Ændring af lokalplan nr. 15 for sommerhusområde ved Flyvholm, Vrist og Vejlby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af lokalplan nr. 15 for sommerhusområde ved Flyvholm, Vrist og Vejlby."

Transkript

1 Ændring af lokalplan nr. 15 for sommerhusområde ved Flyvholm, Vrist og Vejlby Lemvig Kommunalbestyrelse vedtog den 30. juni 2010 Lokalplan nr. 141 for et sommerhusområde ved Doblervej, Vejlby Klit med det formål at skabe det planmæssige grundlag for udbygning af det eksisterende sommerhusområde ved Vejlby Klit. Sommerhusområdet var hidtil reguleret af Lokalplan nr. 15 for sommerhusområde ved Flyvholm, Vrist og Vejlby. Med vedtagelsen ophæves den del af lokalplan nr. 15 som er omfattet af lokalplan nr Det fremgår af 12.1 i lokalplan nr Der er tale om ejendommen matr. nr.78i Den sydlige Del, Harboøre. Arealet som er ophævet i lokalplan nr. 15 er angivet med krydsskravering på nedenstående kort. Lemvig i 2010

2 LOKALPLAN NR. 15 FOR THYBORØN HARBOORE KOMMUNE Sommerhusområde ved Flyvholm, Vrist og Vejlby 25. November 1987

3 THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15 for sommerhusområdet ved Flyvholm, Vrist og Vejlby. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE l Lokalplanens formål... l 2 Lokalplanens område og zone s tå tus Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforeninger... 7 Vedtagelsespåtegning... 7 Lokalplankort - Flyvholm og Vrist... Bilag nr. l Lokalplankort - Vejlby... Bilag nr. 2 Redegørelse og retsvirkninger... Bilag nr. 3 Kopi af offentlig bekendtgørelse... Bilag nr. 4 Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d , Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den til den Bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse er foretaget den , fra hvilken dato lokalplanen er retsgyldig.

4 THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15 for sommerhusområdet ved Flyvholm, Vrist og Vejlby. I henhold til lov om kommuneplanlægning (lov nr.287 af 26.juni 1975 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2.l nævnte område : l Lokalplanens formål l Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe et administrationsgrundlag, som sommerhusområdets fortsatte udvikling kan reguleres efter. Lokalplanen skal således sikre : at sommerhusområdet fortsat afgrænses mod Vesterhavet af den til enhver tid gældende klitfredningslinie, fastsat ved lov om sandflugtens bekæmpelse, og af skellinien mod Kystinspektoratets digeanlæg, hvor denne ligger øst for klitfretningslinien, at der fastlægges retningslinier for udlæg af adgangsveje til uudnyttede arealer, så sommerhusområdets vejnet kan forbedres, og så antallet af jernbaneoverskæringer kan gøres mindre, at der fastlægges retningslinier for udstykning af grunde og for grundenes anvendelse til fritidsformål, at der fastlægges bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer, at sommerhusbebyggelse opføres og indrettes med hensyntagen til omliggende bebyggelse og til områdets nuværende terrænforhold, og at grundejere af nyudstykkede grunde har pligt til at tilmelde sig en grundejerforening efter kommunalbestyrelsens anvisninger.

5 2. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen af grænses som vist på vedlagte kortbilag nr. l og 2. Sommerhusområdet ved Flyvholrn og Vrist (kortbilag nr. 1) omfatter følgende matr.nr.e : 14<e, 14ad, i9e_, 19, 19h, 19jL, 1 9 k., 191,, 19m, 1 9 n,, 19<D, 19p, 1 9 q, 19, 19_s, , 1911, 19v, 19x, 19y_, 19z_, 19æ, 19ø>, 19aa, 19ab, 19ac, 1 9 ad, 1 9 ae, 1 9 af, 1 9 ag, 1 9 ah, 19ai, 1 9 ak, 19al_, 19am, 19an, 19ao, 19ap, 19aq, 20_e, 20h, 20i., 20k, 201., 20m, 20ri, 20_o, 20p, 20q, 20, 20_s, 20t, 2Qu, 20v, 20x, 20y_, 20, 20æ, 20ø_, 20aa, 20ab, 20ac_, 20ad, 2 la., 2 le, 2l, 2 Ih., 2 U, 2 Ile, 2 U, 21m, 2 1 ri, 21o_, 2 lp, 21q, 2l, 21_s, 2 1 1,, 2 lu, 21v, 2l2c, 2 ly;, 21_z, 21ae, 210^, 21_aa, 2 1 ab, 21_ac, 2 lad, 21ae_, 21af, 2 lag, 2 1 ah, 21ai, 2 lak, 21a.l, 2 lam, 2 lån, 21ap_, 2 lap, 21aq, 2 1 ar, 21a, 2 1 at, 2 1 au, 2 1 av, 21ax, 21ay, 21az, 21aæ, 21aø, 21ba, 21bb, 21bc, 21bd, 21be_, 2 1 bf, 21bg, 2 1 bh, 21bi, 21bk, 21bl, 21bm, 21bn, 2 1 bo, 21bp, 21bq, 21br, 2 Ibs, 21bt, 2 1 bu, 21by, 21bx, 38b, 38, 38d, 38_e, 38, 38h, 38, 38k, 381, 38m, 38, 38_o, 38, 38q, 38, 38_s_, 38^, 38ia, 38y;, 38z_,.44d., 44, 44h, 44_i, 441c, 441., 44m, 44n, 44o^, 44p, 44q, 44, 44s_, 4 4 1,, , 44v_, 44x^, 44y-, 44, 44ae, 440^, 44_aa, 44ab, 44ac_, 44ad, ^^^ ' ^455.' 44a, 44aq, 44a, 44jas_, 44av, 44_az_, 44aae, 44aø, 44ba, 44bb, 44b, 44bd, 44be, 44b?, 44bg, 44bh, 44bT, 44bk", 44bl_, 44bm, 44bn, 44bo, 44bp, 44bq, 44bs_, 44bu, 44bx, 45, 45d, 45e_, 45_f, 45, 45h, 45, 45k_, 451, 45m, 45n, 45, 45p, 45q, 45, 45_s, 45jt, 45u_, 45v, 45^, 45y;, 45, 45æ, 45_ø, 45aa, 45ab, 45a, 45ad, 45a<e, 456^, 45a, 45ah, 45a, 45aJc, 45al, 45am, 45an, 45ao, 45_ap, 45aq, 45a, 45a, 45_as_, 45cit., 45au, 45av, 45ax, 45ay, 45_az, 45aæ, 45^aø, 45ba, 45bb, 45bc, 45bd, 45be, 45bf, 45b, 45bh, 45bi, 45bk, 45bl, 45bm, 45bn, 45bo, 45bp, 45bq, 45b, 45bs_, 45bt, 45bu, 45bv, 45bx, 45by, 45bz, 48_e, 48, 48k_, 481,, 48m, 4 8 n,, 49o_, 49p, 49q, 49, 49_s, 49u,, 49v, 49x., 49y, 50n., 50, 5l, 51JL, 5 1 ad, 5 1 ak, 5 1 al, 51ao, Slap, 51aq, 51a, Slat., 51ax_, Slay, 51az_, 51_bd, 51be_, 52e_, 52f7 52h752n., 5^2x, 52, aa7 52ad7 52_ae_, 52a, 53, 53d, 53_e, 54, 54Jb, 54v, 54x, 54y;, 54, 54^, 54ø>, 55, SSh., 88h, 96d, 96, 96f_, 96, 96h, 961., 96, 96p, 9 7 a., 97b, 97, 97, 97h, 97_i, 97k, 97_1, 97m, 97n, 97, 97p, 97q, 97, 97_s, 130, 136b, 136, 200 og del af følgende matr.nr.e : 14ac, 19a., 44, 44_af_, 44a, 44ah, 44a, 44ak, 44al_, 44am, 44an, 44ay, 44b, 45b, 48f_, 48h, 49h, 4 9 n., SOh, 501., SOm, Slq, 5 ly, 5l, 51a.f, 5 1 ah, Slai, 51a, Slav, Slbc, 5 1 bf, 5 3 a., 53, 53, 53h, 54a., 54k, 54n, 54p, 54q, 54, 54_s, 5 5 a., 55, 55k, 551, 55m, 55n, 87a, 88a, 88e, 96a, 96k, 961, 97d, 187 alle af den sydlige del, Harboør, og del af umatrikuleret jernbaneareal samt alle parceller, der efter den 8. september 1986 udstykkes indenfor lokalplanens område.

6 3. Sommerhusområdet ved Vejlby (kortbilag nr. 2) omfatter følgende matr. nre.: 57e_, 57f_, 57g, 57h, 57_i, 5 Tik, 57v, 57x, 57y, ~57_z, 57æ, 57_0, 57aj[, 57a.<g, 5 7 ah, 57^, 57ak, 57aq, 57ar, 57a_s_, 57at, 57au, 76n_, 76p_, 76p_, 76r_, 76s_, 76ab, 76ac, 76ad, 76ae, 76af, 76aun, 76ap^, 76a, 76aq, 76ar, 76aæ, 76aø\ 76bT, 76b, 76bd, 76b.L, 76bm, 76bn, 76bo, 76bp, 76bv, 76bx, 76by, 76bz^, 76bæ, 76cf, 760, 76ch 7 76ci y 76cu, L, 76db, 76dc, 76dd, 76di, 76d]c, 763^, 76dm, 76dn, 76dt, 76du, 76dv, 76dz, 76dæ, 76do_, 76dø, 76ee, 76e_, 76^g, 76eh., 76ei, 76^, "7^^3./ ^^.' 76es, 76et, 76eÆ, 77^7 77d7~77,~T7, T7t, 77^^, 17ac_r 77^^' 77ae, 77af, 78q7 78_s_T~78t_,~T8ii T8v 78^, 78cic, 78a.d. 78 e_, 78af, 78ag, 78an_, 78ap_, 78a, ^^ / 78ar, "^ay, 78_az_, 78aÆ, 78aø, 78ba, 78bg, 78bh, 78bT, 78bk, 78bl, og del af følgende matr. nre.: _ 57o, 57q, 57r, 57aa, 57av, 76u, ^ 76as, 76be / 76bq, 76bø, 76ck ; 77ag, 78y 78"ah, 78as 7 78bb, 78bm, 57ab, 57ac, 57ad, 57ae' / 57am, 57an, 57ao, 57ap, 76b7 76hT~76i / T6k / 76m, 76v, 76x_, 76y^, 760, 76a, 76ah, 76ai, 76al, 76am, 76au, 76av, 76ax, 76ay, 76bf, 76bE, 76bT, 76bk, 76br, 76bs_, 76bt^, 76bu, 76'ca, 760^, 76 c, 76cd^, 76cl, 76cm, 76cn, 76co, 76cv, 76cx, 76cy, 76cz, 76dje, 76df, 76dg, 76dh, 76dp, 76dq, 76dr, 76ds, 76ia, 76eb, 76 c, 76ed, 76el, 76em, 76en, 76eo, 76&Xr 76ey, 76ez, 77x7~77_ø / ~T7a.a / 78c 7 78jF, 78h^7 78^ _z, 78æ, 78^, 78a^., 78"ab, 78ai 7 78_ak,~"78a.l, 78am, 78at", 78a, 78av, 78ax r 78bc_, 78bd, 78be, 78bf_, 78bn, 78bo. 57_s, 76, 76_z, 76æ, 76at^, 77_c, 77, 77^, 77y 7 77, 77æ, 78d, 78i, 196 alle af den sydlige del, Harboør, og del af umatrikuleret jernbaneareal samt alle parceller, der efter den 8. september 1986 udstykkes inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanens område opdeles i følgende delområder : Områderne A og B Område C Område for sommerhusbebyggelse Offentligt parkeringsareal 2.3 Det af lokalplanen omfattede område er og forbliver i sommerhusområde. 3 Områdets anvendelse Område A og B : 3.1 Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, dvs. bebyggelse, der kun må bebos i tidsrummet 1.april til 30.september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, week-ends og lignende. 3.2 På hver sommerhusgrund må kun opføres én beboelsesbygning med én beboelse samt én mindre bygning indrettet som garage, carport, udhus, gæstehytte eller som kombunation af disse. I en gæstehytte må ikke indrettes køkken, og den må ikke gøres til genstand for særskilt udleje.,

7 3.3 Den i 3.2 nævnte mindre bygning må kun opføres samtidig med eller senere end beboelsesbygningen. 3.4 Campingvogne og lignende må kun opstilles på grundene, når de er indregistreret og kun i kortvarige ferieperioder, week-ends og lignende. Område C 3.5 Området må kun anvendes til offentlige formål (parkeringsareal til højst 50 biler). Område A, B og C 3.6 Inden for lokalplanens område må der efter godkendelse af kommunalbestyrelsen opføres transformerstationer og andre tekniske anlæg til bebyggelsens daglige forsyning. 4 Udstykninger 4.1 Sommerhusgrunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end ID?, eksklusive vejareal. *) I område B kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at en grunds nettoareal **) udstykkes med en mindre størrelse, når det resterende grundareal udlægges som' del af et større fælles friareal for bebyggelsen. ***) 4.2 Udstykning i område B må kun ske ud fra en samlet udstykningsplan for et af kommunalbestyrelsen godkendt byggeområde. Udstykningsplanen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 5 Vej- og stiforhold ****) 5.1 Der udlægges areal til to nye 8,0 m brede adgangsveje med en beliggenhed, som vist i princippet på kortbilag l : Vej a-b Vej c-d (forlængelse af Hvilenjemsvej) (forlængelse af Byskovvej) Til nye grunde i områderne Bl og B2 må vejadgang kun ske fra disse veje, og sti til kysten skal udlægges i 4,0 m 1 s bredde mindst et sted for hvert område. Er der i en privatretlig deklaration fastlagt mindstegrundstørrelser over m2 gælder deklarationens bestemmelse forud for lokalplanens 4.1. En grunds nettoareal fastlægges som den del af grunden, der udstykkes til bebyggelse, eksklusive vejareal. Ved udregning af en ejendoms bebyggelsesprocent medregnes kun ejendommens andel i et evt. friareal, såfremt friarealet er selvstændigt matrikuleret og sikret som fælles friareal. Andele i fælles friareal fordeles i den forbindelse ligefrem proportionalt efter de enkelte grundstykkers størrelse. For at hindre uretmæssig biltrafik ad stiareal og privat grundareal finder kommunalbestyrelsen, at vejbaner og parkeringsarealer kan afgrænses med liggende jernbanesveller el. lign. i nødvendigt omfang.

8 5.2 Der udlægges areal til en 8,0 m bred forbindelsesvej - vej e-f - mellem Themisvej og Havbovej med en beliggenhed som vist i princippet på kortbilag 1. Vejadgang til nye grunde med adresse til Havbovej må kun ske ad denne vej og jernbaneoverskæring nr Vejadgang til lokalplanens område må kun ske fra Flyvholmvej og ad de på kortbilagene viste 15 eksisterende jernbaneoverskæringer. Af de 15 jernbaneoverskæringer forudsættes nr. 3 og 4 nedlagt, når vejen nævnt i 5.2 er etableret. Vejadgang til nye grunde med adresse til Solefteavej må kun ske ad jernbaneoverskæring nr. 6. Jernbaneoverskæring nr. 5 forudsættes derfor nedlagt senest når matr.nr. 51 ad udstykkes i nye grunde. 5.4 Inden for det umatrikulerede jernbaneareal udlægges areal til stien g-h i en bredde af 4,0 m og med en beliggenhed som vist i princippet på kortbilag 1. Stien skal krydse jernbanen i niveau med sporanlægget. 5.5 Til den offentlige del af Vejlby Klitvej må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende ejendomme. 5.6 Offentlig vejadgang til Vesterhavet må kun ske fra Ibsensvej og Nygårdsdiget. 5.7 Hvor Bragdøvej og Doblervej ender ved lokalplanområdets vestgrænse, forudsættes begge at ophøre som vej og fortsætte i det kystfredede areal som offentlig sti til kysten. 5.8 Det forudsættes, at der, som vist på kortbilag l, sikres offentlig stiadgang til Vesterhavet ad Sylphidevej Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger må ikke fremføres som luftledninger, men skal udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering Område A og B 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 10. *) 7.2 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. De i 3.2 nævnte gæstehytter må dog kun opføres i én etage. 7.3 Et fritliggende sommerhus må kun opføres med et etageareal større end 50 m 2, mens den i 3.2 nævnte mindre bygning ikke må opføres med et etageareal, der overstiger 50 m2. Heraf må en gæstehytte ikke udgøre mere end 20 m 2. *) Den enkelte grunds bebyggelsesprocent udregnes efter retningslinierne nævnt i fodnoten til 4.1.

9 En beboelsesbygnings højde over terræn må højst være 6,5 m, målt efter reglerne i bygningsregelementet. 7.5 Bygningernes ydervægge må, når der ses bort fra gavltrekanter, højst være 3,0 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.6 Fritliggende bebyggelse må ikke opføres nærmere end 5,0 m fra skel mod vej. I øvrigt skal bygningsreglementets afstandsbestemmelser overholdes. 7.7 Tage på beboelsesbygninger må kun udføres med taghældning på mellem 25 og 50, mens mindre bygninger kan etableres med mindre taghældning eller fladt tag udført efter reglerne i bygningsreglementet. Område B 7.8 Bebyggelse må kun opføres efter den i 4.2 nævnte samlede udstykningsplan for et byggeområde. 7.9 Tæt lav bebyggelse må kun opføres efter en samlet bebyggelsesplan for et af kommunalbestyrelsen godkendt byggeområde. Bebyggelsesplanen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Med mindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen må udvendige bygningssider, herunder tage kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra, engelsk-rødt, dodenkop) eller disse sidst nævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele, kan dog også andre farver anvendes. 8.2 Beboelsesvogne, skurvogne, barakbygninger og andre genbrugsmaterialer må ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse indgå i områdets bebyggelse, hverken som selvstændige bygninger eller som del af bygninger. 8.3 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 8.4 Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes, dog undtaget solfangere. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Hegn omkring sommerhusgrunde må kun etableres som levende hegn. I skel mod vej, sti og fællesareal kan det levende hegn suppleres enten med jordvold i op til 0,5 m's højde over naturligt terræn eller med trådhegn udført af glat galvaniseret ståltråd udspændt mellem maksimalt 0,7 m høje træpæle.

10 7. Levende hegn mod vej, sti og fællesareal skal placeres mindst 0,3 m fra skellinien, således at beplcintningen til enhver tid kan holdes inden for skellinien. Hegn der udføres som læskærme i forbindelse med bebyggelsen kan dog etableres som fast hegn udført i træ eller af samme materiale som bebyggelsens ydervægge. 9.2 Bebyggelse skal indpasses i de nuværende terrænformer, så større terrænregulering undgås. 9.3 Terrænreguleringer på mere end - 0,5 m i forhold til det naturlige terræn må kun foretages med kommunalbestyrelsens tilladelse. Al terrænregulering skal retableres med græs, marehalm eller lignende. 9.4 Grundejere er forpligtet til for egen regning at holde dem tilhørende grunde således ryddeliggjort, at grundene ikke er til gene for omliggende grunde, og ikke virker skæmmende for området. 9.5 Ud over vejnavneskilte, færdselsskilte og vejvisningstavler må skiltning og reklamering kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 10 Grundejerforeninger 10.1 De til enhver tid værende ejere af ejendomme, der udstykkes inden for lokalplanens område, er pligtige til at indtræde som medlem af en grundejerforening efter kommunalbestyrelsens anvisning. En grundejerforening skal stiftes, når kommunalbestyrelsen kræver det En grundejerforening skal forestå drift, vedligeholdelse og renholdelse af fælles trafikarealer og øvrige fælles friarealer og anlæg En grundejerforenings vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Thyborøn-Harboøre kommunalbestyrelse, den 2. november 1987 P.k.v. Laust Nees borgmester

11

12

13 BILAG NR. 3 REDEGØRELSE l. THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15 for sommerhusområdet ved Flyvholm, Vrist og Vejlby. REDEGØRELSE (iht. kommuneplanlovens 20) * Kommunegrænse fi^s^ Lokalplan nr.15 Y///\ Lokalplan nr.16 Oversigtsplan i målestok 1: l cm svarer til l km. Lokalplanens omfang og indhold Denne lokalplan omfatter et ca. 140 ha stort sommerhusområde mellem privatbanelinien Thyborøn-Lemvig-Vemb og klitfredningslinien langs Vesterhavet. Området består af en ca. 90 ha stor del ved Flyvholm og Vrist og en ca. 50 ha stor del ved Vejlby. Lokalplanens område udgør den nordligste del af Thyborøn-Harboøre kommunes sommerhusområder langs Vestkysten. Fra nord, hvor det grænser op til Flyvholmvej, strækker området sig omkring 5 km mod syd, hvor det grænser op til sommerhusområdet ved Påkjær-Lilleøre. Lokalplan nr. 15 er udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens ønske om at få fastlagt et tidssvarende og samstemmende administrationsgrundlag for udviklingen i alle kommunens sommerhusområder. Lokalplanen skal derfor sikre, at ny bebyggelse opføres og udformes efter valgte kvalitetsnormer, og at planens bestemmelser i øvrigt udformes med hensyntagen til den nuværende sommerhusbebyggelse og det eksisterende landskab.

14 REDEGØRELSE 2. Vejadgang til sommerhusområdet vil fortsat ske fra Flyvholmvej og fra Strandvejen. Fra Strandvejen bliver området nu vejbetjent ad 15 adgangsveje, der alle skærer jernbanelinien i overkørsler uden bomme. Der udlægges areal til en række vej forlængelser til uudnyttede arealer i området, så vejnettet kan udbygges og forbedres, og så antallet af jernbaneoverskæringer kan reduceres. De nye vej stykker vil blive forlangt udført som adgangsveje til nyudstykkede grunde. Når det nye vejstykke mellem Themisvej og Havbovej er lavet, vil to jernbaneoverskæringer kunne nedlægges (nr. 3 og 4 på kortbilag 1). Af hensyn til den gående trafik mellem Themisvej/Havbovej-kvarteret og Vrist by afløses jernbaneoverskæringerne af en sti, der krydser jernbanen ved Havbovej. Endvidere tænkes jernbaneoverskæring nr. 5 ved Solefteavej at blive nedlagt. Trafik ad Solefteavej vil herefter alene krydse jernbanen i overskæring nr. 6. Offentlig biladgang til Vesterhavet vil fortsat kunne ske ad Ibsensvej og Nygårdsdiget. Vejene gennemkrydser sommerhusområdet og ender på digeanlægget i offentlige parkeringsarealer. Almenheden vil desuden fortsat have adgang til den - ved deklaration - fastlagte parkeringsplads for enden af Horizorivej og til det kommunalt ejede areal lige vest for jernbanen ved Bragdøvej. Den nuværende offentlige vejadgang til Vesterhavet ad Bragdøvej tænkes forhindret med'bom for enden af vejen. Som led i en forbedring af almenhedens adgang til Vesterhavet, fastlægger lokalplanen, at der ad Sylphidevej kan sikres offentlig stiadgang til stranden. Ved Sylphidevej tænkes der øst for lokalplanens område anlagt et offentligt parkeringsareal for op til 50 biler. Ved Doblervej, hvor der tidligere er sikret almenheden stiadgang til stranden, udlægges et tilsvarende offentligt parkeringsareal inden for lokalplanens område (område C). Sommerhusgrunde skal være mindst m^ store. Udstykkes større ubebyggede arealer (områderne B), kan grundene godt være mindre, hvis der tilsvarende udlægges fælles friareal for bebyggelsen efter en samlet plan godkendt af kommunalbestyrelsen. I bedømmelsen af udstykningsplaner for område B vil kommunalbestyrelsen lægge vægt på, at der ved udlæg af fællesareal sikres beboerne adgang til Vesterhavet. På hver sommerhusgrund kan der til et fritliggende sommerhus opføres en mindre bygning på højst 50 m^. En sommerhusbebyggelses samlede etageareal må dog ikke overstige 10% af grundens areal. I overensstemmelse med gældende deklarationer i området fastlægger lokalplanen, at sommerhuse kan opføres med én etage med udnyttelig tagetage. Lokalplanen hindrer, at der i området opstår sommerhuse, der helt eller delvist er lavet af genbrugsmaterialer som f.eks. beboelsesvogne, skurvogne og barakbygninger, fordi kommunalbestyrelsen betragter den form for sommerhuse som skæmmende for området. For yderligere at sikre en fortsat passende standard i sommerhusbyggeriet fastlægger

15 REDEGØRELSE 3. lokalplanen, at intet fritliggende sommerhus må have et etageareal på mindre end 50 m2, og at ingen udhuse må laves før selve sommerhuset opføres. Hegn mod naboarealer, veje og stier skal udføres som levende hegn. For at hindre passage over privat grund, kan der langs veje, stier og fællesarealer etableres jordvolde eller udspændes hegnstråde på træpæle til støtte for grundenes randbeplantning. Desuden vil vejbaner og parkeringsarealer kunne afgrænses med liggende jernbanesveller eller lignende. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kystsikring : Efter loven om sandflugtens bekæmpelse skal der altid være en fastlagt grænse for de klitstrækninger langs Vesterhavskysten, der fredes mod uhensigtsmæssig slidtage. Denne klitfredningslinie, der kontrolleres og om nødvendigt revideres af klitmyndigheden - her Skovstyrelsen - mindst hvert 10. år, tinglyses på de berørte ejendomme. Klitfredningslinien udgør generelt lokalplanområdets grænse mod Vesterhavet. Hvor statens digeanlæg optager areal øst for klitfredningslinien, er det skellinien mod digeanlæggene, der danner sommerhusområdets grænse mod Vesterhavet. Den statslige myndighed, som forestår visse dige- og kystsikringsarbejder ved Vesterhavskysten - Ministeriet for Offentlige Arbejder ved Kystinspektoratet - er af den opfattelse, at en sikring af det lavtliggende landområde vest for Harboøre - "Harboørekogen" - på længere sigt vil kunne nødvendiggøre en tilbagetrækning af digerne for at opretholde en rimelig stormflodssikring. Opmærksomheden skal i øvrigt henledes på, at Ministeriet for Offentlige Arbejder har meddelt, at statens deltagelse i dige- og kystbeskyttelsesforanstaltninger langs Vesterhavskysten alene er begrundet i hensynet til helårsbebyggelse og helt generelle kystbeskyttelseshensyn, og tjener således ikke til beskyttelse af sommerhuse. Kommuneplanlægning : Kommunalbestyrelsen har den vedtaget en kommuneplan for hele kommunens udvikling frem til I kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er fastlagt særskilte rammeområder for denne lokalplans sommerhusområde. Rammeområderne og lokalplanens område er sammenfaldende, og lokalplanens bestemmelser er desuden indeholdt i kommuneplanens rammebestemmelser for sommerhusområde. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.

16 REDEGØRELSE 4. Forsynings- og afløbsforhold : Lokalplanens nordlige område ved Flyvholm og Vrist vandforsynes fra I/S Vrist Vandværk og Harboøre Vandværk. Det sydlige område ved Vejlby indgår som del af Thyborøn-Harboøre kommunes vandforsyningsområde. Harboøre kommunale el-forsyning forsyner det nordlige sommerhusområde, mens det sydlige område forsynes fra Andelsselskabet Houe og Omegns elektricitetsværk. Regn- og spildevand skal bortskaffes ved nedsivning. Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et afvandingsprojekt for spildevandsafledning i sommerhusområdet. Projektet baserer sig på nedsivning i stedet for den langt dyrere kloakering. En forudsætning for, at spildevandet kan nedsives, er i- midlertid, at grundvandspejlet sænkes i store dele af sommerhusområdet. Herved opnås yderligere, at de meget generende overfladevandsproblemer, der især i vinterhalvåret og i forårsmånederne vanskeliggør eller umuliggør ophold i sommerhusene, samtidigt mindskes. Til financiering af udgifterne til afvandingsprojektet har kommunalbestyrelsen vedtaget en betalingsvedtægt. Kommunalbestyrelsen agter at gennemføre afvandingsprojektet etapevis, således at det ikke bliver mere omfattende end det, der netop er nødvendigt. Ringkjøbing amtsråd har i denne forbindelse bestemt, at sivedrænene skal beskyttes mod tilstopning ved en kommunal tømningsordning af hustankene. Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom - herunder helårsbeboelse - kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt og fastholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

17 BILAG NR. 4 THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15 for sommerhusområdet ved Flyvholm, Vrist og Vejlby. Nedenstående bekendtgørelse har Thyborøn-Harboøre kommunalbestyrelse ladet offentliggøre onsdag den 25. november 1987 i dagbladet Lemvig Folkeblad og i Thyborøn-Harboøre Ugeavis. Bekendtgørelse THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 15 for sommerhusområdet ved Flyvholm, Vrist og Vejlby j^-^fc-^., Langerhuse j 4.'.:.- ) YT^j (' '* v^~~ : ~" : -?vll' -' ->: ''''/ \r^jr**^ "^^ ' ^H/^,, /^.trif^r,' ;/ > C 1./«fts'7- t ^MV/\,HAfl ^ ^r.:^;* -*... t ^--^-^S^ Det meddeles herved, at Thyborøn-Harboøre kommunalbestyrelse på sit møde den 2. november 1987 har vedtaget lokalplan nr. 15 endeligt. Lokalplanens retsvirkninger træder hermed i kraft. Vedtagelsen betyder, at fremtidig anvendelse og bebyggelse inden for planens område skal ske, som angivet i planen. Planen er ændret i forhold til det forslag, som kommunalbestyrelsen offentliggjorde den 11. februar Eksempelvis kan nævnes, at der nu ikke må indrettes køkken i gæstehytter, at der skal laves sti til kysten fra to uudstykkede arealer, at nuværende Doblervej ikke forudsættes ændret til offentlig vej, at levende hegn omkring sommerhusgrunde kan suppleres enten med jordvold eller trådhegn, og at uretmæssig biltrafik over sommerhusgrunde han hindres ved at afgrænse trafikareal med sveller el. lign. De kan se lokalplanen på kommunekontoret, Ærøvej 9,7680 Thyborøn, samt på kommunens biblioteker. Planen kan også købes ved henvendelse til kommunekontoret, tlf , lok Planen koster 30,- kr. Laust Nees, borgmester

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 35 Sommerhusområde Vejlby Klit Syd LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 40 Sommerhusområde Vejlby Syd Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:... 2 Oversigtskort

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 001 Bork Fælled

Lokalplan nr. 001 Bork Fælled Lokalplan nr. 001 Bork Fælled Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens indhold. Arealet er overført fra landzone til byzone/sommerhusområde.

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 LOKALPLAN 11.05 Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR HALS KOMMUNE

LOKALPLAN NR FOR HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.06 FOR HALS KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED LINDEPARKEN MARTS 1984 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLAN NR. 7.06 51 Lokalplanens formål... 1 52 Lokalplanens område... 1 3 Områdets anvendelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr.40

Partiel byplanvedtægt nr.40 Partiel byplanvedtægt nr.40 Dønnergård Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved H.G.Junkers Vej LOKALPLAN 70.09

Silkeborg Kommune. Område ved H.G.Junkers Vej LOKALPLAN 70.09 Silkeborg Kommune Område ved H.G.Junkers Vej LOKALPLAN 70.09 Lokalplan nr. 70.09 for et område ved H. G. Junkers Vej INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL... 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ~ I G

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter LOKALPLAN 9.16 Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1986 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Da kommuneplanloven den 1. februar 1977 afløste den tidligere

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 E LOKALPLAN 11-001 KOLONIHAVER M.V., SOFIEDAL AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet dels på baggrund af aktuelle planer om at anlægge

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak. Endelig godkendt den 4. september 1997.

Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak. Endelig godkendt den 4. september 1997. Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak Endelig godkendt den 4. september 1997. Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen Lokalplanområdet Forhold til anden planlægning Lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE April 2004 KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE. Indholdsfortegnelse: a. Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD LOKALPLAN NR. 44 B FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD i henhold til lov om planlægning (lov nr. 338 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere