Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport Hospitalsenheden Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest"

Transkript

1 Pædagogisk Forum for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2009 Hospitalsenheden Vest

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning r i Hospitalsenheden Vest Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 social- og sundhedsassistent Ambulanceassistent Ambulancebehandler Lægesekretær Assistent med speciale i offentlig administration Hospitalsserviceassistent Neurofysiologiassistent Audiologiassistent Ernæringsassistent Farmakonom Fotograf Lager- og logistikmedarbejder Elektronikfagtekniker Elektriker Fokusområder i Aktiviteter i Rekruttering Aktiviteter i Rekruttering Udvikling af praktikuddannelse Initiering af vejlederuddannelse Danmarks bedste læringshospital Erhvervspraktikanter i Hospitalsenheden Vest Oversigt over uddannelsesopgaven i Oversigt over uddannelsesopgaven ved Hospitalsenheden Vest 2009 bilag

3 1. Indledning De erhvervsfaglige grunduddannelser ved Hospitalsenheden Vest (HEV) omfatter en række forskelligartede uddannelser, hvor nogle er tilknyttet hospitalsenheden gennem hele uddannelsen og andre alene har et enkelt praktikforløb ved hospitalsenheden. Fælles for erhvervsuddannelserne er, at det er lønnede uddannelser samt at den enkelte uddannelse hører under en af 12 erhvervsfaglige fællesindgange, jf. Lov om r. Der er etableret et Pædagogisk Forum for disse uddannelser, Pædagogisk Forum for r ved HEV. Medlemmer af Det Pædagogiske Forum er uddannelsesansvarlige indenfor faggrupper, der har elever ansat og/eller har elever i praktikuddannelse. Det Pædagogiske Forum er nedsat af Hospitalsledelsen og refererer organisatorisk til HR chefen. Det Pædagogiske Forum skal overordnet: Medvirke ved implementering af Region Midtjyllands og Hospitalsenheden Vests uddannelsespolitik Udveksle erfaringer og skabe et ensartet højt kvalitetsniveau i grunduddannelserne Drøfte tværgående uddannelsesfaglige og pædagogiske problemstillinger Udvikle gode uddannelsesvilkår for elever og praktikanter Udvikle tværfaglige undervisningsmiljøer på regionshospitalerne i Hospitalsenheden Vest Være et forum, hvor ledere og vejledere kan hente råd og vejledning samt få opdateret information om uddannelserne Understøtte uddannelsesmiljøet generelt på Hospitalsenheden Vest i samarbejde med ledelserne Udvikle og tilrettelægge et ensartet tilbud til erhvervspraktikanter Konkrete opgaver, som Pædagogisk Forum skal varetage: Beskrive de nuværende grunduddannelsers struktur og organisering Analysere fordele og ulemper indenfor faglige/kvalitetsmæssige, aktivitetsmæssige, rekrutteringsmæssige, kulturelle, økonomiske og organisatoriske forhold ved koordineringen og/eller hel eller delvis samling af forskellige grunduddannelsesaktiviteter Vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige modeller for organisering af grunduddannelserne Fremsætte forslag til den videre proces, herunder tids-/handlingsplan Side 3

4 Det Pædagogiske Forums medlemmer: Uddannelseskonsulent Birgit Meldgaard, lægesekretæruddannelsen Uddannelsesansvarlig Kate Gahner Larsen, assistent med speciale i offentlig administration Uddannelsesansvarlig Martin Johansen, hospitalsserviceassistentudd. Uddannelsesansvarlig René Edslev Rasmussen, elektronikfagtekniker udd. Uddannelsesansvarlig Else-Cathrine Ladefoged, audiologiassistentudd. Uddannelsesansvarlig Ida Kamp Nyborg, ernæringsassistentuddannelsen Uddannelseskonsulent Erna Leth, social- og sundhedsassistentudd., ambulanceassistent- og ambulancebehandleruddannelsen Der har været afholdt 2 møder i Pædagogisk Forum i r i Hospitalsenheden Vest Jf. indholdsfortegnelsen er der i alt 14 erhvervsuddannelser med elever i praktikuddannelse ved HEV. I dette afsnit er uddannelserne (undtagen farmakonom, fotograf, lager- og logistikmedarbejder samt elektriker) beskrevet med blandt andet nøgletal vedrørende antal elever i uddannelse, uddannelsesindhold og organisering af praktikvejledning. Bagerst i årsrapporten er der en oversigt over de 14 erhvervsuddannelser, en oversigt over praktiksteder, uddannelsesniveau, antal praktik uger, antal elever pr. år, hvem der er samarbejdende uddannelsesinstitution samt elevernes bopælsområde. 2.1 Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 social- og sundhedsassistent Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik, hvor uddannelsen er en overbygning på social- og sundhedsuddannelsens trin 1, social- og sundhedshjælper. Uddannelsen varer et år og otte måneder og veksler mellem fire skoleperioder og tre praktikperioder i henholdsvis en somatisk, en psykiatrisk og en kommunal praktik. Hver praktikperiode varer omkring 15 uger, hvilket betyder at der kontinuerligt er elever i praktik på kirurgiske, neurologiske og medicinske sengeafsnit på regionshospitalerne Ringkøbing, Herning, Holstebro og Lemvig. Side 4

5 Der samarbejdes med social- og sundhedsskolen i Herning, som optager eleverne på uddannelsen og hvor eleverne får undervisning i skoleperioderne. Eleverne indgår en uddannelsesaftale med en ansættende myndighed, som enten er Region Midtjylland (HEV) eller en af de seks kommuner i den vestlige del af regionen. Hospitalsenheden Vest indgår uddannelsesaftale med godt og vel halvdelen af eleverne, i alt omkring 96 elever om året. Da alle elever har deres somatiske praktik på et hospital, betyder det, at der kommer ca. 165 elever i praktik om året. Aktuelle tal 2009 Aktuelle tal 2009 Aktuelle tal 2009 Antal aftalte praktikelever Antal faktiske praktikelever Afvigelse i tal og procenter 165 elever 165 elever 0 elever ~ 0 % I praktikforløbet får eleven blandt andet mulighed for at lære og udvikle kompetencer indenfor den grundlæggende sygepleje, observation, kommunikation samt sundhedsfremme og forebyggelse. Ligesom der er mulighed for at opleve patientforløb eksempelvis i samarbejde med andre faggrupper og mellem sengeafsnit, ambulatorium, dagafsnit og operationsafdeling. Eleven indgår i praksisfællesskabet på praktikstedet, hvor eleven gennem deltagelse i arbejdsopgaver og refleksion oplever at være en del af og medansvarlig for praktikstedets samlede opgaver. Eleven er tilknyttet en uddannet praktikvejleder, som sammen med eleven er ansvarlig for elevens praktikforløb. Eleven arbejder på praktikstedet sammen med andre social- og sundhedsassistenter og andet sundhedspersonale, som er medansvarlige for elevens uddannelse i forbindelse med de daglige vejledningsopgaver. I praktikforløbet er der udover vejledning og undervisning på praktikstedet fælles undervisning indenfor: genoplivning brandinstruktion forflytningsvejledning klinikundervisning Praktikforløbene bliver tilrettelagt ud fra praktikperiodens faglige mål og personlige kompetencemål, elevens forudsætninger og de gensidige forventninger. Side 5

6 2.2 Ambulanceassistent Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik. Ambulanceassistentuddannelsen er en speciale uddannelse under redderuddannelsen. Eleverne er ansat ved en Falck station, hvor de har base gennem hele uddannelsen. Uddannelsen varer 2 år og 7 måneder. Den teoretiske del af uddannelsen foregår dels på en teknisk skole, dels på en social- og sundhedsskole. De elever, vi får i praktik på HEV, er tilknyttet socialog sundhedsskolen i Esbjerg. Eleverne er i hospitalspraktik to gange i uddannelsesforløbet, begge gange i 7 uger. Den første hospitalspraktik foregår på medicinske og kirurgiske sengeafsnit, henholdsvis i 4 og 3 uger. Den anden hospitalspraktik foregår på anæstesiafdeling (1 uge), i akutmodtagelsen (4 uger), på fødegang og børneafdeling (1 uge) samt på psykiatrisk afdeling (1 uge). Der er et vekslende antal elever i praktik om året, i 2009 var der 11 elever i praktik ved HEV. I den første praktik får eleverne blandt andet indblik og øvelse i grundlæggende sygepleje, hygiejniske principper og kommunikation med patienter. I den anden praktik får eleverne indblik og øvelse i forhold til det akutte område, med udgangspunkt i ABCDE-principper. Eleverne er tilknyttet en uddannet praktikvejleder, men følger også øvrige kolleger i vagterne. 2.3 Ambulancebehandler Uddannelsen er en overbygning på ambulanceassistentuddannelsen. Eleverne skal have erhvervet mindst 1 ½ års erfaring som ambulanceassistent. Uddannelsen varer 5 uger med 3 ugers teoriperiode og 2 ugers praktik, fordelt med 1 uges ambulancepraktik og 1 uges hospitalspraktik. Den teoretiske uddannelse foregår på social- og sundhedsskolen i Silkeborg. Hospitalspraktikken foregår på henholdsvis en skadestue og en anæstesiafdeling i Holstebro eller Herning. Side 6

7 Uddannelsens fokus er observation, overvågning samt iværksættelse af behandling i forbindelse med den præhospitale indsats. Der er et vekslende antal elever i praktik om året, i 2009 var der 4 elever i praktik ved HEV. 2.4 Lægesekretær Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil. Lægesekretæreleverne indgår en uddannelsesaftale med Hospitalsenheden Vest. Uddannelsen varer 2 år, og den teoretiske del af uddannelsen, i alt 15 uger, foregår på Handelsfagskolen i Odder. I skoleperioderne bor eleverne på skolehjemmet. Uddannelsens teoretiske del afsluttes med en fagprøve med udgangspunkt i følgende emner/fag: faglig kommunikation og informationsteknologi sundhed og sygdom samarbejde og service drift, økonomi og kvalitet. Uddannelsen skal kvalificere eleven til at varetage lægesekretærfunktioner indenfor hospitalets administrative arbejdsområde. Eleven skal selvstændigt kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende kontorfunktioner tilegne sig viden og erfaring indenfor blandt andet strategisk planlægning og udvikling, journalbehandling, kommunikation og korrespondance samt administration og sagsbehandling, hvorfor der udarbejdes individuel uddannelsesplan for praktikperioden med ophold i 5-6 forskellige afdelinger med mulighed for læring indenfor ovennævnte områder. I afdelingerne tilrettelægges og evalueres elevens ophold og kompetenceudvikling af en elevvejleder ud fra målene i uddannelsesordningen samt en fast evalueringsstruktur og i samarbejde med den enkelte elev. Foruden elevvejlederen og eleven er alle ansatte medansvarlige for elevens uddannelse. Aktuelle tal 2009 Lægesekretærelever, 1. års...16 Lægesekretærelever, 2. års...15 Lægesekretærelever, 2. års (ekstra pga barselorlov)...3 Lægesekretærelever, 1. års (kontorassistenter m. kontrakt)...4 Side 7

8 Antal erhvervspraktikanter ( klasse/handelsskoler) Lægesekretærelever i korte praktikker fra praksis....2 Gennemførselsprocenten har de senere år ligget på 100%, men i 2009 blev 1 elev opsagt i prøvetiden. I Hospitalsenheden Vest har vi i 2009 benyttet os af bekendtgørelsens mulighed for at supplere skoleundervisningen med 4 ugers påbygningsfag, som er gennemført på Holstebro Handelsskole: personlig kommunikation & service, konflikthåndtering jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd kvalitet & service teambuilding for selvstyrende grupper I uddannelsesforløbet deltager alle elever endvidere i diverse introduktioner, elevmøder, konferencer, splitbesøg på andre afdelinger samt individuelle evalueringssamtaler med den uddannelsesansvarlige, og praktikuddannelsen er i 2009 blandt andet suppleret med undervisning i: genoplivning frit og udvidet frit sygehusvalg kvalitetssikring, utilsigtede hændelser, Den Danske Kvalitetsmodel DRG, takststyring den politiske organisation - herunder MED- og SI-organisationen videndeling med fremlæggelse af fagprøverne for de uddannede lægesekretærer i HEV. 2.5 Assistent med speciale i offentlig administration Der er kontinuerligt ansat 4 kontorelever i administrationsafdelingen. Der ansættes 2 elever hvert år pr. 1. september. Uddannelsen er 2-årig med speciale i offentlig administration. I løbet af de to års uddannelse er eleven på skole på Mercantec i Viborg, hvor der gennemføres 13 ugers teoretisk undervisning og afsluttes med en 2 ugers fagprøve. Den praktiske del af uddannelsen foregår i administrationen ved Hospitalsenheden Vest. Fordelt med 1 år i økonomi/drift, 9 måneder i HR og 3 måneder i sekretariatet. Der er specifikke mål for hvert område. Som noget nyt har to af eleverne i 2009 haft mulighed for at være på et 9 ugers praktikophold i Wales. Side 8

9 Tilbuddet giver indsigt i globalisering, internationalisering, sprog- og interkulturelle kundskaber samt internationalt samarbejde. Det er alt sammen noget, der får mere og mere betydning for os alle også for regionale medarbejdere og arbejdspladser. Under opholdet har eleverne arbejdet 4 dage om ugen og gået i engelsk skole 1 dag om ugen. For deltagelse i projektet har vore elever fået et Europass som dokumentation for deltagelsen. Ligeledes har de fået dokumentation for beståelse af en engelskprøve. Vi har fået nogle supermotiverede, endnu mere engagerede og dygtige elever tilbage. 2.6 Hospitalsserviceassistent Uddannelsen som serviceassistent hører under erhvervsuddannelserne. Uddannelsen består af 4 linjer, hvoraf den ene er Hospitalsservice. Det er indenfor denne linje, Serviceområdet uddanner medarbejdere. Uddannelsen kan tages på to måder: Enten som en 2-årig uddannelse som voksenlærling (VGU), eller som ungdomsuddannelse. Serviceområdet bestræber sig på kontinuerligt at have et hold af 2-årige, bestående af 5 elever. Det seneste hold var undervejs blevet reduceret til kun 2 elever, som afsluttede deres uddannelse i januar Eller uddannelsen kan tages som en 1-årig merituddannelse. Kravene for deltagelse er minimum 2 års erhvervserfaring indenfor området (rengøring, service, portør). Serviceområdet satser entydigt på at efter- og videreuddanne personalet af denne vej. Således sender HEV hvert halvanden år medarbejdere på HSA-uddannelsen. Det seneste hold startede i november Hospitalsenheden har i 2009 indgået aftale med Skive Tekniske Skole om at forestå uddannelsen af de ansatte. Det har været et krav fra HEV, at uddannelsen kunne foregå i et samarbejde med Social- og sundhedsskolen i Herning, dels ud fra ønsket om nærhed til uddannelsesstedet, dels for at højne uddannelsesniveauet på en række af fagene. Uddannelsen består, både for de 2-årige elever og meriteleverne, af næsten lige dele skoleophold og praktik på hospitalerne. Der er mange forskellige fag i uddannelsen, fx: praktisk erhvervsrengøring arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse kvalitetssikring rengøringshygiejne Side 9

10 dansk og engelsk rengøring og samfundet patienttransport og forflytning tilberedning og servering samt diæter hvad fejler den syge? Arbejde på patienthotel Praktikperioderne ligger primært på regionshospitalerne i Herning og Holstebro, med mulighed for enkelte uger i Lemvig eller Ringkøbing. I Herning og Holstebro er en serviceleder uddannelsesansvarlig for eleverne. Den uddannelsesansvarlige laver blandt andet arbejdsplaner for eleverne, der sikrer at eleverne kommer rundt og prøver flest mulige af de funktioner og opgavetyper, som serviceområdet løser. Midtvejs- og slutevaluering foretages ligeledes af den uddannelsesansvarlige, med afsæt i de evalueringer, som kollegerne har givet eleven i løbet af praktikken. 2.7 Neurofysiologiassistent Uddannelsen foregår i Klinisk Neurofysiologisk Afsnit, der er et afsnit under Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro - Lemvig. Afsnittet har kontinuerligt 1 elev under uddannelse. Eleven har en praktikvejleder i afsnittet, som udover den konkrete vejledningsopgave deltager i kurser/møder for praktikvejledere til neurofysiologiassistentelever på landsplan. Uddannelsen varer 2 år. Inden ansættelse i et uddannelsesforløb skal eleven have gennemgået og bestået erhvervsskolernes grundforløb i Sundhed, Omsorg og Pædagogik på 20 uger. Den øvrige del af uddannelsen veksler mellem praktisk uddannelse i afdelingen og teoretisk uddannelse med 4 skoleophold af henholdsvis 9, 9, 5 og 2 ugers varighed på Teknisk Skole i Odense. Arbejdsområder neurofysiologiassistenteleven skal erhverve kompetencer til: Uddannede neurofysiologiassistenter udfører undersøgelser af funktionsforstyrrelser i centralnervesystemet og det perifere nervesystem. Arbejdet består hovedsageligt i udførelse af elektroencefalografi (eeg), epoked potentials (ep), elektroneuronografi (eng) samt specialiserede eegundersøgelser. 2.8 Audiologiassistent Uddannelsen foregår i Høreklinikken, der er et afsnit under Øre-, Næse- og Halsafdelingen. Høreklinikken har oftest har 1 elev i uddannelse, dog er der i elever i uddannelse. Side 10

11 Uddannelsen varer 2 1/2 år. Langt de fleste af eleverne har forinden uddannelsesstart været på grundforløbet i Sundhed, Omsorg og Pædagogik, og dermed er elevansættelsen ved Høreklinikken på 2 år. Uddannelsesforløbet er bygget op med 4 praktikperioder og 3 skoleperioder på hver 10 uger. Skoleperioden varetages af Teknisk Skole i Odense. I praktikforløbet har eleven en praktikvejleder, og de øvrige audiologiassistenter er medansvarlige for elevens uddannelse. Eleven fører logbog gennem uddannelsen, og får blandt andet mulighed for at lære og udvikle kompetencer indenfor høreapparats området. Eleven indgår i praksisfællesskabet, og deltager i arbejdsopgaver og refleksion over praktikstedet samlede opgaver. 2.9 Ernæringsassistent Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige indgang Mad til mennesker. Uddannelsen varer 2½ år og uddannelsesforløbet er bygget op med fire praktikperioder og tre skoleperioder, hvor skoleperioderne alle har en varighed på 10 uger, mens praktikperioderne er af varierende længde. I Hospitalsenheden Vest er eleverne under uddannelse på regionshospitalerne i Herning og Holstebro. Elevernes skoleperioder gennemføres på Uddannelsescenter Holstebro. Regionshospitalet i Herning Centralkøkken: Aktuelle tal 2009 Antal aftalte praktikelever Aktuelle tal 2009 Antal faktiske praktikelever Aktuelle tal 2009 Afvigelse i tal og % 5 elever 4 elever 1 elev = 20 % Centralkøkkenet i Herning har et optag på 2 elever pr. 1. september hvert år Regionshospitalet i Holstebro Centralkøkken: Aktuelle tal 2009 Antal aftalte praktikelever Aktuelle tal 2009 Antal faktiske praktikelever Aktuelle tal 2009 Afvigelse i tal og % Side 11

12 5 elever 5 elever 5 elever = 0 % Centralkøkkenet i Holstebro har et optag på 1 elev pr. 1. marts og 1 elev pr. 1. september hvert år. I praktikforløbet har eleven en praktikvejleder. Foruden praktikvejlederen er alle ansatte i køkkenerne medansvarlige for elevernes praktiske uddannelse. I praktikforløbet vil eleverne bl.a. gennemgå følgende områder: Kold- og varm produktion herunder diæter i de 2 områder Bageri Håndtering af frugt og grønt herunder varemodtagelse Kundekontakt i kantine Afdelingspraktik som bl.a. omfatter modtagelse af madvogn, servering og afrydning for patienter, interview af plejepersonale og patienter. Praktikforløbene er tilrettelagt ud fra de faglige mål, der i uddannelsesbekendtgørelsen stilles krav om eleven skal gennemgå i praktikforløbet. Uddannelsesbekendtgørelsen stiller desuden krav om, at eleven i det praktiske forløb udarbejder forskellige opgaver, for på den måde at kombinere den teoretiske viden med de praktiske færdigheder der er opnået i praktikken. Praktikvejlederen inddrager den enkelte elev i planlægning af uddannelsen, så eleven altid har mulighed for selv at præge sin uddannelse. Det vil sige, der er klare mål for det praktiske forløb og hvilke forventninger vi har til eleven. Men også hvilke forventninger eleven har til praktikken og hvilke forudsætninger eleven har for at må samtlige mål. Uddannelsens teoretiske del afsluttes på 3. skoleperiode med en svendeprøve Farmakonom Ikke beskrevet i dette afsnit. Se bilag Fotograf Ikke beskrevet i dette afsnit. Se bilag Lager- og logistikmedarbejder Ikke beskrevet i dette afsnit. Se bilag Elektronikfagtekniker Teknisk Afdeling, medicoteknisk afsnit, er bemandet med 2 elektronikfagtekniker elever, 1 elev i Holstebro og 1 elev i Herning. Side 12

13 Uddannelsen er på 3½ år, hvor de 60 uger er forbundet med skolegang. Uddannelsen der hos os har afsæt i hospitalets behov og problemstillinger, er et godt udgangspunkt for elektronikfagtekniker eleven, idet faggrenen inden for medicoteknik generelt er under både ekspansion og en rivende udvikling. Uddannelsen er blandt andet også et godt fundament til et videre studie som elektronikingeniør eller lignende. Det er hensigten i 2010, at medicoteknisk afsnit i HEV får tilrettelagt et mere målrettet uddannelsesforløb for eleven, således at eleven sikres et endnu bedre forløb med afsæt i definerede delmål. Dette for at sikre en optimal uddannelse for eleven, således de er bedst muligt rustet til elektronikjobbet ved uddannelsens afslutning. Medicoteknisk Afsnit er i dialog med Mercantec (Viborgs tekniske skole), om blandt andet en decideret medicoteknisk uddannelse, og bidrager også med brugt udstyr for at eleverne får et dybere kendskab til, samt øget interesse for fagets specialegren. Vi ønsker at profilere medicoteknikken, hvor muligheden byder sig, for derigennem at synliggøre specialet og Hospitalsenheden Vest som arbejdsplads Elektriker Ikke beskrevet i dette afsnit. Se bilag Fokusområder i 2009 Pædagogisk Forums særlige fokusområde i 2009 har været at genetablere Pædagogiske Forum samt at drøfte emner og opgaver, der er relevante at udvikle fælles for erhvervsuddannelserne. Det Pædagogiske Forum er repræsenteret i Hospitalsenheden Vests Innovationsteam. I uddannelsesprojektet Danmarks bedste læringshospital har innovationsteamet vendt blikket mod tværfaglige indsatser med to eksperimenter tværfaglig refleksion uden vejleder og tværfaglig vejleder refleksion. Social- og sundhedsassistentelever og praktikvejledere på udvalgte afsnit har deltaget i disse eksperimenter. Side 13

14 4.0 Aktiviteter i 2009 Pædagogisk Forum har i 2009 deltaget i forskellige arrangementer og har arbejdet med flere udviklingstiltag for 2010 og årene fremover. Arrangementer og udviklingstiltag nævnes i dette afsnit Rekruttering Enkelte af de erhvervsfaglige uddannelser har et par år deltaget i Åbent Hus arrangement på Regionshospitalet Holstebro i forbindelse med Åben Holstebro. Dette var også tilfældet i 2009, hvor erhvervsuddannelserne sammen med de mellemlange videregående uddannelser havde en fælles stand ved rådhuset med henblik på at profilere uddannelserne og synliggøre uddannelsesopgaven. Social- og sundhedsassistentuddannelsen deltog i 2009 sammen med hospitalspsykiatrien og kommunerne i Vestklyngen i uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænser i Herning kongrescenter. Der deltog praktikvejledere og uddannelseskonsulenter på tværs af sektorerne. Deltagelsens formål var at profilere den praktiske del af social- og sundhedsuddannelsen og styrke det tværsektorielle samarbejde. Medicoteknisk afsnit er aktiv i de faglige fora, så som eksempelvis medicoteknisk landsmøde, hvor vi i 2009 leverede et fagligt indslag på scenen. Dette er blandt andet for at stadfæste fagets eksistens ved Hospitalsenheden Vest. Deltagelse i personalepolitisk messe Medlemmer af Pædagogisk Forum havde i efteråret travlt med at planlægge deltagelse i Personalepolitisk Messe i Bellacentret i København, den 12. januar Fokus for Hospitalsenheden Vests deltagelse var Hvordan motiverer vi de unge til erhvervspraktik? Pædagogisk Forum vil være opmærksom på fremtidige relevante temaer på messen med henblik på deltagelse. 5.0 Aktiviteter i 2010 I dette afsnit beskrives de aktiviteter, det Pædagogiske Forum har planlagt at arbejde med i Side 14

15 5.1. Rekruttering Deltagelse i Åben Hus I 2010 vil Pædagogisk Forum være deltagende i Åben Hus i forbindelse med Åben Holstebro den 4. september. Uddannelserne vil igen i år være sammen med de mellemlange videregående uddannelser, og det vil være på Regionshospitalet Holstebro, uddannelsesstanden vil være at finde. Formålet er dels profilering af de forskellige uddannelser, men i lige så høj grad at synliggøre den store uddannelsesopgave, der er en del af Hospitalsenhedens kerneydelse. Deltagelse i Uddannelse Uden Grænser Social- og sundhedsuddannelsen vil igen i 2010 være at finde på en tværsektoriel uddannelsesstand ved uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænser i Herning Kongrescenter den 3. og 4. februar. Denne gang vil der være deltagelse af elever og uddannelseskonsulenter på tværs af sektorerne Udvikling af praktikuddannelse Det Pædagogiske Forum for erhvervsuddannelserne vil i 2010 arbejde med at beskrive uddannelsesforløb med baggrund i uddannelsesmål og læringsmuligheder i hospitalsenheden. Opgaven har flere formål, blandt andet at strukturere og synliggøre uddannelsesopgaven, men også at finde eventuelle muligheder for fælles undervisning og vejledning på tværs af uddannelserne. Den 23. marts 2010 hørte flere medlemmer af Pædagogisk Forum i forbindelse med en temadag for praktikvejledere for social- og sundhedsassistentuddannelsen et oplæg: Om de kære unge elever til fascination og forundring med uddannelsesvejleder Hanne K. Paustian Initiering af vejlederuddannelse Der blev i 2009 påbegyndt et arbejde med at få etableret en vejlederuddannelse i samarbejde med regionens Koncern, HR, Efter- og videreuddannelse. Arbejdet fortsættes i Danmarks bedste læringshospital Pædagogisk Forum vil i 2010 drøfte konceptet omkring det fremadrettede innovationsprojekt Hospitalsenheden Vest som Danmarks bedste læringshospital, og hvordan erhvervsuddannelserne kan blive involveret i dette projekt. Side 15

16 6.0 Erhvervspraktikanter i Hospitalsenheden Vest Gennem flere år har der været elever fra 9. og 10. klasse i erhvervspraktik på Hospitalsenheden Vest. Erhvervspraktikanterne kommer i praktik i ugerne 9 og 40 hvert år. I 2009 var der i alt 69 i erhvervspraktik på Hospitalsenheden Vest. I forlængelse af deltagelsen ved Den Personalepolitiske Messe i januar måned er der sat forskellige initiativer i gang. For eksempel er der blevet udarbejdet en pjece til de afsnit, der modtager erhvervspraktikanter. Pjecen indeholder anbefalinger til såvel praktiske som pædagogiske forhold. Siden 2003 har Hospitalsenheden Vest inviteret elever fra de gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Vestjylland på en uges ulønnet praktikophold på afsnit i regionshospitalerne i Ringkøbing, Herning, Holstebro og Lemvig. Eleverne er meget glade for at få mulighed for at få afprøvet tanker og ideer om fremtidig studievalg. Praktikken er i elevernes ferie i ugerne 7 og 42. I 2009 var der i alt 56 unge i praktik på HEV. Erhvervspraktikanterne evaluerer praktikforløbene. Der arbejdes i 2010 på at evalueringerne bliver elektroniske. 7.0 Oversigt over uddannelsesopgaven i 2009 På vedlagte bilag 1 følger en samlet oversigt over erhvervsuddannelserne ved HEV i Side 16

17 Oversigt over uddannelsesopgaven ved Hospitalsenheden Vest 2009 bilag 1. r Uddannelse Praktiksteder Uddannelsesniveau og antal uger Social- og sundheds- Assistent Ambulanceassistent Ambulancebehandler Medicinske og kirurgiske sengeafsnit ved regionshospitalerne i Ringkøbing, Herning, Holstebro og Lemvig Sengeafsnit i Ringkøbing, Herning og Holstebro Behandlingsafsnit i Herning og Holstebro Behandlingsafdelin - ger som anæstesi, skade/modtagelse, hjertemedicinsk afdeling og kliniskbiokemisk afdeling Uddannelsen varer 1 år og 8 måneder og den somatiske praktik i varer 15 uger Praktik 6 = 3 uger i kirurgisk sengeafsnit og 4 uger i medicinsk sengeafsnit Praktik 7= 1 uge anæstesi, 4 uger skade/modtagelse, 1 uge børn/fødegang, 1 uge psykiatri 1 uges hospitalspraktik Antal elever pr. år 174 fordelt på 3 optag, dvs 58 elever 3 gange årligt Vekslende, men i gennemsnit 10 elever årligt Vekslende, i 2008 var der 5 elever Samarbejdende uddannelses- Institutioner Social- og sundhedsskolen i Herning Social- og sundhedsskolen i Esbjerg Falck uddannelsescenter Århus Social- og sundhedsskolen i Silkeborg Falck uddannelsescenter Århus Elever bopælsområde Vestjylland Eleverne kommer hovedsagelig fra Vestjylland, men også fra Ålborg og Århus Midt - og Vestjylland Side 17

18 Lægesekretær Regionshospitalern e i Holstebro, Herning og Ringkøbing Elever ansættes i HEV x 1 årligt. Praktikken varer 2 år med rotation mellem 5-7 afdelinger/specialer på regionshospitalerne. 15 (+ 4 stk. ansattekontora ssistenter pr. 1/9-2008*) 7/8 elever med primær tilknytning til hhv. regionshospitalerne Holstebro/ Herning Uddannelseskontrakter udarbejdes med hhv Herning og Holstebro Handelsskoler. Obligatorisk undervisning foregår på Odder Handelsfagskole. Påbygningsfag gennemføres på Holstebro Handelsskole. Geografi for elever, ansat (postnumre):5 Holstebro: 9 Struer: 5 Hjerm: 2 Ulfborg: 1 Viborg: 1 Herning: 11 Nr. Snede: 1 Sunds: 1 Videbæk: 1 Ikast: 1 Ringkøbing:1 *I 2008 opstart for 4 kontorassistent er, ansat i HEV, med oprettelse af uddannelseskontrakt inkl praktikforløb på forskellige afdelinger. *Kontorassistenterne gennemfører obligatorisk undervisning på Viborg Handelsskole. Side 18

19 Assistent med speciale i offentlig administration Regionshospitalet Holstebro Elever ansættes i HEV x 1 årligt. Uddannelsen varer 2 år, herunder 15 ugers skolegang og resten i praktikken. I praktikken er eleven i rotation mellem sekretariat, HR og økonomi/drift 2 elever ansættes hvert år, dvs der er altid 4 elever i praktik, 2 første års og 2 andet års elever Mercantec i Viborg Det tidligere Ringkbing amt, med overvægt fra Holstebro og omegn. Hospitalsserviceassistent Serviceafdelingen HEV med praktik på regionshospitalerne Herning og Holstebro og delpraktik i Ringkøbing og Lemvig 1) 2 årig uddannelse 2) 1 årig merituddannelse for elever med min. 2 års erhvervserfaring 1) 2 elever 2) p.t. 0 elever Tidligere og det ønskes igen et hold på 25 elever 1+2) Teknisk skole i Herning. Fra 1/1 09 teknisk skole i Skive. Det er uafklaret om udd. institutionen fremover bliver SOSU Herning eller Teknisk skole i Skive 1) Holstebro og Sunds Neurofysiologiassistent Regionshospitalet Holstebro 2 ½ årig uddannelse heraf 2 år i praktik og ½ år på skole 1 elev Teknisk skole i Odense Vestjylland Side 19

20 Audiologiassistent Øre/næse/hals afdelingen Regionshospitalet Holstebro En to-årig uddannelse vekslende mellem praktik og skole 1 elev Teknisk skole i Odense Fremover evt. Syddansk Universitet Hele landet Ernæringsassistent Køkkenet, Regionshospitalet Holstebro 2 ½ årig uddannelse vekslende mellem praktik og skole Eleverne ansættes i HEV 2 gange årligt, 1 elev forår og 1 efterår 5 elever i systemet hele tiden Teknisk skole, Holstebro Midt- og Vestjylland Farmakonom Fotograf Hospitalsapoteket, Regionshospitalet Herning Kommunikation, Regionshospitalet Herning Elever er udstationeret i 1 uge fra private apoteker 4 årig uddannelse med vekslende praktik og skole 6-8 elever Private apoteker i det tidligere Ringkøbing Amt 2 elever Medieskolerne i Viborg Vestjylland Midt- og Vestjylland Lager- og logistikmedarbejder Regionshospitalet Holstebro 3 årig uddannelse med vekslende praktik og skole 1 elev Teknisk skole i Holstebro Vestjylland Elektronikfagtekniker Teknisk afdeling, Regionshospitalern e Herning og Holstebro 3,5 årig uddannelse med vekslende praktik og skole 2 elever Mercantec i Viborg Vestjylland Side 20

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport Hospitalsenheden Vest

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport Hospitalsenheden Vest Pædagogisk Forum for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2010 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.0 r i Hospitalsenheden Vest...4 2.1 Social- og sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2011 Hospitalsenheden Vest Indhold 1. Indledning...3 2.0 Erhvervsuddannelser i Hospitalsenheden Vest...4 2.1 Social- og sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2012 Hospitalsenheden Vest Indhold 1. Indledning...4 2.0 Erhvervsuddannelser i Hospitalsenheden Vest...5 2.1 Assistent med

Læs mere

Vejledningsopgaven for uddannelse til ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner ved Hospitalsenheden Vest

Vejledningsopgaven for uddannelse til ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner ved Hospitalsenheden Vest Vejledningsopgaven for uddannelse til ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner ved Beskrivelsen omhandler vejledningsopgaven i (HEV) i forhold til erhvervsuddannelsen Redder med speciale

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k P Æ D A G O G I S K G R U N D U D D A N N E L S E Skema til godkendelse af praktiksted for elever i de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser i København og Frederiksberg Kommune samt H:S. Skemaet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Uddannelsespolitisk oplæg Strategiens afsæt Strategien tager afsæt i regionernes rolle: Aftager og arbejdsgiver Medansvarlig for de praktiske dele af uddannelserne

Læs mere

Praktik for 9. og 10. kl. i Hospitalsenheden Vest

Praktik for 9. og 10. kl. i Hospitalsenheden Vest Praktik for 9. og 10. kl. i Hospitalsenheden Vest Oplysninger til uddannelsesvejlederne Hospitalsenheden Vest Staben Ledelsessekretariatet Praktik for 9. og 10. klasse indenfor grunduddannelserne i Hospitalsenheden

Læs mere

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Sosu uddannelse i Lejre Kommune Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Center for Velfærd & Omsorg I Lejre kommune kan du få en uddannelse som:» Social- og Sundhedshjælper»

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder:

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder: Kvalitet i praktik Kvalitet i praktikuddannelsen for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse - gældende for Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Torsdag den 28. august 2014 kl. 13.00 15.00 Mødelokale 3, Holstebro

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Torsdag den 28. august 2014 kl. 13.00 15.00 Mødelokale 3, Holstebro Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Birgit Meldgård Sangill - lægesekretærelever Erna Leth - social- og sundhedsassistentelever + redderelever Kate Gahner Larsen - elever med speciale i offentlig administration

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 30. november 2016 kl på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 30. november 2016 kl på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 30. november 2016 kl. 9.00-12.30 på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro 1. Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkter

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Et idékatalog til forløb på tværs i det sammenhængende sundhedsvæsen - inspiration til tilrettelæggelse af 3. praktik

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTUDDANNELSEN Værd at vide om serviceassistentuddannelsen

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik?

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Som praktiksted er virksomheden/institutionen med til at uddanne den fremtidige arbejdskraft.

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Onsdag den 21. maj 2014 kl. 12.30 15.00 Mødelokale 1, Holstebro

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Onsdag den 21. maj 2014 kl. 12.30 15.00 Mødelokale 1, Holstebro Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Birgit Meldgård Sangill - lægesekretærelever Erna Leth - social- og sundhedsassistentelever + redderelever Kate Gahner Larsen - elever med speciale i offentlig administration

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE

SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE INDBYDELSE TIL SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE D. 1-6-11 KL. 9-15 PÅ REGIONSHOSPITALET, SKIVE FESTSALEN PÅ 6. ETAGE RESENVEJ 25, 7800 SKIVE DELTAGERE: ANSÆTTENDE MYNDIGHEDER OG PRAKTIKANSVARLIGE SOSU-SKOLENS LEDELSE

Læs mere

Ambulancetjenesten 2013

Ambulancetjenesten 2013 Ambulancetjenesten 2013 Ambulancetjenesten 2013 Det præhospitale landskab i Danmark. Et kig over skulderen. Hvor er vi i dag. Erfaringer med de nuværende 3 niveauer. Fremtiden for uddannelser. Det præhospitale

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012 Mit oplæg Hvad er en erhvervsuddannelse og hvordan er den styret? Generelt om revision af social- og sundhedsuddannelsens

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 2013-05-26 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Horsens Aftalen indgået 2011 (rev. 2013)

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog...

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6 Anvendelse af... 7 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 8 Praktikerklæring 1.

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune 1. Overordnede mål for uddannelse af elever Vi ønsker at rekruttere talentfulde unge og voksne til kontoruddannelsen og give kontoreleverne en

Læs mere

Den lokale Undervisningsplan for

Den lokale Undervisningsplan for Den lokale Undervisningsplan for serviceassistentuddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for uddannelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012 Mit oplæg (ca. 1½ t) Hvad er en erhvervsuddannelse og hvordan er den styret? Generelt om

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje Januar 2008 Somatiske og psykiatriske hospitaler Udarbejdet af Rådet for Klinisk Undervisning for Det Regionale Sygeplejefaglige Råd INDHOLD 1.

Læs mere

UNDERBILAG 3D TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS UDDANNELSE

UNDERBILAG 3D TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS UDDANNELSE UNDERBILAG 3D TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS UDDANNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Kvalitet i uddannelsesopgaven... 1 1.2. Uddannelsesfordeling... 1 1.3. Elever og praktikpladser... 2 1.4. Formel efter- og videreuddannelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

VEJE TIL DEN GODE PRAKTIK. Redskab til praktikvejledning af pædagogisk assistentelever

VEJE TIL DEN GODE PRAKTIK. Redskab til praktikvejledning af pædagogisk assistentelever VEJE TIL DEN GODE PRAKTIK Redskab til praktikvejledning af pædagogisk assistentelever FORORD ERHVERVSUDDANNELSERNE fik i 2015 et kvalitetsløft igennem en ny lov. Loven har til hensigt at få flere unge

Læs mere

Referat fra samarbejdsmøde mellem kommunale uddannelsesansvarlige og Social & SundhedsSkolen, Herning Pædagogisk assistentuddannelsen

Referat fra samarbejdsmøde mellem kommunale uddannelsesansvarlige og Social & SundhedsSkolen, Herning Pædagogisk assistentuddannelsen Referat fra samarbejdsmøde mellem kommunale uddannelsesansvarlige og Social & SundhedsSkolen, Herning Pædagogisk assistentuddannelsen Sted: Social & SundhedsSkolen, Herning Mødelokale 2 Dato: Den 6. april

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Bilag 1. Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Erhvervsfaglige krav social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejerskeuddannelsen Ændringerne i uddannelserne afspejler samfundsudviklingen og behovet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Deltagere i projektet: SOSU Nord Hjørring kommune Brønderslev kommune Frederikshavn kommune Majbritt Sund Uddannelseskonsulent Frederikshavn

Læs mere

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen Til censorer for audiologiassistentuddannelsen 2012 Overlæger Kristian Otto Nielsen, Sygehus Sønderjylland Jørgen Hedegaard Jensen, Gentofte hospital Audiologiassistenter Gitte Nykjær Andersen, Odense

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden

Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden Strategi for uddannelsesindsatsen overfor elever og studerende i Sundhed og Omsorg Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Uddannelse

Læs mere