Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September årgang nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3"

Transkript

1 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September årgang nr. 3 1

2 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til at reigere inente artikler og læerbreve. Navngivne artikler ækker ikke nøvenigvi reaktionen ynpunkter. Anonyme artikler optage ikke. Inlæg m.v. kan evt. optage uner mærke. Sat & tryk: Hellbrant A/S Arn. Nielen Blv Hviovre Tlf.: Oplag: Blaet ukommer 5 gange årligt i 1650 ekpl. Reaktionen aree: Stof til blaet aflevere til reaktionen, Berner Vænge 11, kl. Ditribution: Blaet uele til beboerne i Brealparken & Grenhuene, amt til Hviovre Kommunalbetyrele og DAB. Sene euen til beboerblauvekling i Boligelkaberne Lanforening. Dealine: Stof til næte nummer af blaet kal være inleveret til reaktionen enet 15. oktober Ugivele: Næte nummer af blaet ukommer primo november Inhol For- & Bagien: Ælrekovturen Nye råeretregler Ny belægning på tierne lang CPA Regningen blev på 5,7 mia. kroner Varmtvanproblemer i afeling 1 Høpi-Vøpiagen Miljøforbering på Gurrevej Markvanringer Beboeremokrati på nettet Flere ælreboliger i Brealparken Nyt fra IT-gruppen Fornuftig forklaring TV kanaler kifter pla Skovturen 2005 Skal er være ly hele øgnet? Skriv til o Bytteervice Upluk af min ferieoplevele i Cuba Om at hjælpe Sæt e ælre i fængel Betyrele og uvalglite Ejenomkontoret Klubber i Brealparken Afelingmøer At bygge boliger Men i ite intan er et beboerne amlee reourcer, om fyler rammerne u eller prænger em. Det er vær at huke i agen febrile ebat om ociale og etnike ghettoanneler. Retter man alene kytet imo e almennyttige bebyggeler på bekotning af e amfunkabte problemer og uligheer, om e rummer, ignorerer man en ociale virkelighe. Det kan være politik bekvemt, men et afleer ebatten fra agen kerne. Og laer problemerne være uløte. D o n r l l n H n Æ l m 2

3 Nye råeretregler Den 1. juli tråte en nye lov om råeret i kraft. Ænringerne i forhol til e tiligere regler betyer, at råeretkataloget kal reviere og fremlægge på afelingmøerne i november. Hva inebærer ænringerne? Ænringerne i en iniviuelle råeret i boligen kan ammenfatte til: - Grænen for gotgørele forhøje til kr. - Afkrivningperioen ænre fra 10 år til minimum 10 år og makimum 20 år. - Poitivliten ophæve, hvilket betyer, at alle forberinger tillae ine i boligen, bortet fra håre hvievarer. - Betemmeler om bunfrarag og minteubetalingbeløb ophæve. - Der give tillaele til at opætte killevægge og til at fjerne eller flytte ikkebærene killevægge me eller uen krav om retablering. Er er tale om ænringer uen for boligen, kal ette være gokent af afelingmøet og erme ingå i råeretkataloget. Man vil og ikke kunne forbere boligen uen begrænninger, iet e arbejer, er uføre, ikke må fratage boligen en karakter af almen bolig. Alle arbejer kal være hånværkmæigt korrekt uført. I e nye regler kelne er mellem forberingarbejer og foranringarbejer, og om har vit forkellige konekvener i en fraflytningituation. men mere om ette og meget anet i forbinele me et materiale, om kal uene til alle beboere i forbinele me efteråret afelingmøer. For om nævnt ovenfor kal råeretkataloget fremlægge til gokenele af beboerne på afelingmøet og kal være omelt enet 8 age før møet. 3

4 Ny belægning på tierne lang Clau Peteren Alle 9 31 Stien lang ovennævnte trænger til en opretning. I øjeblikket er er tore ætninger, om mefører ganke pæne gener iær i regnvejr. For at pynte lit ektra på et, er et blevet overvejet at kifte til en anen belægningten, men a belægningen på tierne over til Hviovrevej og u til Clau Peteren Alle ikke kifte, er er her i augut blevet lagt en prøve på en nye belægning for at e, om en faler i hak me SF-tenbelægningen. PS: Betyrelen har på in markvanring beluttet at kifte belægningen, men lægge nye ten af amme type om en gamle belægning. Regningen blev på 5,7 mia. kroner F g l k A D l P v D u l n m n I begynelen af 2002 blev Lanbyggefonen pålagt af finaniere taten merugift til nybyggeri af almene boliger i årene 2002, 2003 og Dengang blev regningen kønnet til 2,7 mia. kroner. Men et vite ig at være groft unervueret, for byggeomfanget blev tørre en foruat. Og regningen teg ramatik fra 2,7 mia. kroner til 5,7 mia. kroner. Beboerne får 30 år til at afrage regningen. Regningen på e 5,7 mia. kroner til tatkaen varer til kroner pr. almen hutan. I Lanbyggefonen er er ikke miler til at infri ette enorme beløb, og erfor kal et afrage til taten over e næte 30 år, v. e almene beboere kal over ere huleje inbetale ette beløb til taten. 4

5 Varmtvanproblemer i afeling 1 For et par år ien blev er gjort en ektra inat for at kaffe varmt van til alle. Det lykkee flere teer, men ikke på Hviovrevej, Neergår Alle og Clau Peteren Alle. Den er iær gal i e ite boliger på Hviovrevej og Clau Peteren Alle, hvor varmt van er en by i Rulan. Der er nu blevet foretaget en unerøgele af varmtvanleningerne, og en vier, at er er tale om kraftig tilkalkning af rørene amt volomme rutanneler om vit på neentåene foto. Det er nu beluttet at ukifte interne fremløbleninger fra kæler til lofter og vanretliggene foryningleninger på lofter ne til førte afgrening i øverte lejlighe. Interne cirkulationleninger i boligblokkene og cirkulationleninger i alle kælre. Og arbejet omfatter alle 14 boligblokke i afeling 1. Anlået ugift 4 mio. kroner. Tiplan: Arbejerne er planlagt til uførele i et førte kvartal af næte år. De berørte beboere vil elvfølgelig motage fyletgørene orientering, når ti er. 5

6 6

7 7

8 Høpi-Vøpiagen Vi vil lige benytte lejligheen til at ige et STORT TAK for en ejlig Høpi-Vøpiag. Det er en ag vi årligt er frem til me tor glæe, båe tore om må. Samtiig et tak til uvalget om tår bag enne ag, et må være et tort arbeje, men om vi er mange, er er taknemmelige for. Vi er me glæe frem til en lige å køn Høpi-Vøpiag til næte år. TUSIND TAK FOR EN GOD DAG. Hilen Familie Wilenrath Gurrevej 197 A G a m v m g Miljøforbering på Gurrevej For ca. 25 år ien kete er en markant foranring af fortov- og vejarealet lang Gurrevej Ny fliebelægning på gangarealet lang boligblokken, anlæg af trappetrin ne til elve vejarealet, plantning af røtjørn, anlæg af vejbump. Det er længe ien, og et kan man tyelig e. Områet trænger til en anigtløftning. Derfor er er i et buget, om blev gokent på afelingmøet i november, afat ca kroner om en begynele. Dette beløb vil blive brugt til at renovere vejbumpene, op- retning af chauétenkant, ny afalt efter behov. For at forbere agangforholene til e lige hunumre anlægge er en ca. 120 cm bre ti mellem vejkant og hæk, å et bliver lettere at komme omkring beet ve bumpene. Men ette er kun en lille el af et amlee miljøforberingprojekt. Det er planen, at arealet foran en lange boligblok, ogå kalet langen, kal have et alvorligt løft til en amlet ugift på ca. 1,8 mio. kroner. Dette vil blive forelagt til gokenele på efteråret afelingmøe. 8

9 MARKVANDRINGER Got nok har vi tore grønne arealer i Brealparken, men marker har vi vel ikke. Alligevel går betyrelen hvert år i lutningen af augut åkalte markvanringer. Det er en grunig gennemgang af hele bebyggelen om ugangpunkt for uarbejele af et kommene buget for næte år, og om bliver forelagt på afelingmøet. 17/11. Den amme proce ker ogå i Grenhuene. 9

10 Beboeremokrati på nettet? Kan internettet tøtte beboeremokratiet? Sammen me fire bebyggeler har Boligkontoret Danmark taget hul på et projekt, hvor beboerne og betyrelerne kal gøre brug af internettet? h u M b m f Projektet kal bl.a. give mulighe for, at beboerne kal kunne krive til afelingbetyrelen, om å har et reaktionuvalg, er varer på brevene. Hvi man ønker et, kan man få en forhånaftemning, hvi er er et forlag, om betyrelen vil tage op på et afelingmøe. På internettet kan man lægge nogle goe ieer u og e, om er er opbakning. Debatter over nettet Iær unge og børnefamilier har problemer me at fine ti til at gå in i betyrelearbeje, men e kan got have interee for enkeltager. Internettet har her en forel, at man ikke er bunet op af møetipunkter, men kan eltage, når man har ti og lyt. Projektet kal blant anet afprøve, om betyrelerne kan amle flere beboere om en røftele af ager om f.ek. en ny legepla, placering af containerpla ov. Unerøgeler vier, at folk har lettere ve at komme frem me ere meninger, når e bruger internettet. Betyrelerne kan primært benytte internettet til at afprøve ieer, inen e kal røfte på beboermøerne. Debatten over internettet kal ikke ertatte en reelle belutningkompetence på afelingmøerne, men kal være me til at gøre afelingbetyrelen oplæg til beboerne bere. Vi har et alleree I Brealparken og Grenhuene har vi om bekent vore eget internet, hvor over halvelen af boligerne er tilluttet. Det fungerer tilfretillene me blant anet vore egen B k b o F H B m g A æ l o 10 Fortætter næte ie

11 hjemmeie takket være vore umærkee IT-gruppe. Men unytter vi beboere og betyrele et got nok? Hvi man går in på hjemmeien forum, må man kontatere, at et er meget lit benyttet, og er er ingen formel linie imellem betyrele og beboere, å et er måke en overvejele vær, om vi i Brealparken og Grenhuene kal igangætte noget lignene for at få internettet inraget i beboeremokratiet. Flere ælreboliger i Brealparken? Behovet for ælreboliger er tigene, ogå i Brealparken, men er er pla til flere boliger i bebyggelen, kan et overhoveet lae ig gøre? For nogle år ien vetog Hviovre Kommunalbetyrele en bevarene lokalplan for Brealparken, og ifølge en må er ikke bygge flere boliger, ikke en enete. Arealet, om e nuværene ælreboliger og beboerhuet ligger på, er imilerti ikke omfattet af en bevarene lo- kalplan, å her er er mulighe for at bygge nogle flere ælreboliger. Men hva kal er å ke me beboerhuet? Det kal i givet fal rive ne, og i teet for kal er bygge et nyt på græarealet på hjørnet af Gurrevej og Clau Peteren Alle. Dette er planer, om betyrelen har i tøbekeen, og om vil blive fremlagt på afelingmøet. 17. november. 11

12 Nyt fra IT-gruppen Hurtigere forbinele Vi har ingået en ny aftale me vore ata-leveranør, WebPartner om, at e fra efteråret kal levere en 100Mbforbinele i teet for vore nuværene 34Mb-forbinele. Dette mefører ingen tigning i abonnementet. TraficShaper Vi har ankaffet en TrafficShaper. Det er en bok, er kan regulere trafikken over nettet, å er alti er go pla til urf og mail, meen e tore up- og ownloaopgaver kun får lov til at bruge en foruefineret el af bånbreen. Vi er ikker på, at e flete beboere vil opleve en yerligere tigning i hatigheen på nettet. Kurer I efteråret vil vi hole kurer i: Sikkerhe: Hva er viru, trojanere og pyware? Goe rå om Winow upate. Intallation og brug af firewall, antiviru og anti-pyware programmer Outlook Expre: Håntering af i Microoft Outlook Expre programmet. Vi gennemgår opætning af konti, regler, mapper og alt anet er gør ig til en haj. Et kuru løber over 2 aftener. Winow XP: Træ-trukturen i Winow. Genveje I XP. Back-up. Hjælpeprogrammer og meget, meget mere. Når atoerne er fatlagt, kan tilmeling ke på hjemmeien å hol løbene øje me hjemmeien. IT-gruppen I f v p b i r k m h h p M t o f Æ v r e 12

13 FORNUFTIG FORKLARING I ite nummer af beboerblaet efterlyte vi en fornuftig forklaring på, hvorfor fjernvarmen ikke er blevet billigere på tro af, at en række lån er bortfalet. Den har vi nu fået, iet Hviovre Mit, om leverer fjernvarme til Brealparken og Grenhuene, er kommet me en reegørele for, hvorlee fjernvarmeprierne har uviklet ig i løbet af e ite år, og et vier ig, at er rent faktik var et lille prifal i 2004/05 på ca. 6%. Når et ikke var tørre, kyle et, at bortfalet af ugifterne til lånene et tykke vej blev movirket af tigning i varmeprien fra varmeleveranøren, om er VEKS. Om et å betyer, at varmeregningen, om vi plejer at få her i efteråret, ogå er blevet lavere, afhænger af forbruget i en forgangne vinter. I et nye varmeregnkabår 2005/06 er varmeprien tort et uænret. TV kanaler kifter pla Manag en 3. oktober kifter to TV kanaler pla. TV 2 kifter fra kanal 11 til kanal 7 og Kanal København kifter fra kanal 7 til kanal S 9. Ænringerne er eværre nøvenige, fori Danmark Raio er begynt at ene igital raio fra Glaaxeeneren på en frekven, om fortyrrer TV ignalerne på kanal 11 og 12. Flere har erfor haft et årligt ignal når e ville e TV 2, men et kulle blive ænret nu. Venlig hilen Poul Jonon 13

14 Det var fan me hygg ligt! Hvor er vi i grunen forkælee! Og hol a op, hvor vi fortår at nye et. Fire buer to bare er på Neergår Alle kl og ventee på o. Den ene bu pecielt inrettet, å ogå e ikke å mobile kunne eltage. børn, og guhjælpemig om å mange anre unge møre engang, hjemmegåene ja, å er er jo en el af fortælle, nakke, erinre og unerhole hinanen me. V t i D k J r o a G h Såan en ag, hvor man bare ætter ig til rette i en bu, hvor man overhoveet ikke kan ungå at komme i nak me rare menneker, hvoraf man kener nogle periferik, og anre har man boet i nærheen af, eller tæt på, en tor el af it liv. Når man om jeg hører til en el, om har boet i Brealparken / Grenhuene fra jeg var ganke ung, me må Kan I huke..? Har u hørt..? Jamen, jamen, en butur var a alt for kort. For inimellem kulle vi a ogå lige lytte til en umærkee chauffør, om å flot guiee o gennem hele turen til Gyrtinge Skovkro. V h l n å n f S b n V S l 14

15 Vi kørte, traitionen tro, hurtigt væk fra motorvejen og in i lanet a minre veje. Og Danmark er jo et må vi kontatere igen og igen et mukt lan. Jørgen, vore chauffør, vite ret meget om e tore goer og jore, vi paeree. F.ek. e mukke og nærmet iniank ekoreree vinkeer på Gielfelt og omliggene hue og boliger! blev vi, ca. 160 peroner hurtigt bænket ve hyggelige og velækkee bore. Vi a 10 ve hvert bor, og nakken fortatte. In imellem fik vi og ti til at intage en flotte og veltillavee 3-retter menu. Steet have ørget for hyggemuik uner piningen, om blev leveret af AlfaDuo (muikken altå). Vi paeree ogå et te, hvor man engang for længe, længe ien have hælt oceaner af Gammel Dank u i en å. Det var et eller anet me nogle venkere, om i hvert fal ikke ku ha et. Stakkel fik! Og takkel venkere! Vi nø en mebragte Gl. Dank intent lige netop er. Vel ankommet til Gyrtinge Skovkro, om ganke rigtigt ligger i iyllike omgiveler, Men å kulle er ogå lå mave.for er kulle lige gøre pla til kaffen og lagkagen. Vi bevægee o alle uenfor, hvor er blev gjort et ihærigt forøg på at amle alle eltagerne til gruppefotografering. Det lykkee elvfølgelig fint. En lille overrakele var er ogå til o! Fortætter næte ie 15

16 Uner intagele af kaffe og lagkage, blev vi igen unerholt af AlfaDuo. Den muikalke el beto af bl.a. nogle af Liva Weel mukke ange. Lit Benny Aneren, Povl Diing, Elton John m.fl. blev et ogå til. Sangene blev mukt uført af Elebeth Dyekjær Krue, akkompagneret af Benny Juul. Derefter blev er igen lået mave, men et var på anegulvet. Og å lige pluelig var en ejlig ag ve at være forbi, og vi måtte movilligt vene næerne hjem. Men jeg hørte flere, om alleree glæee ig til at møe igen, til julefeten. Birte Elzer I n p e J r p h f m n N 4 t A p i j f u Hvi nogle er intereeret i gruppebilleet om er på omlaget af blaet, kan et købe på ejenomkontoret for 10 kroner. D f 16

17 Skal er være ly hele øgnet? I forbinele me uraftemningen verørene ly i carportene i Grenhuene har jeg et par pørgmål. Jeg a me i en gruppe, om, efter Grenhumøet i ecember, kulle arbeje viere me en løning på ly i carportene. Vi regnee bl.a. på, hva et ville kote i el og fant frem til, at et ville kote mellem 25 og 50 ører om måneen pr. pla i carporten. Nu er jeg, at et vil kote kr. 40,- pr måne for ly i carportene, bl.a. på grun af, at er kal betale for el! Alt anet lige må langt hoveparten af ugiften tamme fra intallationomkotninger, og jeg yne ikke, et er reelt at fortælle beboerne, at en tore ugift kyle el-ugiften. Da jeg a i gruppen, arbejee vi u fra, at vi elv kulle foretage et mete af intallati- onen. Efterfølgene kulle et gokene og tillutte af en autorieret elektriker. Da vi unerøgte, om et kunne lae ig gøre, varee elektrikeren nej. Det kan jeg got fortå, for et var jo et elektrikerfirma, er have givet et meget høje tilbu, om vi å på afelingmøet. De er jo elvfølgelig ikke intereeret i at være behjælpelig me en intallation, om kun ville inbringe em en brøkel af e penge, om e have at næen op efter. I parente bemærket var grunen til, at jeg trak mig u af gruppen, at man ville hole møe me elektrikeren inen for normal arbejti, og at elektrikeren ikke kunne eltage, hvi et var uen for normal arbejti. Hvi en hånværker er intereeret i at tjene penge, å kan han agten hole møe uen for arbejtien, men her var et jo en anen ituation. Han kunne tjene flere penge, hvi vore oplæg ikke blev fulgt. Fortætter næte ie 17

18 Tilbage til e 40 kr. Hvi en tørte el af ugifterne tammer fra etableringen og man har et bort fra iéen me elv at lave arbejet og alligevel bare har regnet på elektrikeren meget tore tilbu, hvoran kan et å være, at carportlejerne i al fremti å kal betale 40 kr. pr. måne, når etableringugiften er ækket in på ca. 7 år, elv om elforbruget amtiig kal ække. Det er vel ikke anynligt, at en løbene veligeholele kan løbe op i å tore beløb. Deruover yne jeg, at et er urimeligt årligt, at carportlejerne overhoveet ikke er blevet orienteret om, hvoran man er nået frem til e 40 kr. Derfor tiller jeg, hvi ufalet af uraftemningen om ventet bliver et nej, følgene forlag til afelingmøet: Der etablere ly i carportene i Grenhuene. Hele etableringen, ekkluive tillutning til betåene elanlæg, foretage af beboerne. Efterfølgene gokene intallationen af en autorieret elektriker, om ogå tillutter til ekiterene elintallation. Ugiften finaniere af carportlejerne over en paene perioe og erefter neætte merlejen til et beløb, om kønne nøvenigt til veligeholele af anlægget. Deruover betaler carportlejerne ugiften til el.. E v o a R g HA A BV HV 18

19 Skriv til o! Et beboerbla kulle gerne være en tovej- kommunikation, men et er meget jælent, at er er inlæg fra læerne. Reaktionen motager meget gerne birag til vore bla, båe fra e enkelte beboere, men ogå gerne fra vore klubber. Det er længe ien, vi har hørt fra em. bytteervice HAVES: Aree Rum ØNSKES: Rum Tlf.nr. BV 38 2 v + 1 k 3 vær. ell. 2 v + 1 k 91 m 2 KUN t. lejlighe HVI / NGA HVI 3 vær. 69 m vær. Helt Brealparken

20 Upluk af min rejeoplevele i Cuba Øen Cuba er me ine 11 mio. inbyggere og in beliggenhe i Det Caribike Hav nær USA, et enete lan er taig øger at leve efter principper, om man gjore i 50 erne. Politik unertrykkele, et pecielle nationale fællekab og frutrerene unge, er går en uikker fremti i møe, er blot nogle af e mange moætninger, man taig kan opleve ve at beøge Cuba. Efter blot at have været i Cuba nogle få age var jeg alleree fylt me meget blanee føleler omkring ette te. Mine foretillinger om en ocialitik nation, me Fiel Catro kommunitike parti om en højete tyrene magt, kulle vie ig at blive uforret. Jeg boee i juli måne privat inlogeret ho en ame i 50 erne, er om mange cubanere illegalt ulejer væreler til turiter i hovetaen Havanna. Bygningen er, om overalt i Cuba, nelit og falefærig, vinuerne hole ammen af tærk tape, og mit rum om ineholer en eng og et pejl er betemt ikke ærlig lukuøt. Alligevel er jeg trak olgt af temningen, glæen og et liv man mærker og bliver en el af fra et øjeblik man træer in af øren. Cubanerne utrolige gætfrihe og evne til alti at fortælle en jov hitorie me et flirtene blik i øjet, og kabe fet uen nogen egentlig anlening, er i ig elv en fantatik oplevele. Og a er amtiig i f a t p r u a a e p r S i m v n m e k h m o k a o 20 Fortætter næte ie

21 ikke ekiterer nogen egentlig fattigom, får man intryk af, at e er ganke tilfree me ere tilværele. En en aften, hvor elektriciteten i hele nabolaget afbrye pga. lanet kritike økonomike ituation og folk i tuen er på hinanen gennem kæret af tearinly, mærker jeg utilfreheen voke frem. Viva Fiel råber tuepigen arkatik, og får et puf i ien af vore mutter, amtiig me at hun fortæller, hvoran et åan uagn kan føre til arretation eller værre, hvi politiet eller nabolagopyngrupperne, om er vagtværn for regeringen, hører et. Skepticimen overfor Fiel er ikke længere til at tage fejl af, men åan har et ikke alti været. Da Fiel om revolutionær væltee et aværene militæriktatur og kæmpee ig til magten i 1959, var han elket af folket. Elket for ine kommunitike ieer om lighe og fælleeje og for in motan overfor kapitalime og imperialime. Jo, jeg ætter pri på, at jeg kan få en grati uannele og at min lillebror kunne blive opereret, a han var yg lyer et fra Raul om er en man, jeg møer på gaen. Kl. er blevet ti onag aften, flere blokke er mørklagt og en folkemænge er nu amlet på en 5 kilometer lang trækning lang havnepromenaen. men et er jo et enete jeg kener til, fortætter han, og griber fat i in guitar. Strak giver han ig til at ynge revolutionære ange, og flere flokke omkring o, ynger me, aner og piller me pine på afalten. Alt imen bliver jeg opøgt af en yngre cubaner, er me tor interee pørger til Europa og en veren, er er uenfor. Det er barkt at lytte til han iver for at opøge ine nære lægtninge i anre lane og at lippe u af enne fangenkab, om han kaler et. Ikke engang Internet har vi rigtig agang til, iger han lavmælt og tirrer u på havet. Fortætter næte ie 21

22 Fortvivlelen blant unge er tyelig, ikke mint pga. ere ringe mulighe for at forlae Cuba. Ureje er kun mulig, hvi e bliver inviteret eller gift me en turit eller hvi e på et orte marke kan tjene tiltrækkeligt me ollar og herefter kæmpe ig vej gennem et kompliceree bureaukratike ytem. De ælre cubanere yne i højere gra at have accepteret vilkårene eller måke opgivet håbet om noget anet. Men ituationen er en for alle cubanere og et er måke åragen til et meget unikke ammenhol, er ekiterer. Ingen er rigtig fattige og ingen har mulighe for at blive rige, men e har hinanen og ere kærlighe til et lan, e lever i. Tager man en tur gennem byen i en af ere ubrænte, men tore og flotte amerikanerbiler, tår er flere teer krevet loganet Socialime eller ø, et logan er efterhånen ikke viner tor opbakning, men ifølge flere blot ymbolierer Fiel tæighe. Sien en ite ret af e tiligere ocialitike lane falt fra hinanen, er Cuba import fra ulanet falet me 80%. Og me USA' hanelblokae, har Fiel fra 1990 erne og frem været preet til at gennemføre en lang række reformer og foranringer båe økonomik, politik og ocialt, for ikke at forværre en krie, om Cuba befiner ig i. De mange ieer og tiltag for at kabe lighe er ålee for t f a m m r l b l e a h t 22 Fortætter næte ie

23 kubbet, og hanel på et orte marke og iær me øget foku på turime, er blevet almineligt i cubanerne hverag. Kampen mo en totale mangelituation fortætter, mangel på mavarer, reerveele, benzin ov.. Alle cubanere ejer en rationeringbog, om bure foryne em me e met baale føevarer, men ette fungerer ikke optimalt længere. Jeg oplevee ofte børn, er ba mig om en kuglepen eller om pillekort, og e lange køer man er overalt, er ogå reultat heraf. Blant anet er fløe en mangelvare, hvorfor hele familier gerne tager en helaguflugt til en tore ipark. Her tår e i kø i minimum tre timer, hvorefter et er ere tur til at paere e bevæbnee vagter, for å enelig at kunne nye en oftice me chocolaeov. Pluelig vener elektriciteten tilbage, folkefeten på gaen aflutte langomt og tilbage ier vi ho mutter. Lit unrene pørger jeg om muligheer for at temme på anre partier, er kan ørge for at enne afbryele af van, elektricitet og varme ikke ker flere gange om agen. De er alle lit trætte på mig, vener øjne og tilbage er jeg om cubanerne efterlat uen var og uen forklaring på, hva er er ket og hva er vil ke.. Maria Munk 23

24 Om at hjælpe 2005 er H. C. Aneren-år, og i ite nummer bragte vi a ogå et ommerigt af forfatteren. Men Danmark har ennu en verenberømt forfatter, er i øvrigt levee amtiig me H. C. Aneren. Han er her i lanet ikke nær å kent og læt om H. C. Aneren, vel ført og fremmet fori han forfatterkab er vankeligt tilgængeligt. Det rejer ig om Søren Kierkegaar, og her tillaer vi o at bringe et af forfatterne igte, er hanler om at hjælpe. Giv ig ti til at læe et og måke mere en en gang. At man, når et i anhe kal lykke en at føre et menneke hen til et betemt te, ført og fremmet må pae på at fine ham hvor han er og begyne er. Dette er hemmeligheen i al hjælpekunt. Enhver er ikke kan et, han er elv i inbilning, når han mener at kunne hjælpe en anen. For i anhe at kunne hjælpe en anen, må jeg fortå mere en han men og vel ført og fremmet fortå et, han fortår. Når jeg ikke gør et, å hjælper min merefortåen ham let ikke. 24 Fortætter næte ie

25 Vil jeg alligevel gøre min merefortåen gælene, å er et, fori jeg er forfærelig tolt, å jeg i grunen i teet for at gavne ham egentlig vil beunre af ham. Men al an hjælp begyner me ymygele: Hjælperen må ført ymyge ig uner en, han vil hjælpe, og herve fortå, at et at hjælpe ikke er at være en herkeygete, men en tålmoigte, at et er hjælpe er villighe til intil viere at fine ig i at have uret, og i ikke at fortå, hva en anen fortår. 25

26 Sæt e gamle i fængel! La e gamle bytte pla me fangerne, å vil vore ælre få en pleje, e avner, og fangerne ere traf. I en enere ti har er været en el ekempler på vor behanling af e gamle på plejehjemmene. Jeg vil erfor forelå, at man laer e gamle komme i fængel. Der vil e nemlig få mulighe for at have ere ejenele i cellen og e TV i eget rum. De vil ogå få ornet ere tæner og føer amt anre gebrækkeligheer på taten regning. De vil få vaket ere hår grati, og e vil få nye briller, når e trænger og blive kørt hele færelanet runt, når e kal til ivere behanlinger af to betjente i en behagelig bil, fortå! De vil hver enete ag få lejlighe til at ophole ig mint en halv time i frik luft. De vil blive lægeunerøgt ve minte pip, og ygeplejerker vil tå parat øgnet runt, hvi e kulle ønke et eller anet. - Og å kan e få leaget ugang me inbygget tranport i væentligt omfang og erme go lejlighe til at beøge familie og venner i weeken en, og me minimal riiko for at komme til kae eller fare vil. De vil ogå få ba hver enete ag og rent unertøj, i teet for at bleen bare bliver vent. Der vil tå billar og anre forlyteler parat, hvi e kulle ønke lit unerholning, og en helt tore forel vil være, at man åmæn ikke engang behøver at ukifte peronalet. Fængelperonalet er å vant til at nue om fangerne og tå på pine øgnet runt for at opfyle e minte ønker, og at e erfor umærket kan fungere om plejeperonale. m m b a g f e g h h b f u u 26 Fortætter næte ie

27 - Og fangerne! Ja, em ener vi å på plejehjem, hvor man kan hole em neøee me beroligene miler, å e bliver fromme om lam pga., at e ikke har kræfter til at ringe på klokken. De må vænne ig til at bae hver 14. ag og få frataget ere peronlige effekter, for at peronalet ikke kal bruge for megen ti på, at gå runt om kommoen og hen til TVét. Her kan e å, hvi e ikke er helt lået u af beroligene miler, ie og flette lit peigrør, og hvi et går rigtig højt, blive kørt u på terraen en gang om ugen for at få lit frik luft. Jeg er ke af at ige et, men e bliver ogå nøt til at vænne ig til at pie papma, om kommer fra et tort centralkøkken, måke har været varmet flere gange og mager om at tikke tungen u af vinuet. Det værete at vænne ig til vil nok blive, at man nu kal bruge e penge, man ikke har, på meicin, tanlægebeøg og briller. Nogle vil nok invene, at oventåene og er en frygtelig ié. Men hvorfor og et? De gamle er jo ikke elv kyl i, at e er ent på plejehjem. Men fangerne har milet talt elv været ue om, at e er havnet, hvor e er! Plukket fra et højkoleophol i 2003 uner hyggelig ebat om e ælre forhol. 27

28 BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE Betyrelen Karen Bengton Kjel Galler Knu Wejlgaar Knuen Arn. Nielen Blv. 143,1.tv Hviovrevej 322, 3.tv Gurrevej 30, t.tv Tlf.: Tlf.: Tlf.: Henrik Berg Børge Jenen (forman) Connie Wei Hviovrevej 304, 2.tv Grenhuene 181 Arn. Nielen Blv. 101 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Inge Bringkov Poul Johnon Bo Volfing Berner Vænge 1, 2.tv Gurrevej 40, 1.th Grenhuene 96 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Uvalg Grenhuuvalg: Børge Jenen (f), Jimmy Anreen, Gitte Aneren, Bo Volfing, Henning Davien Bern VAG Vagt i el-fo ning e Den v yerl have hån Det vene e va ret in peten ejen Grønt Uvalg: Meieuvalg: Veligeholeleuvalg: Soku-/Kollektivuvalg: IT-gruppen: Karen Bengton (f), Poul Johnon, Kjel Galler, Flemming Chritenen, Han Jørgen Hanen, Knu Wejlgaar Knuen Poul Johnon (f) Børge Jenen (f), Connie Wei, Henrik Berg, Poul Johnon Connie Wei (f), Karen Bengton, Jytte Jenen, Kjel Galler, Knu Wejlgaar Knuen, Inge Bringkov Henrik Peron, Jeper Bjerg, Johnny Chritianen, Kennet Bjerg, Kenneth Kikkenborg, Lar Simonen, Jona Bungaar, Clau Sønertrup Kont Man On Ejen Bygg Konto Konto Spør Hver Wee Det e ner Eller mel 28 Dan Fine

29 EJENDOMSKONTORET Berner Vænge 26 t.th, 2650 Hviovre Tlf.: VAGTTELEFON Tlf.: Vagthavene ejenomfunktionær kan kontakte i akutte tilfæle åom vigt i el-foryningen, prængte vanrør, overvømmeler, manglene varmeforyning eller lignene. Den vagthavene ejenomfunktionær vil foretage et fornøne for at forhinre yerligere kaer og forøge at genetablere el-, varme og vanforyning. Vagthavene kan enviere rekvirere aitance fra anre funktionærer, fra ekterne hånværkere eller rening-/ikringtjeneter. Det kal bemærke, at vagten kun må benytte i akutte ituationer, og at henveneler om alminelige veligeholeleopgaver, om for ekempel ryppene vanhaner, løbene toiletter og lignene, fortat kal ke til ejenomkontoret inenfor normal åbningti. Den vagthavene ejenomfunktionær har kompetence til at afvie at ye aitance og i teet henvie beboerhenveneler til ejenomkontoret. Du kan ringe til vagthavene på tlf.: Kontor- & telefonti: Manag - freag ml. kl Onag ml. kl Ejenomleer Anita M. Jenen, tlf./træffeti.: ml. kl Byggeteknik mearb. Henrik Lacota Kontoraitent Karin Hvi Degnebolig Kontoraitent Tanja Eriken Spørgmål verørene IT & Brebån henvie til IT-Gruppen i Hverage Weeken på tlf.: Det er muligt at få bevaret pørgmål verørene IT & Brebån på Berner Vænge 18 kl. hver tirag ml. kl Eller man kan kontakte Cirque kuneervice i forbinele me fejlmeling af telefon på tlf.: Dank almennyttigt Boligelkab (DAB) Tlf.: Finenvej 33, 2000 Freerikberg, 29

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2007 57. årgang nr. 1

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2007 57. årgang nr. 1 Nyt fra Brealparken og Grenhuene Januar 2007 57. årgang nr. 1 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til at

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn

Posten. Fødselsdagsbørn Nr. 2 18. årgang Maj 2011 Inhol: Sie 2: Føelagbørn Sankt Han Sie 3: Ørre Englaug Sie 4 og 5: Sining Ørre Mitpunkt - kolen - fællebetyrelen Sie 6: SGIF Sie 7 8 9 og 10: æ Sining aw Sie 11 12 13 14 15 16

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2014

AFRICA TOURS JULECUP 2014 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2014 LØRDAG DE 20. DECEMBER U9 D & U11 ABCD Vin Kamilla Rytter Juhls spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015 B A D M T O KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS VTERCUP 2015 LØRDAG DE 7. FEBRUAR U13 ABCD & U15 ABCD Vin Christinna Peersens spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006. Nr.07. Cirkus Tværs fejrede 20-årsfødselsdag med en Cirkusfestival i Gellerup

SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006. Nr.07. Cirkus Tværs fejrede 20-årsfødselsdag med en Cirkusfestival i Gellerup SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006 Cirkus Tværs fejree 20-årsføselsag me en Cirkusfestival i Gellerup Nr.07 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken 1 og Grenhusene Juli 2004 54. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. januar 2015 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 22. september 2014

Læs mere

Infohæfte. til forældre

Infohæfte. til forældre Infohæfte til forælre 25 2 Værigrunlag for Vesterlun Efterskole Formål: Vesterlun Efterskoles formål er gennem unervisning og samvær at birage til elevernes almene annelse, fortsatte lyst til uannelse

Læs mere

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Juli 2013 63. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2012 62. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland foto: ars om kommunikation n teamuiing n coacing n eese n uannese 2009-10 DGI Vestyan Kurser ti in forening uannese i forening Vien eese DGI uannese 1 eese i DGI - når et aner om eeruviking Foreninger

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data HD 2009: Mikroøkonomi konomi Svar påp afløsningsopgave Esben Sloth Anersen esa@business.aau.k www.business.aau.k/evolution/esa/ Generel værktøjsinlæring i afsløsningsopgave sningsopgave Brug af statistiske

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul Kort om Anengraspolynomier 11 (1) Karsten Juul Dette häfte ineholer pensum i anengraspolynomier for gymnasiet og hf Inhol 1. Definition Anengraspolynomium... 1. Eksempel Hvilke tal er a, b og c lig?...

Læs mere

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai 4 vi.iq!uodai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai r 4. Procebekrivele 8 2. Stamolyninger 5 3.3 Strategi 7 Q 3. Præentation af virkomheden 6 3.2 Kernekometencer 7 3.1 Ledele og organiering 6 -b 1. Forord med ledelen

Læs mere

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi www.osram.k/hci Det perfekte alternativ me maksimal effektivitet og fremragene farvegengivelse OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskiler me keramisk teknologi PERFEKTE LØSNINGER Når kvalitet og effektivitet

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-)

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005 Klub Søvangens melemmer og gæser afviklee roerene urnering Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-pos: skraeppen@mail1. sofane.k Hjemmesie: www.skraeppeblae.k

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

Behovsstyret ventilation

Behovsstyret ventilation OVERSIGT Behovtyret ventilation Topprodukterne til behovtyret ventilation! www.wegon.com Behovtyret ventilation Behovtyret ventilation giver høj komfort og lave driftomkotninger Når rummet benytte, tyre

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2009 59. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2010 60. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen:

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen: Oplag 8: FORMLHÅNDTRING Sammenhængen mellem trækning og tid Farten angiver den tilbagelagte trækning i et tidrum. Farten kan betemme ved brug af formlen: fart = trækning tid Anvender vi i tedet ymboler,

Læs mere

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter Leca kæleryervægge Kælervægge Kælerfunamenter Denne brochure omhanler Leca blokkes anvenelse i kæleryervægge. Brochuren tager sigte på huse me intil 2 etager over terræn, høje uner 8,5 m og beliggenhe

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2008 58. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler:

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2015 65. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Program. Statistisk inferens En enkelt stikprøve og lineær regression Stat. modeller, estimation og konfidensintervaller. Fordeling af gennemsnit

Program. Statistisk inferens En enkelt stikprøve og lineær regression Stat. modeller, estimation og konfidensintervaller. Fordeling af gennemsnit Faculty of Life Sciece Program Statitik ifere E ekelt tikprøve og lieær regreio Stat. modeller, etimatio og kofideitervaller Clau Ektrøm E-mail: ektrom@life.ku.dk Fordelig af geemit Statitik ifere for

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2014 64. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

BYENS PLANER OG LIV VORES BY! ark

BYENS PLANER OG LIV VORES BY! ark BYENS PLANER OG LIV Foto: STREETHEART VORES BY! BYENS PLANER OG LIV HVAD ER EN BY? Hvad gør noget til en by? Er t veje, bygning, plads og p? Ell t byens beboe og t liv, d foregår i byens rum mellem mennesk?

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker 1 Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM En håndbog om En håndbog om ejltrim SEJL TRIM Stuart H. Walker 2 Andre bøger af Stuart H. Walker The Technique of Small Boat Racing (ed.) The Tactic of Small Boat

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energibeparende løninger til renovering af varme- og kølingytemer 18 referencer med tilbagebetalingtid Beregninger vier, hvor hurtigt din invetering vil blive tilbagebetalt

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Det Lille Big Bang. Indespærrede kvarker og gluoner Det grundlæggende sigte med de store kollisionsforsøg er at

Det Lille Big Bang. Indespærrede kvarker og gluoner Det grundlæggende sigte med de store kollisionsforsøg er at A k t e l N a t r v i e n s k a b 1 2 0 0 1 19 Det Lille Big Bang Ve kernekollisioner i speracceleratoren, RHIC, har forskere skabt stofområer me temperatrer over 1000 milliarer graer. Håbet me forsøgene

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV 1 llebro - llebjergvej 50-52, 2450 København SV llebro en ejendom med omtanke Det arkitektonike udtryk og udvikling af ejendommen ydre arealer er løftet af Henning Laren Architect, ålede at ejendommen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med Lær at læse 1. 120-ord som ordbille ikke dig om vil med 2. Bogstavlyde sæt lye sammen 3. Andre regler Fx vokalforvekslinger, stumme bogstaver kage hest hund 1. 120 ord som ordbille Hvis man kan dem, kan

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

2. Hverdagen på danske arbejdspladser

2. Hverdagen på danske arbejdspladser 2. Hverage på aske arbejsplaser 2.1 Sammefatig 69 2.2 Daske mearbejere veres mest tilfrese 71 2.3 Daske virksomheer ivesterer i mearbejere 77 2.4 De ekeltes valg og rammere for arbejet 8 2.1 Sammefatig

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Kvalitetsmål til On-line algoritmer

Kvalitetsmål til On-line algoritmer Istitut for Matematik og Datalogi Bachelorprojekt Kvalitetsmål til O-lie algoritmer Forfatter: Christia Kuahl Vejleer: Joa Boyar Jauary 1, 2011 Cotets 1 Ileig 3 2 Problemet 3 3 Algoritmer og variater 4

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 4/2 2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). Afbud: Nina Jensen (nr. 117). Referent: Thora

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere