DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2"

Transkript

1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør

2 Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION 1)... 7 GENERELT FOR HANSENBERGS ERHVERVSUDDANNELSER... 7 Praktiske plysninger... 7 Sklens pædaggiske g didaktiske vervejelser... 8 Overrdnet bedømmelsesplan Overrdnede bestemmelser m vurdering af elevens kmpetencer Eksamensregler DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (SEKTION 2) Grundfrløb 2 g Hvedfrløb Praktiske plysninger Didaktiske g metdiske vervejelser Kriterier fr vurdering af elevernes kmpetencer g frudsætninger Undervisningen i grundfrløbets andet del (GF 2) g hvedfrløb Bedømmelsesplan Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved ptagelse af sklepraktik Sklens kriterier g fremgangsmåde ved ptagelse af elever i uddannelse g sklepraktik med adgangsbegrænsning Sklepraktik (hvedfrløb) Eksamensregler Samarbejde med virksmheden m afhldelse af prøver g udstedelse af bevis Overgangsrdninger Overgangsrdninger fr elever, sm er begyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (SEKTION 3) Læringselementer (prjekter/kurser) Visuel versigt ver skleperidens pbygning; herunder faglige mål, læringselementer (prjekter/kurser) g bedømmelser Oversigt ver skleperidens placering af fag g faglige mål fr Grundfrløb 2 - Fitnessinstruktør Oversigt ver skleperidens placering af læringselementer (prjekter/kurser) Frløbsversigt Oversigt ver skleperidens bedømmelser Bedømmelsesversigt Det uddannelsesspecifikke fag - HANSENBERG klar Fagets frmål g prfil Fagets frmål Fagets prfil Faglige mål g fagligt indhld Faglige mål

3 Fagligt indhld Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsfrmer Samspil med andre fag Den knkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget Dkumentatin Krav til elevens dkumentatin Evaluering g bedømmelse Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Afsluttende prøve Eksaminatinsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Det uddannelsesspecifikke fag - Styrketræning Fagets frmål g prfil Fagets frmål Fagets prfil Faglige mål g fagligt indhld Faglige mål Fagligt indhld Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsfrmer Samspil med andre fag Den knkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget Dkumentatin Krav til elevens dkumentatin Evaluering g bedømmelse Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Afsluttende prøve Eksaminatinsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Det uddannelsesspecifikke fag - Kredsløbstræning Fagets frmål g prfil Fagets frmål Fagets prfil Faglige mål g fagligt indhld

4 Faglige mål Fagligt indhld Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsfrmer Samspil med andre fag Den knkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget Dkumentatin Krav til elevens dkumentatin Evaluering g bedømmelse Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Afsluttende prøve Eksaminatinsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Det uddannelsesspecifikke fag - Den prfessinelle fitnessinstruktør Fagets frmål g prfil Fagets frmål Fagets prfil Faglige mål g fagligt indhld Faglige mål Fagligt indhld Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsfrmer Samspil med andre fag Den knkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget Dkumentatin Krav til elevens dkumentatin Evaluering g bedømmelse Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Afsluttende prøve Eksaminatinsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Grundfag Erhvervsøknmi niveau E Elevrettet beskrivelse Varighed Elevens arbejdstid

5 Elevfrudsætninger Læringselementer Læringsmiljø Undervisningsmaterialer Bedømmelser Ressurcer g rammer, herunder lærerkvalifikatiner g udstyr Grundfag Afsætning niveau E Elevrettet beskrivelse Varighed Elevens arbejdstid Elevfrudsætninger Læringselementer Læringsmiljø Undervisningsmaterialer Bedømmelser Ressurcer g rammer, herunder lærerkvalifikatiner g udstyr Valgfag Titel Valgfag (bnusfag, støttefag g grundfag fr GF 2) Elevrettet beskrivelse Varighed Elevens arbejdstid Elevfrudsætninger Læringselementer Læringsmiljø Undervisningsmaterialer Bedømmelser Ressurcer g rammer, herunder lærerkvalifikatiner g udstyr Højere niveauer g talentspr

6 Udarbejdelse af de lkale undervisningsplaner Sklerne skal udarbejde lkale undervisningsplaner, jf. 45 g 46 kapitel 6 i hvedbekendtgørelsen. Planerne, der skal udarbejdes fr henhldsvis grund- g hvedfrløb, skal fastsættes i samarbejde med det lkale uddannelsesudvalg. Planerne er sklens g dermed gså lærernes redskab til dkumentatin af den undervisningspraksis, der finder sted. Det er centralt, at hver enkelt skle beskriver sin praksis ud fra de lkale frhld, der har betydning fr undervisningens gennemførelse. Skabelnen er udarbejdet således, at den mfatter alle de stillede krav i hvedbekendtgørelsens 41, g den kan betragtes sm et eksempel på en struktur, der kan anvendes direkte eller i tilpasset frm. Det er den enkelte skle, der beslutter, hvrledes de lkale undervisningsplaner knkret beskrives, så længe reglerne herm er verhldt. Der findes tre niveauer i den udarbejdede skabeln: Et skleniveau, hvr der beskrives frhld, der er ens fr alle sklens uddannelser. Et indgangs- eller uddannelsesniveau, der er specifikt fr de enkelte indgange eller uddannelser. Et niveau med beskrivelser af den knkrete undervisning udfrmet efter den skabeln, der freligger i Elevplan. Strukturen i skabelnen er tilpasset det værktøj g den struktur, der er under udvikling i Elevplan til beskrivelse af lkale undervisningsplaner. Under hvert punkt i skabelnen er det angivet, hvilket bekendtgørelsesmæssigt krav punktet dækker, ligesm der er knyttet yderligere vejledende bemærkninger dertil. 6

7 Den lkale uddannelsesplan (sektin 1) Generelt fr HANSENBERGS erhvervsuddannelser HANSENBERG er et mderne center fr erhverv g uddannelse. Et kreativt fællesskab med masser af muligheder fr den enkelte elev. På HANSENBERG handler uddannelse g karriere m persnality. Om at turde følge sit hjerte. Om at dyrke det, man brænder fr. Om at blive sig selv. Missin: At give lærelyst g erhvervskmpetence Lærelyst g erhvervskmpetence er udgangspunktet fr de læringsfrløb, vi udvikler fr vres elever. De grundlæggende tanker g ideer er i detaljer beskrevet i den lkale undervisningsplan, sm er udarbejdet i henhld til "Bekendtgørelse m erhvervsuddannelser, BEK nr af 22.september Visin: Vi frigør vres indre energi g kreativitet i et værdiskabende fællesskab med vres brugere Det sm billedligt frbinder missinen g visinen, g sm skal være drivkraften i vres arbejde, er et fælles værdigrundlag. Værdierne skal gennemsyre alt, hvad vi arbejder med g føre s hen imd vres visin. Værdiskabelse Generøsitet Lærelyst Passin Vi lægger vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld g udbytterig krt sagt give lærelyst g erhvervskmpetence. Det har vi fasthldt i ngle verrdnede mål fr det pædaggiske arbejde på HANSENBERG. Praktiske plysninger Sklens navn: HANSENBERG Institutinsnummer: HANSENBERG danner rammen m fem brancheskler: Organia, Vitia, Teknia g Designia, der udbyder en lang række erhvervsuddannelser, samt HANSENBERG GYMNASIUM, hvr eleverne kan tage htx-uddannelsen inden fr seks studieretninger. Hertil kmmer mfattende kursusvirksm- 7

8 hed g efteruddannelse (AMU- g virksmhedstilpassede kurser). Sklen har dagligt ver 1700 elever. HANSENBERG har 3 adresser. På Skvvangen 28 finder du branchesklerne Vitia g HANSENBERG GYMNASIUM. På C.F. Tietgensvej 5, 9 g 11 har Designia, Teknia g X-Huse har til huse. Lidt uden fr Klding - nærmere bestemt i Vranderup - ligger branchesklen Organia, der udbyder sklens uddannelser inden fr Dyr g Jrdbrug. På alle tre adresser har vi erstattet de traditinelle klasseværelser med åbne læringsrum, auditrier g fleksible mødelkaler. Pære-, Æble-, Kirsebær- g Blmmegården er navnene på de fire bygninger, der tilsammen udgør erhvervskstsklen med 120 enkeltværelser g 40 dbbeltværelser. Erhvervskstsklen ligger i nær tilknytning til undervisningsbygningen på Skvvangen, hvr eleverne frem til klkken frit kan benytte sig af sklens frskellige faciliteter. Frmålet med den lkale undervisningsplan er at give sklens elever, frældre g mestre viden g indsigt i uddannelsens pbygning samt undervisningens rganisering g gennemførelse på vres skle. Denne lkale undervisningsplan er udarbejdet efter bestemmelserne i: Erhvervsuddannelseslven (LOV nr. 634 af 16/06/2014), Bekendtgørelse nr af 22. september 2014 m erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr af 23. september 2014 m ptagelse til skleundervisningen i hvedfrløbet i erhvervsuddannelser g m eux-frløb i visse erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr af 22. september 2014 m grundfag, erhvervsfag g erhvervsrettet andetsprgsdansk i erhvervsuddannelserne Bekendtgørelse m prøver g eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse m merit fr visse fag i ungdmsuddannelser BKG nr. 539 af 19/06/1996. Den lkale undervisningsplan revideres løbende i frhld til evalueringer g kvalitetsmålinger. Revisiner drøftes med de lkale uddannelsesudvalg g indarbejdes i Elevplan. Denne lkale undervisningsplan gælder fr elever, der påbegynder uddannelsen efter den 1. august Fr at den enkelte elev til enhver tid får den senest pdaterede uddannelse, er hvedreglen ved ændringer, at den nye uddannelsesplan er gældende. Hvis ændringen medfører, at eleven får ringere mulighed fr at pnå den ønskede uddannelse, er den prindelige plan gældende fr eleven, indtil eleven er færdiguddannet. Den lkale undervisningsplans t første sektiner er tilgængelig på sklens hjemmeside. Sektin 3 (uddannelsesspecifikke) er tilgængelig i Elevplan. Sklens pædaggiske g didaktiske vervejelser På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld g udbytterig krt sagt give lærelyst g erhvervskmpetence. Det har vi fasthldt i ngle verrdnede mål fr det pædaggiske arbejde. 8

9 Pædaggiske mål: Eleverne kender g arbejder bevidst med egne styrker g talenter g får løbende vejledning af kmpetente lærere, der vil den enkelte elev. Eleverne udfrdres i et stimulerende læringsmiljø, sm er kendetegnet ved faglig prfessinalisme, nysgerrighed g engagement. Eleverne bidrager til et gdt læringsklima ved at tage ansvar fr hinanden g fr en gd scial mgangstne. Eleverne gennemfører undervisningsaktiviteter tilpasset individuelle læringsfrmer, fkus, behv g niveau. Eleverne plever skle g praktik sm en helhed, hvr den ene er den andens frudsætning g berettigelse. Eleverne pbygger en stærk faglighed gennem anerkendende g lærende feedback g skaber derved lærelyst g trivsel. Målene tager deres afsæt i HANSENBERGs Kdeks fr gd pædaggik. Samme kdeks sætter retning g indhld på centrale elementer i det pædaggiske arbejde på sklen. Kdeks fr gd pædaggik findes på sklens hjemmeside. Fr at de pædaggiske mål kan nyde fremme, står dialg g samtale m sklefrløb g læringsmål centralt i HANSENBERGs pædaggiske tænkning. Derudver har sklen udmøntet en række pædaggiske styringsværktøjer, sm skal være mdrejningspunkt fr vennævnte samtaler. Styringsværktøjerne består af følgende : Elevplan Lkal undervisningsplan placeret i Elevplan Visuelle versigter fr skleperidernes pbygning Lektinsplaner Fælles undervisningsmaterialer fr lærerteam Indhldet af vennævnte samtaler m sklefrløb g læringsmål fasthldes i elevens persnlige uddannelsesplan i Elevplan. Dette fr at sikre kntinuitet g udvikling mkring elevens læring. En elev starter enten på Grundfrløb 1 (GF1) eller Grundfrløb 2 (GF2). På grundfrløbene handler det primært m, at eleven får lejlighed til at afprøve egne evner g drømme i frhld til de faglige discipliner g uddannelsernes almene krav, således at eleven har et faktuelt grundlag at vælge hvedfrløb ud fra. Læringselementerne på både GF1 g GF2 er tilrettelagt praksisrienteret g helhedsrienteret med str grad af elevinvlvering i de enkelte aktiviteter. Læringselementer er alle bygget p mkring prjekter med en vifte af faglige udfrdringer på frskellige niveauer, fr derigennem at sikre variatinsmulighederne fr eleverne i deres pgaveløsning g samtidig bevare helheden. Sklen anvender prgrammet Elevplan gennem hele elevens tid på sklen. Det er i Elevplan, at de første samtaler henhldsvis kmpetenceafklarende g indslusning indskrives, g det er i Elevplan den afsluttende praktikerklæring fra virksmheden kan ses. Sklen lægger str vægt på, at alle aktører mkring eleven anvender Elevplan, sm det kmmunikative redskab, der skaber helhed g retning fr elevens læring g kmpetenceudvikling. Elevplan rummer elevens egen Uddannelsesplan/-bg, hvr eleven lægger billeder, tegninger g egne refleksiner vedrørende pgaveløsning g målsætninger fr fremtiden. 9

10 Overrdnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at sklen lever p til de krav, der stilles fr løbende g afsluttende bedømmelse af elevens udvikling g standpunkt, jævnfør hvedbekendtgørelsen. Bedømmelsesplanen fungerer sm kmmunikatinsredskab ved evaluering g bedømmelse. Bedømmelser der efterfølgende danner baggrund fr samtaler mellem skle g virksmhed g mellem skle g elev. Bedømmelsesplanen er med til: at eleven får viden m eget niveau g egne ptentialer gennem feedback samtaler g prøver at danne grundlag fr præcisering af særlige indsatsfelter, herunder mål fr arbejdet på træningsbanen at danne grundlag fr kmmunikatin mellem elev, praktiksted g skle Bedømmelsesplanen er desuden kmmunikatins- g dkumentatinsredskab ved eventuelt skleskift g dkumentatinsredskab ved eventuelle tvistigheder i relatin til karaktergivning. Sklebedømmelsesplanen består af tre (3) dele, sm er beskrevet på indgangsniveau eller uddannelsesniveau: Den løbende evaluering Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer) Eksamen Overrdnede bestemmelser m vurdering af elevens kmpetencer Ved begyndelsen af uddannelsesfrløbet påbegynder sklen en persnlig Uddannelsesplan/-bg fr eleven. Til brug fr udarbejdelsen af den individuelle Uddannelsesplan/-plan gennemføres en kmpetencevurdering af eleven. Kmpetencevurderingen fretages almindeligvis inden 2 uger fra påbegyndelse af undervisningen g mfatter en vurdering af elevens frudsætninger i frhld til den ønskede uddannelse. I kmpetencevurderingen indgår elevens: 10

11 Frmelle g reelle kmpetencer De frmelle kmpetencer er de kmpetencer, eleven har papir på fra tidligere undervisning g uddannelse. De reelle kmpetencer er kmpetencer, eleven har pnået på anden vis, fx gennem arbejdserfaring, hbby, interesser mv. Vurderingen af frmelle g reelle kmpetencer anvendes frtrinsvis til fastsættelse af eventuel merit g afkrtning af uddannelsesfrløbet. Frudsætninger fr gennemførelse Herunder vurderes, m eleven har de frnødne frudsætninger fr gennemførelse af den ønskede uddannelse. Eventuelle særlige krav der er gældende fr uddannelsen medtages i vurderingen. Gennem vurdering af frudsætninger fr gennemførelse er målet at sikre, at valget af uddannelse er det rette fr eleven. Vurdering af behv fr særlige tiltag Herunder vurderes, m eleven har behv fr særlig støtte eller supplerende undervisning. Se endvidere vejledningsflw g kmpetenceafklaring fr Grundfrløb 1 https://hbinf.hansenberg.dk/sites/paedaggik/vejledningscenter/sider/default.aspx Eksamensregler Sklens eksamensreglement Eksamenshåndbg https://hbinf.hansenberg.dk/sites/paedaggik/paedaggiskestyringsredskaber/elevplan/sider/eksamensvejledning.aspx 11

12 Den lkale undervisningsplan (sektin 2) Grundfrløb 2 g Hvedfrløb Nedenstående er en versigt, der viser, hvilke uddannelser, der er på HANSENBERG Undervisningen inden fr hvedmrådet Teknlgi, byggeri g transprt g dækker uddannelserne i branchesklerne Designia g Teknia Uddannelser (Grundfrløb 2) Mediegrafiker Web-integratr Data- g kmmunikatinsuddannelsen Autmatik g prcesuddannelsen Elektriker Tømrer VVS Smed Teknisk designer Beslagsmed Industriperatør Persnvgnsmekaniker Entreprenør- g landbrugsmaskinuddannelsen Karsseriuddannelsen Lastvgnsmekaniker Lager g terminaluddannelsen Lufthavnsuddannelsen Persnbefrdringsuddannelsen Vejgdstransprtuddannelsen. Uddannelser (Hvedfrløb) Mediegrafiker Tømrer VVS Smed Teknisk designer Persnvgnsmekaniker Undervisningen på branchesklen Vitia mfatter 2 hvedmråder: 1. Omsrg, Sundhed g Pædaggik 2. Fødevarer, Jrdbrug g Oplevelser Uddannelser (Grundfrløb 2) Gastrnm Tjener Frisør Fitness instruktør Tandklinikassistent Uddannelser (Hvedfrløb) Gastrnm Tjener Frisør Fitness instruktør Tandklinikassistent Serviceassistent 12

13 Undervisningen inden fr hvedmrådet Fødevarer, Jrdbrug g Oplevelser, dækker uddannelserne på Branchesklen Organia Uddannelser (Grundfrløb 2) Dyrepasser Landbrugsuddannelsen Veterinærsygeplejerske Anlægsgartner g greenkeeper Uddannelser (Hvedfrløb) Dyrepasser Landbrugsuddannelsen Veterinærsygeplejerske Det verrdnede frmål fr undervisningen er, at flere elever bliver i stand til at fuldføre deres uddannelse gennem et stimulerende læringsmiljø. Lærerne fkuserer på den enkelte elevs styrker g behv ved hjælp af lærende feedback i en gensidig, frpligtende g fasthldende dialg. Alle elever bliver, så dygtige de kan, ved at møde individuelt tilpassede læringsaktiviteter, hvr elever, lærere g praktiksted samarbejder m elevens læringsprgressin. Eleverne bidrager til et gdt læringsklima ved at tage ansvar fr hinanden g fr en gd scial mgangstne. Eleverne pbygger en stærk faglighed gennem anerkendende g lærende feedback g skaber derved lærelyst g trivsel. Praktiske plysninger Den lkale undervisningsplan er udarbejdet af den pædaggiske chef, de pædaggiske ledere g faglærergruppen, sm underviser på grundfrløbet. Den lkale undervisningsplan fastsættes af sklen i samarbejde med det lkale uddannelsesudvalg. Den er præsenteret g kmmenteret af det lkale uddannelsesudvalg løbende dvs. når der fretages ændringer. Undervisningsplanen er sklens dkumentatin af undervisningen g skal freligge færdigudarbejdet inden sklephldets begyndelse. Den lkale undervisningsplan beskriver de faktiske læringsaktiviteter g tilpasses løbende af faglærergruppen i Elevplan (https://www.elevplan.dk). Eleverne skal gøres bekendt med undervisningsplanen, g den skal være tilgængelig på sklens hjemmeside. Den lkale undervisningsplan revideres, i samarbejde med det lkale uddannelsesudvalg, såfremt behvet pstår på baggrund af ændringer i relevant lvgivning, bekendtgørelser eller elevernes evalueringer. Den lkale undervisningsplan skal mfatte sklens eventuelle udbud af eux-frløb. Den lkale undervisningsplan beskriver uddannelsens frmål g kravene til skleundervisningen, sm det fremgår af bekendtgørelse nr af 22. september I øvrigt henvises til Didaktiske g metdiske vervejelser På HANSENBERG er undervisning tilrettelagt med udgangspunkt i Kdeks fr gd pædaggik. https://sites.ggle.cm/site/livglaering/laeringsmilje/kdeks-fr-gd-paedaggik 13

14 Vi lægger vægt på, at undervisningen er meningsfuld g udbytterig krt sagt giver lærelyst g erhvervskmpetence. Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner g prblemstillinger, således at eleven bliver fagligt udfrdret i emner knyttet til den valgte fagretning eller uddannelse. Gennem praktiske eksperimenter g undersøgelser lærer eleven at planlægge eget arbejde g samarbejde med andre. HANSENBERGs Bn mt Der er altid nget du er gd til. Du skal bare finde ud af hvad? Krt sagt er målet, at eleverne gennem deres uddannelse plever: Frberedelse/tilrettelæggelse af undervisning Eleverne plever lærerteams med dyb frståelse på tværs af faglige skel, hvr lærerne naturligt går ind ver hinandens undervisning/mråde. Eleven har verblik ver uddannelsens samlede undervisningsaktiviteter g kendskab til de pstillede mål. 14

15 Undervisningens praksis / Ledelse g rganisering Eleverne plever et stimulerende læringsmiljø, med str faglig prfessinalisme, nysgerrighed g engagement, respekt fr den enkelte g et gdt psykisk arbejdsmiljø. Eleverne plever krav m at tage ansvar fr hinanden g fr at skabe et gdt læringsklima g en gd scial mgangstne. Undervisningens praksis /Læringsrummet Eleverne plever altid at kunne lade sig inspirere/lære g få faglig viden. Eleverne har i g udenfr undervisning adgang til kernestf g andre fagligt inspirerende materialer via fagsites g frnter. HANSENBERGs rammer frdrer elever til ansvarlighed g rdentlighed samt fysisk aktivitet. Undervisningens praksis/medier g it Eleverne plever høj grad af differentiering i frhld til såvel medietyper, undervisningstyper, rganiseringsfrmer g faglig læring såvel på sm uden fr sklen. Trivsel g relatiner Eleverne plever lærere, sm vil dem både i rd g handlinger, g sm aktivt bidrager til at skabe lærelyst g trivsel. Eleverne plever værdien i at tage ansvar fr hldkammerater ved at fejre hinandens sejre g bidrage til løsning af spørgsmål g udfrdringer. Eleven kender g arbejder bevidst med egne styrker g talent. Feedback Eleverne har kendskab til kriterierne, de bliver vurderet i frhld til g hvrnår. Eleverne pnår gennem feedback verblik ver egen prgressin, sm de gennemgår, frem md at indfri uddannelsens mål. Generelt Undervisningen gennemføres helhedsrienteret, tværfagligt g prjektrganiseret, således at eleverne arbejder med praktiske arbejdspgaver inden fr det hvedmråde, de har valgt. Traditinelle klasseværelser er suppleret med åbne læringsrum, auditrier g fleksible mødelkaler. 15

16 Organisering af undervisningen Undervisningen er primært praktisk g med et anvendelsesrienterende fkus. Det betyder, at værkstedsundervisning er mdrejningspunktet fr elevens tilegnelse af viden, færdigheder g kmpetencer. Fagets metdelære udgør fundamentet fr tilrettelæggelse af den praktiske undervisning i de frskellige prjekter. Samtale g dialg mkring elevens uddannelse skaber frståelse g indsigt mkring de krav g frventninger, der lvgivningsmæssigt er indlejret i erhvervsuddannelserne. Undervisningen skal tilrettelægges helhedsrienteret på GF 1 g GF 2, så eleverne kan se meningen med de frløb, de arbejder med. Derfr skal de almene fag g de fagfaglige fag bidrage med hver deres fkus i elevernes prjektarbejder. Eleverne skal pleve, at teri g praksis er hinandens frudsætning, når en faglig prblemstilling skal løses. Lærerstyret undervisning Lærerstyret undervisning betyder, at læreren tilrettelægger en undervisning, hvr læreren indgår aktivt. I erhvervsuddannelserne indgår læreren almindeligvis aktivt i følgende tre frmer fr undervisningsaktiviteter: Frmidling af fagligt stf, demnstratin af en færdighed, vejledning g løbende evaluering i frbindelse med elevernes selvstændige pgave- eller prblemløsning. Disse aktiviteter kan udføres fr større eller mindre elevgrupper g fr enkelte elever. Lærerstyret undervisning skal være skemalagt, elevens deltagelse er bligatrisk, g læreren er til stede eller umiddelbart tilgængelig. Der vil centralt blive fastlagt nærmere rammer fr, hvad lærerstyret undervisning indehlder. Øget brug af undervisningsdifferentiering Aftalepartierne er enige m, at sklerne er frpligtet til at implementere g anvende metder til undervisningsdifferentiering. En styrket undervisningsdifferentiering kan fx dreje sig m, at lærerne udvikler frskellige metder til at frmidle g frklare fagligt stf fr eleverne, der tager udgangspunkt i elevernes frskellige måder at lære på g deres faglige frudsætninger. Fr at kunne tilrettelægge en differentieret undervisning skal lærerne systematisk anvende deres viden m elevernes frudsætninger g interesser fx til at vurdere, hvilke elever, der bedst lærer gennem praktisk g/eller teretisk pgaveløsning. Sklens mål fr udvikling af metder til undervisningsdifferentiering, samt implementeringen af dette arbejde, skal være et strategisk fkusmråde g fremgå af den enkelte skles didaktiske g pædaggiske grundlag, der indgår i de årlige handlingsplaner fr øget gennemførelse. Elevindflydelse Lærerne sikrer elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte elevs pgave at udfrme sin egen uddannelsesplan/-bg inden fr de givne rammer g i tæt samarbejde med læreren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, sm eleven har behv fr. Eleven har i de enkelte undervisningsaktiviteter mulighed fr at vælge frskellige pgavetyper alt efter sine kmpetencer. Eksempelvis kan der vælges mellem større prjekter eller mere lærerstyrede pgaver. Det endelige valg tager udgangspunkt i elevens frmåen g fretrukne læringsstrategi. Undervisningen på erhvervsuddannelserne gennemføres sm fuldtidsundervisning inklusiv elevernes selvstændige pgaveløsning, hjemmearbejde, frberedelse, mv. Det vil sige, at elevens arbejde med uddannelsen samlet set skal være af et mfang svarende til arbejdstiden fr en fuldtidsbeskæftiget - 37 timer m ugen. Refrmen ændrer ikke på dette krav. 16

17 Kriterier fr vurdering af elevernes kmpetencer g frudsætninger Kmpetencer, sm ønskes udviklet hs eleven, kan deles i tre hvedgrupper, de persnlige kmpetencer, de generelle faglige kmpetencer g de specifikke faglige kmpetencer. Udvikling af persnlige kmpetencer Eleven: lærer at tage ansvar fr sig selv g sine hldkammerater lærer at samarbejde lærer at være studerende lærer at evaluere sit arbejde ved selvevaluering g ved selvkritik lærer at vurdere egne stærke g svage sider lærer at tage initiativ lærer at være innvative lærer at være ambitiøse lærer at være fleksibel lærer selvstændighed lærer at se nye muligheder Udvikling af generelle faglige kvalifikatiner g kmpetencer Eleven: lærer at beslutte g planlægge eget arbejde selvstændigt g i samarbejde med andre lærer at rganisere arbejdet selvstændigt g i samarbejde med andre lærer at tilrettelægge effektive arbejdsgange lærer gde arbejdsrutiner sm gså mfatter rden mkring arbejdet lærer at udføre arbejdet selvstændigt g i samarbejde med andre lærer at kntrllere g fejlrette eget arbejde selvstændigt g i samarbejde med andre lærer at evaluere eget g andres arbejde lærer at anvende infrmatinsteknlgi lærer at være mstillingsparate Udvikling af specifikke faglige kmpetencer Eleven tilegner sig de faglige mål i den pågældende uddannelsesbekendtgørelse. De persnlige kmpetencer g de specifikke faglige kvalifikatiner g kmpetencer benævnes samlet sm tilegnelseskmpetencer, eller de værktøjer der sætter eleven i stand til at lære at lære. Det er lærerteamet, der definerer såvel undervisningsmålene sm vægtningen af kvalifikatiner g kmpetencer i den enkelte undervisningsaktivitet. 17

18 Infrmatinsteknlgi Infrmatinsteknlgi (It) anvendes alle steder i undervisningen, hvr den kan inddrages funktinelt g autentisk. Elevernes medbestemmelse Undervisningen vil gennem hele frløbet blive tilrettelagt i samarbejde med eleven, der gennem praktisk g teretisk arbejde skal have mulighed fr at pnå frståelse fr betydningen af medansvar fr egen læring. Persnlig Uddannelsesplan Alle elever har en persnlig Uddannelsesplan. Denne plan udarbejdes i Elevplan. Frmålet med uddannelsesplanen er at sikre verensstemmelse mellem elevens ønsker, interesser g evner g det faktiske uddannelsesfrløb. Elevens persnlige Uddannelsesplan/ er et redskab fr eleven, læreren g senere praktikværten til at sikre, at elevens uddannelsesfrløb imødekmmer g understøtter elevens almene, faglige g persnlige frudsætninger g mål. Ved det første møde mellem elev g lærer udarbejdes elevens persnlige uddannelsesplan/-bg i fællesskab. Denne evalueres g revideres kntinuerligt gennem elevens skle- g praktikfrløb, sådan at den til enhver tid dkumenterer elevens uddannelsesfrløb. Persnlig Uddannelsesbg Alle elever har en Uddannelsesbg. Uddannelsesbgen, der indehlder Uddannelsesplanen, skal sammen med sklevejledninger g pnået merit beskrive de kvalifikatiner g kmpetencer eleven pnår under skle g praktikphld. Uddannelsesbgen mfatter både uddannelsens grund- g hvedfrløb samt praktikuddannelsen. Ligeledes skal Uddannelsesbgen anvendes under eventuel sklepraktik samt under praktik i en virksmhed. Uddannelsesplanen g Uddannelsesbgen er mdrejningspunktet i elevens samarbejde med læreren g i elevens arbejde med persnlige kvalifikatiner. Undervisningen i grundfrløbets andet del (GF 2) g hvedfrløb Undervisningen i Grundfrløb 1 (GF1) er fr de unge, der kmmer direkte fra flkesklen g undervisningen i Grundfrløb 2 (GF2) er fr de elever, der har gennemført grundfrløb 1 g fr de elever, der har begyndende erhvervskmpetencer eller supplerende grunduddannelse. Undervisning i Grundfrløb 1 g Grundfrløb 2 er kendetegnet ved, at teri g praksis kmbineres i anvendelsesrienteret, værkstedsbaseret undervisning i prjekter, hvr undervisningen er differentieret, så den enkelte elev bliver udfrdret på egne evner g interesser i udviklingen af relevante kmpetencer. Fr at fremme læring g dannelse indgår Mtin g Bevægelse sm et naturlig del af hverdagen. Det centrale i tilrettelæggelse af undervisning er at stimulere elevens nysgerrighed g skabe rum til refleksin g frdybelse. Grundfrløb 2 18

19 Undervisningen i Grundfrløb 2 består af 20 ugers fagspecifik undervisning kmbineret med en række bligatriske grundfag, sm er målrettet en knkret uddannelse. Undervisningen er rganiseret mkring frskellige praksisnære g anvendelsesrienterede prjekter, hvr eleverne lærer at anvende metdiske g prcessuelle discipliner i en praktisk, faglig kntekst. Der etableres et fagfagligt fællesskab med fkus på elevens undersøgende, eksperimenterende g reflekterende praksis. Det verrdnede mål med Grundfrløb 2 er at gøre eleverne kvalificerede, mtiverede g afklarede til at frtsætte på et hvedfrløb g dermed gennemføre en erhvervsuddannelse. Undervisningen i Grundfrløb2 tager udgangspunkt i uddannelsens generelle kmpetencekrav, herunder en række almenkmpetencer, hvr en række krav skal pnås, fr at eleven kan påbegynde undervisningen på et hvedfrløb. Grundfrløbets 2. del afsluttes med Grundfrløbsprøven samt grundfagseksamen. Alle grundfrløb starter med en afdækning af elevens frventninger til g mål med det kmmende grundfrløb. Det er gså i indslusningssamtalen, der sker en afstemning af frventningerne mkring fremmøde, arbejdsindsats, medindflydelse g sidst men ikke mindst frhldet mellem teri g praksis. Fr ganske mange elever vil der være en del alment stf, der skal arbejdes med under grundfrløbet. Alment stf, sm er nødvendigt fr at kunne klare sig på hvedfrløbet. Samtalens indhld fasthldes i elevens Uddannelsesplan/-bg. GF2 slutter med Grundfrløbsprøven, sm skal bestås fr at kmme ind på hvedfrløbet. Skleundervisningen på hvedfrløbet Fr at begynde på skleundervisningen i et hvedfrløb skal eleverne have bestået Grundfrløbsprøven, samt eksamen i et eller flere grundfag. Skleundervisningen på hvedfrløbet består af bundne g valgfri specialefag, grundfag, mrådefag samt valgfag. Der er til praktikperiderne en række praktikmål, sm ligeledes skal pnås. Fagenes mål, niveau g varighed fremgår af den efterfølgende sektin 3. Alle sklephld starter med en afdækning af elevens faglige udvikling gennem den seneste praktikperide. Det danner rammen fr en individuel samtale med den enkelte, hvr skleperidens mål hldes p md elevens faglige standpunkt. Undervisningen på sklen er tilrettelagt med en række undervisningsaktiviteter, der giver mulighed fr frskellige veje til at indfri de faglige mål. Den enkelte elev har minimum t feedbacksamtaler på en skleperide af 10 ugers varighed. Under samtalen tager eleven ntater, sm efterfølgende skrives ind i elevens Uddannelsesbg. Fkusfelterne fra feedbacksamtaler er væsentlige bidrag til indhldet i skleerklæringen, sm lærerteamet har ansvaret fr at udfylde. Alle skleperider af 10 ugers varighed indehlder en trepartssamtale, hvr eleven fremlægger egne pgaveløsninger i frm af prdukter g billeder. Trepartssamtalen sætter fkus på elevens udvikling, udviklingsbehv g - ønsker. Naturlige elementer i en trepartssamtale vil være en drøftelse af de muligheder sm sklens talentsprgram g træningsbane rummer fr faglig frdybelse g udvikling. Talentakademiet På HANSENBERG trr vi på dig g dit ptentiale, g derfr har vi designet et prgram til at udvikle vres talentfulde elever g deres ptentiale. Vi trr på, at alle har et talent. Måske ved du allerede, hvad det er, eller måske skal du først nu til at finde det, men når man først har fundet det, sm giver dig glæde g gør dig til et helt menneske, er det sm m, ens verden falder i hak, g du kan frtsætte ud af det spr, sm kan udvikle dig bedst både fagligt g menneskeligt. Elever, sm vil det ekstra, kan i løbet af deres uddannelse blive udfrdret fagligt på Talentakademiet. Det er stedet fr ambitiøse elever på tværs af uddannelser g interesser det, der giver samhørigheden, er intens interesse i at udvikle egne evner. EUX 19

20 Du kan få fag på gymnasieniveau g erhvervsuddannelse på én gang EUX giver dig mulighed fr at kmbinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Dermed pnår du det, man kalder generel studiekmpetence, g du har derfr de samme muligheder fr at læse videre sm dem, der har en gymnasial eksamen. Et EUX-frløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, g du vil derfr skulle have fag på gymnasialt niveau i frbindelse med din erhvervsuddannelse. Bagefter kan du enten arbejde sm faglært eller læse videre g videreuddanne dig på samme vilkår sm persner med gymnasial eksamen. Hvis du har evnerne, energien g mdet, g er du klar til at gøre en ekstra indsats med lektier g hjemmepgaver, så har HANSENBERG nu EUXlinjen på uddannelsen til dyrepasser, persnvgnsmekaniker, tømrer, datatekniker, elektriker, smed g VVS. På 4 år g 1 måned kan du tage både fag på gymnasieniveau g uddannelsen dyrepasser, persnvgnsmekaniker, tømrer, datatekniker, elektriker, smed g VVS - det giver dig helt nye muligheder. I skleperiderne får du fagenes teretiske del g fag på gymnasieniveau i praktikken lærer du håndværket. Træningsbanen på HANSENBERG Hvrdan skabes spillefelter til frskellige lærings- g undervisningsfrmer? Beskrivelse af træningsbanen Træningsbanen er et tilbud til såvel den stærke elev sm til den elev, der har brug fr mere træning igennem hele uddannelsen. Træningsbanen støtter bl.a. p m emner der er fkus på ved trepartssamtalerne g elevens egne ønsker. Derfr starter alle sklephld med en praktisk g teretisk kmpetenceafklaring af den enkelte elev. Efterfølgende afklares hvilke emner der arbejdes med på træningsbanen. Emnerne skrives ind i elevens uddannelsesplan i Elevplan af eleven. Fr den stærke elev kan træningsbanen rumme mulighed fr høj faglig udvikling, dyrkelse at særlige mråder/discipliner eller eksperimenter inden fr et fag. Fr ngle kan det være at nå det excellente niveau. Fr andre elever er træningsbanen en mulighed at arbejde med det, sm de ikke har nået eller kunnet i den almindelige undervisning. Træningsbanen giver eleverne mulighed fr at få stffet frklaret igen g med andre rd g at få ekstra træning i de enkelte discipliner. Der er altid en eller flere lærere, sm er tilknyttet aktiviteterne på træningsbanen, hvr der primært fkuseres på at træne elevernes faglige færdigheder. Der er ikke selvstændige mål fr træningsbanen. De undervisningsrelaterede aktiviteter, der finder sted på træningsbanen, skal understøtte pfyldelsen af bekendtgørelsen generelt g målene fr de enkelte fag. Det vil sige, at det er den enkelte lærer med ansvar fr faget, der i samarbejde med den enkelte elev matcher materialer g pgaver i frhld til de færdigheder/faglige mål, der skal pnås på træningsbanen samt dkumenterer læringstilvæksten fr den enkelte elev. Frmålet med træningsbanen Træningsbanens frmål er at supplere g støtte undervisningen i fagene g/eller tage afsæt i elevens interesser/behv inden fr et relevant fag. Træningsbanen skal sikre, at eleverne møder endnu flere frskellige måder at lære på, at de har tid til faglig frdybelse. Den skal bidrage til at hæve elevernes faglige niveau. 20

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere