Skriftlige undervisningsmaterialer til. FVU-læsning. Oversigt over eksisterende undervisningsmaterialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlige undervisningsmaterialer til. FVU-læsning. Oversigt over eksisterende undervisningsmaterialer"

Transkript

1 Skriftlige undervisningsmaterialer til FVU-læsning Oversigt over eksisterende undervisningsmaterialer Undervisningsministeriet Oktober 2001

2 Skriftlige undervisningsmaterialer til FVU-læsning Oversigt over eksisterende undervisningsmaterialer Indhold Indledning 3 Formål med og opbygning af materialeoversigten 3 Udvælgelse af materiale 4 Klassificering af materialerne 5 Perspektiver 5 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 1 7 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 2 13 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 3 23 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 4 33 Materialet er udarbejdet for Undervisningsministeriet af Dorthe Haven og Birgit Dilling Jandorf, Dansk Videnscenter for Ordblindhed. 2

3 Skriftlige undervisningsmaterialer til FVU-læsning af Dorthe Haven og Birgit Dilling Jandorf, Dansk Videnscenter for Ordblindhed Indledning I princippet kan al skriftsprog gøres til genstand for undervisning fx manualer, kommunale skrivelser og læserbreve. Men det, vi traditionelt forstår ved et undervisningsmateriale, er på forhånd tilrettelagt ud fra forskellige mål og metoder. Disse mål og metoder kan være forskellige alt efter, hvilke teorier der ligger til grund for metoden. Metoder og undervisningsmaterialer er ofte forankret i sin tid. Et ti år gammelt materiale kan være metodisk meget velegnet, men andre forhold som fx billeder og tekstvalg kan få materialet til at virke utidssvarende. Andre materialer synes at være nærmest eviggyldige. Det gælder ofte for stavetræningsmaterialer. Nogle af disse materialers eviggyldighed kan til gengæld tilskrives en utydelig metodik. Hvilket kan bevirke, at læringseffekten bliver meget lille. Formålet med FVU er at give mulighed for at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet (FVU-loven, nr. 487 af 31. maj 2000). Indsamlingen af materialer til denne oversigt har derfor tilgodeset både de traditionelle (forlagsproducerede) undervisningsmaterialer og de materialekilder, som også må udgøre en stor del af undervisningen for at kunne tilgodese ovennævnte formål. Vi har således valgt at udvide materialebegrebet til også at omfatte internetsider og opslagsbøger, selv om disse kategorier ikke nødvendigvis indeholder øvelsesforslag. På internettet findes hjemmesider med hverdagstekster. Og opslagsbøgerne styrker dels undervisernes fond af viden om, hvordan sproget opfører sig og dels kendskabet til materialesamlinger og materialer, der indeholder metodiske anvisninger. Indsamlingen af materialer er afsluttet 1. august Formål med og opbygning af materialeoversigten Denne oversigt over materialer til FVU er tænkt som et idekatalog til underviserne i deres søgen efter forslag til egnede metoder og materialer. For hvert at de fire FVUtrin er der udarbejdet en samlet materialeliste, som er inddelt i syv undervisningselementer: - brug af skriftsprog i hverdagen 3

4 - læseforståelse og metakognition - læsetræning - skriftlig fremstilling - orddannelse - ordkendskab - lydfølgeregler Seks af disse områder er beskrevet i Undervisningsministeriets fagbeskrivelse for FVU-læsning. Vi har tilføjet området læsetræning for at give forslag til litteratur, der i særlig grad egner sig til læsetræning af længere, fortællende tekster og som fx kan anvendes til hjemmearbejde. Det er tilstræbt, at der er referencer inden for alle områder på alle fire trin. På nogle trin og inden for visse områder er udbuddet dog langt større end andre. Det gælder bl.a. for materialer til Brug af skriftsprog i hverdagen på trin 4. Hvorimod antallet af materialer til skriftlig fremstilling på trin 1 ikke er overvældende. Udvælgelse af materialer Det samlede udvalg af materialer er en blanding af, hvad der eksisterer på markedet, hvad der er adgang til, og hvad der må skønnes at være relevant både i forhold til bekendtgørelsen, fagbeskrivelsen og af dem, der allerede underviser på FVU. Udvælgelsen af undervisningsmaterialer er sket ud fra fire kriterier. For det første skulle materialet være egnet til voksenundervisning. Voksne med læsevanskeligheder har behov for, at der bliver taget udgangspunkt i ord og tekster, der tager afsæt i deres egen virkelighed. Vi har derfor fravalgt materialer med ikkevoksenprægede illustrationer eller instruktioner, og materialer målrettet til folkeskolens undervisning. For det andet skulle materialets opgaver have relevans i forhold til læsning, stavning og skrivning og lægge op til undervisningsaktiviteter. For det tredje skulle materialet have en god og tilgængelig typografi og for det fjerde skulle materialet indeholde tidssvarende tekster og billeder. Der er materialeforslag til alle syv grupper af undervisningselementer. Enkelte tekster er fundet egnede ud fra et kriterium om, at skønt de ikke er så tidssvarende, så findes der ikke et mere aktuelt materiale på området. Kriterierne for udvælgelse af internetsider har været, at de skulle have almengyldig, samfundsmæssig relevans eller, at de har særlig interesse i forbindelse med læse-, skrive- og staveundervisning. 4

5 Kriterierne for udvælgelse af opslagsbøger har været, at de skulle have relevans for underviseren i forhold til læsning, stavning, skrivning og metoder. Gruppen af opslagsbøger består af forskellige genrer: håndbøger, arbejdshæfter, ordbøger og oversigter i øvrigt. Selvom udbuddet af materialer er stort, skal det understreges, at denne oversigt ikke foregiver at være en fuldstændig dækning af egnede materialer til FVU. Det må forventes, at der i den kommende tid vil blive udviklet en række materialer til området. Klassificering af materialerne De egnede materialer er kategoriseret under hvert FVU-trin. Materialerne er klassificeret som henholdsvis egnet og delvis egnet. På den måde er der indirekte taget stilling til materialernes metodiske udgangspunkt og pædagogiske oplæg. Et materiale skønnes egnet, når det både indeholder gode øvelsesforslag og lærende instruktioner. Omvendt findes der i de materialer, der er klassificeret som delvis egnet, nogle gode øvelsesforslag, men de er ikke alle lige hensigtsmæssige. Underviseren skal her være opmærksom på, at der ikke nødvendigvis sker en læring og dermed mulighed for at overføre det lærte til hverdagens læse-, skrive- og stavekrav. Der er knyttet en kommentar til de fleste af materialerne. Kommentarerne viser, hvad materialet især kan anvendes til. Perspektiver Vi oplever i disse år øgede krav til informationshåndtering, både hvad angår mængde og mangfoldighed. Disse krav skal også varetages inden for voksenundervisningen. Dermed stilles også øgede krav til de metoder og materialer, der anvendes. Til trods for den store mængde af materialer, der trods alt er til FVU, må vi konstatere, at der er langt flere titler under kategorien delvis egnet end under egnet. Dette er et udtryk for, at der er et akut behov for materialer, der både er lærende og voksenegnede. Der kan ses et begyndende generationsskifte i udformningen af materialer, og man er i (ganske få) materialer fra efter 1990 ved at gå væk fra de meget lukkede forståelsesspørgsmål til teksten, der kun har ét rigtigt svar. Enkelte materialer vover også at fravige den ellers så traditionsrige kassegrammatik, hvor grammatik-indlæringen ses helt løsrevet fra dets funktion. 5

6 Men stadigvæk må vi konstatere, at på baggrund af de materialer, der findes nu, bliver det i høj grad lærerens metodiske bevidsthed og tilrettelæggelse undervisningen, der skal sørge for, at der sker en læringseffekt. 6

7 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 1 Brug af skriftsprog i hverdagen Avisen i undervisningen: (Lærerens opslagsside). Avisen: På Let Dansk med opgaver: (Lærerens opslagsside). Bibliotek.dk: Man kan bestille bøger, tidsskrifter, musik, artikler osv. fra alle biblioteker til afhentning på dit eget bibliotek. (Lærerens opslagsside). Bendix, Ulla og Jette Helland (1995): Staveprofilen. 1. Gads forlag. Bladguide : aviser og blade på lydbånd og punktskrift (1996). Forlag: Danmarks Blindebibliotek. (Lærerens opslagsbog). Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. DanBib Web: Fælleskatalog for danske biblioteker samt for den danske nationalbibliografi. (Lærerens opslagsside). DSB Rejseplanen: DSB s rejseplanlægning. (Lærerens opslagsside). Elektronisk mødested for undervisningsmateriale: (Lærerens opslagsside). Erhvervsskolernes forlag med opgaver på nettet: (Lærerens opslagsside). FaktaLink: Et elektronisk tidsskrift der tilbyder faktainformation om emner, der rører sig i den aktuelle debat. (Lærerens opslagsside). Fonden Undervisnings Information: (Lærerens opslagsside). Forbruger-Kontakt website: En website, der giver nødvendige oplysninger om Danmarks geografi, regioner, husstande, alder, indkomst, boligforhold m.m. (Lærerens opslagsside). Forfatterweb: Elektronisk publicering af forfatterportrætter. Et portræt er udformet som en introduktion til den enkelte forfatters forfatterskab og biografi. (Lærerens opslagsside). Genvejen til det offentlige: I Samfundsnøglens korte tekster søger man efter information om muligheder i det danske samfund. Under Myndigheder finder man telefonnumre, adresser og netsteder på offentlige myndigheder. I Lovgivning læser man et sammendrag af en lov eller et lovforslag og klikker sig videre til lovteksten. Under Udgivelser finder man de fleste af statens udgivelser og link til de elektroniske udgaver. De trykte publikationer kan bestilles via Netboghandel. Fra Infotorv kommer man videre til en række af det offentlige Danmarks netsteder. (Lærerens opslagsside). 7

8 Helse: (Lærerens opslagsside). Kommuneinformation: Indeholder blandt andet en række henvisninger til blanketter og henvisninger. (Lærerens opslagsside). KRAK: Kort og ruteplanlægning. (Lærerens opslagsside). Let at læse: for voksne (2000). 11. udgave; af Kirsten Meedom, Nils Pedersen og Rigmor Sejersen. Forlag: Dansk Bibliotekscenter. (Lærerens opslagsbog). Let læste tekster: hvad er det? og hvordan udformes de: nogle retningslinjer. Samlet og udgivet af Bror I. Tronbacke (2000). Forlag: Danmarks Biblioteksforening. (Lærerens opslagsbog). Læsepædagogens liste over lettere bøger for unge og voksne , Landsforeningen af Læsepædagoger. (Lærerens opslagsbog). Læsestof på lydbånd (1988). Forlag: K.L.O. (Lærerens opslagsbog). Mellemfolkeligt Samvirke: (Lærerens opslagsside). Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Bygge og Anlæg. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Gartneri. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. EDB. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Erhvervsrengøring. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Samvirke: (Lærerens opslagsside). Statens Information: Rådgiver det offentlige om bedre information og hjælper borgerne med at find vej i det offentlige. (Lærerens opslagsside). Terp, Bibi og Maybritt Bertelsen (2000): Ung i Danmark : temaundervisning : dansk som andetsprog for voksne : tekstbog, kopihæfte med opgaver. Forlaget LM. Vestergaard, Per (1990): I medgang og modgang Forlaget Myren. Teksthæfte med lydbånd samt arbejdshæfte. TeleDanmark: Telefonsøgning. (Lærerens opslagsside). 8

9 Læseforståelse og metakognition Ahlburg, Kirsten (1997): Hvad mener du? Bogen arbejder med de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne tage aktivt del i vort demokratiske samfund. Special-pædagogisk forlag. Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Bygge og Anlæg. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Gartneri. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. EDB. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Erhvervsrengøring. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Terp, Bibi og Maybritt Bertelsen (2000): Ung i Danmark : temaundervisning : dansk som andetsprog for voksne : tekstbog, kopihæfte med opgaver. Forlaget LM. En række brugstekster hentet fra hverdagen om uddannelse, arbejde, fritid og bolig. Læsetræning Ahlburg, Kirsten (2001): Elvira Madigan. 1 kassettebånd, 1 bog. (Genfortælling af Elvira Madigans og Sixten Sparres tragiske og romantiske kærlighedshistorie med indflettede uddrag af deres fiktive dagbøger). Special-pædagogisk forlag. Ahlburg, Kirsten (2000): Alene. Med lydbog. Special-pædagogisk forlag. (Fortælling om Lise på 52 år, som har været gift med Per i 24 år. Nu har han fundet en anden og vil skilles). Ahlburg, Kirsten (1999): Kronprinsen. Special-pædagogisk forlag. Ahlburg, Kirsten (1997): Flyt dig. Tilhørende opgaver og lydbog. (Lene starter på et nyt job som sekretær. Chefen er nærgående, og hun føler sig utilpas på 9

10 arbejdspladsen. Hun henter støtte bl.a. hos den unge edb-medarbejder Mads). Special-pædagogisk forlag. Helmersen, Helle (2001): Jan kører bus. Med lydbog. (Jan er buschauffør og bliver en aften overfaldet af to fulde mænd. Heldigvis får han hurtigt hjælp). Specialpædagogisk forlag. Helmersen, Helle (2001): Du må hjælpe Tea. Med lydbog. (En psykisk syg kvinde, som er afhængig af medicin, møder en mor med et lille barn, som hun bliver meget optaget af. Hun holder op med at tage sin medicin, og en indre stemme fortæller hende, at hun skal bortføre barnet). Special-pædagogisk forlag. Kulpa, Liselotte (2000): Er vores barn normalt? Kassander, Vejle. Kulpa, Liselotte (2000): Tid til en ny sang. Kassander, Vejle. Rohde, Gurli (1997): Jeg glemte tiden. Med lydbog. (Søren skal til fest hos en kammerat. Da han mod sædvane ikke kommer hjem til den aftalte tid, bliver hans mor urolig. Hvad kan der være sket?). Special-pædagogisk forlag. Skriftlig fremstilling Jacobi, Anne (1982): Dansk på kryds og tværs. Læs løs og skriv svar. Gjellerup. Delvis egnet. Jacobsen, Eva (2000): Maxiordbogen. Alinea. Ordbog, specielt tilrettelagt for svage læsere. Jacobsen, Steen (1983): Maxi-ordbogen. Maxiøvelser. Munksgaard. Indeholder ordbogsøvelser til MaxiOrdbogen. Orddannelse Arnbak, Elisabeth (1995): Ordtanken. Om at arbejde med ords betydningsdele 1. Special-pædagogisk forlag. Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. Brinth, Johan (1988): Stav selv 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10. Alinea. Mangler hæfte nr. 1,2,6.Ordmaterialet er meget tilfældigt valgt, hvilket medfører, at nogle af øvelserne bliver uigennemskuelige og kræver, at underviseren udvælger opgaverne nøje. Der er ikke henvist til opgaver af kasse-grammatik-typen og til opgaver, der kun kræver indsætning af henholdsvis enkelt eller dobbeltkonsonanter. Fordele ved materialet: Masser af ordmateriale på mange forskellige niveauer. Ulemper ved materialet: Ordmaterialet er ofte ikke tilstrækkeligt systematiseret, således at reglerne for anvendelsen bliver uklare. Delvis egnet. Drachmann, Katrine og Yvonne Lund ( ): Ordkløveren et morfemkursus 1-3. Special-pædagogisk forlag. Materialet arbejder bl.a. med opdeling af sammensatte ord, men det har form som kontrol- og kopieringsopgaver. Det 10

11 lægger ikke op til diskussion af den betydningsmæssige sammenhæng mellem rodmorfemerne. Opgaver med sammensatte ord kan dog anvendes med lærervejledning. Delvis egnet. Jacobi, Anne (1982): Dansk på kryds og tværs. Læs løs og skriv svar. Gjellerup. Delvis egnet. Jacobi, Anne (1977): Dansk på kryds og tværs. Se her og læs løs. Fase 1. Gjellerup. Delvis egnet. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 35). Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Bygge og Anlæg. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 16). Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 25). Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Erhvervsrengøring. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 28). Ordkendskab Bendix, Ulla og Jette Helland (1995): Staveprofilen. 1. Gads forlag. Brinth, Johan (1994): Retstavning A. Basis-dansk for unge og voksne I. Branner og Korch. Materialet er overvejende kontrollerende. Delvis egnet. Brinth, Johan (1991): Retstavning B. Basis-dansk for unge og voksne II. Branner og Korch. Materialet er overvejende kontrollerende. Delvis egnet. Brinth, Johan (1988): Stav selv 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10. Alinea. Mangler hæfte nr. 1,2,6.Ordmaterialet er meget tilfældigt valgt, hvilket medfører, at nogle af øvelserne bliver uigennemskuelige og kræver, at underviseren udvælger opgaverne nøje. Der er ikke henvist til opgaver af kasse-grammatik-typen og til opgaver, der kun kræver indsætning af henholdsvis enkelt eller dobbeltkonsonanter. Fordele ved materialet: Masser af ordmateriale på mange forskellige niveauer. Ulemper ved materialet: Ordmaterialet er ofte ikke tilstrækkeligt systematiseret, således at reglerne for anvendelsen bliver uklare. Delvis egnet. Jacobi, Anne (1977): Dansk på kryds og tværs. Læs løs og løs. N 1-2. Gjellerup. Delvis egnet. Jacobsen, Eva (1996): MaxiOrdbogen. Alinea. Ordbog, specielt tilrettelagt for svage læsere. 11

12 Jacobsen, Steen (1983): Maxiøvelser. Munksgaard. Indeholder ordbogsøvelser til MaxiOrdbogen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Erhvervsrengøring. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 30). Paulsen, Else (1988): Stavetræning for alle. Gyldendal (fx hyppige småord, der ikke er lydrette s.4). Delvis egnet. Toftgaard, Andersen, Stig (2001): Talemåder i dansk : ordbog over idiomer. Gyldendal. Zierau, Morten (1995): Vendinger med overført betydning. Døveskolernes Materialecenter (fx s. 17, 99) (Opslagsbog). Lydfølgeregler Bendix, Ulla og Jette Helland (1995): Staveprofilen. 1. Gads forlag. Bertelsen, Kirsten (1985): Systematisk stavetræning, hæfte lærervejledning. Åløkke. Hæfte 1 omfatter lydrette ord, hæfte 2 omfatter regler og hæfte 3 stumme bogstaver. Mange regler baseret på lærergennemgang. Indholdsdifferentiering: ja. Lidt vanskeligt materiale at orientere sig i, men kan anvendes med lærerstøtte. Bertelsen, Kirsten (1985): Auditivt træningsmateriale. Lærervejledning. Gjellerup. Jacobi, Anne (1977): Dansk på kryds og tværs. Se her og læs løs. Fase 1. Gjellerup. Delvis egnet. Joensen, Herdis og Conni Kappelgaard (1999): Funktionel stavning. Gyldendal Undervisning (fx vokalglidninger). Materialet introducerer en ny måde at rette stavefejl på. Der arbejdes med udgangspunkt i vokaltrappen. Delvis egnet. Paulsen, Else (1988): Stavetræning for alle. Gyldendal. Basale øvelser med indbygget progression. Småord, der ikke er lydrette. Delvis egnet. Landsforeningen for Ordblindesagen (1997): Staveregler. 9. udgave. Forlag: LFOS. Materiale for unge og voksne med staveproblemer. 24 paragraffer med mange egentlige regler og huskeregler. Ordliste med svære ord. (Opslagsbog). Pedersen, Birger (2000): Lydrette ord i det danske sprog. Special-pædagogisk forlag. Ordliste som især kan anvendes af læreren til udvælgelse af ord på trin Ordene er ordnet alfabetisk, emnemæssigt og efter sværhedsgrad. (Opslagsbog). 12

13 Undervisningsmaterialer til FVU-læsning trin 2 Brug af skriftsprog i hverdagen Ahlburg, Kirsten (1996). Hvad mener du? Bogen arbejder med de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne tage aktivt del i vort demokratiske samfund. Special-pædagogisk forlag. Avisen i undervisningen: (Lærerens opslagsside). Avisen: På Let Dansk med opgaver: (Lærerens opslagsside). Bibliotek.dk: Man kan bestille bøger, tidsskrifter, musik, artikler osv. fra alle biblioteker til afhentning på dit eget bibliotek. (Lærerens opslagsside). Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. DanBib Web: Fælleskatalog for danske biblioteker samt for den danske nationalbibliografi. (Lærerens opslagsside). DSB Rejseplanen: DSB s rejseplanlægning. (Lærerens opslagsside). Elektronisk mødested for undervisningsmateriale: (Lærerens opslagsside). Erhvervsskolernes forlag med opgaver på nettet: (Lærerens opslagsside). FaktaLink: Et elektronisk tidsskrift der tilbyder faktainformation om emner, der rører sig i den aktuelle debat. (Lærerens opslagsside). Fonden Undervisnings Information: (Lærerens opslagsside). Forbruger-Kontakt website: En website, der giver nødvendige oplysninger om Danmarks geografi, regioner, husstande, alder, indkomst, boligforhold m.m. (Lærerens opslagsside). Forfatterweb: Elektronisk publicering af forfatterportrætter. Et portræt er udformet som en introduktion til den enkelte forfatters forfatterskab og biografi. (Lærerens opslagsside). Genvejen til det offentlige: I Samfundsnøglens korte tekster søger man efter information om muligheder i det danske samfund. Under Myndigheder finder man telefonnumre, adresser og netsteder på offentlige myndigheder. I Lovgivning læser man et sammendrag af en lov eller et lovforslag og klikker sig videre til lovteksten. Under Udgivelser finder man de fleste af statens udgivelser og link til de elektroniske udgaver. De trykte publikationer kan bestilles via Netboghandel. Fra Infotorv kommer man videre 13

14 til en række af det offentlige Danmarks netsteder. (Lærerens opslagsside). Grumsen, Lene og Buhl Christel (1996). Læse text til indvandrerundervisningen. Opgaver til læse text 4. Special-pædagogisk forlag. Helse: (Lærerens opslagsside). Kommuneinformation: Indeholder blandt andet en række henvisninger til blanketter og henvisninger. (Lærerens opslagsside). KRAK: Kort og ruteplanlægning. (Lærerens opslagsside). Let at læse: for voksne (2000). 11. udgave; af Kirsten Meedom, Nils Pedersen og Rigmor Sejersen. Forlag: Dansk Bibliotekscenter. (Lærerens opslagsbog). Let læste tekster: hvad er det? og hvordan udformes de: nogle retningslinjer. Samlet og udgivet af Bror I. Tronbacke (2000). Forlag: Danmarks Biblioteksforening. (Lærerens opslagsbog). Læsepædagogens liste over lettere bøger for unge og voksne , Landsforeningen af Læsepædagoger. (Lærerens opslagsbog). Læsestof på lydbånd (1988). Forlag: K.L.O. (Lærerens opslagsbog). Mellemfolkeligt Samvirke: (Lærerens opslagsside). Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Bygge og Anlæg. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Gartneri. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. EDB. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Olesen, Birgitte & Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Erhvervsrengøring. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen. Samvirke: (Lærerens opslagsside). Skou, Kaj (1999). Mennesker mellem mennesker: redskab til voksenundervisning i dansk. Kroghs Forlag. Materialet indeholder gode, voksenrelaterede tekster, som er egnede, men de tilhørende opgaveforslag er vidtfavnende og traditionelt kontrollerende. Ordmaterialet er ikke udvalgt, og der er ingen indbygget progression. Delvis egnet. Statens Information: Rådgiver det offentlige om bedre information og hjælper borgerne med at find vej i det offentlige. (Lærerens opslagsside). 14

15 TeleDanmark: Telefonsøgning. (Lærerens opslagsside). Læseforståelse og metakognition Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. Kjerulff, Tine og Bente Thomsen (2000): Finn Søeborgs Danmark. Tekst og Sprog. Forlaget LM. Selvom materialet tager udgangspunkt i skønlitterære tekster, så er der mange gode eksempler på læsefaglige spørgsmål om læsestrategier og læseforståelse i materialet. Kan anvendes i forhold til læsetræning. Krug, Michael (1998): Spor i sneen. (Grønlandske Rasmus drikker for meget. Han er vred på sin bror Jacob, som klarer sig godt. På en jagttur efterlader han Jacob alene i den barske natur). Fiktionskanalen, Kaleidoscope. Romanen er Egnet for voksne, og i det tilhørende arbejdshæfte findes flere gode forslag til før, under og efter læsning. Krug, Michael (1996): Til verdens ende. (Rurik sejler på togt med sin far, vikingen Leif Rødehånd. Sammen med kæresten Helga må han ud på en livsfarlig og meget længere rejse, måske helt til verdens ende... ). Fiktionskanalen, Kaleidoscope. Historisk roman, der foregår omkring årtusindeskiftet. I det tilhørende arbejdshæfte findes flere gode forslag til før, under og efter læsning. Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 5). Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 10). Læsetræning Ahlburg, Kirsten (2000). Elvira Madigan. Med lydbog. (Genfortælling af Elvira Madigans og Sixten Sparres tragiske og romantiske kærlighedshistorie med indflettede uddrag af deres fiktive dagbøger). Special-pædagogisk forlag. Ahlburg, Kirsten (2001). Guldkæden. Med lydbog. (En ældre kvinde udsættes for et røveri af tre unge mænd, som tømmer hendes lejlighed for værdier. Handlingen følger hende på hospitalet, hos politiet, og når sagen opklares, og beskriver samtidig forholdet til børnene). Special-pædagogisk forlag. 15

16 Ahlburg, Kirsten (1996). Et skud. Med lydbog. (Krimi om Else, der kommer på sporet af en bande narkohandlere, da de skyder hendes mand). Specialpædagogisk forlag. Ahlburg, Kirsten (1999): Kronprinsen. Special-pædagogisk forlag. Ahlburg, Kirsten (1998): Alene. Tilhørende Lydbog. (Fortælling om Lise på 52 år, som har været gift med Per i 24 år. Nu har han fundet en anden og vil skilles). Special-pædagogisk forlag. Bagger, Lene (2000): Små løgne. Med lydbog. (Jakob har en dejlig kone, en sød datter, hus på landet og et godt job. Alt tegner lyst og lykkeligt, men hvad gemmer der sig egentlig bag chefens joviale facade. Da Jakob finder ud af det, styrter hans perfekte verden sammen). Special-pædagogisk forlag. Bagger, Lene (2000): Historien om Emma. Med lydbog. (Emma dør 86 år gammel efter et langt liv. Der er sket en stor udvikling i Danmark, mens Emma har levet, og hun har oplevet meget af det i krop og sind). Special-pædagogisk forlag. Bodelsen, Anders (2000): Pengene og livet. Bearbejdet af Christina Bjerre og Ulla Koch Gregersen. Med lydbog og arbejdshæfte af Helle Helmersen. (En bankfunktionær vender efter et vellykket kup tilbage for at prøve at genoprette sin tidligere solide, borgerlige tilværelse). Special-pædagogisk forlag. Davidsen, Leif (2001): Den russiske sangerinde. Med lydbog og opgavehæfte. Bearbejdet af Helle Helmersen. (Det får katastrofale følger, da en diplomat på den danske ambassade i Moskva på egen hånd forsøger at udrede omstændighederne omkring en kvindelig kollegas død). Special-pædagogisk forlag. Høeg, Peter (1998): Frøken Smillas fornemmelse for sne. Med lydbog og opgavehæfte. Bearbejdet af Helle Helmersen. (Spændingsroman om en grønlandsk-dansk kvindes forsøg på at afsløre den forbryderiske baggrund for en lille grønlandsk drengs død i København). Special-pædagogisk forlag. Jeppe på bjerget og 11 andre klassikere (2000). Bearbejdet af Dorte Nielsen og Mette Sandal. En antologi med danske klassikere i let udgave. Specialpædagogisk forlag. Kirch, Kirsten (1996): Når skoven bliver grøn. Med lydbog. (Fortælling om Anja, der er nygift med Søren. Hans familie har mange traditioner, der får Anja, som er børnehjemsbarn, til at opsøge sin mor, som hun aldrig har kendt). Specialpædagogisk forlag. Kirch, Kirsten (2001): Under åben himmel. Med lydbog. (14-årige Simon er stukket af hjemmefra til Roskildefestivalen 2000, hvor han skal mødes med en ven fra nettet. Vennen viser sig at være en sød og ensom pige, og turen bliver på den måde en god oplevelse trods de uhyggelige dødsfald under Pearl Jamkoncerten). Special-pædagogisk forlag. Kirch, Kirsten (1998): Isvinter. Med lydbog. (Letlæst fortælling om den ensomme Torben, der en nat kører fast i sneen. Sammen med endnu en nødstedt, Henriette, må han overnatte hos et par ældre mennesker. Torben synes godt om den søde Henriette, så måske kan de få en fremtid sammen?). Specialpædagogisk forlag. 16

17 Kirch, Kirsten (1999): Den lange nat. Med lydbog. (Mona forlader sin mand efter længere tids krise. Hun søger tilflugt i familiens sommerhus, men her får hun uventet selskab af en bankrøver på flugt). Special-pædagogisk forlag. Kirk, Hans (1998): Fiskerne. Med lydbog og opgavehæfte. Bearbejdet af Helle Helmersen.(En indremissionsk fiskerkoloni i Vestjylland og brydningerne mellem den og den øvrige befolkning). Special-pædagogisk forlag. Korch, Morten (1999): Det gamle guld. Bearbejdet af Kirsten Kirch. Med lydbog. (Vikingehøvdingen Vermund den Lyse og nutidsbonden Niels Sværke må begge kæmpe for at bevare Dybe, slægtens gård, og den kvinde de elsker. Bindeleddet mellem de to er en nedgravet guldskat og en ring, som symboliserer den af guderne udvalgte). Special-pædagogisk forlag. Kvist, Jacob (2000): Ambassadøren. Bog om Michael Laudrup. Med lydbog. (På baggrund af samtaler og interviews med fodboldspilleren Michael Laudrups (f. 1964) tidligere trænere, spillerkolleger, familie o.a. fortælles om hans lange karriere som professionel fodboldspiller i udlandet). Bearbejdet af Natasja Epstein. Special-pædagogisk forlag. Nexø, Martin Andersen (2001): Pelle Erobreren. Med lydbog. Bearbejdet af Torben Petersen. Opgavehæfte udarbejdet af Helle Helmersen. Special-pædagogisk forlag. Nielsen, Torben (1997): Nitten røde roser. Bearbejdet af Jytte Jordal. Med lydbog. Opgavehæfte af Helle Helmersen. (Kriminalroman om en trafikdræbt ung piges kæreste, der vil hævne sig på spritbilisten og hans tre passagerer og om politiets arbejde for at hindre hans planer). Special-pædagogisk forlag. Nielsen, Jørgen Hartung (1997): Livsfarlig tur. Med lydbog. (Egon er langturschauffør. Da han skal køre et læs whisky til Sverige, får han mistanke om, at det er smuglergods, han fragter). Special-pædagogisk forlag. Nielsen, Jørgen Hartung (1999): Indbruddet. Med lydbog. (Fortælling om Jens, der er lærer. Da en af hans elever, hans søns ven Kim, bryder ind i hans hus og begår hærværk, gribes Jens af en masse modstridende følelser). Specialpædagogisk forlag. Stangerup, Helle (1998): Ulvetid. Bearbejdet af Christina Bjerre og Ulla Koch Gregersen. Med lydbog og arbejdshæfte af Helle Helmersen. (Et ungt forfatterægtepar på en jysk ødegård kommer ud for uhyggelige hændelser, da en mystisk ung pige med 12 ulve flytter ind hos dem). Special-pædagogisk forlag. Stangerup, Helle (2000): Stedfar. Med lydbog og opgavehæfte. Bearbejdet af Helle Helmersen. (Skildring af lasternes hæslighed bag facaden, da den overvældende rige forretningsmand, familieoverhovedet, dør i sin strandvejsvilla, og arvingernes griske slagsmål om rovet tager fart). Specialpædagogisk forlag. Tin, Hjalte & Rasmussen, N. (1997): Sommer hele året. Bearbejdet af Natasha Epstein. Special-pædagogisk forlag. (Denne gang rejser familien til Indonesien og Australien). Turèll, Dan (2000): Mord i marts. Bearbejdet af Christina Bjerre og Ulla Koch Gregersen. Med lydbog. (Kriminalroman der udspilles i det københavnske 17

18 Vesterbro-kvarter, hvor en freelance journalist ved et tilfælde bliver involveret i opklaringen af en række mystiske mord). Special-pædagogisk forlag. Skriftlig fremstilling Fransen, Bertel (1999): Retskrivningsregler. Forlaget Didactica (fx s ). (Håndbog). Delvis egnet. Fransen, Bertel (1997): Tegnsætningsøvelser. Forlaget Didactica. Øvelseshæfte med øvelser der svarer til det, der er gennemgået i Retskrivningsregler. Der er udarbejdet en facitliste til materialet. (Håndbog). Delvis egnet. Galberg Jacobsen, Henrik (2000): Håndbog i Nudansk. Politikens Forlag. Indeholder artikler om fx tegnsætning, formulering, referatskrivning, argumentation. (Lærerens opslagsbog). Hugger, Per & Bjarne Skov (1991): Grunddansk, skriftlig produktion. Gyldendal. Indeholder bl.a. forskellige teksttyper. Bogen er udviklet til VUC. Jacobi, Anne (1977): Dansk på kryds og tværs. Læs løs og skriv svar. N 2. Gjellerup. Delvis egnet. Jacobsen, Eva (1996): MaxiOrdbogen. Alinea. Ordbog, specielt tilrettelagt for svage læsere. Jacobsen, Steen (1983): Maxiøvelser. Munksgaard. Indeholder ordbogsøvelser til MaxiOrdbogen. Orddannelse Arnbak, Elisabeth (1998): Navneords bøjningsmorfemer 2. Special-pædagogisk forlag (fx s ). Arnbak, Elisabeth (1998): Udsagnsords bøjningsmorfemer 4. Special-pædagogisk forlag (fx s ). Arnbak, Elisabeth (1998): Tillægsords bøjningsmorfemer 3. Special-pædagogisk forlag (fx s ). Bendix, Ulla og Jette Helland (1999): Staveprofilen. Stavefejlenes top 10. Gads forlag (fx s ). Bernt, Merete Dejgaard (2000): På sporet af grammatikken: en kreativ indføring, Gyldendal Uddannelse. Bertelsen, Kirsten (1985): Systematisk stavetræning, hæfte lærervejledning. Åløkke. Brandt Jensen, Marianne og Mogens (2001): Slå det efter i Retskrivningsordbogens 2. udgave 96. Alinea. Brinth, Johan (1991): Retstavning A. Basis-dansk for unge og voksne I. Branner og Korch. Materialet er overvejende kontrollerende. Delvis egnet. Brinth, Johan (1991): Retstavning B. Basis-dansk for unge og voksne II. Branner og Korch. Materialet er overvejende kontrollerende. Delvis egnet. Cato, Dorit (1998): Teknisk set. Special-pædagogisk forlag. Teknisk set giver en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked. For-forståelsestekst, 18

19 ordforklaringer, læsetekst med spørgsmål, vidensspørgsmål, strukturøvelser, øvelser i orddannelsesmønstre og faktaoplysninger. Christensen, Britta og Christian Dreyer (1986): Om retstavning. Hans Reitzels Forlag. Gennemgang af de mest gængse problemer ved retstavning. Der er facitliste bagest i bogen. (Håndbog). Danske Bogstavpar (1991): Munksgaard. I denne ordbog kan man finde ordmateriale til forskellige bogstavkombinationer i dansk. (Lærerens opslagsbog). Drachmann, Katrine og Yvonne Lund ( ): Ordkløveren et morfemkursus 3. Special-pædagogisk forlag (fx s ). Materialet arbejder bl.a. med bøjning af navneord, udsagnsord og tillægsord, men det har form som kontrolog kopieringsopgaver. Det lægger ikke op til en induktiv metode, hvor bøjningsendelsernes betydning og funktion indlæres. Opgaverne kan dog anvendes med grundig lærervejledning på trin 2. Delvis egnet. Fischer-Hansen, B. og Ann Kledal (1994): Grammatikken: Håndbog i dansk grammatik for udlændinge. Special-pædagogisk forlag (Lærerens opslagsbog) (fx ordklasser). Fransen, Bertel (1996): Ordbogsøvelser. Forlaget Didactica. Øvelseshæfte med øvelser der svarer til det, der er gennemgået i Retskrivningsregler. Der er udarbejdet en facitliste til materialet. Delvis egnet. Fransen, Bertel (1999): Retskrivningsregler. Forlaget Didactica. Er et sammendrag af RO s sider om retskrivningsregler. Bogen her indeholder både almene retskrivningsregler og tegnsætningsforklaringer og øvelser. Der er facitliste bagest i bogen. Delvis egnet. Fransen, bertel (1997): tegnsætningsøvelser. Forlaget Didactica. Øvelseshæfte med øvelser der svarer til det, der er gennemgået i Retskrivningsregler. Der er udarbejdet en facitliste til materialet. Delvis egnet. Fransen, Bertel (1997): Staveøvelser. Forlaget Didactica. Øvelseshæfte med øvelser der svarer til det, der er gennemgået i Retskrivningsregler. Der er udarbejdet en facitliste til materialet. Delvis egnet. Galberg Jacobsen, Henrik (2000): Håndbog i Nudansk. Politikens Forlag. Indeholder artikler om fx tegnsætning, formulering, referatskrivning, argumentation. (Lærerens opslagsbog). Jacobi, Anne (1990): Et ord ordet. Brug og bøj navneord. Forløb 1-2. Gjellerup og Gad (fx s ). Delvis egnet. Jacobsen, Eva (1996): MaxiOrdbogen. Alinea. Ordbog, specielt tilrettelagt for svage læsere. Jacobsen, Steen (1983): Maxiøvelser. Munksgaard. Indeholder ordbogsøvelser til MaxiOrdbogen. Jonas, Kurt (2000): Du danske sprog. Dansk grundgrammatik med øvelser. Forlaget Skolebøger. Delvis egnet. Kledal, Anne og Fischer-Hansen, Barbara (1997): Basis grammatikken. Basishåndbog i dansk grammatik for udlændinge. Special-pædagogisk forlag (fx s ). Delvis egnet. Nissen, Gunnar (1998): Overskuelig dansk grammatik og sproglære. Branner og Koch. Oversigt over grammatiske betegnelser og stikordsregister. (Lærerens opslagsbog). 19

20 Nissen, Gunnar (1990): Hvorfor siger man det? Centrum. (Lærerens opslagsbog). Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 27). Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 23). Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Tekstilfaget. Undervisnings-materiale dansk som andetsprog. Indvandrerundervisningens skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 5). Olesen, Birgitte og Poul Christiansen (1994): Alment Fagsprog. Transport. skriftserie nr. 4. Fyns Amt Kultur og voksenuddannelsesafdelingen (fx s. 10). Sørensen, Josie (2000): Kryds og bolle: dansk grammatik for voksne. Gyldendal (fx s. 4, 6). Delvis egnet. Øckenholt, Michael (2000): Dansk er ikke så svært. Øvelser i dansk udgave. Gyldendal Undervisning (fx s ). Delvis egnet. Ordkendskab Anne Jacobi (1986): Dansk på kryds og tværs. Læs løs og løs. Gjellerup. Delvis egnet. Anne Jacobi (1990): Dansk på kryds og tværs. Krydsordsblok 1. Fase 2. Gjellerup. Delvis egnet. Becker-Christensen, Christian og Peter Widell (2000): Politikens Nudansk grammatik, Politikens Forlag. Enkel og overskuelig fremstilling af dansk med hovedvægt på ordklasserne. Grammatikken består af tre hovedafsnit: sætninger og sætningsled, ordklasser og orddannelse. Bogen anvender latinske grammatiske betegnelser. Indeholder ikke opgaveforslag. (Lærerens opslagsbog). Bendix, Ulla og Jette Helland (1995): Staveprofilen. 2. Gads forlag. Bendix, Ulla og Jette Helland (1995): Staveprofilen. 3. Gads forlag. Bendix, Ulla og Jette Helland (1996): Staveprofilen. 4. Gads forlag. Brinth, Johan (1988): Stav selv 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10. Gjellerup & Gad. Ordmaterialet er meget tilfældigt valgt, hvilket medfører, at nogle af øvelserne bliver uigennemskuelige og kræver, at underviseren udvælger opgaverne nøje. Der er ikke henvist til opgaver af kasse-grammatik-typen og til opgaver, der kun kræver indsætning af henholdsvis enkelt eller dobbeltkonsonanter. Fordele ved materialet: Masser af ordmateriale på mange forskellige niveauer. Ulemper ved 20

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

LÆSNING PÅ FLERE NIVEAUER LYDBØGER OG GRATIS OPGAVER GREYLINE KRIMI-LET LETTE KLASSIKERE LÆSEVÆRKSTEDET

LÆSNING PÅ FLERE NIVEAUER LYDBØGER OG GRATIS OPGAVER GREYLINE KRIMI-LET LETTE KLASSIKERE LÆSEVÆRKSTEDET LÆSNING PÅ FLERE NIVEAUER LYDBØGER OG GRATIS OPGAVER GREYLINE KRIMI-LET LETTE KLASSIKERE LÆSEVÆRKSTEDET www.spf-herning.dk Der er et stort behov for mange titler til læsesvage unge og voksne; bøger der

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

IL - basisprøven i 1. klasse. Materialelisten er tænkt som et redskab til dansk og speciallæreren i 1. klasse.

IL - basisprøven i 1. klasse. Materialelisten er tænkt som et redskab til dansk og speciallæreren i 1. klasse. MATERIALELISTE IL - basisprøven i 1. klasse Materialelisten er tænkt som et redskab til dansk og speciallæreren i 1. klasse. Formålet med denne materialeliste er at give læreren ideer til supplerende opgaver,

Læs mere

Planlægningsguide til situationsdidaktik

Planlægningsguide til situationsdidaktik Planlægningsguide til situationsdidaktik Af Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt Denne planlægningsguide er et arbejdspapir for den enkelte lærer, når der skal planlægges et situationsdidaktisk forløb

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 Center for Skole, Slagelse Kommune, april 2010 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Litteraturliste asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Bilag 3. Hverdagsstavning for voksne

Bilag 3. Hverdagsstavning for voksne Bilag 3 Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet, 2002 2 Et materiale til afdækning af voksnes stavefærdigheder Indhold 3 Udformning 3 Vejledende scorefordeling ved

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Vejledning og inspiration til materialeudvikling

Vejledning og inspiration til materialeudvikling Vejledning og inspiration til materialeudvikling FVU temadagen den 16. april 2015 Indholdsfortegnelse Indledende drøftelse mellem virksomhed og konsulent side 2 Materialeindsamling side 2 Materialeudvikling:

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Guldkæden. Før du læser bogen. Instruktion: Slå disse ord op i en ordbog: Hvilke forklaringer er der på ordene? 1. indbrud: 2. tyveri: 3.

Guldkæden. Før du læser bogen. Instruktion: Slå disse ord op i en ordbog: Hvilke forklaringer er der på ordene? 1. indbrud: 2. tyveri: 3. Opgaver til Guldkæden Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Slå disse ord op i en ordbog: Hvilke forklaringer er der på ordene? 1. indbrud: 2. tyveri: 3. en tyv: 4. forsikring: 1 OPGAVE 2 Instruktion:

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning?

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? 1 Indhold Hvor dygtig skal eleven være for at kunne læse og forstå en længere tekst? Hvordan sikrer vi, at eleven forstår

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Skrivelyst i den inkluderende skole kommer skrivelysten af sig selv? 19. april 2012. v. faglig og pædagogisk konsulent, MA, Kirsten Friis

Skrivelyst i den inkluderende skole kommer skrivelysten af sig selv? 19. april 2012. v. faglig og pædagogisk konsulent, MA, Kirsten Friis Skrivelyst i den inkluderende skole kommer skrivelysten af sig selv? 19. april 2012 v. faglig og pædagogisk konsulent, MA, Kirsten Friis Omdrejningsspørgsmål Hvordan kan elevernes skrivelyst stimuleres

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Test din viden om Adverbier

Test din viden om Adverbier Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adverbier 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Kender mange ord Ved meget om det enkelte ord Kan bruge dem i kommunikation. Inspirationsmateriale fra PPR Haderslev

Kender mange ord Ved meget om det enkelte ord Kan bruge dem i kommunikation. Inspirationsmateriale fra PPR Haderslev 1. Kende mange ord (et spørgsmål om kvantitet) 2. Ved meget om det enkelte ord (et spørgsmål om kvalitet) 3. Kan bruge dem i kommunikation (et spørgsmål om kontrol) 1. Kende mange ord (et spørgsmål om

Læs mere

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser?

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? K Hvorfor har mange børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? Hvad er det i deres udviklingsforstyrrelse, der har konsekvenser for deres læseforståelse? Og hvilke konsekvenser må det have for

Læs mere

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 1 Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 2 Indholdsfortegnelse Skriftsproglige principper... 3 Hvad er et morfem?... 3 4 forskellige morfemer...4

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Udkast til faget Dansk, modul 1

Udkast til faget Dansk, modul 1 Udkast til faget Dansk, modul 1 Fag Dansk modul 1 Faget formål Formålet med undervisningen i Dansk er at udvikle de studerendes dansksproglige kompetencer ud fra deres forudsætninger, og sætte de studerende

Læs mere

Tak, hr Nielsen. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvem er hr Nielsen?

Tak, hr Nielsen. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvem er hr Nielsen? Opgaver til Tak, hr Nielsen Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er hr Nielsen? 2. Hvorfor tror du, at der lugter grimt? OPGAVE 2 Instruktion: Skriv

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Bilag 4. Hverdagsskrivning for voksne

Bilag 4. Hverdagsskrivning for voksne Bilag 4 Hverdagsskrivning for voksne Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet, 2002 2 Hverdagsskrivning for voksne Et materiale til afdækning af voksnes skriftlige

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Flere gode bøger 18 måneder

Flere gode bøger 18 måneder Flere gode bøger 18 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger En sandwich med 10 lag Af Annette Herzog og Kamilla Christiansen En tællebog med

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

1000 bornholmske ord. En besværlig samtale en sommerdag RIGSDANSK -- BORNHOLMSK BORNHOLMSK -- RIGSDANSK. LEIF HENRIKSEN 1000 bornholmske ord

1000 bornholmske ord. En besværlig samtale en sommerdag RIGSDANSK -- BORNHOLMSK BORNHOLMSK -- RIGSDANSK. LEIF HENRIKSEN 1000 bornholmske ord Turisten: Sig mig, min gode mand, bor der en hr. Kjærgaard her i byen? Fiskeren: Kjærregårinj liggjer ver kjærkan, å om ni ska dærhæn, må ni gå a gâdan ver dænj rø huzakâtan dærhænna Turisten: Jeg forstår

Læs mere

Læremiddeltjek - et samarbejde med Folkeskolen

Læremiddeltjek - et samarbejde med Folkeskolen Læremiddeltjek - et samarbejde med Folkeskolen Fra tjekliste til tjekmodel En teoridreven model Hvilke parametre er relevante at vurdere læremidler ud fra? Udtryk Aktivitet Tilgængelighed Dannelsessyn

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere