LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR"

Transkript

1 LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

2 Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders Hoffmann, Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen GOD LEDELSE ER ET STÆRKT KONKURRENCEPARAMETER Håndværksrådets analyser viser, at ledere i små og mellemstore virksomheder bruger for meget tid på den daglige drift. Det er dog afgørende, at lederen også prioriterer at udvikle virksomheden, hvis den skal realisere sit fulde vækstpotentiale. Det har lederne fået hjælp til gennem Vækst via Ledelse. Nina Lave, Erhvervspolitisk konsulent, Håndværksrådet Samarbejdet om Vækst via Ledelse har givet virksomhederne en unik mulighed for en lederuddannelse, der sætter ledelsesmæssige teorier i spil i virksomhedens praktiske virkelighed for at kunne skabe en vækstproces. Vækst via Ledelse har på en attraktiv måde forenet investeringen i egen udvikling med den daglige drift. Rikke B. Ørum, Underdirektør, Chef for HR og Arbejdsmiljø, Dansk Erhverv Vækst via Ledelse har uden tvivl løftet virksomhederne. Et lignende tilbud, fx med et anderledes format, vil uden tvivl være relevant og gavne væksten yderligere. Torben Bager, Professor, SDU Morten Prüsse Sørensen National projektleder, Vækst via Ledelse På tre år har mere end 700 ledere på landsplan deltaget i Vækst via Ledelse og arbejdet med deres ledelses mæssige udfordringer og udviklingsmuligheder. I den proces er det blevet tydeligt, at stærke ledelseskompetencer bør opfattes som en vigtig forudsætning for at skabe fornyet vækst i små og mellemstore virksomheder. Et stærkt lederskab er ofte et væsentligt konkurrence parameter i udviklingen af en succesfuld virksomhed. Formålet med Vækst via Ledelse var at styrke lederne gennem et kompetenceløft og etablere en dybere forståelse for væsentlige udfordringer i egen virksomhed. Det blev gjort for at sikre en langt stærkere kobling mellem lederudvikling og forretningsudvikling. Med det afsæt kan lederne nu i højere grad omsætte deres strategiske intentioner til handling og skabe de nødvendige rammebetingelser for profitabel vækst. Virksomhederne i Vækst via Ledelse er blevet udvalgt på tværs af brancher og repræsenterer forskellige udviklingstrin og virksomhedstyper. Fælles for virksomhederne er udviklingspotentiale og ambitionen om at skabe vækst. For alle virksomhederne har det handlet om at blive mere skarpe på strategien og udvikle en dybere forståelse for de unikke kernekompetencer, der udgør fundamentet for en fremtidig vækstvirksomhed. Ambitionen om at skabe fornyet vækst i de små- og mellemstore virksomheder og få synliggjort værdien af private rådgivere i de mindre virksomheder fik Erhvervsstyrelsen til at initiere projektet. Og det har været det fælles afsæt for det stærke konsortium bag projektet: De fem Væksthuse, Håndværksrådet, Syddansk Universitet og Dansk Erhverv. Selvom projektet blev afsluttet i marts 2015, fortsætter projektets effekter i virksomhederne og igennem den forskning, som det også har bidraget til. Tilfredshedsmålingen på 97 % viser, at deltagerne har fået en stor værdi ud af at deltage i kompetenceudviklingsforløbene, og at indholdet har været relevant. Netop derfor er vi overbeviste om, at deltagerne er kommet ud af forløbet som stærkere og mere ambitiøse ledere. Men de skal have lov til at tale for sig selv, så gå på opdagelse i de mange forskellige cases og læs, hvad Vækst via Ledelse har betydet for lederne og deres virksomheder. God fornøjelse. Morten Prüsse Sørensen National projektleder, Vækst via Ledelse

3 STYR PÅ PROCESSERNE Udviklingen er gået stærkt for Marlene Møller Bjerregaard, siden hun startede sit rengøringsfirma i Med Vækst via Ledelse fik hun inspirerende sparring og et skub bagi, så der nu for alvor er kommet styr på virksomhedens struktur og processer. Resolut startede egentlig som Jammerbugt Erhvervsrengøring, men det stod hurtigt klart, at navnet var en begrænsning for vækst. Med sparring fra Væksthus Nordjylland fik Marlene Møller Bjerregaard en ny identitet til sin virksomhed. Det blev også startskuddet til at deltage i Vækst via Ledelse. Jeg har altid bare kørt derudad uden mission, budgetter eller vision og syntes egentlig selv, at jeg havde et godt setup. Jeg er blevet meget klogere nu. I mit videre forløb har jeg fået styr på min organisation, budgetter og strukturen. Det hele er blevet sat i gode rammer, og det har givet mig ro til at tage fat i udviklingen og fastholdelsen af både mine kunder og mine medarbejdere, fortæller Marlene Møller Bjerregaard. Større ambitioner De kompetencer Marlene Møller Bjerregaard har fået under deltagelsen i Vækst via Ledelse har også skubbet til ambitionerne for virksomhedens vækst. Det er blevet mere klart for mig, hvilke kunder der er interessante for os, og hvor meget vi i virkeligheden kan kapere. Det er blevet mere tydeligt, hvilke kompetencer jeg råder over i virksomheden, og hvordan vi bruger dem bedst muligt. Jeg kan allerede se, det virker. Og det er meget motiverende at gå efter sine mål. Fra opstart til fastholdelse Marlene Møller Bjerregaard har for alvor fået styr på processerne for nye kunder og nye medarbejdere. Samtidig er det lykkedes hende at få implementeret nogle rammer, der betyder, at hun kan give sine medarbejdere og kunder større opmærksomhed. Mine medarbejdere har i virkeligheden et ret ensomt job, fordi de altid arbejder, når kunden ikke er til stede. Derfor har jeg fået nogle rutiner, der sikrer, at alle assistenter og kunder bliver besøgt med faste intervaller. Det er sammen med procedurerne ved opstart med til at sikre, at jeg overordnet set har redskaber til hele processen fra opstart til fastholdelse og udvikling. Og det virker, fordi de kan se, at de er en del af en udvikling, slutter Marlene Møller Bjerregaard. Jeg fik styr på min organisation, budgetter RESOLUT og strukturen. Det hele er blevet sat i gode rammer, og det har givet mig ro til at tage Branche: fat i udviklingen og fastholdelsen af både mine kunder og mine medarbejdere. Marlene Møller Bjerregaard Antal ansatte: 40 Rengøring/kantineordning By: Pandrup Væksthus Nordjylland og vækstkonsulent Morten Fosgrau har hjulpet Resolut gennem Vækst via Ledelse og sparret med ledelsen undervejs. 4

4 ARKETYPER Det er svært at sætte SMV-lederne i bås. Det har Pluss Leadership lært efter at have mødt over 600 deltagere i Vækst via Ledelse. De har gennem forløbet oplevet, at der er mange forskellige måder at lede en virksomhed på, og det er derfor vanskeligt at generalisere over ledere i SMV ere. Alligevel har Pluss Leadership på baggrund af deres egne observationer i forløbene set nogle kendetegn, som går igen. Det har resulteret i fire arketyper, der kan give et billede af forskellige ejerlederes situation og tilgang til ledelse og forretningsudvikling og hvordan de kan arbejde med at udvikle deres lederskab. LEDEREN, DER VIL HURTIGT FREMAD LEDEREN, DER SØGER INSPIRATION TIL NY VÆKST LEDEREN, HVOR VÆKSTEN ER GÅET I STÅ OG SOM HAR BRUG FOR NYE INPUT LEDEREN I GENERATIONSSKIFTE Denne leder er kendetegnet ved et højt drive, mod og iver efter vækst og udvikling både af sig selv og sin virksomhed. Lederen er nysgerrig, kopierer gerne fra andres gode erfaring, forsøger sig frem, laver fejl på vejen, justerer og sætter endnu mere i gang. Disse ledere indgår gerne i professionelle netværk og er åbne om deres problemstillinger. For lederen, som vil hurtigt fremad, handler det om at fastholde nysgerrighed og momentum. I takt med virksomhedens vækst bliver lederen også mere kvalificeret i sine beslutningsprocesser. For at lederen kan få virksom heden videre til næste udviklingsfase kan det være nødvendigt med sparring fra fx mere erfarne ledere, en mentorordning eller en bestyrelse. Dertil er det vigtigt, at lederen ikke med virksomhedens vækst bliver mere og mere fortravlet og mister overblikket. Derfor bør lederen løbende vurdere sin rolle og opgaver, og hvad der skal uddelegeres til andre ledere eller medarbejdere i virksomheden. Denne ledertype har måske tidligere været den fremadstormende leder, og har nået et punkt, hvor væksten ikke længere kommer af sig selv, og hvor udfordringerne stiger. Denne leder vil fortsætte sin hidtidige ledelsesstil, men i virkeligheden er der brug for noget andet for at udvikle virksomheden. Lederen skal her spørge sig selv: Er min tilgang til at drive virksomheden rigtig? Hvad skal jeg gøre anderledes? Har jeg, hvad der skal til? Ofte er der brug for en reorientering, og at lederen gør tingene anderledes. Det kan være, at det er nødvendigt at få mere struktur og styring på virksomheden, fordi den med væksten er blevet mere kompliceret at drive og har fået flere kunder, medarbejdere, produkter, osv. Det kan også være, at virksomheden skal have tilført nye kompetencer eller har brug for at få redesignet sin forretningsmodel. Denne leder har bragt virksomheden til et niveau, hvor den nu sidder fast. Virksomheden har måske været en smule større, men lederen vurderer, at virksomheden nu har den størrelse, som er til at overskue. Måske føler lederen sig stresset eller er bange for at blive det, hvis virksomheden vækster. Med andre ord føler lederen, at der skal værnes om den virksomhed, som er skabt frem for at skabe noget nyt. Lederen er ofte meget driftsorienteret, og er meget involveret i det udførende arbejde. Lederens fokus er på i dag, og der tænkes mere i omkostninger end i nye investeringer. Ligesom der er mere fokus på at fastholde de eksisterende kunder frem for nye kunder. Blandt disse virksomheder ser vi, at nogle går glip af det potentiale, som virksomheden rent faktisk har. For andre virksomheder ser vi, at det at drive virksomhed uden forandring og udvikling gør det sværere for virksomheden at være konkurrencedygtig. Skal denne leder tilbage på vækstsporet, kan der være brug for et wake-up call at nogen holder et spejl op foran lederen og virksomheden og tvinger den til at se sig selv om 3-5 år. Den sidste gruppe tilegner vi ejerledere i virksomheder med generationsskifte. Ejerledede virksomheder har i reglen den svaghed, at de er sårbare, fordi ejeren også er den øverste leder. Når der skal skiftes ejer og dermed også leder, er der brug for at definere den nye leder og ledergruppes rolle. Mange ejerledere har svært ved at komme i gang med et generationsskifte fordi, de føler sig meget tæt knyttet til virksomheden. For den nye ejerleder er overgangen i generations skifte vanskelig og udfordrende, men den rummer også mange muligheder. Den nye leder skal både sikre sig en smidig overgang fra den gamle til den nye ledelse og samtidig sætte sin egen dagsorden i virksomheden. For at den nye leder kan blive mere afklaret med sin rolle, kan det være en god idé med ekstern sparring. Det kunne fx være fra folk, som selv har været igennem generationsskifte, fra en coach eller fra et kompetent bestyrelsesmedlem.

5 ET BOOST AF LEDELSESMÆSSIGE REDSKABER Vi har opnået nogle ledelsesmæssige kompetencer, som vi ikke havde før. Vi har fået et boost, og det videre forløb med vores coach har givet os et godt afsæt til at opnå den udvikling, vi ønsker. Mogens Laustsen Dansk Halbyggeri A/S ville gerne byde ind på større projekter, men manglede det rigtige setup. Med Vækst via Ledelse fik adm. direktør Mogens Laustsen og ansvarlig for projektafdelingen Henrik Madsen de ledelsesmæssige kompetencer, der var nødvendige for at udvikle organisationen. Strategi og rød tråd For Mogens Laustsen og Henrik Madsen er der ingen tvivl om, at deres tilgang til markedet vil ændre sig de kommende år, fordi de har opnået nogle ledelsesmæssige kompetencer, de ikke havde før. Dansk Halbyggeri har i flere år haft en professionel bestyrelse, men trængte i 2014 til nyt blod. Med den nye bestyrelse kom der en række nye fokuspunkter i form af ønsket om øget økonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig vækst. Det blev samtidig også startskuddet til adm. direktør Mogens Laustsen og ansvarlig for projektafdelingen Henrik Madsens deltagelse i Vækst via Ledelse. Vi har fået et boost og fundet ud af, at vi supplerer hinanden godt. Det videre forløb med vores coach kørte det sidste halvår af 2014, og det har os givet os et stærkt afsæt til at opnå den udvikling, vi ønsker. Selvom resultaterne selvfølgelig først kan ses på sigt, oplever vi allerede nu deltagelsen i Vækst via Ledelse som en stor succes, fortæller Mogens Laustsen og slutter: Vi arbejder som entreprenører uden egenproduktion, dvs. vi sælger projekter, projekterer og styrer byggeriet. Vi vil gerne byde ind på større projekter, og Vækst via Ledelse har betydet, at vi har fået redskaber til at klare den ledelsesmæssige opgave med at implementere den målsætning. Med typetest og kompetencevurdering på alle medarbejdere har vi desuden fundet ud af, hvordan vi bedst muligt kan motivere for at understøtte vores målsætning og få alle til at vokse i deres stillinger, forklarer Mogens Laustsen. På det ledelsesmæssige plan havde vi hver især ting, vi gerne ville arbejde med. Vækst via Ledelse har belyst, hvordan vi kan blive bedre som ledere og både understøtte og fastholde organisationens vækst. Vi arbejder meget med vores strategi, fordi vi kan se et stort potentiale for vækst. Til gengæld vil vi gerne have organisationen helt på plads, inden vi skyder det i gang, fordi det er vigtigt, at vi har en rød tråd i vores kommunikation og tilgang til markedet. DANSK HALBYGGERI A/S Antal ansatte: 20 Branche: Entreprise og projektering By: Galten Væksthus Midtjylland og vækstkonsulent Henrik Vistisen har hjulpet Dansk Halbyggeri gennem Vækst via Ledelse og sparret med ledelsen undervejs. 8 9

6 FRA STOPKLODS TIL LEDER Direktørens tid var bundet op af driften. Og i dag kan han se, at han var en stopklods for vækst. Efter Vækst via Ledelse har familievirksomheden Falk Tag & Facade banet vejen til vækst med klar struktur, målsætning og rød tråd i kommunikationen. Der gik for meget tid med drift og for lidt tid med ledelse. Det var en stor erkendelse for adm. direktør Jan Falk Schollert, der var vant til at gøre alting selv. Vækst via Ledelse viste ham tydeligt, at virksomheden havde behov for flere ledelsesmæssige kompetencer. Jeg var ikke meget for at indrømme det, men nu kan jeg se, at jeg var en stopklods for at få fx struktur, vision, målsætning og kommunikation ordentligt på plads, siger Jan Falk Schollert og forklarer: Jeg har aldrig været god til at uddelegere tingene. Som en konsekvens er han sammen med salgschefen og to formænd, som også deltog i det videre forløb, begyndt at registrere deres tid for at mindske spildtid. Konkrete tiltag På baggrund af Vækst via Ledelse har Jan Falk Schollert nu iværksat en række konkrete tiltag, der hjælper med at videreformidle de nye tanker helt ud i virksomheden. Vi fandt ud af, at vi havde brug for kortere afstand fra os og ud til det yderste led i virksomheden. Vi manglede struktur til at få kommunikationen og målsætningen til at leve i hele virksomheden. Derfor har vi opdateret vores personalehåndbog og fået lavet en organisationsplan, siger Jan Falk Schollert og fortsætter: Vi er også begyndt at bruge et godt projektstyrings redskab, der er simpelt og billigt at bruge og som synliggør vores bygge projekter, så alle formænd og ledere kan følge med. Samtidig har vi opdateret vores website og udsender ugentlige statusbreve til kunderne. Det har skabt en rød tråd og givet os et mere professionelt ansigt ud mod kunderne. Vækst i flere tempi Forløbet i Vækst via Ledelse har betydet, at der er kommet ro på. Sammen med de to formænd og salgschefen holder Jan Falk Schollert ugemøder, hvor de holder hinanden op på lærdommen fra Vækst via Ledelse. For os har det handlet mere om at vokse som organisation end om økonomisk vækst. Det blev tydeligt undervejs i vores coachingforløb, at vi skulle have styr på nogle grundlæggende ledelsesmæssige kompetencer, inden vi kastede os ud i at blive større. Hvis vi vokser for hurtigt, er jeg bange for, at vi knækker virksomheden. Derfor tager vi væksten i flere tempi. Gennem profilanalyser har vi lært hinanden bedre at kende. Vi har fundet hinandens styrker og fået fordelt opgaverne bedre. Jeg er gået fra at være stopklods til at være leder, og det er en vækst i sig selv, slutter Jan Falk Schollert. Tidligere havde jeg nok lidt svært ved at se værdien i målsætninger og visioner, men efter Vækst via Ledelse kan jeg se, det virker. Vi har fået fuld valuta for pengene, og jeg kunne sagtens have brugt et forløb mere. Jan Falk Schollert FALK TAG & FACADE APS Antal ansatte: Branche: Entreprenør/Håndværksbranchen By: Roskilde Medlem af Håndværksrådet gennem brancheorganisationen Dansk Håndværk. Væksthus Sjælland og vækstkonsulent Søren Duckert Hansen har hjulpet Falk Tag og Facade gennem Vækst via Ledelse og sparret med ledelsen undervejs. 10

7 HELIKOPTERPERSPEKTIV PÅ VÆKSTEN Direktør Claus Jensen har siden opstarten af MyCruise i 2008 oplevet kraftig vækst, men havde som følge af den positive udvikling brug for at få helikopterperspektiv og fokusere på konkrete strategiske målsætninger for virksomheden. MyCruise er et af Danmarks største krydstogtbureauer, specialiseret i komplette, skræddersyede krydstogtsrejser. Siden opstarten er ejerkredsen blevet udvidet til fem, hvoraf tre i dag er aktive i virksomhedens drift. Den hurtige vækst, der i 2014 gjorde MyCruise til Gazellevirksomhed, betød, at Claus Jensen i høj grad har været bundet op i den daglige drift. veret operationelt, men jeg har fået struktur på, hvornår og hvordan de strategiske tanker skal planlægges. Desuden er konsulenten fra vores videre forløb stadig tilknyttet virksomheden og bidrager til, at vi fastholder kursen. En fælles retning Deltagelsen i Vækst via Ledelse har ud over et strategisk grundlag betydet, at MyCruise har fået udarbejdet beskrivelser af arbejdsgangene og fået pinpointet styrker og svagheder. Det har ifølge Claus Jensen været en sund øvelse, fordi mange af de grundlæggende processer er gledet i baggrunden på grund af væksten. I Vækst via Ledelse fik han de rette ledelsesmæssige kompetencer til at udstikke en fælles retning og strategisk forankre udviklingen af MyCruise. Vi havde brug for at se mere langsigtet og strategisk på vores virksomhed, og derfor gik jeg ind i Vækst via Ledelse. Det har givet os hjælp til at få kickstartet nogle strategiske processer og få udformet en mere konkret vision og mission, fortæller Claus Jensen. Vækst via Ledelse var et wake-up call i forhold til at få synliggjort, hvordan jeg brugte min tid. Jeg er stadig invol- Vækst via Ledelse betød, at vi fik stillet de rigtige spørgsmål og har fundet ud af, hvad der skal til for, at vi kan fortsætte vores vækst og vedblive at være en stærk økonomisk virksomhed. Den energi og begejstring som Vækst via Ledelse har plantet i ledelsen, forplanter sig lynhurtigt i resten af organisationen. Det betyder, at vi har fået en fælles retning, og det er nøjagtigt det, vi har brug for i arbejdet med at fortsætte vores vækst og udleve ambitionerne om at positionere os på det internationale marked, slutter Claus Jensen. MYCRUISE Vækst via Ledelse gav mig de rette ledelsesmæssige kompetencer til at udstikke en fælles retning og strategisk forankre udviklingen af MyCruise. Claus Jensen APS Antal ansatte: 12 Branche: Rejsebranchen By: København Væksthus Hovedstadsregionen og vækstkonsulent Peter Bøgkjær har hjulpet MyCruise gennem Vækst via Ledelse og sparret med ledelsen undervejs. 12

8 TEORIEN BAG VÆKST VIA LEDELSE LARRY GREINERS LIVSCYKLUSTEORI MERCEDESMODELLEN UDVIKLING MANAGEMENT Du planlægger og budgetterer Du organiserer bemandingen Du styrer og løser pludselige opståede udfordringer LEADERSHIP Du sætter kursen Du skaber tilslutning Du har helikopterperspektiv Du motiverer og inspirerer 1. leder (10-15 medarbejdere) Bestyrelse Åbne lederskabet Ledergruppe Dele lederskabet Organisering og ansvarsfordeling 6-7 medarbejdere Ledelse tager tid SPECIALIST Du er det faglige fyrtårn Du har kontakt med markedet og kunderne Du kender produktet/ydelsen til fingerspidserne Du er udviklingsansvarlig specialist Mig selv 1. medarbejder Iværksætter Forsørgerbyrde TID HVORDAN BRUGER DU DIN TID SOM LEDER? DIN HIDTIDIGE SUCCES BRINGER DIG IKKE NØDVENDIGVIS VIDERE Lederen har mange forskellige opgaver og roller: Du er specialist på dit område og vil levere et godt fagligt arbejde. Du styrer den daglige drift af virksomheden og planlægger produktionen og økonomien. Samtidig udstikker du retningen for virksomheden. Du formulerer visionen, sætter teamet og motiverer medarbejderne. Mercedesmodellen er et praktisk værktøj, som kan hjælpe dig med at illustrere, hvordan du bruger din tid inden for de tre områder. Der er ikke nogen rigtig eller forkert fordeling, men som leder skal du kunne reflektere over, om du bruger tiden optimalt og hvor du skaber mest værdi for din virksomhed. Kunne du tænke dig at bruge din tid anderledes? Du kan starte med at inddele dit tidsforbrug inden for de tre områder. Måske giver det anledning til en anden ønskelig fordeling. Larry Greiners livscyklusteori illustrerer, hvordan virksomheders vækst foregår gennem en række udviklingstrin. Modellen viser en virksomheds udviklingskurve, hvor der vil opstå forskellige udfordringer i takt med at virksomheden vokser. Hvordan virksomheden skal organiseres og ledes, varierer og afhænger af, hvor den befinder sig på udviklingskurven. Det, der bragte dig og din virksomhed til ét stadie, er derfor nødvendigvis ikke det, der skal bringe dig videre til næste trin. Modellen viser den typiske udviklingstendens for en ejerledet virksomhed: Fra iværksætteren til ejerlederen med flere ansatte. Lederens rolle ændrer sig i takt med virksomhedens udvikling. Allerede når den første medarbejder bliver ansat, tager ledelse mere tid. Måske bliver ledelsen senere uddelegeret til en ledergruppe, og måske får virksomheden en bestyrelse, som stiller krav til ledelsen af virksomheden. Har du fulgt med virksomhedens udvikling og mødt nogle af modellens udfordringer undervejs?

9 VI HAR FÅET ET FÆLLES SPROG Vækst via Ledelse gav mig en forståelse af, hvordan jeg som leder får det bedste ud af mine medarbejderes kompetencer uden at ændre vores personligheder. Kåre Dyvekær har siden 2007 ejet og drevet Sommerland Sjælland sammen med sin hustru. Forlystelsesparken blev startet for 30 år siden af Kåres forældre. Selvom Kåre Dyvekær har været hos andre virksomheder, trængte han til nye ledelses kompetencer og perspektiver på det at drive virksomhed. For Kåre Dyvekær har Vækst via Ledelse betydet, at der er kommet ro og struktur på virksomheden. Strategien er blevet nedfældet, og måske vigtigst af alt: Den er blevet kommunikeret klart ud til resten af virksomheden, så alle har fået medejerskab. Som leder var jeg frustreret over, at jeg ikke evnede at designe en strategi, for jeg kunne mærke hos medarbejderne, at de efterspurgte en retning og klare målsætninger. Vi havde brug for mere struktur, og det opnåede jeg gennem Vækst via Ledelse, siger Kåre Dyvekær og supplerer: Vi har brugt mange timer på projektet, men vi har ramt hovedet lige på sømmet. Vi har fået en strategi, vi holder opfølgningsmøder og holder retningen. Og hvis jeg får pludselige indfald og spæner i den forkerte retning, tager mine medarbejdere strategien frem. Klare roller Hverdagens frustrationer og en bedre forventnings afstemning har været et vigtigt punkt under vores videre udviklingsforløb. Vi fik kortlagt kompetencer og typebestemt medarbejderne, og det har betydet, at vi har fået klarlagt vores roller i forhold til hinanden. Som leder har jeg fået redskaberne til at få det bedste ud af medarbejdernes kompetencer, uden at ændre vores personligheder. Vækst via Ledelse gav mig en forståelse af, hvor vigtigt det er, at jeg som leder er i stand til at sætte rammerne for en åben dialog, forklarer Kåre Dyvekær. Strategiske beslutninger Efter en årrække med uklar retning har Kåre Dyvekær i kraft af Vækst via Ledelse fokuseret på, hvilke mål der skulle nås og ikke mindst, hvordan de skulle nås. Det ledelsesmæssige løft, jeg har fået, har betydet, at vi på kort sigt skal tage nogle grundlæggende strategiske beslutninger om vores fremtid og hvilke nye projekter, vi skal kaste os over. Samtidigt har vi nogle ambitiøse vækstmål for de næste 10 år, men først og fremmest skal vi have fundamentet på plads, siger Kåre Dyvekær og slutter: Vi bevæger os i en branche, hvor det er en præstation blot at holde besøgstallene ved lige. Vækst via Ledelse har rykket os, og de positive ting jeg har taget med fra projektet betyder, at vi når vores mål. Kåre Dyvekær SOMMERLAND SJÆLLAND A/S Antal ansatte: Branche: By: 200 om sommeren 8-10 om vinteren Attraktion og forlystelse Nr. Asmindrup Væksthus Sjælland og vækstkonsulent Karsten Andersen har hjulpet Sommerland Sjælland gennem Vækst via Ledelse og sparret med ledelsen undervejs. 16

10 LEDELSEN ER IKKE LÆNGERE PR. GEFÜHL Bente Meltesen havde brug for at tage en beslutning om, hvorvidt Specifik skulle blive større. Ved hjælp af Vækst via Ledelse fandt hun hurtigt ud af, at det skulle den. Specifik er en mindre konsulentvirksomhed, som arbejder med jobtrivsel og udvikling i både den offentlige og private sektor. Virksomheden er stiftet i 2004 af Bente Meltesen, og er de seneste ti år vokset stille og roligt. Ud over de fastansatte medarbejdere er der tilknyttet konsulenter. Hvis vi skulle vokse, havde jeg brug for mere sparring på ledelsesområdet, og vi havde brug for en fælles platform. Under vores videre forløb gik vi meget i dybden i forhold til processer og metoder. Jeg fik nogle redskaber til at gøre tingene smartere og mere strømlinet, og samtidig fik jeg udarbejdet en strategi, der også indeholdt en målretning af vores ydelser. Det har resulteret i, at vi er blevet endnu bedre til at reagere hurtigt i et marked, der er præget af stor omskiftelighed og en politisk styret dagsorden, fortæller Bente Meltesen. Et boost som leder En større virksomhed stiller krav til ledelseskompetencerne, og derfor gik Bente Meltesen i gang med Vækst via Ledelse. Jeg har altid udøvet ledelse pr. gefühl, men der var altid områder, der led. Vækst Via Ledelse har givet mig et boost som leder. Jeg er blevet klogere på mange ting og har fået nemmere ved at prioritere. Jeg har fået ledelseskompetencer til at skabe en forretningsplan, en strategi og få struktur på budgetter og de interne processer. Ledelse og udvikling En af fordelene ved Vækst via Ledelse har for Bente Meltesen været, at hun har fået omsat metoderne til konkrete redskaber. Vi har fået styr på vores processer og retningslinjer i forhold til arbejdsbeskrivelser og tidsstyring, og det er ikke gået ud over vores entreprenørånd og begejstring for det, vi laver. Vi er til gengæld blevet gearet til at yde bedre service, og det har betydet, at vores kunder har fået en skarpere og mere klar samarbejdspartner, siger Bente Meltesen og slutter: Jeg er forundret over, hvor let og præcist man kan styre, når man har de rigtige redskaber. Jeg har behov for at sætte teorien ind i en praktisk kontekst, og Vækst via Ledelse har givet mig forståelsen af, hvordan ledelse og udvikling af min virksomhed hænger sammen, slutter Bente Meltesen. Jeg er forundret over, hvor let og præcist man kan styre, når man har de rigtige redskaber. Jeg har fået metoderne til bedre ledelse omsat i praksis, så de virkelig gør en stor forskel. Forståelsen af, hvordan ledelse og udvikling af min virksomhed hænger sammen går nu op i en højere enhed. SPECIFIK APS Antal ansatte: 13 Branche: Konsulentvirksomhed By: Vejle Bente Meltesen Specifik ApS er medlem af Dansk Erhverv. Væksthus Syddanmark og vækstkonsulent Kathrine Borch Gabriel har hjulpet Specifik gennem Vækst via Ledelse og sparret med ledelsen undervejs. 18

11 LEDELSE SKABER VÆKST For Torben Bager, professor ved IDEA Entrepreneurship Centre, SDU, er der ingen tvivl: Ledelse er en vigtig kompetence for at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder. Men evalueringen af Vækst via Ledelse handler ikke kun om at få belyst resultaterne af den enkelte leders tilgang til lederrollen. Det handler i høj grad også om at kortlægge behovet for lignende projekter. Når der i marts 2015 sættes punktum for Vækst via Ledelse, fortsætter Torben Bager og Ph.d. studerende Anne Gramtorp evalueringen af projektet for at belyse, hvordan deltagerne har flyttet sig både under og efter projektet. Og selvom de deltagende virksomheder er vidt forskellige, har de dog én ting til fælles: Den store udfordring for ledere af SMV er er, at de favner mange forskellige opgaver hver dag. Typisk ved lederne ikke, hvad der venter, når de møder på arbejde. Derfor kan det som leder være svært at finde tid og rum til at tænke langt og nyt og lægge planer med et mere strategisk sigte. Det kan et projekt som Vækst via Ledelse være med til at ændre, fordi der med nye ledelsesmæssige kompetencer også følger evnen til at få det bedste ud af ressourcerne og føre strategien ud i livet, siger Torben Bager. Stort potentiale for lignende projekt Udover at forskningen skal bidrage til yderligere at kvalificere væksten i små og mellemstore virksomheder, viser den også, at der stadig er et stort potentiale for tilbud, der ligner Vækst via Ledelse. Vi skal blive bedre til at løfte væksten, forstå forhindringerne og øge forståelsen for hvordan og hvorfor ledelse skaber vækst for SMV er. Vækst via Ledelse har med 700 deltagere kun skrabet overfladen i det store antal af virksomheder, der med fordel kan øge fokus på sammenhængen mellem stærke ledelseskompetencer og udviklingen af virksomhedens vækstpotentiale. Alting peger på, at det har været et meget succesrigt projekt, hvor deltagerne har rykket sig markant, og derfor er der ingen tvivl om, at potentialet for et lignende tilbud er stort, slutter Torben Bager. SDU S ROLLE SDU har fungeret som forskergruppe, der har fulgt og kvalificeret projektet og evalueringen. SDU har ligeledes bidraget med oplæg om vækstproblematikker undervejs i Vækst via Ledelse. KONTROL AF DELTAGERNES VÆKST For at kvalificere evalueringen mest muligt bliver der indsamlet data fra en kontrolgruppe af virksomheder, der lever op til de samme kriterier som deltagerne. Deltagerne og kontrolgruppen bliver sammenlignet på vækstforventninger, alderssammensætning og uddannelsesniveau. Formålet er at se, om de præsterer bedre end kontrolgruppen på en række parametre som kompetencer, vækst, udvikling og planlægning. 20

12 DELTAGERNE RESULTATER 7% 15% 1% 14% 25% 24% 27% 5 UD AF 10 LEDERE bruger nu mere tid på STRATEGI og UDVIKLING af virksomheden. + LEDERNES VÆKSTFORVENTNINGER Andel af ledernes vækstforventninger der tilskrives Vækst via Ledelse. I høj grad eller i meget høj grad 52% 26% 27% 33% 5% 5% 7% 7% 24% 6 UD AF 10 LEDERE bruger nu mindre tid på ADMINISTRATION, DRIFT og ØKONOMI. 37% HVEM HAR DELTAGET ANTAL ANSATTE BRANCHE I nogen grad Ansat som leder Købt sig ind i virksomheden Stiftet virksomheden Andet Under 5 ansatte 5-10 ansatte ansatte ansatte Over 50 ansatte Bygge og bolig IT og kommunikation Medico og sundhed Finanssektoren Fødevarer Transport Andet TOP 5 FORBEDREDE LEDELSESKOMPETENCER Andel af lederne, som har forbedret deres ledelseskompetencer i løbet af projektforløbet inden for følgende områder: 61% Formulering af langsigtet plan 1 47% VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ LANDSPLAN 58% 50% Formulering af personlige mål Kendskab til egne styrker som leder % 48% Tilpasning af ledelsesstil efter situation Kendskab til egne svagheder som leder 4 5 I ringe grad eller slet ikke 16% 97% TILFREDSHED Så mange er meget tilfredse eller tilfredse med deres forløb i Vækst via Ledelse. 86% NYE RÅDGIVERE Så mange har købt rådgivning eller kompetenceudvikling hos en privat rådgiver de ikke tidligere har benyttet. TOP 3 MOTIVATIONSFAKTORER De vigtigste motivationsfaktorer for at udvikle sin virksomhed % Ønsker at skabe en attraktiv virksomhed for medarbejdere og ejere. 52% 51% Motiveres af nye udfordringer. Ønsker at være på forkant med udviklingen i min branche. INFO Data fra programmet Vækst via Ledelse er baseret på deltagernes svar fra tre målinger; nulpunkt-, midtvejs- og slutmåling. Deltagelse i alt: 611 virksomheder Kilde: Center for VækstAnalyse Dato: Februar 2015

13 VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG Er du interesseret i at høre mere om, hvordan du ledelsesmæssigt kan udvikle din virksomhed? Så kontakt partnergruppen og hør mere om dine muligheder for sparring. Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal, 4760 Vordingborg Væksthus Hovedstadsregionen Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Syddanmark Forskerparken 10 D/E, 5230 Odense M Væksthus Midtjylland INCUBA, Åbogade 15, 8200 Aarhus N Væksthus Midtjylland Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning Væksthus Nordjylland NOVI Science Park, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst Syddansk Universitet Engstien 1, 6000 Kolding Håndværksrådet Islands Brygge 26, 2300 København S Dansk Erhverv Dansk Erhverv, Børsen, 1217 København K Læs mere om ledelse på VÆKST VIA LEDELSE GENNEMFØRES I PERIODEN I SAMARBEJDE MELLEM VÆKSTHUSENE, DANSK ERHVERV, HÅNDVÆRKSRÅDET OG SYDDANSK UNIVERSITET. PROJEKTET, DER HAR ET SAMLET BUDGET PÅ KNAP 100 MILLIONER KRONER, ER STØTTET AF ERHVERVSSTYRELSEN SAMT EU S SOCIALFOND.

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation Styrk din ledelse og skab øget vækst Vækst via Ledelse er et skræddersyet udviklingsprogram, hvor du får styrket din lederprofil lige nøjagtig der,

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

VÆKSTLEDELSE. Jens Nedergaard Furesø, 23. april 2015

VÆKSTLEDELSE. Jens Nedergaard Furesø, 23. april 2015 VÆKSTLEDELSE Jens Nedergaard Furesø, 23. april 2015 23-04-2015 Børsen 30. januar 2015 LEDELSE afgør alt! Situation +/- Ledelse = Resultat Kilde: S-kurven Vækst Markedsmætning Konkurrence Prisdyk Øget kundesupport

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning Helle Havgaard Når forandringer rammer Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, og andre bygger vindmøller. Skiftende tider betyder

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Når teamet ikke fungerer!

Når teamet ikke fungerer! Kapitel fra bogen: I den gode ledelses tjeneste, som udkom i 2012 i forbindelse med Susanne Teglkamps 10 års jubilæum. Bogen er en artikelsamling af Susanne Teglkamps artikler gennem årene udvalgt og kommenteret

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere