11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer"

Transkript

1 1 Ledelsesarbejde 11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer 111 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer 1111 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder 1112 Øverste ledelse i offentlige virksomheder 1114 Øverste ledelse i interesseorganisationer 112 Administrerende direktører eller tilsvarende 1120 Administrerende direktører eller tilsvarende 12 Administrative ledere og ledere af andre virksomhedsfunktioner 121 Ledere inden for interne virksomhedsfunktioner og administration 1211 Økonomichefer 1212 Personalechefer 1213 Ledere for intern strategi og planlægning 1219 Ledere inden for interne virksomhedsfunktioner og administration, i.k.a.s. 122 Ledere inden for salg, marketing, PR og udvikling 1221 Ledere inden for salg og marketing 1222 Ledere inden for reklame og PR 1223 Ledere inden for forskning og udvikling 13 Ledere inden for produktion og specialområder 131 Produktionsledere inden for landbrug, skovbrug og fiskeri 1311 Produktionsledere inden for landbrug og skovbrug 1312 Produktionsledere inden for havbrug og fiskeri 132 Ledere inden for produktion, minedrift, byggeri, indkøb og forsyning 1321 Produktionsledere 1322 Ledere inden for minedrift 1323 Ledere inden for byggeri 1324 Ledere inden for indkøb og forsyning og tilsvarende områder 133 Ledere inden for informations- og kommunikationsteknologi 1330 Ledere inden for informations- og kommunikationsteknologi 134 Ledere indenfor tjenesteydelse og service 1341 Ledere inden for børnepleje 1342 Ledere inden for sundhedsområdet 1343 Ledere inden for ældreplejen 1344 Ledere inden for socialt velfærd 1345 Ledere inden for uddannelsesområdet 1346 Ledere inden for finans- og forsikringsbranchen 1349 Ledere inden for tjenesteydelse og service, i.k.a.s. 14 Ledere inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre område 141 Ledere inden for hotel- og restauration 1411 Hotelledere 1412 Restaurationsledere 142 Ledere inden for detail- og engroshandel 1420 Ledere inden for detail- og engroshandel 143 Ledere inden for andre områder doc 1

2 1431 Ledere inden for sport, forlystelse og kultur 1439 Ledere inden for andre områder, i.k.a.s. 2 Akademisk arbejde 21 Akademisk arbejde inden for videnskab og byggeri 211 Akademisk arbejde inden for fysik og geologi 2111 Fysikere og astronomer 2112 Meteorologer 2113 Kemikere 2114 Geologer og geofysikere 212 Matematikere og statistikere 2120 Matematikere og statistikere 213 Akademisk arbejde inden for naturvidenskab 2131 Biologer, botanikere, zoologer og akademisk arbejde inden for beslægtede områder 2132 Rådgivere inden for landbrug, skovbrug og fiskeri 2133 Akademisk arbejde inden for miljøbeskyttelse 214 Akademisk arbejde inden for byggeri og konstruktion (undtagen elektroteknologi) 2141 Ingeniører inden for industri og produktion 2142 Civilingeniører 2143 Ingeniører inden for miljø 2144 Ingeniører inden for mekanik 2145 Ingeniører inden for kemi 2146 Ingeniører inden for minedrift, metallurgi og relaterede område 2149 Akademisk arbejde inden for byggeri og konstruktion (undtagen elektroteknologi), i.k.a.s. 215 Ingeniører inden for elektroteknologi 2151 Ingeniører inden for elektricitet 2152 Ingeniører inden for elektronik 2153 Ingeniører inden for telekommunikation 216 Arkitekter, landinspektører og designere 2161 Bygningsarkitekter 2162 Landskabsarkitekter 2163 Produkt- og tøjdesignere 2164 By- og trafikplanlæggere 2165 Kartografer og landinspektører 2166 Grafiske og multimediedesignere 22 Akademisk arbejde inden for sundhedsområdet 221 Læger 2211 Alment praktiserende læger 2212 Speciallæger 222 Sygeplejersker og jordemødre 2221 Sygeplejersker 2222 Jordemødre 223 Arbejde inden for alternativ behandling og komplementær medicin 2230 Arbejde inden for alternativ behandling og komplementær medicin 224 Paramedicinsk arbejde 2240 Paramedicinsk arbejde doc

3 225 Dyrlæger 2250 Dyrlæger 226 Andet akademisk sundhedsarbejde 2261 Tandlæger 2262 Farmaceuter 2263 Akademisk arbejde inden for arbejdsmiljø og -hygiejne 2264 Fysioterapeuter 2265 Kost- og ernæringsterapeuter 2266 Audiologer og talepædagoger 2267 Optometrister og optikere 2269 Andet akademisk sundhedsarbejde, i.k.a.s. 23 Undervisning 231 Undervisning på universiteter og højere uddannelsesinstitutioner 2310 Undervisning på universiteter og højere uddannelsesinstitutioner 232 Undervisning på erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner 2320 Undervisning på erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner 233 Undervisning på gymnasialt niveau 2330 Undervisning på gymnasialt niveau 234 Undervisning og pædagogisk arbejde på folkeskoleniveau og i børnehave 2341 Undervisning på folkeskoleniveau 2342 Pædagogisk arbejde med mindre børn (før folkeskoleniveau) 235 Andet arbejde inden for undervisning 2351 Specialister inden for undervisningsmetoder 2352 Undervisning i specialklasser 2353 Undervisning i fremmedsprog 2354 Undervisning i musik og sang 2355 Undervisning inden for formning og kreative fag 2356 Undervisning inden for informationsteknologi 2359 Andet arbejde inden for undervisning, i.k.a.s. 24 Akademisk arbejde inden for forretningsservice og administration 241 Akademisk arbejde inden for finansiering og økonomi 2411 Revisorer 2412 Finansierings- og investeringsrådgivere 2413 Finansieringsanalytikere 242 Akademisk arbejde inden for administration 2421 Analytikere inden for ledelse og organisering 2422 Akademisk arbejde inden for udvikling og implementering af virksomhedsstrategi 2423 Akademisk arbejde inden for HR 2424 Akademisk arbejde inden for personaleudvikling 243 Akademisk arbejde inden for salg, markedsføring og PR 2431 Akademisk arbejde inden for afsætning og markedsføring 2432 Akademisk arbejde inden for PR 2433 Akademisk arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen IKT) 2434 Akademisk arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi 25 Akademisk arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi 251 Udviklere og analytikere af software og applikatoner doc 3

4 2511 Systemanalytikere 2512 Softwareudviklere 2513 Web- og multimedieudviklere 2514 Programmører 2519 Udviklere og analytikere af software og applikatoner, i.k.a.s. 252 Akademisk arbejde inden for databaser og netværk 2521 Databasedesignere og administratorer 2522 Systemadministratorer 2523 Akademisk arbejde inden for computernetværk 2529 Akademisk arbejde inden for databaser og netværk, i.k.a.s. 26 Akademisk arbejde inden for jura, samfundsvidenskaberne og kunst 261 Juridisk arbejde 2611 Jurister og advokater 2612 Dommere 2619 Juridisk arbejde, i.k.a.s. 262 Bibliotekarer, arkivarer og museumsinspektører 2621 Arkivarer og museumsinspektører 2622 Bibliotekarer og beslægtet akademisk arbejde 263 Akademisk arbejde inden for samfundsmæssige, sociale og religiøse forhold 2631 Økonomer 2632 Sociologer, antropologer og beslægtet akademisk arbejde 2633 Filosoffer, historikere og politologer 2634 Psykologer 2635 Socialrådgivere 2636 Akademisk arbejde inden for religiøse forhold 264 Forfattere, journalister og sprogkyndige 2641 Forfattere og beslægtede skribenter 2642 Journalister 2643 Oversættere, tolke og andre sprogkyndige 265 Kunstnere og andre udøvere af kreative fag 2651 Kunstnere inden for visuelle kunstarter 2652 Musikere, sangere og komponister 2653 Dansere og koreografer 2654 Instruktører og producere af film og teater 2655 Skuespillere 2656 Oplæsere på radio, TV og andre medier 2659 Kunstnere og andre udøvere af kreative fag, i.k.a.s. 3 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau 31 Teknikere inden for videnskab, produktion, ingeniørvirksomhed og transport 311 Teknikere inden for fysiske videnskaber og ingeniørvirksomhed 3111 Teknikere inden for kemiske og fysiske videnskaber 3112 Teknikere inden for bygge- og anlægsarbejde 3113 Teknikere inden for det elektriske område 3114 Teknikere inden for det elektronisk område 3115 Teknikere inden for det mekaniske område 3116 Teknikere inden for det kemiske område 3117 Teknikere inden for minedrift og metallurgi 3118 Tekniske tegnere og beslægtede funktioner 3119 Teknikere inden for fysiske videnskaber og ingeniørvirksomhed, i.k.a.s doc

5 312 Supervisors/tilsynsførende inden for minedrift, produktion og byggeri 3121 Supervisors/tilsynsførende inden for minedrift 3122 Supervisors/tilsynsførende inden for produktion 3123 Supervisors/tilsynsførende inden for byggeri 313 Operatører inden for processtyring 3131 Operatører på kraftværker 3132 Operatører på forbrændings- og vandrensningsanlæg 3133 Operatører på kemiske behandlingsanlæg 3134 Operatører på olie- og naturgasraffinaderier 3135 Operatører ved metalproduktion 3139 Operatører inden for processtyring, i.k.a.s. 314 Teknikere inden for biologi og land- og skovbrug 3141 Teknikere inden for biologi (undtagen medicin) 3142 Landbrugsteknikere 3143 Skovbrugsteknikere 315 Førere af fartøjer, kontrollører og teknikere inden for skibs- og luftfart 3151 Teknikere inden for skibsfart 3152 Skibsførere 3153 Flypiloter 3154 Flyvelederearbejde 3155 Teknikere inden for sikkerhedsforanstaltninger ved luftfart 32 Teknikere og assisterende personale inden for sundhedsområdet 321 Teknikere inden for det medicinske og farmaceutiske område 3211 Teknikere inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr 3212 Teknikere i medicinske og patologiske laboratorier 3213 Teknikere inden for farmaceutisk virksomhed 3214 Teknikere inden for fremstilling af medicinske og dentale proteser 322 Assisterende personale inden for sygepleje og jordemoderarbejde 3221 Assisterende personale inden for sygepleje 3222 Assisterende personale inden for jordemoderarbejde 323 Assisterende personale inden for almen og komplementær medicin 3230 Assisterende personale inden for almen og komplementær medicin 324 Dyrlægeassistenter og -teknikere 3240 Dyrlægeassistenter og -teknikere 325 Andre teknikere inden for sundhedsområdet 3251 Tandteknikere og -plejere 3252 Teknikere inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation 3253 Assisterende sundhedspersonale ved lokale/akutte behandlingscentre 3254 Teknikere inden for fremstilling af synshjælpemidler 3255 Assisterende personale inden for fysioterapi 3256 Medicinske assistenter 3257 Inspektører inden for arbejdsmiljø og sundhed 3258 Medicinsk assistance ved ambulancekørsel 3259 Andre teknikere inden for sundhedsområdet, i.k.a.s. 33 Arbejde inden for forretningsservice, administration og forvaltning af lovgivning 331 Arbejde med finansiering, investering, forsikring og økonomifunktioner 3311 Omsætning af værdipapirer og valuta doc 5

6 3312 Arbejde med kredit og långivning 3313 Regnskabsarbejde 3314 Assisterende personale inden for arbejde med statistiske og matematiske metoder 3315 Taksatorarbejde inden for assuranceområdet 332 Salgs- og indkøbsarbejde 3321 Forsikringsagenter 3322 Salgsarbejde (ekskl. detailsalg) 3323 Indkøbere 3324 Erhvervsmæglere 333 Arbejde inden for forretningsservice 3331 Speditører 3332 Konference- og eventplanlæggere 3333 Jobformidling 3334 Ejendomsmæglere og ejendomsadministratorer 3339 Arbejde inden for forretningsservice, i.k.a.s. 334 Administrative sekretærer og kontorledere 3341 Kontorledere 3342 Advokat- og juridiske sekretærer 3343 Ledende sekretærer og direktionssekretærer 3344 Lægesekretærer 335 Forvaltning og udøvelse af lovgivning 3351 Told- og grænsebetjente 3352 Administration af skatte- og afgiftslovgivning 3353 Formidling af offentlige ydelser 3354 Udstedelse af pas, kørekort o.l Politimæssigt undersøgelsesarbejde 3359 Forvaltning og udøvelse af lovgivning, i.k.a.s. 34 Arbejde inden for samfundsforhold, idræt og kultur 341 Arbejde inden for jura og samfundsforhold 3411 Assisterende personale inden for jura og beslægtede områder 3412 Socialt rådgivningsarbejde 3413 Arbejde med tilknytning til religion 342 Arbejde med idræt 3421 Sportsudøvere 3422 Trænere og instruktører inden for sport 3423 Fitnessinstruktører 343 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder 3431 Fotografer 3432 Indretningsarkitekter og dekoratører 3433 Galleri-, museums- og biblioteksteknikere 3434 Kokke 3435 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder 35 Informations- og kommunikationsteknikere 351 Teknikere ved drifts- og brugersupport 3511 Driftsteknikere 3512 Teknikere ved brugersupport 3513 Netværks- og systemteknikere 3514 Internetteknikere doc

7 352 Teknikere inden for audiovisuel- og telekommunikation 3521 Teknikere inden for audiovisuelle kommunikationskanaler 3522 Teknikere inden for telekommunikation 4 Kontor- og kundeservicearbejde 41 Alment kontor- og sekretærarbejde 411 Alment kontorarbejde 4110 Alment kontorarbejde 412 Alment sekretærarbejde 4120 Alment sekretærarbejde 413 Indtastning 4131 Maskinskrivning og tekstbehandling 4132 Dataregistrering 42 Kundeservice 421 Kasserere, inkassatorer og beslægtede funktioner 4211 Bankkasserere 4212 Bookmakere, croupierer og beslægtede funktioner 4213 Pantelånere og beslægtede funktioner 4214 Inkassatorer og beslægtede funktioner 422 Kundeinformation 4221 Rejseagenter 4222 Informationsarbejde på kundekontaktcentre 4223 Telefonomstilling 4224 Hotelreceptionister 4225 Informationsmedarbejdere 4226 Receptionister (generelt) 4227 Interviewere inden for markedsundersøgelser 4229 Kundeinformation, i.k.a.s. 43 Beregning samt registrering inden for lager, produktion og transport 431 Beregning 4311 Regnskab og bogføring 4312 Beregning inden for udfærdigelse af statistik, finansielle transaktioner og forsikringer 4313 Lønningskontormedarbejdere 432 Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport 4321 Lagerstyring 4322 Produktionsstyring 4323 Transport- og Trafikstyring 44 Andet kontorarbejde 441 Andet kontorarbejde 4411 Biblioteksservicemedarbejdere 4412 Postbude og -sorteringsarbejde 4413 Korrekturlæsere og beslægtede funktioner 4414 Skribenter og beslægtede funktioner 4415 Arbejde med arkivering og kopiering 4416 Personalekontorarbejdere 4419 Andet kontorarbejde, i.k.a.s doc 7

8 5 Service- og salgsarbejde 51 Servicearbejde 511 Servicearbejde i forbindelse med transport og rejser 5111 Betjening af passagerer 5112 Kontrolarbejde under rejser 5113 Turist- og rejselederarbejde 512 Kokke 5120 Kokke 513 Tjenere og bartendere 5131 Tjenere 5132 Bartendere 514 Frisører, kosmetologer og beslægtede funktioner 5141 Frisører 5142 Kosmetologer og beslægtede funktioner 515 Ejendoms- og husholdningsinspektører 5151 Rengørings- og husholdningsinspektører 5152 Husholdningsarbejde 5153 Ejendomsinspektører 516 Andet servicearbejde 5161 Astrologer, spåkoner og beslægtede funktioner 5162 Selskabsdamer og opvartere 5163 Bedemænd 5164 Arbejde med kæledyrspleje 5165 Kørelærere 5169 Andet servicearbejde, i.k.a.s. 52 Salgsarbejde 521 Gade- og markedssælgere 5211 Stade- og markedssælgere 5212 Gadesælgere af fødevarer 522 Salgsarbejde i detailhandel 5221 Butiksejere 5222 Butiksledere 5223 Salgsassistenter 523 Kasseassistenter og beslægtet kundebetjening 5230 Kasseassistenter og beslægtet kundebetjening 524 Andet salgsarbejde 5241 Modelarbejde 5242 Demonstrationsarbejde 5243 Dørsælgere 5244 Salgsarbejde på kundekontaktcentre 5245 Salgsarbejde på servicestationer 5246 Salgsarbejde inden for catering 5249 Andet salgsarbejde, i.k.a.s. 53 Omsorgsarbejde 531 Børnepasning og hjælpelærere doc

9 5311 Børnepasning 5312 Hjælpelærere 532 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområde 5321 Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere 5322 Hjemmeplejere 5329 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområde, i.k.a.s. 54 Rednings- og overvågningsarbejde 541 Rednings- og overvågningsarbejde 5411 Brandmænd 5412 Politibetjente 5413 Fængselsbetjente 5414 Sikkerhedsvagter 5419 Rednings- og overvågningsarbejde, i.k.a.s. 6 Arbejde inden for land- og skovbrug og fiskeri 61 Arbejde inden for landbrug og gartneri 611 Arbejde med plantevækst 6111 Arbejde med markafgrøder inden for landbrug 6112 Arbejde med frugtavl 6113 Gartnerarbejde inden for hortikulturel dyrkning 6114 Arbejdere inden for dyrkning af blandede afgrøder 612 Arbejde med dyr 6121 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ 6122 Arbejde med opdræt af fjerkræ 6123 Biavlere og silkeavlere 6129 Arbejde med dyr, i.k.a.s. 613 Arbejde med såvel plantevækst, som dyr 6130 Arbejde med såvel plantevækst, som dyr 62 Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt 621 Skovbrugsarbejde 6210 Skovbrugsarbejde 622 Arbejde med fiskeri og jagt 6221 Arbejde med opdræt af fisk, skaldyr og havplanter 6222 Arbejde med kystfiskeri 6223 Arbejde med havfiskeri 6224 Jagtarbejde 63 Arbejde inden for landbrug, fiskeri og jagt til dækning af eget forbrug 631 Arbejde med afgrøder til eget forbrug 6310 Arbejde med afgrøder til eget forbrug 632 Arbejde med opdræt af dyr til eget forbrug 6320 Arbejde med opdræt af dyr til eget forbrug 633 Arbejde med afgrøder og opdræt af dyr til eget forbrug 6330 Arbejde med afgrøder og opdræt af dyr til eget forbrug 634 Fiskeri og jagt til dækning af eget forbrug doc 9

10 6340 Fiskeri og jagt til dækning af eget forbrug 7 Håndværksarbejde 71 Bygningshåndværkere, undtagen elektrikere 711 Bygningsarbejde - basis 7111 Husbyggere 7112 Murere 7113 Stenhuggerarbejde 7114 Arbejde med opførelse betonkonstruktioner og beslægtede funktioner 7115 Tømrere og bygningssnedkere 7119 Bygningsarbejde - basis, i.k.a.s. 712 Bygningsarbejde - finish 7121 Taglæggere 7122 Gulv- og klinkelæggere 7123 Stukkatører 7124 Arbejde inden for bygningsisolation 7125 Glarmestre 7126 Blikkenslagere og rørlæggere 7127 Montører inden for klima- og køleteknik 713 Malere og arbejde inden for rensning af bygninger 7131 Malerarbejde 7132 Sprøjtelakerere 7133 Rensning af bygninger 72 Metal- og maskinarbejde 721 Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner 7211 Formning og støbning af metalplader 7212 Svejsere og arbejde inden for skærebrænding 7213 Pladesmede 7214 Stålkonstruktionsarbejde 7215 Riggere og kabelsplejsere 722 Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner 7221 Smedearbejde 7222 Værktøjsmagere 7223 Operatører og værktøjsopstillere af metalforarbejdningsmaskiner 7224 Arbejde med polering og slibning af emner i metal 723 Mekanikere 7231 Motorkøretøjsmekanikere 7232 Flymotormekanikere 7233 Mekanikere af landbrugs- og industrimaskiner 7234 Cykelsmede og beslægtede funktioner 73 Præcisionshåndværk og grafisk arbejde 731 Præcisionshåndværk 7311 Finmekanikerarbejde 7312 Musikinstrumentbyggere 7313 Juvelerer og ædelmetalsmede 7314 Pottemagere og beslægtede funktioner 7315 Glaspustere, og andet arbejde inden for færdiggørelse af glasprodukter 7316 Dekoratører (maling), gravører og arbejde inden for radering 7317 Håndarbejde inden for fremstilling af produkter i træ doc

11 7318 Håndarbejde inden for fremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer 7319 Præcisionshåndværk, i.k.a.s. 732 Grafisk arbejde 7321 Pre-pressteknikere og sættere 7322 Trykkere 7323 Arbejde inden for færdiggørelse og indbinding af trykte produkter 74 Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område 741 Installatører og reparatører af elektrisk udstyr 7411 Elektrikerarbejde 7412 Elektromekanikere og -montører 7413 Installatører og reparatører af elektrisk ledningsføring 742 Installatører og reparatører af elektronik og telekommunikation 7421 Elektromekanikerarbejde 7422 Installatører og servicearbejdere inden for informations- og kommunikationsteknologi 75 Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og andet håndværk 751 Arbejde inden for behandling af nærings- og nydelsesmidler 7511 Slagtere, fiskehandlere og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling 7512 Bagere, konditorer og beslægtede funktioner 7513 Fremstilling af mejeriprodukter 7514 Arbejde inden for fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter 7515 Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler 7516 Fremstilling af tobaksprodukter 752 Håndværkspræget arbejde i træindustri 7521 Træimprægneringsarbejde 7522 Møbelsnedkerarbejde 7523 Trædrejere, maskindrejere og beslægtede funktioner 753 Tekstil- og beklædningsarbejde 7531 Skræddere og beslægtede funktioner 7532 Tilskærerarbejde 7533 Syersker, broderersker og beslægtede funktioner 7534 Møbelpolstrere 7535 Pelssyersker, garveriarbejde og skindhandlere 7536 Skomagere og beslægtede funktioner 754 Andet håndværk 7541 Dykkerarbejde 7542 Sprængnings- og fyrværkerieksperter 7543 Produktanmeldere og testere (undtagen nærings- og nydelsesmidler) 7544 Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse 7549 Andet håndværk, i.k.a.s. 8 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde 81 Operatører af stationære fabriksanlæg og maskiner 811 Operatører af anlæg til minedrift og råstofudvinding 8111 Mine- og stenbrudsarbejde 8112 Operatører af anlæg til råstofudvinding 8113 Boreanlægsarbejde 8114 Fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter 812 Operatører af anlæg til metalforarbejdning og færdiggørelse 8121 Operatører af anlæg til metalforarbejdning doc 11

12 8122 Operatører af maskiner til metalfærdiggørelse 813 Operatører af anlæg og maskiner til fremstilling af kemiske og fotografiske produkter 8131 Operatører af anlæg og maskiner til fremstilling af kemiske produkter 8132 Operatører af maskiner til fremstilling af fotografiske produkter 814 Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter 8141 Operatører af maskiner til fremstilling af gummiprodukter 8142 Operatører af maskiner til fremstilling af plastikprodukter 8143 Operatører af maskiner til fremstilling af papirprodukter 815 Operatører af maskiner til fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter 8151 Operatører af maskiner til klargøring og opspoling af fibermaterialer 8152 Operatører af maskiner til vævning og strikning 8153 Operatører af symaskiner 8154 Operatører af maskiner til blegning, farvning og rensning af tekstiler 8155 Operatører af maskiner til klargøring af pels og læder 8156 Operatører af maskiner til fremstilling af fodtøj, tasker og tilsvarende produkter 8157 Operatører af vaskemaskiner 8159 Operatører af maskiner til fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter, i.k.a.s. 816 Operatører af maskiner til fremstilling af nærings- og nydelsesmidler 8160 Operatører af maskiner til fremstilling af nærings- og nydelsesmidler 817 Operatører af anlæg til træforarbejdning og papirfremstilling 8171 Operatører af anlæg til fremstilling af papirmasse og papirprodukter 8172 Operatører af anlæg til træforarbejdning 818 Andre operatører af stationære fabriksanlæg og maskiner 8181 Operatører af glas- og keramikfremstillingsanlæg 8182 Operatører af dampmaskiner og kedelanlæg 8183 Operatører af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning 8189 Operatører af stationære fabriksanlæg og maskiner, i.k.a.s. 82 Monterings- og samlebåndsarbejde 821 Monterings- og samlebåndsarbejde 8211 Monterings- og samlebåndsarbejde af mekaniske maskiner 8212 Monterings- og samlebåndsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr 8219 Monterings- og samlebåndsarbejde, i.k.a.s. 83 Chauffører og førere af køretøjer og mobile maskiner 831 Togførere og tograngering 8311 Togførere 8312 Tograngering 832 Chauffører af biler, varevogne og motorcykler 8321 Motorcykelkørere 8322 Chauffører af biler, taxier og varevogne 833 Chauffører af busser og lastbiler 8331 Buschauffører og sporvognsførere 8332 Chauffører af lastbiler 834 Førere af mobile maskiner 8341 Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner 8342 Førere af mobile entreprenørmaskiner 8343 Førere af kraner og løfteanlæg 8344 Gaffeltruckførere doc

13 835 Skibstransportarbejde 8350 Skibstransportarbejde 9 Elementært arbejde 91 Rengøringsarbejde 911 Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer 9111 Rengøringsarbejde i private hjem 9112 Rengøringsarbejde i kontorer, hoteller og andre bygninger 912 Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet 9121 Manuel vask og presning af tøj 9122 Rengøring af transportmidler 9123 Vinduespudsere 9129 Andet rengøringsarbejde 92 Elementært arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri 921 Elementært arbejde inden for land- og skovbrug og fiskeri 9211 Elementært arbejde inden for agerbrug 9212 Elementært arbejde inden for husdyravl 9213 Elementært arbejde inden for både agerbrug og husdyravl 9214 Elementært arbejde inden for havebrug 9215 Skovarbejde 9216 Elementært arbejde inden for fiskeri og dambrug 93 Elementært arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport 931 Elementært arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren 9311 Elementært arbejde inden for råstofudvinding 9312 Elementært arbejde inden for bygge og anlægssektoren 9313 Elementært arbejde inden for bygningsopførelse 932 Elementært produktionsarbejde 9321 Pakkeriarbejdere 9329 Elementært produktionsarbejde, i.k.a.s. 933 Transport- og lagerarbejde 9331 Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer 9332 Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri 9333 Arbejde med lastning og losning 9334 Arbejde med opfyldning af lager og butik 94 Arbejdere med tilberedning af mad 941 Arbejdere med tilberedning af mad 9411 Tilberedning af Fastfood 9412 Køkkenhjælpere 95 Gadesalg og -service 951 Servicearbejde på gaden 9510 Servicearbejde på gaden 952 Gadesælgere (undtagen madvarer) 9520 Gadesælgere (undtagen madvarer) doc 13

14 96 Renovationsarbejde og andet elementært arbejde 961 Renovationsarbejde 9611 Skraldemænd og arbejde inden for genbrug 9612 Arbejdere med affaldssortering 9613 Gadefejere og beslægtede funktioner 962 Andet elementært arbejde 9621 Kurérarbejde og transport af bagage 9622 Arbejde med forefaldende arbejde 9623 Måleraflæsning og tømning af salgsautomater 9624 Arbejde med indsamling af vand og brænde 9629 Elementært arbejde, i.k.a.s. 0 Militært arbejde 01 Officerer r011 Officerer 0110 Officerer 02 Befalingsmænd 021 Befalingsmænd 0210 Befalingsmænd 03 Menige 031 Menige 0310 Menige doc

Notat. De mest populære job et danmarkskort

Notat. De mest populære job et danmarkskort Notat 17. juni 2014 De mest populære job et danmarkskort Af Nicolai Kaarsen Hvilket job er særlig populært i Svendborg eller Halsnæs i forhold til resten af landet? Det ser dette notat nærmere på. Det

Læs mere

Kompetencegivende uddannelser 2009 Side 3

Kompetencegivende uddannelser 2009 Side 3 Side 1 Erhvervsgrunduddannelser og gymnasiale uddannelser 2012 Side 2 Erhvervsgrunduddannelser og gymnasiale uddannelser 2012 Kompetencegivende uddannelser 2009 Side 3 1. Indledning Side 4 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 Arbejdsfunktioner DISCO Dansk Arbejdsgiverforening Layout: DA Forlag Udgivet i oktober 2009 INDHOLD Indledning 5 Opbygningen af DISCO-nomenklaturen 5 Hvordan fi

Læs mere

2. Grønlands befolknings uddannelsesprofil

2. Grønlands befolknings uddannelsesprofil 1. Indledning 2. Grønlands befolknings uddannelsesprofil 6 Forskeruddannelser 5B Videreg. erhvervsudd. 5A Videreg. akademiske udd. 4 Suppleringskurser 3C Erhvervsuddannelser 3A Studieforberedende udd.

Læs mere

Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever mobning

Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever mobning Mobning er udbredt på danske arbejdspladser Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever Personer, der arbejder med manuelt arbejde, er i højere grad udsat for på arbejdspladsen end andre

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99. www.dst.

DISCO-08. i lønstatistikken. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99. www.dst. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk DISCO-08 i lønstatistikken DISCO-08 i lønstatistikken 1. Udgave DISCO-08 i lønstatistikken

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2011 ISBN 978-87-501-1965-4 Pdf-udgave Kan hentes

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil

Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil Discokode Arbejdsområde Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion - 2016 Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. Antal Gennemsnit genetillæg Nedre kvartil Median Øvre kvartil 212000

Læs mere

Job og prestige ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 25.9.2006, 2.10.2006, 16.10.2010, 23.10.2010

Job og prestige ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 25.9.2006, 2.10.2006, 16.10.2010, 23.10.2010 Job og prestige Ugebrevet A4 har bedt 2.155 danskere om at vurdere prestigen for 99 forskellige stillinger. Helt i bund ligger arbejdsløse, men undervisere og faglærte tillægges heller ikke høj prestige.

Læs mere

Branche-, job- og størrelsesgrupper i data

Branche-, job- og størrelsesgrupper i data Branche-, job- og størrelsesgrupper i data Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50.

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Bilag 2: Emnekoder Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Position 52-53 for S Fuld liste over position 52-53 for S som position 50

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august 2016 Aktuel status på mangel er uændret i RAR Sydjylland men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen

Læs mere

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed.

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. erfor følgende oversigt: : Muligt i næsten alle tilfælde : egrænsede muligheder : Meget begrænsede muligheder : Ingen muligheder ygge og nlæg: rbejdsdreng

Læs mere

Tusindvis af pædagoger og ansatte i sundhedsvæsenet oplever vold på jobbet

Tusindvis af pædagoger og ansatte i sundhedsvæsenet oplever vold på jobbet Tusindvis af pædagoger og ansatte i sundhedsvæsenet oplever vold på jobbet I gennemsnit oplever hver. danske lønmodtager vold eller trusler om vold på arbejdet. Inden for nogle faggrupper er det dog betydeligt

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland udarbejdet på baggrund af Arbejdsmarkedsbalancen 2011

Beskæftigelsesregion Nordjylland udarbejdet på baggrund af Arbejdsmarkedsbalancen 2011 Erhvervsgrupper og stillingsbetegnelser ifht. nordjysk katalog over Jobrettet Uddannelse 2011 Akademisk arbejde Bygge og anlæg Design, formgivning og grafisk arbejde Hotel, restauration, køkken, kantine

Læs mere

Overordnede jobkategorier / branchekategorier ifht. kursuskatalog over jobrettede kurser

Overordnede jobkategorier / branchekategorier ifht. kursuskatalog over jobrettede kurser Overordnede jobkategorier / branchekategorier ifht. kursuskatalog over jobrettede kurser Erhvervsgrupper Akademisk arbejde Bygge og anlæg Design, formgivning og grafisk arbejde Hotel, restauration, køkken,

Læs mere

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde advokat inden for de nævnte advokatfuldmægtig stillingsbetegnelser anlægsingeniør Kurser/ certifikater for udenlandsk arbejdskraft, så

Læs mere

Kemisk arbejdsmiljø. Hvem er udsat for rengøringsmidler, vådt arbejde, faremærkede stoffer og opløsningsmiddeldampe? ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005

Kemisk arbejdsmiljø. Hvem er udsat for rengøringsmidler, vådt arbejde, faremærkede stoffer og opløsningsmiddeldampe? ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR, EBBE VILLADSEN OG MARI-ANN FLYVHOLM Kemisk arbejdsmiljø Hvem er udsat for rengøringsmidler, vådt arbejde, faremærkede stoffer og opløsningsmiddeldampe? Stabil

Læs mere

B Bager 006 Bager konditor 180 Bager konditor kvinde 180. Oversigt over Uddannelser

B Bager 006 Bager konditor 180 Bager konditor kvinde 180. Oversigt over Uddannelser Oversigt over Uddannelser A ALUsmed mand 497 ALU Tømrer Mand 476 Anlægsgartner kvinde 140 Anlægsstruktør mand 177_477 Arbejdsmand med kloakrør 153_1153 Arkæolog 002 Arestbetjent mand 10152 Arrestbetjent

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent AE har i denne analyse undersøgt længden af et arbejdsliv for forskellige uddannelsesgrupper. Resultaterne viser, at der er stor forskel på, hvor langt

Læs mere

fag som beskæftigelsesmål og i virksomheder og institutioner der normalt beskæftiger denne type arbejdskraft

fag som beskæftigelsesmål og i virksomheder og institutioner der normalt beskæftiger denne type arbejdskraft Opdateret den 13. jaunar 2010 Aktivitetsliste 2010 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Generelle uddannelsesaktiviteter der kan udløse tilskud fra flaskehalsbevillingen For særligt tilrettelagte

Læs mere

De sociale klasser og arbejdsmarkedet

De sociale klasser og arbejdsmarkedet De sociale klasser og Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på for de forskellige sociale klasser. Der er set på, i

Læs mere

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020 Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa 15.00-15.20 NFAs arbejdsmiljøovervågning, nu og til 2020 Ved direktør

Læs mere

Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner

Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner N O T A T Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner 8. september 2016 J.nr. 16/10636 Viden og Analyse PEJ Opsummering Antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst

Læs mere

Øje på uddannelse. Øje på uddannelse, 2008/02. Erhvervsfaglige uddannelser også for de stærke

Øje på uddannelse. Øje på uddannelse, 2008/02. Erhvervsfaglige uddannelser også for de stærke Øje på uddannelse Erhvervsfaglige uddannelser også for de stærke Øje på uddannelse, 2008/02 Erhvervsfaglige uddannelser også for de stærke Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Spansk

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Østjylland 2. halvår 2015

Østjylland 2. halvår 2015 Østjylland 2. halvår 2015 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) kloakrørlægger murerarbejdsmand specialarbejder, byggeri Mindre gode jobmuligheder

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004. 4. Udgave

Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004. 4. Udgave Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004 4. Udgave Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004 4. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2003 ISBN 87-501-1366-6 Adresse: Danmarks Statistik

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder

HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder 1 HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder Ledere og mellemledere (jobstatus 3) 45-49 år 1 60+ år 1 I alt 3 60+ år 1 I alt 1 25-29 år 1 40-44 år 1 I alt 2 Medarbejdere

Læs mere

B a g g r u n d s n o t a t o m s n u b l e u l y k k e r ( )

B a g g r u n d s n o t a t o m s n u b l e u l y k k e r ( ) B a g g r u n d s n o t a t o m s n u b l e u l y k k e r ( 2 0 1 7 ) Alvorlige arbejdsulykker ved fald, gliden og snublen - Hvad viser tallene? 27. juni 2017 Figur 1: Anmeldte alvorlige arbejdsulykker

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106 ESS DOCUMENT DATE: 25.08.08 Forevisningskort til hovedskema ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: 2008 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid... 00 Mindre

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Bilag Bilag til Anmeldte erhvervssygdomme 2013 Tabel 1.1 Anmeldte erhvervssygdomstilfælde

Læs mere

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Akademisk arbejde: Projektleder 1237 Aktuar 2121 Statistiker 2122 It-ingeniør 2131 Arkitekt 2141 Byggesagsbehandler 2141 Anlægsingeniør 2142 Bygningsingeniør 2142 Energikonsulent

Læs mere

Arbejdsulykker og sygefravær Opfølgning af 2010-handlingsplanen: Arbejdsulykker indtruffet i 2005 og længerevarende sygefravær

Arbejdsulykker og sygefravær Opfølgning af 2010-handlingsplanen: Arbejdsulykker indtruffet i 2005 og længerevarende sygefravær Arbejdsulykker og sygefravær Opfølgning af 2010-handlingsplanen: Arbejdsulykker indtruffet i 2005 og længerevarende sygefravær Hitomi Shibuya Ebbe Villadsen Christian Roepstorff Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

JOB: Anlægsgartner FAKTA. Beskriv jobbet: NAVN: VARIGHED: ADGANGSKRAV:

JOB: Anlægsgartner FAKTA. Beskriv jobbet: NAVN: VARIGHED: ADGANGSKRAV: JOB: Anlægsgartner JOB: Automatiktekniker JOB: Bådebygger JOB: Bager JOB: Beslagssmed JOB: Bibliotekar JOB: Brolægger JOB: Brandmand JOB: Buschauffør JOB: Bygningsmaler JOB: Cykelmekaniker JOB: Datatekniker

Læs mere

Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013

Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013 Støj og stress Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013 Hvem er udsat for støj i arbejdsmiljøet? Er du udsat for støj, der er så høj, at du må råbe for at tale sammen med en, der står lige ved siden

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering

876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering 876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering Indeværende notat undersøger, hvor mange job der er i risiko for automatisering over de næste årtier. Vi finder at 31 pct. af alle job svarende til

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Hele sektoren 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7)

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7) Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Forevisningskort til hovedskema (3. runde, 2006/7) INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Kort

Læs mere

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø NOTAT: Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien Indhold

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere, som ønsker at blive forhåndsgodkendt til at kunne

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00 KORT 3 Man kan ikke være for forsigtig 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 De fleste mennesker er til at stole på 10 KORT 4 De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve på at

Læs mere

Automatisering på arbejdsmarkedet. En befolkningsundersøgelse

Automatisering på arbejdsmarkedet. En befolkningsundersøgelse Automatisering på arbejdsmarkedet En befolkningsundersøgelse Januar 2016 Automatisering på arbejdsmarkedet Indledning Hele vejen gennem industrialiseringen har indførelse af teknologi betydet, at arbejdsopgaver,

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2011 ISBN 978-87-501-1965-4 Pdf-udgave Kan hentes

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 FRAVÆRSSTATISTIK sstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET et på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det svarer

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet

Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR, EBBE VILLADSEN OG JAN PEJTERSEN Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet Hvem er udsat for træk, dårlig belysning og sløvende varme? Stabil udvikling Denne pjece

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Job i Nordjylland Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft...5 Figur 1 Antal job på JobNet i Nordjylland

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Konkursanalyse, september 2016

Konkursanalyse, september 2016 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, september 2016 Der har i september 2016 været 430 konkurser, hvilket er en stigning på 87,8 % sammenlignet med september 2015, hvor der var 229 konkurser.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Kultur og

Læs mere

Positivlisten - samlet oversigt

Positivlisten - samlet oversigt Positivlisten - samlet oversigt Akademisk arbejde Adjunkt, samfundsvidenskab Advokat + dansk autorisation Advokatfuldmægtig Anlægsingeniør Businesscontroller Bygningsingeniør Elektro-stærkstrømsingeniør

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 29. oktober 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 29. oktober 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 29. oktober 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Moderne Kultur Indledning

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Intelligent motion. Et supplement til godt arbejdsmiljøarbejde og en vej til reduktion af skulder / nakke smerter.

Intelligent motion. Et supplement til godt arbejdsmiljøarbejde og en vej til reduktion af skulder / nakke smerter. Intelligent motion Et supplement til godt arbejdsmiljøarbejde og en vej til reduktion af skulder / nakke smerter 20 års ergonomisk indsats har ikke reduceret andelen af muskel skelet besvær Ikke muligt

Læs mere

Gælder statslige og kommunale målgrupper

Gælder statslige og kommunale målgrupper Beskæftigelsesregion Nordjylland. Senest opdateret 31.12.2006 Liste over aktiviteter, hvortil jobcentrene kan søge midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Hvad kan du bruge dette skema til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere,

Læs mere

Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig

Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig Der stor forskel på størrelsen af ens indkomst gennem livet alt efter, hvilken uddannelse man har. Generelt fører længere uddannelse til højere indkomst, men

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE elever 8. årgang - udskolingslinjerne Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 8. årgang. 79 elever ud af årgangens

Læs mere