Skriftlige undervisningsmaterialer til. FVU-læsning. Oversigt over eksisterende undervisningsmaterialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlige undervisningsmaterialer til. FVU-læsning. Oversigt over eksisterende undervisningsmaterialer"

Transkript

1 Skriftlige undervisningsmaterialer til FVU-læsning Oversigt over eksisterende undervisningsmaterialer Undervisningsministeriet Oktober 2001

2 Skriftlige undervisningsmaterialer til FVU-læsning Oversigt over eksisterende undervisningsmaterialer Indhold Indledning 3 Formål med og opbygning af materialeoversigten 3 Udvælgelse af materiale 4 Klassificering af materialerne 5 Perspektiver 5 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 1 7 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 2 13 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 3 23 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 4 33 Materialet er udarbejdet for Undervisningsministeriet af Dorthe Haven og Birgit Dilling Jandorf, Dansk Videnscenter for Ordblindhed. 2

3 Skriftlige undervisningsmaterialer til FVU-læsning af Dorthe Haven og Birgit Dilling Jandorf, Dansk Videnscenter for Ordblindhed Indledning I princippet kan al skriftsprog gøres til genstand for undervisning fx manualer, kommunale skrivelser og læserbreve. Men det, vi traditionelt forstår ved et undervisningsmateriale, er på forhånd tilrettelagt ud fra forskellige mål og metoder. Disse mål og metoder kan være forskellige alt efter, hvilke teorier der ligger til grund for metoden. Metoder og undervisningsmaterialer er ofte forankret i sin tid. Et ti år gammelt materiale kan være metodisk meget velegnet, men andre forhold som fx billeder og tekstvalg kan få materialet til at virke utidssvarende. Andre materialer synes at være nærmest eviggyldige. Det gælder ofte for stavetræningsmaterialer. Nogle af disse materialers eviggyldighed kan til gengæld tilskrives en utydelig metodik. Hvilket kan bevirke, at læringseffekten bliver meget lille. Formålet med FVU er at give mulighed for at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet (FVU-loven, nr. 487 af 31. maj 2000). Indsamlingen af materialer til denne oversigt har derfor tilgodeset både de traditionelle (forlagsproducerede) undervisningsmaterialer og de materialekilder, som også må udgøre en stor del af undervisningen for at kunne tilgodese ovennævnte formål. Vi har således valgt at udvide materialebegrebet til også at omfatte internetsider og opslagsbøger, selv om disse kategorier ikke nødvendigvis indeholder øvelsesforslag. På internettet findes hjemmesider med hverdagstekster. Og opslagsbøgerne styrker dels undervisernes fond af viden om, hvordan sproget opfører sig og dels kendskabet til materialesamlinger og materialer, der indeholder metodiske anvisninger. Indsamlingen af materialer er afsluttet 1. august Formål med og opbygning af materialeoversigten Denne oversigt over materialer til FVU er tænkt som et idekatalog til underviserne i deres søgen efter forslag til egnede metoder og materialer. For hvert at de fire FVUtrin er der udarbejdet en samlet materialeliste, som er inddelt i syv undervisningselementer: - brug af skriftsprog i hverdagen 3

4 - læseforståelse og metakognition - læsetræning - skriftlig fremstilling - orddannelse - ordkendskab - lydfølgeregler Seks af disse områder er beskrevet i Undervisningsministeriets fagbeskrivelse for FVU-læsning. Vi har tilføjet området læsetræning for at give forslag til litteratur, der i særlig grad egner sig til læsetræning af længere, fortællende tekster og som fx kan anvendes til hjemmearbejde. Det er tilstræbt, at der er referencer inden for alle områder på alle fire trin. På nogle trin og inden for visse områder er udbuddet dog langt større end andre. Det gælder bl.a. for materialer til Brug af skriftsprog i hverdagen på trin 4. Hvorimod antallet af materialer til skriftlig fremstilling på trin 1 ikke er overvældende. Udvælgelse af materialer Det samlede udvalg af materialer er en blanding af, hvad der eksisterer på markedet, hvad der er adgang til, og hvad der må skønnes at være relevant både i forhold til bekendtgørelsen, fagbeskrivelsen og af dem, der allerede underviser på FVU. Udvælgelsen af undervisningsmaterialer er sket ud fra fire kriterier. For det første skulle materialet være egnet til voksenundervisning. Voksne med læsevanskeligheder har behov for, at der bliver taget udgangspunkt i ord og tekster, der tager afsæt i deres egen virkelighed. Vi har derfor fravalgt materialer med ikkevoksenprægede illustrationer eller instruktioner, og materialer målrettet til folkeskolens undervisning. For det andet skulle materialets opgaver have relevans i forhold til læsning, stavning og skrivning og lægge op til undervisningsaktiviteter. For det tredje skulle materialet have en god og tilgængelig typografi og for det fjerde skulle materialet indeholde tidssvarende tekster og billeder. Der er materialeforslag til alle syv grupper af undervisningselementer. Enkelte tekster er fundet egnede ud fra et kriterium om, at skønt de ikke er så tidssvarende, så findes der ikke et mere aktuelt materiale på området. Kriterierne for udvælgelse af internetsider har været, at de skulle have almengyldig, samfundsmæssig relevans eller, at de har særlig interesse i forbindelse med læse-, skrive- og staveundervisning. 4

5 Kriterierne for udvælgelse af opslagsbøger har været, at de skulle have relevans for underviseren i forhold til læsning, stavning, skrivning og metoder. Gruppen af opslagsbøger består af forskellige genrer: håndbøger, arbejdshæfter, ordbøger og oversigter i øvrigt. Selvom udbuddet af materialer er stort, skal det understreges, at denne oversigt ikke foregiver at være en fuldstændig dækning af egnede materialer til FVU. Det må forventes, at der i den kommende tid vil blive udviklet en række materialer til området. Klassificering af materialerne De egnede materialer er kategoriseret under hvert FVU-trin. Materialerne er klassificeret som henholdsvis egnet og delvis egnet. På den måde er der indirekte taget stilling til materialernes metodiske udgangspunkt og pædagogiske oplæg. Et materiale skønnes egnet, når det både indeholder gode øvelsesforslag og lærende instruktioner. Omvendt findes der i de materialer, der er klassificeret som delvis egnet, nogle gode øvelsesforslag, men de er ikke alle lige hensigtsmæssige. Underviseren skal her være opmærksom på, at der ikke nødvendigvis sker en læring og dermed mulighed for at overføre det lærte til hverdagens læse-, skrive- og stavekrav. Der er knyttet en kommentar til de fleste af materialerne. Kommentarerne viser, hvad materialet især kan anvendes til. Perspektiver Vi oplever i disse år øgede krav til informationshåndtering, både hvad angår mængde og mangfoldighed. Disse krav skal også varetages inden for voksenundervisningen. Dermed stilles også øgede krav til de metoder og materialer, der anvendes. Til trods for den store mængde af materialer, der trods alt er til FVU, må vi konstatere, at der er langt flere titler under kategorien delvis egnet end under egnet. Dette er et udtryk for, at der er et akut behov for materialer, der både er lærende og voksenegnede. Der kan ses et begyndende generationsskifte i udformningen af materialer, og man er i (ganske få) materialer fra efter 1990 ved at gå væk fra de meget lukkede forståelsesspørgsmål til teksten, der kun har ét rigtigt svar. Enkelte materialer vover også at fravige den ellers så traditionsrige kassegrammatik, hvor grammatik-indlæringen ses helt løsrevet fra dets funktion. 5

6 Men stadigvæk må vi konstatere, at på baggrund af de materialer, der findes nu, bliver det i høj grad lærerens metodiske bevidsthed og tilrettelæggelse undervisningen, der skal sørge for, at der sker en læringseffekt. 6

7 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 1 Brug af skriftsprog i hverdagen Avisen i undervisningen: (Lærerens opslagsside). Avisen: På Let Dansk med opgaver: (Lærerens opslagsside). Bibliotek.dk: Man kan bestille bøger, tidsskrifter, musik, artikler osv. fra alle biblioteker til afhentning på dit eget bibliotek. (Lærerens opslagsside). Bendix, Ulla og Jette Helland (1995): Staveprofilen. 1. Gads forlag. Bladguide : aviser og blade på lydbånd og punktskrift (1996). Forlag: Danmarks Blindebibliotek. (Lærerens opslagsbog). Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. DanBib Web: Fælleskatalog for danske biblioteker samt for den danske nationalbibliografi. (Lærerens opslagsside). DSB Rejseplanen: DSB s rejseplanlægning. (Lærerens opslagsside). Elektronisk mødested for undervisningsmateriale: (Lærerens opslagsside). Erhvervsskolernes forlag med opgaver på nettet: (Lærerens opslagsside). FaktaLink: Et elektronisk tidsskrift der tilbyder faktainformation om emner, der rører sig i den aktuelle debat. (Lærerens opslagsside). Fonden Undervisnings Information: (Lærerens opslagsside). Forbruger-Kontakt website: En website, der giver nødvendige oplysninger om Danmarks geografi, regioner, husstande, alder, indkomst, boligforhold m.m. (Lærerens opslagsside). Forfatterweb: Elektronisk publicering af forfatterportrætter. Et portræt er udformet som en introduktion til den enkelte forfatters forfatterskab og biografi. (Lærerens opslagsside). Genvejen til det offentlige: I Samfundsnøglens korte tekster søger man efter information om muligheder i det danske samfund. Under Myndigheder finder man telefonnumre, adresser og netsteder på offentlige myndigheder. I Lovgivning læser man et sammendrag af en lov eller et lovforslag og klikker sig videre til lovteksten. Under Udgivelser finder man de fleste af statens udgivelser og link til de elektroniske udgaver. De trykte publikationer kan bestilles via Netboghandel. Fra Infotorv kommer man videre til en række af det offentlige Danmarks netsteder. (Lærerens opslagsside). 7

8 Helse: (Lærerens opslagsside). Kommuneinformation: Indeholder blandt andet en række henvisninger til blanketter og henvisninger. (Lærerens opslagsside). KRAK: Kort og ruteplanlægning. (Lærerens opslagsside). Let at læse: for voksne (2000). 11. udgave; af Kirsten Meedom, Nils Pedersen og Rigmor Sejersen. Forlag: Dansk Bibliotekscenter. (Lærerens opslagsbog). Let læste tekster: hvad er det? og hvordan udformes de: nogle retningslinjer. Samlet og udgivet af Bror I. Tronbacke (2000). Forlag: Danmarks Biblioteksforening. (Lærerens opslagsbog). Læsepædagogens liste over lettere bøger for unge og voksne , Landsforeningen af Læsepædagoger. (Lærerens opslagsbog). Læsestof på lydbånd (1988). Forlag: K.L.O. (Lærerens opslagsbog). Mellemfolkeligt Samvirke: (Lærerens opslagsside). Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Bygge og Anlæg. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Gartneri. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. EDB. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Erhvervsrengøring. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Samvirke: (Lærerens opslagsside). Statens Information: Rådgiver det offentlige om bedre information og hjælper borgerne med at find vej i det offentlige. (Lærerens opslagsside). Terp, Bibi og Maybritt Bertelsen (2000): Ung i Danmark : temaundervisning : dansk som andetsprog for voksne : tekstbog, kopihæfte med opgaver. Forlaget LM. Vestergaard, Per (1990): I medgang og modgang Forlaget Myren. Teksthæfte med lydbånd samt arbejdshæfte. TeleDanmark: Telefonsøgning. (Lærerens opslagsside). 8

9 Læseforståelse og metakognition Ahlburg, Kirsten (1997): Hvad mener du? Bogen arbejder med de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne tage aktivt del i vort demokratiske samfund. Special-pædagogisk forlag. Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Bygge og Anlæg. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Gartneri. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. EDB. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Erhvervsrengøring. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Terp, Bibi og Maybritt Bertelsen (2000): Ung i Danmark : temaundervisning : dansk som andetsprog for voksne : tekstbog, kopihæfte med opgaver. Forlaget LM. En række brugstekster hentet fra hverdagen om uddannelse, arbejde, fritid og bolig. Læsetræning Ahlburg, Kirsten (2001): Elvira Madigan. 1 kassettebånd, 1 bog. (Genfortælling af Elvira Madigans og Sixten Sparres tragiske og romantiske kærlighedshistorie med indflettede uddrag af deres fiktive dagbøger). Special-pædagogisk forlag. Ahlburg, Kirsten (2000): Alene. Med lydbog. Special-pædagogisk forlag. (Fortælling om Lise på 52 år, som har været gift med Per i 24 år. Nu har han fundet en anden og vil skilles). Ahlburg, Kirsten (1999): Kronprinsen. Special-pædagogisk forlag. Ahlburg, Kirsten (1997): Flyt dig. Tilhørende opgaver og lydbog. (Lene starter på et nyt job som sekretær. Chefen er nærgående, og hun føler sig utilpas på 9

10 arbejdspladsen. Hun henter støtte bl.a. hos den unge edb-medarbejder Mads). Special-pædagogisk forlag. Helmersen, Helle (2001): Jan kører bus. Med lydbog. (Jan er buschauffør og bliver en aften overfaldet af to fulde mænd. Heldigvis får han hurtigt hjælp). Specialpædagogisk forlag. Helmersen, Helle (2001): Du må hjælpe Tea. Med lydbog. (En psykisk syg kvinde, som er afhængig af medicin, møder en mor med et lille barn, som hun bliver meget optaget af. Hun holder op med at tage sin medicin, og en indre stemme fortæller hende, at hun skal bortføre barnet). Special-pædagogisk forlag. Kulpa, Liselotte (2000): Er vores barn normalt? Kassander, Vejle. Kulpa, Liselotte (2000): Tid til en ny sang. Kassander, Vejle. Rohde, Gurli (1997): Jeg glemte tiden. Med lydbog. (Søren skal til fest hos en kammerat. Da han mod sædvane ikke kommer hjem til den aftalte tid, bliver hans mor urolig. Hvad kan der være sket?). Special-pædagogisk forlag. Skriftlig fremstilling Jacobi, Anne (1982): Dansk på kryds og tværs. Læs løs og skriv svar. Gjellerup. Delvis egnet. Jacobsen, Eva (2000): Maxiordbogen. Alinea. Ordbog, specielt tilrettelagt for svage læsere. Jacobsen, Steen (1983): Maxi-ordbogen. Maxiøvelser. Munksgaard. Indeholder ordbogsøvelser til MaxiOrdbogen. Orddannelse Arnbak, Elisabeth (1995): Ordtanken. Om at arbejde med ords betydningsdele 1. Special-pædagogisk forlag. Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. Brinth, Johan (1988): Stav selv 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10. Alinea. Mangler hæfte nr. 1,2,6.Ordmaterialet er meget tilfældigt valgt, hvilket medfører, at nogle af øvelserne bliver uigennemskuelige og kræver, at underviseren udvælger opgaverne nøje. Der er ikke henvist til opgaver af kasse-grammatik-typen og til opgaver, der kun kræver indsætning af henholdsvis enkelt eller dobbeltkonsonanter. Fordele ved materialet: Masser af ordmateriale på mange forskellige niveauer. Ulemper ved materialet: Ordmaterialet er ofte ikke tilstrækkeligt systematiseret, således at reglerne for anvendelsen bliver uklare. Delvis egnet. Drachmann, Katrine og Yvonne Lund ( ): Ordkløveren et morfemkursus 1-3. Special-pædagogisk forlag. Materialet arbejder bl.a. med opdeling af sammensatte ord, men det har form som kontrol- og kopieringsopgaver. Det 10

11 lægger ikke op til diskussion af den betydningsmæssige sammenhæng mellem rodmorfemerne. Opgaver med sammensatte ord kan dog anvendes med lærervejledning. Delvis egnet. Jacobi, Anne (1982): Dansk på kryds og tværs. Læs løs og skriv svar. Gjellerup. Delvis egnet. Jacobi, Anne (1977): Dansk på kryds og tværs. Se her og læs løs. Fase 1. Gjellerup. Delvis egnet. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 35). Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Bygge og Anlæg. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 16). Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 25). Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Erhvervsrengøring. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 28). Ordkendskab Bendix, Ulla og Jette Helland (1995): Staveprofilen. 1. Gads forlag. Brinth, Johan (1994): Retstavning A. Basis-dansk for unge og voksne I. Branner og Korch. Materialet er overvejende kontrollerende. Delvis egnet. Brinth, Johan (1991): Retstavning B. Basis-dansk for unge og voksne II. Branner og Korch. Materialet er overvejende kontrollerende. Delvis egnet. Brinth, Johan (1988): Stav selv 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10. Alinea. Mangler hæfte nr. 1,2,6.Ordmaterialet er meget tilfældigt valgt, hvilket medfører, at nogle af øvelserne bliver uigennemskuelige og kræver, at underviseren udvælger opgaverne nøje. Der er ikke henvist til opgaver af kasse-grammatik-typen og til opgaver, der kun kræver indsætning af henholdsvis enkelt eller dobbeltkonsonanter. Fordele ved materialet: Masser af ordmateriale på mange forskellige niveauer. Ulemper ved materialet: Ordmaterialet er ofte ikke tilstrækkeligt systematiseret, således at reglerne for anvendelsen bliver uklare. Delvis egnet. Jacobi, Anne (1977): Dansk på kryds og tværs. Læs løs og løs. N 1-2. Gjellerup. Delvis egnet. Jacobsen, Eva (1996): MaxiOrdbogen. Alinea. Ordbog, specielt tilrettelagt for svage læsere. 11

12 Jacobsen, Steen (1983): Maxiøvelser. Munksgaard. Indeholder ordbogsøvelser til MaxiOrdbogen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Erhvervsrengøring. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 30). Paulsen, Else (1988): Stavetræning for alle. Gyldendal (fx hyppige småord, der ikke er lydrette s.4). Delvis egnet. Toftgaard, Andersen, Stig (2001): Talemåder i dansk : ordbog over idiomer. Gyldendal. Zierau, Morten (1995): Vendinger med overført betydning. Døveskolernes Materialecenter (fx s. 17, 99) (Opslagsbog). Lydfølgeregler Bendix, Ulla og Jette Helland (1995): Staveprofilen. 1. Gads forlag. Bertelsen, Kirsten (1985): Systematisk stavetræning, hæfte lærervejledning. Åløkke. Hæfte 1 omfatter lydrette ord, hæfte 2 omfatter regler og hæfte 3 stumme bogstaver. Mange regler baseret på lærergennemgang. Indholdsdifferentiering: ja. Lidt vanskeligt materiale at orientere sig i, men kan anvendes med lærerstøtte. Bertelsen, Kirsten (1985): Auditivt træningsmateriale. Lærervejledning. Gjellerup. Jacobi, Anne (1977): Dansk på kryds og tværs. Se her og læs løs. Fase 1. Gjellerup. Delvis egnet. Joensen, Herdis og Conni Kappelgaard (1999): Funktionel stavning. Gyldendal Undervisning (fx vokalglidninger). Materialet introducerer en ny måde at rette stavefejl på. Der arbejdes med udgangspunkt i vokaltrappen. Delvis egnet. Paulsen, Else (1988): Stavetræning for alle. Gyldendal. Basale øvelser med indbygget progression. Småord, der ikke er lydrette. Delvis egnet. Landsforeningen for Ordblindesagen (1997): Staveregler. 9. udgave. Forlag: LFOS. Materiale for unge og voksne med staveproblemer. 24 paragraffer med mange egentlige regler og huskeregler. Ordliste med svære ord. (Opslagsbog). Pedersen, Birger (2000): Lydrette ord i det danske sprog. Special-pædagogisk forlag. Ordliste som især kan anvendes af læreren til udvælgelse af ord på trin Ordene er ordnet alfabetisk, emnemæssigt og efter sværhedsgrad. (Opslagsbog). 12

13 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 2 Brug af skriftsprog i hverdagen Ahlburg, Kirsten (1996). Hvad mener du? Bogen arbejder med de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne tage aktivt del i vort demokratiske samfund. Special-pædagogisk forlag. Avisen i undervisningen: (Lærerens opslagsside). Avisen: På Let Dansk med opgaver: (Lærerens opslagsside). Bibliotek.dk: Man kan bestille bøger, tidsskrifter, musik, artikler osv. fra alle biblioteker til afhentning på dit eget bibliotek. (Lærerens opslagsside). Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. DanBib Web: Fælleskatalog for danske biblioteker samt for den danske nationalbibliografi. (Lærerens opslagsside). DSB Rejseplanen: DSB s rejseplanlægning. (Lærerens opslagsside). Elektronisk mødested for undervisningsmateriale: (Lærerens opslagsside). Erhvervsskolernes forlag med opgaver på nettet: (Lærerens opslagsside). FaktaLink: Et elektronisk tidsskrift der tilbyder faktainformation om emner, der rører sig i den aktuelle debat. (Lærerens opslagsside). Fonden Undervisnings Information: (Lærerens opslagsside). Forbruger-Kontakt website: En website, der giver nødvendige oplysninger om Danmarks geografi, regioner, husstande, alder, indkomst, boligforhold m.m. (Lærerens opslagsside). Forfatterweb: Elektronisk publicering af forfatterportrætter. Et portræt er udformet som en introduktion til den enkelte forfatters forfatterskab og biografi. (Lærerens opslagsside). Genvejen til det offentlige: I Samfundsnøglens korte tekster søger man efter information om muligheder i det danske samfund. Under Myndigheder finder man telefonnumre, adresser og netsteder på offentlige myndigheder. I Lovgivning læser man et sammendrag af en lov eller et lovforslag og klikker sig videre til lovteksten. Under Udgivelser finder man de fleste af statens udgivelser og link til de elektroniske udgaver. De trykte publikationer kan bestilles via Netboghandel. Fra Infotorv kommer man videre 13

14 til en række af det offentlige Danmarks netsteder. (Lærerens opslagsside). Grumsen, Lene og Buhl Christel (1996). Læse text til indvandrerundervisningen. Opgaver til læse text 4. Special-pædagogisk forlag. Helse: (Lærerens opslagsside). Kommuneinformation: Indeholder blandt andet en række henvisninger til blanketter og henvisninger. (Lærerens opslagsside). KRAK: Kort og ruteplanlægning. (Lærerens opslagsside). Let at læse: for voksne (2000). 11. udgave; af Kirsten Meedom, Nils Pedersen og Rigmor Sejersen. Forlag: Dansk Bibliotekscenter. (Lærerens opslagsbog). Let læste tekster: hvad er det? og hvordan udformes de: nogle retningslinjer. Samlet og udgivet af Bror I. Tronbacke (2000). Forlag: Danmarks Biblioteksforening. (Lærerens opslagsbog). Læsepædagogens liste over lettere bøger for unge og voksne , Landsforeningen af Læsepædagoger. (Lærerens opslagsbog). Læsestof på lydbånd (1988). Forlag: K.L.O. (Lærerens opslagsbog). Mellemfolkeligt Samvirke: (Lærerens opslagsside). Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Bygge og Anlæg. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Gartneri. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. EDB. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Erhvervsrengøring. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Samvirke: (Lærerens opslagsside). Skou, Kaj (1999). Mennesker mellem mennesker: redskab til voksenundervisning i dansk. Kroghs Forlag. Materialet indeholder gode, voksenrelaterede tekster, som er egnede, men de tilhørende opgaveforslag er vidtfavnende og traditionelt kontrollerende. Ordmaterialet er ikke udvalgt, og der er ingen indbygget progression. Delvis egnet. Statens Information: Rådgiver det offentlige om bedre information og hjælper borgerne med at find vej i det offentlige. (Lærerens opslagsside). 14

15 TeleDanmark: Telefonsøgning. (Lærerens opslagsside). Læseforståelse og metakognition Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. Kjerulff, Tine og Bente Thomsen (2000): Finn Søeborgs Danmark. Tekst og Sprog. Forlaget LM. Selvom materialet tager udgangspunkt i skønlitterære tekster, så er der mange gode eksempler på læsefaglige spørgsmål om læsestrategier og læseforståelse i materialet. Kan anvendes i forhold til læsetræning. Krug, Michael (1998): Spor i sneen. (Grønlandske Rasmus drikker for meget. Han er vred på sin bror Jacob, som klarer sig godt. På en jagttur efterlader han Jacob alene i den barske natur). Fiktionskanalen, Kaleidoscope. Romanen er Egnet for voksne, og i det tilhørende arbejdshæfte findes flere gode forslag til før, under og efter læsning. Krug, Michael (1996): Til verdens ende. (Rurik sejler på togt med sin far, vikingen Leif Rødehånd. Sammen med kæresten Helga må han ud på en livsfarlig og meget længere rejse, måske helt til verdens ende... ). Fiktionskanalen, Kaleidoscope. Historisk roman, der foregår omkring årtusindeskiftet. I det tilhørende arbejdshæfte findes flere gode forslag til før, under og efter læsning. Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 5). Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 10). Læsetræning Ahlburg, Kirsten (2000). Elvira Madigan. Med lydbog. (Genfortælling af Elvira Madigans og Sixten Sparres tragiske og romantiske kærlighedshistorie med indflettede uddrag af deres fiktive dagbøger). Special-pædagogisk forlag. Ahlburg, Kirsten (2001). Guldkæden. Med lydbog. (En ældre kvinde udsættes for et røveri af tre unge mænd, som tømmer hendes lejlighed for værdier. Handlingen følger hende på hospitalet, hos politiet, og når sagen opklares, og beskriver samtidig forholdet til børnene). Special-pædagogisk forlag. 15

16 Ahlburg, Kirsten (1996). Et skud. Med lydbog. (Krimi om Else, der kommer på sporet af en bande narkohandlere, da de skyder hendes mand). Specialpædagogisk forlag. Ahlburg, Kirsten (1999): Kronprinsen. Special-pædagogisk forlag. Ahlburg, Kirsten (1998): Alene. Tilhørende Lydbog. (Fortælling om Lise på 52 år, som har været gift med Per i 24 år. Nu har han fundet en anden og vil skilles). Special-pædagogisk forlag. Bagger, Lene (2000): Små løgne. Med lydbog. (Jakob har en dejlig kone, en sød datter, hus på landet og et godt job. Alt tegner lyst og lykkeligt, men hvad gemmer der sig egentlig bag chefens joviale facade. Da Jakob finder ud af det, styrter hans perfekte verden sammen). Special-pædagogisk forlag. Bagger, Lene (2000): Historien om Emma. Med lydbog. (Emma dør 86 år gammel efter et langt liv. Der er sket en stor udvikling i Danmark, mens Emma har levet, og hun har oplevet meget af det i krop og sind). Special-pædagogisk forlag. Bodelsen, Anders (2000): Pengene og livet. Bearbejdet af Christina Bjerre og Ulla Koch Gregersen. Med lydbog og arbejdshæfte af Helle Helmersen. (En bankfunktionær vender efter et vellykket kup tilbage for at prøve at genoprette sin tidligere solide, borgerlige tilværelse). Special-pædagogisk forlag. Davidsen, Leif (2001): Den russiske sangerinde. Med lydbog og opgavehæfte. Bearbejdet af Helle Helmersen. (Det får katastrofale følger, da en diplomat på den danske ambassade i Moskva på egen hånd forsøger at udrede omstændighederne omkring en kvindelig kollegas død). Special-pædagogisk forlag. Høeg, Peter (1998): Frøken Smillas fornemmelse for sne. Med lydbog og opgavehæfte. Bearbejdet af Helle Helmersen. (Spændingsroman om en grønlandsk-dansk kvindes forsøg på at afsløre den forbryderiske baggrund for en lille grønlandsk drengs død i København). Special-pædagogisk forlag. Jeppe på bjerget og 11 andre klassikere (2000). Bearbejdet af Dorte Nielsen og Mette Sandal. En antologi med danske klassikere i let udgave. Specialpædagogisk forlag. Kirch, Kirsten (1996): Når skoven bliver grøn. Med lydbog. (Fortælling om Anja, der er nygift med Søren. Hans familie har mange traditioner, der får Anja, som er børnehjemsbarn, til at opsøge sin mor, som hun aldrig har kendt). Specialpædagogisk forlag. Kirch, Kirsten (2001): Under åben himmel. Med lydbog. (14-årige Simon er stukket af hjemmefra til Roskildefestivalen 2000, hvor han skal mødes med en ven fra nettet. Vennen viser sig at være en sød og ensom pige, og turen bliver på den måde en god oplevelse trods de uhyggelige dødsfald under Pearl Jamkoncerten). Special-pædagogisk forlag. Kirch, Kirsten (1998): Isvinter. Med lydbog. (Letlæst fortælling om den ensomme Torben, der en nat kører fast i sneen. Sammen med endnu en nødstedt, Henriette, må han overnatte hos et par ældre mennesker. Torben synes godt om den søde Henriette, så måske kan de få en fremtid sammen?). Specialpædagogisk forlag. 16

17 Kirch, Kirsten (1999): Den lange nat. Med lydbog. (Mona forlader sin mand efter længere tids krise. Hun søger tilflugt i familiens sommerhus, men her får hun uventet selskab af en bankrøver på flugt). Special-pædagogisk forlag. Kirk, Hans (1998): Fiskerne. Med lydbog og opgavehæfte. Bearbejdet af Helle Helmersen.(En indremissionsk fiskerkoloni i Vestjylland og brydningerne mellem den og den øvrige befolkning). Special-pædagogisk forlag. Korch, Morten (1999): Det gamle guld. Bearbejdet af Kirsten Kirch. Med lydbog. (Vikingehøvdingen Vermund den Lyse og nutidsbonden Niels Sværke må begge kæmpe for at bevare Dybe, slægtens gård, og den kvinde de elsker. Bindeleddet mellem de to er en nedgravet guldskat og en ring, som symboliserer den af guderne udvalgte). Special-pædagogisk forlag. Kvist, Jacob (2000): Ambassadøren. Bog om Michael Laudrup. Med lydbog. (På baggrund af samtaler og interviews med fodboldspilleren Michael Laudrups (f. 1964) tidligere trænere, spillerkolleger, familie o.a. fortælles om hans lange karriere som professionel fodboldspiller i udlandet). Bearbejdet af Natasja Epstein. Special-pædagogisk forlag. Nexø, Martin Andersen (2001): Pelle Erobreren. Med lydbog. Bearbejdet af Torben Petersen. Opgavehæfte udarbejdet af Helle Helmersen. Special-pædagogisk forlag. Nielsen, Torben (1997): Nitten røde roser. Bearbejdet af Jytte Jordal. Med lydbog. Opgavehæfte af Helle Helmersen. (Kriminalroman om en trafikdræbt ung piges kæreste, der vil hævne sig på spritbilisten og hans tre passagerer og om politiets arbejde for at hindre hans planer). Special-pædagogisk forlag. Nielsen, Jørgen Hartung (1997): Livsfarlig tur. Med lydbog. (Egon er langturschauffør. Da han skal køre et læs whisky til Sverige, får han mistanke om, at det er smuglergods, han fragter). Special-pædagogisk forlag. Nielsen, Jørgen Hartung (1999): Indbruddet. Med lydbog. (Fortælling om Jens, der er lærer. Da en af hans elever, hans søns ven Kim, bryder ind i hans hus og begår hærværk, gribes Jens af en masse modstridende følelser). Specialpædagogisk forlag. Stangerup, Helle (1998): Ulvetid. Bearbejdet af Christina Bjerre og Ulla Koch Gregersen. Med lydbog og arbejdshæfte af Helle Helmersen. (Et ungt forfatterægtepar på en jysk ødegård kommer ud for uhyggelige hændelser, da en mystisk ung pige med 12 ulve flytter ind hos dem). Special-pædagogisk forlag. Stangerup, Helle (2000): Stedfar. Med lydbog og opgavehæfte. Bearbejdet af Helle Helmersen. (Skildring af lasternes hæslighed bag facaden, da den overvældende rige forretningsmand, familieoverhovedet, dør i sin strandvejsvilla, og arvingernes griske slagsmål om rovet tager fart). Specialpædagogisk forlag. Tin, Hjalte & Rasmussen, N. (1997): Sommer hele året. Bearbejdet af Natasha Epstein. Special-pædagogisk forlag. (Denne gang rejser familien til Indonesien og Australien). Turèll, Dan (2000): Mord i marts. Bearbejdet af Christina Bjerre og Ulla Koch Gregersen. Med lydbog. (Kriminalroman der udspilles i det københavnske 17

18 Vesterbro-kvarter, hvor en freelance journalist ved et tilfælde bliver involveret i opklaringen af en række mystiske mord). Special-pædagogisk forlag. Skriftlig fremstilling Fransen, Bertel (1999): Retskrivningsregler. Forlaget Didactica (fx s ). (Håndbog). Delvis egnet. Fransen, Bertel (1997): Tegnsætningsøvelser. Forlaget Didactica. Øvelseshæfte med øvelser der svarer til det, der er gennemgået i Retskrivningsregler. Der er udarbejdet en facitliste til materialet. (Håndbog). Delvis egnet. Galberg Jacobsen, Henrik (2000): Håndbog i Nudansk. Politikens Forlag. Indeholder artikler om fx tegnsætning, formulering, referatskrivning, argumentation. (Lærerens opslagsbog). Hugger, Per & Bjarne Skov (1991): Grunddansk, skriftlig produktion. Gyldendal. Indeholder bl.a. forskellige teksttyper. Bogen er udviklet til VUC. Jacobi, Anne (1977): Dansk på kryds og tværs. Læs løs og skriv svar. N 2. Gjellerup. Delvis egnet. Jacobsen, Eva (1996): MaxiOrdbogen. Alinea. Ordbog, specielt tilrettelagt for svage læsere. Jacobsen, Steen (1983): Maxiøvelser. Munksgaard. Indeholder ordbogsøvelser til MaxiOrdbogen. Orddannelse Arnbak, Elisabeth (1998): Navneords bøjningsmorfemer 2. Special-pædagogisk forlag (fx s ). Arnbak, Elisabeth (1998): Udsagnsords bøjningsmorfemer 4. Special-pædagogisk forlag (fx s ). Arnbak, Elisabeth (1998): Tillægsords bøjningsmorfemer 3. Special-pædagogisk forlag (fx s ). Bendix, Ulla og Jette Helland (1999): Staveprofilen. Stavefejlenes top 10. Gads forlag (fx s ). Bernt, Merete Dejgaard (2000): På sporet af grammatikken: en kreativ indføring, Gyldendal Uddannelse. Bertelsen, Kirsten (1985): Systematisk stavetræning, hæfte lærervejledning. Åløkke. Brandt Jensen, Marianne og Mogens (2001): Slå det efter i Retskrivningsordbogens 2. udgave 96. Alinea. Brinth, Johan (1991): Retstavning A. Basis-dansk for unge og voksne I. Branner og Korch. Materialet er overvejende kontrollerende. Delvis egnet. Brinth, Johan (1991): Retstavning B. Basis-dansk for unge og voksne II. Branner og Korch. Materialet er overvejende kontrollerende. Delvis egnet. Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, 18

19 ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. Christensen, Britta og Christian Dreyer (1986): Om retstavning. Hans Reitzels Forlag. Gennemgang af de mest gængse problemer ved retstavning. Der er facitliste bagest i bogen. (Håndbog). Danske Bogstavpar (1991): Munksgaard. I denne ordbog kan man finde ordmateriale til forskellige bogstavkombinationer i dansk. (Lærerens opslagsbog). Drachmann, Katrine og Yvonne Lund ( ): Ordkløveren et morfemkursus 3. Special-pædagogisk forlag (fx s ). Materialet arbejder bl.a. med bøjning af navneord, udsagnsord og tillægsord, men det har form som kontrolog kopieringsopgaver. Det lægger ikke op til en induktiv metode, hvor bøjningsendelsernes betydning og funktion indlæres. Opgaverne kan dog anvendes med grundig lærervejledning på trin 2. Delvis egnet. Fischer-Hansen, B. og Ann Kledal (1994): Grammatikken: Håndbog i dansk grammatik for udlændinge. Special-pædagogisk forlag (Lærerens opslagsbog) (fx ordklasser). Fransen, Bertel (1996): Ordbogsøvelser. Forlaget Didactica. Øvelseshæfte med øvelser der svarer til det, der er gennemgået i Retskrivningsregler. Der er udarbejdet en facitliste til materialet. Delvis egnet. Fransen, Bertel (1999): Retskrivningsregler. Forlaget Didactica. Er et sammendrag af RO s sider om retskrivningsregler. Bogen her indeholder både almene retskrivningsregler og tegnsætningsforklaringer og øvelser. Der er facitliste bagest i bogen. Delvis egnet. Fransen, bertel (1997): tegnsætningsøvelser. Forlaget Didactica. Øvelseshæfte med øvelser der svarer til det, der er gennemgået i Retskrivningsregler. Der er udarbejdet en facitliste til materialet. Delvis egnet. Fransen, Bertel (1997): Staveøvelser. Forlaget Didactica. Øvelseshæfte med øvelser der svarer til det, der er gennemgået i Retskrivningsregler. Der er udarbejdet en facitliste til materialet. Delvis egnet. Galberg Jacobsen, Henrik (2000): Håndbog i Nudansk. Politikens Forlag. Indeholder artikler om fx tegnsætning, formulering, referatskrivning, argumentation. (Lærerens opslagsbog). Jacobi, Anne (1990): Et ord ordet. Brug og bøj navneord. Forløb 1-2. Gjellerup og Gad (fx s ). Delvis egnet. Jacobsen, Eva (1996): MaxiOrdbogen. Alinea. Ordbog, specielt tilrettelagt for svage læsere. Jacobsen, Steen (1983): Maxiøvelser. Munksgaard. Indeholder ordbogsøvelser til MaxiOrdbogen. Jonas, Kurt (2000): Du danske sprog. Dansk grundgrammatik med øvelser. Forlaget Skolebøger. Delvis egnet. Kledal, Anne og Fischer-Hansen, Barbara (1997): Basis grammatikken. Basishåndbog i dansk grammatik for udlændinge. Special-pædagogisk forlag (fx s ). Delvis egnet. Nissen, Gunnar (1998): Overskuelig dansk grammatik og sproglære. Branner og Koch. Oversigt over grammatiske betegnelser og stikordsregister. (Lærerens opslagsbog). 19

20 Nissen, Gunnar (1990): Hvorfor siger man det? Centrum. (Lærerens opslagsbog). Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 27). Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 23). Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. Undervisnings-materiale dansk som andetsprog. Indvandrerundervisningens skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 5). Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 10). Sørensen, Josie (2000): Kryds og bolle: dansk grammatik for voksne. Gyldendal (fx s. 4, 6). Delvis egnet. Øckenholt, Michael (2000): Dansk er ikke så svært. Øvelser i dansk udgave. Gyldendal Undervisning (fx s ). Delvis egnet. Ordkendskab Anne Jacobi (1986): Dansk på kryds og tværs. Læs løs og løs. Gjellerup. Delvis egnet. Anne Jacobi (1990): Dansk på kryds og tværs. Krydsordsblok 1. Fase 2. Gjellerup. Delvis egnet. Becker-Christensen, Christian og Peter Widell (2000): Politikens Nudansk grammatik, Politikens Forlag. Enkel og overskuelig fremstilling af dansk med hovedvægt på ordklasserne. Grammatikken består af tre hovedafsnit: sætninger og sætningsled, ordklasser og orddannelse. Bogen anvender latinske grammatiske betegnelser. Indeholder ikke opgaveforslag. (Lærerens opslagsbog). Bendix, Ulla og Jette Helland (1995): Staveprofilen. 2. Gads forlag. Bendix, Ulla og Jette Helland (1995): Staveprofilen. 3. Gads forlag. Bendix, Ulla og Jette Helland (1996): Staveprofilen. 4. Gads forlag. Brinth, Johan (1988): Stav selv 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10. Gjellerup & Gad. Ordmaterialet er meget tilfældigt valgt, hvilket medfører, at nogle af øvelserne bliver uigennemskuelige og kræver, at underviseren udvælger opgaverne nøje. Der er ikke henvist til opgaver af kasse-grammatik-typen og til opgaver, der kun kræver indsætning af henholdsvis enkelt eller dobbeltkonsonanter. Fordele ved materialet: Masser af ordmateriale på mange forskellige niveauer. Ulemper ved 20

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu www.dansk.nu LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER Lærervejledning Sprog i Livet på www.dansk.nu

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge Hvis bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge d Indholdsfortegnelse Hvis bare jeg havde vidst det Psykisk 1. hjælp for unge Lærervejledning Udgivet af Dansk Røde Kors Tak for

Læs mere

Undervisning i kultur- og samfundsforhold

Undervisning i kultur- og samfundsforhold Undervisning i kultur- og samfundsforhold Kommenteret materialekatalog til domænet Januar 2007 Indhold Forord...3 10 danskere...4 100 års barndom 1-10...5 og erhverv...8 Arbejdsmarked...10 Arbejdsmiljø...12

Læs mere

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 1 Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 2 Indholdsfortegnelse Skriftsproglige principper... 3 Hvad er et morfem?... 3 4 forskellige morfemer...4

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Vejledning til brug af Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling

Vejledning til brug af Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Vejledning til brug af Skriv i din hverdag - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Ina Borstrøm og Elisabeth Arnbak februar 2004 Indhold Indledning..s.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet INGER M. CLAUSEN Lærervejledning til SAT UD et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet Oversigt 4 Om undervisningsmaterialet 6 Praktisk guide 8 Målgruppe og mål 11 Undervisningen

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog Forlaget Flammen Tommy Krabbe Andersen ildsjælenes bog The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Ferdinand Foch Øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten under 1. Verdenskrig.

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2013 nr. 1 20. årgang I stedet for Det gælder om at sætte noget i stedet for stofferne, siger Trine Ry fra Stofrådgivningen i København. Jagten på det første sus Silvia Meyer, initiativtager til

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere