SUSANNEFROSTMAARBJERG. il;:k3 OPGAVEHÆ,FTE SPECIAL PÆDAGOGISK FORLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUSANNEFROSTMAARBJERG. il;:k3 OPGAVEHÆ,FTE SPECIAL PÆDAGOGISK FORLAG"

Transkript

1 SUSANNEFROSTMAARBJERG il;:k3 OPGAVEHÆ,FTE SPECIAL PÆDAGOGISK FORLAG

2 Man skal bare TURDE Læs teksten»man skal bare TURDE" i teksthæftet side 4. Sæt kryds ved de rigtige udsagn: f Undervisningen foregår på det nærmeste VUC. E Jan mener, det er vigtigt at stå frem og bede om hjælp. E Jonna synes, at kollegerne har været flinke til at hjælpe hende med at skrive. tr Kim mener, at lektier bør ligge uden for arbejdstiden. E Den indledende test var skræmmende, synes Tom. Navneord Et navneord er betegnelsen for: o Ting - en taske, et bord. Levende væsener - en kat, et menneske. Begreber - et problem, en alderdom Navneord bøjes i ental og flertal ubestemt og bestemt form. Ental ubestemt Ental bestemt Flertal ubestemt Flertal bestemt en dag dagen flere dage alle dagene et hus huset flere huse alle husene en måned måneden flere måneder alle månederne en uge ugen flere uger alle ugerne en mand manden flere mænd alle mændene et år året flere år alle årene et æg ægget flere æg alle æggene 2. TLttN3Di{NsH \=_e!tr!!'*,, ^DEm;;;tu;ru\,,

3 Du skal bruge teksten til at løse de følgende opgaver: 1. Find fem navneord i ental bestemt form. Skriv dem dernæst i fleftal bestemt form. 2. Find fem navneord i flertal ubestemt form. Skriv dem dernæst i ental ubestemt form. 3. Find tre nye navneord, og skriv en sætning med hvert navneord. 6-;*;;;**;F\, \r -!,*e"",, ratnr 3trÅNSK * 3

4 Skriveopgave Skriv et læserbrev til din lokale avis. I dit læserbrev skal du argumentere for, hvorfor det er vigtigt at være god til at læse, skrive og stave. Læser,b.r$Y Du skal disponere dit læserbrev således: rg tilkende over for en større gruppe mennesker. i i i. Begrundelse for dit hovedsynspunkt Ou kan også opfordre læseren til at handle på en bestemt måde 4 " TRrNiiiÅN-ca v ^.ft;;;**;*;\, 6mi,N9Æmør )

5 Vennesang "Vennesang" (læs teksten i teksthæftet side 23) tilhører den genre, der hedder lyrik. Lyrik har en anden opbygning end fx en artikel. En lyrisk tekst kan være opdelt i strofer ligesom "Vennesangen«. Man bruger lyrik til at udtrykke tanker, følelser og stemninger. 1. Læs sangen højt. 2. Hvilke tanker og følelser kommer frem i sangen? 3. Find tekstens rimpar. Eksempel på rimpar hat - nat. 4. Lav selv så mange rimpar som muligt. 5. Brug dine rimpar til at skrive et lille digt. 6. Læs jeres digte højlfor hinanden. /6;*;;;;A;.\,!v rcp4ncrciuor ) 'IItiF{ 3I}{F;SK r 5

6 Skraldemand for en dag Læs teksten "Skraldemand for en dag" I teksthæftet side 6. Sammensatte navneord Et sammensat navneord kan bestå af to eller flere led. Fx mobiltelefon eller barnevognshjul. Sammensatte navneord kan også bestå af et ord fra en anden ordklasse og et navneord. Fxregnemaskine, som består af udsagnsordet regne og navneordetmaskine. Eller ungkarl som består af tillægsordet ung og navneordet karl. Det er kun det sidste ord i sammensætningen, der kan bøjes. Det er også det ord, der afgør, hvilken ordklasse, det sammensatte ord tilhører. I nogle sammensatte ord forekommer der et bindebogstav: -e eller -s. Fx barnevog nshj u I el ler /ands kam p. Find så mange sammensatte ord i teksten som muligt, og del ordene i deres oprindelige dele. Se eksemplet neden for: Anlægsgartner anlæg s gartner liandplejer tand _ plejer 6. :-RIN3t]År\isK 6-;*;;*;A*;;" lv rcmrmrcddi )

7 Navneordenes endelser Mange navneord ender på en konsonant + e, fx rive. e- lyden kommer til at lyde som et ubetonet ø. Opgave lndsæt den rigtige endelse ifølgende sætninger: 1. Jeg har glemt min task- i bilen. 2. Vn du være sød at tænde den sorte lamp-? 3. Her er et billed_ af min datter. 4. Vi har lejet et værels- på et godt hotel. 5. Der var en uhyggelig atmosfær- i rummet. Navneord kan i flertal tilføje -, -r, -er eller ikke have nogen endelse. lndsæt den rigtige endelse i følgende sætninger: 1. I skal selv medbringe drikkevar_ til turen. 2. Kursisten har læst mange spændende roman-. 3. Der var mange dansker- med på rejsen. 4. Du skal huske at skrive de nye dato- ned. 5. I boghandlen kan du købe hæfte- til dit kursus. Flertal bestemt form eller lang tillægsform? Disse to former kan være svære at holde ude fra hinanden. Hvis ordet "lys" er et navneord, hedder det i bestemt form fleftal "alle lysene". Er "lys" et udsagnsord, hedder det i lang tillægsform "lysende". Indsæt den rigtige endelse -ene eller -ende ifølgende sætninge6 '1. Den lille pige kom hopp hen til sin mor. 2. Det var svært at se blink_ i det skarpe lys. 3. Om sommeren skal man passe på den stikk- sol. 4. Hun vil finde en pass_ kjole til festen. 5. Gæsterne ville med på alle tur-. 6*-;**\, v c!11!-,""- TRiN3trÅlrisK * 7

8 Noget om - at lappe cykel Læs teksten "Noget om - at lappe cykel" i teksthæftet side 15. Ordbetydning Hvad betyder ordet»instruere«? Sæt kryds ved det rigtige svar. f Vise 6n, hvordan man gør E Forske E Skrive et digt 1. Hvilket formål, tror du teksten har? Diskuter det med holdet. 2. Skriv en lille overskrift til hvert afsnit. En overskrift kan også bestå af 6t ord. Kommunikation At kommunikere betyder at udveksle meddelelser eller synspunkter. Når man kommunikerer, udveksler man en meddelelse enten skriftligt eller mundtligt. Den person, der meddeler noget kaldes afsender og den person, der får meddelelsen kaldes modtager. Det, der meddeles, kaldes emnet. Afsender --+ Emne -+ Modtager Envejskommunikation Hvis kommunikationen kun går en vej, taler man om 6nvejskommunikation. Det er fx, når vihører radio, ser nyheder på tv eller ser en film. Tovejskommunikation Hvis kommunikationen går begge veje, taler man om tovejskommunikation. Det er fx, når du sidder i klassen og kan stille opklarende spørgsmål til din lærer og få svar med det samme. Eller når du sidder derhjemme og diskutere med din familie. 8 n TRiil 3I]ÅNsli ^ **;**;*;\

9 1. Hvem er afsenderen i teksten "Noget om - at lappe cykelu, hvad er emnet, og hvem kan være modtageren? 2. Er der tale om 6nvejs- eller tovejskommunikation? Udsagnsord Et udsagnsord er et ord, der fortæller noget om, hvad nogen eller nogel gør, eller hvad der sker. Fx regne, læse, sy og skrive. Udsagnsord bøjes itid og måde. Det er den ordklasse, der har flest bøjningsmuligheder. Bydemåde Navnemåde Nutid Datid Kort tillægsform Lang til!ægsform regn at regne regner regnede regnet regnende læs at læse læser læste læst læsende sy at sy syr syede syet syende skriv at skrive skriver skrev skrevet skrivende Udsagnsordenes endelser I nutid ender udsagnsordene på: -er: regner -r: syr I datid er endelserne: -ede: regnede -te: læste De uregelmæssige udsagnsord har ingen endelse i datid, og tit skifter udsagnsordet vokal: Fx: skrev I kort tillægsform er endelserne: -et: syet -t: læst Udsagnsord i lang tillægsform ender altid på: -ende: skrivende,^-;*;;;**il\, gel!i lgls J TRIJTIS},.\N H * )

10 Du skal bruge teksten til at løse de følgende opgaver: 1. Find fem udsagnsord i nutid. Skriv dernæst, hvad ordene hedder i datid. Tommelfingerregel: For at finde ud af, hvad ordet hedder i datid, kan du sætte "i går" foran ordet. 2. Find mindst '10 udsagnsord i bydemåde. Snak med din lærer om, hvorfor en instruerende tekst indeholder mange udsagnsord i bydemåde. 3. Find tekstens eneste ord i lang tillægsform. 4. Hvad hedder følgende udsagnsord i lang tillægsform: kræve, indeholde, sive, afsløre, køre og cykle? Skriv nu en sætning med hvert af udsagnsordene i lang tillægsform. l0. 'rntruldansk 6;*;;;*;F, ve!,"!9j9"*-,

11 Skriveopgave Skriv en instruerende tekst. Du kan fx instruere i, hvordan man bager etbrød, binder en buket blomster, skifter dæk på en bil, samler en reol... rittt;enaxsr * 11

12 Madspild Læs teksten»madspild" i teksthæftet side 8. Læseteknik Hvis du skal finde en bestemt oplysning i en tekst, er det ikke nødvendigt at læse hele teksten. Du kan nøjes med at skimme den for at finde, de oplysninger du søger. Ønsker du at danne dig et overblik over en tekst fx en artikel, kan du også bruge skimning. Du skal nu lære om fire forskelige skimmemåder. Lodret skimning: Slange skimning: Diagonal skimning: Linje skimning:. ffifl *#ii}.hffiffi, ;"".:. r,..."";t ::"L " J.:..-;-;:*-,...:: ; :., ) j " i;1,:'... ".1'..-;:.".;;" x.: :.." "' -"*^-- ^"- :: 1:.li;. :"*:t...,":.*";;.,.-.. :' r ;1.{l j-:"i {":!1:'"i.ll ii:li ii lr :r ". -: 1*1",,,J..",;--;-- 4 : :;-.ki,: -i - ", i.::.:r:.":"1:-,.;11"::."."..fi "l. E #ifii-il.d*r.i:{::lh-;:gffii:"x#"{#;: ;{itihri.i;i* ; å Du lader dine øjne glide ned over midten af teksten i en lodret linje. Lodret skimning er velegnet iiltekster med smalle spalter. Du lader dine øjne glide i en slangebevægelse ned over siden. Slange skimning er velegnet til tekster, der ikke er delt ind iafsnit. Du lader dine øjne glide diagonalt ned over siden. Denne skimning er velegnet til tekster med brede spalter. Du læser først og sidste linje i hvert afsnit og skimmer resten af teksten med en af de andre skimmemåder. Linje skimning er velegnet til svære tekster med mange informationer. Opgave Du får to minutter til at finde svar på fem spørgsmå. Du skal skimme teksten,madspild* og svare på fem spørgsmå. Du skal selv vælge skimmeteknik. Sæt streg under de steder i teksten, hvor du finder svarene. 1. Hvad er madspild? 2. Hvor meget mad smider en familie med to voksne og to børn ud om ugen? 3. Hvad er Meals on Wheels? 4. Hvilken fidus har et par unge menneske fundet? 5. Hvor meget mad kasserer en dansker i gennemsnit hvert år? 12. llilu -] I)Åi\ist{ ^ **;*\ \z-:ry:ry!-,

13 Hjemmearbejde Find en tekst med brede spalter. Byt tekst med din sidemand, og anvend linje skimning til at danne dig et overblik over, hvad teksten handler om. Fortæl hinanden, hvad jeres tekster handler om. Udsagnsled og grundled Udsagnsled Alle sætninger skal blandt andet indeholde et udsagnsled (o) og et grundled (x). Et udsagnsled er et udsagnsord i bydemåde, nutid, datid eller kort tillægsform. Udsagnsleddet fortæller, hvad en person eller ting gør. Du kan ofte finde udsagnsleddet i en sætning ved at sætte7'eg foran ordene i sætningen. Opgave Find udsagnsleddet i følgende sætninger, og sæt bolle (o) under ordet.. Madspild er et aktuelt problem.. Hvor meget smider du i skraldespanden i stedet for at tænke dig om?. Hvor tit køber du et frisk brød, selv om der ligger et halvt brød tra i forgårs?. Der er god grund til at stille spørgsmålet, for de officielle tal for omfangbt af madspild er store. Grundled Et grundled kan være et navneord, et stedord eller et navn. Grundleddet finder du ved at spørge med "hvem«eller "hvad" foran udsagnsleddet. I sætningen, Madspild er et aktuelt problem er "madspilfl«srundled, fordi du kan spørge med "hvad«er. Svaret er "madspild". I sætningen, Hvor tit køber du et frisk brød? Er "du" grundled i sætningen, fordi du kan spørge med "hvem" køber? Svaret er»du«.,^*-\, \J 9!Al!-*". rntru: *lnsk * 13

14 Opgave Find udsagnsled og grundled i følgende tekststykke. Hvad mon der er i containeren i dag? Et par unge mennesker har fundet en god fidus, der sparer penge. De går simpelthen til supermarkedet og henter indpakket frugt og grønt, brød og kød i containeren. De accepterer naturligvis, at varerne ikke har lang holdbarhed, da de jo netop er blevet kasseret af hensyn til datomærket. En af de unge siger, at han var utrolig flov ved al gøre det de første gange, men han ved, at det ikke er ulovligt, og det er heller aldrig blevet påtalt af supermarkedet. Derfor benytter han tit den form for madforsyning. Skriveopgave Skriv et indlæg, hvor du redegører for, hvordan man undgår madspild. Du skal forestille dig, at dit indlæg skal trykkes i din lokale avis. 14. "t'lttx :r DÅNSK ^;fr;;;*ffiil\, \z_eri}!lgqx J

15 Ensomhed rammer ældre der ikke taler dansk Læs teksten»ensomhed rammer ældre der ikke taler dansk" i teksthæftet side 28. Teksten stammer fra Fagbladet FOA. 1. Hvad ved du om fagblade? 2. Hvilke informationer kan man få fra et fagblad? Teksten er en artikel. En artikel er opbygget med overskrift, manchet og inddelt i spalter. Den kan også indeholde billeder, billedtekst og faktaboks. Opgave Snak med din lærer om, hvordan artiklen "Ensomhed rammer ældre der ikke taler dansku er opbygget. Genren, sagprosa Man kan inddele tekster i genrer. Artikler tilhører genren sagprosa, som dækker over en meget blandet gruppe af tekster, der alle har det til fælles, at de er opdigtede. Sagprosateksters formål er alvejlede, orientere eller oplyse. 1. Hvilket formål har artiklen "Ensomhed rammer ældre der ikke taler dansk"? Sæt kryds ved det rigtige svar. tr Vejlede. I Orientere. tr Oplyse. 2. Hvilket formål har artiklen "Noget om at lappe cykler"? Sæt kryds ved det rigtige svar. tr Vejlede. E Orientere. tr Oplyse. ^ *-\,!v oruncorum ) I.RiN.} DANSK " 15

16 Læseforståelse Læs det tekststykke, der har mellemrubrikken»bente hjælper Hares med smil og fagter,,, iteksthæftet side 29. Sæt kryds ved et rigtige svar. 1. Hvad laver Hares i løbet af en dag? E Sover det meste af tiden. I Sidder foran fjernsynet med askebæger og bedekrans. tr Er sammen med sine pårørende. 2. Hvordan kommunikerer Bente med Hares? tr Ved hjælp af billeder. tr Ved hjælp af tolk. tr Med smil og fagter. 3. Hvad er Hares' modersmål? tr Spansk. tr Arabisk. f Tyrkisk. Læseteknik I den nedenstående tekst er der slettet nogle ord og indsat parenteser med fire valgmuligheder. Læs teksten, og sæt ring om det ord, der passer bedst i sammenhængen. Etniske ældre Hvert fjerde plejehjem har beboere, der ikke (råber, taler, mumler, vrøvler) dansk. Og udfordringerne vokser i takt (for, som, med, i) gruppen af ikke-dansktalende ældre. Det viser en rundringning til 1 00(skoler, sygehuse, plejehjem behandlingshjem). Savner du (dit, hans, dine, vores) børnebørn? Hvordan (føles, mærkes, opleves, gå0 det med dine ledsmerter? De spørgsmål er (gode, vigtige, svære, hurtige) at få svar på, 1da, hvis, når, men) man ikke taler samme sprog, men det er en (episode, oplevelse, situation, måde), som plejepersonalet oplever på mere end hver fjerde danske plejehjem. Med (tiden, årene, dagene, månederne) vil det blive hverdag (i, hos, ved, på)flere plejehjem, da antallet af (gamle, ældre, slidte, syge) indvandrere vil stige markant de (kommende, mange, næste, sidste) år. [6 * rau.,.t i]an,lh ^ m;;;ffi\, \=_C!I!!'eo, -,/

17 Tillægsord Et tillægsord lægger sig til et navneord eller et stedord. Tillægsord beskriver en egenskab ved det navneord eller stedord, det lægger sig til. Det kan fx beskrive udseende eller størrelse. Tillægsord bøjes i køn, tal og bestemthed efter det navneord, som det lægger sig til. Tillægsordet har desuden gradbøjning. Bøjning i køn De fleste tillægsord tiltøjer et -t, når det lægger sig til et navneord i intetkøn fx et stort hus. Et tillægsord, der lægger sig til et navneord i fællekøn, tilføjer ingen endelse fx en sfor mand. Bøining i bestemthed og tal De fleste tillægsord tilføjer -e i bestemt form ental fx den store taske. Lægger tillægsordet sig til et flertalsord, lilføjer det altid -e fx De sfore tasker. Gradbøining Regelmæssige tillægsord Grundform ( ingen endelse) 2. grad ( -ere) 3. grad ( -est) glad gladere gladest sød sødere sødest Uregelmæssige tillægsord med vokalskift Grundform (i ngen endelse) 2. grad ( -re) 3. grad (-st) gammel ældre ældst ung yngre yngst Lange tillægsord gradbøjes med mere og mest Grundform 2. grad 3. grad fantastisk mere fantastisk mest fantastisk jaloux mere jaloux mest jaloux ^*-\, v 9!."!9-'-"' rttn3nansx' 17

18 1. Find 10 tillægsord i teksten. 2. Skriv en ordrig sætning med hvert tillægsord. 18 ' ttttx -l DAiqsK,^ ;Em!M*il;\, \!, rcqaercudr )

19 3. Udfyld de tomme pladser i skemaet neden for. Grundform 2. grad 3. grad større mindst mørkere god smuk mest pædagogisk interessant Skriveopgaver 1. Skriv en foftælling ud fra billedet side I tekststykket, som har mellemrubrikken "Bente hjælper Hares med smil og fagter", er synsvinklen hos Bente. Skriv en fortælling, hvor synsvinklen er hos Hares. ^-*;;;**;\ v **!!-*-, TRtr.tiDANSK. 19

20 Hiemløs i Danmark Læs teksten "Hjemløs i Danmark" iteksthæftet side 16. Læs teksten og skriv en billedtekst til billedet. Af Iedningsendelser En stor gruppe navneord er dannet af et rodmorfem og en afledningsendelse. Når rodmorfemet får en afledningsendelse på, ændrer ordet betydning. Fx hjem + løs = hjemløs Afledningsendelser kan være: -lig -ning -ing -dom -hed -skab -else -sel 1. Hvilke af disse rodmorfemer kan afledes med -lig: dum barn træt ven dans kær her søvn 2. Sæt en streg under afledningsendelsen i følgende ord: o Ensomhed. Lovgivning. Hyggelig. Fængsel o Venskab 3. Skriv en sætning med hvert ord fra opgave * rniru.l IIANSK,--;*;;;*;;il\, v c!,"y-*-,

21 Forstavelser Vi kan danne nye ord ved at sætte et morfem, som ikke er et rodmorfem foran et andet ord. Det kalder vi en forstavelse. Når der kommer en forstavelse foran et andet ord, får ordet en ny betydning. Fx ind + gang = indgang Forstavelser kan være: be- til- for- mis- op- af- ud- mod- ned- 1. Sæt ring om de ord du kan sætte forstavelsen be- foran: skrive holde lede sigt tale klare stemme gå stil 2. Skriv en sætning med de ord, du har sat be- foran. 4. Skriv en sætning med de ord, du har fundet. Faste udtryk Hvad betyder: At slå en sludder af? At sove over sig? At gå ifolk med træsko på? 3. I teksten "Hjemløs i Danmarku skal du finde et ord med forstavelsen: mis- ud- for-,^rt]lte,m- \= 9!a!!eP9I "ft{ii\-3l}/{}isk 21

22 Min mor gik på landevejen Læs teksten,,min mor gik på landevejen" i teksthæftet side "Min mor gik på landevejen" er tra månedsbladet Hus Forbi. Gå på internettet og læs om bladet. 2. Hvad er formålet med at udgive bladet? 3. Læs artiklen "Min mor gik på landevejen". Hovedsætninger og Iedsætninger En sætning, der kan stå alene, hedder en hovedsætning, fx: Per kører stærkt. En sætning, der ikke kan stå alene, hedder en ledsætning. En ledsætning står altid som led i en anden sætning, fx: Per har en bil, som er rød. HL En ledsætning står altid sammen med en hovedsætning og begynder med et bindeord. Hvis du læser ledsætningen "... som er rød", mangler der nogle oplysninger,før der kommer mening ud af det. Når vi sætter hovedsætningen "Per har en bil«foran ledsætningen, kan det forstås. Se på sætningerne med kursiv. Er det en hovedsætning eller en ledsætning? H L Han spurgte, om jeg ville med i biografen At han kom, var dejligt Jeg kan ikke huske, hvornår jeg skal møde Da jeg var i Odense, så jeg H. C. Andersens Hus Hvis vejret er godt på søndag, skal vi til stranden Når det bliver vinter, skal vi på skiferie Hvis han kan, kommer han Selv om det var regnvejr, gik de en lang tur Han købte en pizza, selv om han ikke var sulten Hun siger, at hun vilvære sygeplejerske 22, TttiuiuÅxisK,6 ffiffi;;**;\ \g-el1*j:3!gr,

23 Bindeord Bindeord er ord, der binder led eller sætninger sammen. De mest almindelige bindeord er: at da når og fordi selv om hvis der som hv-ordene (hvad, hvor...) Eksempel: Martin siger, at han snart skal rejse. 1. Læs de tre første afsnit i teksten "Min mor gik på landevejen", og streg bindeordene under. 2. Skriv fem sætninger, som alle indeholder et bindeord. Du må kun bruge det samme bindeord 6n gang. Heferat Et referat er kortere end det, der bliver refereret, fordi et referat kun indeholder det vigtigste. i Nåi' du skal skrive et referat, 'sltal 'du ove,rholde''fø.lgende regler:. kr#'refei rned dine egne ord,og dit eget sprq. ' ' r i ' ri Etl,eferat:måikke indeholde.personli slrnspunl{er.. Skriv sætninger i 3. person. r,qv6r5o16'.rg Iff,a :gramrnatisk tid, ',',' ',. ' Skriveopgave Skriv et referat af teksten "Min mor gik på landevejen".,^**;*il\ \t gl1!lrtrg]?li.in. J i]...,hsi.i " 23

24 Det grønne eksperiment Læs teksten "Det grønne eksperiment" iteksthæftet side Hvad tror du teksten handler om? Skriv stikord ned. 2. Læs teksten. Se på dine stikord. Handlede teksten om det, du troede? Fik du en ny viden? Nøgleord For lettere at kunne huske, hvad en tekst handler om, kan du understrege de vigtigste ord og passager i en tekst. Det kan for eksempel være:. svære ord. navne. årstal. datoer o tider o steder. handlinger. årsager Læs nu teksten igen og streg de vigtigste oplysninger under. Skriv dine nøgleord og passager på listeform. Sæt jer sammen to og to og fortæl hinanden, hvad teksten handler om ud fra jeres notater. 24 'trtx3ilansk 6*.*ffi\ lvrcnmcrcmd' ]/

25 Farl ige kyllinge-bakterier Læs teksten "Farlige kyllinge-bakterier" i teksthæftet side 10. Graf iske illustrationer Ved tekster med mange informationer er der tit en grafisk illustration, som hjælper læseren til bedre at forstå tekstens indhold. 1. Med hvilket formål er teksten skrevet? Vejledende, orienterende eller oplysende? 2, Læs teksten og den grafiske illustration. Sæt kryds ved det rigtige udsagn E Branchen gør alt, hvad den kan for at bekæmpe den farlige bakterie. I Med simple metoder kan man minimere risikoen for campylobactor på kyllingefarme. I Bakterien giver diarr6, feber, hovedpine og mavesmerter. E Branchen bruger et fluenet til at reducere antallet af smittede kyllinger. E Fødevarestyrelsen lavede en handlingsplan i Skriveopgave Skriv en til en ven og forklar, hvad illustrationen fortæller. Fremmedord Fremmedord er ord, som dansk har fra andre sprog. Mange fremmedord ender på -tion og -sion og udtales "sjon". Eksempel: -tion fx institution -sion fx eksplosion 1. Find i teksthæftet, aviser og ugeblade 10 fremmedord, som ender på -tion. 2. Forklar, hvad ordet betyder. Du kan hente hjælp ien Retskrivnings- og betydningsordbog. 3. Skriv dernæst en sætning med hvert fremmedord. 4. Find i teksthæftet, aviser og ugeblade 10 fremmedord, der ender på -sion. 5. Forklar, hvad ordene betyder. 6. Hvilket udsagnsord svarer dine 10 fremmedord til? Fx eksplosion - eksplodere,^ *-\, vj!lrg-,*- J T'RTI- 3 i).,\hi-.st( * 25

26 Hvordan tøruer man bedst sit vasketøi? Læs teksten i teksthæftet side 1 4, og svar skriftligt på følgende spørgsmål: 1. Hvad er den bedste måde attørre sit vasketøj på? 2. Hvor kan man tørre sit tøj, hvis man bor i hus? 3. Hvordan udnytter man bedst muligt et tørrestativ? 4. Hvorfor er badeværelset det rum, der er bedst egnet Iil altørre tøji? 5. Hvorfor skal man ikke tørre sit tøj i fx stuen eller soveværelset? 6. Hvor foretrækker du at tørre dittøj? 26 * 't'n tru 3 i.aåir-sk,^ *;;;-^;\, Lt, euetungrcprum,)

27 Opgave Find ti navneord og udsagnsord iteksten, og indsæt dem iskemaet neden for. Navneord Udsagnsord Skriveopgave Et ungt familiemedlem er lige flyttet i lejlighed, som ikke har tørretumbler. Skriv en mail til ham eller hende, hvor du giver gode råd til, hvordan han/hun kanlørre sit vasketøj. 6;*;*;**;\, \= e!,"!9-y- "i'itiir-3dansk r 27

28 Leaving on aiet plane Læs novellen "Leaving on a jet plane" i teksthæftet side 24. En novelle er en kort fiktiv fortælling, som normalt beskriver et kort og enkelt handlingsforløb eller en bestemt situation. Typisk optræder der kun få personer. Opgave 1. Læs overskriften. Hvad tror du, teksten handler om? 2. Læs novellen. Sæt jer i nogle små grupper, og snak om følgende opgaver: 1. Hvordan kan du se, at det er en novelle? 2. Hvilke oplysninger får vi om manden? 3. Hvilke oplysninger får vi om kvinden? 4. Hvor synes du, teksten bliver spændende? 5. Hvem tror du vil læse novellen og hvorfor? 6. Hvorfor tror du Kim Fuz Aakeson har skrevet novellen? 7. Hvad er det for et emne Aakeson skriver om? 8. Kunne du tænke dig, at læse andre tekster skrevet af Kim Fupz Aakeson? Husk at begrunde. dit svar. Direkte tale En forfatter bruger direkte tale til at gengive, hvad en person siger. Man viser den direkte tale ved at sætte anførselstegn omkring sætningen. Fx "Jeg går i seng nu,«sigsy 11r.. Opgave 1. Find fem sætninger i novellen, der er direkte tale. Skriveopgave Skriv en kort fortælling. Der er følgende krav til din fortælling:. Overskriften skal være "Jalousi".. Der skal være noget direkte tale.. Den skal have et spændingspunkt. Læs jeres fortællinger højt i klassen. 28. rptnlsilal\sk,^;****g., r

29 Parken Læs teksten»parken" i teksthæftet side 27. Læs teksten. Hvilke af følgende udsagn er rigtige? Sæt kryds. tr En voksenbillet i kategori 1 centralt ved langside koster kr.245,-. tr En billet til et barn i kategori 3 med begrænset udsyn ved en kortside koster kr. 50,-. tr Det koster ikke ekstra at købe sin billet på dagen. I Brøndby stadion har siddepladser. tr Københavns ldrætspark blev indviet i Skriveopgave Skriv et indlæg til et fodboldblad og fortæ, hvad du synes om fodbold.,a-;il;;*m;il;\, \gt9ll! Ptry9l ) t"tilx -: narusu, 29

30 Orddiktater Orddiktat nr I flere byer er man begyndt at affald. 2. Til børnefødselsdagen skal vi have en 3. Der er mange 4. Det var hårdt at tage 5. I skolegården var der mange 6. Der var mange i skoven. med farfar. børn. ismoking. 7. De kneb en lille 8. Hardu din mobiltelefon væk? 9. Drengen lå i sengen i flere dage med 10. Det eret 11. Synes du denne bluse er 12. Den lille pige 13. Lærke er den 14. Køb på tilbud, så 15. Familien har købt rød læserbrev du har skrevet. 2 at få en dukke til sin fødselsdag. pige i klassen. du mange penge. til stuen. 30, rittn: i].arndsk 6**-ffi\ \J e!,"!9i9-.91-

31 Orddiktat nr.2 1. Kender du grundstoffet,) 2. Når det regner, slår jeg min 3. Gæsterne blev op. velkommen af værten. 4. I morgen skal hun vaske 5. Odense har fået en 6. Han vil selv rengønngen. 7. Efter stormen var der mange 8. Det er blevet 9. Vi får en god 10. Martin talte med to 11. Hun smilede 12. Familien har købt en 13. Hversøndag 14. Hun købte ind til 15. Der var mange grene iskoven. at låne penge i banken. med iretten. i toget til Stockholm. til chefen. bil. de til stranden. af pizza. med toget. Orddiktat nr.3 1. Vi op til en ny motorcykel. 2. I Tyrkiet købte jeg en stor 3. Det er 4. derude. er det blevet lørvqr,. 5. Han bad om tilgivelse på sine 6. I 7. Der var kommet nye 8. Lærke er den 9. Han havde knæ. tid har der ikke været krige i Europa. i butikken. pige i klassen. mange gange efter hunden, men den kom ikke. '10. Vil du mig en skive brød? 11. Hvorfor er du ikke medlem af en 12. Hun gør alting 13. Klokken Den 15. Det ville klæde dig at min søn med toget. dug var blevet plettet. din opførsel.,a;;;*;*;;;;;\ \t-t1!!i9*l "frinti)..\nsk. 31

32 Facitliste til orddiktater Ordet markeret med fed er ordet, der svarer til det, der skrives i diktaten. Orddiktat nr. 1 Orddiktat nr I flere byer er man begyndt at sortere affald. 1. Vi sparer op til en ny motorcykel. 2. Til børnefødselsdagen skal vi have en Iagkage. 2. I Tyrkiet købte jeg en stor vandmelon. 3. Der er mange harer i skoven. 3. Det er hvidt derude. 4. Det var hårdt at tage afsked med farfar. 4. Endelig er det blevet tørvey. 5. I skolegården var der mange råbende børn. 5. Han bad om tilgivelse på sine grædende knæ. 6. Der var mange herrer i smoking. 6. I nyere tid har der ikke været krige i Europa. 7. De kneb en lille tåre. 7. Der var kommet nye varer i butikken. 8. Har du smidt din mobiltelefon væk? 8. Lærke er den pæneste pige i klassen. 9. Drengen lå isengen iflere dage med forkølelse. 9. Han havde råbt mange gange efter hunden, men 10. Det er et vredt læserbrev du har skrevet. den kom ikke. 11. Synes du denne bluse er pænere? 10. Vil du skære mig en skive brød? 12. Den lille pige håbede at få en dukke til sin 1 1. Hvorfor er du ikke medlem af en fagforening? fødselsdag. 12. Hun gør alting overfladisk. 13. Lærke er den højeste pige i klassen. 13. Klokken 14 ankommer min søn med toget. 14. Køb på tilbud, så sparer du mange penge. 14. Den rødternede dug var blevet plettet. 15. Familien har købt rød maling til stuen. 15. Det ville klæde dig at undskylde din opførsel. Orddiktat nr Kender du grundstoffet kalium? 2. Når det regner, slår jeg min paraply op. 3. Gæsterne blev budt velkommen af værten. 4. I morgen skal hun vaske trappe. 5. Odense har fået en ny flyveplads. 6. Han vil selv klare rengøringen. 7. Efter stormen var der mange afbrækkede grene i skoven. 8. Det er blevet sværere at låne penge i banken. 9. Vi får en god sagfører med i retten. 10. Martin talte med to svenskere i toget til Stockholm. 11. Hun smilede sukkersødt til chefen. 12. Familien har købt en splinterny bil. '1 3. Hver søndag kører de til stranden. 14. Hun købte ind tilbagning af pizza. 15. Der var mange rejsende med toget. 32 " rnin3dånsk,6*---***\, \tm!!t!*-,j

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) AVU092-DSGSP Torsdag den 3. december 2009 kl.9.00-10.00 Dansk som andetsprog, niveau G Sproglig prøve Opgavesættet består af følgende

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: 1 Substantiver (navneord) Nogle substantiver kan være vanskelige at bøje. Det gælder følgende: 1. Substantiver, der ender på ar, -er, -ir, -or, -yr, -ær og ør 2.

Læs mere

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke.

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3 regler og opgaver 3 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane)

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: 1 Bøj substantiverne (navneordene). Udfyld resten af skemaet. ubestemt ental bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal et påskeæg haren en dag flere dage et brev

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

substantiver/navneord

substantiver/navneord appellativer/fællesnavne - ting, begreber og levende væsner - fx cykel, virkelighed, mening osv. proprier/egennavne - navne på personer, institutioner, steder, ting mv., som der kun er én af - fx Eva,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Du skal se to film. o De Fantastiske 3 o Orla Frøsnapper. Du skal lære

Du skal se to film. o De Fantastiske 3 o Orla Frøsnapper. Du skal lære Du skal se to film o De Fantastiske 3 o Orla Frøsnapper Du skal lære o o o o o At tale på dansk om karakterer i film. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene. At læse og forstå korte tekster

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 AVU092-DADSP. (1 time)

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 AVU092-DADSP. (1 time) Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) AVU092-DADSP Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 Opgavesættet består af følgende opgaver: 1 Kommentér og omformulér en tekst 2 Fra navneord

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Du skal se en film om emnet familie o. Drengen i kufferten

Du skal se en film om emnet familie o. Drengen i kufferten Du skal se en film om emnet familie o Drengen i kufferten Du skal lære o At tale på dansk om emnet familie. o At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene. o At læse og forstå tekster om emnet familie

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Test din viden om Substantiver

Test din viden om Substantiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Substantiver 7 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Alfabetas grammatik Øvehæfte 1 Alfabeta 2006 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen 1. udgave, 1. oplag 2006 Mekanisk, fotografisk

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Opgaver til: Det betyder turister for Danmarks økonomi

Opgaver til: Det betyder turister for Danmarks økonomi Opgaver til: Det betyder turister for Danmarks økonomi Opgave A1 Brug ordene fra teksten Indsæt ordene og streg ordene ud, når du har brugt dem. nabolande brugte vigtige turisme tiltrække holde udenlandske

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 7. december 2010 kl. 9.00-10.00. AVU101-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 7. december 2010 kl. 9.00-10.00. AVU101-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

AEU-2 DANSK / QALLUNAATUT FÆRDIGHEDSPRØVE MAJ 2014. Tidspunkt / Piffissaq: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Tirsdag den 20.

AEU-2 DANSK / QALLUNAATUT FÆRDIGHEDSPRØVE MAJ 2014. Tidspunkt / Piffissaq: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Tirsdag den 20. AEU-2 DANSK / QALLUNAATUT FÆRDIGHEDSPRØVE MAJ 2014 Tidspunkt / Piffissaq: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: Tirsdag den 20. maj 2014 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: - Oqaatsit / Ordbøger:

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Læsetræning 1A - læs og forstå

Læsetræning 1A - læs og forstå Læsetræning 1A - læs og forstå Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup OBS! Sidetallene gælder ikke i denne prøve. Se på opgavernes numre. Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Tak, hr Nielsen. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvem er hr Nielsen?

Tak, hr Nielsen. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvem er hr Nielsen? Opgaver til Tak, hr Nielsen Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er hr Nielsen? 2. Hvorfor tror du, at der lugter grimt? OPGAVE 2 Instruktion: Skriv

Læs mere

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog?

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvor mange kager? 5 15 25 X 1. Hvornår starter filmen? Kl. 18.30 Kl. 21.00 Kl. 19.00 2. Hvor mange kilo håndbagage? 6 kg 8 kg 10 kg 3. Hvor skal man skifte tog?

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

1VÆLG DET RIGTIGE ORD

1VÆLG DET RIGTIGE ORD 36894_laer_oeve_skriv_korrekt 01/07/03 16:29 Side 5 1VÆLG DET RIGTIGE ORD Ad eller af? At eller og? Nogle eller nogen? Ad eller af? Denne lektion handler om at vælge ord. Vi har valgt at fortælle om tre

Læs mere

4. KAPITEL - NOMINALSYSTEMET (substantiver, proprier, adjektiver, pronomen og numerale)

4. KAPITEL - NOMINALSYSTEMET (substantiver, proprier, adjektiver, pronomen og numerale) 4. KAPITEL - NOMINALSYSTEMET (substantiver, proprier, adjektiver, pronomen og numerale) I dette kapitel er det meningen at komme ind på de ordklasser, som tilhører NOMINER. Dvs. substantiver, propier,

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

VEKTOR. 500 med udsagnsord. TAKTILE LÆRINGSMIDLER

VEKTOR. 500 med udsagnsord.  TAKTILE LÆRINGSMIDLER 500 med udsagnsord Her trænes udsagnsordenes regelmæssige bøjningsformer. Igennem spillet præsenteres spillerne hele tiden for udsagnsordenes endelser, således at udsagnsordenes endelser tydeliggøres og

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Jeg siger op OPGAVER TIL

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Jeg siger op OPGAVER TIL OPGAVER TIL Jeg siger op NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES FÆLLES I KLASSEN Før I læser romanen Kig på bogens forside og bagside og kapitel-overskrifter. Hvad tror I, den handler om? Lav en brainstorm med alle

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Når skoven bliver grøn

Når skoven bliver grøn OPGAVER TIL Når skoven bliver grøn NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på billedet på forsiden af bogen. Hvem tror du, de tre personen på billedet er? 1

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Malene Fenger-Grøndahl Annemette Bramsen

Malene Fenger-Grøndahl Annemette Bramsen Malene Fenger-Grøndahl Annemette Bramsen CDR FORLAG Kan man spise softice med pinde? 2011 by Malene Fenger-Grøndahl og Annemette Bramsen og CDR-Forlag Tekst: Malene Fenger-Grøndahl Illustrationer: Annemette

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

NONFIKTION: ARTIKELANALYSE

NONFIKTION: ARTIKELANALYSE NONFIKTION: ARTIKELANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Artiklen Flemming er rejst væk er fra BT den 3. april 2010. Den er skrevet af journalist Berit Hartung. GENRE Artiklen er nonfiktion og er

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

at barnet forstår at: - man selv lærer mest, når man har det godt med andre - man selv kan gøre noget for at være en ven og for at få venner

at barnet forstår at: - man selv lærer mest, når man har det godt med andre - man selv kan gøre noget for at være en ven og for at få venner 30 Tema Rut råber og raser og kaster med sand Hun sprutter og taler så grimt som man kan Alle de griner og råber at Rut Er skolens trold og den sureste prut Når alle de leger, går Rut for sig selv For

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar-maj 2015 HF VUC Vestegnen HF Fag og niveau

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Onsdag den 7. december 2011 kl. 9.00-10.00. AVU111-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Onsdag den 7. december 2011 kl. 9.00-10.00. AVU111-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Registreringsskema til personale, hvis forældre ikke kan besvare registreringsskema på dansk 3-årige børn

Registreringsskema til personale, hvis forældre ikke kan besvare registreringsskema på dansk 3-årige børn Registreringsskema til personale, hvis forældre ikke kan besvare registreringsskema på dansk 3-årige børn 1 Introduktion Dette skema indeholder spørgsmål, som dagtilbuddet eller skolen skal besvare i forbindelse

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 3. klasse

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 3. klasse 1 Dansk i 3. klasse Pigen og maleren Det første danskforløb i 3. klasse tager afsæt i Hjørdis Varners bog Pigen og maleren. Bogens fortælling om pigen Ingeborg og hendes familie og deres liv på en lille

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Registreringsskema 3-årige børn

Registreringsskema 3-årige børn Registreringsskema -årige børn PILOT > REGISTRERINGSSKEMA > Error! Reference source not found. 1 Skelnen af sproglyde Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne del siger noget om barnets evne

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

Forår. 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme.

Forår. 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme. Forår 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme. 2 a: Du bliver delt ind i en gruppe, inden I skal i naturen. I naturen skal du bruge en af sanserne.

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Barnets sprog 3-6 år Det tidlige sprog 3-5 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og altså længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere