Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009"

Transkript

1 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009

2 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært c1: Kontortid c2: Ved akutte skader c3: Nøgler D. Administration d1: Henvendelser d2: Indbetaling af boligafgift og mangel på samme E. Håndværkere e1: Håndværkerliste F. Vedligeholdelse f1: Håndværkere f2: Uddybelse af vedligeholdelsespligten - El-installationer - Vandtilførsel - Spildevandsafløb - Gasinstallationer - Forandringer

3 - Forbedringer f3: Udluftning G. Skadesanmeldelser/forsikringssager H: Varme-/vandforsyning h1: Kalk h2: Afluftning af radiatorer h3: Aflæsning af varmemålere I: Rengøring og trappevask J: De grønne områder j1: Borde og grill j2: Petang-bane j3: Generel oprydning/renholdelse j4: Haveudvalg j5: Cykler og barnevogne j6: Bilparkering K: Affald/renovation k1: Storskrald k2: Aviser/ugeblade k3: Haveaffald L: Fremleje/salg af lejlighed samt ventelister l1: Fremleje l2: Salg l3: ventelister

4 M: Kælder og loftsrum N: Vaskeri n1: Nøgle-/vaskekort n2: Åbningstider n3: Tøjtørring O: Teledata O1: Internet O2: TV O3: Telefon P: Kommunikation Q: Historie Husorden Vedtægter

5 A. Indledning. Velkommen til andelsboligforeningen A/B Kastanjebo. Foreningen blev stiftet primo 1998, da vi overtog ejendommen fra Københavns Kommune. Bygningerne blev opført i 1957, og lejlighederne var oprindeligt lejelejligheder tiltænkt ansatte ved Bispebjerg Hospital, sygeplejerske, sygeplejeelever laboranter og læger samt administrative personale. En anden del af ejendommen var tiltænkt som alment nyttigt bolig byggeri. Foreningen består nu af 156 lejligheder, hvoraf en fortsat lille del er lejelejligheder. Lejlighedernes størrelse er fra ca. 38 kvm. Til 150 kvm. Foreningen har et enkelt erhvervslejemål, Dagli Brugsen, på hjørnet af Tuborgvej og Tagensvej. Efter vi købte og stiftet andelsboligforening A/B kastanjebo, har vi sat gang i flere restaurering- og vedligeholdelsesprojekter. Det første var i 1999/2000 hvor huset fik nye vinduer i samtlige lejligheder og taget blev levetidsforlænget. Siden er det blevet til flere andre større og mindre forandringer, så som deget vrmtvands produktion, installering af adgangskontrol ved hoveddørene, renovering af indgangspartier og TV inspektion af kloaknettet. I 2003 fik vi installeret et fælles data-/telefonnet til alle lejligheder. I 2005 fik foreninge i samarbejde med naboforeningen et supermoderne Miele fællesvaskeri med automatisk sæbedossering. Datanettet blev i 2006 udvidet med egen YV hovedstation således at foreningen nu forynser beboerne med 28 tv kanaler. I 2007 fik vi installeret fiber internet til foreningensamtidig med en modernisering af data forsyningen. Da foreningen er i konstant udvikling og vedligehold er et vigtigt område kigger vi fremad og kigger på projekter der ligger i den nære fremtid og længere frem af. Nogen af de projekter er udskiftning af brugsvandsrør og faldstammer. Ligeldes skal hele soklen of murerne mod tagensvej renoveres. Opgangene skal males. Og nyt skal skal muligvis sættes på i 2010.

6 Andre visioner er renovering af indgangene til huset, fliser Denne beboermappe er blevet udarbejdet med henblik på, at give beboerne, andelshavere såvel som lejere, et overblik over de muligheder, aktiviteter og procedurer, der gør sig gældende i foreningen. Det er meningen, at beboermappen følger den enkelte lejlighed, og således overdrages ved eventuelt salg af en lejlighed til den nye andelshaver. Der vil løbende blive sendt rettelser ud ved ændringer af beboermappen, og det er den enkelte andelshavers ansvar at ajourføre mappen. Ved bortkomst kan en ny mappe rekvireres ved henvendelse hos vores vicevært.

7 B. Bestyrelsen: Den beboervalgte bestyrelse udgøres af 3-5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf ét bestyrelsesmedlem bestrider formandsposten; formanden vælges på generalforsamlingen, mens de øvrige poster/arbejsopgaver i bestyrelsen fordeles internt af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamlingen, der finder sted en gang årligt. Desuden vælges der hér to suppleanter (se endvidere vedtægter). b1: Navne og adresser Bestyrelsen består af: Eilif Hansen Kresten s. Pedersen Ansvarsområde: Formand for foreningen og kontaktperson til vores administration (G & A), sammenlægningsudvalg og netudvalg, opdaterer og administrerer foreningens venteliste. Ansvarsområde: teknik, teledate, vaskeri. Aktuelle projekter: vedligeholdelse af ejendommen Carina Søby Michael Linck Mirjana Tasevska Suppleanter: 1. Marianne Owers b2: Bestyrelsesmøder Ca. anden tirsdag i måneden holdes der bestyrelsesmøder på viceværtkontoret, Charlotte Muncks Vej 19 kld. Ved bestyrelsesmøderne tages løbende sager og

8 nyopståede problemer op til overvejelse, og beslutninger vedr. fx vedligholdelsesarbejder, administration, klagesager eller skadesanmeldelser træffes. b3: Referater fra bestyrelsesmøder og nyhedsbreve Der skrives ved hvert bestyrelsesmøde referat, som beboerne er velkomne til at læse i viceværtens kontortid eventuelt kan viceværten udlevere en kopi. Når bestyrelsen finder det relevant skrives der såkaldte nyhedsbreve, hvor vi fra bestyrelsens side informerer lidt om, hvad der sker i foreningen, og fortæller lidt om hvad vi går og laver. Disse skrivelser vil jævnligt blive slået op i opgangene samt i opslagsvinduet ved opgangen til Charlotte Muncks Vej 19. b4: Kontakt til bestyrelsen Henvendelser til bestyrelsen kan ske skriftligt breve kan afleveres i postkassen i skuret ved Charlotte Muncksvej 19, eller ved indlevering til viceværten. Bestyrelsen har også en såvel fælles som individuel mail-adresse. Hvis man ønsker at rette henvendelse til hele bestyrelsen, kan dette ske via adressen Vi frabeder os, at der tages telefonisk kontakt til bestyrelsesmedlemmer på privattelefonnr! Der kan dog, uden for viceværtens kontortid, indtales beskeder til såvel vicevært som bestyrelsesmedlemmer på vores telefonsvarer på tlf: Bestyrelsen prøver ligeldes at holde åben på kontoret alle tirsdage mellem, 18:30-19:00. Undtagelser af hellidage, ferie og sygdom. b5: Klagesager Eventuelle klager, som omhandler øvrige beboere, kan afleveres skriftligt med underskrift til bestyrelsen. Prøv dog først at snakke med den pågældende det er det mest rimelige og hjælper ofte. Ved skriftlige klager over en beboer, vil bestyrelsen, efter evt. samtale med de implicerede, og hvis klagen viser sig at være berettiget, sende en advarsel til den pågældende beboer. Gentagne klager kan føre til eksklusion af foreningen.

9 C. Vicevært: Viceværten (Helge ) befinder sig i kontortiden på viceværtkontoret beliggende Charlotte Muncks Vej 19, kælderen og kan i disse tidsrum kontaktes såvel personligt som pr. telefon (telefon: ). c1: Kontortid Mandag: Tirsdag: 07:00-07:30 Onsdag: Torsdag: Fredag: c2: Ved akutte skader

10 Uden for viceværtens normale arbejdstid ( , fredag dog kun til kl ) kan viceværten ved akut opståede skader kontaktes på telefon: Han vil så formidle den videre kontakt til eventuelle håndværkere. Ønsker beboerne selv at rekvirere håndværkere til vedligeholdelses- og reparationsarbejder, hvor udgifterne normalt afholdes af foreningen, skal man indhente bestyrelsens/viceværtens godkendelse; ellers risikerer man at skulle betale regningen selv dette gælder også ved akut opståede skader. c3: Nøgler Vi fik i slutningen af 2001/primo 2002 installeret et automatisk låsesystem til hoveddørene. Dette betyder, at man i stedet for en traditionel nøgle benytter en såkaldt nøgle-brik, som automatisk låser hoveddøren op (til såvel opgang som kælder-nedgang), når man holder brikken mod en føler, der sidder ved hver opgangsdør. Brikkerne er tilkoblet vores database, således at vi kan indstille den enkelte brik til kun at give adgang til den dør, der måtte være relevant for den enkelte beboer. Der er udleveret 2 stk. nøglebrikker til hver bolig; har man behov for ekstra brikker, kan man mod betaling af (p.t.) 80,- kr pr. stk. rekvirere flere hos viceværten. Mister man en nøglebrik, er det vigtigt, at man henvender sig til viceværten, så brikken kan blive slettet af databasen herved er der ikke mulighed for, at andre får adgang til opgangen. Der er desuden mulighed for, at få et sæt nøgler (til sin hoveddør) låst inde i viceværtens nøgleskab dette kan både være hensigtsmæssigt, hvis man har låst sig ude, eller hvis håndværkere skal have adgang til lejligheden.

11 D. Administration: Andelsboligforeningen er tilknyttet administrationskontoret: Grubbe & Anderskouv (Advokat og admistrations) Åbenrå København Tlf: Her har vi tilknyttet advokat fuldmægtig Nicolais og sekretær Sussie. G & A varetager al administration hvad angår opkrævning af bolig-/varmeafgift, opkrævninger i forbindelse med køb/salg af lejligheder, klagesager, udarbejdelse af årsregnskab/budget m.m.

12 d1: Henvendelser Henvendelser skal for tiden rettes mod Sussie har været tilknyttet A/B Kastanjebo i lang tid.. Telefonisk henvendelse kan ske på telefonnr.: Ekspedition: Mandag til fredag kl , Dog ikke Onsdage. d2: Indbetaling af boligafgift og mangel på samme G&A registrerer manglende indbetalinger af boligafgift. Der skal gøres opmærksom på, at manglende indbetalinger kan føre til eksklusion af foreningen DERFOR kontakt altid G&A, hvis der skulle opstå problemer med indbetalingen! E. Håndværkere: e1: Håndværkerliste A/B Kastanjebo benytter sig for tiden primært af følgende håndværkere ved vedligeholdelsearbejde i ejendommen: Snedker/Tømrer EG - Kasper Tlf Elektriker Chr. Andersen Lyngbyvej KBH Ø Tlf

13 Glarmester Blikkenslager Låse-/nøglesmed Stein Müller Bispebjerg torv 12 Tlf VVS-kompaniet Lunikvej 24B 2670 Greve Tlf / City Låse Kirkevænget Valby Tlf Vandskader Malerarbejde Murer Glarmester Tømrer KONTAKT VICEVÆRT (Helge) Erik Hjort Tlf Finn Hoffman Tlf Steinmuller Bespebjerg Torv KBH. NV Tlf P.W: Jespersen Hejrevej KVN NV

14 Tlf / (William) Forsikring Administration Dansk System Assurance Allegade Frederiksberg TLF / Grubbe Advokater Nicholas Wantzin fuldmægtig Sussie Nielsen sekretær Åbenrå 31 Box København K Tlf Arkitekt John Bergelin / Telelet Carpark tlf Vuderingsmand Flemming Sahlberg Mail: Tlf: / Politi

15 F. Vedligeholdelse af lejlighederne: Al indvendig vedligeholdelse af lejlighederne påhviler beboerne med undtagelse af fælles forsyningsledninger; (dog har lejerene indvendig vedligeholdelseskonto). Vedligeholdelsespligten omfatter således også nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til lejlighederne, såsom fx stikkontakter, køkkenborde, gulve, døre og skabe undtaget er fx vinduer og hoveddøre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelser, der skyldes slid og ælde. Ved spørgsmål fra lejere henvises der til lejelovens bestemmelser. f1: Håndværkere Det skal pointeres, at beboerne frit kan vælge håndværkere ved arbejder i egen lejlighed. Den ovenfor stående liste er udelukkende beregnet som vejledning. Den enkelte beboer, betaler således selv for håndværkere i forbindelse med den indvendige vedligeholdelse, med mindre, der er tale om større reparationer af

16 ejendommens installationer, der naturligvis påhviler foreningen. Rekvirerer en beboer håndværkere til sådanne reparationer uden om bestyrelsen/administrationen vil den pågældende selv skulle afholde udgifterne. f2: Uddybelse af vedligeholdelsespligten El-installationer: Vandtilførsel: Spildevandsafløb: Gasinstallation: Den fælles forsyningsledning går indtil elmåler/sikringsmåler. Nødvendig udskiftning og reparation af alle el-installationer såsom kabler/ledninger/kontakter i lejligheden påhviler andelshaveren. Hvis der ikke i forvejen forefindes et HPFIrelæ i en lejlighed, udskiftes det gamle relæ til et sådant ved salg af lejligheden. Udgiften bliver påskrevet som en forbedring på andelsbeviset. Arbejdet må kun udføres af autoriserede el-installatører! Den fælles forsyningsledning er den lodrette gennemgående vandledning. Udskiftning og reparation af kummer, cisterne, haner samt alle rørledninger til fællesledning påhviler andelshaveren (NB! Jf. dog kummeforsikring spørg evt. viceværten!). Arbejdet må kun udføres af autoriserede håndværkere! Den fælles faldstamme er det lodrette gennemgående rør ved køkkenvask og toilet. Udskiftning og reparation af alle installationer incl. stikledninger til fælles faldstamme påhviler andelshaveren. Gulvafløb i badeværelser, afløb ved håndvask og under køkkenvask bør efterses og renses med jævne mellemrum. Arbejdet må kun udføres af autoriserede håndværkere! Den fælles gasledning er indtil gasmåler. Udskiftning og reparation af alle installationer efter måleren påhviler andelshaveren. Udskiftning af gasmåler varetages af Københavns Energi. Arbejdet må kun udføres af autoriserede håndværkere!

17 Forandringer : Forbedringer: Konstruktive og tekniske ændringer af lejlighederne må ikke foretages uden aftale med bestyrelsen. Det gælder hovedsageligt ændringer af oprindelige vægge. Alt originalt inventar, såsom indfatninger skal bevares. Tilføjelser til lejligheden, der ikke umiddelbart forbedrer lejlighedens brugsværdi eller håndværksmæssige tilstand, kan ikke forventes at tælle som forbedring ved salg. Lejlighederne rum (fx køkken, baderum) må generelt ændres og istandsættes (jf. dog ovenforstående). Der vil ved vurdering af forbedringen blive lagt vægt på, at det er sket på et fornuftigt prisniveau, der svarer til lejlighedens størrelse og øvrige værdi. (Med andre ord skal man ikke regne med at få godtgjort guldvandhaner). Installation af bruser og afløb i WC-rum, samt opsætning af brusekabine skal godkendes af bestyrelsen og opfylde lovmæssige krav. Afhøvling af gulve kan foretages, men tæller ikke som forbedring uhensigtsmæssig afhøvling (hvis gulvet fx er høvlet tyndt ) kan sågar vurderes som manglende vedligeholdelse /forringelse. Ved fraflytning/salg af en lejlighed vil en uvildig skønsmand vurdere eventuelle forbedringer, således at en ensartet og ligeværdig vurdering sikres i relation til fastsættelse af prisen. f3: NB! Udluftning Det anbefales, at den enkelte beboer sørger for god (daglig) udluftning af lejligheden, da der ellers kan være risiko for fugt-skader. De små udluftningskanaler i vinduerne bør så vidt muligt holdes åbentstående.

18 G. Skadesanmeldelser/forsikringssager: Foreningen er tilknyttet forsikringsmæglerselskabet Dansk system assurance, som løbende opsøger de billigste forsikringstilbud og underretter os om eventuelle tilbud. G&A står ligeledes for reglæmæssigt at kigge på Dansk system assurance og andre for at få det bedste og billigste pris. Ved en opstået skade, skal viceværten underrettes, som så vil sørge for besigtigelse af skaden og evt. rekvirering af de relevante håndværkere og anmeldelse af evt. skade. En beboer skal/(må) således aldrig selv rekvirere håndværkere uden viceværtens besigtigelse af skaden i værste fald kan man risikere selv at skulle afholde udgifterne. Skader forårsaget af dårlig vedligeholdelse af en lejlighed, dækkes ikke af forsikringen!

19 H. Varme-/vandforsyning: Foreningen modtager varmt vand/centralvarme fra Bispebjerg Hospitals varmecentral. Vores vicevært holder tilsyn med centralen og står for en del af vedligeholdelsen af anlægget. Egen varmecentral med brugs vand fra Bispebjerg. h1: Kalk Generelt skal det nævnes, at vandet i ejendommen er meget hårdt d.v.s. indeholder en del kalk hvilket betyder, at jævnlig vedligeholdelse i form af afkalkning af vandhaner o.l. kan være nødvendig. Samme problem bevirker, at vores rørsystemer er noget tilkalkede, hvilket kan betyde, at det varme vand til tider ikke er så varmt, som det bør være. Ved sådanne problemer kontaktes viceværten, som vil sørge for den nødvendige reparation. h2:afluftning af radiatorer I sommerhalvåret lukkes der for varmeforsyningen til radiatorerne. Når varmen igen sluttes til, er det vigtigt, at beboere i de øverste lejligheder i en opgang lufter ud i

20 rørsystemet, da luft i rørene vil hindre det varme vand i at cirkulere. Dette gøres ved at benytte den lille nøgle, som er blevet udleveret til beboere i de relevante lejligheder. Hvis en sådan nøgle ikke forefindes, kan en ny anskaffes hos viceværten. Datoerne for hvornår varmen sluttes til/fra vil blive slået op i nyhedsbrevene fra bestyrelsen. h3: Aflæsning af varmemålere Aflæsning af varmeforbrug sker en gang årligt. Dato og tidspunkt for aflæsning vil blive oplyst ved opslag i opgangene. Hold øje med varmen Varmeregningen: Den varme man bruger i vinteren afregnes sidst på året, så hvis man vil have lidt ekstra penge til den tid, er det en god ide at holde øje med ens forbrug. Der bliver slukket for varmen om sommeren. Midt på alle radiatorer i Kastanjebo sidder en varmemåler med digitaltal. Med nogle sekunders mellemrum skifter den mellem visninger.

21 De første to visninger er blot målerens nummer. I det ene står der n efterfulgt af fire cifre og i det andet P efterfulgt af fire cifre. De 8 cifre genfindes på den årlige varmeopgørelse, så der ikke er tvivl om hvilken radiator, der måler hvad. Den næste visning er radiatorens registrerede forbrug sidste år. Dette vises med en blyant efterfulgt af et tal. Tallet forbliver uændret hele året og viser hvormeget varme, der blev målt fremtil sidste varmeårs slutning 1.juni. Tallet overskrives næste gang det bliver 1.juni, og det er dette tal Varmekontrol aflæser hver som-mer og skriver regninger på hvert efterår. Mest interessant er den fjerde visning. Her er ingen markering; men blot et tal, der stiger i takt med radiatorens varmeforbrug. Det er her du kan gøre en forskel. Ved at holde et vågent øje med tælleren og justere på thermostaten kan du spare lidt på varmen og dermed på dine fremtidige varmeudgifter. Hvis du synes tælleren læber for stærkt er det næppe tælleren der er noget i vejen med! Hvormeget hvert tælletal koster afhænger af mange ting først og fremmest af radiatorens størrelse. På de store radiatorer under vinduerne koster hvert tal omkring 1kr, på de små i køkkener og badeværelser typisk en del mindre. Et højt varmeforbrug kan skyldes mange ting. Lejligheden kan være udsat beliggende og være dårligt isoleret. Det kan også skyldes, at beboeren har en dyr rytme. En billig rytme er at skrue ned for varmen sent om aftenen, lufte ud med vidt åbne vinduer i 5 minutter om morgenen og igen i 5 minutter, når man kommer hjem fra arbejde, hvorefter man skruer op igen. Ved at lufte hyppigt ud sikrer man et sundere indeklima og en mindre luftfugtighed. Husk at det er dyrere at varme fugtig luft op, end tør luft. Det er også vigtigt, at der er varmt i lejligheden mindst een gang i døgnet Herved mindskes risikoen for fugt- råd- og svampeskader.

22 I. Rengøring og trappevask: Vi har en rengøringsmedarbejder til at stå for renholdelse af opgangene, incl. trappevask. Trapperne bliver vasket én gang ugentligt. Generelt skal områderne ud for lejlighedsdørene samt trappearealet herudfor holdes ryddeligt. Vær opmærksom på, at det, bl.a. p.g.a. sikkerhed i forbindelse med brand, IKKE er tilladt at parkere cykler, barnevogne o.l. i opgangene de vil blive fjernet af viceværten efter én advarsel!

23 J. De grønne områder: j1: Borde og grill Til foreningens matrikel hører to større grønne arealer (se kort). På arelaerne har vi om sommeren opsat bænke/borde. Vi har desuden to murede griller beliggende h.h.v. ved området ved nr. 198 C og på den grønne trekant ved Charlotte Muncksvej nr Grillerne kan frit benyttes af alle beboere - man kan således ikke leje grillen for en dag. Der skal tages hensyn til de øvrige beboere fx hvad angår afspilning af musik (hvilket dog er tilladt, hvis det ikke er til gene for andre jf. i øvrigt husordenen). Endvidere skal man selv sørge for rengøring af grillen og oprydning efter brug. j2: Petang-bane Vi har sammen med A/B Frk. Munck fået lavet en petang-bane på den grønne trekant ud for Charlotte Muncksvej Banen er til fri afbenyttelse, men man skal selv medbringe det fornødne udstyr (kugler o.s.v.). j3: Generel oprydning/renholdelse

24 Der er opsat flere skraldespande rundt omkring på området, og der opfordres til, at de benyttes efter hensigten! Viceværten står for den daglige vedligeholdelse af de grønne områder såsom slåning af græsplænerne, tømning af skraldespande, vedligeholdelse/beskæring af buske og træer, bladsugning, snerydning og grusning/saltning m.m. j4: Haveudvalg Vi har et haveudvalg, bestående af aktive beboere, der i samråd med bestyrelsen lægger planer for beplantning m.m. på området. Det står enhver beboer frit for at melde sig ind i haveudvalget og hjælpe med arbejdet, ligesom vi opfordrer til, at beboere med grønne fingre kommer med gode ideer. Henvendelser til haveudvalget kan ske skriftligt, og breve afleveres i postkassen i skuret ved Charlotte Muncks Vej 19. Bestyrelsen vil så sørge for, at brevene kommer haveudvalget i hænde. j5: Cykler og barnevogne Cykler kan parkeres i de overdækkede cykelskure, som står ved Tagensvej 198 B, Charlotte Muncks Vej 23 og 25 samt ved Tuborgvej nr Der er desuden mindre stativer ved hver opgang med plads til ca. 4 cykler. Der gøres opmærksom på, at cykelskurene er tiltænkt cykler og IKKE scootere, barnevogne o.lign. Barnevogne kan derimod parkeres i det dertil indrettede skur ved Charlotte Muncks Vej 29. Cykler/barnevogne må ikke parkeres i opgangene eller i kældergangene. j6: Bilparkering Der er for foreningens beboere mulighed for gratis parkering af biler på Charlotte Muncks Vej, da denne vej er privat fællesvej dette betyder at andre bilister også må benytte vejen (der skal fx være adgang til Bispebjerg Hospital), men at vejen altså tilhører os. Der må ikke parkeres på vejarealerne ud for de med gult afmærkede kantsten, da der bl.a. skal være mulighed for/plads til afhentning af renovation. Brandvæsenet har tidligere inspiceret vores parkerings forhold på brandveje og tilkørselsveje, og vi blev plagt at bringe forholdene i orden. Der SKAL være fri passage for ambulancer og andre udrykningskøretøjer ind til hver opgang. Det betyder, at det faktisk er ulovligt at parkere biler i trekantsområder ved

25 Charlotte Muncks Vej og på Tagensvej 198 bag porten. Det blev besluttet på tidligere generel forsamling af lade carpark stå for tilselse af at der ikke bliver parkeret ulovligt inde på 3kants området. Efter vi har fået dem er det meget begrænset med ulovlig parkering. I øvrigt henvises der til parkeringsmulighederne på Tagensvej. På de indre trekant arealer ad Charlotte Muncks Vej, er parkering forbudt og Carpark står for overholdelse af dette. j5: Legeplads Der findes en legeplads ved Frk munck. Som vi har fået lov til at benytte. Den er kun til børn, mindre børn med opsyn af forældre K. Affald/renovation: Almindeligt køkkenaffald skal udsmides via affaldsskakterne i opgangene. Affaldet skal være omhyggeligt indpakket, så rotter ikke tiltrækkes. Skakterne tømmes af viceværten tre gange ugentligt. k1: Storskrald Storskrald kan smides ud ved containeren ved Charlotte Muncks Vej nr. 7 (se kort). Containeren (som vi deler med A/B Fr. Munck) er aflåst, men alle beboere i begge foreninger har modtaget en nøgle. Containeren tømmes hver onsdag. Der må ikke henstilles storskrald ved siden af containeren ligesom den ikke må benyttes til almindeligt køkkenaffald, miljøfarligt affald o.l. spørg evt. viceværten. Som hjælp til flytning af tungere genstande, kan beboerne i viceværtens arbejdstid låne foreningens sækkevogn. Det er bl.a. p.g.a. brandfare ikke tilladt, at henstille genstande i kældergange og opgange. k2: Aviser/ugeblade

26 Der er ved Charlotte Muncks Vej 19 (ved skuret), ved Dagli Brugsen, ved opgang 29 og i gården ved Tagensvej 198 E opstillet containere til h.h.v. aviser og ugeblade der gøres opmærksom på, at aviscontaineren kun bør benyttes til aviser (og ikke reklameblade o.l.) da papiret ellers ikke kan genbruges. k3: Haveaffald Haveaffald (jord fra potteplanter og lign.) kan smides ud i vores kompostbunke, som vi deler med Andelsforeningen Frk. Munck. Kompostbunken er at finde ved Charlotte Muncks Vej nr. 27 (se kort) og tømmes ved behov. Det bør bemærkes, at kompostbunken IKKE må benyttes til almindeligt køkkenaffald! L. Fremleje/salg af lejlighed samt ventelister: l1: Fremleje Enhver form for fremleje skal gå gennem bestyrelsen. Hvis en lejlighed ønskes fremlejet, skal bestyrelsen kontaktes skriftligt, hvorved der tages stilling til, hvorvidt fremleje er muligt i henhold til foreningens vedtægter. Ved ulovlig fremleje vil andels-/lejekontrakt blive ophævet og den pågældende fremlejer ekskluderet! Det pointeres, at det er fremlejer (andelshaver/lejer), der er ansvarlig for lejligheden herunder rettidig indbetaling af boligafgift samt vedligeholdelse af lejligheden. Blanket kan hentes på kontoret eller hentes fra hjemmesiden. l2: Salg Ønsker en beboer at sælge sin andelslejlighed, skal bestyrelsen ligeledes kontaktes skriftligt, hvorefter den salgsansvarlige i bestyrelsen kontakter beboeren og sætter

27 gang i salget. Den salgsansvarlige vil ligeledes vejlede beboeren om proceduren vedrørende salget. Blanket kan hentes på kontoret eller hentes fra hjemmesiden. Ligeledes findes der en vejledning til dette på ejdendoms kontoret. Det skal pointeres, at den fraflyttende andelshaver hæfter for andelen (boligafgift) indtil lejligheden er overdraget til en ny andelshaver. l3: Ventelister Foreningen har to ventelister: - intern venteliste (andelshavere som ønsker at flytte internt i foreningen) - venteliste for personer anbefalet af andelshavere/lejere Hvis en beboer ønsker at blive opskrevet på den interne venteliste eller anbefale en person til opskrivning på venteliste, skal vedkommende skriftligt henvende sig til bestyrelsen navn og adresse skal oplyses. Blanket kan hentes på kontoret eller hentes fra hjemmesiden. Det er kun vedkommende, der er skrevet på ventelisten, der kan få tilbudt en lejlighed man kan således ikke overdrage sin plads på listen til en anden. Prisen for at være skrevet op er 200 Kr årligt. Ventelisterne bliver med jævne mellemrum slået op i opslagsvinduet ved Charlotte Muncks Vej nr. 19. Der gøres opmærksom på, at folk registreres med navn. Således kan folk selv gå ned og se, hvor de står på ventelisten! G&A står for ventelisten. De sørger for at sende giro kort ud hvert år. Hvis de ikke modtager betaling bliver man slettet fra listen. Derfor sørg for at betal og sørg for at inform omkring evt adresse skift, hvis dette måtte forekomme for personerne du har skrevet op.

28 M. Kælderrum: Til hver lejlighed er der tilknyttet et kælderrum, som overtages fra den tidligere andelshaver ved køb af en andel. Er man i tvivl om hvilket kælderrum, der er tilknyttet den aktuelle lejlighed, kan viceværten kontaktes. Der er kun et kælderrum til hver lejlighed. Afbrændmæssige årsager er det vigtigt at holde pulterrum aflåst og at der IKKE må henstilles ting på gangarealerne. Hverken på lofterne eller i kælderen. Hvis der findes ting vil det blive fjernet.

29 N. Vaskeri: Der er ved Charlotte Muncks Vej nr. 23 i kælderen et vaskeri, der kan benyttes af beboerne i denne forening og vores naboforening, A/B Frk. Munck. Vaskeriet drives af foreningerne. n1: Nøgle-/vaskekort For at benytte vaskeriet kræves et nøglekort, der mod et gebyr på 50,- kan afhentes hos viceværten. n2: Åbningstider Vaskeriet har åbent fra kl og dørene låses automatisk kl så husk at være færdig i god tid!!! Der er ingen tidsbestilling, men maskinerne kan benyttes, når de er ledige. n3: Tøjtørring Tørring af tøj bør ikke foregå i lejlighederne, p.g.a. risiko for fugt. Om sommeren kan tørrestativerne ved Charlotte Muncks Vej benyttes, og der forefindes nogle

30 tørrerum i kælderen. I gården ved Frk. munck ud mod Tagensvej findes også et stort tørrestativ som kan benyttes. O. Tele/data: Foreninge har egen telefon central, som bliver varetaget af telelet. Igennem dem kan man få billig telefoni. Ligeledes tilbyder foreningen billig internet gennem vores fiber. Dette kan tilmeldes. TV pakke. Vi har også invisteret i vores egen tv pakke. En obligatoriks lille pakke, som indeholder must carry kanaler og en udvidet kanal pakke. Denne kan man frivilligt tilmelde sig eller fra melde sig mod et administrations gebyr. o1:telefoni bl.a bl.a. telelet. Telefoni. o2: Internet Bl.a bl.a bl.a pris 80 kr pr md. Tilmelding betaling hver ½ år. o3: TV 04: Dørtelefon

31 Når man ringer på kanppen nede ved opgangs døren, ringer telefonen i lejligheden med et kortere interval end ved almindelige telefonopkald og hoveddøren kan åbnes fra lejligheden ved at trykke på 7. Kastanjebos digitale stik-dåse med stik til radio & TV (tv.) og internet & telefon (th.) Hvis din telefon sidder i stikket skal du ikke foretage dig noget. Du vil således kunne modtage opkald fra gaden via din almindelige telefon. Hvis man allerede taler i telefonen, når dørtelefonen aktiveres, lyder der en banke-på tone i røret også selvom man har fravalgt banke-på på almindelige telefonsamtaler. Viderestiller man sin telefon til fx mobiltelefon modtager man også opkald fra dørtelefonen Du kan bruge hvilken som helst, blot den har et digitalt stik. Du kan have din nye dørtelefon stående eller hængende hvor som helst i lejligheden, så den behøver altså ikke længere hænge ved døren, selvom det nok i mange tilfælde er det mest praktiske.

32 P. Kommunikation: Hvis vigtig information skal ud vil der blive sat opslag i opgangen evt på døren i opgangen. Bestyrelsen vil prøve at kommunikere ud via opslags tavlen så hold øje med relevante informationer på denne. Det er ikke ment til reklame af forskellige art. Så respekter dette. Det er IKKE tilladet at fjerne opslag så længe de er relevante. Vi vil i større omfang prøve at bruge vores hjemmeside til at informere og have opdatere forumlare ect lagt ud her. Officielle breve fra A/B kastanjebo vil have et blåt logo på. Logoet står med et stort blåt K. Representerende Kastanjebo og den blå farve varen og andels tanken. AB andelsbolig står hen over Ket for at vise at kastanjebo er en andels bolig. A/B henholdsvis sort og blå. De sorte linier i A/B er representere vores 5 bygninger. (kig godt efter)o

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

ViLejere 04. Ofre for svindler fik gratis logi. LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne. Lovlig tvang og dobbelt husleje

ViLejere 04. Ofre for svindler fik gratis logi. LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne. Lovlig tvang og dobbelt husleje l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 04 N o v e m b e r 2 0 1 2 www.lejerneslo.dk LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne Ofre for svindler fik gratis logi Lovlig tvang og dobbelt

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere