Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September årgang nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3"

Transkript

1 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September årgang nr. 3 1

2 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til at reigere inente artikler og læerbreve. Navngivne artikler ækker ikke nøvenigvi reaktionen ynpunkter. Anonyme artikler optage ikke. Inlæg m.v. kan evt. optage uner mærke. Sat & tryk: Hellbrant A/S Arn. Nielen Blv Hviovre Tlf.: Oplag: Blaet ukommer 5 gange årligt i 1650 ekpl. Reaktionen aree: Stof til blaet aflevere til reaktionen, Berner Vænge 11, kl. Ditribution: Blaet uele til beboerne i Brealparken & Grenhuene, amt til Hviovre Kommunalbetyrele og DAB. Sene euen til beboerblauvekling i Boligelkaberne Lanforening. Dealine: Stof til næte nummer af blaet kal være inleveret til reaktionen enet 15. oktober Ugivele: Næte nummer af blaet ukommer primo november Inhol For- & Bagien: Ælrekovturen Nye råeretregler Ny belægning på tierne lang CPA Regningen blev på 5,7 mia. kroner Varmtvanproblemer i afeling 1 Høpi-Vøpiagen Miljøforbering på Gurrevej Markvanringer Beboeremokrati på nettet Flere ælreboliger i Brealparken Nyt fra IT-gruppen Fornuftig forklaring TV kanaler kifter pla Skovturen 2005 Skal er være ly hele øgnet? Skriv til o Bytteervice Upluk af min ferieoplevele i Cuba Om at hjælpe Sæt e ælre i fængel Betyrele og uvalglite Ejenomkontoret Klubber i Brealparken Afelingmøer At bygge boliger Men i ite intan er et beboerne amlee reourcer, om fyler rammerne u eller prænger em. Det er vær at huke i agen febrile ebat om ociale og etnike ghettoanneler. Retter man alene kytet imo e almennyttige bebyggeler på bekotning af e amfunkabte problemer og uligheer, om e rummer, ignorerer man en ociale virkelighe. Det kan være politik bekvemt, men et afleer ebatten fra agen kerne. Og laer problemerne være uløte. D o n r l l n H n Æ l m 2

3 Nye råeretregler Den 1. juli tråte en nye lov om råeret i kraft. Ænringerne i forhol til e tiligere regler betyer, at råeretkataloget kal reviere og fremlægge på afelingmøerne i november. Hva inebærer ænringerne? Ænringerne i en iniviuelle råeret i boligen kan ammenfatte til: - Grænen for gotgørele forhøje til kr. - Afkrivningperioen ænre fra 10 år til minimum 10 år og makimum 20 år. - Poitivliten ophæve, hvilket betyer, at alle forberinger tillae ine i boligen, bortet fra håre hvievarer. - Betemmeler om bunfrarag og minteubetalingbeløb ophæve. - Der give tillaele til at opætte killevægge og til at fjerne eller flytte ikkebærene killevægge me eller uen krav om retablering. Er er tale om ænringer uen for boligen, kal ette være gokent af afelingmøet og erme ingå i råeretkataloget. Man vil og ikke kunne forbere boligen uen begrænninger, iet e arbejer, er uføre, ikke må fratage boligen en karakter af almen bolig. Alle arbejer kal være hånværkmæigt korrekt uført. I e nye regler kelne er mellem forberingarbejer og foranringarbejer, og om har vit forkellige konekvener i en fraflytningituation. men mere om ette og meget anet i forbinele me et materiale, om kal uene til alle beboere i forbinele me efteråret afelingmøer. For om nævnt ovenfor kal råeretkataloget fremlægge til gokenele af beboerne på afelingmøet og kal være omelt enet 8 age før møet. 3

4 Ny belægning på tierne lang Clau Peteren Alle 9 31 Stien lang ovennævnte trænger til en opretning. I øjeblikket er er tore ætninger, om mefører ganke pæne gener iær i regnvejr. For at pynte lit ektra på et, er et blevet overvejet at kifte til en anen belægningten, men a belægningen på tierne over til Hviovrevej og u til Clau Peteren Alle ikke kifte, er er her i augut blevet lagt en prøve på en nye belægning for at e, om en faler i hak me SF-tenbelægningen. PS: Betyrelen har på in markvanring beluttet at kifte belægningen, men lægge nye ten af amme type om en gamle belægning. Regningen blev på 5,7 mia. kroner F g l k A D l P v D u l n m n I begynelen af 2002 blev Lanbyggefonen pålagt af finaniere taten merugift til nybyggeri af almene boliger i årene 2002, 2003 og Dengang blev regningen kønnet til 2,7 mia. kroner. Men et vite ig at være groft unervueret, for byggeomfanget blev tørre en foruat. Og regningen teg ramatik fra 2,7 mia. kroner til 5,7 mia. kroner. Beboerne får 30 år til at afrage regningen. Regningen på e 5,7 mia. kroner til tatkaen varer til kroner pr. almen hutan. I Lanbyggefonen er er ikke miler til at infri ette enorme beløb, og erfor kal et afrage til taten over e næte 30 år, v. e almene beboere kal over ere huleje inbetale ette beløb til taten. 4

5 Varmtvanproblemer i afeling 1 For et par år ien blev er gjort en ektra inat for at kaffe varmt van til alle. Det lykkee flere teer, men ikke på Hviovrevej, Neergår Alle og Clau Peteren Alle. Den er iær gal i e ite boliger på Hviovrevej og Clau Peteren Alle, hvor varmt van er en by i Rulan. Der er nu blevet foretaget en unerøgele af varmtvanleningerne, og en vier, at er er tale om kraftig tilkalkning af rørene amt volomme rutanneler om vit på neentåene foto. Det er nu beluttet at ukifte interne fremløbleninger fra kæler til lofter og vanretliggene foryningleninger på lofter ne til førte afgrening i øverte lejlighe. Interne cirkulationleninger i boligblokkene og cirkulationleninger i alle kælre. Og arbejet omfatter alle 14 boligblokke i afeling 1. Anlået ugift 4 mio. kroner. Tiplan: Arbejerne er planlagt til uførele i et førte kvartal af næte år. De berørte beboere vil elvfølgelig motage fyletgørene orientering, når ti er. 5

6 6

7 7

8 Høpi-Vøpiagen Vi vil lige benytte lejligheen til at ige et STORT TAK for en ejlig Høpi-Vøpiag. Det er en ag vi årligt er frem til me tor glæe, båe tore om må. Samtiig et tak til uvalget om tår bag enne ag, et må være et tort arbeje, men om vi er mange, er er taknemmelige for. Vi er me glæe frem til en lige å køn Høpi-Vøpiag til næte år. TUSIND TAK FOR EN GOD DAG. Hilen Familie Wilenrath Gurrevej 197 A G a m v m g Miljøforbering på Gurrevej For ca. 25 år ien kete er en markant foranring af fortov- og vejarealet lang Gurrevej Ny fliebelægning på gangarealet lang boligblokken, anlæg af trappetrin ne til elve vejarealet, plantning af røtjørn, anlæg af vejbump. Det er længe ien, og et kan man tyelig e. Områet trænger til en anigtløftning. Derfor er er i et buget, om blev gokent på afelingmøet i november, afat ca kroner om en begynele. Dette beløb vil blive brugt til at renovere vejbumpene, op- retning af chauétenkant, ny afalt efter behov. For at forbere agangforholene til e lige hunumre anlægge er en ca. 120 cm bre ti mellem vejkant og hæk, å et bliver lettere at komme omkring beet ve bumpene. Men ette er kun en lille el af et amlee miljøforberingprojekt. Det er planen, at arealet foran en lange boligblok, ogå kalet langen, kal have et alvorligt løft til en amlet ugift på ca. 1,8 mio. kroner. Dette vil blive forelagt til gokenele på efteråret afelingmøe. 8

9 MARKVANDRINGER Got nok har vi tore grønne arealer i Brealparken, men marker har vi vel ikke. Alligevel går betyrelen hvert år i lutningen af augut åkalte markvanringer. Det er en grunig gennemgang af hele bebyggelen om ugangpunkt for uarbejele af et kommene buget for næte år, og om bliver forelagt på afelingmøet. 17/11. Den amme proce ker ogå i Grenhuene. 9

10 Beboeremokrati på nettet? Kan internettet tøtte beboeremokratiet? Sammen me fire bebyggeler har Boligkontoret Danmark taget hul på et projekt, hvor beboerne og betyrelerne kal gøre brug af internettet? h u M b m f Projektet kal bl.a. give mulighe for, at beboerne kal kunne krive til afelingbetyrelen, om å har et reaktionuvalg, er varer på brevene. Hvi man ønker et, kan man få en forhånaftemning, hvi er er et forlag, om betyrelen vil tage op på et afelingmøe. På internettet kan man lægge nogle goe ieer u og e, om er er opbakning. Debatter over nettet Iær unge og børnefamilier har problemer me at fine ti til at gå in i betyrelearbeje, men e kan got have interee for enkeltager. Internettet har her en forel, at man ikke er bunet op af møetipunkter, men kan eltage, når man har ti og lyt. Projektet kal blant anet afprøve, om betyrelerne kan amle flere beboere om en røftele af ager om f.ek. en ny legepla, placering af containerpla ov. Unerøgeler vier, at folk har lettere ve at komme frem me ere meninger, når e bruger internettet. Betyrelerne kan primært benytte internettet til at afprøve ieer, inen e kal røfte på beboermøerne. Debatten over internettet kal ikke ertatte en reelle belutningkompetence på afelingmøerne, men kal være me til at gøre afelingbetyrelen oplæg til beboerne bere. Vi har et alleree I Brealparken og Grenhuene har vi om bekent vore eget internet, hvor over halvelen af boligerne er tilluttet. Det fungerer tilfretillene me blant anet vore egen B k b o F H B m g A æ l o 10 Fortætter næte ie

11 hjemmeie takket være vore umærkee IT-gruppe. Men unytter vi beboere og betyrele et got nok? Hvi man går in på hjemmeien forum, må man kontatere, at et er meget lit benyttet, og er er ingen formel linie imellem betyrele og beboere, å et er måke en overvejele vær, om vi i Brealparken og Grenhuene kal igangætte noget lignene for at få internettet inraget i beboeremokratiet. Flere ælreboliger i Brealparken? Behovet for ælreboliger er tigene, ogå i Brealparken, men er er pla til flere boliger i bebyggelen, kan et overhoveet lae ig gøre? For nogle år ien vetog Hviovre Kommunalbetyrele en bevarene lokalplan for Brealparken, og ifølge en må er ikke bygge flere boliger, ikke en enete. Arealet, om e nuværene ælreboliger og beboerhuet ligger på, er imilerti ikke omfattet af en bevarene lo- kalplan, å her er er mulighe for at bygge nogle flere ælreboliger. Men hva kal er å ke me beboerhuet? Det kal i givet fal rive ne, og i teet for kal er bygge et nyt på græarealet på hjørnet af Gurrevej og Clau Peteren Alle. Dette er planer, om betyrelen har i tøbekeen, og om vil blive fremlagt på afelingmøet. 17. november. 11

12 Nyt fra IT-gruppen Hurtigere forbinele Vi har ingået en ny aftale me vore ata-leveranør, WebPartner om, at e fra efteråret kal levere en 100Mbforbinele i teet for vore nuværene 34Mb-forbinele. Dette mefører ingen tigning i abonnementet. TraficShaper Vi har ankaffet en TrafficShaper. Det er en bok, er kan regulere trafikken over nettet, å er alti er go pla til urf og mail, meen e tore up- og ownloaopgaver kun får lov til at bruge en foruefineret el af bånbreen. Vi er ikker på, at e flete beboere vil opleve en yerligere tigning i hatigheen på nettet. Kurer I efteråret vil vi hole kurer i: Sikkerhe: Hva er viru, trojanere og pyware? Goe rå om Winow upate. Intallation og brug af firewall, antiviru og anti-pyware programmer Outlook Expre: Håntering af i Microoft Outlook Expre programmet. Vi gennemgår opætning af konti, regler, mapper og alt anet er gør ig til en haj. Et kuru løber over 2 aftener. Winow XP: Træ-trukturen i Winow. Genveje I XP. Back-up. Hjælpeprogrammer og meget, meget mere. Når atoerne er fatlagt, kan tilmeling ke på hjemmeien å hol løbene øje me hjemmeien. IT-gruppen I f v p b i r k m h h p M t o f Æ v r e 12

13 FORNUFTIG FORKLARING I ite nummer af beboerblaet efterlyte vi en fornuftig forklaring på, hvorfor fjernvarmen ikke er blevet billigere på tro af, at en række lån er bortfalet. Den har vi nu fået, iet Hviovre Mit, om leverer fjernvarme til Brealparken og Grenhuene, er kommet me en reegørele for, hvorlee fjernvarmeprierne har uviklet ig i løbet af e ite år, og et vier ig, at er rent faktik var et lille prifal i 2004/05 på ca. 6%. Når et ikke var tørre, kyle et, at bortfalet af ugifterne til lånene et tykke vej blev movirket af tigning i varmeprien fra varmeleveranøren, om er VEKS. Om et å betyer, at varmeregningen, om vi plejer at få her i efteråret, ogå er blevet lavere, afhænger af forbruget i en forgangne vinter. I et nye varmeregnkabår 2005/06 er varmeprien tort et uænret. TV kanaler kifter pla Manag en 3. oktober kifter to TV kanaler pla. TV 2 kifter fra kanal 11 til kanal 7 og Kanal København kifter fra kanal 7 til kanal S 9. Ænringerne er eværre nøvenige, fori Danmark Raio er begynt at ene igital raio fra Glaaxeeneren på en frekven, om fortyrrer TV ignalerne på kanal 11 og 12. Flere har erfor haft et årligt ignal når e ville e TV 2, men et kulle blive ænret nu. Venlig hilen Poul Jonon 13

14 Det var fan me hygg ligt! Hvor er vi i grunen forkælee! Og hol a op, hvor vi fortår at nye et. Fire buer to bare er på Neergår Alle kl og ventee på o. Den ene bu pecielt inrettet, å ogå e ikke å mobile kunne eltage. børn, og guhjælpemig om å mange anre unge møre engang, hjemmegåene ja, å er er jo en el af fortælle, nakke, erinre og unerhole hinanen me. V t i D k J r o a G h Såan en ag, hvor man bare ætter ig til rette i en bu, hvor man overhoveet ikke kan ungå at komme i nak me rare menneker, hvoraf man kener nogle periferik, og anre har man boet i nærheen af, eller tæt på, en tor el af it liv. Når man om jeg hører til en el, om har boet i Brealparken / Grenhuene fra jeg var ganke ung, me må Kan I huke..? Har u hørt..? Jamen, jamen, en butur var a alt for kort. For inimellem kulle vi a ogå lige lytte til en umærkee chauffør, om å flot guiee o gennem hele turen til Gyrtinge Skovkro. V h l n å n f S b n V S l 14

15 Vi kørte, traitionen tro, hurtigt væk fra motorvejen og in i lanet a minre veje. Og Danmark er jo et må vi kontatere igen og igen et mukt lan. Jørgen, vore chauffør, vite ret meget om e tore goer og jore, vi paeree. F.ek. e mukke og nærmet iniank ekoreree vinkeer på Gielfelt og omliggene hue og boliger! blev vi, ca. 160 peroner hurtigt bænket ve hyggelige og velækkee bore. Vi a 10 ve hvert bor, og nakken fortatte. In imellem fik vi og ti til at intage en flotte og veltillavee 3-retter menu. Steet have ørget for hyggemuik uner piningen, om blev leveret af AlfaDuo (muikken altå). Vi paeree ogå et te, hvor man engang for længe, længe ien have hælt oceaner af Gammel Dank u i en å. Det var et eller anet me nogle venkere, om i hvert fal ikke ku ha et. Stakkel fik! Og takkel venkere! Vi nø en mebragte Gl. Dank intent lige netop er. Vel ankommet til Gyrtinge Skovkro, om ganke rigtigt ligger i iyllike omgiveler, Men å kulle er ogå lå mave.for er kulle lige gøre pla til kaffen og lagkagen. Vi bevægee o alle uenfor, hvor er blev gjort et ihærigt forøg på at amle alle eltagerne til gruppefotografering. Det lykkee elvfølgelig fint. En lille overrakele var er ogå til o! Fortætter næte ie 15

16 Uner intagele af kaffe og lagkage, blev vi igen unerholt af AlfaDuo. Den muikalke el beto af bl.a. nogle af Liva Weel mukke ange. Lit Benny Aneren, Povl Diing, Elton John m.fl. blev et ogå til. Sangene blev mukt uført af Elebeth Dyekjær Krue, akkompagneret af Benny Juul. Derefter blev er igen lået mave, men et var på anegulvet. Og å lige pluelig var en ejlig ag ve at være forbi, og vi måtte movilligt vene næerne hjem. Men jeg hørte flere, om alleree glæee ig til at møe igen, til julefeten. Birte Elzer I n p e J r p h f m n N 4 t A p i j f u Hvi nogle er intereeret i gruppebilleet om er på omlaget af blaet, kan et købe på ejenomkontoret for 10 kroner. D f 16

17 Skal er være ly hele øgnet? I forbinele me uraftemningen verørene ly i carportene i Grenhuene har jeg et par pørgmål. Jeg a me i en gruppe, om, efter Grenhumøet i ecember, kulle arbeje viere me en løning på ly i carportene. Vi regnee bl.a. på, hva et ville kote i el og fant frem til, at et ville kote mellem 25 og 50 ører om måneen pr. pla i carporten. Nu er jeg, at et vil kote kr. 40,- pr måne for ly i carportene, bl.a. på grun af, at er kal betale for el! Alt anet lige må langt hoveparten af ugiften tamme fra intallationomkotninger, og jeg yne ikke, et er reelt at fortælle beboerne, at en tore ugift kyle el-ugiften. Da jeg a i gruppen, arbejee vi u fra, at vi elv kulle foretage et mete af intallati- onen. Efterfølgene kulle et gokene og tillutte af en autorieret elektriker. Da vi unerøgte, om et kunne lae ig gøre, varee elektrikeren nej. Det kan jeg got fortå, for et var jo et elektrikerfirma, er have givet et meget høje tilbu, om vi å på afelingmøet. De er jo elvfølgelig ikke intereeret i at være behjælpelig me en intallation, om kun ville inbringe em en brøkel af e penge, om e have at næen op efter. I parente bemærket var grunen til, at jeg trak mig u af gruppen, at man ville hole møe me elektrikeren inen for normal arbejti, og at elektrikeren ikke kunne eltage, hvi et var uen for normal arbejti. Hvi en hånværker er intereeret i at tjene penge, å kan han agten hole møe uen for arbejtien, men her var et jo en anen ituation. Han kunne tjene flere penge, hvi vore oplæg ikke blev fulgt. Fortætter næte ie 17

18 Tilbage til e 40 kr. Hvi en tørte el af ugifterne tammer fra etableringen og man har et bort fra iéen me elv at lave arbejet og alligevel bare har regnet på elektrikeren meget tore tilbu, hvoran kan et å være, at carportlejerne i al fremti å kal betale 40 kr. pr. måne, når etableringugiften er ækket in på ca. 7 år, elv om elforbruget amtiig kal ække. Det er vel ikke anynligt, at en løbene veligeholele kan løbe op i å tore beløb. Deruover yne jeg, at et er urimeligt årligt, at carportlejerne overhoveet ikke er blevet orienteret om, hvoran man er nået frem til e 40 kr. Derfor tiller jeg, hvi ufalet af uraftemningen om ventet bliver et nej, følgene forlag til afelingmøet: Der etablere ly i carportene i Grenhuene. Hele etableringen, ekkluive tillutning til betåene elanlæg, foretage af beboerne. Efterfølgene gokene intallationen af en autorieret elektriker, om ogå tillutter til ekiterene elintallation. Ugiften finaniere af carportlejerne over en paene perioe og erefter neætte merlejen til et beløb, om kønne nøvenigt til veligeholele af anlægget. Deruover betaler carportlejerne ugiften til el.. E v o a R g HA A BV HV 18

19 Skriv til o! Et beboerbla kulle gerne være en tovej- kommunikation, men et er meget jælent, at er er inlæg fra læerne. Reaktionen motager meget gerne birag til vore bla, båe fra e enkelte beboere, men ogå gerne fra vore klubber. Det er længe ien, vi har hørt fra em. bytteervice HAVES: Aree Rum ØNSKES: Rum Tlf.nr. BV 38 2 v + 1 k 3 vær. ell. 2 v + 1 k 91 m 2 KUN t. lejlighe HVI / NGA HVI 3 vær. 69 m vær. Helt Brealparken

20 Upluk af min rejeoplevele i Cuba Øen Cuba er me ine 11 mio. inbyggere og in beliggenhe i Det Caribike Hav nær USA, et enete lan er taig øger at leve efter principper, om man gjore i 50 erne. Politik unertrykkele, et pecielle nationale fællekab og frutrerene unge, er går en uikker fremti i møe, er blot nogle af e mange moætninger, man taig kan opleve ve at beøge Cuba. Efter blot at have været i Cuba nogle få age var jeg alleree fylt me meget blanee føleler omkring ette te. Mine foretillinger om en ocialitik nation, me Fiel Catro kommunitike parti om en højete tyrene magt, kulle vie ig at blive uforret. Jeg boee i juli måne privat inlogeret ho en ame i 50 erne, er om mange cubanere illegalt ulejer væreler til turiter i hovetaen Havanna. Bygningen er, om overalt i Cuba, nelit og falefærig, vinuerne hole ammen af tærk tape, og mit rum om ineholer en eng og et pejl er betemt ikke ærlig lukuøt. Alligevel er jeg trak olgt af temningen, glæen og et liv man mærker og bliver en el af fra et øjeblik man træer in af øren. Cubanerne utrolige gætfrihe og evne til alti at fortælle en jov hitorie me et flirtene blik i øjet, og kabe fet uen nogen egentlig anlening, er i ig elv en fantatik oplevele. Og a er amtiig i f a t p r u a a e p r S i m v n m e k h m o k a o 20 Fortætter næte ie

21 ikke ekiterer nogen egentlig fattigom, får man intryk af, at e er ganke tilfree me ere tilværele. En en aften, hvor elektriciteten i hele nabolaget afbrye pga. lanet kritike økonomike ituation og folk i tuen er på hinanen gennem kæret af tearinly, mærker jeg utilfreheen voke frem. Viva Fiel råber tuepigen arkatik, og får et puf i ien af vore mutter, amtiig me at hun fortæller, hvoran et åan uagn kan føre til arretation eller værre, hvi politiet eller nabolagopyngrupperne, om er vagtværn for regeringen, hører et. Skepticimen overfor Fiel er ikke længere til at tage fejl af, men åan har et ikke alti været. Da Fiel om revolutionær væltee et aværene militæriktatur og kæmpee ig til magten i 1959, var han elket af folket. Elket for ine kommunitike ieer om lighe og fælleeje og for in motan overfor kapitalime og imperialime. Jo, jeg ætter pri på, at jeg kan få en grati uannele og at min lillebror kunne blive opereret, a han var yg lyer et fra Raul om er en man, jeg møer på gaen. Kl. er blevet ti onag aften, flere blokke er mørklagt og en folkemænge er nu amlet på en 5 kilometer lang trækning lang havnepromenaen. men et er jo et enete jeg kener til, fortætter han, og griber fat i in guitar. Strak giver han ig til at ynge revolutionære ange, og flere flokke omkring o, ynger me, aner og piller me pine på afalten. Alt imen bliver jeg opøgt af en yngre cubaner, er me tor interee pørger til Europa og en veren, er er uenfor. Det er barkt at lytte til han iver for at opøge ine nære lægtninge i anre lane og at lippe u af enne fangenkab, om han kaler et. Ikke engang Internet har vi rigtig agang til, iger han lavmælt og tirrer u på havet. Fortætter næte ie 21

22 Fortvivlelen blant unge er tyelig, ikke mint pga. ere ringe mulighe for at forlae Cuba. Ureje er kun mulig, hvi e bliver inviteret eller gift me en turit eller hvi e på et orte marke kan tjene tiltrækkeligt me ollar og herefter kæmpe ig vej gennem et kompliceree bureaukratike ytem. De ælre cubanere yne i højere gra at have accepteret vilkårene eller måke opgivet håbet om noget anet. Men ituationen er en for alle cubanere og et er måke åragen til et meget unikke ammenhol, er ekiterer. Ingen er rigtig fattige og ingen har mulighe for at blive rige, men e har hinanen og ere kærlighe til et lan, e lever i. Tager man en tur gennem byen i en af ere ubrænte, men tore og flotte amerikanerbiler, tår er flere teer krevet loganet Socialime eller ø, et logan er efterhånen ikke viner tor opbakning, men ifølge flere blot ymbolierer Fiel tæighe. Sien en ite ret af e tiligere ocialitike lane falt fra hinanen, er Cuba import fra ulanet falet me 80%. Og me USA' hanelblokae, har Fiel fra 1990 erne og frem været preet til at gennemføre en lang række reformer og foranringer båe økonomik, politik og ocialt, for ikke at forværre en krie, om Cuba befiner ig i. De mange ieer og tiltag for at kabe lighe er ålee for t f a m m r l b l e a h t 22 Fortætter næte ie

23 kubbet, og hanel på et orte marke og iær me øget foku på turime, er blevet almineligt i cubanerne hverag. Kampen mo en totale mangelituation fortætter, mangel på mavarer, reerveele, benzin ov.. Alle cubanere ejer en rationeringbog, om bure foryne em me e met baale føevarer, men ette fungerer ikke optimalt længere. Jeg oplevee ofte børn, er ba mig om en kuglepen eller om pillekort, og e lange køer man er overalt, er ogå reultat heraf. Blant anet er fløe en mangelvare, hvorfor hele familier gerne tager en helaguflugt til en tore ipark. Her tår e i kø i minimum tre timer, hvorefter et er ere tur til at paere e bevæbnee vagter, for å enelig at kunne nye en oftice me chocolaeov. Pluelig vener elektriciteten tilbage, folkefeten på gaen aflutte langomt og tilbage ier vi ho mutter. Lit unrene pørger jeg om muligheer for at temme på anre partier, er kan ørge for at enne afbryele af van, elektricitet og varme ikke ker flere gange om agen. De er alle lit trætte på mig, vener øjne og tilbage er jeg om cubanerne efterlat uen var og uen forklaring på, hva er er ket og hva er vil ke.. Maria Munk 23

24 Om at hjælpe 2005 er H. C. Aneren-år, og i ite nummer bragte vi a ogå et ommerigt af forfatteren. Men Danmark har ennu en verenberømt forfatter, er i øvrigt levee amtiig me H. C. Aneren. Han er her i lanet ikke nær å kent og læt om H. C. Aneren, vel ført og fremmet fori han forfatterkab er vankeligt tilgængeligt. Det rejer ig om Søren Kierkegaar, og her tillaer vi o at bringe et af forfatterne igte, er hanler om at hjælpe. Giv ig ti til at læe et og måke mere en en gang. At man, når et i anhe kal lykke en at føre et menneke hen til et betemt te, ført og fremmet må pae på at fine ham hvor han er og begyne er. Dette er hemmeligheen i al hjælpekunt. Enhver er ikke kan et, han er elv i inbilning, når han mener at kunne hjælpe en anen. For i anhe at kunne hjælpe en anen, må jeg fortå mere en han men og vel ført og fremmet fortå et, han fortår. Når jeg ikke gør et, å hjælper min merefortåen ham let ikke. 24 Fortætter næte ie

25 Vil jeg alligevel gøre min merefortåen gælene, å er et, fori jeg er forfærelig tolt, å jeg i grunen i teet for at gavne ham egentlig vil beunre af ham. Men al an hjælp begyner me ymygele: Hjælperen må ført ymyge ig uner en, han vil hjælpe, og herve fortå, at et at hjælpe ikke er at være en herkeygete, men en tålmoigte, at et er hjælpe er villighe til intil viere at fine ig i at have uret, og i ikke at fortå, hva en anen fortår. 25

26 Sæt e gamle i fængel! La e gamle bytte pla me fangerne, å vil vore ælre få en pleje, e avner, og fangerne ere traf. I en enere ti har er været en el ekempler på vor behanling af e gamle på plejehjemmene. Jeg vil erfor forelå, at man laer e gamle komme i fængel. Der vil e nemlig få mulighe for at have ere ejenele i cellen og e TV i eget rum. De vil ogå få ornet ere tæner og føer amt anre gebrækkeligheer på taten regning. De vil få vaket ere hår grati, og e vil få nye briller, når e trænger og blive kørt hele færelanet runt, når e kal til ivere behanlinger af to betjente i en behagelig bil, fortå! De vil hver enete ag få lejlighe til at ophole ig mint en halv time i frik luft. De vil blive lægeunerøgt ve minte pip, og ygeplejerker vil tå parat øgnet runt, hvi e kulle ønke et eller anet. - Og å kan e få leaget ugang me inbygget tranport i væentligt omfang og erme go lejlighe til at beøge familie og venner i weeken en, og me minimal riiko for at komme til kae eller fare vil. De vil ogå få ba hver enete ag og rent unertøj, i teet for at bleen bare bliver vent. Der vil tå billar og anre forlyteler parat, hvi e kulle ønke lit unerholning, og en helt tore forel vil være, at man åmæn ikke engang behøver at ukifte peronalet. Fængelperonalet er å vant til at nue om fangerne og tå på pine øgnet runt for at opfyle e minte ønker, og at e erfor umærket kan fungere om plejeperonale. m m b a g f e g h h b f u u 26 Fortætter næte ie

27 - Og fangerne! Ja, em ener vi å på plejehjem, hvor man kan hole em neøee me beroligene miler, å e bliver fromme om lam pga., at e ikke har kræfter til at ringe på klokken. De må vænne ig til at bae hver 14. ag og få frataget ere peronlige effekter, for at peronalet ikke kal bruge for megen ti på, at gå runt om kommoen og hen til TVét. Her kan e å, hvi e ikke er helt lået u af beroligene miler, ie og flette lit peigrør, og hvi et går rigtig højt, blive kørt u på terraen en gang om ugen for at få lit frik luft. Jeg er ke af at ige et, men e bliver ogå nøt til at vænne ig til at pie papma, om kommer fra et tort centralkøkken, måke har været varmet flere gange og mager om at tikke tungen u af vinuet. Det værete at vænne ig til vil nok blive, at man nu kal bruge e penge, man ikke har, på meicin, tanlægebeøg og briller. Nogle vil nok invene, at oventåene og er en frygtelig ié. Men hvorfor og et? De gamle er jo ikke elv kyl i, at e er ent på plejehjem. Men fangerne har milet talt elv været ue om, at e er havnet, hvor e er! Plukket fra et højkoleophol i 2003 uner hyggelig ebat om e ælre forhol. 27

28 BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE Betyrelen Karen Bengton Kjel Galler Knu Wejlgaar Knuen Arn. Nielen Blv. 143,1.tv Hviovrevej 322, 3.tv Gurrevej 30, t.tv Tlf.: Tlf.: Tlf.: Henrik Berg Børge Jenen (forman) Connie Wei Hviovrevej 304, 2.tv Grenhuene 181 Arn. Nielen Blv. 101 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Inge Bringkov Poul Johnon Bo Volfing Berner Vænge 1, 2.tv Gurrevej 40, 1.th Grenhuene 96 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Uvalg Grenhuuvalg: Børge Jenen (f), Jimmy Anreen, Gitte Aneren, Bo Volfing, Henning Davien Bern VAG Vagt i el-fo ning e Den v yerl have hån Det vene e va ret in peten ejen Grønt Uvalg: Meieuvalg: Veligeholeleuvalg: Soku-/Kollektivuvalg: IT-gruppen: Karen Bengton (f), Poul Johnon, Kjel Galler, Flemming Chritenen, Han Jørgen Hanen, Knu Wejlgaar Knuen Poul Johnon (f) Børge Jenen (f), Connie Wei, Henrik Berg, Poul Johnon Connie Wei (f), Karen Bengton, Jytte Jenen, Kjel Galler, Knu Wejlgaar Knuen, Inge Bringkov Henrik Peron, Jeper Bjerg, Johnny Chritianen, Kennet Bjerg, Kenneth Kikkenborg, Lar Simonen, Jona Bungaar, Clau Sønertrup Kont Man On Ejen Bygg Konto Konto Spør Hver Wee Det e ner Eller mel 28 Dan Fine

29 EJENDOMSKONTORET Berner Vænge 26 t.th, 2650 Hviovre Tlf.: VAGTTELEFON Tlf.: Vagthavene ejenomfunktionær kan kontakte i akutte tilfæle åom vigt i el-foryningen, prængte vanrør, overvømmeler, manglene varmeforyning eller lignene. Den vagthavene ejenomfunktionær vil foretage et fornøne for at forhinre yerligere kaer og forøge at genetablere el-, varme og vanforyning. Vagthavene kan enviere rekvirere aitance fra anre funktionærer, fra ekterne hånværkere eller rening-/ikringtjeneter. Det kal bemærke, at vagten kun må benytte i akutte ituationer, og at henveneler om alminelige veligeholeleopgaver, om for ekempel ryppene vanhaner, løbene toiletter og lignene, fortat kal ke til ejenomkontoret inenfor normal åbningti. Den vagthavene ejenomfunktionær har kompetence til at afvie at ye aitance og i teet henvie beboerhenveneler til ejenomkontoret. Du kan ringe til vagthavene på tlf.: Kontor- & telefonti: Manag - freag ml. kl Onag ml. kl Ejenomleer Anita M. Jenen, tlf./træffeti.: ml. kl Byggeteknik mearb. Henrik Lacota Kontoraitent Karin Hvi Degnebolig Kontoraitent Tanja Eriken Spørgmål verørene IT & Brebån henvie til IT-Gruppen i Hverage Weeken på tlf.: Det er muligt at få bevaret pørgmål verørene IT & Brebån på Berner Vænge 18 kl. hver tirag ml. kl Eller man kan kontakte Cirque kuneervice i forbinele me fejlmeling af telefon på tlf.: Dank almennyttigt Boligelkab (DAB) Tlf.: Finenvej 33, 2000 Freerikberg, 29

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2003 53. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Øko-fællesskaber skyder i vejret

Øko-fællesskaber skyder i vejret Øko-fællesskaber skyder i vejret Det økologiske fællesskab er bestemt ikke gået af mode. Rød+Grøn har mødt nogle af pionererne og de mange nye initiativtagere. Side 8-11 Medlemsblad for Enhedslisten September

Læs mere

Bevarelse af friværdi

Bevarelse af friværdi N Y H E D S B R E V F R A R E A R Å D J U N I 2 0 0 6 Social ansvarlighed, A og B samfund æs en samfundskritisk leder omhandlende friværdier og ansvar. æs mere side 2 Bevarelse af friværdi Markedets irrationalitet

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Mere end 30 kvæstet i voldsom togulykke

Mere end 30 kvæstet i voldsom togulykke Bramming 28. oktober 2005 uge 43 1. årgang nr. 1 5. mio kr. ( 7,58 kr. ved helårs-abonnement ) Orkanen Wilma dræbte mindst 21 personer BIF-EfB Opgøret De to hold mødtes i et opgør onsdag aften. Man havde

Læs mere

Branden på ST! Nyt fra beboerrådet. Næste beboerrådsmøde. KælderCaféen ønsker at renovere!

Branden på ST! Nyt fra beboerrådet. Næste beboerrådsmøde. KælderCaféen ønsker at renovere! N Y B R O G Å R D K O L L E G I E T N Y H E D S B R E V Årgang 42 Nr. 5 Juni 2015 Politikerne var forbi Nybrogård Se side 3 KælderCaféen ønsker at renovere! Se side 4 Branden på ST! Natten til tirsdag

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere