt de 10 største virksomheder er der 1 enkeltmandsvirksomhed, 1 kommanditselskab, 1 interessentskab, 1 aktieselskab og 6 anpartsselskaber. Virksomhederne har tilsammen haft 9,8 % af erhvervets omsætning, hvilket i forhold til 1997 er et fald på 5,5 %. Figur 3: Aktive virksomheders fordeling på ejerform Aktieselskaber Aktive virksomheder 1,4% Del af samlede omsætning 3,6% Anpartsselskaber Aktive virksomheder 3,5% Del af samlede omsætning 11,0% Interessentskaber Aktive virksomheder 3,5% Del af samlede omsætning 5,3% Kommanditselskaber Aktive virksomheder 0,05% Del af samlede omsætning 0,7% Enkeltmandsvirksomheder Aktive virksomheder 90,7% Del af samlede omsætning 79,9% Andet Aktive virksomheder 0,8% Del af samlede omsætning 2,6% 11

13 Figur 4: Fordeling af ydelser på antal virksomheder Ydelse % af virksomheder, Antal virksomheder, der tilbyder der kun tilbyder denne ydelse denne ydelse Indkøb af dagligvarer 44,7% - Rengøring 69,8% 114 Vinduespudsning 74,5% 330 Madlavning, opvask m.v. 29,7% 1 Vask, strygning m.v. 35,4% - Havearbejde m.v. 62,3% 437 Ned- og udpakning ved flytning 42,3% 21 Luftning af husdyr 29,7% - Andet almindeligt forekommende husholdningsarbejde 13,3% 14 Den stigende omsætningsandel blandt de 10 % største virksomheder kan i sammenhæng med den faldende omsætningsandel blandt de 10 største virksomheder ses som udtryk for, at der er blevet flere mellemstore hjemmeservicevirksomheder Erhvervets samlede omsætning har skabt mellem arbejdspladser, eller hvad der med et forsigtigt skøn svarer til 4000 fuldtidsstillinger. Figur 4, viser hvilke ydelser virksomhederne tilbyder. Af de virksomheder, der ved årets udgang var optaget under ordningen, er der 23,7 %, som kun tilbyder én ydelsestype. Som i 1997 er det typisk havefolk og vinduespudsere. Andre virksomheder tilbyder i gennemsnit 4 ydelser hver. De fleste virksomheder tilbyder en eller flere af hovedydelserne rengøring, vinduespudsning og havearbejde. I forhold til 1997 er fordelingen i store træk uændret. 12

14 Forbrugets fordeling på ydelser Figur 5 viser det samlede forbrug og den relative fordeling af forbruget indenfor hver af landets amtskommuner samt Frederiksberg og Københavns kommuner. Som det fremgår af tabellen, udgør rengøringsydelser 45 % af forbruget, vinduespudsning står for 24 % og havearbejde tegner sig for 28 % af forbruget. Ser man dernæst på, hvordan fordelingen af forbruget er indenfor de enkelte amtskommuner, er det især indbyggerne i Sønderjyllands amt, hvis forbrugsmønster adskiller sig fra landsgennemsnittet. Sønderjyderne bruger således relativt færre penge på rengøring i forhold til de øvrige ydelser, mens det er relativt mere populært end i det øvrige land at få udført havearbejde. Figur 5: Samlet forbrug og forbrugets fordeling indenfor amtskommunerne samt Frederiksberg og Københavns kommuner Amtskommune Forbrug i kr. Heraf på rengøring På tilsvarende vis er vinduespudsning relativt mere populært blandt forbrugerne i Ribe og Bornholms amter, mens forbrugerne i Ringkøbing Amt og Frederiksberg Kommune bruger en større procentdel af deres samlede forbrug på rengøring end indbyggerne i den øvrige del af landet. Heraf på vinduespudsning Heraf på havearbejde Heraf på andet Københavns amt % 18% 35% 8% Århus % 26% 22% 3% Frederiksborg % 18% 34% 6% Nordjylland % 29% 22% 3% Fyn % 26% 30% 4% Vejle % 25% 29% 5% Ringkøbing % 16% 22% 2% Viborg % 28% 16% 3% Sønderjylland % 26% 39% 2% Roskilde % 29% 25% 3% Vestsjælland % 20% 27% 3% Københavns kommune % 18% 19% 7% Storstrøm % 26% 34% 3% Ribe % 36% 21% 2% Frederiksberg % 19% 16% 5% Bornholm % 32% 34% 3% Hele landet % 24% 28% 4% 13

15 Tilskuddets fordeling I 1998 har husstande, svarende til 12,08 % af samtlige husstande modtaget tilskud fra hjemmeserviceordningen. Det er i forhold til 1997 en stigning på knap 22 %. Hver husstand har i gennemsnit modtaget kr. i tilskud, hvilket er en stigning i forhold til 1997 på 4,4 %. I gennemsnit har hver husstand fået udbetalt tilskud 5 gange, hvorved hyppigheden stort set er uændret i forhold til Figur 6 viser, hvordan tilskuddet til hjemmeservice fordeler sig geografisk. Tilskuddet er opgjort som gennemsnitlig tilskud pr. indbygger i det pågældende amt. Som det fremgår, er der som i 1997 en svag tendens til, at indbyggerne i de rigere amter bruger lidt flere penge på hjemmeservice end landsgennemsnittet. Undtaget herfra er dog - som i Viborg og Bornholms amter, hvor indbyggerne får udført megen hjemmeservice, selvom den gennemsnitlige personlige indkomst er blandt de laveste i landet. Figur 6: Tilskud pr. indbygger Amtskommune Tilskud pr. indbygger i kr. Stigning i procent fra Samlet tilskud i kr. Antal husstande med hjemmeservice Andel af husstande i procent Gennemsnitlig personlig indkomst i kr. Frederiksborg 128,54 30,70% ,41% Københavns amt 113,11 27,30% ,91% Viborg 101,46 29,90% ,62% Bornholm 97,42 23,60% ,93% Roskilde 94,40 42,60% ,76% Sønderjylland 91,92 26,80% ,64% Ringkøbing 90,04 23,30% ,11% Vejle 87,75 31,20% ,34% Frederiksberg 81,60 16,30% ,32% Århus 80,83 24,00% ,64% Fyn 79,32 21,10% ,25% Nordjylland 79,26 28,60% ,92% Vestsjælland 69,06 31,00% ,68% Ribe 68,23 42,80% ,85% Storstrøm 65,09 15,80% ,60% Københavns kommune 37,65 18,00% ,38% Hele landet 84,78 27,00% ,08%

16 Den gennemsnitlige indkomst synes derimod ikke at have betydning for antallet af husstande, som køber hjemmeservice. I netop Viborg og Bornholms amter er det således knap 18 % af husstandene, som køber hjemmeservice. Desuden synes efterspørgslen efter vinduespudsning i store træk uafhængig af den gennemsnitlige personlige indkomst. Bortset fra Københavns kommune og Vestsjællands amt er der ingen amter, som varierer meget fra landsgennemsnittet, hvad angår andelen af husstande som benytter hjemmeservice. Set i forhold til 1997 har Roskilde og Ribe amter haft den største stigning i tilskuddet pr. indbygger, mens stigningen har været mindst i Københavns og Frederiksberg kommuner. Bilaget til rapporten viser en oversigt over erhvervets omsætning og forbruget af hjemmeservice i samtlige landets kommuner. I juli og januar foretog styrelsen en stikprøve for at undersøge aldersfordelingen blandt kunderne. Som det ses af figur 7, viste stikprøverne, at godt 50 % af kunderne er i aldersklassen mellem 31 og 55 år, mens ca. 35 % er 60 år eller mere. Der er dog betydelige variationer i forhold til, hvilken ydelse der er tale om. Næsten 60 % af dem, der køber rengøring, er mellem 31 og 55 år, mens over 60 % af dem, der køber havearbejde, er over 60 år. Figur 7: Fordeling af forbrug på aldersgrupper 14% Aldersfordelingen blandt kunderne % af rengøring % af vinduespudsning % af havearbejde 12% 10% 8% 6% 4% 2% år år år år år år år år år år år år år år år år 15

17 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeservice-publikationer Forbrugere Lad hjemmeservice klare arbejdet Virksomheder Information om hjemmeserviceordningen, februar Vejledning om tilskudsberettiget arbejde, april Vidensbog om hjemmeservice, september Hjemmeservice Nyt, kvartalsvise udgivelser. Ovenstående publikationer kan fås ved henvendelse til: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Postboks 1000 Kampmannsgade København V. Publikationerne kan desuden læses på styrelsens hjemmeside Kommuner Kontrolopgaver i hjemmeserviceordningen, september Optagelse af virksomheder under hjemmeserviceordningen, oktober Opfølgning på de kommunale temadage 1998 om kontrolarbejdet, juli Kontrol-check-skemaer, juli

18 Erhvervsog Selskabsstyrelsen Erhvervsministeriet Hjemmeservice-kontoret Postboks 1000 Kampmannsgade København V Telefon Telefax KNUD RATH GRAFISK /

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1997 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Marts 1998 Indhold Side 1 Tilskudsudbetalingerne 3 2 Virksomhederne i hjemmeservice-ordningen 4 3 Tilskuddets

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

Hjemmeservice. Årsrapport Hjemmeservice 1999. Årsrapport hjemmeservice 1999. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V

Hjemmeservice. Årsrapport Hjemmeservice 1999. Årsrapport hjemmeservice 1999. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Årsrapport hjemmeservice 1999 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Tlf. 33 30 77 00 Fax 33 30 77 99 E-post eogs@eogs.dk www.eogs.dk Årsrapport Hjemmeservice 1999 Hjemmeservice

Læs mere

Optagelse i hjemmeserviceordningen ANSØGNINGSSKEMA

Optagelse i hjemmeserviceordningen ANSØGNINGSSKEMA ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN CVR/SE-NR.: Optagelse i hjemmeserviceordningen ANSØGNINGSSKEMA Bemærk: Ansøgningsskema med fakturabestilling udfyldes og sendes til den kommune som virksomheden har adresse

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Årsrapport Hjemmeservice 2000

Årsrapport Hjemmeservice 2000 Årsrapport Hjemmeservice 2000 Hjemmeservice NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport over hjemmeserviceordningen 2000 ISBN 87-90774-08-6 Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside www.eogs.dk

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder.

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder. Kendelse af 25. oktober 2000. 00-88.932. Klageren pålagt tilbagebetaling af modtagne tilskud og udelukket fra hjemmeserviceordningen. Lov om hjemmeservice 6, stk. 2 og 7, stk. 1. (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

I en udtalelse af 10. januar 2002 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder oplyst følgende:

I en udtalelse af 10. januar 2002 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder oplyst følgende: Kendelse af 28. august 2002. 01-217.919. En skrivelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der angav at være en afgørelse, anset for at være en partshøringsskrivelse. Klagefrist overholdt. Hjemmeservice-tilskud

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice Marts 2002 Information om hjemmeserviceordningen Hjemmeservice Hjemmeservice - kort fortalt Hjemmeservice er et godt tilbud til alle, der ønsker hjælp til rengøring. Hjemmeserviceordningen yder tilskud

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2002 SUS nr. 10 November 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-37-3 Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Årsberetning for Synsregisteret 2004 Statens Øjenklinik

Årsberetning for Synsregisteret 2004 Statens Øjenklinik Årsberetning for Synsregisteret 2004 Statens Øjenklinik Ved årsskiftet 2004/2005 er 1849 børn registreret i Synsregisteret. Herudover er der 75 børn som er registreret som høringssager, hvor der afventes

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Marts 2002. Vidensbog om hjemmeservice. Hjemmeservice. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af lov om hjemmeservice

Marts 2002. Vidensbog om hjemmeservice. Hjemmeservice. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af lov om hjemmeservice Marts 2002 Vidensbog om hjemmeservice Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af lov om hjemmeservice Hjemmeservice Forord Vidensbogen om hjemmeservice indeholder Erhvervsog Selskabsstyrelsens fortolkninger

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt 18. januar 2008 J.nr. 2007-211-0005 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 32- Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999.

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Folketallets beægelser i Odense Kommune i 1999. Nr. 3 marts 2000 Folketallet steg i løbet af 1999 med 32 personer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

HJEMMESERVICE STATUS OG FREMTID

HJEMMESERVICE STATUS OG FREMTID i:\marts-2000\erhv-c-02-00.doc Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 26. april 2000 RESUMÈ HJEMMESERVICE STATUS OG FREMTID Da hjemmeserviceordningen efterhånden lægger beslag på 600 mill.kr.

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 26. februar 2008, kl. 10.00 IdealCombi A/S, Hurup Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per Møller

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28.

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. februar 2003 $UEHMGVQRWDW,)RNXVSnEHVN IWLJHOVHOHGLJKHGRJDUEHMGVVW\UNH 1RWDWHWEHO\VHUGHQJHQQHPVQLWOLJHnUVXGYLNOLQJLQ JOHWDOOHQHIRUDUEHMGVPDUNHGHW Siden 1994 og frem til 2001 er

Læs mere

Camping 2003. En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner.

Camping 2003. En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner. Camping 2003 En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner. Campingrådet 2003 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Sammenfatning 3 2. Overnatninger 3 3. Forbrug

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Fritids- og Kulturforvaltningen, januar 2004-1- Indledning Fritids- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2003 udsendt et spørgeskema

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere