DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2"

Transkript

1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør

2 Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION 1)... 7 GENERELT FOR HANSENBERGS ERHVERVSUDDANNELSER... 7 Praktiske plysninger... 7 Sklens pædaggiske g didaktiske vervejelser... 8 Overrdnet bedømmelsesplan Overrdnede bestemmelser m vurdering af elevens kmpetencer Eksamensregler DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (SEKTION 2) Grundfrløb 2 g Hvedfrløb Praktiske plysninger Didaktiske g metdiske vervejelser Kriterier fr vurdering af elevernes kmpetencer g frudsætninger Undervisningen i grundfrløbets andet del (GF 2) g hvedfrløb Bedømmelsesplan Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved ptagelse af sklepraktik Sklens kriterier g fremgangsmåde ved ptagelse af elever i uddannelse g sklepraktik med adgangsbegrænsning Sklepraktik (hvedfrløb) Eksamensregler Samarbejde med virksmheden m afhldelse af prøver g udstedelse af bevis Overgangsrdninger Overgangsrdninger fr elever, sm er begyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (SEKTION 3) Læringselementer (prjekter/kurser) Visuel versigt ver skleperidens pbygning; herunder faglige mål, læringselementer (prjekter/kurser) g bedømmelser Oversigt ver skleperidens placering af fag g faglige mål fr Grundfrløb 2 - Fitnessinstruktør Oversigt ver skleperidens placering af læringselementer (prjekter/kurser) Frløbsversigt Oversigt ver skleperidens bedømmelser Bedømmelsesversigt Det uddannelsesspecifikke fag - HANSENBERG klar Fagets frmål g prfil Fagets frmål Fagets prfil Faglige mål g fagligt indhld Faglige mål

3 Fagligt indhld Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsfrmer Samspil med andre fag Den knkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget Dkumentatin Krav til elevens dkumentatin Evaluering g bedømmelse Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Afsluttende prøve Eksaminatinsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Det uddannelsesspecifikke fag - Styrketræning Fagets frmål g prfil Fagets frmål Fagets prfil Faglige mål g fagligt indhld Faglige mål Fagligt indhld Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsfrmer Samspil med andre fag Den knkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget Dkumentatin Krav til elevens dkumentatin Evaluering g bedømmelse Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Afsluttende prøve Eksaminatinsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Det uddannelsesspecifikke fag - Kredsløbstræning Fagets frmål g prfil Fagets frmål Fagets prfil Faglige mål g fagligt indhld

4 Faglige mål Fagligt indhld Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsfrmer Samspil med andre fag Den knkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget Dkumentatin Krav til elevens dkumentatin Evaluering g bedømmelse Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Afsluttende prøve Eksaminatinsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Det uddannelsesspecifikke fag - Den prfessinelle fitnessinstruktør Fagets frmål g prfil Fagets frmål Fagets prfil Faglige mål g fagligt indhld Faglige mål Fagligt indhld Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsfrmer Samspil med andre fag Den knkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget Dkumentatin Krav til elevens dkumentatin Evaluering g bedømmelse Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Afsluttende prøve Eksaminatinsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Grundfag Erhvervsøknmi niveau E Elevrettet beskrivelse Varighed Elevens arbejdstid

5 Elevfrudsætninger Læringselementer Læringsmiljø Undervisningsmaterialer Bedømmelser Ressurcer g rammer, herunder lærerkvalifikatiner g udstyr Grundfag Afsætning niveau E Elevrettet beskrivelse Varighed Elevens arbejdstid Elevfrudsætninger Læringselementer Læringsmiljø Undervisningsmaterialer Bedømmelser Ressurcer g rammer, herunder lærerkvalifikatiner g udstyr Valgfag Titel Valgfag (bnusfag, støttefag g grundfag fr GF 2) Elevrettet beskrivelse Varighed Elevens arbejdstid Elevfrudsætninger Læringselementer Læringsmiljø Undervisningsmaterialer Bedømmelser Ressurcer g rammer, herunder lærerkvalifikatiner g udstyr Højere niveauer g talentspr

6 Udarbejdelse af de lkale undervisningsplaner Sklerne skal udarbejde lkale undervisningsplaner, jf. 45 g 46 kapitel 6 i hvedbekendtgørelsen. Planerne, der skal udarbejdes fr henhldsvis grund- g hvedfrløb, skal fastsættes i samarbejde med det lkale uddannelsesudvalg. Planerne er sklens g dermed gså lærernes redskab til dkumentatin af den undervisningspraksis, der finder sted. Det er centralt, at hver enkelt skle beskriver sin praksis ud fra de lkale frhld, der har betydning fr undervisningens gennemførelse. Skabelnen er udarbejdet således, at den mfatter alle de stillede krav i hvedbekendtgørelsens 41, g den kan betragtes sm et eksempel på en struktur, der kan anvendes direkte eller i tilpasset frm. Det er den enkelte skle, der beslutter, hvrledes de lkale undervisningsplaner knkret beskrives, så længe reglerne herm er verhldt. Der findes tre niveauer i den udarbejdede skabeln: Et skleniveau, hvr der beskrives frhld, der er ens fr alle sklens uddannelser. Et indgangs- eller uddannelsesniveau, der er specifikt fr de enkelte indgange eller uddannelser. Et niveau med beskrivelser af den knkrete undervisning udfrmet efter den skabeln, der freligger i Elevplan. Strukturen i skabelnen er tilpasset det værktøj g den struktur, der er under udvikling i Elevplan til beskrivelse af lkale undervisningsplaner. Under hvert punkt i skabelnen er det angivet, hvilket bekendtgørelsesmæssigt krav punktet dækker, ligesm der er knyttet yderligere vejledende bemærkninger dertil. 6

7 Den lkale uddannelsesplan (sektin 1) Generelt fr HANSENBERGS erhvervsuddannelser HANSENBERG er et mderne center fr erhverv g uddannelse. Et kreativt fællesskab med masser af muligheder fr den enkelte elev. På HANSENBERG handler uddannelse g karriere m persnality. Om at turde følge sit hjerte. Om at dyrke det, man brænder fr. Om at blive sig selv. Missin: At give lærelyst g erhvervskmpetence Lærelyst g erhvervskmpetence er udgangspunktet fr de læringsfrløb, vi udvikler fr vres elever. De grundlæggende tanker g ideer er i detaljer beskrevet i den lkale undervisningsplan, sm er udarbejdet i henhld til "Bekendtgørelse m erhvervsuddannelser, BEK nr af 22.september Visin: Vi frigør vres indre energi g kreativitet i et værdiskabende fællesskab med vres brugere Det sm billedligt frbinder missinen g visinen, g sm skal være drivkraften i vres arbejde, er et fælles værdigrundlag. Værdierne skal gennemsyre alt, hvad vi arbejder med g føre s hen imd vres visin. Værdiskabelse Generøsitet Lærelyst Passin Vi lægger vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld g udbytterig krt sagt give lærelyst g erhvervskmpetence. Det har vi fasthldt i ngle verrdnede mål fr det pædaggiske arbejde på HANSENBERG. Praktiske plysninger Sklens navn: HANSENBERG Institutinsnummer: HANSENBERG danner rammen m fem brancheskler: Organia, Vitia, Teknia g Designia, der udbyder en lang række erhvervsuddannelser, samt HANSENBERG GYMNASIUM, hvr eleverne kan tage htx-uddannelsen inden fr seks studieretninger. Hertil kmmer mfattende kursusvirksm- 7

8 hed g efteruddannelse (AMU- g virksmhedstilpassede kurser). Sklen har dagligt ver 1700 elever. HANSENBERG har 3 adresser. På Skvvangen 28 finder du branchesklerne Vitia g HANSENBERG GYMNASIUM. På C.F. Tietgensvej 5, 9 g 11 har Designia, Teknia g X-Huse har til huse. Lidt uden fr Klding - nærmere bestemt i Vranderup - ligger branchesklen Organia, der udbyder sklens uddannelser inden fr Dyr g Jrdbrug. På alle tre adresser har vi erstattet de traditinelle klasseværelser med åbne læringsrum, auditrier g fleksible mødelkaler. Pære-, Æble-, Kirsebær- g Blmmegården er navnene på de fire bygninger, der tilsammen udgør erhvervskstsklen med 120 enkeltværelser g 40 dbbeltværelser. Erhvervskstsklen ligger i nær tilknytning til undervisningsbygningen på Skvvangen, hvr eleverne frem til klkken frit kan benytte sig af sklens frskellige faciliteter. Frmålet med den lkale undervisningsplan er at give sklens elever, frældre g mestre viden g indsigt i uddannelsens pbygning samt undervisningens rganisering g gennemførelse på vres skle. Denne lkale undervisningsplan er udarbejdet efter bestemmelserne i: Erhvervsuddannelseslven (LOV nr. 634 af 16/06/2014), Bekendtgørelse nr af 22. september 2014 m erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr af 23. september 2014 m ptagelse til skleundervisningen i hvedfrløbet i erhvervsuddannelser g m eux-frløb i visse erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr af 22. september 2014 m grundfag, erhvervsfag g erhvervsrettet andetsprgsdansk i erhvervsuddannelserne Bekendtgørelse m prøver g eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse m merit fr visse fag i ungdmsuddannelser BKG nr. 539 af 19/06/1996. Den lkale undervisningsplan revideres løbende i frhld til evalueringer g kvalitetsmålinger. Revisiner drøftes med de lkale uddannelsesudvalg g indarbejdes i Elevplan. Denne lkale undervisningsplan gælder fr elever, der påbegynder uddannelsen efter den 1. august Fr at den enkelte elev til enhver tid får den senest pdaterede uddannelse, er hvedreglen ved ændringer, at den nye uddannelsesplan er gældende. Hvis ændringen medfører, at eleven får ringere mulighed fr at pnå den ønskede uddannelse, er den prindelige plan gældende fr eleven, indtil eleven er færdiguddannet. Den lkale undervisningsplans t første sektiner er tilgængelig på sklens hjemmeside. Sektin 3 (uddannelsesspecifikke) er tilgængelig i Elevplan. Sklens pædaggiske g didaktiske vervejelser På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld g udbytterig krt sagt give lærelyst g erhvervskmpetence. Det har vi fasthldt i ngle verrdnede mål fr det pædaggiske arbejde. 8

9 Pædaggiske mål: Eleverne kender g arbejder bevidst med egne styrker g talenter g får løbende vejledning af kmpetente lærere, der vil den enkelte elev. Eleverne udfrdres i et stimulerende læringsmiljø, sm er kendetegnet ved faglig prfessinalisme, nysgerrighed g engagement. Eleverne bidrager til et gdt læringsklima ved at tage ansvar fr hinanden g fr en gd scial mgangstne. Eleverne gennemfører undervisningsaktiviteter tilpasset individuelle læringsfrmer, fkus, behv g niveau. Eleverne plever skle g praktik sm en helhed, hvr den ene er den andens frudsætning g berettigelse. Eleverne pbygger en stærk faglighed gennem anerkendende g lærende feedback g skaber derved lærelyst g trivsel. Målene tager deres afsæt i HANSENBERGs Kdeks fr gd pædaggik. Samme kdeks sætter retning g indhld på centrale elementer i det pædaggiske arbejde på sklen. Kdeks fr gd pædaggik findes på sklens hjemmeside. Fr at de pædaggiske mål kan nyde fremme, står dialg g samtale m sklefrløb g læringsmål centralt i HANSENBERGs pædaggiske tænkning. Derudver har sklen udmøntet en række pædaggiske styringsværktøjer, sm skal være mdrejningspunkt fr vennævnte samtaler. Styringsværktøjerne består af følgende : Elevplan Lkal undervisningsplan placeret i Elevplan Visuelle versigter fr skleperidernes pbygning Lektinsplaner Fælles undervisningsmaterialer fr lærerteam Indhldet af vennævnte samtaler m sklefrløb g læringsmål fasthldes i elevens persnlige uddannelsesplan i Elevplan. Dette fr at sikre kntinuitet g udvikling mkring elevens læring. En elev starter enten på Grundfrløb 1 (GF1) eller Grundfrløb 2 (GF2). På grundfrløbene handler det primært m, at eleven får lejlighed til at afprøve egne evner g drømme i frhld til de faglige discipliner g uddannelsernes almene krav, således at eleven har et faktuelt grundlag at vælge hvedfrløb ud fra. Læringselementerne på både GF1 g GF2 er tilrettelagt praksisrienteret g helhedsrienteret med str grad af elevinvlvering i de enkelte aktiviteter. Læringselementer er alle bygget p mkring prjekter med en vifte af faglige udfrdringer på frskellige niveauer, fr derigennem at sikre variatinsmulighederne fr eleverne i deres pgaveløsning g samtidig bevare helheden. Sklen anvender prgrammet Elevplan gennem hele elevens tid på sklen. Det er i Elevplan, at de første samtaler henhldsvis kmpetenceafklarende g indslusning indskrives, g det er i Elevplan den afsluttende praktikerklæring fra virksmheden kan ses. Sklen lægger str vægt på, at alle aktører mkring eleven anvender Elevplan, sm det kmmunikative redskab, der skaber helhed g retning fr elevens læring g kmpetenceudvikling. Elevplan rummer elevens egen Uddannelsesplan/-bg, hvr eleven lægger billeder, tegninger g egne refleksiner vedrørende pgaveløsning g målsætninger fr fremtiden. 9

10 Overrdnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at sklen lever p til de krav, der stilles fr løbende g afsluttende bedømmelse af elevens udvikling g standpunkt, jævnfør hvedbekendtgørelsen. Bedømmelsesplanen fungerer sm kmmunikatinsredskab ved evaluering g bedømmelse. Bedømmelser der efterfølgende danner baggrund fr samtaler mellem skle g virksmhed g mellem skle g elev. Bedømmelsesplanen er med til: at eleven får viden m eget niveau g egne ptentialer gennem feedback samtaler g prøver at danne grundlag fr præcisering af særlige indsatsfelter, herunder mål fr arbejdet på træningsbanen at danne grundlag fr kmmunikatin mellem elev, praktiksted g skle Bedømmelsesplanen er desuden kmmunikatins- g dkumentatinsredskab ved eventuelt skleskift g dkumentatinsredskab ved eventuelle tvistigheder i relatin til karaktergivning. Sklebedømmelsesplanen består af tre (3) dele, sm er beskrevet på indgangsniveau eller uddannelsesniveau: Den løbende evaluering Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer) Eksamen Overrdnede bestemmelser m vurdering af elevens kmpetencer Ved begyndelsen af uddannelsesfrløbet påbegynder sklen en persnlig Uddannelsesplan/-bg fr eleven. Til brug fr udarbejdelsen af den individuelle Uddannelsesplan/-plan gennemføres en kmpetencevurdering af eleven. Kmpetencevurderingen fretages almindeligvis inden 2 uger fra påbegyndelse af undervisningen g mfatter en vurdering af elevens frudsætninger i frhld til den ønskede uddannelse. I kmpetencevurderingen indgår elevens: 10

11 Frmelle g reelle kmpetencer De frmelle kmpetencer er de kmpetencer, eleven har papir på fra tidligere undervisning g uddannelse. De reelle kmpetencer er kmpetencer, eleven har pnået på anden vis, fx gennem arbejdserfaring, hbby, interesser mv. Vurderingen af frmelle g reelle kmpetencer anvendes frtrinsvis til fastsættelse af eventuel merit g afkrtning af uddannelsesfrløbet. Frudsætninger fr gennemførelse Herunder vurderes, m eleven har de frnødne frudsætninger fr gennemførelse af den ønskede uddannelse. Eventuelle særlige krav der er gældende fr uddannelsen medtages i vurderingen. Gennem vurdering af frudsætninger fr gennemførelse er målet at sikre, at valget af uddannelse er det rette fr eleven. Vurdering af behv fr særlige tiltag Herunder vurderes, m eleven har behv fr særlig støtte eller supplerende undervisning. Se endvidere vejledningsflw g kmpetenceafklaring fr Grundfrløb 1 https://hbinf.hansenberg.dk/sites/paedaggik/vejledningscenter/sider/default.aspx Eksamensregler Sklens eksamensreglement Eksamenshåndbg https://hbinf.hansenberg.dk/sites/paedaggik/paedaggiskestyringsredskaber/elevplan/sider/eksamensvejledning.aspx 11

12 Den lkale undervisningsplan (sektin 2) Grundfrløb 2 g Hvedfrløb Nedenstående er en versigt, der viser, hvilke uddannelser, der er på HANSENBERG Undervisningen inden fr hvedmrådet Teknlgi, byggeri g transprt g dækker uddannelserne i branchesklerne Designia g Teknia Uddannelser (Grundfrløb 2) Mediegrafiker Web-integratr Data- g kmmunikatinsuddannelsen Autmatik g prcesuddannelsen Elektriker Tømrer VVS Smed Teknisk designer Beslagsmed Industriperatør Persnvgnsmekaniker Entreprenør- g landbrugsmaskinuddannelsen Karsseriuddannelsen Lastvgnsmekaniker Lager g terminaluddannelsen Lufthavnsuddannelsen Persnbefrdringsuddannelsen Vejgdstransprtuddannelsen. Uddannelser (Hvedfrløb) Mediegrafiker Tømrer VVS Smed Teknisk designer Persnvgnsmekaniker Undervisningen på branchesklen Vitia mfatter 2 hvedmråder: 1. Omsrg, Sundhed g Pædaggik 2. Fødevarer, Jrdbrug g Oplevelser Uddannelser (Grundfrløb 2) Gastrnm Tjener Frisør Fitness instruktør Tandklinikassistent Uddannelser (Hvedfrløb) Gastrnm Tjener Frisør Fitness instruktør Tandklinikassistent Serviceassistent 12

13 Undervisningen inden fr hvedmrådet Fødevarer, Jrdbrug g Oplevelser, dækker uddannelserne på Branchesklen Organia Uddannelser (Grundfrløb 2) Dyrepasser Landbrugsuddannelsen Veterinærsygeplejerske Anlægsgartner g greenkeeper Uddannelser (Hvedfrløb) Dyrepasser Landbrugsuddannelsen Veterinærsygeplejerske Det verrdnede frmål fr undervisningen er, at flere elever bliver i stand til at fuldføre deres uddannelse gennem et stimulerende læringsmiljø. Lærerne fkuserer på den enkelte elevs styrker g behv ved hjælp af lærende feedback i en gensidig, frpligtende g fasthldende dialg. Alle elever bliver, så dygtige de kan, ved at møde individuelt tilpassede læringsaktiviteter, hvr elever, lærere g praktiksted samarbejder m elevens læringsprgressin. Eleverne bidrager til et gdt læringsklima ved at tage ansvar fr hinanden g fr en gd scial mgangstne. Eleverne pbygger en stærk faglighed gennem anerkendende g lærende feedback g skaber derved lærelyst g trivsel. Praktiske plysninger Den lkale undervisningsplan er udarbejdet af den pædaggiske chef, de pædaggiske ledere g faglærergruppen, sm underviser på grundfrløbet. Den lkale undervisningsplan fastsættes af sklen i samarbejde med det lkale uddannelsesudvalg. Den er præsenteret g kmmenteret af det lkale uddannelsesudvalg løbende dvs. når der fretages ændringer. Undervisningsplanen er sklens dkumentatin af undervisningen g skal freligge færdigudarbejdet inden sklephldets begyndelse. Den lkale undervisningsplan beskriver de faktiske læringsaktiviteter g tilpasses løbende af faglærergruppen i Elevplan (https://www.elevplan.dk). Eleverne skal gøres bekendt med undervisningsplanen, g den skal være tilgængelig på sklens hjemmeside. Den lkale undervisningsplan revideres, i samarbejde med det lkale uddannelsesudvalg, såfremt behvet pstår på baggrund af ændringer i relevant lvgivning, bekendtgørelser eller elevernes evalueringer. Den lkale undervisningsplan skal mfatte sklens eventuelle udbud af eux-frløb. Den lkale undervisningsplan beskriver uddannelsens frmål g kravene til skleundervisningen, sm det fremgår af bekendtgørelse nr af 22. september I øvrigt henvises til Didaktiske g metdiske vervejelser På HANSENBERG er undervisning tilrettelagt med udgangspunkt i Kdeks fr gd pædaggik. https://sites.ggle.cm/site/livglaering/laeringsmilje/kdeks-fr-gd-paedaggik 13

14 Vi lægger vægt på, at undervisningen er meningsfuld g udbytterig krt sagt giver lærelyst g erhvervskmpetence. Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner g prblemstillinger, således at eleven bliver fagligt udfrdret i emner knyttet til den valgte fagretning eller uddannelse. Gennem praktiske eksperimenter g undersøgelser lærer eleven at planlægge eget arbejde g samarbejde med andre. HANSENBERGs Bn mt Der er altid nget du er gd til. Du skal bare finde ud af hvad? Krt sagt er målet, at eleverne gennem deres uddannelse plever: Frberedelse/tilrettelæggelse af undervisning Eleverne plever lærerteams med dyb frståelse på tværs af faglige skel, hvr lærerne naturligt går ind ver hinandens undervisning/mråde. Eleven har verblik ver uddannelsens samlede undervisningsaktiviteter g kendskab til de pstillede mål. 14

15 Undervisningens praksis / Ledelse g rganisering Eleverne plever et stimulerende læringsmiljø, med str faglig prfessinalisme, nysgerrighed g engagement, respekt fr den enkelte g et gdt psykisk arbejdsmiljø. Eleverne plever krav m at tage ansvar fr hinanden g fr at skabe et gdt læringsklima g en gd scial mgangstne. Undervisningens praksis /Læringsrummet Eleverne plever altid at kunne lade sig inspirere/lære g få faglig viden. Eleverne har i g udenfr undervisning adgang til kernestf g andre fagligt inspirerende materialer via fagsites g frnter. HANSENBERGs rammer frdrer elever til ansvarlighed g rdentlighed samt fysisk aktivitet. Undervisningens praksis/medier g it Eleverne plever høj grad af differentiering i frhld til såvel medietyper, undervisningstyper, rganiseringsfrmer g faglig læring såvel på sm uden fr sklen. Trivsel g relatiner Eleverne plever lærere, sm vil dem både i rd g handlinger, g sm aktivt bidrager til at skabe lærelyst g trivsel. Eleverne plever værdien i at tage ansvar fr hldkammerater ved at fejre hinandens sejre g bidrage til løsning af spørgsmål g udfrdringer. Eleven kender g arbejder bevidst med egne styrker g talent. Feedback Eleverne har kendskab til kriterierne, de bliver vurderet i frhld til g hvrnår. Eleverne pnår gennem feedback verblik ver egen prgressin, sm de gennemgår, frem md at indfri uddannelsens mål. Generelt Undervisningen gennemføres helhedsrienteret, tværfagligt g prjektrganiseret, således at eleverne arbejder med praktiske arbejdspgaver inden fr det hvedmråde, de har valgt. Traditinelle klasseværelser er suppleret med åbne læringsrum, auditrier g fleksible mødelkaler. 15

16 Organisering af undervisningen Undervisningen er primært praktisk g med et anvendelsesrienterende fkus. Det betyder, at værkstedsundervisning er mdrejningspunktet fr elevens tilegnelse af viden, færdigheder g kmpetencer. Fagets metdelære udgør fundamentet fr tilrettelæggelse af den praktiske undervisning i de frskellige prjekter. Samtale g dialg mkring elevens uddannelse skaber frståelse g indsigt mkring de krav g frventninger, der lvgivningsmæssigt er indlejret i erhvervsuddannelserne. Undervisningen skal tilrettelægges helhedsrienteret på GF 1 g GF 2, så eleverne kan se meningen med de frløb, de arbejder med. Derfr skal de almene fag g de fagfaglige fag bidrage med hver deres fkus i elevernes prjektarbejder. Eleverne skal pleve, at teri g praksis er hinandens frudsætning, når en faglig prblemstilling skal løses. Lærerstyret undervisning Lærerstyret undervisning betyder, at læreren tilrettelægger en undervisning, hvr læreren indgår aktivt. I erhvervsuddannelserne indgår læreren almindeligvis aktivt i følgende tre frmer fr undervisningsaktiviteter: Frmidling af fagligt stf, demnstratin af en færdighed, vejledning g løbende evaluering i frbindelse med elevernes selvstændige pgave- eller prblemløsning. Disse aktiviteter kan udføres fr større eller mindre elevgrupper g fr enkelte elever. Lærerstyret undervisning skal være skemalagt, elevens deltagelse er bligatrisk, g læreren er til stede eller umiddelbart tilgængelig. Der vil centralt blive fastlagt nærmere rammer fr, hvad lærerstyret undervisning indehlder. Øget brug af undervisningsdifferentiering Aftalepartierne er enige m, at sklerne er frpligtet til at implementere g anvende metder til undervisningsdifferentiering. En styrket undervisningsdifferentiering kan fx dreje sig m, at lærerne udvikler frskellige metder til at frmidle g frklare fagligt stf fr eleverne, der tager udgangspunkt i elevernes frskellige måder at lære på g deres faglige frudsætninger. Fr at kunne tilrettelægge en differentieret undervisning skal lærerne systematisk anvende deres viden m elevernes frudsætninger g interesser fx til at vurdere, hvilke elever, der bedst lærer gennem praktisk g/eller teretisk pgaveløsning. Sklens mål fr udvikling af metder til undervisningsdifferentiering, samt implementeringen af dette arbejde, skal være et strategisk fkusmråde g fremgå af den enkelte skles didaktiske g pædaggiske grundlag, der indgår i de årlige handlingsplaner fr øget gennemførelse. Elevindflydelse Lærerne sikrer elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte elevs pgave at udfrme sin egen uddannelsesplan/-bg inden fr de givne rammer g i tæt samarbejde med læreren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, sm eleven har behv fr. Eleven har i de enkelte undervisningsaktiviteter mulighed fr at vælge frskellige pgavetyper alt efter sine kmpetencer. Eksempelvis kan der vælges mellem større prjekter eller mere lærerstyrede pgaver. Det endelige valg tager udgangspunkt i elevens frmåen g fretrukne læringsstrategi. Undervisningen på erhvervsuddannelserne gennemføres sm fuldtidsundervisning inklusiv elevernes selvstændige pgaveløsning, hjemmearbejde, frberedelse, mv. Det vil sige, at elevens arbejde med uddannelsen samlet set skal være af et mfang svarende til arbejdstiden fr en fuldtidsbeskæftiget - 37 timer m ugen. Refrmen ændrer ikke på dette krav. 16

17 Kriterier fr vurdering af elevernes kmpetencer g frudsætninger Kmpetencer, sm ønskes udviklet hs eleven, kan deles i tre hvedgrupper, de persnlige kmpetencer, de generelle faglige kmpetencer g de specifikke faglige kmpetencer. Udvikling af persnlige kmpetencer Eleven: lærer at tage ansvar fr sig selv g sine hldkammerater lærer at samarbejde lærer at være studerende lærer at evaluere sit arbejde ved selvevaluering g ved selvkritik lærer at vurdere egne stærke g svage sider lærer at tage initiativ lærer at være innvative lærer at være ambitiøse lærer at være fleksibel lærer selvstændighed lærer at se nye muligheder Udvikling af generelle faglige kvalifikatiner g kmpetencer Eleven: lærer at beslutte g planlægge eget arbejde selvstændigt g i samarbejde med andre lærer at rganisere arbejdet selvstændigt g i samarbejde med andre lærer at tilrettelægge effektive arbejdsgange lærer gde arbejdsrutiner sm gså mfatter rden mkring arbejdet lærer at udføre arbejdet selvstændigt g i samarbejde med andre lærer at kntrllere g fejlrette eget arbejde selvstændigt g i samarbejde med andre lærer at evaluere eget g andres arbejde lærer at anvende infrmatinsteknlgi lærer at være mstillingsparate Udvikling af specifikke faglige kmpetencer Eleven tilegner sig de faglige mål i den pågældende uddannelsesbekendtgørelse. De persnlige kmpetencer g de specifikke faglige kvalifikatiner g kmpetencer benævnes samlet sm tilegnelseskmpetencer, eller de værktøjer der sætter eleven i stand til at lære at lære. Det er lærerteamet, der definerer såvel undervisningsmålene sm vægtningen af kvalifikatiner g kmpetencer i den enkelte undervisningsaktivitet. 17

18 Infrmatinsteknlgi Infrmatinsteknlgi (It) anvendes alle steder i undervisningen, hvr den kan inddrages funktinelt g autentisk. Elevernes medbestemmelse Undervisningen vil gennem hele frløbet blive tilrettelagt i samarbejde med eleven, der gennem praktisk g teretisk arbejde skal have mulighed fr at pnå frståelse fr betydningen af medansvar fr egen læring. Persnlig Uddannelsesplan Alle elever har en persnlig Uddannelsesplan. Denne plan udarbejdes i Elevplan. Frmålet med uddannelsesplanen er at sikre verensstemmelse mellem elevens ønsker, interesser g evner g det faktiske uddannelsesfrløb. Elevens persnlige Uddannelsesplan/ er et redskab fr eleven, læreren g senere praktikværten til at sikre, at elevens uddannelsesfrløb imødekmmer g understøtter elevens almene, faglige g persnlige frudsætninger g mål. Ved det første møde mellem elev g lærer udarbejdes elevens persnlige uddannelsesplan/-bg i fællesskab. Denne evalueres g revideres kntinuerligt gennem elevens skle- g praktikfrløb, sådan at den til enhver tid dkumenterer elevens uddannelsesfrløb. Persnlig Uddannelsesbg Alle elever har en Uddannelsesbg. Uddannelsesbgen, der indehlder Uddannelsesplanen, skal sammen med sklevejledninger g pnået merit beskrive de kvalifikatiner g kmpetencer eleven pnår under skle g praktikphld. Uddannelsesbgen mfatter både uddannelsens grund- g hvedfrløb samt praktikuddannelsen. Ligeledes skal Uddannelsesbgen anvendes under eventuel sklepraktik samt under praktik i en virksmhed. Uddannelsesplanen g Uddannelsesbgen er mdrejningspunktet i elevens samarbejde med læreren g i elevens arbejde med persnlige kvalifikatiner. Undervisningen i grundfrløbets andet del (GF 2) g hvedfrløb Undervisningen i Grundfrløb 1 (GF1) er fr de unge, der kmmer direkte fra flkesklen g undervisningen i Grundfrløb 2 (GF2) er fr de elever, der har gennemført grundfrløb 1 g fr de elever, der har begyndende erhvervskmpetencer eller supplerende grunduddannelse. Undervisning i Grundfrløb 1 g Grundfrløb 2 er kendetegnet ved, at teri g praksis kmbineres i anvendelsesrienteret, værkstedsbaseret undervisning i prjekter, hvr undervisningen er differentieret, så den enkelte elev bliver udfrdret på egne evner g interesser i udviklingen af relevante kmpetencer. Fr at fremme læring g dannelse indgår Mtin g Bevægelse sm et naturlig del af hverdagen. Det centrale i tilrettelæggelse af undervisning er at stimulere elevens nysgerrighed g skabe rum til refleksin g frdybelse. Grundfrløb 2 18

19 Undervisningen i Grundfrløb 2 består af 20 ugers fagspecifik undervisning kmbineret med en række bligatriske grundfag, sm er målrettet en knkret uddannelse. Undervisningen er rganiseret mkring frskellige praksisnære g anvendelsesrienterede prjekter, hvr eleverne lærer at anvende metdiske g prcessuelle discipliner i en praktisk, faglig kntekst. Der etableres et fagfagligt fællesskab med fkus på elevens undersøgende, eksperimenterende g reflekterende praksis. Det verrdnede mål med Grundfrløb 2 er at gøre eleverne kvalificerede, mtiverede g afklarede til at frtsætte på et hvedfrløb g dermed gennemføre en erhvervsuddannelse. Undervisningen i Grundfrløb2 tager udgangspunkt i uddannelsens generelle kmpetencekrav, herunder en række almenkmpetencer, hvr en række krav skal pnås, fr at eleven kan påbegynde undervisningen på et hvedfrløb. Grundfrløbets 2. del afsluttes med Grundfrløbsprøven samt grundfagseksamen. Alle grundfrløb starter med en afdækning af elevens frventninger til g mål med det kmmende grundfrløb. Det er gså i indslusningssamtalen, der sker en afstemning af frventningerne mkring fremmøde, arbejdsindsats, medindflydelse g sidst men ikke mindst frhldet mellem teri g praksis. Fr ganske mange elever vil der være en del alment stf, der skal arbejdes med under grundfrløbet. Alment stf, sm er nødvendigt fr at kunne klare sig på hvedfrløbet. Samtalens indhld fasthldes i elevens Uddannelsesplan/-bg. GF2 slutter med Grundfrløbsprøven, sm skal bestås fr at kmme ind på hvedfrløbet. Skleundervisningen på hvedfrløbet Fr at begynde på skleundervisningen i et hvedfrløb skal eleverne have bestået Grundfrløbsprøven, samt eksamen i et eller flere grundfag. Skleundervisningen på hvedfrløbet består af bundne g valgfri specialefag, grundfag, mrådefag samt valgfag. Der er til praktikperiderne en række praktikmål, sm ligeledes skal pnås. Fagenes mål, niveau g varighed fremgår af den efterfølgende sektin 3. Alle sklephld starter med en afdækning af elevens faglige udvikling gennem den seneste praktikperide. Det danner rammen fr en individuel samtale med den enkelte, hvr skleperidens mål hldes p md elevens faglige standpunkt. Undervisningen på sklen er tilrettelagt med en række undervisningsaktiviteter, der giver mulighed fr frskellige veje til at indfri de faglige mål. Den enkelte elev har minimum t feedbacksamtaler på en skleperide af 10 ugers varighed. Under samtalen tager eleven ntater, sm efterfølgende skrives ind i elevens Uddannelsesbg. Fkusfelterne fra feedbacksamtaler er væsentlige bidrag til indhldet i skleerklæringen, sm lærerteamet har ansvaret fr at udfylde. Alle skleperider af 10 ugers varighed indehlder en trepartssamtale, hvr eleven fremlægger egne pgaveløsninger i frm af prdukter g billeder. Trepartssamtalen sætter fkus på elevens udvikling, udviklingsbehv g - ønsker. Naturlige elementer i en trepartssamtale vil være en drøftelse af de muligheder sm sklens talentsprgram g træningsbane rummer fr faglig frdybelse g udvikling. Talentakademiet På HANSENBERG trr vi på dig g dit ptentiale, g derfr har vi designet et prgram til at udvikle vres talentfulde elever g deres ptentiale. Vi trr på, at alle har et talent. Måske ved du allerede, hvad det er, eller måske skal du først nu til at finde det, men når man først har fundet det, sm giver dig glæde g gør dig til et helt menneske, er det sm m, ens verden falder i hak, g du kan frtsætte ud af det spr, sm kan udvikle dig bedst både fagligt g menneskeligt. Elever, sm vil det ekstra, kan i løbet af deres uddannelse blive udfrdret fagligt på Talentakademiet. Det er stedet fr ambitiøse elever på tværs af uddannelser g interesser det, der giver samhørigheden, er intens interesse i at udvikle egne evner. EUX 19

20 Du kan få fag på gymnasieniveau g erhvervsuddannelse på én gang EUX giver dig mulighed fr at kmbinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Dermed pnår du det, man kalder generel studiekmpetence, g du har derfr de samme muligheder fr at læse videre sm dem, der har en gymnasial eksamen. Et EUX-frløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, g du vil derfr skulle have fag på gymnasialt niveau i frbindelse med din erhvervsuddannelse. Bagefter kan du enten arbejde sm faglært eller læse videre g videreuddanne dig på samme vilkår sm persner med gymnasial eksamen. Hvis du har evnerne, energien g mdet, g er du klar til at gøre en ekstra indsats med lektier g hjemmepgaver, så har HANSENBERG nu EUXlinjen på uddannelsen til dyrepasser, persnvgnsmekaniker, tømrer, datatekniker, elektriker, smed g VVS. På 4 år g 1 måned kan du tage både fag på gymnasieniveau g uddannelsen dyrepasser, persnvgnsmekaniker, tømrer, datatekniker, elektriker, smed g VVS - det giver dig helt nye muligheder. I skleperiderne får du fagenes teretiske del g fag på gymnasieniveau i praktikken lærer du håndværket. Træningsbanen på HANSENBERG Hvrdan skabes spillefelter til frskellige lærings- g undervisningsfrmer? Beskrivelse af træningsbanen Træningsbanen er et tilbud til såvel den stærke elev sm til den elev, der har brug fr mere træning igennem hele uddannelsen. Træningsbanen støtter bl.a. p m emner der er fkus på ved trepartssamtalerne g elevens egne ønsker. Derfr starter alle sklephld med en praktisk g teretisk kmpetenceafklaring af den enkelte elev. Efterfølgende afklares hvilke emner der arbejdes med på træningsbanen. Emnerne skrives ind i elevens uddannelsesplan i Elevplan af eleven. Fr den stærke elev kan træningsbanen rumme mulighed fr høj faglig udvikling, dyrkelse at særlige mråder/discipliner eller eksperimenter inden fr et fag. Fr ngle kan det være at nå det excellente niveau. Fr andre elever er træningsbanen en mulighed at arbejde med det, sm de ikke har nået eller kunnet i den almindelige undervisning. Træningsbanen giver eleverne mulighed fr at få stffet frklaret igen g med andre rd g at få ekstra træning i de enkelte discipliner. Der er altid en eller flere lærere, sm er tilknyttet aktiviteterne på træningsbanen, hvr der primært fkuseres på at træne elevernes faglige færdigheder. Der er ikke selvstændige mål fr træningsbanen. De undervisningsrelaterede aktiviteter, der finder sted på træningsbanen, skal understøtte pfyldelsen af bekendtgørelsen generelt g målene fr de enkelte fag. Det vil sige, at det er den enkelte lærer med ansvar fr faget, der i samarbejde med den enkelte elev matcher materialer g pgaver i frhld til de færdigheder/faglige mål, der skal pnås på træningsbanen samt dkumenterer læringstilvæksten fr den enkelte elev. Frmålet med træningsbanen Træningsbanens frmål er at supplere g støtte undervisningen i fagene g/eller tage afsæt i elevens interesser/behv inden fr et relevant fag. Træningsbanen skal sikre, at eleverne møder endnu flere frskellige måder at lære på, at de har tid til faglig frdybelse. Den skal bidrage til at hæve elevernes faglige niveau. 20

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Teknologi, Byggeri og Transport: Data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende Malerfagets Faglige Fællesudvalg Islands Brygge 26 2300 København S T: 33 15 61 01 M: pst@mffu.dk Den 12. september 2014 Udviklingsredegørelse fr 2015 fr erhvervsuddannelsen til Autlakerer 1 Nøgletal 2011

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere