Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September årgang nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3"

Transkript

1 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September årgang nr. 3 1

2 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til at reigere inente artikler og læerbreve. Navngivne artikler ækker ikke nøvenigvi reaktionen ynpunkter. Anonyme artikler optage ikke. Inlæg m.v. kan evt. optage uner mærke. Sat & tryk: Hellbrant A/S Arn. Nielen Blv Hviovre Tlf.: Oplag: Blaet ukommer 5 gange årligt i 1650 ekpl. Reaktionen aree: Stof til blaet aflevere til reaktionen, Berner Vænge 11, kl. Ditribution: Blaet uele til beboerne i Brealparken & Grenhuene, amt til Hviovre Kommunalbetyrele og DAB. Sene euen til beboerblauvekling i Boligelkaberne Lanforening. Dealine: Stof til næte nummer af blaet kal være inleveret til reaktionen enet 15. oktober Ugivele: Næte nummer af blaet ukommer primo november Inhol For- & Bagien: Ælrekovturen Nye råeretregler Ny belægning på tierne lang CPA Regningen blev på 5,7 mia. kroner Varmtvanproblemer i afeling 1 Høpi-Vøpiagen Miljøforbering på Gurrevej Markvanringer Beboeremokrati på nettet Flere ælreboliger i Brealparken Nyt fra IT-gruppen Fornuftig forklaring TV kanaler kifter pla Skovturen 2005 Skal er være ly hele øgnet? Skriv til o Bytteervice Upluk af min ferieoplevele i Cuba Om at hjælpe Sæt e ælre i fængel Betyrele og uvalglite Ejenomkontoret Klubber i Brealparken Afelingmøer At bygge boliger Men i ite intan er et beboerne amlee reourcer, om fyler rammerne u eller prænger em. Det er vær at huke i agen febrile ebat om ociale og etnike ghettoanneler. Retter man alene kytet imo e almennyttige bebyggeler på bekotning af e amfunkabte problemer og uligheer, om e rummer, ignorerer man en ociale virkelighe. Det kan være politik bekvemt, men et afleer ebatten fra agen kerne. Og laer problemerne være uløte. D o n r l l n H n Æ l m 2

3 Nye råeretregler Den 1. juli tråte en nye lov om råeret i kraft. Ænringerne i forhol til e tiligere regler betyer, at råeretkataloget kal reviere og fremlægge på afelingmøerne i november. Hva inebærer ænringerne? Ænringerne i en iniviuelle råeret i boligen kan ammenfatte til: - Grænen for gotgørele forhøje til kr. - Afkrivningperioen ænre fra 10 år til minimum 10 år og makimum 20 år. - Poitivliten ophæve, hvilket betyer, at alle forberinger tillae ine i boligen, bortet fra håre hvievarer. - Betemmeler om bunfrarag og minteubetalingbeløb ophæve. - Der give tillaele til at opætte killevægge og til at fjerne eller flytte ikkebærene killevægge me eller uen krav om retablering. Er er tale om ænringer uen for boligen, kal ette være gokent af afelingmøet og erme ingå i råeretkataloget. Man vil og ikke kunne forbere boligen uen begrænninger, iet e arbejer, er uføre, ikke må fratage boligen en karakter af almen bolig. Alle arbejer kal være hånværkmæigt korrekt uført. I e nye regler kelne er mellem forberingarbejer og foranringarbejer, og om har vit forkellige konekvener i en fraflytningituation. men mere om ette og meget anet i forbinele me et materiale, om kal uene til alle beboere i forbinele me efteråret afelingmøer. For om nævnt ovenfor kal råeretkataloget fremlægge til gokenele af beboerne på afelingmøet og kal være omelt enet 8 age før møet. 3

4 Ny belægning på tierne lang Clau Peteren Alle 9 31 Stien lang ovennævnte trænger til en opretning. I øjeblikket er er tore ætninger, om mefører ganke pæne gener iær i regnvejr. For at pynte lit ektra på et, er et blevet overvejet at kifte til en anen belægningten, men a belægningen på tierne over til Hviovrevej og u til Clau Peteren Alle ikke kifte, er er her i augut blevet lagt en prøve på en nye belægning for at e, om en faler i hak me SF-tenbelægningen. PS: Betyrelen har på in markvanring beluttet at kifte belægningen, men lægge nye ten af amme type om en gamle belægning. Regningen blev på 5,7 mia. kroner F g l k A D l P v D u l n m n I begynelen af 2002 blev Lanbyggefonen pålagt af finaniere taten merugift til nybyggeri af almene boliger i årene 2002, 2003 og Dengang blev regningen kønnet til 2,7 mia. kroner. Men et vite ig at være groft unervueret, for byggeomfanget blev tørre en foruat. Og regningen teg ramatik fra 2,7 mia. kroner til 5,7 mia. kroner. Beboerne får 30 år til at afrage regningen. Regningen på e 5,7 mia. kroner til tatkaen varer til kroner pr. almen hutan. I Lanbyggefonen er er ikke miler til at infri ette enorme beløb, og erfor kal et afrage til taten over e næte 30 år, v. e almene beboere kal over ere huleje inbetale ette beløb til taten. 4

5 Varmtvanproblemer i afeling 1 For et par år ien blev er gjort en ektra inat for at kaffe varmt van til alle. Det lykkee flere teer, men ikke på Hviovrevej, Neergår Alle og Clau Peteren Alle. Den er iær gal i e ite boliger på Hviovrevej og Clau Peteren Alle, hvor varmt van er en by i Rulan. Der er nu blevet foretaget en unerøgele af varmtvanleningerne, og en vier, at er er tale om kraftig tilkalkning af rørene amt volomme rutanneler om vit på neentåene foto. Det er nu beluttet at ukifte interne fremløbleninger fra kæler til lofter og vanretliggene foryningleninger på lofter ne til førte afgrening i øverte lejlighe. Interne cirkulationleninger i boligblokkene og cirkulationleninger i alle kælre. Og arbejet omfatter alle 14 boligblokke i afeling 1. Anlået ugift 4 mio. kroner. Tiplan: Arbejerne er planlagt til uførele i et førte kvartal af næte år. De berørte beboere vil elvfølgelig motage fyletgørene orientering, når ti er. 5

6 6

7 7

8 Høpi-Vøpiagen Vi vil lige benytte lejligheen til at ige et STORT TAK for en ejlig Høpi-Vøpiag. Det er en ag vi årligt er frem til me tor glæe, båe tore om må. Samtiig et tak til uvalget om tår bag enne ag, et må være et tort arbeje, men om vi er mange, er er taknemmelige for. Vi er me glæe frem til en lige å køn Høpi-Vøpiag til næte år. TUSIND TAK FOR EN GOD DAG. Hilen Familie Wilenrath Gurrevej 197 A G a m v m g Miljøforbering på Gurrevej For ca. 25 år ien kete er en markant foranring af fortov- og vejarealet lang Gurrevej Ny fliebelægning på gangarealet lang boligblokken, anlæg af trappetrin ne til elve vejarealet, plantning af røtjørn, anlæg af vejbump. Det er længe ien, og et kan man tyelig e. Områet trænger til en anigtløftning. Derfor er er i et buget, om blev gokent på afelingmøet i november, afat ca kroner om en begynele. Dette beløb vil blive brugt til at renovere vejbumpene, op- retning af chauétenkant, ny afalt efter behov. For at forbere agangforholene til e lige hunumre anlægge er en ca. 120 cm bre ti mellem vejkant og hæk, å et bliver lettere at komme omkring beet ve bumpene. Men ette er kun en lille el af et amlee miljøforberingprojekt. Det er planen, at arealet foran en lange boligblok, ogå kalet langen, kal have et alvorligt løft til en amlet ugift på ca. 1,8 mio. kroner. Dette vil blive forelagt til gokenele på efteråret afelingmøe. 8

9 MARKVANDRINGER Got nok har vi tore grønne arealer i Brealparken, men marker har vi vel ikke. Alligevel går betyrelen hvert år i lutningen af augut åkalte markvanringer. Det er en grunig gennemgang af hele bebyggelen om ugangpunkt for uarbejele af et kommene buget for næte år, og om bliver forelagt på afelingmøet. 17/11. Den amme proce ker ogå i Grenhuene. 9

10 Beboeremokrati på nettet? Kan internettet tøtte beboeremokratiet? Sammen me fire bebyggeler har Boligkontoret Danmark taget hul på et projekt, hvor beboerne og betyrelerne kal gøre brug af internettet? h u M b m f Projektet kal bl.a. give mulighe for, at beboerne kal kunne krive til afelingbetyrelen, om å har et reaktionuvalg, er varer på brevene. Hvi man ønker et, kan man få en forhånaftemning, hvi er er et forlag, om betyrelen vil tage op på et afelingmøe. På internettet kan man lægge nogle goe ieer u og e, om er er opbakning. Debatter over nettet Iær unge og børnefamilier har problemer me at fine ti til at gå in i betyrelearbeje, men e kan got have interee for enkeltager. Internettet har her en forel, at man ikke er bunet op af møetipunkter, men kan eltage, når man har ti og lyt. Projektet kal blant anet afprøve, om betyrelerne kan amle flere beboere om en røftele af ager om f.ek. en ny legepla, placering af containerpla ov. Unerøgeler vier, at folk har lettere ve at komme frem me ere meninger, når e bruger internettet. Betyrelerne kan primært benytte internettet til at afprøve ieer, inen e kal røfte på beboermøerne. Debatten over internettet kal ikke ertatte en reelle belutningkompetence på afelingmøerne, men kal være me til at gøre afelingbetyrelen oplæg til beboerne bere. Vi har et alleree I Brealparken og Grenhuene har vi om bekent vore eget internet, hvor over halvelen af boligerne er tilluttet. Det fungerer tilfretillene me blant anet vore egen B k b o F H B m g A æ l o 10 Fortætter næte ie

11 hjemmeie takket være vore umærkee IT-gruppe. Men unytter vi beboere og betyrele et got nok? Hvi man går in på hjemmeien forum, må man kontatere, at et er meget lit benyttet, og er er ingen formel linie imellem betyrele og beboere, å et er måke en overvejele vær, om vi i Brealparken og Grenhuene kal igangætte noget lignene for at få internettet inraget i beboeremokratiet. Flere ælreboliger i Brealparken? Behovet for ælreboliger er tigene, ogå i Brealparken, men er er pla til flere boliger i bebyggelen, kan et overhoveet lae ig gøre? For nogle år ien vetog Hviovre Kommunalbetyrele en bevarene lokalplan for Brealparken, og ifølge en må er ikke bygge flere boliger, ikke en enete. Arealet, om e nuværene ælreboliger og beboerhuet ligger på, er imilerti ikke omfattet af en bevarene lo- kalplan, å her er er mulighe for at bygge nogle flere ælreboliger. Men hva kal er å ke me beboerhuet? Det kal i givet fal rive ne, og i teet for kal er bygge et nyt på græarealet på hjørnet af Gurrevej og Clau Peteren Alle. Dette er planer, om betyrelen har i tøbekeen, og om vil blive fremlagt på afelingmøet. 17. november. 11

12 Nyt fra IT-gruppen Hurtigere forbinele Vi har ingået en ny aftale me vore ata-leveranør, WebPartner om, at e fra efteråret kal levere en 100Mbforbinele i teet for vore nuværene 34Mb-forbinele. Dette mefører ingen tigning i abonnementet. TraficShaper Vi har ankaffet en TrafficShaper. Det er en bok, er kan regulere trafikken over nettet, å er alti er go pla til urf og mail, meen e tore up- og ownloaopgaver kun får lov til at bruge en foruefineret el af bånbreen. Vi er ikker på, at e flete beboere vil opleve en yerligere tigning i hatigheen på nettet. Kurer I efteråret vil vi hole kurer i: Sikkerhe: Hva er viru, trojanere og pyware? Goe rå om Winow upate. Intallation og brug af firewall, antiviru og anti-pyware programmer Outlook Expre: Håntering af i Microoft Outlook Expre programmet. Vi gennemgår opætning af konti, regler, mapper og alt anet er gør ig til en haj. Et kuru løber over 2 aftener. Winow XP: Træ-trukturen i Winow. Genveje I XP. Back-up. Hjælpeprogrammer og meget, meget mere. Når atoerne er fatlagt, kan tilmeling ke på hjemmeien å hol løbene øje me hjemmeien. IT-gruppen I f v p b i r k m h h p M t o f Æ v r e 12

13 FORNUFTIG FORKLARING I ite nummer af beboerblaet efterlyte vi en fornuftig forklaring på, hvorfor fjernvarmen ikke er blevet billigere på tro af, at en række lån er bortfalet. Den har vi nu fået, iet Hviovre Mit, om leverer fjernvarme til Brealparken og Grenhuene, er kommet me en reegørele for, hvorlee fjernvarmeprierne har uviklet ig i løbet af e ite år, og et vier ig, at er rent faktik var et lille prifal i 2004/05 på ca. 6%. Når et ikke var tørre, kyle et, at bortfalet af ugifterne til lånene et tykke vej blev movirket af tigning i varmeprien fra varmeleveranøren, om er VEKS. Om et å betyer, at varmeregningen, om vi plejer at få her i efteråret, ogå er blevet lavere, afhænger af forbruget i en forgangne vinter. I et nye varmeregnkabår 2005/06 er varmeprien tort et uænret. TV kanaler kifter pla Manag en 3. oktober kifter to TV kanaler pla. TV 2 kifter fra kanal 11 til kanal 7 og Kanal København kifter fra kanal 7 til kanal S 9. Ænringerne er eværre nøvenige, fori Danmark Raio er begynt at ene igital raio fra Glaaxeeneren på en frekven, om fortyrrer TV ignalerne på kanal 11 og 12. Flere har erfor haft et årligt ignal når e ville e TV 2, men et kulle blive ænret nu. Venlig hilen Poul Jonon 13

14 Det var fan me hygg ligt! Hvor er vi i grunen forkælee! Og hol a op, hvor vi fortår at nye et. Fire buer to bare er på Neergår Alle kl og ventee på o. Den ene bu pecielt inrettet, å ogå e ikke å mobile kunne eltage. børn, og guhjælpemig om å mange anre unge møre engang, hjemmegåene ja, å er er jo en el af fortælle, nakke, erinre og unerhole hinanen me. V t i D k J r o a G h Såan en ag, hvor man bare ætter ig til rette i en bu, hvor man overhoveet ikke kan ungå at komme i nak me rare menneker, hvoraf man kener nogle periferik, og anre har man boet i nærheen af, eller tæt på, en tor el af it liv. Når man om jeg hører til en el, om har boet i Brealparken / Grenhuene fra jeg var ganke ung, me må Kan I huke..? Har u hørt..? Jamen, jamen, en butur var a alt for kort. For inimellem kulle vi a ogå lige lytte til en umærkee chauffør, om å flot guiee o gennem hele turen til Gyrtinge Skovkro. V h l n å n f S b n V S l 14

15 Vi kørte, traitionen tro, hurtigt væk fra motorvejen og in i lanet a minre veje. Og Danmark er jo et må vi kontatere igen og igen et mukt lan. Jørgen, vore chauffør, vite ret meget om e tore goer og jore, vi paeree. F.ek. e mukke og nærmet iniank ekoreree vinkeer på Gielfelt og omliggene hue og boliger! blev vi, ca. 160 peroner hurtigt bænket ve hyggelige og velækkee bore. Vi a 10 ve hvert bor, og nakken fortatte. In imellem fik vi og ti til at intage en flotte og veltillavee 3-retter menu. Steet have ørget for hyggemuik uner piningen, om blev leveret af AlfaDuo (muikken altå). Vi paeree ogå et te, hvor man engang for længe, længe ien have hælt oceaner af Gammel Dank u i en å. Det var et eller anet me nogle venkere, om i hvert fal ikke ku ha et. Stakkel fik! Og takkel venkere! Vi nø en mebragte Gl. Dank intent lige netop er. Vel ankommet til Gyrtinge Skovkro, om ganke rigtigt ligger i iyllike omgiveler, Men å kulle er ogå lå mave.for er kulle lige gøre pla til kaffen og lagkagen. Vi bevægee o alle uenfor, hvor er blev gjort et ihærigt forøg på at amle alle eltagerne til gruppefotografering. Det lykkee elvfølgelig fint. En lille overrakele var er ogå til o! Fortætter næte ie 15

16 Uner intagele af kaffe og lagkage, blev vi igen unerholt af AlfaDuo. Den muikalke el beto af bl.a. nogle af Liva Weel mukke ange. Lit Benny Aneren, Povl Diing, Elton John m.fl. blev et ogå til. Sangene blev mukt uført af Elebeth Dyekjær Krue, akkompagneret af Benny Juul. Derefter blev er igen lået mave, men et var på anegulvet. Og å lige pluelig var en ejlig ag ve at være forbi, og vi måtte movilligt vene næerne hjem. Men jeg hørte flere, om alleree glæee ig til at møe igen, til julefeten. Birte Elzer I n p e J r p h f m n N 4 t A p i j f u Hvi nogle er intereeret i gruppebilleet om er på omlaget af blaet, kan et købe på ejenomkontoret for 10 kroner. D f 16

17 Skal er være ly hele øgnet? I forbinele me uraftemningen verørene ly i carportene i Grenhuene har jeg et par pørgmål. Jeg a me i en gruppe, om, efter Grenhumøet i ecember, kulle arbeje viere me en løning på ly i carportene. Vi regnee bl.a. på, hva et ville kote i el og fant frem til, at et ville kote mellem 25 og 50 ører om måneen pr. pla i carporten. Nu er jeg, at et vil kote kr. 40,- pr måne for ly i carportene, bl.a. på grun af, at er kal betale for el! Alt anet lige må langt hoveparten af ugiften tamme fra intallationomkotninger, og jeg yne ikke, et er reelt at fortælle beboerne, at en tore ugift kyle el-ugiften. Da jeg a i gruppen, arbejee vi u fra, at vi elv kulle foretage et mete af intallati- onen. Efterfølgene kulle et gokene og tillutte af en autorieret elektriker. Da vi unerøgte, om et kunne lae ig gøre, varee elektrikeren nej. Det kan jeg got fortå, for et var jo et elektrikerfirma, er have givet et meget høje tilbu, om vi å på afelingmøet. De er jo elvfølgelig ikke intereeret i at være behjælpelig me en intallation, om kun ville inbringe em en brøkel af e penge, om e have at næen op efter. I parente bemærket var grunen til, at jeg trak mig u af gruppen, at man ville hole møe me elektrikeren inen for normal arbejti, og at elektrikeren ikke kunne eltage, hvi et var uen for normal arbejti. Hvi en hånværker er intereeret i at tjene penge, å kan han agten hole møe uen for arbejtien, men her var et jo en anen ituation. Han kunne tjene flere penge, hvi vore oplæg ikke blev fulgt. Fortætter næte ie 17

18 Tilbage til e 40 kr. Hvi en tørte el af ugifterne tammer fra etableringen og man har et bort fra iéen me elv at lave arbejet og alligevel bare har regnet på elektrikeren meget tore tilbu, hvoran kan et å være, at carportlejerne i al fremti å kal betale 40 kr. pr. måne, når etableringugiften er ækket in på ca. 7 år, elv om elforbruget amtiig kal ække. Det er vel ikke anynligt, at en løbene veligeholele kan løbe op i å tore beløb. Deruover yne jeg, at et er urimeligt årligt, at carportlejerne overhoveet ikke er blevet orienteret om, hvoran man er nået frem til e 40 kr. Derfor tiller jeg, hvi ufalet af uraftemningen om ventet bliver et nej, følgene forlag til afelingmøet: Der etablere ly i carportene i Grenhuene. Hele etableringen, ekkluive tillutning til betåene elanlæg, foretage af beboerne. Efterfølgene gokene intallationen af en autorieret elektriker, om ogå tillutter til ekiterene elintallation. Ugiften finaniere af carportlejerne over en paene perioe og erefter neætte merlejen til et beløb, om kønne nøvenigt til veligeholele af anlægget. Deruover betaler carportlejerne ugiften til el.. E v o a R g HA A BV HV 18

19 Skriv til o! Et beboerbla kulle gerne være en tovej- kommunikation, men et er meget jælent, at er er inlæg fra læerne. Reaktionen motager meget gerne birag til vore bla, båe fra e enkelte beboere, men ogå gerne fra vore klubber. Det er længe ien, vi har hørt fra em. bytteervice HAVES: Aree Rum ØNSKES: Rum Tlf.nr. BV 38 2 v + 1 k 3 vær. ell. 2 v + 1 k 91 m 2 KUN t. lejlighe HVI / NGA HVI 3 vær. 69 m vær. Helt Brealparken

20 Upluk af min rejeoplevele i Cuba Øen Cuba er me ine 11 mio. inbyggere og in beliggenhe i Det Caribike Hav nær USA, et enete lan er taig øger at leve efter principper, om man gjore i 50 erne. Politik unertrykkele, et pecielle nationale fællekab og frutrerene unge, er går en uikker fremti i møe, er blot nogle af e mange moætninger, man taig kan opleve ve at beøge Cuba. Efter blot at have været i Cuba nogle få age var jeg alleree fylt me meget blanee føleler omkring ette te. Mine foretillinger om en ocialitik nation, me Fiel Catro kommunitike parti om en højete tyrene magt, kulle vie ig at blive uforret. Jeg boee i juli måne privat inlogeret ho en ame i 50 erne, er om mange cubanere illegalt ulejer væreler til turiter i hovetaen Havanna. Bygningen er, om overalt i Cuba, nelit og falefærig, vinuerne hole ammen af tærk tape, og mit rum om ineholer en eng og et pejl er betemt ikke ærlig lukuøt. Alligevel er jeg trak olgt af temningen, glæen og et liv man mærker og bliver en el af fra et øjeblik man træer in af øren. Cubanerne utrolige gætfrihe og evne til alti at fortælle en jov hitorie me et flirtene blik i øjet, og kabe fet uen nogen egentlig anlening, er i ig elv en fantatik oplevele. Og a er amtiig i f a t p r u a a e p r S i m v n m e k h m o k a o 20 Fortætter næte ie

21 ikke ekiterer nogen egentlig fattigom, får man intryk af, at e er ganke tilfree me ere tilværele. En en aften, hvor elektriciteten i hele nabolaget afbrye pga. lanet kritike økonomike ituation og folk i tuen er på hinanen gennem kæret af tearinly, mærker jeg utilfreheen voke frem. Viva Fiel råber tuepigen arkatik, og får et puf i ien af vore mutter, amtiig me at hun fortæller, hvoran et åan uagn kan føre til arretation eller værre, hvi politiet eller nabolagopyngrupperne, om er vagtværn for regeringen, hører et. Skepticimen overfor Fiel er ikke længere til at tage fejl af, men åan har et ikke alti været. Da Fiel om revolutionær væltee et aværene militæriktatur og kæmpee ig til magten i 1959, var han elket af folket. Elket for ine kommunitike ieer om lighe og fælleeje og for in motan overfor kapitalime og imperialime. Jo, jeg ætter pri på, at jeg kan få en grati uannele og at min lillebror kunne blive opereret, a han var yg lyer et fra Raul om er en man, jeg møer på gaen. Kl. er blevet ti onag aften, flere blokke er mørklagt og en folkemænge er nu amlet på en 5 kilometer lang trækning lang havnepromenaen. men et er jo et enete jeg kener til, fortætter han, og griber fat i in guitar. Strak giver han ig til at ynge revolutionære ange, og flere flokke omkring o, ynger me, aner og piller me pine på afalten. Alt imen bliver jeg opøgt af en yngre cubaner, er me tor interee pørger til Europa og en veren, er er uenfor. Det er barkt at lytte til han iver for at opøge ine nære lægtninge i anre lane og at lippe u af enne fangenkab, om han kaler et. Ikke engang Internet har vi rigtig agang til, iger han lavmælt og tirrer u på havet. Fortætter næte ie 21

22 Fortvivlelen blant unge er tyelig, ikke mint pga. ere ringe mulighe for at forlae Cuba. Ureje er kun mulig, hvi e bliver inviteret eller gift me en turit eller hvi e på et orte marke kan tjene tiltrækkeligt me ollar og herefter kæmpe ig vej gennem et kompliceree bureaukratike ytem. De ælre cubanere yne i højere gra at have accepteret vilkårene eller måke opgivet håbet om noget anet. Men ituationen er en for alle cubanere og et er måke åragen til et meget unikke ammenhol, er ekiterer. Ingen er rigtig fattige og ingen har mulighe for at blive rige, men e har hinanen og ere kærlighe til et lan, e lever i. Tager man en tur gennem byen i en af ere ubrænte, men tore og flotte amerikanerbiler, tår er flere teer krevet loganet Socialime eller ø, et logan er efterhånen ikke viner tor opbakning, men ifølge flere blot ymbolierer Fiel tæighe. Sien en ite ret af e tiligere ocialitike lane falt fra hinanen, er Cuba import fra ulanet falet me 80%. Og me USA' hanelblokae, har Fiel fra 1990 erne og frem været preet til at gennemføre en lang række reformer og foranringer båe økonomik, politik og ocialt, for ikke at forværre en krie, om Cuba befiner ig i. De mange ieer og tiltag for at kabe lighe er ålee for t f a m m r l b l e a h t 22 Fortætter næte ie

23 kubbet, og hanel på et orte marke og iær me øget foku på turime, er blevet almineligt i cubanerne hverag. Kampen mo en totale mangelituation fortætter, mangel på mavarer, reerveele, benzin ov.. Alle cubanere ejer en rationeringbog, om bure foryne em me e met baale føevarer, men ette fungerer ikke optimalt længere. Jeg oplevee ofte børn, er ba mig om en kuglepen eller om pillekort, og e lange køer man er overalt, er ogå reultat heraf. Blant anet er fløe en mangelvare, hvorfor hele familier gerne tager en helaguflugt til en tore ipark. Her tår e i kø i minimum tre timer, hvorefter et er ere tur til at paere e bevæbnee vagter, for å enelig at kunne nye en oftice me chocolaeov. Pluelig vener elektriciteten tilbage, folkefeten på gaen aflutte langomt og tilbage ier vi ho mutter. Lit unrene pørger jeg om muligheer for at temme på anre partier, er kan ørge for at enne afbryele af van, elektricitet og varme ikke ker flere gange om agen. De er alle lit trætte på mig, vener øjne og tilbage er jeg om cubanerne efterlat uen var og uen forklaring på, hva er er ket og hva er vil ke.. Maria Munk 23

24 Om at hjælpe 2005 er H. C. Aneren-år, og i ite nummer bragte vi a ogå et ommerigt af forfatteren. Men Danmark har ennu en verenberømt forfatter, er i øvrigt levee amtiig me H. C. Aneren. Han er her i lanet ikke nær å kent og læt om H. C. Aneren, vel ført og fremmet fori han forfatterkab er vankeligt tilgængeligt. Det rejer ig om Søren Kierkegaar, og her tillaer vi o at bringe et af forfatterne igte, er hanler om at hjælpe. Giv ig ti til at læe et og måke mere en en gang. At man, når et i anhe kal lykke en at føre et menneke hen til et betemt te, ført og fremmet må pae på at fine ham hvor han er og begyne er. Dette er hemmeligheen i al hjælpekunt. Enhver er ikke kan et, han er elv i inbilning, når han mener at kunne hjælpe en anen. For i anhe at kunne hjælpe en anen, må jeg fortå mere en han men og vel ført og fremmet fortå et, han fortår. Når jeg ikke gør et, å hjælper min merefortåen ham let ikke. 24 Fortætter næte ie

25 Vil jeg alligevel gøre min merefortåen gælene, å er et, fori jeg er forfærelig tolt, å jeg i grunen i teet for at gavne ham egentlig vil beunre af ham. Men al an hjælp begyner me ymygele: Hjælperen må ført ymyge ig uner en, han vil hjælpe, og herve fortå, at et at hjælpe ikke er at være en herkeygete, men en tålmoigte, at et er hjælpe er villighe til intil viere at fine ig i at have uret, og i ikke at fortå, hva en anen fortår. 25

26 Sæt e gamle i fængel! La e gamle bytte pla me fangerne, å vil vore ælre få en pleje, e avner, og fangerne ere traf. I en enere ti har er været en el ekempler på vor behanling af e gamle på plejehjemmene. Jeg vil erfor forelå, at man laer e gamle komme i fængel. Der vil e nemlig få mulighe for at have ere ejenele i cellen og e TV i eget rum. De vil ogå få ornet ere tæner og føer amt anre gebrækkeligheer på taten regning. De vil få vaket ere hår grati, og e vil få nye briller, når e trænger og blive kørt hele færelanet runt, når e kal til ivere behanlinger af to betjente i en behagelig bil, fortå! De vil hver enete ag få lejlighe til at ophole ig mint en halv time i frik luft. De vil blive lægeunerøgt ve minte pip, og ygeplejerker vil tå parat øgnet runt, hvi e kulle ønke et eller anet. - Og å kan e få leaget ugang me inbygget tranport i væentligt omfang og erme go lejlighe til at beøge familie og venner i weeken en, og me minimal riiko for at komme til kae eller fare vil. De vil ogå få ba hver enete ag og rent unertøj, i teet for at bleen bare bliver vent. Der vil tå billar og anre forlyteler parat, hvi e kulle ønke lit unerholning, og en helt tore forel vil være, at man åmæn ikke engang behøver at ukifte peronalet. Fængelperonalet er å vant til at nue om fangerne og tå på pine øgnet runt for at opfyle e minte ønker, og at e erfor umærket kan fungere om plejeperonale. m m b a g f e g h h b f u u 26 Fortætter næte ie

27 - Og fangerne! Ja, em ener vi å på plejehjem, hvor man kan hole em neøee me beroligene miler, å e bliver fromme om lam pga., at e ikke har kræfter til at ringe på klokken. De må vænne ig til at bae hver 14. ag og få frataget ere peronlige effekter, for at peronalet ikke kal bruge for megen ti på, at gå runt om kommoen og hen til TVét. Her kan e å, hvi e ikke er helt lået u af beroligene miler, ie og flette lit peigrør, og hvi et går rigtig højt, blive kørt u på terraen en gang om ugen for at få lit frik luft. Jeg er ke af at ige et, men e bliver ogå nøt til at vænne ig til at pie papma, om kommer fra et tort centralkøkken, måke har været varmet flere gange og mager om at tikke tungen u af vinuet. Det værete at vænne ig til vil nok blive, at man nu kal bruge e penge, man ikke har, på meicin, tanlægebeøg og briller. Nogle vil nok invene, at oventåene og er en frygtelig ié. Men hvorfor og et? De gamle er jo ikke elv kyl i, at e er ent på plejehjem. Men fangerne har milet talt elv været ue om, at e er havnet, hvor e er! Plukket fra et højkoleophol i 2003 uner hyggelig ebat om e ælre forhol. 27

28 BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE Betyrelen Karen Bengton Kjel Galler Knu Wejlgaar Knuen Arn. Nielen Blv. 143,1.tv Hviovrevej 322, 3.tv Gurrevej 30, t.tv Tlf.: Tlf.: Tlf.: Henrik Berg Børge Jenen (forman) Connie Wei Hviovrevej 304, 2.tv Grenhuene 181 Arn. Nielen Blv. 101 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Inge Bringkov Poul Johnon Bo Volfing Berner Vænge 1, 2.tv Gurrevej 40, 1.th Grenhuene 96 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Uvalg Grenhuuvalg: Børge Jenen (f), Jimmy Anreen, Gitte Aneren, Bo Volfing, Henning Davien Bern VAG Vagt i el-fo ning e Den v yerl have hån Det vene e va ret in peten ejen Grønt Uvalg: Meieuvalg: Veligeholeleuvalg: Soku-/Kollektivuvalg: IT-gruppen: Karen Bengton (f), Poul Johnon, Kjel Galler, Flemming Chritenen, Han Jørgen Hanen, Knu Wejlgaar Knuen Poul Johnon (f) Børge Jenen (f), Connie Wei, Henrik Berg, Poul Johnon Connie Wei (f), Karen Bengton, Jytte Jenen, Kjel Galler, Knu Wejlgaar Knuen, Inge Bringkov Henrik Peron, Jeper Bjerg, Johnny Chritianen, Kennet Bjerg, Kenneth Kikkenborg, Lar Simonen, Jona Bungaar, Clau Sønertrup Kont Man On Ejen Bygg Konto Konto Spør Hver Wee Det e ner Eller mel 28 Dan Fine

29 EJENDOMSKONTORET Berner Vænge 26 t.th, 2650 Hviovre Tlf.: VAGTTELEFON Tlf.: Vagthavene ejenomfunktionær kan kontakte i akutte tilfæle åom vigt i el-foryningen, prængte vanrør, overvømmeler, manglene varmeforyning eller lignene. Den vagthavene ejenomfunktionær vil foretage et fornøne for at forhinre yerligere kaer og forøge at genetablere el-, varme og vanforyning. Vagthavene kan enviere rekvirere aitance fra anre funktionærer, fra ekterne hånværkere eller rening-/ikringtjeneter. Det kal bemærke, at vagten kun må benytte i akutte ituationer, og at henveneler om alminelige veligeholeleopgaver, om for ekempel ryppene vanhaner, løbene toiletter og lignene, fortat kal ke til ejenomkontoret inenfor normal åbningti. Den vagthavene ejenomfunktionær har kompetence til at afvie at ye aitance og i teet henvie beboerhenveneler til ejenomkontoret. Du kan ringe til vagthavene på tlf.: Kontor- & telefonti: Manag - freag ml. kl Onag ml. kl Ejenomleer Anita M. Jenen, tlf./træffeti.: ml. kl Byggeteknik mearb. Henrik Lacota Kontoraitent Karin Hvi Degnebolig Kontoraitent Tanja Eriken Spørgmål verørene IT & Brebån henvie til IT-Gruppen i Hverage Weeken på tlf.: Det er muligt at få bevaret pørgmål verørene IT & Brebån på Berner Vænge 18 kl. hver tirag ml. kl Eller man kan kontakte Cirque kuneervice i forbinele me fejlmeling af telefon på tlf.: Dank almennyttigt Boligelkab (DAB) Tlf.: Finenvej 33, 2000 Freerikberg, 29

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2007 57. årgang nr. 1

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2007 57. årgang nr. 1 Nyt fra Brealparken og Grenhuene Januar 2007 57. årgang nr. 1 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til at

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn

Posten. Fødselsdagsbørn Nr. 2 18. årgang Maj 2011 Inhol: Sie 2: Føelagbørn Sankt Han Sie 3: Ørre Englaug Sie 4 og 5: Sining Ørre Mitpunkt - kolen - fællebetyrelen Sie 6: SGIF Sie 7 8 9 og 10: æ Sining aw Sie 11 12 13 14 15 16

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog:

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog: Samtaleark Del 1: Eleven prog Formål: At give kolen viden om, hvilke prog eleven har brugt og bruger med henblik på at anvende eleven prog om en reource i videre læringammenhænge. Gode råd til dig, der

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4 Nyt fra Brealsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4 1 Ugiver: Afelingsbestyrelsen Reaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Reaktionen forbeholer sig

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat.

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat. Stormøe agsoren Til stee: Anne (11), Anne Kathrine (18), Rikke (19), Sille (104), Fie (107), Janus (117), Ditte (121), Pernille (122), Lau (204), Anne (209), Tanja (212), Lars (218), Aam (222), Freerikke

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 1 2 KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 3 Det øtlige Aalborg Et markant væktområde i landet 3. tørte kommune

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken & Grenhusene Juni 2006 56. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken & Grenhusene Juni 2006 56. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalparken & Grenhuene Juni 2006 56. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingbetyrelen Redaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Redaktionen forbeholder ig ret til

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år Sneen kaler 2013 På ski i solrige Analo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år kr. 1.800 Bestil irekte på a2ski.k A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi Dato 23. juni 2009 Deres Ref. Sytrik Mittrik X bus Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Tlf. 87 40 82 64-87 40 82 65 Fax 87 40 82 01 E-mail xbus@mittrik.k Lufthavnsruten Århus Billun i trikselskabs regi På

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO SFO leere og personale I skoleåret 2012-2013 er er tilrettelagt et it- kompetenceløft for Helsingørs kommunes SFO ansatte. Der

Læs mere

IAN 101034. Inden du læser, skal du klappe siden med illustrationerne ud og derefter gøre dig fortrolig med alle apparatets funktioner.

IAN 101034. Inden du læser, skal du klappe siden med illustrationerne ud og derefter gøre dig fortrolig med alle apparatets funktioner. Inen u læser, skal u klappe sien me illustrationerne u og erefter gøre ig fortrolig me alle apparatets funktioner. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 D-45527 Hattingen www.olympia-vertrieb.e

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning N r. 1 0 5 U d g i v e a f D a n k F o l k e h j æ l p en lp g nin ehjæ v i å: t g p v lp lo ør f æ j ik teh k en y n t r e o p fø jobb ituti t en før Tema: om n teh e i ko l jælp n r ø b Bedre førtehjælpberedkab

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder

Matematisk modellering og numeriske metoder Matematik modellering og numerike metoder Morten Grud Ramuen 4. oktober 26 Laplace-tranformationer. Definitionen af Laplace-tranformationen Definition. (Laplace-tranformation). Lad f være en funktion defineret

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Dansk DANSK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013 me

Læs mere

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi Fag: Termodynamik - Statitik fyik - Termodynamike relationer - Fri energi - Entropi 1 Indholdfortegnele... 2 Forord... 3 Formelle definitioner... 3 Et ytem... 3 Et lukket ytem... 3 Et ioleret ytem... 3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE - ORDKLASSERNE

INDHOLDSFORTEGNELSE - ORDKLASSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE - Oerigt oer e 10 orkaer De tre hoeorkaer - naneor, uagnor og tiægor X me e tre hoeorkaer Naneor - fæenane og egennane Fere opgaer me naneor Ennu fere opgaer me naneor Uagnor En ærig

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015 B A D M T O KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS VTERCUP 2015 LØRDAG DE 7. FEBRUAR U13 ABCD & U15 ABCD Vin Christinna Peersens spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Sommerbus i Frederikshavn

Sommerbus i Frederikshavn Sommerbus i Freerikshavn Kørepl 2016 Hvor skal u spise sommerens første is...? 1 NorjyllsTrikselskab.k Inhol Hvor finer u fra A til B Billet på mobilen Priser Betalling NT Travel pass Linje 14 - Palmestren

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger?

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger? Brugerinragelse - er et kun noget vi siger? Årsmøe i DSKS 15. januar 2016 Kirsten Lomborg, professor Aarhus Universitet Lisbeth Kallestrup, centerchef Aarhus Universitetshospital Om kvalitet (1) Væriommen

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B Introuktion til Moelanalyse Note til Økonomiske Principper B ve Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Introuktion til moelanalyse Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2014

AFRICA TOURS JULECUP 2014 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2014 LØRDAG DE 20. DECEMBER U9 D & U11 ABCD Vin Kamilla Rytter Juhls spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Arkimedes lov - Opdrift. Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac

Arkimedes lov - Opdrift. Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac Arkiee lov - Oprif avne: Rai Kaoura Safa Sarac Klae: 1.4 ag: yik Vejleer: Ahuak J rance Skole: Rokile eknike gynaiu, Hx Dao: 16.04.2010 orål oråle e rapporen er, a vi elv kal ille en probleilling u fra

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College Underviningmiljøvurdering 2014 Underøgelen er gennemført via pørgekemaunderøgele Wellne Efterår 2014 10 9 8 7 6 79,2 73,4 88,6 Overordnede reultater 73,2 73,8 74,1 67,7 64,4 57,7 85,5 80,4 96,8 5 4 3 2

Læs mere

Hjemmeopgavesæt 01.02.10

Hjemmeopgavesæt 01.02.10 Rami Kaoura Matematik A Dato 01.0.010 Hjemmeopgavesæt 01.0.10 Navn: Rami Kaoura Klasse: 1.4 Fag: Matematik A Vejleer: Jørn Christian Bentsen Skole: Roskile tekniske gymnasium, Htx Dato: 01.0.010 1 Rami

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 156

GBFbladet Medlemsorientering nr. 156 GBFbladet Medlemorientering nr. 156 40. Årgang. Nr. 4 November 2015 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børn Forældreforening www.gbf.dk Indholdfortegnele Formanden ord...eller rettere November 2015 Dette nummer

Læs mere

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO Vejlenin o aranti facaeplaer fra LAMIPRO .2.2 6..3.3.4..4 Min. 0 mm. A maks. 450 mm B. Maks. 550 mm Opbevarin.2.6.2.6. O pbevares vanret o symmetrisk stablet (maksimalt 55 stk. pr. palle). Sør for o ventilation..

Læs mere

PS. Optimer lønsomheden i virksomheden i dag! Tilbuddene gælder kun til den 31. december 2008

PS. Optimer lønsomheden i virksomheden i dag! Tilbuddene gælder kun til den 31. december 2008 Op til Eksklusivt kunetilbu Optimer lønsomheen i usikre tier 30% på ekstra licens Kære Mamut-kune. I usikre økonomiske tier stilles er strengere krav til effektivitet og lønsomhe i virksomheen. Det hanler

Læs mere

DANSK SNAPS DESTILLERIET BRAUNSTEIN

DANSK SNAPS DESTILLERIET BRAUNSTEIN DANSK SNAPS DESTILLERIET BRAUNSTEIN STORE SMAGSOPLEVELSER FRA BRAUNSTEIN FARFARS SNAPSETRADITION Som børn brugte de to brødre hvert år en pæn del af ommerferien på at hjælpe dere farfar med at amle pore

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2015

AFRICA TOURS JULECUP 2015 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2015 LØRDAG DE 19. DECEMBER U9 D & U11 ABCD VD! Vin Christinna Peersens trøje me autograf Vin Danmarkssafari for 4 personer i Ree Park (væri: 3.600

Læs mere

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005 Koblee svingninger Thomas Dan Nielsen 20041151 Troels Færgen-Bakmar 20041116 Mas Sørensen 20040795 1. juni 2005 Institut for Fysik og Astronomi Det Naturvienskabelige Fakultet Aarhus Universitet Inhol

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken & Grenhusene Marts årgang nr. 1

Nyt fra Bredalsparken & Grenhusene Marts årgang nr. 1 Nyt fra Bredalparken & Grenhuene Mart 2005 55.årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingbetyrelen Redaktionen: Børge Jenen Connie Wei Birgitte Chritianen Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011 Diskriminantformlen Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette okument må kun anvenes til unervisning i klasser som aonnerer på MatBog.k. Se yerligere etingelser for rug her. Bemærk: Dette er en arkiveret

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

Bygningsfilm Isoleringsfilm s Sikringsfilm Autofilm

Bygningsfilm Isoleringsfilm s Sikringsfilm Autofilm Trit punktum for Schioldan Side 28-29 TIRSDAG 15. mart 2011 NS 245. årgang Uge 11 Nr. 72 Kr. 20,00 Sej kamp mod brand i køleolie Klichéfyldt, men flot Side 4-5 Side 24-25 Hårdt pre på læger 159 kilo lettere

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Praktikperiode på andet intensivafsnit

Praktikperiode på andet intensivafsnit Studieplan for Kuriter på ITA 0531/0633 Praktikophold på 6-12 uger Godkendt November 2003 Uddannele- & udviklinganvarlig ygeplejerke Dori Chritenen Revideret 2014 Inteniv 0531/0633 Praktikperiode på andet

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsesmøder Referater fra bestyrelsesmøer 17 juni 2015 25marts 2015 17september 2014 11 juni 2014 25marts 2014 10ecember 2013 26september 2013 18 juni 2013 19 marts 2013 11ecember 2012 27september 2012 20juni 2012

Læs mere

Matematik - September 2001 Afleveret d. 27/4-2006

Matematik - September 2001 Afleveret d. 27/4-2006 Matematik - September Afleveret. 7/ - 6 Opgave For at lave en paremeterfremstilling for en ret linje, så skal jeg bruge et punkt på linjen, og en retningsvektor. Punktet kener jeg a jeg får opgivet to

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. januar 2015 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 22. september 2014

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006. Nr.07. Cirkus Tværs fejrede 20-årsfødselsdag med en Cirkusfestival i Gellerup

SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006. Nr.07. Cirkus Tværs fejrede 20-årsfødselsdag med en Cirkusfestival i Gellerup SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006 Cirkus Tværs fejree 20-årsføselsag me en Cirkusfestival i Gellerup Nr.07 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k

Læs mere

Bilag 16 Licensbetingelser mv.

Bilag 16 Licensbetingelser mv. Bilag 16 Licenbetingeler mv. Vejledning: Som led i Leverancen kal Leverandøren løbende bitå Kunden med licentyring. I nærværende bilag kal Leverandøren løbende indætte licenerne til det Programmel med

Læs mere

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast Det krå kat Data Forøg 1: = 38 V 0 = 4, 94 K vidde = 2, 058 H = 0, 406 t = 0, 53 Forøg 2 (60 ): = 60 V 0 = 4, 48 K vidde = 1, 724 H = 0, 788 t = 0, 77 Fyik del Udførel af forøg Kat på 38 : Forøgoptilling:

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken 1 og Grenhusene Juli 2004 54. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2011 61. årgang nr. 3

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2011 61. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2011 61. årgang nr. 3 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til

Læs mere

Julen i 1950 ernes Gentofte

Julen i 1950 ernes Gentofte Juleaften ho familien Carlen på Broholm Allé i 1954. (Foto: Lokalhitorik Arkiv i Gentofte) Gentofte dengang og nu Julen i 1950 erne Gentofte Når julen tod for døren, var der travlhed i gentoftefamilierne,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene April 2010 60. årgang nr. 2 1

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene April 2010 60. årgang nr. 2 1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene April 2010 60. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise L. Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere