Oplæg til vision for Helsingør kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til vision for Helsingør kommune"

Transkript

1 Oplæg til vision for Helsingør kommune 1

2 En vision Et billede af en foretrukken fremtidig tilstand, en beskrivelse af hvordan noget vil se ud om et antal år. Det er et dynamisk fremtidsbillede. Det er mere end drømme eller håb; det er en slags forpligtelse. Visionen giver rammerne for at skabe og håndtere de forandringer, som er nødvendige for at nå målene. 2

3 v i s i o n g r u p p e n v i s i o n g r u p p e n Teddy Zebitz Jørn Duus Hans Andersen Henrik Møller Uwe Bødewadt Lisbeth Munkager Rudiger Jordt Mikkel Søby Henrik Munk Madsen Jens Peter Rasmussen Jeppe Øvlesen Steen Boldsen Henrik Hansen Layout williams reklamebureau 3

4 Drømmen Byens rammer En by i metropolen Øresund I 2010 er Helsingør en verdensberømt europæisk by, der befinder sig i den sammenhængende metropol omkring Øresund. Helsingør er derfor ikke en provinsby i gængs forstand, men udgør sammen med Helsingborg det nordlige brændpunkt i den ellipse, der symboliserer metropolen. Af samme årsag opfatter Helsingør sig ikke mere som en grænseby. Helsingør er samtidig et selvstændigt og markant moderne byområde med liv, der tydeligt manifesterer sig for den ankommende. Byen består af en sammenhængende bebyggelse langs kysten fra Espergærde over Helsingør til Ålsgårde og Hornbæk og er i sig selv en ellipse, hvor omkredsen udgøres af natur skove, parker og vand. Helsingør er CO2 neutral. Byen og dens bydele Helsingør er ikke det gamle centrum, men består af en række bydele fra Espergærde til Hornbæk, der er åbenlyst forskellige og skaber en rimelig mangfoldighed. Byens meget attraktive beliggenhed gør dog, at ikke alle sociale lag er repræsentative. Helsingør er en rig by. Helsingørs gamle bycentrum har ingen særstatus, men er blot den del af byområdet, hvor alle mennesker fra alle kvarterer naturligt mødes, deltager i kulturlivet, køber ind eller blot nyder livet. Helsingørs andre kvarterer har på samme måde deres tydelige særkender. Se i øvrigt i idé-kataloget, hvor de andre bydele er karakteriseret. Byens vand Helsingør er vand. Det er tætheden til vandet, der gør byens beliggenhed helt unik og ekstremt attraktiv. Vandet indgår derfor nu som helt integreret del af byen. Det er blevet let at færdes på og i vandet overalt. Man kan uden videre se byen fra vandet og vandet fra byen, fordi alle unødige forhindringer og barrierer mellem by og vand er fjernet. Vandet er ikke mere en begrænsning, men en mulighed. Helsingør ligger således ikke kun ved, men også på, i, under og over vandet. 4

5 Byens natur Helsingørs natur er kultur. Man har erkendt den virkelighed, at helt uberørt natur ikke findes og ikke kan genskabes i Helsingør og omegn. Naturen er derfor nu kultiveret og menneskeskabt, men på måder der er bæredygtige og miljøbevidste men ikke naturromantiske. Det betyder at Helsingør ser naturen som en oplevelse. Jo flere, der bruger naturen, desto bedre, er mantraet. Helsingør er således omgivet af naturhaver, naturparker, oplevelseshaver, vilde haver og stress-af-haver. Byens trafik Helsingør er ikke det trafikale knudepunkt, der tidligere var selvopfattelsen. Byen har nu indtænkt en tunnel til Sverige i alle trafikplaner mens persontransporten mellem Helsingør og Helsingborg er udviklet kvalitativt. Samtidig har man erkendt, at byen og dens (natur)omegn inspirerer til alternative trafikformer mere end effektiv trafikafvikling. Begrebet slow trafficing er nu så rodfæstet, at der gøres en dyd ud af, at biltrafikken er langsom i byen. Til gengæld fungerer cykel-, fodgænger-, båd-, småbus- og togtrafik særdeles effektivt i kommunen. Helsingør er således en by, der kan opleves langsomt, og som det moderne menneske kan falde ned i. Byens erhvervsliv Helsingør er overordnet en by for pendlere. Der er relativt få arbejdspladser i sammenligning med rigtige (jyske) provinsbyer. Helsingørs private arbejdspladser er centreret om kreative fag og områder, der kan skabe værdi for menneskers frie tid dvs. detailhandel, caféer, restauranter, oplevelser, sport, kultur og natur. Selvom grænsehandelen stadig spiller en stor rolle, er byens stemning ikke præget af denne omsætning. Byens egentlige industri er nu samlet på relativt mindre områder, der er gjort særdeles smukke og attraktive for de rigtige virksomheder. Kommunens egne arbejdspladser er afbureaukratiseret på linie med det overordnede mål om hurtige beslutninger. Helsingør er således først en by for fri tid. Derefter en by for arbejde. 5

6 Byens oplevelser Helsingør er ikke en turistby, men et sted der tiltrækker mange turister. Årsagen er den samme, som tiltrækker nye beboere og nye virksomheder. Nemlig oplevelser i bred forstand. Byen skelner derfor ikke mellem turistoplevelser og oplevelser for byens borgere. Derimod tænker byen i arten og kvaliteten af oplevelser. Med byens rodfæstede historie in mente, etablerer byen ikke oplevelser af en hvilken som helst art. Det er byens vision, der styrer etablering af oplevelser mere end noget andet. Turisme er naturligvis vigtig, men ikke så man merkt die Absicht und wird verstimmt. Og det er netop derfor, byen er attraktiv for alle mennesker. Helsingør er således først et sted for dens indbyggere, dernæst for turister. Af samme grund har Helsingør kommune ingen turistchef. Men en oplevelsesdirektør. Byens sport Helsingør har lange traditioner for håndbold, til dels fodbold, atletik og golf. Men alle sportsgrene er naturligt repræsenteret i en by med indbyggere. Helsingør har nu lagt sig fast på at etablere et stort centralt sportsanlæg for byens store sportsklubber et anlæg der også kan tilfredsstille internationale arrangementer. Herudover findes vel udbyggede lokale sportsanlæg i alle byens kvarterer styret af lokale interesser. Byens uddannelse Helsingørs beliggenhed tæt på København indikerer endda meget kraftigt, at den kan tiltrække uddannelser af mangen en art. Men igen her er bestræbelserne at følge byens vision, så uddannelse er ikke bare uddannelse. Der er rigelig plads til den slags institutioner, idet alle de mange passive arealer i bycentrum nu er under revurdering. Byens hidtidige skoler etc. har været præget af social udskillelse, idet de såkaldt stærke børn enten har søgt deres egne kommunale skoler eller er skiftet til privatskoler. Kommunens skolevæsen har nu erkendt, at også skoler konkurrerer med hinanden. Hver enkelt kommunale skole har derfor nu en unik profil, der skal kunne tiltrække alle slags sociale lag men som adskiller sig på værdier og undervisningsformer. Den kraftige kommunale centralisering på dette område er under afvikling inden for lovens rammer. Helsingør opfatter nu uddannelse som et tilbud for moderne individer og ikke en social foranstaltning. 6

7 Byens styre Helsingør er en kommune med visioner. Efter mange år i vakuum fra værftets lukning i 80 erne er kommunens styre blevet endda særdeles bevidste overfor fremtidens udfordringer. Helsingør er i konkurrence med andre byområder. Helsingør må derfor have en overordnet vision og nogle klare mål for fremtiden. Helsingør behøver ikke nødvendigvis brande sig, men må stå klart og tydeligt i alle menneskers bevidsthed som noget særligt. Helsingør må hænge bedre sammen fysisk som mentalt. Og Helsingør kan kun klare sig, hvis balancen mellem politikere, administratorer, ildsjæle og almindelige borgere er helt anderledes end i industri-tiden. Dette udmøntes i utallige projektgrupper bestående af interesserede borgere og politikere. Commununity -tankegangen er rodfæstet. Byen har naturligt taget al ny teknologi i brug, der kan fremme dialogen mellem styre og borgere. Beslutningshastigheden er af samme grund vokset drastisk. Og da nu mange flere borgere føler sig inddraget, er langt færre nervøse for forandringer, trusler er blevet muligheder, fremtid og fortid går i moderne spænd. Byen virker meget mere selvsikker end tidligere. Byens styre agerer i stedet for at reagere. Byens styre vælger og foretager fravalg. Byens styre opererer i stor åbenhed. Byens mennesker Øresunds-metropolens efter danske forhold eksplosive vækst betyder, at Helsingør absorberer mange tilflyttere med arbejdsliv i København. Det er især de attraktive kvarterer Espergærde, Snekkersten, Helsingør centrum, Hellebæk, Ålsgårde og Hornbæk der trækker. Samtidig har byen (haft) relativt mange tilflyttere med vidt forskellig kulturel baggrund tyrkere, sigøjnere, jugoslaver o.a. Byen ser med positive øjne på den mangfoldighed, der her kommer til synligt udtryk. Helsingør tiltrækker naturligt mange svenskere (ligesom Helsingborg tiltrækker mange helsingoranere). Svenskere opfattes ikke mere som indkøbsrejsende, men er nu en rodfæstet bestanddel af hele byens liv erhvervsaktive, sport, indkøb, kultur, naturoplevelser og afslapning. Der bliver færre og færre, der er født og har boet hele deres liv i byen. Mobiliteten er stor, og en ret stor del af byens indbyggere udskiftes år for år. Det gør ikke byen til en smeltedigel, men tolerancen overfor alle slags fremmede kulturer er naturlig og upolitisk. Det betyder, at byen nok opfatter sig som et multikulturelt sted, men bestemt ikke skilter med det. Byen er til for de mennesker, der bebor og gæster byen. 7

8 Byens værdier Helsingør bygger på værdierne samkvem, originalitet, tolerance, velvære og udadvendthed. Helsingør tænker derfor i netværk, relationer, ildsjæle og kommunikation. Helsingør er klar i mælet men også søgende, målrettet og improviserende, effektiv men også nysgerrig. Helsingør er selvsikker. Byens vision Helsingør vil være et moderne sted, der samler og spreder energi. Et sted, hvor historiske traditioner og innovativ tankegang gør byen til Nordeuropas kulturhistoriske navle. Hvor erhvervslivet, kulturen, sporten, naturen og nydelsen er smeltet sammen til nye helhedssyn og uventet mangfoldighed. Hvor grænser ikke begrænser. Hvor alle kan søge ny inspiration. Hvor man falder ned og gearer op. Hvor moderne mennesker mødes, og ny kultur opstår. Byens essens Et europæisk brændpunkt for det moderne menneske. 8

9 Katalog over idéer Byens rammer Grundene med det gamle tekniske museum og boldbanerne på Ndr. Strandvej udlægges til boliger. Det samme kan ske med campingpladsen og de bagvedliggende grunde. Arealet omkring Nordhavnen saneres, og der opføres blandet bebyggelse med boliger, detailhandel, restauranter, caféer for de beboere som flytter til boligerne under 1. Værftsbygninger der ikke rummes af Kulturværftet bør nedrives og kan passende rumme Handels- og Søfartsmuseet. Man bør forhandle sig ud af kontrakten med HV Turbo, som ikke bør ligge i dette område. DSB Banelegemet forenkles og graves ned. Areal frigøres f.eks vha. modellen i det nye Malmø med lavt byggeri ved Turning Torso. Færgefart er ikke realistisk på længere sigt og vil blive erstattet af tunnel. Frigjorte arealer kan rumme ønsker om uddannelsessteder, kongrescenter, hoteller eller boliger. Pladserne langs havnen genskabes med caféer, etc.. Axeltorv som byens plads og mødested. Inspiration: Italienske eller franske småbyer. Den lille plads foran den gamle Helsingør Arrest laves til et fint lille torv. Indkørslerne til byen ses på med visionsøjne. Kongevejskrydset graves ned. Der etableres et bedre samlingssted på Langebro i Ålsgårde med kiosk, café/bistro, længere mole, bådpladser. Samme model for samlingssted udvikles på sydkysten ved roklubben og stejlepladsen Julebæk strand og Julebækhus genskabes med havn, badebro, bænke, bådsted, fiskepladser m.v. Der skabes plads for et Øresunds Christiania for eksperimenter med bolig- og samværsformer men under samfundets generelle spilleregler. 9

10 Byens kvarterer Helsingør kommune skaber selv, foretager fravalg, og får godkendelse for egen femfingerplan vedr. attraktiv udvikling af kommunens områder: Espergærde = Bellevue. Snekkersten = Sport, krop og sjæl. Helsingør = Nordisk kulturcenter med internationale ambitioner. Vapnagård, Blicherparken mv. = Bazar (jfr. Byens Erhvervsliv ). Nordkysten: tals attraktioner genskabes. Ålsgårde/Hellebæk = Modern living (moderne arkitekters forudsætning for videre udvikling). Hornbæk = Skagen eller Båstad. Kvistgård = Medicon Valley. Byens vand Ingen andre kommuner har så mange havne som Helsingør. Disse småhavne bør samtænkes, så der kommer en fælles udviklingsplan. Der er behov for mange flere bådpladser. Der etableres havnerundfart eller bådtaxa i sommerperioden fra Espergærde til Hornbæk. Evt. med forbindelse til havnene i Sverige, når færgerne ophører. Havnefesterne bl.a i Hornbæk, Snekkersten, Ålsgårde etc. bør omfatte alle havne langs kysten i samme weekend eller uge. Der laves et nyt fantastisk koncept for dykkerturisme (sænk nogle vrag o.lign. på rette steder!). Det samme gælder lystfiskeri. Sjælland Rundt genskabes i nyt professionelt regi og med stor optimisme evt. sammenlagt med Baltic Sails en Europæisk begivenhed Etablering af en husbådehavn måske i forbindelse med kanal mellem færgehavnen og Nordhavnen. Café ved gummistranden, Snekkersten strand, Hellebæk strand. Flere badebroer m/omklædningsbokse, leje af cykelbåde, windsurfing, etc. Svømmestadion i Statshavnen jfr. Islands Brygge i København. Helsingør har Danmarks reneste bade- og drikkevand (Simon Spies historien fra Snekkersten). 10

11 Byens natur Ryd op. Restaurer broer og naturpladser, så skovture og picnic får ny betydning. (standarden ved Hellerup og omegn kan med fordel benyttes) Skovlegepladser, hytter til simpel overnatning, naturruter på relevante steder. Put & Take i en af søerne ved Hellebæk. Strandene er de bedste og reneste i Danmark. Byens trafik Bilister ved alle indfaldsveje mødes af tydelige skilte om, at her hylder man slow trafficing. Der etableres hurtigst muligt underjordiske p-pladser a la Sydeuræiske byer i privat regi og mod betaling. Der kan køre veterantog på den gamle Hornbækbane mellem april og september (picnic undervejs ved de forskellige trinbrætter). Indre by bør være helt bilfri. Der etableres små-busser (evt. i privat regi) med hyppige afgange til delvis afløsning for de nuværende store og ofte tomme busser og rutebiler. Der genskabes cykelstier langs nordkysten og ved den oprindelige sti (fra Odinshøjvej) i skoven Helsingør-Hornbæk. Cykelstier ved Sydkysten på Sdr. Strandvej. Vejskiltene i byen giver en kort fortælling om vejens historie. Byen har gratis cykler til brug for besøgende. Byens erhvervsliv Der laves en klar overordnet erhvervspolitik i kommunen. Kommunen udvælger kontinuerligt de 10 nationale eller internationale store- og 10 mindre (innovative) virksomheder (Brands) som er værdiskabende ift. visionen, og som man vil have til byen. Man arbejder målrettet mod at få de første 10, for kommunen store værdiskabende virksomheder til byen inden år Virksomheder der kan skabe synergier ifm. andre projekter udvælges og kontaktes, f.eks Borders & Books Inc. eller Starbucks skaber et attraktivt miljø ifm. litteratur og café. 11

12 Helsingør Centrum retænkes. Her bør ikke ligge spritbutikker, men attraktive forretninger med udvalgte specialvarer (nydelse, gastronomi, luxus) i en størrelse der er levedygtigt for moderne forretninger. Storcenterstrukturen i Kommunen gennemtænkes inden Helsingør bør arbejde på ikke at tiltrække traditionelle industrivirksomheder. Helsingør arrest laves til restaurant i fængselsmiljø ( bestil bord i celle 14 ). Der etableres Kæmpe Bazar et passende sted i kommunen. Torvelørdage genskabes men i nyt regi. Ingen tyske julemarkeder på Axeltorv. Helsingør er en nordisk by. Industriarealet saneres fuldstændig og etableres evt. igen med strenge bygningsmæssige servitutter. Toldkammeret bliver det folkelige mødested par excellence med blanding af café og kultur (film, kunst, happenings, performance, madkultur etc.). Kulturinstitutioner og bæredygtig café gennemtænkes i en sammenhæng, synergier og bæredygtig størrelse som mødested for folk som f.eks Filmmuseet og Nationalmuseet i København. Kommunen har ikke og bør ikke have kompetencer på café og restaurationsområdet. Hornbæk Sanatorium ændres igen til hotel. Mindre designhotel kunne etableres i Snekkersten på det tidligere Kystens Perle. Der kan igen etableres hotel ved Nordhavnen, når området er saneret. Helsingør kommune tilbyder mindst fem restauranter af meget høj standard (kvalitet) Hornbæk lever op til en Skagen turiststandard på alle områder dvs. atmosfære, restauranter, bymiljø/arkitektur, butikker. CO neutralitet forsøges ved valg af virksomheder, som skal bringes til byen. Byens oplevelser Oceanariet Oresund placeres i Nordhavnen eller måske Statshavnen. Det bør udvikles til international klasse. Eller lukke. Alternativt flyttes Danmarks Akvarium til Helsingør som et bindeled under vandet mellem den gamle by og Kronborg. Der etableres gamle byporte til Kronborg. 12

13 Ved den nuværende ferieby på Gl.Hellebækvej samt evt. arealet ved det gamle tekniske museum etableres et Utzon City/Park. D.v.s. et museum for en af byens store sønner Jørn Utzon. Museum og vartegn tegnes naturligvis af Utzon erne selv. Der skabes nye og overraskende rammer for krydstogtskibe. En ny campingplads kunne eventuelt også placeres i dette område. Kronborg genskabes som en international attraktion. Der etableres eksklusiv yacht-bro uden for voldene. Der etableres boder og restauranter (aftensol, udsigt til byen). Hamlet forestillinger er stadig i højsædet men bør højnes i Shakespeares ånd. Efterårsferiekoncept hele sommeren: bueskydning, helstegt pattegris, boder, hestestalde, etc. Der etableres en permanent scene til koncerter og teaterforestillinger i nærhed af Kronborg evt imellem byen og Kronborg eller imellem Kronborg og Nordhavnen. Karmelitterklostret retableres som levende kloster med boder, musik, dragter, blomster, etc. Innovatarium, d.v.s. en blanding af eksperimentarium, teknisk museum og planetarium kan etableres ved f.eks. DSB arealerne. Hammermøllen udvikles og opgraderes med sin fantastiske historie især for børn. Byen bør oplyses ved havnen inkl. Kronborg. Der startes en fælles musikfestival med Helsingborg. Der kunne etableres et tekstil legeland med basis i de mange tekstilvirksomheder i området. Koncerthus ude i vandet ved Julebæk? Permanent Tage Andersen blomsterudstilling på Marienlyst slot og park a la Norrvikens Park ved Båstad Sveriges smukkeste lille park. Byens sport Nuværende idrætsanlæg på Gl. Hellebæk nedlægges og bruges til udvidelse af golfklubben til en bane af Europæisk standard. Der opføres nyt, stort idrætscenter for hele byen på det nuværende anlæg i Snekkersten (evt. Kelleris). Planen om golfbane i Kelleris opgives. Der etableres håndbold akademi med et klart, selvstændigt koncept. Maraton og/eller triatlon løb langs vandet med de små havne. Svøm over Sundet, en Europæisk konkurrence. 13

14 Byen stiller faciliteter af høj klasse til rådighed, men sporten i Helsingør skal selv skabe resultater via talent, høje ambitioner og god ledelse/ gode ledere. Byens uddannelse Helsingør er et naturlig sted for uddannelse i oplevelses-økonomi, innovation (Institut under DTU/CBS?), marinebiologi (i forbindelse med Øresundsakvariet), søfart og gastronomi (Hornbæk?) og logistik. Man kunne etablere et Internationalt børnekulturcenter (DPU). Hvad med et specialbibliotek for 9 13 årige? Helsingør kunne være et naturligt sted for grænseforskning. Byens styre Alle beslutningsprocesser i kommunen ses efter med tættekam, så der opstår mindst mulig træghed. Der etableres trådløst netværk i hele kommunen (regionen). Der etableres borgerpaneler indenfor alle relevante områder små som store. Markedsføring er en integreret del af byens forhold til omverdenen. Helsingør kommune har hverken erhvervs- eller turistchef, men en direktør for oplevelser hvis virke er målbart og selvfinansieret. Byens markedsføring Helsingør har en klar profil ift. borgere, erhverv, turister og potentielle tilflyttere. Markedsføring af byen og kommunen lokalt, på tværs af Øresundsregionen og nationalt. Markedsføring Europæisk. Markedsføring Internationalt. Markedsføringen er professionel af Europæisk klasse og repræsentativ for en virksomhed på medarbejdere. 14

15 Byens fravalg Forurening af miljøet (syn, støj, lugte, udslip, arkitektur, skilte, facader etc.). Helsingør er ikke en Provinsby/Soveby/Grænseby. Helsingør er ikke langsommelig og unødig bureakratisk. Helsingør er ikke snævert synet. Helsingør har ikke et lavt ambitionsniveau vedr. uddannelse, erhverv, boliger, sport og sundhed. Helsingør kommune har ikke unødige økonomiske problemer. Byens strategi Who (hvem): Mennesker der bebor kommunen og besøgende. What (hvad): Vand, miljøer, en sammenhængende kommune med liv og farver. How (hvordan): Kvalitativt højt Europæisk niveau indenfor; miljø, oplevelsesøkonomi, beboelse, trafik, uddannelse og sundhed. +NOT (Helsingør er ikke en provinsby i Danmark uden selvtillid, Helsingør er ikke baseret på grænsedetailhandel, og værdisættet hidhører ikke længere den store forgangne epoke med skibsbyggeri og færgetrafik). 15

16 3112 Visionsgruppen for en ny vision for Helsingør kommune 3112 Visionsgruppens formål er et forsøg på at etablere en konstruktiv arbejdende selvbestaltet tænketank til frembringelse af en ny samlet vision for hele Helsingør kommune. Helsingør har behov for en ny vision baseret på områdets unikke historie og beliggenhed, men først og fremmest findes der et behov for, at Helsingør udvikler sig til at være på en fremtrædende plads i Øresundsområdets på ambitiøs vis og samtidig skaber en ny identitet som tager nu- og fremtiden til indtægt. Dermed har gruppen forsøgt at skabe et dokument med et udgangspunkt i, at læseren befinder sig i år 2010 og med ambitionsniveau for kommunen på et Europæisk plan. Gruppens mission er at fremføre dens arbejde, som er udtrykt i dette dokument. Dette vil blive fremført til Helsingør byråd og andre interessenter i perioden juni september Visionsgruppen blev etableret i december 2006 af Teddy Zebitz og Jørn Duus og består i juni 2007 af 13 personer med vidt forskellig baggrund og kompetencer. Gruppen har siden december 2006 mødtes månedligt med det fælles formål at skabe en fremadrettet vision for hele Helsingør kommune, som løfter debatten, løfter ambitionen og på tilstrækkelig vis tager det store potentiale til indtægt, som Helsingør kommune besidder. Gruppen har arbejdet med en vision uden at skele til evt. begrænsninger i form af barrierer, det være sig; fysiske, mentale, rentabilitet, individuelle- og gruppeinteresser etc.. Gruppen vil gerne takke alle de personer og institutioner, som ulønnet har medvirket og støttet denne gruppe og dermed den kreative og værdiskabende proces det er fremtidens metode for samarbejde, på tværs af interesser og med bidrag fra forskellige kompetencer til et fælles mål for 3112 Visionsgruppen, som er et Community of Practise eller en uformel selvbestaltet Tænketank. v i s i o n g r u p p e n Vi håber, at dette dokument kan være værdiskabende for borgere og beslutningstagere ifm. tilvejebringelsen af en ny vision for Helsingør v i s i o n g r u p p e n

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Værftshallerne. i Helsingør

Værftshallerne. i Helsingør Værftshallerne i Helsingør I det hæfte, du nu står med i hånden, har vi samlet en række spørgsmål og svar omkring Værftshallerne i Helsingør. Spørgsmålene og svarene handler om bygningerne, Nordhavnen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

GRADER. overflade og hvor du har udsigt til Kullen og Helsingborg? Læs blot videre...

GRADER. overflade og hvor du har udsigt til Kullen og Helsingborg? Læs blot videre... Drømmer du om en ny horisont? En horisont med bøgetræer, græs og duftende blomster? En horisont, hvor solen spejler sig i havets bølgende overflade og hvor du har udsigt til Kullen og Helsingborg? Læs

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

KULTURPOLITISKE STRATEGIER I ARBEIDET MED BARN OG UNGE I HELSINGØR KOMMUNE. Ida Wettendorff Børnekulturkonsulent for Helsingør Kommune

KULTURPOLITISKE STRATEGIER I ARBEIDET MED BARN OG UNGE I HELSINGØR KOMMUNE. Ida Wettendorff Børnekulturkonsulent for Helsingør Kommune KULTURPOLITISKE STRATEGIER I ARBEIDET MED BARN OG UNGE I Ida Wettendorff Børnekulturkonsulent for Helsingør Kommune Børnekulturens Netværk Børnekulturportalen: www.boernogkultur.dk National skolekoncertordning:

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Ny vision og strategi for Helsingør Kommune

Ny vision og strategi for Helsingør Kommune Ny vision og strategi for Helsingør Kommune Mission Helsingør Kommune bidrager til størst mulig livskvalitet for den enkelte borger Vision 1 Helsingør Kommune er kendt som kommunen, hvor fællesskabet fremmer

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Danskerne er kulturelle EU-mestre

Danskerne er kulturelle EU-mestre Danskerne er kulturelle EU-mestre Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder Marienlyst Palæ Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder ferielejligheder-marienlyst.dk -alt hvad feriehjertet begærer Se mere på ferieboliger-marienlyst.dk En unik

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Uddybning af visionen

Uddybning af visionen Uddybning af visionen 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Mission... 1 Visionskerne... 2 Grupper i særligt fokus... 4 Familier... 4 Besøgende... 5 Kommunens særlige kendetegn... 6 Livslang

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PRÆSTØ LOKALRÅD. Lokal Udviklings Plan (LUP) for Præstø V3. Vision og strategi

PRÆSTØ LOKALRÅD. Lokal Udviklings Plan (LUP) for Præstø V3. Vision og strategi PRÆSTØ LOKALRÅD. Lokal Udviklings Plan (LUP) for Præstø V3. Denne version er foreløbig og ikke godkendt, men repræsenterer ideer og overvejelser, som er fremkommet i forbindelse med forberedelsen af LUP-arbejdet,

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER. Let at finde, svært at forlade

Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER. Let at finde, svært at forlade Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER Let at finde, svært at forlade Smuk BELIGGENHED IMPONERENDE ARKITEKTUR Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Det Transformative Møde

Det Transformative Møde Konceptbeskrivelse Version 2 Titel Baggrund Det Transformative Møde Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu ressourcer til at gøre en ekstra indsats for at udvikle Nordsjælland som rejsemål.

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Udviklingsplan for Idrætten på Østerbro

Udviklingsplan for Idrætten på Østerbro Sport 2100 August 2010 Udviklingsplan for Idrætten på Østerbro Østerbro vokser. Der bygges til boliger og erhverv. Om få år begynder byggerierne i Nordhavnen. Det betyder, at vi bliver flere på Østerbro.

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1 Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side 2 Hotel Kalvø

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Kvalitetstandard for dansk turisme Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Mange meninger om en standard som ingen kender. 1 2 3 4 Mål for dagens oplæg Hvem er DS Baggrunden for initiativet De foreløbige tanker

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Debattemaer i 1. runde Byvækst og byomdannelse i Horsens - hvilke bymæssige kvaliteter skal vi satse

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Bo nyt og centralt i Helsingør

Bo nyt og centralt i Helsingør Bo nyt og centralt i Helsingør 28 nyindrettede lejligheder køb eller leje Fiolgade 13 1 2 Indhold Fiolgade 13... 5 Helsingør... 6 Ejendommen... 8 Lejlighederne... 9 Plantegninger... 10 Oplev lejlighederne

Læs mere

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012 LEADERSHIP Svendborg CITTA SLOW Diskussionsoplæg Pluss Leadership A/S 12. marts 2012 På baggrund af seminaret for ca. 125 ledere fra Svendborg Kommune den 28. februar 2008 og det forudgående arbejde søges

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

VISION FOR VESTERBRO METROSTATION

VISION FOR VESTERBRO METROSTATION M VISION FOR VESTERBRO METROSTATION ENGHAVE PLADS - INITIATIVET WWW.BEVARENGHAVEPLADS.DK Placeringen af Vesterbro metrostation Vi skal have mere metro i København. Der skal bygges en cityring, og det vil

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere