Hjemmeservice-ordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeservice-ordningen"

Transkript

1 Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1998 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Februar 1999

2 Forord Hjemmeservice er en af de hurtigst voksende brancher i Danmark. Erhvervet har omsat for 900 mio.kr. i Det svarer til en stigning på 24% på bare ét år. Hver 8. husstand har købt hjemmeservice i 1998, og en undersøgelse i foråret viste, at 9 ud af 10 hjemmeservicekunder er tilfredse med det arbejde, virksomhederne udfører. Dermed er der lagt op til en fortsat succes, hvor hjørnestenen er den positive sammenhæng mellem tilfredse kunder og stigende omsætning. Jeg ved, at introduktionen af den nuværende hjemmeserviceordning i 1997 var forbundet med nogen turbulens. Derfor er det i særlig grad glædeligt, at en undersøgelse nu viser, at virksomhederne generelt er tilfredse med hjemmeserviceordningen og dens administration. Men også på dette område bør vi se på mulighederne for administrative lettelser. Et skridt på vejen er tilbuddet om Internet Service, hvor virksomhederne bl.a. kan rette fejlbehæftede betalinger over internettet. Det er ikke kun i Danmark, at hjemmeserviceordningen er kendt. Den danske hjemmeserviceordning er også genstand for en del interesse i udlandet, hvor især ordningens administration og beskæftigelsespotentiale er i fokus. Fremtiden tegner lys for hjemmeservice! Pia Gjellerup

3 Indhold Information, service og kontrol Side Information 3 Vidensbog om hjemmeservice 3 Hjemmeservice Nyt 3 Tilfredshedsundersøgelse 4 Cirkulationsstikprøve 5 Dialogmøder 5 Service 6 Internet Service 6 Telefonservice 6 Kontrol 7 Kommunale temadage om kontrolarbejdet 7 Forsikringskontrol 7 Udgående kontrol 7 Samarbejde med Told & Skat 7 Oparbejdelse af gæld til det offentlige 8 Målrettede undersøgelser 8 Ny bekendtgørelse om hjemmeservice 8 Internationale aktiviteter 8 Hjemmeserviceordningen i tal Tilskudsudbetalingerne 9 Virksomhederne i hjemmeserviceordningen 10 Forbrugets fordeling på ydelser 13 Tilskuddets fordeling 14 Publikationer Forbrugere 16 Virksomheder 16 Kommuner 16 2

4 Information, service og kontrol Information For at tilgodese hjemmeserviceerhvervets udvikling søger Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at yde den bedst mulige information til virksomhederne og de kommunale samarbejdspartnere om hjemme- serviceordningens regler og administration. Samtidig fører styrelsen en tæt dialog med virksomhederne og kommunerne for at sikre, at administrationen af ordningen til stadighed udvikles. Vidensbog om hjemmeservice Alle landets kommuner og hjemmeservicevirksomheder modtog i 1998 en vidensbog om hjemmeservice. Vidensbogen indeholder Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkninger af lov om hjemmeservice. Hensigten er, at virksomheder og kommuner kan bruge vidensbogen som et opslagsværk, hvis der fx opstår tvivl, om en ydelse er tilskudsberettiget. Vidensbogen rummer bl.a. også oplysninger om reglerne for: Hvilke husstande der kan købe hjemmeservice med tilskud Husstandens betaling og udbetaling af tilskud Tilskud til materialer, maskiner og transport Fakturering Hjemmeservice Nyt Hjemmeservice Nyt oplyser bl.a. om forhold, som har betydning for virksomhedernes administration og om fortolkningsspørgsmål, hvor fx indkøb af dagligvarer har været på dagsordenen. God skik for virksomhedernes forhold til medarbejdere har også været blandt emnerne i Hjemmeservice Nyt. Tilfredse hjemmeservicekunder er afgørende for erhvervets stadige vækst. Derfor har styrelsen også slået et slag for, at virksomhederne bør indgå skriftlige aftaler med kunderne for at undgå misforståelser og deraf følgende utilfredshed. Virksomhederne kunne endeligt læse om udviklingen i erhvervets omsætning, om styrelsens kontrolarbejde og om de serviceydelser, styrelsen tilbyder for at gøre det nemmere at drive hjemmeservicevirksomhed. Hjemmeservice Nyt udsendes én gang i kvartalet til alle hjemmeservicevirksomheder. Nyt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Hjemmeservice-kontoret Nyt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Hjemmeservice-kontoret Hver 10. husstand køber hjemmeservice å det HjemmeServic Nr. 1, maj husstande købte i 1997 hjemmeservice for ca. 725 millioner kr. Kuntet undersøgelse foretaget af Social- kun forbruget, men også en nylig afslutderne fik især gjort rent, pudset vinduer forskningsinstituttet. I undersøgelsen er og plejet haven. Denne aktivitet har ca danskere blevet spurgt om skabt fuldtidsarbejdspladser, fordelt på ca personer. Dette og 81% har svaret, at de kender til hjemme- deres kendskab til hjemmeservice og meget mere kan du læse mere om i vedlagte rapport, som beskriver 1997 i tal gen er god og kun 6% synes den er serviceordningen, 63% synes at ordnin- og figurer. dårlig. Af dem som køber hjemmeservice er 9 ud af 10 tilfredse.virksomhederne gør altså et rigtig godt arbejde Som bekendt gik det lidt langsomt i begyndelsen af Men hjemmeserviceordningen har nu bidt sig fast i året. Fremtiden tegner sig derfor lys for og kunderne er blevet flere i løbet af befolkningens bevidsthed. Det viser ikke hjemmeservice. Nyhedsbrevet omhandler bl.a.: Dialog-møder Færre aflæsningsfejl Egenbetaling for hasteservicegirokort Hjemmeservice Nyt Efterlysning af fælleskontorer Fakturakopier skal gemmes Udenlandske kunder Nyt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Hjemmeservice-kontoret Forbruget af hjemmeservice Nr. 2, maj 1998 I perioden 1. april 1997 til 31. marts 10 hjemmeservicekunder fik pudset 1998 har husstande, svarende vinduer.vinduespudsning markerer sig til 10,4 % af alle husstande brugt hjemmeservice. 1/3 af hjemmeservicekunder- hjemmeserviceydelse. dermed klart som den mest brugte ne købte rengøring, hvorimod 7 ud af Arbejdsområder og ydelseskommuner Hvert kvartal får kommunerne en liste over de virksomheder, som på optagelsesskemaet har skrevet, at de ønsker at udføre arbejde i de pågældende kommuner. Listen bruges af kommunens borgere, når de leder efter en aktiv hjemmeservice-virksomhed. Når kunden kontakter en virksomhed fra listen, sker det ofte, at virksomheden alligevel ikke ønsker at arbejde i kundens kommune. Den praksis giver erhvervet et dårligt omdømme, som ingen kan være tjent med. Nyhedsbrevet omhandler bl.a.: HjemmeServic Vi skal derfor bede alle hjemmeservicevirksomheder om at gen-overveje, hvilke kommuner de ønsker at være opført hos. Hvis virksomheden ikke står opført hos en kommune betyder det ikke, at den er afskåret fra at udføre tilskudsberettiget arbejde i den pågældende kommune. Meddelelser om ændringer i virksomhedens arbejdsområde skal ske skriftligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kontrol af hjemmeservice Nye typer servicegirokort Erhvervsansvars-forsikringer Konkurrenceklausuler Hjemmeservice Nyt Nr. 3, september 1998 Stadig flere husstande køber hjemmeservice. I første halvår af 1998 har første 6 måneder. Det er en stigning på Der blev omsat for 400 mil. kr. i årets husstande, svarende til 9 % af ca. 50 % i forhold til 1. halvår alle husstande, brugt hjemmeservice. Kontorets tal for juli og august måned I samme periode sidste år var tallet indikerer desuden, at hjemmeservicebranchens fremgang fortsætter året ud , svarende til 6,6% af alle husstande. Rengøring, vinduespudsning og havearbejde er hjemmeservicekundernes udvikling kan du rekvirere hjemme- Ønsker du at vide mere om branchens foretrukne ydelser.tilsammen tegner de service-kontorets halvårsrapport for første halvår Halvårsrapporten findes sig for 95% af omsætningen. også på vores hjemmeside, som har adressen Vi har vedlagt en vidensbog med fortolkninger af hjemmeserviceloven. Du kan bruge vidensbogen som et opslagsværk, hvis du fx er i tvivl om en ydelse er tilskudsberettiget eller om en udenlandsk kunde kan købe hjemmeservice med tilskud. Du kan også finde oplysninger om reglerne for tilskud til brug af materialer, maskiner og meget mere. Hjemmeservice har fortsat vind i sejlene Vidensbog om hjemmeservice Nyhedsbrevet omhandler bl.a.: Det er ikke muligt at give en præcis liste over samtlige fortolkninger af hjemmeserviceloven. Hvis du er i tvivl om, hvad du må som hjemmeservicevirksomhed, bør du kontakte hjemmeservicekontoret. Du kan også finde vidensbogen på hjemmeservicekontorets hjemmeside HjemmeService Internet Service - ret via internettet Indkøb af dagligvarer Kontrol- og servicebesøg Ny telefonservice Hjemmeservice Nyt Nyt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Hjemmeservice-kontoret Aftaler og checklister Nr. 4, december 1998 Hjemmeservicekontoret modtager løbende en del klager over hjemmeservicevirksomheder. Klagerne skyldes ofte, at virksomheden og kunden ikke har fået ordentlig aftalt, hvilket arbejde der skal udføres, og hvad kunden skal betale Nyhedsbrevet omhandler bl.a.: Tilfredshedsundersøgelse Stor interesse for Internet Service Cirkulationsstikprøve Ny bekendtgørelse om hjemmeservice Ny kundefolder HjemmeServic er svæ I mange tilfælde er det ikke nok med en aftørres paneler mv. og hvor ofte det løs snak om, at der skal gøres rent, eller skal ske. Det samme findes for havearbejde. at haven skal ordnes.virksomheden og kundens opfattelse af fx rengøring kan være meget forskellig. Derfor er det vigtigt, at du indgår en skriftlig aftale med rekvirere et aftalegrundlag. Aftalegrund- Som supplement til checklisten kan du kunden. laget kan bruges til at lave en skriftlig time- eller fastprisaftale med kunden. En mulighed er, at du bruger de checklister, som Erhvervsfremme Styrelsen Checklisterne og aftalegrundlaget er har udarbejdet.ved hjælp af listen kan gratis, og du kan bestille det antal, du du og kunden på forhånd blive enige ønsker, hos Erhvervslivets Hotline på om, hvilket arbejde der skal udføres. telefon , på fax eller via Checklisten for indendørs arbejde gennemgår i et skema hvert rum i boligen, Linjen på og få vejledning i, Du kan også ringe til HjemmeService og du kan skrive, om der skal støvsuges, hvordan du udfylder checklisterne. Hjemmeservice Nyt 3

5 Tilfredshedsundersøgelse Styrelsen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse med det formål at afdække, om vores service stemmer overens med hjemmeservicevirksomhedernes behov og forventninger. Vi spurgte 115 hjemmeservice-virksomheder, hvoraf 71,3 % returnerede spørgeskemaet. Hver 3. virksomhed havde knyttet bemærkninger og kommentarer til besvarelsen. Resultatet af undersøgelsen fremgår af nedenstående skema*). Som det fremgår af tabellerne, er 95 % af virksomhederne generelt tilfredse eller meget tilfredse med styrelsens service. Desuden er 9 ud af 10 virksomheder tilfredse eller meget tilfredse med styrelsens administration af tilskud til de indbetalte servicegirokort, hvor kunden og virksomheden har påført alle oplysninger korrekt. Styrelsen ser resultatet som udtryk for stor tilfredshed med ordningen, især når den fungerer efter hensigten. Hvordan er styrelsens service generelt? Tilfredsstillende 95% Utilfredsstillende 5% Hvordan er tilskudsudbetalingerne til servicegirokort uden fejl? Tilfredsstillende 90,1% Utilfredsstillende 9,9% Hvordan er tilskudsudbetalingerne til servicegirokort med fejl? Tilfredsstillende 61,7% Utilfredsstillende 38,3% Hvordan er styrelsens telefonservice? Tilfredsstillende 87,3% Utilfredsstillende 12,7% Er indholdet i Hjemmeservice Nyt forståeligt? Ja 100% Nej 0% Er oplysningerne i Hjemmeservice Nyt nyttige? Ja 90,1% Nej 9,9% Er Vidensbogen tilfredsstillende? Ja 96,4% Nej 3,6% *) I opgørelsen er der alene medtaget oplysninger fra de virksomheder, som kunne svare på spørgsmålene. Der var 2 virksomheder, som ikke kunne svare på spørgsmålet om styrelsens generelle service. Mellem 1 og 5 % af virksomhederne kunne ikke svare på spørgsmålene vedrørende tilskudsudbetalingen og nyhedsbrevets forståelighed, mens der var mellem 13 og 31 % af virksomhederne som svarede ved ikke til spørgsmålene om telefonservice, nytten af nyhedsbrevet og vidensbogen. Sidstnævnte kan ses som udtryk for, at virksomhederne enten ikke har læst publikationerne eller ikke har haft behov for at ringe til styrelsen. 4

6 87 % af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med styrelsens telefonservice. Alle virksomhederne synes, at hjemmeservice Nyt er forståeligt, og mere end 90 % af virksomhederne synes, at både Hjemmeservice Nyt og Vidensbogen er nyttige. Vi er naturligvis stolte af, at så mange virksomheder er tilfredse med vores indsats, og vil fortsat arbejde på at yde en service, som imødekommer virksomhedernes behov. Cirkulationsstikprøve Hjemmeservicevirksomhederne får sine indtægter for udført arbejde via kundernes betaling og tilskuddet fra staten. Under normale omstændigheder udbetales tilskuddet til det udførte arbejde senest 9 hverdage, efter kunden har betalt servicegirokortet. Vi har gennemført to stikprøveundersøgelser med det formål at få belyst, om hele tilskudsforløbet, holder sig indenfor tidsfristen. Resultatet af de to undersøgelser er, at der gennemsnitligt går under 7 hverdage, fra servicegirokortet bliver betalt på posthus eller lignende, til tilskuddet er til rådighed på virksomhedens konto. Det betyder, at virksomheden modtager statstilskuddet en uge efter, at den har modtaget kundens betaling. Styrelsen vurderer, at resultatet er tilfredsstillende. Dialogmøder Styrelsen har i løbet af året afholdt 8 dialogmøder med virksomheder fra Esbjerg, Herning, Århus, Odense, Slagelse, Roskilde, Helsingør og Rønne. Formålet med møderne var at få belyst, på hvilke områder administrationen fungerer tilfredsstillende, og på hvilke områder der kan laves forbedringer. Møderne var generelt præget af en livlig debat, hvor bl.a. BG Banks rolle, styrelsens publikationer, markedsføring, økonomi og regnskab samt det internetbaserede korrektionssystem (Internet Service) var blandt emnerne på dagsordenen. Virksomhederne udtrykte desuden tilfredshed med det Voice Response-system, styrelsen indførte i efteråret 1997 for at gøre det lettere for kunder og mindre virksomheder at rette fejlbehæftede servicegirokort. Det er styrelsens indtryk, at virksomhederne fandt det interessant at møde repræsentanter fra såvel andre hjemmeservicevirksomheder som styrelsen. Dialogmøderne har været til stor gavn for styrelsen. Den frugtbare debat, ikke mindst virksomhederne imellem, har således bidraget til at give et godt billede af, hvad der rører sig i erhvervet. Foruden dialogmøderne med virksomhederne har styrelsen i løbet af året holdt to udbytterige møder med Danske Hjemmeservicevirksomheders Brancheforening (DHB). På møderne drøftede vi bl.a. hjemmeserviceordningens udvikling, herunder kundetilgang, rekruttering af arbejdskraft og den nye bekendtgørelse. 5

7 Service Internet Service Styrelsen bestræber sig løbende på at lette de administrative byrder og bedre virksomhedernes likviditet. I forlængelse af Voice Response-systemet, hvor 1/3 af alle rettelser foretages i dag, tog styrelsen initiativ til at udvikle et nyt system, kaldet Internet Service. Med Internet Service kan virksomhederne bl.a. udskrive, rette og indsende korrektionsblanketter direkte over internettet, så de hurtigere får tilskuddet udbetalt. Desuden kan virksomhederne hente lister over udbetalte tilskud og gemme listerne i et format, som kan læses af de fleste regneark og databaser. Hjemmeservicevirksomheder, som ønsker at bruge Internet Service, skal have et elektronisk certifikat hos styrelsen. Certifikatet sikrer transmissionen mellem virksomheden og styrelsen. Desuden sikrer certifikatet, at den enkelte virksomhed kun har adgang til egne korrektions- og tilskudslister. I indkøringsperioden havde Internet Service visse børnesygdomme, som løbende blev rettet i samråd med flere af de tilmeldte virksomheder. Børnesygdommene er i dag et vel overstået kapitel, og mere end 100 virksomheder har siden introduktionen i oktober tilmeldt sig Internet Service. Telefonservice Styrelsen havde i løbet af året telefonopkald fra hjemmeservicevirksomheder, virksomhedernes kunder og andre, der havde spørgsmål til hjemmeserviceordningen. Som et forsøg indførte styrelsen at holde telefonerne åbne om torsdagen i de sene eftermiddagstimer. Imidlertid var der kun ganske få virksomheder, som benyttede den udvidede service. Forsøget ophørte derfor med udgangen af

8 Kontrol Styrelsen fører i samarbejde med kommunerne kontrol med, at hjemmeserviceloven overholdes. Kontrollen skal sikre, at enkelte virksomheder ikke misbruger ord- ningen og dermed ødelægger udviklingsmulighederne for de mange seriøse virksomheder, der ønsker at skabe et professionelt hjemmeservicerhverv. Kommunale temadage om kontrolarbejdet Styrelsen afholdte i 1998 en række kommunale temadage for alle kommuner om hjemmeserviceordningen. Møderne blev afholdt 5 forskellige steder i landet. I alt deltog 138 personer fordelt på 109 kommuner. Formålet med de kommunale temadage var at udveksle erfaringer mellem styrelsen og kommunerne om administrationen af hjemmeserviceordningen med særlig fokus på kontrolarbejdet. Temadagene var præget af en god og livlig debat. De mest generelle emner og spørgsmål, som blev rejst på temadagene, er siden optrykt i en rapport, som er sendt til alle landets kommuner. Rapporten omtaler bl.a., hvad der skal kontrolleres, hvordan kommunerne får oplysninger til brug for kontrolarbejdet, samt hvordan de kan foretage udgående kontrol hos virksomhederne. Til brug for kommunernes udgående kontrol har styrelsen også udsendt et kontrolskema, som kommunerne enten kan anvende som inspiration for kontrolarbejdet eller som et direkte checkskema, når kommunen besøger en virksomhed. Forsikringskontrol Hjemmeservicevirksomhederne har pligt til at have en gyldig erhvervsansvarsforsikring. Styrelsen udvalgte derfor tilfældigt 363 virksomheder i Virksomhederne blev bedt om at indsende en kopi af deres forsikringspolice og dokumentation for, at policen var gyldig. Resultatet af stikprøven var, at 7 aktive virksomheder blev udelukket som følge af, at de ikke havde en gyldig erhvervsansvarsforsikring. Ved en tilsvarende stikprøve i 1997 blev 17 ud af 340 virksomheder udelukket. Udviklingen går dermed i den rigtige retning. Udgående kontrol Styrelsen har skærpet indsatsen på kontrolområdet og har efter en udbudsrunde indgået et samarbejde med de to revisionsfirmaer Moore Stephens Danmark og Censor Revision. Formålet med den udgående kontrol er at påse, at virksom- hederne overholder lovens bestemmelser for udbetaling af tilskud. I en lang række tilfælde har revisorerne fundet anledning til at indskærpe reglerne for fakturering og bogføring. Samarbejde med Told & Skat Ved samkøring af momsoplysninger med Told & Skat har styrelsen i nogle tilfælde konstateret uoverensstemmelser mellem den indberettede moms og virksomhedernes hjemmeserviceomsætning. I sådanne tilfælde bliver styrelsens oplysninger sendt til Told & Skat med henblik på en nærmere undersøgelse. Samarbejdet med Told & Skat spillede også en stor rolle ved den undersøgelse, som resulterede i udelukkelsen af landets på daværende tidspunkt største hjemmeservicevirksomhed. 7

9 Oparbejdelse af gæld til det offentlige Ifølge hjemmeserviceloven må ejere eller personer med bestemmende indflydelse på virksomheden ikke have en forfalden gæld til det offentlige på mere end kr. Styrelsen har på den baggrund udelukket 11 virksomheder fra ordningen. Målrettede undersøgelser Med udgangspunkt i den daglige tilskudsadministration samt henvendelser fra enten borgere, virksomheder eller kommuner foretager styrelsen løbende målrettede undersøgelser af, om enkeltvirksomheder har modtaget hjemmeservicetilskud til ydelser, som ikke er tilskudsberettigede. Undersøgelserne har i 1998 givet anledning til, at 9 virksomheder er blevet pålagt at tilbagebetale hjemmeservicetilskud. De 7 af virksomhederne havde begået så alvorlige lovovertrædelser, at de samtidig blev udelukket fra ordningen. Af de 7 udelukkede virksomheder havde 4 modtaget tilskud til indkøb og distribution af varer til flere husstande ad gangen. Disse virksomheder har indbragt styrelsens afgørelser for Erhvervsankenævnet. Ny bekendtgørelse om hjemmeservice I løbet af 1998 har styrelsen udarbejdet en ny bekendtgørelse om hjemmeservice, som erstatter bekendtgørelsen af 20. november Inden den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 1. februar 1999, blev den drøftet med Danske Hjemmeservicevirksomheders Brancheforening. Bekendtgørelsen omhandler bl.a.: Udlandsdanskeres og udenlandske statsborgeres adgang til at købe tilskudsberettiget hjemmeservice. Regler for hjemmeservice i sommerhuse, institutioner og dødsboer. Definition af hvad der forstås ved en person med bestemmende indflydelse på en hjemmeservicevirksomhed. Erhvervsansvarsforsikring Faktureringsregler Internationale aktiviteter Den danske hjemmeserviceordning har været genstand for en del opmærksomhed i udlandet. I løbet af 1998 har styrelsen således været vært for delegationer fra Sverige og Østrig, som især har været interesseret i at høre om ordningens administration samt erhvervets udvikling og beskæftigelsespotentiale. Endeligt har styrelsen i henholdsvis Italien og Frankrig holdt foredrag om den danske hjemmeservicemodel ved rundbordssamtaler med andre EU-medlemslande om nye jobmuligheder indenfor rengørings- og serviceindustrien. Styrelsen har desuden været i Holland, hvor myndighederne og repræsentanter fra erhvervet fortalte om den hjemmeservice-forsøgsordning, som på nationalt plan trådte i kraft den 1. januar

10 Hjemmeserviceordningen i tal Tilskudsudbetalingerne Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i 1998 udbetalt næsten 450 mio. kr. i tilskud til husstandes køb af hjemmeservice. Dette er en stigning i forhold til 1997 på 39 %*). Tilskudsudbetalingerne, som udgør 50 % af hjemmeserviceydelsernes samlede pris, fordeler sig på måneder som vist i figur 1. Ved udgangen af 1998 var der ca indbetalinger, hvortil tilskuddet var forsinket, fordi servicegirokortet enten var ukorrekt eller mangelfuldt udfyldt. Udbetalingerne hertil vil betyde, at der yderligere vil blive udbetalt ca. 8,65 mio. kr. i tilskud for arbejde udført i Styrelsen har udbetalt tilskud knapt 1.5 mio. gange, og det gennemsnitlige beløb har været på 310 kr. Figur 1: Tilskudsudbetalinger pr. måned mill. kr. 40 mill. kr. 35 mill. kr. 30 mill. kr. 25 mill. kr. 20 mill. kr. *) Stigningsprocenten i tilskudsudbetalinger er større end den procentvise stigning i omsætning. Det skyldes en ny beregningsmetode. I opgørelsen for 1997 var tilskuddet for januar 1998 medtaget. Det skyldes, at tilskuddet udbetales måneden efter, at ydelsen er udført, fordi kunden typisk ikke indbetaler servicegirokortet før dage efter, at ydelsen er udført. Endvidere var der i opgørelsen for 1997 medtaget tilskud til poster, som var forsinket, fordi servicegirokortet enten var ukorrekt eller mangelfuldt udfyldt. Som det fremgår af figur 1, har styrelsen i opgørelsen for 1998 valgt at se bort fra disse faktorer, hvorfor det kun er faktisk udbetalte tilskud, som udgør beregningsgrundlaget. 15 mill. kr. 10 mill. kr. 5 mill. kr. 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 9

11 Virksomhederne i hjemmeserviceordningen Den 1. januar 1998 var der optaget virksomheder. Ved udgangen af året var antallet steget med 10,5 % til virksomheder. Ca. 600 virksomheder har i løbet af året meldt sig ud af ordningen, 32 virksomheder er blevet udelukket fra hjemmeserviceordningen, mens 33 virksomheder har fået afslag på deres ansøgning om optagelse. I løbet af 1998 har virksomheder aktivt udøvet hjemmeservice*). I forhold til 1997 er dette en stigning på 15,2 %. De aktive virksomheder har i gennemsnit fået udbetalt kr. i tilskud og haft en omsætning incl. moms på kr. Dermed er det gennemsnitlige tilskud pr. virksomhed på et år steget kr., og den gennemsnitlige omsætning er tilsvarende forøget med kr. Af figur 2 ses, at den typiske, aktive hjemmeservicevirksomhed i 1998 havde en omsætning på mindre end kr. incl. moms. Figur 2: Omsætningens størrelsesmæssige fordeling på antal virksomheder (kr. incl. moms) Kr ,5% Kr ,3% Kr ,5% Kr ,6% Kr ,4% Kr ,9% Kr ,9% 10 *) Som det ses, er antallet af virksomheder, der har været aktive i løbet af året, større end antallet af optagede virksomheder ved årets udgang. Det skyldes, at en virksomhed i løbet af året aktivt kan have udøvet hjemmeservice, men inden årets udgang kan virksomheden enten have udmeldt sig af ordningen eller være blevet udelukket.

12 Hjemmeserviceerhvervet er bl.a. karakteriseret ved at have: få relativt store virksomheder og mange små virksomheder og relativt mange virksomheder, som ved siden af hjemmeservice har andre aktiviteter som fx erhvervsrengøring o.lign. Figur 3 viser, hvordan de aktive virksomheder fordeler sig på ejerform, og hvordan omsætningen fordeler sig på ejerform. Som det fremgår, er ca. 91 % af virksomhederne enkeltmandvirksomheder, som tegner sig for 80 % af erhvervets samlede omsætning. Selvom enkeltmandsvirksomhedernes andel af omsætningen er steget med 2,0 % i forhold til 1997 har de stadig en lidt lavere gennemsnitlig omsætning end de øvrige ejerformer,. De 390 største virksomheder (svarende til 10 %) tegner sig for 52 % af erhvervets samlede omsætning, hvilket er en stigning på 4 % i forhold til Blandt de 10 største virksomheder er der 1 enkeltmandsvirksomhed, 1 kommanditselskab, 1 interessentskab, 1 aktieselskab og 6 anpartsselskaber. Virksomhederne har tilsammen haft 9,8 % af erhvervets omsætning, hvilket i forhold til 1997 er et fald på 5,5 %. Figur 3: Aktive virksomheders fordeling på ejerform Aktieselskaber Aktive virksomheder 1,4% Del af samlede omsætning 3,6% Anpartsselskaber Aktive virksomheder 3,5% Del af samlede omsætning 11,0% Interessentskaber Aktive virksomheder 3,5% Del af samlede omsætning 5,3% Kommanditselskaber Aktive virksomheder 0,05% Del af samlede omsætning 0,7% Enkeltmandsvirksomheder Aktive virksomheder 90,7% Del af samlede omsætning 79,9% Andet Aktive virksomheder 0,8% Del af samlede omsætning 2,6% 11

13 Figur 4: Fordeling af ydelser på antal virksomheder Ydelse % af virksomheder, Antal virksomheder, der tilbyder der kun tilbyder denne ydelse denne ydelse Indkøb af dagligvarer 44,7% - Rengøring 69,8% 114 Vinduespudsning 74,5% 330 Madlavning, opvask m.v. 29,7% 1 Vask, strygning m.v. 35,4% - Havearbejde m.v. 62,3% 437 Ned- og udpakning ved flytning 42,3% 21 Luftning af husdyr 29,7% - Andet almindeligt forekommende husholdningsarbejde 13,3% 14 Den stigende omsætningsandel blandt de 10 % største virksomheder kan i sammenhæng med den faldende omsætningsandel blandt de 10 største virksomheder ses som udtryk for, at der er blevet flere mellemstore hjemmeservicevirksomheder Erhvervets samlede omsætning har skabt mellem arbejdspladser, eller hvad der med et forsigtigt skøn svarer til 4000 fuldtidsstillinger. Figur 4, viser hvilke ydelser virksomhederne tilbyder. Af de virksomheder, der ved årets udgang var optaget under ordningen, er der 23,7 %, som kun tilbyder én ydelsestype. Som i 1997 er det typisk havefolk og vinduespudsere. Andre virksomheder tilbyder i gennemsnit 4 ydelser hver. De fleste virksomheder tilbyder en eller flere af hovedydelserne rengøring, vinduespudsning og havearbejde. I forhold til 1997 er fordelingen i store træk uændret. 12

14 Forbrugets fordeling på ydelser Figur 5 viser det samlede forbrug og den relative fordeling af forbruget indenfor hver af landets amtskommuner samt Frederiksberg og Københavns kommuner. Som det fremgår af tabellen, udgør rengøringsydelser 45 % af forbruget, vinduespudsning står for 24 % og havearbejde tegner sig for 28 % af forbruget. Ser man dernæst på, hvordan fordelingen af forbruget er indenfor de enkelte amtskommuner, er det især indbyggerne i Sønderjyllands amt, hvis forbrugsmønster adskiller sig fra landsgennemsnittet. Sønderjyderne bruger således relativt færre penge på rengøring i forhold til de øvrige ydelser, mens det er relativt mere populært end i det øvrige land at få udført havearbejde. Figur 5: Samlet forbrug og forbrugets fordeling indenfor amtskommunerne samt Frederiksberg og Københavns kommuner Amtskommune Forbrug i kr. Heraf på rengøring På tilsvarende vis er vinduespudsning relativt mere populært blandt forbrugerne i Ribe og Bornholms amter, mens forbrugerne i Ringkøbing Amt og Frederiksberg Kommune bruger en større procentdel af deres samlede forbrug på rengøring end indbyggerne i den øvrige del af landet. Heraf på vinduespudsning Heraf på havearbejde Heraf på andet Københavns amt % 18% 35% 8% Århus % 26% 22% 3% Frederiksborg % 18% 34% 6% Nordjylland % 29% 22% 3% Fyn % 26% 30% 4% Vejle % 25% 29% 5% Ringkøbing % 16% 22% 2% Viborg % 28% 16% 3% Sønderjylland % 26% 39% 2% Roskilde % 29% 25% 3% Vestsjælland % 20% 27% 3% Københavns kommune % 18% 19% 7% Storstrøm % 26% 34% 3% Ribe % 36% 21% 2% Frederiksberg % 19% 16% 5% Bornholm % 32% 34% 3% Hele landet % 24% 28% 4% 13

15 Tilskuddets fordeling I 1998 har husstande, svarende til 12,08 % af samtlige husstande modtaget tilskud fra hjemmeserviceordningen. Det er i forhold til 1997 en stigning på knap 22 %. Hver husstand har i gennemsnit modtaget kr. i tilskud, hvilket er en stigning i forhold til 1997 på 4,4 %. I gennemsnit har hver husstand fået udbetalt tilskud 5 gange, hvorved hyppigheden stort set er uændret i forhold til Figur 6 viser, hvordan tilskuddet til hjemmeservice fordeler sig geografisk. Tilskuddet er opgjort som gennemsnitlig tilskud pr. indbygger i det pågældende amt. Som det fremgår, er der som i 1997 en svag tendens til, at indbyggerne i de rigere amter bruger lidt flere penge på hjemmeservice end landsgennemsnittet. Undtaget herfra er dog - som i Viborg og Bornholms amter, hvor indbyggerne får udført megen hjemmeservice, selvom den gennemsnitlige personlige indkomst er blandt de laveste i landet. Figur 6: Tilskud pr. indbygger Amtskommune Tilskud pr. indbygger i kr. Stigning i procent fra Samlet tilskud i kr. Antal husstande med hjemmeservice Andel af husstande i procent Gennemsnitlig personlig indkomst i kr. Frederiksborg 128,54 30,70% ,41% Københavns amt 113,11 27,30% ,91% Viborg 101,46 29,90% ,62% Bornholm 97,42 23,60% ,93% Roskilde 94,40 42,60% ,76% Sønderjylland 91,92 26,80% ,64% Ringkøbing 90,04 23,30% ,11% Vejle 87,75 31,20% ,34% Frederiksberg 81,60 16,30% ,32% Århus 80,83 24,00% ,64% Fyn 79,32 21,10% ,25% Nordjylland 79,26 28,60% ,92% Vestsjælland 69,06 31,00% ,68% Ribe 68,23 42,80% ,85% Storstrøm 65,09 15,80% ,60% Københavns kommune 37,65 18,00% ,38% Hele landet 84,78 27,00% ,08%

16 Den gennemsnitlige indkomst synes derimod ikke at have betydning for antallet af husstande, som køber hjemmeservice. I netop Viborg og Bornholms amter er det således knap 18 % af husstandene, som køber hjemmeservice. Desuden synes efterspørgslen efter vinduespudsning i store træk uafhængig af den gennemsnitlige personlige indkomst. Bortset fra Københavns kommune og Vestsjællands amt er der ingen amter, som varierer meget fra landsgennemsnittet, hvad angår andelen af husstande som benytter hjemmeservice. Set i forhold til 1997 har Roskilde og Ribe amter haft den største stigning i tilskuddet pr. indbygger, mens stigningen har været mindst i Københavns og Frederiksberg kommuner. Bilaget til rapporten viser en oversigt over erhvervets omsætning og forbruget af hjemmeservice i samtlige landets kommuner. I juli og januar foretog styrelsen en stikprøve for at undersøge aldersfordelingen blandt kunderne. Som det ses af figur 7, viste stikprøverne, at godt 50 % af kunderne er i aldersklassen mellem 31 og 55 år, mens ca. 35 % er 60 år eller mere. Der er dog betydelige variationer i forhold til, hvilken ydelse der er tale om. Næsten 60 % af dem, der køber rengøring, er mellem 31 og 55 år, mens over 60 % af dem, der køber havearbejde, er over 60 år. Figur 7: Fordeling af forbrug på aldersgrupper 14% Aldersfordelingen blandt kunderne % af rengøring % af vinduespudsning % af havearbejde 12% 10% 8% 6% 4% 2% år år år år år år år år år år år år år år år år 15

17 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeservice-publikationer Forbrugere Lad hjemmeservice klare arbejdet Virksomheder Information om hjemmeserviceordningen, februar Vejledning om tilskudsberettiget arbejde, april Vidensbog om hjemmeservice, september Hjemmeservice Nyt, kvartalsvise udgivelser. Ovenstående publikationer kan fås ved henvendelse til: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Postboks 1000 Kampmannsgade København V. Publikationerne kan desuden læses på styrelsens hjemmeside Kommuner Kontrolopgaver i hjemmeserviceordningen, september Optagelse af virksomheder under hjemmeserviceordningen, oktober Opfølgning på de kommunale temadage 1998 om kontrolarbejdet, juli Kontrol-check-skemaer, juli

18 Erhvervsog Selskabsstyrelsen Erhvervsministeriet Hjemmeservice-kontoret Postboks 1000 Kampmannsgade København V Telefon Telefax KNUD RATH GRAFISK /

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

Årsrapport Hjemmeservice 2000

Årsrapport Hjemmeservice 2000 Årsrapport Hjemmeservice 2000 Hjemmeservice NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport over hjemmeserviceordningen 2000 ISBN 87-90774-08-6 Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside www.eogs.dk

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice Marts 2002 Information om hjemmeserviceordningen Hjemmeservice Hjemmeservice - kort fortalt Hjemmeservice er et godt tilbud til alle, der ønsker hjælp til rengøring. Hjemmeserviceordningen yder tilskud

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

HJEMMESERVICE STATUS OG FREMTID

HJEMMESERVICE STATUS OG FREMTID i:\marts-2000\erhv-c-02-00.doc Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 26. april 2000 RESUMÈ HJEMMESERVICE STATUS OG FREMTID Da hjemmeserviceordningen efterhånden lægger beslag på 600 mill.kr.

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes faktiske medvirken i administrationen og kontrollen af hjemmeservice-loven

Undersøgelse af kommunernes faktiske medvirken i administrationen og kontrollen af hjemmeservice-loven Erhvervs & Selskabsstyrelsen Undersøgelse af kommunernes faktiske medvirken i administrationen og kontrollen af hjemmeservice-loven Endelig rapport Oktober 1999 Erhvervs & Selskabsstyrelsen Undersøgelse

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 63 Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd

Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd Ved Niels Anker Jørgensen SKATTEMINISTERIET, Koncerncentret Juni 2011 SKAT Hvorfor optræder SKAT her? Side 2 17. juni 2011 Indkøberens

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Kom godt i gang med DB KlientStyring for Revisorer

Kom godt i gang med DB KlientStyring for Revisorer Kom godt i gang med DB KlientStyring for Revisorer DB KlientStyring for Revisorer og DB Time- sagsregnskab for Revisorer er udviklet som to selvstændige programmer. Programmerne kan benyttes hver for sig

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere