11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer"

Transkript

1 1 Ledelsesarbejde 11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer 111 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer 1111 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder 1112 Øverste ledelse i offentlige virksomheder 1114 Øverste ledelse i interesseorganisationer 112 Administrerende direktører eller tilsvarende 1120 Administrerende direktører eller tilsvarende 12 Administrative ledere og ledere af andre virksomhedsfunktioner 121 Ledere inden for interne virksomhedsfunktioner og administration 1211 Økonomichefer 1212 Personalechefer 1213 Ledere for intern strategi og planlægning 1219 Ledere inden for interne virksomhedsfunktioner og administration, i.k.a.s. 122 Ledere inden for salg, marketing, PR og udvikling 1221 Ledere inden for salg og marketing 1222 Ledere inden for reklame og PR 1223 Ledere inden for forskning og udvikling 13 Ledere inden for produktion og specialområder 131 Produktionsledere inden for landbrug, skovbrug og fiskeri 1311 Produktionsledere inden for landbrug og skovbrug 1312 Produktionsledere inden for havbrug og fiskeri 132 Ledere inden for produktion, minedrift, byggeri, indkøb og forsyning 1321 Produktionsledere 1322 Ledere inden for minedrift 1323 Ledere inden for byggeri 1324 Ledere inden for indkøb og forsyning og tilsvarende områder 133 Ledere inden for informations- og kommunikationsteknologi 1330 Ledere inden for informations- og kommunikationsteknologi 134 Ledere indenfor tjenesteydelse og service 1341 Ledere inden for børnepleje 1342 Ledere inden for sundhedsområdet 1343 Ledere inden for ældreplejen 1344 Ledere inden for socialt velfærd 1345 Ledere inden for uddannelsesområdet 1346 Ledere inden for finans- og forsikringsbranchen 1349 Ledere inden for tjenesteydelse og service, i.k.a.s. 14 Ledere inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre område 141 Ledere inden for hotel- og restauration 1411 Hotelledere 1412 Restaurationsledere 142 Ledere inden for detail- og engroshandel 1420 Ledere inden for detail- og engroshandel 143 Ledere inden for andre områder doc 1

2 1431 Ledere inden for sport, forlystelse og kultur 1439 Ledere inden for andre områder, i.k.a.s. 2 Akademisk arbejde 21 Akademisk arbejde inden for videnskab og byggeri 211 Akademisk arbejde inden for fysik og geologi 2111 Fysikere og astronomer 2112 Meteorologer 2113 Kemikere 2114 Geologer og geofysikere 212 Matematikere og statistikere 2120 Matematikere og statistikere 213 Akademisk arbejde inden for naturvidenskab 2131 Biologer, botanikere, zoologer og akademisk arbejde inden for beslægtede områder 2132 Rådgivere inden for landbrug, skovbrug og fiskeri 2133 Akademisk arbejde inden for miljøbeskyttelse 214 Akademisk arbejde inden for byggeri og konstruktion (undtagen elektroteknologi) 2141 Ingeniører inden for industri og produktion 2142 Civilingeniører 2143 Ingeniører inden for miljø 2144 Ingeniører inden for mekanik 2145 Ingeniører inden for kemi 2146 Ingeniører inden for minedrift, metallurgi og relaterede område 2149 Akademisk arbejde inden for byggeri og konstruktion (undtagen elektroteknologi), i.k.a.s. 215 Ingeniører inden for elektroteknologi 2151 Ingeniører inden for elektricitet 2152 Ingeniører inden for elektronik 2153 Ingeniører inden for telekommunikation 216 Arkitekter, landinspektører og designere 2161 Bygningsarkitekter 2162 Landskabsarkitekter 2163 Produkt- og tøjdesignere 2164 By- og trafikplanlæggere 2165 Kartografer og landinspektører 2166 Grafiske og multimediedesignere 22 Akademisk arbejde inden for sundhedsområdet 221 Læger 2211 Alment praktiserende læger 2212 Speciallæger 222 Sygeplejersker og jordemødre 2221 Sygeplejersker 2222 Jordemødre 223 Arbejde inden for alternativ behandling og komplementær medicin 2230 Arbejde inden for alternativ behandling og komplementær medicin 224 Paramedicinsk arbejde 2240 Paramedicinsk arbejde doc

3 225 Dyrlæger 2250 Dyrlæger 226 Andet akademisk sundhedsarbejde 2261 Tandlæger 2262 Farmaceuter 2263 Akademisk arbejde inden for arbejdsmiljø og -hygiejne 2264 Fysioterapeuter 2265 Kost- og ernæringsterapeuter 2266 Audiologer og talepædagoger 2267 Optometrister og optikere 2269 Andet akademisk sundhedsarbejde, i.k.a.s. 23 Undervisning 231 Undervisning på universiteter og højere uddannelsesinstitutioner 2310 Undervisning på universiteter og højere uddannelsesinstitutioner 232 Undervisning på erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner 2320 Undervisning på erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner 233 Undervisning på gymnasialt niveau 2330 Undervisning på gymnasialt niveau 234 Undervisning og pædagogisk arbejde på folkeskoleniveau og i børnehave 2341 Undervisning på folkeskoleniveau 2342 Pædagogisk arbejde med mindre børn (før folkeskoleniveau) 235 Andet arbejde inden for undervisning 2351 Specialister inden for undervisningsmetoder 2352 Undervisning i specialklasser 2353 Undervisning i fremmedsprog 2354 Undervisning i musik og sang 2355 Undervisning inden for formning og kreative fag 2356 Undervisning inden for informationsteknologi 2359 Andet arbejde inden for undervisning, i.k.a.s. 24 Akademisk arbejde inden for forretningsservice og administration 241 Akademisk arbejde inden for finansiering og økonomi 2411 Revisorer 2412 Finansierings- og investeringsrådgivere 2413 Finansieringsanalytikere 242 Akademisk arbejde inden for administration 2421 Analytikere inden for ledelse og organisering 2422 Akademisk arbejde inden for udvikling og implementering af virksomhedsstrategi 2423 Akademisk arbejde inden for HR 2424 Akademisk arbejde inden for personaleudvikling 243 Akademisk arbejde inden for salg, markedsføring og PR 2431 Akademisk arbejde inden for afsætning og markedsføring 2432 Akademisk arbejde inden for PR 2433 Akademisk arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen IKT) 2434 Akademisk arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi 25 Akademisk arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi 251 Udviklere og analytikere af software og applikatoner doc 3

4 2511 Systemanalytikere 2512 Softwareudviklere 2513 Web- og multimedieudviklere 2514 Programmører 2519 Udviklere og analytikere af software og applikatoner, i.k.a.s. 252 Akademisk arbejde inden for databaser og netværk 2521 Databasedesignere og administratorer 2522 Systemadministratorer 2523 Akademisk arbejde inden for computernetværk 2529 Akademisk arbejde inden for databaser og netværk, i.k.a.s. 26 Akademisk arbejde inden for jura, samfundsvidenskaberne og kunst 261 Juridisk arbejde 2611 Jurister og advokater 2612 Dommere 2619 Juridisk arbejde, i.k.a.s. 262 Bibliotekarer, arkivarer og museumsinspektører 2621 Arkivarer og museumsinspektører 2622 Bibliotekarer og beslægtet akademisk arbejde 263 Akademisk arbejde inden for samfundsmæssige, sociale og religiøse forhold 2631 Økonomer 2632 Sociologer, antropologer og beslægtet akademisk arbejde 2633 Filosoffer, historikere og politologer 2634 Psykologer 2635 Socialrådgivere 2636 Akademisk arbejde inden for religiøse forhold 264 Forfattere, journalister og sprogkyndige 2641 Forfattere og beslægtede skribenter 2642 Journalister 2643 Oversættere, tolke og andre sprogkyndige 265 Kunstnere og andre udøvere af kreative fag 2651 Kunstnere inden for visuelle kunstarter 2652 Musikere, sangere og komponister 2653 Dansere og koreografer 2654 Instruktører og producere af film og teater 2655 Skuespillere 2656 Oplæsere på radio, TV og andre medier 2659 Kunstnere og andre udøvere af kreative fag, i.k.a.s. 3 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau 31 Teknikere inden for videnskab, produktion, ingeniørvirksomhed og transport 311 Teknikere inden for fysiske videnskaber og ingeniørvirksomhed 3111 Teknikere inden for kemiske og fysiske videnskaber 3112 Teknikere inden for bygge- og anlægsarbejde 3113 Teknikere inden for det elektriske område 3114 Teknikere inden for det elektronisk område 3115 Teknikere inden for det mekaniske område 3116 Teknikere inden for det kemiske område 3117 Teknikere inden for minedrift og metallurgi 3118 Tekniske tegnere og beslægtede funktioner 3119 Teknikere inden for fysiske videnskaber og ingeniørvirksomhed, i.k.a.s doc

5 312 Supervisors/tilsynsførende inden for minedrift, produktion og byggeri 3121 Supervisors/tilsynsførende inden for minedrift 3122 Supervisors/tilsynsførende inden for produktion 3123 Supervisors/tilsynsførende inden for byggeri 313 Operatører inden for processtyring 3131 Operatører på kraftværker 3132 Operatører på forbrændings- og vandrensningsanlæg 3133 Operatører på kemiske behandlingsanlæg 3134 Operatører på olie- og naturgasraffinaderier 3135 Operatører ved metalproduktion 3139 Operatører inden for processtyring, i.k.a.s. 314 Teknikere inden for biologi og land- og skovbrug 3141 Teknikere inden for biologi (undtagen medicin) 3142 Landbrugsteknikere 3143 Skovbrugsteknikere 315 Førere af fartøjer, kontrollører og teknikere inden for skibs- og luftfart 3151 Teknikere inden for skibsfart 3152 Skibsførere 3153 Flypiloter 3154 Flyvelederearbejde 3155 Teknikere inden for sikkerhedsforanstaltninger ved luftfart 32 Teknikere og assisterende personale inden for sundhedsområdet 321 Teknikere inden for det medicinske og farmaceutiske område 3211 Teknikere inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr 3212 Teknikere i medicinske og patologiske laboratorier 3213 Teknikere inden for farmaceutisk virksomhed 3214 Teknikere inden for fremstilling af medicinske og dentale proteser 322 Assisterende personale inden for sygepleje og jordemoderarbejde 3221 Assisterende personale inden for sygepleje 3222 Assisterende personale inden for jordemoderarbejde 323 Assisterende personale inden for almen og komplementær medicin 3230 Assisterende personale inden for almen og komplementær medicin 324 Dyrlægeassistenter og -teknikere 3240 Dyrlægeassistenter og -teknikere 325 Andre teknikere inden for sundhedsområdet 3251 Tandteknikere og -plejere 3252 Teknikere inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation 3253 Assisterende sundhedspersonale ved lokale/akutte behandlingscentre 3254 Teknikere inden for fremstilling af synshjælpemidler 3255 Assisterende personale inden for fysioterapi 3256 Medicinske assistenter 3257 Inspektører inden for arbejdsmiljø og sundhed 3258 Medicinsk assistance ved ambulancekørsel 3259 Andre teknikere inden for sundhedsområdet, i.k.a.s. 33 Arbejde inden for forretningsservice, administration og forvaltning af lovgivning 331 Arbejde med finansiering, investering, forsikring og økonomifunktioner 3311 Omsætning af værdipapirer og valuta doc 5

6 3312 Arbejde med kredit og långivning 3313 Regnskabsarbejde 3314 Assisterende personale inden for arbejde med statistiske og matematiske metoder 3315 Taksatorarbejde inden for assuranceområdet 332 Salgs- og indkøbsarbejde 3321 Forsikringsagenter 3322 Salgsarbejde (ekskl. detailsalg) 3323 Indkøbere 3324 Erhvervsmæglere 333 Arbejde inden for forretningsservice 3331 Speditører 3332 Konference- og eventplanlæggere 3333 Jobformidling 3334 Ejendomsmæglere og ejendomsadministratorer 3339 Arbejde inden for forretningsservice, i.k.a.s. 334 Administrative sekretærer og kontorledere 3341 Kontorledere 3342 Advokat- og juridiske sekretærer 3343 Ledende sekretærer og direktionssekretærer 3344 Lægesekretærer 335 Forvaltning og udøvelse af lovgivning 3351 Told- og grænsebetjente 3352 Administration af skatte- og afgiftslovgivning 3353 Formidling af offentlige ydelser 3354 Udstedelse af pas, kørekort o.l Politimæssigt undersøgelsesarbejde 3359 Forvaltning og udøvelse af lovgivning, i.k.a.s. 34 Arbejde inden for samfundsforhold, idræt og kultur 341 Arbejde inden for jura og samfundsforhold 3411 Assisterende personale inden for jura og beslægtede områder 3412 Socialt rådgivningsarbejde 3413 Arbejde med tilknytning til religion 342 Arbejde med idræt 3421 Sportsudøvere 3422 Trænere og instruktører inden for sport 3423 Fitnessinstruktører 343 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder 3431 Fotografer 3432 Indretningsarkitekter og dekoratører 3433 Galleri-, museums- og biblioteksteknikere 3434 Kokke 3435 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder 35 Informations- og kommunikationsteknikere 351 Teknikere ved drifts- og brugersupport 3511 Driftsteknikere 3512 Teknikere ved brugersupport 3513 Netværks- og systemteknikere 3514 Internetteknikere doc

7 352 Teknikere inden for audiovisuel- og telekommunikation 3521 Teknikere inden for audiovisuelle kommunikationskanaler 3522 Teknikere inden for telekommunikation 4 Kontor- og kundeservicearbejde 41 Alment kontor- og sekretærarbejde 411 Alment kontorarbejde 4110 Alment kontorarbejde 412 Alment sekretærarbejde 4120 Alment sekretærarbejde 413 Indtastning 4131 Maskinskrivning og tekstbehandling 4132 Dataregistrering 42 Kundeservice 421 Kasserere, inkassatorer og beslægtede funktioner 4211 Bankkasserere 4212 Bookmakere, croupierer og beslægtede funktioner 4213 Pantelånere og beslægtede funktioner 4214 Inkassatorer og beslægtede funktioner 422 Kundeinformation 4221 Rejseagenter 4222 Informationsarbejde på kundekontaktcentre 4223 Telefonomstilling 4224 Hotelreceptionister 4225 Informationsmedarbejdere 4226 Receptionister (generelt) 4227 Interviewere inden for markedsundersøgelser 4229 Kundeinformation, i.k.a.s. 43 Beregning samt registrering inden for lager, produktion og transport 431 Beregning 4311 Regnskab og bogføring 4312 Beregning inden for udfærdigelse af statistik, finansielle transaktioner og forsikringer 4313 Lønningskontormedarbejdere 432 Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport 4321 Lagerstyring 4322 Produktionsstyring 4323 Transport- og Trafikstyring 44 Andet kontorarbejde 441 Andet kontorarbejde 4411 Biblioteksservicemedarbejdere 4412 Postbude og -sorteringsarbejde 4413 Korrekturlæsere og beslægtede funktioner 4414 Skribenter og beslægtede funktioner 4415 Arbejde med arkivering og kopiering 4416 Personalekontorarbejdere 4419 Andet kontorarbejde, i.k.a.s doc 7

8 5 Service- og salgsarbejde 51 Servicearbejde 511 Servicearbejde i forbindelse med transport og rejser 5111 Betjening af passagerer 5112 Kontrolarbejde under rejser 5113 Turist- og rejselederarbejde 512 Kokke 5120 Kokke 513 Tjenere og bartendere 5131 Tjenere 5132 Bartendere 514 Frisører, kosmetologer og beslægtede funktioner 5141 Frisører 5142 Kosmetologer og beslægtede funktioner 515 Ejendoms- og husholdningsinspektører 5151 Rengørings- og husholdningsinspektører 5152 Husholdningsarbejde 5153 Ejendomsinspektører 516 Andet servicearbejde 5161 Astrologer, spåkoner og beslægtede funktioner 5162 Selskabsdamer og opvartere 5163 Bedemænd 5164 Arbejde med kæledyrspleje 5165 Kørelærere 5169 Andet servicearbejde, i.k.a.s. 52 Salgsarbejde 521 Gade- og markedssælgere 5211 Stade- og markedssælgere 5212 Gadesælgere af fødevarer 522 Salgsarbejde i detailhandel 5221 Butiksejere 5222 Butiksledere 5223 Salgsassistenter 523 Kasseassistenter og beslægtet kundebetjening 5230 Kasseassistenter og beslægtet kundebetjening 524 Andet salgsarbejde 5241 Modelarbejde 5242 Demonstrationsarbejde 5243 Dørsælgere 5244 Salgsarbejde på kundekontaktcentre 5245 Salgsarbejde på servicestationer 5246 Salgsarbejde inden for catering 5249 Andet salgsarbejde, i.k.a.s. 53 Omsorgsarbejde 531 Børnepasning og hjælpelærere doc

9 5311 Børnepasning 5312 Hjælpelærere 532 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområde 5321 Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere 5322 Hjemmeplejere 5329 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområde, i.k.a.s. 54 Rednings- og overvågningsarbejde 541 Rednings- og overvågningsarbejde 5411 Brandmænd 5412 Politibetjente 5413 Fængselsbetjente 5414 Sikkerhedsvagter 5419 Rednings- og overvågningsarbejde, i.k.a.s. 6 Arbejde inden for land- og skovbrug og fiskeri 61 Arbejde inden for landbrug og gartneri 611 Arbejde med plantevækst 6111 Arbejde med markafgrøder inden for landbrug 6112 Arbejde med frugtavl 6113 Gartnerarbejde inden for hortikulturel dyrkning 6114 Arbejdere inden for dyrkning af blandede afgrøder 612 Arbejde med dyr 6121 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ 6122 Arbejde med opdræt af fjerkræ 6123 Biavlere og silkeavlere 6129 Arbejde med dyr, i.k.a.s. 613 Arbejde med såvel plantevækst, som dyr 6130 Arbejde med såvel plantevækst, som dyr 62 Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt 621 Skovbrugsarbejde 6210 Skovbrugsarbejde 622 Arbejde med fiskeri og jagt 6221 Arbejde med opdræt af fisk, skaldyr og havplanter 6222 Arbejde med kystfiskeri 6223 Arbejde med havfiskeri 6224 Jagtarbejde 63 Arbejde inden for landbrug, fiskeri og jagt til dækning af eget forbrug 631 Arbejde med afgrøder til eget forbrug 6310 Arbejde med afgrøder til eget forbrug 632 Arbejde med opdræt af dyr til eget forbrug 6320 Arbejde med opdræt af dyr til eget forbrug 633 Arbejde med afgrøder og opdræt af dyr til eget forbrug 6330 Arbejde med afgrøder og opdræt af dyr til eget forbrug 634 Fiskeri og jagt til dækning af eget forbrug doc 9

10 6340 Fiskeri og jagt til dækning af eget forbrug 7 Håndværksarbejde 71 Bygningshåndværkere, undtagen elektrikere 711 Bygningsarbejde - basis 7111 Husbyggere 7112 Murere 7113 Stenhuggerarbejde 7114 Arbejde med opførelse betonkonstruktioner og beslægtede funktioner 7115 Tømrere og bygningssnedkere 7119 Bygningsarbejde - basis, i.k.a.s. 712 Bygningsarbejde - finish 7121 Taglæggere 7122 Gulv- og klinkelæggere 7123 Stukkatører 7124 Arbejde inden for bygningsisolation 7125 Glarmestre 7126 Blikkenslagere og rørlæggere 7127 Montører inden for klima- og køleteknik 713 Malere og arbejde inden for rensning af bygninger 7131 Malerarbejde 7132 Sprøjtelakerere 7133 Rensning af bygninger 72 Metal- og maskinarbejde 721 Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner 7211 Formning og støbning af metalplader 7212 Svejsere og arbejde inden for skærebrænding 7213 Pladesmede 7214 Stålkonstruktionsarbejde 7215 Riggere og kabelsplejsere 722 Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner 7221 Smedearbejde 7222 Værktøjsmagere 7223 Operatører og værktøjsopstillere af metalforarbejdningsmaskiner 7224 Arbejde med polering og slibning af emner i metal 723 Mekanikere 7231 Motorkøretøjsmekanikere 7232 Flymotormekanikere 7233 Mekanikere af landbrugs- og industrimaskiner 7234 Cykelsmede og beslægtede funktioner 73 Præcisionshåndværk og grafisk arbejde 731 Præcisionshåndværk 7311 Finmekanikerarbejde 7312 Musikinstrumentbyggere 7313 Juvelerer og ædelmetalsmede 7314 Pottemagere og beslægtede funktioner 7315 Glaspustere, og andet arbejde inden for færdiggørelse af glasprodukter 7316 Dekoratører (maling), gravører og arbejde inden for radering 7317 Håndarbejde inden for fremstilling af produkter i træ doc

11 7318 Håndarbejde inden for fremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer 7319 Præcisionshåndværk, i.k.a.s. 732 Grafisk arbejde 7321 Pre-pressteknikere og sættere 7322 Trykkere 7323 Arbejde inden for færdiggørelse og indbinding af trykte produkter 74 Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område 741 Installatører og reparatører af elektrisk udstyr 7411 Elektrikerarbejde 7412 Elektromekanikere og -montører 7413 Installatører og reparatører af elektrisk ledningsføring 742 Installatører og reparatører af elektronik og telekommunikation 7421 Elektromekanikerarbejde 7422 Installatører og servicearbejdere inden for informations- og kommunikationsteknologi 75 Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og andet håndværk 751 Arbejde inden for behandling af nærings- og nydelsesmidler 7511 Slagtere, fiskehandlere og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling 7512 Bagere, konditorer og beslægtede funktioner 7513 Fremstilling af mejeriprodukter 7514 Arbejde inden for fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter 7515 Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler 7516 Fremstilling af tobaksprodukter 752 Håndværkspræget arbejde i træindustri 7521 Træimprægneringsarbejde 7522 Møbelsnedkerarbejde 7523 Trædrejere, maskindrejere og beslægtede funktioner 753 Tekstil- og beklædningsarbejde 7531 Skræddere og beslægtede funktioner 7532 Tilskærerarbejde 7533 Syersker, broderersker og beslægtede funktioner 7534 Møbelpolstrere 7535 Pelssyersker, garveriarbejde og skindhandlere 7536 Skomagere og beslægtede funktioner 754 Andet håndværk 7541 Dykkerarbejde 7542 Sprængnings- og fyrværkerieksperter 7543 Produktanmeldere og testere (undtagen nærings- og nydelsesmidler) 7544 Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse 7549 Andet håndværk, i.k.a.s. 8 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde 81 Operatører af stationære fabriksanlæg og maskiner 811 Operatører af anlæg til minedrift og råstofudvinding 8111 Mine- og stenbrudsarbejde 8112 Operatører af anlæg til råstofudvinding 8113 Boreanlægsarbejde 8114 Fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter 812 Operatører af anlæg til metalforarbejdning og færdiggørelse 8121 Operatører af anlæg til metalforarbejdning doc 11

12 8122 Operatører af maskiner til metalfærdiggørelse 813 Operatører af anlæg og maskiner til fremstilling af kemiske og fotografiske produkter 8131 Operatører af anlæg og maskiner til fremstilling af kemiske produkter 8132 Operatører af maskiner til fremstilling af fotografiske produkter 814 Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter 8141 Operatører af maskiner til fremstilling af gummiprodukter 8142 Operatører af maskiner til fremstilling af plastikprodukter 8143 Operatører af maskiner til fremstilling af papirprodukter 815 Operatører af maskiner til fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter 8151 Operatører af maskiner til klargøring og opspoling af fibermaterialer 8152 Operatører af maskiner til vævning og strikning 8153 Operatører af symaskiner 8154 Operatører af maskiner til blegning, farvning og rensning af tekstiler 8155 Operatører af maskiner til klargøring af pels og læder 8156 Operatører af maskiner til fremstilling af fodtøj, tasker og tilsvarende produkter 8157 Operatører af vaskemaskiner 8159 Operatører af maskiner til fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter, i.k.a.s. 816 Operatører af maskiner til fremstilling af nærings- og nydelsesmidler 8160 Operatører af maskiner til fremstilling af nærings- og nydelsesmidler 817 Operatører af anlæg til træforarbejdning og papirfremstilling 8171 Operatører af anlæg til fremstilling af papirmasse og papirprodukter 8172 Operatører af anlæg til træforarbejdning 818 Andre operatører af stationære fabriksanlæg og maskiner 8181 Operatører af glas- og keramikfremstillingsanlæg 8182 Operatører af dampmaskiner og kedelanlæg 8183 Operatører af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning 8189 Operatører af stationære fabriksanlæg og maskiner, i.k.a.s. 82 Monterings- og samlebåndsarbejde 821 Monterings- og samlebåndsarbejde 8211 Monterings- og samlebåndsarbejde af mekaniske maskiner 8212 Monterings- og samlebåndsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr 8219 Monterings- og samlebåndsarbejde, i.k.a.s. 83 Chauffører og førere af køretøjer og mobile maskiner 831 Togførere og tograngering 8311 Togførere 8312 Tograngering 832 Chauffører af biler, varevogne og motorcykler 8321 Motorcykelkørere 8322 Chauffører af biler, taxier og varevogne 833 Chauffører af busser og lastbiler 8331 Buschauffører og sporvognsførere 8332 Chauffører af lastbiler 834 Førere af mobile maskiner 8341 Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner 8342 Førere af mobile entreprenørmaskiner 8343 Førere af kraner og løfteanlæg 8344 Gaffeltruckførere doc

13 835 Skibstransportarbejde 8350 Skibstransportarbejde 9 Elementært arbejde 91 Rengøringsarbejde 911 Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer 9111 Rengøringsarbejde i private hjem 9112 Rengøringsarbejde i kontorer, hoteller og andre bygninger 912 Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet 9121 Manuel vask og presning af tøj 9122 Rengøring af transportmidler 9123 Vinduespudsere 9129 Andet rengøringsarbejde 92 Elementært arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri 921 Elementært arbejde inden for land- og skovbrug og fiskeri 9211 Elementært arbejde inden for agerbrug 9212 Elementært arbejde inden for husdyravl 9213 Elementært arbejde inden for både agerbrug og husdyravl 9214 Elementært arbejde inden for havebrug 9215 Skovarbejde 9216 Elementært arbejde inden for fiskeri og dambrug 93 Elementært arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport 931 Elementært arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren 9311 Elementært arbejde inden for råstofudvinding 9312 Elementært arbejde inden for bygge og anlægssektoren 9313 Elementært arbejde inden for bygningsopførelse 932 Elementært produktionsarbejde 9321 Pakkeriarbejdere 9329 Elementært produktionsarbejde, i.k.a.s. 933 Transport- og lagerarbejde 9331 Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer 9332 Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri 9333 Arbejde med lastning og losning 9334 Arbejde med opfyldning af lager og butik 94 Arbejdere med tilberedning af mad 941 Arbejdere med tilberedning af mad 9411 Tilberedning af Fastfood 9412 Køkkenhjælpere 95 Gadesalg og -service 951 Servicearbejde på gaden 9510 Servicearbejde på gaden 952 Gadesælgere (undtagen madvarer) 9520 Gadesælgere (undtagen madvarer) doc 13

14 96 Renovationsarbejde og andet elementært arbejde 961 Renovationsarbejde 9611 Skraldemænd og arbejde inden for genbrug 9612 Arbejdere med affaldssortering 9613 Gadefejere og beslægtede funktioner 962 Andet elementært arbejde 9621 Kurérarbejde og transport af bagage 9622 Arbejde med forefaldende arbejde 9623 Måleraflæsning og tømning af salgsautomater 9624 Arbejde med indsamling af vand og brænde 9629 Elementært arbejde, i.k.a.s. 0 Militært arbejde 01 Officerer r011 Officerer 0110 Officerer 02 Befalingsmænd 021 Befalingsmænd 0210 Befalingsmænd 03 Menige 031 Menige 0310 Menige doc

Notat. De mest populære job et danmarkskort

Notat. De mest populære job et danmarkskort Notat 17. juni 2014 De mest populære job et danmarkskort Af Nicolai Kaarsen Hvilket job er særlig populært i Svendborg eller Halsnæs i forhold til resten af landet? Det ser dette notat nærmere på. Det

Læs mere

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 Arbejdsfunktioner DISCO Dansk Arbejdsgiverforening Layout: DA Forlag Udgivet i oktober 2009 INDHOLD Indledning 5 Opbygningen af DISCO-nomenklaturen 5 Hvordan fi

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2011 ISBN 978-87-501-1965-4 Pdf-udgave Kan hentes

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

De sociale klasser og arbejdsmarkedet

De sociale klasser og arbejdsmarkedet De sociale klasser og Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på for de forskellige sociale klasser. Der er set på, i

Læs mere

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed.

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. erfor følgende oversigt: : Muligt i næsten alle tilfælde : egrænsede muligheder : Meget begrænsede muligheder : Ingen muligheder ygge og nlæg: rbejdsdreng

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7)

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7) Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Forevisningskort til hovedskema (3. runde, 2006/7) INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Kort

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Østjylland 2. halvår 2015

Østjylland 2. halvår 2015 Østjylland 2. halvår 2015 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) kloakrørlægger murerarbejdsmand specialarbejder, byggeri Mindre gode jobmuligheder

Læs mere

Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013

Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013 Støj og stress Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013 Hvem er udsat for støj i arbejdsmiljøet? Er du udsat for støj, der er så høj, at du må råbe for at tale sammen med en, der står lige ved siden

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Startskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Startskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Startskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette startskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00 KORT 3 Man kan ikke være for forsigtig 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 De fleste mennesker er til at stole på 10 KORT 4 De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve på at

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Akademisk arbejde: Projektleder 1237 Aktuar 2121 Statistiker 2122 It-ingeniør 2131 Arkitekt 2141 Byggesagsbehandler 2141 Anlægsingeniør 2142 Bygningsingeniør 2142 Energikonsulent

Læs mere

Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004. 4. Udgave

Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004. 4. Udgave Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004 4. Udgave Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004 4. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2003 ISBN 87-501-1366-6 Adresse: Danmarks Statistik

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

Positivlisten - samlet oversigt

Positivlisten - samlet oversigt Positivlisten - samlet oversigt Akademisk arbejde Adjunkt, samfundsvidenskab Advokat + dansk autorisation Advokatfuldmægtig Anlægsingeniør Businesscontroller Bygningsingeniør Elektro-stærkstrømsingeniør

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Vejledende indplacering i beskæftigelseskategori

Vejledende indplacering i beskæftigelseskategori Vejledende indplacering i beskæftigelseskategori Beskæftigelse/arbejdsområde Advokat Kontor/salg uden kørsel 1 Afrydder Hotel/restauration 2 Agronom med brug af farlige stoffer Laboratoriearbejde med farlige

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE elever 8. årgang - udskolingslinjerne Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 8. årgang. 79 elever ud af årgangens

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

www.fleksjoblolland.dk

www.fleksjoblolland.dk www.fleksjoblolland.dk Se alle de annonceret fleksjobber samlet: Indeholder alle brancher i alfabetisk orden: Butik og detail Bygge og anlæg Design, formgivning og grafisk arbejde Elever Hotel, restauration,

Læs mere

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder Temadrøftelse KKR den 12. september 2014 Claus Damgaard Struer Kommune Fmd. for KD-nets uddannelsesstyregruppe Styregruppe bag rapporten Udviklingsdirektør

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

Transportuddannelser - En statistisk analyse

Transportuddannelser - En statistisk analyse Transportuddannelser - En statistisk analyse September 2003 Forord Transporterhvervet har traditionelt været kendetegnet ved et relativt begrænset uddannelsesniveau dog med variationer mellem de enkelte

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Skal kunne arbejde systematisk, samarbejde og have logisk sans. Skal være serviceminded og ikke være talblind. Som regel ren straffeattest.

Skal kunne arbejde systematisk, samarbejde og have logisk sans. Skal være serviceminded og ikke være talblind. Som regel ren straffeattest. Rummelige brancher Transport/Logistik: Medhjælper på lager herunder køre truck og gaffelstabler, sætte på plads og læsse/laste biler, EDB/lagerstyring, håndtering af farligt gods, køre med mindre kran,

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

DISCO-08. Danmarks Statistiks fagklassifikation

DISCO-08. Danmarks Statistiks fagklassifikation DISCO-08 Danmarks Statistiks fagklassifikation DISCO-08 Danmarks Statistiks fagklassifikation 1. Udgave DISCO-08 Danmarks Statistiks fagklassifikation 1. udgave Udgivet af Danmarks Statistik Marts 2011

Læs mere

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at:

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Reparere biler og motorcykler. Godkende biler til syn. Være selvstændig automekaniker. Mekaniker Teamet har nu videregående uddannelse som: Autoteknolog

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Et kig i værktøjskassen

Et kig i værktøjskassen Et kig i værktøjskassen Metoder til patientinddragelse (Mødets/kursets navn) (Sted og dato) (Foredragsholderens navn) www.par3.dk Nå, hvad bringer dig her i dag? Nå, hvad bringer dig her i dag? Hvad er

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Dit job dit valg dine muligheder

Dit job dit valg dine muligheder Dit job dit valg dine muligheder Hvis du har astma Hvis du har høfeber Hvis du har eksem eller har haft 1 Dit job dit valg dine muligheder Sundhedsstyrelsen, 2011 1. udgave, 1. oplag, 2011 ISBN: 978-87-7676-861-4

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet De tusindvis af studerende, der netop nu søger ind på de videregående uddannelser, kan se frem til at tjene flot gennem livet. Frem til 80 års

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg Oktober 2012 Side 1 af 8 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark? VI

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Opgaver til www.ug.dk

Opgaver til www.ug.dk Opgaver til www.ug.dk Side 1 af 5 Opgaver til www.ug.dk 1.a I højre spalte under Noget med søges på Dyr, planter Klik Vis klik Vis uddannelser Skriv 3 erhvervsuddannelser: 1.b I højre spalte under Noget

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Tal med eksperter Fødevaresikkerhed

Tal med eksperter Fødevaresikkerhed Tal med eksperter Fødevaresikkerhed Et af de bedste redskaber i jeres forskningsprojekt er jeres eget team. Tænk over det. Hvem kender I? I kender sikkert alle en, der er ekspert i fødevaresikkerhed. Sandsynligvis

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

ErvhervId Erhverv DelområdeId Delområde DISCO Navn

ErvhervId Erhverv DelområdeId Delområde DISCO Navn 10000 Sundhed, omsorg og personlig pleje 10010 sygepleje og jordemoderarbejde 2221200 operationssygeplejerske 10000 Sundhed, omsorg og personlig pleje 10010 sygepleje og jordemoderarbejde 2221201 anæstesisygeplejerske

Læs mere

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11)

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) LAB 2.10 Selvforsørgende Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) Asterscentret plejehjemsmedhjælper 11-07-2011 31-12-2011 Lokalcentret Sct. Jørgensbjerg plejehjemsmedhjælper

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE - elever 7. årgang Du kan her se resultat af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 7. årgang. 91 elever ud af årgangens 103 elever har svaret,

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

Den kreative klasse i Danmark og Norden

Den kreative klasse i Danmark og Norden Den kreative klasse i Danmark og Norden Kristina Vaarst Andersen & Mark Lorenzen Imagine.. Copenhagen Business School Projekt talent, teknologi og tolerance Europæisk/nordamerikansk projekt Komparativt

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 21. april 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Tag på Bornholms Højskole

Tag på Bornholms Højskole Bornholms Bornholms Erhvervsskole UU Bornholm Tag på Bornholms og bliv klar til en erhvervsuddannelse Tilbud til dig mellem 17½ og 25 år uden ungdomsuddannelse. HØJSKOLE Brug højskolen som et led i en

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 28. maj 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere