Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009"

Transkript

1 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009

2 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært c1: Kontortid c2: Ved akutte skader c3: Nøgler D. Administration d1: Henvendelser d2: Indbetaling af boligafgift og mangel på samme E. Håndværkere e1: Håndværkerliste F. Vedligeholdelse f1: Håndværkere f2: Uddybelse af vedligeholdelsespligten - El-installationer - Vandtilførsel - Spildevandsafløb - Gasinstallationer - Forandringer

3 - Forbedringer f3: Udluftning G. Skadesanmeldelser/forsikringssager H: Varme-/vandforsyning h1: Kalk h2: Afluftning af radiatorer h3: Aflæsning af varmemålere I: Rengøring og trappevask J: De grønne områder j1: Borde og grill j2: Petang-bane j3: Generel oprydning/renholdelse j4: Haveudvalg j5: Cykler og barnevogne j6: Bilparkering K: Affald/renovation k1: Storskrald k2: Aviser/ugeblade k3: Haveaffald L: Fremleje/salg af lejlighed samt ventelister l1: Fremleje l2: Salg l3: ventelister

4 M: Kælder og loftsrum N: Vaskeri n1: Nøgle-/vaskekort n2: Åbningstider n3: Tøjtørring O: Teledata O1: Internet O2: TV O3: Telefon P: Kommunikation Q: Historie Husorden Vedtægter

5 A. Indledning. Velkommen til andelsboligforeningen A/B Kastanjebo. Foreningen blev stiftet primo 1998, da vi overtog ejendommen fra Københavns Kommune. Bygningerne blev opført i 1957, og lejlighederne var oprindeligt lejelejligheder tiltænkt ansatte ved Bispebjerg Hospital, sygeplejerske, sygeplejeelever laboranter og læger samt administrative personale. En anden del af ejendommen var tiltænkt som alment nyttigt bolig byggeri. Foreningen består nu af 156 lejligheder, hvoraf en fortsat lille del er lejelejligheder. Lejlighedernes størrelse er fra ca. 38 kvm. Til 150 kvm. Foreningen har et enkelt erhvervslejemål, Dagli Brugsen, på hjørnet af Tuborgvej og Tagensvej. Efter vi købte og stiftet andelsboligforening A/B kastanjebo, har vi sat gang i flere restaurering- og vedligeholdelsesprojekter. Det første var i 1999/2000 hvor huset fik nye vinduer i samtlige lejligheder og taget blev levetidsforlænget. Siden er det blevet til flere andre større og mindre forandringer, så som deget vrmtvands produktion, installering af adgangskontrol ved hoveddørene, renovering af indgangspartier og TV inspektion af kloaknettet. I 2003 fik vi installeret et fælles data-/telefonnet til alle lejligheder. I 2005 fik foreninge i samarbejde med naboforeningen et supermoderne Miele fællesvaskeri med automatisk sæbedossering. Datanettet blev i 2006 udvidet med egen YV hovedstation således at foreningen nu forynser beboerne med 28 tv kanaler. I 2007 fik vi installeret fiber internet til foreningensamtidig med en modernisering af data forsyningen. Da foreningen er i konstant udvikling og vedligehold er et vigtigt område kigger vi fremad og kigger på projekter der ligger i den nære fremtid og længere frem af. Nogen af de projekter er udskiftning af brugsvandsrør og faldstammer. Ligeldes skal hele soklen of murerne mod tagensvej renoveres. Opgangene skal males. Og nyt skal skal muligvis sættes på i 2010.

6 Andre visioner er renovering af indgangene til huset, fliser Denne beboermappe er blevet udarbejdet med henblik på, at give beboerne, andelshavere såvel som lejere, et overblik over de muligheder, aktiviteter og procedurer, der gør sig gældende i foreningen. Det er meningen, at beboermappen følger den enkelte lejlighed, og således overdrages ved eventuelt salg af en lejlighed til den nye andelshaver. Der vil løbende blive sendt rettelser ud ved ændringer af beboermappen, og det er den enkelte andelshavers ansvar at ajourføre mappen. Ved bortkomst kan en ny mappe rekvireres ved henvendelse hos vores vicevært.

7 B. Bestyrelsen: Den beboervalgte bestyrelse udgøres af 3-5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf ét bestyrelsesmedlem bestrider formandsposten; formanden vælges på generalforsamlingen, mens de øvrige poster/arbejsopgaver i bestyrelsen fordeles internt af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamlingen, der finder sted en gang årligt. Desuden vælges der hér to suppleanter (se endvidere vedtægter). b1: Navne og adresser Bestyrelsen består af: Eilif Hansen Kresten s. Pedersen Ansvarsområde: Formand for foreningen og kontaktperson til vores administration (G & A), sammenlægningsudvalg og netudvalg, opdaterer og administrerer foreningens venteliste. Ansvarsområde: teknik, teledate, vaskeri. Aktuelle projekter: vedligeholdelse af ejendommen Carina Søby Michael Linck Mirjana Tasevska Suppleanter: 1. Marianne Owers b2: Bestyrelsesmøder Ca. anden tirsdag i måneden holdes der bestyrelsesmøder på viceværtkontoret, Charlotte Muncks Vej 19 kld. Ved bestyrelsesmøderne tages løbende sager og

8 nyopståede problemer op til overvejelse, og beslutninger vedr. fx vedligholdelsesarbejder, administration, klagesager eller skadesanmeldelser træffes. b3: Referater fra bestyrelsesmøder og nyhedsbreve Der skrives ved hvert bestyrelsesmøde referat, som beboerne er velkomne til at læse i viceværtens kontortid eventuelt kan viceværten udlevere en kopi. Når bestyrelsen finder det relevant skrives der såkaldte nyhedsbreve, hvor vi fra bestyrelsens side informerer lidt om, hvad der sker i foreningen, og fortæller lidt om hvad vi går og laver. Disse skrivelser vil jævnligt blive slået op i opgangene samt i opslagsvinduet ved opgangen til Charlotte Muncks Vej 19. b4: Kontakt til bestyrelsen Henvendelser til bestyrelsen kan ske skriftligt breve kan afleveres i postkassen i skuret ved Charlotte Muncksvej 19, eller ved indlevering til viceværten. Bestyrelsen har også en såvel fælles som individuel mail-adresse. Hvis man ønsker at rette henvendelse til hele bestyrelsen, kan dette ske via adressen Vi frabeder os, at der tages telefonisk kontakt til bestyrelsesmedlemmer på privattelefonnr! Der kan dog, uden for viceværtens kontortid, indtales beskeder til såvel vicevært som bestyrelsesmedlemmer på vores telefonsvarer på tlf: Bestyrelsen prøver ligeldes at holde åben på kontoret alle tirsdage mellem, 18:30-19:00. Undtagelser af hellidage, ferie og sygdom. b5: Klagesager Eventuelle klager, som omhandler øvrige beboere, kan afleveres skriftligt med underskrift til bestyrelsen. Prøv dog først at snakke med den pågældende det er det mest rimelige og hjælper ofte. Ved skriftlige klager over en beboer, vil bestyrelsen, efter evt. samtale med de implicerede, og hvis klagen viser sig at være berettiget, sende en advarsel til den pågældende beboer. Gentagne klager kan føre til eksklusion af foreningen.

9 C. Vicevært: Viceværten (Helge ) befinder sig i kontortiden på viceværtkontoret beliggende Charlotte Muncks Vej 19, kælderen og kan i disse tidsrum kontaktes såvel personligt som pr. telefon (telefon: ). c1: Kontortid Mandag: Tirsdag: 07:00-07:30 Onsdag: Torsdag: Fredag: c2: Ved akutte skader

10 Uden for viceværtens normale arbejdstid ( , fredag dog kun til kl ) kan viceværten ved akut opståede skader kontaktes på telefon: Han vil så formidle den videre kontakt til eventuelle håndværkere. Ønsker beboerne selv at rekvirere håndværkere til vedligeholdelses- og reparationsarbejder, hvor udgifterne normalt afholdes af foreningen, skal man indhente bestyrelsens/viceværtens godkendelse; ellers risikerer man at skulle betale regningen selv dette gælder også ved akut opståede skader. c3: Nøgler Vi fik i slutningen af 2001/primo 2002 installeret et automatisk låsesystem til hoveddørene. Dette betyder, at man i stedet for en traditionel nøgle benytter en såkaldt nøgle-brik, som automatisk låser hoveddøren op (til såvel opgang som kælder-nedgang), når man holder brikken mod en føler, der sidder ved hver opgangsdør. Brikkerne er tilkoblet vores database, således at vi kan indstille den enkelte brik til kun at give adgang til den dør, der måtte være relevant for den enkelte beboer. Der er udleveret 2 stk. nøglebrikker til hver bolig; har man behov for ekstra brikker, kan man mod betaling af (p.t.) 80,- kr pr. stk. rekvirere flere hos viceværten. Mister man en nøglebrik, er det vigtigt, at man henvender sig til viceværten, så brikken kan blive slettet af databasen herved er der ikke mulighed for, at andre får adgang til opgangen. Der er desuden mulighed for, at få et sæt nøgler (til sin hoveddør) låst inde i viceværtens nøgleskab dette kan både være hensigtsmæssigt, hvis man har låst sig ude, eller hvis håndværkere skal have adgang til lejligheden.

11 D. Administration: Andelsboligforeningen er tilknyttet administrationskontoret: Grubbe & Anderskouv (Advokat og admistrations) Åbenrå København Tlf: Her har vi tilknyttet advokat fuldmægtig Nicolais og sekretær Sussie. G & A varetager al administration hvad angår opkrævning af bolig-/varmeafgift, opkrævninger i forbindelse med køb/salg af lejligheder, klagesager, udarbejdelse af årsregnskab/budget m.m.

12 d1: Henvendelser Henvendelser skal for tiden rettes mod Sussie har været tilknyttet A/B Kastanjebo i lang tid.. Telefonisk henvendelse kan ske på telefonnr.: Ekspedition: Mandag til fredag kl , Dog ikke Onsdage. d2: Indbetaling af boligafgift og mangel på samme G&A registrerer manglende indbetalinger af boligafgift. Der skal gøres opmærksom på, at manglende indbetalinger kan føre til eksklusion af foreningen DERFOR kontakt altid G&A, hvis der skulle opstå problemer med indbetalingen! E. Håndværkere: e1: Håndværkerliste A/B Kastanjebo benytter sig for tiden primært af følgende håndværkere ved vedligeholdelsearbejde i ejendommen: Snedker/Tømrer EG - Kasper Tlf Elektriker Chr. Andersen Lyngbyvej KBH Ø Tlf

13 Glarmester Blikkenslager Låse-/nøglesmed Stein Müller Bispebjerg torv 12 Tlf VVS-kompaniet Lunikvej 24B 2670 Greve Tlf / City Låse Kirkevænget Valby Tlf Vandskader Malerarbejde Murer Glarmester Tømrer KONTAKT VICEVÆRT (Helge) Erik Hjort Tlf Finn Hoffman Tlf Steinmuller Bespebjerg Torv KBH. NV Tlf P.W: Jespersen Hejrevej KVN NV

14 Tlf / (William) Forsikring Administration Dansk System Assurance Allegade Frederiksberg TLF / Grubbe Advokater Nicholas Wantzin fuldmægtig Sussie Nielsen sekretær Åbenrå 31 Box København K Tlf Arkitekt John Bergelin / Telelet Carpark tlf Vuderingsmand Flemming Sahlberg Mail: Tlf: / Politi

15 F. Vedligeholdelse af lejlighederne: Al indvendig vedligeholdelse af lejlighederne påhviler beboerne med undtagelse af fælles forsyningsledninger; (dog har lejerene indvendig vedligeholdelseskonto). Vedligeholdelsespligten omfatter således også nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til lejlighederne, såsom fx stikkontakter, køkkenborde, gulve, døre og skabe undtaget er fx vinduer og hoveddøre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelser, der skyldes slid og ælde. Ved spørgsmål fra lejere henvises der til lejelovens bestemmelser. f1: Håndværkere Det skal pointeres, at beboerne frit kan vælge håndværkere ved arbejder i egen lejlighed. Den ovenfor stående liste er udelukkende beregnet som vejledning. Den enkelte beboer, betaler således selv for håndværkere i forbindelse med den indvendige vedligeholdelse, med mindre, der er tale om større reparationer af

16 ejendommens installationer, der naturligvis påhviler foreningen. Rekvirerer en beboer håndværkere til sådanne reparationer uden om bestyrelsen/administrationen vil den pågældende selv skulle afholde udgifterne. f2: Uddybelse af vedligeholdelsespligten El-installationer: Vandtilførsel: Spildevandsafløb: Gasinstallation: Den fælles forsyningsledning går indtil elmåler/sikringsmåler. Nødvendig udskiftning og reparation af alle el-installationer såsom kabler/ledninger/kontakter i lejligheden påhviler andelshaveren. Hvis der ikke i forvejen forefindes et HPFIrelæ i en lejlighed, udskiftes det gamle relæ til et sådant ved salg af lejligheden. Udgiften bliver påskrevet som en forbedring på andelsbeviset. Arbejdet må kun udføres af autoriserede el-installatører! Den fælles forsyningsledning er den lodrette gennemgående vandledning. Udskiftning og reparation af kummer, cisterne, haner samt alle rørledninger til fællesledning påhviler andelshaveren (NB! Jf. dog kummeforsikring spørg evt. viceværten!). Arbejdet må kun udføres af autoriserede håndværkere! Den fælles faldstamme er det lodrette gennemgående rør ved køkkenvask og toilet. Udskiftning og reparation af alle installationer incl. stikledninger til fælles faldstamme påhviler andelshaveren. Gulvafløb i badeværelser, afløb ved håndvask og under køkkenvask bør efterses og renses med jævne mellemrum. Arbejdet må kun udføres af autoriserede håndværkere! Den fælles gasledning er indtil gasmåler. Udskiftning og reparation af alle installationer efter måleren påhviler andelshaveren. Udskiftning af gasmåler varetages af Københavns Energi. Arbejdet må kun udføres af autoriserede håndværkere!

17 Forandringer : Forbedringer: Konstruktive og tekniske ændringer af lejlighederne må ikke foretages uden aftale med bestyrelsen. Det gælder hovedsageligt ændringer af oprindelige vægge. Alt originalt inventar, såsom indfatninger skal bevares. Tilføjelser til lejligheden, der ikke umiddelbart forbedrer lejlighedens brugsværdi eller håndværksmæssige tilstand, kan ikke forventes at tælle som forbedring ved salg. Lejlighederne rum (fx køkken, baderum) må generelt ændres og istandsættes (jf. dog ovenforstående). Der vil ved vurdering af forbedringen blive lagt vægt på, at det er sket på et fornuftigt prisniveau, der svarer til lejlighedens størrelse og øvrige værdi. (Med andre ord skal man ikke regne med at få godtgjort guldvandhaner). Installation af bruser og afløb i WC-rum, samt opsætning af brusekabine skal godkendes af bestyrelsen og opfylde lovmæssige krav. Afhøvling af gulve kan foretages, men tæller ikke som forbedring uhensigtsmæssig afhøvling (hvis gulvet fx er høvlet tyndt ) kan sågar vurderes som manglende vedligeholdelse /forringelse. Ved fraflytning/salg af en lejlighed vil en uvildig skønsmand vurdere eventuelle forbedringer, således at en ensartet og ligeværdig vurdering sikres i relation til fastsættelse af prisen. f3: NB! Udluftning Det anbefales, at den enkelte beboer sørger for god (daglig) udluftning af lejligheden, da der ellers kan være risiko for fugt-skader. De små udluftningskanaler i vinduerne bør så vidt muligt holdes åbentstående.

18 G. Skadesanmeldelser/forsikringssager: Foreningen er tilknyttet forsikringsmæglerselskabet Dansk system assurance, som løbende opsøger de billigste forsikringstilbud og underretter os om eventuelle tilbud. G&A står ligeledes for reglæmæssigt at kigge på Dansk system assurance og andre for at få det bedste og billigste pris. Ved en opstået skade, skal viceværten underrettes, som så vil sørge for besigtigelse af skaden og evt. rekvirering af de relevante håndværkere og anmeldelse af evt. skade. En beboer skal/(må) således aldrig selv rekvirere håndværkere uden viceværtens besigtigelse af skaden i værste fald kan man risikere selv at skulle afholde udgifterne. Skader forårsaget af dårlig vedligeholdelse af en lejlighed, dækkes ikke af forsikringen!

19 H. Varme-/vandforsyning: Foreningen modtager varmt vand/centralvarme fra Bispebjerg Hospitals varmecentral. Vores vicevært holder tilsyn med centralen og står for en del af vedligeholdelsen af anlægget. Egen varmecentral med brugs vand fra Bispebjerg. h1: Kalk Generelt skal det nævnes, at vandet i ejendommen er meget hårdt d.v.s. indeholder en del kalk hvilket betyder, at jævnlig vedligeholdelse i form af afkalkning af vandhaner o.l. kan være nødvendig. Samme problem bevirker, at vores rørsystemer er noget tilkalkede, hvilket kan betyde, at det varme vand til tider ikke er så varmt, som det bør være. Ved sådanne problemer kontaktes viceværten, som vil sørge for den nødvendige reparation. h2:afluftning af radiatorer I sommerhalvåret lukkes der for varmeforsyningen til radiatorerne. Når varmen igen sluttes til, er det vigtigt, at beboere i de øverste lejligheder i en opgang lufter ud i

20 rørsystemet, da luft i rørene vil hindre det varme vand i at cirkulere. Dette gøres ved at benytte den lille nøgle, som er blevet udleveret til beboere i de relevante lejligheder. Hvis en sådan nøgle ikke forefindes, kan en ny anskaffes hos viceværten. Datoerne for hvornår varmen sluttes til/fra vil blive slået op i nyhedsbrevene fra bestyrelsen. h3: Aflæsning af varmemålere Aflæsning af varmeforbrug sker en gang årligt. Dato og tidspunkt for aflæsning vil blive oplyst ved opslag i opgangene. Hold øje med varmen Varmeregningen: Den varme man bruger i vinteren afregnes sidst på året, så hvis man vil have lidt ekstra penge til den tid, er det en god ide at holde øje med ens forbrug. Der bliver slukket for varmen om sommeren. Midt på alle radiatorer i Kastanjebo sidder en varmemåler med digitaltal. Med nogle sekunders mellemrum skifter den mellem visninger.

21 De første to visninger er blot målerens nummer. I det ene står der n efterfulgt af fire cifre og i det andet P efterfulgt af fire cifre. De 8 cifre genfindes på den årlige varmeopgørelse, så der ikke er tvivl om hvilken radiator, der måler hvad. Den næste visning er radiatorens registrerede forbrug sidste år. Dette vises med en blyant efterfulgt af et tal. Tallet forbliver uændret hele året og viser hvormeget varme, der blev målt fremtil sidste varmeårs slutning 1.juni. Tallet overskrives næste gang det bliver 1.juni, og det er dette tal Varmekontrol aflæser hver som-mer og skriver regninger på hvert efterår. Mest interessant er den fjerde visning. Her er ingen markering; men blot et tal, der stiger i takt med radiatorens varmeforbrug. Det er her du kan gøre en forskel. Ved at holde et vågent øje med tælleren og justere på thermostaten kan du spare lidt på varmen og dermed på dine fremtidige varmeudgifter. Hvis du synes tælleren læber for stærkt er det næppe tælleren der er noget i vejen med! Hvormeget hvert tælletal koster afhænger af mange ting først og fremmest af radiatorens størrelse. På de store radiatorer under vinduerne koster hvert tal omkring 1kr, på de små i køkkener og badeværelser typisk en del mindre. Et højt varmeforbrug kan skyldes mange ting. Lejligheden kan være udsat beliggende og være dårligt isoleret. Det kan også skyldes, at beboeren har en dyr rytme. En billig rytme er at skrue ned for varmen sent om aftenen, lufte ud med vidt åbne vinduer i 5 minutter om morgenen og igen i 5 minutter, når man kommer hjem fra arbejde, hvorefter man skruer op igen. Ved at lufte hyppigt ud sikrer man et sundere indeklima og en mindre luftfugtighed. Husk at det er dyrere at varme fugtig luft op, end tør luft. Det er også vigtigt, at der er varmt i lejligheden mindst een gang i døgnet Herved mindskes risikoen for fugt- råd- og svampeskader.

22 I. Rengøring og trappevask: Vi har en rengøringsmedarbejder til at stå for renholdelse af opgangene, incl. trappevask. Trapperne bliver vasket én gang ugentligt. Generelt skal områderne ud for lejlighedsdørene samt trappearealet herudfor holdes ryddeligt. Vær opmærksom på, at det, bl.a. p.g.a. sikkerhed i forbindelse med brand, IKKE er tilladt at parkere cykler, barnevogne o.l. i opgangene de vil blive fjernet af viceværten efter én advarsel!

23 J. De grønne områder: j1: Borde og grill Til foreningens matrikel hører to større grønne arealer (se kort). På arelaerne har vi om sommeren opsat bænke/borde. Vi har desuden to murede griller beliggende h.h.v. ved området ved nr. 198 C og på den grønne trekant ved Charlotte Muncksvej nr Grillerne kan frit benyttes af alle beboere - man kan således ikke leje grillen for en dag. Der skal tages hensyn til de øvrige beboere fx hvad angår afspilning af musik (hvilket dog er tilladt, hvis det ikke er til gene for andre jf. i øvrigt husordenen). Endvidere skal man selv sørge for rengøring af grillen og oprydning efter brug. j2: Petang-bane Vi har sammen med A/B Frk. Munck fået lavet en petang-bane på den grønne trekant ud for Charlotte Muncksvej Banen er til fri afbenyttelse, men man skal selv medbringe det fornødne udstyr (kugler o.s.v.). j3: Generel oprydning/renholdelse

24 Der er opsat flere skraldespande rundt omkring på området, og der opfordres til, at de benyttes efter hensigten! Viceværten står for den daglige vedligeholdelse af de grønne områder såsom slåning af græsplænerne, tømning af skraldespande, vedligeholdelse/beskæring af buske og træer, bladsugning, snerydning og grusning/saltning m.m. j4: Haveudvalg Vi har et haveudvalg, bestående af aktive beboere, der i samråd med bestyrelsen lægger planer for beplantning m.m. på området. Det står enhver beboer frit for at melde sig ind i haveudvalget og hjælpe med arbejdet, ligesom vi opfordrer til, at beboere med grønne fingre kommer med gode ideer. Henvendelser til haveudvalget kan ske skriftligt, og breve afleveres i postkassen i skuret ved Charlotte Muncks Vej 19. Bestyrelsen vil så sørge for, at brevene kommer haveudvalget i hænde. j5: Cykler og barnevogne Cykler kan parkeres i de overdækkede cykelskure, som står ved Tagensvej 198 B, Charlotte Muncks Vej 23 og 25 samt ved Tuborgvej nr Der er desuden mindre stativer ved hver opgang med plads til ca. 4 cykler. Der gøres opmærksom på, at cykelskurene er tiltænkt cykler og IKKE scootere, barnevogne o.lign. Barnevogne kan derimod parkeres i det dertil indrettede skur ved Charlotte Muncks Vej 29. Cykler/barnevogne må ikke parkeres i opgangene eller i kældergangene. j6: Bilparkering Der er for foreningens beboere mulighed for gratis parkering af biler på Charlotte Muncks Vej, da denne vej er privat fællesvej dette betyder at andre bilister også må benytte vejen (der skal fx være adgang til Bispebjerg Hospital), men at vejen altså tilhører os. Der må ikke parkeres på vejarealerne ud for de med gult afmærkede kantsten, da der bl.a. skal være mulighed for/plads til afhentning af renovation. Brandvæsenet har tidligere inspiceret vores parkerings forhold på brandveje og tilkørselsveje, og vi blev plagt at bringe forholdene i orden. Der SKAL være fri passage for ambulancer og andre udrykningskøretøjer ind til hver opgang. Det betyder, at det faktisk er ulovligt at parkere biler i trekantsområder ved

25 Charlotte Muncks Vej og på Tagensvej 198 bag porten. Det blev besluttet på tidligere generel forsamling af lade carpark stå for tilselse af at der ikke bliver parkeret ulovligt inde på 3kants området. Efter vi har fået dem er det meget begrænset med ulovlig parkering. I øvrigt henvises der til parkeringsmulighederne på Tagensvej. På de indre trekant arealer ad Charlotte Muncks Vej, er parkering forbudt og Carpark står for overholdelse af dette. j5: Legeplads Der findes en legeplads ved Frk munck. Som vi har fået lov til at benytte. Den er kun til børn, mindre børn med opsyn af forældre K. Affald/renovation: Almindeligt køkkenaffald skal udsmides via affaldsskakterne i opgangene. Affaldet skal være omhyggeligt indpakket, så rotter ikke tiltrækkes. Skakterne tømmes af viceværten tre gange ugentligt. k1: Storskrald Storskrald kan smides ud ved containeren ved Charlotte Muncks Vej nr. 7 (se kort). Containeren (som vi deler med A/B Fr. Munck) er aflåst, men alle beboere i begge foreninger har modtaget en nøgle. Containeren tømmes hver onsdag. Der må ikke henstilles storskrald ved siden af containeren ligesom den ikke må benyttes til almindeligt køkkenaffald, miljøfarligt affald o.l. spørg evt. viceværten. Som hjælp til flytning af tungere genstande, kan beboerne i viceværtens arbejdstid låne foreningens sækkevogn. Det er bl.a. p.g.a. brandfare ikke tilladt, at henstille genstande i kældergange og opgange. k2: Aviser/ugeblade

26 Der er ved Charlotte Muncks Vej 19 (ved skuret), ved Dagli Brugsen, ved opgang 29 og i gården ved Tagensvej 198 E opstillet containere til h.h.v. aviser og ugeblade der gøres opmærksom på, at aviscontaineren kun bør benyttes til aviser (og ikke reklameblade o.l.) da papiret ellers ikke kan genbruges. k3: Haveaffald Haveaffald (jord fra potteplanter og lign.) kan smides ud i vores kompostbunke, som vi deler med Andelsforeningen Frk. Munck. Kompostbunken er at finde ved Charlotte Muncks Vej nr. 27 (se kort) og tømmes ved behov. Det bør bemærkes, at kompostbunken IKKE må benyttes til almindeligt køkkenaffald! L. Fremleje/salg af lejlighed samt ventelister: l1: Fremleje Enhver form for fremleje skal gå gennem bestyrelsen. Hvis en lejlighed ønskes fremlejet, skal bestyrelsen kontaktes skriftligt, hvorved der tages stilling til, hvorvidt fremleje er muligt i henhold til foreningens vedtægter. Ved ulovlig fremleje vil andels-/lejekontrakt blive ophævet og den pågældende fremlejer ekskluderet! Det pointeres, at det er fremlejer (andelshaver/lejer), der er ansvarlig for lejligheden herunder rettidig indbetaling af boligafgift samt vedligeholdelse af lejligheden. Blanket kan hentes på kontoret eller hentes fra hjemmesiden. l2: Salg Ønsker en beboer at sælge sin andelslejlighed, skal bestyrelsen ligeledes kontaktes skriftligt, hvorefter den salgsansvarlige i bestyrelsen kontakter beboeren og sætter

27 gang i salget. Den salgsansvarlige vil ligeledes vejlede beboeren om proceduren vedrørende salget. Blanket kan hentes på kontoret eller hentes fra hjemmesiden. Ligeledes findes der en vejledning til dette på ejdendoms kontoret. Det skal pointeres, at den fraflyttende andelshaver hæfter for andelen (boligafgift) indtil lejligheden er overdraget til en ny andelshaver. l3: Ventelister Foreningen har to ventelister: - intern venteliste (andelshavere som ønsker at flytte internt i foreningen) - venteliste for personer anbefalet af andelshavere/lejere Hvis en beboer ønsker at blive opskrevet på den interne venteliste eller anbefale en person til opskrivning på venteliste, skal vedkommende skriftligt henvende sig til bestyrelsen navn og adresse skal oplyses. Blanket kan hentes på kontoret eller hentes fra hjemmesiden. Det er kun vedkommende, der er skrevet på ventelisten, der kan få tilbudt en lejlighed man kan således ikke overdrage sin plads på listen til en anden. Prisen for at være skrevet op er 200 Kr årligt. Ventelisterne bliver med jævne mellemrum slået op i opslagsvinduet ved Charlotte Muncks Vej nr. 19. Der gøres opmærksom på, at folk registreres med navn. Således kan folk selv gå ned og se, hvor de står på ventelisten! G&A står for ventelisten. De sørger for at sende giro kort ud hvert år. Hvis de ikke modtager betaling bliver man slettet fra listen. Derfor sørg for at betal og sørg for at inform omkring evt adresse skift, hvis dette måtte forekomme for personerne du har skrevet op.

28 M. Kælderrum: Til hver lejlighed er der tilknyttet et kælderrum, som overtages fra den tidligere andelshaver ved køb af en andel. Er man i tvivl om hvilket kælderrum, der er tilknyttet den aktuelle lejlighed, kan viceværten kontaktes. Der er kun et kælderrum til hver lejlighed. Afbrændmæssige årsager er det vigtigt at holde pulterrum aflåst og at der IKKE må henstilles ting på gangarealerne. Hverken på lofterne eller i kælderen. Hvis der findes ting vil det blive fjernet.

29 N. Vaskeri: Der er ved Charlotte Muncks Vej nr. 23 i kælderen et vaskeri, der kan benyttes af beboerne i denne forening og vores naboforening, A/B Frk. Munck. Vaskeriet drives af foreningerne. n1: Nøgle-/vaskekort For at benytte vaskeriet kræves et nøglekort, der mod et gebyr på 50,- kan afhentes hos viceværten. n2: Åbningstider Vaskeriet har åbent fra kl og dørene låses automatisk kl så husk at være færdig i god tid!!! Der er ingen tidsbestilling, men maskinerne kan benyttes, når de er ledige. n3: Tøjtørring Tørring af tøj bør ikke foregå i lejlighederne, p.g.a. risiko for fugt. Om sommeren kan tørrestativerne ved Charlotte Muncks Vej benyttes, og der forefindes nogle

30 tørrerum i kælderen. I gården ved Frk. munck ud mod Tagensvej findes også et stort tørrestativ som kan benyttes. O. Tele/data: Foreninge har egen telefon central, som bliver varetaget af telelet. Igennem dem kan man få billig telefoni. Ligeledes tilbyder foreningen billig internet gennem vores fiber. Dette kan tilmeldes. TV pakke. Vi har også invisteret i vores egen tv pakke. En obligatoriks lille pakke, som indeholder must carry kanaler og en udvidet kanal pakke. Denne kan man frivilligt tilmelde sig eller fra melde sig mod et administrations gebyr. o1:telefoni bl.a bl.a. telelet. Telefoni. o2: Internet Bl.a bl.a bl.a pris 80 kr pr md. Tilmelding betaling hver ½ år. o3: TV 04: Dørtelefon

31 Når man ringer på kanppen nede ved opgangs døren, ringer telefonen i lejligheden med et kortere interval end ved almindelige telefonopkald og hoveddøren kan åbnes fra lejligheden ved at trykke på 7. Kastanjebos digitale stik-dåse med stik til radio & TV (tv.) og internet & telefon (th.) Hvis din telefon sidder i stikket skal du ikke foretage dig noget. Du vil således kunne modtage opkald fra gaden via din almindelige telefon. Hvis man allerede taler i telefonen, når dørtelefonen aktiveres, lyder der en banke-på tone i røret også selvom man har fravalgt banke-på på almindelige telefonsamtaler. Viderestiller man sin telefon til fx mobiltelefon modtager man også opkald fra dørtelefonen Du kan bruge hvilken som helst, blot den har et digitalt stik. Du kan have din nye dørtelefon stående eller hængende hvor som helst i lejligheden, så den behøver altså ikke længere hænge ved døren, selvom det nok i mange tilfælde er det mest praktiske.

32 P. Kommunikation: Hvis vigtig information skal ud vil der blive sat opslag i opgangen evt på døren i opgangen. Bestyrelsen vil prøve at kommunikere ud via opslags tavlen så hold øje med relevante informationer på denne. Det er ikke ment til reklame af forskellige art. Så respekter dette. Det er IKKE tilladet at fjerne opslag så længe de er relevante. Vi vil i større omfang prøve at bruge vores hjemmeside til at informere og have opdatere forumlare ect lagt ud her. Officielle breve fra A/B kastanjebo vil have et blåt logo på. Logoet står med et stort blåt K. Representerende Kastanjebo og den blå farve varen og andels tanken. AB andelsbolig står hen over Ket for at vise at kastanjebo er en andels bolig. A/B henholdsvis sort og blå. De sorte linier i A/B er representere vores 5 bygninger. (kig godt efter)o

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er go at ha. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er go at ha. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2016 Gem den - den er go at ha Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål?... 3 Bestyrelsen... 3 Vaskeri... 3 Tørrerum... 4 Cykelkælder... 4 Hvordan

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed!

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig over diverse småproblemer,

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 September 2014 PRAKTISKE INFORMATIONER AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen træffes på afdelingskontoret,

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Hospitalsenheden Vest November 2014 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Adgang til boligen... 4 Forsikring... 4 Husdyr... 4 Indgangsdøre... 4

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Infofolderen. Adresse:

Infofolderen. Adresse: Udgivet Juni 2009 Infofolderen Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom.

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 016 - Sjællandsparken Godkendt på afdelingsmøde den 16.08.2016 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler. 3 Affald... 3 Altaner og altankasser.. 3 Barnevogne, cykler,

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER December 2015

PRAKTISKE INFORMATIONER December 2015 POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ PRAKTISKE INFORMATIONER December 2015 AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen træffes på afdelingskontoret på torvet

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf Husorden afd. 06 Nic. Rumpsvej 5-11 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, mange ting er man fælles om,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19.

Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19. Til alle andelshavere 27. februar 2006. Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19.00, i Menighedshuset

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

PRAKTISKE TIPS TIL BEBOERNE I EJERFORENINGEN BRØNDKILDE

PRAKTISKE TIPS TIL BEBOERNE I EJERFORENINGEN BRØNDKILDE PRAKTISKE TIPS TIL BEBOERNE I EJERFORENINGEN BRØNDKILDE I det følgende listes nogle oplysninger og tips, som beboeren i det daglige kan have brug for. I det omfang oplysningerne ikke er tilstrækkelige,

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 10. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her.

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr.

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr. Dagsorden for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: Dirigent: Enver Referent: Enver Til stede: Inge, Rudolf, Enver, Maria. Afbud: Sara. A: Formelt 1. Nye punkter til dagsordenen. 2. Godkendelse og

Læs mere