Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009"

Transkript

1 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009

2 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært c1: Kontortid c2: Ved akutte skader c3: Nøgler D. Administration d1: Henvendelser d2: Indbetaling af boligafgift og mangel på samme E. Håndværkere e1: Håndværkerliste F. Vedligeholdelse f1: Håndværkere f2: Uddybelse af vedligeholdelsespligten - El-installationer - Vandtilførsel - Spildevandsafløb - Gasinstallationer - Forandringer

3 - Forbedringer f3: Udluftning G. Skadesanmeldelser/forsikringssager H: Varme-/vandforsyning h1: Kalk h2: Afluftning af radiatorer h3: Aflæsning af varmemålere I: Rengøring og trappevask J: De grønne områder j1: Borde og grill j2: Petang-bane j3: Generel oprydning/renholdelse j4: Haveudvalg j5: Cykler og barnevogne j6: Bilparkering K: Affald/renovation k1: Storskrald k2: Aviser/ugeblade k3: Haveaffald L: Fremleje/salg af lejlighed samt ventelister l1: Fremleje l2: Salg l3: ventelister

4 M: Kælder og loftsrum N: Vaskeri n1: Nøgle-/vaskekort n2: Åbningstider n3: Tøjtørring O: Teledata O1: Internet O2: TV O3: Telefon P: Kommunikation Q: Historie Husorden Vedtægter

5 A. Indledning. Velkommen til andelsboligforeningen A/B Kastanjebo. Foreningen blev stiftet primo 1998, da vi overtog ejendommen fra Københavns Kommune. Bygningerne blev opført i 1957, og lejlighederne var oprindeligt lejelejligheder tiltænkt ansatte ved Bispebjerg Hospital, sygeplejerske, sygeplejeelever laboranter og læger samt administrative personale. En anden del af ejendommen var tiltænkt som alment nyttigt bolig byggeri. Foreningen består nu af 156 lejligheder, hvoraf en fortsat lille del er lejelejligheder. Lejlighedernes størrelse er fra ca. 38 kvm. Til 150 kvm. Foreningen har et enkelt erhvervslejemål, Dagli Brugsen, på hjørnet af Tuborgvej og Tagensvej. Efter vi købte og stiftet andelsboligforening A/B kastanjebo, har vi sat gang i flere restaurering- og vedligeholdelsesprojekter. Det første var i 1999/2000 hvor huset fik nye vinduer i samtlige lejligheder og taget blev levetidsforlænget. Siden er det blevet til flere andre større og mindre forandringer, så som deget vrmtvands produktion, installering af adgangskontrol ved hoveddørene, renovering af indgangspartier og TV inspektion af kloaknettet. I 2003 fik vi installeret et fælles data-/telefonnet til alle lejligheder. I 2005 fik foreninge i samarbejde med naboforeningen et supermoderne Miele fællesvaskeri med automatisk sæbedossering. Datanettet blev i 2006 udvidet med egen YV hovedstation således at foreningen nu forynser beboerne med 28 tv kanaler. I 2007 fik vi installeret fiber internet til foreningensamtidig med en modernisering af data forsyningen. Da foreningen er i konstant udvikling og vedligehold er et vigtigt område kigger vi fremad og kigger på projekter der ligger i den nære fremtid og længere frem af. Nogen af de projekter er udskiftning af brugsvandsrør og faldstammer. Ligeldes skal hele soklen of murerne mod tagensvej renoveres. Opgangene skal males. Og nyt skal skal muligvis sættes på i 2010.

6 Andre visioner er renovering af indgangene til huset, fliser Denne beboermappe er blevet udarbejdet med henblik på, at give beboerne, andelshavere såvel som lejere, et overblik over de muligheder, aktiviteter og procedurer, der gør sig gældende i foreningen. Det er meningen, at beboermappen følger den enkelte lejlighed, og således overdrages ved eventuelt salg af en lejlighed til den nye andelshaver. Der vil løbende blive sendt rettelser ud ved ændringer af beboermappen, og det er den enkelte andelshavers ansvar at ajourføre mappen. Ved bortkomst kan en ny mappe rekvireres ved henvendelse hos vores vicevært.

7 B. Bestyrelsen: Den beboervalgte bestyrelse udgøres af 3-5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf ét bestyrelsesmedlem bestrider formandsposten; formanden vælges på generalforsamlingen, mens de øvrige poster/arbejsopgaver i bestyrelsen fordeles internt af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamlingen, der finder sted en gang årligt. Desuden vælges der hér to suppleanter (se endvidere vedtægter). b1: Navne og adresser Bestyrelsen består af: Eilif Hansen Kresten s. Pedersen Ansvarsområde: Formand for foreningen og kontaktperson til vores administration (G & A), sammenlægningsudvalg og netudvalg, opdaterer og administrerer foreningens venteliste. Ansvarsområde: teknik, teledate, vaskeri. Aktuelle projekter: vedligeholdelse af ejendommen Carina Søby Michael Linck Mirjana Tasevska Suppleanter: 1. Marianne Owers b2: Bestyrelsesmøder Ca. anden tirsdag i måneden holdes der bestyrelsesmøder på viceværtkontoret, Charlotte Muncks Vej 19 kld. Ved bestyrelsesmøderne tages løbende sager og

8 nyopståede problemer op til overvejelse, og beslutninger vedr. fx vedligholdelsesarbejder, administration, klagesager eller skadesanmeldelser træffes. b3: Referater fra bestyrelsesmøder og nyhedsbreve Der skrives ved hvert bestyrelsesmøde referat, som beboerne er velkomne til at læse i viceværtens kontortid eventuelt kan viceværten udlevere en kopi. Når bestyrelsen finder det relevant skrives der såkaldte nyhedsbreve, hvor vi fra bestyrelsens side informerer lidt om, hvad der sker i foreningen, og fortæller lidt om hvad vi går og laver. Disse skrivelser vil jævnligt blive slået op i opgangene samt i opslagsvinduet ved opgangen til Charlotte Muncks Vej 19. b4: Kontakt til bestyrelsen Henvendelser til bestyrelsen kan ske skriftligt breve kan afleveres i postkassen i skuret ved Charlotte Muncksvej 19, eller ved indlevering til viceværten. Bestyrelsen har også en såvel fælles som individuel mail-adresse. Hvis man ønsker at rette henvendelse til hele bestyrelsen, kan dette ske via adressen Vi frabeder os, at der tages telefonisk kontakt til bestyrelsesmedlemmer på privattelefonnr! Der kan dog, uden for viceværtens kontortid, indtales beskeder til såvel vicevært som bestyrelsesmedlemmer på vores telefonsvarer på tlf: Bestyrelsen prøver ligeldes at holde åben på kontoret alle tirsdage mellem, 18:30-19:00. Undtagelser af hellidage, ferie og sygdom. b5: Klagesager Eventuelle klager, som omhandler øvrige beboere, kan afleveres skriftligt med underskrift til bestyrelsen. Prøv dog først at snakke med den pågældende det er det mest rimelige og hjælper ofte. Ved skriftlige klager over en beboer, vil bestyrelsen, efter evt. samtale med de implicerede, og hvis klagen viser sig at være berettiget, sende en advarsel til den pågældende beboer. Gentagne klager kan føre til eksklusion af foreningen.

9 C. Vicevært: Viceværten (Helge ) befinder sig i kontortiden på viceværtkontoret beliggende Charlotte Muncks Vej 19, kælderen og kan i disse tidsrum kontaktes såvel personligt som pr. telefon (telefon: ). c1: Kontortid Mandag: Tirsdag: 07:00-07:30 Onsdag: Torsdag: Fredag: c2: Ved akutte skader

10 Uden for viceværtens normale arbejdstid ( , fredag dog kun til kl ) kan viceværten ved akut opståede skader kontaktes på telefon: Han vil så formidle den videre kontakt til eventuelle håndværkere. Ønsker beboerne selv at rekvirere håndværkere til vedligeholdelses- og reparationsarbejder, hvor udgifterne normalt afholdes af foreningen, skal man indhente bestyrelsens/viceværtens godkendelse; ellers risikerer man at skulle betale regningen selv dette gælder også ved akut opståede skader. c3: Nøgler Vi fik i slutningen af 2001/primo 2002 installeret et automatisk låsesystem til hoveddørene. Dette betyder, at man i stedet for en traditionel nøgle benytter en såkaldt nøgle-brik, som automatisk låser hoveddøren op (til såvel opgang som kælder-nedgang), når man holder brikken mod en føler, der sidder ved hver opgangsdør. Brikkerne er tilkoblet vores database, således at vi kan indstille den enkelte brik til kun at give adgang til den dør, der måtte være relevant for den enkelte beboer. Der er udleveret 2 stk. nøglebrikker til hver bolig; har man behov for ekstra brikker, kan man mod betaling af (p.t.) 80,- kr pr. stk. rekvirere flere hos viceværten. Mister man en nøglebrik, er det vigtigt, at man henvender sig til viceværten, så brikken kan blive slettet af databasen herved er der ikke mulighed for, at andre får adgang til opgangen. Der er desuden mulighed for, at få et sæt nøgler (til sin hoveddør) låst inde i viceværtens nøgleskab dette kan både være hensigtsmæssigt, hvis man har låst sig ude, eller hvis håndværkere skal have adgang til lejligheden.

11 D. Administration: Andelsboligforeningen er tilknyttet administrationskontoret: Grubbe & Anderskouv (Advokat og admistrations) Åbenrå København Tlf: Her har vi tilknyttet advokat fuldmægtig Nicolais og sekretær Sussie. G & A varetager al administration hvad angår opkrævning af bolig-/varmeafgift, opkrævninger i forbindelse med køb/salg af lejligheder, klagesager, udarbejdelse af årsregnskab/budget m.m.

12 d1: Henvendelser Henvendelser skal for tiden rettes mod Sussie har været tilknyttet A/B Kastanjebo i lang tid.. Telefonisk henvendelse kan ske på telefonnr.: Ekspedition: Mandag til fredag kl , Dog ikke Onsdage. d2: Indbetaling af boligafgift og mangel på samme G&A registrerer manglende indbetalinger af boligafgift. Der skal gøres opmærksom på, at manglende indbetalinger kan føre til eksklusion af foreningen DERFOR kontakt altid G&A, hvis der skulle opstå problemer med indbetalingen! E. Håndværkere: e1: Håndværkerliste A/B Kastanjebo benytter sig for tiden primært af følgende håndværkere ved vedligeholdelsearbejde i ejendommen: Snedker/Tømrer EG - Kasper Tlf Elektriker Chr. Andersen Lyngbyvej KBH Ø Tlf

13 Glarmester Blikkenslager Låse-/nøglesmed Stein Müller Bispebjerg torv 12 Tlf VVS-kompaniet Lunikvej 24B 2670 Greve Tlf / City Låse Kirkevænget Valby Tlf Vandskader Malerarbejde Murer Glarmester Tømrer KONTAKT VICEVÆRT (Helge) Erik Hjort Tlf Finn Hoffman Tlf Steinmuller Bespebjerg Torv KBH. NV Tlf P.W: Jespersen Hejrevej KVN NV

14 Tlf / (William) Forsikring Administration Dansk System Assurance Allegade Frederiksberg TLF / Grubbe Advokater Nicholas Wantzin fuldmægtig Sussie Nielsen sekretær Åbenrå 31 Box København K Tlf Arkitekt John Bergelin / Telelet Carpark tlf Vuderingsmand Flemming Sahlberg Mail: Tlf: / Politi

15 F. Vedligeholdelse af lejlighederne: Al indvendig vedligeholdelse af lejlighederne påhviler beboerne med undtagelse af fælles forsyningsledninger; (dog har lejerene indvendig vedligeholdelseskonto). Vedligeholdelsespligten omfatter således også nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til lejlighederne, såsom fx stikkontakter, køkkenborde, gulve, døre og skabe undtaget er fx vinduer og hoveddøre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelser, der skyldes slid og ælde. Ved spørgsmål fra lejere henvises der til lejelovens bestemmelser. f1: Håndværkere Det skal pointeres, at beboerne frit kan vælge håndværkere ved arbejder i egen lejlighed. Den ovenfor stående liste er udelukkende beregnet som vejledning. Den enkelte beboer, betaler således selv for håndværkere i forbindelse med den indvendige vedligeholdelse, med mindre, der er tale om større reparationer af

16 ejendommens installationer, der naturligvis påhviler foreningen. Rekvirerer en beboer håndværkere til sådanne reparationer uden om bestyrelsen/administrationen vil den pågældende selv skulle afholde udgifterne. f2: Uddybelse af vedligeholdelsespligten El-installationer: Vandtilførsel: Spildevandsafløb: Gasinstallation: Den fælles forsyningsledning går indtil elmåler/sikringsmåler. Nødvendig udskiftning og reparation af alle el-installationer såsom kabler/ledninger/kontakter i lejligheden påhviler andelshaveren. Hvis der ikke i forvejen forefindes et HPFIrelæ i en lejlighed, udskiftes det gamle relæ til et sådant ved salg af lejligheden. Udgiften bliver påskrevet som en forbedring på andelsbeviset. Arbejdet må kun udføres af autoriserede el-installatører! Den fælles forsyningsledning er den lodrette gennemgående vandledning. Udskiftning og reparation af kummer, cisterne, haner samt alle rørledninger til fællesledning påhviler andelshaveren (NB! Jf. dog kummeforsikring spørg evt. viceværten!). Arbejdet må kun udføres af autoriserede håndværkere! Den fælles faldstamme er det lodrette gennemgående rør ved køkkenvask og toilet. Udskiftning og reparation af alle installationer incl. stikledninger til fælles faldstamme påhviler andelshaveren. Gulvafløb i badeværelser, afløb ved håndvask og under køkkenvask bør efterses og renses med jævne mellemrum. Arbejdet må kun udføres af autoriserede håndværkere! Den fælles gasledning er indtil gasmåler. Udskiftning og reparation af alle installationer efter måleren påhviler andelshaveren. Udskiftning af gasmåler varetages af Københavns Energi. Arbejdet må kun udføres af autoriserede håndværkere!

17 Forandringer : Forbedringer: Konstruktive og tekniske ændringer af lejlighederne må ikke foretages uden aftale med bestyrelsen. Det gælder hovedsageligt ændringer af oprindelige vægge. Alt originalt inventar, såsom indfatninger skal bevares. Tilføjelser til lejligheden, der ikke umiddelbart forbedrer lejlighedens brugsværdi eller håndværksmæssige tilstand, kan ikke forventes at tælle som forbedring ved salg. Lejlighederne rum (fx køkken, baderum) må generelt ændres og istandsættes (jf. dog ovenforstående). Der vil ved vurdering af forbedringen blive lagt vægt på, at det er sket på et fornuftigt prisniveau, der svarer til lejlighedens størrelse og øvrige værdi. (Med andre ord skal man ikke regne med at få godtgjort guldvandhaner). Installation af bruser og afløb i WC-rum, samt opsætning af brusekabine skal godkendes af bestyrelsen og opfylde lovmæssige krav. Afhøvling af gulve kan foretages, men tæller ikke som forbedring uhensigtsmæssig afhøvling (hvis gulvet fx er høvlet tyndt ) kan sågar vurderes som manglende vedligeholdelse /forringelse. Ved fraflytning/salg af en lejlighed vil en uvildig skønsmand vurdere eventuelle forbedringer, således at en ensartet og ligeværdig vurdering sikres i relation til fastsættelse af prisen. f3: NB! Udluftning Det anbefales, at den enkelte beboer sørger for god (daglig) udluftning af lejligheden, da der ellers kan være risiko for fugt-skader. De små udluftningskanaler i vinduerne bør så vidt muligt holdes åbentstående.

18 G. Skadesanmeldelser/forsikringssager: Foreningen er tilknyttet forsikringsmæglerselskabet Dansk system assurance, som løbende opsøger de billigste forsikringstilbud og underretter os om eventuelle tilbud. G&A står ligeledes for reglæmæssigt at kigge på Dansk system assurance og andre for at få det bedste og billigste pris. Ved en opstået skade, skal viceværten underrettes, som så vil sørge for besigtigelse af skaden og evt. rekvirering af de relevante håndværkere og anmeldelse af evt. skade. En beboer skal/(må) således aldrig selv rekvirere håndværkere uden viceværtens besigtigelse af skaden i værste fald kan man risikere selv at skulle afholde udgifterne. Skader forårsaget af dårlig vedligeholdelse af en lejlighed, dækkes ikke af forsikringen!

19 H. Varme-/vandforsyning: Foreningen modtager varmt vand/centralvarme fra Bispebjerg Hospitals varmecentral. Vores vicevært holder tilsyn med centralen og står for en del af vedligeholdelsen af anlægget. Egen varmecentral med brugs vand fra Bispebjerg. h1: Kalk Generelt skal det nævnes, at vandet i ejendommen er meget hårdt d.v.s. indeholder en del kalk hvilket betyder, at jævnlig vedligeholdelse i form af afkalkning af vandhaner o.l. kan være nødvendig. Samme problem bevirker, at vores rørsystemer er noget tilkalkede, hvilket kan betyde, at det varme vand til tider ikke er så varmt, som det bør være. Ved sådanne problemer kontaktes viceværten, som vil sørge for den nødvendige reparation. h2:afluftning af radiatorer I sommerhalvåret lukkes der for varmeforsyningen til radiatorerne. Når varmen igen sluttes til, er det vigtigt, at beboere i de øverste lejligheder i en opgang lufter ud i

20 rørsystemet, da luft i rørene vil hindre det varme vand i at cirkulere. Dette gøres ved at benytte den lille nøgle, som er blevet udleveret til beboere i de relevante lejligheder. Hvis en sådan nøgle ikke forefindes, kan en ny anskaffes hos viceværten. Datoerne for hvornår varmen sluttes til/fra vil blive slået op i nyhedsbrevene fra bestyrelsen. h3: Aflæsning af varmemålere Aflæsning af varmeforbrug sker en gang årligt. Dato og tidspunkt for aflæsning vil blive oplyst ved opslag i opgangene. Hold øje med varmen Varmeregningen: Den varme man bruger i vinteren afregnes sidst på året, så hvis man vil have lidt ekstra penge til den tid, er det en god ide at holde øje med ens forbrug. Der bliver slukket for varmen om sommeren. Midt på alle radiatorer i Kastanjebo sidder en varmemåler med digitaltal. Med nogle sekunders mellemrum skifter den mellem visninger.

21 De første to visninger er blot målerens nummer. I det ene står der n efterfulgt af fire cifre og i det andet P efterfulgt af fire cifre. De 8 cifre genfindes på den årlige varmeopgørelse, så der ikke er tvivl om hvilken radiator, der måler hvad. Den næste visning er radiatorens registrerede forbrug sidste år. Dette vises med en blyant efterfulgt af et tal. Tallet forbliver uændret hele året og viser hvormeget varme, der blev målt fremtil sidste varmeårs slutning 1.juni. Tallet overskrives næste gang det bliver 1.juni, og det er dette tal Varmekontrol aflæser hver som-mer og skriver regninger på hvert efterår. Mest interessant er den fjerde visning. Her er ingen markering; men blot et tal, der stiger i takt med radiatorens varmeforbrug. Det er her du kan gøre en forskel. Ved at holde et vågent øje med tælleren og justere på thermostaten kan du spare lidt på varmen og dermed på dine fremtidige varmeudgifter. Hvis du synes tælleren læber for stærkt er det næppe tælleren der er noget i vejen med! Hvormeget hvert tælletal koster afhænger af mange ting først og fremmest af radiatorens størrelse. På de store radiatorer under vinduerne koster hvert tal omkring 1kr, på de små i køkkener og badeværelser typisk en del mindre. Et højt varmeforbrug kan skyldes mange ting. Lejligheden kan være udsat beliggende og være dårligt isoleret. Det kan også skyldes, at beboeren har en dyr rytme. En billig rytme er at skrue ned for varmen sent om aftenen, lufte ud med vidt åbne vinduer i 5 minutter om morgenen og igen i 5 minutter, når man kommer hjem fra arbejde, hvorefter man skruer op igen. Ved at lufte hyppigt ud sikrer man et sundere indeklima og en mindre luftfugtighed. Husk at det er dyrere at varme fugtig luft op, end tør luft. Det er også vigtigt, at der er varmt i lejligheden mindst een gang i døgnet Herved mindskes risikoen for fugt- råd- og svampeskader.

22 I. Rengøring og trappevask: Vi har en rengøringsmedarbejder til at stå for renholdelse af opgangene, incl. trappevask. Trapperne bliver vasket én gang ugentligt. Generelt skal områderne ud for lejlighedsdørene samt trappearealet herudfor holdes ryddeligt. Vær opmærksom på, at det, bl.a. p.g.a. sikkerhed i forbindelse med brand, IKKE er tilladt at parkere cykler, barnevogne o.l. i opgangene de vil blive fjernet af viceværten efter én advarsel!

23 J. De grønne områder: j1: Borde og grill Til foreningens matrikel hører to større grønne arealer (se kort). På arelaerne har vi om sommeren opsat bænke/borde. Vi har desuden to murede griller beliggende h.h.v. ved området ved nr. 198 C og på den grønne trekant ved Charlotte Muncksvej nr Grillerne kan frit benyttes af alle beboere - man kan således ikke leje grillen for en dag. Der skal tages hensyn til de øvrige beboere fx hvad angår afspilning af musik (hvilket dog er tilladt, hvis det ikke er til gene for andre jf. i øvrigt husordenen). Endvidere skal man selv sørge for rengøring af grillen og oprydning efter brug. j2: Petang-bane Vi har sammen med A/B Frk. Munck fået lavet en petang-bane på den grønne trekant ud for Charlotte Muncksvej Banen er til fri afbenyttelse, men man skal selv medbringe det fornødne udstyr (kugler o.s.v.). j3: Generel oprydning/renholdelse

24 Der er opsat flere skraldespande rundt omkring på området, og der opfordres til, at de benyttes efter hensigten! Viceværten står for den daglige vedligeholdelse af de grønne områder såsom slåning af græsplænerne, tømning af skraldespande, vedligeholdelse/beskæring af buske og træer, bladsugning, snerydning og grusning/saltning m.m. j4: Haveudvalg Vi har et haveudvalg, bestående af aktive beboere, der i samråd med bestyrelsen lægger planer for beplantning m.m. på området. Det står enhver beboer frit for at melde sig ind i haveudvalget og hjælpe med arbejdet, ligesom vi opfordrer til, at beboere med grønne fingre kommer med gode ideer. Henvendelser til haveudvalget kan ske skriftligt, og breve afleveres i postkassen i skuret ved Charlotte Muncks Vej 19. Bestyrelsen vil så sørge for, at brevene kommer haveudvalget i hænde. j5: Cykler og barnevogne Cykler kan parkeres i de overdækkede cykelskure, som står ved Tagensvej 198 B, Charlotte Muncks Vej 23 og 25 samt ved Tuborgvej nr Der er desuden mindre stativer ved hver opgang med plads til ca. 4 cykler. Der gøres opmærksom på, at cykelskurene er tiltænkt cykler og IKKE scootere, barnevogne o.lign. Barnevogne kan derimod parkeres i det dertil indrettede skur ved Charlotte Muncks Vej 29. Cykler/barnevogne må ikke parkeres i opgangene eller i kældergangene. j6: Bilparkering Der er for foreningens beboere mulighed for gratis parkering af biler på Charlotte Muncks Vej, da denne vej er privat fællesvej dette betyder at andre bilister også må benytte vejen (der skal fx være adgang til Bispebjerg Hospital), men at vejen altså tilhører os. Der må ikke parkeres på vejarealerne ud for de med gult afmærkede kantsten, da der bl.a. skal være mulighed for/plads til afhentning af renovation. Brandvæsenet har tidligere inspiceret vores parkerings forhold på brandveje og tilkørselsveje, og vi blev plagt at bringe forholdene i orden. Der SKAL være fri passage for ambulancer og andre udrykningskøretøjer ind til hver opgang. Det betyder, at det faktisk er ulovligt at parkere biler i trekantsområder ved

25 Charlotte Muncks Vej og på Tagensvej 198 bag porten. Det blev besluttet på tidligere generel forsamling af lade carpark stå for tilselse af at der ikke bliver parkeret ulovligt inde på 3kants området. Efter vi har fået dem er det meget begrænset med ulovlig parkering. I øvrigt henvises der til parkeringsmulighederne på Tagensvej. På de indre trekant arealer ad Charlotte Muncks Vej, er parkering forbudt og Carpark står for overholdelse af dette. j5: Legeplads Der findes en legeplads ved Frk munck. Som vi har fået lov til at benytte. Den er kun til børn, mindre børn med opsyn af forældre K. Affald/renovation: Almindeligt køkkenaffald skal udsmides via affaldsskakterne i opgangene. Affaldet skal være omhyggeligt indpakket, så rotter ikke tiltrækkes. Skakterne tømmes af viceværten tre gange ugentligt. k1: Storskrald Storskrald kan smides ud ved containeren ved Charlotte Muncks Vej nr. 7 (se kort). Containeren (som vi deler med A/B Fr. Munck) er aflåst, men alle beboere i begge foreninger har modtaget en nøgle. Containeren tømmes hver onsdag. Der må ikke henstilles storskrald ved siden af containeren ligesom den ikke må benyttes til almindeligt køkkenaffald, miljøfarligt affald o.l. spørg evt. viceværten. Som hjælp til flytning af tungere genstande, kan beboerne i viceværtens arbejdstid låne foreningens sækkevogn. Det er bl.a. p.g.a. brandfare ikke tilladt, at henstille genstande i kældergange og opgange. k2: Aviser/ugeblade

26 Der er ved Charlotte Muncks Vej 19 (ved skuret), ved Dagli Brugsen, ved opgang 29 og i gården ved Tagensvej 198 E opstillet containere til h.h.v. aviser og ugeblade der gøres opmærksom på, at aviscontaineren kun bør benyttes til aviser (og ikke reklameblade o.l.) da papiret ellers ikke kan genbruges. k3: Haveaffald Haveaffald (jord fra potteplanter og lign.) kan smides ud i vores kompostbunke, som vi deler med Andelsforeningen Frk. Munck. Kompostbunken er at finde ved Charlotte Muncks Vej nr. 27 (se kort) og tømmes ved behov. Det bør bemærkes, at kompostbunken IKKE må benyttes til almindeligt køkkenaffald! L. Fremleje/salg af lejlighed samt ventelister: l1: Fremleje Enhver form for fremleje skal gå gennem bestyrelsen. Hvis en lejlighed ønskes fremlejet, skal bestyrelsen kontaktes skriftligt, hvorved der tages stilling til, hvorvidt fremleje er muligt i henhold til foreningens vedtægter. Ved ulovlig fremleje vil andels-/lejekontrakt blive ophævet og den pågældende fremlejer ekskluderet! Det pointeres, at det er fremlejer (andelshaver/lejer), der er ansvarlig for lejligheden herunder rettidig indbetaling af boligafgift samt vedligeholdelse af lejligheden. Blanket kan hentes på kontoret eller hentes fra hjemmesiden. l2: Salg Ønsker en beboer at sælge sin andelslejlighed, skal bestyrelsen ligeledes kontaktes skriftligt, hvorefter den salgsansvarlige i bestyrelsen kontakter beboeren og sætter

27 gang i salget. Den salgsansvarlige vil ligeledes vejlede beboeren om proceduren vedrørende salget. Blanket kan hentes på kontoret eller hentes fra hjemmesiden. Ligeledes findes der en vejledning til dette på ejdendoms kontoret. Det skal pointeres, at den fraflyttende andelshaver hæfter for andelen (boligafgift) indtil lejligheden er overdraget til en ny andelshaver. l3: Ventelister Foreningen har to ventelister: - intern venteliste (andelshavere som ønsker at flytte internt i foreningen) - venteliste for personer anbefalet af andelshavere/lejere Hvis en beboer ønsker at blive opskrevet på den interne venteliste eller anbefale en person til opskrivning på venteliste, skal vedkommende skriftligt henvende sig til bestyrelsen navn og adresse skal oplyses. Blanket kan hentes på kontoret eller hentes fra hjemmesiden. Det er kun vedkommende, der er skrevet på ventelisten, der kan få tilbudt en lejlighed man kan således ikke overdrage sin plads på listen til en anden. Prisen for at være skrevet op er 200 Kr årligt. Ventelisterne bliver med jævne mellemrum slået op i opslagsvinduet ved Charlotte Muncks Vej nr. 19. Der gøres opmærksom på, at folk registreres med navn. Således kan folk selv gå ned og se, hvor de står på ventelisten! G&A står for ventelisten. De sørger for at sende giro kort ud hvert år. Hvis de ikke modtager betaling bliver man slettet fra listen. Derfor sørg for at betal og sørg for at inform omkring evt adresse skift, hvis dette måtte forekomme for personerne du har skrevet op.

28 M. Kælderrum: Til hver lejlighed er der tilknyttet et kælderrum, som overtages fra den tidligere andelshaver ved køb af en andel. Er man i tvivl om hvilket kælderrum, der er tilknyttet den aktuelle lejlighed, kan viceværten kontaktes. Der er kun et kælderrum til hver lejlighed. Afbrændmæssige årsager er det vigtigt at holde pulterrum aflåst og at der IKKE må henstilles ting på gangarealerne. Hverken på lofterne eller i kælderen. Hvis der findes ting vil det blive fjernet.

29 N. Vaskeri: Der er ved Charlotte Muncks Vej nr. 23 i kælderen et vaskeri, der kan benyttes af beboerne i denne forening og vores naboforening, A/B Frk. Munck. Vaskeriet drives af foreningerne. n1: Nøgle-/vaskekort For at benytte vaskeriet kræves et nøglekort, der mod et gebyr på 50,- kan afhentes hos viceværten. n2: Åbningstider Vaskeriet har åbent fra kl og dørene låses automatisk kl så husk at være færdig i god tid!!! Der er ingen tidsbestilling, men maskinerne kan benyttes, når de er ledige. n3: Tøjtørring Tørring af tøj bør ikke foregå i lejlighederne, p.g.a. risiko for fugt. Om sommeren kan tørrestativerne ved Charlotte Muncks Vej benyttes, og der forefindes nogle

30 tørrerum i kælderen. I gården ved Frk. munck ud mod Tagensvej findes også et stort tørrestativ som kan benyttes. O. Tele/data: Foreninge har egen telefon central, som bliver varetaget af telelet. Igennem dem kan man få billig telefoni. Ligeledes tilbyder foreningen billig internet gennem vores fiber. Dette kan tilmeldes. TV pakke. Vi har også invisteret i vores egen tv pakke. En obligatoriks lille pakke, som indeholder must carry kanaler og en udvidet kanal pakke. Denne kan man frivilligt tilmelde sig eller fra melde sig mod et administrations gebyr. o1:telefoni bl.a bl.a. telelet. Telefoni. o2: Internet Bl.a bl.a bl.a pris 80 kr pr md. Tilmelding betaling hver ½ år. o3: TV 04: Dørtelefon

31 Når man ringer på kanppen nede ved opgangs døren, ringer telefonen i lejligheden med et kortere interval end ved almindelige telefonopkald og hoveddøren kan åbnes fra lejligheden ved at trykke på 7. Kastanjebos digitale stik-dåse med stik til radio & TV (tv.) og internet & telefon (th.) Hvis din telefon sidder i stikket skal du ikke foretage dig noget. Du vil således kunne modtage opkald fra gaden via din almindelige telefon. Hvis man allerede taler i telefonen, når dørtelefonen aktiveres, lyder der en banke-på tone i røret også selvom man har fravalgt banke-på på almindelige telefonsamtaler. Viderestiller man sin telefon til fx mobiltelefon modtager man også opkald fra dørtelefonen Du kan bruge hvilken som helst, blot den har et digitalt stik. Du kan have din nye dørtelefon stående eller hængende hvor som helst i lejligheden, så den behøver altså ikke længere hænge ved døren, selvom det nok i mange tilfælde er det mest praktiske.

32 P. Kommunikation: Hvis vigtig information skal ud vil der blive sat opslag i opgangen evt på døren i opgangen. Bestyrelsen vil prøve at kommunikere ud via opslags tavlen så hold øje med relevante informationer på denne. Det er ikke ment til reklame af forskellige art. Så respekter dette. Det er IKKE tilladet at fjerne opslag så længe de er relevante. Vi vil i større omfang prøve at bruge vores hjemmeside til at informere og have opdatere forumlare ect lagt ud her. Officielle breve fra A/B kastanjebo vil have et blåt logo på. Logoet står med et stort blåt K. Representerende Kastanjebo og den blå farve varen og andels tanken. AB andelsbolig står hen over Ket for at vise at kastanjebo er en andels bolig. A/B henholdsvis sort og blå. De sorte linier i A/B er representere vores 5 bygninger. (kig godt efter)o

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed!

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig over diverse småproblemer,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N.

Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N. Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N. 6. udgave, oktober 2008 Denne miniguide er udarbejdet af bestyrelsen og er tænkt som en hjælp til nuværende og kommende

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

1. Administration... 3. 2. Affald/mobilsug... 3. 3. Altaner... 3. 4. Antenne... 3. 5. Barnevogne/klapvogne... 4. 6. Bestyrelse... 4. 7. Cykler...

1. Administration... 3. 2. Affald/mobilsug... 3. 3. Altaner... 3. 4. Antenne... 3. 5. Barnevogne/klapvogne... 4. 6. Bestyrelse... 4. 7. Cykler... Husorden Indholdsfortegnelse 1. Administration... 3 2. Affald/mobilsug... 3 3. Altaner... 3 4. Antenne... 3 5. Barnevogne/klapvogne... 4 6. Bestyrelse... 4 7. Cykler... 4 8. Duer/måger... 4 9. Elevatorer...

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således BEBOERVEJLEDNING Opdateret 16.10.2010 FOR EJERFORENINGEN SKOVVANGSVEJ 22-26 Historisk baggrund Ejendommen Skovvangsvej 22-26 blev bygget I 1954 af A/S af 7. december ved Frede Andersen, Risskov, som i

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/2 2007 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø. ,( Husorden

NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø. ,( Husorden NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø ) / g a t A 2 - v.,( Husorden Andelsboligforeningen "Svanenwilebo" HUSORDEN Velkommen i Svanemøllebo. At være andelshaver medfører, at man både har

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

H U S O R D E N FOR A/B JOJO

H U S O R D E N FOR A/B JOJO H U S O R D E N FOR A/B JOJO For lejeres vedkommende henvises endvidere til lejeloven og lejekontraktens almindelige bestemmelser og for andelshavernes vedkommende henvises til vedtægterne for andelsboligforeningen.

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Juli 2014 SIDSTE NYT

Juli 2014 SIDSTE NYT Juli 2014 SIDSTE NYT Nr. 14 A/B ØRHOLM ARBEJDSDAG Tak for hjælpen! Søndag den 29. juni havde vi arbejdsdag med flot beboerfremmøde på trods af regnen. Vi fik bl.a. nyt sand i sandkassen på legepladsen

Læs mere

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: 25.02.2015 Deltagere ved mødet:, Frank Nissen, Tomas Klement, Jørn Christensen, Einar Estrup,

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere