DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2"

Transkript

1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør

2 Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION 1)... 7 GENERELT FOR HANSENBERGS ERHVERVSUDDANNELSER... 7 Praktiske plysninger... 7 Sklens pædaggiske g didaktiske vervejelser... 8 Overrdnet bedømmelsesplan Overrdnede bestemmelser m vurdering af elevens kmpetencer Eksamensregler DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (SEKTION 2) Grundfrløb 2 g Hvedfrløb Praktiske plysninger Didaktiske g metdiske vervejelser Kriterier fr vurdering af elevernes kmpetencer g frudsætninger Undervisningen i grundfrløbets andet del (GF 2) g hvedfrløb Bedømmelsesplan Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved ptagelse af sklepraktik Sklens kriterier g fremgangsmåde ved ptagelse af elever i uddannelse g sklepraktik med adgangsbegrænsning Sklepraktik (hvedfrløb) Eksamensregler Samarbejde med virksmheden m afhldelse af prøver g udstedelse af bevis Overgangsrdninger Overgangsrdninger fr elever, sm er begyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (SEKTION 3) Læringselementer (prjekter/kurser) Visuel versigt ver skleperidens pbygning; herunder faglige mål, læringselementer (prjekter/kurser) g bedømmelser Oversigt ver skleperidens placering af fag g faglige mål fr Grundfrløb 2 - Fitnessinstruktør Oversigt ver skleperidens placering af læringselementer (prjekter/kurser) Frløbsversigt Oversigt ver skleperidens bedømmelser Bedømmelsesversigt Det uddannelsesspecifikke fag - HANSENBERG klar Fagets frmål g prfil Fagets frmål Fagets prfil Faglige mål g fagligt indhld Faglige mål

3 Fagligt indhld Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsfrmer Samspil med andre fag Den knkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget Dkumentatin Krav til elevens dkumentatin Evaluering g bedømmelse Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Afsluttende prøve Eksaminatinsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Det uddannelsesspecifikke fag - Styrketræning Fagets frmål g prfil Fagets frmål Fagets prfil Faglige mål g fagligt indhld Faglige mål Fagligt indhld Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsfrmer Samspil med andre fag Den knkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget Dkumentatin Krav til elevens dkumentatin Evaluering g bedømmelse Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Afsluttende prøve Eksaminatinsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Det uddannelsesspecifikke fag - Kredsløbstræning Fagets frmål g prfil Fagets frmål Fagets prfil Faglige mål g fagligt indhld

4 Faglige mål Fagligt indhld Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsfrmer Samspil med andre fag Den knkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget Dkumentatin Krav til elevens dkumentatin Evaluering g bedømmelse Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Afsluttende prøve Eksaminatinsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Det uddannelsesspecifikke fag - Den prfessinelle fitnessinstruktør Fagets frmål g prfil Fagets frmål Fagets prfil Faglige mål g fagligt indhld Faglige mål Fagligt indhld Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsfrmer Samspil med andre fag Den knkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget Dkumentatin Krav til elevens dkumentatin Evaluering g bedømmelse Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Afsluttende prøve Eksaminatinsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Grundfag Erhvervsøknmi niveau E Elevrettet beskrivelse Varighed Elevens arbejdstid

5 Elevfrudsætninger Læringselementer Læringsmiljø Undervisningsmaterialer Bedømmelser Ressurcer g rammer, herunder lærerkvalifikatiner g udstyr Grundfag Afsætning niveau E Elevrettet beskrivelse Varighed Elevens arbejdstid Elevfrudsætninger Læringselementer Læringsmiljø Undervisningsmaterialer Bedømmelser Ressurcer g rammer, herunder lærerkvalifikatiner g udstyr Valgfag Titel Valgfag (bnusfag, støttefag g grundfag fr GF 2) Elevrettet beskrivelse Varighed Elevens arbejdstid Elevfrudsætninger Læringselementer Læringsmiljø Undervisningsmaterialer Bedømmelser Ressurcer g rammer, herunder lærerkvalifikatiner g udstyr Højere niveauer g talentspr

6 Udarbejdelse af de lkale undervisningsplaner Sklerne skal udarbejde lkale undervisningsplaner, jf. 45 g 46 kapitel 6 i hvedbekendtgørelsen. Planerne, der skal udarbejdes fr henhldsvis grund- g hvedfrløb, skal fastsættes i samarbejde med det lkale uddannelsesudvalg. Planerne er sklens g dermed gså lærernes redskab til dkumentatin af den undervisningspraksis, der finder sted. Det er centralt, at hver enkelt skle beskriver sin praksis ud fra de lkale frhld, der har betydning fr undervisningens gennemførelse. Skabelnen er udarbejdet således, at den mfatter alle de stillede krav i hvedbekendtgørelsens 41, g den kan betragtes sm et eksempel på en struktur, der kan anvendes direkte eller i tilpasset frm. Det er den enkelte skle, der beslutter, hvrledes de lkale undervisningsplaner knkret beskrives, så længe reglerne herm er verhldt. Der findes tre niveauer i den udarbejdede skabeln: Et skleniveau, hvr der beskrives frhld, der er ens fr alle sklens uddannelser. Et indgangs- eller uddannelsesniveau, der er specifikt fr de enkelte indgange eller uddannelser. Et niveau med beskrivelser af den knkrete undervisning udfrmet efter den skabeln, der freligger i Elevplan. Strukturen i skabelnen er tilpasset det værktøj g den struktur, der er under udvikling i Elevplan til beskrivelse af lkale undervisningsplaner. Under hvert punkt i skabelnen er det angivet, hvilket bekendtgørelsesmæssigt krav punktet dækker, ligesm der er knyttet yderligere vejledende bemærkninger dertil. 6

7 Den lkale uddannelsesplan (sektin 1) Generelt fr HANSENBERGS erhvervsuddannelser HANSENBERG er et mderne center fr erhverv g uddannelse. Et kreativt fællesskab med masser af muligheder fr den enkelte elev. På HANSENBERG handler uddannelse g karriere m persnality. Om at turde følge sit hjerte. Om at dyrke det, man brænder fr. Om at blive sig selv. Missin: At give lærelyst g erhvervskmpetence Lærelyst g erhvervskmpetence er udgangspunktet fr de læringsfrløb, vi udvikler fr vres elever. De grundlæggende tanker g ideer er i detaljer beskrevet i den lkale undervisningsplan, sm er udarbejdet i henhld til "Bekendtgørelse m erhvervsuddannelser, BEK nr af 22.september Visin: Vi frigør vres indre energi g kreativitet i et værdiskabende fællesskab med vres brugere Det sm billedligt frbinder missinen g visinen, g sm skal være drivkraften i vres arbejde, er et fælles værdigrundlag. Værdierne skal gennemsyre alt, hvad vi arbejder med g føre s hen imd vres visin. Værdiskabelse Generøsitet Lærelyst Passin Vi lægger vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld g udbytterig krt sagt give lærelyst g erhvervskmpetence. Det har vi fasthldt i ngle verrdnede mål fr det pædaggiske arbejde på HANSENBERG. Praktiske plysninger Sklens navn: HANSENBERG Institutinsnummer: HANSENBERG danner rammen m fem brancheskler: Organia, Vitia, Teknia g Designia, der udbyder en lang række erhvervsuddannelser, samt HANSENBERG GYMNASIUM, hvr eleverne kan tage htx-uddannelsen inden fr seks studieretninger. Hertil kmmer mfattende kursusvirksm- 7

8 hed g efteruddannelse (AMU- g virksmhedstilpassede kurser). Sklen har dagligt ver 1700 elever. HANSENBERG har 3 adresser. På Skvvangen 28 finder du branchesklerne Vitia g HANSENBERG GYMNASIUM. På C.F. Tietgensvej 5, 9 g 11 har Designia, Teknia g X-Huse har til huse. Lidt uden fr Klding - nærmere bestemt i Vranderup - ligger branchesklen Organia, der udbyder sklens uddannelser inden fr Dyr g Jrdbrug. På alle tre adresser har vi erstattet de traditinelle klasseværelser med åbne læringsrum, auditrier g fleksible mødelkaler. Pære-, Æble-, Kirsebær- g Blmmegården er navnene på de fire bygninger, der tilsammen udgør erhvervskstsklen med 120 enkeltværelser g 40 dbbeltværelser. Erhvervskstsklen ligger i nær tilknytning til undervisningsbygningen på Skvvangen, hvr eleverne frem til klkken frit kan benytte sig af sklens frskellige faciliteter. Frmålet med den lkale undervisningsplan er at give sklens elever, frældre g mestre viden g indsigt i uddannelsens pbygning samt undervisningens rganisering g gennemførelse på vres skle. Denne lkale undervisningsplan er udarbejdet efter bestemmelserne i: Erhvervsuddannelseslven (LOV nr. 634 af 16/06/2014), Bekendtgørelse nr af 22. september 2014 m erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr af 23. september 2014 m ptagelse til skleundervisningen i hvedfrløbet i erhvervsuddannelser g m eux-frløb i visse erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr af 22. september 2014 m grundfag, erhvervsfag g erhvervsrettet andetsprgsdansk i erhvervsuddannelserne Bekendtgørelse m prøver g eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse m merit fr visse fag i ungdmsuddannelser BKG nr. 539 af 19/06/1996. Den lkale undervisningsplan revideres løbende i frhld til evalueringer g kvalitetsmålinger. Revisiner drøftes med de lkale uddannelsesudvalg g indarbejdes i Elevplan. Denne lkale undervisningsplan gælder fr elever, der påbegynder uddannelsen efter den 1. august Fr at den enkelte elev til enhver tid får den senest pdaterede uddannelse, er hvedreglen ved ændringer, at den nye uddannelsesplan er gældende. Hvis ændringen medfører, at eleven får ringere mulighed fr at pnå den ønskede uddannelse, er den prindelige plan gældende fr eleven, indtil eleven er færdiguddannet. Den lkale undervisningsplans t første sektiner er tilgængelig på sklens hjemmeside. Sektin 3 (uddannelsesspecifikke) er tilgængelig i Elevplan. Sklens pædaggiske g didaktiske vervejelser På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld g udbytterig krt sagt give lærelyst g erhvervskmpetence. Det har vi fasthldt i ngle verrdnede mål fr det pædaggiske arbejde. 8

9 Pædaggiske mål: Eleverne kender g arbejder bevidst med egne styrker g talenter g får løbende vejledning af kmpetente lærere, der vil den enkelte elev. Eleverne udfrdres i et stimulerende læringsmiljø, sm er kendetegnet ved faglig prfessinalisme, nysgerrighed g engagement. Eleverne bidrager til et gdt læringsklima ved at tage ansvar fr hinanden g fr en gd scial mgangstne. Eleverne gennemfører undervisningsaktiviteter tilpasset individuelle læringsfrmer, fkus, behv g niveau. Eleverne plever skle g praktik sm en helhed, hvr den ene er den andens frudsætning g berettigelse. Eleverne pbygger en stærk faglighed gennem anerkendende g lærende feedback g skaber derved lærelyst g trivsel. Målene tager deres afsæt i HANSENBERGs Kdeks fr gd pædaggik. Samme kdeks sætter retning g indhld på centrale elementer i det pædaggiske arbejde på sklen. Kdeks fr gd pædaggik findes på sklens hjemmeside. Fr at de pædaggiske mål kan nyde fremme, står dialg g samtale m sklefrløb g læringsmål centralt i HANSENBERGs pædaggiske tænkning. Derudver har sklen udmøntet en række pædaggiske styringsværktøjer, sm skal være mdrejningspunkt fr vennævnte samtaler. Styringsværktøjerne består af følgende : Elevplan Lkal undervisningsplan placeret i Elevplan Visuelle versigter fr skleperidernes pbygning Lektinsplaner Fælles undervisningsmaterialer fr lærerteam Indhldet af vennævnte samtaler m sklefrløb g læringsmål fasthldes i elevens persnlige uddannelsesplan i Elevplan. Dette fr at sikre kntinuitet g udvikling mkring elevens læring. En elev starter enten på Grundfrløb 1 (GF1) eller Grundfrløb 2 (GF2). På grundfrløbene handler det primært m, at eleven får lejlighed til at afprøve egne evner g drømme i frhld til de faglige discipliner g uddannelsernes almene krav, således at eleven har et faktuelt grundlag at vælge hvedfrløb ud fra. Læringselementerne på både GF1 g GF2 er tilrettelagt praksisrienteret g helhedsrienteret med str grad af elevinvlvering i de enkelte aktiviteter. Læringselementer er alle bygget p mkring prjekter med en vifte af faglige udfrdringer på frskellige niveauer, fr derigennem at sikre variatinsmulighederne fr eleverne i deres pgaveløsning g samtidig bevare helheden. Sklen anvender prgrammet Elevplan gennem hele elevens tid på sklen. Det er i Elevplan, at de første samtaler henhldsvis kmpetenceafklarende g indslusning indskrives, g det er i Elevplan den afsluttende praktikerklæring fra virksmheden kan ses. Sklen lægger str vægt på, at alle aktører mkring eleven anvender Elevplan, sm det kmmunikative redskab, der skaber helhed g retning fr elevens læring g kmpetenceudvikling. Elevplan rummer elevens egen Uddannelsesplan/-bg, hvr eleven lægger billeder, tegninger g egne refleksiner vedrørende pgaveløsning g målsætninger fr fremtiden. 9

10 Overrdnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at sklen lever p til de krav, der stilles fr løbende g afsluttende bedømmelse af elevens udvikling g standpunkt, jævnfør hvedbekendtgørelsen. Bedømmelsesplanen fungerer sm kmmunikatinsredskab ved evaluering g bedømmelse. Bedømmelser der efterfølgende danner baggrund fr samtaler mellem skle g virksmhed g mellem skle g elev. Bedømmelsesplanen er med til: at eleven får viden m eget niveau g egne ptentialer gennem feedback samtaler g prøver at danne grundlag fr præcisering af særlige indsatsfelter, herunder mål fr arbejdet på træningsbanen at danne grundlag fr kmmunikatin mellem elev, praktiksted g skle Bedømmelsesplanen er desuden kmmunikatins- g dkumentatinsredskab ved eventuelt skleskift g dkumentatinsredskab ved eventuelle tvistigheder i relatin til karaktergivning. Sklebedømmelsesplanen består af tre (3) dele, sm er beskrevet på indgangsniveau eller uddannelsesniveau: Den løbende evaluering Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer) Eksamen Overrdnede bestemmelser m vurdering af elevens kmpetencer Ved begyndelsen af uddannelsesfrløbet påbegynder sklen en persnlig Uddannelsesplan/-bg fr eleven. Til brug fr udarbejdelsen af den individuelle Uddannelsesplan/-plan gennemføres en kmpetencevurdering af eleven. Kmpetencevurderingen fretages almindeligvis inden 2 uger fra påbegyndelse af undervisningen g mfatter en vurdering af elevens frudsætninger i frhld til den ønskede uddannelse. I kmpetencevurderingen indgår elevens: 10

11 Frmelle g reelle kmpetencer De frmelle kmpetencer er de kmpetencer, eleven har papir på fra tidligere undervisning g uddannelse. De reelle kmpetencer er kmpetencer, eleven har pnået på anden vis, fx gennem arbejdserfaring, hbby, interesser mv. Vurderingen af frmelle g reelle kmpetencer anvendes frtrinsvis til fastsættelse af eventuel merit g afkrtning af uddannelsesfrløbet. Frudsætninger fr gennemførelse Herunder vurderes, m eleven har de frnødne frudsætninger fr gennemførelse af den ønskede uddannelse. Eventuelle særlige krav der er gældende fr uddannelsen medtages i vurderingen. Gennem vurdering af frudsætninger fr gennemførelse er målet at sikre, at valget af uddannelse er det rette fr eleven. Vurdering af behv fr særlige tiltag Herunder vurderes, m eleven har behv fr særlig støtte eller supplerende undervisning. Se endvidere vejledningsflw g kmpetenceafklaring fr Grundfrløb 1 https://hbinf.hansenberg.dk/sites/paedaggik/vejledningscenter/sider/default.aspx Eksamensregler Sklens eksamensreglement Eksamenshåndbg https://hbinf.hansenberg.dk/sites/paedaggik/paedaggiskestyringsredskaber/elevplan/sider/eksamensvejledning.aspx 11

12 Den lkale undervisningsplan (sektin 2) Grundfrløb 2 g Hvedfrløb Nedenstående er en versigt, der viser, hvilke uddannelser, der er på HANSENBERG Undervisningen inden fr hvedmrådet Teknlgi, byggeri g transprt g dækker uddannelserne i branchesklerne Designia g Teknia Uddannelser (Grundfrløb 2) Mediegrafiker Web-integratr Data- g kmmunikatinsuddannelsen Autmatik g prcesuddannelsen Elektriker Tømrer VVS Smed Teknisk designer Beslagsmed Industriperatør Persnvgnsmekaniker Entreprenør- g landbrugsmaskinuddannelsen Karsseriuddannelsen Lastvgnsmekaniker Lager g terminaluddannelsen Lufthavnsuddannelsen Persnbefrdringsuddannelsen Vejgdstransprtuddannelsen. Uddannelser (Hvedfrløb) Mediegrafiker Tømrer VVS Smed Teknisk designer Persnvgnsmekaniker Undervisningen på branchesklen Vitia mfatter 2 hvedmråder: 1. Omsrg, Sundhed g Pædaggik 2. Fødevarer, Jrdbrug g Oplevelser Uddannelser (Grundfrløb 2) Gastrnm Tjener Frisør Fitness instruktør Tandklinikassistent Uddannelser (Hvedfrløb) Gastrnm Tjener Frisør Fitness instruktør Tandklinikassistent Serviceassistent 12

13 Undervisningen inden fr hvedmrådet Fødevarer, Jrdbrug g Oplevelser, dækker uddannelserne på Branchesklen Organia Uddannelser (Grundfrløb 2) Dyrepasser Landbrugsuddannelsen Veterinærsygeplejerske Anlægsgartner g greenkeeper Uddannelser (Hvedfrløb) Dyrepasser Landbrugsuddannelsen Veterinærsygeplejerske Det verrdnede frmål fr undervisningen er, at flere elever bliver i stand til at fuldføre deres uddannelse gennem et stimulerende læringsmiljø. Lærerne fkuserer på den enkelte elevs styrker g behv ved hjælp af lærende feedback i en gensidig, frpligtende g fasthldende dialg. Alle elever bliver, så dygtige de kan, ved at møde individuelt tilpassede læringsaktiviteter, hvr elever, lærere g praktiksted samarbejder m elevens læringsprgressin. Eleverne bidrager til et gdt læringsklima ved at tage ansvar fr hinanden g fr en gd scial mgangstne. Eleverne pbygger en stærk faglighed gennem anerkendende g lærende feedback g skaber derved lærelyst g trivsel. Praktiske plysninger Den lkale undervisningsplan er udarbejdet af den pædaggiske chef, de pædaggiske ledere g faglærergruppen, sm underviser på grundfrløbet. Den lkale undervisningsplan fastsættes af sklen i samarbejde med det lkale uddannelsesudvalg. Den er præsenteret g kmmenteret af det lkale uddannelsesudvalg løbende dvs. når der fretages ændringer. Undervisningsplanen er sklens dkumentatin af undervisningen g skal freligge færdigudarbejdet inden sklephldets begyndelse. Den lkale undervisningsplan beskriver de faktiske læringsaktiviteter g tilpasses løbende af faglærergruppen i Elevplan (https://www.elevplan.dk). Eleverne skal gøres bekendt med undervisningsplanen, g den skal være tilgængelig på sklens hjemmeside. Den lkale undervisningsplan revideres, i samarbejde med det lkale uddannelsesudvalg, såfremt behvet pstår på baggrund af ændringer i relevant lvgivning, bekendtgørelser eller elevernes evalueringer. Den lkale undervisningsplan skal mfatte sklens eventuelle udbud af eux-frløb. Den lkale undervisningsplan beskriver uddannelsens frmål g kravene til skleundervisningen, sm det fremgår af bekendtgørelse nr af 22. september I øvrigt henvises til Didaktiske g metdiske vervejelser På HANSENBERG er undervisning tilrettelagt med udgangspunkt i Kdeks fr gd pædaggik. https://sites.ggle.cm/site/livglaering/laeringsmilje/kdeks-fr-gd-paedaggik 13

14 Vi lægger vægt på, at undervisningen er meningsfuld g udbytterig krt sagt giver lærelyst g erhvervskmpetence. Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner g prblemstillinger, således at eleven bliver fagligt udfrdret i emner knyttet til den valgte fagretning eller uddannelse. Gennem praktiske eksperimenter g undersøgelser lærer eleven at planlægge eget arbejde g samarbejde med andre. HANSENBERGs Bn mt Der er altid nget du er gd til. Du skal bare finde ud af hvad? Krt sagt er målet, at eleverne gennem deres uddannelse plever: Frberedelse/tilrettelæggelse af undervisning Eleverne plever lærerteams med dyb frståelse på tværs af faglige skel, hvr lærerne naturligt går ind ver hinandens undervisning/mråde. Eleven har verblik ver uddannelsens samlede undervisningsaktiviteter g kendskab til de pstillede mål. 14

15 Undervisningens praksis / Ledelse g rganisering Eleverne plever et stimulerende læringsmiljø, med str faglig prfessinalisme, nysgerrighed g engagement, respekt fr den enkelte g et gdt psykisk arbejdsmiljø. Eleverne plever krav m at tage ansvar fr hinanden g fr at skabe et gdt læringsklima g en gd scial mgangstne. Undervisningens praksis /Læringsrummet Eleverne plever altid at kunne lade sig inspirere/lære g få faglig viden. Eleverne har i g udenfr undervisning adgang til kernestf g andre fagligt inspirerende materialer via fagsites g frnter. HANSENBERGs rammer frdrer elever til ansvarlighed g rdentlighed samt fysisk aktivitet. Undervisningens praksis/medier g it Eleverne plever høj grad af differentiering i frhld til såvel medietyper, undervisningstyper, rganiseringsfrmer g faglig læring såvel på sm uden fr sklen. Trivsel g relatiner Eleverne plever lærere, sm vil dem både i rd g handlinger, g sm aktivt bidrager til at skabe lærelyst g trivsel. Eleverne plever værdien i at tage ansvar fr hldkammerater ved at fejre hinandens sejre g bidrage til løsning af spørgsmål g udfrdringer. Eleven kender g arbejder bevidst med egne styrker g talent. Feedback Eleverne har kendskab til kriterierne, de bliver vurderet i frhld til g hvrnår. Eleverne pnår gennem feedback verblik ver egen prgressin, sm de gennemgår, frem md at indfri uddannelsens mål. Generelt Undervisningen gennemføres helhedsrienteret, tværfagligt g prjektrganiseret, således at eleverne arbejder med praktiske arbejdspgaver inden fr det hvedmråde, de har valgt. Traditinelle klasseværelser er suppleret med åbne læringsrum, auditrier g fleksible mødelkaler. 15

16 Organisering af undervisningen Undervisningen er primært praktisk g med et anvendelsesrienterende fkus. Det betyder, at værkstedsundervisning er mdrejningspunktet fr elevens tilegnelse af viden, færdigheder g kmpetencer. Fagets metdelære udgør fundamentet fr tilrettelæggelse af den praktiske undervisning i de frskellige prjekter. Samtale g dialg mkring elevens uddannelse skaber frståelse g indsigt mkring de krav g frventninger, der lvgivningsmæssigt er indlejret i erhvervsuddannelserne. Undervisningen skal tilrettelægges helhedsrienteret på GF 1 g GF 2, så eleverne kan se meningen med de frløb, de arbejder med. Derfr skal de almene fag g de fagfaglige fag bidrage med hver deres fkus i elevernes prjektarbejder. Eleverne skal pleve, at teri g praksis er hinandens frudsætning, når en faglig prblemstilling skal løses. Lærerstyret undervisning Lærerstyret undervisning betyder, at læreren tilrettelægger en undervisning, hvr læreren indgår aktivt. I erhvervsuddannelserne indgår læreren almindeligvis aktivt i følgende tre frmer fr undervisningsaktiviteter: Frmidling af fagligt stf, demnstratin af en færdighed, vejledning g løbende evaluering i frbindelse med elevernes selvstændige pgave- eller prblemløsning. Disse aktiviteter kan udføres fr større eller mindre elevgrupper g fr enkelte elever. Lærerstyret undervisning skal være skemalagt, elevens deltagelse er bligatrisk, g læreren er til stede eller umiddelbart tilgængelig. Der vil centralt blive fastlagt nærmere rammer fr, hvad lærerstyret undervisning indehlder. Øget brug af undervisningsdifferentiering Aftalepartierne er enige m, at sklerne er frpligtet til at implementere g anvende metder til undervisningsdifferentiering. En styrket undervisningsdifferentiering kan fx dreje sig m, at lærerne udvikler frskellige metder til at frmidle g frklare fagligt stf fr eleverne, der tager udgangspunkt i elevernes frskellige måder at lære på g deres faglige frudsætninger. Fr at kunne tilrettelægge en differentieret undervisning skal lærerne systematisk anvende deres viden m elevernes frudsætninger g interesser fx til at vurdere, hvilke elever, der bedst lærer gennem praktisk g/eller teretisk pgaveløsning. Sklens mål fr udvikling af metder til undervisningsdifferentiering, samt implementeringen af dette arbejde, skal være et strategisk fkusmråde g fremgå af den enkelte skles didaktiske g pædaggiske grundlag, der indgår i de årlige handlingsplaner fr øget gennemførelse. Elevindflydelse Lærerne sikrer elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte elevs pgave at udfrme sin egen uddannelsesplan/-bg inden fr de givne rammer g i tæt samarbejde med læreren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, sm eleven har behv fr. Eleven har i de enkelte undervisningsaktiviteter mulighed fr at vælge frskellige pgavetyper alt efter sine kmpetencer. Eksempelvis kan der vælges mellem større prjekter eller mere lærerstyrede pgaver. Det endelige valg tager udgangspunkt i elevens frmåen g fretrukne læringsstrategi. Undervisningen på erhvervsuddannelserne gennemføres sm fuldtidsundervisning inklusiv elevernes selvstændige pgaveløsning, hjemmearbejde, frberedelse, mv. Det vil sige, at elevens arbejde med uddannelsen samlet set skal være af et mfang svarende til arbejdstiden fr en fuldtidsbeskæftiget - 37 timer m ugen. Refrmen ændrer ikke på dette krav. 16

17 Kriterier fr vurdering af elevernes kmpetencer g frudsætninger Kmpetencer, sm ønskes udviklet hs eleven, kan deles i tre hvedgrupper, de persnlige kmpetencer, de generelle faglige kmpetencer g de specifikke faglige kmpetencer. Udvikling af persnlige kmpetencer Eleven: lærer at tage ansvar fr sig selv g sine hldkammerater lærer at samarbejde lærer at være studerende lærer at evaluere sit arbejde ved selvevaluering g ved selvkritik lærer at vurdere egne stærke g svage sider lærer at tage initiativ lærer at være innvative lærer at være ambitiøse lærer at være fleksibel lærer selvstændighed lærer at se nye muligheder Udvikling af generelle faglige kvalifikatiner g kmpetencer Eleven: lærer at beslutte g planlægge eget arbejde selvstændigt g i samarbejde med andre lærer at rganisere arbejdet selvstændigt g i samarbejde med andre lærer at tilrettelægge effektive arbejdsgange lærer gde arbejdsrutiner sm gså mfatter rden mkring arbejdet lærer at udføre arbejdet selvstændigt g i samarbejde med andre lærer at kntrllere g fejlrette eget arbejde selvstændigt g i samarbejde med andre lærer at evaluere eget g andres arbejde lærer at anvende infrmatinsteknlgi lærer at være mstillingsparate Udvikling af specifikke faglige kmpetencer Eleven tilegner sig de faglige mål i den pågældende uddannelsesbekendtgørelse. De persnlige kmpetencer g de specifikke faglige kvalifikatiner g kmpetencer benævnes samlet sm tilegnelseskmpetencer, eller de værktøjer der sætter eleven i stand til at lære at lære. Det er lærerteamet, der definerer såvel undervisningsmålene sm vægtningen af kvalifikatiner g kmpetencer i den enkelte undervisningsaktivitet. 17

18 Infrmatinsteknlgi Infrmatinsteknlgi (It) anvendes alle steder i undervisningen, hvr den kan inddrages funktinelt g autentisk. Elevernes medbestemmelse Undervisningen vil gennem hele frløbet blive tilrettelagt i samarbejde med eleven, der gennem praktisk g teretisk arbejde skal have mulighed fr at pnå frståelse fr betydningen af medansvar fr egen læring. Persnlig Uddannelsesplan Alle elever har en persnlig Uddannelsesplan. Denne plan udarbejdes i Elevplan. Frmålet med uddannelsesplanen er at sikre verensstemmelse mellem elevens ønsker, interesser g evner g det faktiske uddannelsesfrløb. Elevens persnlige Uddannelsesplan/ er et redskab fr eleven, læreren g senere praktikværten til at sikre, at elevens uddannelsesfrløb imødekmmer g understøtter elevens almene, faglige g persnlige frudsætninger g mål. Ved det første møde mellem elev g lærer udarbejdes elevens persnlige uddannelsesplan/-bg i fællesskab. Denne evalueres g revideres kntinuerligt gennem elevens skle- g praktikfrløb, sådan at den til enhver tid dkumenterer elevens uddannelsesfrløb. Persnlig Uddannelsesbg Alle elever har en Uddannelsesbg. Uddannelsesbgen, der indehlder Uddannelsesplanen, skal sammen med sklevejledninger g pnået merit beskrive de kvalifikatiner g kmpetencer eleven pnår under skle g praktikphld. Uddannelsesbgen mfatter både uddannelsens grund- g hvedfrløb samt praktikuddannelsen. Ligeledes skal Uddannelsesbgen anvendes under eventuel sklepraktik samt under praktik i en virksmhed. Uddannelsesplanen g Uddannelsesbgen er mdrejningspunktet i elevens samarbejde med læreren g i elevens arbejde med persnlige kvalifikatiner. Undervisningen i grundfrløbets andet del (GF 2) g hvedfrløb Undervisningen i Grundfrløb 1 (GF1) er fr de unge, der kmmer direkte fra flkesklen g undervisningen i Grundfrløb 2 (GF2) er fr de elever, der har gennemført grundfrløb 1 g fr de elever, der har begyndende erhvervskmpetencer eller supplerende grunduddannelse. Undervisning i Grundfrløb 1 g Grundfrløb 2 er kendetegnet ved, at teri g praksis kmbineres i anvendelsesrienteret, værkstedsbaseret undervisning i prjekter, hvr undervisningen er differentieret, så den enkelte elev bliver udfrdret på egne evner g interesser i udviklingen af relevante kmpetencer. Fr at fremme læring g dannelse indgår Mtin g Bevægelse sm et naturlig del af hverdagen. Det centrale i tilrettelæggelse af undervisning er at stimulere elevens nysgerrighed g skabe rum til refleksin g frdybelse. Grundfrløb 2 18

19 Undervisningen i Grundfrløb 2 består af 20 ugers fagspecifik undervisning kmbineret med en række bligatriske grundfag, sm er målrettet en knkret uddannelse. Undervisningen er rganiseret mkring frskellige praksisnære g anvendelsesrienterede prjekter, hvr eleverne lærer at anvende metdiske g prcessuelle discipliner i en praktisk, faglig kntekst. Der etableres et fagfagligt fællesskab med fkus på elevens undersøgende, eksperimenterende g reflekterende praksis. Det verrdnede mål med Grundfrløb 2 er at gøre eleverne kvalificerede, mtiverede g afklarede til at frtsætte på et hvedfrløb g dermed gennemføre en erhvervsuddannelse. Undervisningen i Grundfrløb2 tager udgangspunkt i uddannelsens generelle kmpetencekrav, herunder en række almenkmpetencer, hvr en række krav skal pnås, fr at eleven kan påbegynde undervisningen på et hvedfrløb. Grundfrløbets 2. del afsluttes med Grundfrløbsprøven samt grundfagseksamen. Alle grundfrløb starter med en afdækning af elevens frventninger til g mål med det kmmende grundfrløb. Det er gså i indslusningssamtalen, der sker en afstemning af frventningerne mkring fremmøde, arbejdsindsats, medindflydelse g sidst men ikke mindst frhldet mellem teri g praksis. Fr ganske mange elever vil der være en del alment stf, der skal arbejdes med under grundfrløbet. Alment stf, sm er nødvendigt fr at kunne klare sig på hvedfrløbet. Samtalens indhld fasthldes i elevens Uddannelsesplan/-bg. GF2 slutter med Grundfrløbsprøven, sm skal bestås fr at kmme ind på hvedfrløbet. Skleundervisningen på hvedfrløbet Fr at begynde på skleundervisningen i et hvedfrløb skal eleverne have bestået Grundfrløbsprøven, samt eksamen i et eller flere grundfag. Skleundervisningen på hvedfrløbet består af bundne g valgfri specialefag, grundfag, mrådefag samt valgfag. Der er til praktikperiderne en række praktikmål, sm ligeledes skal pnås. Fagenes mål, niveau g varighed fremgår af den efterfølgende sektin 3. Alle sklephld starter med en afdækning af elevens faglige udvikling gennem den seneste praktikperide. Det danner rammen fr en individuel samtale med den enkelte, hvr skleperidens mål hldes p md elevens faglige standpunkt. Undervisningen på sklen er tilrettelagt med en række undervisningsaktiviteter, der giver mulighed fr frskellige veje til at indfri de faglige mål. Den enkelte elev har minimum t feedbacksamtaler på en skleperide af 10 ugers varighed. Under samtalen tager eleven ntater, sm efterfølgende skrives ind i elevens Uddannelsesbg. Fkusfelterne fra feedbacksamtaler er væsentlige bidrag til indhldet i skleerklæringen, sm lærerteamet har ansvaret fr at udfylde. Alle skleperider af 10 ugers varighed indehlder en trepartssamtale, hvr eleven fremlægger egne pgaveløsninger i frm af prdukter g billeder. Trepartssamtalen sætter fkus på elevens udvikling, udviklingsbehv g - ønsker. Naturlige elementer i en trepartssamtale vil være en drøftelse af de muligheder sm sklens talentsprgram g træningsbane rummer fr faglig frdybelse g udvikling. Talentakademiet På HANSENBERG trr vi på dig g dit ptentiale, g derfr har vi designet et prgram til at udvikle vres talentfulde elever g deres ptentiale. Vi trr på, at alle har et talent. Måske ved du allerede, hvad det er, eller måske skal du først nu til at finde det, men når man først har fundet det, sm giver dig glæde g gør dig til et helt menneske, er det sm m, ens verden falder i hak, g du kan frtsætte ud af det spr, sm kan udvikle dig bedst både fagligt g menneskeligt. Elever, sm vil det ekstra, kan i løbet af deres uddannelse blive udfrdret fagligt på Talentakademiet. Det er stedet fr ambitiøse elever på tværs af uddannelser g interesser det, der giver samhørigheden, er intens interesse i at udvikle egne evner. EUX 19

20 Du kan få fag på gymnasieniveau g erhvervsuddannelse på én gang EUX giver dig mulighed fr at kmbinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Dermed pnår du det, man kalder generel studiekmpetence, g du har derfr de samme muligheder fr at læse videre sm dem, der har en gymnasial eksamen. Et EUX-frløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, g du vil derfr skulle have fag på gymnasialt niveau i frbindelse med din erhvervsuddannelse. Bagefter kan du enten arbejde sm faglært eller læse videre g videreuddanne dig på samme vilkår sm persner med gymnasial eksamen. Hvis du har evnerne, energien g mdet, g er du klar til at gøre en ekstra indsats med lektier g hjemmepgaver, så har HANSENBERG nu EUXlinjen på uddannelsen til dyrepasser, persnvgnsmekaniker, tømrer, datatekniker, elektriker, smed g VVS. På 4 år g 1 måned kan du tage både fag på gymnasieniveau g uddannelsen dyrepasser, persnvgnsmekaniker, tømrer, datatekniker, elektriker, smed g VVS - det giver dig helt nye muligheder. I skleperiderne får du fagenes teretiske del g fag på gymnasieniveau i praktikken lærer du håndværket. Træningsbanen på HANSENBERG Hvrdan skabes spillefelter til frskellige lærings- g undervisningsfrmer? Beskrivelse af træningsbanen Træningsbanen er et tilbud til såvel den stærke elev sm til den elev, der har brug fr mere træning igennem hele uddannelsen. Træningsbanen støtter bl.a. p m emner der er fkus på ved trepartssamtalerne g elevens egne ønsker. Derfr starter alle sklephld med en praktisk g teretisk kmpetenceafklaring af den enkelte elev. Efterfølgende afklares hvilke emner der arbejdes med på træningsbanen. Emnerne skrives ind i elevens uddannelsesplan i Elevplan af eleven. Fr den stærke elev kan træningsbanen rumme mulighed fr høj faglig udvikling, dyrkelse at særlige mråder/discipliner eller eksperimenter inden fr et fag. Fr ngle kan det være at nå det excellente niveau. Fr andre elever er træningsbanen en mulighed at arbejde med det, sm de ikke har nået eller kunnet i den almindelige undervisning. Træningsbanen giver eleverne mulighed fr at få stffet frklaret igen g med andre rd g at få ekstra træning i de enkelte discipliner. Der er altid en eller flere lærere, sm er tilknyttet aktiviteterne på træningsbanen, hvr der primært fkuseres på at træne elevernes faglige færdigheder. Der er ikke selvstændige mål fr træningsbanen. De undervisningsrelaterede aktiviteter, der finder sted på træningsbanen, skal understøtte pfyldelsen af bekendtgørelsen generelt g målene fr de enkelte fag. Det vil sige, at det er den enkelte lærer med ansvar fr faget, der i samarbejde med den enkelte elev matcher materialer g pgaver i frhld til de færdigheder/faglige mål, der skal pnås på træningsbanen samt dkumenterer læringstilvæksten fr den enkelte elev. Frmålet med træningsbanen Træningsbanens frmål er at supplere g støtte undervisningen i fagene g/eller tage afsæt i elevens interesser/behv inden fr et relevant fag. Træningsbanen skal sikre, at eleverne møder endnu flere frskellige måder at lære på, at de har tid til faglig frdybelse. Den skal bidrage til at hæve elevernes faglige niveau. 20

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP)

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser: Dyrepasseruddannelsen Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 7 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP)

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) HOVEDFORLØB HANSENBERG Personvognsmekaniker Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 4 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION 1)... 5 GENERELT

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser: Fagretning Dyr Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Teknologi, Byggeri og Transport: Data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Teknologi, Byggeri og Transport: Fagretning Medier, Data og Kommunikation Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER...

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP)

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser: Dyrepasseruddannelsen Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 7 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016 Vidensrejse Ontari, Canada 28. maj 1. juni 2016 Indhld Indledning... 3 Prgram... 4 Inspiratin g refleksin ver besøget... 5 Side 2 af 6 Indledning Børn & Familieudvalget, direktøren fr Børn & Kultur, chef

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet:

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet: Virksmhedsguiden Minihåndbg / guidelines til virksmheder der ansætter elever med anden etnisk baggrund, g til undervisere der arbejder med denne gruppes grundfrløb g vergang til praktik g hvedfrløb. 1

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP)

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) HOVEDFORLØB HANSENBERG Landbrugsuddannelsen med speciale husdyr Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 8 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) HOVEDFORLØB (gammel ordning)

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) HOVEDFORLØB (gammel ordning) DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) HOVEDFORLØB (gammel ordning) HANSENBERG Landbrugsuddannelsen med speciale husdyr Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere