Skriftlige undervisningsmaterialer til. FVU-læsning. Oversigt over eksisterende undervisningsmaterialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlige undervisningsmaterialer til. FVU-læsning. Oversigt over eksisterende undervisningsmaterialer"

Transkript

1 Skriftlige undervisningsmaterialer til FVU-læsning Oversigt over eksisterende undervisningsmaterialer Undervisningsministeriet Oktober 2001

2 Skriftlige undervisningsmaterialer til FVU-læsning Oversigt over eksisterende undervisningsmaterialer Indhold Indledning 3 Formål med og opbygning af materialeoversigten 3 Udvælgelse af materiale 4 Klassificering af materialerne 5 Perspektiver 5 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 1 7 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 2 13 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 3 23 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 4 33 Materialet er udarbejdet for Undervisningsministeriet af Dorthe Haven og Birgit Dilling Jandorf, Dansk Videnscenter for Ordblindhed. 2

3 Skriftlige undervisningsmaterialer til FVU-læsning af Dorthe Haven og Birgit Dilling Jandorf, Dansk Videnscenter for Ordblindhed Indledning I princippet kan al skriftsprog gøres til genstand for undervisning fx manualer, kommunale skrivelser og læserbreve. Men det, vi traditionelt forstår ved et undervisningsmateriale, er på forhånd tilrettelagt ud fra forskellige mål og metoder. Disse mål og metoder kan være forskellige alt efter, hvilke teorier der ligger til grund for metoden. Metoder og undervisningsmaterialer er ofte forankret i sin tid. Et ti år gammelt materiale kan være metodisk meget velegnet, men andre forhold som fx billeder og tekstvalg kan få materialet til at virke utidssvarende. Andre materialer synes at være nærmest eviggyldige. Det gælder ofte for stavetræningsmaterialer. Nogle af disse materialers eviggyldighed kan til gengæld tilskrives en utydelig metodik. Hvilket kan bevirke, at læringseffekten bliver meget lille. Formålet med FVU er at give mulighed for at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet (FVU-loven, nr. 487 af 31. maj 2000). Indsamlingen af materialer til denne oversigt har derfor tilgodeset både de traditionelle (forlagsproducerede) undervisningsmaterialer og de materialekilder, som også må udgøre en stor del af undervisningen for at kunne tilgodese ovennævnte formål. Vi har således valgt at udvide materialebegrebet til også at omfatte internetsider og opslagsbøger, selv om disse kategorier ikke nødvendigvis indeholder øvelsesforslag. På internettet findes hjemmesider med hverdagstekster. Og opslagsbøgerne styrker dels undervisernes fond af viden om, hvordan sproget opfører sig og dels kendskabet til materialesamlinger og materialer, der indeholder metodiske anvisninger. Indsamlingen af materialer er afsluttet 1. august Formål med og opbygning af materialeoversigten Denne oversigt over materialer til FVU er tænkt som et idekatalog til underviserne i deres søgen efter forslag til egnede metoder og materialer. For hvert at de fire FVUtrin er der udarbejdet en samlet materialeliste, som er inddelt i syv undervisningselementer: - brug af skriftsprog i hverdagen 3

4 - læseforståelse og metakognition - læsetræning - skriftlig fremstilling - orddannelse - ordkendskab - lydfølgeregler Seks af disse områder er beskrevet i Undervisningsministeriets fagbeskrivelse for FVU-læsning. Vi har tilføjet området læsetræning for at give forslag til litteratur, der i særlig grad egner sig til læsetræning af længere, fortællende tekster og som fx kan anvendes til hjemmearbejde. Det er tilstræbt, at der er referencer inden for alle områder på alle fire trin. På nogle trin og inden for visse områder er udbuddet dog langt større end andre. Det gælder bl.a. for materialer til Brug af skriftsprog i hverdagen på trin 4. Hvorimod antallet af materialer til skriftlig fremstilling på trin 1 ikke er overvældende. Udvælgelse af materialer Det samlede udvalg af materialer er en blanding af, hvad der eksisterer på markedet, hvad der er adgang til, og hvad der må skønnes at være relevant både i forhold til bekendtgørelsen, fagbeskrivelsen og af dem, der allerede underviser på FVU. Udvælgelsen af undervisningsmaterialer er sket ud fra fire kriterier. For det første skulle materialet være egnet til voksenundervisning. Voksne med læsevanskeligheder har behov for, at der bliver taget udgangspunkt i ord og tekster, der tager afsæt i deres egen virkelighed. Vi har derfor fravalgt materialer med ikkevoksenprægede illustrationer eller instruktioner, og materialer målrettet til folkeskolens undervisning. For det andet skulle materialets opgaver have relevans i forhold til læsning, stavning og skrivning og lægge op til undervisningsaktiviteter. For det tredje skulle materialet have en god og tilgængelig typografi og for det fjerde skulle materialet indeholde tidssvarende tekster og billeder. Der er materialeforslag til alle syv grupper af undervisningselementer. Enkelte tekster er fundet egnede ud fra et kriterium om, at skønt de ikke er så tidssvarende, så findes der ikke et mere aktuelt materiale på området. Kriterierne for udvælgelse af internetsider har været, at de skulle have almengyldig, samfundsmæssig relevans eller, at de har særlig interesse i forbindelse med læse-, skrive- og staveundervisning. 4

5 Kriterierne for udvælgelse af opslagsbøger har været, at de skulle have relevans for underviseren i forhold til læsning, stavning, skrivning og metoder. Gruppen af opslagsbøger består af forskellige genrer: håndbøger, arbejdshæfter, ordbøger og oversigter i øvrigt. Selvom udbuddet af materialer er stort, skal det understreges, at denne oversigt ikke foregiver at være en fuldstændig dækning af egnede materialer til FVU. Det må forventes, at der i den kommende tid vil blive udviklet en række materialer til området. Klassificering af materialerne De egnede materialer er kategoriseret under hvert FVU-trin. Materialerne er klassificeret som henholdsvis egnet og delvis egnet. På den måde er der indirekte taget stilling til materialernes metodiske udgangspunkt og pædagogiske oplæg. Et materiale skønnes egnet, når det både indeholder gode øvelsesforslag og lærende instruktioner. Omvendt findes der i de materialer, der er klassificeret som delvis egnet, nogle gode øvelsesforslag, men de er ikke alle lige hensigtsmæssige. Underviseren skal her være opmærksom på, at der ikke nødvendigvis sker en læring og dermed mulighed for at overføre det lærte til hverdagens læse-, skrive- og stavekrav. Der er knyttet en kommentar til de fleste af materialerne. Kommentarerne viser, hvad materialet især kan anvendes til. Perspektiver Vi oplever i disse år øgede krav til informationshåndtering, både hvad angår mængde og mangfoldighed. Disse krav skal også varetages inden for voksenundervisningen. Dermed stilles også øgede krav til de metoder og materialer, der anvendes. Til trods for den store mængde af materialer, der trods alt er til FVU, må vi konstatere, at der er langt flere titler under kategorien delvis egnet end under egnet. Dette er et udtryk for, at der er et akut behov for materialer, der både er lærende og voksenegnede. Der kan ses et begyndende generationsskifte i udformningen af materialer, og man er i (ganske få) materialer fra efter 1990 ved at gå væk fra de meget lukkede forståelsesspørgsmål til teksten, der kun har ét rigtigt svar. Enkelte materialer vover også at fravige den ellers så traditionsrige kassegrammatik, hvor grammatik-indlæringen ses helt løsrevet fra dets funktion. 5

6 Men stadigvæk må vi konstatere, at på baggrund af de materialer, der findes nu, bliver det i høj grad lærerens metodiske bevidsthed og tilrettelæggelse undervisningen, der skal sørge for, at der sker en læringseffekt. 6

7 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 1 Brug af skriftsprog i hverdagen Avisen i undervisningen: (Lærerens opslagsside). Avisen: På Let Dansk med opgaver: (Lærerens opslagsside). Bibliotek.dk: Man kan bestille bøger, tidsskrifter, musik, artikler osv. fra alle biblioteker til afhentning på dit eget bibliotek. (Lærerens opslagsside). Bendix, Ulla og Jette Helland (1995): Staveprofilen. 1. Gads forlag. Bladguide : aviser og blade på lydbånd og punktskrift (1996). Forlag: Danmarks Blindebibliotek. (Lærerens opslagsbog). Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. DanBib Web: Fælleskatalog for danske biblioteker samt for den danske nationalbibliografi. (Lærerens opslagsside). DSB Rejseplanen: DSB s rejseplanlægning. (Lærerens opslagsside). Elektronisk mødested for undervisningsmateriale: (Lærerens opslagsside). Erhvervsskolernes forlag med opgaver på nettet: (Lærerens opslagsside). FaktaLink: Et elektronisk tidsskrift der tilbyder faktainformation om emner, der rører sig i den aktuelle debat. (Lærerens opslagsside). Fonden Undervisnings Information: (Lærerens opslagsside). Forbruger-Kontakt website: En website, der giver nødvendige oplysninger om Danmarks geografi, regioner, husstande, alder, indkomst, boligforhold m.m. (Lærerens opslagsside). Forfatterweb: Elektronisk publicering af forfatterportrætter. Et portræt er udformet som en introduktion til den enkelte forfatters forfatterskab og biografi. (Lærerens opslagsside). Genvejen til det offentlige: I Samfundsnøglens korte tekster søger man efter information om muligheder i det danske samfund. Under Myndigheder finder man telefonnumre, adresser og netsteder på offentlige myndigheder. I Lovgivning læser man et sammendrag af en lov eller et lovforslag og klikker sig videre til lovteksten. Under Udgivelser finder man de fleste af statens udgivelser og link til de elektroniske udgaver. De trykte publikationer kan bestilles via Netboghandel. Fra Infotorv kommer man videre til en række af det offentlige Danmarks netsteder. (Lærerens opslagsside). 7

8 Helse: (Lærerens opslagsside). Kommuneinformation: Indeholder blandt andet en række henvisninger til blanketter og henvisninger. (Lærerens opslagsside). KRAK: Kort og ruteplanlægning. (Lærerens opslagsside). Let at læse: for voksne (2000). 11. udgave; af Kirsten Meedom, Nils Pedersen og Rigmor Sejersen. Forlag: Dansk Bibliotekscenter. (Lærerens opslagsbog). Let læste tekster: hvad er det? og hvordan udformes de: nogle retningslinjer. Samlet og udgivet af Bror I. Tronbacke (2000). Forlag: Danmarks Biblioteksforening. (Lærerens opslagsbog). Læsepædagogens liste over lettere bøger for unge og voksne , Landsforeningen af Læsepædagoger. (Lærerens opslagsbog). Læsestof på lydbånd (1988). Forlag: K.L.O. (Lærerens opslagsbog). Mellemfolkeligt Samvirke: (Lærerens opslagsside). Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Bygge og Anlæg. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Gartneri. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. EDB. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Erhvervsrengøring. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Samvirke: (Lærerens opslagsside). Statens Information: Rådgiver det offentlige om bedre information og hjælper borgerne med at find vej i det offentlige. (Lærerens opslagsside). Terp, Bibi og Maybritt Bertelsen (2000): Ung i Danmark : temaundervisning : dansk som andetsprog for voksne : tekstbog, kopihæfte med opgaver. Forlaget LM. Vestergaard, Per (1990): I medgang og modgang Forlaget Myren. Teksthæfte med lydbånd samt arbejdshæfte. TeleDanmark: Telefonsøgning. (Lærerens opslagsside). 8

9 Læseforståelse og metakognition Ahlburg, Kirsten (1997): Hvad mener du? Bogen arbejder med de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne tage aktivt del i vort demokratiske samfund. Special-pædagogisk forlag. Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Bygge og Anlæg. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Gartneri. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. EDB. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Erhvervsrengøring. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Terp, Bibi og Maybritt Bertelsen (2000): Ung i Danmark : temaundervisning : dansk som andetsprog for voksne : tekstbog, kopihæfte med opgaver. Forlaget LM. En række brugstekster hentet fra hverdagen om uddannelse, arbejde, fritid og bolig. Læsetræning Ahlburg, Kirsten (2001): Elvira Madigan. 1 kassettebånd, 1 bog. (Genfortælling af Elvira Madigans og Sixten Sparres tragiske og romantiske kærlighedshistorie med indflettede uddrag af deres fiktive dagbøger). Special-pædagogisk forlag. Ahlburg, Kirsten (2000): Alene. Med lydbog. Special-pædagogisk forlag. (Fortælling om Lise på 52 år, som har været gift med Per i 24 år. Nu har han fundet en anden og vil skilles). Ahlburg, Kirsten (1999): Kronprinsen. Special-pædagogisk forlag. Ahlburg, Kirsten (1997): Flyt dig. Tilhørende opgaver og lydbog. (Lene starter på et nyt job som sekretær. Chefen er nærgående, og hun føler sig utilpas på 9

10 arbejdspladsen. Hun henter støtte bl.a. hos den unge edb-medarbejder Mads). Special-pædagogisk forlag. Helmersen, Helle (2001): Jan kører bus. Med lydbog. (Jan er buschauffør og bliver en aften overfaldet af to fulde mænd. Heldigvis får han hurtigt hjælp). Specialpædagogisk forlag. Helmersen, Helle (2001): Du må hjælpe Tea. Med lydbog. (En psykisk syg kvinde, som er afhængig af medicin, møder en mor med et lille barn, som hun bliver meget optaget af. Hun holder op med at tage sin medicin, og en indre stemme fortæller hende, at hun skal bortføre barnet). Special-pædagogisk forlag. Kulpa, Liselotte (2000): Er vores barn normalt? Kassander, Vejle. Kulpa, Liselotte (2000): Tid til en ny sang. Kassander, Vejle. Rohde, Gurli (1997): Jeg glemte tiden. Med lydbog. (Søren skal til fest hos en kammerat. Da han mod sædvane ikke kommer hjem til den aftalte tid, bliver hans mor urolig. Hvad kan der være sket?). Special-pædagogisk forlag. Skriftlig fremstilling Jacobi, Anne (1982): Dansk på kryds og tværs. Læs løs og skriv svar. Gjellerup. Delvis egnet. Jacobsen, Eva (2000): Maxiordbogen. Alinea. Ordbog, specielt tilrettelagt for svage læsere. Jacobsen, Steen (1983): Maxi-ordbogen. Maxiøvelser. Munksgaard. Indeholder ordbogsøvelser til MaxiOrdbogen. Orddannelse Arnbak, Elisabeth (1995): Ordtanken. Om at arbejde med ords betydningsdele 1. Special-pædagogisk forlag. Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. Brinth, Johan (1988): Stav selv 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10. Alinea. Mangler hæfte nr. 1,2,6.Ordmaterialet er meget tilfældigt valgt, hvilket medfører, at nogle af øvelserne bliver uigennemskuelige og kræver, at underviseren udvælger opgaverne nøje. Der er ikke henvist til opgaver af kasse-grammatik-typen og til opgaver, der kun kræver indsætning af henholdsvis enkelt eller dobbeltkonsonanter. Fordele ved materialet: Masser af ordmateriale på mange forskellige niveauer. Ulemper ved materialet: Ordmaterialet er ofte ikke tilstrækkeligt systematiseret, således at reglerne for anvendelsen bliver uklare. Delvis egnet. Drachmann, Katrine og Yvonne Lund ( ): Ordkløveren et morfemkursus 1-3. Special-pædagogisk forlag. Materialet arbejder bl.a. med opdeling af sammensatte ord, men det har form som kontrol- og kopieringsopgaver. Det 10

11 lægger ikke op til diskussion af den betydningsmæssige sammenhæng mellem rodmorfemerne. Opgaver med sammensatte ord kan dog anvendes med lærervejledning. Delvis egnet. Jacobi, Anne (1982): Dansk på kryds og tværs. Læs løs og skriv svar. Gjellerup. Delvis egnet. Jacobi, Anne (1977): Dansk på kryds og tværs. Se her og læs løs. Fase 1. Gjellerup. Delvis egnet. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 35). Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Bygge og Anlæg. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 16). Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 25). Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Erhvervsrengøring. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 28). Ordkendskab Bendix, Ulla og Jette Helland (1995): Staveprofilen. 1. Gads forlag. Brinth, Johan (1994): Retstavning A. Basis-dansk for unge og voksne I. Branner og Korch. Materialet er overvejende kontrollerende. Delvis egnet. Brinth, Johan (1991): Retstavning B. Basis-dansk for unge og voksne II. Branner og Korch. Materialet er overvejende kontrollerende. Delvis egnet. Brinth, Johan (1988): Stav selv 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10. Alinea. Mangler hæfte nr. 1,2,6.Ordmaterialet er meget tilfældigt valgt, hvilket medfører, at nogle af øvelserne bliver uigennemskuelige og kræver, at underviseren udvælger opgaverne nøje. Der er ikke henvist til opgaver af kasse-grammatik-typen og til opgaver, der kun kræver indsætning af henholdsvis enkelt eller dobbeltkonsonanter. Fordele ved materialet: Masser af ordmateriale på mange forskellige niveauer. Ulemper ved materialet: Ordmaterialet er ofte ikke tilstrækkeligt systematiseret, således at reglerne for anvendelsen bliver uklare. Delvis egnet. Jacobi, Anne (1977): Dansk på kryds og tværs. Læs løs og løs. N 1-2. Gjellerup. Delvis egnet. Jacobsen, Eva (1996): MaxiOrdbogen. Alinea. Ordbog, specielt tilrettelagt for svage læsere. 11

12 Jacobsen, Steen (1983): Maxiøvelser. Munksgaard. Indeholder ordbogsøvelser til MaxiOrdbogen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Erhvervsrengøring. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 30). Paulsen, Else (1988): Stavetræning for alle. Gyldendal (fx hyppige småord, der ikke er lydrette s.4). Delvis egnet. Toftgaard, Andersen, Stig (2001): Talemåder i dansk : ordbog over idiomer. Gyldendal. Zierau, Morten (1995): Vendinger med overført betydning. Døveskolernes Materialecenter (fx s. 17, 99) (Opslagsbog). Lydfølgeregler Bendix, Ulla og Jette Helland (1995): Staveprofilen. 1. Gads forlag. Bertelsen, Kirsten (1985): Systematisk stavetræning, hæfte lærervejledning. Åløkke. Hæfte 1 omfatter lydrette ord, hæfte 2 omfatter regler og hæfte 3 stumme bogstaver. Mange regler baseret på lærergennemgang. Indholdsdifferentiering: ja. Lidt vanskeligt materiale at orientere sig i, men kan anvendes med lærerstøtte. Bertelsen, Kirsten (1985): Auditivt træningsmateriale. Lærervejledning. Gjellerup. Jacobi, Anne (1977): Dansk på kryds og tværs. Se her og læs løs. Fase 1. Gjellerup. Delvis egnet. Joensen, Herdis og Conni Kappelgaard (1999): Funktionel stavning. Gyldendal Undervisning (fx vokalglidninger). Materialet introducerer en ny måde at rette stavefejl på. Der arbejdes med udgangspunkt i vokaltrappen. Delvis egnet. Paulsen, Else (1988): Stavetræning for alle. Gyldendal. Basale øvelser med indbygget progression. Småord, der ikke er lydrette. Delvis egnet. Landsforeningen for Ordblindesagen (1997): Staveregler. 9. udgave. Forlag: LFOS. Materiale for unge og voksne med staveproblemer. 24 paragraffer med mange egentlige regler og huskeregler. Ordliste med svære ord. (Opslagsbog). Pedersen, Birger (2000): Lydrette ord i det danske sprog. Special-pædagogisk forlag. Ordliste som især kan anvendes af læreren til udvælgelse af ord på trin Ordene er ordnet alfabetisk, emnemæssigt og efter sværhedsgrad. (Opslagsbog). 12

13 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 2 Brug af skriftsprog i hverdagen Ahlburg, Kirsten (1996). Hvad mener du? Bogen arbejder med de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne tage aktivt del i vort demokratiske samfund. Special-pædagogisk forlag. Avisen i undervisningen: (Lærerens opslagsside). Avisen: På Let Dansk med opgaver: (Lærerens opslagsside). Bibliotek.dk: Man kan bestille bøger, tidsskrifter, musik, artikler osv. fra alle biblioteker til afhentning på dit eget bibliotek. (Lærerens opslagsside). Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. DanBib Web: Fælleskatalog for danske biblioteker samt for den danske nationalbibliografi. (Lærerens opslagsside). DSB Rejseplanen: DSB s rejseplanlægning. (Lærerens opslagsside). Elektronisk mødested for undervisningsmateriale: (Lærerens opslagsside). Erhvervsskolernes forlag med opgaver på nettet: (Lærerens opslagsside). FaktaLink: Et elektronisk tidsskrift der tilbyder faktainformation om emner, der rører sig i den aktuelle debat. (Lærerens opslagsside). Fonden Undervisnings Information: (Lærerens opslagsside). Forbruger-Kontakt website: En website, der giver nødvendige oplysninger om Danmarks geografi, regioner, husstande, alder, indkomst, boligforhold m.m. (Lærerens opslagsside). Forfatterweb: Elektronisk publicering af forfatterportrætter. Et portræt er udformet som en introduktion til den enkelte forfatters forfatterskab og biografi. (Lærerens opslagsside). Genvejen til det offentlige: I Samfundsnøglens korte tekster søger man efter information om muligheder i det danske samfund. Under Myndigheder finder man telefonnumre, adresser og netsteder på offentlige myndigheder. I Lovgivning læser man et sammendrag af en lov eller et lovforslag og klikker sig videre til lovteksten. Under Udgivelser finder man de fleste af statens udgivelser og link til de elektroniske udgaver. De trykte publikationer kan bestilles via Netboghandel. Fra Infotorv kommer man videre 13

14 til en række af det offentlige Danmarks netsteder. (Lærerens opslagsside). Grumsen, Lene og Buhl Christel (1996). Læse text til indvandrerundervisningen. Opgaver til læse text 4. Special-pædagogisk forlag. Helse: (Lærerens opslagsside). Kommuneinformation: Indeholder blandt andet en række henvisninger til blanketter og henvisninger. (Lærerens opslagsside). KRAK: Kort og ruteplanlægning. (Lærerens opslagsside). Let at læse: for voksne (2000). 11. udgave; af Kirsten Meedom, Nils Pedersen og Rigmor Sejersen. Forlag: Dansk Bibliotekscenter. (Lærerens opslagsbog). Let læste tekster: hvad er det? og hvordan udformes de: nogle retningslinjer. Samlet og udgivet af Bror I. Tronbacke (2000). Forlag: Danmarks Biblioteksforening. (Lærerens opslagsbog). Læsepædagogens liste over lettere bøger for unge og voksne , Landsforeningen af Læsepædagoger. (Lærerens opslagsbog). Læsestof på lydbånd (1988). Forlag: K.L.O. (Lærerens opslagsbog). Mellemfolkeligt Samvirke: (Lærerens opslagsside). Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Bygge og Anlæg. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Gartneri. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. EDB. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Erhvervsrengøring. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Samvirke: (Lærerens opslagsside). Skou, Kaj (1999). Mennesker mellem mennesker: redskab til voksenundervisning i dansk. Kroghs Forlag. Materialet indeholder gode, voksenrelaterede tekster, som er egnede, men de tilhørende opgaveforslag er vidtfavnende og traditionelt kontrollerende. Ordmaterialet er ikke udvalgt, og der er ingen indbygget progression. Delvis egnet. Statens Information: Rådgiver det offentlige om bedre information og hjælper borgerne med at find vej i det offentlige. (Lærerens opslagsside). 14

15 TeleDanmark: Telefonsøgning. (Lærerens opslagsside). Læseforståelse og metakognition Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. Kjerulff, Tine og Bente Thomsen (2000): Finn Søeborgs Danmark. Tekst og Sprog. Forlaget LM. Selvom materialet tager udgangspunkt i skønlitterære tekster, så er der mange gode eksempler på læsefaglige spørgsmål om læsestrategier og læseforståelse i materialet. Kan anvendes i forhold til læsetræning. Krug, Michael (1998): Spor i sneen. (Grønlandske Rasmus drikker for meget. Han er vred på sin bror Jacob, som klarer sig godt. På en jagttur efterlader han Jacob alene i den barske natur). Fiktionskanalen, Kaleidoscope. Romanen er Egnet for voksne, og i det tilhørende arbejdshæfte findes flere gode forslag til før, under og efter læsning. Krug, Michael (1996): Til verdens ende. (Rurik sejler på togt med sin far, vikingen Leif Rødehånd. Sammen med kæresten Helga må han ud på en livsfarlig og meget længere rejse, måske helt til verdens ende... ). Fiktionskanalen, Kaleidoscope. Historisk roman, der foregår omkring årtusindeskiftet. I det tilhørende arbejdshæfte findes flere gode forslag til før, under og efter læsning. Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 5). Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 10). Læsetræning Ahlburg, Kirsten (2000). Elvira Madigan. Med lydbog. (Genfortælling af Elvira Madigans og Sixten Sparres tragiske og romantiske kærlighedshistorie med indflettede uddrag af deres fiktive dagbøger). Special-pædagogisk forlag. Ahlburg, Kirsten (2001). Guldkæden. Med lydbog. (En ældre kvinde udsættes for et røveri af tre unge mænd, som tømmer hendes lejlighed for værdier. Handlingen følger hende på hospitalet, hos politiet, og når sagen opklares, og beskriver samtidig forholdet til børnene). Special-pædagogisk forlag. 15

16 Ahlburg, Kirsten (1996). Et skud. Med lydbog. (Krimi om Else, der kommer på sporet af en bande narkohandlere, da de skyder hendes mand). Specialpædagogisk forlag. Ahlburg, Kirsten (1999): Kronprinsen. Special-pædagogisk forlag. Ahlburg, Kirsten (1998): Alene. Tilhørende Lydbog. (Fortælling om Lise på 52 år, som har været gift med Per i 24 år. Nu har han fundet en anden og vil skilles). Special-pædagogisk forlag. Bagger, Lene (2000): Små løgne. Med lydbog. (Jakob har en dejlig kone, en sød datter, hus på landet og et godt job. Alt tegner lyst og lykkeligt, men hvad gemmer der sig egentlig bag chefens joviale facade. Da Jakob finder ud af det, styrter hans perfekte verden sammen). Special-pædagogisk forlag. Bagger, Lene (2000): Historien om Emma. Med lydbog. (Emma dør 86 år gammel efter et langt liv. Der er sket en stor udvikling i Danmark, mens Emma har levet, og hun har oplevet meget af det i krop og sind). Special-pædagogisk forlag. Bodelsen, Anders (2000): Pengene og livet. Bearbejdet af Christina Bjerre og Ulla Koch Gregersen. Med lydbog og arbejdshæfte af Helle Helmersen. (En bankfunktionær vender efter et vellykket kup tilbage for at prøve at genoprette sin tidligere solide, borgerlige tilværelse). Special-pædagogisk forlag. Davidsen, Leif (2001): Den russiske sangerinde. Med lydbog og opgavehæfte. Bearbejdet af Helle Helmersen. (Det får katastrofale følger, da en diplomat på den danske ambassade i Moskva på egen hånd forsøger at udrede omstændighederne omkring en kvindelig kollegas død). Special-pædagogisk forlag. Høeg, Peter (1998): Frøken Smillas fornemmelse for sne. Med lydbog og opgavehæfte. Bearbejdet af Helle Helmersen. (Spændingsroman om en grønlandsk-dansk kvindes forsøg på at afsløre den forbryderiske baggrund for en lille grønlandsk drengs død i København). Special-pædagogisk forlag. Jeppe på bjerget og 11 andre klassikere (2000). Bearbejdet af Dorte Nielsen og Mette Sandal. En antologi med danske klassikere i let udgave. Specialpædagogisk forlag. Kirch, Kirsten (1996): Når skoven bliver grøn. Med lydbog. (Fortælling om Anja, der er nygift med Søren. Hans familie har mange traditioner, der får Anja, som er børnehjemsbarn, til at opsøge sin mor, som hun aldrig har kendt). Specialpædagogisk forlag. Kirch, Kirsten (2001): Under åben himmel. Med lydbog. (14-årige Simon er stukket af hjemmefra til Roskildefestivalen 2000, hvor han skal mødes med en ven fra nettet. Vennen viser sig at være en sød og ensom pige, og turen bliver på den måde en god oplevelse trods de uhyggelige dødsfald under Pearl Jamkoncerten). Special-pædagogisk forlag. Kirch, Kirsten (1998): Isvinter. Med lydbog. (Letlæst fortælling om den ensomme Torben, der en nat kører fast i sneen. Sammen med endnu en nødstedt, Henriette, må han overnatte hos et par ældre mennesker. Torben synes godt om den søde Henriette, så måske kan de få en fremtid sammen?). Specialpædagogisk forlag. 16

17 Kirch, Kirsten (1999): Den lange nat. Med lydbog. (Mona forlader sin mand efter længere tids krise. Hun søger tilflugt i familiens sommerhus, men her får hun uventet selskab af en bankrøver på flugt). Special-pædagogisk forlag. Kirk, Hans (1998): Fiskerne. Med lydbog og opgavehæfte. Bearbejdet af Helle Helmersen.(En indremissionsk fiskerkoloni i Vestjylland og brydningerne mellem den og den øvrige befolkning). Special-pædagogisk forlag. Korch, Morten (1999): Det gamle guld. Bearbejdet af Kirsten Kirch. Med lydbog. (Vikingehøvdingen Vermund den Lyse og nutidsbonden Niels Sværke må begge kæmpe for at bevare Dybe, slægtens gård, og den kvinde de elsker. Bindeleddet mellem de to er en nedgravet guldskat og en ring, som symboliserer den af guderne udvalgte). Special-pædagogisk forlag. Kvist, Jacob (2000): Ambassadøren. Bog om Michael Laudrup. Med lydbog. (På baggrund af samtaler og interviews med fodboldspilleren Michael Laudrups (f. 1964) tidligere trænere, spillerkolleger, familie o.a. fortælles om hans lange karriere som professionel fodboldspiller i udlandet). Bearbejdet af Natasja Epstein. Special-pædagogisk forlag. Nexø, Martin Andersen (2001): Pelle Erobreren. Med lydbog. Bearbejdet af Torben Petersen. Opgavehæfte udarbejdet af Helle Helmersen. Special-pædagogisk forlag. Nielsen, Torben (1997): Nitten røde roser. Bearbejdet af Jytte Jordal. Med lydbog. Opgavehæfte af Helle Helmersen. (Kriminalroman om en trafikdræbt ung piges kæreste, der vil hævne sig på spritbilisten og hans tre passagerer og om politiets arbejde for at hindre hans planer). Special-pædagogisk forlag. Nielsen, Jørgen Hartung (1997): Livsfarlig tur. Med lydbog. (Egon er langturschauffør. Da han skal køre et læs whisky til Sverige, får han mistanke om, at det er smuglergods, han fragter). Special-pædagogisk forlag. Nielsen, Jørgen Hartung (1999): Indbruddet. Med lydbog. (Fortælling om Jens, der er lærer. Da en af hans elever, hans søns ven Kim, bryder ind i hans hus og begår hærværk, gribes Jens af en masse modstridende følelser). Specialpædagogisk forlag. Stangerup, Helle (1998): Ulvetid. Bearbejdet af Christina Bjerre og Ulla Koch Gregersen. Med lydbog og arbejdshæfte af Helle Helmersen. (Et ungt forfatterægtepar på en jysk ødegård kommer ud for uhyggelige hændelser, da en mystisk ung pige med 12 ulve flytter ind hos dem). Special-pædagogisk forlag. Stangerup, Helle (2000): Stedfar. Med lydbog og opgavehæfte. Bearbejdet af Helle Helmersen. (Skildring af lasternes hæslighed bag facaden, da den overvældende rige forretningsmand, familieoverhovedet, dør i sin strandvejsvilla, og arvingernes griske slagsmål om rovet tager fart). Specialpædagogisk forlag. Tin, Hjalte & Rasmussen, N. (1997): Sommer hele året. Bearbejdet af Natasha Epstein. Special-pædagogisk forlag. (Denne gang rejser familien til Indonesien og Australien). Turèll, Dan (2000): Mord i marts. Bearbejdet af Christina Bjerre og Ulla Koch Gregersen. Med lydbog. (Kriminalroman der udspilles i det københavnske 17

18 Vesterbro-kvarter, hvor en freelance journalist ved et tilfælde bliver involveret i opklaringen af en række mystiske mord). Special-pædagogisk forlag. Skriftlig fremstilling Fransen, Bertel (1999): Retskrivningsregler. Forlaget Didactica (fx s ). (Håndbog). Delvis egnet. Fransen, Bertel (1997): Tegnsætningsøvelser. Forlaget Didactica. Øvelseshæfte med øvelser der svarer til det, der er gennemgået i Retskrivningsregler. Der er udarbejdet en facitliste til materialet. (Håndbog). Delvis egnet. Galberg Jacobsen, Henrik (2000): Håndbog i Nudansk. Politikens Forlag. Indeholder artikler om fx tegnsætning, formulering, referatskrivning, argumentation. (Lærerens opslagsbog). Hugger, Per & Bjarne Skov (1991): Grunddansk, skriftlig produktion. Gyldendal. Indeholder bl.a. forskellige teksttyper. Bogen er udviklet til VUC. Jacobi, Anne (1977): Dansk på kryds og tværs. Læs løs og skriv svar. N 2. Gjellerup. Delvis egnet. Jacobsen, Eva (1996): MaxiOrdbogen. Alinea. Ordbog, specielt tilrettelagt for svage læsere. Jacobsen, Steen (1983): Maxiøvelser. Munksgaard. Indeholder ordbogsøvelser til MaxiOrdbogen. Orddannelse Arnbak, Elisabeth (1998): Navneords bøjningsmorfemer 2. Special-pædagogisk forlag (fx s ). Arnbak, Elisabeth (1998): Udsagnsords bøjningsmorfemer 4. Special-pædagogisk forlag (fx s ). Arnbak, Elisabeth (1998): Tillægsords bøjningsmorfemer 3. Special-pædagogisk forlag (fx s ). Bendix, Ulla og Jette Helland (1999): Staveprofilen. Stavefejlenes top 10. Gads forlag (fx s ). Bernt, Merete Dejgaard (2000): På sporet af grammatikken: en kreativ indføring, Gyldendal Uddannelse. Bertelsen, Kirsten (1985): Systematisk stavetræning, hæfte lærervejledning. Åløkke. Brandt Jensen, Marianne og Mogens (2001): Slå det efter i Retskrivningsordbogens 2. udgave 96. Alinea. Brinth, Johan (1991): Retstavning A. Basis-dansk for unge og voksne I. Branner og Korch. Materialet er overvejende kontrollerende. Delvis egnet. Brinth, Johan (1991): Retstavning B. Basis-dansk for unge og voksne II. Branner og Korch. Materialet er overvejende kontrollerende. Delvis egnet. Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, 18

19 ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. Christensen, Britta og Christian Dreyer (1986): Om retstavning. Hans Reitzels Forlag. Gennemgang af de mest gængse problemer ved retstavning. Der er facitliste bagest i bogen. (Håndbog). Danske Bogstavpar (1991): Munksgaard. I denne ordbog kan man finde ordmateriale til forskellige bogstavkombinationer i dansk. (Lærerens opslagsbog). Drachmann, Katrine og Yvonne Lund ( ): Ordkløveren et morfemkursus 3. Special-pædagogisk forlag (fx s ). Materialet arbejder bl.a. med bøjning af navneord, udsagnsord og tillægsord, men det har form som kontrolog kopieringsopgaver. Det lægger ikke op til en induktiv metode, hvor bøjningsendelsernes betydning og funktion indlæres. Opgaverne kan dog anvendes med grundig lærervejledning på trin 2. Delvis egnet. Fischer-Hansen, B. og Ann Kledal (1994): Grammatikken: Håndbog i dansk grammatik for udlændinge. Special-pædagogisk forlag (Lærerens opslagsbog) (fx ordklasser). Fransen, Bertel (1996): Ordbogsøvelser. Forlaget Didactica. Øvelseshæfte med øvelser der svarer til det, der er gennemgået i Retskrivningsregler. Der er udarbejdet en facitliste til materialet. Delvis egnet. Fransen, Bertel (1999): Retskrivningsregler. Forlaget Didactica. Er et sammendrag af RO s sider om retskrivningsregler. Bogen her indeholder både almene retskrivningsregler og tegnsætningsforklaringer og øvelser. Der er facitliste bagest i bogen. Delvis egnet. Fransen, bertel (1997): tegnsætningsøvelser. Forlaget Didactica. Øvelseshæfte med øvelser der svarer til det, der er gennemgået i Retskrivningsregler. Der er udarbejdet en facitliste til materialet. Delvis egnet. Fransen, Bertel (1997): Staveøvelser. Forlaget Didactica. Øvelseshæfte med øvelser der svarer til det, der er gennemgået i Retskrivningsregler. Der er udarbejdet en facitliste til materialet. Delvis egnet. Galberg Jacobsen, Henrik (2000): Håndbog i Nudansk. Politikens Forlag. Indeholder artikler om fx tegnsætning, formulering, referatskrivning, argumentation. (Lærerens opslagsbog). Jacobi, Anne (1990): Et ord ordet. Brug og bøj navneord. Forløb 1-2. Gjellerup og Gad (fx s ). Delvis egnet. Jacobsen, Eva (1996): MaxiOrdbogen. Alinea. Ordbog, specielt tilrettelagt for svage læsere. Jacobsen, Steen (1983): Maxiøvelser. Munksgaard. Indeholder ordbogsøvelser til MaxiOrdbogen. Jonas, Kurt (2000): Du danske sprog. Dansk grundgrammatik med øvelser. Forlaget Skolebøger. Delvis egnet. Kledal, Anne og Fischer-Hansen, Barbara (1997): Basis grammatikken. Basishåndbog i dansk grammatik for udlændinge. Special-pædagogisk forlag (fx s ). Delvis egnet. Nissen, Gunnar (1998): Overskuelig dansk grammatik og sproglære. Branner og Koch. Oversigt over grammatiske betegnelser og stikordsregister. (Lærerens opslagsbog). 19

20 Nissen, Gunnar (1990): Hvorfor siger man det? Centrum. (Lærerens opslagsbog). Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 27). Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 23). Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. Undervisnings-materiale dansk som andetsprog. Indvandrerundervisningens skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 5). Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 10). Sørensen, Josie (2000): Kryds og bolle: dansk grammatik for voksne. Gyldendal (fx s. 4, 6). Delvis egnet. Øckenholt, Michael (2000): Dansk er ikke så svært. Øvelser i dansk udgave. Gyldendal Undervisning (fx s ). Delvis egnet. Ordkendskab Anne Jacobi (1986): Dansk på kryds og tværs. Læs løs og løs. Gjellerup. Delvis egnet. Anne Jacobi (1990): Dansk på kryds og tværs. Krydsordsblok 1. Fase 2. Gjellerup. Delvis egnet. Becker-Christensen, Christian og Peter Widell (2000): Politikens Nudansk grammatik, Politikens Forlag. Enkel og overskuelig fremstilling af dansk med hovedvægt på ordklasserne. Grammatikken består af tre hovedafsnit: sætninger og sætningsled, ordklasser og orddannelse. Bogen anvender latinske grammatiske betegnelser. Indeholder ikke opgaveforslag. (Lærerens opslagsbog). Bendix, Ulla og Jette Helland (1995): Staveprofilen. 2. Gads forlag. Bendix, Ulla og Jette Helland (1995): Staveprofilen. 3. Gads forlag. Bendix, Ulla og Jette Helland (1996): Staveprofilen. 4. Gads forlag. Brinth, Johan (1988): Stav selv 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10. Gjellerup & Gad. Ordmaterialet er meget tilfældigt valgt, hvilket medfører, at nogle af øvelserne bliver uigennemskuelige og kræver, at underviseren udvælger opgaverne nøje. Der er ikke henvist til opgaver af kasse-grammatik-typen og til opgaver, der kun kræver indsætning af henholdsvis enkelt eller dobbeltkonsonanter. Fordele ved materialet: Masser af ordmateriale på mange forskellige niveauer. Ulemper ved 20

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1 BOGSTAVERNES LYDE ALENE OG SAMMEN... 2 OPGAVE 1 ØVELSER I ALFABETISERING... 2 OPGAVE 2 ØVELSER I BOGSTAVERS LYDE... 3 OPGAVE 3 ØVELSER I VOKALERS BETINGEDE UDTALE... 4 OPGAVE 4 ØVELSER I BETINGET UDTALE

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Når skoven bliver grøn

Når skoven bliver grøn OPGAVER TIL Når skoven bliver grøn NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på billedet på forsiden af bogen. Hvem tror du, de tre personen på billedet er? 1

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Velegnede læremidler til arbejdet med læse- og læringsstrategier

Velegnede læremidler til arbejdet med læse- og læringsstrategier Velegnede læremidler til arbejdet med læse- og læringsstrategier Læsning i danskundervisningen Indskoling Legeskolen legende læsestart Læs om dette materiale på: www.legeskolen.dk - eller se det på CFU

Læs mere

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse.

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL Lærervejledning STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL er tænkt som et supplement til den almindelige staveundervisning.

Læs mere

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 3. klasse

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 3. klasse 1 Dansk i 3. klasse Pigen og maleren Det første danskforløb i 3. klasse tager afsæt i Hjørdis Varners bog Pigen og maleren. Bogens fortælling om pigen Ingeborg og hendes familie og deres liv på en lille

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

Guldkæden. Før du læser bogen. Instruktion: Slå disse ord op i en ordbog: Hvilke forklaringer er der på ordene? 1. indbrud: 2. tyveri: 3.

Guldkæden. Før du læser bogen. Instruktion: Slå disse ord op i en ordbog: Hvilke forklaringer er der på ordene? 1. indbrud: 2. tyveri: 3. Opgaver til Guldkæden Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Slå disse ord op i en ordbog: Hvilke forklaringer er der på ordene? 1. indbrud: 2. tyveri: 3. en tyv: 4. forsikring: 1 OPGAVE 2 Instruktion:

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Årsplan for dansk 2017/2018 Læsehold 1

Årsplan for dansk 2017/2018 Læsehold 1 Årsplan for dansk 2017/2018 Læsehold 1 Informationer om danskundervisningen på Læsehold 1 Underviser: Anne Bach Linnemann Antal af elever: 10 elever Klassetrin: Fem elever i 0. klasse, to elever i 1. klasse

Læs mere

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog Dansk som andetsprog Alverdens dansk - dansk som andetsprog. Basis ISBN 13 9788761683861 Forfatter(e) Hanne Milling, Anne Weile Grundbog til dansk som andetsprog på avu - basis 195,00 DKK Inkl. moms Gennem

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

IL - basisprøven i 1. klasse. Materialelisten er tænkt som et redskab til dansk og speciallæreren i 1. klasse.

IL - basisprøven i 1. klasse. Materialelisten er tænkt som et redskab til dansk og speciallæreren i 1. klasse. MATERIALELISTE IL - basisprøven i 1. klasse Materialelisten er tænkt som et redskab til dansk og speciallæreren i 1. klasse. Formålet med denne materialeliste er at give læreren ideer til supplerende opgaver,

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

LÆSNING PÅ FLERE NIVEAUER LYDBØGER OG GRATIS OPGAVER GREYLINE KRIMI-LET LETTE KLASSIKERE LÆSEVÆRKSTEDET

LÆSNING PÅ FLERE NIVEAUER LYDBØGER OG GRATIS OPGAVER GREYLINE KRIMI-LET LETTE KLASSIKERE LÆSEVÆRKSTEDET LÆSNING PÅ FLERE NIVEAUER LYDBØGER OG GRATIS OPGAVER GREYLINE KRIMI-LET LETTE KLASSIKERE LÆSEVÆRKSTEDET www.spf-herning.dk Der er et stort behov for mange titler til læsesvage unge og voksne; bøger der

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Læsetræning 2A. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup

Læsetræning 2A. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup Læsetræning 2A - læs og forstå Margaret Maggs & Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til udskrivning på egen printer. Ved at købe adgang til

Læs mere

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp Faglig læsning i fagene Teamhåndbog A KA D EM I S K F O R LA G Faglig læsning i fagene. Teamhåndbog Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp 2010 Akademisk Forlag,

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL

CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL I Seminarieserien foreligger Elisabeth Arnbak: Faglig læsning fra læseproces til læreproces Louise Bjar og Caroline Liberg (red.): Børn udvikler deres sprog

Læs mere

Indhold. Indhold... 2

Indhold. Indhold... 2 Efterårskurser 2017 ... 2 Se kursusoversigt og læs om tilmelding her: (Klik på punkterne nedenfor - du kan bladre med piletaster ) Skema - dansk... 3 Skema - engelsk... 4 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole...

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF,

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Jonas og 27 andre unge ankommer til en sommerlejr, der er noget anderledes end de fleste af den slags lejre. Ingen fælles arrangementer og pligterne

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme Kortfattet overordnet teori samt en række råd til hjemmet, der bygger på seneste forskning inden for det skriftsproglige område. Det skriftsproglige

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Disposition for morfologi - den 26. januar 2009

Disposition for morfologi - den 26. januar 2009 Disposition for morfologi - den 26. januar 2009 Morfologi Morfologisk opmærksomhed Det morfematiske princip Morfologisk træning 19-01-2009 Marianne Thorsen 1 Morfologi Definitioner Morfologi: Læren om

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Fokuspunkter i 1. klasse: Hovedvægten lægges på arbejdet med læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Den enkelte elev og eleverne i fællesskab arbejder med

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 5.-9. klasse. I min danskundervisning kan jeg tilbyde

Om undervisningen. Undervisning for 5.-9. klasse. I min danskundervisning kan jeg tilbyde Om undervisningen Undervisning for 5.-9. klasse Hvorfor er danskundervisning vigtig? I min danskundervisning kan jeg tilbyde Priser og undervisningskalender Undervisningsmaterialer 5.-7. klasse Undervisningsmaterialer

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Årsplan for dansk 5.b 2014-2015

Årsplan for dansk 5.b 2014-2015 Årsplan for dansk 5.b 2014-2015 Jeanette Brædder Elevernes sociale kompetencer og mål: Det er vigtigt at bevare og styrke det sociale fællesskab, der er i klassen, da det er med til at danne grundlag for

Læs mere

v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter

v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter Undervisning i nabosprog, præsentation af undervisningsoplæg til ungdomstrinnet, Oslo d. 23.3. 2011 v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter Målet med nabosprogsundervisning er at udvikle receptive

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 7. B Lærer: Connie Bohn Fagområde/ emne

Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 7. B Lærer: Connie Bohn Fagområde/ emne Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 7. B Lærer: Connie Bohn Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Arbejdsform Materialer Evaluering Hvem er I? Hvem er jeg? Hvad vil vi i klassen? Navnesymbolik stamtræ,

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015 RÆKKE: MESTER HS 1. Jimmi(2014) 2. Peter V 3. Frederik N. 4. Mads F. Kl. 09:30 BANE 2 KL. 10:00 BANE 2 KL. 11:00 BANE 2 RÆKKE: MESTER HD SPILLER NR. 1: Peter V. / Tom L. SPILLER NR. 2: Frederik N. / Mads

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Elvira Madigan. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på forsiden af bogen:

Elvira Madigan. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på forsiden af bogen: OPGAVER TIL Elvira Madigan NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på forsiden af bogen: 1. Hvornår tror du, de to personer levede? 2. Hvad for et forhold,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE AUGUST uge 33-34-35 Kompetence område Færdighedsog vidensområde(r) Læringsmål Det er målet, at eleverne Forløb/træning Tid kan finde forskelle og ligheder i de læste tekster

Læs mere

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 5. klasse

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 5. klasse Evaluering dansk 5. klasse (Eksempel på arbejdsplan) Dansk i 5. klasse Pigen og maleren Det første danskforløb i 5. klasse tager afsæt i Hjørdis Varmers bog Pigen og maleren. Bogens fortælling om pigen

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Helle Bonderup 2

Helle Bonderup 2 Helle Bonderup hebs@via.dk 2 Helle Bonderup hebs@via.dk 3 Helle Bonderup hebs@via.dk 5 Helle Bonderup hebs@via.dk 6 Helle Bonderup hebs@via.dk 7 Helle Bonderup hebs@via.dk 8 Helle Bonderup hebs@via.dk

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Årsplan for dansk i 3. A 2016/17

Årsplan for dansk i 3. A 2016/17 Årsplan for dansk i 3. A 2016/17 Ret til ændringer forbeholdes (Tallene under mål refererer til målene i Undervisningsminiseriets forenklede fælles mål) periode forløb færdigheds- og vidensområde 1 Personkarakteristik

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse Almen sprogforståelse Dansk Minimalgrammatik - med øvelser 1. udgave, 2008 ISBN 13 9788761622303 Forfatter(e) Birgit Lohse, Zsuzsanna Bjørn Andersen Kort og præcis oversigt over de væsentligste grammatiske

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere