Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os"

Transkript

1 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst efteruddannet medarbejdere? Hvor er de oplagte "huller", som I aldrig får gjort noget ved? Og hvilke kompetencer får I brug for i fremtiden? Efteruddannelse, vikarservice og rekruttering i samme ordning Med jobrotationsordningen kan virksomheden sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. På den måde får I opkvalificeret medarbejdere uden den store nedgang i produktionen og med et fordelagtigt økonomisk tilskud. Samtidig styrker I virksomhedens fremtidige rekrutteringsgrundlag, da mange af vikarerne efterfølgende vil være velkvalificeret arbejdskraft. Det første skridt... Jobrotation kan sammensættes og anvendes på mange forskellige måder, og som virksomhed kan det være svært at finde ud af, hvad det første skridt skal være. Derfor har vi lavet denne mappe, som med fakta og gode eksempler kan give overblik og ikke mindst blod på tanden til at starte jeres egne jobrotationsprojekter. Første skridt er dog altid at kontakte jeres lokale jobcenter eller VEU-center. Vi er parate til at skræddersy netop det jobrotationsprojekt, der får jeres medarbejdere klar til fremtidens krav. Venlig hilsen Dit jobcenter VEU-centret - din vej til uddannelse Faktaark - oversigt Brug jobrotation 1 Jobrotationsydelse 2 Forløb og økonomi (eksempler) 3 Brug VEU-centret 4 Case: ISS Facility Services A/S 5 Case: Park og Vej, Lolland Kommune 6 Opkvalificering af vikarer 7 Mentorordning 8 Kontakt os VEU-centret og jobcentret samarbejder om at efteruddanne jeres medarbejdere via jobrotationsordningen. VEU-centret hjælper med at afdække medarbejdernes behov for efteruddannelse og med at finde og sammensætte relevante uddannelsesforløb. Jobcentret hjælper med at finde egnede vikarer og med at håndtere det administrative. Kontakt os og fortæl, at I er interesserede i jobrotation. Så tager vi initiativ til et fælles møde. Version

2 2 Jobrotation Jobrotationsydelse - få et samlet tilskud til vikarlønnen og udgifterne til efteruddannelse Når virksomheden ansætter en ledig vikar til at erstatte den eller de medarbejdere, der er på efteruddannelse, kan I søge om jobrotationsydelse. Jobrotationsydelsen udbetales af jobcentret og er et tilskud til vikarens løn og udgifterne til medarbejderens efteruddannelse. Tilskudssatsen Virksomheden modtager 176,20 kr. pr. time den ansatte er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Betingelser For at modtage jobrotationsydelsen skal en række betingelser være opfyldt: Den ansatte skal modtage sædvanlig løn i uddannelsesperioden. Den ansatte må højst have en uddannelse, der i niveau svarer til en erhvervsuddannelse. Den ansatte kan dog godt have en videregående uddannelse, hvis den ikke har været anvendt i de sidste 5 år. Der er oprettet en særlig pulje til ansatte med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser - se afsnit til højre. Vikaren skal som minimum være ansat i 10 timer om ugen i maksimalt 12 måneder. Vikaren skal være ansat på almindelige vilkår til overenskomstmæssig løn eller den løn, der gælder for tilsvarende arbejde. Vikaren skal have været ledig i minimum 3 måneder forud for ansættelsen. Virksomheden betaler den ansattes eventuelle efteruddannelsesudgifter. Virksomheden ansøger jobcentret om jobrotationsydelse, når lønudgiften til den ansatte er afholdt. Jobcentret skal godkende projektet først. Virksomheden må ikke samtidig med jobrotationsydelsen modtage VEU-godtgørelse, SVU eller løntilskud til den ansatte. Blanketter Hent blanket AB 522 til ansøgning om jobrotationsydelse på eller ansøg direkte på Selve lovgrundlaget for jobrotationsordningen findes på blanket AB 522L. Særlig pulje for ansatte med kort, mellemlang og lang uddannelser Hvis medarbejderen har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, som anvendes i det nuværende arbejde, kan der søges midler til jobrotation fra en særlig pulje, som administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter først til mølle princippet. Muligheden for at få godkendt projekter for ansatte med en lang videregående uddannelse bortfalder 31. december Kontakt jobcentret og hør mere om muligheden. Kom videre Kontakt jobcentret, hvis I har brug for hjælp til at udfylde ansøgningsblanketten, eller hvis I har brug for yderligere vejledning om jobrotationsordningen. I kan også finde mere information på Version

3 3 Jobrotation Eksempler på forløb og økonomi Oktober November Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Vikar i virksomhedspraktik Jobrotationsvikariat Efteruddannelse ansat A Efteruddannelse ansat B Vikar i juleassistance Økonomi Indtægter Jobrotationsydelse 176,20 kr./time x 2 uger x 37 timer/uge x 2 medarbejdere ,60 Udgifter Deltagergebyr, 2 ugers efteruddannelse ca kr. x 2 medarbejdere 2.880,00 Løn til vikar, 4 uger vikariat 129 kr./time x 4 uger x 37 timer/uge ,00 Udgifter i alt kr kr ,00 Samlet balance (Indtægter ,60 - udgifter ,00) ,60 (Overenskomstmæssig løn til vikar: 129 kr. (112,14 kr./time + ca. 15% for ferie, ATP, forsikring). Der er tale om ordinær ansættelse for vikaren på samme vilkår som andre ansatte i virksomheden. Vikarløn kan variere efter personlige tillæg, aften tillæg, pension mv.) Eksempel detailhandel Butiksmedarbejdere i jobrotation En mindre skobutik ønsker at efteruddanne sine to fuldtidsansatte medarbejdere i salg og kundeservice. I samarbejde med VEU-centret finder og tilmelder butikken medarbejderne det rigtige uddannelsestilbud, som de på skift deltager i. Jobcentret har forinden fundet en egnet vikar, som tidligere har stået i butik og kan dække for begge medarbejderes uddannelsesperiode. For at sikre en god opstart bliver vikaren introduceret til butikken og arbejdet i en indledende virksomhedspraktik uden lønudgift. Da vikaren efter halvanden måned i butikken er godt inde i arbejdet, tilbyder butikken efterfølgende vikaren job som salgsassistent op til jul. Januar Februar Marts Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 5 jobrotationsvikarer 5 ansatte på kursus Økonomi Indtægter Jobrotationsydelse 176,20 kr./time x 12 uger x 37 timer/uge x 5 medarbejdere ,00 Udgifter Deltagergebyr og kursusmaterialer ca kr. x 5 medarbejdere ,00 Løn til 5 vikarer, 12 uger vikariat 155,25 kr./time x 12 uger x 37 timer/uge ,00 Udgifter i alt kr kr ,00 Samlet balance (Indtægter ,00 - udgifter ,00) ,00 (Overenskomstmæssig løn til vikarer: 155,25 kr. (135 kr./time + ca. 15% for ferie, ATP, forsikring). Der er tale om ordinær ansættelse for vikaren på samme vilkår som andre ansatte i virksomheden. Vikarløn kan variere efter personlige tillæg, aften tillæg, pension mv.) Eksempel produktion Specialarbejdere i jobrotation En produktionsvirksomhed ser muligheder i at udvide med to nye produkter til det kinesiske marked. Udvidelsen kræver nye faglige kompetencer, og virksomheden kontakter derfor VEU-centret, som hjælper med at sammensætte et 12 ugers fagligt kursus på teknisk skole for fem medarbejdere. Da en lignende produktionsvirksomhed i området er lukket året forinden, finder jobcentret hurtigt egnede vikarer for de ansatte, der skal på kursus. Såfremt de nye produkter slår igennem, og vikarerne klarer arbejdet tilfredsstillende, er virksomheden indstillet på, at vikarerne efterfølgende ansættes på ordinære vilkår. Version

4 4 Jobrotation Brug VEU-centret - og få én samlet indgang til hele efteruddannelsesområdet I forbindelse med jobrotation bestemmer I selv, hvilken efteruddannelse medarbejderne skal deltage i, men ofte kan det være svært at overskue og sammensætte de helt rigtige forløb. I VEU-centret (Voksen- og EfterUddannelses-centret) får I én samlet indgang til hele efteruddannelsesområdet. VEU-centret tilbyder uforpligtende rådgivning og sparring, når I ønsker at efteruddanne medarbejdere og ledelse i forhold til virksomhedens behov. Brug VEU-centret både ved strategiske uddannelsesopgaver og mere kortsigtede løsninger. Er jeres virksomhed fx under omstilling og har brug for nye kompetencer, kan VEU-centret skræddersy løsninger - både individuelt og for hele virksomheden. Hos VEU-centret får I: Rådgivning og sparring om efteruddannelse, der er tilpasset jeres specifikke behov. Mulighed for at inddrage VEU-centret, når det passer jer. Præcist overblik over, hvordan I tilegner jer de nye kompetencer (fx i form af individuelle uddannelsesplaner for medarbejdere og ledelse). VEU-centret deltager også gerne uforpligtende på møder i virksomheden, hvor fokus er på opkvalificering af medarbejdere. Brug tilbuddet til at få inspiration, vejledning og indsigt i, hvad I kan bruge VEU-centret til. Større virksomheder med mange lokalafdelinger kan også bruge VEU-centret til at koordinere efteruddannelse på tværs af landet. Derved får jeres medarbejdere en ensartet efteruddannelse, hvad angår indhold, kvalitet og kursusafvikling. Samarbejde om efteruddannelse VEU-centret og jobcentret samarbejder om at efteruddanne jeres medarbejdere via jobrotationsordningen. Kort sagt står VEU-centret for at finde og sammensætte relevante uddannelsesforløb, mens jobcentret finder egnede vikarer og hjælper med at håndtere papirarbejdet og det administrative. Kontakt VEU-centret og fortæl, at I er interesseret i jobrotation - også selv om I ikke er 100% afklarede. Så tager vi initiativ til et fælles møde, som kan give jer indsigt i alle mulighederne. VEU-centret tilbyder Anlægsgartneri Dansk Håndværksfag (certificeringer) It og regnskab Kommunikation og samarbejde Køkken og restauration Landbrug Ledelse Logistik, kran og transport Mere information Find dit lokale VEU-center og få mere information om VEU-centrenes service og Komplet oversigt over alle uddannelser og mulighed for online vejledning om uddannelse Find selv relevante kurser og tilmeld medarbejdere direkte. Under menuen "Efteruddannelse af medarbejdere" kan I kortlægge medarbejdernes kompetenceniveauer og der ud fra planlægge relevant efteruddannelse. Kom videre Matematik Produktion og proces Psykiatri Pædagogik Rengøring og hygiejne Salg og markedsføring Serviceområdet Social- og sundhedsområdet Sprog Kontakt VEU-centret i dag og kom i gang med at løfte virksomhedens kompetencer. Ring på tlf eller brug til at finde dit lokale VEU-center. VEU-centrets rådgivning og vejledning er altid gratis og uforpligtende. Version

5 5 Jobrotation Gør som ISS Facility Services A/S - bedre danskkundskaber og flere kvalificerede rengøringsmedarbejdere ISS Facility Services A/S har altid haft stort fokus på efteruddannelse. Så da muligheden for at afprøve jobrotationsmodellen bød sig, slog virksomheden til. I samarbejde med Jobcenter Ringsted gennemfører ISS således et jobrotationsprojekt, som opkvalificerer en række rengøringsmedarbejdere i dansk og erhvervsrengøring, mens ledige vikarierer for de ansatte, der er på kursus. Målsætningen med projektet er: At primært ufaglærte rengøringsmedarbejdere i ISS får tilbud om undervisning i dansk, da mange af medarbejderne har dansk som andet sprog. At medarbejderne får mulighed for at få en rengøringsfaglig opkvalificering gennem kurser i erhvervsrengøring. At forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere - med eller uden erfaring fra rengøringsbranchen - får mulighed for at gennemgå et forløb, der kvalificerer dem til at kunne arbejde med erhvervsrengøring fremadrettet. Rekruttering af vikarer Jobcenter Ringsted har fundet mulige vikarer blandt ledige i Ringsted Kommune, og de interesserede har både fået mulighed for at høre mere om projektet og ISS på et informationsmøde samt fået tilbud om en jobsamtale med ISS. Dorthe Pedersen, som er Contract Manager i ISS, fortæller, at ISS har været meget åbne for også at bruge vikarer, som ikke har erfaring med rengøring fra tidligere job. Hun forklarer videre, at efteruddannelse altid har høj prioritet i ISS, og at jobrotationsordningen derfor var en mulighed, der skulle afprøves: Medarbejderne skal have en chance for at udvikle og dygtiggøre sig, som Dorthe udtrykker det. "Som arbejdsgiver kræver det selvfølgelig lidt at sætte sig ind i ordningen og få alt på plads i projektet, men vi har fået god hjælp af jobcentret til det administrative", siger Dorthe Pedersen. Økonomien i projektet har jobcentret også hjulpet med at anskueliggøre, men som Dorthe Pedersen pointerer, så er det ikke økonomien, der har været motivationen det har været efteruddannelse af medarbejderne: Som virksomhed skal man selvfølgelig prøve de muligheder af, der er for at efteruddanne sine medarbejdere, og jobrotation er en af de muligheder, hvor investeringen er givet godt ud, siger Dorthe Pedersen, som gerne vil gøre brug af ordningen igen. Fakta om projektet De ledige udgør et vikarkorps, som erstatter medarbejderne i ISS, der gør rent på skoler og institutioner i Ringsted Kommune. Alle ledige vikarer har været i virksomhedspraktik i en uge, hvor de har fulgt ISS medarbejdere. De vikarer, som ikke har erfaring fra rengøringsbranchen, har fået et kursus i erhvervsrengøring. Mellem 1 og 5 ISS medarbejdere er af sted på uddannelse ad gangen. Medarbejderne er delt op på 3 hold alt afhængig af deres danskkundskaber og er af sted mellem 8 og 14 uger. Medarbejderne erstattes af mellem 1 og 5 vikarer i 37 timer/ugen. Projektet ledes af en styregruppe, hvor både 3F, EUC Sjælland, VUC, Sprogcenter Næstved, Jobcenter Ringsted, ISS og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland er repræsenteret. Fakta om ISS ISS leverer services i hele Danmark inden for rengøring, catering, facility management, security, ejendomsservice og support service. Version

6 6 Jobrotation Gør som Park og Vej på Lolland - få et generelt kompetenceløft uden at dagligdagen går i stå På bordene i kantinen i Park og Vejs afdelinger i Lolland Kommune ligger der en kalender, hvor medarbejderne kan se, hvornår der er mulighed for at komme på efteruddannelse. Park og Vej har nemlig besluttet at give medarbejderne i flere afdelinger en generel opkvalificering via jobrotationsordningen. Løfter både faglige og boglige kompetencer Indtil videre har der kørt 2 uddannelsesforløb for medarbejdere, hvor ledige har været vikarer. Forløbene varer 4-10 uger. Forude ligger endnu 2 lignende forløb. Medarbejderne fra Park og Vej har bl.a. været på kursus i belægning, kloak og grønne områder. Desuden har flere modtaget undervisning i dansk og matematik, og den undervisning har mange medarbejdere været rigtig glade for. Driftsleder for Park og Vej, Kjeld Jensen forklarer: Der er gode muligheder for at give medarbejdere et generelt kompetenceløft, uden at dagligdagen går i stå, for der er mange rigtig gode ledige, som kan gøre et godt stykke arbejde som vikarer. Flot fagligt niveau hos vikarer Vikarerne er både ufaglærte og faglærte ledige, nogle med erfaring fra branchen. Jobcenter Lolland har sammen med Kjeld Jensen kigget på nogle af de uopfordrede ansøgninger, han havde i skuffen, for at finde ledige med interesse for arbejdet i afdelingerne. Andre ledige har jobcentret fundet, og de interesserede har været til informationsmøde. Vikarerne har ikke modtaget indledende opkvalificering, men er sprunget lige ud i det, og deres faglige niveau har været rigtig godt. Allerede den første dag til frokost var der positive tilkendegivelser fra medarbejderne om, at vikarerne klarede det rigtig godt, siger Kjeld Jensen og forklarer videre: Flere vikarer er brugt på tværs af afdelingerne og har dækket flere medarbejdere, og det har været en rigtig positiv oplevelse. For vikarerne er der mulighed for at fortsætte i de kommende forløb, og Kjeld Jensen overvejer at lave flere tilsvarende rotationsforløb til foråret fx inden for grønne områder. Fakta om projektet Sammen med Jobcenter Lolland og uddannelsesstederne CELF og VUC, har Park og Vej i Lolland Kommune i 2012 sat et større tværfagligt jobrotationsprojekt i gang. Der er planlagt i alt 4 uddannelsesforløb af 4-10 uger, hvor de ansatte bliver uddannet i belægning, kloak, grønne områder, dansk og matematik, mens ledige fungerer som vikarer. Projektet styres i samarbejde mellem Lolland Kommune, jobcentret, CELF og VUC. Samarbejdet mellem jobcenter, arbejdsgiver og uddannelsessteder har fungeret rigtig godt i projektet. Jobcentret har hjulpet med det administrative, og Kjeld Jensen oplever jobrotation som en rigtig god ordning, som alle vinder på at bruge. Til andre virksomheder, der overvejer jobrotation kan Kjeld Jensen kun sige Det skal prøves. Man kan kun vinde med det. Version

7 7 Jobrotation Opkvalificering af ledige vikarer - brug virksomhedspraktik eller kurser til at gøre ledige klar til jobrotation Jobrotation har primært til formål at opkvalificere ufaglærte eller kortuddannede medarbejdere. Derfor vil ledige med en kort introduktion til arbejdet oftest kunne fungere som fuldgode vikarer for de medarbejdere, der er på efteruddannelse. Brug indledende praktik og sidemandsoplæring Hvis arbejdet er baseret på specielle rutiner og arbejdsgange, vil en indledende praktikperiode uden lønudgift (typisk 1-2 uger), hvor de(n) ledige følger en medarbejder og lærer virksomheden at kende, ofte være tilstrækkelig til at komme op på niveau. Hør jobcentret om muligheden for virksomhedspraktik. Kræver I branchekendskab, it-kundskaber etc.? Hvis arbejdet kræver særlige forudsætninger, branchekendskab, it-kundskaber etc., kan I sammen med jobcentret og VEU-centret sammensætte et kortere kursus eller uddannelsesforløb, så de ledige er helt klar til at erstatte de ansatte, når de starter i jobrotationsvikariatet. Uddannelsen af de ledige vikarer er uden omkostning for virksomheden. I kan også erstatte faglærte medarbejdere* Hvis vikariatet kræver specielle kompetencer - fx ved faglærte arbejdsfunktioner (sygeplejersker, tømrere etc.) - vil jobcentret i første omgang forsøge at finde ledige, der har tilsvarende uddannelse. Alternativt vil jobcentret søge efter ledige med lignende kompetencer i beslægtede brancher, som med kortere opkvalificering kan varetage de aktuelle arbejdsfunktioner. Næsten alle funktioner kan "jobroteres"! Måske afskriver I jobrotation som en mulighed for at opkvalificere, fordi I føler, at arbejdsfunktionerne er for specifikke eller krævende? Lad det komme an på en prøve. Lige nu er der ledige inden for stort set alle brancher, og I får altid mulighed for at få de relevante kandidater til samtale, så I selv kan vurdere potentialet. Kontakt jobcentret og lad os tage udfordringen op. Blanketter Blanket til indgåelse af aftale om virksomhedspraktik (AB 131) kan hentes på Hent blanket AB 522 til ansøgning om jobrotationsydelse på eller ansøg direkte på VEU-centret tilbyder Anlægsgartneri Bager og slagter Bygge-anlæg, entreprenør CNC Dansk Håndværksfag herunder certificeringer It og regnskab Kommunikation og samarbejde Køkken, kantiner og restauration Landbrug LEAN Ledelse Læs mere på Kom videre Logistik, kran og godstransport Matematik Personbefordring Produktion og proces Psykiatri Pædagogik Rengøring og hygiejne Salg og markedsføring Serviceområdet Social- og sundhedsområdet Sprog Svejsning Teknisk Design Kontakt jobcentret eller VEU-centret og hør nærmere om muligheden for at opkvalificere ledige til jobrotation i jeres virksomhed. * Bemærk at jobrotationsprojekter for personer med kortere, mellemlange eller lange videregående uddannelser foregår via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings særlige pulje. Se faktaark om jobrotationsydelse. Version

8 8 Jobrotation Mentorordning - mulighed for at støtte ledige vikarer i jobrotationsforløb Godt begyndt er - som bekendt - halvt fuldendt. Derfor sætter jobcentret fokus på at afstemme forventningerne og sikre, at de ledige vikarer får så god en start i virksomheden som muligt. Hvis der fx er særlige behov, eller hvis mange vikarer starter på samme tid, kan jobcentret tilbyde støtte (frikøb af timer) til en mentor. En mentor der sørger for introduktion og oplæring af vikarerne og får jobrotationsforløbet til at køre ved at håndtere alle de små daglige og evt. personlige udfordringer. Typisk kan mentoren med fordel være en erfaren medarbejder i jeres virksomhed, men det kan også være en ekstern konsulent. Betingelser, varighed og økonomi Jobcentret kan bevilge mentorstøtte i forbindelse med alle jobrotationsforløb, når mentoren blot er afgørende for, at den ledige falder godt til som vikar i virksomheden. Kompensationen beregnes ud fra timelønnen for den, der er mentor, eller den eksterne konsulent, samt en individuel vurdering af den ledige vikars støttebehov. Ved frikøb af en medarbejder til mentorfunktionen er det en betingelse, at medarbejderen ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor. Ved tilskud til køb af mentoruddannelse skal der medsendes dokumentation for udgiften i forbindelse med anmodning om udbetaling. Mentoruddannelse Når mentor er en intern medarbejder, kan der ud over lønomkostninger bevilges tilskud til mentoruddannelse. Blanketter Blanket (AB 401) til ansøgning om tilskud til mentorfunktion og evt. dækning af udgift til mentoruddannelse kan hentes på Hent blanket AB 522 til ansøgning om jobrotationsydelse på eller ansøg direkte på Kom videre Kontakt jobcentret og hør nærmere om muligheden for mentorstøtte for unge. Version

9 Akademikere i jobrotation Vil I gerne styrke trivsel og arbejdsglæde blandt jeres medarbejder? Vil I gerne sikre jer, at jeres medarbejdere løser opgaverne bedst muligt? Vil I undgå, at opgaverne hober sig op, mens medarbejderne er på kursus? Med jobrotationsordningen har I mulighed for at holde jeres medarbejdere kompetente og dynamiske. Medarbejdere, som har en akademisk uddannelse, kan få efteruddannelse, mens en ledig vikar erstatter den ansatte. Efteruddannelse, vikarservice og rekruttering i samme ordning Med jobrotationsordningen får I opkvalificeret jeres medarbejdere med et fordelagtigt økonomisk tilskud. Samtidig styrker I virksomhedens fremtidige rekrutteringsgrundlag, da mange vikarer efterfølgende vil være velkvalificeret arbejdskraft. Vikarerne behøver ikke have den samme uddannelsesbaggrund som medarbejderne, og de kan også løse andre opgaver, end medarbejderne normalt arbejder med. Eksempel på jobrotation En virksomhed sender 7 akademiske medarbejdere på en projektlederuddannelse. Mens virksomheden investerer i at give en gruppe medarbejdere et kompetenceløft, får en ledig chancen for at få foden indenfor i virksomheden og arbejde med relevante opgaver. Virksomheden modtager et væsentligt tilskud og får opkvalificeret medarbejderne samtidig med, at opgaverne bliver løst hjemme på kontoret. Vikaren får brugt sine kompetencer i et relevant job på samme vilkår som de øvrige ansatte i virksomheden. Tilskudssatsen Jobrotationsydelsen udgør 176,20 kr. for hver time, en beskæftiget er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Blanketter Hent blanket AB 522 til ansøgning om jobrotationsydelse på eller ansøg direkte på Lovgrundlaget for jobrotationsordningen findes på blanket AB 522L Kom videre Kontakt jobcentret, hvis I har brug for vejledning omkring jobrotationsordningen. I kan også finde mere information på Fordele I vælger selv hvilken vikar, der skal ansættes Vikaren kan opkvalificeres uden omkostninger Vikaren kan være ansat i helt op til 12 måneder I kan søge om mentorstøtte I kan vælge blandt tusindvis af offentlige og privat udbudte uddannelser

10 Hovedstadens Jobrotationsservice samarbejde om jobrotation til gavn for virksomheder og ledige Det er blevet lettere at være en virksomhed, der vil etablere jobrotation. 16 jobcentre i Hovedstadsområdet og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland er gået sammen for at få flere jobrotationsprojekter i storkøbenhavnske virksomheder. Formålet med samarbejdet er at sikre virksomhederne bedst mulig service før, under og efter jobrotationsprojekter. Hovedstadens Jobrotationsservice tilbyder virksomhederne en professionel og effektiv service og rådgivning om, hvordan de kan etablere jobrotation. Hovedstadens Jobrotationsservice sikrer også, at vikarer til jobrotationsprojekter smidigt kan rekrutteres på tværs af kommunegrænser. Virksomheden får således hele Københavnsområdet som rekrutteringsområde for velkvalificerede vikarer til et jobrotationsprojekt. Kontakt Hovedstadens Jobrotationsservice Hovedmail: Trine Bolwijn, Jobrotationskoordinator eller tlf.: Jobrotation er et godt middel til både at få efteruddannet medarbejdere på arbejdspladserne og samtidig give de ledige en mulighed for at få en fod inden for på en arbejdsplads gennem et vikariat. Hovedstadens Jobrotationsservice tilbyder - Rådgivning og vejledning om jobrotationsordningen - At finde den rette vikar til din virksomhed - At opsøge relevante samarbejdspartnere som fx uddannelsessteder - At være tovholdere på jeres jobrotationsprojekt - God service, så dit jobrotationsprojekt bliver en succes Hovedstadens Jobrotationsservice består af jobcentrene: Lyngby-Taarbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Tårnby, Høje-Taastrup, Vallensbæk, Gentofte, Rødovre, København, Albertslund, Herlev, Frederiksberg, Gladsaxe, Ballerup og Furesø. Hovedstadens Rotationsservice fortsætter frem til udgangen af 2014.

11 Bliv vikar i jobrotation Styrk dine kompetencer og få foden indenfor i en virksomhed Jobrotation betyder, at en virksomhed kan sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse, og at du som ledig kan blive vikar for medarbejderne i uddannelsesperioden. Ved at være vikar i et jobrotationsforløb får du bl.a.: Almindelig overenskomstmæssig løn. Sat din dagpengeperiode på stand-by, så du skubber din (ud)faldsdato. Nye joberfaringer og færdigheder, som øger din "markedsværdi". Chance for at vise dit værd og "bide dig fast" i virksomheden i et ordinært job. Udvidet dit netværk og dermed styrket chancerne i din jobsøgning. Forløb og forberedelse Et vikariat i et jobrotationsforløb kan vare fra få uger og helt op til 12 måneder. Typisk vil du få en indledende jobsamtale i virksomheden, hvor du kan høre mere om arbejdet, og hvor virksomheden kan vurdere, om I er et godt match. Herefter begynder de fleste forløb med en kort introduktion til arbejdspladsen og de konkrete arbejdsopgaver. Hvis arbejdet er baseret på specielle rutiner og arbejdsgange, kan det være hensigtsmæssigt at starte med en indledende ulønnet praktikperiode (typisk 1-2 uger), hvor du fx følger en medarbejder og lærer virksomheden og arbejdsgangene at kende. Og hvis arbejdet kræver særlige forudsætninger, branchekendskab, it-kundskaber etc., er der mulighed for at deltage i kortere kurser eller uddannelsesforløb, inden du starter i jobrotationsvikariatet. Betingelser Det er et krav, at du har været ledig i mindst 3 måneder, inden du starter som vikar. Som vikar får du en almindelig overenskomstmæssig løn (eller hvad der gælder for tilsvarende arbejde), men du optjener ikke timer til dagpengesystemet (for medlemmer af en a-kasse). Vikaransættelsen betragtes dog som en "død periode" i dagpengesystemet og skubber derfor din (ud)faldsdato. Jobrotationsvikariater Jobrotation er ikke kun for ufaglærte. Ofte kræver vikariaterne specielle kompetencer - fx ved faglærte arbejdsfunktioner (folkeskolelærere, tømrere, akademikere etc.) Så selv om du er faglært eller har en videregående uddannelse, kan jobrotation også være en trædesten for dig til at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Brug jobrotation i din jobsøgning Brug jobrotationsmuligheden aktivt i din jobsøgning. Opsøg selv virksomheder, hvor du gerne vil arbejde, og fortæl dem, at de kan uddanne deres medarbejdere og bruge dig som vikar i uddannelsesperioden. Husk at forklare, at det stort set er uden udgift for dem. Tag fat i jobcentret, når du har vakt interessen hos en virksomhed. Kom videre Fortæl din jobkonsulent i jobcentret, at du er interesseret i at blive vikar i jobrotationsforløb og hold dig opdateret omkring de jobrotationsprojekter og informationsmøder, der er i dit jobcenter.

12 Guide til virksomhedsmøde Hvad kan du med fordel spørge virksomheden om ved den første henvendelse? Basisoplysninger om virksomheden (branche, størrelse m.v.) Hvilke grupper af ansatte skal kompetenceudvikles og hvor mange? Hvor langt er virksomheden i afdækningen af behov for kompetenceudvikling? Har virksomheden været i dialog med andre f.eks. uddannelsesinstitutioner om projektidéen? Hvad vil virksomheden typisk spørge om ved første henvendelse: Hvad er økonomien i jobrotation? Hvor meget administration kræver det? Har jobcentret ledige, der matcher virksomhedens behov? Hvad er formålet med det første møde? Afdække virksomhedens konkrete ønsker og behov. Hvorfor har virksomheden henvendt sig? Præsentere muligheder og gevinster i forhold til jobrotation for virksomheden og de ansatte. Præsentere de forskellige økonomiske muligheder i jobrotation. Præsentere den service og indsats, jobcentret, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer kan tilbyde. Præsentere modeller for jobrotation. Hvad skal I afdække på mødet? Første overordnede billede af ønsker til og behov for efteruddannelse af de ansatte. Første overordnede billede af ønsker og krav til vikarer (antal og kvalifikationer). Virksomhedsspecifikke ønsker/krav til jobrotationsforløb. Gevinster for virksomheden Virksomheden får en målrettet og tilpasset opkvalificering af medarbejderne Virksomheden får opkvalificeret medarbejderne uden stor nedgang i produktionen Virksomheden reducerer udgifterne til / omkostninger ved efteruddannelse Virksomheden styrker sit rekrutteringsgrundlag (erstatningsarbejdskraften) Virksomheden får en målrettet service fra jobcenter og uddannelsesinstitutioner Gevinster for de ansatte Virksomheden får en målrettet og tilpasset opkvalificering af medarbejderne Virksomheden får opkvalificeret medarbejderne uden stor nedgang i produktionen Virksomheden reducerer udgifterne til / omkostninger ved efteruddannelse Virksomheden styrker sit rekrutteringsgrundlag (erstatningsarbejdskraften) Virksomheden får en målrettet service fra jobcenter og uddannelsesinstitutioner Gevinster for de ledige De ledige får nye joberfaringer og færdigheder og øger deres "markedsværdi" De ledige får chancen for at vise deres værd og dermed "bide sig fast" i virksomheden i et ordinært job De ledige får udvidet deres netværk og styrket chancerne i deres jobsøgning

13 Faglært på rekordtid Ved at kombinere jobrotationsordningen med en Grundlæggende VoksenUddannelse (GVU) bliver ufaglærte medarbejdere faglærte på rekordtid, mens vikarer passer arbejdet hjemme i virksomheden. På den måde bliver virksomhedens kompetencer og konkurrenceevne styrket, uden at det koster for meget tid og for mange penge. Rengøringsvirksomheden i Halsnæs Kommune har succes Rengøring er et håndværk, og det at få et fagligt bevis betyder, at medarbejderne får mere selvtillid. Kunden oplever samtidig en forbedring i serviceniveauet, siger Hanne Mosdal. Halsnæs Kommune samarbejder med Jobcentret og Erhvervsskolen Nordsjælland om at opkvalificere rengøringsassistenter til rengøringsteknikere via GVU og jobrotation. Kort om GVU Rigtig mange erhvervsuddannelser kan gennemføres som GVU. Det gælder for eksempel udannelsen til kontorassistent, social - og sundhedshjælper, kok eller tømrer. For at tage en GVU skal man: minimum være fyldt 25 år for at søge optagelse have mindst 2 års relevant erfaring som ufaglært Jobrotationsydelsen Jobrotationsydelse er på 176,20 kr. i timen. Det er ikke muligt at modtage andre tilskud fra staten som fx VEU eller SVU sammen med jobrotationsydelsen. Næste skridt Vil du vide mere om optagelseskrav, uddannelsens opbygning og økonomi, kan du læse om Grunduddannelsen for voksne på Kontakt det lokale jobcenter eller VEU-center og hør mere om dine muligheder. læs mere på og Med en GVU kan en erhvervsuddannelse, der normalt tager to-fire år, tages på helt ned til uger. Det kan lade sig gøre, fordi medarbejderne har relevant erfaring fra deres arbejde og derfor kan få merit på uddannelsen. Når medarbejderne er tilbage fra skolebænken, er de faglærte, og virksomheden får på den måde ny viden og mere kvalificeret arbejdskraft. Vikarer løser opgaverne, mens medarbejderne uddanner sig Mens medarbejderne er på skolebænken, kan virksomheden gøre brug af jobrotationsordningen og dermed få et væsentligt tilskud med jobrotationsydelsen. Jobrotationsydelsen bruges til at ansætte en eller flere vikarer, som kan løse opgaverne i virksomheden.

14 Kombinér egu-eleven med jobrotation Det betaler sig at tage et ansvar Mens jeres erhvervsgrunduddannelseselev er i praktik, kan I få en jobrotationsvikar ansat i jeres virksomhed. For hver time virksomhedens egu-elev er i praktik, og I samtidig har en vikar ansat, kan I modtage 176,20 kr. pr. time i jobrotationsydelse. På den måde får I løst opgaverne i virksomheden og giver samtidig et ungt menneske chancen for at få en uddannelse. Oven i det får den ledige chancen for at få noget mere erhvervserfaring. Hvad er egu? Egu er en 2-årig ungdomsuddannelse for unge under 30 år. Egu består af en 2-årig fleksibel plan med mest praktik og kortere skoleperioder. Mange egu-elever har svært ved at læse, skrive og regne. Egu-eleven kan komme i praktik og i skole flere forskellige steder under uddannelsen, men fælles for egu-elevene er, at de har mod på at starte en praktisk uddannelse. Praktikforløbene kan være delt op i to perioder på fx syv og fire måneder. Sammen med en egu-vejleder og praktikeleven kan egu-forløbet skræddersys, så det passer til jeres virksomhed. Eleven, egu-vejlederen og virksomheden laver i fællesskab en praktikaftale, som beskriver arbejdsområder og funktioner. Egu-vejlederen følger den unge under hele forløbet og står samtidig til rådighed for virksomheden. Det er i øvrigt værd at vide, at: Det ikke kræver en EUD-godkendt læreplads at ansætte en egu-elev En egu-elev som udgangspunkt arbejder 37 timer om ugen Egu-eleven skal ikke have løn i skoleperioderne, men får i stedet skoleydelse fra kommunen Inden man ansættes som egu-elev, skal man være ansat ordinært en måned min. 30 t/ugen. Eksempel på et egu-forløb Jan 2014 Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2015 Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2016 Fordele ved jobrotationsordningen Det lokale jobcenter kan hjælpe med at finde egnede vikarer I vælger selv hvilken vikar, I vil have ansat (vedkommende skal blot have været ledig i 3 mdr.) Vikaren kan opkvalificeres uden omkostninger Vikaren kan være ansat i jobrotation helt op til 12 mdr. I kan søge om mentorstøtte Både jobrotation og egu kan skræddersys, så det passer jeres virksomhed Jobrotationsydelsen Jobrotationsydelsen er på 176,20 kr. i timen. Det er ikke muligt at modtage andre tilskud fra staten samtidig med jobrotationsydelsen. Næste skridt Vil I vide mere om, hvordan I kan få en eguelev i jeres virksomhed, kan I læse om Erhvervsgrunduddannelsen på Kontakt det lokale jobcenter, hvis I vil vide mere om jobrotationsordningen. Ordinær ansættelse Elev - egu forløb inkl. skole Elev - mentorforløb Jobrotationsvikar 1 Jobrotationsvikar 2 Praktik Skole JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR Skole Læs mere på

15 TR skab succes med jobrotation Som tillidsrepræsentant gør du en forskel ved at sætte efteruddannelse og jobrotation på dagsordenen. Med jobrotationsordningen kan virksomheden sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte medarbejderne med ledige vikarer i uddannelsesperioden. Du kan være med til at sikre kvaliteten af rotationen, så medarbejderne får den rigtige uddannelse, men også sikre at de nye kvalifikationer bliver brugt bagefter. Gevinster for medarbejderne Kompetenceudvikling kan bidrage til, at faste medarbejdere øger deres muligheder for at fastholde jobbet. Samtidig kan det give den enkelte medarbejder større arbejdsglæde og selvtillid. Fordelen ved at kombinere efteruddannelse med jobrotation er, at der ikke venter medarbejderne en stor arbejdsbyrde, når de kommer tilbage på arbejdspladsen. Samtidig bliver kollegerne ikke overbebyrdet, når medarbejdere er på skole. Med jobrotation kan I målrette efteruddannelse af medarbejderne alt efter behov. Fx: Faglig opkvalificering inden for jeres forretningsområde Grundlæggende opkvalificering som fx dansk, læsning, skrivning og matematik Nedbringelse af sygefravær fx ved at sætte fokus på trivsel og sundhed Gevinster for virksomheden Det er ikke kun medarbejderne, der får gevinst af jobrotation. Der er også en række gevinster for virksomheden: Virksomheden skærper konkurrenceevnen og bliver rustet til fremtiden gennem en målrettet og tilpasset opkvalificering af medarbejderne Jobrotation bidrager til at fremme fagligheden og uddannelsesniveauet blandt medarbejderne, og virksomheden reducerer udgifterne til efteruddannelse Medarbejderne opkvalificeres uden stor nedgang i produktionen Fakta om jobrotation Virksomheden kan vælge mellem tusindvis af offentligt eller privat udbudte uddannelser (elever, lærlinge og voksenlærlinge kan dog ikke erstattes af jobrotationsvikarer) Virksomheden betaler evt. udgifter eller deltagerbetaling til kurserne Vikaren skal ansættes i mindst ti timer pr. uge i op til 12 måneder Vikaren skal ansættes på almindelige vilkår Vikaren skal have overenskomstmæssig løn eller tilsvarende Kom videre med jobrotation For hver time, en medarbejder er på uddannelse, og der samtidig er ansat en ledig vikar, kan man få jobrotationsydelse. Medarbejderne skal have sædvanlig løn under uddannelsen. Ydelsen udbetales af jobcentret og er et tilskud til vikarens løn og udgifterne til medarbejderens efteruddannelse. Økonomi Virksomheden modtager 176,20 kr. pr. time, den ansatte er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Det er ikke muligt at modtage VEU, SVU eller andre statslige tilskud sammen med jobrotationsydelsen. Det er dog muligt at få midler fra visse kompetenceudviklingsfonde, hvis arbejdsgiver udbetaler løn til medarbejderen under uddannelsen. Det første skridt Jobrotation kan sammensættes og bruges på mange forskellige måder. Første skridt er at kontakte det lokale jobcenter eller VEU-center, som kan hjælpe med at skræddersy dit jobrotationsprojekt. Du kan hente blanket AB522 til ansøgning om jobrotation på eller ansøge direkte på

16 Faglært med jobrotation: Dygtige medarbejdere gir bedre service I Rengøringsvirksomheden i Halsnæs Kommune har man gode erfaringer med at opkvalificere medarbejdere til rengøringsteknikere via Grundlæggende Voksen Udannelse (GVU). Indtil videre er 32 medarbejdere blevet faglærte og virksomheden fortsætter med at sende medarbejdere på efteruddannelse i den kommende tid. I alt skal 104 medarbejdere på uddannelse. Mens medarbejderne er på skole, passer vikarer jobbet med at gøre rent i kommunens bygninger. Rengøring er et håndværk præcis som andre fag Medarbejderne er vendt tilbage fra uddannelse med et fagligt bevis, en styrket selvtillid og med større arbejdsglæde. Det kommer kunderne til gode, da de får en bedre og mere effektiv service, siger Hanne Mosdal, daglig leder af rengøringsvirksomheden i Halsnæs Kommune. Hanne Mosdal havde hørt om jobrotation i medierne og kontaktede selv jobcenter og uddannelsessted, for at høre nærmere om mulighederne. Det blev til et samarbejde mellem Jobcenter Halsnæs, Erhvervsskolen Nordsjælland og Rengøringsvirksomheden i Halsnæs. Skolen tilrettelagde uddannelsesforløbet og kompetenceafklarede medarbejderne, mens jobcentret fandt ledige jobrotationsvikarer. Flere af vikarerne var ved at falde ud af dagpengesystemet, og for dem var jobrotationsvikariat en rigtig god mulighed. Genvej til rekruttering Vikarerne har været glade for at få chancen og Rengøringsvirksomheden har ansat flere vikarer i faste stillinger. På den måde har jobrotation sparet virksomheden for at bruge tid på at rekruttere nye medarbejdere. Fakta om GVU Med GVU kan man blive faglært på rekordtid. En erhvervsuddannelse der normalt tager to-fire år, kan tages helt ned til uger på GVU, fordi medarbejderne har relevant erfaring fra deres arbejde og derfor kan få merit. For at tage en GVU skal man være fyldt 25 år, og have minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Faglært på rekordtid: Rigtig mange erhvervsuddannelser kan gennemføres som GVU. Det gælder bl.a. inden for områder som det merkantile, sundhed og omsorg og produktion og udvikling. Fakta om jobrotation For hver time en medarbejder er på uddannelse og der samtidig er ansat en vikar, kan virksomheden få jobrotationsydelse. Ydelsen er på 176,20 kr. pr. time. Vi har taget et socialt ansvar og fået dygtigere og gladere medarbejdere uden at vi har haft de store udgifter, siger Hanne Mosdal. Samtidig kan Hanne Mosdal konstatere at sygefraværet er faldet blandt medarbejderne. Hvis I gerne vil vide mere om GVU og jobrotation, kan I kontakte VEU-centrene på eller det lokale jobcenter. Læs mere på

17 Gør som Beskæftigelsesregionen Akademikerne tager på kursus, mens en vikar var med til at udvikle og opdatere hjemmesiden I Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (BRHS) har de akademiske medarbejdere været på kursus for at udvikle kompetencer til nye arbejdsopgaver. Kursusdagene var samlet sammen og dannede grundlag for jobrotation, hvor en vikar løste en afgrænset opgave. Kompetenceudvikling af de fastansatte 30 medarbejdere var på kursus i 5 dage fordelt over ca. 4 måneder. Sammenlagt blev det til 150 efteruddannelsesdage, hvilket har gjort det muligt at ansætte en vikar i tre måneder med opstart i forbindelse med, at medarbejderne tog af sted på første kursusdag. Arbejdsopgaverne har for en stor del af de ansatte akademikere ændret sig til at handle om udadvendt daglig kontakt og møder med jobcentrene om forbedringsmuligheder, nye indsatsområder, overførsel af viden fra andre jobcentre mv. Disse ændringer stiller krav til nye kompetencer bl.a. især inden for mødeledelse, coaching, procesfacilitering, som var indholdet i kurset. Vikaren opdaterer hjemmesiden Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har længe haft behov for at udvikle deres hjemmeside. BRHS ansatte derfor en ledig akademiker med kommunikationsbaggrund i tre måneder til at tage sig af denne opgave. Vikaren har erfaring fra tidligere med styresystemet Sitecore, som er en del af den tekniske platform. Han ryddede op på hjemmesiden, opdaterede med aktuelle oplysninger om bl.a. ny lovgivning samt informationer om beskæftigelsesplaner, indsats og resultater i jobcentrene. Udover at arbejde med både intern og ekstern kommunikation fik vikaren en mulighed for at sætte sig ind i et nyt fagområde, nemlig beskæftigelsesområdet. Det gav indblik i Beskæftigelsesregionens opgaver med at overholde ministermål og følge op på arbejdet ude i jobcentrene samt i at planlægge en fremadrettet kommunikationsstrategi for BRHS. Beskæftigelsesregionerne Beskæftigelsesregionerne hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og har til opgave at følge op på resultaterne af jobcentrenes indsats samt understøtte jobcentrene i at opnå gode resultater. Der findes i alt fire beskæftigelsesregioner i landet. Akademikere i jobrotation Siden oktober 2012 har også ansatte med en længerevarende videregående uddannelse kunnet kombinere deres efteruddannelse med jobrotation. Der er afsat en særlig pulje til ansatte med videregående uddannelser, som jobcentrene skal søge i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilskud til vikaren Arbejdspladsen kan ansætte en vikar til f.eks. at løse en afgrænset opgave. Vikaren skal have overenskomstmæssig løn. Virksomheden modtager 176,20 kr. pr. time den ansatte er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar.

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere