Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,"

Transkript

1 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Dagsorden: 1. Formalia: a) Valg af dirigent og referent. FU indstiller hhv. Andreas LM og Eva Accepteret b) Godkendelse af dagsorden minimale ændringer af punkter c) Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde 5, torsdag d. 18 feb 2010 Godkendt 2. Meddelelser a. FU I gang med indretning af forhus, køkken kommet op. Mangler lys. FU går og fifler med så projektor passer ind, tilbud på praktiske dyre borde + billige borde, el skal opsættes af elektriker. Købt dyr PH lampe, men med rigtigt godt lys til kr på Laurits, kan sælges igen, hvis vi hellere vil bruge penge på andet. Det vedtages ved enstemmigt, at Nikolaj Skou skal have gave, når han bliver kandidat b. Vagtbureau Odense se senere i punkt Status af vagter: ikke mange, men stabilt. Underskud ca kr for i år, vagtbureauet er fortrøstningsfulde, forventer forhåbentlig stigning senere. Inhouse paragraf grundlæggende veje at gå. Udbud på området + se punkt senere for OU. Stikkerhold på Skejby sygehus, vikarpulje kan måske få os ind der. Sygeplejerskepuljen er brugt op, så kan de måske bruge os. Bruger normalt ikke mange kræfter på stikkerhold, grundet nærtliggende skole for bioanalytikere. c. Medicinerladens bestyrelse Bestyrer i laden sygemeldt på ubestemt tid, der findes en løsning snarest. d. ACUTA De er glade. Synes køkkenet er fint. Fået Word på alle computere. Hygger sig meget. Næste Acuta er der annonce for 12.semester KBU undersøgelse, husk den e. Lokal medlemsfordelsudvalg Nationalt MFU primo april. Apple har henvist til Æblehuset der vil gerne give os rabatter og gode tilbud. En Lisbeth skrevet mail om alternative gaver i stedet for medicin.dk. Snak med Dansk lægemiddel information om ny aftale. Aftale med fiskehandleren Clausens fiskehandel om 10% tilbud på alt, ubegrænset tid. Fredes Flyvende tallerken, forventer der kommer aftale. Ny aftale med Aros PC reparation og mobiltilbehør mange rabatter. Nyetableret firma/discount butik. f. Mentorordning Går godt med de 2 par vi har. Vil gerne have flere mentorer. Mangler både mentees og mentorer. Mere PR + kontakt til andre foreninger fx studenterrådgivning.

2 g. Andre lokale udvalg Kursusudvalget, må de lave flere kurser. Kursussekretæren for lov til at være lidt kreativ. Skal passe på ikke at gå ind over de andre foreningers område fx lav ikke suturkurser. Lav gerne flere af de samme kurser. Gerne fokus på akut medicin, men det er meget dyrt. Lægevikargruppen arbejder for højere løn ved relevante kurser. PR Flyers om FADL til faglig dag. h. Hovedforeningen/Hovedbestyrelsen Seminar videreuddannelse, stor succes, i forbindelse med overenskomst. Brainstorm om vagtbureauernes fremtid hvor bevæger de sig hen i forhold til stilstanden. KBU undersøgelse, 40% svarede, folk er nervøse for deres fremtid KBU/4 årsregel, SST sagde 40% svar var ikke nok. Ved de studerende, fordelene ved at svare på det, nej. HB skulle stå for PR eren, FU har lige fået at vide, at de vi godt må lave lokal PR for større deltagelse i undersøgelsen, der foregår. 28. marts 8. april. Andreas LM/Laura laver flyers, Eva har kontakt til 12. semester. Om søndagen på seminaret var der oplæg om PR og, hvordan man opfører sig i medierne, hvordan vi fanger mediernes opmærksomhed og laver en mediepakke. i. Overenskomstudvalg Paragraf 30. struktur. Hvordan skal strukturerne af vagtbureauerne være i fremtiden. Primære krav fra medlemmerne. Fx krav om tillæg ved brug af isolationstøj, kravsliste incl. For og modargumenter, ting der kan øge i løn. Efter fremført argumenter. Det skal ikke danne præcedens for at HF kan bestemme over hovedet på OU. Kbh + Odense stemt noget igennem. Arbejdet i 30 går meget godt. Hold i tryktanken har spurgt om de skal have hold tillæg, VB er ved at finde ud af om de egentligt er et hold. Spørgsmålet er om de arbejder som et hold eller ej og vil sygehuset betale den ekstra udgift for om de er et hold. OU har været på seminar i Roskilde. j. Lægevikargruppen Diskuteret og prioriteret krav, krav fra medlemmerne. Her er krav nr. 2, allerede blevet opfyldt, det drejer sig om kravet om at decentral løn, der udbetales som normalt tillæg til løn tidligere, er nu fast tillæg, således at den automatisk udbetales med lønnnen. Fortsat arbejde med krav om hepatitisvaccine, der er taget kontakt til Bertel Haarder mht. personer i risikogrupper. k. Uddannelsespolitisk udvalg Møde for nyligt. Arbejder med problemerne mht. overflytning af studerende fra studiet Industrialmedicin som vi ikke finder realistisk. Det går ikke helt godt, UPU er ved at finde ud af, hvad de gjorde i Odense, da biomedicin ville ind. Ingen specifik lovgivning imod det, men det ligger i linjerne? Svært med fremmøde til UPU møderne, hermed opfordring om deltagelse. l. Andre Hovedforeningsudvalg Intet m. FADLs Forlag Medicin.dk vil muligvis genoptrykke medicinfortegnelsen, men det er meget dyrt at trykke. PDAudgaven er billig, vi kan få den for /år evt. som en Applikation til Iphone. Dette betyder at alle medlemmer kan få den, ikke kun specifikke semestre. Lægeforeningen giver FADL noget støtte som de ellers vil trække, hvis vi ikke bruger dem på noget lignende. 3. Ansøgning fra Umbilicus v. Søren

3 Søren fra Umbi kommer og svarer på spørgsmål og fremlægger et udvidet budget for deres 50 års jubilæum. Vedhæftet fuldt budget, festen er splittet op i 2 1) Studenterhus Århus = garderobe + bar (fortjeneste) 2) Arrangøren(UMBI) har resten af udgifterne (fortjenesterne). Det går dog aldrig helt som man tror. Fakultetet har nu bevilliget kr. Dog har medicinerne drukket mange øl. Ceres har givet 1000L øl, der blev drukket 1400L, hvilket UMBI skal stå garant for. Ændrede udgifter ellers er VIP s 70 gamle umbi, samt vagterne der blev næsten dobbelt så dyre. Derudover ekstra udgifter i diverse posten, fx hvide håndlæder til Tennis. Man kunne vælge at sælge dyrere eller bare håbe på det bedste, UMBI besluttede lige inden festen at håbe på det bedste. Derfor blev det kr i stedet for det først beregnede. Dog med øget indtægt fra fakultet og rigtigt godt billetsalg. Heraf underskud på 2651,61kr. Vil vi give et tilskud til festen? Vi har ikke givet noget endnu, selvom de har søgt penge tidligere. Der er interesse for mængden af ekstra medlemmer, det øgede billetsalg, må betyde salg af medlemskaber og indtjening. Nettoindtægt for fest i forhold til indmeldelse i UMBI (30kr). Fx 100 nye medlemmer = 3000kr. De solgte medlemskaber bruges på foreningens medlemmer, fx gratis øl til UMBI GF. Der er delte meninger om denne indtjenings betydning ansøgningen. Økonomien i UMBI, er ok. For 2 år siden var der underskud. Sidste år, lille underskud, postet penge i den næste forening. Momsregnskab der kører, plejer at få smæk sommer og vinter. Foreningen løber rundt, er ikke ved at gå nedenom og hjem. Hvad ber de om nu? Gerne dækning af øl udgift, vil vi give mere er det dejligt. Festen blev et hit, fik mere ud af det. Gerne dækning af ekstra øl ca. 8000kr eller underskuddet 2651,61kr. UMBI søger om støtte og ikke underskudsgaranti. Afstemning om penge til umbi, sideordnet: 8000kr 2651,61kr vedtaget ved 9 stemmer 0kr 4. Samarbejde Århus og Odense Info fra Ronni + undervejs: Fællesstruktur eller 2 vagtbureauer hver for sig? In house 2 veje in house en del af regionerne eller udlicitering > et gamble hvert 5. år. In House er ifølge Ronni den mest plausible, et minus er at afgive magt til regionerne, men man vinder også noget på det, det er godt at være inde i varmen. In house modellen i Kbh. kører rigtigt godt, underskudsdækning, bedre kontakt med sygeplejersker på afdelinger. Skal vi stadig forsøge, og hvordan, samarbejde med Odense? Ved sidste møde med Odense omkring sammenlægningen, var der enighed om at stilling om direktør slås op eksternt, nuværende direktører kan søge på lige fod. Odense vil i første omgang ikke give Århus flere pladser i bestyrelsen, men der var enighed om 2 kammer system. 2 fra Odense, 4 fra Århus fordeling via Dondske fordeling. Fordelingsmåde ved fx kommunalvalg. Medlemstal delt med 2. Sikkerhed, da Odense ikke vil blive trumfet, da de eksterne er en sikkerhed. Vores størrelse afspejler det organ der vælger. Der er noget begge steder ÅKF er størst. Men det føles som op ad bakke med Odense. Hver gang enighed opnås vil Odense ikke helt alligevel (problemer med magtafgivelse?). Debat: Fordele: Står større sammen, drifts fordele. Politisk incitament, senere et skridt på vejen mod ét fælles FADL. Måske stærkere overfor regionerne. Der overvejes et møde mellem begge repræsentantskaber, tanken var, at vi kunne blive clearet med hinanden, men det er stort set den samme sang, hver gang Kæmpemøde om sammenlægning, er

4 en mulighed. Dog findes det ikke sandsynligt at enigheden opnås lettere på denne måde og der gåes bort fra tanken om stormøde i første omgang. Men vi skal vælge, hvilken vej vi gerne vil gå, så formanden for VB ved, hvad han har at gå videre med. Der er pt. lidt problemer med forhandlinger i den evt. nye bestyrelse. Der er i repræsentantskabet en større eller mindre frygt for kommende intern splid blandt ÅKF og OKF. Der er kun én vej ifølge Odenses formand, ingen middelvej obs kaos, manglende organisationserfaring. Det vil være ærgerligt og destruerende, hvis der kommer forhandlinger i bestyrelsen i stedet for dialog og samarbejde om driften. Dog er muligheden også at stemningen bliver en anden, når vagtbureauerne først er lagt sammen. Det er den daglige ledelse, der skal træffe de små beslutninger, men der er stemning for at forholdet nok bliver bedre. Vi bør lokke med, at de ikke kan klare sig selv, lige nu opfører Odense sig som om, at de gør os en tjeneste. De har ingen opfattelse af, at vi hjælper dem. De kan ikke lokkes til kagen, men ser os som en sur ost. Vi skal huske, at vi har fået, hvad vi vil have med bestyrelsesposter. Stemning nationalt er for samarbejde. Vi skal vælge om 1 vagtbureau vest (kun Århus) eller Århus Odense vagtbureau. Der er klart stemning for, at vi ikke går in house alt for hurtigt, vi skal have medlemmerne med på råds til GF. Magten kan glide af hænde. Odense vil meget gerne have speedet processen op og holde GF inden for den næste måneds tid. Der er ikke fornemmelse af, at der ligger noget bag ønsket om den hurtige proces. Det er meget vigtigt, at medlemmerne bliver godt informeret, da det er svært at sætte sig ind i, deraf også vigtigheden af medlemmernes bearbejdelse af denne eventuelle sammenlægning. Dog er det svært at slå vagtbureauerne sammen når begge er gået in house. Meget svært med, hvem der skal have hvilke vagter. Input fra Michael: Fælles dækning allokere ressourcer, fx vagter i Vejle. Der vil komme dækkede vagter. Alles gavn. Bliver billigere, primært pga. EDB. Personalereduktion. Husleje 2 steder, vagtdækning fx mandag onsdag fredag i Århus, Odense tirsdag torsdag. Mentaliteten fra Odense kan nu her føles som et angreb. Denne ændres forhåbentligt. Er vi gode forhandlere kan det meste nok komme igennem. Det er godt vi har dem en armslængde væk. Vi skal huske at vi skal gøre det for medlemmernes skyld, det ser ud som om der vagtmæssigt kommer et betydeligt lavere timetal end vi har haft før, så måske vil sammenlægning med Odense øge antallet. Vi skal gøre det fordi vi mener det er det rigtige for vores medlemmer. Det er delte meninger om, at det er vigtigt at vi tænker på fremtiden én stor enhed, vi kommer ikke frem ved at være små. Vi skal trække tiden, hvis Mathias ikke er virkelighedsnær bliver han det vel, når bunden nås. Dog forventes der at gå noget tid, da alle er fyret fraset direktøren. Der er fornemmelse for enighed om, at vi ønsker at gå in house, gerne sammen med Odense, men selve fusionen af vagtbureauerne er vi ikke helt klar til endnu, det er ingen hastesag og intet vi ønsker uden medlemmernes accept. Dog er det vigtigt, at vi har en god plan, så vi ikke taber chancen og evt. penge på at udsætte fusion. Der er flere penge i at være én in house virksomhed i stedet for to low budget. Der tildeles flere penge til driftsbudgettet.

5 Der er spørgsmål til om KBH ikke skal være med, AKD informerer om, at KBH har en meget anden struktur. Vi vil rigtigt gerne trække overenskomstforhandlingerne, så vi kan nå at vedtage noget på GF; dette er lidt svært at Regionerne ved begyndelsen af forhandlingerne skal budgetterne præsenteres. Vi bliver nødt til at vide, hvad vi går ind med. 30 svaret kommer først efter begyndelsen af forhandlingerne. Regionerne ved ikke, hvad de vil med 30. Forhandlingerne med Odense skal ikke lukkes! Vi er bare ikke klar til at tage en beslutning nu. Odense skal også lave en in house model. Evt. lave 2 strukturer, der minder om hinanden, så er det lettere at fusionere senere. Med to budgetter, kan man lave et foreløbigt budget for som det vil forventes at være efter fusionen. Michael: Der er en risiko for at Odense ikke vil lege med os senere. Vil regionerne overhovedet have os som in house og under hvilke omstændigheder. Konklusion: Vi er interesserede som sådan i fusion med Odense, vi vil fortsætte forhandlingerne, men vi vil gerne have det forbi medlemmerne først, vores ordinære GF. Deraf gives, at vi går til overenskomstforhandlingerne med to individuelle budgetter og ønsker at gå in house hver for sig. Hvilke konditioner skal vi gå in house under. Kan man formulere et fælles budget for senere sammenlægning? Mens den praktiske sammenlægning venter. Ovenstående er dog et meget dårligt udgangspunkt for forhandling. Vi går og arbejder efter ét (fusion, ét budget), vil medlemmerne det ikke, må det falde. Præsentation af samlet budget, som vi gerne vil det samlet og vi regner med at gøre det efter medlemmerne har taget en beslutning til GF. Derudover trækkes overenskomstforhandlingerne til den anden side af sommerferien, så vi kan tage det med til medlemmerne på GF. Der skal afholdes informationsmøde til medlemmerne omkring de mulige kommende ændringer, samt formulering på skrift. Planen er vedtaget ved akklamation. 4. Kapsejladsen Annika har undersøgt muligheden for t shirts til kapsejladsen. Det koster T shirtboden med reklame for FADL var pointen. Hvis de deles ud på anden vis falder pointen. Det er en service vi tilbyder, fordi man godt kan lide logoet. Vi gør det for at understrege, at vi er her sammen og det er fedt vi kan lave noget sammen. Nogle mener at, hvis vi skal bruge er det UMBIs underskudsgaranti vi bruger, de skal jo komme med noget for at få pengene udbetalt. Input fra Søren(UMBI): Henrik og Tilma står for det hele. Det billigste tilbud er de kr vi har fået. Kapsejladsen er møghamrende dyr at holde. AU er begyndt at promovere sig ud til nye studerende på vores bekostning, kan UMBI ikke holde kapsejladsen forsvinder den. Den hænger meget sammen med UMBIs regnskab. Det er nu

6 blevet meget mere skilt ad mht. kapsejladsen. Det er svært at skelne UMBI og kapsejlads overfor de andre foreninger og AU. Hvis andre foreninger ville have en stand skulle de betale, der skal også genereres nogle penge. Vi må gerne prøve, men det er svært. Vi mener kr er mange penge at bruge på et sådant arrangement, vi kunne bedre lave noget andet for de penge. Fagforeningsdelen kommer til at stå i parken, ikke vagtbureauet, hvorfor kan man ikke gøre hinanden en vennetjeneste. FADL kan ikke sammenlignes med Social og Ceres. Idé om rygsække med kaffe, leje dem med 100kopper kaffe for 750kr reklame for FADL. Reklame for FADL. Billig reklame. Dele kaffe og baileys ud. Er der nogle regler? Relevant at kapsejladsen er dyr. Enkelte mener, at UMBI burde holde det sammen med de andre foreninger. Kunne de forskellige fagforeninger ikke uden problemer stå ved en bod. Tager de penge for kaffe der deles ud med rygsække? Søren: Hvis kapsejladsen pludseligt mangler da de har givet plads til en masse foreninger, går UMBI og kapsejladsen nedenom og hjem. AU burde betale størstedelen af kagen, da de får mest reklame. Vi skal betale for vores reklame. De vil selvfølgeligt godt snakke med os. Underskudsgarantien er for fredagsbarer og fester. T shirterne var for at få god PR og god reklame. Lærke synes vi skal droppe det og finde på noget nyt og andet. Kapsejladsen mangler stadig en del penge for at få det til at løbe rundt. T shirten boden er død! Det der sker i uniparken er store foreninger der reklamerer for sig selv. Vi er en fagforening under studiet, ikke bagefter. Mikkel: Det er svært at se, hvad der er truffet beslutning om tidligere, vi har givet , er dyrt. Produktet er mennesker, der kan sælges til folk og firmaer. Produktet for at få det til at løbe rundt. Vi mener selv, at vi ikke er sammenlignelige med andre foreninger. 6. Underskudsgarantier for foreninger Det er blevet foreslået at oprette en fond, som foreningerne kan søge i forbindelse med bestemte formål i stedet for den nuværende ordning. Oprettelse af stor fællespulje, der kan søges af alle foreninger, så kan de søges undervejs, og der er de penge der er. Vi laver en FADL fond udfra 7. FU griber den og laver et forslag. 7. Lukket punkt Intet 8. Generalforsamling Der skal oprettes en arbejdsgruppe til planlægningen af GF11. Mikkel vil gerne støtte og give gode råd

7 Annika vil gerne arrangere det. Vil gerne lave et lille infomøde en måned før GF. AKD vil også gerne, PRudvalget må meget gerne være med. Gruppen opfordres til at inddrage det fastansatte personale, så utilsigtede hændelser (fx Hanne Rohde på ferie). Michael. Jens skal i Bilka, Lærke. 9. Udlån af lokaler til studenterforeninger v. medicin. Fx SAKS, samarbejde på tværs af foreninger. Vigtigt med kontrakt om erstatningskrav, hvis de ødelægger noget. Ideen er god. Obs. Juridiske forhold. Vores nøgler skal ikke florere ude i byen. Kortlæser? Ikke drukmøder/fester, må ikke genere underboen!! Én ansvarlig fa rep, der kommer og tjekker lokalerne. Evt. FU. Personalet kan sættes til det, men har nok ikke specielt behov for det. Kræver noget koordinering Kontakt til foreninger og annoncering. 10. Omkonstitueringsmøde Annika indstilles som 3. suppleant til HB? og vil gerne 11. Evt. Esben: 1. Faglig dag, Esben stod i bod, lav en konstruktiv event. Noget man kan opnå, evt én dags tilbud: meld dig ind i FADL og få? Men ikke et event der er der hver gang. Evt. en t shirt. God idé med event. Det blev meget i sidste øjeblik, da ingen vidste, hvem der var ansvarlig før til sidst. Boden var ikke dårlig, bare lige som alle de andre. 2. Nyt skilt da vi har skiftet logo, det store skilt, der var så dyrt skulle ikke skiftes. Noget vi har aftalt. Mikkel har sagt ok til at skifte skiltet i et grebet øjeblik skiltet kostede nok kr. Det vil være rart, hvis der for fremtiden tages hensyn til de beslutninger der tages. Michael: 1. De vil gerne have dem til Aalborg, Michael vil gerne stå for det. 2. UPU vi må gerne have flere til møderne. Lige nu er der kun Michael. Mikkel: 1. PR udvalg, kan være det vigtigste udvalg. Vi træder ind i en periode, hvor fagforening og vagtbureau skal adskilles tydeligt. Det er en vigtig rolle for PR udvalget. PR udvalget vil rigtigt gerne have svar på de mails de sender ud. Der er ingen retningslinjer. Lærke: Hvad skal de reklamere for, har rykket for svar ved FU og rep., men intet fået. Flere har ikke fået mailen. Thomas: Kaffe til forelæsninger. Husk vores facebook side, spread the word. Godt til at sprede og fortælle nyheder. Pt. Er det meget omstændigt at få noget frem derinde, ændre det så alle kan skrive. Video og billedfiler tilgængelige om Aalborg sagen. AKD tager affære. Annika: Afhængigt af pris for termokander evt. tage kontakt til manden med kafferygsækken. Annika undersøger, hvad en kaffe rygsæk koster. Kunne evt. optages på video og bruges i reklame. Lærke: KBU undersøgelse, hvad skal vi gøre? Gøre skrivelsen fra Sara mere festlig. Vi finder ud af noget med flyers. Andreas LM printer. PR udvalget må sige til, hvis de har brug for hjælp. Michael: Husk at give besked til Hanne Rohde/kredsforeningen, hvis vi laver noget eller sender mails rundt. Spisning med kniven for struben hos Annika

8 Med venlig hilsen Forretningsudvalget Såfremt du er forsinket eller forhindret i at møde op, bedes du melde afbud til Mikkel på eller

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Deltagere: Christina, Rie, Harald, Eluf, Pia, Astrid, Kurt, Kenneth, Helle. Fra sekretariatet: Ask, René, Susanne, Sofie. Steen kommer senere kommer kl. 14.00

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE!

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE! K O M& HOR * * Læge udt "Det er aler : stabilt! " REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM 45 400 9 0 4-3 4 0 0 N 1årg. 2010/2011 0 4-32 ISS44 N2109 S 1/2 01 1 S I 12 årg. 11/2 0 45 20 å rg. ISSN 1904-3400

Læs mere